لیست پروپوزال و پایان نامه شماره 33

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

پروپوزالهای زیر برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله موجود است 

برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله عنوان موضوع و رشته خودتان را ایمیل بزنید


ایمیل: roya64.ahmadi@gmail.com

و سایت اصلی مدیریت دپارتمان:

www.fulltext.blogsky.comلیست عناوین در ادامه مطلب

همراه با تنظیم قرارداد


 

·                                 دانلود و انجام پایان نامه آب آبیاری زهکشی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه آب و هیدرولیک

·                                 دانلود و انجام پایان نامه منابع آب

·                                 راهنمای فارسی و منوال نرم افزار

·                                 دانلود و انجام تحلیل آماری پایان نامه ISI

·                                 مشاوره دانلود و انجام مقاله

·                                 مشاوره و تهیه پروپوزال نویسی

·                                 انتخاب پیشنهاد موضوع پایان نامه

·                                 برنامه نویسی fortran matlab ...

·                                 تدریس خصوصی نرم افزار

·                                 دانلود و انجام مقاله نویسی ISI

·                                 دانلود و انجام پایان نامه حسابداری

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مدیریت

·                                 دانلود و انجام پایان نامه بازاریابی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه  عمران

·                                 دانلود و انجام پایان نامه کامپیوتر

·                                 دانلود و انجام پایان نامه

·                                 دانلود و انجام پایان نامه پلیمر

·                                 دانلود و انجام پایان نامه  ارتودنسی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه خرابی شبکه

·                                 دانلود و انجام پایان نامه  طراحی شبکه

·                                 دانلود و انجام پایان نامه  ردیابی موشک

·                                 دانلود و انجام پایان نامه رفرمینگ متان

·                                 دانلود و انجام پایان نامه FPGA محاسبات

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

·                                 دانلود و انجام پایاننامه ریاضی مونت کارلو

·                                 دانلود و انجام پایان نام آموزش از راه دور

·                                 دانلود و انجام پایان نامه کنترل

·                                 دانلود و انجام پایان نامه انتخاب ویژگی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه نشانگر ژنتیکی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه خواص مغناطیسی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه آموزش زبان

·                                 دانلود و انجام  پایان نامه معماری

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مشکلات ریوی

·                                 دانلود و انجام  پایان نامه حسابداری

·                                 دانلود و انجام  پایان نامه رباتیک

·                                 دانلود و انجام پایان نامه آنتن

·                                 دانلود و انجام پایان نامه نرم افزار

·                                 دانلود و انجام پایان نامه بودجه

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مواد آلیاژ

·                                 دانلود و انجام پایان نامه نورد مکانیکی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مهندسی صنایع

·                                 دانلود و انجام پایان نامه کاتتالیست لاتین

·                                 دانلود و انجام پایان نامه آبیاری

·                                 جزوات رقابت برتر: تالیفی نخبگان

·                                 دانلود و انجام و دانلود پایان نامه موزیک

·                                 دانلود و انجام پایان نامه آبخیزداری

·                                 دانلود و انجام پایان نامه علوم دامی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه خاکشناسی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه زراعت

·                                 پروپوزال و پایان نامه تربیت بدنی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه مهندسی آب

·                                 پایان نامه برنامه ریزی شهری

·                                 دانلود و انجام پایان نامه داده کاوی

·                                 دانلود و انجام  پایان نامه منابع طبیعی

·                                 دانلود و انجام پایان نامه برنامه . اموزشی

·                                 انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه

·                                 آگهی استخدام و همکاری

·                                 ارائه راهنمای فارسی نرم افزارهای تخصصی

 

شاور: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه پاداش مدیران عامل با سود حسابداری و رشد ارزش افزوده بازار در قالب تئوری نمایندگی و ارائه پارامترهایی برای پرداخت پاداش موثر سیرانی, محمد رشته حسابداری دکتری تخصصی تهران  83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امیرعباس کریم زاده؛ به راهنمایی: علی جهانخانی؛ استاد مشاور: محمداسماعیل فدائی نژاد. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت مالی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی در مجتمع اقتصادی کوثر, /فرج‌الله رحیمی فیل‌آبادی؛ به راهنمایی: اکرم هادیزاده مقدم؛ استاد مشاور: علی رضائیان. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده دارائیها (ROA) در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدمهدی رمضانی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه ویژگیهای ساختار مالی و عملکردی شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا ارزیتون؛ به راهنمایی: محمد عرب مازار یزدی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی روشهای تعیین قیمت پایه سهام شرکتهای مشمول خصوص‌سازی, /علی نوروزی رسول آبادی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: مجید شریعت پناهی. / ()--مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سودمندی روش تحلیل تکنیکی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار موجود در بورس تهران, /مسعود سلطان زالی؛ به راهنمایی: - صادقی شریف؛ استاد مشاور: - عالم تبریزی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سودمندی روش تحلیلی تکنیکی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار موجود در بورس تهران, /مسعود سلطان زالی؛ به راهنمایی: - صادقی شریف؛ استاد مشاور: - عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای بیمه ایرانی و ارائه الگوی پیشنهادی, /داریوش محمدی؛ به راهنمایی: حسین کدخدایی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و تاثیر آن بر سود خالص، سود هر سهم و قیمت معاملاتی - مطالعه موردی کارخانه سیمان غرب (سهامی عام)/ مهرداد قنبری.- به راهنمایی احمد هومن، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ضرورت افشای وجوه افتراق بین اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری و اطلاعات مالی تهیه شده بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم ایران, /احمد شهنوازی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان کله بستی؛ استاد مشاور: رضا قاسمی. / ()--مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عملکرد قیمت‌گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت‌ها در بورس اوراق‌بهادار تهران/ حامد مهرجو/ دکتر ظریف فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل موثر بر تصمیم‏‎‎‏گیری سرمایه‏‎‎‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران, /امید مختاریان؛ به راهنمایی: محمد علی آقایی؛ استاد مشاور: - اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی فرآیند تدوین استانداردهای گزارشگری مالی, /مرشید خیراللهی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در رابطه با تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران, /لیلا اسمعیلی؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده؛ استاد مشاور: - علوی طبری. / ()--الزهرا (س)،‌دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانـع عدم اجـرای استانداردهـای حسابداری لازم الاجرا از تاریخ 80/1/1 در شرکت هـای پذیـرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران بـا استفـاده از تکنـیـک هـای تصـمیـم گیــری کـاربـردی - رویـکـرد Multiple attribute decision making) M.A.D.M) زارع زادگان, امید رشته حسابداری کارشناس? ارشد 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی میزان وجود پیش‌زمینه‌های لازم برای بکارگیری سیستمهای اطلاعات مدیریت در حوزه ستادی شرکت سهامی بیمه ایران, /روح‌الله ابراهیمی؛ به راهنمایی: علی رضائیان؛ استاد مشاور: محمدرضا شجاعی. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امین ناظمی؛ به راهنمایی: احمد ظریف فرد؛ استاد مشاور: محمدعلی سوخکیان، محمدحسین ستایش. / ()--شیراز، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در افزایش فروش بیمه‌های اموال با تأکید بر بیمه‌های اتومبیل, /علی دهقانی؛ به راهنمایی: نسرین جزئی؛ استاد مشاور: محمد رضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و ارائه متدولوژی مهندسی مجدد جهت دستیابی شرکت ساپکو به معیارهای مناسب کلاس جهانی, /هادی میرقادری؛ به راهنمایی: حسن فارسیجانی؛ استاد مشاور: محمود حسین زاده داداش. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت صنعتی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش‌بازار به تغییرات سود نقدی, /غلامرضا کردستانی؛ به راهنمایی: علی ثقفی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر، محمدرضا مهرگان. / (دکتری)--تهران.دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی برای کسب مزیت رقابتی، مطالعه موردی شرکت ایران خودرو, /ابوالفضل ابوالفضلی؛ به راهنمایی: منیژه قره چه؛ استاد مشاور: هوشنگ اسدالله. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و مطالعه وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان نسبت به قضاوتهای حرفه‌ای حسابرسان مستقل/ مهدی گوهری.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره محمد جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بودجه بندی بر مبنای فعالیت در ها و موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: شیراز), /امیررضا رمضانی؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: حمید محمودآبادی، محمدحسین ستایش. / ()--شیراز، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
به کارگیری الگوریتم ژنتیک در حل مسائل حمل و نقل، مطالعه موردی شرکت ایران خودرو, /کامران شیبانی؛ به راهنمایی: حسن فارسیجانی؛ استاد مشاور: داود طالبی. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ روزان‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍ی‍ام‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
پیش‌بینی بازده روزانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی/ محمد مهدی کیامهر/ دکتر مهدوی/ 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها/ حیدر محمدزاده سالطه.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تأثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکتها در ایران, /امین سلیمی سفلی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: اسفندیار ملکیان، مظفر قنبرزاده. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تحقیقی پیرامون ارتباط میان نسبتهای مالی و عدم تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ساعد ستاری نائینی ؛ استاد راهنما نقی بهرام‌فر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تحقیقی پیرامون ارتباط میان نسبتهای مالی و عدم تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ ساعد ستاری نائینی.- به راهنمایی نقی بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت‌گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی‌سازی (تحقیق موردی بانک کشاورزی)/ غلامرضا بیگلرخانی.- به راهنمایی سیدمحمدرضا طباطبائی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تعیین قیمت برق بر اساس محاسبه هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود بابک نعمتی ؛ استاد راهنما پاشائی‌فام ؛ استاد مشاور امامی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ رش‍ت‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‎(ABC)‬ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍م‌ درس‍ال‌ ۱۳۸۱ م‍ح‍م‍د م‍ه‍ری‌ ل‍ی‍ق‍وان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د ب‍رات‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری, /حمید میرمجربیان؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محسن دستگیر. / ()--تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری، 83.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری, /حمید میرمجربیان؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محسن دستگیر. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه هزینه تجهیز منابع با بازدهی ناشی از تخصیص منابع در بانک ملی ایران طی سالهای 78-70, /مریم شاکری شمسی؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراح‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‌ذاری‌ درت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ص‍وری‌ ش‍رک‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ال‍ب‍رز. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍ه‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‌ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی : شرکت سرمایه گذاری البرز), /محمدرضا بهمنش؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی؛ استاد مشاور: نظام الدین فقیه، محمد حسین ستایش. / ()--شیراز، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی مدل تجربی برآورد ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای حسابداری خواجوی, شکرا... رشته حسابداری دکتری تخصصی تهران   83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی مدل تجربی برآورد ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاه از متغیرهای حسابداری, /شکرا... خواجوی؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: ایرج نوروش، منصور مومنی. / (دکترای تخصصی)--تهران.دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍رق‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ال‍ه‍ام‌ ف‍ت‍وره‌چ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ب‍اس‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ب‍رخ‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در س‍ال‍ن‌ رن‍گ‌ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ول‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ی‍ک‍ائ‍ل‍ی‌، م‍ج‍ی‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ب‍رخ‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در س‍ال‍ن‌ رن‍گ‌ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ول‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ج‍ی‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مقایسه رویکرد قطعی- فازی/ خدارحمی/ دکتر مهدوی/ 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارب‍رد اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍ران‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط، اوض‍اع‌ و اح‍وال‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ویزگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /علیرضا جعفری؛ به راهنمایی: سید حسین سجادی؛ استاد مشاور: منصور زرا نزاد. / ()--دا، 83.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اثرات آمیختة بازاریابی بر بازارپذیری ماهی پرورشی در شهر ایلام, /حیدر صیدزاده. / ()--علامه طباطبائی - حسابداری و مدیریت - بازرگانی، 84.  جمشید صبوری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارائه مدل اقتضایی برای عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران, /محمد توکلی محمدی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: عادل آذر، محمد آقایی. / (دکتری)--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارائه یک مدل به منظور استقرار سیستم هزینه‌های کیفیت ( COQ ) در فروشگاههای زنجیره‌ای غلامرضا عباسی ؛ استاد راهنما کامران رضایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن باسیستم سنتی و تأثیر آن بر متغیرهای مالی در کارخانه موتورسازان تراکتورسازی ایران (مطالعه موردی) داود روحی‌شاهعلی‌بگلو ؛ استاد راهنما احمد هومن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی میزان اتکاء معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر‌حسابداری در تصمیمات سرمایه‌گذاری صابر جلیلی؛ استاد راهنما رضا تهرانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی نظام محاسباتی بهای تمام شده توزیع و فروش فرآورده های نفتی و ارائه روش مناسب فتانه همتیان ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی, /هادی کحال زاده؛ به راهنمایی: مهدی تقوی؛ استاد مشاور: مهدی حنطه. / ()--آزاد اسلامی.واحد تهران مرکز.دانشکده اقتصاد، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی میزان تاثیر متغیرهای سنجش ریسک اعتباری کشور در رتبه بندی ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و ارائه راهکار در جهت بهبود رتبه ریسک کشوری ایران, /نسرین فرح خیز؛ به راهنمایی: محمود شیرازی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران, /مهدی مرادی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی، حمید پزشک. / (دکتری)--تهران.دانشکده مدیریت، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ی‌ش‍ه‍رداری‌ ش‍ی‍راز. پ‍وس‍ت‌ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌.دان‍گ‍ش‍اه‌ ش‍ی‍راز،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /عصمت کمالی شهری؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: مهناز ملانظری. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر  تهران علی همایون ؛ استاد راهنما حمید حقیقت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم مجتبی صالحی؛ استاد راهنما یحیی حساس یگانه؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی امکان‌سنجی الگوهای انبارداری نوین در واحد تعمیر و نگهداری دارائیهای ثابت صنعت برق عاطفه حسینی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی انطباق اطلاعات تهیه شده توسط سیستم‌های حسابداری موجود در صنایع غذایی با نیازهای اطلاعاتی مدیران (با تأکید بر استانهای آذربایجان شرقی و غربی)  علی‌ جعفری شبلوی‌سفلی ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تأثیر نظام‌جدید حسابداری دولتی بر شفاف‌سازی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ادارات کل استان اصفهان شاهرخ هوشمند ؛ استاد راهنما کریم آذربایجانی ؛ استاد مشاور مهدی ابزری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ م‍وث‍ر در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ پ‍اداش‌ ه‍ی‍ات‌م‍دی‍ره‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍رادی‌، ج‍واد. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (قلمرو مورد مطالعه صنایع پتروشیمی) احمد گودرزی ؛ استاد راهنما محمدرضا ستایش ؛ استاد مشاور محمدحسن جنانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی تأثیر میزان سود سهمی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران رویکردی بر تدوین استانداردحسابداری سود سهمی در ایران علیرضا یداللهی ؛استاد راهنما اسفندیار ملکیان ؛استاد مشاور احمد احمدپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی حسابداری مالیاتهای شرکتهای در حال تصفیه مهرداد شکوهی‌فر ؛ استاد راهنما محمدتقی ضیاء‌بیگدلی ؛ استاد مشاور محمدعلی دعائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین ریسک و ضریب P/E در جامعه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران علیرضا حسن‌ملکی ؛ استاد راهنما محمدحسین قائمی ؛ استاد مشاور شاپور محمدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امیر‌ رحیمی‌آشتیانی ؛ استاد راهنما حمید حقیقت ؛ استاد مشاور حسینعلی نیرومند    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ی‍م‍ه‌ه‍ای‌ ات‍ک‍ای‍ی‌ اج‍ب‍اری‌ و ن‍واق‍ص‌ آن‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ک‍ش‍ور ف‍رش‍اد خ‍طی‍ب‍ی‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ دع‍ای‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ف‍ای‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ از اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ح‍س‍اب‍داری‌ ای‍ران‌. ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- اص‍غ‍ری‌، ای‍رج‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ازاده‌، ج‍واد. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل مؤثر در عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت در گروه تحقیقات مهندسی جهاد همارستمی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ن‍س‍ب‍ی‌ و ف‍زای‍ن‍ده‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- رس‍ت‍گ‍اری‌، ن‍ج‍ی‍م‍ه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ی‍راز،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مقایسه‌ای اثرات روشهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۲ـ۱۳۷۰  علی باغانی ؛ استاد راهنما رضا تهرانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مقایسه‌ای هزینه‌یابی سنتی با روش هزینه‌یابی هدف و سایر تکنیک‌های هزینه‌یابی جدید در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محمدرضا چکینی ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) و ارائه راهکارهای مناسب آن در سازمان اتکا‬ حسن مدرکیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍رت‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش ارزیابی جامع عملکرد (‏Balanced Scorecard‏‬) در ارزیابی عملکرد و کنترل  محمدحسن ابراهیمی‌ سروعلیا ؛ استاد راهنما رضا شباهنگمدیریت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا وطن‌پرست ؛ استاد راهنما محمدحسین قائمی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌اطلاع‍ات‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- وطن‌دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اج‍زای‌ ن‍ق‍دی‌ و ت‍ع‍ه‍دی‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌. ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- رودن‍ش‍ی‍ن‌، ح‍م‍ی‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تدوین رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزش شرکت حمید رود‌نشین ؛ استاد راهنما غلامرضا‌کردستانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی واکنش مدیریت نسبت به انتخاب اختیاری روشهای حسابداری شهره یزدانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی ؛ استاد مشاور محمد رضا طباطبائی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی وجوه افتراق میان استانداردهای حسابداری ایران با قوانین و مقررات مالیاتی و شیوه افشاء محمد محمودی؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی، بر استقلال حسابرس, /حسین مهربانی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران.دانشکده مدیریت، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سعید کرمانی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی, /اعظم صوفیانی؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط میان ارقام حسابداری (سود و جریانات نقدی) با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸/ محمود کهنسال کفشگری.- به راهنمایی امید پورحیدری، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی امکان سنجی طرح تولید چینی بهداشتی در شرکت سپید سار فریمان واقع در مشهد, /محمدرضا نقیایی؛ به راهنمایی: اکبر عالم تبریز؛ استاد مشاور: حسن فارسیجانی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها بر عملکرد کارکنان معاونت مالی واداری شرکت مخابرات ایران, /نرگس حسینی؛ به راهنمایی: امیر بابک مرجانی؛ استاد مشاور: فریده حق شناس کاشانی. / ()--دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی، 84.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها برعملکرد کارکنان معاونت مالی و اداری شرکت مخابرات ایران, /نرگس حسینی؛ به راهنمایی: امیر بابک مرجانی؛ استاد مشاور: فریده حق شناس کاشانی. / ()--دانشکده مدیریت آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 84.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی نام و نشان تجاری ایرانول), /محمد رحیمی هلری؛ به راهنمایی: محمود حسینی؛ استاد مشاور: نسرین جزنی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حسن صادق‌پور.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره‌روری سازمان در سازمان اقتصادی کوثر ( از دیدگاه مدیران ), /عبدالرسول صحراگرد جهرمی؛ به راهنمایی: علی رضاییان؛ استاد مشاور: اکبر هادیزاده مقدم. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی, /علی اسدالهی؛ به راهنمایی: هوشنگ اسداله؛ استاد مشاور: عباسعلی حاج کریمی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت بازرگانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران, /حمید جلال دوست‌آستانه؛ به راهنمایی: حسین عبده‌تبریزی؛ استاد مشاور: علی جهانخانی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر صورتهای مالی تلفیقی بر تصمیم‌گیری, /عباس برهانی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر عدم قطعیت وظیفه، عدم تمرکز و خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سیستم اطلاعاتی حسابداری, /مصطفی نادرزاده گوارشکی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان؛ استاد مشاور: محمد کاشانی پور. / ()--مازندران، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر گذاری راهکارهای اجرایی برنامه جامع توسعه صادرات بر بهبود و تسهیل صادرات غیرنفتی, /سمیه عسکری داریونی؛ به راهنمایی: غلامحسین خورشیدی؛ استاد مشاور: منیژه قره چه. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت بازرگانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر مولفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت آسانسورسازی کشور, /پژمان بهلولی؛ به راهنمایی: محمدرضا حمیدی زاده؛ استاد مشاور: احمد روستا. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /جواد مرادی؛ به راهنمایی: محمد نمازی. / ()--شیراز، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی ارتباط کیفیت سیستم حسابداری و وضعیت مالیاتی شرکت‌ها, /علی اکبر جعفری؛ به راهنمایی: محمد قسیم عثمانی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی اعمال روشهای حسابداری منابع انسانی با تأکید بر روش انتخابی در شرکتهای پذیرفته شده ‏ در بورس اوراق بهادار تهران ‏, /علی استاد هاشمی؛ به راهنمایی: جناب آقای دکتر محمد اسمائیل ‏ فدایی نژاد‏؛ استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی رضائیان ‏. / ()--امام صادق (علیه السلام )- دانشکده معارف اسلام? و مدیریت، 84.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام, /رضا پاکدوست. / ()--آزاد اسلامی واحد مشهد، 84.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تضاد حرفه ای - سازمانی در حسابداری خلیفه سلطانی,احمد رشته حسابداری دکتر? تخصص? 84    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تطبیقی مشکلات اجرایی سیستم حسابداری ارزی بانک صادرات ایران با بانک ملت, /محمد روشن؛ به راهنمایی: دکتر احمد مدرس، دکتر محسن خوش طینت. / ()--موسسه عالی بانکداری ایران، 84.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی در ارتباط با ایجاد گرایش در رشته حسابداری, /فاطمه دنیویان؛ به راهنمایی: - ملانظری. / ()--الزهرا.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ با نسبتهای مالی, /عین اله زمانی اسکندری؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین اظهار نظر حسابرسان و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران, /جواد بخشی فتسمی؛ به راهنمایی: غلامرضا سلیمانی؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران.دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین قیمت سهام با سود سهام پرداختی و سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا مرادی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و استفاده از کار حسابرسی داخلی به عنوان یک زمینه آموزشی مدیریت و تاثیر این دو بر استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی, /سعیده سیفی؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: ویدا مجتهدزاده. / ()--الزهرا.دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت, /فرزاد غیور؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: ساسان مهرانی. / ()--تهران.دانشکده مدیریت، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران, /سعید مصدق؛ به راهنمایی: جلال صادقی شریف؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /صابر آقابیکی؛ به راهنمایی: محمداسماعیل فدایی نژاد؛ استاد مشاور: پرویز دری. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه عوامل سازمانی ( ساختار، فرهنگ و تکنولوژی) وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژی مدیریت دانش, /ناصر عسگری؛ به راهنمایی: عباس منوریان؛ استاد مشاور: آرین قلی‌پور. / ()--تهران.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه نسبتهای نقدینگی و ارزشیابی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران, /سعید عباسی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ساسان مهرانی. / ()--تهران.دانشکده مدیریت، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه همبستگی بین نسبت‌های کارآیی (فعالیت) و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) در بخش صنایع غذایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80-78, /سحر حراف عموقین؛ به راهنمایی: شهناز مشایخ؛ استاد مشاور: سید حسین علوی طبری. / ()--الزهرا‏‎ء‎‏.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رضایت شغلی در میان حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و حسابداران واحدهای تجاری و مقایسه ی رضایت شغلی دو گروه, /سعید باصری باریکرسفی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ایرج نوروش، علی اکبر فرهنگی. / ()--تهران.دانشکده مدیریت، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه ‏‎(ERP)‎‏ و امکان سنجی پیاده سازی این سیستم ها در صنعت خودرو کشور, /بابک مرادی؛ به راهنمایی: داود طالبی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی علل علی‌الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتها در استان آذربایجان‌غربی/ سعید جبارزاده.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستمهای مکانیزه حسابداری بصورت بسته آماده در ایران, /احمد اصلاح؛ به راهنمایی: محمد عرب مازار یزدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایران, /ایرج اصغری؛ به راهنمایی: جواد رضازاده؛ استاد مشاور: علی محمد موسوی. / ()--بین المللی امام خمینین (ره).دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کارایی ابزارهای حسابداری مدیریت, /علیرضا انگوتی گلنگدری؛ به راهنمایی: محمد قسیم عثمانی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کاربرد مدلهای مختلف سریهای زمانی پیش بینی سود- در صنعت سیمان, /محمود ابوالقاسمی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمود شیرازی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کاربری مدل سازمان‌های پاسخگوی سریع ‏‎(FRO)‎‏بر تعیین سطح وفادای مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند", /معصومه غمخواری؛ به راهنمایی: منیژه قره‌چه؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کاهش سطح ریسک اعتباری با استفاده از مدل پرتفوی بهینه وام در بانک صادرات استان اردبیل, /ناهید مالکی نیا؛ به راهنمایی: محمدحسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریزی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران/ نجیمه رستگاری/ دکتر مهدوی/ 84    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتها بر اساس نسبتهای سودآوری و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران, /محسن ختن لو؛ به راهنمایی: حسین کدخدائی؛ استاد مشاور: علی اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مقایسه‌ای نوع و میزان افزایش سرمایه بر بازده سهام و بازده سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ فاطمه شاکری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات حسابداری در واحدهای مالی فردوسی, /سعید باباجانی محمدی؛ به راهنمایی: فریبا لطیفی؛ استاد مشاور: مصطفی کاظمی. / ()--الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (‏‎TQM‎‏) و ارائه راهکارهای مناسب آن در سازمان اتکا, /علیرضا نجف‏‎‎‏پور کردی؛ به راهنمایی: حسن مدرکیان؛ استاد مشاور: حسین کدخدایی. / ()--آزاد اسلامی.واحد تهران مرکزی.دانشکده اقتصاد و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی میزان ارتباط بین سود جریان نقدی جاری و اقلام تعهدی با جریان نقدی عملیاتی آتی, /علی اکبر طاهری ازبرمی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: محمد کاشانی پور. / ()--مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی میزان توجه صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت از دیدگاه حسابداری مدیریت, /علی سلطان زاده؛ به راهنمایی: محمد قسیم عثمانی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا وطن‌پرست؛ به راهنمایی: محمد حسین قائمی؛ استاد مشاور: حمید حقیقت. / ()--بین المللی امام خمینی (ره).دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نگرش کارکنان شرکت مخابرات خراسان رضوی در ارتباط با سازمان یادگیرنده و ارائه راهکارهای مناسب, /مجید عالی؛ به راهنمایی: محمدعلی حقیقی؛ استاد مشاور: جلیل لاجوردی. / ()--شهید بهشتی. دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نگرش مدیران بانک های ایران نسبت به سنجش سودآوری مشتری, /سلیم ملا احمد نالوس؛ به راهنمایی: محمد علی آقایی؛ استاد مشاور: محمد قسیم عثمانی. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای مهندسی مجدد فرآیندهای کاری ‏‎(BPR)‎‏ در اداره حسابداری حقوق و مزایای معاونت مالی شرکت ایران خودرو, /یوسف موسی پور؛ به راهنمایی: عادل آذر؛ استاد مشاور: عبدالحمید شمس. / ()--موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ریاست جمهوری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تبیین رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری و ارزش شرکت, /حمید رودنشین؛ به راهنمایی: غلامرضا کردستانی؛ استاد مشاور: محمدحسین قائمی. / ()--بین المللی امام خمینی (ره).دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تبیین زمینه‌های فرهنگ سازمانی بر اثربخشی نظام‌های کیفیت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی آذربایجان غربی, /غلامرضا سرخانی؛ به راهنمایی: محمدعلی حقیقی؛ استاد مشاور: اکرم هادی‌زاده. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت دولتی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و رتبه بندی عوامل بیرونی موثر بر تصمیم خریداران یخچال فریزر, /علیرضا چناری؛ به راهنمایی: نسرین جزنی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت بازرگانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
پیش بینی رشد سود با استفاده از متغیرهای بنیادی برای شرکتهای فعال در صنعت دارویی و شیمیایی بورس تهران, /آرزو جلیلی؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: علی رحمانی. / ()--الزهرا‌ء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر گزارشهای حسابرسی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی, /اعظم شکری چشمه سبزی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: عادل آذر. / ()--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر مبالغ ریالی شروط حسابرسی بر قیمت سهام, /مهدی عالم زاده؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تأثیر اطلاعات حسابداری و ویژگیهای آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (از نظر ریسک و بازده) جعفر نهری‌ اقدم ؛ استاد راهنما رضا تهرانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تأثیر صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای سرمایه‌گذاری بر تصمیمات اقتصادی سهام‌داران اصلی علی سعادت ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد ابراهیمی کردلر,علی84 دکتری تخصصی تهران   رشته حسابداری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد, /علی ابراهیمی کردلر؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: علی ثقفی، حمید پزشک. / (دکتری)--تهران.دانشکده مدیریت، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کارکنان شرکت ایران خودرو و برآورد تقاضای نیروی انسانی برای این شرکت, /محسن ناصری؛ به راهنمایی: فرخ قوچانی؛ استاد مشاور: علی رضائیان. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ت‍دوی‍ن‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ پ‍روژه‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌ ش‍ی‍راز (خ‍ط۲ ) وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌-ف‍ای‍ده‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ک‍ارل‍و. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ق‍اس‍م‍ی‌، ص‍ادق‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای با ضریب ‏‎Q‎‏ و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اورق بهادرا با استفاده از اطلاعات حسابداری, /منصور کنعانی امیری؛ به راهنمایی: علی جهانخانی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی، عادل آذر. / (دکتری)--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تعیین علل عمده گزارشات حسابرسی غیرمقبول حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در شرکتهای تولیدی طی سنوات ‎۷۹ الی ‎۸۱/ اسماعیل جمالی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
چالش‌های پیش‌روی دیوان محاسبات در ارتباط با اجرای حسابرسی جامعه در دستگاه‌های اجرایی حسین بخشی ؛ استاد راهنما محمدتقی ضیایی‌بیگدلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
چگونگی محاسبه استهلاک آبزیان مولد و تاثیر آن بر روی قیمت تمام‌شده ماهی علی‌رضا رحیم‌زاده‌گللو ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
دستیابی به یک متدولوژی کارآ برای برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک در بانک سامان به منظور ارایه یک سیستم مطلوب, /مجتبی حسین‌زاده؛ به راهنمایی: محمدرضا شجاعی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و نرخ تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا بازگیر؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: محمود یحیی زاده فر. / ()--مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
روشهای متناسب تدوین بودجه جامع انعطاف‌پذیر در شرکت ایران‌خودرو زهرا خسروی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
سیر تکوینی حسابداری در ایران از ابتدای صفویه تا آغاز قاجاریه سمیرا عارف‌صفایی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورتهای مالی, /آرش سنجابی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی؛ استاد مشاور: علی اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک, /محمد اقبال نیا؛ به راهنمایی: محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ استاد مشاور: بهروز دری. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ک‍ارب‍رد ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د در ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍رات‍ی‌م‍ه‍ر، س‍ارا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۴.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /سارا براتی مهر؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی؛ استاد مشاور: حمید محمود آبادی، محمد علی سوخکیان. / ()--شیراز، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
موانع اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در شرکتهایی که حسابرسان آنها عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند محمد خطیری ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
موانع اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در شرکتهایی که حسابرسان آنها عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند/ محمد خطیری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
موانع و نارسائیهای کاربرد مؤثر سیستم حسابداری بهای تمام‌شده در برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیریهای تولید محصول استراتژیک گندم آبی در شرکت‌های کشت و صنعت محسن رضیعی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
میزان مهارت‌های مدیریتی بر توسعه مسیر شغلی مدیران و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن‌ها در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران, /مجید صمیمیت؛ به راهنمایی: عباسعلی حاجی کریمی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و بکارگیری آن در ایران, /راضیه عصابخش؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: ویدا مجتهدزاده. / ()--الزهرا (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 84.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اثر مخارج سرمایه ای بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران/ حسن دلبری / دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ نیشابور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارائه مدلی برای رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران, /محمد ایمانی برندق؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: عادل آذر، حسین کدخدائی. / (دکتری)--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ‏‎(REVA)‎‏ و سود هر سهم‏‎(EPS)‎‏ و نسبت به قیمت به سود, /مهدی حسینی ازان آخاری؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی؛ استاد مشاور: شکرالله خواجوی، علی محمدی. / ()--شیراز، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
استفاده از شاخص توفیق پیشگوئی در ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری و ارائه الگوهایی برای شبیه سازی رفتار تصمیم گیرنده در استفاده از این اطلاعات, /محمدعلی مرادی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محسن خوش طینت، - عادل آذر. / ()--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
امکان‌سنجی و بستر‌سازی گزارشگری اجتماعی از سوی شرکت‌ها در ایران یعقوب اقدم‌مزرعه ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌ یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش‌بینی بازده سهام, /مریم طارمی؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده؛ استاد مشاور: موسی بزرگ اصل. / ()--الزهراء.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و هزینه‌های سیاسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صمد ایازی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام/ سعید انور خطیبی/  دکتر احمد مدرس// نیشابور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام/ سعید انور خطیبی/ دکتر احمد مدرس/ آزاد نیشابور / 85    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (‏ABC‏) در صنعت تراکتورسازی ایران ‬ سیاوش ساعی ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی آثار مالی احتمالی پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع روغن‌کشی ایران ( استحصال از دانه‌های روغنی ) منیره سلیمی ؛ استاد راهنما علی روحی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی بودجه ریزی عملیاتی در آزاد اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد کرج) حسین بدیعیاستاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود از راه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌.ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- درس‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۵.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ جمال محمدی /  دکتر احمد مدرس / نیشابور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی بهای تمام شده صندلی- کیلومتر قطار در مسیر تهران- مشهد بر مبنای سامانه هزینه‌یابی ABC در مقایسه با سامانه هزینه‌یابی سنتی در شرکت قطارهای مسافری رجا رضا شایگانی ؛ استاد راهنما نوری‌فرد ؛ استاد مشاور کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت برق منطقه ای فارسی برمبنای سیستم هزینه یابی ABC در مقایسه با سیستم هزینه یابی سنتی مقداد زمانی ؛ استاد راهنما یداله نوری‌فرد ؛ استاد مشاور حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تحلیلی بهای تمام‌شده هر واحد دانشجو در رشته‌های گروه علوم انسانی آزاد اسلامی واحد خوی محمد کسیانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی ؛ استاد مشاور علی روحی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی دلایل زیان‌دهی شرکتهای تعاونی زنبورداری استان مازندران حسن نجار کریمی ؛ استاد راهنما طباطبایی ؛ استاد مشاور جنانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین سود، جریان نقدی عملیاتی و ارزش سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مرضیه پورمرادی ؛ استاد راهنما محمود یحیی‌زاده‌فر ؛ استاد مشاور احمد احمدپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران اکبر محمدزادگان ؛ استاد راهنما جواد رضازاده ؛ استاد مشاور محمدحسین قائمی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ات‍ک‍ای‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍ا پ‍ای‍داری‌ س‍ود وق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌.ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- م‍ح‍م‍دزادگ‍ان‌، اک‍ب‍ر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ازاده‌، ج‍واد. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۵.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رعایت استانداردهای حسابداری ایران و دلایل عدم بکارگیری بخشهای از استانداردها توسط واحدهای اقتصادی سلیبمان سراج ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی ؛ استادمشاور یحیی حساس‌یگانه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سیستم بهای تمام‌شده خاکهای صنعتی معادن استان آذربایجان‌شرقی مژگان سعیدی ؛ استاد راهنما اکبر صادق‌زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی شناخت حسابداران ایران از REA و نقش آن در آموزش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دانشگاه‌های ایران مهری قرائت‌خیابان ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ح‍س‍اب‍داری‌ (ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌چ‍ارچ‍وب‌ ن‍ظری‌) ب‍رای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌. ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د- ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۵.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی علل نوسانات شاخص‌ سهام در سه صنعت بزرگ بورس تهران بیتا شاهرخی ؛ استاد راهنما فرزانه حیدرپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کاربرد حسابداری ابزارهای مشتقه ارزی در بانک مرکزی ج ا ایران مطابق با استانداردهای حسابداری بین‌المللی ناصر فخرائی‌معز ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی ؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی محتوای اطلاعات نسبتهای مالی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / حسین رستگار کلاته/ دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ آزاد نیشابور / 85    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی در شرکتهای بیمه ایران با بکارگیری الگوریتم ژنتیک یا برنامه ریزی پویایی احتمالی آرزو چنگیزی‌محمدی ؛ استاد راهنما فریدون رهنمای رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موارد عمده غیرقابل‌ رسیدگی و مردود شدن دفاتر قانونی در اداره‌ کل امور مالیاتی شرکتها - تهران هادی اصغری ؛ استاد راهنما محمدعلی دعایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع استقرار مناسب سیستم جامع Oracle ERP در بخش حسابداری و مالی ذوب آهن اصفهان علی‌رضا مرتضوی ؛ استاد راهنما داریوش فروغی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی میزان تأثیر حسابرسی عملیاتی در انجام به موقع طرحهای عمرانی (آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی) یعقوب امیر دلیر بناب ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نحوه استهلاک هواپیمای مسافربری فالکون ۲۰ در شرکت هواپیمایی آسمان مهدی قلیلوی‌تبریزی ؛ استاد راهنما فرزانه حیدرپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نحوه شناخت درآمد حاصل از حق بیمه‌های‌ وصولی سازمان تأمین‌ اجتماعی استان تهران ( سالهای ۸۳- ۸۰ ) حمیدرضا فضلی ؛ استاد راهنما نوری‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تجزیه و تحلیل استقرار سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت توزیع برق استان همدان مهدی حسینی ؛ استاد راهنما زهرا لشگری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و طراحی الگوی بهای تمام شده خدمات بانکی در بانک مسکن افشین شالچی ؛ استاد راهنما فرزانه حیدرپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی هزینه‌یابی عقود جعاله و مشارکت مدنی در سامانه بانکی کشور ( بررسی موردی بانک ملی ایران ) مصطفی رضائی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌ یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسى ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /کیومرث بیگلر؛ به راهنمایی: محمدحسن اردبیلی؛ استاد مشاور: علی اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثر بخشی استانداردهای مدیریرت فروش در نمایندگیهای مجاز فروش سایپا در سطح کشور, /فربد فرهادی شهرستانکی؛ به راهنمایی: فرهاد فرزد؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--دانشکده شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر روی بازدهی، نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران, /محسن صادقی؛ به راهنمایی: احمد بدری؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--دانشکده شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /روح الله شریفیان؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی؛ استاد مشاور: حمیدرضا فرهادی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثرات سرمایه‌های فکری بر عملکرد سازمانی شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن, /عطیه بطحایی؛ به راهنمایی: عباسعلی حاج کریمی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدیزاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در صنایع تولید فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مسعود تاجیانی؛ به راهنمایی: حسین پناهیان؛ استاد مشاور: محمد علی غضنفری. / ()--آزاد اسلامی.واحد کاشان.گروه حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین ساختار سود هر سهم و بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /هدی حاجی ولی زاده؛ به راهنمایی: محمد قسیم عثمانی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و شاخصهای بهره‌وری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /جلال بهارستان؛ به راهنمایی: محمد قسیم عثمانی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت بین شرکتهای پذیرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران, /ساناز کریمی زند؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری؛ استاد مشاور: غلامرضا سلیمانی امیری. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و گردش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, /آرین شاه نظریان؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط معیارهای مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام, /سعید انور خطیبی؛ به راهنمایی: احمد مدرس؛ استاد مشاور: محمدرضا شورورزی، - مشکانی. / ()--آزاد اسلامی واحد نیشابور.دانشکده حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات صنعت کفش و دمپایی با استفاده از استراتژیهای رقابتی پورتر, /رضا مرادی؛ به راهنمایی: منیژه قره چه؛ استاد مشاور: هوشنگ اسدالله. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی پدیده مدیریت سود از راه فعالیتهای موثر بر جریانهای نقدی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /علی اکبر درستی؛ به راهنمایی: محمد حسین قائمی؛ استاد مشاور: غلامرضا کردستانی. / ()--بین المللی امام خمینی (ره).دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مرتضی حشمتی. / ()--شیراز، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر افزایش توان رقابتی نظام بانکی کشور(مورد مطالعه بانک سامان), /ناصر ملکیان؛ به راهنمایی: محمدرضا شجاعی؛ استاد مشاور: غلامعلی طبرسا. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت دولتی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی بر بهبود برنامه‌ریزی در شرکت قطارهای مسافری رجاء, /ساسان زاهدی؛ به راهنمایی: محمدرضا شجاعی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات بر منابع انسانی در سازمان اقتصادی کوثر, /اسکندر شیرازی؛ به راهنمایی: اکرم هادی زاده؛ استاد مشاور: علی رضائیان. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر دو عامل محتوای اطلاعات حسابداری و بیان ویژگی اطلاعات مربوط بر تصمیم‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای, /فاطمه زادپرور؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهراء.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری¬های مربوط به تخصیص منابع, /رضا ترابی فارسانی؛ به راهنمایی: فرزانه نصیرزاده؛ استاد مشاور: محمدحسین ودیعی. / ()--فردوسی مشهد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه حسابداری، 85.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر سیستم فناوری اطلاعات بر اثر بخشی سازمان (سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی), /ابراهیم تقی زاده؛ به راهنمایی: علی رضائیان؛ استاد مشاور: محمدرضا شجاعی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت دولتی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مصرف کنندگان خدمات خطوط منظم (لاینر) کشتیرانی جمهوری اسلامی, /محمدرضا حجاب؛ به راهنمایی: - قره چه؛ استاد مشاور: - جزئی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر مدیریت شرکتها بر قیمت سهام, /سیروان امینی؛ به راهنمایی: علی جهان خانی؛ استاد مشاور: حسین عبده تبریزی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمد ابراهیم بربطی؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تطبیقی رابطه نحوه ارائه خدمات و میزان رضایتمندی مراجعان بیمارستانهای خصوصی و دولتی شیراز, /حسین کهن؛ به راهنمایی: فرخ قوچانی؛ استاد مشاور: جلیل لاجوردی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی دلایل عدم تمایل شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استفاده از ارزشهای بازار در ارزش گذاری سرمایه گذاریهای جاری, /حلیمه رحمانی؛ به راهنمایی: رضوان حجازی. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد سری زمانی, /مصیب رزم دیده؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اکبر محمدزادگان؛ به راهنمایی: جواد رضازاده؛ استاد مشاور: محمدحسین قائمی. / ()--بین المللی امام خمینی (ره).دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی, /ضیاالدین مجدی؛ به راهنمایی: غلامرضا کردستانی؛ استاد مشاور: محمدرضا ساربان‌ها. / ()--بین المللی امام خمینی (ره).دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین هزینه جذب منابع در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک صادرات اردبیل) و هزینه پول در اقتصاد بازار, /حسین عسگری آلوج؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم‌تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه تغییرات ارزش افزوده بازار ( MVA ) با ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ) و شاخص Q توبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مجتبی کریمی؛ به راهنمایی: محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران), /رضا ایمانی دلشاد؛ به راهنمایی: غلامعلی طبرسا؛ استاد مشاور: اکرم هادیزاده مقدم. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت دولتی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, /مهدی مهرآور؛ به راهنمایی: محمداسماعیل فدائی نژاد؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا عیوض‌لو؛ به راهنمایی: محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ استاد مشاور: بهروز دری. / ()--دانشکده شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (بر مبنای چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی دولتی, /علی حکیمی نجف آبادی؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی؛ استاد مشاور: نظام الدین فقیه، محمدحسین ستایش. / ()--شیراز، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی علل و میزان گرایش به فعالیت در صنوف تولیدی، خدمات فنی در مقایسه با صنوف توزیعی ، خدماتی, /فرزاد لشکری؛ به راهنمایی: غلامحسین خورشیدی؛ استاد مشاور: منیژه قره‌چه. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عملکرد تصاحب شرکت‌ها در ایران, /اصغر عارفی؛ به راهنمایی: علی جهانخانی؛ استاد مشاور: علی ثقفی، محمود حسینی. / ()--دانشکده شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عناصر بنیادین کارکرد اثر بخش بورس نفت در ایران, /حسین مقدم؛ به راهنمایی: حجت‌ا... غنیمی فرد؛ استاد مشاور: آلبرت بغزیان. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /افشین عزیزیان؛ به راهنمایی: محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری از نگاه استراتژیک دستگاههای تولیدی استان تهران, /یوسف محمد کریمی؛ به راهنمایی: داود طالبی؛ استاد مشاور: محمود شیرازی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی, /حسین علیخانی‌دهقی؛ به راهنمایی: احمد بدری؛ استاد مشاور: داریوش فروغی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران, /بهروز خسروی چرمی؛ به راهنمایی: عباس هشی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کارایی نسبی قیمت گذاری بازار سهام در صنایع منتخب با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها, /حسن خانجمالی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت مالی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کاربری حسابداری منابع انسانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, /حمیدرضا آذرگون. / ()--پیام نور، 85.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کسب بازده غیر عادی (اضافی) توسط صاحبان سهام شرکتهای خریدار در اثر اکتساب جزیی یا افزایش مالکیت در شرکتهای هدف در بورس اوراق بهادار تهران, /فواد فتح‌اللهی؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی؛ استاد مشاور: حمید فرهادی. / ()--شهید بهشتی .دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی متغیرهای تقسیم بازار محصول اسیدچرب, /یوسف مزیور رحمانی؛ به راهنمایی: محمود حسینی؛ استاد مشاور: غلامحسین خورشیدی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی محتوای اطلاعاتی صورت ارزش افزوده در مقایسه با صورت سود و زیان, /علی احمدی؛ به راهنمایی: محمدعرب مازا یزدی؛ استاد مشاور: - مشایخی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی محتوای اطلاعای اعلام سود برآوردی سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‏‎Information Content of Eaming Announcement in TSE‎‏, /ابوالفضل صمدی؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی؛ استاد مشاور: حمید رضا فرهادی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت مالی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مشکلات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارتباط با پروژه‌های سرمایه‌ای در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران محمدزاده,بهاره رشته حسابداری  تهران 85/07/15    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع و چالش‌ها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترونیک در بانک پارسیان, /بی بی اکرم امینی؛ به راهنمایی: - شجاعی؛ استاد مشاور: - رضائیان. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در ایران, /سیف‌الدین غلامی؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات ‏‎(EMC)‎‏ و تاثیر آن بر توسعه صادرات در استان بوشهر, /فیروز شمشیری؛ به راهنمایی: منیژه قره چه؛ استاد مشاور: هوشنگ اسدالله. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقاط ضعف و چالشهای سیستم متداول حسابداری در شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک در ایران, /روح الله مصطفائی؛ به راهنمایی: غلامرضا سلیمانی؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران.دانشکده علوم اداری و اقتصادی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش ICT در توسعه صنعت گردشگری کشور با استفاده از مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب اروپایی, /سولماز پارسی‌پور؛ به راهنمایی: احمد روستا؛ استاد مشاور: احمد علی یزدان پناه. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /آزاده یزدانی؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری؛ استاد مشاور: شهناز مشایخ. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی نقش رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش‌بینی بازده سهام عادی, /احمد موسوی؛ به راهنمایی: حمید حقیقت؛ استاد مشاور: غلامرضا کردستانی. / ()--بین‌المللی امام خمینی.دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و ارزیابی تطبیقی توانمندی های هوش هیجانی در ارتقاء ارائه خدمات کارکنان نظام بانکداری کشور (بانک کارآفرین و بانک تجارت), /مینا رحمانی حسیم بیگی؛ به راهنمایی: احمد روستا؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده حسابداری و مدیریت، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در وزارت مسکن و شهرسازی, /قوام هاشمی؛ به راهنمایی: جلیل لاجوردی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و انتخاب آمیخته ترفیع موثر برای شرکت‌های ارایه کننده‌ی نرم‌افزارهای کسب و کار (Business Softwares ), /محمد رضائی؛ به راهنمایی: هوشنگ اسدالله؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تبیین رابطه سبک رهبری و طراحی راهبرد مناسب در شرکتهای گروه مپنا, /نیما اقتدار؛ به راهنمایی: - رضائیان؛ استاد مشاور: - هادیزاده، - کسائی. / ()--شهید باهنر کرمان.دانشکده فنی و مهندسی.مهندسی عمران، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تبیین رابطه فرآیند چرخه‌‌ای دانش و نرخ بازده سرمایه گذاری در شرکت‌های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار, /محمدرضا حسومیان؛ به راهنمایی: منیژه قره‌چه؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی .دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تبیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری خاص محصولات صنایع غذایی در فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند, /رضا جلال‌ زاده؛ به راهنمایی: عباسعلی کریمی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثر بخشی نظام ارزشیابی عملکرد جدید کارکنان دولت در وزارت امور اقتصادی و دارائی, /داود غفوری؛ به راهنمایی: غلامعلی طبرسا؛ استاد مشاور: فرخ قوچانی. / ()--بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و تحلیل سازوکارهای تامین تجهیزات و راه‌های توسعه و بهبود آن ( در رابطه با شرکت فراب), /مهدی سعادت‌فرد؛ به راهنمایی: عباسعلی حاجی کریمی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک پارسیان و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان, /علی مهدیلوی تازه کندی؛ به راهنمایی: نسرین جزنی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی .دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی وضعیت کشش قیمتی تقاضا برای سهام عادی در ارتباط با افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران, /جواد احمدی؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بهای تمام شده یک کیلوگرم گندم دیم در بخش باشت - استان کهگیلویه و بویراحمد محسن احمدی‌چم‌بلبل ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌ یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران علوم پزشکی ایران, /علی هوجقانی. / ()--پیام نور، 85.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر تکانه های ناگهانی تقاضای ناشی از تغییرات قیمت بر زنجیره تامین, /علی محمد جهانشاهی مظفر؛ به راهنمایی: محمدرضا حمیدی زاده؛ استاد مشاور: هوشنگ اسدالله. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر توانا سازی کارکنان بر امنیت شغلی در سازمان اقتصادی کوثر, /سجاد موسی؛ به راهنمایی: - قوچانی؛ استاد مشاور: - شجاعی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر کاربرد سیستمهای اطلاعاتی ‏‎(IS)‎‏ بر بهبود رتبه‌بندی شرکت بیمه کارآفرین, /محمدرضا ابراهیمی؛ به راهنمایی: محمدعلی حقیقی؛ استاد مشاور: علی رضاییان. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر کاربرد سیستمهای اطلاعاتی ‏‎(IS)‎‏بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی (مورد مطالعه: بانک سامان), /نیما گیلانی؛ به راهنمایی: - طبرسا؛ استاد مشاور: - رضائیان. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکتها, /وحید حسینی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران.دانشکده علوم اقتصادی و اداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تبیین ارتباط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش و ( نوآوری و انعطاف پذیری) درسازمان: بررسی شرکتهای عمده تولید دارو در کشور, /بهمن حاجی‌پور؛ به راهنمایی: محمود حسینی؛ استاد مشاور: علی رضاییان، عباسعلی حاجی کریمی. / (دکترای تخصصی)--دانشکده شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تبیین ارتباط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش و (نوآوری و انعطاف پذیری) درسازمان: بررسی شرکتهای عمده تولید دارو در کشور, /بهمن حاجی‌پور؛ به راهنمایی: محمود حسینی؛ استاد مشاور: علی رضاییان، عباسعلی حاجی کریمی. / (دکترای تخصصی)--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تبیین رابطه میزان صادرات محصولات نساجی با مشوق‌های صادراتی, /مجتبی موسویان؛ به راهنمایی: - طبرسا؛ استاد مشاور: - حاج کریمی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تدوین و ارزیابی الگوی کارآمد بخش بندی بازار صنعت پتروشیمی ایران, /روح‌الله شریفی؛ به راهنمایی: محمدرضا حمیدی‌زاده؛ استاد مشاور: هوشنگ اسدالله. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
حسابداری مدیریت منابع انسانی و نحوه اجرای آن در آزاد اسلامی واحد ملایر محمد اسلانی ؛ استاد راهنما محمود همت‌فر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه اهرم با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ جواد معصومی / دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ آزاد نیشابور / 85    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه اهرم با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ جواد معصومی / دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ نیشابور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و سود تعهدی عملیاتی / محمد مژده / دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ آزاد نیشابور / 85    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و سود تعهدی عملیاتی / محمد مژده /دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ نیشابور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران, /فریدون مرادی؛ به راهنمایی: ساسان مهرانی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت مرادعلی حمزه‌لی ؛ استاد راهنما محمد کاشانی‌پور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت, /مرادعلی حمزه لی؛ به راهنمایی: محمد کاشانی پور؛ استاد مشاور: حسین فخاری. / ()--مازندران.دانشکده علوم اقتصادی و اداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
شناسایی شاخص‌های اساسی همسویی بین استراتژی‌های کسب و کار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات در شرکت کارخانجات داروپخش, /مجتبی رفیعی سیاوش کلائی؛ به راهنمایی: - حقیقی؛ استاد مشاور: - رضائیان. / ()--شیهد بهشتی .دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
شناسایی عوامل موثر بر اجرای مستمر فرایند مهندسی ارزش, /بهرنگ خسرو نوبری؛ به راهنمایی: داود طالبی؛ استاد مشاور: محمود حسین زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت صنعتی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره, /محمدجواد کاردگر؛ به راهنمایی: غلامحسین خورشیدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهتشی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی فرایند پیاده سازی مدیریت ناب بر اساس نظام جکسون و جونز در شرکت تابلوسازی برق مازندران, /اشکان عیوق؛ به راهنمایی: هایده متقی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی نحوه به کارگیری سیستم بارکد در فرایند تولید محصول وانت نیسان در شرکت زامیاد, /خلیل صفری؛ به راهنمایی: هایده متقی؛ استاد مشاور: بهروز دری. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت صنعتی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی و تبیین بخش‌بندی بازار بر اساس رویکرد منافع پژوهشی مصرف کننده (مورد کاوی روغن مایع شرکت صنعتی بهشهر), /شیرین صفری؛ به راهنمایی: محمدرضا حمیدی‌زاده؛ استاد مشاور: نسرین جزنی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی و تدوین الگوی مدیریت تجربه در سازمان رویکردی برای اثربخشی سازمانهای یادگیرنده (مورد شرکت زامیاد), /مهدی محمود صالحی؛ به راهنمایی: بهروز دری؛ استاد مشاور: محمود شیرازی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری.گروه مدیریت صنعتی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
عوامل موثر بر اشتیاق مصرف کننده در فرایند خرید لوازم خانگی برقی در شهرستان تهران, /احد نظری؛ به راهنمایی: هوشنگ اسدالله؛ استاد مشاور: عباسعلی حاج کریمی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه به بورس اوراق بهادار تهران, /مریم بستانیان؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: علی رحمانی. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
عوامل موثر بر قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی, /رامونا ژرف پیکان؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده؛ استاد مشاور: علی رحمانی. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
کاربرد مدلسازی ریاضی در فرایند دریافت، ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری و صدور نفت خام از پایانه صادراتی خارگ, /محمد حسن حاجی علی؛ به راهنمایی: بهروز دری؛ استاد مشاور: محمود حسین‌زاده. / ()--دانشکده شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
گزارش ارزیابی مدیریت از کنترلهای داخلی و بررسی فایده مندی گزارشدهی برون سازمانی آن در ایران, /محمد قربانی؛ به راهنمایی: کامبیز فرقاندوست حقیقی؛ استاد مشاور: حسین کرباسی یزدی. / ()--آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.دانشکده اقتصاد و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
محاسبه هزینه نهایی بلندمدت قیمت برق در نیروگاه‌های استان تهران وسن عالیجناب‌منفرد ؛ استاد راهنما محمدعلی خطیب    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه, /محسن کریمی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: محمد کاشانی پور. / ()--مازندران.دانشکده علوم اداری و اقتصادی، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مطالعه رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏و نرخ بازده داراییها‏‎(ROA)‎‏در ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروساز فعال در سازمان بورس اوراق بهادار ایران, /جعفر اصغری؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان؛ استاد مشاور: حسین فخاری. / ()--مازندران، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مطالعه و بررسی لزوم بکارگیری تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف در صنایع تولیدی لوازم خانگی مجید سلیمی‌‌ماوی ؛ استاد راهنما محمدعلی دعائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
معرفی حسابداری تحت وب و بررسی محدودیت‌های اجرای آن علی‌رضا گردون‌زاده ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مقایسه میزان ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /صدیقه دوستیان؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: رضا فرضی پور. / ()--الزهراء (س).دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
میزان انطباق رویه‌های حسابداری بانک‌ها و مقایسه با استانداردهای حسابداری مالی اسلامی و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۳۰ محسن خسروی‌فارسانی ؛ استاد راهنما علی روحی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
میزان کارائی مباحث حسابداری در مدارس عالی فنی و حرفه‌ای (سما) وابسته به آزاد اسلامی مجید لطیفی‌آزاد ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
نقش کیفیت سود در پیش بینی سودهای آتی, /محمد مهدی نادری نورعینی؛ به راهنمایی: احمد بدری؛ استاد مشاور: علی رحمانی. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 85.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 ( حسابداری سرمایه گذاری‌ها) تاجیک,کامران گروه حسابداری  تهران   85    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارائه مدل سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در مجتمع مس سرچشمه کرمان امیر فیاضی ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
آثار بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸ ایران (فعالیتهای بیمه عمومی) برتصمیمات استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی شرکتهای بیمه، آزمایش تجربی و بررسی کاربردها در ارزیابی شرکتهای مذکور در ایران علی‌اله مرادی؛ استاد راهنما فرزانه حیدرپور؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارائه مطلوب معاملات با اشخاص وابسته از دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی عطاالله مهربانی ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی پیوند بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سیامک طایفه ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر استراتژیهای سرمایه در گردش بر بازده سهام /حسن پور شیوا/ دکتر دستگیر1386/12/11    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍س‌ان‍داز خ‍ان‍وار ب‍رس‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ و م‍ص‍رف‌ در ق‍ال‍ب‌م‍دل‌ ت‍ع‍ادل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ه‍رک‍ی‌، م‍ه‍دی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ب‍ه‍ب‍ودی‌، داود. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: س‍ل‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍زاد. ت‍ب‍ری‍ز،۱۳۸۶.۱۴۸ ص‌..    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت با موقعیت‌های رشدی متفاوت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براتعلی دارابی ؛ استاد راهنما محمدجواد ساعی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ازه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر اف‍ش‍اگ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ (م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌: ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ق‍اس‍م‍ی‌س‍م‍ن‍اک‍لای‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود ب‍رارزش‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍ال‍ی‍ش‍ون‍دی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د.ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دق‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود و ب‍ازده‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌ س‍ه‍ام‌ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ج‍دی‍دال‍ورود ب‍ه‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- آش‍ت‍اب‌، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: س‍ارب‍ان‌ه‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۶.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حمید بداغی؛ استاد راهنما احمد بدری؛ استاد مشاور ابوالقاسم بزرگ‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سجاده ده‌بزرگی ؛ استاد راهنما محمدحسین قائمی ؛ استاد مشاور ابوالقاسم بزرگ‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍ود و زی‍ان‌ ج‍ام‍ع‌ درای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌ه‍رن‍دی‌، س‍ارا. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه‌کاری در گزارشگری مالی حبیب‌ امیربیکی‌لنگرودی ؛ استاد راهنما غلام‌رضا کردستانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ زم‍ان‍ی‌ س‍ود ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ی‍ارم‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ در گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍ی‍گ‍ی‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ام‍ی‍ر. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)،۱۳۸۶    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل کمک‌کننده به حسابرسی در محیط زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) فیروزه فریورلیلان ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل مرتبط با روند تغییرات کیفیت گزارشات حسابرس مستقل وبازرس قانونی در مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان / معصومیان رضا / دکتر هشی1386/6/31    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کارایی مدل بیور (Beaver) در پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران افشین معمارزاده؛ ؛ استاد راهنما زهرا پورزمانی؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ال‍ه‍ی‍اری‌اب‍ه‍ری‌، ح‍م‍ی‍د. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ن‍س‍ب‍ت‌ Q ت‍وب‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ای‍ر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- زراع‍ت‍گ‍ری‌، رام‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی محتوای اطلاعات نسبتهای مالی شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / حسین رستگار کلاته / دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی/ نیشابور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مقایسه‌ای توان پیش‌بینی صورت جریان وجوه نقد برطبق استانداردهای حسابداری ایران و آمریکا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدی میربزرگی ؛ استاد راهنما زهرا لشگری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی میزان استفاده از امکانات بسته های نرم افزاری کاربردی حسابداری ایرانی و شناسایی عوامل موثر بر آن/  وحدانی محمد/ دکتر عرب مازار/ 1386/3/20    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی میزان استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف مدیریتی سازمان بهزیستی کشور سعید مسعودی ؛ استاد راهنما محمدرضا کاباران‌زادقدیم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ی‌ ت‍وزی‍ع‌ آم‍اری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍رزگ‍ر، ال‍ه‍ه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ح‍م‍ودآب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍د.ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران83-80 قاروئی آهنگر,هانی رشته حسابداری کارشناس? ارشد 86/08/20    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صفری,مریم رشته حسابداری کارشناس? ارشد 86/11/14    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان/ عبدالحمید هوشمند/ دکتر مهدوی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)/ میثم قاسمی/ دکتر مهدوی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تأثیر هموارسازی سود بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ غلامعباس عالیشوندی/ دکتر نمازی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی چگونگی توزیع آماری نسبت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ الهه برزگر/ دکتر محمود آبادی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد/ حسین قربانی/ دکتر نمازی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)/ سارا کنعانی/ دکتر مهدوی/86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/الهیاری/ دکتر نمازی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورتهای مالی و ارائه مدلی جهت پیش بینی سود کاردان,بهزاد حسابداری دکتری تخصصی تهران   86/12/21    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران  فعال  قیومی,علی رشته حسابداری  تهران 86/11/06    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر و فاداری مشتریان حوزه خدمات بانکی براساس مدل کارا. بررسی موردی: بانک اقتصاد نوین, /سیروس گرانمایه یگانه؛ به راهنمایی: نسرین جزنی؛ استاد مشاور: منیژه قره‌چه. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 86.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تعیین تخصیص بهینه مانده گاز طبیعی (تفاضل مصارف داخلی و عرضه کل گاز طبیعی) جهت تزریق به چاه‌‌های نفت و صادرات ‬ علی‌اصغر اسماعیل‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ص‍اب‍ری‌، م‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تعیین مدل بهینه پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مهدی صابری/ دکتر مهدوی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه‌ی حیات شرکت, /فرهاد دهدار؛ به راهنمایی: محمد علی آقایی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی، - عادل آذر. / (دکترای تخصصی)--تربیت مدرس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 86.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران/ رامین زراعتگری/ دکتر نمازی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
محاسبه هزینه تمام‌شده خدمات تشخیصی و تصویری در مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی‌نژاد وابسته به علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۸۴ محمدرضا عادل‌ مشهدسری ؛ استاد راهنما علی‌محمد احمدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مقایسه توانایی مدلهای اوهلسان و التمن در پیش‌بینی توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران خالد شیخی ؛ استاد راهنما احمد یعقوب‌نژاد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (EVA) و ارزش‌اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الای‍ش‌ ش‍ده‌ (REVA) در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- گ‍وی‍ن‍ده‌، ک‍م‍ال‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش (REVA) شده در رابطه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار/ کمال گوینده/ دکتر مهدوی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ویژگیهای غیر مالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۱ الی ۸۴‏‬ پژوهشگر علی محمودی؛ استاد راهنما زهرا لشگری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف) بهمن عبدی گلزار؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست حقیقی‏    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی (گردو و بادام) حسین جلیل‌پور صابرجوی ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی رتبه¬بندی شرکتها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری و مقایسه آن بار رتبه بندی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران گنجی,حمیدرضا رشته حسابداری کارشناس? ارشد 87/07/06    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی (فنی) در پیش بینی روند حرکت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار در تهران/ سید تیمور تقی زاده شیلوه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی ارتباط بین صادرات و بازده سهام ../ رحیم پارساوند     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ آت‍ی‌ س‍ه‍ام‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ه‍دی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)،۱۳۸۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری / محمد سعید سبحانی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم کارنامه متوازن در شرکت واگن پارس اراک / سعید دربندی فراهانی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری اصغر اسدیان اوغانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی یزدی ؛ استاد مشاور فرزانه حیدرپور.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تبیین عوامل موثر بر الگوی ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید محمد رضایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ روش‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و ب‍ازده‌ آت‍ی‌س‍ه‍ام‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍ج‍ف‍ی‌ع‍م‍ران‌، م‍ظاه‍ر. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌،ح‍م‍ی‍د. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)،۱۳۸۷.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ درش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍م‍ی‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌،۱۳۸۷    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین کیفیت سودو نوع سهام (سود نقدی و سهمی ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / علی رضا نوری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / حمید رضا نوری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری با نحوه قطعیت مالیات شرکت‌ها    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر بازده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محسن انصاری‌ مهیاری ؛ استاد راهنما مهدی مرادزاده‌ فرد ؛ استاد مشاور زهرا لشگری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه هزینه بدهی و کیفیت ارقام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منوچهر خمسه ؛ استاد راهنما زهرا پورزمانی ؛ استاد مشاور قدرت‌الله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی رابطه‌ی سطح افشاء و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شیرزاد نادری ؛ استاد راهنما زهرا لشگری ؛ استاد مشاور محمد قسیم عثمانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی عوامل مؤثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان از گزارش حسابرسان مستقل٬ از دیدگاه تئوری رفتاری رحیم بنابی‌قدیم؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی کیفیت آموزش حسابداری از منظر اساتید در دانشگاه‌های آزاد اسلامی محمدمهدی قلی‌زاده ؛ استاد راهنما ابوالفضل قدیری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍وث‍ر ب‍رض‍ری‍ب‌ P/E در ب‍ورس‌اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍وذری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۷    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اع‍لان‌ س‍وده‍ای‌ ف‍ص‍ل‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍ی‍ات‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۷.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارشهای حسابرسی بر بهبود کیفیت عملیات حسابداری / علی احمدزاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع اجرایی سیستم هزینه یابی هدف در شرکت واگن پارس اراک / رحمان کریمی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع تعیین بهای تمام‌شده پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و ارائه راهکار مناسب جمشید پیک‌فلک ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود در خ‍ص‍وص‌پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍وده‍ای‌ آت‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رض‍ری‍ب‌ پ‍اس‍خ‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- رای‍گ‍ان‌، اح‍س‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)،۱۳۸۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری در گزارشهای درونی سازمانی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای تولیدی واقع در شرکتهای صنعتی استان اذربایجان شرقی/ حسین قویدل پیراقوم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثرات ریزساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران،" تهران، 1387. پویان فر، احمد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ احسان کرمانی/ دکتر نمازی/87    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر حسب قسمتهای مختلف واحد تجاری (اجرای استاندارد 25 حسابداری) بر روند قیمت سهام و حجم معاملات سهام شرکتهای سهامی عام ایرانی/ رامین دیندار حور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با مدل موجک،" تهران، 1387. شمس، شهاب الدین،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی موانع بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های کشت و صنعت استان خوزستان/ محسن فرهی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
پیاده سازی الگوی  آلتمن در صنایع نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  / عباس امامی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
پیش‌بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)/ کاظم گودرزی/ دکتر مهدوی/ 87    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
تعیین رابطه بین سطح افشای و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده ..../ جلال بیننده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
راب‍طه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ در ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- آزاد، ع‍ب‍دال‍ه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ازاده‌، ج‍واد. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌.ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ماهیت فقهی و کارکرد بانکی عقد استصناع و معرفی اوراق استصناع ابزاری برای سیاست مالی و پولی ،" مفید، 1387. نظرپور، محمدنقی،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
محاسبه و تحلیل هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی شهید سهرابعلی بخشی شهرستان شهریار- ۱۳۸۵ رضا اسماعیلی ؛ استاد راهنما فربد عبادی‌فرد آذر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
مقایسه‌ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت‌ها/ انور بایزیدی/ دکتر محمود آبادی/ 87    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
نقش ارزش‌افزوده اقتصادی و نقدی در پیش‌بینی سود و خطای پیش‌بینی سود مجتبی باقری ؛ استاد راهنما غلامرضا کردستانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی مشارکت زنان در حرفه حسابرسی داخلی در ایران از دیدگاه حسابرسان مستقل / حمید رضا سهرابی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اتاق پایاپای اسناد بانکی (کلرینگ) و نقش بانک مرکزی/ محمدرضا شکرانی.- کارشناسی ارشد (مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) . محمدرضا شکرانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اثر اعطای حق خرید سهام جدید از محل افزایش سرمایه بر نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علیرضا غیاثی.- به راهنمایی دکتر طالبی با مشاوره استادمشاور: دکتر وکیلی فرد.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) . علیرضا غیاثی.- به راهنمایی دکتر طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارتباط بین نسبتهای مالی باقیمت سهام در صنعت سیمان بین سالهای ‎۷۲ تا‎۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران/ منصور یزدانیان.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: محمدابراهیم قربانی فرید.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارتباط تغییرات اقلام صورتهای مالی با تغییرات قیمت سهام/ پرویز تاجیک.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزشیابی اثر بخشی سیستم پرداخت پاداش افزایش تولید در شرکت هپکو / زیبا نوری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدلهای ارزش افزوده اقتصادی وجریانهای ازاد نقدی و تعیین شکاف قیمت وارزش سهام., /ناصر ایزدی نیا؛ به راهنمایی: محسن دستگیر؛ استاد مشاور: علی ثقفی، حمید خالقی مقدم. / (دکترای تخصصی)--علامه طباطبایی -د انشکده حسابداری و مدیریت -گروه حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزی‍اب‍ی‌  ک‍ی‍ف‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ی‍خ‌ح‍س‍ن‍ی‌، غ‍ی‍اث‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‌ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزی‍اب‍ی‌ س‍ود در ح‍س‍اب‍داری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ح‍ق‍ق‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- واع‍ظ، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌،ع‍ل‍ی‌؛ ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اعظم مهتدی؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: علی رحمانی. / ()--الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداری تهران مقدس پور,هنگامه دانشکده  مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی رابطه بین سیستم کنترل بودجه ای و سیستم کنترل اموال غیر مصرفی (دارای های ثابت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ایران, /شهره جنابی دهکردی؛ به راهنمایی: جعفر باباجانی. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی رشته حسابداری بازرگانی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق الگوی ارزشیابی(سیپ), /شهروز فرجاد بیله سوار؛ به راهنمایی: فریده آل آقا؛ استاد مشاور: نوروزعلی کرمدوست. / ()--تهران-روانشناسی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی منطقه آزاد کیش جذب سرمایه های خارجی - ایجاد اشتغال/ قباد مشیر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود عملیاتی نقدی (مدل CVA ) و برسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده) سهام طی سالهای 82-78, /مهدی حیدری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: ساسان مهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی عوامل موثر بر حجم تسهیلات ارائه شده بوسیله بانک کارگشائی/ مرتضی ترکاشوند.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ارزیابی لیزینگ سنتی(مالی)در مقایسه با قوانین و دستورات اسلامی و استانداردهای بین المللی, /انسیه مسیح زاده. / ()--حسابداری و مدیریت تهران مرکز.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اصول حسابداری صنعتی, / مهرنوش دوامی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اصول حسابداری مدیریت, / شهناز خراسانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اصول حسابداری و اعمال آن در کشورهای اروپائی, / عباس مرصع‌نشان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اصول متداول حسابداری, / محمدرضا حاجی‌علیخانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
الزامات سازماندهی به شکل هلدینگ برای سیستم مالی شرکتها در ایران, / عباس صالح اردستانی؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی. /  () -- علامه طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای لوازم خانگی بورس اوراق بهادار تهران, /عصمت سادات کمالی شهری. / ()--الزهرا - علوم اجتماعی و اقتصادی - حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان شرکت رامک با رویکرد فازی, /سید مهدی حجازی؛ به راهنمایی: محمدرضا حمیدی‌‌زاده؛ استاد مشاور: بهروز دری. / ()--شهید بهشتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
انگور و تکنولوژی تولید کشمش در کاشمر, /اعظم دلاور. / ()--سیستان و بلوچستان.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
اه‍م‍ی‍ت‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ح‍س‍اب‍رس‌و ان‍گ‍ی‍زه‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ح‍رم‍ی‌، ب‍ه‍رام‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
آثار قضاوتی معیارهای مشترک و غیر مشترک کار ناصر متوازن ..... /  محمد فرجی آستانه     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
آی‍ا در ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ارش‍ادی‌ از طری‍ق‌وض‍ع‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‍ه‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ن‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ره‍ای‍ی‌ از واب‍س‍ت‍گ‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- درس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ ش‍ه‍ی‍دی‌،م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بخش عملکرد بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار ) در قیمت گذاری سهام هنگام ..../ شکوفه نکویی زاده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
برآورد نیازهای مالی بخشهای عمومی و خصوصی از دانشگاهها در زمینه آموزش محتوایی/ زینب سجادی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررس? دلایل عدم انتشار گزارش ها? مال? شرکت ها? پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکت ها, /آتری نادرپور؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری؛ استاد مشاور: کامبیز فرقاندوست حقیقی. / ()--الزهرا.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی  اثر اعلان تقسیم سود نقدی بر بازده سهام عادی/ فتاحی - مهدی قلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی  ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیم سازی/خلیلی ثمرین - رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی  ارزش افزوده اطلاعات حسابرسی شده از دیدگاه /نجاتیان - هادی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی  عوامل موثر بر گزارشگری اطلاعات زیست محیطی/عفتی - مسعود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
ب‍ررس‍ی‌ "م‍رب‍وط ب‍ودن‌" و ق‍اب‍ل‌ ف‍ه‍م‌ ب‍ودن‌" اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود دری‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ه‍م‍راه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍س‍گ‍ری‌، س‍ع‍ی‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، اب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
بررسی اثر بخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش/اعلمشاهی - محمد علی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com