مقالات همایشمقالات چندین همایش در ادامه مطلب. برای دریافت عنوان را ایمیل بزنید. از کلیدهای ctrl  +f برای دریافت مقاله موردنظر استفاده شود


ارایه مدل مفهومی تعیین شناور طرح بر اساس مولفه‌های سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه بنادر
6199    ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی موج ناشی از کشتیرانی در آبراه کارون
6200    ارزیابی گلموجهای موجود در منطقه عسلویه
6201    اطمینان پذیری نتایج آزمون دینامیکی شمع با استفاده از PDA
6202    انتخاب سیستم مناسب اسکله در بندر شهید بهشتی چابهار
6203    بتن مقاوم در محیط حاوی سولفات آمونیوم شدید
6204    بررسی اثر موج شکن های مستغرق بر تغییر ارتفاع امواج با مدل سازی دو بعدی به روش المان مرزی
6205    بررسی اثرات انتشار امواج صوتی بر اندازه گیری های آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی
6206    بررسی رفتار سازه‌های شمع و عرشه تحت بارگذاری جانبی چرخه‌ای
6207    بررسی روشهای مختلف محاسبه بودجه گرمایی در یک حوضه دریایی
6208    بررسی ظرفیت باربری نوک شمع در خاکهای لایه ای
6209    بررسی میزان Run-upموج شکنهای حفاظت شده با آرمور آنتی فر
6210    بررسی و مقایسه رفتار لرزه‌ای اسکله طراحی شده بر اساس آئین نامه های طراحی با رفتار پیش‌بینی شده توسط آئین‌نامه‌های مقاوم سازی
6211    بررسی آزمایشگاهی تأثیر طیف انرژی موج بر راندمان موج شکن شناور پانتونی
6212    بررسی اثر افزایش آب دریا در پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی(مطالعه موردی آبخوان تالار بابل هراز )
6213    بررسی اثرات نویز تجهیزات و تاسیسات دریایی بر کاربران
6214    بررسی امکان کاهش عرض مغزه موج شکن های سنگریزه ای در ایران
6215    بررسی تاثیر سدهای جزرومدی بر الگوی جریان جزرومدی در مصب رودخانه زهره
6216    بررسی تأثیر مشخصات لایه‌های خاک(مناطق ساحلی بندرعباس)بر روی ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها
6217    بررسی تغییرات خط ساحلی خلیج پزم در نتیجه مهاجرت خورهای پزم و گیتو
6218    بررسی تکنولوژی ساخت و ارزیابی اقتصادی اسکله‌های شمع‌و‌عرشه فلزی در مقایسه با اسکله‌های وزنی بلوکی (مطالعه موردی : بندر پتروشیمی‌پارس)
6219    بررسی خطاهای تاثیر گذار در مطالعات سنجش از دور سواحل و بنادر
6220    بررسی دقت آزمایشPDA بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات بارگذاری دینامیکی واستاتیکی در پروژه های حوض خشک بندر عباس و اسکله 150 هزار تنی بندر امام
6221    بررسی رفتار ارتعاشی سکوهای ثابت شابلونی فولادی تقویت شده با کابلهای مهار شده در بستر دریا
6222    بررسی رفتار شمع¬های اسکله¬های شمع¬وعرشه بتنی ترمیم¬شده با پوسته¬های CFRP تحت بارگذاری توأم محوری و جانبی سیکلی
6223    بررسی رفتار شمع¬های مایل در اسکله¬ها تحت بارقائم و جانبی به روش عددی
6224    بررسی روشهای مختلف ترمیم سازه‌های سپری فلزی با مطالعه موردی روش ترمیم جتی بندر جاسک
6225    بررسی ژئوشیمی زیست محیطی آب خلیج چابهار و بخشی ازدریای عمان بااستفاده از GIS
6226    بررسی ژئوشیمی زیست محیطی آب منطقه بهشهر،جنوب شرقی دریای خزر
6227    بررسی فرمولهای دینامیکی تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از انجام بارگذاری استاتیکی (پروژه حوض خشک بندرعباس)
6228    بررسی نقش مدیریت دانش در تولید و توسعه دانش فنی اجرای سازه‌های دریایی
6229    بررسی و آنالیز پتانسیل ناشی از امواج نامنظم دریا در برخورد با موج شکن های حفره دار
6230    بررسی وضعیت انتقال رسوب در بندر صیادی جواد الائمه (ع)
6231    بکارگیری بازدارنده های خوردگی در تعمیر پوشش ناحیه پاشش آب سکوهای دریایی و رایزرهای نفت
6232    بهینه سازی موقعیت و عرض سکو بمنظور کاهش بالاروی دردایکهای ساحلی
6233    پایداری کلی(خارجی) سپرهای مهاربندی شده به دو روش Kranz و Broms و مقایسه نتایج
6234    پیش بینی جریان های ساحلی در شرایط طوفانی با استفاده از شبکه های عصبی
6235    پیش بینی الگوی جریان اطراف آبشکن های مایل به روش حجم محدود
6236    پیش بینی وضعیت ایمن دریایی برای انجام شمع کوبی
6237    تاثیر میانگذر شهید کلانتری بر جریانهای دریاچه¬ای و الگوی پراکنش رسوبات در دریاچه ارومیه
6238    تاثیر هندسه بندر بر نحوه رسوب گذاری در داخل بندر
6239    تاثیر هندسه ی بندر بر فرایندهای کیفیت آب و نرخ تبادل در بنادر ماهیگیری
6240    تجربیات اجرایی احداث موجشکن سنگی در آب عمیق
6241    تجربیات اجرای لوله های انتقال آب پروژه آبگیر پارس جنوبی
6242    تجزیه و تحلیل عددی رفتار شمع اسکله ها تحت بارهای جانبی در خاک های لایه (طبقه) بندی شده
6243    تحلیل ارتعاشات سکوهای ثابت دریایی با استفاده از آنالیز هیدرودینامیکی تصادفی در حوزة فرکانس
6244    تحلیل خطوط لوله مستغرق زیر دریا در معرض امواج دینامیکی ناشی از انفجار زیر آب
6245    تحلیل دو بعدی فرآیند انکسار و پشته کردن در سواحل
6246    تحلیل دینامیکی حرکات موجشکن شناور تحت اثر ضربه امواج در حال شکست
6247    تحلیل شرایط ناوبری خور ماهشهر
6248    تخلیه فاضلاب به دریا در مناطق ساحلی، ارزیابی و طراحی سیستم (کد مقاله203/م)
6249    تعیین الگوی باد در خلیج فارس( ایستگاه های آبادان، بوشهر، کیش و ابوموسی)[
6250    تعیین دبی بهینه جریان در مصب رودخانه¬های جزر و مدی به منظور جلوگیری از پیشروی آب شور دریا
6251    تعیین رابطه تقریبی ظرفیت باربری درجای شمع با اندازه گیری های محلی
6252    تعیین سطح آزاد با فرض فشار غیرهیدرواستاتیک در محیط¬های دریایی
6253    تلفیق سنجش از دور وGIS با اندازه‌گیری میدانی در مطالعات مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی
6254    تولید برق از انرژی جزر و مد در بندر امام خمینی (ره)
6255    چالش‌های برقراری نظام مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی کشور (ICZM)نگاهی به تجربیات جهانی و مشکلات ایران
6256    چگونگی مکان یابی بهینه توسعه در حوضه ساحلی سفید رود
6257    حفاظت کاتدی سازه های بتنی به روش آند فدا شونده در محیط دریایی
6258    حل معادله حاکم بر پدیده پشته کردن امواج با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته
6259    در شبیه سازی امواج دریای خزر WAM و MIKE21 ارزیابی مدلهای
6260    رابطة ساده‌ای برای تخمین تغییر باربری شمع‌های کوبیدنی در بستر‌های نرم با گذشت زمان
6261    راهکار تعمیراتی برای سرسره دریایی بندر شهید رجایی
6262    رسوبات و مکانیزم انتقال و رسوبگذاری در خلیج گرگان
6263    روش ترمیم اسکله های نفتی، مطالعه موردی بندر صادرات نفتی ماهشهر
6264    ساختار پیشنهادی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه‌های دریایی مطالعه موردی: بندر پتروشیمی پارس
6265    ساختار حرارتی فلات قاره ساحل جنوبی دریای خزر در منطقه بابلسر در استان مازندران، ایران
6266    ساختارهای مدیریت و راهکارهای آن در بنادر
6267    سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مهندسی سواحل و بنادر ایران
6268    سنجش کمی غلظت فلزات سنگین جیوه ,کروم وسرب در رسوبات ساحلی بندر عباس
6269    سونامی اقیانوس هند، اثرات مخرب آن و فعالیت های بین المللی برای توسعه سیستم اعلام خطر سونامی در اقیانوس هند
6270    سونامی و روش های مقابله با اثرات آن بر سواحل و بنادر
6271    سیستم تشخیص خرابی دال‌های بتنی در منطقه خلیج فارس
6272    سیستم های پشتیبانی در تصمیم گیری, در مدیریت بحران ناشی از پخش نفت در دریا
6273    سیستمهای By passing رسوب
6274    شبیه‌سازی عددی امواج سونامی در شرایط دوبعدی در سطح و مقایسه با داده‌های آزمایشگاهی
6275    شبیه‌سازی جریانات ناشی از اختلاف چگالی در دریاچه‌ی ارومیه با استفاده از یک مدل عددی سه‌بعدی
6276    شبیه‌سازی جریان‌های با سطح آزاد برروی شبکه ایجاد شده از شبکه‌های باساختار و بدون‌ساختار
6277    طراحی بهینه‌ی موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی
6278    طراحی و توسعه سیستم اطلاعات جغرافیایی مناسب برای مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ایران
6279    طراحی مدل سه بعدیِ پنج لایه برای شبیه سازی عددی انتشار دوگانه¬ی دما و شوری در یک حوضه¬ی اقیانوسی
6280    طراحی یک مدل سه بعدی عددی برای گردش آب در دریاچه‌ی ارومیه و مقایسه‌ی نتایج آن با مدل عددی دو بعدی Mike21
6281    طراحی یک نمونه شبکه کابلی زیر سطحی جهت داده برداری دریایی
6282    طراحی، ساخت وبررسی خواص مکانیکی بتن سبک خود تحکیم
6283    طرح مدیریت خط ساحلی در مطالعات (ICZM ) ایران
6284    فرایند تغییرات سطوح چگالی و سیستم چند لایه ای در تنگه هرمز
6285    کنترل رسوب بندر ماهیگیری پزم در دریای عمان در ایران
6286    کاربرد لیدار در مکان¬یابی احداث سازه¬های ساحلی و فراساحلی
6287    کاربری جدید برای اسکله 150 هزارتنی بندر امام خمینی
6288    کاهش رسوبگذاری با استفاده از دیوار انحراف جریان در شرایط جزر و مدی
6289    گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه‍ای اسکله ها برای ایران
6290    محاسبه پارامتر عدم قطعیت ظرفیت نهایی شکست سکوهای دریایی با استفاده از تحلیل حساسیت
6291    محاسبه نرخ انتقال رسوب موازی ساحل با استفاده از روش CERC و واسنجی آن با استفاده از داده های میدانی برای منطقۀ ساحلی بابلسر
6292    مدل¬سازی عددی جریان¬های ناشی از موج در بندر کیاشهر با استفاده از مدل MIKE 21
6293    مدل ریاضی طرح توسعه حوضچه آبگیر پارس جنوبی
6294    مدل سازی پلوم در دهانه رودخانه اروند
6295    مدل عددی جهت پیش بینی حرکت میعانات گازی ناشی از ریزش اتفاقی در منطقه دریایی عسلویه
6296    مدلسازی عددی انتقال و استهلاک لکه های نفتی در آبهای دریایی
6297    مدلسازی امواج نزدیک ساحل در بندر کیاشهر
6298    مدلسازی جریان آب زیرزمینی ساحلی در منطقه سواش
6299    مدل‌سازی جریانات ناشی از کشند در خلیج فارس با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی
6300    مدلسازی عددی انتقال رسوب در کانالهای دسترسی بنادر تحت اثر موج و جریان
6301    مدلسازی عددی جریان و آشفتگی در جریانهای لایه ای حرارتی
6302    مدلسازی عددی جریان و آشفتگی در جریانهای لایه ای حرارتی
6303    مدلسازی فیزیکی الگوی جریان اطراف خطوط لوله نیمه مدفون
6304    مدیریت و بهبود عملکرد بندر
6305    مروری برروشهای مدل سازی عددی انفجار زیر آب واثر آن بر سازه های دریایی
6306    مروری بر طرح پژوهشی بررسی عملکرد سنگ در موج شکنهای توده سنگی سواحل خلیج فارس و دریای عمان
6307    مطالعات پخش حرارت در طراحی آبگیر نیروگاه پره سر با در نظر گرفتن میدانهای دور و نزدیک
6308    مطالعات پخش حرارت میدان نزدیک و میدان دور در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا با استفاده از مدل های ریاضی Mike 21 و Fluent
6309    مطالعه انتشار امواج دورآ با استفاده از حل عددی معادله تعادل کارمایه موج
6310    مطالعه بررسی و فرمولاسیون طراحی دریچه ورود کشتی Ship Lock (آب بند کشتیرانی) بر روی رودخانه کارون-سه شاخه خرمشهر
6311    مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مهار شده
6312    مطالعه رسوب گذاری حوضه شمال غربی خلیج فارس ( حد فاصل رودخانة زهره تا بندر دیلم ) با استفاده از تکنیک های سنجش از دور0
6313    مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه
6314    مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه
6315    مطالعه و بررسی گردش آب در خور موسی
6316    مقایسة استفاده از مونوپایل و گروه شمع در سازه های دریایی با نگرشی برپروژة بندر پتروشیمی پارس
6317    مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی MLP و RBF در پیش بینی جریان های ساحلی
6318    مقایسه نتایج مدل‌های ریاضی تعیین مشخصه‌های امواج ناشی از باد و
6319    مقایسه ی خصوصیات جریان بر اساس دو مدل عددی آشفتگی متوسط گیری شده در عمق و
6320    مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی

6321    مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی
6322    نقش سیستم کنترل ترافیک دریایی در حفظ و ارتقاء توان مهندسی درسواحل ، بنادر و سازه های دریایی
6323    3D Numerical Study of Hydrodynamic Forces on Surface-Piercing Inclined Marine Piles
6324    A Forgotten Point in Technology Selection
6325    A New Approach for Pile- Soil- Pile Interaction under Static Vertical Loading
6326    A note on preliminary assessment of far-field runup of Subaerial Landslide Generated Waves
6327    AN EXTENSION TO “ALLOWABLE DESIGN FACTOR” METHOD FOR FREE SPAN CALCULATION OF SUB SEA PIPELINES
6328    Analysis of Key Parameters in Nearshore Current Using Artificial Neural Networks
6329    Analysis of Key Parameters in Nearshore Current Using Artificial Neural Networks
6330    Applications of Geosynthetics Sand Filled Containers for Coastal Protection
6331    Bearing Capacity of Tapered and Step-tapered Piles Subjected to Axial Compressive Loading
6332    Behavior of marine pile under dynamic earthquake loading
6333    CBS Finite Element Model for Shallow Water Problems
6334    Comparison Behavior of Pile-Supported Wharves under Monotonic and Cyclic Lateral Load
6335    Develop of a Fully Nonlinear and Highly Dispersive ٌٌٌWave Equation Set; Analysis of Wave interacting with Varying Bathymetry
6336    Development prospects of the Astrakhan sector othe international transport corridor “North – South”f
6337    Dynamic Inelastic Behavior of Fixed Offshore Platforms Pile-Leg Interaction Numerical Modeling
6338    Effects of Changing Water Level on Stability of Reinforced Earth Marine Wall
6339    Evaluating the Tsunami Hazard in the Persian Gulf and its Possible Effects on Coastal Regions
6340    Evaluation of SWAN numerical model & SPM method for wave hindcasting
6341    Evaluation of Ultimate Strength of Jacket Type Structures under Marine Loading
6342    Fatigue Analyses in Fixed Offshore Jackets using Spectral Method
6343    Free-Surface Hydrodynamic Analysis of Floating Offshore Structures (FOS)Using Multiphase Flow Modeling
6344    Numerical Pile Driving Analysis for Non-Uniform Piles
6345    Numerical Simulation of Waves Generated by ships in Shallow Water
6346    Optimizing the entrance channel layout for a major new port development in the Middle East: A numerical model study
6347    Physical Modeling of Catenary Riser-Soil-Interaction
6348    Presenting Performance-Based Design Criteria of Pile and Deck Structures According to Seismic Design Guideline for Port Structure (PIANC)
6349    Prevention of Sea-Water Pollution by Oily-Water Treatment
6350    Recent Experience with Non-Conventional Rubblemound Breakwater Designs
6351    Reliability of Subsea Pipelines
6352    Simulation of Tank sloshing in partially filled tanks using VOF[1] method
6353    Spectral Analysis of Wave Reflection in Model Tests
6354    Study of Dynamic Characteristics of High speed
6355    The Importance of Institutional Framework in Integrated Coastal Zone Management: Role of Stakeholder Participation
6356    TSUNAMI ATTACKS ON IRANIAN COASTLINES; HISTORY AND PREDICTION
6357    Tsunami Hazard Associated with Makran Subduction Zone along the Southern Coasts of Iran
6358    Two Pile Driving Techniques: Top and Bottom Hammering
6359    Updated Oman Sea Hindcast
6360    Wave-Current Interaction and its Influence on Sediment Transport


1. فرو نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت رفسنجان
6362     2. قراردادهای فروش آب- گام اول در سازماندهی و مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6363     3. کم آبیاری ذرت دانه ای بر اساس تابع تولید آب – عملکرد
6364    4. کنترل سطح آب زیرزمینی به وسیله تغییر الگوی کشت در دشت همدان - بهار
6365     5. کنترل، تحکیم و تثبیت شیروانی های خاکی در کانال اصلی انتقال آب دشت آزادگان (AMC)
6366     6. کالیبراسیون و بهینه سازی سیفون آبگیری از کانالت ها
6367     7. کارایی مصرف آب محصولات زراعی مناطق مختلف کشور (مناطق کرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان)
6368     8. کاربرد عملی تصاویر ماهواره ای نرم افزار (GoogleEarth) Keyhole در شبکه های آبیاری و زهکشی
6369     9. کاربرد مدل OPDM در تعیین الگوی کشت در شرایط کم آبیاری
6370     10. کاربرد مدل کوپام (COPAM) درطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری مطالعه: شبکه قویی
6371     11. کاربرد تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه شماره منحنی جهت برآورد حجم رواناب
6372     12. کاربرد تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم
6373     13. کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پروژه های آبیاری و زهکشی مشارکت مردمی
6374     14. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مدیریت آبیاری
6375     15. کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
6376     16. کشاورزی صحیح با بهره گیری از تکنولوژی GIS و RS گامی در جهت توسعه پایدار زیست محیطی
6377     17. مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاک
6378     18. مقایسه منحنی کالیبراسیون دستگاه TDR (مدل TRASE SYSTEM1) با مدل های تاپ وهمکاران (1980) ومدل ترکیبی در بافت های مختلف
6379     19. مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش بینی آورد رسوب درحوزه اهرچای آذربایجان شرقی
6380     20. مقایسه و ارزیابی فنی شیرهای اتوماتیک معمول در ایران ، مورد استفاده درآبیاری بارانی ( کلاسیک ثابت و نیمه ثابت )
6381     21. مقایسه آبیاری به روش هیدروفلوم ، با روش مرسوم نهر وسیفون در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون
6382     22. مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق دو زاویه ای و انحنادار بر تثبیت سواحل رودخانه
6383     23. مقایسه خصوصیات جریان و میزان استهلاک انرژی در شیب شکن های قائم با جریان هوادهی شده و هوادهی نشده
6384     24. مقایسه دقت روشهای شبکه های عصبی مصنوعی و پنمن-مانتیس در محاسبه تبخیروتعرق پتانسیل
6385     25. مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل
6386     26. مقایسه روش های مختلف براورد ظرفیت طراحی زهکش انحرافی بانتایج حاصل از حل معادلات هیدرودینامیک جریان (نرم افزار MIKE11) «مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زیدون - بهبهان»
6387     27. مقایسه روشهای کنترل جریان میرای هیدرولیکی ناشی از ضربه قوچ
6388     28. مقایسه روشهای برآورد نیاز آبی بر اساس روشهای توصیه شده توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO)
6389     29. مقایسه راندمان کاربرد آب در سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی : استان همدان)
6390     30. مقایسه راندمان آبیاری اراضی یکپارچه و غیر یکپارچه شبکه آبیاری دز
6391     31. مقایسه شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جکسون برای گیاه چغندرقند در شرایط شمال خوزستان
6392     32. مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک
6393     33. مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد
6394     34. مهندسی ارزش در اجرای طرح سیفون بزرگ کرخه
6395     35. مواد درزبندی، درز کانالهای بتنی(لاینینگ) – ماسه آسفالت
6396     36. محاسبه فاصله زهکشهای زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
6397     37. محاسبه تبخیر غیرماندگار به روش Zero Flux Plane (ZFP)
6398     38. محاسبه حجم وسطح دریاچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS
6399     39. مدل بهینه سازی مصرف آب در گلخانه های هیدروپونیک با استفاده از پلیمر سوپر جاذب PR3005A
6400     40. مدل ریاضی تحلیلی یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه هندیجان با در نظرگرفتن شرایط جزر و مد و دبی های متفاوت آبگیری
6401     41. مدل ریاضی جریان ناپایدار دو بعدی آب در زهکشهای نصب شده در دو عمق مختلف
6402     42. مدل سیستم دینامیک در مدیریت بهره برداری از منابع آبی در شبکه های آبیاری (مطالعه موردی حوزه Qiantang در چین)
6403     43. مدیریت مشارکتی شبکه های آبیاری ، رهیافتی نوین در انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی
6404     44. مدیریت آبیاری در شالیزار
6405     45. مدیریت بهینه آب در سطح مزرعه: مطالعه موردی ارزیابی استراتژی کم آبیاری به صورت یکنواخت در تمام مراحل رشد
6406     46. مدیریت تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS
6407     47. مدیریت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه الله
6408     48. مدیریت دفع پسابها در شبکه های آبیاری و زهکشی جنوب کرخه
6409     49. مدیریت زه آب های اراضی شرکت توسعه نیشکر و گزینه هایی برای دفع آن
6410     50. مزایای استفاده از ریزشمع ها در ساخت و تثبیت سازه های آبی
6411     51. مسائل و مشکلات اجرایی شبکه زهکشی زیرزمینی دشت دالکی (بوشهر)
6412     52. مشکلات خاکریزی در احداث کانال ها و راهکارهای موجود
6413     53. مطالعه مؤلفه های بیلان آب بویژه رواناب در مناطق شرقی، غربی و مرکزی استان گیلان
6414     54. مطالعه روابط رگرسیونی بین برخی از فاکتورهای شیمیایی و EC آب آبیاری و زه آبهای اراضی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
6415     55. معرفی استراتژی های مدیریتی در بهینه سازی آبیاری
6416     56. معرفی روشی نوین در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی- مطالعه موردی طرح جمع آوری زه آبهای غرب کارون و کرخه سفلی
6417     57. معرفی ضوابط و معیارهای طراحی لوله های کم فشار (Low pressure pipe design) برای طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر
6418     58. نقش آموزش و ترویج در مدیریت مصرف آب کشاورزی دشت گرمسار
6419     59. نحوه بستر سازی و اجرای خطوط لوله های آبیاری مزارع با استفاده از لوله های پلی اتیلن
6420     60. هیدرولیک تخلیه و برآورد ضریب CD در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
6421     61. یک راه حل عددی برای لحاظ کردن تاثیر Et بر افت ایستابی و فاصله زهکشها
6422     62. گزیده ای از مسایل و مشکلات مدیریت تامین مصالح شبکه های آبیاری (مطالعه موردی پروژه های حوضه جنوب کرخه)
6423     63. پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن بوسیله شبکه عصبی مصنوعی
6424     64. پتانسیل یابی سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه
6425     65. آلودگی آبهای زیرزمینی به وسیله کودهای مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی دشت قزوین)
6426     66. آزمایش های ضروری کنترل کیفی فیزیکی و شیمیایی برای بکارگیری عایق های ژئوسنتتیک (geosynthetic) در کانال های آبیاری و زهکشی
6427     67. افزایش کارآیی مصرف آب با استفاده از آبیاری قطره ای زیر زمینی
6428     68. الگوریتم بهینه سازی PSO و کاربرد آن در طراحی بهینه حجم مخازن سدها
6429     69. انتخاب مناسبترین روش آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
6430     70. اتو ماتیک کردن سازه های کنترل سطح آب در کانال های آبیاری اتوماتیک کردن سازه های کنترل سطح آب
6431     71. اثر آبیاری یک جویچه در میان (کم آبیاری) روی خصوصیات کمی وکیفی نیشکر در مزارع جنوب اهواز
6432     72. اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با بافت لوم شنی
6433     73. اثر روشهای مختلف آبیاری تحت فشار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آمارانت
6434     74. اثرات مدیریت آبیاری بر توزیع نمک در خاک (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز)
6435     75. اثرات بکارگیری مهندسین مشاور در بخش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
6436     76. اثرات سطوح مختلف کود نیتراتی و آب آبیاری بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت تحت مدیریت کود-آبیاری
6437     77. ارایه مدل کامپیوتری جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی و فرآیند رسوب گذاری آبگذر زیر جاده ای در شبکه های آبیاری
6438     78. ارائه مدل آماری به منظور استفاده در مدیریت تخصیص زیر حوضه های کم وسعت شرق خوزستان( مطالعه موردی: محدوده مرغاب)
6439     79. ارائه و ارزیابی بیلان (روند تغییرات) رطوبتی خاک
6440     80. ارائه یک مدل بهینه سازی غیرخطی برای شبکه های آبیاری کم فشار
6441     81. ارائه روشی در گزینش سیستم ابیاری مناسب
6442     82. ارجحیت روش توزیع آب در شبکه های آبیاری بر مبنای تقاضا
6443     83. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجراشده در شهرستان اراک
6444     84. ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان اراک
6445     85. ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان
6446     86. ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون برای آبیاری محصولات کشاورزی در بازه شوشتر - اهواز
6447     87. ارزیابی کیفیت فاضلابهای ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب غرب شهر اهواز برای استفاده مجدد در کشاورزی
6448     88. ارزیابی مدل DRAINMOD و بررسی تاثیر منطقه غیر اشباع خاک بر نوسانات سطح ایستایی در شرایط نیمه خشک خوزستان
6449     89. ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56
6450     90. ارزیابی مسائل ومشکلات فنی، راندمان انتقال و مدیریت بهره برداری در پوششهای مختلف اجرا شده درکانالهای آبیاری (مطالعه موردی دشت همدان-بهار)
6451     91. ارزیابی مشکلات احداث و توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در اراضی بهبود مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی شهرچای ارومیه
6452     92. ارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستان
6453     93. ارزیابی و انتخاب سیستم مناسب آبیاری در مناطق تویسرکان و کبودر آهنگ
6454     94. ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب در خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
6455     95. ارزیابی وبرنامه ریزی آبیاری،سیستم آبیاری حبابی(بابلر)برروی نخل استعمران درمزرعه آزمایشی شهیدرجایی دشت امیدیه
6456     96. ارزیابی پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی(ژئوممبران) در کانالها
6457     97. ارزیابی آب دریاچه های ایذه در تأمین آب کشاورزی اراضی دیم دشت ایذه
6458     98. ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح آبیاری و زهکشی در اراضی کشاورزی دشت شاوور
6459     99. ارزیابی اجمالی اثرات زیست محیطی طرحهای آبیاری و زهکشی بر تالاب بامدژ
6460     100. ارزیابی استفاده از سیستم های آبیاری سطحی و کم فشار در شبکه های فرعی آبیاری
6461     103. ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها
6462     104. ارزیابی عملکرد مدیریت بهره برداری و نگه داری از شبکه ی آبیاری سد گرگان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
6463     102. ارزیابی راندمان واحد درجه 3 (ترکیبی از راندمان کاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد B.C شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی
6464     105. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبیاری قطره ای با استفاده از فیلتر SDF
6465     106. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های آب در ارتباط با مدیریت شبکه آبیاری مغان
6466     107. ارزیابی عملکرد و مسائل و مشکلات سازه اندازه گیری نیرپیک در شبکه های آبیاری و زهکشی دشت اوان و شمال شرق اهواز
6467     108. ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان با استفاده از مدل NPAIS
6468     109. ارزیابی عملکرد شبکة آبیاری و زهکشی مهاباد با استفاده از بانک اطلاعات طراحی شده
6469     110. استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (RS) در مطالعات حوزه آبریز جهت طراحی شبکه های آبیاری - زهکشی (بررسی موردی در خصوص حوزه های آبریز)
6470     111. استفاده از دو روش بهینه سازی غیرخطی متریک متغیر و گرادیان مزدوج به منظور بدست آوردن معادلاتی جهت محاسبه ضریب دبی در دریچه های کشویی
6471     112. استفاده از روش EC سنجی برای تعیین تلفات تبخیر و باد در آبیاری بارانی
6472     113. استفاده از روش درو نیابی نقاط روی صفحه موجی با مفهوم انتگرال دوگانه در طراحی تسطیح اراضی در مدل ریاضی Tas-Element
6473     114. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) برای تخمین رسوب در دریاچه سد سپیدرود
6474     115. استفاده ازآهک در تثبیت بستر کانال آبرسان طرح آبیاری و زهکشی کوثر، واقع در محل باتلاق کانال توانا
6475     116. استفاده ازسیستم جدید آبیاری تحت فشار (نآفع) برای شبکه های آبیاری درمقایسه باروش آبیاری قطره ای
6476     117. استراتژیهای تخصیص منابع آب به مصارف مختلف
6477     118. اصلاح مدل ون گنوختن- معلم درپی شبینی توابع هدایت هیدرولیکی-رطوبت خاک و مقایسه نتایج آن و دیگر مد لها با مقادیر اندازه گیری شده در برخی از خا کهای موجود در بانک اطلاعاتی UNSODA
6478     119. اصلاح نسبت C/F در طراحی تسطیح با استفاده از روش ریاضی در مدل Tas-Element
6479     120. اصلاح و بازسازی نهر سنتی خان واستفاده ا ز آن به جای کانال اصلی سمت راست شبکه چپرآباد
6480     121. بکارگیری و انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های مردمی IMT&WUA
6481     122. بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
6482     123. بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب
6483     124. بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی,جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ,ومقایسه آن با روش پولیگن بندی تیسن مطالعه موردی: {منطقه ویس (شمال شرق اهواز)}
6484     125. بهینه سازی خاکبرداری در ماسه بادی در کانال اصلی پای پل قطعه دوم
6485     126. بهره وری آب در اراضی زیر کشت شبکه های عمده آبیاری زاینده رود(نکوآباد و آبشار)
6486     127. بازنگری طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی با دیدگاه استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور جلوگیری از اثرات سوء کمی و کیفی
6487     128. بحران کمبود آب در ایران، زمینه ساز ایجاد پارادایم نوین در نظامهای بهره برداری از منابع آب کشاورزی
6488     129. بدست آوردن معادلات و مدلهایی جهت محاسبه دبی در پارشالفلومهای مستغرق با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی و شبکههای عصبی مصنوعی
6489     130. برآورد بار املاح محلول (TDS) شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان و لزوم پایش شبکه زهکشی
6490     131. برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) و سنجش از دور (مطالعه موردی سد کارون3)
6491     132. برآوردپتانسیل آبی حوضه آبریز آبراهه های مشرف به شبکه به لحاظ کمی و کیفی جهت استفاده در طراحی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد مطالعاتی ابوالعباس واقع در شمال شرقی باغملک
6492     133. بررسی فنی و اقتصادی واحد عمرانی L2 و L3 شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان
6493     134. بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت تبریز
6494     135. بررسی کیفی منابع آب حوضه آبریز سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی ابوالعباس ۲
6495     136. بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی
6496     137. بررسی کیفی آب رودخانه کارون جهت کاربرد در شبکه های آبیاری با استفاده از شاخص های کیفیت آب
6497     138. بررسی کیفیت آب رودخانه دز و پسابهای صنعتی و کشاورزی منطقه
6498     139. بررسی کارکرد طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در سطح استان خوزستان
6499     140. بررسی میزان آب مصرفی ارائه روشهای جدید در استفاده از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
6500     141. بررسی مبانی طراحی حوضچه رسوبگیر وصیله و راهکارهای احیای آن
6501     142. بررسی مدیریت و بهره وری مصرف آب در مزارع با استفاده از دماسنج مادون قرمز
6502     143. بررسی مسایل و مشکلات بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و اهمیت مشارکت مردمی
6503     144. بررسی مسائل و مشکلات موجود شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
6504     145. بررسی مسائل و مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دعبل خزاعی
6505     146. بررسی مشکلات فنی و اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی پروژه دعبل خزاعی
6506     147. بررسی مطالعات موردی مدیریت تخصیص بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت اندیمشک
6507     148. بررسی نقش الگوهای کشت نباتات زراعی در تعیین نیاز آبی جهت توسعه کشاورزی و نیل به کشاورزی پایدار در منطقه درپروژه سد و شبکه آبیاری و زهکشی خیرآباد
6508     149. بررسی نقش سند ملی آب در عملکرد مصارف آب شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان
6509     150. بررسی وضعیت کمی وکیفی زهابهای کشاورزی واثرات آنها برکیفیت منابع آب استان خوزستان
6510     151. بررسی وضعیت هیدرولیکی شبکه آبیاری حمیدیه و قدس در اثر رسوبگذاری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش ته نشینی رسوب درکانالها
6511     152. بررسی وضعیت رسوب موجود در شبکه های آبیاری و نقش لایروبی به موقع در راستای بهبود میزان راندمان آبیاری در شبکه ها
6512     153. بررسی پیشروی جبهه رطوبتی تحت منبع نقطه ای در خاکهای مطبق با سطوح شیبدار
6513     154. بررسی پایداری دال حوضچۀ آرامش تحت نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیکی و فشار برکنش
6514     155. بررسی آلوده شدن خاک و آب در اثر مصرف آفت کشهای شیمیایی کشاورزی با دستگاه FTIR (مطالعه موردی منطقه اسماعیل آباد در غرب دشت قزوین)
6515     156. بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها
6516     157. بررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابی
6517     158. بررسی امکان پرورش ماهی (در قفس) در کانالهای شبکه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آن
6518     159. بررسی امکانات منابع آب های زیر زمینی و عوامل وثر بر پتانسیل های منابع آب در مناطق مختلف شرق استان گیلان. مطالعه موردی: دشت آبرفتی املش، رودسر و کلاچای
6519     160. بررسی اندرکنش رسوبگذاری و آستانه حرکت و تعیین ضریب زبری واقعی در کانال چپ سد سنگر
6520     161. بررسی انسداد لترا لهای زهکشی ناشی از توسعه ریشه علفهای هرز در مزارع نیشکر استان خوزستان
6521     162. بررسی اتوماسیون کامل سنترپیوت (Center Pivot) بااستفاده از برنامه ریزی آبیاری به روش Temperature - Time Threshold TTT
6522     163. بررسی اثر کیفی آب رودخانه دز بر شوره زار شدن اراضی کشاورزی منطقه 8 SR
6523     164. بررسی اثر بافت خاک بر روی یکنواختی و راندمان در آبیاری موجی
6524     165. بررسی اثر زهکشها بر کیفیت آب رودخانه پسیخان بوسیله مدل WASP6 (Water Quality Analysis Simulation Program)
6525     166. بررسی اثر سطح آب زیرزمینی و ضخامت لایه آبدار بر میزان جریان نشت معکوس به کانال
6526     167. بررسی اثرات آبیاری و زهکشی نامناسب بر کاهش رشد نیشکر
6527     168. بررسی اثرات تغییر در روشهای آبیاری (آبیاری سطحی و تحت فشار) در پروژه سد و شبکه آبیاری و زهکشی بالارود جهت بهره برداری بهینه از آب در کشاورزی
6528     169. بررسی استفاده از مدیریت طرح در پروژه های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار انصاری حسین
6529     170. بررسی استفاده از حداقل داده های هواشناسی در معادله پنمن مانتیث مطالعه موردی استان خوزستان
6530     171. بررسی بیلان رسوب در آبگیر ایستگاه پمپاژ مارد
6531     172. بررسی برخی شاخصهای بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان و ارائه پیشنهادات
6532     173. بررسی تلفات آب و تعیین راندمانهای انتقال و توزیع در شبکه آبیاری شاوور
6533     174. بررسی تلفات تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک
6534     175. بررسی توانائی تعیین میزان شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای
6535     176. بررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانهای و تاج دایرهای با ارتفاعات مختلف
6536     177. بررسی تأثیر هوادهی بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب شکن قائم (با استفاده از مدل فیزیکی)
6537     178. بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد آن
6538     179. بررسی تاثیر سیستم آبیاری بارانی بر کارائی مصرف آب ارقام رایج زیر کشت سیب زمینی (مطالعه موردی در همدان)
6539     180. بررسی تاثیر سیستمهای آبیاری قطره ای نواری ، بارانی و جویچه ای بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی چغندر قند
6540     181. بررسی تاثیر عوامل جوی وهیدرولیکی برضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در منطقه امیدیه
6541     182. بررسی تحلیلی الگوی کشت پیشنهادی مشاور طراح شبکه آبیاری ناحیه شمال با وضعیت موجود بهره برداری
6542     183. بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه خورخوره چای- سد مخزنی سنته در حالت پایدار- با استفاده از مدل ریاضی BATHTUB
6543     184. بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه دز ناشی از ورود پساب طرحهای آبیاری و زهکشی در قالب طرح ساماندهی آبراهه کارون
6544     185. بررسی تغییرات آب قابل استفاده خاکهای مختلف در اثر افزودن هیدروژل و کمپوست
6545     186. بررسی تغییرات رطوبت با افزایش فشار آب در الگوهای رطوبتی ایجاد شده در خاکهای متوسط بافت با کاربرد عمودی لوله های تراوا
6546     187. بررسی تغییرات سطح ایستابی و شوری خاک در اراضی زیر شبکه ناتمام فجر رامهرمز
6547     188. بررسی تغییرات غلظت نیترات در آب آبیاری وزه آب های مزارع نیشکر جنوب اهواز
6548     189. بررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوا
6549     190. بررسی خطا در برآورد ET ناشی از شار گرمای محسوس در مدل SEBAL
6550     191. بررسی راندمان رسوب زدایی رسوبگیر لوله گردابی در ابتدای کانال ها
6551     192. بررسی راه های افزایش آبدهی رودخانه شاووراز طریق شبکه آبیاری و زهکشی دز
6552     193. بررسی زیست محیطی طرح آبیاری و زهکشی دشت شادگان بر اکوسیستم تالاب شادگان
6553     194. بررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معکوس کانال پای پل
6554     195. بررسی طرح تجهیز باغات مرکبات به سیستم های آبیاری تحت فشار و ارائه پیشنهادات
6555     196. بررسی علل نابسامانی در خدمات نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه پیشنهادات و فعالیتهای صورت گرفته در سازمان آب و برق خوزستان
6556     198. بررسی علل عدم استقبال کشاورزان از طرحهای مشارکت مردمی
6557     199. بررسی عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری SDI, LEPA and Spray
6558     197. بررسی علل تخریب لاینینگ کانال پمپاژ شماره 3 شبکه آبیاری و زهکشی مغان
6559     200. بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape)
6560     202. بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت با آبپاش های مختلف در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین
6561     203. بررسی عملکرد سازه اندازه گیری پارشا لفلوم در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان
6562     204. بررسی عوامل موثر در افزایش میزان جلب مشارکت کشاورزان گرمسار درمدیریت شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار ( دربرگرفته از طرح تحقیقاتی دانشگاهی اجرا شده توسط نگارندگان مقاله )
6563     205. بررسی عوامل موثربر مشارکت بهره برداران در شبکه های آبیاری وزهکشی خوزستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب
6564     206. بررسی عوامل مؤثر در بهبود اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آنالیز دو عمقی گلف
6565     207. تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده و نقش آن در طراحی کانالهای روباز
6566     208. توسعه و کاربر مدل آنالیز حساسیت هیدرولیکی در ارزیابی شرایط بهره برداری شبکه های آبیاری
6567     209. تاثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاک در شرایط رطوبت اشباع
6568     210. تاثیر محل استقرار روزنه و جریان خروجی از آن در جهش هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی فیفر با روزنه با فشردگی جانبی جزئی
6569     211. تاثیر مطالعات ویافته های اجتماعی بر جانمایی شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای
6570     212. تاثیر تیغه های گرداب شکن بر جریان سرریزهای نیلوفری
6571     213. تجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی کشاورزی پشینه زار اندیمشک
6572     214. تحلیل و پیش بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش های چگالی طیفی و مدل های ARIMA
6573     215. تحلیل سری زمانی درجه حرارت متوسط سالانه و تاثیرآن بر مصرف آب کشاورزی
6574     216. تحلیلی بر مقدار واقعی مصرف آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن
6575     217. تخمین میزان آبشستگی در پائین دست سرریزهای آبشاری
6576     218. تخمین اثر کم آبیاری در مناطق مختلف اقلیمی ایران بر برخی از گیاهان کشت شده در این مناطق با استفاده از داده های FAO و سازمان بین المللی انرژی اتمی
6577     219. تخمین تبخیر - تعرق گیاهان با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبخیز تنگ کنشت کرمانشاه
6578     220. تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (Eto) با استفاده از شبکه های عصبی در منطقه اهواز
6579     221. تخمین شکل پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای زیر سطحی با استفاده از مدل WetUp
6580     222. تدوین مدل تبدیل تبخیر از تشت به تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعه موردی استان خوزستان
6581     223. تدوین مدل ریاضی هیدرولیکی - هیدرولوژیکی مبتنی بر GIS برای شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوزه آبریز امامه
6582     224. تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری به تفکیک عوامل سازه ای و مدیریتی، مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز
6583     225. تعیین میزان تخصیص منابع آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کارون بزرگ بر اساس سند ملی آب کشور
6584     226. تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه- استان فارس)
6585     227. تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان
6586     228. تعیین هیدرومدول آبیاری و نحوه کنترل دبی و فشار واحدهای زراعی در شبکه های بزرگ آبیاری تحت فشار
6587     229. تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی، در خاکهای با بافت متوسط به روش آبیاری زیرزمینی تراوا با کاربرد عمودی لوله ها
6588     230. تعیین بالانس آب و نمک در اراضی آبخور سد رئیسعلی دلواری
6589     231. تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیۀ رسوب از سیفون معکوس باایجاد موج ناگهانی
6590     232. تعیین ضرایب گیاهی منفرد و دوتایی گیاه سویا
6591     233. تغییر مسیر زهکش اصلی ساحل چپ پروژه هندیجان و حذف سه رشته زهکش درجه ۲ ( مهندسی ارزش)
6592     234. جلوگیری از تلفات آب با استفاده از جداره ای تراوا در آبیاری زیر زمینی
6593     235. حذف کادمیوم از آب و پساب کشاورزی با استفاده از پوسته شلتوک
6594     236. دیدگاه های مدیریتی در شناخت و بهبود کارایی مصرف آب
6595     238. روندیابی پارامترهای کیفی آب درشبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از حل تحلیلی معادله انتقال و پخش آلودگی(مطالعه موردی کشت و صنعت فارابی)
6596     239. راندمان های کاربرد آب در مزارع نیشکر (واحد امیرکبیر) در دو حالت جویچه های بازسازی شده (Helling Up) و بدون بازسازی
6597     237. دستورالعمل طراحی ابنیه مناسب ورودی زهکش درجه 3 به زهکش اصلی (ابنیۀ مکمل زهکش)
6598     240. رابطه بارندگی های روزانه و بارندگی های با تداوم بیش از یک روز در حوضه جنوب غربی زاگرس
6599     241. سنجش تاثیر کانال زهکش حسنلو بر روی تالاب های دشت نقده توسط مدل ریاضی
6600     242. سامانه مدیریت و نگهداری شبکه های آبیاری مارون
6601     243. سازه های فرهنگی، اجتماعی مؤثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعة آبیاری بارانی
6602     244. شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
6603     245. شبیه سازی هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چند قطری با جنسهای متفاوت
6604     246. ضر یب دبی در مدل سرریز - دریچه
6605     247. ضرورت همیاری ملی جهت ایجاد زهکش سراسری استان خوزستان
6606     248. ضرورت بکار گیری روش فازی در ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی مارون
6607     249. ضرورت رسم منحنیهای تراز آ بهای زیرزمینی به وسیله روش دستی همراه با رو شهای رایان های
6608     250. طراحی لوله های آبده سیستم های آبیاری بارانی در مدل Sprinkler Mod: الف. طراحی لوله های آبده با آبپاش ثابت
6609     251. طراحی لوله های آبده سیستم های آبیاری بارانی در مدل Sprinkler Mod: ب. طراحی لوله های آبده با آبپاش متحرک
6610     252. طراحی و کاربرد سیستمهای کنترل خودکار در بهبود فرآیند تنظیم و توزیع جریان شبکه های آبیاری
6611     253. طراحی یک وسیله ساده سیاله ای در آبیاری موجی
6612     254. طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها براساس عدم قطعیتهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
6613     255. طراحی بهینه سیستمهای زهکشی بر اساس مسائل زیست محیطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
6614     256. طرح و اجرای سازه اندازه گیری دبی جریان آب در بخشی از شبکه کانال های زیردست سد درودزن
6615     257. عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکانها در فشارها و دماهای مختلف
6616     258. عوامل موثر بر پایداری مقاطع غیر یکنواخت مجاری طبیعی7    . Behavior Factor of Cold-Formed Steel Structures Braced by Steel Straps

6618     2. Distribution of Peak Inter-Story Drift for Estimating Nonstructural Components Vulnerability
6619     3. Enhancing of Buckling Load of Smart lightweight Columns Using Piezoelectric Actuators
6620     4. Enhancing of Shear load carrying of Steel Shear Walls using Piezoelectric Actuators
6621     5. Investigation of Buckling Load of Smart Compressive Members of Space Structures Using Genetic Programming
6622     6. Low velocity impact on relatively thick rectangular plate under in-plane loads resting on Pasternak elastic foundation
6623     7. Nonlinear Finite Element Analysis of a Precast Grouted Type Beam-Column Connection
6624     8. Numerical Analysis of Behavior of Studs in Cold-Formed Steel Buildings
6625     9. Numerical investigation of the behavior of FRP wrapped RC columns under eccentric loading
6626     10. Occupant Friendly Seismic Strengthening of Reinforced Concrete Building Structures
6627     11. Seismic Modeling of Concentrically Braced Frames
6628     12. Seismic Performance Assessment of RC Frames Strengthened with X-Steel Brace System
6629     13. فن آوری نوین پلی‌ون در صنعتی سازی ساختمان های سبک
6630     14. فناوری تیغه های سبک در کاهش مقاومت جانبی طرح ساختمان
6631     15. قابلیتهای ویژه آزمایش نفوذ سنجی دینامیکی در مطالعات ژئوتکنیک سازه های با سیستم سبک
6632     16. کنترل ارتعاش پیچشی ناشی از نیروی زلزله در سازه های نامنظم درپلان با استفاده از میراگر ویسکوز
6633     17. کاهش خسارت ناشی از زلزله با استفاده از تکنولوژی بتن سبک
6634     18. کاربرد شبکه‎های عصبی در تقریب‎سازی تغییرمکان جانبی سازه‎ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه
6635     19. لرزه‌خیزی و مشکلات زمین‌شناسی مهندسی خط انتقال آب سلماس
6636     20. مفاصل فنر نواری در سازه‌های تاشو
6637     21. مقوا: مصالحی پایدار برای مسکن موقتی
6638     22. مقاوم‌سازی و سبک‌سازی بوسیله بلوکهای ایرکریت
6639     23. مقایسه وبررسی فنّی واقتصادی سازه های چوبی سنّتی وجدید در اقلیم شمال ایران به ویژه از منظر سبک سازی
6640     24. مقایسه الگوریتم‌های ژنتیک، سیستم مورچگان و اجتماع ذرات در بهینه سازی وزن تیر
6641     25. مقایسه دستورالعملهای ارزیابی لرزه ای قبل از وقوع زلزله در ساختمانهای مسکونی سبک و رایج با دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمانهای موجود(نشریه 364)
6642     26. مقایسه روش‌های استاتیکی غیرخطی در ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها
6643     27. مقایسه روشهای الگوریتم های ژنتیک، سیستم مورچگان و اجتماع ذرات دربهینه سازی سازه های خرپایی تحت بارهای استا تیکی
6644     28. مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی با بادبندهای رایج درساختمانهای فولادی
6645     29. مقایسه‌ی سیستم لرزه‌برUBF با سایر سیستم‌های رایج مهاربندی CBF
6646     30. مدلسازی نمونه آزمایشگاهی تیر فولادی تقویت شده توسط پلیمرهای FRP
6647     31. مطالعه آزمایشگاهی اثر الیاف فلزی فولادی بر پارامتر های مقاومتی بتن‌های سبک
6648     32. معماری زلزله، حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری
6649     33. نقش مصالح به کار گرفته شده در نما در جهت سبک سازی ساختمان ومقاوم سازی آن در برابر زلزله
6650     34. نواقص اجرای صنعتی دال‌های سبک مجوف پیش‌تنیده دارای بتن با و بدون نیاز به ویبره
6651     35. نگرشی برطرح و تعیین ورقه هایFRP جهت مقاوم سازی لرزه ای کلی قابهای بتن آرمه، با ملاحظات سبک سازی سازه
6652     36. پیش بینی مقاومت چسبندگی بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی حاصل از روش انتقال اصطکاک با استفاده از منطق فازی
6653     37. پیش بینی مقاومت درجای بتن و ملات تعمیری خود متراکم بر بسترهای مختلف بتنی حاصل از روش پیچش با استفاده از منطق فازی
6654     38. پیش بینی اثر زلزله بر سقفهای فضاکار یک لایه تخت و بررسی کاهش خطاهای ناشی از آن
6655     39. آنالیز ارتعاشات ورق‌های بیضوی با استفاده از چند جمله‌ای های متعامد مرزی دو بعدی(BCOPs)
6656     40. آثار خیز کوتاه و طولانی مدت در سازه ها
6657     41. ایمن سازی سازه های فولادی خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک به روش آنالیز غیر خطی
6658     42. اَبَر بتن خود متراکم پوزولانی (حاوی و فاقد نانو)
6659     43. اثر بهینه سازی توپولوژی در توزیع چگالی انرژی کرنشی سازه‌ها
6660     44. اثر بازشو بر سختی و مقاومت دیوار برشی فولادی و نحوه مدلسازی آن با مهاربند معادل
6661     45. اثر حرکت گهواره‌ای فونداسیون روی پاسخ لرزه‌ای سازه‌های مهاربندی شده فولادی
6662     46. اثرات سبک سازی ساختمان‌های فلزی نامنظم جداسازی شده بر رفتار لرزه‌ای آنها
6663     47. ارائه الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک در بهینه سازی خرپاها
6664     48. ارائه روشی تحلیلی جهت تعیین پریود طبیعی سازه های بتن مسلح دارای میانقاب بنایی
6665     49. ارائه روشی ساده و موثر جهت تحلیل غیرخطی استاتیکی سازه‌های نامتقارن یک طبقه
6666     50. ارزیابی قابلیت اطمینان سازه‎ها با استفاده از شبکه‎های عصبی
6667     51. ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی سبک (LSF)
6668     52. ارزیابی میزان بار استاتیکی معادل زلزله بر روی گنبد های مشبک تک لایه
6669     53. ارزیابی میزان بار استاتیکی معادل زلزله بر روی گنبد های مشبک دو لایه
6670     54. ارزیابی تحلیل استاتیکی غیر خطی در مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود
6671     55. ارزیابی روش های مقاوم سازی سقف طاق ضربی در ساختما ن های بنایی غیر مسلح
6672     56. ارزیابی ضریب رفتار و سطح عملکرد قابهای بتن آرمه ساده و تقویت شده بوسیله پلیمرهای مسلح CFRP
6673     57. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های نامنظم در ارتفاع
6674     58. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های پانلی بتن مسلح نیمه پیش‌ساخته با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی
6675     59. ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوز در کاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها بااستفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی
6676     60. استفاده از پانل‌های برشی آلومینیومی در بهسازی لرزه‌ای ساختمانها
6677     61. استفاده از بتن سبک در ساختار سبک سازی و مقاوم سازی مسکن
6678     62. بهینه یابی موقعیت بادبندها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
6679     63. بهینه سازی توپولوژی سازه‌ها تحت بارهای دینامیکی
6680     64. بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار چلیکی با استفاده از ابزارهای محدود کننده نیرو
6681     65. بهبود عملکرد چشمه اتصال در قابهای خمشی فولادی با استفاده از تیرهای کاهش‌یافته در ارتفاع جان تیر(RBS)
6682     66. بازشناسی فرم های معماری جهت سبک سازی ساختمان
6683     67. بتن سبک با مقاومت بالا ساخته شده توسط ترکیب ملاط سه گانه خاکستر بادى - بخار سیلیس و سرباره به عنوان مصالح دانه ای
6684     68. برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی
6685     69. برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی
6686     70. برآورد خطر زمین لرزه- گسلش در شهر بهبهان
6687     71. بررسی قابلیت اعتماد تیر بتن مسلح تحت اثر خوردگی به روش مونت کارلو
6688     72. بررسی کارایی سازه فضاکار به عنوان پشت‌بند سد
6689     73. بررسی کاربرد سیستم LSF در سبک سازی موثر سازه در مقایسه با سیستم های رایج در کشور
6690     74. بررسی مقاومت افزون در سازه های فضاکار
6691     75. بررسی مقایسه‌ای نتایج آزمایشگاهی وتحلیل اجزا محدود تیرهای عمیق ساخته ‌شده از بتن سبک
6692     76. بررسی نمای سبک با استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه ای(GFRC)
6693     77. بررسی نتایج آزمایشگاهی تیرهای صندوقه ای ساخته شده از بتن خودمتراکم و مسلح شده با میلگردهای FRP
6694     78. بررسی نظری و اجزاء محدود تأثیر نسبت تغییرات ارتفاع به دهانه بر روی مقاومت برشی دیوارهای برشی فولادی
6695     79. بررسی همبستگی مکانی و سبک سازی با توجه به آثار زلزله های 1356 و 1383 زرند کرمان
6696     80. بررسی هیدرودینامیکی یک ستون نوسانی آب(OWC) درداخل یک استوانه شناور
6697     81. بررسی و مقایسه عملکرد ارتجاعی قابهای واگرا در آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی
6698     82. بررسی پارامترهای موثر بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده و سخت نشده
6699     83. بررسی پارامترهای موثر بر ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح
6700     84. بررسی پارامترهای مؤثر برخطوط انتقال نفت مدفون در هنگام زلزله
6701     85. بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی دال های مجوف مسلح به میلگردهایFRP
6702     86. بررسی آزمایشگاهی سبک‏سازی دال‏های تخت مقاوم‏سازی شده در برابر برش منگنه‏ای با استفاده از کامپوزیت‏های FRP
6703     87. بررسی اثر اتصالات نیمه صلب در قاب های فولادی مهاربندی شده با بادبند ضربدری
6704     88. بررسی اثرات پدیده ضربه بر روی کمیت های پاسخ قابهای خمشی فولادی در هنگام زلزله
6705     89. بررسی اثرات حوزه نزدیک گسل بر پارامترهای لرزه ای قاب ها با مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش
6706     90. بررسی احتمال خرابی تیر فلزی تحت مود پیچشی جانبی با در نظر گرفتن اثر سبک سازی دیوار خارجی
6707     91. بررسی تیرهای عمیق بتنی مسلح سبک با بازشو و تقویت‏شده با کامپوزیت CFRP
6708     92. بررسی تأثیر هندسه سازه بر رفتار دینامیکی خرپاهای فضایی استوانه ای دوجداره
6709     93. بررسی تأثیر پی دلتا در نمودار پوش آور سازه ها
6710     94. بررسی تأثیر استفاده از سیستم‌های کنترل فعال برطراحی سازه‌ها براساس عملکرد
6711     95. بررسی تأثیر تعداد لایه های تقویتی FRP مورد استفاده در احیاء تیر فولادی
6712     96. بررسی تأثیر سیستم پس تنیدگی در صلبیت دال ها
6713     97. بررسی تاثیر ملاحظات معماری در سبک سازی و کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان
6714     98. بررسی تاثیر وجود انواع ناکاملی ها در رفتار سازه های فضاکار
6715     99. بررسی تاثیر وزن سازه بر عملکرد اتصالات تیر به ستون پیش ساخته ی بتنی مقاوم در برابر زلزله با استفاده از تحلیل غیر خطی اجزا محدود
6716     100. بررسی تاثیر پارامترهای موثر در رفتار دیوار برشی فولادی به کار رفته در ساختمان‌های بلند
6717     102. بررسی تاثیر بال دیوارهای برشی سبک Zشکل در رفتار لرزه‌ای ساختمانهای بتن مسلح
6718     103. بررسی تاثیر سخت کننده‌ها بر رفتار لرزه‌ای دیوار های برشی فولادی دارای بازشو
6719     104. بررسی تحلیلی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیاف FRP با استفاده از ANSYS
6720     105. بررسی تطبیقی مفهوم سبک سازی دردو شیوه فاخرمعماری(معماری سنتی ایران ومعماری غرب)
6721     106. بررسی جنبه های فرهنگی اجتماعی در سبک سازی با توجه به مخاطرات زلزله
6722     107. بررسی خواص بتن های حاوی پلیمر
6723     108. بررسی دلایل عدم توسعه بتن سبک در استان خوزستان
6724     109. بررسی رفتار لرزه‌ای غیر خطی دیوارهای برشی بتنی کوپل با بازوهای مهاربندی فولادی و تأثیر آن در وزن سازه
6725     110. بررسی رفتار چلیکهای دو لایه درمقابل مولفه های عمودی و افقی زلزله
6726     111. بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی شبکه‌های Strut Cable-، CP متشکل از سیمپلکس‌های مربعی
6727     112. بررسی رفتار و میکرومدلسازی قاب های مرکب بتنی
6728     113. بررسی رفتار آزمایشگاهی تیرهای ساخته شده با بتن خود متراکم و مسلح شده با میلگرد هایCFRP
6729     114. بررسی رفتار دیافراگم مرکب فولادی – بتنی در سازه‎های فولادی کوتاه مرتبه
6730     115. بررسی رفتارخرابی چلیک‌های تک‌لایه فضاکار تحت اثر نشست‌های غیرمتقارن تکیه‌گاهی
6731     116. بررسی راهکارهای مؤثر در کاهش وزن اسکلت ساختمان های فولادی
6732     117. بررسی زون مخرب گسلهای امتداد لغز با نگرشی جدید در تعیین حریم گسل و نقش آن در تعیین ضریب ایمنی جهت احداث سازه های مهندسی
6733     118. بررسی سیستم انبوه‌سازی قاب پیش‌ساخته و نیمه پیش‌ساخته بتن‌مسلح از دیدگاه سازه‌ای
6734     119. بررسی سیستم انبوه‌سازی دیوار بتن‌مسلح دو لایه و سیستم صفحات بزرگ تغییر‌یافته از دیدگاه سازه‌ای
6735     120. بررسی سیستم‌های قاب خمشی خرپایی معمولی و ویژه و مقایسه با سیستم‌های پیشنهادی جدید با خاصیت جلوگیری از خسارت
6736     121. بررسی سازه های سبک سنتی در مناطق اقلیمی شمالی کشور و مقایسه با ساختمانهای موجود
6737     122. بررسی سبک سازی اعضاء غیر سازه ای با استفاده از مصالح سنتی
6738     123. بررسی سبک سازی بتن و افزودنی های آن - مزایا و کاربرد
6739     124. بررسی طرح اختلاط پیشنهادی بتن سبک سازه ای با سبکدانه پرلیت
6740     125. بررسی عملکرد لرزه ای لینک های برشی قائم
6741     126. بررسی عددی رفتار بلوک‌های بتنی با هدف مسلح نمودن آنها
6742     127. تکنولوژی ساخت در تولید انبوه مسکن سبک
6743     128. تأثیر درجه نامعینی و نوع مقاطع بکار گرفته شده در طراحی بر روی ضریب رفتار سازه‌ی قاب خمشی با شکل‌پذیری متوسط
6744     129. تاثیر نیروی محوری روی فرکانس ارتعاشی سازه های بلند
6745     130. تاثیر ژئوسینتتیک ها در بهبود ظرفیت باربری پی
6746     131. تحلیل مقاومت خمشی و ظرفیت دورانی مقاطع فولادی سردنورد شده C شکل به روش اجزای محدود در سازه های سبک پلی ون
6747     132. تحلیل اجزاء محدود ورق های خمشی با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مراتب بالا
6748     133. تحریک بحرانی واقعی سازه ها بوسیله تابع چگالی طیفی پیوسته
6749     134. تعیین نقطه‌ی عملکرد سازه‌ها به روش N2 ومقایسه‌ با روش‌های آیین‌نامه‌ای
6750     135. تعیین تعداد بهینه ابزارهای محدود کننده نیرو در بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه تخت فضاکار
6751     136. تعیین زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی و مقایسه آن با سیستم مهاربندی همگرا
6752     137. تعیین ضریب رفتار موثر انواع بادبندهای نوین TBR
6753     138. تعامل سبک سازی و فرهنگ با تأملی در مفهوم مدرنیته
6754     139. درجه روزهای نیاز به سرمایش و گرمایش به عنوان عواملی اقلیمی در طراحی سازه‌های سبک مطالعه موردی: استان کرمان
6755     140. دستیابی به خواص مقاومتی بالا در بتن‌های سبک سازه‌ای و توجیه اقتصادی آن
6756     141. رفتار لرزه ای قابهای بلند با اتصالات نیمه گیردار
6757     142. رفتار مهاربندهای جانبی در قابهای فولادی با استفاده ازسطوح عملکرد
6758     143. رفتار خرابی شبکه‌های کش‌بستی متشکل از سادک‌های مثلثی تحت اثر بارگذاری متقارن و نامتقارن
6759     144. سیستم نوین ترکیبی آکاردونی با فناوری نوین، برای میرا کردن امواج زلزله در سازه های موجود
6760     145. سیستم‌های سازه‌ای در سازه‌های بلند
6761     146. سبک سازی سازه ها با سیستم پیش ساخته سبز LEED
6762     147. سبک سازی عرشه دو عنصری در پلها شامل سیستم مرکب دال بتنی و تیر جعبه ای فلزی بروش اجتماع مورچگان
6763     148. سبک‌سازی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌یابی انفجار بزرگ و توده ذرات
6764     149. سختی و صلبیت سقف های مجوف (وافل) و کاهش بار مرده در مقابل دال های دوطرفه
6765     150. ضرورت بازنگری آیین نامه زلزله ایران جهت اعمال پارامترهای جدید محاسباتی به منظور لحاظ کردن نوع روش اجرای سیستمهای ساختمانی به جای سیستمهای سازه ای
6766     151. طراحی لرزه‌ای تونل‌ خط سه قطارشهری تهران با استفاده از روش‌های تحلیلی
6767     152. طراحی نمونه‌هایی سبک‌ وزن از دو نوع گنبد ایرانی با استفاده از تاشه‌پردازی فرمکسی
6768     153. طراحی بهینه سرریزهای جانبی به روش رانج کوتا
6769     154. طرح بهینه لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح دو بعدی بادرنظرگرفتن شاخص خسارت
6770     155. طرح بهینه سازه های فولادی تحت آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان با توابع جریمه مختلف
6771     156. طرح بهینه شکل چلیک های دو لایه فضاکارتحت بار دینامیکی با استفاده از الگوریتم های وراثتی
6772     157. طرح بهینه شکل سازه‌های خرپایی با استفاده از الگوریتم وراثتی

آبشستگی در شرایط آب صاف در اطراف گروه پایه
6774    آسیب دیدگیهای بتن در محیطهای اسیدی و ارائه راه حل مناسب جهت کاهش خرابی ها
6775    آنالیز پایداری و کنترل نشست مقطع موج شکن بندر پتروشیمی پارس
6776    آنالیز زلزلة سازه‌های نامتقارن لغزشی
6777    آنالیز شکل پذیری تیرهای محصور شده دارای بتن مقاومت بالا HSC) (
6778    آنالیز غیر خطی دیوارهای برشی مرکب از قطعات پیش ساخته با اتصال قائم
6779    اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده
6780    اثر اتصال لولائی بین تیر و ستون در دیوارهای برشی فولادی
6781    اثر ارتفاع دریچه روی پدیده تخلیه گزینشی در مخازن سدها
6782    اثر الیاف در افزایش انرژی شکست بتن
6783    اثر امواج ناشی از انفجار بر رفتار سکوهای ثابت شابلونی (Jacket)
6784    اثر دیوار آجری بر رفتار لرزه ای قاب های بتنی
6785    اثر فایبرهای خم شده بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه در حالت سست
6786    اثرات نحوه بارگذاری بر رفتار غیرخطی دیوارهای برشی
6787    ارائه روشها و ابزار شبیه سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی زهکش های شهری
6788    ارائه معیاری جهت برآورد مقاومت فشاری توده سنگهای دارای چندین درزه‌ سراسری متقاطع
6789    ارائه یک مدل ساده جهت تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریایی
6790    اربرد یک مدل شبیه‌سازی برای تعیین اثر سیاستهای عملیاتی مختلف بر روی قابلیت اطمینان برنامه زمانبندی حرکت قطارها
6791    ارتعاش آزاد سازه های بلند با استفاده از تیر تیموشنکو
6792    ارزیابی روشهای مختلف تحلیل یک بعدی پاسخ زمین
6793    ارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آب
6794    ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های متداول ساخته شده در استان مازندران
6795    ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای یکی از مجتمعهای صنعتی کشور
6796    ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمانهای بتنی
6797    ارزیابی آیین نامة API در بکارگیری معادلة موریسون و تخمین نیروهای هیدرودینامیکی سکوهای نفتی
6798    ارزیابی اثر ریزدانه‌ها در روشهای بررسی پتانسیل روانگرایی
6799    ارزیابی اهمیت بهره گیری از روش های بهینه
6800    ارزیابی تزریق‌پذیری پی سنگ سد سید شهاب بر اساس مقادیر جذب ویژه
6801    ارزیابی رابطه تجربی مایرهوف جهت تعیین ظرفیت باربری خاکهای ریزدانه بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد
6802    ارزیابی رفتار لرزه‌ای پل فولادی روگذر بزرگراه با دهانه متوسط
6803    ارزیابی سیستم ابزاربندی در سدهای خاکی-سنگریزه ای با مطالعه موردی سدهای لار و پانزده خرداد
6804    ارزیابی ظرفیت باقیمانده تیرهای فولادی تحت اثر خوردگی حفره ای
6805    ارزیابی عملکرد سیستم‌های مختلف آب‌بندی بستر جهت جلوگیری از اثرات سوء زیست‌محیطی در استحصال مس به روش لیچینگ
6806    ارزیابی کاربرد آزمایش نفوذ استاندارد درمسائل استاتیکی در مهندسی ژئوتکنیک
6807    ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح در ارومیه
6808    ارزیابی کمی ساختمانها ی فولادی آسیب پذیر در برابر زمین لرزه
6809    ارزیابی کیفیت آبهای ساحلی استان هرمزگان با استفاده از شاخص OECD و روش مقیاس ماده مغذی
6810    ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه ومقایسه بانمونه های متوسط و معمولی
6811    ارزیابی مدل تحلیلی نومروف در کنترل نشت آب از سدهای خاکی همگن و ایزوتروپ
6812    ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش جدید و قدیم آیین نامه 2800
6813    استفاده از آنالیز تطبیقی در روش نقاط محدود
6814    استفاده از الکتروکینتیک در حذف هیدرو کربنها از خاکهای رسی آلوده
6815    استفاده از پایه های قارچی شکل در زیر ساختمان به عنوان جدا ساز ارتعاشی جهت کاهش اثر زلزله بر روی ساختمان
6816    استفاده از روش VOF در تعیین سطح مشترک جریان آشفتة دو فازی
6817    استفاده از روشهای احتمالاتی در ارزیابی پایداری شیروانیها، استفاده از مطالعه موردی
6818    استفاده از سازه‌های کابلی در صنعت برق
6819    استفاده از کف قیر به عنوان تثبیت کننده مصالح روسازی و مقایسه آن با انواع مواد تثبیت کننده دیگر
6820    استفاده از کف قیر در اصلاح و تثبیت مصالح روسازی
6821    استفاده از مدل انتخاب وسیله در سیاست قیمت‌گذاری محدودة ‌مرکزی شهر
6822    استفاده از نتایج CPT در تعیین ظرفیت باربری محوری شمعها و مقایسه آن با نتایج شمع‌کوبی در سکوهای نفتی در خلیج فارس
6823    استهلاک انرژی انفجاری در ساختمانها توسط گل میخ
6824    اعتبار بخشی مدل‌های رفتاری ارتجاعی- خمیری در تحلیل تونل‌های کم‌عمق در مناطق شهری
6825    اعتبار سنجی نتایج ”چکش اشمیت“ با روش ”انتقال اصطکاک“
6826    اعمال شرط مرزی مختلط برای تحلیل پایداری ورقهای نازک مستطیلی به روش GDQ
6827    افزایش باربری شمعهای کوبیده شده در رس ‌نرم با گذشت زمان
6828    افزایش شکل‌پذیری اتصالات بتن‌آرمه با استفاده از ورقه‌‌های FRP
6829    المان محدود جدید برای تحلیل استاتیکی ودینامیکی تیرهای با مقطع متغیر
6830    المان محدود جدیدپوسته دوار باضخامت متغیر
6831    انتخاب شکل, جنس و دانه بندی بهینة مصالح سنگی برای بتن توانمند
6832    اندرکنش دیوارآجری محصور و محرک الکتروهیدرولیکی
6833    بتن فوم آسیابی (MLC )
6834    برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه‌های عصبی
6835    برآورد پاسخ حداکثر سازه‌های برشی در برابر زلزله با استفاده از شبکه‌های عصبی RBF و GR
6836    برآورد پتانسیل آلایندگی لندفیل اصفهان با استفاده از مدل HELP
6837    برآورد پتانسیل روانگرایی خاکها بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی
6838    برآورد زمان احتمالی حفاری تونل با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو
6839    برآورد همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین در تقاطعهای چراغدار
6840    بررسی آزمایشگاهی فرورفت مصالح خاکریز در بسترهای لجنی
6841    بررسی اثر فرآیند دی‌الکتروفورزیسی بر رسها
6842    بررسی اثر متقابل ستونها و مهاربندها در سیستمهای با مهاربندی ضربدری در طراحی به روش تنش مجاز در آئین نامه AISC
6843    بررسی اثرات استفاده از اتصالات نیمه- صلب جهت متصل کردن سیستم مهاربندی به قاب
6844    بررسی اعوجاج عرشه پلهای صندوقه ای بتنی
6845    بررسی اندرکنش نیروی برشی- لنگرخمشی درتیرهای لانه زنبوری
6846    بررسی تاثیرشکل پذیری سازه سد درفشارهیدرودینامیک ناشی ازاندرکنش سدومخزن هنگام وقوع زلزله
6847    بررسی تأثیر پدیده های نوسانات اطلس شمالی وجنوبی بر دماوبارش حوزه
6848    بررسی تأخیر برشی در عرشة پلهای صندوقه ای بتنی پیش تنیده
6849    بررسی تحلیلی کاربرد میراگرهای مایع تنظیم شده برای کاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها
6850    بررسی رفتار غیرخطی اتصالات قاب با اختلاف تراز طبقه در ساختمانهای دوبلکسی
6851    بررسی صحت ودقت روش SPM وBretschneider دربندرامیرآباد
6852    بررسی عددی جریان چگالی در حوضچه‏های رسوبگذار دایروی
6853    بررسی قابلیت کوبش شمعها به کمک مدلسازی عددی
6854    بررسی و تحلیل سازه¬های موجود توسط روش¬های نوین همراه با مطالعه موردی
6855    بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی به نفت خام بر پارامترهای مقاومت،نشست و تراکم پذیری ماسه
6856    بررسی آزمایشگاهی در رابطه با پارامترهای مؤثر بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی و نیز تعیین ضریب ارتجاعی این نوع بتن
6857    بررسی آسیب پذیری اجزاء غیرسازه ای بیمارستانها
6858    بررسی آنالیزهای تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی سنگ سیاه
6859    بررسی اتصالات در آنالیز و طراحی پیشرفته قابهای فولادی براساس روش ضرایب بار و مقاومت
6860    بررسی اثر انتخاب گام زمانی و مکانی در شبیه‌سازی میزان شوری به کمک برنامه MIKE 11
6861    بررسی اثر دو مولفة افقی زلزله در تحلیل دینامیکی ساختمانهای مهاربند برون محور فولادی
6862    بررسی اثر سیمان گچی بر رفتار خاکهای درشت دانه
6863    بررسی اثر شیرابه و آهک روی نفوذپذیری خاک رس موجود در محل دفن زباله‎های شهر تهران (خاکچال کهریزک)
6864    بررسی اثر ضریب چسبندگی لایه مقاوم زیرین در یک خاکریز رسی دو لایه بر ضریب اطمینان
6865    بررسی ارتباط بین نفوذ‌پذیری، تزریق‌پذیری با خواص مهندسی
6866    بررسی الگوی مناسب برای تحلیل غیرخطی سد بتنی قوسی در محدوده جابجائیهای بزرگ و بیان اهمیت این تحلیل
6867    بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی بر چگونگی ساخت سدهای نگهدارندة پساب
6868    بررسی پایداری لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا
6869    بررسی پدیده تبادل جریان دو لایه غیردائمی با اثرات اصطکاک در کانال‌هایی با تنگ شدگی جانبی"
6870    بررسی پوش فشار دینامیکی وارد بر مخازن مدفون با در نظرگرفتن پدیده لغزش و اصطکاک بین خاک و جداره سازه
6871    بررسی تاُثیر عرض اولیه حفره ناشی از برداشت شن و ماسه بر روند جابجایی آن
6872    بررسی تاثیر پدیده تفرق روی نیروی موج وارد بر ستونهای قائم
6873    بررسی تاثیر نوع سیمان بر رفتار خاکهای درشت دانه
6874    بررسی تاثیر نوع و غلظت یون سولفات بر بتن حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک
6875    بررسی تاثیر نیروهای افقی بر عملکرد روسازیهای آسفالتی
6876    بررسی تاثیرتغییرات پارامترهای برشی خاک روی آنالیز پایداری شیروانیها و سدهای خاکی
6877    بررسی تأثیر بازشدگی جان در خصوصیات دینامیکی تیرهای بتنی
6878    بررسی تأثیر بازشوهای مستطیلی بر رفتار برشی و خمشی تیرهای بتن مسلح ساخته شده از بتن معمولی و مقاومت بالا
6879    بررسی تأثیر تر و خشک شدن متوالی بر بتن حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک در محیط حاوی سولفات منیزیم
6880    بررسی تأثیر میکروسیلیس و پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا به روش منحنی‌های هم پاسخ
6881    بررسی تجربی ارتعاشات مدل شالوده دایره ای
6882    بررسی تجربی تأثیر تعداد پره های رانر در ارتعاشات
6883    بررسی تجربی مقاوم سازی تیرهای بتن‌آرمه ترک خورده و پیش بارگذاری شده با آرماتور خارجی
6884    بررسی تعریف تعداد مراحل ساخت سدهای خاکی و سنگریزه‌ای برای انجام آنالیز تحکیمی در مدل های کامپیوتری
6885    بررسی حساسیت و تیکسوتروپی خاک رس سیلت‌دار
6886    بررسی خصوصیات اصطکاکی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره متخلخل
6887    بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی
6888    بررسی راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی با سیستم بادبندی واگرا
6889    بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی
6890    بررسی رفتار بعد از کمانش پوسته های استوانه ای ترکدارتحت بار محوری
6891    بررسی رفتار دیوارهای حائل طره ای تحت اثر بار های دینامیکی
6892    بررسی رفتار سکوی ثابت دریایی تحت اثر ضربه کشتی
6893    بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح با در نظر گرفتن
6894    بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد مقدس اردبیلی وبرآورد عمر مفید مخزن
6895    بررسی روند مدیریت ریسک در صنعت ساخت
6896    بررسی زمین لغزه شهرک ولیعصر تبریز و ارائه روش پایدارسازی
6897    بررسی شیوه‌های مختلف احجام محدود برای شبکه‌های بی‌ساختار
6898    بررسی عددی کاویتاسیون در توربین های فرانسیس سد شهید عباسپور
6899    بررسی غلظت و بار آلودگی فلزات سنگین و مواد جامد معلق رواناب شهری
6900    بررسی غیر خطی یک برج خنک کننده بتنی در برابر اثر نشست غیریکنواخت
6901    بررسی کاربرد روش SPM در تعیین مشخصات امواج آبهای انزلی
6902    بررسی کفایت ظرفیت مخزن سد زاینده رود در شرایط تکمیل طرحهای انتقال بین حوزه ای آب
6903    بررسی مؤلفه های توسعه در پالایشگاه کنگان
6904    بررسی محاسباتی عوامل مؤثر بر پدیدة قوس‌شدگی هستة سد خاکی
6905    بررسی مسائل حرارتی در بتن ریزی حجیم سد چشمه لنگان
6906    بررسی مقاطع تحت اثر خمش در حالات حدی مختلف
6907    بررسی مقاوم سازی سازه های فولادی در برابر زلزله به کمک طرح بهینه بادبندها
6908    بررسی منابع آلاینده، توان خودپالایی و عملکرد تالاب انزلی در کاهش و حذف آلاینده‌های صنعتی،کشاورزی و شهری
6909    بررسی میزان تلورانسهای مجاز در پوستة برجهای خنک‌کن بتنی
6910    بررسی نظریه‌های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها
6911    بررسی و بهینه سازی پوشش بتنی در تیرها و اتصالات بتن آرمه با بکار گیری اجزاء محدود
6912    بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف بر بروز سیلاب در شمال کشور
6913    بررسی و نقد نشانة خسارت Park- Ang در سازه های بتنی
6914    بررسی هزینه استفاده‌کنندگان از وسائل‌نقلیه در محوطه عملیات راهسازی
6915    بعد فرکتالی و مشخصات هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز
6916    بکارگیری المانهای محدود در بررسی اثر بازشوها روی دالهای بتن‏آرمه
6917    بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعـی در تخمین جریانات رودخانه‌ای
6918    بهره برداری از سدهای لاستیکی با توجه به شرایط هیدرولیکی این سازه ها
6919    بهنگام‌سازی احتمالاتی مدل‌های دینامیکی المان‌های محدود به کمک روش‌های قضیة بیز و ارتعاشات تصادفی
6920    به‌هنگام‌سازی مدل‌های دینامیکی المان‌های‌ محدود به‌کمک تابع پاسخ فرکانسی و مدل خطای خروجی
6921    بهینه سازی سپرهای حایل بتنی مهاردار و بدون مهار
6922    بهینه سازی بارگذاری لرزه‌ای قابهای خمشی
6923    بهینه سازی شکل سدهای دو قوسی بتنی با استفاده از روش تقریب سازی
6924    بهینه سازی شکل و تعیین محل بهینه ستونهای سازه های فضاکار
6925    بهینه یابی سطوح لغزش شیبهای خاکِی با روش GA
6926    بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چندمخزنه با روش‌های نقاط داخلی
6927    بهینه‌سازی توپولوژیک و کاربردهای آن در طراحی سازه‌های دوبعدی و سه‌بعدی
6928    بهینه‌سازی شکل سازه‌ها با استفاده از روش تغییرات مرزی و برنامه‌ریزی ریاضی
6929    پاسخ دینامیکی غیر خطی سکوی دارای پایه کششی به تحریک موج منظم
6930    پهنه بندی ضریب فرسایندگی باران در ایران
6931    پیش بینی زمان ترک خوردگی و مقاومت پیوستگی در سازه های بتن آرمه در معرض خوردگی آرماتور
6932    پیش بینی مشخصات امواج دریا با روشهای تجربی در منطقة بوشهر
6933    پیش‌بینی مقاو مت سیمان‌های پوزولانی”
6934    پیشنهاد استراتژی کلی تضمین کیفیت در صنعت انبوه سازی واحدهای مسکونی در ایران
6935    تئوری تحکیم غیرخطی برای بارگذاری‌های متناوب سریع
6936    تئوری و کاربرد روش باریکه های برشی در تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
6937    تابع زمان تأخیر برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی
6938    تاثیر تغییرات pH بر خواص مقاومتی خاک رس
6939    تاثیر اندرکنش خاک ـ سازه بر نیروهای طراحی سازه بر روی خاک‌های نرم
6940    تاثیر پارامترهای مختلف خاک و شمع در تغییر مکانهای ناشی از بارهای افقی
6941    تاثیر دما و زمان اختلاط در مقاومت فشاری بتن حاصله
6942    تاثیر سازه های هیدرولیکی بر پارامتر زمان تمرکز
6943    تاثیر کربن فعال بر روی کیفیت آب شرب بندرعباس
6944    تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روند نفوذ گلوله، در دیوارهای ضخیم و نازک
6945    تاثیر وجود رسوبات معلق در جریان برضریب ثابت پروفیل سرعت لگاریتمی
6946    تاخیرات ایجاد شده در ساخت تونل آب بر گاوشان
6947    تأثیر اندر کنش سازه- خاک بر شکل پذیری های موردنیاز
6948    تأثیر پیش‌تنیدگی‌روش‌کاهش‌وزن‌پل‌های‌بتنی در مقایسه با بتن مسلح معمولی
6949    تأثیر جهت بارگذاری زلزله در پاسخ لرزه‌ای پل‌های مورب
6950    تأثیر خواص پلاستیک لایه‌های روسازی راه در ضریب بار هم ارز
6951    تأثیر زاویه برخورد جریان در کنترل و کاهش آب‌‌شستگی پایه‌های مستطیلی پیشانی‌گرد شکاف‌دار پل
6952    تأثیر زبری منقطع در تعیین نیروهای هیدرودینامیکی مؤثر بر شمع و مقایسة آن با شمع سطح صاف و زبر
6953    تأثیر نحوه سرویس‌دهی در محل عوارضی‌ها در هزینه
6954    تأثیرات میکروسیلیس و پلیمر
6955    تبیین مدل نفوذپذیری مفهومی و تبدیل باران خام به باران خالص در حوزه های آبریز جنوبی ایران
6956    تجربیات حاصله ازتزریق شیمیایی آزمایشی درقسمتی ازپی کنگلومرایی سدکرخه
6957    تجزیه و تحلیل سیستم صف در جایگاههای اخذ عوارض آزادراهی
6958    تحلیل اجزاء محدود جریان سطح آزاد در سرریز با روش حجم سیال
6959    تحلیل استاتیکی ودینامیکی صفحات مستطیلی با ضخامت متغیر به روش ریتز با استفاده از مودهای تیرهای مقطع متغیر
6960    تحلیل الاستو-پلاستیک تیرهای خمیده با فرمول بندی بر اساس انحنا
6961    تحلیل پایداری شیروانی ها با استفاده از تصاویر استریوگرافیک و معادلات تعادل حدی.مطالعه موردی: ساختگاه کارخانه تغلیظ مس سونگون
6962    تحلیل پایداری پوسته‌های استوانه‌ای به روش DQ
6963    تحلیل پایداری تونل انتقال آب چشمه روزیه به سمنان (مطالعه مقایسه‌ای)
6964    تحلیل جریان غیردارسی درون مصالح سنگریزه ای با استفاده از تئوری جریانهای متغیر تدریجی
6965    تحلیل روسازی های مسلح به الیاف مصنوعی با استفاده از روش های عددی
6966    تحلیل ریسک روانگرایی در بخشی از سواحل بابلسر
6967    تحلیل سه بعدی توزیع حرارت در سدهای بتنی قوسی تحت اثر کنشهای محیطی
6968    تحلیل عددی لوله مدفون در خاک و مقایسه با نتایج ابزار دقیق
6969    تحلیل عددی ایجاد جریانهای بازگشتی در سواحل با شیب ملایم، در اثر وجود موانع متقاطع با خط ساحلی
6970    تحلیل عددی تراکم دینامیکی خاکهای دانه¬ای
6971    تحلیل عددی تراوش در محیطهای خاکی غیر اشباع
6972    تحلیل عوامل مؤثر در تصادفات عابرین پیاده در جاده‌های بین شهری
6973    تحلیل غیرخطی سه بعدی اجزاء محدود ستونهای فلزی پرشده با بتن تحت اثر بارهای محوری-خمشی
6974    تحلیل غیرخطی قاب های مهاربندی شده فولادی در حالت
6975    تحلیل فازی سازه ها با استفاده از متغیر زبانی درستی
6976    تحلیل لرزه‌ای دیوارهای آب‌بند بتن پلاستیک در سدهای خاکی
6977    تحلیل لرزه‌ای ساختمان با در نظر گرفتن اثر Uplift
6978    تحلیل لرزه‎ای سکوهای ثابت دریایی از نوع جاکت در برابر اثر توام امواج و زلزله
6979    تخصیص بهینه آب در مخازن دو منظوره آبیاری- آبرسانی
6980    تخمین آلودگی هوا ناشی از جریانهای ترافیکی در خیابانهای شهری
6981    تخمین بار معلق رودخانه زهره با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
6982    تخمین پارامتر و تشخیص درستی الگو برای مدل های سری زمانی
6983    تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن
6984    تخمین خواص اساسی بتن های با مقاومت بالا HSCبا روشهای آماری و
6985    تدوین نرم افزار ارزیابی و کنترل کیفیت ساختمانهای مسکونی در مرحله ساخت در ایران
6986    تشخیص و اندازه گیری ترکیبات مولّد طعم و بو در مخازن آب
6987    تصفیه بیهوازی - هوازی فاضلاب اجتماعات کوچک در محل
6988    تعیین الگوی زمانی بارندگی برای محاسبه سیلاب طرح
6989    تعیین بار کمانشی سیستم مهاربندی دروازه ای
6990    تعیین پارامترهای شکست نمونه های بتن سد توسط قانون اثر بعد
6991    تعیین تقاضای سفر ایام خاص در شهر مشهد
6992    تعیین توزیع فشار دینامیکی جت¬های قائم در حوضچه¬های استغراق تحت اثر ابعاد حوضچه با استفاده از Pressure Transducers
6993    تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح بوسیله پلیمرفیبرهای کربن
6994    تعیین ضریب رفتار R در برجهای خنک کننده هذلولوی گون
6995    تعیین ضریب رفتار مؤثر در طراحی سازه‌های مهاربندی شده
6996    تعیین ظرفیت باقیمانده تیرهای فولادی تحت اثر خوردگی یکنواخت
6997    تعیین و بررسی تداوم اعتبار روابط دبی-اشل در رودخانه سیمینه رود
6998    تغییر شکل پلاستیک تجمعی طبقه بعنوان شاخصی از خسارت
6999    تقویت ستونهای بتن‌آرمه با استفاده از مواد پلیمری (FRP )
7000    توابع ریاضی برای تنش میانقابها
7001    جایگاه مهندسی ارزش در نظام‌های اجرای طرح‌های عمرانی
7002    جداسازی محرک فونداسیونها بوسیله ترانشه های باز تحت اثر بار ضربه
7003    حکمرانی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب
7004    حل مسئله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت ناوگان
7005    حل مسئله تنش مسطح به روش نقاط محدود
7006    خصوصیات مکانیکی بتن با پودر سنگ آهک
7007    بررسی اثراتP- نیمه- صلبدر ساختمانهای فولادی با اتصالات
7008    دسته بندی تنش با استفاده از روش سازه اولیه
7009    دینامیک و کنترل غیر‌فعال سازه‌های ویسکوالاستیک بر‌انگیخته‌شده با نیروی زلزله در سازه ساختمان‌های بلند
7010    رابطه بین فشار و نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری
7011    رفتار یک ماسه شن دار با استفاده از مفاهیم حالت پایدار
7012    رفتار یک ماسه شن دار سیمانی شده مصنوعی
7013    رفتارسنجی وارائه روشهای پایدارسازی زمین لغزش مبارک آباد
7014    رواداریهای مجاز اعوجاج در ساخت برجهای خنک کننده
7015    روش تفکیک نقاط تکین برای تعیین خواص دینامیکی سازه ها
7016    روش تقریبی و ساده در تحلیل اندرکنش لرزه ای سازه های نیمه بلند
7017    روشی ابتکاری برای مسیریابی قطار سبک شهری(LRT)
7018    روشی برای مقیاس کردن حرکت قوی زمین در طراحی
7019    سید حسین یثربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز
7020    شبیه سازی سه بعدی رفتار پلاستیک مواد وابسته به فشار هیدرواستاتیک با استفاده از مدل پلاستیسیته Cap
7021    شبیه سازی ماندگار شبکه های سیالات مختلف شامل آب ، گاز و نفت
7022    شبیه‌سازی تنظیم آب در سیستم چندسدی زاینده‌رود، کوهرنگ و چشمه‌لنگان
7023    شکل پذیری تیرهای بتن مسلح دارای بتن با مقاومت بالای کم آرمه
7024    ضوابط و مقررات بتن در صنایع نفت
7025    طراحی بهینه سقفهای مرکب بتنی- فولادی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک
7026    طراحی عملکردی لرزه¬ای سازه¬های با تکیه¬گاه انعطاف¬پذیر بر اساس
7027    طراحی متدولوژی مسیریابی خطوط ویژه اتوبوس در معابر شهری
7028    طراحی مدل تعیین ظرفیت بهره برداری بهینه خط
7029    طرح بهینه پیونده های کروی توخالی ( NS) در سازه های فضاکار
7030    طرح بهینه سازه‌های دریایی با استفاده از شبیه‌سازی بازپخت و شبکه‌ عصبی انتشار متقابل
7031    علل عدم گسترش حمل و نقل‌کانتینری و راهکارهای توسعه آن
7032    عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک در کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها
7033    کاربرد تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران
7034    کاربرد توابع خاص در روش نقاط محدود
7035    کاربرد روش اولر- لاگرانژ دلخواه در مدلسازی عددی تغییر شکلهای بزرگ
7036    کاربرد روش بدون مشﺑﻨﺪی در شبیه‌سازی جریان با سطح نامنظم
7037    کاربرد روش گردابه در تحلیل میدان اطراف استوانه های دایروی
7038    کاربرد GIS در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات
7039    کاربرد بتن غلتکی در روسازی های راهها
7040    کاربرد روش PIV در جریان سیال لایه ای
7041    کاربرد روش RKPM در شبیه‌سازی عددی مواد حساس به فشار با استفاده از مدل پلاستیسیتة Cap
7042    کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای
7043    کاربرد روش المان محدود بسط یافتهX-FEM) )
7044    کاربرد روش بار افزاینده در ارزیابی آنالیز تاریخچه پاسخ مودی سازه
7045    کاربرد لزجت مصنوعی مناسب شبکه بی‌ساختار در حل عددی جریان‌ دوبعدی غیر‌ماندگار روی بستر با شیب‌ متغیر و اصطکاک ناچیز
7046    کاهش تغییر شکلهای تونلهای سطحی به کمک ژئوتکستایلها
7047    کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
7048    کلان شهر تهران از منظر پایداری آب شهری
7049    کمانش صفحات ارتوتروپیک با تکیه‌گاه‌های نیمه‌گیردار در لبه‌های بارگذاری نشده
7050    کنترل بهینه غیر متمرکز در ساختمانهای بلند
7051    کنترل فعال غیر متمرکز مقاوم در ساختمانهای مجهز به کنترلر در هر طبقه
7052    گسترش ترکهای مداری و نصف النهاری در برجهای خنک کننده
7053    لحاظ نمودن اندرکنش خاک وسازه درتحلیل دینامیکی سازه ها
7054    محاسبة ضریب N( در ظرفیت باربری با استفاده از روش اجزای محدود
7055    محاسبه نشت آب و گرادیان هیدرولیکی در پشت سپر به کمک اجزاء محدود
7056    مدل برآورد مشخصات بتن حجیم در سدهای بتنی مبتنی بر استفاده
7057    مدل تعادلی تخصیص همگانی بر حسب جریان در مسیر
7058    مدل دینامیکی تخمین ماتریس مبدأ - مقصد برای کنترل هوشمند تقاطع ها
7059    مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه و ارائه سیستم هشدار سیلاب هیدرومتریک در حوزه آبریز هلیل رود ـ سد مخزنی
7060    مدل عددی المان مرزی در تحلیل تراوش در بدنه سد خاکی به همراه پی لایه‌ای و سپری
7061    مدل قابل تعمیم در بهره برداری ازسرریزهای دریچه دار برای کنترل سیلاب
7062    مدلسازی عددی الگوی سه بعدی جریان در آبگیر جانبی
7063    مدلسازی اثرواکنش قلیایی سنگدانه هادرآنالیزسدهای بتنی با استفاده ازروش اجزاء محدود
7064    مدل‏سازی افزایش سهم قطار برقی در سفرهای تهران-کرج
7065    مدلسازی بهره‌برداری از مخزن به منظور کنترل سیلاب با استفاده از روش تحلیل دینامیک سیستم
7066    مدلسازی تحلیلی پلهای تیر- دال برای آنالیز لرزه‌ای
7067    مدلسازی تراکم دینامیکی به روش فیزیکی و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن
7068    مدلسازی رفتار دینامیکی تیرهای بتنی تقویت شده بوسیله ورقهای FRP کامپوزیت
7069    مدلسازی رفتار عابرین پیاده به‌ هنگام عبور از عرض خیابان
7070    مدلسازی عددی دقیق جریان جزرومدی انتقالی دو بعدی در خورها
7071    مدلسازی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی در زمینهای سست ماسه‌ای
7072    مدلسازی و تحلیل سازه‌های طره‌ای بتنی برای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای‌‌
7073    مدلهای آزمایشگاهی در مطالعه لرزه ای خط لوله زیرزمینی
7074    مدلی برای طراحی شبکه خط لوله در یک سیستم حمل و نقل ترکیبی
7075    مدولاسیون و رفتار سنجی اسکله های شناور با توجه به عوامل محیطی
7076    مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت ارزش – یکپارچه‌سازی ارزش
7077    مشارکت بخش خصوصی در حمل ونقل شهری
7078    مطالعات آزمایشگاهی رفتار زمانمند ستونهای بنایی در سه شرایط محیطی مختلف
7079    مطالعات لرزه ای ساختمان های شهر قزوین به روش کیفی
7080    مطالعات مکان‌یابی موقعیت محور، برای احداث سد برروی رودخانه
7081    مطالعة آزمایشگاهی رابطة بین مقاومت فشاری محدودنشده با درجة اشباع خاک
7082    مطالعة موردی شکست اتصالات سازة نگهدارندة لوله های برافراشته
7083    مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییرحجم و فشار تورمی خاکهای رسی کوبیده¬شده
7084    مطالعه اثر اندرکنش سازه – خاک – سازه بر پاسخ غیرخطی سازه‌های بلند
7085    مطالعه ‎تاثیر سیمانتاسیون ‎برپارامتر چسبندگی ‎در خاکهای‎ درشت‎دانه ‎‎تهران
7086    مطالعه مدول برشی ونسبت میرایی خاکهای مخلوط با ریزدانه چسبنده با استفاده از آزمایش سه محوری سیکلی قطربزرگ
7087    مطالعه میانقاب‌ها و میکرو‌مدل‌سازی دیوار‌های آجری
7088    مطالعه میکرومکانیکی آزمون برش مستقیم در خاکهای دانه‎ای و بررسی تاثیر تنش سربار بر روی آن
7089    معرفی زمان و ترتیب اختلاط بهینه به منظور افزایش کارایی و مقاومت فشاری بتنهای متعارف ، توانمند و پوزولانی
7090    معرفی شمعهای مکشی و کاربرد آنها در سازه‌های دریایی
7091    معرفی یک دستگاه آزمایشگاهی برای بررسی معیارهای فیلتر در سدهای خاکی و سنگریزه‌ای
7092    معضلات تعیین ظرفیت باربری فونداسیونهای سطحی به روش تحلیلی
7093    معضلات طراحی و اجرای پی های عمیق در شمال ایران – ارائه راهکارها
7094    معیارها و روشهای تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) – محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه
7095    مقاومت ومدول الاستیسیته سکانتی در بتن های با مقامت زیاد دارای میکروسیلیس
7096    مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی هیدرولیکی و دریایی در مقابل اثرات یخ‌زدگی و آب‌شدگی و تر و خشک‌شدنهای متوالی و کاهش جذب آب با استفاده از الیاف فولادی و شیشه ای
7097    مقایسة روشهای مختلف مدلسازی عددی یک بعدی جریان دو فازه در محیط متخلخل و اثر شرائط مختلف اولیه بر خطای بقاء جرم
7098    مقایسه پارامترهای ورودی روش تجربی RMi و نرم‌افزار UDEC در تحلیل رفتار پایداری و انتخاب نگهداری توده سنگ اطراف تونل قمرود
7099    مقایسه رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط تک محوری و سه محوری
7100    مقایسه رفتار محوری ـ خمشی خط لوله زیرزمینی در برابر زمین‌لرزه
7101    مقایسه روش المان نامحدود با روش المان محدود در تحلیل استاتیکی دیوار حائل
7102    مقایسه روش ترک مجزا و ترک پخشی در بتن
7103    مقایسه روندیابی سیل در کانال‌های فرسایشی و غیرفرسایشی
7104    مقایسه شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی با شبکه مو‌جکی در تحلیل سازه برجهای انتقال نیرو
7105    مقایسه ضوابط پیشنهادی سازمان UNIDO با آیین نامه 2800 زلزله ایران در خصوص استفاده از سیستم دیوار آجری مسلح با مطالعه موردی یک ساختمان دو طبقه
7106    مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری در ساختمانهای تحت زلزله
7107    مکانیابی بهینه بادبندها در سازه‌های فلزی سه بعدی با روش الگوریتم ژنتیک
7108    مکانیسم بارورسازی ابر فوق سرد با تأکید بر بارش در محدوده جنوب شرق کشور و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن
7109    ملاحظات ساده شده در طراحی پی های سطحی
7110    میزان حد بالای فولاد فشاری در اعضای خمشی بتن با مقاومت بالاHSC
7111    نقش آهک هیدراته در بهبود دوام مخلوط‌های آسفالتی گرم
7112    نقش اتصالات نیمه- صلب در استهلاک انرژی و کاهش پاسخ قابهای سازه ای به تحریکات لرزه ای
7113    نقش اطلاع‌رسانی در بهبود رفتار ترافیکی رانندگان
7114    نقش دورکاری در مدیریت تقاضای حمل و نقل: مدل‏سازی میزان بکارگیری دورکاری
7115    هولت در سدها و چگونگی برخورد با آنها
7116    هیدروانفورماتیک و کاربرد آن در مطالعه طرحهای آبی
بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO
7118    آزمایشات مهارجانبی نسبی در خمش تیرهای لانه زنبوری
7119    آنالیز دینامیکی اندر کنش شمع و خاک به روش المان محدود در حالت سه بعدی
7120    آنالیز عددی سه بعدی حفر زیر زمینی ایستگاه های مترو با استفاده از روش ستون میانی در تونل(Tunnel Column)
7121    آنالیز هیدرودینامیکی رایزرهای دریایی تحت اثر امواج منظم خطی و غیرخطی
7122    اثر انتخاب ضریب بده بر نتایج طراحی مدول‌های تیغه‌ای
7123    اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوگرید
7124    اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار سازه های فولادی با مهار بندهای هم مرکز
7125    اثر جریان متغییر مکانی با افزایش بده بر ضریب مقاومت جریان
7126    اثر حفاری تونل خط 2 متروی مشهد با استفاده از TBM بر روی ساختمان های مجاور در شرایط مختلف
7127    اثر حلال ها ی الی بر کارایی و مقاومت بتن پلیمری بر پایه رزین اپوکسی
7128    اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازک
7129    اثر ناکاملی های هندسی بر مقاومت خمشی دهانه ی آزاد خطوط لوله فولادی
7130    اثر نوع رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده در پایین¬دست دریچه کشویی
7131    اثرات Forward Directivity و Fling Step در ارزیابی پارامترهای کنترل قاب‌های مهاربندی شده‌ی کمانش ناپذیر (BRBF)
7132    اثرات جداسازی پایه توسط جدا گرهای لغز شی ماسه ای در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بنایی
7133    ارائه چارچوب طراحی سرویسهای شبه حمل‌و‌نقل عمومی مبدا- مقصد شهرهای کوچک
7134    ارائه حل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد و اجباری تیر ساده ترک خورده تیموشنکو تحت یک بار متمرکز متحرک
7135    ارائه روابط کاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایسه آن با روابط معمول برای فلات ایران
7136    ارائه روش تحلیلی الاستوپلاستیک شمع تحت اثر بار محوری
7137    ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانالهای مرکب
7138    ارائه روشی موثر برای محاسبه گرادیانها در مسائل بهینه‌سازی شکل سازه‌ها
7139    ارائه نگاشت مناسب در طرح بهینه ابعادی و پیکربندی سازه‌ها
7140    ارائه ی روشی جدید جهت تعیین مسیر بهینه تونل سد سنگ سیاه
7141    ارایه مدل المان¬محدود سه¬بعدی برای بررسی اصطکاک و برهم¬کنش داول و بتن در روسازی¬های بتنی با استفاده از برنامه¬ی المان¬محدود Abaqus
7142    ارایه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی مخلوط¬های آسفالتی با استفاده از پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال و بررسی تاثیر این پارامترها بر عدد روانی
7143    ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0 و نتایج آزمایشگاهی
7144    ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی
7145    ارزیابی آسیب‌پذیری قاب‌های خمشی بتن مسلح در سطوح مختلف خسارت
7146    ارزیابی احتمالات خرابی سازه ها با توجه به مودهای آن  
7147    ارزیابی ایمنی در تقاطعهای راههای دسترسی ایران
7148    ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی خاکریزهای غیرمهندسی
7149    ارزیابی تئوریک نقش هسته های رسی مایل و قائم در پایداری دینامیکی و شبه استاتیکی سدهای خاکی
7150    ارزیابی تأثیر مقدار مقاومت کششی ژئوگرید در اندرکنش خاک – ژئوگرید
7151    ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه(مطالعه موردی سد مخزنی میرزای شیرازی)
7152    ارزیابی توزیع خسارت و انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های
7153    ارزیابی خسارات ناشی از فرآیند شمع کوبی با استفاده از روش المان محدود
7154    ارزیابی خسارت وارد بر قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل بارافزون
7155    ارزیابی راهکارهای افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای
7156    ارزیابی رفتار تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای ماسه ای سیمانی شده
7157    ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور
7158    ارزیابی روش بار افزون مودی(MPA) و بار افزون مودی اصلاح شده ی بهبود یافته(IMPROVED MMPA) در قابهای ترکیبی خمشی و مهار بندی برون محورEBF
7159    ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک زدایی و انتخاب گزینه برتر جهت بهبود کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی : آب چاه های بهارستان تربت حیدریه)
7160    ارزیابی روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی برای قابهای بتن آرمه نامنظم
7161    ارزیابی سطح خطرپذیری لرزه¬ای سازه های طراحی شده با آیین نامه طراحی لرزه ای ایران
7162    ارزیابی سه¬بعدی رفتار شمع در مجاورت گودبرداری ژرف
7163    ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی بتنی با استفاده از شتاب نگاشتهای تولیدی
7164    ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل لرزه ای سازه ها
7165    ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل بتنی راه آهن با استفاده از آنالیز دینامیکی غیر خطی
7166    ارزیابی عملکردی تقا ضای لرزه ای ساختمان های نامتقارن بتن آرمه
7167    ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه¬گیری شده و نتایج تحلیلی
7168    ارزیابی فنی خطوط با ضریب سرنشین بالا (HOV Lane ) و تعیین اثرات این خطوط بر ظرفیت معابر
7169    ارزیابی کارآیی شبکه‌های بیزی پویا در مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
7170    ارزیابی لرزه¬ای سازه¬های فولادی با استفاده از روش¬های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده
7171    ارزیابی مراحل گیرش و تعیین مقاومت بتن در سنین اولیه با استفاده از روش التراسونیک
7172    ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر
7173    ارزیابی نتایج دو مدل صفرمعادله¬ای لزجت گردابه¬ای برای مدلسازی چرخه¬های جریان کم عمق در پشت آبشکن¬های عمود بر جریان درکانال مستقیم
7174    ارزیابی و تعیین آسیب¬پذیری سدها  تحت پدیده¬ی فرسودگی سنی - سدهای بتنی
7175    ارزیابی آزمایشگاهی مشخصه‌های مکانیکی خاک مسلح با زوائد نخ تایر و مقایسه نتایج با برخی مدلهای تئوری"
7176    ارزیابی سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری از نقطه نظر انتشارات گلخانه‌ای با استفاده از روش LCA و با تاکید بر مدیریت مجزای منابع تولید-مطالعه موردی: جزیره سیری
7177    ارزیابی نحوه تغییرات پارامترهای دینامیکی ماسه اشباع و غیر اشباع در محدوده کرنشهای مختلف با آزمایش برش ساده تناوبی
7178    ارزیابی آزمایشگاهی مدول سختی بعنوان معیار کنترل کیفیت ساخت لایه های غیرچسبنده روسازی
7179    ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی بناهای تاریخی با استفاده از شبکه فولادی
7180    ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی مناره بنای شاه نعمت الله ولی ماهان کرمان با استفاده از FRP
7181    ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای رسی
7182    ارزیابی تراکم بهینه‌ شبکه های ریزبافت حمل و نقل درجاده‌ های جنگلی و برآورد حد مطلوب سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی سری واستون استان مازندران)
7183    ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال
7184    ارزیابی رفتار سازه¬های فولادی در برابر بارهای انفجاری
7185    ارزیابی شیارشدگی در مخلوطهای آسفالتی با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
7186    ارزیابی عددی رفتار دینامیکی سد سنگریزه ای با رویه بتنی تحت زلزله های شدید
7187    ارزیابی مجدد انتخاب جانمایی محور سد انحرافی دز
7188    ارزیابی یک سیستم باربر جانبی با کارایی بالا
7189    استخراج ماتریس سختی دینامیکی تیر جدارنازک با مقطع نامتقارن پرشده با مصالح برشی تحت اثر بار محوری
7190    استفاده از آنالیز ابعادی به منظور تبدیل نتایج آزمایشگاهی ستون سنگی به ابعاد واقعی
7191    استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/کرنش مسطح
7192    استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی
7193    استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش
7194    استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی
7195    استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش- رواناب
7196    اصلاح رفتار مقاومتی خاک با استفاده از الیاف طبیعی
7197    اصلاح یک مدل الاستوپلاستیک دو سطحی باز با استفاده از کلاهک(Cap)
7198    افزایش زمان تناوب محاسبه شده ساختمان ها از روابط تجربی آیین نامه
7199    افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمان
7200    افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان
7201    افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه¬سازی شبکه‌های انتقال آب
7202    افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتنی مسلح ضعیف با نصب خاموت فلزی خارجی U- شکل
7203    الگوریتم¬های تعیین پارامتر شاخص قابلیت اطمینان(β)، در طراحی قوس¬های افقی
7204    الگوی رفتار مکانیکی ماسه در قالب ریز صفحه‌ای
7205    امکان سنجی فنی و اجرایی لایه¬های آسفالتی ضخیم و مقایسه آن با لایه¬های آسفالتی متداول در ایران
7206    اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
7207    اولویت¬بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه¬ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
7208    بدست آوردن منحنی های آسیب پذیری پلها با روش های احتمالاتی
7209    برآورد پارامتر S در معیار هوک-براون برای سنگهای ناهمسانگرد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
7210    برآورد پتانسیل روانگرائی اسکله شهید رجائی با استفاده از نرم افزارهای لیکوفای پرو و لیکیت و بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای خاک بر روی ضریب اطمینان در مقابل روانگرائی
7211    برآورد پروفیل سرعت در کانالهای روباز با جریان آشفته
7212    برآورد پریود های طبیعی سازه های میخکوبی‌شده  با استفاده از پاسخ‌های سازه در تحلیل عددی
7213    برآورد خطر زمین لرزه برای سد گلمندره
7214    برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
7215    بررسی  تاثیر الگو های مختلف بارگذاری جانبی در ارزیابی سازه های بتنی دارای سیستم دوگانه
7216    بررسی آزمایشگاهی خزش در بتن خود متراکم
7217    بررسی آزمایشگاهی فرآیند پخش عرضی جریان در عرصه های کم تراکم گیاهی
7218    بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن با الیاف فولادی
7219    بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم
7220    بررسی اثر انواع خاک ها در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی
7221    بررسی اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های ساختمانی
7222    بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای دیافراگمی طره ای با استفاده از روش های تعادل حدی و المان محدود
7223    بررسی اثر تغییرات طول FRP در شروع پدیده Debonding در تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با ورقهای پلیمری
7224    بررسی اثر تقویتی ورقهای  FRPبر ظرفیت نهایی دیوار برشی بتنی دارای  بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود
7225    بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی و تعیین میزان بهینه ی آن
7226    بررسی اثر سنگدانه های سبک روی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای تهیه شده با اسکوریا و پومیس
7227    بررسی اثر شکل پذیری بر رفتار قاب ها، تحت اثر بار های انفجاری
7228    بررسی اثر ضریب زبری، شیب بستر و عرض رودخانه بر روی روند حرکت موج سیلاب به کمک دو الگوی عددی تفاضل محدود
7229    بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها بر روی پاسخ های دینامیکی مخازن مستطیلی ذخیره آب
7230    بررسی اثرات الگوهای مختلف توزیع بار جانبی در راستای عرضی در آنالیز استاتیکی غیرخطی (Pushover) برای پلهای منظم بتنی
7231    بررسی اثرات توپوگرافی بر روی امواج لرزه ای با استفاده از روش المان مرزی و بسط سری نیومن
7232    بررسی اثرات دینامیکی گسیختگی ناگهانی کابل در شبکه های دو لایه کشبستی
7233    بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اندرکنش تالاب و دریا بر حوضچه بندر انزلی
7234    بررسی اثرات غیرماندگاری ضریب افت در خطوط لوله بر روش های شناسایی نشت بر پایه تحلیل معکوس جریان گذرا
7235    بررسی اصول روش¬های مختلف طرح اختلاط آسفالت به منظور اطمینان از اجرای مناسب
7236    بررسی اندرکنش خاک – ژئوگرید بوسیله آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش
7237    بررسی اهمیت بازنگری در طراحی شبکه حمل و نقل عمومی پس از ایجاد محدوده طرح ترافیک بر مبنای شاخصهای ارزیابی
7238    بررسی برخی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج ونانو سیلیس
7239    بررسی پارامترهای موثر در عملکرد پی های شناور از نظر نشست پذیری
7240    بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی
7241    بررسی پاسخ دینامیکی سیلندر قائم شناور مهاربندی شده در برخورد با امواج منظم به روش المان مرزی
7242    بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر برخی از ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک ماسه ای
7243    بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر پارامترهای مقاومتی خاک رسی
7244    بررسی تاثیر استفاده همزمان فیلر آهکی و آنتی استریپینگ مایع بر روی خرابی عریان شدگی بتن آسفالتی گرم
7245    بررسی تاثیر افزایش همزمان آهک و ماسه¬بادی بر روی مدول الاستیسیته خاک رسی
7246    بررسی تاثیر انتخاب روش های تحلیل و طراحی در کاهش وزن ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی
7247    بررسی تاثیر انرژی ، مونتوم و شعاع کوبه و تراکم نسبی اولیه خاک بر فرآیند بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی  
7248    بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل
7249    بررسی تاثیر تراز قرارگیری سکو در پایداری موج شکن های سکویی
7250    بررسی تاثیر تغییرات تراز آب در محل تغذیه بر ذخیره دینامیکی آب در آبخوان محصور
7251    بررسی تاثیر جداسازهای لرزه¬ای فعال برروی سازه¬ها تحت اثر  زلزله¬های حوزه¬نزدیک و حوزه¬دور
7252    بررسی تاثیر جداسازی لرزه‌ای خاک-سازه با استفاده از لایه ژئوتکستایل به روش تحلیل عددی
7253    بررسی تاثیر درصد آهک بر روی مقاومت فشاری تک محوری خاک ریزدانه حاوی کلرید سدیم
7254    بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی
7255    بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی لایه ای
7256    بررسی تاثیر طول عضو پیوند در ضریب رفتار قاب¬های با سیستم مهاربندی واگرا
7257    بررسی تاثیر مشخصات هسته های مقاوم بتنی بر رفتار ساختمان های بلند
7258    بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ میزان نفوذ یون کلر و پتانسیل خوردگی فولاد در بتن حاوی متاکائولن و دودة سیلیس
7259    بررسی تاثیراستفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمانهای فولادی
7260    بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان
7261    بررسی تأثیر مشخصات هندسی و نحوه چیدمان لایه های FRP بر مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنایی
7262    بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه‌های تاکسی بر عملکرد تقاطع های شهری
7263    بررسی تأثیر نحوه توزیع دیوارهای سازه¬ای بر ضوابط لرزه¬ای ساختمانهای بنایی
7264    بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل CFX
7265    بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک پیت ارومیه
7266    بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک تایر ضایعاتی و متاکائولن
7267    بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق
7268    بررسی خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون در خاک تحت اثر انتشار موج
7269    بررسی خواص مکانیکی بتن MgO
7270    بررسی دقت شرایط مرزی موجود در مسائل انتشار امواج در محیط الاستودینامیک و معرفی شرط مرزی لایه کاملاً جاذب(PML) به عنوان شرط مرزی دوردست
7271    بررسی دوام بتن حاوی متاکائولن و خاکستر بادی
7272    بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی
7273    بررسی راندمان گروه شمع تحت بارگذاری مرکب
7274    بررسی رفتار پی های واقع برپایه های سنگریزه ای کوبیده شده (RAPs ) تحت بارهای دینامیکی
7275    بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی
7276    بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشوی جان
7277    بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای FRP
7278    بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری
7279    بررسی رفتار خمشی نمونه‌های استوانه‌ای بتنی با استفاده از روش اجزای محدود
7280    بررسی رفتار دینامیکی شیب های خاکی میخ¬کوبی شده تحت بارگذاریهای مختلف هارمونیکی
7281    بررسی رفتار دیوار خاک مسلح در دو حالت با مهاربند و بدون مهاربند
7282    بررسی رفتار غیر خطی دیوار آجری غیر مسلح تقویت شده با پوشش FRP
7283    بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع با استفاده از نرم افزار Seismostruct
7284    بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب
7285    بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب مهندسی
7286    بررسی رفتارکمانش اعوجاجی غیرالاستیک درتیرهای با مقطع متغیر
7287    بررسی روش¬های کاهش در مبدأ و بازیافت کاغذ و اثرات آن در مدیریت پسماند شهری
7288    بررسی روش تعیین مقدار تقاضای سوخت کشتی های تجاری و محاسبه میزان تقاضا در منطقه خلیج فارس
7289    بررسی روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب
7290    بررسی روش های تعیین نقاط حادثه خیز و اصلاح آنها
7291    بررسی روشهای متداول پایدارسازی گودبرداری ها در مناطق شهری
7292    بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزاء محدود
7293    بررسی روند فرسایش و رسوبگذاری در حوضچه منتهی به تالاب بندر انزلی به کمک مدل ریاضی
7294    بررسی شکل¬پذیری و رفتار لرزه¬ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP
7295    بررسی صدمات حاصل از اندرکنش آب و خاک بر روی ابنیه فنی و شیوه بهینه کنترل آن
7296    بررسی ضریب تبدیل تغییر مکان جانبی نسبی حاصل از تحلیل خطی به تغییر مکان جانبی نسبی واقعی سازه
7297    بررسی ظرفیت باربری پی دایروی واقع بر خاک لایه ای مسلح شده
7298    بررسی ظرفیت باربری و نشست حاصل از شمع یا پایه های فرو رفته در سنگ تحت بار محوری - مطالعه موردی پروژه مصلای مهدیه اهواز
7299    بررسی عددی اثر تقویت با پوشش بتن مسلح بر عملکرد اتصالات دیوار به دیوار ساختمان آجری
7300    بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه با مقطع استوانه ای تحت جریان ماندگار با استفاده از مدل های آشفتگی مرتبه اول و دوم
7301    بررسی عددی تأثیر سیکل بارگذاری بر روی رفتار پی نواری
7302    بررسی عددی جریان های ناشی از موج در بندر امیرآباد
7303    بررسی عددی خصوصیات جریان دو فازی بر روی سرریز های پلکانی ‌
7304    بررسی عددی رخداد پدیده روانگرایی در خاک های لایه بندی شده با استفاده از دو مدل رفتاری خاک
7305    بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله
7306    بررسی عملکرد جداره¬های فولادی پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاری¬ پیچشی
7307    بررسی عملکرد قابهای فلزی پر شده با مصالح بنایی تحت اثر زلزله در دو جهت
7308    بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قابهای خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورقهای کامپوزیتی CFRP
7309    بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت
7310    بررسی عناصر محدود رفتار اتصال خارجی تیر- ستون بتنی تقویت شده با ور¬ق¬های FRP تحت اثر بارهای لرزه¬ای
7311    بررسی فاز تولید سونامی با یافتن الگوی تغییر شکل زمین در دریای خزر
7312    بررسی کارایی روش منونوبه-اکابه در تعیین فشار لرزه ای وارد بر دیوار حایل طره ای
7313    بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری
7314    بررسی کرنش های برشی خاک اطراف شمع های قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی
7315    بررسی کمانش جانبی در تیر های منو ریل و تعیین مقاوت اسمی آنها در برابر کمانش
7316    بررسی کمانش و فرا کمانش مقاطع فولادی سرد نورد شده با استفاده از روش نوار محدود
7317    بررسی کیفیت آب و غلظت آلاینده ها در زهکش جنوب و جنوب شرقی دشت شیراز
7318    بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سلمانشهر در حذف آلاینده¬های موجود در فاضلاب و امکان استفاده مجدد از پساب حاصل
7319    بررسی گسیختگی پیش رونده در قاب های فولادی مهاربندی شده
7320    بررسی گسیختگی تدریجی سازه با اتصال خرجینی بر اثر حذف یک ستون در ناحیه تحتانی
7321    بررسی مدلهای رفتارتحلیلی اتصالات قابهای بتن آرمه موجود در مقابل زلزله
7322    بررسی مقایسه ای نتایج سطح برف تصاویر سنجنده های AVHRRو MODIS
7323    بررسی موضوع جبران خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار و کارفرما  در شرایط قراردادهای بین¬المللی (JCT، ICE و فیدیک( و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان ایران
7324    بررسی میزان تاثیر ستونهای شنی در برابر نشستهای پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش انرژی
7325    بررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمده
7326    بررسی نحوه ی توزیع رسوب در سد شهید رجایی(تنگه ی سلیمان) با روش تجربی افزایش و کاهش سطح
7327    بررسی نرم‌افزار Civil 3D و مقایسه نتایج آن با نرم‌افزارهایLand desktop وSDR map
7328    بررسی و مقایسه روش ضرایب لنگر خمشی و روش پلاستیک در طراحی دال های بتن مسلح
7329    بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها
7330    بررسی آزمایشگاهی تاثیر فایبرهای پلی اتیلن بر روی مقاومت برشی مخلوط ماسه سست با خاکهای رسی
7331    بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جداکننده مستغرق
7332    بررسی آزمایشگاهی یک بعدی سرعت در کانال های مرکب
7333    بررسی اثر اصلاح یک مدل رفتاری با استفاده از مدل سازی عددی
7334    بررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجاور
7335    بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت
7336    بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش حوزه آبریز ارومیه
7337    بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهر مشهد بر آبخوان و منابع آب
7338    بررسی اثرات عدم قطعیت‌های مرتبط در رفتار سازه‌های بتن مسلح
7339    بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب
7340    بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا
7341    بررسی پایداری سازه ای پوشش تونل های واقع در سنگ های درزه دار در برابر اثرات ناشی از انفجار پرتابه ها: مطالعه موردی تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه
7342    بررسی پدیده خستگی شمع های منفرد تحت اثر کوبش در سکو های ثابت شابلونی (Jacket)
7343    بررسی تاثیر مشخصات سیستم های جداساز بر پاسخ لرزه ای سازه های جداسازی شده از پایه
7344    بررسی تاثیر نسبت های مختلف طرح اختلاط بتن بر سرعت امواج اولتراسونیک و ارزیابی مقاومت فشاری بتن به کمک آنالیز رگرسیون چند متغیره
7345    بررسی تاثیرپذیری نتایج مدل های تحلیل آزمایش های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها
7346    بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه‌ سد خاکی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاکی زنوز
7347    بررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شکل ساخته شده ازWPC تقویت شده با الیاف پولیمری FRP
7348    بررسی تحلیلی یک شبکه دولایه با استفاده از نتایج تجربی رابطه نیرو– تغییرمکان اتصال MERO تحت اثر سفت شدگی های مختلف  
7349    بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسک‌های راکتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
7350    بررسی توزیع تنش زیر کف ستون در معرض بار محوری و لنگر به روش اجزاء محدود
7351    بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی
7352    بررسی خواص مکانیکی و متالورژیکی میلگردهای مستعمل قبل و بعد از نورد شکل دهی
7353    بررسی راهکار های ممکن در کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان
7354    بررسی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه تقویت شده با دورپیچ CFRP  تحت اثر نیروی فشاری
7355    بررسی رفتار غیر خطی ستونهای بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود
7356    بررسی رفتار غیر خطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده
7357    بررسی رفتار غیرخطی اتصالات صفحات بادبندی درتراز فونداسیون
7358    بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار برشی فولادی
7359    بررسی رفتار لرزه‌‌ای پل بتنی موجود به روش طیف ظرفیت
7360    بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی شبکه های CP،Cable_Strut متشکل از سیمپلکس های مربعی
7361    بررسی عددی رفتار شمع تحت پیچش و تاثیر پیچش آن بر شمع مجاور
7362    بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد روش شیار زنی درکنترل جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن
7363    بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت بالارانش مدل آزمایشگاهی گروه شمع در ماسه متراکم
7364    بررسی کمانش موضعی غیرالاستیک ورق‌های قوسی با استفاده از روش نوار محدود
7365    بررسی مدل های پیرشدگی قیر مخلوط های آسفالتی گرم بر حسب شرایط و مراحل مختلف فرسودگی
7366    بررسی مروری روشهای ارزیابی ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی
7367    بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک  مدلهای نوین
7368    بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیزهای افزایش یابنده دینامیکی
7369    بررسی نقش و رفتار اتصالات فولادی در تخریب پیشرونده
7370    بررسی و مطالعه مقاوم سازی سازه های مصالح بنایی با تعبیه میلگردهای قائم درداخل دیوار
7371    برنامه ریزی مجدد پرواز بعد از ایجاد اختلال با در نظر گرفتن محدودیت برنامه ریزی خدمه
7372    بستر های ژیپسی و مطالعه موردی سد قیصرق سراب
7373    بکارگیری آنالیز موجک پیوسته در تعیین خرابی المانهای سازه ای با استفاده از روش المان محدود
7374    به کارگیری مدل ترکیبی ARIMA-ANNدر مدل¬سازی بارش-رواناب-رسوب حوضه آبریز اهرچای
7375    بهبود خواص بتن حاوی پوزولان تفتان با استفاده از نانوسیلیس
7376    بهره¬برداری از سیستمهای چند مخزنه برقابی با اسنفاده از مدل ‏MODSIM
7377    بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهای تسلیم شونده بدون کمانش
7378    بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی توسط میراگرهای ویسکوز مایع
7379    بهینه¬سازی شبکه¬های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گره¬ها
7380    بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده ازتابع چگالی مصنوعی
7381    بهینه سازی دال بتنی و تیر جعبه ای فلزی در پل ها توسط الگوریتم اجتماع مورچگان
7382    بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی
7383    بهینه یابی محل و آرایش شمعهای مسلح کننده در شیبهای خاکی
7384    بهینه‌سازی سیستم جمع‌آوری و حمل و نقل پسماندهای جامد شهری مطالعه موردی شهرستان شازند
7385    بهینه‌سازی و آنالیز حساسیت دیوارهای حائل بتنی طره‌ای
7386    بهینه‌یابی سطح لغزش بحرانی شیب‌های خاکی مسلح به روش قطعات افقی
7387    بهینه سازی بهره¬برداری روشنایی راه¬های دوخطه دوطرفه
7388    بهینه‌یابی زهکش مایل و افقی در سدهای خاکی همگن
7389    پاسخ عضو لوله ای تحت فشار در برابر بارجانبی و تحت اثر پارامترهای بسترخاک
7390    پردازش نگاشت زلزله به منظور شناخت خصوصیات ساختگاه
7391    پیش بینی سری های زمانی تک متغیره هیدرولوژیکی با استفاده از سیستم فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی
7392    پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT
7393    پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT
7394    تاثیر الیاف کاه بر مشخصه های مقاومتی ملات ماسه سیمان
7395    تاثیر جنس استوانه های فلزی بر نتایج روش جدید "پیچش"
7396    تاثیر دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاکهای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن  
7397    تاثیر فیلتر¬های افقی در پایداری سد¬های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن
7398    تاثیر قابلیت سرویس پذیری ناشی از تغییرات توزیع آرماتورهای طولی روی مشخصات میرایی تیرهای بتنی مسلح
7399    تاثیر مقاومت صخره مادر بر مقاومت فشاری بتن
7400    تاثیر میکروسیلیس بر زمان‌گیرش و آهنگ رشد مقاومت ملات‌های سیمانی
7401    تاثیر نوع دانه بندی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم
7402    تاثیر تنگ شدگی مقطع بر تغییرات توپوگرافی بستر ناشی از آبشکن T شکل مستقر در انتهای قوس 90 درجه
7403    تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها
7404    تأثیر افزایش درجه حرارت بر تغییر خصوصیات مهندسی رس اسمکتیت
7405    تأثیر خروج از مرکزیت اتصال اعضای مهاربندی به تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی
7406    تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل متروی تبریز)
7407    تأثیر میانقاب¬های مصالح بنایی بر رفتار لرزه¬ای قاب¬های فولادی  دارای اتصال خورجینی و اجزای آن
7408    تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب
7409    تأثیررطوبت بر مقاومت CBR خاک تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوب آهن (GGBS) در مجاورت سولفات
7410    تأثیرگذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP
7411    تأثیرمیزان ریزدانه خمیری و پلاستیسیته در رفتار روانگرایی استاتیکی ماسه سست
7412    تأثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ کلی سیستم خاک و سازه
7413    تأثیر تعداد و نحوه قرار گیری بولتها بر رفتار دیوار برشی مرکب
7414    تاثیرتعداد رشته¬های  تعریف شده درمفصل پلاستیک  بر رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان¬های فولادی
7415    تأثیر حفر همزمان و متوالی در پایداری تونل دوقلوی مسیر شماره 1 متروی تبریز
7416    تأثیر وجود فاصله بین پانل بتنی و قاب فولادی بر مقاومت جانبی و شکل پذیری دیوار برشیِ کامپوزیت
7417    تثبیت خاکهای دانه ای با پلیمرهای مایع
7418    تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل
7419    تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی
7420    تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری
7421    تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی
7422    تحلیل پایداری لرزه‌ای دیوارهای خاکی مسلح با روش مشخصه‌های تنش
7423    تحلیل پوش آور مخازن بتنی مکعبی زمینی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری
7424    تحلیل ترک بین لایه ای در مواد کامپوزیت با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه یافته (X-FEM)
7425    تحلیل دینامیکی اعضای لوله¬ای در برابر ضربه عرضی و مدل سازی فشار سیال
7426    تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از تقابل دو نرم افزار Sap و Flac
7427    تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازه
7428    تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران
7429    تحلیل ساختار جریان آشفته ایجاد شده در پایین دست پله تحت شرایط هیدرولیکی مختلف
7430    تحلیل فراوانی منطقه‏ای شاخص خشکسالی با استفاده از گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی
7431    تحلیل لرزه ای با استفاده از تحلیل پوش اور مودال با الگوی بار ثابت براساس جمع جبری مستقیم الگوهای بار مودی با ضرایب خاص
7432    تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی به پیچش وارد بر جداره حفره با طول محدود
7433    تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2)
7434    تحلیل و بررسی آماری داده های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1383-1387
7435    تحلیل اثر فاصله شمع ها دریک گروه ‌شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یک مدل مربوط به اندرکنش خاک- شمع
7436    تحلیل اثر نسبت طول به قطر در گروه شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یک مدل مربوط به اندرکنش خاک- شمع
7437    تحلیل دینامیکی رفتار غیرخطی هندسی دیوارهای برشی کامپوزیت تحت اثر بارگذاری انفجاری
7438    تحلیل دینامیکی خط ریلی تحت بار سیکلیک وسیله نقلیه با روش اجزای محدود و تعیین پاسخهای دینامیکی خط
7439    تحلیل رفتار دینامیکی شمعها در خاکهای مستعد روانگرایی
7440    تحلیل رفتار لرزه ای دیوار های بنایی محصور شده با کلاف های بتنی
7441    تحلیل غیر خطی تیرهم¬بند تقویت شده با کامپوزیت¬های FRP به روش اجزای محدود
7442    تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی
7443    تحلیل معادلات دینامیکی سازه
7444    تخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آب
7445    تخمین ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی با استفاده از مدل MODPATH، مطالعه موردی: آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان
7446    تخمین عمر خستگی پل های فلزی اورتوتروپیک شهر تهران به کمک اندازه گیری میدانی
7447    تخمین میزان تبخیر تعرق و کارایی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی در زیرحوضه قره سو
7448    ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست
7449    تراکم دینامیکی لندفیل
7450    تصفیه فاضلاب توسط گرانولهای هوازی در سیستم SBAR
7451    تعاریف متفاوت ضریب اطمینان و تاثیر آن در مسئله تعیین ظرفیت باربری پی‌ها
7452    تعریض تونلهای ترابری حفر شده در خاک همزمان با استمرار جریان ترافیک
7453    تعمیم مدل های جایگزین خاک ـ فونداسیون سطحی به حالت فونداسیون مدفون
7454    تعیین انرژی منتقل شده به سر شمع با ستفاده از آنالیز معادله موج
7455    تعیین بارنهایی گسیختگی پل¬های سنگی قوسی با در نظر گرفتن  مدل رفتاری مناسب مصالح
7456    تعیین پتانسیل بار آبی در بدنه سدهای خاکی با روش المان طبیعی(NEM)
7457    تعیین تنش های برشی و قائم در سطح مشترک بین تیر RC و ورق های تقویت کننده ی هیبریدی CFRP و GFRP
7458    تعیین خصوصیات مهندسی پوکه¬های معدنی دماوند و امکان¬سنجی موارد کاربرد آنها در صنعت ساختمان
7459    تعیین شاخص آلودگی هوا (PSI) به روش پیشنهادی و مقایسه با روش متعارف (مطالعه موردی شهر تهران)
7460    تعیین ضریب دبی سرریز‌های کناری منقاری با استفاده از  مدل‌های عصبی ـ فازی تطبیقی (ANFIS)
7461    تعیین مبانی حقوقی و قانونی مناسب بمنظور صیانت از حریم کیفی آب‌های زیرزمینی در ایران
7462    تعیین مقاومت فشاری خاک-سیمان و رزین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
7463    تعیین مکان¬های مناسب برداشت مصالح رودخانه¬ای با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0
7464    تعیین نرخ تبخیر حدی جهت جلوگیری از وقوع ترک جمع شدگی خمیری در بتن
7465    تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌
7466    تعیین پارامترهای برشی سطوح تماس سنگ- بتن و سنگ- سنگ تحت شرایط سختی نرمال ثابت
7467    تعیین توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی
7468    تعیین کارایی ستون های سنگی در خاکریزهای راه آهن واقع بر بسترهای سست
7469    تعیین معیارهای طراحی بهینه در فرآیند لجن فعال متعارف
7470    تعیین منحنی اشل-دبی و تبدیل آن به روابط رگراسیونی در رودخانه جزر و مدی کارون
7471    تقویت و بهسازی سازه های بتنی با استفاده از آلیاژهای هوشمند
7472    توزیع بهینه مقاومت در قاب فولادی با بادبندهای واگرا با استفاده از تئوری تغییر شکل‌های یکنواخت
7473    توسعه در مدل سازی رفتاری خاکهای غیراشباع
7474    توسعه روش نوار محدود طیفی به منظور مدل¬سازی انتشار موج در ورق¬های نازک با شرایط مرزی مختلف
7475    تولید شتابنگاشت مصنوعی با استفاده از میکروتریمورهای اندازه گیری شده در محل بنای تاریخی ارگ تبریز
7476    تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی
7477    تهیه نقشه CN خاک بر اساس نتایج شبیه سازی رواناب با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی
7478    تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان بر اساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی)
7479    حذف پرش هیدرولیکی در محدوده تبدیل جریان فوق‌بحرانی به زیر بحرانی
7480    حساسیت سنجی پارامترهای مدل رفتاری بارسلونا
7481    حل عددی معادلات حاکم بر جریانهای غیر دائمی به کمک الگوی ضمنی پریسمن و الگوی صریح مک کورمک
7482    حل عددی شبکه های پیچیده آبرسانی در حالت ناماندگار
7483    حل مرز بالای آنالیز حدی برای ظرفیت باربری نهایی با استفاده از معیار شکست غیر خطی هوک-براون
7484    حل نیمه تحلیلی معادلات حاکم بر ورق های لایه ای ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تحت ارتعاشات اجباری
7485    خصوصی سازی در فرودگاهها
7486    در نظر گرفتن تاثیرات اندرکنش خاک و سازه در روش‌های تحلیل لرزه‌ای عملکردی
7487    رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران
7488    ردپای¬آب (Water footprint) ، شاخصی از تأثیر الگوی مصرف ملل
7489    رفتار برشی مخلوطهای شن و ماسه حاوی مقادیر شن دانه بالاتر از حد شناوری
7490    رفتار چرخه ای اتصال خمشی ستون-درختی با تیر کوتاه غیرمنشوری و ستون با مقطع H شکل
7491    رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل
7492    رفتار سنگ تحت فشارهای همه جانبه مختلف
7493    رفتار شمع تحت بار جانبی، در مجاورت شیروانی خاکی تسلیح شده با زوائد موکت به شیوه توزیع تصادفی
7494    رفتار شمع تحت بار جانبی، در مجاورت شیروانی خاکی مسلح شده با عناصر تسلیح ژئوسنتتیکی
7495    رفتار لرزه¬ای مدل¬های سه بعدی ساختمان¬های بنایی جداسازی شده با مصالح بنایی
7496    رفتار لرزه‌ای سازه‌های بلند و روش‌های حل مشکل تأخیر برشی در این سازه‌ها
7497    روش اجرای پوشش بتنی تونل های مدفون
7498    روش جدید به روز رسانی مدل سازه سه بعدی با تلفیق روش مستقیم و تکرارشونده
7499    روش دسته ذرات بهینه یاب برای جستجوی ضرایب مقیاس شتابنگاشتها
7500    روش¬ نوین دوخطی سازی منحنی Pushover برای ارزیابی لرزه¬ای سازه¬های فولادی
7501    روشی در تشخیص آسیب دیده گی سازه های خرپایی با استفاده از آزمایش های استاتیکی و اندازه گیری کرنش ها
7502    روشی نومریک برای برپایی سطوحِ با شیب ثابت و کاربرد آن در مهندسی عمران
7503    سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD
7504    ساماندهی ترافیک شهرها با استفاده از نرم افزار شبیه‌ساز AIMSUN NG
7505    سبک سازی پانل های ساندویچی از طریق کاهش وزن مخصوص بتن پاشیدنی (شاتکریت)
7506    شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی
7507    شبیه سازی عددی رفتار گسل ها بر پایه مکانیزم حرکتی چسب-لغز
7508    شبیه سازی عددی سیستم آبگیری حوضچه های خشک تعمیر کشتی
7509    شبیه¬سازی اثر درزه¬ها بر رفتار هیدرولیکی سفره کارستی در محل سد کوثر
7510    شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام
7511    شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانال¬ها
7512    شکل دهی و بارگذاری حدی خرپاهای فضاکار شکل یافته به روش پس تنیدگی
7513    شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان احتمالاتی
7514    شناسایی اشکال مودی با استفاده از تبدیل ارتقاءیافته هیلبرت-هوآنگ
7515    شناسایی داده‌های پرت در آنالیز منطقه‌ای سیلاب  به روش آنالیز مولفه‌های اصلی
7516    شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ترافیک هوایی کشور
7517    ضرایب شکل پذیری ساختمان‌های بتنی بر مبنای طراحی بر اساس نیرو و سطح عملکرد
7518    ضرایب تصحیح رکوردهای میدان آزاد جهت افزایش دقت برآورد پاسخ ارتجاعی سیستم‌های خاک ـ سازه
7519    طراحی و بهسازی لرزه ای قابهای بتنی مهاربندی شده با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت دردو طبقه به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد
7520    طراحی و قرارگیری بهینه مسیر بزرگراهها با استفاده از GIS
7521    فعّالیتهای کشاورزی و تأ ثیر آنها در آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی
7522    کاربرد GPS در کنترل و نگهداری سازه ها
7523    کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی PSO در بهینه سازی چند‌هدفه بهره‌برداری از مخازن سد‌ها
7524    کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمعها
7525    کاربرد روش بلوک لغزان نیومارک در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل
7526    کاربرد روش زمان دوام در طراحی بهینه ی میراگرهای ویسکوز بر پایه ی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی
7527    کاربرد روشهای آماری جهت کنترل کیفیت آسفالت گرم
7528    کاربرد مواد با پایه پلیمری در تثبیت خاکهای رس دار
7529    کاربرد مهار کابلی در مقاوم سازی عرشه پلها
7530    کالیبراسیون روش تجربی کاهش سطح در برآورد توزیع رسوب سد مخزنی گلستان
7531    کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال
7532    کاهش حجم لجن تصفیه خانه های فاضلاب به روش امواج اولتراسونیک
7533    کنترل امواج جریان فوق بحرانی در خم ها با موانع عرضی
7534    کنترل پیچش سازه های نامتقارن با استفاده از میراگر های اصطکاکی
7535    کنترل رسوب در آبگیرها با کاربرد صفحات مستغرق و آبشکن
7536    کنترل رفتار استاتیکی تیر کامپوزیت هوشمند با بهینه سازی موقعیت به کاراندازنده های پیزوالکتریک به کمک الگوریتم ژنتیک
7537    کنترل نیمه فعال سازه ها بر مبنای روش تغییراتی به وسیله الگوریتم تندترین شیب با استفاده از میراگرهای MR
7538    کاربرد آزمایشگاهی بتن CLSM جهت پر کردن کانال های تاسیسات زیربنایی شهری
7539    کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب
7540    کاربرد فرآیند ورمی کمپوست در بازیافت زباله های شهری (مطالعه موردی-زباله های شهر مشهد)
7541    کالیبراسیون خودکار مدل مفهومی HEC-HMS- رویکرد شبیه سازی و بهینه سازی
7542    کنترل پایداری و نشست خاکریز ساخته شده روی بستر سست با استفاده ازژئوتکستایل و زهکشهای قائم
7543    لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر در کاهش آن
7544    محاسبه حق بیمه¬ی اتومبیل بر اساس عوامل مؤثر در ایمنی جاده¬ای
7545    مدل اولویت بندی پروژه های راهسازی در کشور
7546    مدل ترکیبی موجک – شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی بارش-رواناب
7547    مدل سازی اثر ژئوگریدبر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS
7548    مدل سازی انتقال رسوب با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی :رودخانه کارون)
7549    مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به وسیله کامپوزیت های FRP
7550    مدل سازی رفتار اتصالات نبشی پیچی در برابر اتش سوزی به کمک روش شبکه عصبی
7551    مدل سازی شکست هیدرولیکی سد با کمک نرم افزار فلوئنت
7552    مدل سازی عددی لرزه ای دیوار حایل با ژئوفوم
7553    مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود
7554    مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی
7555    مدلسازی بهینه پیاده سازی فازی (توسعه حلزونی) مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC)
7556    مدلسازی شکست شکل پذیر به کمک روش XFEM با در نظر گرفتن اثر خرابی
7557    مدلسازی عددی تیرهای بتن آرمه دارای بتن خود متراکم در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی تحت خمش
7558    مدلسازی عددی گزینه علاج بخشی دریچه کشویی تخلیه کننده تحتانی سد شهید عباسپور با نرم¬افزار Fluent
7559    مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود
7560    مدلسازی تعداد تصادفات در تقاطعات چراغدار
7561    مدلسازی جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهای کم عمق
7562    مدلسازی عددی جریان در محل کولة پل های رودخانه‌ای و بررسی  تأثیر دیوار هدایت آب بر گردابهای افقی
7563    مدیریت جامع پسماند در شهر مریوان (استان کردستان)
7564    مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری
7565    مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد روش‌های ماشین‌های بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک
7566    مروری برروش های نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری
7567    مطالعات آزمایشگاهی اثرورق های CFRP بر روی مقاومت برشی تیرهای عمیق دوسرگیردار
7568    مطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فازی- عصبی(ANFIS)
7569    مطالعه آزمایشگاهی پارامتر های موثر میراگر جرمی تنظیم شده
7570    مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستونهای منشوری تو خالی محصور شده با FRP با استفاده  از بتن  C20و C30
7571    مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچین
7572    مطالعه آزمایشگاهی بتن گوگردی و ویژگی های آن
7573    مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌های طاقی‌شکل در سواحل رودخانه‌ها
7574    مطالعه اثر زبری بستر بر ضرایب انتشار و پخشیدگی مواد محلول در مقاطع مرکب
7575    مطالعه اثر سختی خمشی تیر و ستون ها بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی
7576    مطالعه اثرات استفاده توام آهک و الیاف پلی پروپیلن برخصوصیات مقاومتی کائولینیت
7577    مطالعه اثرات ناکاملی هندسی اعضا بر رفتار خرابی شبکه های دو لایه فضاکار
7578    مطالعه پدیده شکست امواج دریا و ارائه¬ی روابطی جهت پیش بینی مشخصات
7579    مطالعه تاثیر بعد طولی مش های سه بعدی در محاسبه طول توسعه جریان در کانال های روباز
7580    مطالعه دقیق تیر جدار نازک نامتقارن تحت اثر بار محوری گسترده
7581    مطالعه رفتار بتن محصور در FRP به روش اجزاء محدود
7582    مطالعه رفتاری و طبقه بندی چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش¬ساخته
7583    مطالعه شیب سطح آب در خم تند 90 درجه و نوع رابطه حاکم بر آن
7584    مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری
7585    مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب
7586    مطالعه مقایسه¬ای مقاوم سازی لرزه¬ای قاب خمشی فولادی: مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) و میراگر آلیاژ حافظه دار شکلی (SMAD)
7587    مطالعه موردی مقایسه تست استاتیک در مقابل تست دینامیک در تعیین مقاومت نهایی شمع
7588    مطالعه و بررسی اثر سربار بر مقاومت روانگرایی خاک
7589    مطالعه وبررسی چگونگی جذب آب وتوزیع رطوبت در پرده های عایق GCL
7590    معرفی سیستم¬های تصویر در نقشه¬برداری
7591    معرفی نرم افزار مدیریت بحران OpsCenter و کاربرد آن در عملیات بحران
7592    مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی با میله هایFRP با روش تعبیه در نزدیک سطح
7593    مقاوم¬سازی تیرهای بتنی پیش¬تنیده با استفاده از صفحات CFRP
7594    مقاومت برشی زهکشی نشده رس رشت با استفاده از تستهای آزمایشگاهی و درجا؛ با ملاحظه پدیده ناهمسانگردی
7595    مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی با ورق‌های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار
7596    مقایسه¬ی آزمایشگاهی مقاومت بیرون¬کشیدگی (Pull-Out) ژئوگرید و مهار- شبکه (Grid-Anchor) محصور شده توسط لایه-ی درشت¬دانه در خاکهای چسبنده
7597    مقایسه اجزای قاب مهاربندی زانوئی با مهاربندی هم محور و برون محور
7598    مقایسه اقتصادی قاب های خمشی ویژه همراه با تیر یا خرپا درسیستم ِسقفِ سازه های اسکلت فلزی   
7599    مقایسه الگویتم پیش بینی تصادفات جاده های دوخطه و مدل رگرسیون انتخاب شده در برخی جاده های دوخطه استان گیلان
7600    مقایسه پدیده کمانش جانبی-‌ پیچشی تیرهای لانه‎زنبوری و تیرهای I شکل معمولی
7601    مقایسه تحلیل عددی و آزمایشگاهی دیوار خاک مسلح شده با ژئوگرید
7602    مقایسه دو روش تعیین وزن‌ شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه در اولویت‌بندی و انتخاب ساختگاه مناسب سد
7603    مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله¬های نزدیک گسل
7604    مقایسه زمان تناوب طبیعی ارتعاش سیستم دیوار برشی فولادی با سیستم قاب خمشی فولادی و بتنی
7605    مقایسه سیستم های لوله ای در ساختمانهای بلند بتن آرمه
7606    مقایسه شاخص های CTR   وW_5 در  ارزیابی کیفیت هندسی خط  مطالعه موردی : راه آهن اصفهان
7607    مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا
7608    مقایسه عملکرد RBC متداول با RBC بیودرام در تصفیه فاضلاب محتوی هیدروکینون
7609    مقایسه عملکرد تیرهای با اتصال استخوانی(Dogbone) ، با تیرهای کاهش یافته در ارتفاع جان تیر در قابهای خمشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی غیرخطی
7610    مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800
7611    مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابرو)
7612    مقایسه نتایج حاصل ازحل معادلات سنت- ونانت به کمک سه الگوی عددی
7613    مقایسه و اعتبارسنجی روش های مختلف طرح لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح بر مبنای تغییرمکان
7614    مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن
7615    مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روشهای عددی
7616    مقایسه مدلهای الاستیک غیر خطی و الاستوپلاستیک در پاسخ THM خاکهای غیر اشباع
7617    مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیل پوش آور بهنگام شونده(Adaptive) روی قابهای فلزی خمشی
7618    مقایسه ی تحلیل و پایداری شبه دینامیکی تونل با استفاده از برنامه های PLAXISو FLAC
7619    نشت یابی در خطوط لوله با استفاده از مدل سازی جریان غیرماندگار و الگوریتم ژنتیک
7620    نصب یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک-ویسکوپلاستیک در کد FLAC و ارزیابی عملکرد آن در پیش‌بینی رفتار گودبرداری‌های مهار نشده
7621    واسنجی روش های تجربی در برآورد رابطه دبی-اشل با توجه به فرم بستر(مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری عبدالخان)
7622    ویژه سازی جستجوی هماهنگی برای بهینه یابی در مهندسی عمران
7623    همبستگی بین سرعت موج برشی (SPT) و نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (VS) برای خاک های ایران
7624    A New Constitutive Model Of Soil-Structure Interface Using Critical State Soil Mechanics
7625    A Technical Framework for Probabilistic Assessment of Existing Offshore Platforms in Persian Gulf under Extreme Environmental (Wave) Loading
7626    An efficient method for earthquake ground motion selection and scaling for doing reliable nonlinear dynamic analysis
7627    Analytical Solution for Interaction between Non-Uniform Piles
7628    Analytical Study of FERR in SRCB by FRP Sheets: The Debonding of FRP and Concrete Interface
7629    Application of higher-order elements in scaled boundary finite element method (SBFEM) to improve its accuracy and efficiency
7630    Application of Image Processing Techniques to Generate the Realistic Geometric model for Discrete Element Method
7631    APPLICATION OF TUNED MASS DAMPERS IN CONTROLLING THE NONLINEAR BEHAVIOR OF 3-D STRUCTURAL MODELS, CONSIDERING THE SOIL-STRUCTURE INTERACTION
7632    Assessment of weirs in dissolve oxygen (DO) level in Kor River
7633    Broad-Band Near-Fault Strong Motion Time Histories Simulations – Surface Faulting and Rupture Directivity Effects
7634    Calculation of buckling load for planar truss structures with multi-symmetry
7635    Cross Entropy Approach to Optimization of the Water Distribution Networks: Optimization of the Hanoi Benchmark Problem
7636    Damage Detection in Reinforced Concrete Beams  Based on the Ritz Vectors
7637    Dynamic Behaviour of Sediment Deposits in Front of Concrete Gravity Dams
7638    Earthquake duration effect on the nonlinear response of MDOF system using a new version of Incremental Dynamic Analysis (IDA)
7639    Effect of Reduced Web Beam Section on the Stiffness of Moment Frames
7640    Electromechanical Finite Element Modeling of Unstiffened Smart Steel Shear Walls (SSSWs)
7641    Experimental Investigation on the Torsional Behavior of Brick Building Strengthened with Reinforced concrete overlay
7642    Generating a 3D model for evaluation of joint opening effects on load transfer efficiency in concrete pavements, using Abaqus
7643    Implicit and Explicit numerical Solution of Saint-Venent Equations for Simulating Flood Wave in Natural Rivers
7644    Multi-Tuned Mass Dampers for Seismic Response Reduction of Mid and High-Rise Buildings
7645    Parametric Studies on the FEM Analysis of Foam Core Sandwich Panels with Holes
7646    Performance-based design in earthquake engineering
7647    Secondary Currents in a Bend Channel With T-Shape Spur Dike
7648    Seismic Analysis of Vertically Irregular Reinforced Concrete Buildings using Artificial Neural Networks
7649    Seismic bearing capacity factors for strip footings
7650    Seismic Evaluation of Existing high important steel structures according to the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings No. 360
7651    Study of pollutants and participation of pollution sources in the Sivand River
7652    Sulfate Resistance Of Concretes Containing Rice Husk Ash
7653    The Effect of Dent Imperfection on Conical Shell Behavior Under External Pressure
7654    The Effect of Different Curvatures on Flow Structure inside the River Meander
7655    Well Bore Stability Using the Mogi-Coulomb Failure Criterion and Elasto-Plastic Constitutive Model
  اثر PΔ بر روش طراحی عملکردی
7657    اثر ترک خوردگی در تحلیل قابهای بتن مسلح مهار بندی نشده
7658    اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه
7659    اثر مواد افزودنی مختلف بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری
7660    ارائه روش اولویت بندی جهت ایمن سازی گذرگاههای ریلی در ایران
7661    ارائه مدل عددی اندرکنش گاز و محیط ترک خورده پیرامونی
7662    ارائه مدل مکان یابی گذرگاههای عرضی ایمن برای عابران پیاده
7663    ارتعاش اجباری دو ساختمان هفت طبقه فولادی و بتنی وتصحیح مدل آنالیزی با مدل کردن میانقابها در ساختمان فولادی
7664    ارزیابی پتانسیل روانگرائی در خاکهای ماسه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
7665    ارزیابی آسیب پذیری سازه فلزی قاب خمشی به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی
7666    ارزیابی فرمول هیلی برای تعیین باربری درجای شمع
7667    ارزیابی لرزه ای پلهای فلزی شهر تهران و نحوه مقاوم سازی آنها
7668    ارزیابی منافع و هزینه های به کارگیری روشهای مدیریت بحران در شبکه حمل و نقل جاده ای
7669    ارزیابی اقتصادی پروژه های مقاوم سازی ساختمانها در مقابل زلزله
7670    ارزیابی تاثیر رینگ های سخت کننده بر رفتار برجهای خنک کننده بتنی
7671    ارزیابی رفتار لرزه‌ای سدهای خاکی توسط نرم‌افزار تفاضل محدود و بررسی شرایط گسیختگی
7672    ارزیابی روشهای لاگرانژی و اویلری در تعیین فشارهای هیدرودینامیک
7673    ارزیابی شبکة جاده‌ای بزرگراه‌های آسیا و اقیانوسیه
7674    ارزیابی عملکرد ساختمانهای بتن مسلح با شکل پذیری متوسط طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ایران ویرایش اول به روش استاتیکی غیرخطی
7675    ارزیابی لرزه‌ای سازه‌ها با طبقات زیرزمینی
7676    ارزیابی مجدد منابع آب زیرزمینی آبخوان لنجانات در اندرکنش با زاینده رود
7677    ارزیابی و مقایسه طیف های غیر خطی پاسخ لرزه ای زلزله بم و
7678    استفاده از خاکستر پوسته برنج در تثبیت خاکها با آهک
7679    استفاده از ورقه‌های FRP برای تأمین ظرفیت خمشی در
7680    اصلاح آزمایش تراکم برای لایه های اساس وزیر اساس
7681    اصلاح مدیریت حرکت: نقش پارک حاشیه ای در کنترل تقاضای حمل و نقل
7682    افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیات مرمت و روکش آسفالت در بزرگراه‌ها با استفاده از تحلیل‌های ترافیکی
7683    انتخاب مواد تزریقی شیمیایی در اولین تجربه تزریق شیمیایی کشور در قسمتی از پی سدکرخه
7684    اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از بازرسی ایمنی راه و تحلیل منفعت به هزینه
7685    بازنگری طراحی پوشش بتنی 376 متر ابتدایی قطعات سوم و چهارم
7686    بتن خود متراکم
7687    برآورد ماتریس مبدأ – مقصد کالا براساس آمار بارنامه و شمارش ترافیک
7688    بررسی آزمایشگاهی راهکارهای کنترل نشست منطقه ای در دشت رفسنجان
7689    بررسی اثرات فیزیکی و ترکیبات ناشی از واکنش سیمان و بنتویت در بتن پلاستیک
7690    بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان¬های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی
7691    بررسی تحلیل آمار تلفات موتور سیکلت در ایران
7692    بررسی تحلیلی استفاده از سرریزهای پلکانی در ساخت سدهای کشور
7693    بررسی رفتار لرزه ای برج خنک کننده بتنی
7694    بررسی شکست ذرات خاکهای ماسه‌ای در آزمایش تراکم
7695    بررسی فرض کرنش مسطح در استفاده از منحنی پانه جهت طراحی تونل با مدل‌سازی سه بعدی
7696    بررسی محل بهینه نصب لایه های ژئوگرید جهت کنترل ترکهای انعکاسی روکش آسفالتی
7697    بررسی و برآورد ضریب تخلیه در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
7698    بررسی و مقایسه نفوذ پذیری بتن در برابر آب و گاز
7699    بررسی وارزیابی روشهای قیمت گذاری در حمل و نقل جاده ای کالا
7700    بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرضخامت در رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته های استوانه ای در معرض فشار یکنواخت بیرونی
7701    بررسی آزمایشگاهی رفتار قاب‌های میان‌پر فولادی با انواع واحدهای بنایی
7702    بررسی اثر مواد افزودنی (اکریلیک, SBR, میکروسیلیس و الیاف) بر روی مقاومت پیوستگی ملاتهای تعمیری و بتن پایه
7703    بررسی اثر مولفه قائم حرکت زمین
7704    بررسی اثرات ایجاد محدوده طرح ترافیک در مرکز شهرها
7705    بررسی اثرمولفه قائم شتاب زلزله بر رفتار دینامیکی غیرخطی
7706    بررسی ارتعاشات درون صفحه‌ای تیر خمیده تیموشنکو به روش المان محدود
7707    بررسی پارامترهای مورد نیاز در آنالیز دینامیکی سد خاکی
7708    بررسی پارامتریک تأثیر ساختگاه بر حرکات لرزه‌ای زمین در شهر تهران با نگرش به آئین‌نامه 2800 ایران
7709    بررسی پایداری لرزه ای یک تونل مترو در برابر طیف زلزله معین
7710    بررسی تاثیر افزودن سیمان بر نفـوذ پذیری نیـمه اشباع خاک مورد استفاده در لایه آب بند نهایی مدفن زباله های شهری
7711    بررسی تاثیر درجه‌حرارت در میزان شیارافتادگی روسازیها بر اساس‌کرنش تجمعی قائم نمونه‌های‌آسفالتی
7712    بررسی تاثیر غلظت یون سولفات بر بتن حاوی سرباره و پودر سنگ آهک
7713    بررسی تاثیرماسه برمقاومت محصوری وغیرمحصوری مخلوط های
7714    بررسی تأثیر پلیمر بر عریان شدگی مخلوط آسفالتی
7715    بررسی تأثیر خواص پلاستیک مصالح روسازی در ترک راههای انعطاف‌پذیر
7716    بررسی تأثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری
7717    بررسی تأثیر موادّ افزودنی آب بند بر دوام بتن توانمند
7718    بررسی خواص مکانیکی بتن بازیافتی با استفاده از خرده بتن
7719    بررسی رفتار خمشی تیرهای ساخته شده از بتن خود متراکم
7720    بررسی رفتار غیر¬خطی هندسی سازه¬های دارای تیرخمیده براساس انحنا
7721    بررسی رفتار لرزه ای سیستم بادبندی زانوئی در سازه های فولادی
7722    بررسی رفتار مهار مایل مورد استفاده در گودبرداری های متداول تهران
7723    بررسی ژئوتکنیکی اندرکنش پی‌های رادیه و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی
7724    بررسی ساختار مدل پیش بینی وضعیت تصادفات در جاده های بین شهری کشور
7725    بررسی شبکه های اعصاب و کاربرد آن در مسائل حمل و نقل و ترافیک
7726    بررسی شکست ذرات از دید میکرومکانیک بوسیله روش اجزاء مجزا
7727    بررسی صلبیت دیافراگم سقف های تیرچه و بلوک در جهت عمود بر تیرچه
7728    بررسی ظرفیت و تاخیر در محوطه عملیات راهسازی
7729    بررسی عددی حساسیت منحنی حلقوی نسبت جریان به پارامترهای
7730    بررسی عملکرد شاخصهای خرابی در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی
7731    بررسی فنی و اقتصادی کاهش جرم در ساختمانهای فولادی مقاوم
7732    بررسی کارایی راکتورهای ناپیوسته هوازی
7733    بررسی لرزه ای ساختمان بتنی نامتقارن برمبنای طیف ظرفیت
7734    بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران
7735    بررسی مسیر گسترش ترک در یک قطعه ترک دار تحت بار برشی خالص
7736    بررسی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی
7737    بررسی مقاومت حالت پایدار ماسه‌ی‌انزلی و ارتباط آن با عدد نفوذ استاندارد
7738    بررسی مقایسه‌ای بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری در آئین‌نامة ACI 318-02
7739    بررسی موردی ناپایداری شیبهای سنگی مشرف بر جاده تهران – لشکرک – فشم
7740    بررسی نشست سطح زمین دراثر حفرتونل بروش ترانشه بازدرمتروی تبریز
7741    بررسی و تأیید مدولهای هیدرودینامیک و فرارفت-پراکنش مدل دو بعدی MIKE 11 XZ
7742    بررسی و مقایسه پارامترهای مشخصه لرزه ای زلزله بم و
7743    بررسی و مقایسه روشهای عددی و تحلیلی در پایداری پوشش فولادی تونلهای فشار در مقابل بارهای خارجی
7744    بررسی و مقایسه عملکرد چراغهای هوشمند با چراغهای غیر هوشمند در تقاطع‌ها
7745    بکارگیری مدل بهینه سازی پویا با روش حل Folding
7746    بکارگیری مفهوم تغییر بافت در مدلسازی رفتار زهکشی نشده خاکهای دانه ای
7747    بهبود روش بدون المان SPH در حل سیستمهای دینامیکی
7748    بهسازی روابط حاکم در تعیین حجم مخازن تأخیر سیلاب
7749    بهینه سازی طراحی اسکله های وزنی بلوکی
7750    بهینه‌ سازی بست‌های مورب تک ستون‌های مشبک فلزی
7751    بهینه سازی طراحی سدهای برقابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
7752    بهینه‌سازی پایه‌ی سکوهای دریایی با الگوریتم ژنتیک اصلاح شده وتقریب‌ساز شبکه‌های عصبی موجکی
7753    پایداری سدهای خاکی همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
7754    پلهای بتنی راه آهن برای خطوط سریع السیر
7755    تا ثیر اندازه نمونه های آزمایشگاهی خاک و فشار مؤثر بر پارامترهای مقاومتی و رفتار تنش - کرنش آن
7756    تاثیر افزایش خرده لاستیک به خاک رس برای بهبود خواص انقباض پذیری آن
7757    تاثیر انیزوتروپی بر روی رفتار زهکشی نشده ماسه اشباع
7758    تاثیر تغییرات PH شیرابه بر خواص نفوذپذیری و حدود خمیری و روانی پوششهای رسی
7759    تاثیر رطوبت بر مقاومت برشی و شکل‌پذیری کائولینیت تسلیح شده توسط الیاف طبیعی و مصنوعی
7760    تاثیر ریزدانه چسبنده بر رفتارزهکشی نشده مونوتونیک ماسه ها
7761    تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ‌چین در کنترل و کاهش آب‌شستگی موضعی پایه‌های استوانه‌ای پل‌ها
7762    تاثیر مواد افزودنی پوزولانی بر خصوصیات بتن پلاستیک
7763    تاثیر مودهای بالاتر بر رفتار دینامیکی سازه های بلند
7764    تاثیر نقایص اجرائی بر عملکرد مهاربندهای ضربدری
7765    تاثیرعمل آوری بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری اصلاح شده با پلیمر
7766    تأثیر پیش آماده سازی سنگدانه ها بر خواص مخلوطهای آسفالتی روسازی
7767    تأثیر کاربرد ضوابط طراحی اعضاء مقاوم در برابر زلزله آئین‌نامه‌ بتن ایران (آبا) در میزان فولاد برشی لازم در نواحی بحرانی اعضاء تحت اثر خمش و �
7768    تأثیرطول و مقدار الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی کائولینیت
7769    تجهیزات اضطراری و نحوه عملکرد آنها برای افزایش سطح ایمنی در تونل ها
7770    تحلیل ارتعاش آزاد تیر با مقطع متغیر و تکیه گاه الاستیک
7771    تحلیل اندرکنش سد- مخزن- فونداسیون در حوزه زمان به روش نیمه تحلیلی
7772    تحلیل اندرکنش سد- مخزن- فونداسیون سدهای بتنی وزنی
7773    تحلیل بار افزون انطباقی در برآورد مطلوبهای لرزه¬ای سازه¬های بتنی
7774    تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده
7775    تحلیل ترک خوردگی پیشرونده درسازه های بتن مسلح به روش المانهای مجزا
7776    تحلیل خطر طرح راه آهن قزوین _ رشت _ بندر انزلی و برآورد پارامترهای طرح لرزه برتاب
7777    تحلیل دقیق ارتعاش آزاد تیرتیموشنکو با مقطع متغیر و تکیه گاه الاستیک
7778    تحلیل دینامیکی دیوارهای حائل تحت اثر تغییرمکان دینامیکی هارمونیک و شتاب زلزله
7779    تحلیل دینامیکی دیوار حائل وزنی دریایی(Quay Wall) دارای ناپیوستگی در ارتفاع (مطالعه موردی)
7780    تحلیل زمانی- مکانی وآنالیز حساسیت بستر رودخانه گتوند
7781    تحلیل غیرخطی الاستوـ پلاستیک قابهای فضایی با مقاطع جدارنازک
7782    تحلیل قابلیت اعتماد قابهای مختلط RCS
7783    تحلیل کامپوزیتها با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه یافته (X-FEM)
7784    تحلیل گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی به روش ترک مجزا
7785    تخمین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ اصلی معدن مس سونگون با استفاده از معیارهای شکست
7786    تخمین دبی آب ورودی به تونل در توده سنگ های درزه دار
7787    تدوین متدولوژی تحلیل و ارزیابی استراتژی های قیمت گذاری
7788    تدوین مدل احجام محدود سه بعدی پدیدهء تولید و انتقال حرارت در بتن
7789    ترمیم و تقویت ساختمانهای موجود
7790    ترمیم و تقویت ساختمانهای موجود
7791    تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکها با استفاده از نتایج CPTu و CPT
7792    تعیین خصوصیات لایه‌های آبدار زیرزمینی با استفاده از روش مقاومت‌الکتریکی
7793    تعیین شاخص ایمنی راههای کشور
7794    تعیین ضریب دبی سرریز جانبی مایل بصورت آزمایشگاهی
7795    تعیین مهمترین پارامترهای موثر در تفکیک سفر با استفاده از
7796    تغذیه‌گرایی مخازن – مدلسازی دوبعدی (مطالعه موردی سد کرخه)
7797    تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف
7798    تقویت دال‌های دو‌طرفه با استفاده از صفحات FRP
7799    توزیع خسارت، جذب و اتلاف انرژی لرزه‌ای در سازه‌های بتنی مسلح قاب خمشی (MDOF)
7800    توزیع فشار محرک و مقاوم روی دیوارهای حائل صلب تحت تاثیر بارگذاری زلزله
7801    جایگاه درزگیری ترکهای آسفالتی در مدیریت روسازی ومقایسه روشهای اجرایی آن
7802    جایگاه فناوری اطلاعات در نظام مدیریت ماشین آلات شرکت های ساختمانی
7803    حساسیت جریان تعادلی در شبکه‌های حمل و نقل نسبت به پارامترهای آن
7804    در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها
7805    دوام بتن مسلح حاوی پوزولان های مختلف در شرایط محیطی دریاچه ارومیه
7806    رفع آلودگی سیانور از پساب کارخانه‌های صنعتی به روش تصفیه طبیعی
7807    روش تعادل حدی برای محاسبه ضرایب ظرفیت باربری پی‌های سطحی
7808    روش توسعه سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل در یک محور خاص
7809    روشی ساده جهت تعیین فرکانسهای تقریبی سازه‌های دیوار برشی کوپل با در ‌نظر گرفتن اثرات ناشی از نیروی محوری
7810    روشی نوین در تعیین سختی‌های دینامیکی کولة پل‌ها
7811    ساخت سانتریفوژ ژئوتکنیکی با بازوی 85 سانتی متر
7812    سختی های موثرالاستیک سازه ای در تیرهای لانه زنبوری
7813    سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS و پیاده‌سازی آن در پروژه‌های ساختمانی
7814    شبیه سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی ماکزیمم خروجی شکست سدهای خاکی با مدل ریاضی BREACH.
7815    شبیه سازی عددی جریان گردابه ای با سطح آزاد در انشعاب قائم از کانال
7816    شبیه‌سازی عددی جریان کم‌عمق گردابی در پایین‌دست آبشکن مایل با استفاده از ضریب زبری اصلاح‌شده مانینگ
7817    شناخت و بررسی دهکده حمل و نقل کالا (پایانه چندوجهی کالا)
7818    شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT
7819    شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT
7820    ضریب انتشار یونهای کلرید در شرایط شبیه‌سازی‌شده
7821    ضریب طول موثر برای اعضای با ممان اینرسی متغیر
7822    طراحی بهینه قابهای دوبعدی با محدودیت فرکانس وبا استفاده از تقریب درجه دوم
7823    طراحی بهینه شبکه های فاضلاب با استفاده از روشهای برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک
7824    طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی
7825    طراحی سیستم مدیریت نگهدای علائم راه
7826    طرح بهینه گنبدهای فضاکار دو‏لایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
7827    طیف رانش، معیاری برای بیان تقاضای زمین لرزه در ساختمان‎های چند طبقه
7828    ظرفیت باربری پی های سطحی متداخل مستقر بر خاک مسلح با ژئوسینستیک
7829    عملکرد رودخانه های تالابی در فصول سرد
7830    عملکرد راکتورهای هیبریدی در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی
7831    فرمان بهره برداری بهینه در سیستم ذخیره سیکلی توده ای
7832    قوانین مدلسازی در سانتریفیوژ
7833    کاربرد PIV با نور سفیددر بررسی تأثیر تنگ شدگی جانبی
7834    کاربرد روش اجزاء محدود در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه
7835    کاربرد وسایل نوین کنترل ترافیک در بهره برداری بهتر از سیستم بزرگراه های شهری
7836    کاربرد روشهای عددی در پیش‌بینی نشست سطحی ناشی از تونلسازی
7837    کاربرد سیستم استنباط فازی در پیش‌بینی امواج
7838    کنترل زمان بندی چراغ راهنمایی بوسیله شبکه های عصبی
7839    کنترل لرزه‌ای ساختمان‌‌های چندین طبقه با استفاده از سیستم
7840    محاسبه حریم بهداشتی چاه و آنالیز حساسیت با استفاده از کد کامپیوتری
7841    محاسبه سرعت در کانال ها با دیوار ه های واگرا به روش احجام محدود
7842    محاسبه نگهداری تونلهای آب تحت فشار توسط متد حلقه چند لایه ای
7843    مدل آزمایشگاهی رفتار خط لوله مدفون ناشی از پدیده زیر فشار
7844    مدل تطبیق هزینه در خواستی با سطح هزینه‌ی مورد نظر
7845    مدل سازی تخصیص ترافیک بین دو مسیر آزاد راهی و غیرآزاد راهی
7846    مدل سازی جریان اطراف پایه استوانه¬ای توسط نرم افزار Fluent و مقایسه آن با نتایج تجربی
7847    مدل سازی دو بعدی پدیده شکست سد به روش ضمنی
7848    مدل عددی بارضربه ناشی از پرتابه روی دال بتنی
7849    مدل مکان‌یابی توقفگاه‌های غیر حاشیه‌ای در شبکه معابر شهری
7850    مدل واگذاری گزینه ای  برای قراردادهای پروژه های BOT
7851    مدلسازی دو بعدی حفاری چند مرحله ای فضاهای زیرزمینی توسط یک برنامه تفاضل محدود
7852    مدلسازی اجزاء محدود تولید و انتقال حرارت در سنین اولیه بتن حجیم دیوار حائل
7853    مدلسازی اجزاء محدود فرایند پیش بار‏گذاری حرارتی در یک ورق باترک مرکزی
7854    مدلسازی جریان گذرای مختلط در «تونل انتقال آب گلاب»
7855    مدلسازی عددی آزمایشهای آزمایشگاهی با در نظر گرفتن اثر ساختار ناهمسان در خاکها
7856    مدلسازی عملیات خاکی با استفاده از تئوری منطق فازی
7857    مسئولیت مهندسین نقشه بردار در استقرار استاندارد ایزو 9000
7858    مشخصه‌های ژئومکانیکی ماسه‌های رس‌دار تثبیت شده با آهک
7859    مطالعة آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرها ی بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه
7860    مطالعه آزمایشگاهی و عددی تمرکز تنش در محل اتصال دو لوله
7861    مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله, در کاهش انتقال آلودگی
7862    مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاک مسلح در خاکریز جاده‌ها بانماسازی قائم
7863    مطالعه حساسیت پارامترهای واکنش دینامیکی در سیستم‌های غیرکلاسیک
7864    مطالعه رفتار لرزه ای دیوار حائل واقع در شهر عسلویه به روش عددی و مقایسه نتایج آن با روش تئوری
7865    مطالعه مقیاس زمانی آبشستگی موضعی اطراف لوله های فراساحل تحت جریان
7866    مطالعه و بررسی آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
7867    مطالعه و بررسی حداقل فاصله ایمنی خودروها در ترافیک
7868    معرفی و مقایسه روشهای نگهداری و ترمیم لایه‌ سطحی راه
7869    معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT
7870    مقاومت تیرورقها در برابر بارهای موضعی
7871    مقایسه رفتار مهاربندی های معمولی و مهاربندی های مقاوم در برابر کمانش تحت تحلیل بار فزاینده
7872    مقایسه ظرفیت پیچشی تیرهای بتن‌آرمه دورپیچ شده و تنگ بسته با بکارگیری المانهای محدود
7873    مقایسه مشخصات اساس تثبیت شده با کف قیر- سیمان و امولسیون- سیمان
7874    مقایسه نتایج عددی و تحلیلی واژگونی توده های سنگی و ارزیابی اثرات عوامل مؤثر در واژگونی
7875    مقداربهینه میکروسیلیس در بخش خمیر سیما نی بتن برای
7876    مودهای شکست سازه های آجری
7877    نقدی بر تعاریف پریود غالب در خاک‌های نرم و بررسی پریود غالب مربوط به طیف ضریب کاهش مقاومت
7878    نکاتی مهم در مطالعه آسیب پذیری لرزه ای سازه های آجری
7879    واسنجی و تأیید هیدرودینامیک خورهای رودخانه ای
7880    یک روش انتقال دامنه برای محاسبات عددی تغییرات فرمهای بستر در کانالها
7881    Analysis of Plane FramesThrough Minimization of Total Potential Energy
7882    Analysis of Structures by Optimization Method (ASOM)Applied to Geometrical Stability of 2D-Frames
7883    Artificial Neural Networks Model for Predicting Density and Compressive Strength of Concrete Cement paste
7884    Finite Element Analyses of Masonry Shear Walls
7885    Numerical Simulation of Jet Flow Hydrodynamics at
7886    Numerical Simulation of Wave Transformation in Surf Zone
7887    Numerical Simulation of Wave Transformation in Surf Zone
7888    Numerical Study of Gap to Diameter Ratio Effects in
7889    PREDICTION OF PARTITION COEFFICIENTS FOR CHROMIUM BY NEURAL NETWORKS