دانلود مقالات مقالات دومین کنفرانس سد و نیروگاه های برقابی
 

 

 

مقالات دومین کنفرانس سد و نیروگاه های برقابی » محور1 کنفرانس سد و نیروگاه های برقابی  را در ادامه مطلب ببینید، برای دریافت مقالات عنوان را ایمیل بزنید roya64.ahmadi@gmail.com 

 


روشهای کنترل حرارت هیدراتاسیون در بتنهای حجیم با نگرشی به روشهای اتخاذ شده در پروژه سد کارون 4 
 
 رهیافت کاهش خسارت سیل کارگاه محل احداث سد و نیروگاه کارون 4 
 
 سالیابی نمونه های گسل واقع در ساختگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان 
 
 سیستم مانیتورینگ بتن سازه های بتنی در سدهای بزرگ ایران 
 
 شبیه‌سازی خصوصیات جت مستغرق پایین دست نیروگاهها با استفاده از گرادیان حرارتی 
 
 صرفه جویی در زمان وهزینه با استفاده از نوآوری در روش های اجرایی تونلهای آببـر سد و نیروگاه کارون 4 
 
 ضرورت بررسی آزمایشگاهی کارایی فیلتر سدهای خاکی با توجه به معیارهای موجود 
 
 ضوابط پیشنهادی سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران 
 
 طراحی جانمایی نیروگاه دوم سد دز 
 
 طراحی فرازبند و گودبرداری جهت ساخت سد کوهرنگ 3 
 
 طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج 
 
 علاج بخشی پردة آب بند سد آبشینة همدان 
 
 عملیات تزریق درزه های ساختمانی در سدهای بتنی دو قوسی 
 
 کاربرد روش المان مجزا (DEM) در برآورد میزان نشت و طراحی حد آببندی در ساختگاه سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا) 
 
 کاربرد روش حجم سیال (VOF – Volume Of Fluid) جهت شبیه سازی جریان در خروجیهای زیرین سد سفیدرود 
 
 کاربرد بتن‌ریزی به روش لوله‌ریزش((Tremie Pipe در دیوارآببند 
 
 کنترل عملیات آتشکاری، آماده سازی و بهسازی پی 
 
 محاسب? آبشستگی و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر کف حوضچ? استغراق با بستر سنگی، مورد مطالعاتی سد شهریار 
 
 مطالعات ردیابی رنگی و حرارت سنجی در ساختگاه سد کوثر 
 
 مطالعه تأثیر درزهای انقباضی قائم و پیرامونی در واکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی - مطالعه موردی سد بتنی قوسی کارون 4 
 
 کاربرد نرم افزار NASIR برای تحلیل میانگین عمقی جریان روگذری از میان شکاف شکست تدریجی سد خاکی 
 
 مطالعه هیدروژئولوژی ساختگاه سد سیمره با استفاده از داده های هیدروژئوشیمی 
 
 مقایسه پاسخ دینامیکی یک سد خاکی براساس روش معادل خطی و غیرخطی 
 
 مقایسه رفتار مصالح سنگریز در آزمون های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس 
 
 مقایسه روش‌های تجربی پیش بینی لرزش زمین ناشی از آتشکاری در مغار نیروگاه تلمبه، ذخیره ای سیاه بیشه 
 
 مقایسه نتایج ناحیه بندی ژئومکانیکی فاز دوم و سوم طرح سد و نیروگاه کارون4 
 
 نانو بتن پوزولانی 
 
 واانباشتی(Disaggregation) خطر لرزه‌ای در ساختگاه سد کارون 4 و تخمین‌ محتمل‌ترین بزرگای زمینلرزه در محتمل‌ترین فاصله برای دوره بازگشت 475 سال 
 
 واسنجی نرم افزار NASIR برای مدلسازی جریان فوق بحرانی موازی بستر در تنداب با شیب تند و کاربرد در سرریز سد نازلو 
 
 تحلیل استاتیکی سدهای خاکی با رویه بتنی(CFED)، با در نظر گرفتن اثرات رفتار غیرخطی خاک و اندرکنش خاک و رویه بتنی 
 
 تحلیل جریان نشت آب از زیر سد با استفاده از روش بدون شبکه(SPH) 
 
 تحلیل دینامیکی سدهای خاکی/ سنگریزه ای با هسته آسفالتی
 
 تحلیل لرزه ای تونل های زیرزمینی(مطالعه موردی: تونل انحراف و تخلیه کننده تحتانی رودبار لرستان) با مقطع دایره 
 
 تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) سیاه بیشه
 
 تخمین اطلاعات ژئوتکنیکی خاک بوسیله شبکه عصبی GRNN 
 
 تعیین پروفیل سطح آزاد جریان آب از روی سرریزهای اوجی با استفاده از روش اجزاء محدود 
 
 تعیین مدول تغییرشکل‌پذیری توده‌سنگ با استفاده از روابط تجربی برمبنای امتیاز توده‌سنگ 
 
 رسم منحنی عکس العمل زمین و تعیین اندرکنش نگهدارنده و توده سنگ دربرگیرنده سازه های بزرگ زیرزمینی با استفاده از روش عددی – مطالعه موردی :مغار نیروگاه سیاه بیشه 
 
 روش اجرای سازه ورودی و پوشش بتنی تونل انحراف آب شماره 2 سد و نیروگاه کارون 4 
 
 روش تهیه طرح اختلاط بتن حجیم در سد کارون چهار 
 
 روش های خاص نصب ابزاردقیق و مونیتورینگ سد کارون 3 طرح رفتارنگاری سد و نیروگاه کارون سه 
 
 بررسی میزان نفوذ گل بنتونیت در مصالح دانه ای فیلتر سد کرخه 
 
 بررسی و مقایسه روش‌های معمول و تکنیک‌های پیشرفته عددی در تحلیل پایداری شیب‌های سنگی، با مطالعه موردی تکیه‌گاه شمالی سد گتوند 
 
 بیان روش Londe بر مبنای اصول ایستایی 
 
 پیش بینی عملکرد سیستم نگهداری مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در شرایط اشباع به کمک مدلسازی عددی 
 
 پیش‌بینی استوکستیکی سری‌های زمانی یک، سه و هفت روزه کم‌آبی‌های رودخانه 
 
 تاثیر اندازه و سختی سلول تنش بر نتایج اندازه‌گیری 
 
 تاثیر سیستم های زهکشی برروی پایداری شیروانی های خاکی(طرح مطالعاتی: تکیه گاه سد خاکی برنجستانک 
 
 بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه‌های بتنی حجیم (سرریز بتنی سد سیمره) با استفاده از روش اجزاء محدود 
 
 بررسی اندرکنش خاک و ژئوممبرین به عنوان المان آب‌بند سد‌های خاکی 
 
 بررسی اولویت‌بندی جبهه‌های کاری در حفاری تونلهای آب‌بر نیروگاه طرح سد و نیروگاه کارون 4و مقایسه اقتصادی طرح اجراشده با طرح اولیه 
 
 بررسی پایداری بلند مدت مغار ترانسفورمر و گالری های ارتباطی در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه 
 
 بررسی تاثیر جرم پی بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی (مطالعه موردی سد کارون4) 
 
 بررسی تاثیر زمین‌لرزه بر تغییرات فشارهای منفذی سد خاکی کرخه 
 
 بررسی طرح اختلاط SCC در طرح سد و نیروگاه سیمره 
 
 بررسی عملکرد بلوک‌های بتنی واقع در خروجی تونل‌های انحراف آب سد سیمره طی سیلاب اسفند 1384 
 
 بررسی رفتار وابسته به زمان پی در ساختگاه سد گتوند 
 
 بررسی تجربی و عددی پدیده ضربه قوچ در نیروگاههای کوچک با پنستاکهای طویل 
 
 بررسی عملکرد نوارهای زهکش (ژئوسنتتیک ) پی فرازبند سد و نیروگاه سیمره 
 
 بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای آزاد با استفاده از مدل ریاضی سه بعدی Flow-3D 
 
 بررسی عددی جریان در حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی با استفاده از روش VOF 
 
 بررسی عملکرد استفاده از خاکستر کودهای حیوانی بر خواص بتن در سد های بتنی 
 
 بررسی فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بروی سدهای قوسی بتنی به روش نیمه عددی- نیمه تحلیلی 
 
 بررسی و مقایسه گزینه­های سد سنگریزه­ای با هسته رسی و رویه­بتنی (مطالعه موردی سد بازفت) 
 
 بررسی انبساط بتن حاوی بتن حاوی پوزولان سیرجان در محیطهای آبی و سولفاتی 
 
 بررسی باربری سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از تلفیق داده های ابزار دقیق و مدل های نرم افزاری 
 
 بررسی تاثیر چگونگی بسته شدن دریچه­های توربین در نیروگاه آبی مسجد سلیمان 
 
 بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوند? لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها 
 
 بررسی تاثیر فاصله محل ثبت رکوردهای زلزله (حوزه دور و نزدیک زلزله)بر روی رفتار سدهای خاکی همگن 
 
 بررسی تاثیر حفاری تونل انتقال آب طرح ملی گاوشانبر منابع آبی مسیر 
 
 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل عددی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت رسوبگذاری درمخزن
 
 بررسی رفتار توده های سنگ در آزمایش دیلاتومتری 
 
 بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات برروی ابعاد چاله آبشستگی ناشی از جت ریزشی آزاد 
 
 بررسی عددی برخی از عوامل مؤثر بر شکل گیری گردابه در آبگیر نیروگاه ها 
 
 استفاده از بتن پلاستیک برای بهبود کیفیت فونداسیون پلینت در پروژه سدهای سیاه بیشه 
 
 استفاده از بتن‌های فوق‌توانمند(UHPC) در سازه‌های هیدرولیکی سدها برای مقابله با کاویتاسیون
 
 استفاده از روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی پارامترهای دینامیکی سدها 
 
 استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی در تخمین تنشهای حرارتی سدهای وزنی بتنی 
 
 الگوی ریزصفحه وپیشبینی رفتار و صدمات داخلی سد بتن 
 
 اندازه­گیری میدان تنش در سنگ جهت کنترل طراحی پوشش فلزی تونلهای پنستاک پروژه سد سیمره 
 
 انواع آسیب‌های سطوح هیدرولیکی بتنی، علل آنها و نحوه ترمیم با نگرش به سد گتوند علیا 
 
 برآورد رسوبات معلق رودخانه­ها با استفاده از منطق فازی-عصبی (مطالعه موردی: رودخانه آجی­چای در استان آذربایجان شرقی) 
 
 بررسی آزمایشگاهی تأثیر همگرایی دیواره‌های حوضچه آرامش تیپ (II) بر راندمان پرش هیدرولیکی 
 
 بررسی اثر اندرکنش هیدرومکانیکال بر توزیع تنش­ها در پی سدهای بتنی وزنی و قوسی 
 
 بررسی اثر سه بعدی سینه کار در حفاری تونل ها و نحوه اعمال آن در مدلهای دو بعدی
 
 بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل­پذیری سنگ بکر 
 
 آنالیز حرارتی برای سد بتنی وزنی ژاوه (RCC) 
 
 ابزار ، روشها و نتایج مطالعه بتن پلاستیک دیوار آببند سد گتوند علیا 
 
 ابزاربندی سد سنگریزه ای با رویه بتنی(CFRD ) نساء 
 
 اثر جداکننده ارتعاشی بر رفتار سازه‌ای تکیه‌گاه توربوژنراتوردر نیروگاه‌های برقابی 
 
 اجرای خاکریز آزمایشی هسته رسی سد گتوندعلیا و نتایج حاصله 
 
 ارزیابی خطر وقوع ترک هیدرولیکی با استفاده از روش اجزای محدود در یک سد سنگریزه ای (مطالعه موردی سد گلابر) 
 
 ارزیابی روش‌های مختلف تعیین پتانسیل واکنش‌زایی مصالح سنگی بستر رودخانه سد سیمره
 
 ارزیابی کارایی پرده آب بند در زمین های کارستی با نگرش ویژه به سد سلمان فارسی 
 
 استخراج پارامترهای مقاومتی و رفتاری مصالح پوسته سنگریزه ای سد گتوند علیا 
 
 ارزیابی روش‌های مختلف تعیین پتانسیل واکنش‌زایی مصالح سنگی بستر رودخانه سد سیمره 
 
 علاج بخشی توده لغزشی تکیه گاه چپ سد مخزنی ماکو
 
 روش آزمایش سریع سلامت سیمان در طرح سد و نیروگاه کارون چهار 
 
 بهسازی پی آبرفتی سد شهریار بروش Jet Grouting 
 
 آنالیز عددی هیدرولیک جریان در حجم محدودی از مخزن سد دز در مجاورت آبگیرهای دوگانه نیروگاه 
 
 effect of potential movements along faults and discontinuities in dam foundations on dam design 
 
 Multi-Line Model for Liquefaction of Earth-dam 
 
 Numerical Solution of Grouting of impermeable wall 
 
 آب بندی حفرات کارستی باتوجه به مقیاس آنها با نگرشی ویژه به سد سلمان فارسی
 
 آببندی سد تنگاب فیروزآباد فارس با خروج مواد ریزدانه از تشکیلات رسوبی وسنگی و طراحی گمانه های متقاطع 
 
 آتشباری به روش پیش شکافی در سنگ کنگلومرا