برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

گزارش تصویری یک روز گردش علمی در فرودگاه رفسنجان - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

  

گزارش تصویری یک روز گردش علمی در فرودگاه رفسنجان

به گزارش “خانه خشتی“، جمعی از دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسن مجتبی(ع) روز چهارشنبه ۷ بهمن ماه به منظور گردش علمی به فرودگاه رفسنجان رفتند.

گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱)

این گروه که شامل دو کلاس مقطع اول ابتدایی بودند با حضور در قسمت های مختلف فرودگاه از نزدیک با آنها آشنا شدند.

گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۳)

جذابی گردش علمی این بود که دانش آموزان در لحظه ی فرود هواپیما در باند پرواز حضور داشتند و این صحنه برای آنها بسیار شگفت انگیز بود.

پروازهای رفسنجان به تهران و بر عکس در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام می شود.

گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۴) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۵) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۶) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۷) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۸) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۹)    گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱۳)  گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱۵) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱۶) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱۷) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱۸) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۱۹) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۰) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۱) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۲) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۳) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۴) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۵) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۶) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۷) گردش علمی فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۲۹) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۳۰) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۳۱) گردش علمی دانش اموزان دبستان امام حسن مجتبی از فرودگاه رفسنجان-خانه خشتی (۳۲)

 

ای