برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC gis آبخیزداری رسوب فرسایش - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC پرستاری مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


رسوب

 1. روش های رسوب‌زدایی و لایروبی
 2. بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب
 3. روش های برآورد رسوب
 4. رسوب‌گذاری و روش های کنترل آن
 5. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 6. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 7. روش های تخلیه فیزیکی رسوبات
 8. توسعه مدل های ریاضی رسوبگذاری در مخازن
 9. روش های نوین اندازه‌گیری سطح رسوب
 10. رسوبگذاری و فرسایش در اثر احداث سازه‌های ساحلی

منابع آب، هیدرولوژی، سیل و خشکسالی

 1. روش های جدید استحصال آب
 2. اثرات تغییر اقلیم (Climate Change) بر منابع آب
 3. مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی
 4. مدیریت خطرپذیری (ریسک) خشکسالی و سیلاب
 5. فرایندهای حاکم بر تغییرات اقلیمی (Climate Variation) موثر بر منابع آب
 6. اثر پدیده احتمالی تغییر اقلیم بر پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 7. برآورد و پیش‌بینی خشکسالی ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، مدل های ریاضی و …)
 8. برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های ریاضی و …)
 9. سازه‌های کنترل سیل
 10. دبی و پهنه بندی سیلاب
 11. سیستم‌های هشدار سیل
 12. برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
 13. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 14. منابع آب و آمایش سرزمین
 15. بهره برداری از آب های غیر متعارف
 16. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 17. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 18. انتقال بین حوضه ای آب
 19. علل و عوامل وقوع و تشدید سیلاب در مناطق مختلف کشور
 20. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 21. بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل
 22. محاسبه ضریب سیل خیزی منطقه با استفاده از gis
 23. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 24. نقش gis در پیش بینی و آمادگی در مقابل خطر سیل
 25. استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از gis
 26. نقش فعالیت های آبخیزداری (یا یک فعالیت خاص) در کاهش اثرات منفی خشکسالی (یا کاهش سیل خیزی)
 27. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سازه های بالادستی
 28. نقش سدهای تأخیری در کنترل سیلاب
 29. کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب
 30. کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری
 31. کاربرد مدل SWMM در برآورد رواناب
 32. کاربرد مدل AGREE method در مدیریت مسیل ها
 33. مدل های هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
 34. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد
 35. کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی پیک سیلابی
 36. عیین حریم کیفی آبخوان

آب های زیرزمینی

 1. تدوین سیستم پایش کیفی منابع آب های زیرزمینی و قنوات
 2. پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 3. کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی
 4. بررسی افت سطح آب زیرزمینی و مشکلات ناشی از آن
 5. منطقه بندی آبخوان
 6. کاربرد مدل داده های ترکیبی  در پیش بینی سطح آب زیرزمینی
 7. بررسی و تعیین تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان یا حوضه
 8. بررسی و تخمین آسیب پذیری آب زیرزمینی
 9. بررسی آلودگی های مختلف (میکروبی، نیترات، و …) سفره های آب زیرزمینی
 10. بررسی علل و عوامل شور شدن منابع آب زیرزمینی
 11. ارائه و بررسی راهکارها جهت رفع و یا جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی
 12. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 13. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود (GMS,MODFLOW,…)
 14. ارزیابی کمی و کیفی آب های زیرزمینی در یک محدوده مطالعاتی
 15. ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی
 16. ارزیابی آسیب پذیری کیفی سفره آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود و تکنیک های GIS

مدیریت آب، قوانین و مباحث اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی

 1. ارزش‌گذاری آب در اقتصاد ملی
 2. ارزیابی تطبیقی اقتصادی طرحهای اجرا شده آب
 3. مسایل حقوقی منابع آب
 4. مدیریت کیفی آب
 5. آب و محیط زیست
 6. آب و کشاورزی
 7. آب و صنعت
 8. منابع آب و آمایش سرزمین
 9. اقتصاد آب، ارزش گذاری، تأمین اعتبار، مشارکت های مردمی و دولتی
 10. مسائل اجتماعی و بهداشتی آب، آب و سلامت جامعه
 11. فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
 12. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 13. انتقال بین حوضه ای آب
 14. اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
 15. روش های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیت های موردنیاز
 16. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 17. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 18. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 19. مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی
 20. تحقیق در مورد روش های تعیین ارزش ذاتی و واقعی آب (از دیدگاه اقتصادی) و نحوه محاسبه قیمت آب (از دیدگاه مالی) در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 21. بازنگری و اصلاح نظام اقتصادی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 22. بررسی بازار آب
 23. استفاده از آبهای غیرمتعارف در آبیاری (پساب، آب دریا، آبهای شور و لب شور و… ) از دیدگاه تامین و تخصیص منابع
 24. تدوین سیستم ارزیابی کیفی منابع آب
 25. راهکارهای تقویت مشارکت مردمی (و جوامع محلی)
 26. بررسی تطبیقی حقوقی و قانونی و ارائه الگوهای مناسب
 27. تدوین سیستم جامع ارزیابی طرح های آبی
 28. تعیین ارزش اقتصادی آب از دیدگاه زیست‌محیطی آب در پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 29. مدیریت منابع آب شهری

آبیاری

 1. راهکارهای افزایش راندمان آبیاری
 2. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 3. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 4. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 5. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 6. نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 7. اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 8. تحقیق در مورد فنآوری های شبکه‌های آبیاری
 9. طراحی سیستم های تلفیقی توزیع ثقلی و تحت فشار در شبکه‌های آبیاری
 10. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 11. کم آبیاری
 12. بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 13. تأسیسات بهینه اندازه‌گیری کمیت آب در شبکه‌های آبیاری
 14. اثرات جریان غیرماندگار در کانال های آبیاری و چگونگی کنترل و مدیریت مناسب آنها
 15. بررسی کاویتاسیون و روش های جلوگیری از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار
 16. آبیاری با آب شور و شیرین
 17. آبیاری با آب های نامتعارف
 18. برآورد نیاز آبی یک گیاه برای یک منطقه
 19. بررسی اثر مواد جاذب رطوبت در تأمین آب گیاه
 20. معرفی و بررسی روش های نوین آبیاری و تجهیزات جدید
 21. بررسی عملکرد هیدرولیکی انواع روش های آبیاری سطحی در دبی های مختلف
 22. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 23. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری

زهکشی

 1. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 2. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 3. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 4. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 5. نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 6. اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 7. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 8. بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 9. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 10. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های زهکشی
 11. مسایل پیش رو در زهکشی ایران
 12. زهکشی و احیاء اراضی
 13. راهنمای طراحی و انتخاب فیلتر زهکش و بررسی کارآیی فیلترهای انتخاب شده در پروژه ها
 14. بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی جهت نصب زهکش
 15. بررسی افزایش محصول و کارآیی آب با کنترل سطح ایستابی و زهکشی
 16. بررسی راندمان و کارآیی شبکه های زهکشی

آبخیزداری و حفاظت آب

 1. انتقال بین حوضه ای آب
 2. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 3. روش های جمع آوری و حفاظت آب (دانش بومی و روش های نوین)
 4. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 5. سازه‌های حفاظت سواحل
 6. عیین حریم کیفی آبخوان

محیط زیست، کیفیت و آلودگی آب

 1. راهکارهای کنترل آلودگی های منابع آب و احیای توان از دست رفته آنها
 2. اثرات سوء منابع و نوع آلاینده‌های منابع آب بر محیط‌زیست
 3. فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آلاینده‌ها در منابع آب
 4. فنآوری های نوین در مدیریت زیست‌محیطی منابع آب
 5. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح های توسعه بر منابع آب
 6. کیفیت آب کشاورزی و شرب
 7. مدیریت کیفی آب
 8. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 9. تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
 10. راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
 11. آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 12. استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
 13. تثبیت لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
 14. دفع و استفاده مجدد از پساب
 15. استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
 16. عوامل موثر بر تغییر کیفیت منابع آب

سد و شبکه

 1. آب‌شویی مخازن سدها
 2. مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
 3. مطالعات هیدرولیکی سازه سد
 4. نشست و تغییر شکل در سد
 5. کاربرد GIS در سد سازی
 6. مطالعات مخزن سد
 7. کنترل تراوش در بدنه و پی سد
 8. ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
 9. فناوری های نوین در صنعت سد سازی
 10. هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
 11. کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
 12. روش های پایدارسازی دیواره‌های مخازن و تکیه‌گاهها و بهسازی پی سدها
 13. روش های نوین تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
 14. آبگیری غیر کنترل شده و تاثیر آن بر پایداری سدهای خاکی
 15. ارزیابی عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی سدهای ایران
 16. تهیه نرم‌افزارهای کاربردی رفتارسنجی سدها
 17. روش های بهبود رفتارسنجی سدها
 18. روش های نوین اجرای سدهای خاکی
 19. روش های نوین اجرای سدهای بتنی
 20. مدیریت و روش های بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه
 21. بررسی ناهنجاری های ژئوتکنیکی سازه سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج‌بخشی به منظور ترمیم و بهسازی
 22. تطبیق نتایج روش های آنالیز سدهای خاکی و مجموعه مدل ها با رفتار واقعی از طریق رفتارسنجی
 23. سازه‌های هیدرولیکی سدها و تأسیسات آبی
 24. تدوین و توسعه نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه نحوه طراحی بهینه و پیش‌بینی مشکلات هیدرولیکی سدها و تاسیسات آبی
 25. بررسی ناهنجاری های هیدرولیکی تأسیسات سدها و ابنیه آبی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها با اندازه‌گیری های میدانی و رفتارسنجی
 26. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 27. بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه
 28. تدوین و توسعه مدل های ریاضی شکست سد
 29. بهینه‌سازی ابعاد و اندازه سازه‌ها با استفاده از مهندسی ارزش
 30. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 31. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 32. بررسی اثرات واکنش قلیائی سنگدانه های مصرفی در بتن سدها
 33. الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه
 34. بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 35. کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
 36. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 37. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 38. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 39. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 40. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 41. بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 42. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 43. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
 44. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سد های بالادستی
 45. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 46. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد

سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی

 1. تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی
 2. معیارهای طراحی برای پایداری
 3. آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
 4. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 5. سازه‌های کنترل سیل
 6. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 7. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 8. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 9. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 10. بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی، منابع آب، رسوب، محیط زیست، مصالح و مشخصات سازه ای و معماری سازه های باستانی
 11. بررسی نظام های روشهای بهینه بهره برداری، نگهداری و بازسازی سازه های آبی باستانی
 12. نحوه هوادهی در تونلهای طویل انتقال آب
 13. روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های استغراق و آرامش
 14. روش های سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 15. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 16. راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های آبی در مقابل آبشستگی موضعی و بررسی اثرات آن

مهندسی رودخانه

 1. کاربرد مصالح خاص و محلی در کارهای مهندسی رودخانه
 2. تدوین و توسعه مد لهای ریاضی و نرم‌افزارهای مهندسی رودخانه
 3. مدیریت آلودگی و حریم کیفی رودخانه
 4. پهنه‌بندی حریم بستر رودخانه و کاربری اراضی
 5. روش های جدید و بدیع در بهسازی وضعیت  (Rehabilitation)رودخانه‌ها
 6. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 7. ارزیابی عملکرد  فنی- اقتصادی و زیست‌محیطی سازه‌های موجود رودخانه‌ای کشور
 8. عوامل تشدید فرسایش و رسوبگذاری رودخانه‌ها
 9. روشهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار فرسایش و حفاظت کف و کرانه‌ها
 10. ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
 11. دبی و پهنه بندی سیلاب
 12. روش های بیوتکنیک در مهندسی رودخانه
 13. مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی
 14. کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
 15. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 16. تحلیل و طبقه‌بندی خصوصیات مورفولوژیک رودخانه‌های ایران
 17. تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه پس از دخل و تصرف در آنها از جمله احداث سدها، تغییر کاربری زمینهای اطراف آنها و تبعات ناشی از این‌تغییرات
 18. اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای و لایروبی در بستر و حریم رودخانه‌های کشور
 19. تحقیقات صحرایی خاص در رودخانه‌های کشور
 20. روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی

موارد دیگر

 1. فرسایش سواحل و بستر و روش های کنترل آن
 2. کاربرد مدلهای فیزیکی و ریاضی در شاخه های مختلف مهندسی آب
 3. مدلهای با مقیاس کوچک
 4. واسنجی، بررسی و تأیید مدل های ریاضی در گرایش های مختلف
 5. به زراعی و کم آبی
 6. معرفی، واسنجی (کالیبراسیون) و بررسی کارآیی فنآوریهای نوین (نمونه برداری،پایش، حذف آلاینده ها، سنجنده ها و…  )
 7. مدیریت فنی و اقتصادی تجهیزات صنعت آب
 8. توسعه و ساخت تجهیزات تحقیقاتی و اندازه‌گیری صحرایی و آزمایشگاهی
 9. روش های نوین در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها در مهندسی آب
 10. کاربرد ابزار نوین (RS,GIS) در هیدرولوژی و منابع آب
 11. پایگاه های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها (هیدروانفورماتیک)
 12. معرفی و بررسی یکی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب و انجام پروژه نمونه توسط آن
 13. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

عناوینی که خوانندگان عزیز هیدروگراف به عنوان پروژه یا پایان نامه روی آن کار کرده اند:

 • بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل  (رضا محمدی)
 • راههای تخلیه رسوب در سدهای قدیمی با هزینه کم (مصطفی)

  ۰۰۱ بررسی دقت و کارآیی مدل کامپیوتری SEDIMOT.II‎ در برآورد سیلاب و رسوب – متن کامل
۰۰۲ ارزیابی پارامترهای هیدرولوژی در حوضه معرف کسیلیان با تاکید بر مسئله رسوب
۰۰۳ بررسی کارآئی مدلهای برآورد فرسایش و رسوب و تکنیکهای سنجش از دور و GIS‎ در مطالعات فرسایش خاک
۰۰۴ اکومتری و تولید رسوب آبکندهای بخشی از منطقه دره شهر در استان ایلام
۰۰۵ شبیه‌سازی رفتار هیدرولوژیک و هیدرولیک حوزه آبخیز جاغرق به منظور کنترل سیلاب
۰۰۶ اولویت‌بندی زمانی و مکانی سیل‌خیزی زیر حوزه‌های آبخیز کوشک‌آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HM
01/00007/00001/00007 بررسی رسوبزایی نهشته‌های کواترنر دشت سجزی – کوهپایه اصفهان
۰۰۸ بررسی مناسبترین توزیع فراوانی برای پیش‌بینی سیلاب و بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص در استان آذربایجان شرقی
۰۰۹ مقایسه دبی‌های حداکثر سیل از روشهای شماره منحنی و کوک (مطالعه موردی چند حوزه از البرز مرکزی)
۰۱۰ بررسی مقایسه‌ای روشهای مختلف برآورد دبی حداکثر سیلاب بر مبنای سطح حوزه آبخیز (مطالعه موردی در استان گیلان)
۰۱۱ مقایسه روشهای کلاسیک تورک و کوتاین با روشهای تبدیلی آنها در مناطق خشک (مطالعه موردی استان یزد)
۰۱۲ عوامل موثر بر فرسایش بادی در منطقه دشتی استان بوشهر
۰۱۳ برآورد رواناب تولید سالانه در حوزه‌های آبخیز با استفاده از روش بیلان آبی S.C.S‎ (مطالعه موردی در حوزه‌های کارده و بیدواز)
۰۱۴ بررسی نقش عوامل ژئومرفولوژیکی در فرسایش آبی بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود با استفاده از GIS‎
۰۱۵ ارزیابی طرحهای آبخیزداری اجراشده در بخشی از حوزه آبخیزکن در استان تهران
۰۱۶ بررسی پراکنش و علل ایجاد فرسایش تونلی در جنوب فارس
۰۱۷ تجزیه و تحلیل منطقه‌ای اصلاح شده سیلاب در بزرگ حوزه آبخیز مرکزی ایران
۰۱۸ کاربرد مدل کامپیوتری HEC-6‎ بر آورد رسوب و فرسایش در مخزن سد زاینده رود و سرشاخه‌های آن
۰۱۹ الگوی توزیع زمانی بارش در استان سمنان
۰۲۰ تجزیه و تحلیل منطقه‌ای سیلاب در غرب مازندران در چالوس – رامسر
۰۲۱ ارزیابی کاربرد مدل PSIAC‎ در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز دریانچای
۰۲۲ بررسی بهمن و شناسایی گذرگاههای آن در کوره آبیدر (حوضه آبخیز سیروان)
۰۲۳ کاربرد مطالعات تخمین کمی فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز سد کارده
۰۲۴ مدل‌سازی ریاضی روندیابی هیدرولوژیکی سیلاب در حوزه‌های فاقد آمار به روش ماسکینگام – کانژ
۰۲۵ بررسی و تبیین هیدرولوژیکی سازه‌های متداول آبخیزداری در کاهش بده حداکثر حوزه‌های آبخیز
۰۲۶ تاثیر آتش‌سوزی پوشش زمینی مرتع و جنگل احیا شده منطقه کدیر بر تغییرات زمانی نفوذپذیری، روان آب و رسوب
۰۲۷ رابطه کاربری‌های مختلف با فرسایش‌پذیری نهشته‌های سازند آغاجاری (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز مرغا شهرستان ایذه)
۰۲۸ پهنه‌بندی خطر سیل با بکارگیری سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز طالقان
۰۲۹ مکان‌یابی پخش سیلاب با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیری در منطقه شهریاری استان یزد
۰۳۰ برآورد فراوانی منطقه‌ای جریانهای حداقل رودخانه‌های فصلی (مطالعه موردی در مناطق خشک مرکزی ایران)
۰۳۱ روندیابی مخزن سد وشمگیر (گرگان)
۰۳۲ بررسی رابطه بین آبدهی چشمه ها و سازند های زمین‌شناسی
۰۳۳ تعیین شاخص فرسایندگی باران در استان خراسان
۰۳۴ بررسی پتانسیل رسوب‌دهی در حوزه آبخیز سد کارده (با استفاده از روش هیدروفیزیکی)
۰۳۵ بررسی مکانیسم و علل تشکیل خندق در بندر گناوه
۰۳۶ تعیین حساسیت اراضی به فرسایش حوزه آبخیز دماوند با استفاده از GIS‎
۰۳۷ بررسی نوع و میزان فرسایش در رابطه با مدیریت بهره‌برداری از اراضی و تعیین سهم روسوب‌دهی به منظور بهینه‌سازی کاربری اراضی
۰۳۸ الگوی زمانی بارش در استان خوزستان
۰۳۹ ارزیابی کارایی روشهای روندیابی سیلاب P رودخانه جزر و مدی زهره
۰۴۰ بهینه‌سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز بریموند به منظور کمینه‌سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه‌ریزی خطی
۰۴۱ پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: بخشی از حوز آبخیز گاماسیاب)
۰۴۲ بررسی نقش دخالتهای انسانی بر رفتار سیل در بخشی از رودخانه کن تهران
۰۴۳ ارتباط خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیر با مورفومتری رسوبات بستر در رودخانه واز
۰۴۴ مدل‌سازی رسوب‌نگار واحد لحظه‌ای در حوزه آبخیز کجور
۰۴۵ تهیه منحنی‌های ارتفاع – سطح – زمان تداوم بارندگی (D.A.D‎) در چهارپایه زمانی (‎??و‎??و‎??و‎??ساعته) برای حوزه آبخیزمارون
۰۴۶ تخمین فرسایش و رسوب با استفاده از روشهای کیفی ژئومرفولوژی (واحدهای کاری) و E.P.M‎ مقایسه آن با آمار خروجی رسوب در حوزه سد ایلام
۰۴۷ مطالعه تطبیقی روشهای کلاسیک ایکار و جاستین با روشهای تبدیلی آنها در مناطق خشک
۰۴۸ تعیین دبی حداکثر سیلاب از روش گرافیکی SCS‎ در حوزه‌های آبخیز کوچک
۰۴۹ بررسی توزیعهای احتمالی مناسب برای دبی‌های حداکثر، متوسط و حداقل با استفاده از روش گشتاور L‎ (مطالعه موردی در استان مازندران)
۰۵۰ بررسی اثر گل آلودگی آب بر نفوذپذیری خاک در طرحهای پخش سیلاب
۰۵۱ بررسی کاربرد هیدروگراف‌های واحد مصنوعی در تجزیه و تحلیل سیلابها در حوزه‌های آبخیز شمال کشور
۰۵۲ بررسی اثر توزیع مکانی و زمانی بارندگی بر روی وضعیت سیل در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرود
۰۵۳ بررسی روش ترکیبی داده‌ها در برآورد دبی سیلابی بخشی از جنوب غرب کشور
۰۵۴ بررسی ارتباط بین پارامترهای بارندگی و عامل فرسایندگی در استان خوزستان
۰۵۵ بررسی مدل شماره منحنی در برآورد سیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی در کارون شمالی).-
۰۵۶ بررسی حساسیت تعدادی از روشهای تجربی هیدرولوژیکی برآورد دبی اوج سیلاب نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه‌های آبخیز ایران.-
۰۵۷ پهنه‌بندی سیل در بخشی از رودخانه لیقوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS‎)
۰۵۸ بررسی تاثیر طول آمار هیدرولوژیکی در پیش بینی سیلاب در حوزه‌های آبخیز
۰۵۹ بررسی سیستمهای مختلف فرسایش بر روی سازند میوسن و برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب به روش E.P.M‎ در حوزه آبخیز آبشور
۰۶۰ بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزه در منطقه اردل (روستای گله‌شور استان چهار محال و بختیاری)
۰۶۱ بررسی کاربرد هیدروگرافهای واحد بازمانهای متفاوت در تجزیه و تحلیل سیلابهای حوزه آبخیز سد زاینده‌رود (زیر حوزه پلاسجان)
۰۶۲ تحقیق در زمینه دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه‌های حوزه آبخیز رودخانه زاینده‌رود
۰۶۳ تهیه مدل تغییرات زمانی رسوب در حوزه آبخیز زرین درخت در استان چهار محال و بختیاری
۰۶۴ بررسی سیل خیزی زیرحوزه‌های رودخانه شاپور با استفاده از شبیه‌سازی جریانهای سیلابی
۰۶۵ بررسی علل اصلی ایجاد انوع فرسایش آبکندی (مطالعه موردی استان فارس).-
۰۶۶ تهیه مدل دینامیک تولید رسوب در حوزه آبخیز کسیلیان
۰۶۷ شبیه‌سازی اثر پارامترهای هیدرولوژیکی بر روی رواناب خروجی در برخی حوزه‌های آبخیز ایران
۰۶۸ بررسی اثرات کاربری اراضی بر روی شبیه‌سازی روزانه با استفاده از مدل SWAT‎ (مطالعه موردی: حوزه معروف کسیلیان
۰۶۹ مدلسازی رواناب بر اساس ویژگیهای ژئومورفولوژیکی برای حوزه آبخیز خانمیرزا با استفاده از GIS‎
۰۷۰ تخمین آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه‌سازی داده‌های بارش و رواناب
۰۷۱ پهنه‌بندی سیل در بخشی از حوزه آبخیز شهری تهران با استفاده از GIS‎.-
۰۷۲ کاربرد و ارزیابی مدل جدید پسیاک (MPSIAC‎) برای تهیه نقشه فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز جاجرود (لوارک) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (G.I.S‎).-
۰۷۳ بررسی اثرهای پارامترهای هیدروژئومورفولوژیک بر حرکتهای توده‌ای مواد دامنه‌ای در حوزه آبخیز چاشم و خطیر کوه – سمنان.-
۰۷۴ اندازه‌گیری فرسایش سطحی با استفاده از سزیم ‎.-
۰۷۵ بررسی و ارائه مدل جهت پهنه‌بندی خطر حرکتهای توده‌ای در حوزه آبخیز شاهرود
۰۷۶ بررسی تغییرات ضریب رواناب سطحی در یک حوزه آبخیز (مطالعه موردی در حوزه آبخیز در جزین سمنان)
۰۷۷ بررسی مقایسه‌ای زمان تمرکز، زمان تاخیر و زمان رسیدن تا اوج سیلاب بر اساس روشهای تجربی و تجزیه هیدروگراف در دو منطقه آب و هوایی
۰۷۸ مقایسه آماری روشهای مختلف بازسازی داده‌های بارش در استان اصفهان
۰۷۹ مقایسه حوضه‌های آبخیز آهکی و غیر آهکی از لحاظ میزان رواناب سطحی و دبی رودخانه‌ها
۰۸۰ بررسی رفتارهای فرسایشی پادگانه‌های کواترنر در حوزه آبخیز طالقان
۰۸۱ بررسی خصوصیات مورفومتری خندق ها در سازند های مختلف زمین‌شناسی (مطالعه موردی سمل)
۰۸۲ مقایسه شاخص‌های هیدروگرافهای واحد طبیعی و مصنوعی حوزه آبخیز رودخانه مارون (زیر حوزه ایدنک)
۰۸۳ ارزیابی شباهت حوزه‌های آبخیز به منظور بکارگیری شاخص‌های هیدرولوژیک در حوزه‌های استان کرمانشاه
۰۸۴ ارتباط بین غلظت رسوبات معلق و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیائی آب
۰۸۵ بررسی مقاومت به خشکی نهال بلوط ایرانی (Quercus brantii Lind.l‎) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی
۰۸۶ ارزیابی روش‌های تهیه منحنی زمان-مساحت در تخمین سیلاب حاصل از آبنمود واحد لحظه‌ای در حوزه آبخیز کسیلیان
۰۸۷ تحلیل ارتباط مؤلفه‌های رسوب‌نگار با آب‌نگار در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
۰۸۸ امکان سنجی برآورد رسوب معلق با استفاده از فلزات سنگین در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
۰۸۹ مدل‌سازی تولید رواناب در حوزه آبخیزهای استان کردستان
۰۹۰ تحلیل خسارت و ارزیابی عملکرد عملیات آبخیزداری در کنترل سیلاب در حوزه آبخیز خرم‌آباد
۰۹۱ دینامیک ضریب روان‌آب در مقیاس رگبار در حوزه آبخیز بار نیشابور
۰۹۲ مدل‌سازی بارش، روان‌آب و رسوب معل ق در حوزه آبخیز معر ف خامسان
۰۹۳ بررسی ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در بخشی از حوزه آبخیز زاینده رود
۰۹۴ الگوی تغییرات زمانی و مکانی رسوب معلق در زیر حوزه‌های مهم رودخانه هراز
۰۹۵ اولویت‌بندی زیر حوزه‌های مهم حوزه آبخیز هراز بر اساس تولید رواناب
۰۹۶ نقش مقدار، مدت، شدت و پراکنش زمانی رگبار در دقت رواناب تخمینی با مدل SCS‎
۰۹۷ بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابان‌زایی محدوده شهر اردکان با استفاده از سنجش از دور
۰۹۸ بررسی جریان‌های کمینه در حوزه‌های کرخه و کارون به منظور برآورد رواناب
۰۹۹ پهنه‌بندی ویژگیهای خشکسالی در حوزه آبخیز زاینده رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
۱۰۰ مکان‌یابی سد زیرزمینی با استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیری و GIS‎ در غرب استان تهران
۱۰۱ برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای IRS‎ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد بوکان)
۱۰۲ تمام چکیده های آبخیزداری
۱۰۳ تأثیر تندی و جهت شیب بر تشکیل روان آب سطحی و رسوب در حوزه آبخیز جنگلی کجور
۱۰۴ رسوب زایی کاربری مرتع و کشاورزی در فصول مختلف با استفاده از باران ساز
۱۰۵ تاثیر نانو زئولیت در کنترل فرسایش و افزایش نگه داشت آب در خاک
۱۰۶ پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در بخشی از حوزه آبخیز هراز
۱۰۷ مشخصات خشکسالی و تأثیر آن روی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی دشت اراک با رویکرد GIS
01/00007/00001/00108 تأثیر تخریب جنگل بر تولید روان آب، رسوب و هدر رفت عناصر غذایی
۱۰۹ مقایسه تغییرات زمانی روان‌آب و رسوب حاصل از کاربرد بارانساز در پلاتهای کوچک مستقر در مرتع و جنگل احیا شده در منطقه کدیر
۱۱۰ تغییرپذیری زمانی دبی مؤثر انتقال رسوبات معل ق در حوزه آبخیز جنگلی کجور
۱۱۱ مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان فسا با استفاده از مدل MODFLOW‎
۱۱۲ تغییرات مکانی و عوامل کنترل کننده ضریب زبری مانینگ در بازه‌ای از رودخانه کارده
۱۱۳ تاثیر عوامل ژئومرفولوژیکی بر سطح تخریب ناشی از احداث جاده‌های جنگلی
۱۱۴ طراحی نازل‌ها و آزمون ویژگی‌های باران در شبیه‌ساز فرسایش و رسوب
۱۱۵ تعیین سهم انواع فرسایش در تولید رسوب به روش انگشت نگاری
۱۱۶ ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری در کنترل سیلاب
۱۱۷ تخمین ضریب روان‌آب رگبار در حوزه آبخیز بار نیشابور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۱۱۸ تاثیر دما و رطوبت خاک بر تولید رسوب نهشته‌های کواترنر حوضه آبخیز شهرکهنه قوچان
۱۱۹ تأثیر آتش‌سوزی پوشش زمینی مرتع و جنگل احیا شده منطقه کدیر بر تغییرات زمانی نفوذپذیری، روان‌آب و رسوب.-
۱۲۰ کاربرد روش‌های سنجش از دوری شی‌گرا و پیکسل‌گرا در مطالعه بارخان‌ها
۱۲۱ تعیین و ارزیابی تغییرپذیری زمانی نسبت بار بستر به معلق در رودخانه‌ی کجور
۱۲۲ مقایسه مدل هیدرولوژیکی توزیعی Wetspa‎ و روش‌های هوشمند برای مدل‌سازی بارش- رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان
۱۲۳ تعیین پارامترهای نفوذ آب در خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و نروفازی
۱۲۴ مدل‌سازی رابطه دبی- اشل با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و رگرسیون در ایستگاه هیدرومتری تنگه لاویج
۱۲۵ پیش‌بینی خشک‌سالی آب زیرزمینی بر اساس خشک‌سالی هواشناسی در دشت عجبشیر.-
۱۲۶ کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در تغییرات زمانی مشخصات کمی بدلند
۱۲۷ اثر تغییر اقلیم بر مولفه‌های بارش و عامل فرسایندگی باران
۱۲۸ برآورد روان‌آب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل تابشی SRM‎ در حوزه‌ی آبخیز طالقان
۱۲۹ تهیه نقشه خطر سیلاب شهر نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی
۱۳۰ تحلیل منطقه‌ای تداوم جریان با استفاده از روش‌های هوشمند و معمول در حوزه آبخیز دریاچه نمک
۱۳۱ الگوی تخلیه رطوبت در فرسایش آبکند خطی
۱۳۲ اثر ترکیبی محتوی رس خاک و سطوح نفوذناپذیر در تغییرات زمانی روان‌آب و رسوب تحت شرایط شبیه‌سازی شده.-
۱۳۳ مهار فرسایش خاک با استفاده از پلی‌آکریل‌آمید با هدف کمینه‌سازی مقدار آن در آب و رسوب
۱۳۴ مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف نفوذ در تخمین هیدروگراف سیل
۱۳۵ تغییرپذیری زمانی بار رسوبی حوضه‌ای و آبراهه‌ای در رودخانه‌ی کجور.-
۱۳۶ تخمین هیدروگراف بر اساس اجزای مختلف بارندگی با استفاده از شبکه عصبی- فازی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان.-
۱۳۷ ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راه‌های سازگاری با آن در مدیریت منابع آب و خاک
۱۳۸ اثرات اقتصادی – اجتماعی خشکسالی در دهستان دودانگه شهرستان بهبهان
۱۳۹ تغییر پذیری زمانی مقدار و ویژگی‌های ریخت‌سنجی رسوبات معلق و بستر در اثر برداشت معادن مختلف شن و ماسه
۱۴۰ تحلیل شدت کمبود ماهانه جریان رودخانه‌ای در حوزه‌ی آبخیز گرگان‌رود.-
۱۴۱ اثر باران اسیدی در فرسایش‌پذیری سازندهای آغاجاری و گچساران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه).-
۱۴۲ شبیه‌سازی رسوب‌نمود با استفاده از روندیابی جریان و منحنی سنجه رسوب در رودخانه آبشینه در حوزه آبخیز سد اکباتان.-
۱۴۳ تغییرات درون و بین رگباری و مکانی آب‌نمود، رسوب‌نمود معلق و آلودگی‌نمود ذره‌ای آبراهه‌های اصلی ورودی به دریاچه زریوار.-
۱۴۴ تعیین هیدروگراف واحد بر اساس قوانین رده بندی آبراهه‌ها
۱۴۵ پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های داده‌کاوی در شمال شهر تهران
۱۴۶ تغییر رفتار هیدرواقلیمی حوزه آبخیز شهر ارومیه
۱۴۷ ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل شاخه خشکیدگی هیدروگراف در حوزه آبخیز بار نیشابور
۱۴۸ مقایسه روان‌آب سطحی و هدررفت خاک از پلات‌های صحرایی با خاک دست‌خورده و دست‌نخورده
۱۴۹ شبیه‌سازی فرآیند مهار فرسایش خاک با استفاده از اصلاح‌کننده‌ها در شدت‌های مختلف باران
۱۵۰ پهنه‌بندی عامل فرسایندگی باران با دوره‌های برگشت مختلف در ایران
۱۵۱ تحلیل اثر کاربرد ویناس بر مهار فرسایش خاک در بارندگی‌های متوالی
۱۵۲ تاثیرپذیری تولید روان‌آب و رسوب خاک‌های تحت چرخه انجماد- ذوب از مقدار و زمان کاربرد افزودنی‌های خاک
۱۵۳ پیش‌بینی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رواناب با استفاده از مدل‌های CLUE-s‎ و WetSpa‎ به‌منظور مدیریت حوزه آبخیز باغ‌سالیان در استان گلستان
۱۵۴ ارزیابی کارایی برخی توزیعهای آماری برای تهیه آبنمود سیل

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC پرستاری مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال