برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد پروپوزال مدیریت کارآفرینی پرسشنامه doc pdf ppt docx - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com کارآفرینی مدیریت کارآفرینی


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


 انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی پاورپوینت و دانلود پرسشنامه  doc  pdf ppt docx 

roya65.ahmadi@gmail.com 1. آشنایی با شرکت های تعاونی دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 2. آشنایی با مرکز رشد یا انکوباتور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 3. آموزش عالی و رویکرد دانشگاه های کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 4. آیا بین زنان و مردان کارآفرین تفاوتی وجود دارد؟  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 5. ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 6. ابعاد و جنبه های کارآفرینی شرکتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 7. اجرای طرح دورکاری در سازمان ها و تأثیر آن بر نوآوری و خلاقیت کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 8. اخلاق کارآفرینی، عاملی تسریع کننده در شکل گیری کارآفرینی پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 9. ارائه الگویی از نقش یادگیری کارآفرینانه در بهره برداری از فرصت ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 10. ارائه طرح پورتال آموزش خصوصی مجازی بر مبنای جایگاه فناوری اطلاعات در اجرای طرح دورکاری و ارتقاء سطح کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 11. ارائه مدلی جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 12. ارتباط کارآفرینی با مراکز دانشگاهی و صنعت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 13. ارتقاء موفقیت صنایع تولیدی از طریق مدیریت منابع انسانی؛ بررسی موردی استان مرکزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 14. ارزش آفرینی در کسب و کار الکترونیکی و جایگاه استراتژیهای نوظهور و انکوباتورها درسازمانهای کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 15. ارزیابی روحیه کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 16. ارزیابی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در یک نگاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 17. استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 18. استفاده بهینه از مکان و نهاده ها، راهکاری مناسب برای جهاد اقتصادی در مناطق روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

  

roya65.ahmadi@gmail.com 19. استلزامات کارآفرینی روستایی در مسیر توسعه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 20. اشتغال زنان درایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 21. امکان سنجی اجرای طرح دورکاری در کشور ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 22. اهمیت و ضرورت توجه به کارآفرینی به منظور دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 23. ایجاد اقتصاد دانش محور از طریق آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها وتجاری سازی پژوهش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 24. بررسی اثر آموزش های کارآفرینی بر ایجاد ویژگی های کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه ایلام  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 25. بررسی ارتباط بین عوامل استراتژیک کارآفرینی با نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 26. بررسی ارتباط بین کارآفرینی و وضعیت اشتغال در دانش آموختگان رشته کشاورزی شهرستان همدان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 27. بررسی تاثیر سبک رهبری مبادلهای و تحولگرا بر خلاقیت کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 28. بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول آفرین، عدم مداخله و تبادلی مدیران بر میزان کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 29. بررسی تاثیر کارآفرینی بر پیشبرد تعاونی ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 30. بررسی تاثیر ویژگی های جامعه شناختی بر گرایش به کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان استان بوشهر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 31. بررسی تأثیر پارک های علم و فناوری بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 32. بررسی تعاملات نظری میان یادگیری سازمانی، نوآوری و کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 33. بررسی تفاوت سلامت سازمانی در سازمان های با مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 34. بررسی تفاوت میزان انگیزش های مدیریتی مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 35. بررسی رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 36. بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 37. بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 38. بررسی رابطه بین خودباوری و اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 89 88 و ارائه یک مدل - تحصیلی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 39. بررسی رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس شهرستان گچساران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 40. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و کارآفرینی کارکنان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 41. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 42. بررسی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 43. بررسی رابطه بین کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی بانک ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 44. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 45. بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان بم در سال تحصیلی 88– 89  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 46. بررسی رابطهی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 47. بررسی روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 48. بررسی سنجش میزان روحیه کارآفرینی و عوامل موثر بر آن در بین آموزش دیدگان دوره کارآفرینی در مقایسه با آموزش ندیدگان در بین کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در سال 1389  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 49. بررسی شیوه های تأمین مالی شرکت های تعاونی دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 50. بررسی عوامل تشکیل دهنده احساس رضایتمندی شغلی و پیامدهای آن درمیان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بهبهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 51. بررسی عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان: مطالعه موردی شرکت های تعاونی شهرستان بندر انزلی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 52. بررسی عوامل مختلف موفقیت در شرکت های بزرگ کارآفرین غیر ایرانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 53. بررسی عوامل مختلف موفقیت درشرکت های بزرگ کارآفرین غیرایرانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 54. بررسی فرآیند یادگیری کارآفرینی و ارائه چارچوبی مفهومی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 55. بررسی کارآفرینی و دانشگاه به عنوان سازمان کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 56. بررسی گامها و مراحل اساسی در بهبود عملکرد تعاونیهای منابع طبیعی (مطالعهای در تعاونیهای مرتعداری استان گلستان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 57. بررسی مدل های نوین کارآفرینی به منظور ارائه مدلی جامع جهت پرورش کارآفرین در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 58. بررسی مفاهیم کارآفرینی و چشم انداز این بحث در جامعه ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 59. بررسی موانع توسعه فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زا در میان زنان جامعه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 60. بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 61. بررسی موانع کارآفرینی در حوزه دیجیتال (مطالعه موردی شهر زاهدان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 62. بررسی میزان اثربخشی دانشگاه های کارآفرین و توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 63. بررسی میزان اهمیت کارآفرینی بر اشتغال در جامعه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 64. بررسی میزان پیادهسازی فرآیند کارآفرینی در محیط دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز علمی کاربردی سازههای سنگین مازندران)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 65. بررسی نقش آموزش عالی در توسعه اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی شهرستان ممسنی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 66. بررسی نقش آموزش کارآفرینی در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 67. بررسی نقش اعتماد اجتماعی و آموزش کارآفرینی در شکل گیری روحیه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 68. بررسی نقش فرهنگ و تعهد سازمانی در کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 69. بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 70. بررسی نقش مراکز رشد (انکوباتورها) در کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 71. بررسی نقش مراکز کارآفرینی دانشگاهی در فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان و ارائه الگویی اثربخش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 72. بررسی و تبیین موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 73. بررسی و مقایسه دیدگاه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 74. بررسی و مقایسه فرهنگ کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 75. بررسی وضعیت مهارت های کارآفرینی در برنامه درسی دوره کارشناسی دانشکده فنی- مهندسی و دانشکده علوم انسانی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 76. بررسی وضعیت و ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 77. بررسی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های فعال در صنایع فلزی، شهرک های صنعتی کرمان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 78. بطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی در شیراز  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 79. به کارگیری بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و بزرگ؛ ارائه مدل مفهومی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 80. به کارگیری کارآفرینی در کشاورزی: موانع و راهکارهای پیشرو  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 81. تاثیر پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران در سال جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 82. تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی در سازمان ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 83. تاثیر طرح تحول اقتصادی بر افزایش کارآفرینی بورس اوراق بهادار در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 84. تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری در سازمان برای بهره گیری از مزایای جهانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 85. تأثیر کارآفرینی و واحدهای درسی مرتبط با آن بر سیاستهای کلی دانشگاههای کشور ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 86. تأثیرآی تی و اینترنت در اقتصاد وتحول بازارکار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 87. تبیین ارتباط بین جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور عسلویه)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 88. تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی سازمان ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 89. تبیین مدل کارآفرینی در صنایع کوچک مازندران بر مبنای مدل هنری مینتزبرگ  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 90. تجاری سازی خلاقیت و نوآوری در سازمان های صنعتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 91. تجاری سازی نتایج تحقیقات مطالعه موردی (پژوهشکده کشاورزی کرج)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 92. تجربی نقش رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 93. تجربی نقش مراکز رشد بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 94. تحلیل نقش خلاقیت در کارآفرینی با تاکید بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 95. تحلیل نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد دانشی با ارائه یک مدل  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 96. تدوین استانداردهای اعتباربخشی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های ایران با رویکرد اشتغال زایی فارغ التحصیلان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 97. تدوین راهکارهای تبدیل دانشکده های فنی و مهندسی فعلی به دانشکده های کارآفرین پرور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 98. ترسیم چارچوب رابطه خلاقیت، کارآفرینی و دورکاری با مدیریت اقتصاد در سازمان ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 99. تشکیل کمیته های تخصصی برای ایجاد راهکارهای مناسب اشتغال دانش آموختگان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 100. تعاونی ها و موانع و مشکلات پیش روی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 101. تکنیک های کاهش بهای تمام شده ی تولید: گامی موثر در ارتقاء کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 102. توزیع عادلانه منابع در استان ها و مناطق شهری و اثر متقابل بر کارآفرینی، اشتغال و جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 103. توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی؛ روند موجود و مدل های جایگزین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 104. توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق معرفی الگوهای موفق کسب و کار و کارآفرینی در جامعه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 105. توسعه فرهنگ کارآفرینی گامی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 106. توسعه کارآفرینی، ابزار تحقق جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 107. توسعه کارآفرینی، عاملی مهم در رشد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 108. جایگاه فناوری اطلاعات در اجرای طرح دورکاری و ارتقاء سطح کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 109. جهاد اقتصادی با تمرکز بر فعالیت های کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 110. جهاد اقتصادی، راهکار توسعه و بهره وری در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 111. خلاقیت سازمانی راهبردی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 112. خلاقیت و نوآوری در سازمان ها؛ چالش ها و راهکارها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 113. خلاقیت و نوآوری و عوامل آسیبزای آن در دانشگاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 114. دانشگاه کارآفرین ضرورتی برای آموزش کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 115. دانشگاه و کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 116. دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 117. در سال جهاد اقتصادی؛ با رویکردی به رشد و توسعه اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 118. دستیابی به مزیت رقابتی با ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشگاه های آزاد اسلامی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 119. رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 120. رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح روحیهی کارآفرینی (مطالعه موردی: مدیران صنایع کوچک و متوسط شهرستان شیراز)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 121. رابطه بین کارآفرینی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت مینو  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 122. رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی قرن بیست و یک  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 123. راه های ارتباط صنعت و دانشگاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 124. راهبردهای گسترش تعاونی های دانش آموختگان دانشگاهی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 125. راهکارهای افزایش خلاقیت کارکنان با تاکید بر سبکهای رهبری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 126. رفتار شهروندی سازمانی و رفتارکارآفرینانه بایستههای رفتاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 127. روندها و رویکردها در آموزش کارآفرینی: نگرشی بر تجارب جهانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 128. رویکرد کارآفرینانه دانشگاه ها در جهت افزایش اشتغال  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 129. رهبری تحول آفرین و نقش آن در سازمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 130. رهبری و کارآفرینی: اشتراکات و تمایزات  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 131. ریشه یابی موانع برنامه ریزی خلاقانه در جهت افزایش کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 132. زمینهیابی تشکیل تعاونیهای خدمات بهداشتی - درمانی روستایی؛ یک طرح کارآفرینی، جایگزین برنامه ی پزشک خانواده  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 133. ساخت و توسعه دانشگاه های کارآفرین؛ راهکار ایجاد اشتغال دانش آموختگان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 134. سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با میزان کارآفرینی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 135. شاخص های کسب و کار و ارتباط آن با کارآفرینی در آموزش عالی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 136. شناسایی عوامل موثر بر فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 137. شناسایی مشکلات و موانع موجود در به کارگیری کارآفرینان در برنامه های اجرایی و چگونگی ترغیب کارآفرینان به مشارکت بالاتر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 138. شناسایی و تحلیل فرصت های کارآفرینانه در بیمارستانهای شهر اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 139. طرح دورکاری در سازمان ها و تاثیر آن بر شکوفایی خلاقیت کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 140. طرح دورکاری و تأثیر آن بر شکوفایی و خلاقیت کارکنان در سازمان ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 141. ظهور دانشگاه کارآفرینی و چالش های موجود  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 142. عوامل بازدارنده و ترغیب کننده خلاقیت در سازمانها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 143. عوامل مؤثر بر بهره وری سازمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 144. عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران تعاونی؛ ارائه مدل مفهومی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 145. عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 146. فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارتباط با بازار کار، با نگرشی به سوی طرح کارورزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 147. فرهنگ کارآفرینی سازمانی و بررسی آن از دیدگاه صاحب نظران مختلف  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 148. کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 149. کارآفرینی در علوم انسانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 150. کارآفرینی درون سازمانی؛ ماهیت و ابعاد آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 151. کارآفرینی سبز؛ نگرشی نوین در توسعه اقتصادی (موانع و محرک ها)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 152. کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 153. کارآفرینی و تعاونیهای مرتعداری در کشور با تأکید بر استان گلستان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 154. کارآفرینی و خلاقیت در آثار منظوم و منثور ادب فارسی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 155. کارآفرینی و رفع موانع اشتغال پایدار در بخش کشاورزی

roya65.ahmadi@gmail.com 156. کارآفرینی و کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 157. کارآفرینی، موتور محرک توسعه اقتصاد تعاون  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 158. کارآفرینی، مهمترین زیرساخت جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 159. کاهش فقر و مهاجرت روستاییان با کلید طلایی کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 160. گسترش همکاریهای دانشگاه و صنعت با تأکید بر جایگاه دولت و عملکرد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 161. مدیریت مشارکتی و خلاقیت کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 162. مطالعه ارتباط مدیریت دانش استراتژیک با عملکرد و توانایی نوآوری سازمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 163. مطالعه تئوریکی تجربی نقش تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 164. مطالعه و بررسی تأثیر تولید و انتقال فناوری و توسعه کارآفرینی تکنولوژیک بر امنیت اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 165. معنویت در محیط کار، راهکاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 166. مقدمه ای بر کارآفرینی، سیرتاریخی، مدل ها و شاخص های اندازه گیری آن متناسب با وضعیت ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 167. موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 168. موانع ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 169. مهندسی خلاقیت ،،(TRIZ) ،ابزاری برای نوآوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 170. نقش آموزش در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 171. نقش آموزش عالی در توانمندسازی دانش آموختگان برای ایجاد اشتغال پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 172. نقش بنیادی سبک رهبری در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 173. نقش پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 174. نقش پارک های فناوری در تشکیل شرکت های تعاونی و توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 175. نقش تعاونی ها ی دانش بنیان در توسعه اقتصاد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 176. نقش خلاقیت و نوآوری کارآفرینان در پیشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادی کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 177. نقش خلاقیت و نوآوری کارآفرینان در پیشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادی کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 178. نقش دانشگاه در آموزش و توسعه کارآفرینی میان دانشجویان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 179. نقش دانشگاه ها در پرورش کارآفرینی و خلاقیت با توجه به رشد بیکاران دانش آموخته  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 180. نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرینی بخش کشاورزی

roya65.ahmadi@gmail.com 181. نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در خلاقیت و کارآفرینی کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 182. نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح مشاغل در جامعه اطلاعاتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 183. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای سطح کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 184. نقش کارآفرینی در توسعه روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 185. نقش کارآفرینی سازمانی در توسعه اقتصادی کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 186. نقش کارکنان خلاق و توانمند در سازمان های امروز  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 187. نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 188. نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 189. نقش مهارت در کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 190. نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 191. نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان از دیدگاه دانشجویان دانشکدهی علوم تربیتی دانشگاه خوراسگان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 192. و جایگاه آموزش عالی درتوسعه کار آفرینی در هزاره سوم  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 193. ویژگی های فردی، سرمایه اصلی کارآفرینان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 194. هیجانی با تعارضات سازمانی در کارکنان بانک های شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 195. یزان پاسخگویی عناصر برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به پرورش رفتار کارآفرین در دانشجویان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 1. آموزش کار آفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 2. آموزش کارآفرینی،دیدگاهها،ملاحظات،چالش ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 3. ارائه الگوی تاثیر سرمایه فکری بر کار آفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 4. ارائه مدل تحلیل نوآوری و خلاقیت عملکرد از طریق اسلوب ارتباطی و مدیریت دانش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 5. ارائه مدل مفهومی اخلاف کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 6. ارتباط دانشگاه و صنعت:پیوستار صنعت یابی تا صنعت سازی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 7. ارتباط میان سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 8. ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس مدل پیترز و واترمن در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد و شرکت مهندسی قائم سپاهان اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 9. ارزیابی نیمرخ کار آفرینانه پژوهشگران (مورد مطالعه:پژوهشگران موسسه مطالعات بین المللی انرژی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 10. استفاده از جمع سپاری برای تجارت سازی ایده ها،محصولات و خدمات در کسب و کارها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 11. افزایش تعداد بنگاههای اقتصادی یا افزایش ظرفیت بنگاههای اقتصادی موجود؟  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 12. انگیزش،نیاز و کار آفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 13. ایجاد یک سازمان کار آفرین با استفاده از یک مدل تحلیلی ساختاری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 14. بررسی آموزش کاربرد رایانه و فناوری اطلاعات در کارآفرینی دانش آموزان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 15. بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده به عنوان رکن اساسی کارآفرینی در دانشگاه اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 16. بررسی اثر سیستم پاداش بر کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 17. بررسی اثرات گرایش کارآفرینی و کسب و کار بر نوآوری (مورد:شرکتهای علمی تحقیقاتی استان اصفهان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 18. بررسی ارتباط بین ابعاد فردی و سازمانی با کارآفرینی در صنعت خودروسازی(مطالعه موردی:شرکتهای تامین کننده قطعات ایران خودرو)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 19. بررسی ارتباط شاخص های مهارتی مدیران کارآفرین (مطالعه موردی:جهاد دانشگاهی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 20. بررسی ارتباط میان مدیریت تحول،تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 21. بررسی بسترهای لازم برای ایجاد کسب و کار در ایران از منظر خبرگان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 22. بررسی تاثیر ITCو سرمایه اجتماعی بر روی گرایش به کار آفرینی سازمانی (مورد مطالعه:شرکت البرز دارو)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 23. بررسی تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری در بین مدیران سازمان های بازرگانی (مطالعه موردی:سازمان های بازرگانی شهر کرج)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 24. بررسی تاثیر حمایت مدیریت ارشد برکارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 25. بررسی تاثیر کارآفرینی برنوآوری سازمان از دیدگاه یادگیری و بازار محوری (مورد:شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی شهر اصفهان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 26. بررسی تاثیر کارافرینی بر بهبود تولید ملی و توسعه اقتصادی در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 27. بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر بهره وری پرسنل دانشگاههای پیام نور استان همدان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 28. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 29. بررسی تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات بر ویژگی های فردی منابع انسانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 30. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان کارآفرین به منظور شکل گیری کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 31. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کار آفرینی سازمانی مطالعه موردی:شرکت لبنی دوکا  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 32. بررسی رابطه بین مهارت های انسانی مدیران با تعهد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی:شرکت سهامی بیمه ایران استان همدان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 33. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران برای کارآفرینی سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 34. بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی در سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 35. بررسی رابطه سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی شهرک صنعتی کرمان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 36. بررسی رابطه نقش حمایتی دولت از کارآفرینان بر روی قابلیت کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 37. بررسی رابطه هوش فرهنگی و ویژگی های کارآفرینانه کارکنان (مورد مطالعه:سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 38. بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 39. بررسی عوامل انگیزشی موثر بر بهره وری کارکنان دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مدل آلدرفر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 40. بررسی عوامل موثر بر افزایش میزان بهره وری نیروی انسانی در سازمان بیمه خدمات درمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 41. بررسی کارآفرینی از منظر اصول اخلاقی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 42. بررسی مدل ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان و ارتباط آن با مهارتهای مورد نیاز آنها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 43. بررسی مدل های اندازه گیری سرمایه فکری و ارائه ی چارچوب مفهومی در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 44. بررسی موانع بازاریابی در صادرات بر اساس دو مدل بین المللی آپسالا و جهانی زادها در کسب و کارهای کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 45. بررسی موانع و راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران با تاکید بر فرهنگ  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 46. بررسی مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان مهندسی صنایع  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 47. بررسی نقش اخلاق در آموزش کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 48. بررسی نقش توانمند سازی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی در بانک های ملی استان اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 49. بررسی نقش دانشگاه در کارآفرینی فارغ التحصیلان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 50. بررسی نقش رسانه های آموزشی در توسعه کارآفرینی اجتماعی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 51. بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود چرخه مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 52. بررسی نقش مدیریت در زمینه سازی برای پرورش کارآفرینی و تاثیر آن بر بهره وری (نمونه موردی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 53. بررسی و تبیین رابطه سیستم اطلاعاتی مدیریتی با کارآفرینی:مطالعه موردی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 54. بررسی و تحلیل ابعاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 55. بررسی وضعیت کارآفرینی در صنایع کوچک مازندران و رابطه آن با نقشهای مدیریتی (با تاکید بر مدل هنری مینتزبرگ)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 56. بیمه عدم النفع و اهمیت آت برای حمایت از تولید و کار در بنگاههای کوچک و متوسط با رویکرد کارافرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 57. پرادایم شناسی،نیاز مبرم کارآفرینان در عصر متلاطم  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 58. پیشرفت و توسعه کارآفرینی با رویکرد سبک های رهبری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 59. تاثیر پذیری نوآوری از نوع شبکه و ارتباط آن با اشتراک گذاری دانش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 60. تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی برکارآفرینی سازمانی: مطالعه ای درصنعت بیمه ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 61. تاثیردرون دادوفرایند نظام دانشگاهی برکارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 62. تاثیردوره های کارآفرینی برخلاقیت مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرودشت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 63. تبیین ارتباط میان رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 64. تبیین مفهوم سرمایه فکری و ارایه الگوی سنجش آن رویکرد توصیفی - تحلیلی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 65. تبیین نقش کارآفرینی فناورانه در ایجاد شرکت های بر پایه فناوری جدید  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 66. تعیین تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت آلفا سام اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 67. توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت و IT در حوزه ی کارآفرینی با استفاده از رویکرد ماتریسSWOT  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 68. چالش های بازارگرایی مبتنی بر الزامات نوآوری سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 69. چالش های کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی در دانشگاه گیلان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 70. خلاقیت و توانمندی کارکنان ابزاری مناسب جهت تحول سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 71. خلاقیت و نوآوری درکارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 72. درک ارتباط مفاهیم مدیریت دانش و سرمایه فکری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 73. رابطه بین تعالی سازمانی (بر اساس مدل EFQM)و تعهد سازمانی کارکنان در کتابخانه های دانشگاهی استان گیلان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 74. رابطه بین سرمایه فکری و روحیه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 75. رابطه کیفیت زندگی کاری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 76. راهبردهای تحول در نظام اداری با رویکرد مدیریت کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 77. رسالت دانشگاه کارآفرین در توسعه اقتصادی،اجتماعی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 78. رویکرد استراتژیک اقیانوس آبی: کارآفرینی ازطریق نوآوری ارزش مشتری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 79. سازمان های آموزشی درپرتومدیریت دانش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 80. شناسایی و بررسی عوامل متبط با کارآفرینی زنان(مطالعه موردی زنان کارآفرین مستقل و سازمانی شهرک صنعتی شهرستان دماوند)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 81. شناسایی و بهره برداری از فرصت های فناورانه در کسب و کارهای کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 82. طراحی مدل تاثیرگذاری کارآفرینی برنوآوری مورد مطالعه برخی شرکت های کوچک وبزرگ شهراصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 83. عامل کارآفرینی در توسعه ی پایدار صنعت توریسم:مطالعه موردی توریسم روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 84. عوامل درونی موثردرجذب و بکارگیری فناوری اطلاعات درشرکت های کوچک ومتوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 85. عوامل موثربرخلاقیت کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 86. فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 87. فرهنگ کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 88. کارآفرینی استراتژیک:ارائه مدلی برای مدیریت اثر بخش چالش ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 89. کارآفرینی سازمانی و نقش آن در بهره وری،کیفیت و تعالی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 90. کارآفرینی سازمانی،ضرورت و تمهید زمینه های ایجاد آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 91. کارآفرینی فرصت شناسی و صنایع برتردرآینده  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 92. کارآفرینی و کسب و کارهای اینترنتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 93. کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک و متوسط SME برتوسعه اقتصادی

roya65.ahmadi@gmail.com 94. کاربرد رهیافت هوش تجاری و کارت امتیازی متوازن برای ایجاد یک سازمان کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 95. لزوم توجه به انگیزه های مادی و معنوی کارکنان درپیاده سازی مدیریت دانش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 96. مخاطره پذیری سازمانی فرآیند اجرایی کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 97. مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در شهر های خلاق  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 98. مدل های باور نکردنی ذهنی کارافرینان موفق،کاربرد فناوری عملکرد بهینه و تکنیک عصبی کلامی در موفقیت کارآفرینان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 99. مدیریت دانش درسازمان های یادگیرنده و موانع و چالشهای فراوری آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 100. مدیریت دانش درعرصه ملی و بین المللی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

 

roya65.ahmadi@gmail.com 101. مدیریت دانش محور و نقش آن درسازمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 102. مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 103. مدیریت سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد (نوآوری) کارکنان:مطالعه موردی در صنعت خودروسازی ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 104. مروری جامع برمدلهای کارآفرینی و ارایه مدل مناسب برای موفقیت درجهاد اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 105. مطالعه تطبیقی کارآفرینی سازمانی درشرکت های کوچک و متوسط صنایع تولیدی استان البرز  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 106. مطالعه تطبیقی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی درصنعت بیمه دربخش دولتی و غیردولتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 107. مطالعه تناسب فرد_کارآفرینی در پارک های علم_فناوری شهر تهران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 108. مطالعه عوامل موثر بر خلاقیت فردی و راهکارهای ارتقاء آن در آموزش عالی ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 109. موانع کارآفرینی در ایران،نقش بومی سازی و راهکارها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 110. موانع نوآوری و کارآفرینی درایران و راه کارهای توسعه آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 111. موانع و چالش های سازمانها در دست یابی به نوآوری سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 112. مهندسی خلاقیت (TRIZ) و کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 113. نقش آفرینی IT در تسهیل،تسریع و افزایش اثر بخشی کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 114. نقش آموزش کارآفرینی دراشتغال زایی و تولید ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 115. نقش تعاملات دانشی درایفای وظیفه کارآفرینی درستادمرکزی شرکت های هولدینگ  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 116. نقش خلاقیت و کارآفرینی درآموزشهای سازمانی و اشتغال و موانع آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 117. نقش دانشگاه کارآفرین در ارتقاء مهارت های فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور (مطالعه موردی:دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 118. نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارتقای فرهنگ کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 119. نقش رویکرد کارآفرینی در تعالی کشور با نگرشی بر نامگذاری سال 1391  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 120. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درکارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 121. نقش کارآفرینی درصنایع  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 122. نقش مدیریت دانش در بهبود پروژه های ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 123. نقش مدیریت دانش در کارآفرینی:باز اندیشی در مفاهیم مدیریت دانش و نقش آن در کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 124. نقش مدیریت دانش درارتقاء بهره وری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 125. نقش مرکز رشد در بسترسازی دانشگاه کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 126. نقش نظام پیشنهادها در خلاقیت و توانمندی کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 127. نگاهی جامع به خلاقیت نوآوری و نقش آنان درکارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 128. نوآوری دانش و مدیریت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 129. نوآوری سازمانی موانع و عوامل  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 130. نوآوری سازمانی و بازاریابی سازمان:ابعاد،راهکارها و چالش های فراوری آنها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 131. ویژگی های شخصیتی کارآفرینان در محیط های کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 132. یادگیری سازمانی و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 133. یادگیری کارآفرینانه با رویکرد شایستگی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 1. آسیب شناسی کارآفرینی درروستاها مطالعه موردی دهستان پایین رخ بخش جلکه رخ ازتوابع شهرستان تربت حیدریه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 2. آسیبشناسی بنگاههای کوچک زودبازده صنایع تولیدی استان کرمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 3. آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکتهای کوچک و متوسط کشاورزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 4. آموزش اینترنتی کارآفرینی در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 5. آموزش عالی و کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 6. آموزش کارآفرینی به سمت صنعتی شدن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 7. آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه ی شرکتهای کوچک و متوسطSMEs دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 8. آموزش کارآفرینی و نقش آن درتوسعه پایدار روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 9. آموزش کارآفرینی: رویکردی نو در جهت حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 10. اثرات اخلاق بر کارآفرینی و کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 11. اثرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 12. احداث مراکز رشد:انقلاب علمی و ساختاری تجاری سازی دانش وتکنولوژی دانشگاهها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 13. اخلاق کارآفرینی، عاملی تسریع کننده در شکل گیری کارآفرینی پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 14. ارائه الگوی تدوین استراتژی تکنولوژی در شرکت های دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 15. ارائه الگوی کارآفرینی زنان درایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 16. ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 17. ارائه الگویی یکپارچه از اصول بنیادین همکاری بین سازمانی بعنوان گامی درجهت تحقق اتحاد ملی با رویکرد مدیریتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 18. ارائه چارچوب تحلیلی ادراکی مناسب ازکارآفرینی دولتی با تاکید برکارآفرینی استراتژیک  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 19. ارائه مدلی تعاملی در جامعه دانایی محور در خصوص شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان در افق 1404  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 20. ارائه مدلی مفهومی از شاخص های GEM در کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 21. ارائه مدلی مفهومی از شرکتهای دانشبنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 22. ارائه مدلی مفهومی جهت شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM (در شرکت های کوچک و متوسط SMEs)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 23. ارائه نوع شناسی از نقش فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی زنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 24. ارائه یک مدل فرآیندی برای کارآفرینی دانشگاهی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 25. ارائه یک نوع شناسی از نقش عوامل روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی زنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 26. ارائه یک نوعشناسی از مکانیزم شناسایی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 27. ارتباط بین سبکهای تفکرانگیزه پیشرفت پیشرفت تحصیلی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان رشته تربیت بدنی استان کرمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 28. ارتباط بین مدیریت کارآفرینی با توانمندسازی درمعلمان تربیت بدنی شهرستان فلاورجان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 29. ارتباط دانشگاه و صنعت: برد یا باخت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 30. ارتباط دانشگاه و صنعت: راهبردی برای توسعه اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 31. ارتباط صنعت و دانشگاه درفرایند جهانی شدن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 32. ارزش آفرینی و انواع روش های آن در شرکت های هلدینگ  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 33. ارزیابی عوامل موثر کارآفرینی در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سمنان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 34. ارزیابی و رتبه بندی صنایع آب معدنی با بکارگیریAHPفازی وvikor  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 35. ارزیابی و رتبه بندی معیارهای موفقیت سیستم مدیریت دانش درپاکرهای علم و فناوری یزد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 36. استقرار پارادایم آموزش کارآفرینی مبتنی برمدل یادگیری دانشجو محور درنظام آموزش عالی ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 37. اشتغال خانگی وموانع کسب وکارزنان مطالعه ای درباره زنان روستایی شهرستان کرمانشاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 38. انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 39. اندازه بنگاه و تاثیر آن بر کیفیت شغل و شاغلین صنایع تولیدی ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 40. انکوباتورها و توسعه کارافرینی در دانشگاه های غرب استان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 41. اولویت بندی شاخص های مهارتی مدیران کارآفرین به روش FANP (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 42. اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 43. اهداف آموزش کارآفرینی دانشگاهی در فرایند توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 44. اهداف آموزش کارآفرینی و نقش آن درتوسعه پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 45. اهمیت ترویج کارآفرینی در صنعت گردشگری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 46. اهمیت مدیریت بر ICT در سازمان های کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 47. بازاریابی کارآفرینانه: ماهیت و معنی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 48. بازاریابی نوآورانه در بنگاه های کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 49. بررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 50. بررسی ارتباط ابعاد هویتی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی بررویدانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی شهرستان چالوس  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 51. بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت با رویکرد کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 52. بررسی ارتباط بین مولفه های سرمایه اجتماعی با میزان روحیه کارافرینی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز ساری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 53. بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان درصنایع کوچک و متوسط SME شهرستان کرمانشاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 54. بررسی ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی درسازمان های کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 55. بررسی استاندارهای آموزشی درتدریس کارآفرینی نظام آموزش پودمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 56. بررسی برخی از موانع کارآفرینی در شرکت حفاری اهواز  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 57. بررسی بنیان ژنتیکی کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 58. بررسی تاثیر بالقوه واحددرسی کارآفرینی دوره هنرستانهای کاردانش درتولید ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 59. بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه برعملکرد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 60. بررسی تاثیر رویکرد کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 61. بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا بر خلاقیت کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 62. بررسی تاثیر شرایط صنعت برکارآفرینی دانشگاهی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 63. بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و رفتاری درراه اندازی کسب وکارهای خانگی درمیان مددجوان کمیته امداد امام خمینی ره مطالعه موردی:مددجویان شهرستان بهارستان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 64. بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی مدیران و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 65. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ کارآفرینی و عملکرد شرکت مطالعه موردی:شرکت های تولیدی شهر اراک  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 66. بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 67. بررسی تاثیرات زنجیره ارزش جهانی بر ارتقاء خوشه های محلی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 68. بررسی تاثیرخصوصی سازی برکارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 69. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی در شرکت های شهرک صنعتی بابلسر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 70. بررسی تحلیلی و اولویت بندی عمده ترین موانع و چالشهای مدیریت کسب و کار در استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: بخش معدن)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 71. بررسی توجیه مالی طرح پرورش قارچ صدفی و بازاریابی آن در شهرستان گلپایگان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 72. بررسی توسعه اقتصادی کارآفرینی هنر در کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 73. بررسی دانشگاه کارآفرین و توسعه کسب وکار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 74. بررسی دلایل و نشانه های شکست در بنگاه های کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 75. بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 76. بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی درس کارآفرینی با نگرش شغلی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 77. بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی با سبک رهبری به عنوان یکی از عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی درراستای تحقق کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه سازمان جهادکشاورزی استان قم  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 78. بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 79. بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری روسای واحد دانشگاه آزاداسلامی و عملکرد سازمانی آنان درمنطقه 9  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 80. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی مطالعه ای موردی درسازمان های دولتی وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی شهر کرمانشاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 81. بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی مطالعه موردی: کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 82. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان کارآفرینی کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 83. بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرمان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 84. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 85. بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تمایل به کارآفرینی درمدیران مدارس متوسطه پسرانه مطالعه موردی شهر ارومیه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 86. بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با آموزش کارافرینی به نیروی انسانی برای شکل گیری کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 87. بررسی رابطه ی هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چالوس  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 88. بررسی راه کارهای ارتباط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با صنایع کوچک ومتوسطSMEs (مطالعه موردی: شرکت های قطعات خودرو تبریز)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 89. بررسی روحیات کارآفرینانه جوانان روستایی علاقمند و بدون علاقه به حرفه-کشاورزی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گنبدکاووس)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 90. بررسی روشهای موثربرانتقال تکنولوژی درفرایند تجاری سازی از دانشگاه تا صنعت مطالعه موردی دانشگاه های آزاد منطقه 13 استان آذربایجان شرقی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 91. بررسی رویکرد فازصفر نوآوری محصول جدید ورتبه بندی اهمیت فعالیت های اساسی بامطالعه موردی درشرکت های دانش بنیان پارک علم وفناوری اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 92. بررسی علل روی آوردن بزرگسالان به کارآفرینی ازمنظردونظریه روانشناسی نظریه مزلو و نظریه اریکسون  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 93. بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 94. بررسی عوامل کارآفرینی زنان در توسعه اقتصادی کشور ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 95. بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی در میان دانشجویان )مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 96. بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 97. بررسی عوامل موثر و ارتباط بین آنها بر موفقیت تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه آزاداسلامی علی آبادکتول  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 98. بررسی عوامل موثربرفرآیند کارآفرینی مستقل شرکتی درزمینه صنایع دستی درسطح استان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 99. بررسی عوامل موثربرکسب و کاربا رویکردی تجاری راه های توسعه کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 100. بررسی عوامل موثربرنوآوری درسازمان براساس AHP مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 101. بررسی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان و همدان درحوزه کارآفرینی درسال تحصیلی 89-90  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 102. بررسی کارآفرینی نیروی انسانی دردانشگاه ها و سیستم های آموزشی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 103. بررسی کارکردها و قابلیت پذیرش تجارت سیار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 104. بررسی مدل های قصد کارآفرینانه و خوداشتغالی دانشجویان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 105. بررسی مفهوم کارآفرینی، آموزش آن در دانشگاهها و جایگاه آن درمتون اسلامی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 106. بررسی موانع اقتصادی سرمایه گذاری بخش صنعت طی برنامه سوم توسعه دراستان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 107. بررسی موانع توسعه کارآفرینی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 3 کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 108. بررسی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در تعاونیهای توسعه روستایی شهرستان زنجان بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: تعاونی نیک پی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 109. بررسی میزان انعکاس مولفه های کارآفرینی در محتوای کتابهای آموزش حرفه و فن دوره راهنمائی در سال تحصیلی 91-90  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 110. بررسی نقش آموزش کارآفرینی برخود اشتغالی دانشجویان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 111. بررسی نقش آموزش و یادگیری ترکیبی دردانشگاه کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 112. بررسی نقش دانشگاه در ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 113. بررسی نقش دانشگاه در راستای توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 114. بررسی نقش دانشگاه ها در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 115. بررسی نقش فناوری اطلاعات در آموزش کار آفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 116. بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 117. بررسی نقش کارآفرینی بر توسعه پایدار اقتصادی (نمونه موردی کارگاه های زودبازده شهر بابل)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 118. بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی:چالش ها و راهکارها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 119. بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 120. بررسی نقش کارآفرینی درتوسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با اتکاء برتجارت الکترونیک  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 121. بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با هدف توسعه کارآفرینی در کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 122. بررسی نقش کمیته امداد در توسعهکارآفرینی روستایی مطالعه موردی: منطقهی پشت آب سیستان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 123. بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 124. بررسی نقش و ضرورت نگرش راهبردی در خصوص استراتژی بازار جهت توسعه و تجاریسازی موفقیت آمیز نوآوریهای تکنولوژیک در سازمانها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 125. بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی افرادبرگرایش آنها به کارآفرینی مطالعه موردی: شهرستان مهران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 126. بررسی نقشSMEها در افزایش سطح تولید ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 127. بررسی و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوری اصفهان برتوسعه اقتصادی منطقه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 128. بررسی و تحلیل ارتباط صنعت و دانشگاه به کمک ابزارSWOT  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 129. بررسی و شناسایی موانع تسهیم دانش مطالعه موردیموسسه آموزش عالی امام جواد (ع)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 130. بررسی و مطالعه کارآفرینی و علل و عوامل ترس از راه اندازی کسب و کارجدید در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 131. بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه :مرکزآموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 132. بررسی وضعیت ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی دردانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی زراعی و دانشکده علوم دام و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 133. بررسی ویژگیهای کارآفرینانه مدیران تولید شرکت های صنعتی استان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 134. بهبود بهره وری درصنایع ازطریق مصرف بهینه انرژی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 135. بهره گیری ازکارآفرینان و بازگشت به ارزشها درهنر انیمیشن ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 136. پارکهای فناوری و مراکز رشد نمونه عینی دانشگاه کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 137. تاثیر بازارگرایی و یادگیری گرایی برشناسایی فرصت کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 138. تاثیرهوشمندی رقابتی درایجاد مزیت رقابتی سازمان های تجاری کوچک و متوسطSMEs  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 139. تبیین استراتژیک تعاونیهای دانش بنیان و نقش آن برتوسعه کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 140. تبیین تاثیر فناوری اطلاعات بربهبود پروژه های بهره وری درسازمان ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 141. تبیین مدل عمومی کارآفرینی با استفاده از مدل نقشهای مدیریتی با تاکید برمدل هنری مینتزبرگ درکسب وکارهای کوچک و متوسط استان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 142. تبیین نقش دانشگاهها در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 143. تبیین نقش کارآفرینی ونوآوری درتوسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 144. تبیین و تحلیل تاثیر سازمان یادگیرنده دربروز پدیده کارآفرینی درون سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 145. تجزیه و تحلیل مشاغل کسب و کارکوچک خانگی زنان مبتنی برفضای کسب و کارمطالعه موردی استان اصفهان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 146. تحلیل استراتژیک خوشه مرکبات استان مازندران با رویکردSWOT  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 147. تحلیلی برکارآفرینی و نقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان جابرانصار از توابع شهرستان آبدانان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 148. تحلیلی برموانع پیش روی آموزش کارآفرینی درنظام آموزش عالی کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 149. تحول اقتصادی درگروتحول ارتباطات  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 150. تحول اقتصادی درگروتحول ارتباطات بررسی مدلهای ارتباط صنعت و دانشگاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 151. تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 152. تعیین اهمیت شاخصهای شخصیتی کارآفرینان مستقل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 153. تکنولوژی و سودآوری شواهدی از بنگاههای کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 154. توانمندسازی کارکنان:گامی به سوی ترویج و توسعه کارآفرینی در سازمانها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 155. توسعه قابلیت های پویا زمینه سازفرآیند کارآفرینی استراتژیک درموسسات کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 156. توسعه کارآفرینی در ایران: مفاهیم، چالشها و راهکارها (با تأکید بر کارآفرینی در بخش کشاورزی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 157. توسعه کارآفرینی در نظام اداری (بررسی وضعیت در بخش دولتی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 158. توسعه کارآفرینی سازمانی همراه با مدیریت سرمایه فکری دانش محور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 159. جایگاه نوآوری دررضایت مشتریان بنگاه های کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 160. جذب و حفظ مشتری گامی در مسیر توسعه و موفقیت بانکی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 161. چارچوبی مفهومی از عوامل موثربرتوسعه فرآیند کارآفرینی فناورانه سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 162. چالش های مدیریتی توسعه خوشه های کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 163. چشمانداز بکارگیری ICTجهت آموزش زیست محیطی به مالکان و مدیران شرکتهای کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 164. خزانه الکترونیکی کشت سبزیجات راهکاری برای کارافرینی با دانش فناوریدرکشاورزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 165. خلاقیت و نو آوری بایسته های رفتاری برای توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 166. خلاقیت، جوهره کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 167. دانشگاه کارآفرین وبکارگیری فناوری های نوین از عوامل موثر برکارآفرینی و بهره وری منابع انسانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 168. دانشگاه نسل سوم:گامی به سوی کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 169. دانشگاه نوآور به عنوان یک ضرورت عصرحاضر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 170. رابطه بین سبک رهبری تحولگرای مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 171. رابطه بین میل به کارآفرینی و هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چالوس  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 172. رابطه خود کارآمدی با کارآفرینی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 173. رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 174. رابطه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 175. رابطه مدیریت دانش با کارآفرینی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 176. رسالت دانشگاه کارآفرین در توسعه اقتصادی، اجتماعی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 177. رهبری تحول گرا وخلاقیت کارآفرینانه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 178. رهبری معنوی ابزاری مناسب بر کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 179. رهبری و کارآفرینی: اشتراکات و تمایزات  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 180. زنان معدنکاررویکرد نوینی درکارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 181. ساختار سازمانی وکارآفرینی در دانشگاه: موردی از مطالعه در دانشگاه کاشان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 182. سبک هفتم، سبک کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 183. سرمایه اجتماعی عاملی مهم درجهت توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 184. سیری برمفهوم کارآفرینی آموزش و نقش دانشگاه درتوسعه ی پایدارآن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 185. شناسایی عوامل تعیین کننده ی کاربرد ICT درآموزش های زیست محیطی توسط مالکان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط کشاورزی مورد مطالعه استان کرمانشاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 186. شناسایی عوامل موثربرکارآفرینی گروهی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آن دربخش تعاون استان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 187. شناسایی موانع کارآفرینی و ارائه راه کارهای اثربخش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 188. شناسایی موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی درشرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 189. شناسایی مهارت های کارآفرینی مورد نیاز فارغ التحصیلان مهندسی صنایع برای ورود به عرصه ی کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 190. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرتوسعه کارآفرینی درحوزه کشاورزی مورد کاوی شهرستان روانسراستان کرمانشاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 191. شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته-های کشاورزی دانشگاه زنجان در زمینه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 192. شناسایی و تبیین موانع فردی توسعه کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان شاغل در مؤسسات کاریابی شهرستان شیراز  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 193. شناسایی و سنجش میزان تاثیر موانع موجود برعملکرد صادراتی بنگاه های کوچک ومتوسط استان تهران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 194. ضرورت تقویت بخش خصوصی در کشاورزی و نقش آن در کارآفرینی واشتغالزایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 195. ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 196. ضرورت کارآفرینی درآموزش عالی کشاورزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 197. ضرورت کارآفرینی سازمانی با تاکید بر رویکردهای خلاقیت و نوآوری سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 198. ضرورت ها و الزامات آموزش کارآفرینی زنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 199. طراحی و تدوین استراتژی کار آفرینی سازمانی با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چند معیاره فازی (MCDM) موردمطالعه: مرکزکارآفرینی دانشگاه یزد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 200. عوامل موثربرنهادینه کردن نوآوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 201. فرآیندهای بازاریابی کارآفرینانه و افزایش سهم فروش  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 202. فرهنگ کار و نقش آن در بهره وری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 203. فساد اداری مانعی برای گسترش کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 204. کارآفرینی اجتماعی: مفاهیم، مراحل، ویژگیها و عناصر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 205. کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشگاهی مطالعه موردی: فارغ التحصیلان دانشگاهی شهرستان پلدختر  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 206. کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 207. کارآفرینی اولویت اول دستیابی به چشم انداز 1404  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 208. کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 209. کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 210. کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین و نقش آن درپرورش قابلیت های کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 211. کارآفرینی زنان ایرانتقویت توسعه اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 212. کارآفرینی زنان فارغ التحصیل ؛ موانع و چالش ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 213. کارآفرینی سازمانی: مفاهیم، مدلها و راهکارها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 214. کارآفرینی ضروت توجه به کارآفرینی ونقش آموزش درتوسعه پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 215. کارآفرینی عصبی: تأملی بر لزوم ارتباط میان کارآفرینی و عصبشناسی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 216. کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 217. کارآفرینی و علوم زیست فناوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 218. کارآفرینی، کارآفرین و مدیریت کارآفرینانه در خدمت توسعه پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 219. کاربرد دانش در بهبود فعالیتهای تجاری و شناسائی فرصتها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 220. کارکردهای مدیریت روستایی درکارآفرین شدن کشاورزان و روستاییان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 221. کسب و کار از دیدگاه اسلام و قرآن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 222. کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 223. مبانی کارآفرینی و طرح کسب و کار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 224. مثلث تعامل مدیریت تکنولوژی مدیریت دانش و مدیریت نوآوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 225. مدل کارآفرینی ایرانی- اسلامی (مطالعه موردی: مدل کارآفرینی همایون صنعتیزاده در استان کرمان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 226. مدلی جهت ارتقای هوش تجاری شرکت ها با رویکرد مدیریت دانش (ارائه مورد مطالعه: شرکت های دان شمحور پارک علم و فناوری استان یزد)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 227. مدیریت استراتژیک مبتنی بر اقیانوس آبی ونقش خلاقیت و نوآوری در اجرای آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 228. مدیریت دانش رویکردی نوین در ارتقاء توانمندی نیروی انسانی کار آفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 229. مراکز رشد کلیدارتقاء توانمندی های نوآوری بنگاه های نوین فناوری بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 230. مروری بر رویکردهای ارزیابی اعتماد برای اشتراک دانش با تأکید بر سازمان های دانش محور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 231. مروری جامع برمدلهای کارآفرینی و ارائه مدل مناسب برای موفقیت دراقتصادمقاومتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 232. مطالعه ای بر اهمیت اثربخشی کیفیت آموزش الکترونیکی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 233. مطالعه ای درباره سهم هریک از مولفه های هوش هیجانی دررابطه با کارآفرینی دربین دانش آموختگان رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 234. مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء و توسعه توانمدی نیروی انسانی کار آفرین در صندوق قرض الحسنه مهر مازندران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 235. مطالعه تئوریکی از نتایج تحقیقات تجربی کارآفرینی زنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 236. مطالعه تئوریکی تجربی انتقال تکنولوژی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 237. مطالعه تئوریکی تجربی تبیین فاکتورهای موثر بر توانمندسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد مکانیکی و ارگانیکی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 238. مطالعه تئوریکی تجربی تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهها درنظام ملی نوآوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 239. مطالعه تئوریکی تجربی تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 240. مطالعه تئوریکی تجربی سیستم هوش تجاری از سیستمهای هوشمند سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 241. مطالعه تئوریکی تجربی عوامل مؤثر بر نوآوری تکنولوژیک و شاخصه های ارزیابی ظرفیت آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 242. مطالعه تئوریکی تجربی نقش کارآفرینی در بستر سازی کسب و کار دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 243. مطالعه تئوریکی تجربی نقش مدیریت دانش در نوآوری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 244. مطالعه تئوریکی تجربی نقش نوآوری در کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 245. مطالعه تطبیقی مدل های رابطه IT و بهره وری نیروی انسانی با رویکرد ICT  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 246. مطالعه تطبیقی نوآوریهای تکنولوژی و اثرات زیست محیطی آن  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 247. مطالعه رابطه بین خودکارآمدی و سرمایه اجتماعی کارآفرینان با ملاحظه اثرمیانجی شایستگی اجتماعی آنها مطالعه موردی: کارآفرینان شهرکهای صنعتی استان فارس  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 248. مطالعه نقش کارآفرینی زنان درکاهش آسیب های اجتماعی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 249. مطالعه ی تئوریکی –تجربی کارآفرینی در صنعت گردشگری (هتل های کوچک و متوسط)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 250. مطالعه ی تئوریکی تجربی هوش تجاری  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 251. معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 252. مفاهیم و راهبردهای سازمان های کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 253. مقایسه تئوریکی تجربی تاثیر ویژگیهای صنعت بربقای شرکت های تازه وارد  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 254. موانع توسعه ی کارآفرینی و اقتصادی اشتغال زنان درجامعه کشور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 255. موانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی سازی و راهکارها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 256. مهارت آموزی،کارآفرینی و بهره وری مهارت آموختگان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 257. مهارت های مدیریتی و نقش آن در نوآوری شرکت های کوچک و متوسط SMEs  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 258. نظام آموزشی خلاقیت و جایگاه آن درکارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 259. نظریهها و الگوها/مدلهای ارتباط میان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 260. نقش آموزش و رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 261. نقش برنامه ریزی درسی آموزش عالی درارتقای آموزش و اشاعه فرهنگ کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 262. نقش جغرافیای پزشکی در کارآفرینی و توسعه سلامت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 263. نقش دانشگاه کارآفرین و صنعت به عنوان کلید توسعه ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 264. نقش دانشگاهها در آموزش و توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 265. نقش رهبری آموزش عالی برای رسیدن به دانشگاه کارآفرین درچشم انداز 1404 ایران  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 266. نقش سرمایه اجتماعی سازمانی دربهبود کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 267. نقش سرمایه فکری درارتقاء ظرفیت نوآوری بنگاه های کوچک و متوسط  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 268. نقش شرکت های دانش بنیان درتوسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 269. نقش عوامل اقتصادی بر ریسک پذیری کشاورزان به عنوان مؤلفهای مؤثر درایجاد روحیه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 270. نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 271. نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 272. نقش کارآفرینی در توسعه ی پایدار گردشگری در مناطق روستایی با تکیه برکارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 273. نقش کارآفرینی درارتقای تولید ملی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 274. نقش کارآفرینی درتوسعه روستا  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 275. نقش کارآفرینی درسلامت سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 276. نقش وتاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 277. نقشو جایگاه مدیریتدانشدر سازمانهای دانشبنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 278. نقشهای رقابتی اصول و ارزشهای تعاون  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 279. نگاهی اجمالی به ارتباط نوآوری و آموزش کارآفرینی دردانشگاه ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 280. نگاهی بر تاریخچه و سیر تکوینی نقش و جایگاه تعلیم و تربیت در کارآفرینی دانش بنیان در سیر پیشرفت و توسعه جوامع بشری با تأکید بر عوامل تأثیر گذار بر اشتغال مهارت آموختگان آموزشهای فنی و حرفه ای خراساى جنوبی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 281. نگرش کارآفرینان به سوی شکست (رویکرد یادگیری تجربی) مطالعه ی موردی: دانشگاه علمی کاربردی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 282. نوع شناسی آموزشهای مورد نیاز کارآفرینان نوپا  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 283. نوع شناسی ارتباط کارآفرینی سازمانی و فرصت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 284. واکاوی اثر مؤلّفههای برنامه درسی بر روحیهی کارآفرینی دانشجویان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 285. هوش معنوی عامل ارتقاء کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 286. Strategic Analysis of Business Cluster of Haraz Salmon of Mazandaran  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

ایان نامه ها و پژوهش های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال ، چالش ها و فرصت های آن

               

عنوان      نگارنده

بررسی نگرش پرستاران فارغ‌التحصیل شاغل در مورد روانپرستاری‌  ثریا قدکپور

بررسی عملکرد مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه کارکنان‌            محمدرضا عبدالرحیمی

رابطه نقش های جنسیتی، هموابستگی و ترس از موفقیت در زنان متأهل فارغ التحصیل دانشگاهی شهر تهران‌               شادی شریفی‌

کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه بین مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) استان قم   اسماعیل قادری

بررسی علل گرایش به انتقال فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس و بالاتر از وزارت آموزش و پرورش به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی‌                غلامعلی طبرسا‌

صادرات غیرنفتی و اشتغال    زهرا جعفری هرندی

اثر رشد اقتصادی بر روی اشتغال‌          محرم علی زیبایی

بررسی تنگناها و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش صنعت طی دوره 1380-1350‌          مریم حبیبی‌فر

تأثیر آموزش‌های رسمی کشاورزی در اشتغال وکارایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی شاغل در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان کرج‌ حسین سلیمی‌

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعهد کار‌            فریبا اسمعیل طلایی‌

بررسی انگیزش و نگرش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشکده دندانپزشکی قزوین سال تحصیلی 81-80‌     پروانه جز قنبری

شهرک اشتغال‌، مجموعه تولیدی، تجاری، مسکونی در غرب تهران  

ارائه یک الگوی سیستمی برای مطالعه اثرات اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها بر توسعه‌               صدیقه خادمی حبیب آبادی

بررسی الگوهای تقاضای نیروی کار تحصیل کرده و پیش بینی تقاضای جایگزینی نیروی کار با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی ‏(Random Voefficient)‏‌        مصطفی موسوی کرچائی‌

بررسی اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاه مازندران        منصوره طالعی فر

آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد،‌ اشتغال و توزیع درآمد در ایران        علی اکبر ناجی میدانی

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاه های بزرگ صنعتی ایران (1382-1350)‌       عباس محتشمی

بررسی اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ‏(ICT)‏ بر اشتغال در صنایع استان تهران‌          شادی اخوان زنجانی‌

مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر بهره‌وری در کشورهای آسیایی و اروپایی        امین قبادی‌

مرکز ارتباطات فارغ‌التحصیلان معماری‌               نگین ستوده نژاد نعمت‌الهی‌

بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان دختر و پسر شاخه کاردانش آموزش متوسطه مناطق 19 گانه شهر تهران سعیده نساج

بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز‌        زهرا نامجویان شیرازی‌

بررسی وضعیت اشتغال زنان در صنعت جهانگردی و سنجش نگرش مدیران هتل های تهران‌          محمد یزدانی

تخمین حجم اشتغال غیر رسمی در ایران (مطالعه موردی شهر همدان)‌                فرزانه شمس فخر

ارزیابی برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان کشور‌           زهرا محمودی

بررسی اثرات تسهیلات اعطانی بانکهای کشور بر اشتغال و سطوح عمومی قیمتها در استانهای منتخب طی سالهای 1383-1379‌               بتول حسینمردی

بررسی حوادث ناشی از کار در یکی از بیمارستانهای شهر تهران‌        سیامک فیاض

تحلیل تاثیر حامل‌های انرژی (برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در ایران طی‌ سال‌های 1381-1350  هدیه عماد الاسلام سعید‌

بررسی مشکلات معلمین فارغ‌التحصیل از مراکز تربیت معلم‌               ملوک خادمی‌

رتبه بندی بخشهای مختلف اقتصاد ایران براساس اشتغالزایی با استفاده از جدول داده-ستانده معمولی و فازی     عبدالعلی اکبری‌

بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق استان سیستان و بلوچستان‌               محمدحسن ضیائی‌

بررسی نقش خروج کارگاه‌های کمتر از 5 نفر از مشمولیت قانون کار در اشتغال این کارگاه‌ها در ایران             ناهید حسین زاده‌

بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران        فرزاد اسکندری

تاثیر تحصیلات و اشتغال زنان بر تاخیر در سن ازدواج در تهران‌       فیروزه کاری‌

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر نگرش زنان شاغل نسبت به نابرابری جنسیتی در امر اشتغال‌          فاطمه قاسملو

بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از سال 1368 تا 1372‌                محسن اخترپور

بررسی روند آموزش و اشتغال فارغ‌التحصیلان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از 1368 تا 1374‌               وحید کشتکار‌

بررسی وضعیت اشتغال نیروی متخصص وترسیم چشم انداز آینده آن ( بررسی موردی : استان گیلان)‌           مهرداد حسینی

سنجش گرایش زنان به اشتغال و عوامل مؤثر بر آن (مورد شهر تهران)‌             زهرا فروزنده‌

بررسی تاثیر میزان تحصیلات و درآمد مردان برنگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان‌  پریوش محضری‌

بررسی نقش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای استراتژیک مدیران شرکت ایران خودرو-دیزل (خاور سابق)‌              محمد دوستار‌

طراحی مدل کسب و کار با استفاده از متدولوژی شیء گرا و بررسی تاثیر آن بر فرایند مدیریت دانش در سازمان‌            سعید جهانیان‌

توصیف وضعیت و نگرش شغلی فارغ‌التحصیلان پسر دوره کارشناسی مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در ادارات تربیت بدنی سراسر کشور و مقایسه آن با دیدگاه مدیران‌        محمد توانا‌

بررسی تاثیر سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی طی سالهای 81-1345               اقدس قمشه

ارزیابی پیش بینی اشتغال و جمعیت در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای بر اساس مدل گرین -لاری و اقتصاد پایه (نمونه موردی منطقه کلان شهری تهران)‌     فرشید عشق‌آبادی

بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان در ایران بین سالهای 83-1373‌         اعظم اصفهانکلاتی

آثار سیاست‌های مالی دولت بر اشتغال در ایران (1383-1357)‌         حجت‌الله هاشم‌بیگی‌

بررسی رابطه مصرف انرژی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی: مورد ایران (80-1346)‌  مرتضی خورسندی

تحلیل اقتصادی نقش بخش دفاع در اشتغال‌             محمدتقی رمضانی‌

بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت های کارآفرینی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی           نسرین احمدزاده

بررسی اثر تغییرات نقدینگی بر بخش صنعت در ایران        سیمین دخت نقوی کلجاهی

بررسی تاثیر آموزش‏‎‎‏های عالی علمی-کاربردی بر اشتغال در بخش کشاورزی، مطالعه موردی در استان‏‎‎‏های شمال غرب کشور‌     مهناز محمدزاده نصرآبادی

تغییرات تاثیر گذاری اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخش‌های اقتصادی در ایران‌            زهرا اکبری‌

بررسی تاثیر سبک مدیریت بر کارائیی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس                حجت الله ابراهیمی

بررسی نیازهای آموزشی فارغ‌التحصیلان دانشکده دندانپزشکی یزد طی سالهای 84-1377              سعید میرسعیدی

مورد کاوی چالشهای پیاده‌سازی روش BSC در سازمانهای ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر مدیریت فرایندهای کسب و کار‌               سعیده منصوری‌

اثر بخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بر نگرش نسبت به بازار کار و خود پنداره شغلی افراد مراجعه کننده به ستاد کارآفرینی شهرداری تهران‌          لقمان احمدی پور‌

بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی در کاهش مشکلات کاریابی مراجعین زن فارغ‏‎‎‏التحصیل دانشگاهی در مراکز کاریابی وزارت کار‌            زهرا پارسا سیرت‌

بررسی ارتباط بین اشتغال زنان و بهداشت باروری: مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌                صدیقه فرهادی

اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران‌      سهیلا عزیززاده‌

بررسی تاثیر اشتغال به کار دانشجویان پرستاری در طی دوران تحصیل بر مؤفقیت تحصیلی آنان در دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی واقع در شهر تهران سال 1372                شهناز بوراکی

رابطه بین آموزش فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با بازار کار و اشتغال در شهر اصفهان            مریم یحیائی

بررسی عوامل موثر در موفقیت تیم‏‎‎‏های بهره‏‎‎‏وری در شرکت صنایع آذر آب‌      بهرام آنالویی

مطالعه فرهنگ کار و اخلاق کاری در جامعه ایران از منظر جامعه شناختی       مهدی سلطانزاده‌

بررسی عوامل محتوایی موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی‌     شاهرخ شهریور

               

احداث جایگاه سوختگیری شناورها        مصطفی گودرزی- علی فلاوند- سلیمان نجفی بیرگانی

تاسیس کارخانه لوله و اتصالات پلی پروپیلن         علی اصلاحچی،محمدعلی مهندسی

تاسیس آموزشگاه هواپیمای مدل (بدون سرنشین)  بهنام مکوندی، فریبرز فروتن

رویکرد آموزش مفاهیم کارآفرینی برای دانشجویان رشته کامپیوتر      محمد مشهدی زاده،هیات علمی واحد مبارکه

بررسی چگونگی استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی در جهت جلوگیری از رشد میکروب ها و بهبود طعم مواد غذایی (مطالعه موردی در فیله های ماهی) با رویکرد استراتژی تمایز         نسرین چوبکار

احداث نیروگاه های کوچک و تولید پراکنده برق    محمود زاده باقری

ارائه طرح توجیهی راه اندازی پارکینگ طبقاتی در قم          محمد آشتیانی ؛علی محمدی

تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری                شهریار شاهوارپور

 

    صفحه اصلی

    نمونه پایان نامه و پروپوزال

    وبلاگ

    خدمات ما

    پایان نامه های مدیریت

    پرسشنامه

    تماس با ما

 

۱۷:۵۱:۵۶

یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۳

 

    خدمات موسسه

    نمونه پروپوزال و پایان نامه

    پرسشنامه ها

    دعوت به همکاری

    مقالات مرتبط با پایان نامه

    تماس با ما

 

در زمینه نوشتن و مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارآفرینی و گرایش های مختلفی که این رشته دارد، انتخاب موضوع خوب و مناسب را در این زمینه ضروری می گرداند. هر کدام از گرایش های رشته کارآفرینی باید متناسب با اولویت های پژوهشی که دارد، انتخاب موضوع شود. به طور کلی رشته کارآفرینی دارای رشته های زیر است: کسب و کار جدید، کارآفرینی سازمانی، بخش عمومی، فناوری، آموزش و ترویج کارآفرینی، که برای هر یک از این گرایش ها باید انتخاب موضوع پایان نامه به طور مناسب انجام گردد.

 

در تمامی شاخه های کارآفرینی و بری نوشتن پایان نامه کارآفرینی،  بسیاری از دانشجویان در گرایش های مختلف کارآفرینی در هنگام انتخاب موضوع برای این رشته دچار مشکل هستند، چراکه نگران می باشند که آیا موضوعی که برای پایان نامه کارآفرینی خود انتخاب کرده اند، برای گرایش مربوطه و در جهت نوشتن پروپوزال و پایان نامه کارآفرینی مناسب است یا نه. برای پایان نامه کارآفرینی به غیر از انتخاب موضوع خوب، نوع نگارش هم بسیار دارای اهمیت می باشد. در گرایش های مختلف رشته کارآفرینی می توان موضوعات بسیار خوب برای پروپوزال و سپس پایان نامه انتخاب کرد. همچنین دادن مقالات خارجی و داخلی هم باید برای ارائه پایان نامه مد نظر قرار بگیرد.

 

موسسه ایستگاه دانشجو با داشتن اساتید دانشگاه و افراد شناخته شده در رشته کارآفرینی و با ارائه موفق پایان نامه در رشته کارآفرینی و در گرایش های مختلف کارآفرینی با نمرات عالی، از انتخاب موضوع تا دفاع پایان نامه های کارآفرینی به همراه دانشجو بوده و از پایان نامه مقالات داخلی و خارجی استخراج می کند. این موسسه مشاوره در زمینه پروپوزال و پایان نامه کارآفرینی را همراه با ارائه توضیحات لازم برای دفاع دانشجو انجام می دهد که دانشجو بتواند با درک صحیح از پایان نامه و محتوای آن دفاع بسیار خوب و راحتی داشته باشد.

 

 

 

 

 

مقاله پروپوزال آماده مشاوره پایان نامه پایان نامه مدیریت  پایان نامه حسابداری  انتخاب موضوع پایان نامه پایان نامه علوم تربیتی  پایان نامه فناوری اطلاعات  پایان نامه زبان انگلیسی پایان نامه کارآفرینی

 

 

 

 

پایان نامه برای رشته مدیریت و علوم تربیتی

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های مدیریت

 

    گرایش های رشته مدیریت

    مدیریت دولتی

    مدیریت بازرگانی

    مدیریت بهره وری

    مدیریت سازمان

    مدیریت تحول

    مدیریت MBA

    مدیریت EMBA

    مدیریت صنعتی

    مدیریت منابع انسانی

    مدیریت اجرایی

    مدیریت امور شهری

    مدیریت تکنولوژی

    مدیریت کارآفرینی

    مدیریت مالی

    مدیریت فناوری اطلاعات

    مدیریت آموزشی

    مدیریت جهانگردی

    مدیریت بانکداری

    مدیریت بحران ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

 

مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های مختلف علوم تربیتی

 

    گرایش های رشته مدیریت

    مدیریت دولتی

    مدیریت بازرگانی

    مدیریت بهره وری

    مدیریت سازمان

    مدیریت تحول

    مدیریت MBA

    مدیریت EMBA

    مدیریت صنعتی

    مدیریت منابع انسانی

    مدیریت اجرایی

    مدیریت امور شهری

    مدیریت تکنولوژی

    مدیریت کارآفرینی

    مدیریت مالی

    مدیریت فناوری اطلاعات

    مدیریت آموزشی

    مدیریت جهانگردی

    مدیریت بانکداری

    مدیریت بحران ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

 

پروپوزال و پایان نامه برای سایر رشته ها

پروپوزال و پایان نامه کار آفرینی

 

     مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کارآفرینی:

    کسب و کار جدید

     گرایش سازمانی

    بخش عمومی

     فناوری

      آموزش و ترویج کارآفرینی ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

 

پروپوزال و پایان نامه زبان انگلیسی

 

     مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های زبان انگلیسی:

    آمورش زبان انگلیسی

    مترجمی زبان انگلیسی

    مدیریت بهره وری

    زبان و ادبیات انگلیسی و ... ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

 

پروپوزال و پایان نامه روانشناسی

 

     مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های روانشناسی :

    مدیریت دولتی

    روانشناسی عمومی

     روانشناسی بالینی

     روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

     روانسنجی

    روانشناسی صنعتی و سازمانی

    روانشناسی شخصیت و ... ، توسط موسسه ایستگاه دانشجو

     گرفتن پذیرش مقاله از ژورنال های علمی پژوهشی داخلی و ژورنال های معتبر خارجی، ISI، ISC در اسرع وقت

     نوشتن پروپوزال، پایان نامه و رساله دانشجویان واحدهای خارج از کشور(دانشگاه آزاد دبی UAE Branch).

    استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه برای سایر رشته ها

پروپوزال و پایان نامه حسابداری

 

    مشاوره پروپوزال و پایان نامه حسابداری با ارائه مقاله داخلی و خارجی توسط موسسه ایستگاه دانشجو

 

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تربیت بدنی

 

    مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی :

    فیزیولوژی ورزشی

    بیومکانیک ورزشی

    رفتار حرکتی

    حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی

    مدیریت ورزشی

 

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های فناوری اطلاعات (IT)

 

    مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تجارت الکترونیکی

    مدیریت سیستم های اطلاعاتی

    شبکه های کامپیوتری

    مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کشاورزی

 

    مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کشاورزی شامل :

    علوم دامی

    زراعت

    باغبانی

    گیاهپزشکی و سایر گرایش ها

 

پروپوزال و پایان نامه کشورهای خارجی :

 

    مالزی

    هند

    ترکیه

    ارمنستان

    کشورهای اروپایی و سایر کشورها

 

مشاوره در تدوین مقاله های داخلی و خارجی از پایان نامه

 

    مقاله علمی و پژوهشی

    مقاله ISI

    انجام تحلیل و آنالیز داده های پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبیات کارآفرینی
فرایندی که بتوان با استفاده از خلاقیت، عنصر جدیدی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل، به وجود آورد، کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست، سازمانی هم می‌تواند باشد. به عقیده «آرتورکول» کارآفرینی عبارت است از فعالیت هدفمند که شامل یک سری تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد برای ایجاد، توسعه یا حفظ واحد اقتصادی است. از دیگر سو «روبرت نشتات» فرهنگ کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب فرصتها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و تأسیس یک کسب ‌و ‌کار می‌داند. (داریانی، 1380) جامعه شناسان و روانشناسان، ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرات محیط بر فرد و ویژگیهای شخصیتی آن را بررسی کرده اند. بی­شک در توسعه فرهنگ کارآفرینی نیز عوامل متعددی دخیل هستند که ضروری است، درجه تاثیرگذاری هر یک از آنان مشخص شود.
 

نظریه  فرهنگ کارآفرینی پارسنز
پارسنز، جامعه شناس شهیر آمریکایی که نظریه‌های خود را در چهار نظام زیستی، فرهنگی، نظام اجتماعی و دینی بیان کرده است، توسعه فرهنگ خلاقیت و ابتکار را محصول نظام اجتماعی و تحت تاثیر نهاد خانواده و مدرسه می داند که در پرتو آن، انگیزه کنشگران برای به عهده گرفتن نقشهای تولیدی بالا می رود. در همین خصوص باید به شیوه جامعه پذیری، میزان رشد و انسجام شخصیت، استقلال فردی، طرز تلقی از کار در جامعه، سخت کوشی، پشتکار و وقت شناسی اشاره کرد.
 
نظریه  فرهنگ کارآفرینی ماکس وبر
ماکس وبر جامعه شناس بزرگ آلمانی در تشریح تبیین چگونگی شکل گیری تمدن نوین صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین به مفهومی اشاره می کند که این مفهوم به زبان امروزی، همان فرهنگ کارآفرینی است. وبر توسعه فرهنگ کارآفرینی را متأثر از چهار عامل تشویق به کار برای سعادت، خطرپذیری برای تغییر سرنوشت، برنامه‌ریزی برای آینده و صرفه جویی می‌داند.
 
نظریه  فرهنگ کارآفرینی مک‌کله‌لند
مک کله لند، روانشناس اجتماعی معاصر، نظریه نیاز به موفقیت را برای اولین بار در مباحث اجتماعی مطرح کرد. وی معتقد بود جوامعی که دارای نیاز به موفقیت پایین هستند، نرخ سرمایه گذاری، خطر پذیری در آنها پایین است و به تبع آن توسعه نیافته هستند و در جوامعی که نیاز به موفقیت بالا است، نرخ سرمایه گذاری و خطر پذیری نیز بالاست. در این جوامع، افرادی پیدا می شوند که کسب و کار جدیدی راه اندازی می کنند، شرکت یا واحد اقتصادی را سازماندهی می کنند و ظرفیت تولیدی و بهره وری آن را افزایش و بهبود می بخشند. مک کله لند چنین افرادی را کارآفرین می نامد و عواملی نظیر شیوه جامعه پذیری، شیوه های تربیتی والدین، طبقه اجتماعی والدین، ایدئولوژی حاکم، مذهب و تحرک اجتماعی را عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی می داند. توجه خاص او به فرهنگ در امر کارآفرینی است و مناسبترین نوع جامعه پذیری را تقویت استقلال فردی و ایجاد اعتماد به نفس می داند که موجب کارآفرینی می شود.
 

کارآفرینی بعنوان یکی ازاستراتژی های اثربخش درمحیط عصرحاضر، الگویی کارآمد جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی قلمداد می گردد. امروزه از آن بعنوان موتور محرکه توسعه و نیز عامل ایجاد مزیت رقابتی درجهت رشد وبقای جوامع نام برده می شود به گونه ای که آن بعنوان یکی ازشاخص های مهم حتی دربین ممالک پیشرفته و توسعه یافته موردنظر وامعان اندیشمندان واقع گردید و همه ی این مزایا و دستاوردهای درخشان متکی به وجود ویژگی های متعالی درانسان های توانمند، متعهد، خودباور و مسئولیت پذیر بنام کارآفرین که واجد مختصات گرانسنگی همچون: پیشگامی،نوآوری وخلاقیت،آینده نگری،تعهد،اعتمادبه نفس بالا،استقلال طلبی وتعالی جویی می باشند.

تحول و دگرگونی که در مقوله ی کارآفرینی روی داده، رخداد و راندمان رویکردهای مالی تمامی جهان را متأثر کرده است؛ مفهوم کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تا کنون بنحوی کارآفرینی را در نظریه های خود تشریح نموده اند. پیتر دراکر معتقد است که کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید کارآفرین ارزش ها را تغییر می دهد و ماهیت آنها را دچار تحول می نماید؛ به گونه ای که دنیای کار و تجارت برای همیشه متاثر از این مقوله خواهد بود. برای مثال، می توان به شروع قدرتمندانه ی فعالیت های کارآفرینی در کشور آمریکا طی ده سال گذشته اشاره کرد. به گونه ای که کارآفرینی در قالب کسب وکارهای کوچک، یعنی آن هایی که دارای کمتر از پانصد نفر شاغل هستند، 53 درصد از نیروی کار خصوصی را استخدام کرده و هم چنین 47 درصد از میزان فروش و 51 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهند. 16 درصد از تمامی واحدهای تجاری که اکنون در آمریکا مشغول به فعالیت هستند، ظرف یک سال گذشته به ثبت رسیده اند و واحدهای تجاری کوچکتر هم حدود 67 درصد از اختراعات و اکتشافات جدید را به نام خود ثبت کرده اند (Reynolds, Hay & Camp, 1999).
   کارآفرینی را می توان یک فرآیند پویا نامید؛ که شامل آرمان، تحول، دگرگونی و خلاقیت می شود. این فرآیند به کاربرد و استفاده ی نیرو و انگیزه ی افراد در جهت خلق و اجرای ایده های نو و هم چنین راه حل های کاربردی احتیاج دارد . اجزای اصلی این فرآیند شامل موارد زیر است:
1.    میل به خطرپذیری حساب شده براساس زمان
2.    ارزش خالص یا فرصت شغلی
3.    توانایی تشکیل یک تیم در ارتباط با انجام یک کار پرخطر
4.    داشتن مهارت خلاق در نظم بخشیدن به منابع مورد نیاز
5.    داشتن مهارت اساسی در پی ریزی و طراحی یک طرح منسجم و پایدار شغلی
6.    داشتن چشم اندازی برای یافتن فرصت هایی که دیگران نمی توانند در یک موقعیت به هم ریخته و پرآشوب دریابند .

گرچه از دیرباز و در گذشته های بسیار دور وجود کارآفرینان بعنوان "عاملان تغییر" برای جوامع انسانی تحول آفرین و محسوس بود اما امروزه به لحاظ تعداد بیشماری از الزامات و ایجاد شرایط منحصر بفرد و ویژه ای توجه به این مقوله از اهمیت دو چندانی بالاخص درتسهیل فرایندتوسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی برخوردار گردیده است به گونه ای که میتوان ازآن بعنوان یک رویکرد استراتژیک و مزیت آفرین وعامل چابکی درنظام های اقتصادی و اجتماعی سال های آغازین هزاره ی جدید نام برد.


- کارآفرینی؛ فرهنگ مشارکت
در شرکتهای کوچک، کارآفرینی، ساختار سازمانی ساده‌تری دارد و سلسله مراتب، بسیار مختصر و مفید است. درحالی‌ که در ساختارهای منسجم و گسترده سازمانهای سنتی، سلسله مراتب گسترده‌ای حکمفرماست. در این سازمانها، فرهنگ تضمین امنیت شغلی، در مقابل ”اطاعت“ شکل می‌گیرد. اما در کارآفرینها بیشتر ساختار شبکه‌ای وجود دارد و به ‌جای فرایندهای عمودی، فرایندهای افقی در آنها جاری است. با کم‌شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بیشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می‌گیرد.
 
- کارآفرینی؛ فرهنگ خلاقیت
کارآفرینان، افراد خلاقی هستند که ایده‌های نو تولید می کنند و آن را در قالب یک شرکت به سرانجام می‌رسانند. به علاوه در شرکتهای کارآفرین، کارکنان می‌توانند به دنبال ناشناخته‌ها بروند و روشهای جدید را به محک تجربه بگذارند. در این شرکتها افراد با خلاقیت و ابتکار عمل، تشویق می‌شوند. بها دادان به خلاقیت نه‌ تنها در درازمدت باعث رشد و توسعه شرکتها می‌شود،‌ بلکه زمینه مناسبی را برای رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای انسانی فراهم می‌کند.
 
- کارآفرینی؛ فرهنگ استقلال‌طلبی و قبول مسئولیت
کارآفرینان، افرادی هستند که روحیه استقلال‌طلبی (روی پای خود ایستادن) را دارند و حاضرند مسئولیت کار و اشتغال خود (و حتی دیگران) را برعهده گیرند. این افراد معتقدند باید برپایه تواناییها، شایستگیها و فکرهای خود، امرار معاش کنند و اساساً روحیه ”کارمندی“ ندارند. در ساختار سازمانهای گسترده و سنتی ”امنیت شغلی“ بهایی بود که در مقابل ”اطاعت“  به کارکنان پرداخت می‌شد. اما در شرکتهای کوچکِ کارآفرین، نه ”امنیت شغلی“ به معنای فراگیر آن وجود دارد و نه ”اطاعت“. در چنین شرکتی کارکنان، خودگردان، خطرپذیر و مسئولیت‌پذیرند و همه خود را در برابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری، مسئول و پاسخگو می‌دانند.
 
- کارآفرینی؛ فرهنگ مخاطره‌پذیری
کارآفرینان، باید مخاطره‌پذیر باشند، یعنی بتوانند نسبت به موقعیت، شرایط، امکانات و در یک کلام آینده خود خطرکرده و برای کسب ”موفقیتی محتمل“ مبارزه کنند. باید دولت یا دیگر حامیان مستقل، حاضر به پذیرش مخاطره مورد نیاز کارآ‏فرین باشند و ”سرمایه مخاطره‌پذیر“ برایش فراهم و او را در مراحل مختلف کارآفرینی همراهی کنند. افرادی که دارای روحیه محافظه‌کاری و یا کارمندی هستند، اســاساً کارآفرینان موفقی نخواهند بود. توسعه کارآفرینی با ایجاد فرصتهای برابر برای بروز استعدادهای نهفته افراد، می تواند درنهایت به توسعه عدالت اجتماعی در کشور منتهی شود.

معرفی گرایش مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی. هدف از اجرای دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی می باشد.

شرکت کنندگان در این دوره بهتر است دارای تجربه کار عملی در یکی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی باشند. دانش آموختگان رشته کارآفرینی بعنوان مدرس، مدیران موسسات، پژوهشگران و متخصصین مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی – اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک نمایند.


منابع


-1 احمدپور داریانی، محمود، 1377، طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین صنعت، رساله دکترا دانشگاه تربیت مدرس، 1377.
-2 احمدپور داریانی، محمود،1380، کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات، الگوها، انتشارات پردیس.
-3 پاپزن، عبدالحمید، توسعه سخت افزار، پول و امکانات و یا مغزافزار کارآفرینی؛ مجموعه مقالات همایش توسعه، 1380.
4- سیدحسینی، محمد، 1381، شناسایی عوامل و شاخصهای اولویت دار جهت دستیابی به سازمانهای کارآفرین در کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران.

-5Brockhaus، R. and Horwitz، P. (2000). The Psychology of the Entrepreneur، In D. Sexton & R. Smilor. The Art and Science of Entrepreneurship Cambridge، Mass: Ballinger.
6-Cornwall Jeffrey & Perlman Baron، (2000) organizational entrepreneurship، Richard Irwin.
7-Haug H.M & Pardy w. (1999) "community entrepreneurship in north eastland" ، international journal of entrepreneurial behavior & research، vol 5، N.4.
8-Prokopenko Joseph & Pavlin Igor، (1999). Entrepreneurship development in pullice enterprises، international labour organization.
9-Thompson john & Geoff ALVY، (2000) "The worls of the entrepreneur" vol. 38، No.5.
10-Williams Care Elwood & Tse Eliza، (1999). "the relationship between strategy and entrepreneurship"، international journal of contemporary hospitality management، vol.7، N.1.

 
*سیداکبر غلامیان: کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت
**رضا ویسی: کارشناس ارشد مطالعات توسعه و دستیار علمی دانشگاه جامع پیام نور مازندران
***حسین نازکتبار: کارشناس ارشد جامعه شناسی و دستیار علمی دانشگاه جامع پیام نور مازندرانمشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com کارآفرینی مدیریت کارآفرینی


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


 انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی پاورپوینت و دانلود پرسشنامه  doc  pdf ppt docx