برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه پروپوزال سازه های هیدرولیکی آبی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل
 مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه و پروپوزال مهندسی عمران سازه خاک و پی مدیریت ساخت سازه های هیدرولیکی آبی


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  پایان نامه و پروپوزال مهندسی عمران سازه خاک و پی مدیریت ساخت سازه های هیدرولیکی آبی


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال مهندسی عمران سازه خاک و پی مدیریت ساخت ژئو تکنیک  سازه های هیدرولیکی آبی

  1. بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریانهای ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی  Fulltext
 2. مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوق  Fulltext
 3. آبشستگی اطراف پایه استوانه ای شکل در یک قوس 180 درجه  Fulltext
 4. آبشستگی اطراف پایه پل ها  Fulltext
 5. آبشستگی در شرایط آب صاف در اطراف گروه پایه  Fulltext
 6. آبشستگی موضعی اطراف پایهی کناری پل و اقدامات کنترلی با استفاده از آبشکن نفوذپذیر  Fulltext
 7. آبشستگی موضعی اطراف پایهی کناری پل و اقدامات کنترلی با استفاده از آبشکن نفوذپذیر  Fulltext
 8. آبشستگی موضعی بستر ناشی از جت افقی مستغرق برروی کف بند زبر  Fulltext
 9. آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس کانال و فاصله بین پایه ها  Fulltext
 10. آبشستگی موضعی در پائین دست سرریز ریزشی آزاد  Fulltext
 11. آبشستگی ناشی از جتهای مستطیلی در پائین دست پرتابه های جامی شکل  Fulltext
 12. آنالیز قابلیت اطمینان مرتبه اول آبشستگی پایه های پل استوانه ای  Fulltext
 13. اثر اپی ها در کنترل آبشستگی کناره رودخانه  Fulltext
 14. اثر ارتفاع ریزش بر حداکثر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد  Fulltext
 15. اثر استغراق و زاویه قرارگیری آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه بر آبشستگی بستر  Fulltext
 16. اثر استفاده از شمعهای حفاظتی بر کاهش آبشستگی پایه پل استوانهای  Fulltext
 17. اثر باز شدگی دریچه و دبی جریان در آبشستگی ناشی از جت مستغرق عبوری از دریچه کشویی  Fulltext
 18. اثر دانه بندی مصالح بر حداکثر عمق آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد  Fulltext
 19. اثر زاویه قرارگیری صفحات دوگانه در کاهش آبشستگی پایه پل در موقعیت 45 درجه  Fulltext
 20. اثر زبری لوله بر روی آبشستگی زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه و بررسی کنترل آبشستگی  Fulltext
 21. اثر زمان بر آبعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد  Fulltext
 22. اثر فاصله بین آبشکنها بر حداکثر عمق آبشستگی سری آبشکن های L – شکل  Fulltext
 23. اثر نوع رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده در پایین دست دریچه کشویی  Fulltext
 24. اثرات ناشی از مکان برداشت شن و ماسه بر آبشستگی پایه پل  Fulltext
 25. اثرارتفاع قرارگیری طوق در کاهش آبشستگی تکیه گاه مستطیلی پل در کانال مرکب  Fulltext
 26. اثردانه بندی مصالح بر روی حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع دایره شکل  Fulltext
 27. اثرشکل مقاطع پایه پلها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف  Fulltext
 28. ارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پل  Fulltext
 29. ارائه رابطه تجربی تعیین تاثیر پارامتر های هندسی - هیدرولیکی برابعاد حفره آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی جامی شکل نرمال و دندانه دار  Fulltext
 30. ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0 و نتایج آزمایشگاهی  Fulltext
 31. ارزیابی آبشستگی موضعی پلها (مطالعه موردی:پل بشار بالادست)  Fulltext
 32. ارزیابی آزمایشگاهی اثر دیوارهای ساحلی صندوقه ای با ضرایب تخلخل متفاوت بر میزان آبشستگی و تحکیم بستر جلوی دیوار و ضرایب انعکاس امواج  Fulltext
 33. ارزیابی پدیده ی ابشستگی در پایاب سرریز ها و راه کارهایی جهت مقاومت سازی و کاهش آبشستگی  Fulltext
 34. ارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل آبشکنها بر اساس داده های صحرایی  Fulltext
 35. ارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل تکیه گاههای پل  Fulltext
 36. ارزیابی کمی روابط آبشستگی جتهای مایل و عمودی در سازه های هیدرولیکی  Fulltext
 37. ارزیابی مدل های MNLR,ANFIS,RBF,FFBP در برآورد عمق آبشستگی پایه پل  Fulltext
 38. ارزیابی معادلات حاکم بر آبشستگی در پایین دست پرتابه های جامی شکل با بکارگیری دادههای میدانی و آزمایشگاهی  Fulltext
 39. ارزیابی مقایسه­ای مدلهای MLP،RBF ، ANFIS و MNLR در برآورد ابعاد حفره ­آبشستگی پائین­دست سرریز  Fulltext
 40. ارزیابی مقایسه‌ای مدلهای شبکه های عصبی، نروفازی و روابط تجربی در برآورد عمق آبشستگی موضعی پایه پل  Fulltext
 41. ارزیابی و مقایسه روابط محاسبه آبشستگی ناشی از جت های افقی درپایین دست سازه های هیدرولیکی  Fulltext
 42. ارزیابی و مقایسه روابط محاسبه آبشستگی ناشی از جتهای افقی درپایین دست سازه های هیدرولیکی  Fulltext
 43. استخراج رابطه بهینه تخمین عمق آبشستگی پایه پل ناشی از تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان  Fulltext
 44. استفاده از باله مدفون برای کنترل آبشستگی تکیهگاه پل  Fulltext
 45. استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی (ANFIS) در تخمین آبعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز  Fulltext
 46. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پای شمع حاصل از موج  Fulltext
 47. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در محاسبه عمق آبشستگی در راس موج شکن با دیواره قائم  Fulltext
 48. استفاده از میکرومدل برای بررسی آزمایشگاهی عمق آبشستگی اطراف آبشکن Lشکل  Fulltext
 49. الگوی آبشستگی اطراف آب شکن ها  Fulltext
 50. امکانسنجی استفاده از آستانه بستر در کاهش آبشستگی پاییندست حوضچه های آرامش  Fulltext
 51. BRI-STARS شبیه سازی پدیده آبشستگی در پایه های پل با مدل ریاضی  Fulltext
 52. برآورد تاثیر گوه مستغرق بر نرخ آبشستگی موضعی پیرامون پایه استوانه ای  Fulltext
 53. برآورد حداکثر عمق آبشستگی اطراف آبشکن L- شکل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و فازی عصبی  Fulltext
 54. برآورد حداکثر عمق آبشستگی تحت اثر جتهای دیواره ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  Fulltext
 55. برآورد حداکثر عمق آبشستگی حول آبشکنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  Fulltext
 56. برآورد حداکثر عمق آبشستگی موضعی اطراف یک خط لوله در تقاطع با رودخانه  Fulltext
 57. برآورد عمق آبشستگی با دبی سیلاب طرح بدست آمده از روش های تجربی و مدل Hec-Hms و مقایسه با مدل Hec-Ras (مطالعه موردی پل رودخانه چالوس)  Fulltext
 58. برآورد عمق آبشستگی پایه پل با استفاده ازتلفیق مدل ریاضی با مدلهای تجربی  Fulltext
 59. برداشت بیرویه مصالح رودخانهای در استان خوزستان یکی از عوامل اصلی آبشستگی پایه و کوله پلهای بزرگ  Fulltext
 60. بررسی آبشستگی آبشکنهای عمود بر خطوط ساحلی  Fulltext
 61. بررسی آبشستگی اطراف آبشکن و کاهش آن با استفاده از ردیف شمع  Fulltext
 62. بررسی آبشستگی پایاب سیستم تخلیه سیلاب سد گلابر با استفاده از مدل فیزیکی  Fulltext
 63. بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس  Fulltext
 64. بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس  Fulltext
 65. بررسی آبشستگی در اطرافپایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و کابل  Fulltext
 66. بررسی آبشستگی در پای موجشکن های قائم به وسیله امواج ایستاده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  Fulltext
 67. بررسی آبشستگی سازه های مستهلک کننده انرژی سیلاب در حوزه های آبخیز امستجان و انگشتجان  Fulltext
 68. بررسی آبشستگی کوله پل  Fulltext
 69. بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل ها  Fulltext
 70. بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه  Fulltext
 71. بررسی آزمایشگاه تأثیر تغییر طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی  Fulltext
 72. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه ی پل استوانه ای غیریکنواخت  Fulltext
 73. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکنT شکل نامتقارن در شرایط مستغرق  Fulltext
 74. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکنT شکل نامتقارنو مقایسه آن با آبشکن های L شکل  Fulltext
 75. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار  Fulltext
 76. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه پرتاب کننده جامی غلتکی مستغرق تحت تاثیر زاویه جام 45 درجه  Fulltext
 77. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی دراطراف آبشکن های نیمدایره ای  Fulltext
 78. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل ها  Fulltext
 79. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی سری هندسی آبشکن های L شکل در شرایط آب زلال  Fulltext
 80. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل در هنگام وقوع سیل  Fulltext
 81. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی پایه پل در بستر خاک های چسبنده  Fulltext
 82. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل  Fulltext
 83. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی ناشی از پایه پل کج استوانه ی شکل  Fulltext
 84. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جت مستغرق در پایین دست کف بند افقی  Fulltext
 85. بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی در اطراف آبشکن تخت منفرد در قوس 180 درجه  Fulltext
 86. بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی در اطراف آبشکن تخت منفرد در قوس رودخانه  Fulltext
 87. بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی در اطراف آبشکن تخت منفرد در قوس رودخانه  Fulltext
 88. بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع صفحات مستغرق در حجم حفره آبشستگی اطراف آن در خم 180 درجه  Fulltext
 89. بررسی آزمایشگاهی اثر انقباض جریان بر حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی سرریز-دریچه  Fulltext
 90. بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی مصالح بر آبشستگی اطراف آبشکن T شکل مستغرق در قوس 09 درجه  Fulltext
 91. بررسی آزمایشگاهی اثر طوق در کاهش آبشستگی در تلاقی رودخانه ها  Fulltext
 92. بررسی آزمایشگاهی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیرمستغرق  Fulltext
 93. بررسی آزمایشگاهی اثر طول بالادست آبشکنT شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط مستغرق  Fulltext
 94. بررسی آزمایشگاهی اثر عدد فرود بر آبشستگی در آبشکن سرسپری جاذب مستغرق  Fulltext
 95. بررسی آزمایشگاهی اثر عمق پایاب بر پروفیل آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاد  Fulltext
 96. بررسی آزمایشگاهی اثر فاصله آبشکن محافظ در میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل  Fulltext
 97. بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها  Fulltext
 98. بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی  Fulltext
 99. بررسی آزمایشگاهی اثرآرایش شمع غیرمستغرق در مقدار کاهش آبشستگی پایه کناری پل  Fulltext
 100. بررسی آزمایشگاهی اثرعدد فرود برالگوی آبشستگی و رسوب گذاری بستر درخم با وجود سرریزهای مستغرق  Fulltext  101. بررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشکن طول تکیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگی  Fulltext
 102. بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف پایههای پل با وجود طوق  Fulltext
 103. بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف گروه آبشکنها  Fulltext
 104. بررسی آزمایشگاهی بهینهسازی طول آبشکن اول در کاهش آبشستگی موضعی  Fulltext
 105. بررسی آزمایشگاهی پایداری سنگچین در کنترل آبشستگی پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه ها  Fulltext
 106. بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع ریزش بر آبشستگی پایین دست جت های دایره ای و جعبه ای  Fulltext
 107. بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع شکاف از سطح بستر رودخانه بر آبشستگی موضعی پایه پل  Fulltext
 108. بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه طوق بر روند آبشستگی آبشکن های نیمدایرهای  Fulltext
 109. بررسی آزمایشگاهی تاثیر تخلخل بر حدکثر عمق آبشستگی آبشکن­هایL شکل نفوذپذیر در شریط آب زلال  Fulltext
 110. بررسی آزمایشگاهی تاثیر توام شکاف و کف بند برمیزان آبشستگی موضعی پایه های پل با تاکید بر تک پایه میانی  Fulltext
 111. بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجات آزادی انتقالی خطوط لوله زیر دریایی بر فرآیند آبشستگی تحت اثرجریان ماندگار  Fulltext
 112. بررسی آزمایشگاهی تاثیر سرعت بحرانی و دانه بندی بر میزان آبشستگی  Fulltext
 113. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شرایط جریان متفاوت برمیزان آبشستگی  Fulltext
 114. بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول صفحه مستغرق در کنترل آبشستگی آبشکن های قائم  Fulltext
 115. بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی  Fulltext
 116. بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پاییندست دریچهها  Fulltext
 117. بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد شمع قربانی در کاهش آبشستگی آبشکن  Fulltext
 118. بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیکی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع درکناره ی رودخانه ها  Fulltext
 119. بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات جریان و انحنای نسبی کانال بر ابعاد حفره آبشستگی در یک خم90 درجه  Fulltext
 120. بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هندسی پایه برعمق بیشینه آبشستگی موضعی پایه پل  Fulltext
 121. بررسی آزمایشگاهی تاثیرطوق لوزی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل  Fulltext
 122. بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیکی بر آبشستگی پایین‌دست جت‌های ‏ریزشی  Fulltext
 123. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه جت ریزشی کالورت برروی ابعاد حفره آبشستگی با ارتفاع ریزش ثابت  Fulltext
 124. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکاف زیر بستر در آبشستگی موضعی پایه ی پل  Fulltext
 125. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل روزنه بر آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی  Fulltext
 126. بررسی آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون مایل در کنتزل آبشستگی پایین دست پرش هیدرولیکی  Fulltext
 127. بررسی آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون مایل در میزان آبشستگی و پروفیل های بی بعد آبشستگی در پایین دست دریچه کشویی  Fulltext
 128. بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق آب بر حداکثر عمق آبشستگی پایه پل در شرایط حضور توده شاخ و برگ  Fulltext
 129. بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت ریزشی جامی شکل دندانه دار  Fulltext
 130. بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمک پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانهدار  Fulltext
 131. بررسی آزمایشگاهی تخمین حجم حفره آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاد  Fulltext
 132. بررسی آزمایشگاهی جهت ارائه معادله تجربی براورد میزان بیشترین آبشستگی موضعی اطراف ابشکن L شکل مستقر درقوس 180درجه رودخانه  Fulltext
 133. بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکن  Fulltext
 134. بررسی آزمایشگاهی رابطه بین ابعاد حفره آبشستگی موضعی پاییت دست جت های ریزشی و حجم آن  Fulltext
 135. بررسی آزمایشگاهی عمق بحرانی پایاب در آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی  Fulltext
 136. بررسی آزمایشگاهی عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیردائمی  Fulltext
 137. بررسی آزمایشگاهی کاربرد شمع مستغرق در کاهش آبشستگی دماغه آبشکن  Fulltext
 138. بررسی آزمایشگاهی کاهش ماکزیوم عمق و حجم آبشستگی موضعی با شمع غیرمستغرق  Fulltext
 139. بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در ساحل خارجی رودخانه ها با استفاده از آبشکن  Fulltext
 140. بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی با استفاده از کف بند در مصالح سبنده  Fulltext
 141. بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه ها بوسیله محافظ مرکب  Fulltext
 142. بررسی آزمایشگاهی هندسه چاله آبشستگی و نرخ آبشستگی حول آبشکن سرسپری جاذب و دافع  Fulltext
 143. بررسی اثر آبشستگی 6 پل اهواز با استفاده از نرم افزار HEC-RAS  Fulltext
 144. بررسی اثر استفاده از لایه محافظ ماسه ای برای جلوگیری از آبشستگی اطراف موج شکن توده سنگی مستغرق  Fulltext
 145. بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل  Fulltext
 146. بررسی اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگی پایه پلها  Fulltext
 147. بررسی اثر تغییر جهت مواجهه پایه ی دوکی شکل با سیال در کاهش آبشستگی و مقایسه ی آن با پایه ی استوانه ای شکل  Fulltext
 148. بررسی اثر تغییر زاویه پایه پل نسبت به جریان بر روی عمق آبشستگی در قوس رودخانه  Fulltext
 149. بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آبشستگی موضعی  Fulltext
 150. بررسی اثر زاویه صفحات مستغرق متوالی در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجه  Fulltext
 151. بررسی اثر زبری کف بند افقی بر آبشستگی پایین دست آن  Fulltext
 152. بررسی اثر شکل پایه پل بر روی عمق و پروفیل آبشستگی اطراف آن  Fulltext
 153. بررسی اثر شکل تکیه گاه برمشخصات گودال آبشستگی  Fulltext
 154. بررسی اثر طوقه در کنترل آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه ها  Fulltext
 155. بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در قوس 180 درجه رودخانه ها  Fulltext
 156. بررسی اثر طول آبشکن بر عمق آبشستگی اطراف آن در موقعیت 90 درجه در قوس 180 درجه رودخانه ها  Fulltext
 157. بررسی اثر عوامل مختلف در طرح هندسی پایه پلها با تاکید بر اثر آبشستگی  Fulltext
 158. بررسی اثر فاصله آبشکن های متوالی بر پدیدة آبشستگی در قوس ۱۸۰ درجه رودخانه ها  Fulltext
 159. بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجه  Fulltext
 160. بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم 180 درجه  Fulltext
 161. بررسی اثر موقعیت قرارگیری پایه پل استوانه ای بر عمق آبشستگی در قوس رودخانه ها  Fulltext
 162. بررسی اثر میزان رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده با دانه بندی غیر یکنواخت  Fulltext
 163. بررسی اثر وجود توام حلقه و پره در کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل  Fulltext
 164. بررسی اثرات شرایط هیدرولیکی بر الگوی جریان و آبشستگی اطراف آبشکنهای L شکل در قوس 180 درجه ملایم  Fulltext
 165. بررسی اثرات فاصله پایه های پل بر شدت آبشستگی موضعی اطراف پایه ها  Fulltext
 166. بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل  Fulltext
 167. بررسی اثرارتفاع آب روی سرریز برحفره آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه  Fulltext
 168. بررسی اثرطول بال آبشکن های T شکل مستقر در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها  Fulltext
 169. بررسی اثرموقعیت استقرار آبشکن های T شکل در قوس 90 درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها  Fulltext
 170. بررسی ازمایشگاهی تاثیر فاصله بین سرریزهای مستغرق بر میزان آبشستگی بستر در خمه90 درجه تند  Fulltext
 171. بررسی الگوی آبشستگی ،در روش نصب سری آبشکن جانسون، در دماغه های آبشکنهای متوالی در قوس 180 درجه رودخانه ها  Fulltext
 172. بررسی الگوی آبشستگی پیرامون سه آبشکن متوالی با زاویه 120 درجه  Fulltext
 173. بررسی الگوی آبشستگی پیرامون سه آبشکن متوالی با زاویه 60 درجه  Fulltext
 174. بررسی الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های پل شکاف دار با تغییر طول وجابجایی شکاف به روش حجم محدود  Fulltext
 175. بررسی الگوی جریان و آبشستگی دراطراف لوله های مستغرق دربستر رودخانه  Fulltext
 176. بررسی پدیده آبشستگی اطراف پایه های پل توسط مدل عددی FLUENT  Fulltext
 177. بررسی پدیده آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند و مقایسه مدل آزمایشگاهی با نتایج حاصل از نرم افزار FLOW-3D  Fulltext
 178. بررسی پدیده آبشستگی در دهانه های آبگیرهای مورب با زوایای متفاوت با استفاده از مدل های عددی و آزمایشگاهی  Fulltext
 179. بررسی پدیده آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده از مدل FASTER مطالعه موردی پل مشراگه  Fulltext
 180. بررسی پدیده آبشستگی در مراحل ساخت آبشکن های متوالی در قوس رودخانه ها  Fulltext
 181. بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان¬های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی  Fulltext
 182. بررسی تاثیر رس بنتونیت بر پارامترهای حفره آبشستگی بعد از سازههای رودخانه ای  Fulltext
 183. بررسی تاثیر رس بنتونیت بر حداکثر عمق آبشستگی ناشی از جت در رودخانهها  Fulltext
 184. بررسی تاثیر شکل مقطع جت بر آبشستگی بستر پایین دست  Fulltext
 185. بررسی تاثیر طول سازه ی آبشکن مستغرق بر میزان آبشستگی ساحل خارجی در قوس 90 درجه  Fulltext
 186. بررسی تاثیر عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب بر روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها  Fulltext
 187. بررسی تاثیر عمق پایاب بر هندسه گودال آبشستگی در پایین دست کف­بند  Fulltext
 188. بررسی تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طولهای متفاوت، در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از نمودار زمانی  Fulltext
 189. بررسی تاثیر نسبت دبی جریان و رسوب روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها  Fulltext
 190. بررسی تاثیر هندسه حت بر آبشستگی پایین دست با استفاده از مدلهای فیزیکی  Fulltext
 191. بررسی تاثیرسری صفحات مستغرق برمیزان آبشستگی ناشی ازتنگ شدگی آبراهه مقایسه موردی عرض تنگ شدگی 40و50 سانتیمتر  Fulltext
 192. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداکثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانه  Fulltext
 193. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف برمحاسبه عمق آبشستگی موضعی با استفاده از Hec-Ras و معادله تجربیCSU2001  Fulltext
 194. بررسی تأثیر پارامترهای هندسی– هیدرولیکی بر میزان آبشستگی در دهانه آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قدسی (U) شکل  Fulltext
 195. بررسی تأثیر جریان غیر دائمی بر عمق آبشستگی در اطراف پایه پل ها در حضور لایه ی سپری  Fulltext
 196. بررسی تأثیر زاویه حمله سری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی ناشی از تنگ شدگی آبراهه مطالعه موردی:تنگ شدگی 40 و 20 سانتیمتر  Fulltext
 197. بررسی تأثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق دوگانه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه‌ای  Fulltext
 198. بررسی تأثیر شکل طوق در کاهش آبشستگی پایه های پل  Fulltext
 199. بررسی تأثیر عمق پایاب بر آبشستگی پایین دست جت های ریزشی  Fulltext
 200. بررسی تأثیرات طوق برکنترل میزان آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه  Fulltext  201. بررسی تجربی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های مخروطی شکل تحت اثر جریان ماندگار  Fulltext
 202. بررسی تجربی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های هرمی شکل تحت جریان ماندگار  Fulltext
 203. بررسی تشابه هندسی پروفیل های آبشستگی پائین دست جت افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی  Fulltext
 204. بررسی تشابه هندسی پروفیل های آبشستگی پایین دست جت افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی  Fulltext
 205. بررسی تغییرات زمانی آبشستگی بستر در پایین دست سرریز لبه پهن با شیب دوگانه  Fulltext
 206. بررسی تغییرات زمانی آبشستگی موضعی در پایین دست جت های ریزشی سه بعدی  Fulltext
 207. بررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی بستر چسبنده پایاب سرریزهای قائم  Fulltext
 208. بررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی پائین دست جت افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهی  Fulltext
 209. بررسی تغییرات طول آبشستگی پایین دست کف بند افقی زبر  Fulltext
 210. بررسی جریان پس از ایجاد حفره ی آبشستگی در زیرلوله های نفتی به کمک نرم افزار FLUENT  Fulltext
 211. بررسی حفرة آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای  Fulltext
 212. بررسی روش های ترکیبی جهت تخمین عمق آبشستگی در پایین دست سرریزهای جامی شکل  Fulltext
 213. بررسی زمانی گسترش مخروط آبشستگی در رسوبشویی هیدرولیکی تحت فشار  Fulltext
 214. بررسی شکل هندسی آبشکن های T شکل در کنترل آبشستگی در اطراف آن در قوس 180 درجه رودخانه ها  Fulltext
 215. بررسی عددی آبشستگی سه بعدی حول پایه پل استوانه ای شکل و مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی  Fulltext
 216. بررسی عددی آبشستگی سه بعدی حول تکیه گاه ذوزنقه ای پل و مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی  Fulltext
 217. بررسی عددی آبشستگی سه بعدی حول سری تکیه گاه مستطیلی پل و مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی  Fulltext
 218. بررسی عددی آبشستگی موضعی ناشی از جت های افقی مستغرق با مدل عددی Flow-3D  Fulltext
 219. بررسی عددی اثر جت های ریزشی آزاد برروی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست  Fulltext
 220. بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات بر روی ابعاد چاله آبشستگی ناشی از جت ریزشی آزاد  Fulltext
 221. بررسی عددی اثرنسبت طول بال به طول جان آبشکن های T شکل مستقر درقوس 90درجه برمیزان آبشستگی  Fulltext
 222. بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف گروه شمع  Fulltext
 223. بررسی عددی تاثیر شکل هندسی روزنه بر آبشستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد با مدل عددی Flow-3D  Fulltext
 224. بررسی عددی تاثیر شیب های آبشکن برکاهش آبشستگی اطراف آبشکن  Fulltext
 225. بررسی عددی تأثیر توأم پایه های مخروطی و ایجاد شکاف در پایه در کاهش پدیده آبشستگی  Fulltext
 226. بررسی عددی رسوب گذاری و آبشستگی موضعی آبشکن هی نفوذ پذیر  Fulltext
 227. بررسی عددی میزان آبشستگی دراثرتغییرات دبی پائین دست جت مستغرق مایل با استفاده از مدلSSIIM  Fulltext
 228. بررسی عمق آبشستگی پایه پل با توجه به شکل پایه و عوامل هیدرولیکی بوسیله مدلHEC-RAS  Fulltext
 229. بررسی عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه کناری پل در قوس 90 درجه  Fulltext
 230. بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف  Fulltext
 231. بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی کانالها با اتصال لبه گرد  Fulltext
 232. بررسی عمق آبشستگی زیر خطوط لوله در کانال مرکب با شریط بستر فرسایشی  Fulltext
 233. بررسی عمق آبشستگی محتمل در مئاندرهای رودخانه کارون  Fulltext
 234. بررسی عملکرد عرض شکاف درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل  Fulltext
 235. بررسی عملکرد معادلات انتقال رسوب مختلف در پدیده آبشستگی اطراف آبشکنها در مدل عددی سه بعدی 2.0 SSIIM  Fulltext
 236. بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل و مقایسه نتایج با مدل های ریاضی معتبر  Fulltext
 237. بررسی کاهش حفره ی آبشستگی در زیر خطوط لوله و جلوگیری از شکستگی آن ها با استفاده از مدل فیزیکی  Fulltext
 238. بررسی کنترل زمان توسعه آبشستگی در اطراف پایه پل استوانه‌ای توسط طوقه مربعی در قوس 180 درجه  Fulltext
 239. بررسی محل وقوع آبشستگی ناشی از تنگ شدگی آبراهه و تاثیر صفحات مستغرق بر آن  Fulltext
 240. بررسی موقعیت آبشستگی رسوبات بعد از کفبند دریچه کشویی  Fulltext
 241. بررسی موقعیت و طول آبشکن بر آبشستگی اطراف آن در قوس  Fulltext
 242. بررسی نحوه آبشستگی در اطراف پایه های پل دایروی با آبپایه قطاعی و کاربرد علم زمین آمار در پیش بینی آبشستگی  Fulltext
 243. بررسی نرم افزارHEC-RAS در تخمین آبشستگی پایه ی پل و مقایسه آن با چند مدل تجربی دیگر  Fulltext
 244. بررسی و تحلیل پدیده فرسایش و آبشستگی درمهندسی رودخانه به همراه مطالعه موردی وضعیت رسوبات رودخانه بارون ماکو  Fulltext
 245. بررسی و مقایسه طول حفره آبشستگی بین مدل های آزمایشگاهی و عددی  Fulltext
 246. بررسی و مقایسه عملکرد طوقه های متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل  Fulltext
 247. بررسی و مقایسه مطالعات انجام گرفته در زمینه آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب  Fulltext
 248. بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی  Fulltext
 249. بررسی وتعیین حداکثرعمق آبشستگی پایین دست سرریزپلکانی درشرایط جریان ریزشی  Fulltext
 250. بررسی هندسه ی آبشستگی در دو لوله ی مستغرق موازی در اثر وجود پوشش گیاهی  Fulltext
 251. بهینه سازی پارامترهای طراحی صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه بهمنظور کاهش آبشستگی موضعی  Fulltext
 252. بهینه یابی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز های جامی شکل با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی-فازی  Fulltext
 253. پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های مرکب  Fulltext
 254. پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایههای مستقر بر فونداسیون مرکب  Fulltext
 255. پهنه بندی سیلاب و برآورد میزان آبشستگی پای پل نهوراب جدید رودخانهی سیستان  Fulltext
 256. پیش بینی آبشستگی اطراف خطوط لوله در بستر دریا تحت تاثیر امواج  Fulltext
 257. پیش بینی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از ANFIS و الگوریتم ژنتیک  Fulltext
 258. پیش بینی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چندلایه  Fulltext
 259. پیش بینی آبشستگی در اطراف خطوط لوله انتقال دریایی تحت تاثیر جریان  Fulltext
 260. پیش بینی ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریز با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی-عصبی (ANFIS)  Fulltext
 261. پیش بینی ابعاد کامل حفره آبشستگی ناشی از جت در پایین دست سرریزهای پرش اسکی با استفاده از مدل های عصبی و عصبی فازی  Fulltext
 262. پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی  Fulltext
 263. پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه های پلها بر اساس برنامهسازی ژنتیکی  Fulltext
 264. پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دار  Fulltext
 265. پیش بینی میزان آبشستگی پایین دست سرریز جام پرتابی بوسیله شبکه عصبی  Fulltext
 266. پیشبینی ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سازه های آبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  Fulltext
 267. پیشبینی عمق آبشستگی اطراف پایههای پل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ومقایسه نتایج با روابط تجربی  Fulltext
 268. پیشبینی عمق آبشستگی در پایه های استوانهای شکل با استفاده از درختهای رگرسیونی و مقایسه آن با روشهای تجربی  Fulltext
 269. تاثیر ابعاد دریچه تحتانی بر حجم و ابعاد مخروط آبشستگی در رسوبشویی تحت فشار  Fulltext
 270. تاثیر استفاده از طوق بیضوی در کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل  Fulltext
 271. تاثیر ایجاد موانع در بالادست رودخانه بر آبشستگی پایه پل ماشکید شهرستان سراوان با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0  Fulltext
 272. تاثیر ترازپایاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی  Fulltext
 273. تاثیر تعداد شمع های غیر مستغرق و فاصله آنها از کناره مسیر عبور جریان در کاهش آبشستگی پایه کناری پل  Fulltext
 274. تاثیر دبیهای مختلف بر آبشستگی رسوبات پایین دست سرریز لبه تیز  Fulltext
 275. تاثیر درصد استغراق شمعهای مستغرق در کاهش آبشستگی پایه کناری پل  Fulltext
 276. تاثیر زاویه لبه پرتاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی  Fulltext
 277. تاثیر زمان بر تغییرات ابعاد حفره آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل با طول بال های متفاوت و مستقر در ابتدای قوس  Fulltext
 278. تاثیر شرایط جریان بر آبشستگی ساحل خارجی با حضور سرریزهای مستغرق در قوس تند 90 درجه  Fulltext
 279. تاثیر شکاف درتوسعه زمانی آبشستگی دراطراف آبشکن ها  Fulltext
 280. تاثیر شکل پایه بر روی عمق و پروفیل آبشستگی اطراف پایه پل  Fulltext
 281. تاثیر شکل دماغه آبشکن بر الگوی آبشستگی  Fulltext
 282. تاثیر شکل و تعداد پایه های پل بر آبشستگی  Fulltext
 283. تاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدار  Fulltext
 284. تاثیر عمق پایاب بر حداکثر عمق حفره آبشستگی ایجاد شده توسط جتهای دیواره ای  Fulltext
 285. تاثیر عمق پایاب بر میزان عمق حفره آبشستگی توسط جت های دیواره ای با نرم افزارFlow3D  Fulltext
 286. تاثیر فاصله آبشکن برروی آبشستگی و پروفیل بستر  Fulltext
 287. تاثیر فاصله بین پایه ها برتوسعه زمانی آبشستگی موضعی درگروه پایه های دوتایی عمود برمسیر جریان  Fulltext
 288. تاثیر فاصله گروه شمع از آبشکن در کاهش آبشستگی موضعی  Fulltext
 289. تاثیر فاصله گروه شمع از تکیه گاه پل درکاهش آبشستگی موضعی  Fulltext
 290. تاثیر قرار گیری آبپایه در کاهش حداکثر عمق آبشستگی در زیرلوله های مستغرق تحت جریان یک سویه  Fulltext
 291. تاثیر گردی و تیزی دماغه پایه پل و طوق درکاهش آبشستگی پایه های چهارگوش  Fulltext
 292. تاثیر مشخصات جریان بر آبشستگی پایین دست سازه پرتاب کننده جامی مستغرق  Fulltext
 293. تاثیر موقعیت قرار گیری آبپایه درکاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای  Fulltext
 294. تاثیر میزان رس بر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق  Fulltext
 295. تاثیر وزن مخصوص دانه های رسوب بر آبشستگی اطراف پایه  Fulltext
 296. تأثیر ابعاد زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل  Fulltext
 297. تأثیر اندازه قطر پایه در آبشستگی موضعی اطراف پایه پل  Fulltext
 298. تأثیر زاویه برخورد جریان در کنترل و کاهش آبشستگی پایه های مستطیلی پیشانی گرد شکاف دار پل  Fulltext
 299. تأثیر طول و فاصله آب شکن بر الگوی آبشستگی  Fulltext
 300. تأثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طولهای متفاوت، درکاهش آبشستگی موضعی پایه پل  Fulltext  301. تأثیر محل قرارگیری طوقه برروی آبشستگی موضعی اطراف پایه استوانه ی پلها در قوس رودخانه  Fulltext
 302. تأثیر موقعیت قرارگیری صفحات مستغرق دوگانه در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل استوانهای  Fulltext
 303. تحلیل آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند با مدل فیزیکی و عددی  Fulltext
 304. تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل  Fulltext
 305. تحلیل ابعاد آبشستگی ناشی از جت قائم در بسترهای رسی  Fulltext
 306. تحلیل پایداری شیب و ارزیابی آبشستگی بستر با ساماندهی آن در محل اجرای سیفون دره رود بر اساس مسائل ژئوتکنیکی  Fulltext
 307. تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل  Fulltext
 308. تحلیل مدل استنتاجی تطبیقی عصبی-فازی در پیش بینی ابعاد هندسی حفره ‏آبشستگی پایین دست سرریزهای پرش اسکی  Fulltext
 309. تخمین آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب دار با استفاده از شبکه های عصبی هوشمند  Fulltext
 310. تخمین آبشستگی در اطراف پایه های پل دیروی با آبپایه قطاعی بوسیله مدل شبکه عصبی مصنوعی  Fulltext
 311. تخمین آبشستگی در زیر خطوط لوله عبوری از مقطع عرضی رودخانه ها  Fulltext
 312. تخمین آبشستگی ناشی از جتهای غیر مستغرق دایروی و مستطیلی به کمک شبکه عصبی مصنوعی  Fulltext
 313. تخمین ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریزهای تنظیم و کنترل سطح آب با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی  Fulltext
 314. تخمین حداکثر عمق آبشستگی تکیه گاه پل با وجود طوق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  Fulltext
 315. تخمین حداکثر عمق آبشستگی در پایین دست سازه های تنظیم تراز آب  Fulltext
 316. تخمین حداکثر عمق و طول آبشستگی در سنگچین های شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  Fulltext
 317. تخمین عمق آبشستگی در پایین دست سرریزجام پرتابی با استفاده از درخت های رگرسیونی و توابع اسپلاین  Fulltext
 318. تخمین عمق آبشستگی در پایین دست سرریزهای جامی شکل با استفاده از داد ههای میدانی  Fulltext
 319. تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهای جامی به روش سیستم فازی-عصبی  Fulltext
 320. تخمین عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله در بستر رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه  Fulltext
 321. تخمین عمق آبشستگی موضعی پایه پل بوسیله هوش مصنوعی  Fulltext
 322. تخمین عمق آبشستگی موضعی پی دیوار بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی  Fulltext
 323. تخمین عمق آبشستگی ناشی از جت پیش هوادهی شده با استفاده از هوش مصنوعی  Fulltext
 324. تخمین عمق ماکزیمم آبشستگی در بدنهی دیوارهای ساحلی با شبکههای عصبی مصنوعی  Fulltext
 325. تخمین موقعیت آبشستگی رسوبات پشت دریچه کشویی  Fulltext
 326. تخمین موقعیت آبشستگی رسوبات پشت دریچه کشویی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیANNs  Fulltext
 327. تخمین میزان آبشستگی در پائین دست سرریزهای آبشاری  Fulltext
 328. تخمین میزان عمق میانگین آبشستگی درپایین دست شیب سنگ توسط مدل شبکه عصبی و روش آماری  Fulltext
 329. تخمین هوشمند حجم حفره آبشستگی ناشی ازرسوبشویی در سدهای مخزنی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی  Fulltext
 330. تخمین هوشمند حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل در رسوبات غیریکنواخت با استفاده از شبکه عصبی  Fulltext
 331. تخمین هوشمند عمق آبشستگی در گروه پایه های استوانه ای پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  Fulltext
 332. تعیین عمق آبشستگی حداکثر حاصل ازجت خروجی دریچه های کشویی مستغرق با بهره گیری از اصل اندازه حرکت  Fulltext
 333. تعیین عمق آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به کمک مدل سازی حل عددی جریان دو بعدی با روش احجام محدود غیر همپوشان بر روی شبکه مثلثی بی ساختار  Fulltext
 334. تعیین عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روشCFD  Fulltext
 335. تعیین میزان ماگزیمم عمق آبشستگی اطراف پایه پل چهارگوش با دماغه نیم‌دایره در قوس 180 درجه رودخانه و بررسی عملکرد طوقه  Fulltext
 336. تغییرات زمانی حفره آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی ازاد  Fulltext
 337. توزیع سرعت و آشفتگی جریان اطراف آبشکن های L شکل و بررسی اثر آن بر آبشستگی در اوس رودخانه  Fulltext
 338. توسعه حفره آبشستگی موضعی اطراف یک پایه مستطیلی همراه با طوق  Fulltext
 339. توسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاه  Fulltext
 340. توسعه مدل نرم افزاری محاسبه عمق آبشستگی موضعی SCP  Fulltext
 341. توسعه ی زمانی آبشستگی درپایه ی پل مستطیلی به همراه طوق با هندسه های مختلف  Fulltext
 342. توسعهی زمانی آبشستگی در اطراف پایههای مستطیلی همراه با طوق  Fulltext
 343. جایگزینی شبکه عصبی به منظور تخمین آبشستگی در سریزها  Fulltext
 344. روشهای حفاظت سازههای هیدرولیکی از پدیده آبشستگی موضعی  Fulltext
 345. شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول آبشکن های سرکج با زوایای مختلف  Fulltext
 346. شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول سری آب شکن های L شکل با دبی های مختلف به وسیله نرم افزار SSIIM  Fulltext
 347. شبیه سازی عددی آبشستگی حول آبشکن سرکج با زبانه به سمت بالادست  Fulltext
 348. شبیه سازی عددی اثر تغییرات دبی و فاصله بر حداکثر عمق آبشستگی بستر حول سری آبشکن L شکل بوسیله نرم افزار SSIIM  Fulltext
 349. شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی - هیدرولیکی آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد  Fulltext
 350. شبیه سازی عددی پروفیل آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از روش حجم محدود  Fulltext
 351. شبیه سازی عددی تاثیر زاویه قرار گیری صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پای پل  Fulltext
 352. شبیه سازی عددی تاثیر شرایط جریان یکنواخت بر نحوه آبشستگی دو لوله موازی مستغرق تحت زوایای مختلف نسبت به هم  Fulltext
 353. شبیه سازی عددی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر اطراف یک آبشکن با مدل عددیFlow 3D  Fulltext
 354. شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای  Fulltext
 355. شبیهسازی الگوی جریان و محل تشکیل گردابه ها اطراف آبشک نهای L شکل عمود بر ساحل و بررسی تاثیر آن بر آبشستگی  Fulltext
 356. شبیهسازی سه-بعدی آبشستگی موضعی پیرامون آبشکن قائم با استفاده از مدل عددی دوفازی اویلری  Fulltext
 357. شبیهسازی عددی آبشستگی اطراف آبشکنهای سرکج  Fulltext
 358. شبیهسازی عددی آبشستگی پیرامون آبشکنهای متوالی  Fulltext
 359. شبیهسازی عددی حداکثر عمق آبشستگی حول سری آبشکنL شکل به وسیله نرمافزار SSIIM  Fulltext
 360. طراحی اندازه سنگچین پایدار در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش به منظور کنترل آبشستگی با استفاده از مدل فیزیکی (مطالعه موردی سد نمرود)  Fulltext
 361. طول کاربردی روش هی حفاظت بستر در برابر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق  Fulltext
 362. عملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقدار  Fulltext
 363. عملکرد طوق دایره ای شکل3Dو پایه ها قربانی شونده در کاهش آبشستگی دراطراف پایه ها پل  Fulltext
 364. عملکرد طوقه در کاهش نرخ آبشستگی اطراف پایه پل چهار گوش با دماغه نیمدایره ‏در قوس 180 درجه رودخانه‏  Fulltext
 365. عملکرد طوقه در کاهش نرخ آبشستگی پایه استوانه ی پلها در قوس رودخانه  Fulltext
 366. عملکرد طوقه در کاهش نرخ آبشستگی پایه مستطیل شکل پلها  Fulltext
 367. عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل  Fulltext
 368. کاربرد آستانه برای جلوگیری از آبشستگی اطراف کوله های پل  Fulltext
 369. کاربرد آستانه برای کنترل آبشستگی اطراف پایه های پل استوانه ای دررسوبات چسبنده  Fulltext
 370. کاربرد دیوار هدایت برای کاهش آبشستگی اطراف کوله های پل  Fulltext
 371. کاربرد شبکه عصبی در برآورد حفره آبشستگی ناشی از جریان ریزشی کالورت  Fulltext
 372. کاربرد شبکه عصبی و مدل تطبیقی فازی- عصبی در تخمین عمق آبشستگی پاییندست پرتاب کنندههای جامی  Fulltext
 373. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب  Fulltext
 374. کاربرد طوق درکاهش آبشستگی تکیه گاه مستطیلی پل درکانال مرکب  Fulltext
 375. کاربرد مدل شبکه عصبی در برآورد مشخصات آبشستگی موضعی در پیین دست حوضچه آرامش  Fulltext
 376. کاربرد نرم افزارSSIIM.2 جهت تخمین برآورد عمق آبشستگی پایه پل مطالعه موردی: پل راه آهن تنگ هفت برروی رودخانه سزار  Fulltext
 377. کاهش حجم آبشستگی درمدل ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی  Fulltext
 378. کاهش میزان آبشستگی تکیه­گاه پل با استفاده از آبشکن محافظ  Fulltext
 379. کنترل آبشستگی اطراف پایه توسط طوقه دایره ای در قوس 180 درجه رودخانه ها  Fulltext
 380. کنترل آبشستگی در اطراف پایه های مستطیلی با کاربرد صفحات مستغرق و طوق  Fulltext
 381. کنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود(  Fulltext
 382. کنترل آبشستگی موضعی پایه پل با وجود شکاف و عدم شکاف در گروه پایههای مستطیلی و تک پایه  Fulltext
 383. کنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان  Fulltext
 384. کنترل و کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از شکاف در گروه پایه ها  Fulltext
 385. کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف  Fulltext
 386. گریزی بر روش های نوین کنترل آبشستگی در پایه پل ها  Fulltext
 387. محاسبه عمق آبشستگی در بستر کانال ها و آبراهه ها با استفاده از روش های هوش مصنوعی بر مبنای داده های آزمایشگاهی  Fulltext
 388. محاسبه ماکزیمم عمق آبشستگی ناشی از برداشت شن و ماسه  Fulltext
 389. محاسبۀ آبشستگی و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر کف حوضچۀ استغراق با بستر سنگی، مورد مطالعاتی سد شهریار  Fulltext
 390. مدل آزمایشگاهی اثر زمان و درصد انسداد بر آبشستگی موضعی  Fulltext
 391. مدل سازی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب برابعاد حفره آبشستگی ناشی ازجریان پرتابه جامی شکل دربستر محافظه شده به وسیله ریپ رپ  Fulltext
 392. مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان  Fulltext
 393. مدلسازی آبشستگی پایه پل به کمک تلفیق مدل ریاضی FASTER با مدلهای تجربی  Fulltext
 394. مدلسازی ازمایشگاهی تاثی دبی جریان بر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت ریزشی جامی شکل با کنترل دریچه  Fulltext
 395. مدلسازی عددی آبشستگی اطراف پایه پلها با بکارگیری صفحات مستغرق  Fulltext
 396. مدلسازی عددی آبشستگی پیرامون گروه سهتایی از شمعهای استوانهای تحت اثر جریانهای دریایی  Fulltext
 397. مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه انتهایی پل با مقطع نیم دایره  Fulltext
 398. مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل با مقطع دایره ای و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی  Fulltext
 399. مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل با مقطع دایره ای  Fulltext
 400. مدلسازی عددی جریان و آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به روش حجم کنترل همپوشان بر روی شبکه بی ساختار مثلثی  Fulltext  401. مدلسازی عددی دو بعدی قائم آبشستگی در مقابل دیواره های منعکس کننده امواج  Fulltext
 402. مسیر تاریخی سوابق طراحی حوضچه استغراق کارون 3 با نگرش ویژه پدیده آبشستگی  Fulltext
 403. مشخصات حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی دریچه و سرریز  Fulltext
 404. مطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فازی- عصبی(ANFIS)  Fulltext
 405. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف سازه های حجیم دریایی  Fulltext
 406. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی سری سه تایی آبشکنهای T شکل در قوس 90 درجه تند  Fulltext
 407. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پایه پل کج دایره ای شکل  Fulltext
 408. مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییرات دبی و عمق پایاب بربیشترین عمق آبشستگی پایین دست پرتاب کننده جامی شکل  Fulltext
 409. مطالعه آزمایشگاهی اثر شکل فونداسیون بر حداکثر آبشستگی اطراف پایه گروه کج  Fulltext
 410. مطالعه آزمایشگاهی اثرطول صفحات مستغرق برحجم آبشستگی قوس 90درجه همگرا  Fulltext
 411. مطالعه آزمایشگاهی اثرعدد فرود جریان بر الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن های T شکل مستقر در قوس 90 درجه  Fulltext
 412. مطالعه آزمایشگاهی اثرمحل شروع کارگزاری صفحات مستغرق درقوس 90درجه همگرا جهت کنترل آبشستگی قوس خارجی  Fulltext
 413. مطالعه آزمایشگاهی بررسی آبشستگی بستر، در خم همگرای 90 درجه با حضور صفحات مستغرق در فواصل استقرار متفاوت  Fulltext
 414. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر رقوم کارگذاری فونداسیون بر حداکثر آبشستگی اطراف پایه گروه کج  Fulltext
 415. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شرایط هیدرولیکی بر حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه گروه کج  Fulltext
 416. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پایین دست جت مستغرق مایل در مقاطع زمانی مختلف  Fulltext
 417. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاهش آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از آستانه جلویی  Fulltext
 418. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه بال آبشکن های T شکل مستقردر قوس °90 بر میزان آبشستگی اطراف آنها  Fulltext
 419. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر فاصله قرارگیری سری پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی پایه پل استوانه ی  Fulltext
 420. مطالعه آزمایشگاهی توسعه زمانی آبشستگی اطراف پایه گروه کج  Fulltext
 421. مطالعه آزمایشگاهی حدکثر عمق آبشستگی ناشی از ‏جت ‏ریزشی با اشکال مختلف کالورت  Fulltext
 422. مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچین  Fulltext
 423. مطالعه آزمایشگاهی و عددی آبشستگی در قوس ۹۰ درجه  Fulltext
 424. مطالعه ازمایشگاهی تغییرات تنش برشی بستر در کانالهای قوسی U شکل جهت پیش بینی نواحی محتمل آبشستگی  Fulltext
 425. مطالعه تجربی آبشستگی درابشکن های L شکل درقوس 90درجه  Fulltext
 426. مطالعه عمومی تغییرات انواع مختلف تنشهای برشی موثر درپدیده آبشستگی موضعی پایین دست دریچه های کشویی مستغرق  Fulltext
 427. مطالعه مقیاس زمانی آبشستگی موضعی اطراف لوله های فراساحل تحت جریان با استفاده از مدل فیزیکی  Fulltext
 428. مطالعه مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در اطراف موج شکن بندر جاسک به کمک مدل عددی  Fulltext
 429. مطالعه و بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی آبشستگی سری هندسی آبشکن های L شکل درقوس 180 درجه در شرایط آب زلال  Fulltext
 430. مطالعه ی آزمایشگاهی هندسه ی حفره آبشستگی در لوله ی تحت اثر مستغرق پوشش گیاهی  Fulltext
 431. معرفی روش انرژی برای محاسبه عمق آبشستگی  Fulltext
 432. معرفی روش های مقاوم سازی لاینینگ های بتنی در برابر آسیب های ناشی از آبشستگی و فرسایش خاک های رسی واگرا  Fulltext
 433. مقایسه آبشستگی آبشکن L - شکل و تیغه ای و انتخاب آبشکن مناسب  Fulltext
 434. مقایسه آبشستگی موضعی پل آدینان با روابط نشریه شماره 260 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  Fulltext
 435. مقایسه ابعاد آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده و دندانه دار  Fulltext
 436. مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی  Fulltext
 437. مقایسه الگوی آبشستگی پیرامون سه آبشکن متوالی با زاویه 60 و 120 درجه در شرایط جریان زیر بحرانی و آشفته با بستر متحرک  Fulltext
 438. مقایسه چهار رابطه تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از آمار صحرایی  Fulltext
 439. مقایسه دو الگوریتم خوشه بندی کاهشی و C-Means فازی در ساخت مدل فازی پیش بینی کننده ابعاد هندسی حفره آبشستگی پایین دست سرریز پرش اسکی  Fulltext
 440. مقایسه روابط پیشنهاد شده برای حداکثر عمق آبشستگی پایه‌های پل با استفاده از داده‌های صحرایی  Fulltext
 441. مقایسه روابط پیشنهاد شده برای حداکثرعمق آبشستگی پایه های پل با استفاده ازداده های صحرایی مطالعه موردی: پل راه آهن تنگ 7 برروی رودخانه سزار  Fulltext
 442. مقایسه روابط تجربی آبشستگی در براورد عمق آبشستگی کنار پایه پل به کمک مدل ریاضی  Fulltext
 443. مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا  Fulltext
 444. مقایسه عمق آبشستگی در اتصال لبه تیز با اتصال لبه گرد در محل تلاقی رودخانه  Fulltext
 445. مقایسه عملکرد صفحه مدفون درکنترل آبشستگی موضعی تکیه گاه پل درشرایط هیدرولیکی مختلف  Fulltext
 446. مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل  Fulltext
 447. مقایسه میزان آبشستگی ناشی از برخورد جتهای زاویهدار مستغرق و ریزشی آزاد  Fulltext

 448. نیمرخ های آبشستگی درپایین دست حوضچه های آرامش با شیب معکوس  Fulltext

 مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه و پروپوزال مهندسی عمران سازه خاک و پی مدیریت ساخت سازه های هیدرولیکی آبی


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  پایان نامه و پروپوزال مهندسی عمران سازه خاک و پی مدیریت ساخت سازه های هیدرولیکی آبی


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال مهندسی عمران سازه خاک و پی مدیریت ساخت ژئو تکنیک  سازه های هیدرولیکی آبی