برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه علوم اقتصادی و حسابداری مدیریت مالی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

انجام پایان نامه علوم اقتصادی و حسابداری مدیریت مالی


 مشاوره طراحی پرسشنامه انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه 


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


   برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی
 482 : برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346)
 483 : برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان
 484 : برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره 1381- 1347
 485 : برآورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران
 486 : برآورد تابع تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادر کننده مواد خام
 487 : برآورد تابع تقاضای محصولات پروتئینی در ایران
 488 : برآورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران
 489 : برآورد تابع تولید معادن کشور
 490 : برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران
 491 : برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان
 492 : برآورد تابع هزینه و تعیین قیمت کف برای محصول خرما (رهیافت ترانسلوگ سیستمی) مطالعه موردی شهرستان جهرم
 493 : برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان)
 494 : برآورد تاثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران
 495 : برآورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
 496 : برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش کشاورزی ایران
 497 : برآورد تقاضای انرژی مفید بخش خانگی در ایران به تفکیک گروه های هزینه ای مختلف خانوار
 498 : برآورد تقاضای سیمان در ایران با تاکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی
 499 : برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار
 500 : برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران
 501 : برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب
 502 : برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی با استفاده از CVM : نمونه گنج نامه همدان
 503 : برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد و تحلیل عوامل موثر بر آن: کاربرد روش ارزش گذاری مشروط (CVM)
 504 : برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان خودرو برای قیمت بنزین (با استفاده از روش CVM)
 505 : برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی: مورد ایران
 506 : برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران
 507 : برآورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم در کشاورزی ایران
 508 : برآورد حجم پولهای کثیف در ایران
 509 : برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران
 510 : برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران
 511 : برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)
 512 : برآورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران: یک تحلیل مجدد
 513 : برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1338-83
 514 : برآورد سطح امنیت غذایی خانوارهای ایرانی بر اساس شاخص AHFSI
 515 : برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی
 516 : برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1345 - 1380
 517 : برآورد شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره زمانی 1369- 78
 518 : برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران
 519 : برآورد کارایی بانک های ایران و عوامل موثر بر آن
 520 : برآورد کارایی زیست محیطی با استفاده از تحلیل مرز تصادفی (مطالعه موردی کشتارگاههای دام استان تهران)
 521 : برآورد کشش قیمتی تقاضای بنزین با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری و مفهوم روند ضمنی
 522 : برآورد کشش های تقاضای خدمات درمانی با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)
 523 : برآورد کشش های قیمتی و درآمدی خودروهای سواری نو در ایران
 524 : برآورد کشش و وقفه درآمد مالیاتی شرکتها در استان تهران
 525 : برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تجارت متقابل ایران و اعضای اکو با استفاده از داده های تابلویی
 526 : برآورد معادلات عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان
 527 : برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی)
 528 : برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران و چگونگی شکل گیری آن در برنامه های توسعه
 529 : برآورد میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران
 530 : برآورد میزان فقر و شدت آن در گروه های مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران
 531 : برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران
 532 : برآورد نرخ بهره تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی
 533 : برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی(با تاکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی)
 534 : برآورد نرخ تنزیل مبتنی بر نرخ خطر برای ایران و چند کشور منتخب
 535 : برآورد نیاز بخش عمومی به نیروی متخصص کشاورزی تا سال 1390
 536 : برآورد هزینه رفاهی ناشی از انحصار موثر در صنعت بیمه ایران
 537 : برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداریهای شیری مشهد
 538 : برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران
 539 : برآورد و بررسی میزان تجارت درون صنعت در گروه محصولات کشاورزی ایران
 540 : برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل های خانواده FIGARCH
     541 : برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با استفاده از الگوی لگنرمال
 542 : برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی
 543 : برآورد کشش های مواد مغذی: کاربردی از مدل توبیت
 544 : برآوردهای حمایت از بخش کشاورزی (PSE) در کشورهای در حال توسعه: مشکلات اندازه گیری و رهیافتها برای ایران
 545 : برآوردی از اقتصاد سیاه در ایران با استفاده از منطق فازی
 546 : براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان
 547 : براورد تابع تقاضای واردات روغن سویای ایران بر مبنای کشورهای عرضه کننده آن
 548 : براورد تابع تولید کیوی در استان مازندران
 549 : براورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهر اهواز به روش داده های ترکیبی
 550 : براورد تابع قیمتگذاری کیفی برای پنیر مطالعه موردی استان تهران
 551 : براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزما
 552 : براورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین کننده های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران
 553 : براورد کششهای قیمتی و درآمدی برای گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل
 554 : براورد واردات غیر رسمی (قاچاق) چای به ایران
 555 : بررس بازده اقتصادی در گروه های ژنتیکی مرغان بومی و آمیخته های بومی و خارجی
 556 : بررسی آثار آزادسازی قیمت نهاده های کود شیمیایی و سم بر تولید برنج در استان گیلان
 557 : بررسی آثار اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان مازندران از سوی بانکهای ملی و کشاورزی
 558 : بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی
 559 : بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی مورد : بیماری هلندی در اقتصادی ایران
 560 : بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای
 561 : بررسی آثار افزایش قیمت های جهانی بر سطح قیمت های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای
 562 : بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران
 563 : بررسی آثار تعیین قیمت گندم بر تولید آن در ایران
 564 : بررسی آثار تغییر فروض در مدل انتظارات و خنثایی پول لوکاس
 565 : بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران (تحلیل داده – ستانده)
 566 : بررسی آثار جانبی منفی ناشی از بهره برداری بیش از حد منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی شهرستان لارستان)
 567 : بررسی آثار حذف یارانه کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها (مطالعه موردی: زیربخش زراعت شهرستان سبزوار)
 568 : بررسی آثار ساختار اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، از دیدگاه شرکت های بین المللی نفتی، با استفاده از روش بهینه سازی پویا
 569 : بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استان های ایران
 570 : بررسی آثار سیاستی و مزیت نسبی محصولات زراعی در استان کرمان
 571 : بررسی آثار شوک های کوتاه مدت و بلندمدت بر الگوی عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران
 572 : بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE/AGE)
 573 : بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تاکید بر نقش بخش کشاورزی
 574 : بررسی ابزارها و سیاست های پولی بانک مرکزی ایران
 575 : بررسی اثر آزادسازی تجاری بر تمرکز صنعتی (صنایع کارخانه ای ایران 1383-1373)
 576 : بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی
 577 : بررسی اثر بی ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران
 578 : بررسی اثر پیشرفت تکنولوژی بر صرفه جویی مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی با استفاده از تابع کاب داگلاس
 579 : بررسی اثر تامین مالی اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران
 580 : بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت بر رشد اقتصادی
 581 : بررسی اثر تغییر قیمت آب آبیاری بر منافع خصوصی و اجتماعی با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت
 582 : بررسی اثر تغییر نرخ تسهیلات اعتباری بانک ها بر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن
 583 : بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
 584 : بررسی اثر تغییرات دما بر مصرف گاز طبیعی در ایران
 585 : بررسی اثر تکنولوژی ماشینی در پرورش طیور گوشتی در شهرستان سبزوار: تحلیل ریاضی و اقتصادسنجی
 586 : بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران
 587 : بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357
 588 : بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها (مطالعه موردی استان مازندران)
 589 : بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا
 590 : بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران
 591 : بررسی اثر ساخت سنی جمعیت روی تـابع بلندمدت مصرف
 592 : بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز جامعه
 593 : بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی
 594 : بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری
 595 : بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران
 596 : بررسی اثر سیاست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران
 597 : بررسی اثر سیاست حمایتی دولت بر سطح زیر کشت و تولید گندم در استان فارس
 598 : بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)
 599 : بررسی اثر سیاست های پولی بر قیمت غذا در ایران
 600 : بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران
     601 : بررسی اثر عدم اطمینان مالیات ها بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی ایران طی دوره 1383-1357
 602 : بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی
 603 : بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی
 604 : بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)
 605 : بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)
 606 : بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه بین کشوری
 607 : بررسی اثر فناوری کاراندوز بر کارایی فنی برنجکاران استان فارس، مطالعه موردی: شهرستانهای شیراز، مرودشت و ممسنی
 608 : بررسی اثر قیمت تضمینی بر اجزای هزینه حمایتی دولت در ادغام بازارهای عمده فروشی و سر مزرعه گندم در ایران
 609 : بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
 610 : بررسی اثر مالیات حقوق بر توزیع درآمد در ایران
 611 : بررسی اثر مالیات ها و اجزای آن بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران (1382-1351)
 612 : بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78-1345)
 613 : بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه)
 614 : بررسی اثر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید محصول برنج در شهرستان شفت استان گیلان
 615 : بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام بر دریافتی طرفین قراردادهای نفتی (یک مطالعه موردی)
 616 : بررسی اثر واریانس قیمت کالا و قیمت نهاده اصلی در حاشیه سود انتظاری (مورد مطالعه: کارخانه های منتخب قند در بورس تهران)
 617 : بررسی اثر کسری بودجه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان
 618 : بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بخشهای اقتصادی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
 619 : بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
 620 : بررسی اثرات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE
 621 : بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری
 622 : بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی (1381-1350)
 623 : بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره بندی بر هزینه برق صنایع سیمان ایران
 624 : بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران
 625 : بررسی اثرات بیمه محصولات کشاورزی در کاهش ریسک و نابرابری درآمدی بهره برداران: مطالعه موردی در استان فارس
 626 : بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی
 627 : بررسی اثرات تغییر نرخ مکالمه روی تابع تقاضای مکالمات تلفن ثابت و درآمد شرکت مخابرات استان تهران
 628 : بررسی اثرات تغییر هزینه بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال های 83-1338)
 629 : بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل VAR
 630 : بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد
 631 : بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران
 632 : بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران
 633 : بررسی اثرات رشد بین بخشی در اقتصاد ایران
 634 : بررسی اثرات رفاهی حذف یارانه کودشیمیایی بر تولیدکنندگان ذرت استان فارس
 635 : بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران
 636 : بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی 1382-1374)
 637 : بررسی اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در ایران
 638 : بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه
 639 : بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار
 640 : بررسی اثرات شوک های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران
 641 : بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران
 642 : بررسی اثرات متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده در مورد ایران (1338-1379)
 643 : بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی
 644 : بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران
 645 : بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو
 646 : بررسی احتمال مشارکت کشاورزان و تجار در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران مطالعه موردی پسته
 647 : بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی
 648 : بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل های GARCH و حالت - فضا (1382-1340)
 649 : بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و رشد در چارچوب یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)
 650 : بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی
 651 : بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده، در بورس اوراق بهادار تهران
 652 : بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها
 653 : بررسی ارتباط سرمایه گذاری خصوصی و دولتی با رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی
 654 : بررسی ارتباط شاخص های تورم (CPI و PPI) و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 655 : بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی (مطالعه موردی ایران)
 656 : بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید بخشی)
 657 : بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 83-1373
 658 : بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران
 659 : بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی در جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
 660 : بررسی ارزیابی مالی طرح های آبیاری قطره ای در استان خراسان
 661 : بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی
 662 : بررسی اشتغال زایی بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی
 663 : بررسی اضافه جهش قیمت محصولات کشاورزی ایران بر اثر سیاستهای پولی
 664 : بررسی اقتصاد تولید عشایر خراسان
 665 : بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش «شکاف درآمد هزینه خانوار» و «نسبت نقد»
 666 : بررسی اقتصادی بازاریابی پسته در استان فارس
 667 : بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستان های منطقه بم
 668 : بررسی اقتصادی تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) برای ایران
 669 : بررسی اقتصادی تولید گندم در شرایط شوری و کم آبی
 670 : بررسی اقتصادی سیستم آبیاری قطره ای در استان فارس
 671 : بررسی اقتصادی صنایع روستایی استان مازندران
 672 : بررسی اقتصادی قاچاق در ایران
 673 : بررسی اقتصادی کشت سیر در استان همدان
 674 : بررسی اقتصادی گزینه های مختلف مقابله با کم آبی در مناطق پسته کاری شهرستان رفسنجان
 675 : بررسی اقتصادی واحدهای بهره برداری چوب جنگل های استان گیلان
 676 : بررسی اقتصادی کاربرد آب شور در مزارع گندمکاری استان گلستان
 677 : بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)
 678 : بررسی الگوی بهره برداری از تراکتور در استان کرمان
 679 : بررسی الگوی تجارت ایران با تاکید بر تجارت درون صنعتی و بین صنعتی
 680 : بررسی الگوی تجارت محصولات عمده کشاورزی در کشور ایران با استفاده از رویکرد تجارت مجازی نهاده ها (با تاکید بر زمین زراعی و نیروی کار)
 681 : بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران
 682 : بررسی امکان استفاده از بازارهای آتی و اختیار معامله در کاهش نوسانهای قیمتی محصولات کشاورزی در ایران مطالعه موردی محصول پسته
 683 : بررسی امکانات بالقوه و بالفعل جهت خودبسندگی در تامین گوشت قرمز
 684 : بررسی امکانات مشارکت کشاورزان و سازمانهای محلی در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 685 : بررسی امنیت غذایی و توسعه انسانی در کشورهای اسلامی
 686 : بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز (با استفاده از تجربه های بانک های مرکزی ج.ا. ایران و سودان)
 687 : بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تاکید بر بخش کشاورزی
 688 : بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران
 689 : بررسی بازار کار روستایی و پیش بینی چگونگی آن تا پایان برنامه سوم توسعه
 690 : بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران
 691 : بررسی بازاریابی و مزیت نسبی بادام دراستان یزد
 692 : بررسی بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام اصلاح شده جو دیم در کشور
 693 : بررسی برنامه ارزیابی بخش مالی ایران
 694 : بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان
 695 : بررسی بهره وری عوامل تولید و میزان اثر گذاری اجزای تشکیل دهنده آن در گندم دیم
 696 : بررسی پارامترها و کشش پذیری تقاضای فولاد کشور در دوره (78-1346)
 697 : بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن
 698 : بررسی پذیرش نوآوری و بازده سرمایه گذاری در تحقیقات ارقام دیم به نامهای سرداری و آذر 2
 699 : بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده های مرکب خانوارهای روستایی و شهری
 700 : بررسی پویایی های بازار نفت در کشورهای OECD در یک مدل VAR
 701 : بررسی پیوستگی بازارهای آبزیان ایران
 702 : بررسی پیوستگی بازارهای داخلی و خارجی گندم در ایران
 703 : بررسی پیوندهای حرفه ای بین محققان و کارشناسان ترویج در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی
 704 : بررسی تئوریک تاثیر تولید و نشر پول الکترونیک بر سودآوری ناشران آن
 705 : بررسی تابع تقاضای پول در ایران
 706 : بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی (خانگی و تجاری) در ایران
 707 : بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران
 708 : بررسی تاثیر آموزش افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)
 709 : بررسی تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر کارایی مراتع (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
 710 : بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی دراستان های ایران با روش اقتصادسنجی فضایی
 711 : بررسی تاثیر افزایش قیمت انرژی برق بر خالص رفاه گروه های مختلف درآمدی در ایران (1346-1383)
 712 : بررسی تاثیر اقتصادی سیستم زهکشی بر بهره وری عوامل تولیدخرما، مطالعه موردی استان بوشهر
 713 : بررسی تاثیر الگوی کشت بهینه بر فقر روستایی در بخش ارزوییه شهرستان بافت - کرمان
 714 : بررسی تاثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز
 715 : بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)
 716 : بررسی تاثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران
 717 : بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر صادرات گروه های مختلف کالاهای صادراتی، با استفاده از منطق فازی
 718 : بررسی تاثیر به کارگیری دانش آموختگان آموزش عالی
 719 : بررسی تاثیر تجارت خارجی بر شاخص های فقر در ایران
 720 : بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستایی (مطالعه موردی: استان فارس)
     721 : بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران: یک الگوی دو مرحله ای
 722 : بررسی تاثیر تکنولوژی های وارداتی بر رشد اقتصادی در ایران
 723 : بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران
 724 : بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه موردی تولیدکنندگان گندم
 725 : بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1345-1386
 726 : بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات کشاورزی ایران
 727 : بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر توسعه صادرات در بخش کشاورزی در ایران
 728 : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران
 729 : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران
 730 : بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات و تحقیقات کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
 731 : بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارج بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت
 732 : بررسی تاثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تاکید بر مخارج دولتی
 733 : بررسی تاثیر سیاست های اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد حسابداری رشد تعادل عمومی
 734 : بررسی تاثیر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی
 735 : بررسی تاثیر سیاست‌ های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا
 736 : بررسی تاثیر سیاستهای ارزی و تجاری بر ساختار بازار جهانی پسته ایران
 737 : بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران
 738 : بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران
 739 : بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی ایران
 740 : بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی دولت در مزیتهای نسبی مطالعه موردی بخش زراعت و باغبانی استان قزوین
 741 : بررسی تاثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول
 742 : بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران
 743 : بررسی تاثیر شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران
 744 : بررسی تاثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک
 745 : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال (مطالعه موردی با رهیافت Panel Data)
 746 : بررسی تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از هم گرایی نامتقارن
 747 : بررسی تاثیر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران
 748 : بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران
 749 : بررسی تاثیر مالیات (درآمد – دستمزد) روی عرضه نیروی کار
 750 : بررسی تاثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی
 751 : بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
 752 : بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت و سرمایه ای دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (84-1350)
 753 : بررسی تاثیر مطابقت میان سبک های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان)
 754 : بررسی تاثیر موافقنامه تجارت ترجیحی بر روی توسعه تجارت خارجی با استفاده از مدل اسمارت (مطالعه موردی ایران، ترکیه و پاکستان)
 755 : بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد نوین بر کارایی صنایع در ایران
 756 : بررسی تاثیر مکانیزاسیون بر رشد بخش کشاورزی ایران
 757 : بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه موردی ایران
 758 : بررسی تاثیر نوسانات شوک های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری
 759 : بررسی تاثیر هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
 760 : بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور
 761 : بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت بر اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران
 762 : بررسی تاثیر واردات خودرو بر بهره وری (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
 763 : بررسی تاثیر کاهش آب آبیاری و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت: مطالعه موردی شهرستان اقلید در استان فارس
 764 : بررسی تاثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران (تحقق شرط مارشال لرنر در ایران)
 765 : بررسی تاثیرپذیری تورم از سرمایه گذاری کل در اقتصاد ایران
 766 : بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران
 767 : بررسی تجربی پدیده فصلی بودن قیمتها در بازار جهانی گندم
 768 : بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)
 769 : بررسی تحلیل های بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران
 770 : بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان مازندران
 771 : بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375
 772 : بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی (بررسی موردی: ایران)
 773 : بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز
 774 : بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام (Short Selling) با عقده های اسلامی
 775 : بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت
 776 : بررسی تعاملات کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران (مطالعه موردی: دانه های روغنی)
 777 : بررسی تعیین کننده های نهادی فقر روستایی با تاکید بر تعاونی های روستایی زنان در استان فارس
 778 : بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور
 779 : بررسی تقاضا برای انواع سوخت و جایگزینی بین آنها در نیروگاه های حرارتی تولید برق کشور (تابعه وزارت نیرو) (1353-1380)
 780 : بررسی تقاضای داخلی محصولات فولاد تخت در ایران
 781 : بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای مصرفی و خوراکی در مناطق شهری ایران با استفاده از الگوی بودجه بندی دو مرحله ای
 782 : بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران
 783 : بررسی توان اشتغال زایی بخش ساختمان در ایران
 784 : بررسی توان رقابت پذیری برنج ایران: ارقام دانه بلند پرمحصول در استان گیلان
 785 : بررسی توان رقابت پذیری سامانه ی تولید ارقام مختلف برنج در استان گیلان
 786 : بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM)
 787 : بررسی توزیع درآمد بازنشستگان (براساس آمار بودجه خانوار)
 788 : بررسی توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک استانی در ایران
 789 : بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی
 790 : بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون - جوسیلیوس
 791 : بررسی جایگاه بخش کشاورزی در بین بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1378
 792 : بررسی جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته در اقتصاد ملی و تحول آن در برنامه چهارم (1384 - 1388) بر اساس تکنیک داده - ستانده
 793 : بررسی جنبه های محدود کننده تجارت آب مجازی در منطقه مرودشت
 794 : بررسی جنگل زدایی در ایران و کشورهای همسایه: کاربرد مدل کوزنتس
 795 : بررسی چالش های بازار گندم، آرد و نان پشتیبانی طرح خودکفایی گندم کشور: ابعاد اقتصادی
 796 : بررسی چگونگی انتقال تغییرات قیمتی از شاخص قیمتی عمده فروشی به شاخص قیمتی خرده فروشی در ایران
 797 : بررسی حاشیه ایمنی و تعیین الگوی کشت بهینه فعالیتهای زراعی با بهره گیری از روش برنامه ریزی خطی
 798 : بررسی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز و عامل های موثر آن در ایران
 799 : بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران
 800 : بررسی حمایت کشورهای عضو OECD و ایران از بخش کشاورزی
 801 : بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی جمع ساده و دی ویسیا
 802 : بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی
 803 : بررسی دستاوردهای نظام های پرداخت و تسویه الکترونیک در ایران
 804 : بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران
 805 : بررسی رابطه آزادسازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا
 806 : بررسی رابطه آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی در ایران
 807 : بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران 83-1359
 808 : بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران
 809 : بررسی رابطه الگوی کشت با شاخص مزیت نسبی و ضریب حمایت موثر (مطالعه موردی: محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی)
 810 : بررسی رابطه بلند مدت اشتغال و موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران از طریق آزمون هم انباشتگی ARDL و آزمون یوهانسن
 811 : بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران
 812 : بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران
 813 : بررسی رابطه بلندمدت قیمت نفت خام و نرخ ارز واقعی دلار آمریکا؛ به دو روش جوهانسن - جوسیلیوس و ARDL
 814 : بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی
 815 : بررسی رابطه بین اندازه‌ های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران
 816 : بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان
 817 : بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک های تجاری ایران
 818 : بررسی رابطه بین بهره وری و دستمزد در بخش صنعتی ایران
 819 : بررسی رابطه بین بهره وری و کارآیی تولید با اندازه مزارع برنج مازندران
 820 : بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
 821 : بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی
 822 : بررسی رابطه بین حجم پول، تورم های بالا و مالیات تورمی در اقتصاد ایران
 823 : بررسی رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام مند (بتا) در چهار طبقه دارایی عمده در اقتصاد ایران
 824 : بررسی رابطه بین نسبت شکاف تکنولوژیکی و اندازه مزرعه برای گندم کاران استان کرمان
 825 : بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران
 826 : بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران
 827 : بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 828 : بررسی رابطه تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جریان تجاری در ایران (2006-1973)
 829 : بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلند مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران
 830 : بررسی رابطه تمرکز‌ زدایی مالی و اندازه دولت در ایران
 831 : بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران
 832 : بررسی رابطه جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
 833 : بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی اکسید کربن)
 834 : بررسی رابطه دراز مدت بین نهاده های انرژی، کار و سرمایه در بخش کشاورزی
 835 : بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا
 836 : بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران (با تاکید بر سیاستهای ارزی و تجاری)
 837 : بررسی رابطه رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت
 838 : بررسی رابطه صادرات کالاهای کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران (1357-1375)
 839 : بررسی رابطه علی بین عرضه پول و سطح قیمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی ایران
 840 : بررسی رابطه علی بین نرخ بهره و تورم: با استفاده از داده های تابلویی
     841 : بررسی رابطه علی پول و تورم در اقتصاد ایران
 842 : بررسی رابطه علی میان انتشار کربن و درآمد ملی، با تاکید بر نقش مصرف انرژی
 843 : بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه ای در ایران (مطالعه موردی گاز دی اکسیدکربن)
 844 : بررسی رابطه علیت بین قیمت نفت خام و قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای آمریکا و اروپا
 845 : بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران
 846 : بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381
 847 : بررسی رابطه علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و هزینه آموزش عالی در ایران
 848 : بررسی رابطه علیت میان مولفه های توسعه پایدار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)
 849 : بررسی رابطه غیرخطی میان درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حدآستانه ای (مورد ایران)
 850 : بررسی رابطه قیمت نفت خام و گاز طبیعی
 851 : بررسی رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی جهان و ایران طی چند دهه گذشته
 852 : بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
 853 : بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 854 : بررسی رابطه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
 855 : بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران
 856 : بررسی رابطه مصرف انرژی و ساختار جمعیت (مطالعه موردی: کشورهای آسیای جنوب غربی)
 857 : بررسی رابطه مصرف کل برق و رشد اقتصادی ایران (1346-1385)
 858 : بررسی رابطه میان گسترش مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی "داده های سری زمانی در 10 کشور آسیایی و آفریقایی"
 859 : بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی مطالعه موردی ایران
 860 : بررسی رابطه نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی در ایران طی دوره 85 - 1358
 861 : بررسی رابطه نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران
 862 : بررسی راهکارهای ارتقا کارایی صنایع رب گوجه فرنگی در استان فارس
 863 : بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 1345 – 75
 864 : بررسی رشد عایدات مورد انتظار و مدل های ارزشیابی حقوق صاحبان سهام
 865 : بررسی رشد و عوامل موثر بر توان رقابتی پسته ایران در بازار جهانی
 866 : بررسی رضایتمندی مردم از نانوایی های آزادپز در مقایسه با نانوایی های یارانه ای
 867 : بررسی رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ایران
 868 : بررسی رفتار بازار مرکبات در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان ساری
 869 : بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه
 870 : بررسی رفتار مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در ایران
 871 : بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)
 872 : بررسی روابط تولیدی در فرآیند بازاریابی محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی صنایع دام و طیور)
 873 : بررسی روش های مختلف کمی سازی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای محصولات کشاروزی
 874 : بررسی روشهای بازاریابی و ترویج محصولات شیری مطالعه موردی: محصول پنیر
 875 : بررسی روشهای پیشرفته ارزیابی، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در پروژه های بلندمدت
 876 : بررسی روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران: رویکرد DYMIMIC
 877 : بررسی روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا
 878 : بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیر‌نفتی ایران
 879 : بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد (مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران)
 880 : بررسی ریشه های مالی تورم در ایران (با تاکید بر کسری بودجه)
 881 : بررسی زمینه همکاریهای تجاری بین ایران و ترکیه در جهت انعقاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه
 882 : بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعه موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان
 883 : بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تاکید بر اثرات خارجی شبکه ای
 884 : بررسی ساختار تقاضای واردات کشور: کاربرد الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ‌آل (AIDS) در دوره زمانی1381-1357
 885 : بررسی ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران
 886 : بررسی ساختار تکنولوژی تولید گندم با استفاده از داده های پانل
 887 : بررسی ساختار جدید صنعت گاز و LNG در جهان
 888 : بررسی ساختار حمایتی در صنعت آهن و فولاد
 889 : بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری
 890 : بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران
 891 : بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر سال 1382 ایران
 892 : بررسی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران با استفاده از گام تصادفی و VAR
 893 : بررسی سهم تغییرات رابطه مبادله بر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران
 894 : بررسی سهم عامل نیروی کار در تابع هزینه صنایع
 895 : بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران
 896 : بررسی سیاست حمایت قیمتی در چغندر قند مسایل و رهیافتها
 897 : بررسی سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از روش مجزاسازی انرژی (مطالعه موردی شرکت های پگاه فارس، تهران و اصفهان)
 898 : بررسی سیاست های حمایتی حفاظت خاک در استان خراسان رضوی
 899 : بررسی سیاست های حمایتی دولت از تولید و مصرف گندم در ایران
 900 : بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز :(مطالعه موردی: استان اصفهان)
     901 : بررسی سیاست های دولت در زمینه گندم: چالشها و رهیافت ها
 902 : بررسی سیاستهای حمایتی برنج در ایران
 903 : بررسی سیاستهای دولت در زمینه برنج: مسایل و رهیافتها
 904 : بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران
 905 : بررسی سیستم مالیات بر شرکت ها از نظر وصول مالیات و کشش قیمتی در استان تهران
 906 : بررسی سیستمی مشکلات سوددهی تولید شیر در گاوداریهای صنعتی استان فارس
 907 : بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام
 908 : بررسی شرایط نهادی اقتصاد ایران جهت اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم
 909 : بررسی شکاف تورمی میان خانوارهای مناطق شهری ایران
 910 : بررسی صادرات پسته ایران: چالش ها و رهیافت ها
 911 : بررسی ضریب اهمیت انرژی در تولید بخش کشاورزی ایران
 912 : بررسی ضریب ریسک گریزی و واریانس تولید در مدیریت ریسک مطالعه موردی گوجه فرنگی کاران دزفول
 913 : بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
 914 : بررسی عامل بوته کنی به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب پوشش گیاهی در سمنان
 915 : بررسی عامل های ریسکی موثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی
 916 : بررسی عامل های موثر بر ایجاد انحصار در بازار داخلی پسته ایران
 917 : بررسی عامل های موثر بر تقاضای واردات فرآورده های دامی در ایران
 918 : بررسی عامل های موثر بر صادرات خاویار ایران
 919 : بررسی عدم تقارن تابع تقاضای نفت (گروه هفت و اکو)
 920 : بررسی عدم توازن بین هزینه و درآمد خانوار در ا یران
 921 : بررسی عدم کارایی تخصیصی و آثار آن بر جانشینی نهاده ها در بخش صنعت
 922 : بررسی عرضه و تقاضای گوشت قرمز در ایران: نگرشی سیستمی
 923 : بررسی علل افت و خیز بهره وری در صنعت نساجی کشور «مورد کارخانجات بارش»
 924 : بررسی علل تغییرات اجتماعی از نگاه نورث، ویلیامسون، گریف و لاکلو و موف (عنوان عربی: دراسه اسباب التغییرات الاجتماعیه من منظار نورث، ولیامسون، غریف، لاکلو و موف)
 925 : بررسی علل توقف نفتکش ها در انبارهای نفت با استفاده از تکنیک شبیه سازی ریاضی
 926 : بررسی علل فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای OECD در قالب مدل جاذبه
 927 : بررسی عملکرد شرکت های دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار «گروه منتخب»
 928 : بررسی عملکرد شرکتهای ترویج خصوصی از دیدگاه مدیران و کارشناسان رسمی ادارات ترویج دولتی و خصوصی و روستاییان تحت پوشش این شرکتها در استان همدان
 929 : بررسی عملکرد کارآیی صنعت دامداری در سطح کشور (رهیافت: تحلیل پوششی داده های بازه ای)
 930 : بررسی عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رابطه آن با رشد اقتصادی با استفاده از روش MFR
 931 : بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی های فرآوری شیر
 932 : بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران «مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن»
 933 : بررسی عملکرد نظام پرداخت ها در کشور مالزی
 934 : بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی: مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد
 935 : بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی
 936 : بررسی عوامل اثر گذار بر کارایی فنی تولید گندم
 937 : بررسی عوامل تاثیر گذار بر دست کاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 938 : بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا در استان مرکزی
 939 : بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای کل واردات ایران تحت شرایط محـدودیـت ارزی
 940 : بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران
 941 : بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزی پایدار مهندسین ناظر طرح محوری گندم استان فارس
 942 : بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 943 : بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری
 944 : بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی ایران به روش داده های تابلویی
 945 : بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران
 946 : بررسی عوامل زیست محیطی موثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک
 947 : بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی
 948 : بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیرنفتی ایران
 949 : بررسی عوامل فردی و حرفه ای تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی
 950 : بررسی عوامل لغو مالیات بر مجموع درآمد و امکان سنجی برقراری مجدد آن و تعیین مکانیزم وضع مالیات بر مجموع درآمد
 951 : بررسی عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در اقتصاد ایران (1380-1340)
 952 : بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی موثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی
 953 : بررسی عوامل موثر بر اثرگذاری سیاست بیمه محصولات کشاورزی بر تثبیت درآمد کشاورزان
 954 : بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران
 955 : بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی با تاکید بر استانداردهای صادرات (پسته، بادام، زعفران، خرما و سیب)
 956 : بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیر زراعی در استان خراسان
 957 : بررسی عوامل موثر بر اقدامات حفاظتی خاک مطالعه موردی: خراسان رضوی
 958 : بررسی عوامل موثر بر انتقال و توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه آسیایی
 959 : بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (مطالعه موردی استان فارس)
 960 : بررسی عوامل موثر بر بهره وری صنایع کوچک روستایی مطالعه موردی: استان خراسان
موضوعات مرتبط: مقالات اقتصادی

برچسب‌ها: پایان نامه, کارشناسی ارشد, موضوع پایان نامه, مقالات اقتصادی
بررسی قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران 65-1346 دکتر اکبر توکلی دکتر عبدالحسین ساسان دکتر هوشنگ شجری الله مراد سیف 68.10.8 1 ارزیابی سیاستهای بازرگانی دکتر هوشنگ شجری دکتر حسن کلباسی دکتر اکبر توکلی مهدی مسجدیان 68.12.4 2 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری صنایع کشور دکتر مهدی جمشیدیان محمدحسن مشرف جوادی دکتر حسین پیراسته کریم آذربایجانی 68.12.26 3 تحلیل جریانات مابین الصنایع در استان اصفهان دکتر مصطفی عمادزاده دکتر هوشنگ شجری دکتر حسین پیراسته غلامحسین استادی 69.6.12 4 آموزش و پرورش، دولت یا بخش خصوصی؟ دکتر فروغی ابری دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مصطفی عمادزاده علیرضا علوی تبار 69.7.9 5 تلفیق مبادلات بین بخشی برای اتحاد اقتصادی سازمان اکو دکتر اکبر توکلی دکتر اصغر مشبکی دکتر مرتضی فیروزآبادی سید کمیل طیبی 69.7.23 6 طرح بلندمدت تشکیل بازار ارز در ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر محمود مکی زاده دکتر هوشنگ شجری محمد واعظ برزانی 69.8.28 7 بررسی کارآیی سیاست های پولی و مالی در کشورهای توسعه نیافته با تاکید بر مورد ایران دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر هوشنگ شجری دکتر محمود مکی زاده ابوالفضل یحیی آبادی 69.12.25 8 تحلیل هزینه های آموزش و پرورش دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مصطفی عمادزاده سید کمال خشوعی 70.2.16 9 برآورد قیمتهای سایه ای دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر محمود مکی زاده ساعد شیرانی 70.2.23 10 ریشه یابی جنبه های ارزشی دانش اقتصاد دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مرتضی فیروزآبادی خلیل ملک احمدی 70.3.11 11 اثر درآمدی آموزش دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مصطفی عمادزاده مسعود هاشمیان 70.3.13 12 برآورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه پول در ایران دکتر علی فرهمندی دکتر هوشنگ شجری سید عبدالمجید جلائی اسفندیاری 70.12.12 13 نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشاورزی دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مصطفی عمادزاده محمدجواد ایمنی اردکانی 70.12.13 14 تحلیل اقتصادی یکپارچگی اراضی کشاورزی«مورد لنجان و فلاورجان» دکتر اکبر توکلی دکتر مصطفی عمادزاده حسین اکبری فرد 71.7.13 15 کاربردهای تحلیلی جدول داده-ستانده دکتر هوشنگ شجری دکتر حسین پیراسته مینا هاشمیان 71.8.4 16 نقش پست در توسعه اقتصادی و تخصیص بهینه منابع دکتر مصطفی عمادزاده دکتر حسین پیراسته محمدحسن کرباسیان 71.9.23 17 اثر آموزش بر توزیع درآمد دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مصطفی عمادزاده نگار بهادر 71.12.10 18 بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری اقتصادی در منطقه بشاگرد دکتر حسین پیراسته دکتر هوشنگ شجری مهرداد دادخواه تیرانی 71.12.17 19 نقش سرمایه انسانی در نوآوری تکنولوژیکی دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مصطفی عمادزاده مهدی صفدری 71.12.26 20 تخمین تابع تقاضای برق خانگی در استان اصفهان دکتر حسین پیراسته دکتر اکبر توکلی رقیه حسینی نژادیان کوشکی 72.5.3 21 بررسی اثرتجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی بر توسعه دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مرتضی فیروزآبادی عباس کلوانی 72.7.12 22 ارزیابی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی «نمونه اتحاد جماهیر شوروی» دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مرتضی فیروزآبادی محمد زاهدی 72.7.26 23 نرخ بازده سرمایه گذاری درآموزش عالی(گروه علوم انسانی) دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مصطفی عمادزاده مصطفی بستاکی 72.9.24 24 برآورد متوسط وقفه در دریافتی های دولت و تاثیر آن بر کسری بودجه و تورم در ایران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر اکبر توکلی احمد لاجوردی حسینی 72.11.11 25 بهره‌برداری‌ بهینه‌ از منابع‌ میگو ، مطالعه‌ مورد آبهای‌ ساحلی‌ منطقه‌ بوشهر دکتر صادق بختیاری دکتر رحمان خوش اخلاق محمد گوهریان 73.4.1 26 تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی آب «مطالعه موردی شهرستان ارسنجان» دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحمان خوش اخلاق مرتضی حسن شاهی 73.6.28 27 اندازه دولت و رشداقتصادی در ایران : 70-1338 دکتر هوشنگ شجری دکتر صادق بختیاری افشین جنانی 73.12.22 28 بررسی هماهنگی اهداف کلان برنامه پنجساله دوم عمرانی توسعه جمهوری اسلامی ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مرتضی فیروزآبادی امیر هرتمن 74.4.5 29 بررسی و تخمین اثرات تجارت بین الملل بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران دکتر صادق بختیاری دکتر اکبر توکلی فرزاد کریمی 74.4.5 30 نقش‌ انتظارات‌ عقلایی‌ دربی‌ تاثیری‌ سیاستهای‌ پولی‌ ایران‌ دکتر هوشنگ شجری دکتر اکبر توکلی مسعود نیکی تبار 74.4.25 31 بررسی‌ ضرورت‌ دانشگاههای‌ خصوصی‌ در ایران‌ دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مصطفی عمادزاده مجتبی نجفی 74.6.27 32 اثرات بودجه های برنامه اول در ترکیب و جهت گیری بخش صنایع دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مرتضی فیروزآبادی منصور گلچین 74.6.18 33 بهره برداری بهینه از مراتع-منطقه سرمشهد شهرستان کازرون استان فارس دکتر صادق بختیاری دکتر رحمان خوش اخلاق غلامرضا چابکرو 74.6.20 34 بررسی‌ تاثیر نااطمینانی‌ بر تصمیم‌ استخراج‌ منابع‌ تجدید ناپذیر - دکتر رحمان خوش اخلاق سعید رادفر 74.6.26 35 برآورد تابع تقاضای آب آشامیدنی(مورد شهر اصفهان) دکتر ایران غازی دکتر رحمان خوش اخلاق سید احمد ابطحی 74.6.28 36 بررسی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بر اقتصاد کشور، دیدگاه‌ نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر اکبر توکلی مصطفی رجبی 74.6.29 37 بررسی‌ امکان‌ حصول‌ تعادل‌ همزمان‌ داخلی‌ و خارجی‌ با استفاده‌ از سیاست‌های‌ ترکیبی‌ در اقتصادایران‌ دکتر اکبر توکلی دکتر هوشنگ شجری فرزانه سهرابی 74.6.29 38 بررسی‌ ساختار اقتصادی‌ صنایع‌ دستی‌ منطقه‌جنوب‌ غرب‌ و امکانات‌ توسعه‌ آن‌ دکتر صادق بختیاری دکتر رحمان خوش اخلاق مازیار صابری 74.8.3 39 آزاد سازی‌ بخش‌ کشاورزی‌:آثار اقتصادی‌ حذف‌ سوبسید نهاده‌هامطالعه‌ موردی‌ سیب‌زمینی‌ فریدن‌ دکتر هوشنگ شجری مهندس آقایا دکتر مصطفی عمادزاده دکتر سعید یزدانی فاطمه جمال بیلندی 74.8.10 40 برآورد تابع‌ تولید خرمای‌ کبکاب‌ مطالعه‌ موردی‌: دشتستان‌ دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحمان خوش اخلاق مهناز افضلی نیا 74.8.10 41 تخمین‌ کشش‌های‌ تجاری‌ و سیاست‌های‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود موازنه‌ تجاری‌ دکتر سید جواد پورمقیم دکتر اکبر توکلی رمضان سلیمانی 74.9.8 42 تخصیص‌ بهینه‌ آب‌ رودخانه‌ هیرمند بین‌ زیر بخشهای‌ کشاورزی‌ دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحمان خوش اخلاق جواد شهرکی 74.12.12 43 بررسی تطبیقی توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان در سالهای 56 و 72-70 دکتر مصطفی عمادزاده دکتر صادق بختیاری لیلا صادقی 74.12.20 44 بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر روی رشد اقتصادی ایران 71-1338‌ دکتر هوشنگ شجری دکتر صادق بختیاری همایون نداف شرق 74.12.22 45 تخمین‌ نیاز ارزی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ (78-1374) دکتر مرتضی فیروز آبادی دکتر رحمان خوش اخلاق سیروس شفیعی سروستانی 75.2.25 46 تخمین‌ تابع‌ تولید ذرت‌ (دانه‌ای‌) مطالعه‌ مورد(شهرستان‌ مرودشت‌ ) دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مصطفی عماد زاده علیرضا ناظم 75.3.1 47 ارزیابی‌ سیاستهای‌ اشتغال‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ دکتر مصطفی عماد زاده دکتر مرتضی فیروز آبادی حسن ودعی نائینی 75.6.26 48 برآورد کششهای درآمدی و قیمتی کالاهای وارداتی ایران به تفکیک اقلام اصلی(70-1348) دکتر هوشنگ شجری دکتر اکبر توکلی حسین کریمی هسنیجه 75.6.31 49 طرحهای سرمایه گذاری و محدودیتهای اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه کاربرد مدل Se-hark Parkدر مورد ایران دکتر صادق بختیاری دکتر هوشنگ شجری غلامعلی حاجی 75.9.13 50 تحلیل تاریخی و نقد توسعه و انحطاط اقتصادی-فرهنگی ایران(بعد از اسلام تا قرن نهم هجری) دکتر مصطفی عماد زاده دکتر فریدون وحیدا دکتر مرتضی فیروزآبادی روبرت بگلریان 75.11.13 51 معرفی یک الگوی جدید توزیع درآمد و کاربرد آن برای اقتصاد ایران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر صادق بختیاری محمود ضرابی قهوه چی 75.11.9 52 بررسی تاثیر تنزل ارزش پول برتر از تجارت خارجی ایران از طریق منحنی جی دکتر هوشنگ شجری دکتر اکبر توکلی الهه زرمهر 76.2.16 53 تقاضای کل و سیاستهای پولی، مالی کاربردی از تبدیل باکس-کاکس در ایران دکتر عنایت اله فخرایی دکتر اکبر توکلی امید حاجتی 76.3.19 54 پیش بینی تقاضای آب شرب در شهر مشهد دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحمان خوش اخلاق مهدی عابدی 76.6.17 55 بررسی وتخمین تابع تقاضای فولاد کشور بین سالهای 74-1346 دکتر کریم آذربایجانی دکتر مصطفی عمادزاده محمدرضا رضائی 76.6.19 56 تحلیلی از رفتار پس انداز و تخمین تابع آن : مورد ایران 1372-1347 دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر صادق بختیاری محمدتقی فیاضی 76.6.19 57 ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان دکتر حسین پیراسته دکتر صادق بختیاری محمد خضری 76.6.30 58 آزادسازی‌ تجارت‌- تعدیل‌ ساختار بودجه‌ دولت‌ دکتر هوشنگ شجری دکتر اکبر توکلی فاطمه شفیعی 76.8.5 59 انتخاب‌ کیفیت‌ مناسب‌ محیط‌ زیست‌ آبی‌ مطالعه‌ موردی‌:رودخانه‌ زاینده‌ رود دکتر اکبر قاضی فرد دکتر رحمان خوش اخلاق رویا کاوه باغبادرانی 76.8.26 60 بررسی‌ و برآورد تقاضای‌ گاز طبیعی‌ در بخش‌ خانگی‌-تجاری‌ دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر هوشنگ شجری سعید خوشرو 76.8.28 61 تخمین‌ تابع‌ تولید مسکن‌ و کاربری‌ زمین‌ شهری‌ در منطقه‌ شهری‌ کاشان‌ دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر حسین پیراسته رضا زیارتی نصرآبادی 76.8.28 62 تأثیر مشارکت دانشجویان در هزینه های آموزش عالی بر کارآئی آموزشی دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مصطفی عمادزاده سیروس سلطانی 76.8.28 63 تجزیه‌ و تحلیل‌ نوسانات‌ بازده‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ بااستفاده‌از مدلهای‌ عاملی‌ دکتر اکبر توکلی دکتر هوشنگ شجری هادی برکابی اقدم 76.9.22 64 رشد درآمدهای‌ مالیاتی‌ و ایجاد ارتباط‌ منطقی‌ بین‌ بودجه‌ دولت‌ ودرآمدهای‌ مالیاتی‌ دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مرتضی سامتی یوسف عیسی زاده روشن 76.9.19 65 علل نارساییهای مراکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات دکتر مهدی جمشیدیان سیروس علیدوستی دکتر مهدی ابزری حمید کاظمی 76.11.- 66 برآورد کششهای قیمتی و درآمدی عرضه و تقاضای صادرات صنعتی ایران دکتر حسین پیراسته دکتر اکبر توکلی ناصر حسینی منجزی 76.11.27 67 مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحمان خوش اخلاق علیرضا نوحی تهرانی 76.11.28 68 صادرات‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ایران‌ : برآورد کششهای‌ درآمدی‌ و قیمتی‌ عرضه‌ و تقاضا (78-1342) دکتر هوشنگ شجری دکتر اکبر توکلی حسن حیدری 76.12.18 69 بررسی‌ فقر و اندازه‌گیری‌ خط‌ فقر در استان‌ کردستان‌ دکتر حسین پیراسته دکتر مرتضی سامتی مسعود صوفی مجیدپور 76.12.20 70 ارزیابی‌ اقتصادی‌ احداث‌ بزرگراه‌ زنجان‌-تبریز دکتر مرتضی سامتی دکتر صادق بختیاری سید عبدالرحیم کاظمی 77.3.4 71 تحلیل و برآورد ساختار هزینه صنایع قند ایران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر حسین پیراسته ساجد کیاکجوری 77.7.27 72 بررسی سیکل های تجاری و علل آن در ایران طی سالهای 74-1337 دکتر صادق بختیاری دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر هوشنگ شجری کیوان مجیدزاده 77.8.11 73 تحلیل و برآورد تابع عرضه اعیانی واحدهای مسکونی در دوره زمانی 1376-1345 «مورد شهر تبریز» دکتر حسین پیراسته دکتر رحمان خوش اخلاق علی ابوالقاسمی فخری 77.12.2 74 تخمین سهم انرژی های متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر حسین پیراسته پروین بهبهانی فرد 77.12.12 75 تابع مطلوبیت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران دکتر حسین پیراسته دکتر مرتضی سامتی محمدرضا حسینی 78.4.15 76 بررسی الگوی مصرف انرژی خانوارهای شهری در ایران 75-1362 دکتر علیمراد شریفی دکتر مرتضی سامتی دکتر حسین پیراسته مهدی عبداللهی 78.4.26 77 تاثیر نوسانات ارزی بر واردات و صادرا غیرنفتی کشور(داده های فصلی 74-1360) دکتر هوشنگ شجری دکتر سید کمیل طیبی دکتر اکبر توکلی غلامرضا علی خلیلی 78.4.30 78 بررسی شاخصها و مدلهای ریاضی انتشارات آلودگی آب و تحلیل اقتصادی هزینه کاهش یا رفع آلودگی(رودخانه زاینده رود اصفهان) دکتر حسین پیراسته دکتر سید کمیل طیبی دکتر رحمان خوش اخلاق محمد جابرزاده انصاری 78.6.29 79 بررسی مسائل و مشکلات یکپارچگی پولی، مورد مطالعه اتحادیه اقتصادی اروپا دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر هوشنگ شجری خلیل راحتی 78.7.26 80 برآورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارآئی نظام مالیاتی در استان اصفهان دکتر مرتضی فیروزآبادی دکتر مرتضی سامتی محمدرضا محمدی 78.10.20 81 بررسی بازار نیروی کار، مطالعه موردی : کارگاههای بزرگ صنعتی در استان اصفهان دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر حسین پیراسته حسین آقائی 78.10.21 82 بررسی ساختار بازار کار بخش غیررسمی شهری دکتر حسین پیراسته دکتر سید کمیل طیبی دکتر محسن رنانی سعید نایب 78.11.16 83 بررسی مزیت نسبی در بخش صنایع ایران دکتر حسین پیراسته دکتر اکبر توکلی کاوه یوسف زاده 78.11.30 84 بررسی و تحلیل قابلیت های استان اصفهان در زمینه تولید و صدور کالاهای صنعتی بر اساس اصل مزیت نسبی آشکار شده دکتر کریم آذربایجانی دکتر صادق بختیاری محسن ایروانی 78.11.30 85 تجزیه و تحلیل رابطه تعادلی و بلندمدت بین واردات واسطه ای-سرمایه ای و صادرات غیرنفتی(1376-1340) دکتر اکبر توکلی دکتر سید کمیل طیبی علیرضا فرهادی کیا 78.12.23 86 تخمین توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه : استان همدان دکتر مجید صامتی دکتر رحمان خوش اخلاق حسین خسروی 79.3.18 87 تخمین تابع تقاضای آب آشامیدنی(مطالعه موردی شهر کاشان) دکتر علیمراد شریفی دکتر رحمان خوش اخلاق سید محمد لاجوردی 79.3.23 88 برآورد تابع هزینه ترانسلوک فرآورده های طولی فولاد در شرکت ذوب آهن اصفهان دکتر مصطفی عمادزاده دکتر کریم آذربایجانی غلامرضا زمانیان 79.4.7 89 اثرات سیاست مالی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی(76-1338) دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر اکبر توکلی حسین میرزائی 79.4.18 90 ارزیابی اقتصادی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر کریم آذربایجانی سیامک یادگاری 79.5.17 91 تجزیه و تحلیل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ایران(1377-1348) دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر محسن رنانی علی پناهی 79.6.30 92 تحلیل کارایی فنی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA دکتر علیمراد شریفی دکتر سید کمیل طیبی دکتر مرتضی سامتی محمدعلی رضوانی 79.7.4 93 اندازه تجزیه و تحلیل بهره وری در شرکت تراکتور سازی ایران دکتر کریم آذربایجانی دکتر حسین پیراسته صمد شریفی 79.8.2 94 اثر تغییرات نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران در دوره 1376-1345 دکتر سید کمیل طیبی دکتر هوشنگ شجری لیلا نقی زاده داراندیش 79.9.14 95 تخصیص منابع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان دکتر مهدی جمشیدیان دکتر مرتضی سامتی سامان پاینده پور 80.4.4 96 تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا" ایده آل (78-1350) دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر حسن کلباسی جعفر ژیلایی اقدم 80.5.20 97 همگرایی اقتصادی و تاثیر سرریزهای منطقه ای بر رشد درآمد سرانه(مورد: کشورهای عضو OIC) دکتر نعمت الله اکبری دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی شکوفه فرهمند 80.6.21 98 یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، کاربرد یک مدل جاذبه دکتر کریم آذربایجانی دکتر سید کمیل طیبی مژگان معلمی 80.6.24 99 بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران دکتر کریم آذربایجانی دکتر سید کمیل طیبی شیرین مصری نژاد 80.6.28 100 بررسی و تخمین تابع تقاضای واردات محصـــولات فــــولادی تخت (1377-1352) دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی فریناز سلطانی 80.6.28 101 بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌های خارجی با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب (78-1350) دکتر سید کمیل طیبی دکتر هوشنگ شجری احمد گوگردچیان 80.7.24 102 بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان در استان اصفهان دکتر سید کمیل طیبی دکتر علی صنایعی دکتر صادق بختیاری حسینعلی فرهمند 80.7.28 103 تحلیل هزینه – فایده کشتارگاه بهین تهران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر کریم آذربایجانی احمد جلم بادانی 80.8.10 104 اندازه‌گیری و بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمی ایران دکتر مرتضی سامتی دکتر محسن رنانی ساغر باباحیدری 80.10.1 105 ارزیابی و مقایسه وضعیت تکنولوژی در شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان دکتر مرتضی فیروزآبادی مهندس اصغر حق شناس دکتر کریم آذربایجانی اصغر محمدباقرلو 80.11.14 106 بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه کل کشاورزی ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر نعمت الله اکبری دکتر محسن رنانی علی اکبر داداش پور 80.11.27 107 برآورد قیمت کف برای خرمای شاهانی (شهرستان جهرم) دکتر نعمت الله اکبری دکتر مصطفی عمادزاده محمدرضا قاسمی 81.4.22 108 بررسی تأثیر آموزش عالی بر عرضة صادرات صنعتی در ایران(78-1345) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر سید کمیل طیبی شیرین اربابیان 81.6.16 109 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانه ای ایران(78-1358) دکتر مرتضی سامتی دکتر کریم آذربایجانی بتول رفعت 81.6.16 110 بررسی تأثیر هزینه‌های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دکتر مرتضی سامتی دکتر نعمت الله اکبری ولی الله هادیان 81.8.6 111 بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (80-1362) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر نعمت الله اکبری حسن کارنامه حقیقی 81.11.21 112 نقش هزینه مبادله برروی تورم رکودی در ایران در طی سالهای (1379-1350) دکتر مجید صامتی دکتر مرتضی سامتی ابوالفضل جنتی مشکانی 81.12.5 113 بررسی عوامل (پولی و غیر پولی) مؤثر بر تورم در ایران (1379-1338) دکتر سعید صمدی دکتر مصطفی عمادزاده بهار حافظی 81.12.24 114 تعیین الگوی بهینه فعالیتهای واحد گاوداری؛ با رهیافت مدل برنامه‌ریزی خطی پویا (1381-1377) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر سعید صمدی دکتر نعمت الله اکبری مصطفی دین محمدی 82.6.10 115 اثرات ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و بلوکهای اقتصادی ؛کاربرد مدل جاذبه دکتر حسن کلباسی دکتر سید کمیل طیبی صالح طاهری حسن آبادی 82.6.22 116 اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع مس ایران با رهیافت DRC (مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه کرمان) دکتر نعمت الله اکبری دکتر حسن کلباسی زین العابدین صادقی گوغری 82.6.29 117 بررسی تاثیرات متقابل نظام بانکی ایران و متغیرهای کلان اقتصادی (1379-1340) دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر مرتضی سامتی شهرام رئیسی دهکردی 82.6.31 118 تحلیل همگرائی بهره‌وری کل عوامل تولید بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران (75-1345) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر کریم آذربایجانی دکتر نعمت الله اکبری مهدی رنجکش 82.6.31 119 پیش بینی روند نرخ ارز یکسان‎سازی شده در ایران: بکارگیری شبکه‎های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با روش‎های اقتصاد‎سنجی دکتر ناصر موحدی نی دکتر خدیجه نصراللهی دکتر سید کمیل طیبی معصومه کاظمینی 82.8.28 120 بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور دکتر خدیجه نصراللهی دکتر مجید صامتی علیرضا کرمی 82.10.28 121 بررسی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی غار علیصدر همدان) دکتر علی سوری دکتر مجید صامتی علیرضا شریفان 82.11.14 122 تحلیل فضایی و تقاضای نیروی کار در ایران دکتر کریم آذربایجانی دکتر محسن رنانی دکتر نعمت الله اکبری سعید شهیادی 83.4.2 123 بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه اقتصادی با آموزه های اسلامی دکتر محمد واعظ برزانی دکتر حسن کلباسی دکتر نعمت اله اکبری وحید افخمی ستوده 83.4.3 124 بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران(1379-1338) عبدالحسن ساسان دکتر مجید صامتی عبدالعلی خان احمدی 83.7.28 125 پویایی سنجی و ماهیت تجارت درون صنعت: مورد ایران با کشورهای ASEAN و چین (طی دوره 1997 تا 2000) دکتر سعید صمدی دکتر کریم آذربایجانی دکتر حسن کلباسی گل آرا ایزدی 83.8.20 126 بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران (1338 تا 1380) دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر سعید صمدی محمد شاهرودی 83.8.30 127 تحلیل تجربی کششهای تقاضای بنزین در ایران با استفاده از روشهای همجمعی: دوره 81-1346 دکتر علیمراد شریفی دکتر هوشنگ شجری حمید مصدقی 84.1.23 128 بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران دکتر صادق بختیاری دکتر مصطفی عمادزاده ابراهیم نبیونی 84.4.8 129 تحلیل شدت انرژی حمل نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای عبدالحسین ساسان دکتر علیمراد شریفی دکتر مهدی نفر محمدمهدی قاسمی نژاد 84.4.8 130 بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در نتیجه پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی سید حسین ایزدی 84.4.28 131 بررسی روند تحولات هزینه مبادله و پیامدهای آن در اقتصاد ایران (1380-1350) دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر محسن رنانی سید هومن علوی 84.6.30 132 تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیررسمی شهری در استان قم دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر محسن رنانی دکتر سعید صمدی سید عارف رضوانی 84.7.25 133 بررسی اثر جهانی شدن بر قیمت واقعی نفت: مورد مطالعاتی اوپک دکتر کریم آذربایجانی دکتر علیمراد شریفی دکتر سید کمیل طیبی مریم رضایی 84.7.26 134 ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای هیبرید خورشیدی در ایران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر سید محمدحسن فیض دکتر علیمراد شریفی میثم کوچک زاده 84.7.30 135 تخمین تابع منافع نهایی ناشی از کاهش آلودگی های آبی، برای بخش ایرانی خلیج فارس (به روش ارزشیابی مشروط) مطالعه ی موردی شهر بندر عباس دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مهدی نفر عباس جعفری تختی نژاد 84.10.25 136 تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه (بررسی مقایسه ای بین کشورهای منتخب) دکتر مجید صامتی دکتر مرتضی سامتی روح اله شهنازی 84.10.26 137 بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان دکتر سید کمیل طیبی دکتر مجید صامتی ایمان احمد زاده 84.11.18 138 تجزیه تحلیل بودجه در مناطق مختلف شهرداری اصفهان (با تاکید بر تعادل و توان منطقه ای طی ده سال گذشته) عبدالحسین ساسان دکتر نعمت اله اکبری شادی کتیرایی 84.12.6 139 پیش بینی روند قیمت فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN و مقایسه نتایج آن با روش ARIMA دکتر کریم آذربایجانی دکتر کیومرث آقایی بهروز پورمیری 84.12.16 140 سهم بری عوامل تولید و رشد اقتصادی کاربرد الگوی برتولا در اقتصاد ایران(1338-1382) دکتر محمد واعظ برزانی دکتر رحیم دلالی اصفهانی محمدرضا شاطری امیری 84.12.17 141 تعامل بین همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری میان ایران و بلوک های منتخب - دکتر سید کمیل طیبی دکتر محمد واعظ برزانی سیمین اکبری دهباغی 85.3.29 142 بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 83-1340 دکتر خدیجه نصراللهی دکتر سید کمیل طیبی دکتر محمد واعظ برزانی امیر جباری کهنه شهری 85.4.31 143 ارائه یک مدل اقتصادی برای بازار برق دکتر محمداسماعیل همدانی گلشن دکتر علیمراد شریفی علی ناظمی اشنی 85.6.26 144 تحلیل هزینه- فایده پروژه متروی اصفهان عبدالحسین ساسان دکتر کریم آذربایجانی دکتر مهدی نفر هادی غریب 85.7.24 145 ارزیابی اقتصادی زیست محیطی کارخانه فولاد مبارکه برای ساکنین شهر اصفهان دکتر مهدی نفر دکتر کیومرث آقایی دکتر رحمان خوش اخلاق اصغر صالحی هادنگی 85.7.30 146 مدل توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی: مطالعه موردی نیروگاه های حرارتی اصفهان دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مهدی معلم دکتر علیمراد شریفی دکتر سعیده کتابی نادر آخوندی یزدی 85.7.30 147 تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی (1382-1374) دکتر مهدی صادقی دکتر علیمراد شریفی دکتر مهدی نفر زهرا دهقان شبانی 85.10.16 148 بررسی رابطه‌ی متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OECD و شبیه سازی مدلی برای ایران دکتر محسن رنانی دکتر مرتضی سامتی مریم طباطبایی 85.12.21 149 بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب دکتر کریم آذربایجانی دکتر سید کمیل طیبی روح اله بابکی 86.7.28 150 اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی دکتر محسن رنانی دکتر نعمت اله اکبری دکتر هوشنگ شجری محمدمیثم کریمی 86.7.28 151 رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی قیمت برخی محصولات پروتئینی (گوشت مرغ و تخم مرغ) در ایران دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی لیلی بیاری 86.7.29 152 تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان دکتر مرتضی سامتی دکتر مصطفی عمادزاده دکتر خدیجه نصرالهی زهرا محمدزاده 86.7.30 153 تأثیر کنترل‌ سرمایه بر بحران های ارزی در کشورهای در حال توسعه دکتر خدیجه نصرالهی دکتر سید کمیل طیبی دکتر هوشنگ شجری عباس محمدزاده 86.10.11 154 تخمین تابع تقاضای نهاده های تولید در صنایع شیمیایی ایران برای دوره زمانی1373 تا 1382 دکتر سعید صمدی دکتر علیمراد شریفی عزیز احمدزاده 86.10.24 155 تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان های کشور) دکتر هوشنگ شجری دکتر سعید صمدی دکتر محمد واعظ برزانی محمد اکبری گلنگدری 86.10.25 156 تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی ایران) دکتر سید عباس هاشمی دکتر مرتضی سامتی دکتر سعید صمدی عاطفه بهرامی 86.11.30 157 بهینه‌یابی حمل و نقل گازوئیل (نفت‌گاز) از پالایشگاه‌ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای اصلی شرکت ملی نفت ایران دکتر سعیده کتابی عبدالحسین ساسان دکتر کریم آذربایجانی مهدی شمس خامنه 86.12.7 158 اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی زهرا شاه محمدی 86.12.25 159 پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکردی بر تحلیل تکنیکی دکتر ناصر ایزدی نیا دکتر سعید صمدی مهتاب داورزاده 86.12.25 160 تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علّّی بیزین (BCM) دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مرتضی سامتی زهره شیرانی فخر 87.3.1 161 اثرات کمک های خارجی بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه عبدالحسین ساسان دکتر سید کمیل طیبی دکتر صادق بختیاری حجت ایزدخواستی 87.4.12 162 تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران: یک تحلیل پویا دکتر نعمت اله اکبری دکتر رحیم دلالی اصفهانی یاثر یلاغی اینالو 87.6.13 163 تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش های مختلف اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1372تا1385 دکتر سعید صمدی دکتر مرتضی سامتی ازاد خانزادی 87.6.24 164 مدل اقتصاد کلان‌سنجی ایران: رویکرد جایگزینی یورو با دلار آمریکا در مبادلات بین‌المللی دکتر محمد واعظ برزانی دکتر احمد شعبانی دکتر سید کمیل طیبی مهدی یزدانی 87.6.30 165 تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (سالهای 1379 و 1384) دکتر نعمت اله اکبری دکتر کریم آذربایجانی محمد ثقفی 87.6.30 166 مطالعه مکان یابی استقرارکارخانه های قند و شکر در استان آذربایجان غربی دکتر حسین پیراسته دکتر کریم آذربایجانی سید محمد حسینی 87.7.6 167 برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه موردی شهر اصفهان) دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مجید صامتی دکتر نعمت اله اکبری آمنه شهیدی 87.7.16 168 اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر سعید صمدی دکتر مصطفی عمادزاده فرزانه محمدی سفیددشتی 87.7.21 169 تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری اصفهان و بررسی اثرات آن بر بخش مسکن (رهیافت اقتصادسنجی فضایی) عبدالحسین ساسان دکتر نعمت اله اکبری ناهید توسلی کجانی 87.7.24 170 آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر دکتر زهرا نصراللهی دکتر سعید صمدی امین زاهدمهر 87.7.27 171 مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی(1386-1338) دکتر سید کمیل طیبی دکتر مرتضی سامتی سمیه حیدری 87.7.27 172 اندازه گیری تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهایی در کالاهای منتخب صنعت پتروشیمی ایران دکتر کریم آذربایجانی محمدحسین ادیب دکتر محمد واعظ برزانی امیرحسین جنتی 87.9.9 173 اثر جهانی­شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهای OECD (شبیه­سازی مدلی برای ایران) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مرتضی سامتی محمد خیرآبادی 87.11.21 174 تأثیر گسترش تجارت الکترونیک از طریق اینترنت بر جریان­های تجاری دکتر حسین کریمی دکتر خدیجه نصرالهی دکتر مهدی نفر سید رضا میرعسکری جیلدانی 87.11.26 175 عنوان پایان نامه استاد مشاور استاد راهنما نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع ردیف بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بخش کشاورزی: مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر صادق بختیاری زهرا حقی 80.6.24 1 بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان مازندران دکتر حسین پیراسته دکتر محسن رنانی علی اصغر اژدری 80.6.31 2 بحران آب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای آب شهری(مطالعه موردی شهر تهران) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر سعید صمدی سید حسین هادیزاده خیرخواه 80.10.30 3 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران دکتر مرتضی سامتی دکتر هوشنگ شجری محمدعلی حیدری 80.11.20 4 تحلیلی ساده از رکود(بیکاری) مداوم در اقتصاد پولی مطالعه موردی: اقتصاد ایران دکتر هوشنگ شجری دکتر سید کمیل طیبی دکتر رحیم دلالی اصفهانی همت ستاررستمی 80.11.21 5 ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات نخود در ایران(مطالعه موردی استان کرمانشاه) دکتر کریم آذربایجانی دکتر حسین پیراسته صباح عباسی 80.12.20 6 اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران(1377-1338) دکتر عبدالحسین ساسان دکتر صادق بختیاری رضا نصیری 81.2.4 7 بررسی کشش‌های تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیة اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طی سال‌های 78 – 1338 دکتر ابراهیم گرجی دکتر هوشنگ شجری مرجان قوامی 81.3.22 8 توزیع درآمد و امنیت غذایی در استان همدان(78 ـ 1368) دکتر صادق بختیاری دکتر مصطفی عمادزاده فرهاد کرم 81.5.30 9 بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان دکتر حسین پیراسته دکتر مجید صامتی مهدی مجید نراقی 81.6.23 10 تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هدانیک دکتر مصطفی عمادزاده دکتر مجید صامتی آرش سلطانیان 81.6.24 11 بررسی تغییرات کمی اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی از طریق تحلیل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1373-1348) دکتر علی اصغر بانوئی دکتر حسین پیراسته آرام دادفر 81.6.27 12 تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری دکتر علیمراد شریفی دکتر حسین پیراسته سعادت طباطبائی کلور 81.6.31 13 اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران(در فاصلة سالهای 1338-1378) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر نعمت الله اکبری دکتر رحیم دلالی اصفهانی محمدمهدی مجاهدی مؤخر 81.7.- 14 بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر کریم آذربایجانی شکیلا فرخنده تهرانی 81.11.7 15 بررسی و امکان سنجی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اقامتگاه مناسب گردشگری مطالعه موردی شهر اصفهان دکتر حسن کلباسی دکتر نعمت الله اکبری نوید جمشیدی 81.11.30 16 آثار یکسان سازی نرخ ارز بررشد محصولات کشاورزی دکتر محمد واعظ دکتر مرتضی سامتی غلام خلیقی 82.1.25 17 تاثیر پایه‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دکتر مجید صامتی دکتر مرتضی سامتی محمد حسین زادگان 82.1.26 18 بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه: رهنمود هایی برای صنعت بیمه ایران دکتر علیمراد شریفی دکتر کریم آذربایجانی حسن متشرعی 82.2.8 19 تخصیص بیهنه سرمایه گذاری درزیربخشهای صنعتی کشور دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی امین صنیعی 82.2.8 20 تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده–ستانده منطقه‌ای به روش (GRIT) دکتر کریم آذربایجانی دکتر حسین پیراسته بهرام حکمت 82.7.28 21 واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران دکتر محمد واعظ برزانی دکتر رحیم دلالی اصفهانی رضا رفیعی کرهرودی 82.12.9 22 برآورد کارآیی تکنیکی صنعت سیمان در ایران به روش DEA دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر علیمراد شریفی فرزاد فرخ پیام 82.12.18 23 کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران مدل کینگ – ریبلو دکتر سعید صمدی دکتر رحیم دلالی اصفهانی احسان عسکری 82.12.20 24 سنجش کارایی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش DEA دکتر کیومرث آقایی دکتر علیمراد شریفی احمد لطفی مزرعه شاهی 82.12.26 25 تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن؛ یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی- مطالعه موردی شهر مشهد دکتر نعمت اله اکبری دکتر مصطفی عمادزاده سید علی رضوی 83.3.4 26 الگوهای رشد درونزا و کاربرد های آنها در اقتصاد ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر سید کمیل طیبی دکتر رحیم دلالی اصفهانی علی اکبر صادقی 83.10.16 27 تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات محصول آهن و فولاد برای دوره 80-1342 دکتر مصطفی عمادزاده دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی محمدمهدی زاهدی 83.10.21 28 تخمین تابع تولید صنعت نساجی(ریسندگی و بافندگی)در استان اصفهان دکتر کیومرث آقایی دکتر رحمان خوش اخلاق محمدرضا ابراهیم نجف آبادی 83.11.3 29 تحلیل اثرات تورمی ناشی ازخذف یارانه‌های انرژی در ایران دکتر مهدی صادقی دکتر علیمراد شریفی عابدین قاسمی 83.11.17 30 بررسی بهره وری بانک ها از نظر نیروی کار، سرمایه و مدیریت به روش DEA مطالعه موردی بانک رفاه استان چهارمحال و بختیاری طی دوره (82-1380) دکتر رحیم دلالی اصفهانی دکتر مهدی نفر دکتر هوشنگ شجری اصغر کیانی 84.1.28 31 اندازه گیری و تحلیل کارآیی فنی در صنعت نساجی ایران با استفاده از روش DEA در سالهای 1373 لغایت 1380 دکتر کریم آذربایجانی دکتر حسین پیراسته سید مجید مرتضوی 84.1.28 32 ارزیابی عملکرد و پیامدهای کلان اقتصادی خصوصی سازی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران دکتر هوشنگ شجری دکتر محسن رنانی دکتر رحمان خوش اخلاق غلامحسن زرین قلم 84.1.29 33 استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد دکتر مجید صامتی دکتر رحمان خوش اخلاق مجید دهقانی زاده 84.2.19 34 کاربرد تئوری مقدار بهینه پول در ایران دکتر محمد واعظ برزانی دکتر رحیم دلالی اصفهانی محمدسعید قیاس وند 84.2.28 35 اندازه‌گیری کارایی فنی فعالیت‌های عمران شهری (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان) دکتر کیومرث آقایی دکتر نعمت اله اکبری نیره بصیری پارسا 84.3.9 36 برآورد تابع تقاضای کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران دکتر سعید صمدی دکتر مصطفی عمادزاده نعمت اله امیری 84.6.22 37 تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی دکتر علی صنایعی دکتر خدیجه نصراللهی دکتر هوشنگ شجری علی اصغری 84.6.23 38 تحلیل ناکارایی x بنگاههای عمومی مطالعه موردی: بانکهای رفاه استان اصفهان (1383-1381) محمدحسن مشرف جوادی دکتر محسن رنانی دکتر مرتضی سامتی مریم فراهانی 84.6.28 39 بررسی تأثیر هزینة مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دورة: 1381-1350 دکتر مرتضی سامتی دکتر سعید صمدی دکتر صادق بختیاری رخساره باباجعفری 84.6.28 40 قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران دکتر مهدی ابزری دکتر محمد واعظ برزانی سید جواد جمالی 84.6.30 41 اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم آن در رشد اقتصادی ایران دکتر نعمت اله اکبری دکتر صادق بختیاری دکتر مصطفی عمادزاده ملیحه خدامی عباسیه 84.7.27 42 یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری صنعت فولاد: مشارکت ایران و بلوک های منتخب دکتر سید کمیل طیبی دکتر کریم آذربایجانی مریم فراش زاده 84.7.27 43 تحلیل تابع مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 1383 - 1354) دکتر سید کمیل طیبی دکتر شاپور محمدی دکتر کریم آذربایجانی مرضیه ناظم زاده 84.7.27 44 ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری دکتر حسین پیراسته عبدالحسین ساسان دکتر نعمت اله اکبری شاداب مظاهری نیا 84.9.3 45 تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور دکتر علیمراد شریفی دکتر کریم آذربایجانی دکتر مهدی نفر عبدالناصر شجاعی 85.4.14 46 اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی دکتر مرتضی سامتی دکتر عنایت اله یزدانی دکتر مجید صامتی سید جعفر رجایی 85.4.20 47 بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان دکتر کریم آذربایجانی دکتر نعمت اله اکبری دکتر کیومرث آقایی زاهد مرادی 85.4.17 48 رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا دکتر مرتضی سامتی دکتر محسن رنانی دکتر رحیم دلالی اصفهانی رضا اسمعیل زاده سیاه پیرانی 85.6.20 49 بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر تحولات باروری و مرگ و میر در ایران دکتر مصطفی عمادزاده دکتر کریم آذربایجانی دکتر رحیم دلالی اصفهانی صمد آهنگرزنوزی 85.6.28 50 امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر شاخص های آزادی اقتصادی دکتر کریم آذربایجانی دکتر مرتضی سامتی مرضیه طاهری 85.7.25 51 رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان: کاربرد منطق فازی دکتر نعمت اله اکبری دکتر بهزاد میرزائیان دکتر حسین پیراسته محسن هوشیار 85.7.30 52 بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام دکتر خدیجه نصرالهی دکتر سعید صمدی مرتضی کرمعلیان سیچانی 85.7.30 53 ارائه یک مدل بهینه برای استخراج نفت:مطالعه موردی ایران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر علیمراد شریفی دکتر خدیجه نصرالهی مریم نوری 85.12.16 54 نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مدل ایران دکتر مرتضی سامتی دکتر سید کمیل طیبی دکتر رحیم دلالی اصفهانی مهراب کیارسی 86.6.17 55 مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی (شبکه برق ایران) دکتر محمداسمعیل همدانی گلشن دکتر کیومرث آقایی دکتر علیمراد شریفی دکتر رحمان خوش اخلاق بابک صفاری 86.6.24 56 اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی: آزمون علیت گرنجر دکتر مرتضی سامتی دکتر مجید صامتی علی دلائی میلان 86.6.26 57 ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستانهای منتخب استان آذربایجان غربی(ارومیه، خوی و سلماس) دکتر سید کمیل طیبی دکتر هوشنگ شجری دکتر خدیجه نصرالهی محمدرضا فروتن 86.6.28 58 بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی- مطالعه موردی اقتصاد ایران (1383-1351) دکتر رسول بخشی دکتر رحیم دلالی اصفهانی جعفر حسینی 86.7.14 59 بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (2005 – 1960 میلادی) دکتر سید کمیل طیبی دکتر حسین پیراسته الهام ورقائی 86.7.29 60 برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (1384-1377) دکتر کریم آذربایجانی دکتر مهدی صادقی دکتر علیمراد شریفی دکتر مهدی نفر احمد یوسفی 86.7.29 61 بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب دکتر نعمت اله اکبری دکتر علیرضا مامن پوش دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر کیومرث آقایی غلامرضا رضائی 86.7.30 62 تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال 87-1386 استان لرستان (مطالعه موردی شهر خرم آباد) دکتر مصطفی عمادزاده دکتر نعمت اله اکبری بهزاد ملکی حسنوند 86.10.3 63 تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دکتر سید کمیل طیبی دکتر مصطفی عمادزاده آزیتا شیخ بهائی 86.10.5 64 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی) دکتر کیومرث آقایی دکتر مصطفی عمادزاده مهدی زاهدی کیوان 86.10.17 65 رتبه بندی مناطق مختلف شهر شیراز از لحاظ درجه توسعه یافتگی دکتر مصطفی عمادزاده دکتر جعفر قادری دکتر نعمت اله اکبری دکتر صادق بختیاری محسن منفردیان سروستانی 86.10.18 66 فراریت بازارسهام بر سرعت گردش و تقاضای پول در ایران دکتر سعید صمدی دکتر خدیجه نصرالهی محمدعلی نجیبی اشکذری 86.10.22 67 ارزیابی مقایسه ای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دکتر کریم آذربایجانی دکتر حسین پیراسته اعظم حسینی بالام 86.11.22 68 برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (1383 – 1358) با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری دکتر نعمت اله اکبری دکتر سعید صمدی مریم ایزدی 87.1.31 69 تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن دراستان های ایران طی دوره زمانی1385-1375 دکتر سید کمیل طیبی دکتر علیمراد شریفی دکتر مهدی نفر سعید همایونی راد 87.6.31 70 تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان گیلان) عبدالحسین ساسان علیرضا وزیری دکتر رحمان خوش اخلاق سمیه کریمایی 87.7.6 71 پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران عبدالحسین ساسان دکتر علیرضا فصیحی زاده دکتر مجید صامتی اکرم بخشی دستجردی 87.7.27 72 اثر نوسان­های نرخ ارز بر جریان­های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه دکتر حسین کریمی هسنیجه دکتر سید کمیل طیبی دکتر خدیجه نصرالهی امیرعباس مختارشاهی ثانی 87.7.30 73 اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (84-1379) دکتر رزیتا مؤیدفر دکتر محسن رنانی حسن دلیری چولابی 87.11.2 74 تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (1385-1375) دکتر محمد واعظ برزانی دکتر مهدی نفر دکتر رحیم دلالی اصفهانی عبدالرحیم ایرا 87.12.4 75
موضوعات مرتبط: مقالات اقتصادی

برچسب‌ها: پایان نامه, کارشناسی ارشد, موضوع پایان نامه, دانشگاه اصفهان

ردیف
   

نام و نام‌خانواگی دانشجو
   

موضوع پایان‌نامه
   

استاد راهنما
   

استاد مشاور به ترتیب اولویت
   

تاریخ دفاع
   

رشته تحصیلی

1
   

محمد بنائی
   

Cost & Time Benefits of Internalizing Overheads at Iran Electronic Industries Division
   

دکتر نمازی فرد
   

دکتر دادگستر

دکتر علاءالملکی
   

58
   

اقتصاد محض

2
   

شهین فلاح
   

Field Study of Co-Operatives Credit Activities in Selected Villages of Fars Province
   

دکتر واقف
   

دکتر قطمیری

دکتر خسروشاهی
   

58
   

اقتصاد محض

3
   

خسرو پیرائی
   

Consumer Demand for Meat-Estimation and Projection The Case of Iran
   

دکترابی زاده
   

دکتر دادگستر

دکتر سارات
   

58
   

اقتصاد محض

4
   

نادر سعیدی
   

A seletive Investigation of The Relationship Between Conceptions of Human Nature & Medieval, Classical , & Unorthodox Economic Theories
   

دکتر واقف
   

دکتر ابی زاده

دکتر وطن دوست
   

57
   

اقتصاد محض

5
   

مهدی جزایری
   

The Effect of Government Agricultural & Industrial Development Expenditures on Income Distribution in Iran(1963-1975)
   

دکتر شهیدی
   

دکتر تهجد

دکتر علاءالملکی
   

59
   

اقتصاد محض

6
   

فائقه توفیق
   

برآورد تابع تقاضای نیروی برق در ایران
   

دکتر دره شوری
   

دکتر قطمیری

دکتر نسابه
   

59
   

اقتصاد محض

7
   

مینا بهروزی
   

اثرات توسعه اقتصادی – اجتماعی در میزان باوری
   

دکتر شهیدی
   

دکتر دادگستر

دکتر وصال
   

60
   

اقتصاد محض

8
   

ناهید واقفی
   

تقاضا برای پول در ایران (61-1339)
   

دکتر ذالنور
   

دکتر میرزاباقری

دکتر شرزه‌ای
   

63
   

اقتصاد محض

9
   

علی‌اکبر پویان
   

تخمین مستقیم تابع تولید غیر خطی VES در صنعت تریکو بافی
   

دکتر ذالنور
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر انوار
   

65
   

اقتصاد محض

10
   

جلیل صفائی‌بروجنی
   

تنظیم و برآورد یک الگوی اقتصاد سنجی کلان برای اقتصاد ایران
   

دکتر میرزاباقری
   

دکتر قطمیری

دکتر پارسیان
   

65
   

اقتصاد محض

11
   

خلیل دوردچی
   

پیش بینی عرضه و تقاضای گندم ، برنج و گوشت قرمز در ایران
   

دکتر میرزاباقری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر سلطانی
   

/65
   

اقتصاد محض

12
   

حسین اسماعیل‌زاده
   

الگوی مطلوب (بهینه) حمل و نقل گندم در ایران
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذالنور
   

66
   

اقتصاد محض

13
   

مهدی خداپرست
   

الگوی بهینه‌یابی ظرفیت آموزشی و ارزیابی سرمایه‌گذاری تحصیلی
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر فقیه
   

67
   

اقتصاد محض

14
   

علی قنبری‌عدیوی
   

بهره‌وری در نظام دامداری و عشایری
   

دکتر رازقی
   

دکتر محمودی

دکتر ابریشمی
   

67
   

اقتصاد محض

15
   

علیرضا همایون
   

الگوی تخصیصی مطلوب منابع برای اقتصاد ایران
   

دکتر ذالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

67
   

اقتصاد محض

16
   

اورانوس پریور
   

الگوی شبیه‌سازی مهاجرت در ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

67
   

اقتصاد محض

17
   

یدالله دادگر
   

ماهیت و چارچوب سیاست پولی و ابزارهای آن در نظام بانکداری اسلامی
   

دکترکمیجانی
   

دکتر اصلی

دکتر فرهمندی
   

67
   

اقتصاد محض

18
   

خدیجه نصرالهی
   

تحلیل بررسی های منطقه‌ای در ایران
           

67
   

اقتصاد محض

19
   

هوشنگ پایان
   

بی ثباتی قیمت نفت : عوامل تعیین کننده و اثرات آن بر اقتصاد ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذالنور

دکتر شرزه‌ای
   

69
   

اقتصاد محض

20
   

فیروزه عزیزی
   

تخمین تابع تقاضای واردات ایران و شش کشور دیگر عضو اوپک و محاسبه کشش قیمتی و درآمد آنها (86-1996)
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر ذالنور
   

70
   

اقتصاد محض

21
   

رضا کلاهی
   

تخمین تابع آب مشرب در شیراز (69-1351)
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

70
   

اقتصاد محض

22
   

ابراهیم حیدری
   

تجزیه و تحلیل الگوی تقاضا و سیستم قیمت گذاری برق در بخش مسکونی – مورد حوزه فعالیت شرکت برق منطقه‌ای فارس 69-50
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر فقیه
   

71
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

23
   

داود سوری
   

یک الگوی اقتصاد سنجی پیوسته – زمانی برای اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکترشرزه‌ای

دکتر مصلح
   

71
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

24
   

جعفر قادری
   

اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری در صنایع ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذوالنور

دکتر فقیه
   

71
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

25
   

ابوالقاسم خوارزمی
   

تحلیل هزینه و فایده احداث آزاد راه و راه آهن و مقایسه آنها : مورد محور شیراز- اصفهان
   

دکتر قطمیری
   

دکتر سلطانی

دکتر ذوالنور
   

72
   

اقتصاد محض

26
   

علی حقیقت
   

بررسی نابرابری توزیع درآمد در استان کهکیلویه و بویر احمد
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

72
   

اقتصاد محض

27
   

نعمت فلیحی
   

آزمون فرضیه های تعدیل جزئی و تابع تقاضا برای پول – مورد ایران 70-1338
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر ذوالنور
   

73
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

28
   

محسن مهرآرا
   

تقاضا برای خدمات درمانی و تخصیص بهینه منابع در بخش بهداشت و درمان
   

دکتر قطمیری

دکتر میرزاباقری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر ذوالنور
   

73
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

29
   

علی فاتحی
   

تحلیل طیفی نوسانات خانه‌سازی در ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر معین الدین دکتر قطمیری
   

73
   

30
   

محمود ابوالپور‌مفرد
   

نرخ بازدهی آموزش و پرورش در ایران (مورد استفاده استان فارس)
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

74
   

31
   

علی‌حسین صمدی
   

بررسی رابطة کسری بودجة دولت و تراز تجاری در اقتصاد ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذوالنور

دکتر شرزه‌ای
   

74
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

32
   

محمدرضا دره‌شیری
   

بررسی اثرات پویای کاهش ارزش اسمی ریال بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

74
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

33
   

سعید دائی‌کریم‌زاده
   

پول ، تورم و علیت ، شواهد تجربی در ایران 71-64
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر سنجری
   

74
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

34
   

مجتبی سلیمانی
   

کنترل مطلوب یک الگوی پویای اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

74
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

35
   

علیرضا نوروزی
   

بی ثباتی صادرات و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذوالنور

دکتر شرزه‌ای
   

74
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

36
   

علیرضا پناهی
   

تحلیل رفتار مصرفی در مناطق شهری ، کاربرد سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل مورد ایران
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

75
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

37
   

سیدمحمدباقر سبحانی
   

درجة تأثیر سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران – کاربر معادله سنت اوئیس
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

75
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

38
   

محمدعلی خمسه
   

برآورد تابع تقاضای گوشت قرمز و سفید در مناطق شهری و روستائی مورد ایران 72-45
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

75
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

39
   

علی عباسی
   

بررسی اثرات سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آزمون فرضیة اثر جایگزینی مورد ایران 70-38
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذوالنور

دکتر شرزه‌ای
   

75
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

40
   

فردین یزدانی‌بروجنی
   

برآورد تابع تقاضا برای ویژگی‌های مسکن در مناطق شهری، کاربرد الگوی قیمت هدانیک مورد : شهرکرد، استان چهار محال بختیاری
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

75
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

41
   

شراره مجدزاده‌طباطبائی
   

بررسی تأثیرات سیاست های تثبیت اقتصادی بر متغیرهای حقیقی کلان اقتصاد مورد ایران
   

دکتر پروین
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

42
   

عسکر صمیمی
   

تأثیر کسری بودجة دولت بر رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

43
   

امیر خالصی
   

اثرات مخارج دولت بر نرخ اسمی و واقعی ارز : مورد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

44
   

ولی‌الله عرب
   

توانائی سیاست مالی و بودجه در شرایط وجود تنگناهای ساختاری در ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذوالنور

دکتر شرزه‌ای
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

45
   

بهرام متین‌نژاد
   

روش ها و اجرای ارزیابی عملکرد در سیستمهای اتوبوسرانی شهری با تأکید بر روش DEA
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر کبگانی
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

46
   

محمد هاشم موسوی‌حقیقی
   

ارزیابی رابطة انرژی (مایع، گازی، الکتریکی) با سایر نهاده‌های تولیدی در فرآیند تولید صنایع ایران 72-54
   

دکترشرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

47
   

شهریار هنرور
   

بررسی ساختار و برآورد توابع هزینه در نظام بانکداری ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

48
   

شاهرخ مظفری
   

مطالعه رابطة بین تورم و بیکاری طی دورة 72-38 در ایران
   

دکترذوالنور
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر قطمیری
   

76
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

49
   

رخساره قنبری
   

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان مورد ایران 74-50
   

دکترشرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر ذوالنور
   

77
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

50
   

افسانه برجیسیان
   

عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران طی سال های 74-38
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر هادیان
   

77
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

51
   

افشین خاوری
   

بررسی تأثیر تنظیم نادرست نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای کشاورزی
   

دکتر قطمیری
   

دکتر هادیان

دکتر شرزه‌ای
   

77
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

52
   

راضیه زیدی
   

اثر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر فقر
   

دکتر پروین
   

دکتر ذالنور

دکتر قطمیری
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

53
   

نیازی یعقوبی
   

یک الگوی کاربردی برنامه‌ریزی منطقه ای برای استان فارس
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر پروین

دکتر شرزه‌ای
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

54
   

وحید صمدی
   

تجزیه و تحلیل اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی : مورد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر هادیان

دکتر شرزه‌ای
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

55
   

احسان طاهری‌فرد
   

بررسی تأثیر درآمد حاصل از فروش نفت بر نرخ واقعی ارز : مورد ایران75-60
   

دکتر هادیان
   

دکترقطمیری

دکتر پروین
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

56
   

رضا افقی
   

بررسی ساختار واردات ایران بر حسب بخش های اقتصادی
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر پروین

دکتر شرزه‌ای
   

78
   

اقتصاد محض

57
   

حمید صالحی
   

تفکیک مصرف انرژی در صنعت : مورد ایران
   

دکتر هادیان
   

دکتر قطمیری

دکتر پروین
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

58
   

حسن رمضانی‌زارع
   

بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مورد ایران 75-50
   

دکتر هادیان
   

دکترقطمیری

دکتر پروین
   

78
   

اقتصاد محض

59
   

جعفر مهدی‌زاده
   

آزمون فرضیه‌های ساختاری در یک سیستم هم‌تجمعی: مورد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر هادیان
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

60
   

شهاب گرجی
   

بررسی ساختار اشتغال و آزمون اثر جانشینی نیروی کار در اقتصاد ایران
   

دکتر پروین
   

دکتر ذالنور

دکتر هادیان
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

61
   

محمدرضا قلی‌بگلو
   

بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی مخارج دولت بر متغیرهای عمدة کلان اقتصادی
   

دکتر پروین
   

دکتر هادیان

دکتر اسلاملوئیان
   

78
   

اقتصاد محض

62
   

مصطفی راستی‌فر
   

برآورد توابع هزینه و تقاضای نهاده‌های محصول برنج مورد: استان گیلان 76
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکترذوالنور
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

63
   

محمد محبی‌نودژ
   

ارزیابی سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم در جمهوری اسلامی ایران 75-40
   

دکتر قطمیری
   

دکتر ذوالنور

دکتر هادیان
   

78
   

اقتصاد محض

64
   

غلامرضا موسی‌خانی
   

تجزیه و تحلیل رفاه اجتماعی در ایران و اثر پذیری آن از نابرابری درآمدی
   

دکتر پروین
   

دکتر اسلاملوئیان

دکتر ذوالنور
   

78
   

اقتصاد محض

65
   

علی صارم
   

یک الگوی داده – ستاده برای اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر هادیان
   

78
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

66
   

علی رحمانی
   

بررسی پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن بر برخی از متغیرهای عمدة اقتصادی
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر هادیان
   

78
   

اقتصاد محض

67
   

محمد غلامی
   

بررسی رابطة بین رشد اقتصادی و رشد صادرات ایران برای سال های 74-38
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

79
   

اقتصاد محض

68
   

خلیل عطار
   

برآورد تابع تقاضای انرژی به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر اسلاملوئیان

دکتر قطمیری
   

79
   

اقتصاد محض

69
   

منصور عسگری
   

یک الگوی خود همبسته برداری برای اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر هادیان

دکتر اسلاملوئیان
   

79
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

70
   

علی حیدرپور
   

بررسی کارآئی کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دورة 75-50
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر اسلاملوئیان
   

79
   

اقتصاد محض

71
   

محمدرضا وحیدی
   

بررسی ارتباط بین مصرف انرژی، قیمت و درآمد واقعی در کشورهای عضو اوپک
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر هادیان
   

79
   

اقتصاد محض

72
   

سید جواد حسینی
   

بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ مورد ایران76-1347
   

دکتر هادیان
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

80
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

73
   

علیرضا محمدی
   

بررسی نقش سرمایة انسانی در رشد اقتصادی مورد ایران 76-1340
   

دکتر هادیان
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

80
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

74
   

محمد وطن‌پور
   

عوامل مؤثر بر مالیات تورمی و حق‌الضرب پول در اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر اسلاملوئیان

دکتر مرزبان
   

79
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

75
   

اکبر چهار محالی
   

بررسی تغییرات نرخ ارز بازار سیاه با استفاده از یک مدل پولی در ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

80
   

اقتصاد محض

76
   

فرح اثنی‌عشری
   

بررسی تأثیر مالیات بر پس انداز در ایران 75-1338
   

دکتر هادیان
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر قطمیری
   

79
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

77
   

علی بگماز
   

تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره‌وری شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران
   

دکتر هادیان
   

دکتر قطمیری

دکتر شرزه‌ای
   

80
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

78
   

مرتضی حیدری
   

بررسی ثبات سیستم پولی ایران دورة 77-1340
   

دکتر اسلاملوئیان
   

دکتر مرزبان

دکتر هادیان
   

80
   

اقتصاد محض

79
   

حمید رحیمی
   

بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادرات و تراز تجاری: مورد ایران
   

دکتر اسلاملوئیان
   

دکتر قطمیری

دکتر هادیان
   

80
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

80
   

امیرسعید شجاعی
   

بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش صنعت به تفکیک رشد عوامل و رشد بهره‌وری کل عوامل
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر مرزبان
   

80
   

اقتصاد محض

81
   

حاجی محمد نشاط
   

رتبه‌بندی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از منطق فازی
   

دکتر مرزبان
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

81
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

82
   

حمید دادخواه
   

بررسی تراز تجاری و تورم داخلی در اقتصاد ایران
   

دکتر ذوالنور
   

دکتر هادیان

دکتر مرزبان
   

81
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

83
   

لیلا ترکی
   

توسعه بازار مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی
   

دکتر هادیان
   

دکتر قطمیری

دکتر مرزبان
   

81
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

84
   

حسین کریمیان
   

بررسی عوامل مؤثر بر تابع تقاضای عوامل تولید برخی از محصولات کشاورزی
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر مرزبان
   

81
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

85
   

عباس امینی‌فرد
   

تخمین تابع تقاضای برق بخش خانگی در ایران یک رهیافت هم‌تجمعی
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر قطمیری

دکتر اسلاملوئیان
   

81
   

اقتصاد محض

86
   

وحیده نگین
   

بررسی رابطه علی بین مخارج دولت و مالیات در ایران
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

81
   

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

87
   

لیلا کاظمی
   

برآورد تابع هزینه مطالعه موردی کارخانة سیمان فارس
   

دکتر شرزه‌ای
   

دکتر هادیان

دکتر قطمیری
   

81
   

برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

88
   

رضا رنج‌پور
   

یک الگوی تخصیص بهینة منابع چندبخشی برای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران
   

دکتر ذو النور
   

دکتر اسلاملوئیان

دکتر سوخکیان
   

81
   

اقتصاد محض

89
   

حسام نیکوپور
   

تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی رابطه آن با برخی از متغیرهای کلان
   

دکتر قطمیری
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر اسلاملوئیان
   

81
   

اقتصاد محض

90
   

محمدرضا ذوالانوار
   

برآورد تقاضا برای رشته‌های آموزش فنی و حرفه‌ای
   

دکتر مرزبان
   

دکتر شرزه‌ای

دکتر قطمیری
   

81
   

اقتصاد محض

91
   

فیض اله جوزاریان
   

بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی
   

دکتر هادیان
       

82
   

92
   

منصوره زوارئیان کوچی
   

ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران
   

دکتر ذوالنور
       

82
   

93
   

آنیتا عظیمی حسینی
   

محاسبه کارائی سیستم بانکی در ایران
   

دکتر هادیان
       

82
   

94
   

جواد هراتی
   

بررسی اثرات متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذائی
   

دکتر قطمیری
       

82
   

95
   

حیدر جمالی
   

برآورد تابع هزینه شرکت پالایش نفت
   

دکتر ذوالنور
       

82
   

96
   

عباس خدا دادی
   

متنوع سازی صادرات صنعتی و تغییر نرخ مبادله
   

دکتر اسلاملوئیان
       

82
   

97
   

کریم نصیری
   

برآورد ارزش اقتصادی زندگی انسان در مقایسه با مبلغ دیه
   

دکتر مرزبان
       

83
   

98
   

رسول ارجمندی برزگر
   

بررسی الگوی رفتاری مصرفی خانوارها در مناطق شهری و روستائی
   

دکتر قطمیری
       

83
   

اقتصاد محض

99
   

بهنام جواهری
   

مقایسه بین مدل های اقتصاد سنجی، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ ارز
   

دکتر مرزبان
       

83
   

اقتصاد محض

100
   

علی درویشی
   

بررسی رابطه اعتبارات بانکی، شاخص قیمت واردات و تورم در ایران
   

دکتر اسلاملوئیان
       

83
   

اقتصاد محض

101
   

امین عربی
   

تفکیک مصرف انرژی در صنعت
   

دکتر هادیان
       

83
   

اقتصاد محض

102
   

علی قاسمی
   

بررسی تقاضا و جایگزینی انواع سوخت در نیروگاه های حرارتی تولید برق کشور
   

دکتر مرزبان
       

83
   

اقتصاد محض

103
   

فاطمه یزدانی
   

بررسی اثر شوکهای قیمتی نفتی بر رشد اقتصادی
   

دکتر هادیان
       

83
   

اقتصاد محض

104
   

مانوش خطیبی
   

ساختار هزینه و سیستم توابع تقاضا برای عوامل تولید در بخش صنعت
   

دکتر ذوالنور
       

83
   

اقتصاد محض

105
   

مرتضی خرسندی
   

بررسی رابطه مصرف انرژی و اشتغال و تولید ناخالص داخلی
   

دکتر هادیان
       

84
   

اقتصاد محض

106
   

هاشم زارع
   

بررسی رفتار شاخص قیمت سهام در ایران
   

دکتر اسلاملوئیان
       

84
   

اقتصاد محض

107
   

محمد علی فنی
   

بررسی ساختار هزینه صنعت برق در استان فارس
   

دکتر ذوالنور
       

84
   

اقتصاد محض

108
   

عباس محتشمی
   

تحلیلی از جهانی شدن اقتصاد و بررسی تاثیر آن بر اشتغال کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران
   

دکتر اکبریان
       

84
   

اقتصاد محض

109
   

منوچهر مصطفی پور
   

بررسی رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی در ایران
   

دکتر قطمیری
       

84
   

اقتصاد محض

110
   

سارا استدلال
   

بررسی تاثیر افزایش قیمت انرژی برق
   

دکتر قادری
       

85
   

اقتصاد محض

111
   

پریسا محبوبی
   

تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی ایران
   

دکتر اسلاملوئیان
       

85
   

اقتصاد محض

112
   

رضا شرافتیان جهرمی
   

مقایسه تاثیر تغییرات نرخ ارز اسمی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب با نرخ ارز ثابت و شناور
   

دکتر قطمیری
       

86
   

اقتصاد محض

113
   

علیرضا خادمی اردکانی
   

بررسی آثار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی
   

دکتر ذوالنور
       

86
   

اقتصاد محض

114
   

زهره خرم
   

بررسی رابطه علی بین باز شدن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
   

دکتر مرزبان
       

86
   

اقتصاد محض

115
   

مهدی نجاتی
   

بررسی ثبات منحنی فیلیپس هنگام تغییر رژیم سیاست های پولی و مالی
   

دکتر ذوالنور
       

86
   

اقتصاد محض

116
   

ساناز زارع
   

بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی
   

دکتر ذوالنور
       

87
   

اقتصاد محض

117
   

محبوبه جعفری
   

باز بودن اقتصاد و رابطه بین سرمایه گذاری و پس انداز داخلی در کشورهای آسیائی در دوره 2004-1990
   

دکتر اسلاملوئیان
       

87
   

اقتصاد محض

118
   

محمد حسین دیانتی
   

بررسی تاثیر متغیرهای عمده کلان اقتصادی بر شاخص های قیمت سهام در کشورهای منطقه خلیج فارس
   

دکتر اسلاملوئیان
       

87
   

اقتصاد محض

119
   

حمید رفیعی مجو مرد
   

بررسی اثر آزادی سازی تجاری بر تمرکز صنعتی مورد ایران
   

دکتر اکبریان
       

86
   

اقتصاد محض

120
   

مریم شفیعی سروستانی
   

بررسی ارتباط بین تجارت و اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران
   

دکتر قطمیری
       

87
   

اقتصاد محض

121
   

مهسا برقرار جهرمی
   

مدل اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات با استفاده از منطق فازی
   

دکتر مرزبان
       

85
   

اقتصاد محض

122
   

هاله پویا
   

بررسی متنوع سازی صادرات و تاثیر آن بر رشد اقتصادی
           

85
   

اقتصاد محض

123
   

علی زارع پور
   

بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن
           

85
   

اقتصاد محض

124
   

عمادالدین سخائی
   

بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه
   

دکتر اسلاملوئیان
       

85
   

اقتصاد محض

125
   

مینا مجرب
   

بررسی کشش های کوتاه مدت و بلند مدت تقاضا برای انرژی در بخش خانگی
   

دکتر هادیان
       

85
   

اقتصاد محض

126
   

حجت پارسا
   

شناسائی منابع تورم در ایران با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده
   

دکتر هادیان
       

86
   

اقتصاد محض

127
   

سید محسن حیدری پور
   

بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران
   

دکتر اکبریان
       

86
   

اقتصاد محض

128
   

مسعود شیرازی
   

بررسی تاثیر مخارج و نحوه تامین مالی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در ایران
   

دکتر قطمیری
       

85
   

اقتصاد محض

129
   

زهرا عزیزی
   

مقایسه اثر تجارت بر سه شاخص مختلف توسعه (تولید سرانه، توسعه انسانی، پیشرفت انسانی)
   

دکتر ذوالنور
       

86
   

اقتصاد محض

130
   

علی قائدی
   

سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی
   

دکتر اکبریان
       

87
   

اقتصاد محض

131
   

صفورا مجاب
   

مکانیسم اثر گذاری سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم در کشورهای منتخب صادر کننده نفت 2006-1978
   

دکتر ذوالنور
       

87
   

اقتصاد محض

132
   

رها پور احمدی
   

بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر نسبت های مالیاتی
   

دکتر قطمیری
       

87
   

اقتصاد محض

133
   

مریم ذاکری
   

بررسی تاثیر اجرای قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول مطالعه موردی ایران و پاکستان
   

دکتر هادیان
       

87
   

اقتصاد محض

134
   

سرمه عطاپور
   

بررسی روابط میان بخشی پولی و بخش حقیقی در اقتصاد ایران
   

دکتر هادیان
       

87
   

اقتصاد محض

135
   

آتنا علیزاده
   

شناسائی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران
   

دکتر مرزبان
       

87
   

اقتصاد محض

136
   

رضا وهام
   

محاسبه هسته تورم و بررسی تاثیر آن بر سرمایه گذاری خصوصی
   

دکتر هادیان
       

86
   

اقتصاد محض

137
   

صغری هاشمی
   

بررسی تاثیر نا اطمینانی تورم در سرمایه گذاری
   

دکتر هادیان
       

86
   

اقتصاد محض

138
   

سارا رضا علیزاده
   

پیش بینی نرخ تورم بر اساس دو الگوی کتابخانه

ای و پیمایشی مطالعه مورد در شهر شیراز
   

دکرت مرزبان
       

87
   

اقتصاد محض

139
   

محمد رشیدی
   

بررسی تاثیر تجارت خارجی بر صنعتی شدن کشور ایران
           

87
   

اقتصاد محض

140
   

سکینه اوجی مهر
   

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مسکن
           

87
   

اقتصاد محض
برچسب‌ها: پایان نامه, کارشناسی ارشد, موضوع پایان نامه, دانشگاه شیراز, پایان نامه اقتصاد


 مشاوره طراحی پرسشنامه انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه 


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه