برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و انتخاب موضوع علوم دامی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و  انتخاب موضوع علوم دامی

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


نمایندگیهای فعال:


دفتر مرکزی: تهران. بزودی آدرس جدید دفتر- تلفن: 402506-17032   سرکار خانم مهندس احمدیتوجه: با توجه به وجود سیستم نوبت دهی در دفتر مرکزی، در مراجعه حضوری به دفتر مرکزی لازم است قبلا با واحد

هماهنگی زمان مراحعه حضوری تنظیم شود تا امکان پاسخگوئی شایسته و پویا فراهم گردد.دفتر نمایندگی مرکزی و شرق (فارس-خراسان-یزد-اصفهان)-  010123461368732 خ سنجری


دفتر نمایندگی کرمان و زاهدان و هرمزگان: 010123461368732


دفتر نمایندگی  شمال و غرب کشور:  010123461368732

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله  انتخاب موضوع


   

مقالات گروه ژنتیک و اصلاح نژاد         

ردیف       عنوان مقاله

1              اثر اشتباه دربرآورد ارزش اقتصادی صفات در رشدژنتیکی تابع هدف اصلاح نژاد

2              اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن در سن چهار هفتگی بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ژاپنی

3              اثر جنسیت گوساله بر روی تولید شیر، تداوم شیردهی و طول دوره شیردهی

4              اثر سخت زایی بر سلول های بدنی شیر و فاصله ی زایش در گاوهای هلشتاین ایران

5              اثر سن اولین زایش بر روی برخی عملکردهای تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان قزوین

6              اثرات استفاده از موننزین و اسانس آویشن بر مصرف ماده خشک و متابولیت های خون گوسفند نر فیستوله شده نژاد ماکویی.

7              اثرات ضریب همخونی بر صفات قبل از شیرگیری در بزهای مرخز

8              اثرات همخونی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان قزوین

9              ارتباط چندشکلی ژن STAT5A با ترکیبات شیر در گاو شیری هلشتاین

10           ارتباط هاپلوتیپ های ناحیه 5َ ژن گیرنده هورمون رشد با صفات تولید شیر و تعداد سلول های سوماتیکی در گاوهای هلشتاین ایران

11           ارزش اقتصادی تداوم شیردهی بر اساس یک معیار مبتنی بر اختلاف تولید

12           ارزش اقتصادی صفات تولید مثل و ماندگاری گاوهای آمیخته استان لرستان

13           ارزیابی ژنتیکی برخی صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیرواری در گاو های هلشتاین ایران

14           ارزیابی ژنتیکی مرگ ومیر و سخت زایی در گله های گاو هلشتاین

15           ارزیابی کمی پوست و چرم بزهای ماده لری

16           ارزیابی مرگ ومیر وسخت زایی در گله های گاو هلشتاین

17           ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با درصدی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار با استفاده از تکنیک Real-time PCR

18           ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای مقدار شیر در گاوهای هلشتاین ایران

19           ارزیابی پلی مورفیسم ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین

20           ارزیابی تنوع ژنتیکی بین نژادهای اسب کردی، عرب و آمیخته های کرد- عرب با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره

21           ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت مرغان بومی ایران بر مبنای توالی یابی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندریایی

22           ارزیابی روند اصلاح نژاد ایران بلک برای صفات رشد

23           ارزیابی ژنتیکی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

24           ارزیابی ژنتیکی مرگ ومیر در گوساله های ماده در گله های گاوهلشتاین

25           ارزیابی شیر تولیدی در اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در استان های مختلف کشور

26           ارزیابی عملکرد و روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی گوسفند نژاد شال

27           ارزیابی عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی در صفات تولیدمثلی و تولیدی موثر بر نرخ گیرایی در گاوهای هلشتاین

28           ارزیابی مدل های دام، پدری و آستانه در برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده مانی بره در گوسفندان ایران‌بلک

29           ارزیابی دقت اندازه گیری های خطی بدن درحیوان زنده جهت پیش بینی میزان لاشه تولیدی و محتوای چربی لاشه حیوان پس از کشتار

30           استخراجDNA از خون اسب با استفاده از پروتکل استخراج DNA گیاهی دلاپورتای تغییر یافته

31           استفاده از تابع غیر خطی وود در توصیف منحنی تولید تخم مرغ لاین تجاری گوشتی مادری

32           استفاده از مدل تابعیت تصادفی برای برآورد اجزای واریانس تولید شیر در گاوهای هلشتاین

33           استفاده از مدل روز آزمون رگرسیون تصادفی چندصفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران

34           استفاده از نشانگر آنزیمی Eco72 I برای شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 2 ژن پروتئین اتصالی فاکتور رشد شبه انسولینی نوع دو در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران

35           استفاده از نشانگر آنزیمی NspI برای شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 5 ژن گیرنده هورمون رشد در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران

36           استفاده از نشانگر آنزیمی Pst I برای شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه 5-UTR ژن فاکتور رشد شبه انسولینی نوع یک در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران

37           استفاده از نشانگر آنزیمی Tsp509I برای شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن اینترفرون گاما در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران

38           اندازه گیری صفات مورفولوژی پستان و اهمیت آنها در براورد شیر تولیدی روزانه

39           آنالیز QTL موثر بر خصوصیات لاشه روی کروموزوم 1 در یک جمعیت F2 بلدرچین ژاپنی2

40           آنالیز چند شکلی اگزون دوم ژن DQA2 از کلاس دوم MHC در گوسفند مهربان ایران با استفاده از روش PCR-SSCP.2

41           آنالیز ژنتیکی جایگاه ژنی پروتئینMx در مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار

42           بر آورد ارزش اقتصادی صفات تولید شیر و طول عمر گاو دورگ استان گیلان

43           برازش مدل های ریاضی برای توصیف منحنی تولید شیر بز عدنی ایران

44           براورد پارامترهای شیردهی، ترکیبات شیر و عوامل موثر بر آنها در گوسفندان نژاد قزل و دورگ های قزل×آرخارمرینوس و مغانی×آرخارمرینوس

45           براورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولیدمثلی موثر بر نرخ گیرایی در تلیسه های هلشتاین استان اصفهان

46           برآورد اثرات متوسط جایگزینی، افزایشی، غالبیت و مؤلفه های واریانس بر صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در ارتباط با ژن آلفا-1-آنتی تریپسین

47           برآورد اثرات متوسط جایگزینی، افزایشی، غالبیت و مؤلفه های واریانس مرتبط با ژن TLR4 بر صفات تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی در گاوهای شیری هلشتاین

48           برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و محیطی نرخ زایش درگوسفندان نژاد مغانی

49           برآورد پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن درگوسفند نژاد قره گل

50           برآورد پارامترها ی ژنتیکی صفات وزن بدن گوسفند نژاد کردی

51           برآورد پارامترهای ‍‍ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان قزوین

52           برآورد پارامترهای ژنتیکی تعداد روزهای باز و فواصل گوساله زایی در گاوهای هلشتاین 3 یا 4 بار دوشش در روز

53           برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی گاومیش های ایران به کمک مدل حیوانی چند صفتی

54           برآورد پارامترهای ژنتیکی تعداد تلقیح منجر به آبستنی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی و چند صفتی

55           برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران بوسیله مدل رگرسیون تصادفی

56           برآورد پارامترهای ژنتیکی شمار سلول های بدنی گاوهای هلشتاین

57           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بازده بیولوژیکی گوسفند مغانی

58           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات پیش از شیرگیری در نژاد ترکیبی ایران بلک با استفاده از مدل های مختلف

59           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران

60           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

61           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

62           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مهربانی با استفاده از روش بیزی

63           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی

64           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن تولد و وزن شیرگیری در گوسفند مغانی

65           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن قبل از شیر گیری در گوسفند زندی

66           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تعداد فرزند در هر زایش در گوسفندان قره گل

67           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر بزهای عدنی ایران با استفاده از تابع کوواریانس چند صفتی

68           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیردرگاوهای هلشتاین با استفاده از رکوردهای روزآزمون

69           برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد ماکویی با مدل آستانه ای تکرارپذیری

70           برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری ایران با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی

71           برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی اثرات همخونی بر وزن تولد و میزان مرگ و میر در گوسفند زندی

72           برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تکرارپذیری

73           برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید شیر و همبستگی آن با سن اولین زایش در گاوهای هلشتاین آذربایجان شرقی(2)

74           برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد مهربانی با مدل آستانه ای

75           برآورد پارامترهای ژنتیکی و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولید مثلی در مرغان بومی آذربایجان غربی

76           برآورد پارمترهای ژنتیکی صفات تولیدشیر در گاو هلشتاین

77           برآورد روند ژنتیکی برای جوامع با اطلاعات شجره ناقص

78           برآورد روند ژنتیکی برخی از صفات تولیدمثلی ترکیبی در گوسفند مهربان

79           برآورد روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گوسفند کردی شیروان

80           برآورد روند ژنتیکی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون

81           برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان قزوین

82           برآورد روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند مهربان

83           برآورد روند ژنتیکی صفت شیر 305 روز در گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل تابع کواریانس

84           برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد قبل از شیرگیری در بره های لری‌بختیاری

85           برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی فاصله زایش در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

86           برآورد روند هم خونی و اثر آن بر صفات رشد، ماندگاری و درجه پوست گوسفند قره گل

87           برآورد ضریب همخونی و اثر آن بر صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مغانی

88           برآورد فراسنجه های ژنتیکی طول دوره خشکی در گاوهای هلشتاین ایران

89           برآورد مولفه های (کو)واریانس و همبستگی بین تعداد سلول های بدنی و پروتئین شیر گاو نژاد هلشتاین

90           برآورد مولفه های واریانس و تخمین پارامترهای ژنتیکی تولید شیر در گاوهای براون سوئیس خراسان رضوی

91           برآورد مولفه های واریانس صفت چندقلوزایی گوسفندماکویی با استفاده از مدل تک متغیره و روش نمونه برداری گیبس

92           برآورد مؤلفه های واریانس- کوواریانس وپارامترهای ژنتیکی ومحیطی صفات رشد درگوسفندان نژاد سنجابی کرمانشاه

93           برآورد مؤلفه های واریانس صفات مجموع و میانگین وزن تولد بره ها در هر زایش در گوسفندان مغانی با کمک مدل های تکرار پذیری و رگرسیون تصادفی

94           برآورد مؤلفه های واریانس صفات مجموع و میانگین وزن شیرگیری بره ها در هر زایش در گوسفندان مغانی با کمک مدل های تکرار پذیری و رگرسیون تصادفی

95           برآورد مؤلفه های واریانس مجموع وزن بره های از شیرگیری شده در هر زایش در گوسفند نژاد مهربان با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی

96           برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر با صفات خطی تیپ در گاوهای هلشتاین اصفهان

97           برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر، چربی ، پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران

98           برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی

99           برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات خطی تیپ در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

100         بررسی ارتباط BHBA با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین اصفهان.doc

101         بررسی تأثیر گاو نر، فصل زایش، سن مادر و جنس گوساله بر وزن تولد گوساله های نژاد هلشتاین

102         بررسی چند شکلی ژن POU1F1(Pit-1) در گوسفند لری بختیاری و زل به روش PCR-RFLP

103         بررسی روند همخونی واثر آن روی صفات تولیدمثلی در یک جمعیت شبیه سازی شده از گاوهای هلشتاین ایران

104         بررسی عوامل موثر بر روی روزهای باز در گاوهای هلشتاین 3 یا 4 بار دوشش در روز

105         بررسی مقاومت ژنتیکی گوسفندان نژاد قزل و آمیخته ی قزل-بلوچی نسبت به نماتودهای دستگاه گوارشی در استان آذربایجان شرقی

106         بررسی میزان همخونی واحتمال بروزBottleneck درکبک ایرانی

107         بررسی وراثت پذیری صفات کیفی تخم مرغ در مرغ بومی خزک

108         بررسی QTL برای صفت وزن بدن در سنین مختلف در بلدرچین ژاپنی

109         بررسی اثر انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی وزن تولد تا 6 ماهگی در بز کرکی راینی

110         بررسی اثر انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی وزن تولد و3 ماهگی در بز کرکی راینی

111         بررسی اثر انتخاب واگرا و دوره ذخیره سازی تخم ها بر صفات تولید مثلی بلدرچین ژاپنی

112         بررسی اثر پس روی ناشی از همخونی بر صفات تولیدی گاو های نژاد سرابی

113         بررسی اثر پلی مورفیسم ژن FABP4 بر پروفایل لیپیدی خون در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو

114         بررسی اثر تیپ تولد و سن هنگام جفتگیری والدین بر صفات وزن تولد و شیرگیری گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد

115         بررسی اثر سال، فصل و دوره شیردهی بر تولید شیر و درصد پروتئین شیر در گاومیش خوزستان

116         بررسی اثر سن نخستین زایش بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

117         بررسی اثر عوامل مادری بر روی جمعیت مرغان بومی اصفهان با استفاده از روش بیزی

118         بررسی اثر عوامل محیطی بر صفات رشد گوسفند لری

119         بررسی اثر عوامل محیطی بر وزن تولد بز کرکی راینی

120         بررسی اثر فصل زایش، سن مادر(زایش) و جنس گوساله بر روی وزن تولد گوساله‌های بومی استان لرستان

121         بررسی اثر فصل شیردهی بر درصد چربی، درصد پروتئین، اسیدیته و دانسیته شیر گاو هلشتاین

122         بررسی اثر گروه ژنتیکی و محاسبه معادلات تابعیت جهت برآورد وزن زنده از روی ابعاد بدن در دو جمعیت از گوسفندان ایران

123         بررسی اثرات مادری موثر بر برخی صفات رشد در گوسفند کردی

124         بررسی ارتباط چندشکلی ژن آروماتاز باصفات اولیه رشد در گوسفند زندی

125         بررسی الگوی تولید شیر گاومیش‌های خوزستانی و آذری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف

126         بررسی امتیاز بندی تیپ پستان و اهمیت آنها در براورد شیر روزانه نژاد قزل و دورگ ها قزل-آرخارمرینوس و مغانی آرخارمرینوس

127         بررسی برخی از عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد درگوسفندان گیلان

128         بررسی برخی عوامل محیطی برمیزان دوقلوزایی بز کرکی راینی

129         بررسی بیان ژن گیرنده های پروژسترون در نواحی مختلف رحم در اوایل آبستنی گوسفند افشاری

130         بررسی بیان ژن مادری فیلیا (Filia) در تخمدان، تخمک و رویان آزمایشگاهی گاو

131         بررسی تاثیر انتخاب انجام گرفته در زمان تولد بر روری پارامترهای ژنتیکی وزن تولد بره های نژاد شال

132         بررسی تاثیر اندازه هسته بر پیشرفت ژنتیکی و تاخیر ژنتیکی حاصل از شبیه سازی یک طرح هسته باز اصلاح  نژادی

133         بررسی تاثیر اندازه ی جمعیت بر روی رشد ژنتیکی در هسته های باز اصلاح نژادی

134         بررسی تاثیر برخی پارامترهای آزمایشی و جایگاه صفت کمی بر روی انحراف برآورد موقعیت QTL بدست آمده از روش حداکثر درست نمایی

135         بررسی تاثیر نرخ مهاجرت میشهای جوان جایگزین هسته از پایه بر پیشرفت ژنتیکی و برخی پارامترهای اساسی حاصل از شبیه سازی یک طرح هسته باز اصلاح  نژادی

136         بررسی تاثیر همخونی بر روی برخی از صفات گاوهای هلشتاین ایران

137         بررسی تنوع آللی ژنpit-1 در مرغان بومی آذربایجان غربی

138         بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از اطلاعات شجره در جمعیت گوسفند لری-بختیاری

139         بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل استان گلستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ssr و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ

140         بررسی جهش های موجود در ژن PRKAG1 گاوهای شیری هلشتاین

141         بررسی چند شکلی اگزون دوم ژن Ovar-DRB1 در گوسفند لری بختیاری ایران با استفاده از روش SSCP

142         بررسی چند شکلی ژن FecB درجمعیت گوسفندان نژاد مغانی با استفاده ازتکنیک PCR-RFLP

143         بررسی چند شکلی ژن گیرنده لپتین در گوسفندان کردی خراسان شمالی

144         بررسی چند شکلی ژن لپتین در گوسفندان کردی خراسان شمالی

145         بررسی چندشکلی اینترون 10 ژن HSP90AA1 در گوسفندان کرمانی و زل با استفاده از تکنیک PCR-SSCP

146         بررسی چندشکلی اینترون دو و بخشی از اگزون دوم ژن کاندید لپتین و ارتباط آنها با فراسنجه های خونی و صفات بیومتری در نژادهای لری بختیاری و زل با روش PCR-SSCP

147         بررسی چندشکلی ژن CYP19 درگوسفند بلوچی

148         بررسی رشد گوسفندان بلوچی با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی با درجات برازش غیر یکسان

149         بررسی روش ساده پیشنهاد شده و روش شبکه عصبی برای محاسبه فواصل اطمینان موقعیتQTL در طرح F2

150         بررسی روند تغییرات همخونی در طی نسل های متوالی واثرآن برصفات تولیدی در یک جمعیت شبیه سازی شده از گاوهای هلشتاین ایران

151         بررسی روند مرگ و میر بزغاله های بز کرکی بیرجندی از تولد تا یک سالگی طی22 سال

152         بررسی ژن BMP15 با استفاده از تعیین توالی در بز کرکی راینی تع

153         بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

154         بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتی از گاو هلشتاین ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده فلوروسنتی

155         بررسی صفات رشد اولیه، تعداد فرزندان و زنده مانی بره در دو نژاد گوسفند دنبه دار ایرانی

156         بررسی صفات کمی و کیفی لاشه در بره های نر نژادهای قزل و مهربان کشتار شده در وزن های متفاوت

157         بررسی عملکرد پرواری بره های آمیخته و خالص نژاد سنگسری

158         بررسی عوامل غیر ژنتیکی مؤثر بر زنده مانی برّه های قره گل از تولّد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی

159         بررسی عوامل موثر بر بقاء در یک گله از گوسفند بلوچی

160         بررسی فواصل اطمینان مختلف موقعیت QTL بدست آمده از روشهای تجزیه متفاوت

161         بررسی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای آزمون های انتساب در جمعیت های اسب ایران

162         بررسی نحوه تاثیر سن و فصل زایش بر منحنی درصد چربی شیر گاومیش‌های ایرانی

163         بیوانفورماتیک میکروب‌های شکمبه، شبیه‌سازی بیوانفورماتیکی مسیر متابولیکی تولید متان توسط ساکنین میکروبی شکمبه نشخوارکنندگان با استفاده از 2MATLAB

164         تاثیر تنوع ژنتیکی ژن TLR4 بر عملکرد تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی در گاوهای شیری هلشتاین

165         تاثیر تنوع ژنتیکی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1(K232A DGAT1) بر امتیاز سلول های بدنی و عملکرد تولید شیر

166         تاثیر جابجایی درون گله ای خروس ها بر روی ضریب اقتصادی تولید جوجه یک روزه گوشتی در یک گله مرغ مادر

167         تاثیر روزهای پس از زایش،سن مادر و جنس گوساله متولد شده بر روی میزان تولید شیر و درصد چربی آن در گاوهای بومی استان لرستان

168         تاثیر فاکتورهای مختلف بر روی قدرت تشخیص QTL حاصل از برخی روشهای آماری مکانیابی QTL

169         تاثیر فرایند های اپی ژنتیک درطی دوره انکوباسیون بر بیان ژن های محور تیروتروپین هیپوتالاموس و مقاوم سازی جوجه های گوشتی به سرما

170         تاثیر نرخ انتقال قوچ از هسته به پایه بر روی رشد ژنتیکی در سیستم اصلاح نژاد هسته 2

171         تأثیر انتخاب بر اساس ارزش‌های اصلاحی مادری بر صفات کیفی جوجه یکروزه

172         تأثیر برخی ازعوامل محیطی و ژنتیکی برصفات رشد در بره های گوسفند نژاد لری

173         تأثیر تنوع ژنتیکی ژن آلفا -10 آنتی تریپسین بر صفات تولید شیر و امتیاز سلول های بدنی در گاوهای شیری هلشتاین

174         تآثیر برازش مدل های مختلف حیوانی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت وزن شش هفتگی یک لاین گوشتی تجاری

175         تجزیه ژنتیکی رکوردهای روز آزمون نمره سلول های بدنی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون تابعیت تصادفی

176         تجزیه جایگاه های ژنی (QTL) با مدل هاپلوتیپ تصادفی و تاثیر طول هاپلوتیپ در تشخیص مکانهای ژنی صحیح

177         تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کردی با استفاده از آنالیزهای چند متغیره

178         تجزیه و تحلیل‏های شجره در توده‏های بسته بز مرخز

179         تحلیل چند متغیره همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی تولید شیر با صفات تولید مثلی در گاو های هلشتاین ایران

180         تحلیل لجستیک برخی سازه های محیطی بر صفت چند قلوزایی گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد

181         ترانسفورماسیون باکتری‌های لاکتوباسیلوس با استفاده از تکنیک Glass bead

182         تعیین اثرسن دام بر خصوصیات الیاف بزهای ماده استان فارس

183         تعیین ارزش غذایی وقابلیت هضم سه گونه مرتعی جو کوهی،اگروپایرون وشبدر برسیم با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی وتولید گاز

184         تعیین حساسیت ضرایب اقتصادی برخی صفات گوسفند لری بختیاری در سیستم عشایری

185         تغییر برنامه انتخاب گاوهای نر در اثر تغییر شاخص های اقتصادی

186         تغییرات ترکیب اسیدهای چرب لاشه بره های لری بختیاری

187         تکثیر ژن PRL در بز کرکی راینی

188         تنوع آللی ژن فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) در گوسفند نژاد ماکوئی

189         تنوع ژنتیکی جایگاه اگزون دوم ژنMHC-DRB1در گوسفندان نژاد ماکویی

190         توالی یابی و بررسی جهش های موجود در ناحیه پروموتور ژن میوستاتین در گاوهای نجدی

191         چند شکلی های آللی در اگزون 6 ژن کالپاستاتین در گوسفند نژاد بلوچی

192         چند شکلی آللی ژن استروئیل کوآنزیم دی استراز 1 در گاوهای نژاد هلشتاین و سیمنتال

193         چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن گیرنده استروژن آلفا (ERα) در گاو هلشتاین

194         چند شکلی ژن فاکتور رشد شبه انسولینی (IGF-I) در گوسفند مغانی با روش PCR-SSCP

195         چندشکلی ژن CYP19 در گوسفند کردی

196         ردیابی ژن های عمده با استفاده از روش شاخص ژن عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی مازندران

197         روابط تکاملی اکوتیپ های سگ های بومی کشور با استفاده از 6 نشانگر ریزماهواره ای

198         روابط فیلوژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندریایی

199         روشی نوین در برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی

200         روند ژنتیکی کاهش چربی لاشه در گوسفندان لری بختیاری

201         ساختار ضعیف اصلاح نژادی گاو شیری ایران, مقصر کیست؟

202         شناسایی ژنومیک مناطق کروموزومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند

203         شناسایی جهش آللی در جایگاه بتا– کازئین با استفاده از PCR با آلل اختصاصی درگاوهای جنگلی گیلان(تالشی)

204         شناسایی چند شکلی ژن DGAT-1 در گاوهای هلشتاین و سیمنتال

205         شناسایی چند شکلی جایگاه flanking 5 ژن HSP90AA1 در گوسفندان نژاد لری بختیاری و بلوچی با استفاده از روش PCR-SSCP

206         شناسایی چند شکلی جایگاه اگزون 4 ژنIGF-1 در

207         شناسایی چند شکلی ژنتیکی در اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از نشانگر آنزیمی Hph1 در گاو هلشتاین

208         شناسایی چند شکلی ژنتیکی در ناحیه اگزون 20 ژن گیرنده لپتین با استفاده از نشانگر آنزیمی Taq1 در گاوهای نژاد هلشتاین

209         شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتور ژن اینترلوکین-2 در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران

210         شناسایی چندشکلی جایگاه اگزون 4 ژن IGF-1 در بزهای نژاد مهابادی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP

211         شناسایی فرم های مختلف آللی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 1 ژن هورمون رشد در مرغ های مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران

212         شناسایی فرم های مختلف آللی در ناحیه تنظیمی ژن کد کننده آنزیم سیتوکروم آروماتاز در گاو هلشتاین

213         شناسایی فرم های مختلف آللی ژن گیرنده هورمون محرک فولیکولی در گوسفند زل مازندران

214         شناسایی و بررسی خصوصیات چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ناحیه پروموتر ژن اینترلوکین-8 در گاوهای بومی و هلشتاین ایران

215         ظرفیت رشد ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفند نژاد Iran Black در انتخاب چهار مسیری

216         عوامل موثر بر تعداد سلولهای سوماتیک شیر گاو بر اساس سابقه ورم‌پستان بالینی

217         فواصل اطمینان حاصل از روشهای مختلف مکانیابی و بررسی آنها استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

218         کاربرد مدل رگرسیون تصادفی چند صفته جهت بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و فصل گوساله زایی در گاوهای شیری هلشتاین ایران -2

219         کاربرد مدل رگرسیون تصادفی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت رشد گوسفندان نژاد مهربانی -2

220         کاربرد نرم افزار GSS در ارزیابی های ژنومی

221         کاربرد نشانگرهای مولکولی در تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت های حیوانی

222         محاسبه تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از پارامترهای ژنتیکی حاصل از مدل رگرسیون تصادفی چند شکم زایش

223         محدودیت های استفاده از کوواریانس بین اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری در برآورد پارامترهای ژنتیکی

224         مدل روز آزمون رگرسیون تصادفی چند شکم در برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای هلشتاین

225         مدل سازی برای پیش بینی صفات تولید شیر و چربی با استفاده از چند شکلی ژن DGAT1 در جمعیت گاو های هلشتاین ایران

226         مطالعة بیان ژن GATA6به عنوان یکی از ژنهای کاندید مرتبط با بروز آسیت در جوجه های گوشتی

227         مطالعه اثر ژنوتیپ بر صفات رفتاری در بلدرچین ژاپنی (2)

228         مطالعه اثر ژنوتیپ بر صفات لاشه در بلدرچین ژاپنی

229         مطالعه اثر ژنوتیپ بر وزن بدن در بلدرچین ژاپنی (2)

230         مطالعه اثرات دوره زایش بر صفت نمره سلول های سوماتیکی شیر در دو گله گاو شیری هلشتاین در استان ایلام

231         مطالعه ارتباط ژنتیکی صفات چندقلوزایی و وزن تولد گوسفند نژاد ایران بلک با استفاده از روش بیزین

232         مطالعه ای بر روش های مختلف تخمین وزن دنبه با استفاده از ابعاد دنبه و حجم آب در گوسفند لری

233         مطالعه بره‌زایی نژاد ایران بلک با استفاده از رگرسیون لجستیک

234         مطالعه چند شکلی اگزون چهار ژن هورمون رشد(E4-GH) و ارتباط آن با صفات بیومتری و فراسنجه های خونی درگوسفند نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP

235         مطالعه چند شکلی اگزون ده ژن گیرنده هورمون رشد(E10-GHR) و ارتباط آنها با فراسنجه های خونی و صفات بیومتری درگوسفند نژاد کرمانی با روشPCR-SSCP

236         مطالعه چند شکلی اگزون 17 ژن کاندیدDGAT1 در بز نژاد مهابادی با روش PCR–SSCP

237         مطالعه چند شکلی اگزون 3 ژن لپتین در بز نژاد مهابادی با روش PCR- SSCP

238         مطالعه چند شکلی ژن Pit-1 در گاو سیستانی با روش PCR-RFLP

239         مطالعه چندشکلی اگزون 1 ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا در گوسفند نژاد زل و لری بختیاری

240         مطالعه چندشکلی اگزون سه ژن لپتین وارتباط آنها با فراسنجه های خونی و ویژگی های بیومتری در گوسفندان دنبه دار (لری بختیاری) و بی دنبه (زل) ایرانی با روش PCR-SSCP

241         مطالعه چندشکلی اگزون یک ژن کاندید ACACA در گوسفندان نژاد لری بختیاری و زل

242         مطالعه رابطه ی برخی از متابولیت های خون با ذخایر چربی حفره بطنی و وزن دنبه در گوسفند لری

243         مطالعه ساختار ژنتیکی ژن UCP در مرغان بومی مازندران-2

244         مطالعه ساختارژنتیکی ژن رسپتور ملانوکورتین 3 در مرغان بومی مازندران

245         مطالعه همبستگی بین صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران در آب و هوای مختلف با استفاده از مدل تکرارپذیر(2)

246         مطالعه همبستگی فصل گوساله زایی با تولید شیر و بروز ورم پستان در گاوهای هلشتاین ایران

247         مقایسه ارزش های اصلاحی صفت تولید تخم با استفاده از مدل های مختلف در یک لاین طیور گوشتی

248         مقایسه ی پارامتر های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین مناطق مختلف ایران با استفاده از مدل تکرار پذیر

249         مقایسه ی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی گاو های هلشتاین مناطق مختلف ایران با استفاده از مدل تکرارپذیر

250         مقایسه ارزش اصلاحی وزن از شیرگیری بره های نر و ماده ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شیروان

251         مقایسه آماری احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین دختران حاصل از گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی

252         مقایسه آماری تداوم شیردهی نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی

253         مقایسه بازده بیولوژیکی و اقتصادی میشهای تک قلوزا و دوقلوزای لری بختیاری در سیستم عشایری

254         مقایسه برخی صفات ایمنی دو سویه از مرغان تجاری و بومی ایران

255         مقایسه برنامه های مختلف انتخاب گاوهای نر در شرایط متغیر بودن ظرفیت آزمون نتاج

256         مقایسه پیشرفت ژنتیکی مشاهده شده و مورد انتظار صفات وزن بدن در گوسفند بلوچی

257         مقایسه توابع ریاضی در برازش منحنی های تولید شیر و تولید چربی گاومیش های ایرانی 2

258         مقایسه چند شکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین در گوسفندان لری بختیاری و زل با استفاده از تکنیک PCR-SSCP

259         مقایسه چند شکلی ژن استرول کوآنزیم آ دسچوراز(SCD) در گوسفندان لری بختیاری و زل با استفاده از تکنیک PCR- SSCP

260         مقایسه روش های مختلف مکان یابی ژن ها (QTL) با استفاده از داده های شبیه سازی شده

261         مقایسه روند تغییرات ارزشهای اقتصادی صفات تولیدی در گاوهای شیری

262         مقایسه سیستم پرورش گاوهای آمیخته و هولشتاین از نظر اجزای درآمدها و هزینه های تولید

263         مقایسه فنوتیپی صفات رشد گوسفندان نژادهای بلوچی و آرمان با ایران بلک

264         مقایسه مدل خطی و آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان یزد

265         مقایسه مدل های خطی، لجستیک و پواسن برای آنالیز ژنتیکی تعداد تلقیح منجر به آبستنی و موفقیت در اولین آبستنی در گاوهای هلشتاین ایران

266         مقایسه مدل های رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رشد در گوسفند بلوچی

267         مقایسه مدل های غیرخطی توصیف کنندۀ منحنی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

268         مقایسه مدل های تابعیت تصادفی با چند جمله ای های لژاندر و مدل تکرارپذیر روزآزمون برای نمره سلول های بدنی گاوهای هلشتاین ایران در گله های با اندازه کوچک

269         مقایسه مدل های رشد غیر خطی در گوسفند لری  بختیاری

270         مقایسه وزن بدن در چهار تیپ بلدرچین ژاپنی

271         مقایسه ی توابع چندجمله ای در مدل های رگرسیون تصادفی برای برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران

272         مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر برخی از صفات رشد در گوسفند لری‌بختیاری

273         نقشه یابی جایگاه های ژنی (QTL ) مرتبط با رشد روی کروموزوم شماره 1 در بلدرچین ژاپنی

274         همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی رکوردهای روزآزمون و 305 روز صفات تولیدی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

275         همبستگی فنوتیپی بین وزن بدن در سن چهار هفتگی با صفات تولیدی و تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

مقالات گروه فیزیولوژی        

ردیف       عنوان مقاله

1              تاثیر میزان رقیق سازی در نگهداری اسپرم بز مهابادی با استفاده از رقیق کننده اویکسل بصورت مایع و در دمای C°4

2              افزایش باروری گاوهای شیری در شرایط استرس گرمایی با استفاده از تجویز هورمون های پروژسترون و GnRH

3              اثر دگزامتازون بر بیان برخی از ژن های موثر بر رشد عضلات اسکلتی در جوجه های گوشتی

4              بررسی اثر تفاله لیموترش (Citrus limon) بر لیپیدها وشیلومیکرون های سرم مرغان وازده تخمگذار

5              بررسی اثر تفاله لیموترش (Citrus limon)بر کیفیت گوشت مرغان وازده تخمگذار

6              اثر سطوح مختلف عصاره آبی الکلی زنجبیل بر بافت بیضه و سطح تستوسترون در موشهای صحرایی نر

7              اثرات سطوح مختلف عصاره هیدرو الکلی زنجبیل بر پارامترهای خونی در رت های نر

8              بهبود کیفیت اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد- ذوب با افزودن ترهالوز در رقیق کننده‌های عاری از پروتئین حیوانی

9              بررسی تأثیرسطوح مختلف عصاره مریم گلی(.Salvia officinalis L) بربرخی پارامترهای بیوشیمیایی خون درموشهای صحرایی

10           بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی بر برخی پارامترهای خون در رت های نر

11           اثر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر قابلیت سردسازی اسپرماتوزوآی بز مرخز

12           تاثیر جیره حاوی پری بیوتیک بر روی مواد معدنی سرم خون جوجه های گوشتی راس تحت تنش گرمایی

13           تأثیر افزودن سطوح مختلف منبع اسیدهای چرب امگا-3 در محیط رقیق کننده بر قابلیت انجماد اسپرم قوچ زندی ایرانی

14           تأثیر افزودن سطوح مختلف ویتامین E در محیط رقیق کننده بر قابلیت انجماد اسپرم قوچ زندی

15           تأثیر پودر سیر بر مصرف خوراک و pH شکمبه بره های نژاد دالاق

16           تأثیر سطوح مختلف پودر سیر بر خصوصیات منی قوچ دالاق

17           طراحی و ساخت دستگاه صفحه نیرویی و جمع آوری وپردازش داده های میدانی جهت تشخیص اتوماتیک و زودهنگام بیماری لنگش در نشخوارکنندگان

18           بررسی اثر سطوح مختلف چای کامبوچا (Kombucha) بر عملکرد جوجه های گوشتی

19           بررسی اثر سطوح مختلف نانوذرات نقره بر عملکرد و صفات لاشه در بلدرچین

20           مقایسه اثر دو روش همزمان سازی سیدر و اسفنج همراه با تزریق هورمون PMSG به روش کوتاه مدت بر عملکرد تولید مثلی بز سیاه لری

21           بررسی تاثیر افزودن مایع منی بر اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی بعد از ذخیره سازی در 4 درجه سانتیگراد

22           بررسی تاثیر حجامت درمانی بر سطح فاکتور های ایمونولوژیک در گوسفند

23           مطالعه چرخه فحلی اسب قره باغ در استان آذربایجان شرقی

24           تاثیر افزودن ژل رویال به رقیق کننده ی تریس برای نگهداری اسپرم قوچ قزل بصورت مایع در دمای4درجه ی سانتیگراد

25           اثر تزریق شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان

26           اثر شیر پس چرخ، سدیم سیترات، شیر و تریس بر استخراج و ذخیره سازی اسپرم اپیدیدمی قوچ در 5 درجه سانتیگراد

27           بررسی مقادیر مختلف اسید هگزانوئیک و زرده تخم مرغ بر اسپرم اپیدیدمی قوچ در5 درجه سانتیگراد

28           بررسی سطوح مختلف گیاه چویر (Ferulago angulata) بر نرخ هتروفیل به لنفوسیت و میانگین گلبولهای سفید خون در بلدرچین ژاپنی

29           تاثیر سطوح مختلف گیاه چویر (Ferulago angulata) بر پاسخ سیستم ایمنی در بلدرچین ژاپنی

30           بررسی اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) بر پارامتر های خون در موش های صحرایی

31           بررسی اثر زرده تخم مرغ و شوک سرما، بر اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی

32           تاثیر EGF در محیط دو مرحله ای کشت آزمایشگاهی رویان گاو بر نرخ تولید بلاستوسیست

33           تاثیر EGF در محیط  دو مرحله ای کشت آزمایشگاهی رویان گاو بر نرخ تولید بلاستوسیست

34           بررسی اثر سطوح مختلف یونجه بر روی کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

35           تاثیر سطوح مختلف گیاه نعناع بر روی کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

36           تاثیر روش های رنگ آمیزی بر مورفومتری سر اسپرم گاومیش استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم CASA

37           تأثیر دو روش اخته کردن و تزریق تستوسترون بر میزان افزایش وزن در برههای نر پرواری

38           تأثیر هم زمان هورمون تستوسترون و اختهسازی بر وزن بیضه، کبد و نسبت وزن دنبه به وزن لاشه در برههای نر پرواری

39           تأثیر تغذیه سطوح مختلف تفاله چغندرقند بر فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد مغانی

40           اثرات پودر و عصاره برگ آلوئه ورا بر پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی

41           بررسی اثرات اسانس گیاهان نعناع و آنیس به همراه اسیدآلی بر هیستومورفولوژی روده جوجه های گوشتی در سن 1 تا 21 روزگی

42           اثر تغذیه روی رفتارهای جنسی وصفات تولیدمثلی در گوسفند قزل

43           تاثیر جیره فلاشینگ حاوی مکمل های مختلف پروتئینی روی هورمون های مرتبط با تولیدمثل و عملکرد تولیدمثلی گوسفند قزل

44           تأثیر ماه‌های مختلف زایش بر طول دوره روزهای باز در یک گله گاو هلشتاین در استان البرز

45           تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در یک گله گاو هلشتاین در استان البرز

46           تأثیر تغذیه روغن سویا یا روغن ماهی بر ترکیب اسید چرب داخل ماهیچه ای بزغاله های نر مهابادی

47           بررسی شاخص های سلولی اندومتریت بالینی در گاوهای شیری

48           بررسی شاخص های بافتی اندومتریت در گاوهای شیری

49           اثر تزریق داخل صفاقی آگونیست اختصاصی گیرنده کانابینوئیدی (CB2) بر میزان اخذ غذا در جوجه گوشتی نوزاد

50           تاثیر پودر کنگر فرنگی بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند((SRBC جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی(2)

51           تاثیر پودر کنگرفرنگی بر متابولیسم برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی(2)

52           بررسی اثر سیدر وهورمون PMSG بر روی صفات تولید مثلی گوسفند کردی خارج از فصل تولید مثل

53           میزان استحصال تخمک پس از بزل تخمدان های گوسفند در دو فصل زمستان و بهار در استان خوزستان

54           اثر سطوح مختلف لسیتین سویا در رقیق کننده ی منی بر کیفیت اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد- ذوب

55           ارزیابی کیفیت منی رقیق شده قوچ با رقیق کننده های مختلف بعد از فرآیند انجماد- ذوب

56           تاثیر مراحل آبستنی روی غلظت پلاسمایی مس، روی، منگنز، سلنیوم، آهن و منگنز در میشهای افشاری

57           اثر سرما محافظ های مختلف بر انجمادپذیری اسپرم اپیدیدیمی گوسفند

58           تاثیر ذخیره سازی اپیدیدیم در دمای 5 درجه سانتی گراد بر صفات فیزیولوژیک اسپرم اپیدیدیمی گوسفند

59           تاثیر استفاده از دانه های روغنی در جیره های فلاشینگ در خارج از فصل تولید مثلی بر سطوح متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل میش های مغانی

60           تاثیر استفاده از دانه های روغنی در جیره های فلاشینگ در خارج از فصل تولید مثلی بر سطوح هورمونها مرتبط با تولیدمثلی میش های مغانی

61           ارزیابی ویژگی‌های بافت‌زایی سلول‌های پشتیبان در جنین گوسفند؛ مطالعه‌ای در سطح میکروسکوپ نوری

62           بررسی مقایسه‌ای ساختار بافتی قشر غده‌ی فوق‌کلیوی در گوسفند و بز

63           مطالعه‌ی تأثیر فصل بر ساختار بافتی اندام تناسلی نر در گوسفند

64           اثر رقیق کننده سیترات سدیم بر نگهداری اسپرم به صورت مایع

65           بررسی تغییرات خونی و آنزیمی در جوجه های گوشتی درگیر با آسیت القایی به روش سرما

66           ارزیابی طول دوره اولین فحلی بعد از زایمان و تعداد تلقیح به آبستنی در گاوهای هلشتاین استان کرمانشاه

67           تخمین نرخ گوساله زایی در گاوهای هلشتاین استان کرمانشاه

68           بررسی شایستگی توسعه ای تخمک های گاو بر اساس اندازه فولیکول

69           اثر استفاده از بیوپلاس 2 ب در صفات لاشه و فیزیولوژیکی بوقلمون های بومی آذربایجان

70           اثرات تابش لیزر قرمز روی خصوصیات رشد جوجه های گوشتی

71           تاثیر فصل بر وزن تولد گوساله های تک قلوی ماده گاوهای نژاد هلشتاین دارای بیش از سه زایش

72           اثر پودر کنگرفرنگی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن

73           مطالعه اثر آنتی اکسیدانی کنگرفرنگی در جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن

74           تاثیر سطوح مختلف صمغ آنغوزه بر میزان پایداری آنتی بادی‏‏ مادری علیه برونشیت در جوجه‏های گوشتی

75           تاثیر سطوح مختلف صمغ آنقوزه بر برخی فاکتور‏های بیوشیمیائی خون در جوجه های گوشتی

76           اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

77           جدا سازی قارچ بی هوازی Caecomyces از رومن گوسفند و بررسی فعالیت آنزیمی آن در سوبستراهای سلولزی

78           اثر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی(BSA) بر انجماد منی در بز مهابادی

79           اثر سطوح مختلف ویتامین E بر انجماد پذیری اسپرم بز مهابادی

80           بررسی روند شاخص رطوبتی-دمایی (THI) در شمال شرق ایران به عنوان شاخصی از استرس گرمایی در گاوهای شیری

81           تاثیر برنامه های نوری مختلف بر تیتر آنتی بادی NDV و SRBC در جوجه های گوشتی

82           مقایسه غلظت انسولین مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌های با اندازه متفاوت و سرم خون بین فازهای فولیکولار و لوتئال سیکل استروس گاوهای دورگ

83           مقایسه غلظت گلوکز مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول های با اندازه متفاوت و سرم خون بین فازهای فولیکولار و لوتئال سیکل استروس گاوهای دورگ

84           عملکرد تولیدمثلی میش‌های قره‌گل استان فارس پس از همزمان‌سازی فحلی با استفاده از هورمون‌های تاریخ گذشته

85           بررسی دو روش خنک کنندگی طی تنش گرما در گاومیش استان خوزستان

86           بررسی اثر تغییرات دما و رطوبت بر میانگین طول دوره انکوباسیون، میانگین طول دوره ازتخم برایی و تعداد لاروها در کنه Rhipicephalus (Boophilus) annulatus

87           بررسی اثر تغییرات دما و رطوبت نسبی بر تخم گذاری کنه Rhipicephalus (Boophilus) annulatus

88           بررسی ارتباط بین فعالیت تخمدان‌های چپ و راست و الگوی ‌تخمک‌گذاری در گاوهای هلشتاین

89           تاثیر آنتی اکسیدانی ملاتونین بر جنبایی پیشرونده، یکپارچگی غشای پلاسمایی، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و پراکسیداسیون لیپید اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو

90           تاثیر آنتی اکسیدانی ملاتونین بر جنبایی کل، زنده مانی و مرفولوژی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو

91           اثر ال- آرژنین بر بروز رفتار فحلی در گوسفند نژاد نائینی

92           بررسی اثرات روش های همزمانی مجدد بر پارامترهای متابولیکی خون درگاوهای شیری هلشتاین

93           کارآیی سیدر، فلوروژستون استات و کلوپروستنول برای همزمان سازی فحلی گوسفند کرمانی در فصل جفتگیری

94           مطالعه تأثیر تلقیح ال-کارنیتین در تخم‌مرغ‌های مادرگوشتی بر میزان جوجه‌درآوری و وزن جوجه‌ها

95           مطالعه تأثیر تلقیح گلوتامین در تخممرغهای مادر گوشتی بر میزان جوجه‌درآوری و وزن تولد جوجه‌های گوشتی

96           بررسی اعمال محدودیت کمی و تاثیر آن بر خصوصیات لاشه درگوساله های نربومی استان لرستان .

97           بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

98           اثر تزریق ویتامین B12 بر روند تغییرات وزن میشهای آمیخته افشاری × مرینوس در مراحل مختلف آبستنی

99           اثر تزریق ویتامین B12 بر میزان دوقلوزایی و نرخ بره زایی میش های آمیخته افشاری × مرینوس

100         اثر تزریق ویتامین c و ارتباط بین هورمون های تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین آزاد (ft3)و تیروکسین آزاد(ft4) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون گوسفندان تحت استرس گرمائی

101         تعیین تعداد فولیکولهای کوچک، متوسط، و بزرگ در مراحل مختلف سیکل استروس گاوهای شیری دورگ

102         تفاوت غلظت استرادیول وپروژسترون مایع فولیکولی فولیکولهای با اندازه ای متفاوت در مراحل مختلف سیکل استروس گاوهای شیری دورگ

103         ارتباط بین غلظت لپتین پلاسما و بلوغ در جوانه‌گاوهای ماده نجدی

104         بررسی ارتباط بین غلظت پلاسمایی لپتین، وزن بدن و سن در گوساله‌های ماده نجدی

105         اثر روسکوویتین و یک مهارکننده ی فسفو دی استراز (IBMX) بر بلوغ میوزی اووسیت گوسفند

106         تاثیرکمبود نیتریک اکساید بر پراکندگی سلول های کومولوس اووسیت گوسفند و بز

107         بررسی کبد گوساله های سقطی و مرده زایی از لحاظ ذخیره گلیکوژن و بافت کبد

108         بررسی هورمونهای تیروئیدی در گاو هلشتاین بعد از سقط و مرده زایی

109         تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

110         تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپروس بر ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی

111         آنتی اکسیدان های سنتتیک در رقیق کننده های عاری از پروتئین حیوانی در انجماد اسپرم قوچ

112         تأثیر سطوح مختلف گیاه چویر (Ferulago angulata) بر پایداری اکسیداتیو، میزان چربی خام و اسیدیته گوشت جوجه های گوشتی

113         تأثیر سطوح مختلف گیاه چویر(Ferulago angulata) بر کیفیت گوشت جوجه های گوشتی

114         بررسی برخی از عوامل اثرگذار بر تعداد سلول های سوماتیک یک گلۀ گاو شیری در استان اصفهان

115         بررسی ارتباط بین غلظت پلاسمایی لپتین با سن، وزن بدن، محیط و ارتفاع بیضه در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه گاو های نر نجدی

116         بررسی ارتباط بین غلظت پلاسمایی لپتین با سن، وزن بدن، محیط و ارتفاع بیضه در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه گاوهای نر نجدی

117         بررسی ارتباط بین غلظت پلاسمایی لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد بلوغ جنسی جوانه گاوهای نر نجدی

118         اثرات Retained Placenta بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری

119         اثرات استرس دمایی وتغییرات آب و هوایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

120         اثرات استرس گرمایی برروی طول روزهای بازگاوهای هلشتاین

121         اثرات تنش گرمایی بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

122         تاثیر سطوح مختلف PMSG بر نرخ تخمک گذاری گوسفند بلوچی

123         بهبود میزان لقاح آزمایشگاهی پس از مصرف روغن ماهی در جیره قوچ ایرانی

124         اثر انسولین بر اسیدهای چرب غیراستریفیه و کتون بادی‌های خون پس از زایمان

125         اثر انسولین بر گلوکز و انسولین خون پس از زایمان

126         اثر محیط های انجمادی بر میزان لیپید پراکسیداسیون اسپرم بز

127         اثرات کوآنزیم Q (COQ10) بر ایمنی همورال و تیتر SRBC خروس های نژاد راس

128         تاثیر کوآنزیم کیو (COQ10) بر اکسیداسیون اسپرم خروس

129         مطالعه دینامیسم فولیکولی بزهای مهابادی در طی سیکل استروس با استفاده ا ز سونوگرافی ازطریق رهیافت واژینال

130         تأثیر ویتامین E و Se بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک خون گوسفند بلوچی تحت تنش گرمایی

131         تأثیر ویتامین E و Se بر برخی عناصر خونی و پارامترهای بیوشیمیایی خون گوسفند بلوچی تحت تنش گرمایی

132         اثر اسانس شوید روی ضخامت پوسته تخم مرغٰ کلسترول خون و قدرت جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی

133         بهبود عملکرد مبتنی بر تمایز جنسی همراه با تحریک رشد در جوجه‌های گوشتی بوسیله تزریق آنتی آروماتاز و فاکتور رشد شبه انسولین یک در تخم مرغ

134         هزینه نگهداری سالانه قوچ و تناسب قوچ با میش از دیدگاه دامداران بخش مرکزی شهرستان اراک

135         اثرات هورمون‏های مختلف فولیکولوژنیک بر افزایش درصد آبستنی و برهزایی در میش‏های افشاری

136         اثرات استفاده از مکمل سلنیوم و ویتامینE بر عملکرد تولید مثلی میش های بومی استان گیلان

137         تاثیر استفاده از رقیق کننده سیترات سدیم و تریس روی کیفیت اسپرم قوچ تالشی

138         اثرات وابسته به دُز عصاره آنغوزه بر گلوکز و لیپیدهای خون رت های نر ویستار

139         تاثیر عصاره آبی- الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای ویستار نر

140         اثر حضور جسم زرد بر غلظت کلسترول و هورمون های استروئیدی سرم خون و مایع فولیکولی در گاو های شیری

141         ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات برخی از متابولیت ها و هورمون های خونی در دوره آنستروس بعد از زایمان گاوهای شیری

142         بررسی تغییرات برخی از عوامل بیوشیمیایی خون در دوره آنستروس بعد از زایمان گاوهای شیری هلشتاین

143         بررسی خصوصیات فحلی و روند رشد فولیکولی در سه روش همزمان سازی فحلی بوسیله پروژسترون، سیدر و اسفنج در گوسفند نژاد مهربان

144         تاثیر ال-کارنیتین بر زنده مانی و پارامترهای حرکتی اسپرم اپیدیدیمی قوچ در محیط آزمایشگاهی

145         تاثیر پودر گیاه چویر (Ferulago angulate) بر کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی

146         تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه چویر(Ferulago angulate) بر پایداری اکسیداتیو گوشت بلدرچین ژاپنی

147         بررسی اختلاف غلظت برخی مواد معدنی پلاسمای منی قوچ عربی بین فصل و خارج فصل تولید مثلی

148         مقایسه ی فراسنجه های کیفی منی قوچ عربی بین فصل و خارج فصل تولیدمثلی

149         بررسی اثرات تائورین و لیکوپن بر روی انجمادپذیری اسپرم بز مرخز

150         بررسی اثرات گلوتاتیون و هایپوتائورین بر انجمادپذیری اسپرم بز مرخز

151         تاثیر امتیاز وضعیت بدنی بر پارامترهای تولید مثلی بز مرغز و بزغاله های آنها

152         تأثیر تزریق سطوح مختلف مکمل ویتامینE و سلنیوم در اواخر آبستنی بر غلظت ایمونوگلوبولینG پلاسما و آغوز و عملکرد تولید آغوز میش های سنجابی و بره های آنها

153         تأثیر داینوپروست (پروستاگلندین اف 2 آلفای طبیعی) بر فراسنجه های منی قوچ عربی در فصل تولید مثل

154         کارایی هورمون اکسی توسین بر فراسنجه های منی قوچ عربی در فصل تولید مثل

155         اثر Zinc-Methionine خوراکی بر میزان هورمون های GH، IGF-I و Testosteron در میش های نژاد نائینی

156         اثر تغذیه مکمل اسیدهای چرب امگا6 بر دینامیک فولیکولی تخمدان گوسفند

157         اثر زمان مصرف مکمل امگا-3 در دوره خشکی بر روی عملکرد تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش

158         اثر سن و جنس بر خصوصیات کمی و کیفی الیاف بز مرخز و ویژگیهای آن در نواحی مختلف بیده

159         اثر نانوذرات نقره بر واکنش اسپرم-غشای پری‌ویتلین بلدرچین ژاپنی در شرایط آزمایشگاهی

160         اثرات گیاه سرخارگل بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

161         بررسی سطوح مختلف گیاه چویر (Ferulago angulata ) بر برخی فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی

162         بررسی سطوح مختلف گیاه چویر( Ferulago angulata ) بر پاسخ سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

163         بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران (Crocus sativus L.) بر پارامترهای خونی در موش صحرایی

164         اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی

165         امکان پوشش دهی پروتئین IGF-I با نانو ذرات و استفاده از آن در عبور شکمبه ای

166         پوشش دهی ملکول انسولین با نانو ذرات و محاسبه میزان جذب آن در دوازدهه گوسفند بر اساس متابولیت های خونی

167         تأثیر سطوح مختلف گیاه چویر(Ferulago angulata ) در جیره بر برخی از فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

168         تأثیر وازوپرسین، اکسی توسین و هیستامین محیطی بر ترشح استروژن و پروژسترون در گوسفند

169         تأثیر وازوپرسین، اکسی توسین و هیستامین محیطی بر ترشح کورتیزول در گوسفند

170         تاثیر تزریق hCG پس از قوچ اندازی بر عملکرد تولید مثلی میش های آمیخته افشاری × مرینوس

171         تاثیر امتیاز وضعیت بدنی بر عملکرد تولید مثلی و آغوز تولیدی بزهای مرغز

172         بررسی اثر اکسی توسین بر تراوشات واژنی میش های نژاد زندی نقش آن در تسهیل تلقیح مصنوعی

173         بهبود درصد آبستنی میش های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون eCG

174         تاثیر مدیریت حمل و نقل پیش از کشتار جوجه های گوشتی بر تغییرات pH گوشت سینه

175         تاثیر روش تزریق eCG بر روی رشد فولیکولی و میزان بره زایی در میش های نژاد افشاری

176         اثر مقادیر مختلف زرده تخم مرغ در پوشش دار کردن اسپرم قوچ تالشی طی نگهداری در دمای محیط

177         تعیین اسپرماتوکریت قوچ تالشی و رابطه آن با غلظت اسپرم

178         بررسی تاثیر افزایش دفعات خوراکدهی بر متابولیت ها و هورمون های مرغ های مادر گوشتی

179         ارزیابی محور هیپوفیز- هیپوتالاموس و عملکرد تیروئید در شترهای تک کوهانه آبستن

180         اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus L.) بر کلیه وکبد گوسفند بلوچی

181         تأثیر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر علائم حیاتی گوسفندان بلوچی

182         بررسی غلظت‌های مختلف گلیسرول در رقیق کننده حاوی لسیتین سویا برتحرک و زنده مانی اسپرم قوچ بعد از فرآیند انجماد-ذوب

183         مقایسه تاثیر تغذیه دانه سویای حرارت داده شده در دوره آماده به زایش بر روی عملکرد تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای چند بار زایش و یک بار زایش هلشتاین

184         بررسی ارتباط میزان ویتامین A، E و عناصر کمیاب با کاهش رشد تلیسه های جایگزین

185         تغییرات سرمی و محتوی عناصر کمیاب در سم گاوهای سالم و دچار لنگش

186         فیستولاسیون شکمبه: اثرات منفی احتمالی بر متابولیتهای خونی؟

187         اثر طول دوره نوری بر خصوصیات تولید مثلی قوچهای توده های ژنتیکی مغانی، شال، افشار و سنگسری

188         تاثیر استفاده خوراکی ویتامین ث بر برخی صفات منی قوچ

189         بررسی همبستگی بین پروفایل چربی سرم و هورمون های تیروئیدی در اواخر آبستنی شترهای تک کوهانه

190         اثرات مکمل هورمونی و ویتامینه-مینراله در ترکیب با آغوز و شیر بر عملکرد گوساله های شیری هلشتاین

191         الگوی بیان هورمون مهار کننده گونادوتروپین(GnIH) در هیپوتالاموس بزهای بومی فارس

192         اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین بر تحرک اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی با زرده تخم مرغ در طی انجماد

193         اثر تئوفیلین بر وزن، اندازه، ضخامت و وزن پوسته مرغهای تخمگذار

194         بررسی اثر ملاتونین روی شاخص‌های باروری در قوچ نژاد مغانی درخارج فصل تولیدمثلی

195         همبستگی مابین پروتئین پلاسمای منی و بعضی پارامترهای تولید مثلی قوچ مغانی در فصل و خارج فصل تولید مثلی

196         طراحی و ساخت دستگاه سرویکس‌اسکوپ برای فحل‌یابی بهینه، و تشخیص عفونت‌های رحمی در گاو

197         تاثیر بذر گیاه دارویی رازیانه بر تولید شیر، هورمون های رشد و پرولاکتین خون گوسفند سنجابی

198         اثر عصاره هیدروالکلی شبدر قرمز روی پارامترهای حرکتی و سلامت غشا اسپرم قوچ

199         تعیین برخی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان کرمان

200         برآورد میزان همبستگی برخی پارمتر های تولید مثلی در منی قوچهای مغانی، شال، افشار و سنگسری

201         اثرات کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر باروری گاوهای شیری تحت تنش گرمایی

202         اثرات کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر باروری گاوهای شیرده تحت تنش گرمایی

203         تأثیر برگ زیتون بر فشار خون سیستولیک جوجه‌های گوشتی در شرایط دمای معمولی و استرس سرمایی

204         بررسی علل کاهش راندمان تولید‌مثلی در گاوداری‌های شیری صنعتی استان ایلام

205         بررسی اثر فصل بر غلظت هورمون تستوسترون و اندازه محیط اسکروتوم در نریان عرب

206         بررسی ارتباط بین کارکرد غده تیروئید با برخی پارامترهای خونی در نریان عرب

207         بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در رت

208         مطالعه اثر عصاره گلبرگ زعفران و جنتامایسین بر فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در موش صحرایی

209         بررسی اثر حجامت بر سطح فاکتور های هماتولوژی در گوسفند

210         بررسی تراکم فحلی در برنامه همزمانی فحلی به روش سلکت سینک + سیدر در گاومیش خوزستانی

211         مقایسه نرخ آبستنی حاصل از پروتکل های مختلف همزمانی فحلی در گاومیش خوزستانی

212         اثر غلظت های متفاوت ژله رویال بر رشد فولیکول های بزرگ، تولید تخم مرغ و جوجه درآوری مرغ های مولد بومی

213         اثر عصاره رزماری بر کیفیت اسپرم بز بعد از فرایند ذوب-یخ گشایی

214         اثرات پودر ریشه کاسنی بر صفات لاشه و اندام های داخلی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه ی گندم

215         اثر رگولین روی کیفیت اسپرم قوچ های تالشی در خارج از فصل تولید مثل

216         اثر تره هالوز بر انجماد اسپرم قوچ تالشی

217         تاثیر تزریق درون تخم مرغی ژل رویال بر میزان جوجه درآوری و کیفیت جوجه های هچ شده

218         بررسی تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدان های کوئرسیتین و ویتامین c در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم بز مرخز در شرایط منجمد2

219         تاثیر غلظتهای مختلف از کوئرسیتین بر پارامترهای اسپرمی در بز مرخز

220         تاثیر افزودن سطوح مختلف اسید آمینه L- سیستئین بر پارامترهای دینامیکی اسپرم گاو نر

221         تاثیر منابع مختلف چربی در جیره های فلاشینگ بر روی هورمون ها و متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل

222         اثر تزریق GnRH در روز 6 فحلی بر افزایش نرخ باروری گاوهای شیری

223         مقایسه امواج فولیکولی در فاصله یک برنامه همزمانی فحلی با یک چرخه فحلی طبیعی در گاوهای شیری هلشتاین

مقالات گروه تغذیه طیور       

ردیف       عنوان مقاله

1              اثر 1-آلفا هیدروکسی کوله کلسیفرول بر عملکرد مرغان مادر گوشتی

2              اثر استفاده از پودر اندام هوایی گیاه چویر (Ferulago angulata) بر عملکرد جوجه های گوشتی

3              اثر استفاده از سبوس گندم به همراه آنزیم بر گلوکز و لیپیدهای خون در جوجه های گوشتی

4              اثر استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون و پروبیوتیک در جیره غذایی بر عملکرد مرغان تخم گذار

5              اثر استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی بر پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

6              اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر pH دستگاه گوارش و مینرالی شدن استخوان درشت نی جوجه های گوشتی

7              اثر افزودن اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی

8              اثر افزودن آنزیم فیتاز بر روی جوجه های گوشتی در پاسخ به سطوح مختلف کلسیم وفسفر جیره

9              اثر افزودن پودر زیره سیاه و زیره سبز به جیره بر عملکرد رشد و پاسخ CBH در جوجه های گوشتی

10           اثر افزودن روغن  اسانسی و آنزیم بتا-گلوکاناز بر گوارش پذیری پیش سکومی مواد مغذی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره -های بر پایه ی جو و مقایسه با جیره ی ذرت-سویا

11           اثر افزودن سطوح مختلف وانادیوم بر متابولیتهای سرم خون بلدرچین تخمگذار ژاپنی

12           اثر افزودن نانوسیلور بر جمعیّت باکتری های سالمونلا تایفیموریوم و اشرشیاکلی K12 دستگاه گوارش جوجه گوشتی

13           اثر افزودنی حاوی عصاره کنگر فرنگی بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی-2

14           اثر افزودنی حاوی عصاره کنگر فرنگی برخصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی-2

15           اثر افزودنی های مختلف در جیره بر عملکرد و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی

16           اثر آنزیم زایلاناز و سطح بالای ویتامین A در جیره‌های بر پایه گندم، برقابلیت هضم مواد مغذی و ویسکوزیته محتویات روده کوچک در جوجه‌های گوشتی

17           اثر بخشی روغن سویا و آفتابگردان بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

18           اثر پروبیوتیک بومی جنس باسیلوس در کاهش اثرات مضر آفلاتوکسین B1 بر دستگاه تناسلی و جمعیت میکروبی ایلئوم بلدرچین

19           اثر پروپیل تیواوراسیل(PTU) وسطوح مختلف انرژی جیره برروی برخی پارامترهای سرم خون در مرغهای مادر گوشتی

20           اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی

21           اثر پودر برگ گیاه درمنه خزری بر عملکرد جوجه های گوشتی

22           اثر پودر سماق بر عملکرد و طول و وزن روده جوجه‌های گوشتی

23           اثر پودر سماق و پروبیوتیک بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در دوره ی رشد

24           اثر تغذیه سطوح مختلف کلزا برعملکرد تولیدی، خصوصیات تخم‌مرغ و ترکیب اسید‌های چرب زرده در مرغان بومی فارس

25           اثر تغذیه منبع چربی بر پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی

26           اثر تغذیه منبع چربی بر خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی

27           اثر تغذیه یک ماهه دان کتان در جیره مرغان بومی برخصوصیات تخم‌مرغ و ترکیب اسید‌های چرب زرده

28           اثر تغذیه انتخابی گندم کامل و تغذیه مرحله‌ای بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

29           اثر تغذیه سطوح مختلف ضایعات بوجاری گندم و مولتی آنزیم بر ویژگی های روده باریک در بلدرچین ژاپنی

30           اثر تغذیه قارچ خوراکی و گیاه مرزه بر کیفیت گوشت و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی

31           اثر جو پرتودهی شده با اشعه گاما، با و بدون آنزیم بر انرژی متابولیسمی در بلدرچین و خروس بالغ

32           اثر جیره های حاوی سطوح مختلف پودر زنجبیل و دارچین بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

33           اثر جیره های حاوی سطوح مختلف پودر گیاه آلوئه را بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

34           اثر جیره های حاوی نعناع و مواد افزودنی بر برخی پارامترهای سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

35           اثر جیره های غذایی تنظیم شده براساس نوع اسیدآمینه خوراک با سطوح مختلف متیونین بر مقدار اسید آمینه متیونین ابقا شده در گوشت سینه جوجه های گوشتی نر

36           اثر دانسیته جیره و افزودن آنتی اکسیدان ها بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تأثیر تنش سرمایی

37           اثر روش فرآوری خوراک و نوع فیبر برعملکرد، راندمان لاشه و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در دوره آغازین

38           اثر روش های مختلف فرآوری بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با میوه بلوط

39           اثر زردچوبه، آویشن و دارچین بر خصوصیات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه های گوشتی

40           اثر ژل گیاه آلوئه (Aloe vera) بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی

41           اثر سطح پروتئین و لیزین جیره بر صفات کیفی تخم مرغ در جیره مرغهای تخم گذار تجاری

42           اثر سطوح پروتئین، اسیدهای آمینه و توازن الکترولیتی بر عملکرد جوجه ها ی گوشتی در شرایط تنش گرمایی

43           اثر سطوح پروتئین و ترئونین قابل هضم در جیره آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک( ژژنوم ) جوجه های گوشتی

44           اثر سطوح متفاوت زنجبیل بر عملکرد و خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی 1 تا 42 روزگی

45           اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر برخی فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی

46           اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

47           اثر سطوح مختلف اسانس مورد بر ظرفیت نگهداری آب (WHC) و میزان رطوبت گوشت

48           اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در شرایط تنش گرمایی بر پارامترهای رشد جوجه های گوشتی

49           اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین در شرایط تنش گرمایی بر میزان گلوبولین، آلبومین، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، کلسیم ، فسفر و پروتیئن خون جوجه های گوشتی

50           اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی دوره پرورش بر توان تولیدی بلدرچین ژاپنی در طی دوره تخمگذاری

51           اثر سطوح مختلف بذر گیاه خارمریم بر وضعیت ظاهری و میزان تلفات جوجه های گوشتی آلوده شده با آفلاتوکسینB1

52           اثر سطوح مختلف پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری جیره بر شاخص تولید

53           اثر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

54           اثر سطوح مختلف پودر بذر خارمریم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

55           اثر سطوح مختلف پودر خشک شده میوه کیوی روی برخی از متابولیت های خونی جوجه های گوشتی

56           اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه سویای اکسترود شده با کنجاله سویا و سطح ویتامین E بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی

57           اثر سطوح مختلف جیره ای شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و میزان کلسترول سرم جوجه-های گوشتی

58           اثر سطوح مختلف سن‌بیوتیک بایومین ایمبو بر خصوصیات لاشه جوجههای گوشتی

59           اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلرید کربن

60           اثر سطوح مختلف عصاره سیر (Allium sativum) بر مورفولوژی پرزهای روده جوجه های گوشتی (42 روزگی)

61           اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر ایمیونوگلوبولین ها، پرزهای روده و میزان ابقاء عناصر در جوجه های گوشتی اثر سطوح مختلف کروم آلی و معدنی در جیره غذایی بر ایمیونوگلوبولین ها، پرزهای روده و میزان ابقا عناصر در کبد و سینه جوجه های گوشتی

62           اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون بتاماناناز بر خوراک مصرفی و وزن بدن جوجه های گوشتی در دوره های مختلف پرورش

63           اثر سطوح مختلف میوه ی درخت کهور بر عملکرد مرغ های تخمگذار

64           اثر سطوح و منابع مختلف عنصر روی بر پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه های گوشتی

65           اثر سن بر گوارش پذیری پیش سکومی کنجاله کلزا و ویژگی های لاشه بوقلمون های نژاد انگلیسی

66           اثر سیلی مارین بر عملکرد جوجه های گوشتی

67           اثر شدت و مدت محدودیت کمی خوراک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

68           اثر شدن و مدت محدودیت کمی خوراک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

69           اثر شکل دان (پلت و آردی)، مکمل‏های خوراکی پروبیوتیک و پری‏بیوتیک برعملکرد جوجه‏های‏گوشتی جوان

70           اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره بر عملکرد جوجه های گوشتی در مرحله آغازین

71           اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره بر عملکرد جوجه های گوشتی در مرحله رشد

72           اثر غلظت جیره و افزودن آنتی اکسیدان ها بر هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی

73           اثر فیتاز میکروبی و پلی اتیلن گلیکول بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و خاکستر استخوان ران جوجه های گوشتی

74           اثر قارچ خوراکی بر عملکرد و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی

75           اثر کنجاله منداب و مقدار زیاد آنزیم 6- فیتاز بر عملکرد مرغ های تخم گذار

76           اثر گیاهان دارویی در کاهش سندروم آسیت در جوجه های گوشتی

77           اثر محدودیت غذایی وتراکم گله بر شاخص های اسایش جوجه های گوشتی

78           اثر مقادیر مختلف پودر هسته خرما در جیره جوجه های گوشتی آلوده شده با آفلاتوکسین B1 بر عملکرد جوجه های گوشتی

79           اثر مکمل سینبیوتیک بر روی کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه های خونی و کلسترول زرده تخم‌مرغ در مرغ های مادر گوشتی

80           اثر مکمل روی و بتائین جایگزین شده با درصدی از متیونین بر پارامترهای متابولیکی خون مرغان تخمگذار در شرایط تنش گرمایی

81           اثر نانو ذرات نقره در جیره های بر پایه ذرت و سورگوم بر عملکرد و وزن نسبی برخی از اندام های گوارشی

82           اثر نانوذرات نقره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

83           اثر نانوذرات نقره بر فراسنجه‌های خونی طیور گوشتی

84           اثر نسبت شترمرغ نر به ماده بر تخم گذاری، درصد نطفه داری، درصد جوجه درآوری و تعداد جوجه یک روزه

85           اثر نوع و سطح آنزیم فیتاز و نسبت کلسیم به فسفر جیره غذایی بر عملکرد، راندمان لاشه و غلظت کلسیم وفسفر سرم خون جوجه‌های گوشتی در سن 21 روزگی

86           اثر یک محرک گیرنده بتا بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

87           اثرات اسانس زنجبیل بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی

88           اثرات استفاده از پربیوتیک، پروبیوتیک و سینبیوتیک در جیره غذایی مرغان تخم گذار بر عملکرد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ

89           اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی

90           اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک برغلظت لیپیدهای خونی جوجه های گوشتی

91           اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر زیره سیاه بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

92           اثرات استفاده از سطوح مختلف سین بیوتیک وعنصر روی در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی

93           اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی و چربی حفره بطنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های فرموله شده به فرم دانه کامل گندم

94           اثرات اسیدهای آلی مکمل( ارگاسیدس) با سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر متابولیت های سرم جوجه های گوشتی

95           اثرات افزودن سطوح افزایشی جلبک کلرلا بر عملکرد و غلظت فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

96           اثرات ایزوفلاون‌های سویا روی عملکرد رشد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

97           اثرات ایزوفلاون‌های سویا روی فراسنجه های لیپیدی سرم و چربی حفره بطنی در جوجه‌های گوشتی

98           اثرات پودر گیاهان دارویی نعناع و آویشن و چربی‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی جوجه‌های گوشتی

99           اثرات پودر و عصاره برگ گیاه آلوئه ورا بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی

100         اثرات تغذیه ای گندم و جو جوانه زده و جوانه نزده با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی

101         اثرات تغذیه مناسب در پرورش بلدرچین

102         اثرات جایگزینی ذرت با سورگوم با و بدون استفاده از فیتاز میکروبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

103         اثرات جوانه زنی غلات( گندم و جو) با و بدون آنزیم بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی و چربی محوطه بطنی

104         اثرات روش عمل آوری خوراک و نوع آنزیم فیتاز بر عملکرد و غلظت کلسیم و فسفر سرم خون جوجه‌های گوشتی در طی دوره آغازین

105         اثرات سطح کلسیم جیره حاوی سطح کافی فسفر غیرفیتاتی بر پاسخ جوجه های گوشتی به افزودن آنزیم فیتاز

106         اثرات سطوح متفاوت ال-کارنیتین بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی ماده راس (308) در 21 روزگی

107         اثرات سطوح متفاوت ال-کارنیتین بر متابولیت های خونی و آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST) کبدی جوجه های گوشتی نر در 21 روزگی

108         اثرات سطوح مختلف اسانس میخک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در شرایط استرس حرارتی

109         اثرات سطوح مختلف پروتئین خام جیره غذایی و کلاژن هیدرولیز شده بر عملکرد دوره رشد جوجه های گوشتی

110         اثرات سطوح مختلف پودر پیاز قرمز برعملکرد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

111         اثرات سطوح مختلف پودر خشک میوه سماق بر عملکرد و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش حرارتی

112         اثرات سطوح مختلف پودر ریشه زنجبیل بر وضعیت آنتی اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپید در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی

113         اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس زردچوبه بر وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی تحت استرس حرارتی

114         اثرات سطوح مختلف لیزین و پیریدوکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی

115         اثرات سینبیوتیک پروبیوتیک و پری بیوتیک بر فراسنجه های عملکردی و میکروفلور روده جوجه های گوشتی

116         اثرات کاهش پروتئین خام جیره با استفاده از سطوح مختلف کلاژن هیدرولیز شده بر ابقای نیتروژن و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

117         اثرات کمپلکس های آلی روی، منگنز، مس، سلنیوم و کروم بر پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی

118         اثرات گیاه سرخارگل بر عملکرد رشد و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

119         اثرات مکمل سازی دانه زیره سیاه بر پارامتر های بیوشیمیایی خون و عملکرد مرغ های تخمگذار

120         اثرات میوه‌ی کَوَر بر عملکرد، کیفیت لاشه و فرآسنجه‌های بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی

121         اثرات نوع عمل آوری خوراک و سطوح مختلف جایگزینی کربنات کلسیم با گل کربنات کلسیم بر صفات لاشه وغلظت فسفر و کلسیم استخوان درشت نی جوجه های گوشتی

122         اثراستفاده از سطوح مختلف پودر خشک شده میوه کیوی روی عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

123         اثراستفاده پروبیوتیک (بایومین ایمبو) در جیره بر روی عملکرد و درصد ماندگاری کبک

124         اثرافزودن مکمل آنزیمی برانرژی قابل متابولیسم ظاهری ضایعات بوجاری گندم

125         اثرتفاله سیب عمل آوری شده به همراه آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی

126         اثرکاهش پروتئین خام جیره های غذایی بر عملکرد جوجه بلدرچین

127         ارزیابی کارایی نانو نقره بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر وزن نسبی قسمت های مختلف لاشه و فراسنجه های مرفومتریک روده جوجه‌های گوشتی چکیده به منظور بررسی تاثیر استفاده از نانوسید در مقایسه با آنتی بیوتیک و جایگزین های آن بر وزن نسبی قسمت های مختلف لاشه و خصوصیات مرفومتریک روده جوجه های گوشتی، از تعداد 240 قطعه جوجه یکروزه‌ی راس در قالب طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و 4 تکرار) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، آنتی‌بیوتیک (ppm 15)، اسید‌آلی (به میزان2% از ترکیب فورمایسین) و نانوسید (ppm 50) بود. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر وزن نسبی اجزای لاشه نداشتند (05/0P). بین تیمارهای نانوسید و اسید آلی با شاهد نیز هیچ تفاوتی از نظر ارتفاع پرز مشاهده نشد (05/0P). گروه‌های آنتی‌بیوتیک و اسید آلی دارای بیشترین میزان ارتفاع پرز به عمق کریپت بودند (01/0>P). استفاده از نانوسید در این مطالعه تاثیر نامطلوبی بر وزن نسبی قسمت های مختلف لاشه نداشت، اما سبب تغییراتی مفید در خصوصیات مرفومتریک روده شد. کلمات کلیدی: نانوسید-محرک رشد- عملکرد-مرفولوژی روده جوجه گوشتی

128         ارزیابی مزرعه ای تاثیر اسانس مورت (Myrtus communis) و مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) بر عملکرد مرغ گوشتی

129         ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره و جنسیت بر خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی

130         ارزیابی استفاده از سبوس گندم با یا بدون آنزیم در جیره بر برخی صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

131         ارزیابی تاثیر روش‌های شیمیایی و هورمونی تولک‌بری اجباری در سیکل دوم تولید مرغ‌های مادر گوشتی

132         ارزیابی تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی

133         ارزیابی تاثیر مکمل سازی سطوح مختلف سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

134         ارزیابی تاثیر مکمل سازی سطوح مختلف سیر و یا پیاز تازه در دوره آغازین پرورش برعملکرد و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (2)

135         ارزیابی تاثیرگیاه دارویی پودر لیمو بر عملکرد دوره آغازین و پایانی جوجه‌های گوشتی

136         ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308

137         ارزیابی عملکرد تولیدی واحدهای مرغداری گوشتی استان همدان

138         ارزیابی عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر سیر و دارچین تحت شرایط تنش گرمایی

139         ارزیابی عملکرد واحدهای پرورش مرغ گوشتی کشور بر اساس نژادهای موجود در طی سالهای 1377 تا1387

140         ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار

141         ارزیابی و بررسی سطوح درجه بندی شده Zn بر پاسخ ایمنی با تکیه بر وزن اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی

142         استفاده از Bacillus lentus و Pseudomonas putidaبه عنوان پروبیوتیک در جوجه های گوشتی

143         استفاده از تفاله گوجه فرنگی در جیره غذایی بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ برجیره پایه گندم در مرغان تخمگذار

144         استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم  بر عملکرد جوجه های گوشتی

145         استفاده از کنجاله ی گوار با و بدون آنزیم در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار

146         استفاده همزمان پروبیوتیک و پری بیوتیک روی عملکرد جوجه های گوشتی

147         افزودن ترئونین به جیره و تأثیر آن بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی

148         اندازه گیری بقایای راکتوپامین در گوشت سینه جوجه های گوشتی

149         بررسی اثر آب تیمار شده با مایکروویو بر رشد بلدرچین ژاپنی

150         بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و ترئونین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی

151         بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین قابل هضم در جیره آغازین بر مرفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی

152         بررسی اثر عصاره شیرین بیان بر تیتر آنتی بادی و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی

153         بررسی اثرات جایگزینی صدف باکربنات کلسیم(در دو اندازه) برخصوصیات کیفی تخم مرغ

154         بررسی اثرسطوح مختلف پروتئین و لیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکردجوجه های گوشتی2

155         بررسی پیامد های افزودن پروبیوتیک‌ یا آنزیم به جیره ی دارای 60 درصد گندم بر برخی از ویژگی های ریخت شناسی روده ی کوچک جوجه‌های گوشتی

156         بررسی معادن کربنات کلسیم استان خراسان با روشهای آزمایشگاهی جهت استفاده در تغذیه طیور

157         بررسی اثر اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر تخصیص منابع تولید در واحدهای مرغداری گوشتی

158         بررسی اثر استفاده از سبوس گندم با یا بدون آنزیم در جیره بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار

159         بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی

160         بررسی اثر افزودن امولسیفایرها در جیره حاوی چربی بر قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی

161         بررسی اثر آنزیم همیسل بر عملکرد جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی پودر هسته خرما

162         بررسی اثر پروبیوتیک بیوپلاس 2ب و اسانس آویشن بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

163         بررسی اثر پودر آب پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری های برونشیت عفونی، گامبورو، نیوکاسل و آنفلوآنزا و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه مرغ های مادر گوشتی

164         بررسی اثر تراکم در واحد سطح بر دان مصرفی و عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

165         بررسی اثر تعادل یون های سدیم، پتاسیم و کلر جیره بر عملکرد و وزن اندام های لنفاوی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمائی

166         بررسی اثر جیره های حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و گیاهان دارویی بر فراسنجه های بیوشیمیایی و سلولهای خونی جوجه های گوشتی راس 308

167         بررسی اثر جیره های حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک، سین بیوتیک و گیاهان دارویی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی راس 308

168         بررسی اثر جیره های حاوی سطوح متفاوت انرژی و پروتئین با نسبت ثابت بر قایلیت هضم مواد مغذی در سن 28 روزگی توسط نشانگر اکسید کروم در جوجه های گوشتی سویه راس 308

169         بررسی اثر جیرههای حاوی سطوح مختلف بنتونیتسدیم بر درصد تلفات جوجههای گوشتی

170         بررسی اثر دانه هِل بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

171         بررسی اثر دفعات خوراکدهی بر فراسنجه های خونی مرغ مادر گوشتی در دوران پیک تولید

172         بررسی اثر زنجبیل بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

173         بررسی اثر زنجبیل بر فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی طیور گوشتی

174         بررسی اثر سطوح مختلف پودر بذر خارمریم بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

175         بررسی اثر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه گوشتی

176         بررسی اثر سطوح مختلف سیر خام و پودر سیر بر عملکردوسیستم ایمنی جوجه های گوشتی

177         بررسی اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی بیوتیک بر قابلیت هضم خوراک جوجه های گوشتی

178         بررسی اثر سطوح مختلف لایزین و روغن کانولا بر پروفایل اسیدهای چرب گوشت در جوجه های گوشتی

179         بررسی اثر شدت و مدت محدودیت کمّی خوراک بر اجزای لاشه و اندام‌های دستگاه گوارش جوجه گوشتی

180         بررسی اثر نانو ذرات نقره در جیره های بر پایه ذرت و سورگوم بر عملکرد و وزن نسبی برخی از اندام های گوارش جوجه های گوشتی

181         بررسی اثرات اسانس مورد بر عملکرد جوجه های گوشتی

182         بررسی اثرات استفاده از سبوس گندم در جیره جوجه های گوشتی بر میزان جذب مواد معدنی خون

183         بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی

184         بررسی اثرات جیره های حاوی پونه کوهی ، شوید ، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی

185         بررسی اثرات سطوح متفاوت ال-کارنیتین بر عملکردجوجه های گوشتی در دوره آغازین

186         بررسی اثرات سطوح متفاوت ال ـ کارنیتین و متیونین بر عملکردجوجه های گوشتی تا 14 روزگی

187         بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس درمنه بر عملکرد جوجه های گوشتی

188         بررسی اثرات سطوح مختلف بایپرولیودی (ضایعات خرما) با و بدون آنزیم بر متابولیت های خونی جوجه های گوشتی

189         بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام واسیدآمینه لیزین جیره برتولیدوکیفیت پوسته تخم مرغ مرغها درفازدوم تخمگذاری

190         بررسی اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک و پروبیوتیک بر ترکیبات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

191         بررسی اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی در طی مرحله رشد

192         بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر حساسیت به آسیت و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

193         بررسی اثرات فرآوری (خیساندن)، سطح کلسیم جیره و اسید سیتریک بر تجزیه فیتات توسط فیتاز گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

194         بررسی اثرات مکمل سازی سطوح مختلف استات روی و سولفات منیزیم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی

195         بررسی استفاده از سطوح مختلف نعناع بر روی فاکتورهای مربوط به رشد و خصوصیات لاشه در بلدرچین ژاپنی

196         بررسی افزودن بنتونیت جی-بایند و آنزیمیت بر کیفیت بستر طیور

197         بررسی امکان کاهش فسفر قابل دسترس جیره رشد با استفاده از افزایش فسفر جیره های آغازین و اثرات آن بر عملکرد جوجه های گوشتی

198         بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو رقم سورگوم و تاثیر آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی

199         بررسی پارامترهای خونی جوجه‏های گوشتی جوان تغذیه شده با سطوح و اندازه‏های مختلف کلینوپتیلولیت

200         بررسی پیامدهای افزودن پروبیوتیک و دانه ی شنبلیله به جیره بر برخی از ویژگی های ریخت سنجی روده ی کوچک در جوجه های گوشتی

201         بررسی تاثیر استفاده از اسیدهای آلی و پروبیوتیک ها بر خصوصیات استخوان درشت نی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

202         بررسی تاثیر استفاده از تفاله زیتون و آنزیم بتاماناناز در جیره ی غذایی مرغان تخم گذار بر تغییرات وزن بدن، درصد تخم مرغ های غیر طبیعی و برخی پارامترهای کیفی تخم مرغ

203         بررسی تاثیر استفاده از کروم پیکولینات و ویتامین ث در جیره ی غذایی مرغان تخم گذار بر درصد تولید تخم مرغ، میزان خوراک مصرفی و برخی شاخص های کیفی تخم مرغ تحت شرایط تنش گرمایی

204         بررسی تاثیر استفاده عصاره الکلی بره موم و ویتامین C در جیره ی غذایی مرغان تخم گذار بر تغییرات وزن بدن، درصد تخم مرغهای غیر طبیعی و برخی پارامترهای کیفی تخم مرغ تحت شرایط تنش گرمایی

205         بررسی تاثیر ال-کارنیتین و مخلوط چربی گیاهی و حیوانی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

206         بررسی تاثیر حذف مکمل های ویتامینی در جیره های دارای مقادیر متفاوت انرژی بر عملکرد و pH گوشت ران جوجه های گوشتی

207         بررسی تاثیر سطوح مختلف ال- ترئونین و کاهش پروتئین خام جیره شترمرغ های مولد برشاخص های تخم گذاری

208         بررسی تاثیر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر برخی فراسنجه های خونی و وزن لاشه و اندام های داخلی جوجه گوشتی

209         بررسی تاثیر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی

210         بررسی تاثیر کنجاله بادام برکیفیت گوشت و اجزاء لاشه و اندامهای داخلی بدن در بلدرچین ژاپنی

211         بررسی تاثیر مکمل سازی کوانزیم Q10 بر کاهش تلفات و برخی پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی در گیر با سندرم آسیت القایی به روش سرما

212         بررسی تاثیر نوع فیبر جیره و ترئونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی

213         بررسی تأثیر پروپیل تیواوراسیل(PTU) وسطوح مختلف انرژی جیره برروی عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی اسپرم در خروس های مادر گوشتی

214         بررسی تأثیر سطوح اسیدآمینه تریپتوفان در شرایط تنش حرارتی بر عملکرد جوجه های گوشتی

215         بررسی تأثیرجیره پلت نانوسیل بر خصوصیات بافتی روده در جوجه های گوشتی

216         بررسی ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کنجاله پنبه دانه

217         بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر طحال (Spleen Meal) برای تغذیه طیور

218         بررسی تغییرات کیفی تخم مرغ تحت تأثیر مصرف روغن ماهی و گیاهان دارویی در جیره مرغ های تخمگذار

219         بررسی تغییرات مربوط به عملکرد و طول ایلئوم، دئودنوم و ژژنوم روده در جوجه های گوشتی آلوده شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین B1

220         بررسی تغییرات نیاز فسفر قابل دسترس دوره رشد جوجه های گوشتی در سطوح مختلف فسفر جیره آغازین بر اساس عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی

221         بررسی چگونگی درصد هچری و وزن جوجه مرغان بومی خراسان در پاسخ به سطوح درجه بندی شده پروتئین خام جیره

222         بررسی خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی نر و ماده تغذیه شده با نسبت متفاوت انرژی به پروتئین، پرورش یافته در قفس

223         بررسی روند تغییرات ضرایب فنی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کشور

224         بررسی سه سطح مختلف کنجاله پنبه دانه در جیره، بر عملکرد جوجه های گوشتی

225         بررسی عملکرد و رشد جوجه های گوشتی نر و ماده تغذیه شده با نسبت متفاوت انرژی به پروتئین، پرورش یافته در سیستم قفس

226         بررسی عوامل مغذی موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی استان گیلان با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند شاخصه

227         بررسی قابلیت تخمین ارزش تغذیه ای کنجاله سویا از تغییرات رنگ با استفاده از مدل های ریاضی

228         بررسی مدیریت تغذیه در واحدهای گاوداری شیری تحت پوشش رکورد گیری در استان تهران

229         بررسی میزان تغییرات صفات مربوط به لاشه و نسبت وزن اندام های داخلی و حساس در جوجه های گوشتی آلوده شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین B1

230         بررسی وضعیت شاخص تولید در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استانهای کشور

231         بررسی اثرسطوح مختلف جایگزینی دانه  اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه

232         بررسیاثراتسطوحمختلفپروتئینخامواسیدآمینهلیزینجیرهبرتولیدوکیفیتتخممرغمرغهادرفازدومتخمگذاری

233         بهبود راندمان استفاده از سطوح افزایشی دانه ماشک عمل آوری شده به روش پختن در جوجه‌های گوشتی

234         بهبود فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی خوراک با سرکه به جای آنتی بیوتیک محرک رشد

235         بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های مرغداری استان قزوین

236         پاسخ رشد و عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی به افزودن اسانس مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica) به آب آشامیدنی

237         پیامد افزودن دانه ی شنبلیله بر توده ی چربی درون شکمی و فراسنجه های چربی خون جوجه‌های گوشتی

238         پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی ضایعات بوجاری واریته های مختلف گندم براساس ترکیب شیمیایی

239         پیامد افزودن ال-کارنیتین به جیره ی دوره ی پایانی بر اندوخته ی چربی درون شکمی و فراسنجه های چربی خون جوجه‌های گوشتی

240         پیامد افزودن ال-کارنیتین به جیره ی دوره ی پایانی بر عملکرد و اندازه ی هورمون انسولین در جوجه های گوشتی

241         پیامد افزودن آنزیم با یا بدون پروبیوتیک در دوره آغازین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

242         پیامد افزودن آنزیم با یا بدون شنبلیله در دوره آغازین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

243         پیامد افزودن جین سنگ قرمز به جیره ی دوره ی پایانی بر عملکرد و اندوخته ی چربی درون شکمی جوجه های گوشتی

244         پیامد افزودن خوراکی دانه ی شنبلیه با یا بدون پروبیوتیک بر عملکرد فرآورشی جوجه های گوشتی

245         پیامد بکارگیری پروبیوتیک، پره بیوتیک و مخلوط آنها بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

246         پیامد بکارگیری پروبیوتیک، پره بیوتیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی

247         پیامد به‌کارگیری گندم همراه با پروبیوتیک‌ یا آنزیم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

248         پیش بینی میزان اسیدهای آمینه ضروری در جو با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

249         پیش بینی میزان اسیدهای آمینه ضروری در سورگوم با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

250         تاثیر استفاده از پودر مرزن جوش (Origanum Vulgaris) به عنوان محرک رشد بر برخی پاسخ های ایمنی و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

251         تاثیر ایزوفلاونوئید جنیستئین سویا بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخمگذار لگهورن

252         تاثیر جایگزینی آنتی بیوتیک با عصاره شیرین بیان بر عملکرد جوجه گوشتی

253         تاثیر سطوح مازاد بر نیاز مواد معدنی کم مصرف کلیت شده در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی

254         تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر خواص کیفی تخم‌مرغ مرغان تخم‌گذار

255         تاثیر سطوح مختلف ترئونین بر روی برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی نر

256         تاثیر مکمل آرژنین در جیره ذرت - کنجاله سویا بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا

257         تاثیر استفاده از ال کارنیتین در جیره های حاوی منابع مختلف چربی بر ترکیب بدن و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

258         تاثیر استفاده از ال کارنیتین در جیره های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

259         تاثیر استفاده از پربیوتیک و پروبیوتیک در جیره غذایی مرغان تخم گذار بر عملکرد

260         تاثیر استفاده از پروبیوتیک و فایتوبیوتیک بر بهداشت، سلامت و ضخامت پوسته تخم مرغ

261         تاثیر استفاده از پروبیوتیک و فایتوبیوتیک بر کلسترول و صفات کیفی تخم مرغ

262         تاثیر استفاده از پری بیوتیک و پروبیوتیک بر برخی از آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

263         تاثیر استفاده از پودر اکیناسه بر عملکرد و مورفولوژی سلول‌های مخاطی ژژونوم در مرغان تخمگذار

264         تاثیر استفاده از پودر گیاه اکیناسه بر پاسخ های ایمنی در مرغان تخمگذار لگهورن

265         تاثیر استفاده از سرکه در جیره غذایی بر روی عملکرد مرغان بومی ایلام

266         تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر آویشن در جیره کم پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

267         تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر آویشن در جیره کم پروتئین بر فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

268         تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله انگور بر پاسخ های ایمنی و پایداری اکسیداتیو سرم خون در جوجه های گوشتی

269         تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله انگور بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی

270         تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه روغنی آفتابگردان در جیره غذایی بر سیستم ایمنی مرغان تخمگذار

271         تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه روغنی آفتابگردان در جیره غذایی بر عملکرد مرغان تخمگذار

272         تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم فیتازدر جیره غذایی بر عملکرد مرغان تخمگذار

273         تاثیر استفاده از کلسی‌تریول بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخمگذار مسن

274         تاثیر استفاده همزمان از پودر سیر و دارچین بر سیستم آنتی اکسیدانی و برخی صفات عملکردی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

275         تاثیر افزایش دفعات خوراک دهی بر عملکرد تولیدی در مرغ های مادر گوشتی

276         تاثیر افزودن ال ترئونین به جیره های کم پروتئین ، بر پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی

277         تاثیر افزودن عصاره الکلی بره موم و اسانس زیره سبز بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

278         تاثیر بتائین بر توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در سطوح مختلف شوری آب

279         تاثیر بتائین بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در معرض تنش شوری آب

280         تاثیر بذر آسیاب شده ی سیاه دانه (Nigella sativa L.) و سطوح مختلف پروتئین بر فراسنجه های خونی مرغ تخمگذار تجاری

281         تاثیر پودر کاکائو ، فلفل سیاه و اسطوخدوس بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی

282         تاثیر تراکم انرژی و سایر مواد مغذی جیره در دوره های مختلف پرورش بر عملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی

283         تاثیر تغذیه انتخابی با چرخه ترتیبی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

284         تاثیر تغذیه با نسبت های مختلف پلت به آردی در دوره آغازین بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه‌های گوشتی

285         تاثیر تغذیه ترتیبی 48 ساعته با جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

286         تاثیر تغذیه مرطوب و مکمل آنزیمی بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در جیره های دانه کامل و آسیاب شده گندم

287         تاثیر جایگزینی مالت جو به جای ذرت بر ویژگیهای هیستوپاتولوژِی بافت مخاطی ایلئوم روده باریک در جوجه های گوشتی

288         تاثیر جایگزینی مالت جو به جای ذرت برشاخص های استحکام استخوان جوجه های گوشتی نر

289         تاثیر جایگزینی مالت جو به جای ذرت برعملکرد جوجه های گوشتی

290         تاثیر دو رقم سورگوم بر مورفولوژی روده کوچک و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

291         تاثیر روغن ماهی، کلزا و سویا بر میزان اکسیداسیون تخم مرغ و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در مرغان تخم گذار سویه Tetra- SL

292         تاثیر زمان مصرف فیبر مصنوعی خالص روی برخی صفات اقتصادی در جیره جوجه گوشتی سویه راس 308

293         تاثیر سطوح افزایشی تریتیکاله با و بدون آنزیم بر مورفولوژی روده و قابلیت هضم ایلئومی پروتئین در جوجه‌های گوشتی

294         تاثیر سطوح متفاوت انرژی و پروتئین بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بلدرچین ژاپنی در سن 18-1 روزگی

295         تاثیر سطوح متفاوت فسفر قابل دسترس بر عملکرد بلدرچین های مولد  ژاپنی

296         تاثیر سطوح متفاوت مواد مغذی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی با رویکردی بر بهینه سازی سطوح انرژی و پروتئین در سن 18-1 روزگی

297         تاثیر سطوح مختلف اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی

298         تاثیر سطوح مختلف بالانس الکترولیتی و پروتئین خام جیره غذایی بر عملکرد و ویژگیهای کیفی تخم مرغ در مرغان تخمگذار

299         تاثیر سطوح مختلف بنتونیت سدیم (جی بایند) بر روی تعداد باکتریهای ایکولای فضولات در جوجه های گوشتی

300         تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک و پری بیوتیک بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

301         تاثیر سطوح مختلف پروتئین و سیاه دانه(Nigella sativa L.) بر فراسنجه های خونی بلدرچین تخمگذار ژاپنی

302         تاثیر سطوح مختلف پودر لیموترش و آویلامایسن بر کیفیت لاشه و وزن اندام‌های داخلی جوجه‌های گوشتی

303         تاثیر سطوح مختلف پودر یوکا بر ویژگی های کمی و کیفی تخم و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

304         تاثیر سطوح مختلف جلبک دریایی(Gracilariopsis persica) بر ویژگی های کمی و کیفی تخم و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی تخمگذار

305         تاثیر سطوح مختلف دانه رازیانه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

306         تاثیر سطوح مختلف روی و مس بر بازده خوراک و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

307         تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر وزن اندام های داخلی و تولید تخم مرغ در دوره تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار

308         تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای.docx

309         تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ آگاریکوس بیسپروس بر کیفیت گوشت جوجه های گوشتی

310         تاثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ دکمه ای خوراکی ( آگاریکوس بیسپروس) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

311         تاثیر سطوح مختلف گلوتامین در مقایسه با ویتامین E بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی

312         تاثیر سطوح مختلف متیونین و پروتئین بر درصد تولید، تخم مرغ لمبه و شکسته در اواخر دوره تخم گذاری

313         تاثیر سطوح مختلف نوشیدنی کومبوچا بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

314         تاثیر سطوخ مختلف دانه یولاف بر عملکرد ( خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل ) جوجه های گوشتی

315         تاثیر سطوخ مختلف دانه یولاف بر عملکرد لاشه و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

316         تاثیر سیلوی ذرت بر مصرف خوراک و تولید تخم مرغ در مرغهای تخمگذار طی دوره تولک بری

317         تاثیر سیلوی ذرت بر وزن بدن و اندامهای داخلی مرغهای تخمگذار در مرحله تولک بری

318         تاثیر عصاره کاسنی بر عملکرد جوجه های گوشتی

319         تاثیر عوامل محیطی بر وزن تخم مرغ تولیدی توسط مرغ مادر گوشتی سویه راس 308

320         تاثیر عوامل محیطی مختلف بر درصد تولید تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی سویه راس 308

321         تاثیر عوامل مغذی انرژی وپروتئین بر عملکرد در مزارع پرورش جوجه گوشتی استان گیلان

322         تاثیر فیبر فرآوری شده در جیره نیمه خالص بر عملکرد رشد و بیوشیمی سرم خون بلدرچین ژاپنی

323         تاثیر کاربرد نانو نقره بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

324         تاثیر گیاه بومادران (Achillea millefolium) بر روی خصوصیات پرز شناسی جوجه های گوشتی در دوره رشد (21 روزگی)

325         تاثیر محدودیت خوراک در اوایل دوره پرورش با شدت و مدت مختلف بر عکس العمل عملکرد جوجه های گوشتی به شرایط آب و هوای شرجی گیلان

326         تاثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه بر بیوشیمی، آنزیم و هورمون های خون جوجه های گوشتی

327         تاثیر محدودیت کیفی خوراک در سنین اولیه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

328         تاثیر محرکهای بتا آگونیست ( راکتوپامین و تربوتالین ) بر عملکرد وفراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

329         تاثیر مقایسه ای ویتامین D3 و کلسی تریول بر عملکرد و غلظت عناصر مختلف در سرم خون مرغان تخمگذار مسن

330         تاثیر مکمل جیره ای اینولین و پودر ریشه کاسنی روی عملکرد رشدی جوجه های گوشتی

331         تاثیر مکمل روی بر درصد جوجه درآوری و بهبود زخم کف پا در مرغ های مادر گوشتی

332         تاثیر مکمل روی بر میزان تولید تخم مرغ، ضخامت و استحکام پوسته در مرغ های مادر گوشتی

333         تاثیر مکمل های افزودنی بر عملکرد و بازده غذایی مرغان تخمگذار

334         تاثیر منابع روغنی و جلبک دریایی بر عملکرد مرغان تخم گذار و کیفیت تخم مرغ

335         تاثیر مواد ضدعفونی کننده آب و غذا بر پایه پر اکسید هیدروژن و فناوری نانو بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در جوجه های گوشتی

336         تاثیر مواد ضدعفونی کننده آب و غذا بر پایه پر اکسید هیدروژن و فناوری نانو بر عملکرد جوجه های گوشتی

337         تاثیر مولتی‏آنزیم و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی و رشد

338         تاثیر میکرو فلور روده کور و تانن بر قابلیت هضم اسید های آمینه ارقام مختلف سورگوم در مقایسه با ذرت

339         تاثیر نوع و اندازه ذرات خوراک با ال- ترئونین بر عملکرد در جوجه های گوشتی

340         تاثیر نوع و اندازه ذرات خوراک با ال- ترئونین برخصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی

341         تاثیر ویتامین E بر بهبود ظرفیت کل آنتی اکسیدانی خون و تولید تخم مرغ مرغان مادر بومی (آذربایجان غربی) تغذیه شده با نیترات سدیم در پیک تولید

342         تاثیر یونجه در جیره غذایی بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی

343         تاثیرات سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین و پری بیوتیک میتو بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی

344         تاثیرات نوشیدنی کومبوچا بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

345         تاثیرتغذیه جنینی تخم مرغ با اسیدهای آمینه آرژنین و ترئونین بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

346         تاثیرجایگزینی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum) و آویلامایسین برعملکرد جوجه های گوشتی

347         تأثیر استفاده از اسید بوتیریک بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تغذیه شده با جیره‌های برپایه ذرت یا گندم

348         تأثیر استفاده از اسیدهای آلی بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در مرغان تخمگذار تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر غیرفیتاتی

349         تأثیر استفاده از سطوح مختلف اسیدهای آلی بر عملکرد و پاسخ های ایمونولوژیک مرغان تخمگذار لگهورن

350         تأثیر ایزوفلاونوئید جنیستئین سویا بر عملکرد و مولفه‌های بیوشیمیایی خون در مرغان تخمگذار لگهورن

351         تأثیر پوست پرتقال خشک شده بر جمعیّت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی

352         تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاه مرزنجوش بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما در جوجه های گوشتی

353         تأثیر سطوح مختلف اسید استیک در آب آشامیدنی برعملکرد جوجه‌های گوشتی

354         تأثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد و ترکیبات لاشه بلدرچین ژاپنی

355         تأثیر عصاره پوست پرتقال بر صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

356         تأثیر فرم گلیسریدی اسید بوتیریک بر عملکرد کلی و جمعیت میکروبی ناحیه ایلئوم در مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیره‌های برپایه ذرت یا گندم

357         تأثیر اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر بهره وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری گوشتی

358         تأثیر استفاده از کنجاله ی گوار با و بدون آنزیم در جیره ی غذایی مرغان تخم گذار بر شمارش تفریقی گلبول های سفید خون، برخی فراسنجه-های خونی و صفات کیفی تخم مرغ

359         تأثیر استفاده از مانان الیگو ساکاریدهای دیواره سلولی مخمر بر عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئوم در مرغان تخمگذار لگهورن

360         تأثیر استفاده از مانان الیگو ساکاریدهای دیواره سلولی مخمر بر عملکرد و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخمگذار

361         تأثیر استفاده همزمان روش فراوری با بخار آب، تغذیه مرطوب و آنزیم بر پارامترهای عملکرد 21 روزگی بلدرچین گوشتی

362         تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر شاخص‏های رشد جوجه‏های گوشتی

363         تأثیر آنزیم فیتاز با دو شکل مختلف اسید بوتیریک (پوشش دار و بی پوشش) بر عملکرد و مورد استفاده قرار گرفتن فسفر فیتاته در جوجه های گوشتی

364         تأثیر تدبیر غذایی (Nutritional Wisdom) بر مصرف انرژی و پروتئین-2

365         تأثیر تراکم اسیدهای آمینه ضروری محدود کننده و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر رشد و نمو دستگاه گوارش و برخی فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی

366         تأثیر تراکم اسیدهای آمینه ضروری محدود کننده و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر عملکرد و ترکیبات بدن جوجه‌های گوشتی

367         تأثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره های دارای گندم در شرایط تنش گرمایی

368         تأثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

369         تأثیر سطوح مختلف اسید بنزوئیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

370         تأثیر سطوح مختلف بایپرولیو دی (ضایعات خرما) با و بدون آنزیم بر برخی صفات عملکردی جوجه های گوشتی

371         تأثیر سطوح مختلف برگ زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی آرین در دو شرایط دمای طبیعی و استرس سرمایی

372         تأثیر سطوح مختلف پودر خوشاریزه بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

373         تأثیر سطوح مختلف دانه گندم با زایلاناز بر خصوصیات دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی

374         تأثیر سطوح مختلف دانه گندم با زایلاناز بر عملکرد بلدرجین ژاپنی

375         تأثیر سطوح مختلف ضایعات بوجاری گندم با و بدون عمل آوری بر خصوصیات مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی

376         تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر حساسیت به اکسیداسیون و تغییرات pH گوشت در

377         تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر میزان مصرف و ابقاء نیتروژن و انرژی در جوجه های گوشتی

378         تأثیر فیتوبیوتیک جمع آوری شده توسط زنبور عسل بر مورفولوژی سلول های مخاطی روده باریک جوجه های گوشتی

379         تأثیر قارچ صدفی و پروبیوتیک بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذار لگهورن

380         تأثیر منبع چربی و مکمل کردن جیره با ویتامینE وC بر غلظت آلفاتوکوفرول و پایداری اکسیداتیو سرم، زرده و تخم مرغ

381         تأثیر نانو ذرات نقره در جیره های بر پایه ذرت و سورگوم و بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی و pH شیرابه سنگدان و سکوم جوجه های گوشتی

382         تآثیر سطوح مختلف روغن گیاهی و حیوانی(دنبه) بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی

383         تخمین انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای آمینه قابل هضم گندم با استفاده از مدل های ریاضی

384         تخمین سطوح بهینه تعادل الکترولیتی و مدت زمان تغذیه جیره پیش آغازین براساس عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از طرح مرکب مرکزی

385         تخمین نیاز آمینواسید ترئونین بر مبنای عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین

386         تزریق نانو سیلور در تخم مرغ مادران گوشتی و تاثیر آن بر برخی فراسنجه های بعد از هچ

387         تعیین انرژی متابولیسمی ضایعات بوجاری گندم در خروس های بالغ لگهورن

388         تعیین ترکیبات شیمیایی پیش‌دان کنسانتره‌های طیور استان آذربایجان شرقی

389         تعیین ترکیبات شیمیایی میان‌ دان کنسانتره‌های طیور استان آذربایجان شرقی

390         تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فراسنجه های استخوانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

391         تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خونی، متابولیت های خونی و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی

392         تعیین ارزش بیولوژیکی منابع مختلف عنصر روی در جوجه های گوشتی

393         تعیین انرژی قابل متابولیسمی حقیقی پودر گوشت و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور استان اردبیل با استفاده از خروس های بالغ سکوم برداری شده

394         تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز میوه ی درخت کهور جهت استفاده در جیره ی غذایی مرغ

395         تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی براساس پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

396         تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی براساس عملکرد جوجه های گوشتی

397         تعیین غلظت کشنده (Lethal Concentration) جیوه غیر آلی در جوجه های گوشتی نژاد راس 308

398         تعیین نیاز کلسیم بلدرچین های مولد ژاپنی

399         توانایی مصرف انتخابی پروتئین و تاثیرآن بر راندمان پرورش جوجه‌های‌گوشتی‌

400         تولیدآفلاتوکسین B1 بر روی برنج، به روش IN Vitro

401         تیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی جو کوهی، آگروپایرون و شبدر برسیم یا استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز

402         جایگزینی گندم و مولتی آنزیم بجای ذرت و تاثیر آن بر توسعه دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی

403         دستکاری جیره برای بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با میوه بلوط

404         روش‌های فرآوری کنجاله‌ سویا بر خصوصیات لاشه جوجه‌های‌گوشتی

405         سطوح مختلف انرژی و پروتئین در دوره رشد بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

406         عملکرد مرغ های تخم گذار تحت تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف متیونین و پروتئین

407         عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی در پاسخ به روشهای مختلف تولک‏بری

408         فرآوری زیستی مغز میوه ی بلوط با قارچ آسپرژیلوس اوریزه برای کاهش تانن آن

409         کاربرد مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی عملکرد رشد در جوجه های گوشتی

410         کاهش آفلاتوکسین و رشد میسلیومی قارچ آسپرژیلوس فلاووس با استفاده از اسانس و عصاره های مختلف گیاه دارویی آویشن دنایی

411         مطالعه اثر جلبک دریایی (گراسیلاریوپسیز پرسیکا) بر عملکرد غده تیروئید در بلدرچین تخمگذار ژاپنی

412         مطالعه اثر جلبک دریایی (گراسیلاریوپسیز پرسیکا) بر عملکرد غده تیروئید در بلدرچین ژاپنی

413         مطالعه اثر جلبک دریایی (گراسیلاریوپسیز پرسیکا) بر لیپیدهای سرم در بلدرچین ژاپنی

414         مطالعه اثر جلبک دریایی( گراسیلاریوپسیز پرسیکا) بر لیپیدهای سرم در بلدرچین تخمگذار ژاپنی

415         مطالعه اثر منبع چربی جیره بر روی جمعیت میکروفلور روده کور جوجه‌های گوشتی

416         مطالعه تأثیر جیره های حاوی سطوح مختلف لایزین و روغن کانولا بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

417         مقایسه اثر فیتومیکس، همی سل و پرِبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

418         مقایسه اثر افزودن اسانس گونه ای از مریم گلی (Salvia mirzayanii) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

419         مقایسه اثر دو روغن اسانسی ایرانی و خارجی بر عملکرد و گوارش پذیری پیش سکومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه ی جو با و بدون آنزیم بتا-گلوکاناز

420         مقایسه اثر دو هیبرید ذرت کشت شده در منطقه مغان با یک نوع هیبرید تجاری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی

421         مقایسه اثر سطوح مختلف بنتونیت سدیم (جی- بایند) بر کنترل آسیت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

422         مقایسه اثر سطوح مختلف پروتکسین بر سیستم ایمنی جوجه شترمرغ

423         مقایسه اثر سطوح مختلف عصاره پوست پرتقال بر سیستم ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی

424         مقایسه اثر سه نوع هیبرید ذرت با و بدون استفاده از مکمل فیتاز میکروبی بر وزن نسبی برخی اندام ها و عملکرد جوجه‌های گوشتی

425         مقایسه اثرات جایگزین‌های مختلف آنتی‌بیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

426         مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

427         مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و برخی از خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

428         مقایسه اسانس گونه ای از گیاه مریم گلی (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر برخی فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی

429         مقایسه تاثیر عصاره زردچوبه جاوه ای و آنتی بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی

430         مقایسه عملکرد جوجه های گوشتی در دو نوع سیستم تهویه عرضی و تونلی در فصل تابستان

431         مقایسه ی پروبیوتیک، پری بیوتیک، آنتی بیوتیک و اسید آلی بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی

432         مقایسه‌‌ی ترکیبات شیمیایی جیره‌های غذایی واحد‌های پرورش دهنده‌ی جوجه‌گوشتی در جیره‌ی رشد دانه در مناطق مختلف شهرستان ارومیه

433         مقایسه‌‌ی ترکیبات شیمیایی جیره‌های غذایی واحد‌های پرورش دهنده‌ی جوجه‌گوشتی در زمان رشد دانه در شهرستان ارومیه

434         نقش ظرفیت باندکنندگی آب در ایجاد ویسکوزیته ی فیبرهای مختلف

مقالات گروه نشخوارکنندگان 

ردیف       عنوان مقاله

1              The effect of creep feed on performance of suckling lambs

2              اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه‌ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه

3              اثر استفاده از پوسته پسته و پلی  اتیلن  گلیکول در جیره های حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن

4              اثر استفاده از پوسته پسته و پلی  اتیلن  گلیکول در جیره های حاوی روغن ماهی بر متابولیت های خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن

5              اثر استفاده از دانه ذرت ورقه شده با بخار و اکسترود شده در جیره های کاملا مخلوط برتجزیه جنبشی پروتئین در شکمبه گاو به روش کیسه های نایلونی

6              اثر استفاده از ملاس و پیت عمل آوری شده نیشکر بر ترکیبات شیمیایی وکیفیت تخمیر سیلاژ تفاله چغندر قند

7              اثر استفاده از نسبت های مختلف برگ و ساقه خشک شده وسیلو شده سیب زمینی بر ضرایب هضمی خوراک در بره های نر پرواری نژاد مهربان

8              اثر افزودن چربی به جیره غذایی بر تغییر جمعیت تک یاخته های شکمبه

9              اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی

10           اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال

11           اثر افزودن سطوح و منابع مختلف سلنیوم به جیره بر ترکیبات لیپیدی خون بره های در حال رشد مهربان

12           اثر افزودن سطوح و منابع مختلف سلنیوم به جیره بر مقدار هورمون های تیروئیدی در بره های در حال رشد مهربان

13           اثر افزودن کود نیتروژن و پلی اتیلن گلایکول بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

14           اثر افزودن گیاه آویشن بر قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم برخی اقلام خوراکی در آزمایش گاز تست

15           اثر افزودن گیاه آویشن به جیره بر تغییرات لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون بزهای شیرده مهابادی

16           اثر افزودنی باکتریایی لاکتیسیل مایز بر روند تخمیر سیلاژ ذرت در مراحل مختلف برداشت

17           اثر افزودنی های میکروبی لالسیل بر غلظت نیتروژن آمونیاکی سیلاژ ذرت

18           اثر اکسید منیزیم و بی کربنات سدیم در جیره بر توان تولید و تعداد پروتوزوآهای مایع شکمبه در بره های پرواری لری بختیاری

19           اثر اکسید منیزیم و بی کربنات سدیم در جیره بر سطح مقطع ماهیچه راسته و اجزای غیر لاشه بره های پرواری لری بختیاری

20           اثر اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر توزیع اندازه ذرات شکمبه

21           اثر برشته کردن و اکسترود کردن بر بخش‌های نیتروژن و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین خام دانه سویا

22           اثر بلوغ و زمان چیدن برترکیب شیمیایی و کنتیک تخمیر یونجه خشک با استفاده از تکنیک تولید گاز برون تنی

23           اثر بلوک اوره ،ملاس و مواد معدنی غنی شده با موننسین بر عملکرد بره های نر مهربان

24           اثر بلوک اوره ملاس و مواد معدنی غنی شده با موننسین بر عملکرد بره های نر مهربان

25           اثر پسماند رازیانه بر قابلیت هضم و پارامترهای تولید گاز جیره بره های در حال رشد

26           اثر تغذیه اوره گوگرددار بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و ابقای نیتروژن در بز کرکی راینی

27           اثر تغذیه گلیسرول خشک به گاوهای شکم اول نژاد هلشتاین در دوره پس از زایش بر روند توسعه فولیکول‌ها و برخی از فاکتورهای تولید مثلی

28           اثر تغذیه جیره‌های القاء کننده تولید اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی

29           اثر تغذیه سطوح مختلف کروم متیونین بر متابولیت های خونی در بزغاله های نر مهابادی

30           اثر تیمارهای سود، اوره، پرتو و PEG در پوسته پسته بر تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی

31           اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین

32           اثر جیرههای با سطوح متفاوت فیبر محلول در شوینده خنثی بر فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم در بره‌های نر عربی

33           اثر جیرههای گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر عملکرد رشد گوسفندان عربی تغذیه شده با جیره با کنسانتره بالا و علوفه با کیفیت پایین

34           اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر خوراک مصرفی و قابلیت هضم گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

35           اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

36           اثر دو سطح از پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) بر روی کیفیت اسپرم بز نر

37           اثر دومنبع چربی و اندازه قطعات یونحه بر مصرف خوراک، تولید ورفتار نشخوار در گاوهای شیری هلشتاین

38           اثر روش پروار (انفرادی و گروهی)، اخته کردن و دوره پروار بر افزایش وزن روزانه و کارآیی مصرف خوراک در بزغاله‌های نر بومی فارس

39           اثر روش پروار (انفرادی و گروهی)، اخته کردن و دوره پروار بر ویژگی‌های کشتاری بزغاله‌های نر بومی فارس

40           اثر روغن‏ماهی بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی

41           اثر سطوح مختلف بنتونیت سدیم برتخمیر و هضم پذیری کاه گندم در شرایط آزمایشگاهی

42           اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم جیره روی ماده خشک مصرفی و متابولیت های شکمبه گاو هلشتاین در اوایل زایش

43           اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر الگوی تخمیر میوه بلوط (Quercus infectoria) در شرایط آزمایشگاهی2

44           اثر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام میوه سه گونه بلوط (برو، مازو و ویول) در شرایط آزمایشگاهی2

45           اثر سطوح مختلف تفاله خشک زیتون بر روی گلوکز،اوره و کلسترول خون گوسفندان نژاد عربی

46           اثر سطوح مختلف دانه بزرک اکسترود شده(امگالین) بر عملکرد گوساله های ماده هلشتاین

47           اثر سطوح مختلف علوفه یونجه (عامل فیزیکی) و سدیم پروپیونات (عامل شیمیایی) بر متابولیت های شکمبه ای و توسعه اپیتلیوم شکمبه در گوساله های شیر خوار

48           اثر سطوح مختلف گوگرد آلی و معدنی بر کمیت و کیفیت الیاف موهر در بزمرخز

49           اثر سطوح مختلف مکمل کروم متیونین بر پارامترهای هماتولوژی و اکسیداسیون چربی عضله راسته بزغاله های نر مهابادی

50           اثر سیلوی تفاله سیب و بستر جوجه های گوشتی بر فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

51           اثر سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و میزان ترکیبات پلی فنلی تفاله دانه انار

52           اثر شدت فراوری در تکنیک پولکی کردن با بخار بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای دانه جو در گاو های هلشتاین

53           اثر شکل فیزیکی خوراک بر متغیرهای خونی و شکمبه ای در بره های پرواری

54           اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی

55           اثر عمل آوری بیولوژیکی قارچ صدفی پلوروتوس بر تجزیه پذیری کاه گندم و برنج در گوسفند دالاق(2)

56           اثر قارچ Phanerochaete chrysosporium در بهبود ارزش غذایی خاک اره توسکا با FT-IR

57           اثر کودهای نیتروژن و فسفر بر ترکیب شیمیایی و پایداری هوازی سیلاژ گلرنگ

58           اثر کودهای نیتروژن و فسفر بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای سیلاژ گلرنگ به روش in situ

59           اثر متقابل سطح و اندازه قطعات علوفه بر عملکرد گوساله های شیرخوار: دیدگاهی نو در تغذیه علوفه به گوساله

60           اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی

61           اثر مرحله بلوغ علوفه و افزودنی باکتریایی حاوی باکتریهای همولاکتیک و هترولاکتیک بر خصوصیات تخمیری و کپک زدگی سیلاژ ذرت

62           اثر مکمل آلی کروم بر عملکرد و جمعیت پروتوزای شکمبه ای بزغاله های نر مهابادی

63           اثر مکمل سلنیوم آلی و معدنی بر غلظت سلنیوم وIgG بزهای مرغز در اواخر آبستنی و بزغاله های آنها

64           اثر منابع مختلف علوفه بر تخمیر شکمبه ای و تولید در اوایل دوره ی شیردهی گاوهای هلشتاین

65           اثر میوه بلوط و پلی اتیلن گلیکول بر گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های تخمیر شکمبه در گوسفند سنجابی

66           اثر میوه بلوط و پلی اتیلن گلیکول برتعادل نیتروژن، مشتقات پورینی و جمعیت میکروبی شکمبه گوسفند

67           اثر نغذیه گلیسرول خشک به گاوهای شکم اول نژاد هلشتاین در دوره پس از زایش بر ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی

68           اثر نوشانیدن پیش سازهای گلوکوژنیک و معدنی بر فراسنجه های خونی در گاوهای تازه زای هلشتاین

69           اثر نوع بافر جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و متابولیت‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

70           اثر هیدروکسید سدیم بر روی ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه سویا

71           اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه کاکتوس بر خصوصیات رشد و ویژگی‌های لاشه بره‌های بومی فارس

72           اثرات استفاده از سطوح مختلف ویتامین E+ سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی و سیستم ایمنی سلولی میش های آبستن شهرستان زنجان

73           اثرات استفاده از موننزین و اسانس آویشن بر مصرف ماده خشک و متابولیت های خون گوسفند نر فیستوله شده نژاد ماکویی.

74           اثرات افزایش سطح سلنیوم و ویتامین E تزریقی در اواخر آبستنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

75           اثرات اندازه ذرات یونجه روی توزیع اندازۀ ذرات محتویات شکمبه ای و مدفوع در گوسفند زل

76           اثرات اندازه ذرات یونجه روی ویژگی های فیزیکی مواد خوراکی و جویدن اولیه روی توزیع اندازه ذرات مواد خوراکی در گوسفند زل

77           اثرات اندازه قطعات علوفه و سطوح کنسانتره بر تخمیر شکمبه‏ای گوسفند عربی

78           اثرات اندازه قطعات علوفه و سطوح کنسانتره بر مصرف خوراک و رفتار جویدن گوسفند عربی

79           اثرات پرتوتابی الکترون و گاما بر ترکیبات شیمیایی و روند تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله هسته خرما

80           اثرات تغذیه سطوح مختلف ذرت سیلو شده و علف خشک یونجه بر تولید شیر و سطح پروژسترون خون در گاوهای شیری

81           اثرات تیمار اسیدهای معدنی و آلی و کربوهیدرات های سهل الهضم بر فراسنجه های تجزیه‌پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) شبدر ایرانی سیلویی

82           اثرات تیمار اسیدهای معدنی و آلی و کربوهیدرات های سهل الهضم بر فراسنجه های تجزیه‌پذیری پروتئین خام شبدر ایرانی سیلویی

83           اثرات سطوح بالای پروتئین قابل هضم غیر قابل تجزیه جیره در اواخر دوره آبستنِِی میش های افشاری روی عملکرد رشد و میزان زنده مانی بره ها

84           اثرات سطوح مختلف دانه بزرک اکسترود شده (امگالین) بر غلظت ایمنو گلوبولین ها و فراسنجه های خونی گوساله های شیری هلشتاین

85           اثرات کاهش پروتئین جیره غذایی روی تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین پرتولید در تنش گرمایی

86           اثرات نسبت‌های مختلف پروتئین قابل متابولیسم به انرژی قابل متابولیسم جیره بر شاخص‌های رشد گوساله های ماده هلشتاین

87           اثرات  مکمل سازی محیط  کشت  مخمری   بر اندام های احشایی، حجم و رشد دستگاه  گوارش  گوساله های هلشتاین

88           اثراستفاده از سطوح مختلف شاخ وبرگ خشک شده وسیلو شده سیب زمینی بر عملکرد بره های نر پرواری نژاد مهربان

89           اثرافزودن سطوح مختلف سبوس گندم بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری سیلاژ تفاله مرکبات

90           اثرسطوح مختلف پروتئین جیره در فصل جفت گیری بر افزایش میزان بره دهی

91           ارتباط بین سطح پروتئین قابل متابولیسم جیره و تولید شیر غیر خطی است

92           ارزش غذایی بقایای خربزه در تغذیه گوسفند و بز

93           ارزش غذایی سیلاژ گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) و تأثیر جایگزینی آن به جای سیلاژ ذرت بر عملکرد پرواری بره های بلوچی

94           ارزیابی طرح استفاده از سیلاژ علوفة مورد استفاده در گاوداریهای صنعتی و سنتی استان لرستان

95           ارزیابی سیلاژ بستر جوجه‌های گوشتی بر عملکرد بزغاله مرخز

96           ارزیابی طرح استفاده از سیلاژ علوفه مورد استفاده در گاوداریهای صنعتی و سنتی استان لرستان

97           ارزیابی قابلیت هضم علوفه تازه و سیلو شده دو رقم تاج خروس و ذرت علوفه ای بر اساس آزمون تولید گاز

98           ارزیابی کاه گندم و جو و دانه جو تولیدی در منطقه گلپایگان

99           استفاده از اوره گوگرددار در تغذیه بزهای کرکی راینی و تاثیر آن بر میزان تولید پروتئین میکروبی درشکمبه

100         استفاده از آزمایش CMT برای ارزیابی میزان ورم پستان در گاوهای شیری استان خراسان رضوی و بهبود ورم پستان با استفاده از مخلوط ضماد برگهای جعفری و آرد جو

101         استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های دو رگ پرواری و تاثیر آن بر عملکرد دام

102         استفاده از تحلیل مولفه های اصلی برای تعیین روابط بین اسیدهای چرب فرار در شکمبه و اسیدهای چرب فرد کربن و شاخه دار در شیر گاوهای تغذیه شده با روغن آفتابگردان

103         استفاده از سطوح مختلف بقایا و ضایعات خارجی پسته خشک جایگزین جو در تغذیه بره‌های نر بلوچی

104         استفاده از کود مرغی عمل آوری شده در جیره پرواری بره های مغانی

105         استفاده از یونجه خشک به عنوان جاذب برای کاهش پساب ذرت سیلوشده با رطوبت های متفاوت

106         آیا الیاف بالقوه قابل هضم جیره می تواند سطح پروتئین خام جیره را تحت تأثیر قرار دهد؟تولید وفعالیت خوردن

107         بررسی اثر تلقیح کننده های باکتریایی سیلو بر شاخص‌های تخمیری یونجه سیلو شده در زمان های اولیه سیلو کردن

108         بررسی اثر چین بر صفات زراعی، ترکیبات شیمیائی و ارزش غذائی اسپرس

109         بررسی اثر مصرف پروتئینهای غیر قابل تجزیه در شکمبه بر ترکیب اسیدهای چرب لاشه بره پرواری

110         بررسی اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، اسیدیته شکمبه، تولید و ترکیبات شیر در جیره های اسیدوژنیک در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی

111         بررسی اثرات روغن آفتابگردان و فوماریک اسید بر تولید گاز و تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

112         بررسی اثرتغذیه اندازه ذرات علوفه یونجه در جیره های اسیدوژنیک بر رفتار انتخابگری و جویدن گاوهای هلشتاین اواسط شیردهی

113         بررسی استفاده از سطوح مختلف گاودانه در جیره گوساله های نر بومی لرستان .

114         بررسی الگوی مصرف عناصر کلسیم و فسفر در جیره غذایی تلیسه‌های جایگذین در گاوداری‌های صنعتی استان زنجان

115         بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه و پرورش تلیسه های آمیخته در روستاهای گلپایگان

116         بررسی تأثیر تغذیه تفاله انگور عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر عملکرد و گوارش پذیری ظاهری گوسفند کرمانی

117         بررسی تغییر سطح الیاف موثر در جیره گاوهای پیش از زایش بر ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گاوهای هلشتاین

118         بررسی تغییرات پروتئین خام، انرژی، چربی و خاکستر در پنج گونه مرتعی مورد مصرف گوسفند و بز

119         بررسی عناصر کلسیم و فسفر در مراتع ساحلی منطقۀ تنگستان در استان بوشهر

120         بررسی مقایسه ای روشهای برون تنی (آزمایشگاهی) با درون تنی (حیوان زنده) برای اندازه گیری ضرائب هضمی و تخمین انرژی قابل متابولیسم یک خوراک مخلوط با شکل فیزیکی متفاوت

121         بررسی و مقایسه قابلیت هضم چهار گونه غالب گندمیان مرتعی استان بوشهر در مراحل مختلف رشد

122         بررسی وضعیت پرورش گوساله ها در گاوداری های روستایی استان چهارمحال و بختیاری

123         بررسی وضعیت مدیریت تغذیه گاوهای شیری تازه زا در منطقه گلپایگان در فصل چرای آزاد

124         بررسی اثر استفاده از اوره وملاس بر ارزش تغذیه ای و ترکیبات شیمیایی سیلاژ تفاله دانه و پوسته انار

125         بررسی اثر استفاده از دانه ارزن بر قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خونی در گوسفند

126         بررسی اثر استفاده از دانه انار بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری

127         بررسی اثر افزودن اوره بر کیفیت تغذیه ای سیلاژ قصیل جو---تأثیر سطوح مختلف اوره بر ارزش غذایی سیلاژ قصیل جو

128         بررسی اثر افزودنی باکتریایی بر معیارهای تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ گیاه کامل جو در سیلوهای آزمایشگاهی

129         بررسی اثر پودر گیاه بادیان رومی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‏های شیرخوار هلشتاین قبل و بعد از شیرگیری

130         بررسی اثر تزریق ویتامین E و سلنیوم دردوره ی خشکی بر غلظت ایمنوگلبولینهای آغوز در میش های لری بختیاری

131         بررسی اثر تعادل انرژی در ابتدای دوره خشکی (Far-off) بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

132         بررسی اثر تغذیه تکمیلی، جنس و سن بر روی میزان رشد و قطر الیاف در بره‌های پرواری نژاد سنجابی

133         بررسی اثر تغذیه میوه کامل بلوط بر مصرف خوراک بره‌های نر پرواری

134         بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات کنجد با کنجله تخم پنبه بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی

135         بررسی اثر چند منبع چربی بر غلظت ترکیبات بیوشیمیایی سرم

136         بررسی اثر چند نوع چربی جیره بر تولید و ترکیب شیر میشهای تازه زای لری

137         بررسی اثر خشک کردن بر ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی پوست بادام منطقه خراسان شمالی

138         بررسی اثر روغن ماهی و روغن آویشن بر خواص آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های سرم خون بره های پرواری

139         بررسی اثر روغن ماهی و روغن آویشن بر میزان اسیدهای چرب فرار شکمبه بره های پرواری

140         بررسی اثر روغن‏ماهی بر ترکیبات شیمیایی و کیفیت گوشت بزغاله های نر مهابادی

141         بررسی اثر زمان مصرف مکمل امگا-3 در دوره خشکی بر روی عملکرد تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش

142         بررسی اثر سطوح مختلف دانه ارزن بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند

143         بررسی اثر سطوح مختلف فشار بر ارزش غذایی و معیارهای تخمیر سیلاژ علوفه ی کامل ذرت ایرانی

144         بررسی اثر سطوح مختلف مخمر ساکارومایسیس سرویسیه بر ارزش غذایی علوفه سورگوم سیلو شده

145         بررسی اثر سطوح مختلف مولتی آنزیم بر ارزش غذایی علوفه سورگوم سیلو شده

146         بررسی اثر سیلو کردن بر کاهش ترکیبات فنولی کل در گیاه گلرنگ با مقایسه ترکیب شیمیایی علوفه و سیلاژ آن

147         بررسی اثر شکم زایش بر فراسنجه های آغوز گاوهای هلشتاین شهرستان اصفهان

148         بررسی اثر عصاره متانولی پونه بر تخمیر شکمبه ای با تکنیک تولید گاز

149         بررسی اثر غلظت اسیدهای هیدروکسی سینامیک موجود در ساقه 11 واریته برنج بر قابلیت دسترسی مواد مغذی در گوسفند

150         بررسی اثر فاکتورهای مدیریتی بر مقدار سودآوری گاوداری های صنعتی (مطالعه موردی شهرستان گرگان)

151         بررسی اثر فرآوری تفاله لیمو ترش با مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر ابقاء نیتروژن و پارامترهای ادرار بزهای نر رائینی

152         بررسی اثر قارچ Phanerochaete chrysosporium بر ترکیب شیمیایی خاک اره صنوبر جهت استفاده در خوراک دام

153         بررسی اثر کشت قارچ »فانوریکیت کریزوسپوریم« برارزش غذایی باگاس نیشکر

154         بررسی اثر کولین محافظت شده شکمبه ای بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی در اوایل شیردهی بر روی گاوهای شیری هولشتاین

155         بررسی اثر محلول عصاره ریشه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بر روی زمان جفت اندازی و وضعیت هورمونی گاو های شیری هلشتاین پس از زایش

156         بررسی اثر مراحل فنولوژیک بر عناصر معدنی پرمصرف سه گونه گرامینه مرتعی غالب(قلطاس، نریشت و بهمن)

157         بررسی اثر مرحله بلوغ گیاه ذرت بر ارزش غذایی و معیارهای تخمیر سیلاژ علوفه کامل ذرت ایرانی

158         بررسی اثر مرحله رشد بر صفات زراعی، ترکیب شیمیایی، ارزش غذایی و ارزش انرژی زایی اسپرس در چین سوم

159         بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات غیرفیبری در جیره قبل از زایش بر پروفیل متابولیکی گاوهای شیرده هلشتاین در بعد از زایش

160         بررسی اثرات اسانس گیاه دارویی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم کشت پیوسته دو جریانه

161         بررسی اثرات اسانس گیاه دارویی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر و پارامترهای تولید گاز جیره‏های با سطوح متفاوت مواد متراکم در شرایط آزمایشگاه

162         بررسی اثرات پودر لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی، pH شکمبه و نیتروژن آمونیاکی در قوچ ماکویی

163         بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله ی کانولای میکرونیزه شده و دو سطح از اندازه ذرات بر مصرف خوراک، قابلیت هضم ظاهری،ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن بره های پرواری

164         بررسی اثرات روغن کانولا و عصاره پونه بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره های نر پرواری آتابای

165         بررسی اثرات روغن کانولا و عصاره پونه بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت‌های خونی بره‌های نر نژاد آتابای

166         بررسی اثرات روغن ماهی و عصاره آویشن بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بره های نر نژاد آتابای

167         بررسی اثرات روغن ماهی و عصاره آویشن بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت‌های خونی بره‌های نر نژاد آتابای

168         بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس لیموترش بر قابلیت هضم خوراک، pH مایع شکمبه و نیتروژن آمونیاکی گوساله های نر هلشتاین

169         بررسی اثرات سطوح مختلف آفلاتوکسین جیره بر روی شیر خام گاو

170         بررسی اثرات سطوح مختلف پری بیوتیک (ساکارومایسز سرویزیه) بر عملکرد و متابولیت های خونی بزغاله های ماده بومی آذربایجان غربی

171         بررسی اثرات کادمیوم بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز

172         بررسی اثرات هدفمند سازی یارنه ها بر میزان تولید شیر گله های صنعتی گاوهای شیری هلشتاین شیراز

173         بررسی اثربخشی استفاده از نمک های آنیونی بر نرخ تب شیر و سایر متغیرهای اقتصادی و تولیدی وابسته در گله های صنعتی گاو شیری شهرستان شاهرود

174         بررسی ارتباط ترکیبات فیبری و فنولی موجود در پوسته دانه جو با میزان هضم شکمبه ای واریته های مختلف

175         بررسی ارتباط لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی موجود در پوسته دانه جو با مقدار تجزیه پذیری ماده خشک در واریته های مختلف در دام

176         بررسی ارزش تغذیه‌ای گیاه خارمریم و تاثیر آن بر باکتری‌های شکمبه گاومیش با جیره بر پایه ذرت- بررسی تاثیر گیاه خارمریم بر باکتری‌های شکمبه گاومیش با جیره بر پایه جو 22

177         بررسی ارزش غذایی ارقام مختلف پوست پسته تولیدی منطقه زرندیه ساوه در تغذیه دام

178         بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان

179         بررسی ارزش غذایی و قابلیت هضم پسماندهای دو واریته پسته قبل و بعد سیلو به روش دو مرحله ای تیلی و تری در منطقه خراسان رضوی (بردسکن)

180         بررسی استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس گیری شده گیاه مرزه خوزستانی در پرواربندی بره

181         بررسی افزودن آب به جیره کاملاً مخلوط و تأثیر آن بررفتار مصرف خوراک و عملکرد گاوهای شیری

182         بررسی افزودن آب به جیره کاملاً مخلوط( TMR) و تأثیر آن بر رفتار مصرف خوراک و عملکرد گاوهای شیری

183         بررسی امکان سیلو کردن بقایای کدوآجیلی با استفاده از مخلوطی از کاه، سبوس و اوره

184         بررسی آزمایشگاهی اثرات نوع جیره وحذف پرو توزوآ بر تجزیه آفلاتوکسین B1 در محیط شکمبه

185         بررسی بار اسیدی شکمبه‌ای و تخمیر جیره‌های پردانه‌ی حاوی برخی بافرهای شیمیایی در شرایط برون‌تنی

186         بررسی پوشش گیاهی و سطح تولید علوفه مرتعی مارگون

187         بررسی تاثیر بقایای گلاب گیری روی متابولیت های شکمبه

188         بررسی تاثیر دفعات شیردهی بر وزن بدن، خوراک مصرفی و سن از شیرگیری گوساله‌های هلشتاین بررسی تاثیر دفعات شیردهی بر وزن بدن، خوراک مصرفی و سن از شیرگیری گوساله های هلشتاین

189         بررسی تاثیر روش های مختلف فرآوری بر قابلیت هضم سورگوم علوفه ای به روش In vivo

190         بررسی تاثیر زمان های متفاوت تزریق ویتامین E و سلنیوم درمیشهای آبستن لری بختیاری بر تولید و ترکیب شیرآنها

191         بررسی تاثیر سیلو کردن بر ارزش غذایی پسماندهای دو واریته پسته در خراسان رضوی با استفاده از روش in situ

192         بررسی تاثیر فرآوری کردن با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات فیزیکی پوست سبز گردو

193         بررسی تاثیر ملاس و اوره روی ارزش غذایی سیلاژ علوفه نی در مراحل مختلف رشد

194         بررسی تأثیر آنزیم های برون زاد بر عملکرد و قابلیت هضم جیره گوساله های پرواری نژاد براون سوئیس

195         بررسی تأثیر آنزیم های برون زاد بر فرآسنجه های تولید گاز بخش های مختلف جیره در شرایط آزمایشگاهی

196         بررسی تأثیر اوره در جیره بر برخی فراسنجه های خونی و فعالیت آنزیم های کبدی در گوسفند

197         بررسی تأثیر جایگزینی علوفه کنگر (Cynarascolymus) با یونجه بر عملکرد بره های ماده لری- بختیاری

198         بررسی تأثیر روش های مختلف فرآوری دانه جو بر عملکرد و مصرف خوراک در گوساله‌های شیری

199         بررسی تأثیر روش های مختلف فرآوری دانه جو بر قابلیت هضم ظاهری خوراک در گوساله‌های شیری

200         بررسی تأثیر منابع مختلف بافری بر عملکرد و قابلیت هضم گاوهای شیری اوایل دوره شیردهی

201         بررسی تأثیر نوسانات قیمتی بازار بر جیره گاوهای شیری- مطالعه موردی

202         بررسی تجزیه پذیری کاه سویا و کانولای عمل آوری شده با قارچ پلوروتوس فلوریدا به روش کیسه  های نایلونی در گوسفند(2)

203         بررسی تجزیه‌پذیری ماده خشک سرشاخه نیشکر سیلو شده با اسید سولفوریک توسط میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو هلشتاین - تاثیر عمل‌آوری سرشاخه نیشکر سیلو شده با اسیدسولفوریک تجاری بر توان هضم کل میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان2

204         بررسی ترکیبات شیمیایی سرشاخه های گیاه مرتعی کهورک در مراحل مختلف رشد

205         بررسی ترکیبات شیمیایی و عملکردسه گونه ماشکعلوفه ای(Viciaspp)در مرحله گلدهی کامل

206         بررسی ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم برگ خرمای عمل‌آوری شده با اوره

207         بررسی تغییر وضعیت امتیاز بدنی(BCS) گاوهای چاق در ابتدای خشکی بر ناهنجاری های حین و پس از زایش

208         بررسی جایگاه های انفرادی آزاد در گاوداری های طرح رکوردگیری در استان تهران

209         بررسی جایگزینی شلغم علوفه ای با سیلاژ ذرت و تاثیر آن بر رفتار مصرف خوراک گاو های شیرده

210         بررسی درجات مختلف تجزیه پذیری منابع پروتئینی و اندازه ذرات علوفه جیره برمصرف خوراک و قابلیت هضم خوراک در گاوهای شیرده هلشتاین

211         بررسی رهایی دامپروری وآثارمنفی آن بر جوامع روستایی وشهری ایران

212         بررسی روند تجزیه پذیری پروتئین خام تفاله انار (خام و عمل آوری شده با اوره) با استفاده از روش کیسه های نایلونی

213         بررسی سطوح مختلف افزودن باکتری( لاکتوباسیلوس پلانتاروم) به سیلاژ علوفه نی و مقایسه آن با سیلاژ ذرت

214         بررسی عوامل ارتقاء دهنده دامپروری در استان کهگیلویه وبویراحمد

215         بررسی عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات نهادی توسط گاوداران صنعتی (مطالعه موردی شهرستان گرگان)

216         بررسی فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین برخی کنجاله های دانه های روغنی با استفاده از سیستم NorFor

217         بررسی کارایی الگوی برنامه ریزی خطی در کاهش هزینه جیره گاوهای شیری- مطالعه موردی

218         بررسی کیفیت آغوز گاوداری های شهرستان اصفهان

219         بررسی گوارش پذیری و مصرف اختیاری دانه جو جوانه زده سه روزه در تغذیه گوسفند

220         بررسی مقدار و روند تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف نا محلول در شوینده خنثی و اسیدی کنجاله زیتون عمل آوری شده با پرتو گاما و بیم الکترون

221         بررسی میزان ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی علف خشک یونجه چین دوم در استان کردستان با استفاده از روش آنکوم

222         بررسی میزان جذب آفلاتوکسین B1 توسط جاذب های معدنی در شرایط آزمایشگاهی

223         بررسی وضعیت تهویه جایگاه در سیستمهای پرورش سنتی و صنعتی دام

224         بررسی وضعیت عناصر معدنی میکرو در علوفه های مرتعی منطقه مارگون

225         بهبود شاخص‌های تخمیری ذرت سیلو شده با تلقیح کننده های باکتریایی در زمان های اولیه سیلو کردن

226         بهبود شاخص‌های تخمیری یونجه سیلو شده با تلقیح کننده های باکتریایی در زمان های اولیه سیلو کردن

227         پروفیل اسیدهای چرب گوشت ماهی و حلزون خوراکی و مقایسه روش دو-مرحله ای FOLCH و تک-مرحله ای SUKHIJA استخراج و متیلاسیون چربی

228         پیشرفتهای تحقیقاتی در زمینه تغذیه گاو شیری در ایران و مقایسه آن با پیشرفتهای جهان

229         تاثیر اسانس های گیاهی آویشن و دارچین بر عملکرد، متابولیت های خون و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای گوساله های پرواری تغذیه شده با جیره های حاوی مواد متراکم بالا

230         تاثیر تغذیه از دو گونه آتریپلکس( A. lentiformisوA. canescens) بر عملکرد بره‌های نر گوسفند بلوچی بعنوان بخشی از علوفه خشبی جیره

231         تاثیر تغذیه سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته بر جمعیت وگونه های مختلف پروتوزوا و اسیدیته مایع شکمبه در گوسفندان کرمانی

232         تاثیر تغذیه سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته بر متابولیت های خون در گوسفند کرمانی

233         تاثیر جایگزینی بخشی از غلات جیره با ضایعات نانوایی بر عملکرد گوساله های نر سرابی

234         تاثیر سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلی بر مصرف خوراک و برخی فرآسنجه های خونی گوسفندان ماکویی

235         تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین

236         تاثیر اسانس و پودر مرزه برعملکرد وفراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی

237         تاثیر اسانس و پودر مرزه(Satureja hortensis L.) بر غلظت کل اسید های چرب و pH شکمبه در بزغاله های بومی آذربایجان غربی

238         تاثیر استفاده از سطوح مختلف پلی اتیلین گلیکول روی تولید گاز تفاله انار

239         تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی

240         تاثیر افزودن تفاله اسانس گیری شده گیاه مرزه خوزستانی بر فراسنجه های رشد بره های پرواری

241         تاثیر افزودن سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلی و آویشن شیرازی در جیره ی آغازین گوساله های شیرخوار هلشتاین بر فراسنجه های تولید گاز در شرایط برون تنی

242         تاثیر افزودن طعم دهنده وانیل به جیره ی آغازین بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین

243         تاثیر افزودن عصاره گیاهی و موننسین در جیره های پایانی بر عملکرد بره های افشاری

244         تاثیر افزودن گلسیریدهای اسید بوتیریک در جیره آغازین برعملکرد رشد گوساله های هلشتاین

245         تاثیر افزودنی های لالسیل M-SO1 و لالسیل Fresh بر پایداری pH سیلاژ ذرت بعد از باز شدن

246         تاثیر اندازه ذرات ذرت سیلویی و مکمل روغن سویا بر رفتار مصرف خوراک و ترشح بزاق

247         تاثیر برخی مکمل های معدنی- ویتامینی بر بالانس منفی انرژی، تولید شیر و کیفیت آغوز گاوهای پرتولید هلشتاین در فصل تابستان

248         تاثیر برخی مکمل های معدنی- ویتامینی بر هورمون های تیروئیدی و متابولیت های خون گاوهای پرتولید هلشتاین در فصل تابستان

249         تاثیر تخم شنبلیله بر قابلیت هضم آزمایشگاهی یونجه

250         تاثیر تغذیه برگ خرمای عمل آوری شده بر فراسنجه های خونی گوساله‌های نر پرواری

251         تاثیر تغذیه سیلاژ محصول فرعی پسته بر تخمیر شکمبه ای و تولید متان در گوساله های نر پرواری هلشتاین

252         تاثیر تغذیه متیونین محافظت شده شکمبه ای بر تولید ، ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی در اوایل شیردهی گاوهای شیری هلشتاین

253         تاثیر تغذیه مرطوب و مکمل آنزیمی بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در جیره های دانه کامل و آسیاب شده گندم

254         تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

255         تاثیر ریشه مارچوبه بر تولید گاز حاصل از یونجه در شرایط آزمایشگاهی

256         تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن

257         تاثیر سطوح مختلف انرژی برعملکرد رشد و برخی فرآسنجه های خونی بزهای بومی آذربایجان غربی

258         تاثیر سطوح مختلف پسماند رازیانه بر عملکرد بره های پرواری

259         تاثیر سیلاژ محصول فرعی پسته بر عملکرد رشد گوساله های نر پرواری

260         تاثیر عمل آوری تفاله شیرین بیان با مواد شیمیایی بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاه

261         تاثیر عمل آوری سرشاخه غنی شده با سود و آنزیم بر تخمیر و تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی

262         تاثیر عمل آوری سیلاژ علوفه نی با افزودنی میکروبی( لاکتوباسیلوس پلانتاروم) و مقایسه آن با سیلاژ ذرت در پرواربندی گوساله های نر گاومیش

263         تاثیر فرآوری کاه با پرکسید هیدروژن قلیایی و منبع نیتروژنی بر مصرف خوراک و آب، قابلیت هضم و pH شکمبه و ادرار گوسفند فیستوله

264         تاثیر مصرف مخمر نانوائی بر عملکرد بره های نژاد افشاری 2

265         تاثیر مکمل کروم متیونین بر پارامتر های شکمبه ای و خصوصیات لاشه در بزغاله های نر مهابادی

266         تاثیر مکمل سازی پروبیوتیک  بر فراسنجه های خونی، وزن  و عملکرد  گوساله های هلشتاین

267         تاثیر موننسین در مقایسه با پروبیوتیک پی وان (P-one) بر برخی صفات عملکردی و تولید مثلی گاوهای اوایل شیردهی

268         تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

269         تاثیرجایگزینی بخشی از ذرت استارتر با تریتیکاله بر میزان گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاین

270         تاثیرجایگزینی دانه گندم کامل در جیره های بر پایه جو بر عملکرد گوساله های شیری هلشتاین

271         تاثیرسطوح مختلف اسانس مرزه برعملکرد و برخی ازفرآسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی

272         تاثیرمصرف بلوک های اوره- ملاس بر عملکرد و ترکیبات شیرگاوهای بومی استان لرستان

273         تاثیرمصرف پروبیوتیک پروتکسین بر برخی فراسنجه های خونی بره های در حال رشد

274         تأثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر، متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن

275         تأثیر ال-کارنیتین خوراکی محافظت شده بر عملکرد پرواری و ویژگی های لاشه بره های نر نژاد قزل

276         تأثیر تغذیه تفاله انگور عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های شکمبه و خون در گوسفند کرمانی

277         تأثیر تغذیه جوی جوانه زده به روش آبکشت بر متابولیت های خون در گوسفند کرمانی

278         تأثیر جایگزینی سطوح مختلف گیاه کامل تریتیکاله با یونجه بر کیفیت تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ مخلوط آن ه

279         تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی

280         تأثیر دو شکل فیزیکی گندم در جیره آغازین بر پایه جیره ذرت بر عملکرد گوساله های شیری هلشتاین

281         تأثیر سطوح مختلف موننسین و مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر عملکرد بره های نر پرواری نژاد کردی

282         تأثیر مراحل مختلف فنولوژی بر ترکیب شیمیایی و عناصر معدنی برخی گونه های غالب مرتعی استان بوشهر

283         تأثیر موننسین و مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر متابولیت های خونی و pH مایع شکمبه بره های نر پرواری نژاد کردی

284         تأثیر ارتفاع برداشت بر نسبت اندام های هوایی گیاه و ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت ایرانی

285         تأثیر اسانس رزماری بر تولید کل اسیدهای چرب فرار شکمبه و فرآسنجه های خونی گوسفندان قزل

286         تأثیر استفاده از ختن و ملاس بر ارزش تغذیه ای و قابلیت هضم سیلاژ تفاله چغندر قند

287         تأثیر استفاده از سه نوع استارتر پلت، آجیلی و آردی برمصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و فرآسنجه های شکمبه-ای در گوساله های شیر خوار هلشتاین

288         تأثیر استفاده از ضایعات کشمش بر فراسنجه های خونی میش های بلوچی

289         تأثیر افزودن اسید بوتیریک محافظت شده و طعم دهنده اولئوبیوتک به کنسانتره شروع کننده بر بازده مصرف خوراک گوساله های شیری هلشتاین

290         تأثیر افزودن اسید بوتیریک محافظت شده و طعم دهنده اولئوبیوتک به کنسانتره شروع کننده بر مصرف خوراک و افزایش وزن گوساله های شیری هلشتاین

291         تأثیر پروتئین عبوری در آخر آبستنی بر تولید و ترکیب شیر و ایمنوگلوبولین های آغوز در میش های لری بختیاری

292         تأثیر پروتئین عبوری در ماه آخر آبستنی بر وزن، ترکیبات آغوز و رشد بره های لری بختیاری

293         تأثیر تزریق عناصر معدنی کم مصرف در انتهای آبستنی بر عملکرد و توان زنده مانی بره زندی

294         تأثیر تزریق مکمل عناصر معدنی کم مصرف در انتهای آبستنی بر شمارش سلول های خونی میش بعد از زایش

295         تأثیر تغذیه روغن سویا یا روغن ماهی بر عملکرد پرواری و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی

296         تأثیر تغذیه سطوح مختلف کربوهیدرات های غیر فیبری بر وضعیت تعادل انرژی و عملکرد گاوهای تازه زای هلشتاین

297         تأثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری های سلولولتیک در شکمبه

298         تأثیر جایگزینی جو با پس مانده کارخانجات نشاسته سازی بر عملکرد گوساله های پرواری نژاد هلشتاین

299         تأثیر دو شکل فیزیکی گندم در جیره آغازین بر پایه جیره ذرت بر پارامترهای خونی و pH شکمبه گوساله های شیری هلشتاین

300         تأثیر سطوح مختلف اسانس رزماری و روغن آفتابگردان بر قابلیت هضم ماده خشک و pH در شرایط آزمایشگاهی

301         تأثیر سطوح مختلف اوره بر ارزش غذایی سیلوی علف نی

302         تأثیر سطوح مختلف تفاله مرکبات بر ارزش غذایی سیلوی علف نی

303         تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر بخش‌های مختلف پروتئین دانه کلزا با استفاده از مدل CNCPS

304         تأثیر غلظت کربوهیدرات های غیر فیبری جیره دوره انتظار زایش بر عملکرد گاوهای هلشتاین

305         تأثیر فصل و حجم آغوز بر ترکیب آغوز گاوهای هلشتاین شیری اصفهان

306         تأثیر محصولات فرعی خرما بر فراسنجه های خونی

307         تأثیر موقعیت جغرافیایی و ویژگی های آب و هوایی بر ارزش غذایی و ساختار ملکولی پروتیین علوفه یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان

308         تأثیر نمک موجود در پس مانده کارخانجات نشاسته سازی بر غلظت سدیم و پتاسیم خون و pH ادرار بره های پرواری نژاد شال

309         تأثیر ویژگیهای آب و هوایی بر خصوصیات فیزیکی علوفه خشک یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان

310         تأثیرتغذیه منابع مختلف اسیدهای چربn-3 و n-6در دوره شیردهی بر پارامتر های خونی بز های مهابادی

311         تأثیرتغذیه منابع مختلف چربی در دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و ترکیب شیر بز های مهابادی

312         تجزیه پذیری دانه و میوه کهور (Prosopis Juliflora) با روش In situ

313         تخمین فراسنجه‌های تخمیری تفاله مرکبات با استفاده از تکنیک تولید گاز

314         تخمین هضم پذیری آزمایشگاهی سیلوی سرشاخه نیشکر عمل آوری شده با روش های شیمیایی و آنزیمی در گاو هلشتاین

315         ترکیب شیمیایی و بررسی اثر دو نوع فرایند حرارتی (برشته کردن و اتوکلاو) بر روند تولید گاز آزمایشگاهی و پروفیل پروتئین خام با استفاده از تکنیک SDS-PAGE در دانه گلرنگ

316         ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری بقایای زعفران عمل آوری شده با قارچ صدفی (پلوروتوس استراتوس)

317         تعبین قابلیت هضم واریته های مختلف جو به روش آزمایشگاهی

318         تعیین ارزش غذایی کاه گندم عمل آوری شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاک با استفاده از روشهای تولید گاز و کیسه های نایلونی

319         تعیین ارزش غذایی گیاه خاکشیر با استفاده از آزمون تولید گاز

320         تعیین ارزش غذایی علوفه هیبریدهای ذرت سیلوئی

321         تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ بولبوزا Poa bulbosa در مراحل مختلف فنولوژیکی در منطقه نئور استان اردبیل

322         تعیین بخش‌های نیتروژن برخی از مواد خوراکی متداول در تغذیه نشخوارکنندگان با روش کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

323         تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای ماد ه خشک جو

324         تعیین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز در برگ بادام منطقه خراسان شمالی

325         تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن و تولید گاز در شرایط آزمایشگاه

326         تعیین حجم گاز تولید شده، قابلیت هضم ماده آلی به روش آزمایشگاهی و انرژی متابولیسمی پوست پسته عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا

327         تعیین ضرایب هضمی، انرژی متابولیسمی و تجزیه پذیری موثر پوست پسته عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا

328         تعیین قابلیت هضم هسته خرما با استفاده از روش حیوان زنده

329         تعیین ارزش غذایی برخی از ضایعات کشاورزی با استفاده از روش تولید گاز

330         تعیین ارزش غذایی پروتئین خام ضایعات هویج و سبزیجات با استفاده از روش‌ کیسه های نایلونی

331         تعیین ارزش غذایی جلبک سبز با استفاده از روش‌ کیسه های نایلونی

332         تعیین ارزش غذایی دانه گلرنگ فرآوری شده با استفاده از روش تولید گاز

333         تعیین ارزش غذایی علوفه نی رشد کرده در منابع مختلف آبی به روش کیسه های نایلونی (in situ)

334         تعیین انرژی قابل متابولیسم برگ مو بدون فرآوری و فرآوری شده با اوره و مایکروویو با استفاده از تکنیک تولید گاز

335         تعیین بخش‌‌های مختلف پروتئین و قابلیت شکمبه‌ایی و پس از شکمبه پروتئین خام تفاله مرکبات با استفاده از روش سه مرحله‌ایی اصلاح شده

336         تعیین پروتئین قابل متابولیسم برگ توت سفید، توت قرمز و توت سیاه با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

337         تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک جو

338         تعیین تجزیه پذیری پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا به روش In situ

339         تعیین تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام برخی از ضایعات کشاورزی با استفاده از روش کیسه نایلونی

340         تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ زرشک با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز

341         تعیین ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری جو جوانه زده سه روزه

342         تعیین ترکیبات شیمیایی گیاه پنیرک (Malva Sylvestris) منطقه اهواز

343         تعیین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای در 10 واریته ی کاه  برنج در گوسفند

344         تعیین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز گیاه درمنه  (Artemisia fragrans )

345         تعیین ترکیبات شیمیائی، مواد معدنی و قابلیت هضم کاه خللر جهت کاربرد در

346         تعیین روند تجزیه پذیری شکمبه ای اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia) در سه مرحله فنولوژیکی رشد، با روش کیسه های نایلونی

347         تعیین روند تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه (Medicago Sativa) در سه مرحله فنولوژیکی رشد، با روش کیسه های نایلونی

348         تعیین روند تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با روش کیسه های نایلونی

349         تعیین زمان چرای دام از مراتع با تعیین مراحل فنولوژیک گیاهان مهم مرتعی

350         تعیین ساختار مولکولی پروتئینها و کربوهیدراتها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعدازظهر

351         تعیین سطح مناسب تفاله خشک زیتون در جیره گوسفندان با استفاده از روش تولید گاز

352         تعیین سطح مناسب تفاله خشک سیب در جیره گوسفندان با استفاده از روش تولید گاز

353         تعیین سن مصرف یونجه برعملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین

354         تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی کاه سویای عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم

355         تعیین قابلیت هضم روده ای و ناپدید شوندگی شکمبه ای متیونین به روش کیسه های نایلونی متحرک در مکمل های متیونین محافظت شده

356         تعیین قابلیت هضم هسته خرما با استفاده از روش حیوان زنده

357         تعیین مدل های هضمی برگ شاه توت فرآوری شده و نشده با خاکستر چوب با استفاده از روش های کیسه های نایلونی

358         تعیین میزان آزاد شدن شکمبه ای کلسیم از 5 نوع مکمل کلسیمی در گوسفند نر نژاد دالاق

359         تعیین میزان ناپدید شدن پروتئین خام و پروتئین قابل متابولیسم تفاله سیب به روش کیسه های نایلونی

360         تغذیه تریتیکاله بعنوان جایگزینی برای ذرت استارتر بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین

361         تغییرات ارزش غذایی سیلاژ ذرت با رطوبت بالا در طول 10 ماه ذخیره سازی

362         تغییرات و عوامل مؤثر بر کشتار گاو گله های شیری در استان خراسان رضوی در سال های 1387 تا 1390 (2)

363         خصوصیات ریختی، ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم ارقام و بخش های مختلف کاه برنج مزارع لنجان

364         سنجش میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام تولیدی استان ایلام با استفاده از روش الایزا

365         طراحی، ساخت و ارزیابی رآکتور پیش فرآوری کننده فرآورده های جانبی کشاورزی برای تولید خوراک دام

366         عملکرد، صفات لاشه و ترکیب اسید چرب گوشت بره های تغذیه شده با برخی از دانه های بقولات اتوکلاو شده

367         غلظت متابولیت های خون در گاوهای تازه زای دریافت کننده بسته های مواد گلوکوژنیک و معدنی

368         فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده ی خشک و پروتئین خام کنجاله ی کانولای میکرنیزه شده با روش کیسه های نایلونی در گوسفند زل

369         فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین کنجاله‌ی سویا و کنجاله‌ی کلزا در شرایط ‌برون‌تنی

370         فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه‌ی خشک و پودر ماهی به روش نوین برون‌تنی

371         فرآوری کاه جو در pH های مختلف اسیدی و قلیایی تحت شرایط خشک و تاثیر افزودن آنزیم بر تجزیه پذیری

372         کنسانتره محلی خوراکی مناسب جهت استفاده در تغذیه گوساله های پرواری

373         کاهش سطح پروتئین عبوری روی تولید شیر، خوراک مصرفی، نمره وضعیت بدنی، تغییرات وزن و فعالیت جوش گاوهای شیری هلشتاین

374         کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده دو رقم تاج خروس و مقایسه آن با ذرت علوفه ای بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)

375         کیفیت گوشت بزغاله های نر مهابادی تغذیه شده با روغن سویا یا روغن ماهی

376         کینتیک تولید گاز برگ و ساقه ی واریته های مختلف درخت زیتون

377         گوارش پذیری جیره‌های حاوی نسبت‌های مختلف تفاله سیب سیلو شده با اوره در بره های نژاد قزل

378         محافظت اسید آمینه گلوتامین در برابر فلور میکروبی شکمبه با استفاده از سطوح مختلف فرم آلدهید و ارزیابی آن در محیط آزمایشگاهی (in vitro)

379         مدل های درجه اول هضم فیبر در نشخوار کنندگان

380         مصرف اختیاری برگ درخت خرما به وسیلۀ گوسفند بعد از عمل‌آوری با قارچ پلوروتوس فلوریدا

381         مطالعه اثر بره موم به شکل محلول در شیر بر قد و افزایش وزن روزانه گوساله های شیرخوار

382         مطالعه اثر عصاره برخی گیاهان دارویی بر تخمیر شکمبه ای

383         مطالعه اثرات استفاده از جیره های دارای سطوح مختلف ساکارز و نشاسته بر ناپدید شدن مواد مغذی، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در سیستم شکمبه مصنوعی (RUSITEC)

384         مطالعه تاثیر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر فراسنجه های تخمیر و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفندان نژاد کرمانی

385         مطالعه تاثیر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بر گوارش پذیری ظاهری موادمغذی و عملکرد در گوسفندان نژاد کرمانی

386         مطالعه تاثیر منبع معدنی گوگرد به تنهایی و یا همراه با منبع گوگرد آلی در جیره پیش از زایش بر ماده خشک مصرفی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در شیردهی بعدی

387         مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین های امید بخش گندم

388         مطالعه تغییرات ایجاد شده در pH شکمبه و اسیدهای چرب فرار در سیستم شکمبه مصنوعی با استفاده از جیره های دارای سطوح مختلف ساکارز و نشاسته

389         مطالعه عناصر معدنی گیاه مرتعی کهورک در مراحل مختلف رشد

390         مطالعه ی بازده ی جذب آفلاتوکسین B1 توسط مایکوسرب و بیوتکس در سطوح مختلف استفاده از جاذب ها

391         مطالعۀ اثرات اسانس رزماری بر برخی پارامترهای هضم و تخمیر شکمبۀ گوسفند به کمک آزمون تولید گاز

392         مطالعۀ اثرات آفلاتوکسین B1 در سطوح مختلف بر تخمیر شکمبه ای گوسفند با استفاده از آزمون تولید گاز

393         مطالعۀ آزمایشگاهی اثر دو نوع روغن اسانسی پونه کوهی و اسطوخودوس بر تخمیر شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز

394         مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر ایمنی‌زایی گوساله‌های شیرخوار

395         مقایسه اثر فرآورده های میکروبی با آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، سن، وزن از شیرگیری گوساله‌های شیرخوار

396         مقایسه ارزش غذایی کاه لاین های امید بخش جو

397         مقایسه ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ سرشاخه نیشکر، ذرت و برگ و طوقه چغندر قند به روش درون تنی(In vivo)

398         مقایسه میانگین غلظت عناصر معدنی یونجه منطقه گلپایگان در مراحل مختلف رشد و نمو

399         مقایسه اثر اسانس و گیاه مرزه خوزستانی بر تخمیر و پارامترهای تولید گاز پیت خام نیشکر در شرایط آزمایشگاه

400         مقایسه اثر منابع اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب غیر اشباع در دوره آماده به زایش بر روی توازن منفی انرژی گاوهای هلشتاین

401         مقایسه اثرات افزودن پروبیوتیک مخمری یا باکتریایی در شیر یا خوراک جامد بر وزن بدن، ارتفاع از جدوگاه و خوراک مصرفی گوساله های شیرخوار

402         مقایسه ارزش تعذیه ای علوفه و دانه خلر با یونجه، کاه گندم به روش تولید گاز

403         مقایسه ارزش غذایی ذرت و پنج رقم سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش تست گاز

404         مقایسه ارزش غذایی ضایعات خرما با دانه های ذرت، جو و گندم با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی

405         مقایسه الگوی سنتی تغذیه شیر با دو الگوی نوین (افزایشی- کاهشی) در گوساله های شیرخوار هلشتاین

406         مقایسه پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک برگ کلم سفید و قرمز به روش درون کیسه ای In situ

407         مقایسه ترتیب خوراک دهی علوفه و کنسانتره در گاوهای شیری هلشتاین

408         مقایسه ترکیبات مواد مغذی و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی پنج رقم

409         مقایسه خصوصیات شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام و ماده آلی علوفه یونجه چین دوم مناطق مختلف استان کردستان

410         مقایسه خوراک دهی مخلوط و جداگانه در گاوهای شبری هلشتاین

411         مقایسه درصد ابقاء ازت در پسماندهای زراعی گیاهان گرامینه( گندم و برنج) و لگومینه (ماش و کلزا) در اثر غنی سازی با اوره

412         مقایسه کیفیت تخمیر و ارزش غذایی سیلاژ حاصل از گیاه کامل سه رقم جو ایرانی در سیلوهای آزمایشگاهی

413         مقایسه نیتروژن اوره ای و ترکیبات شیر ماه های اول و سوم شیردهی در گاوهای روستایی استان لرستان

414         میزان قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای چرب زنجیر کوتاه برخی از مواد خوارکی با منشاء ضایعات کشاورزی

مقالات گروه آبزیان،زنبورعسل و ...    

ردیف       عنوان مقاله

1              اثر عصاره آبی ریحان( Ocimum basilicum) بر فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss)

2              اثر هورمون 17-آلفا متیل تستوسترون بر نرسازی، طول کل بدن، وزن و بازماندگی در لاروهای

3              اثرات تغذیه ای پودر ژل آلوئه ورا (صبرزرد) بر نرخ بازماندگی و مقاومت در مقابل تنش  شوری در ماهی قزل آلای رنگین-کمان

4              ارتباط بین مکانیزاسیون و مدیریت با بهره‏وری کل در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری

5              ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب گوشت شتر تک‌کوهانه در لاشه های نر و ماده طی دوره های مختلف پروار

6              ارزیابی کیفیت لاشه از نظر شمارش کلی میکروبها در خط تخلیه شکم و چیلرکشتارگاههای صنعتی مرغ استان یزد

7              ارزیابی کیفیت لاشه از نظر کلی فرم، سالمونلا و باکتریهای سرمادوست در خط تخلیه شکم و چیلر کشتارگاههای صنعتی مرغ استان یزد

8              ارزیابی و درجه‌بندی پوست و چرم بزهای موئی استان‌های مختلف کشور

9              ارزیابی عملکرد برخی از گله‌های مرغ مادر گوشتی در استان آذربایجان‌شرقی

10           ارزیابی مدیریتی گاوداریهای روستایی استان خراسان رضوی

11           اندازه بهینه گاوداری های تولید کننده شیر در اصفهان

12           آنالیز کیفی عصاره اتانولی بره موم خراسان رضوی به روش گاز کروماتوگرافی و طیف سنجی جرمی (GC/MS)

13           بررسی امکان توسعة تولید لبنیات با استفاده از شیر گاومیش

14           بررسی تأثیرات مشارکت سازمانهای غیردولتی (NGOs) در امور دام بر میزان عملکرد بخش امور دام کشور

15           بررسی وضعیت گله داری (گوسفند و بز) در استان کرمانشاه

16           بررسی ویژگی های کار آفرینانه مالکین واحد های تولیدی در صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی

17           بررسی اثر انگل Ligula intestinalis بر ذخیره گلیکوژنی کبد در ماهی کاوار (Squalius lepidus) رودخانه زاینده رود

18           بررسی امکان استفاده از مخلوط پنیر سنتی و صنعتی در فرمولاسیون پنیر پرورده

19           بررسی انتخاب انفرادی واریته‌های لاین و آمیخته کرم ابریشم به تفکیک فصول بهار و پاییز

20           بررسی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی و ایندکسهای رشد و ترکیب شیمیایی فیله ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های عاری از آرد ماهی

21           بررسی تنوع در منطقه ی بین ژنی COI-COII ژنوم میتوکندری در جمعیت زنبور عسل ایران

22           بررسی خصوصیات الیاف بزهای ماده لری در سنین مختلف

23           بررسی سرمی عفونت های ایجادشده توسط رئو ویروسها در مرغداریها استان قزوین و( حومه)

24           بررسی شیوه‌های مدیریتی وارائه الگوی مناسب پرورش گاومیش در استان خوزستان

25           بررسی صرفه‌های اقتصادی در تولید شیر در گاوداریهای صنعتی شهرستان اصفهان

26           بررسی صفت درصد قشر پیله کرم ابریشم با استفاده از نسبت‌های لایه‌ای مورب

27           بررسی عملکرد ماهی قزل الا در استخر های دومنظوره آب کشاورزی گلپایگان

28           بررسی و کنترل کیفی خوراک آبزیان تولیدی در استان چهارمحال وبختیاری

29           بررسی وضعیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان کهگیلویه و بویراحمد

30           بررسی وضعیت اقتصادی زنبورداران استان مازندران

31           بررسی وضعیت بار میکروبی کل و میزان شیوع اشرشیاکلی شیر خام مراکز جمع آوری شیر 5 شهرستان استان مرکزی

32           بررسی وضعیت پرواربندی بره در استان کهگیلویه و بویراحمد

33           بررسی وضعیت پرورش زنبور عسل در استان کهگیلویه و بویراحمد

34           بررسی وضعیت پرورش واحدهای مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد

35           بررسی وضعیت موجود جایگاه پرورش و نگهداری دام در گاومیش‌داری‌های مناطق مختلف استان خوزستان

36           بررسی وضعیت واحدهای پرورش گاو شیری در استان کهگیلویه و بویراحمد

37           تاثیر جایگاه و نوع بستر بر شمارش سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

38           تاثیر عوامل مدیریتی بر شمارش سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

39           تاثیر مواد پروتیینی سیلو شده برخوش خوراکی و رشد جمعیت کلنی زنبور عسل( Apis mellifera)

40           تحلیل مجتمع های دامپروری با روش SWOT

41           تخمین تابع سود شیر و ‏ارتباط بین مدیریت و بهره‏وری با سوددهی در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری

42           تعین وزن پوست بز و بهره‌دهی آن در استان‌های مختلف کشور

43           تعیین ویژگی‌های کیفی چرم بزهای ماده لری

44           تغذیه تحریکی زنبور عسل (Apis mellifera) با غلظتهای متفاوت اسیداسکوربیک محلول در شربت شکر و اثر آن بر جمعیت کلنی و وزن بدن

45           راهکارهای مقابله با تنش گرمایی و اُفت تولید شیر تابستانه در استان گلستان

46           فرآوری زیستی مغز میوه ی بلوط به وسیله قارچ آسپرژیلوس اوریزه

47           فضیلت پرورش دام و طیور از نظر احادیث و روابات معصومین (ع)

48           مدیریت بز و گوسفند در عشایر جنوب ایران

49           مطالعه تاثیر تزریق GnRH همزمان با تلقیح بر جنس جنین ومیزان دوقلو زایی

50           مطالعه تاثیر دو روش ایجاد شیرواری گاوهای هولشتاین

51           مطالعه میدانی مدیریت پرورش گاومیش در استان خوزستان

52           مقایسه آلودگی میکروبی لاشه گاو‌و‌گوساله کشتار شده در کشتارگاههای سنتی‌و‌صنعتی استان تهران

53           مقایسه دو روش شانه زنی با استفاده از شانه بلند و کوتاه بر خصوصیات کرک

54           نگرشی بر آیات قرآن در ارتباط با علوم دامی

55           هزینه نگهداری سالانه قوچ و تناسب قوچ با میش از دیدگاه دامداران بخش مرکزی شهرستان اراک