برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و انتخاب موضوع رشته - همه گرایشهای اقتصاد - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل
 

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و  انتخاب موضوع رشته  - همه گرایشها


 


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید

 

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله - همه گرایشها انتخاب موضوع

 
همایش نیم قرن با اقتصاد خانوار
         فهرست چکیده مقالات پذیرفته شده
عنوان مقاله
The rise and fall of lifetime earnings of Iranian Men
اثر سیاست‌های پولی بر اقتصاد خانوار

عوامل موثر بر هزینه‌های آموزش خانوار در ایران (1388 ـ 1379)

تاثیر هزینه‌های سلامت بر توزیع درآمد
هزینه درآمد خانوار طرحی برای ارزیابی سیاست‌های غذایی کشور

برآودر روند فقر در استان آذربایجان غربی

رویکرد بهترین نمونه‌گیری برای انواع جامعه‌ها برپایه خانوار
اندازه‌گیری خط فقر، تحلیلی شاخص‌ها (مطالعه مردی استان مازندران)
تاثیر شهرنشینی بر الگوی مصرف مواد غذایی
ارزیابی روش‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری فقر، مطالعه موردی اقتصاد ایران

بررسی تاثیر سیاستگذاری‌های انرژی بر دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در ایران: یک تحلیل داده ـ ستانده

عوامل موثر بر الگوی مصرف خانوار
روش‌های و شاخص‌های اندازه‌گیری فقر و رفاه اقتصادی

تحرک فقر در ایران در سال‌های 1384 و 1385


طبقه‌بندی آماری مصرف فردی برحسب هدف (COICOP) در طرح هزینه و درآمد خانوار

اثر ساختار جمعیت بر مصرف خصوصی در ایران

بررسی عوامل تعیین‌کننده مخارج مصرفی در اقتصاد خانوار مازندران


بررسی برخی شاخص‌های ارزیابی توزیع درآمد در استان گیلان سال‌های 86 ـ 1372


اثر شوک‌های مخارج یارانه‌ای دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران
برآورد کشش‌های تقاضای کالاها و خدمات مشمول مالیات بر مصرف و فروش در ایران
بررسی نحوه توزیع مخارج مصرفی و سهم هزینه‌ها در طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران

تاثیر ویژگی‌های اقتصادی ـ اجتماعی خانوارهای شهری در استفاده از رایانه مطالعه موردی: استان فارس

بررسی تاثیر سیاست مالی بر توزیع درآمد در برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد استان بوشهر در طی سال‌های 1385 ـ 1378

تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر دهک‌های پایین‌ هزینه‌ای


ارزیابی یارانه‌ها و مالیات‌های غیرمستقیم از جنبه رفاه اجتماع در ایران
اندازه‌گیری تاثیر تغییرات قیمت کالاها و خدمات بر فقر در ایران
بررسی شاخص‌های فقر در مناطق روستایی کشور به تفکیک استان طی سال‌های 1385 ـ 1376


مطالعات تطبیقی توزیع درآمد کشورهای منتخب آسیایی و ایران


ارزیابی شاخص توسعه انسانی (HDI) در مناطق روستایی استان خراسان شمالی
اثر سیاست پولی و مالی بر توزیع درآمد در استان خراسان شمالی
پیش‌بینی هزینه‌های خانوار شهری و روستایی استان خراسان شمالی در طی برنامه پنجم توسعه (1393 ـ 1389)
بررسی تحولات توزیع درآمد خانوارهای شهری استان خراسان شمالی در طی برنامه چهارم توسعه
بررسی خط فقر در استان خراسان شمالی و مقایسه آن با سایر استان‌ها
تحلیل وضعیت توزیع درآمد خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و مقایسه آن با سایر استان‌ها
بررسی وضعیت توزیع درآمد، فقر و رفاه خانوارهای استان یزد طی سال‌های 1382 تا 1387


پیشنهاد یک تابع مصرف برای اقتصاد ایران

بررسی رابطه توزیع درآمد، سیاست‌های باز توزیع و رشد اقتصادی
عوامل تعیین‌کننده نابرابری اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی با تاکید بر نقش اقتصاد اسلامی


تجزیه شاخص نابرابری توزیع درآمدی ضریب جینی با رویکردی نوین

بررسی تغییرات توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از ضریب توزیع درآمدی (ضریب جینی)
روند تغییرات فقر و رفاه، تعیین و تحلیل عوامل موثر بر فقر و رفاه (اشتغال، یارانه، آموزش و ...)
معرفی رفتار و الگوی مصرفی کل کشور
بررسی عومل موثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری استان‌های ایران
بررسی عوامل موثر بر کیفیت و روش‌های کنترل خطا در مرحله جمع‌آوری اطلاعات

ارتقای بهره‌وری با اصلاح الگوی مصرف خانوارهای روستایی: با تاکید بر نقش زنان

بررسی رفتار مصرفی خانوارهای  کشور (شهری و روستایی) در سی سال گذشته 1388 ـ 1358
شاخص‌های ارزیابی فقر و سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمدها

بررسی نابرابری توزیع درآمد خانوارهای شهری 1387 بخش مسکن و سایر شاخص‌های اقتصادی
بررسی خصوصیات مسکن و تسهیلات خانوارهای شهری 1387 براساس دهک‌های هزینه مسکن شهری
بررسی تغییرات الگوی هزینه خانوارهای شهری در گذر زمان


مقایسه وضعیت توزیع درآمد در برنامه‌های سوم و چهارم در استان هرمزگان


ضریب جینی مسکن در استان هرمزگان

اندازه‌گیری فقر و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن در ایران

قابلیت استفاده از آخرین ارزش جاری سبد پایه به عنوان برآوردی از سهم اقلام مصرفی خانوار
بررسی و مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی سال‌های 84 ـ 1351
بررسی شاخص‌های موثر بر برآورد سطح زندگی خانوارهای کشور

روند تغییرات هزینه گوشت در خانوارهای شهری و روستایی در سال‌های 88 ـ 1356
مقایسه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا

بررسی وضعیت فرهنگ و استفاده از محصولات فرهنگی در سبد اقتصادی خانوار (بررسی موردی شهر تهران ـ 1388)

تحلیل چند متغیری توزیع رفاه شخصی در ایران و نقش سلامت

اندازه‌گیری میزان نابرابری در کشور با استفاده از شاخص تایل

ارزیابی وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت ایران با استفاده از داده‌های نتایج طرح نمونه‌گیری هزینه ـ درآمد مرکز آمار ایران (1386 ـ 1374)


برآورد کشش‌های تقاضای خانوارهای شهری استان آذربایجان شرقی با استفاده از سیستم تقاضای رتردام
شاخص‌های فقر و نابرابری در کلان شهر‌های کشور

کاربرد طرح هزینه و درآمد خانوار در تحلیل نابرابری‌های اجتماعی (مطالعه موردی دهک‌های اول دوم جامعه)
نظام یارانه نقدی و اصلاح الگوی مصرف خانوار
روش نمونه‌گیری دنباله‌ای در گردآوری داده‌های طرح اقتصاد خانواده
بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در بین استان‌های کشور


کارآیی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در مطالعات آمایش استان


امکان‌سنجی پیش‌بینی اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای کشور
رکود اقتصادی و اقتصاد خانوار
تحلیل آماری سنجش فقر و تبیین علل آن

خوشه‌بندی فازی خانوارها واستان‌های کشور با استفاده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار

ارتباط الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی کشور با سطح درآمد

اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و نابرابری توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی کل کشور طی سال‌های 1388 ـ 1376

بررسی هزینه‌های آموزشی خانوار در موسسات و مراکز آموزشی بخش دولتی و خصوصی
محاسبه شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم
مقایسه و نقش انواع منابع درآمدی در کل درآمد برای دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای استان کرمان
بررسی خط فقر و تورم در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی سال‌های 1377 ـ 1385
بررسی روند نابرابری اقتصادی بین خانوارهای شهری با استفاده از شاخص ضریب جینی طی دو دهه اخیر (88 ـ 1368)

بررسی اثرات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به مصرف خانوارها به تفکیک دهک‌های درآمدی

تحلیل و اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و توزیع درآمد ایران در سال 1388

داده‌کاوی دادگان هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی با استفاده از قوانین انجمنی

الگوی مصرف نان خانوارها (براساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارها)
بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایرانی
تعیین برآوردگردهای حاصل از توابع جریمه شده یک مدل آمیخته متناهی


بررسی تطبیقی شاخص‌های فقر و توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور


اندازه‌گیری شاخص‌های نابرابری در ایران طی سال‌های 1385 ـ 1368