برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و انتخاب موضوع - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و  انتخاب موضوع


مدرک آزمون طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار واگذار می شود

 


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


نمایندگیهای فعال:


دفتر مرکزی: تهران. بزودی آدرس جدید دفتر- تلفن: 402506-17032   سرکار خانم مهندس احمدیتوجه: با توجه به وجود سیستم نوبت دهی در دفتر مرکزی، در مراجعه حضوری به دفتر مرکزی لازم است قبلا با واحد

هماهنگی زمان مراحعه حضوری تنظیم شود تا امکان پاسخگوئی شایسته و پویا فراهم گردد.دفتر نمایندگی مرکزی و شرق (فارس-خراسان-یزد-اصفهان)-  010123461368732 خ سنجری


دفتر نمایندگی کرمان و زاهدان و هرمزگان: 010123461368732


دفتر نمایندگی  شمال و غرب کشور:  010123461368732

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله علوم دامی انتخاب موضوع


 
1441 : تاثیر نظام مدیریت سازمانی بر انگیزه کارکنان ترویج
 1442 : تاثیر نور، مدت زمان سرمادهی و سن بذر بر جوانه زنی بذرهای کما (Ferula ovina)
 1443 : تاثیر نوسان های دمای آب دریای خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران
 1444 : تاثیر نوع بسته بندی و پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت و عمر انبار مانی سه رقم سیب در سردخانه
 1445 : تاثیر نوع بسته بندی و دماهای مختلف بر ضدعفونی و نگهداری انجیر خشک استهبان
 1446 : تاثیر نوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Platytelenomus hylas (Hym., scelionidae نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار (Sesamia nonagrioides (Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم 
 1447 : تاثیر نیترات بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن و رشد گیاه شبدر زیرزمینی (Trifolium subterraneum) 
 1448 : تاثیر نیترات پتاسیم (KNO3) بر رشد رویشی و گره بندی گیاه سویا (Glycine max L) 
 1449 : تاثیر نیترات پتاسیم و شوری کلرید سدیم بر رشد و نمو چمن لولیوم
 1450 : تاثیر نیتروژن بر عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی پایان دوره رشد
 1451 : تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر انتقال مجدد ذخایر از اندام رویشی جو و سهم آن در پرکردن دانه
 1452 : تاثیر نیتروژن و تنش خشکی بر تجمع کربوهیدرات های غیر ساختاری پیش از گلدهی و انتقال مجدد آنها به دانه جو (Hordeum Vulgare L.)
 1453 : تاثیر نیتروژن و منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج
 1454 : تاثیر نیتروژن و منگنز بر قابلیت استفاده برخی عناصر غذایی خاک تحت کشت گیاهان مختلف
 1455 : تاثیر هدایت الکتریکی محلول های غذایی روی رشد رویشی، غلظت و ترکیبات اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita var officinalis) در آبکشت
 1456 : تاثیر همزیستی قارچ های اندوفایت بر میانگین و واریانس های عملکرد بذر و صفات وابسته به آن در فسکیوی بلند
 1457 : تاثیر ورمی کمپوست بر روی شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی
 1458 : تاثیر ورمی کمپوست غنی سازی شده با آهن بر رشد و تغذیه گوجه فرنگی
 1459 : تاثیر کاربرد خاک فسفات، باکتری های تیوباسیلوس و میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر عملکرد کمی و کیفی ذرت
 1460 : تاثیر کاربرد خشکاننده های شیمیایی قبل از برداشت بر زمان برداشت، عملکرد و روغن دانه کلزا
 1461 : تاثیر کاربرد دو نوع روغن معدنی در کنترل بالشتک مرکبات (.Pulvinaria aurantii (Cock و کنه های شکارگر در باغات مرکبات شهرستان ساری
 1462 : تاثیر کاربرد محلول کیتوسان در شرایط درون شیشه ای و گلخانه بر رشد و عملکرد غده چه در گیاهچه های سیب زمینی
 1463 : تاثیر کلشیسین روی قطر هسته، عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)
 1464 : تاثیر کود نیتروژنه و فسفره بر تولید گیاهان مرتعی در ایستگاه تحقیقات مرتع سمیرم
 1465 : تاثیر کودهای دامی و کمپوست غنی شده بر عملکرد گندم
 1466 : تاثیرات کم آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه ای در منطقه اصفهان
 1467 : تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوتر آباد اصفهان
 1468 : تبخیر غیرماندگار از سطح خاک بدون پوشش با وجود سطح ایستابی کم عمق در نیمرخ خاک به روش مدل رطوبتی وان گنوختن
 1469 : تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن
 1470 : تبدیل ضایعات محصولات کشاورزی به پروتئین قابل مصرف
 1471 : تبیین چالش های طرح مهندسان ناظر گندم از دیدگاه کارشناسان مسوول طرح استان اصفهان
 1472 : تثبیت پتاسیم و ویژگی های بار الکتریکی رس خاک در شماری از خاک های مناطق مرکزی و شمال ایران
 1473 : تثبیت کبالت و کادمیم در رسهای خاک به کمک انرژی حرارتی
 1474 : تجزیه QTLs برای صفات مرفولوژیک در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو
 1475 : تجزیه به عامل ها برای صفات کمی و بررسی ضرایب مسیر برای عملکرد دانه در گندم
 1476 : تجزیه پایداری ژنوتیپ های جو در آزمایش های یک نواخت سراسری منطقه سرد
 1477 : تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم هگزاپلویید کشت شده در مناطق معتدل ایران با استفاده از روش امی (AMMI)
 1478 : تجزیه پایداری عملکرد در ژنوتیپ های نخود با استفاده از تجزیه آثار اصلی افزایشی و آثار متقابل ضرب پذیر (AMMI)
 1479 : تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام دانه های ذرت، گندم و ارزن به روش in-situ
 1480 : تجزیه تلاقی های دی آلل برای چندین صفت فیزیولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در گندم
 1481 : تجزیه دی آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات مرتبط با ارتفاع گندم در دو شرایط نرمال و تنش خشکی
 1482 : تجزیه دی آلل تیپ آلودگی در زنگ زرد گندم
 1483 : تجزیه ژنتیکی القا و رشد کالوس در کلزا
 1484 : تجزیه ژنتیکی عملکرد و برخی از صفات فنولوژیکی در لاین های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از طرح تلاقی لاین × تستر
 1485 : تجزیه ژنتیکی مقاومت به سرما در کلزا به روش دیالل
 1486 : تجزیه ژنتیکی مقاومت به فوزاریوم سنبله گندم
 1487 : تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی در نخود
 1488 : تجزیه ساختار ژنتیکی برخی صفات مهم زراعی در برنج با استفاده از تجزیه لاین x تستر
 1489 : تجزیه علیت برای عملکرد دانه و خصوصیات وابسته برنج در دو آرایش کاشت
 1490 : تجزیه علیت بیوماس هوایی و عملکرد دانه در ماشک کرکدار در شرایط مختلف آبیاری
 1491 : تجزیه علیت صفات زراعی برای عملکرد دانه و کاه ژنوتیپ ‌های گندم تحت شرایط کم ‌آبیاری
 1492 : تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در یولاف زراعی
 1493 : تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد بذر در کلون های فسکیو (.Festuca spp) متاثر از قارچ های اندوفایت
 1494 : تجزیه علیت و برآورد وراثت ‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏
 1495 : تجزیه کیفی و کمی قندها و اسیدهای آلی غالب در دو رقم سیب درختی سمیرم در طی بسته بندی و انبارمانی، با بهره گیری از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC)
 1496 : تجزیه ماده خشک و الیاف پنج نوع ماده خوراکی به وسیله قارچهای بی هوازی شکمبه گوسفند
 1497 : تجزیه مکان ژنی صفات کمی کنترل کننده صفات برگی مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت دبل هاپلویید جو (.Hordeum vulare L)
 1498 : تجزیه و تحلیل اقتصادی الگوی مصرف برنج در نیجریه
 1499 : تجزیه و تحلیل چند متغیره جهت بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات مرفولوژیک ژنوتیپ های لوبیا 
 1500 : تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان
1501 : تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی ذرت کاران نمونه استان کرمان
 1502 : تجمع پروتئین های سرما القایی و تغییرات الگوهای الکتروفورزی در برگ های گندم های بهاره و پاییزه
 1503 : تحلیل آهنگ رشد رویشی گیاهان جوان نارنگی مدیترانه ای (Citrus deliciosa Tanore) در شرایط کنترل شده 
 1504 : تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ محیط (مدیریت های زراعی) در ارقام یولاف بر مبنای تجزیه ضرایب مسیر و رگرسیون
 1505 : تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم
 1506 : تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی انجیر آبی: مطالعه موردی در استان سمنان 
 1507 : تحلیل اقتصادی تولید، کارایی فنی و بازاریابی زعفران ایران
 1508 : تحلیل اقتصادی کم آبیاری و تاثیر آن بر عملکرد دانه و میزان روغن دو رقم آفتابگردان
 1509 : تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری در کشت خشکه کاری برنج
 1510 : تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیریکپارچه شبکه آبیاری دز
 1511 : تحلیل تابع تولید و کارایی فنی واحدهای پرواربندی گوساله در ایران 
 1512 : تحلیل حساسیت مدل ریاضی HEC-6 با استفاده از داده های صحرایی
 1513 : تحلیل روند تغییر تکنولوژی در گاوداری های صنعتی ایران با استفاده از داده های پانل
 1514 : تحلیل سیاستی تولید گروه های مختلف برنج در گیلان و مازندران
 1515 : تحلیل عاملی عوامل موثر بر استفاده آموزشگران از فناوری های اطلاعات (IT) در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی
 1516 : تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه های آبیاری
 1517 : تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کوچک روستایی تحت پوشش جهاد کشاورزی استان اصفهان
 1518 : تحلیل عوامل موثر بر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی
 1519 : تحلیل قدرت رقابت صادراتی بادام ایران
 1520 : تحلیل مدل های برآورد تبخیر - تعرق برای ایستگاه هواشناسی تبریز
 1521 : تحلیل و تعمیم معادله های مرحله رده بندی نمایه خشکسالی پالمر الف. ملاحظات نظری
 1522 : تحمل ژنوتیپ های انتخابی پیاز و پلی کراس آنها به تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind) در اصفهان
 1523 : تحمل مسمومیت منگنز در گیاهان آفتابگردان، برنج و ذرت در شرایط آبکشتی
 1524 : تخصیص بهینه عوامل در تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار در استان خراسان 
 1525 : تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین در استان خوزستان
 1526 : تخمین پارامترهای ژنتیکی رکوردهای آزمون ماهیانه شیر در گاوهای هلشتاین ایران
 1527 : تخمین تابع تولید ماهیان سردآبی در مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد
 1528 : تخمین ثابت فروکش جریان پایه برای ایستگاه اهواز در رژیم طبیعی رودخانه کارون 
 1529 : تخمین روندهای فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی برخی از صفات مربوط به رشد در گوسفند بختیاری
 1530 : تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال
 1531 : تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از رگرسیون و شبکه عصبی و اثر تفکیک داده ها بر دقت و صحت توابع
 1532 : تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 1533 : تخمین غیرساختاری تمایلات ریسکی زارعین در دشت رامجرد استان فارس
 1534 : تخمین گنجایش تبادل کاتیونی خاک با استفاده از برخی ویژگی‌ های فیزیکوشیمیایی خاک
 1535 : تخمین منحنی خصوصیات آب خاک از منحنی توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک
 1536 : تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از منحنی دانه بندی و چگالی ظاهری خاک
 1537 : تخمین منحنی مشخصه آب خاک وان گنوختن بوسیله ویژگی های فیزیکی خاک
 1538 : تخمین ناپدید شدن شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای پروتئین برخی اقلام خوراکی با روشهای کیسه های نایلونی متحرک و 3 مرحله آنزیمی 
 1539 : تخمین هدررفت خاک و عناصر غذایی در اثر تغییرکاربری اراضی مرتعی با استفاده از باران ساز مصنوعی
 1540 : تداخل تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) با آفتابگردان هیبرید Allstar RM
 1541 : تدوین روابط بین پارامترهای موثر در فرآیند خشکاندن متناوب شلتوک برنج
 1542 : تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری
 1543 : ترجیح مراحل مختلف رشدی شته سیاه ینجه (Hom:Apgididae) ،‌ Aphis craccivora Koch توسط زنبور پارازیتوئید [(Hym:Aphidiidae) ،‌ Lysiphlebus fabarum Marshall]
 1544 : ترجیح میزبانی شپشه برنج (.Sitophilus oryzae L) نسبت به پنج رقم برنج شمال ایران
 1545 : ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک ورزی
 1546 : ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا
 1547 : ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله های نر هلشتاین
 1548 : ترکیب گونه ای و پراکنش شته های گندم و پارازیتوئیدهای آنها در منطقه شیراز و مطالعه تغییرات فصلی جمعیت گونه های غالب
 1549 : ترکیب و قابلیت دسترسی حقیقی اسیدهای آمینه سه رقم سورگوم کم، متوسط و پرتانن در طیور
 1550 : ترکیب واریته های غالب خرمای ایران
 1551 : تریپس های خانواده Thysanoptera: Terebrantia)Aeolothripidae) در استان فارس
 1552 : ترکیب اثرهای وبلن و برنامه ریزی چند هدفی: کاربرد در کشاورزی
 1553 : تشخیص پسته های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس
 1554 : تشخیص نژادهای فیزیولوژیک Ascochyta rabiei، عامل بیماری برق زدگی نخود، در چند منطقه کشور
 1555 : تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR
 1556 : تصحیح ضرایب قابلیت هضم پروتئین در جوجه های گوشتی با اندازه گیری میزان اسید اوریک کود، با روش های اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد 
 1557 : تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی سولفونی
 1558 : تعیین آرایش کاشت در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره
 1559 : تعیین اثر ریشه درختان پده و گز بر مقاومت برشی خاک ساحل کارون در محل 
 1560 : تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین 
 1561 : تعیین اجزای مقاومت کاهنده بلاست در ارقام منتخب برنج
 1562 : تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد
 1563 : تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از توابع تولید انعطاف پذیر (مطالعه موردی دشت ساوه) 
 1564 : تعیین ارزش تفریحی پارک های شهری، مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز
 1565 : تعیین ارزش غذایی تفاله سیب (سیلویی و خشک) و استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین
 1566 : تعیین ارزش غذایی سه گونه یونجه یکساله با استفاده از روش های in vivo, in vitro و خوش خوراکی
 1567 : تعیین ارزش غذایی ضایعات نان خشک در گوسفند
 1568 : تعیین ارزش غذایی ماشک و گاودانه به روش in vivo
 1569 : تعیین استراتژی های غالب (Non- Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چند هدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا
 1570 : تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی
 1571 : تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا
 1572 : تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان
 1573 : تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی- اقتصادی اجتماعی در حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ
 1574 : تعیین انرژی خام و انرژی قابل سوخت و ساز (TMEn, TME, AME) جولخت و امکان جایگزین کردن آن بجای ذرت در جیره غذایی طیور
 1575 : تعیین انرژی قابل سوخت و ساز پودر گوشت و استخوان در خروسهای بالغ لگهورن
 1576 : تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات ماکارونی و تاثیر استفاده از آن بر عملکرد و صفات لاشه نیمچه های گوشتی
 1577 : تعیین انرژی قابل متابولیسم کنجاله های سویا، کلزا و آفتابگردان با دو روش بیولوژی فضولات و ایلئوم در جوجه های گوشتی
 1578 : تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج (بررسی موردی در استان گیلان)
 1579 : تعیین بازده (راندمان) مزرعه ای و هزینه های عملیاتی گاو آهن برگرداندار و دیسک در شهرهای کرمانشاه 
 1580 : تعیین برخی ابعاد خصوصی سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و مروجین کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان
 1581 : تعیین برخی خواص فیزیکی دانه کلزا (واریته لیکورد)
 1582 : تعیین برخی خواص مکانیکی نخود برای استفاده در طراحی ماشین های برداشت آن
 1583 : تعیین بهترین تابع تولید آب - شوری گندم در منطقه شمال گرگان 
 1584 : تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی، مطالعه موردی: پسته کاران شهرستان زرند
 1585 : تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به کار رفته در آبیاری بارانی عقربه ای
 1586 : تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام برخی از مواد غذایی خشبی و متراکم با روش in-situ در گوسفند
 1587 : تعیین تجزیه پذیری محصولات فرعی انگور با استفاده از روش تولید گاز و کیسه های نایلونی
 1588 : تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی ارقام مختلف جو در جوجه های گوشتی
 1589 : تعیین ترکیب شیمیایی و سطوح مناسب استفاده از ضایعات بوجاری و ماکارونی در جیره غذایی جوجه های گوشتی
 1590 : تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه ای- روده ای و مدل های هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاه شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک)
 1591 : تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه های گوشتی 
 1592 : تعیین ترکیبات سه رقم سیب زمینی خراسان و تغییرات آن پس از انبارداری
 1593 : تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی و لپه پاک کنی در سطوح مختلف
 1594 : تعیین تغییرات گستره جنگل های شمال کشور بین سال های 73 تا 80 با استفاده از تصاویر سنجنده + ETM (مطالعه موردی در جنگل های بابل)
 1595 : تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei (Pass) Lab] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD
 1596 : تعیین توان لازم برای بوته کنی کلزا جهت تهیه طراحی هد جدید کمباین
 1597 : تعیین حجمی طالبی با استفاده از پردازش تصویر
 1598 : تعیین حد بحرانی پتاسیم با عصاره گیر استات آمونیوم در شالیزارهای گیلان
 1599 : تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری
 1600 : تعیین درصد پوشش گیاهی مناطق خشک با به کارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ندوشن)
 1601 : تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی
 1602 : تعیین دور آبیاری و میزان آب مصرفی زراعت سیب زمینی در منطقه اردبیل
 1603 : تعیین دور بحرانی کنترل علف های هرز در ذرت دانه ای (Zea mays) در مناطق کوشکک و باجگاه (استان فارس)
 1604 : تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)
 1605 : تعیین دوره بحرانی کنترل تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در مزرعه لوبیاسبز
 1606 : تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزِی چند منظوره
 1607 : تعیین رابطه دبی- فشار در کوزه های مورد استفاده در آبیاری کوزه ای
 1608 : تعیین رتبه و پایداری ژنوتیپ های عدس دیم با استفاده از آمار ناپارامتری
 1609 : تعیین زیست فراهمی چند نمونه مختلف دی کلسیم فسفات تولیدی ایران و اثرات آنها بر عملکرد مرغ های تخم گذار
 1610 : تعیین سطح زیان اقتصادی (EIL) نسل دوم بالشتک مرکبات Cockerell) Pulvinaria aurantii) روی پرتقال تامسون ناول در شهرستان ساری
 1611 : تعیین سطح شالیزارهای حاشیه زاینده رود در منطقه اصفهان با داده های رقومی سنجنده های ماهواره IRS
 1612 : تعیین سن مناسب پروار بره های نر ترکی- قشقایی
 1613 : تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت (.Zea mays L) به منظور افزایش عملکرد دانه
 1614 : تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی
 1615 : تعیین شکل های شیمیایی منگنز و ارتباط آنها با پاسخ های گیاه سویا در شماری از خاک های آهکی استان فارس
 1616 : تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین
 1617 : تعیین ضرایب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها در اراضی نیشکر جنوب اهواز (واحد امیرکبیر)
 1618 : تعیین ضریب بازده آبشویی خاک های شور و سدیمی (منطقه رودشت اصفهان)
 1619 : تعیین ضریب خودپالایی رودخانه کر
 1620 : تعیین ضریب همبستگی رتبه ای بین پارامترهای مختلف پایداری در آزمایش های مقایسه عملکرد کلزا
     1621 : تعیین عمر انباری چیپس سیب زمینی سرخ شده در مخلوط روغن های پالم اولئین آفتابگردان و پنبه دانه 
 1622 : تعیین عمق بهینه آب آبیاری گندم بر اساس خط مشی های مختلف مدیریتی در آبیاری بارانی عقربه ای
 1623 : تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه Bromus tomentellus با استفاده از روش رسته بندی
 1624 : تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ های مادر گوشتی
 1625 : تعیین فنولوژی و میزان رشد اولیه مطلوب برای نخود در شرایط دیم گنبد و گرگان
 1626 : تعیین گروه های سازگار رویشی در Fusarium proliferatum عامل بیماری چاقو بریدگی نیشکر در خوزستان
 1627 : تعیین گروهها و تیپهای آمیزشی در قارچ Fusarium moniliforme
 1628 : تعیین گروههای ریسه پیوند جدایه های بیماریزای قارچ ریزوکتونیا سولانی در مزارع چغندرقند استان خراسان
 1629 : تعیین گروههای سازگار رویشی در جمعیت Fusarium oxysporum f. sp. Tuberosi و بیماریزایی آنها روی سیب زمینی در استانهای فارس و خوزستان
 1630 : تعیین گروههای سازگار رویشی در جمعیت Magnaporthe grisea عامل بیماری بلاست برنج در استان مازندران
 1631 : تعیین گوارش پذیری گیاه کنگر (Gundelia tournefortii) فرآوری شده با گاز SO2 روش های آزمایشگاهی و استفاده از کیسه های نایلونی
 1632 : تعیین محتوی فیتوسترول سه واریته برنج ایرانی
 1633 : تعیین مدل تجربی برآورد بده اوج لحظه ای چند حوزه آبخیز غرب ایران 
 1634 : تعیین مدل رگرسیون تلفات کوبش در خرمنکوب تغذیه خودکار خوشه برنج
 1635 : تعیین مدل ریاضی تاثیر شدت تغذیه و سرعت محیطی کوبنده بر افت عقب کمباین جاندیر 1165
 1636 : تعیین مدل ریاضی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور
 1637 : تعیین مدول برش الاستیسیته خاک برای به کارگیری در مدل Plaxis مطالعه موردی (ترک خوردگی طولی سیل بند خاکی در هلند)
 1638 : تعیین مشخصات طراحی و ابعاد بندی خشک کن دوار آزمایشگاهی تفاله سیب بر اساس مدل های ابعادی موجود و آزمون های آزمایشگاهی
 1639 : تعیین مناسب ترین تنظیم کننده رشد در کشت درون شیشه ای انتهای شاخساره میخک (.Dianthus caryophyllus L)
 1640 : تعیین مناسب ترین رابطه دبی - اشل در ایستگاه هیدرومتری سد تنظیمی زاینده رود
 1641 : تعیین مناسب ترین روش و زمان پیوند گردو (J.regia L.) در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی
 1642 : تعیین مناسب ترین زمان و روش پیوند روی انبه در باهوکلات (سیستان و بلوچستان)
 1643 : تعیین مناطق همگن سیلاب در حوضه های آبخیز رودخانه ارس و دریاچه ارومیه
 1644 : تعیین منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته
 1645 : تعیین میزان باقی مانده انواع آفت کش ها در برخی از سبزیجات تازه و گلخانه ای
 1646 : تعیین میزان باقیمانده جنتامایسین در شیر خام تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد و شیر پاستوریزه حاصل از همان شیر خام
 1647 : تعیین میزان چربی و ترکیب اسیدهای چرب در چند گونه از تیره کاسنی
 1648 : تعیین نسبت بار کف به معلق از طریق رسوب سنجی مخزن و دانه بندی رسوبات 
 1649 : تعیین نسبت مقاومت نیتروژن به گوگرد جیره با توجه به مقدار تولید پروتیین میکروبی در شکمبه بزهای رائینی
 1650 : تعیین نشانگرهای مولکولی پیوسته با تغییرات اسیدلینولنیک در جمعیت دابلدهاپلوئید کلزا (.Brassica napus L)
 1651 : تعیین نیاز آبی ذرت علوفه ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد 
 1652 : تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله
 1653 : تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی
 1654 : تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز
 1655 : تعیین و تحلیل عمر مفید کمباین های متداول در منطقه مغان
 1656 : تعیین ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندم کاران شهرستان های اهواز، دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA)
 1657 : تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحدهای تولید شیر در ایران، مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، فارس و یزد (کاربرد روش فرامرزی)
 1658 : تغییر اقلیم در جنوب و جنوب غرب ایران از دیدگاه مشاهدات بارش، بر همکنش با پدیده النینیو نوسانات جنوبی
 1659 : تغییر پذیری تناسب کیفی اراضی (روش پارامتریک) در یک واحد نقشه خاک تفصیلی در منطقه فرخ شهر استان چهار محال و بختیاری 
 1660 : تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانی
 1661 : تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ (.Hemiptera; Aphididae) Macrosiphum rosae (L) روی رقم های مختلف گل رز و نسترن
 1662 : تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه ای
 1663 : تغییرات انرژی در تبدیل های ناگهانی کانال های آبیاری با جریان فوق بحرانی
 1664 : تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاکی با سلاختمان نا پایدار پس از آبیاری غرقابی
 1665 : تغییرات جمعیت اسپورهای قارچی میکوریز وزیکولار- آربوسکولار در خاک جنگل های طبیعی پسته در استان خراسان
 1666 : تغییرات جمعیت و اثرات متقابل شته Aphis gossypii و کفشدوزک های شکارگر Coccinella septempunctata و Hippodamia variegate در شرایط طبیعی
 1667 : تغییرات جمعیت، توزیع عمودی و میزان پارازیتیسم فصلی شفیره های سفید بالک پنبه (Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae توسط زنبور پارازیتوئید (Eretmocerus mundus Mercet (Hym., Aphelinidae روی خیار چنبر در اهواز
 1668 : تغییرات خاک در ردیف ارضی زمانی دو منطقه اقلیمی در زاگرس مرکزی
 1669 : تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی و ساختار مولکولی نشاسته گندم تحت تاثیر دما و فشار تنشی بالا
 1670 : تغییرات زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه پل و رابطه تجربی آن
 1671 : تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد
 1672 : تغییرات فشار متوسط در اطراف بلوکهای پای تنداب حوضچه آرامش ساف (SAF)
 1673 : تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو (Myzus persicae (Sulz.) (Hom: Aphididae و زنبور پارازیتوئید آن (.Aphidius matricariae (Hal بر روی سیب زمینی در مناطق بهبهان و یاسوج
 1674 : تغییرات فصلی جمیعت شته سبز گندم و معرفی دشمنان طبیعی آن در منطقه سیستان
 1675 : تغییرات فصلی و پراکنش فضایی جمعیت کنه نیشکر، (Oligonychus sacchari: (Prostigmata: Tetranychidae و کفشدوزک شکارگر (Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae در مزارع نیشکر جنوب اهواز
 1676 : تغییرات قدرت بذر لوبیا چیتی در مراحل مختلف رسیدگی تحت شرایط آبیاری محدود
 1677 : تغییرات قندها و اسید های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd)
 1678 : تغییرات کیفی رواناب در شالیزارهای گیلان و فومنات
 1679 : تغییرات کیفیت زه آب زهکش های مهم تخلیه شونده به زاینده رود و اثر آنها بر این رودخانه در یک دوره یکساله
 1680 : تغییرات مقادیر نیترات و نیتریت طی دوره‌ های فرآوری و نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال
     1681 : تغییرات میزان رسوراترول در برگ و میوه و اثر احتمالی متیل جازمونات بر آن در دو رقم انگور (.Vitis vinifera L) ایرانی
 1682 : تغییرات میزان گلیکوآلکالویید کل و آلفاسولانین در سیب زمینی در طول نگهداری و فرایند حرارتی
 1683 : تغییرپذیری برخی از خصوصیات کیفی خاک سطحی در مقیاس زمین نما در اراضی مرتعی اطراف شهرستان سمیرم
 1684 : تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک USLE در شمال غربی ایران
 1685 : تفاهم سنجی عشایر و مسولان اجرایی، آموزشی، ترویجی و پژوهشی نسبت به مشکلات امور دام و منابع طبیعی در استان اصفهان
 1686 : تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن
 1687 : تکثیر درون شیشه ای نیشکر (Saccharum officinarum)
 1688 : تکمیل و آزمون زیر شکن ارتعاشی سه شاخ
 1689 : تلخی زدایی آب لیمو شیرین با استفاده از رزین پلی استایرن دی وینیل بنزن 
 1690 : تلقیح جدایه های مختلف باکتری Gluconacetobacter diazotrophicus بر روی سه رقم نیشکر تحت شرایط گلخانه ای
 1691 : تنوع آللی ژن های سختی دانه (پوروایندولین a و b) در گندم های تجاری و بومی ایران
 1692 : تنوع برای مقاومت به خشکی در سویا
 1693 : تنوع پاتوژنیک Phaeosphaeria nodorum
 1694 : تنوع در تحمل به شوری در ژنوتیپ های جو زراعی (.Hordeum Vulgare L) و وحشی (H. spontaneum C. Koch)
 1695 : تنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توراثی برنج ایرانی (.Oreza Sativa L) بر اساس صفات مورفولوژیک
 1696 : تنوع ژنتیکی برای برخی از صفات فیزیولوژیک و زراعی در سورگوم دانه ای
 1697 : تنوع ژنتیکی توده های بومی پیاز ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD
 1698 : تنوع ژنتیکی در توده های بومی شبدر ایرانی با استفاده از آغازگرهای نیمه تصادفی
 1699 : تنوع ژنتیکی درون و بین گونه های علف های چمنی چند ساله با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
 1700 : تنوع گونه ای زنبورهای مخملی (.Bombus spp) در دو منطقه کوهستانی البرز مرکزی ایران
 1701 : تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انگور (.Vitis vinifera L) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD
 1702 : تهیه نقشه جنگل های طبیعی استان زنجان با استفاده از داده های سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7
 1703 : توارث محتوای نسبی آب برگ در گندم نان (L. Triticum aestivum) تحت شرایط دیم
 1704 : توزیع شکل های نیتروژن در خاک های آهکی تحت کشت استان فارس و رابطه آنها با ویژگی ‌های خاک
 1705 : توزیع شکل های مختلف روی و ارتباط آنها با ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی استان تهران
 1706 : توزیع فلوراید در آب های زیرزمینی، خاک و تعدادی از گیاهان زراعی منطقه اصفهان
 1707 : توسعه تعدادی از شاخص های حساسیت هیدرولیکی سازه ای و کاربرد آنها در تحلیل فرایند بهره برداری کانال های آبیاری
 1708 : توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش های آماری و هوشمند
 1709 : توسعه و کاربرد مدل رایانه ای مدیریت و برنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان آب در خاک و بارش موثر
 1710 : توصیف افت عملکرد سویا با استفاده از تراکم و بیوماس سورگوم 
 1711 : توصیف فراکتالی اثرات قرق درازمدت و چرای مفرط بر الگوی تغییرات مکانی شماری از ویژگی‌ های شیمیایی خاک
 1712 : تولید آنتی بادی نوترکیب تک دومنی (VHH) علیه آنتی ژن عامل تومور (Muc1) با انتقال ژن VHH به گیاه توتون
 1713 : تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی تکمه ای سفید Agaricus bisporus به منظور افزایش عملکرد
 1714 : تولید پشم و تکرار پذیری آن در شترهای یک کوهانه در مناطق کویری مرکزی ایران
 1715 : تولید رواناب و رسوب در خاکهای با مواد مادری متفاوت در حوزة آبخیز گل آباد، اردستان
 1716 : تولید ژلاتین خوراکی از ضایعات ماهی
 1717 : تولید ژله کم کالری آب سیب با استفاده از پکتین طبق آفتابگردان
 1718 : تولید شاخساره در زیتون رقم دزفولی در کشت درون شیشه ای
 1719 : تولید کاروتنویید از آب پنیر توسط مخمر قرمزرنگ ردوترولا آکنیوروم، جداسازی شده از شیره درختان توس طالقان
 1720 : تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) به وسیله آگروباکتریوم رایزوژنژ
 1721 : تولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی و استفاده از آن در تولید سس سالاد
 1722 : تولید و تسهیم ماده خشک تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در کشت خالص و مخلوط با ذرت (Zea mays) 
 1723 : تولید ویروس چند وجهی هسته ‌ای در لارو برگخوار چغندر
 1724 : تولید کلون های عاری از ویروس ارقام نارنگی ساتسوما از تخمک های نابارور
 1725 : تیپ رشد ژنوتیپ های گندم دوروم و ارتباط آن با برخی صفات زراعی و عملکرد دانه در منطقه مراغه (سردسیر دیم)
 1726 : تیمارهای فیزیکی، شیمیایی و اثرات آن بر عمر انبارداری پرتقال های والنسیا و محلی جیرفت
 1727 : تکمیل دقیق کارهای خلایی صفحه ای با کاربرد و توسعه بذرانداز دمشی
 1728 : جابه جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز
 1729 : جایگزینی سورکوم دانه ای به جای جو در جیره گاوهای شیری و اثر آن بر تولید و ترکیب شیر
 1730 : جایگزینی سیلاژ علوفه کامل گندم با سیلاژگراس در تغذیه بره های پرواری
 1731 : جدا کردن رنگ کاراملی از ملاس چغندرقند و بررسی ویژگی ها و کاربرد آن در صنایع غذایی
 1732 : جداسازی Aspergillus flavus از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین M1 به روش HPLC در شیر گاوداری های تهران
 1733 : جداسازی باکتری های حل کننده فسفات از ریزوسفر لوبیا در اتیوپی و بررسی توانمندی آنها در قابل استفاده نمودن فسفر غیر محلول
 1734 : جداسازی، تشخیص و بررسی بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه فلفل در استان آذربایجان غربی
 1735 : جداسازی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی برخی از جدایه های fluorescent pseudomonads بر روی بعضی از عوامل قارچی مرگ گیاهچه در خوزستان
 1736 : جنبه های فنی، حمایتی و انگیزشی طرح محوری گندم در استان فارس
 1737 : جنبه های فیزیولوژیک بهبود رشد پینه و باززایی گیاهچه در محیط کشت MS تغییر یافته دارای NaCl
 1738 : جنبه هایی از بوم شناسی قارچ های راسته Uredinales در ایران
 1739 : جنگلکاری با آب باران و ارزیابی گونه های مختلف در کوه عون بن علی تبریز 
 1740 : جنین زایی بدنی از کالوس گیاه یونجه (Medicago sativa) با استفاده از اتینیل استرادیول
 1741 : چگونگی تکوین دره زاینده رود
 1742 : حل عددی معادله جریان یک بعدی آب در خاک با استفاده از روش عملگرهای مرجع
 1743 : خالص سازی آنزیم پلی گالا کتوروناز جدایه (IKO6) قارچ Ascochyta rabiei: عامل بیماری برق زدگی در نخود
 1744 : خالص سازی نسبی فیتوتوکسین قارچ Pyrenophora graminea و ارزیابی واکنش توده های بومی جو در مقابل آن
 1745 : خالص سازی، تهیه آنتی سرم و تشخیص سرولوژیکی ویروسهای Y و X سیب زمینی جدا شده از مزارع استان خوزستان
 1746 : خسارت موریانه شن: (Psammotermes hybostoma Desneux (Isoptera Rhinotermitide روی سه گیاه دست کاشت عرصه‌ های شنی خوزستان
 1747 : خصوصیات ژئومورفولوژیک کفه رسی (Claypan) و تاثیر آن بر تنزل اراضی با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مطالعه موردی: منطقه رودشت (اصفهان - ایران)
 1748 : خصوصیات فیزیکی، ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی
 1749 : خفتگی بذر در بنه (.PISTACIA MUTICA F & M)
 1750 : خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی
 1751 : دخالت دادن هدف های چند گانه در برنامه ریزی مزرعه: کاربرد روش برنامه ریزی آرمانی
 1752 : دخالت دولت در بازار برنج، گندم و پنبه در ایران
 1753 : درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)
 1754 : درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی و ارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چند گونه زراعی
 1755 : درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف های غیرچرخشی سودار
 1756 : دشمنان طبیعی شپشک آرد آلو سرو (Planococucus vovae (Nasanov و پارازیتوئیدهای آنها در شیراز، ایران
 1757 : دگرگونی کانی های رسی خاک های مناطق نیمه خشک استان فارس، ایران
 1758 : دور و نیاز آبیاری سه رقم مختلف کلزا در منطقه زرقان استان فارس
 1759 : دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت سیلویی (Zea mays)
 1760 : دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم برنج نشایی در شرایط غرقابی
 1761 : دوره بحرانی مهار علف های هرز لوبیا چیتی (.Phaseolus vulgaris L) در لردگان
 1762 : دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران؛ چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین)
 1763 : دینامیسم جمعیت شته های یونجه و دشمنان طبیعی آنها در اصفهان،‌ ایران
 1764 : دینامیسم جمعیت و توزیع عمودی مگس سفید پنبه Bemisia tabaci و پارازیتوئیدهای آن Encarsia lutea و Eretmocerus mundus روی بادمجان در اهواز
 1765 : رابطه استرس اکولوژیک با طغیان ملخها- بازنگری نتایج پژوهش های فاز در ملخها
 1766 : رابطه بین پلی مورفیسم ریبونوکلئاز قلیایی و ترکیبات حاصل از تجزیه اسیدهای نیوکلئیک در گاو
 1767 : رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی در تاریخ های مختلف کاشت
 1768 : رابطه بین خسارت خوک وحشی (.Sus scrofa L) و خصوصیات ریخت شناختی سوزنی برگان در جنگل کاری های پایین بند شرق مازندران (مطالعه موردی: کوهسار کنده)
 1769 : رابطه بین فراسنجه های (پارامترهای) فیزیولوژیک خون و باروری در ماده گاوهای هولشتین
 1770 : رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه با مقاومت به کمبود آب در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L)
 1771 : رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد
 1772 : رابطه دما و بارندگی و پیش بینی وضعیت اقلیم آینده در منطقه تبریز
 1773 : رابطه رشد نهال افرا پلت (Acer velutinum Boiss) با ویژگی های برگ
 1774 : راندمان آبیاری مزارع نیشکر هفت تپه در استان خوزستان
 1775 : ردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک های جمع آوری شده از جنوب استان کرمان
 1776 : رژیم رطوبتی خاک و بازده ذخیره سازی رطوبت دریک محیط نیمه خشک دیم
 1777 : رسم منحنی های حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های مختلف آماری و مقایسه آن با روش سینوپتیکی برای ایران
 1778 : رشد و نمو سه گونه یونجه یک ساله در دماهای مختلف منطقه ریشه و دمای پایین هوا 
 1779 : رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم های مختلف کاشت در اصفهان
 1780 : رفتار ارتباطی کشاورزان در استان آذربایجان شرقی 
 1781 : رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک (Stethorus gilvifrons (Mulsant و عوامل موثر بر میزان تغذیه آن از کنه های طعمه در شرایط آزمایشگاهی
 1782 : رهیافتی اقتصادی برای برآورد شاخص کیفیت خاک در خاکهای زیر کشت گندم دیم
 1783 : روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
 1784 : روابط صفات و تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد غده و بذر در برخی از پیازهای بومی ایران
 1785 : روابط فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفات زراعی و اجزای عملکرد در گلرنگ
 1786 : روش ساده اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری فعالیت آنزیم پکتین استراز پوست پرتقال
 1787 : روش شاخص سیل اصلاح شده برای برآورد جریان کم و مقایسه آن با روش همبستگی در حوضه آبریز مازندران
 1788 : روش مناسب خاک ورزی در کشت نشایی پیاز 
 1789 : روش های تولید اسکلروت و آپوتسیوم از قارچ Sclerotinia sclerotiorum در شرایط آزمایشگاهی 
 1790 : روش های کنترل آفات و علف های هرز جهت تولید بذر از چین اول در یونجه های بیش از 5 سال در همدان
 1791 : روشی ساده برای تخمین توامان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر خاک
 1792 : رویان زایی بدنی مستقیم و باززایی گیاه در میخک (.Dianthus caryophyllus L)
 1793 : ریاضی بهینه برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای شرکت زراعی دشت ناز مازندران 
 1794 : زمان گل دهی، کمیت و کیفیت دانه گرده برخی از ژنوتیپ های پسته (Pistacia vera L.) در رفسنجان
 1795 : زیست شناسی زنبور سیاه مغزخوار پسته
 1796 : زیست شناسی سنک شکارگر (Nabis capsiformis (Het., Nabidae با تغذیه از سنک قوزه پنبه (Creontiades pallidus (Het., Miridae در شرایط آزمایشگاه
 1797 : زیست شناسی شپشک استرالیایی (Icerya purchasi Mask.(Hom.: Margarodidae در شرایط آزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغ های مرکبات شمال خوزستان
 1798 : زیست شناسی مگس شکارگر (Leucopic glyphinivora Tanas. (Dip.:Chamaemyiidae و کارایی آن در مبارزه بیولوژیک با شته سیاه باقلا (.Aphis fabae Scop) 
 1799 : زیست شناسی کنه تارتن دو لکه ای روی 9 رقم گوجه فرنگی طی مرحله گلدهی در شرایط آزمایشگاهی 
 1800 : زیست شناسی، پارامترهای رشد جمعیت و واکنش تابعی زنبور Lysiphlebus fabarum (Marsh.) (Hym,Braconidae)، پارازیتوئید شته سیاه باقلا (Aphis fabae (Scop.) (Hom, Aphididae در شرایط آزمایشگاهی 

لیست  طرحهای پژوهشی که درا ولویت  قرار دارند

ردیف

موضوع

1

سلولهای خورشیدی و تولید انرژی پاک

2

ژنراتورهای بادی و تولید انرژی پاک

3

پیل های سوختی هیدروژنی

4

بهینه سازی تولیدات دامی وکشاورزی منطقه

5

 روشهای حفظ مراتع و درختچه های جنگلی منطقه

6

ضایعات کشاورزی و نحوه کاهش آن و بسته بندی

7

تجزیه وتحلیل املاح دریاچه ارومیه ونحوه کاربرد آن در صنعت

8

تاثیر نمکهای معلق در فضابراکوسیستم گیاهی و حیوانی  منطقه

9

استفاده از زباله های دانشگاه جهت استفاده از ساخت کود و استفاده از کاغذ های باطله

10

استفاده از ضایعات در بتن برای افزایش مقاومت و سبک سازی آن

11

استفاده از ضایعات پلاستیک در ساخت و سازهای عمرانی

12

مقاوم سازی  و روشهای کاهش انرزی در ساختمان

13

شناسی آداب و رسوم محلی  و حفظ آن

14

بناهای  تاریخی  منطقه و حفظ و مرمت آن

15

بررسی رویکردهای ادبیات بر قناعت و فرهنگ صرفه جویی

16

چیدمان اداری ساختمانهای اداری  و نحوه کاربری برای  موارد مختلف

17

چیدمان اداری ساختمانهای اداری  و تاثیر روانی آن برعملکرد کارکنان

 

استانداردهای پیشنهادی تدوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم رفتاری

 

بر اساس مطالعات کتابخانه ای و کیفی در  طرح پژوهشی با عنوان "  ارزیابی وضعیت موجود و تعیین ملاک­ها و استانداردهای سنجش پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های علوم رفتاری دانشگاه پیام نور" که در پژوهشکده انجام گردیده است، 173 کد معیار اصلی وفرعی برای ارزیابی پایان نامه های مکتوب علوم رفتاری به شرح زیر استخراج گردیده و پیشنهاد می شود توسط اساتید راهنما، مشاور، داور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد توجه قرار گیرد.

 

صفحه عنوان:

1- در صفحه عنوان ابتدا عنوان تحقیق، سپس نام اساتید راهنما و مشاور و سپس نام پژوهشگر (دانشجو) ذکر می شود 2- در عنوان تحقیق (پیمایشی) نام موسسه ای که تحقیق بدان وابسته است ذکر شده است3- در عنوان تحقیق (پیمایشی) سال تدوین گزارش ذکر می شود 4- در عنوان تحقیق (پیمایشی) محل جغرافیایی گزارش ذکر می شود 5- عنوان تحقیق بصورت کوتاه بیان شده و فقط نشانگر متغیر های اصلی پژوهش است 6- عنوان تحقیق از 12 تا 15 کلمه تجاوز نمی کند7- عنوان تحقیق به شکلی ارائه می شود که آن را از سایر تحقیق­ها جدا می کند 8- عنوان تحقیق با کلماتی مثل مطالعه و بررسی و از این قبیل کلمات ... شروع نمی شود 9- کلمات کلیدی مثل( تاثیر، رابطه و ...) در عنوان تحقیق با روش تحقیق بکار گرفته شده مطابقت دارد

چکیده

10- چکیده شامل هدف تحقیق است 11- در چکیده تحقیق به روش تحقیق از نظر گردآوری داده ها اشاره می شود 12- در چکیده به جامعه و نمونه تحقیق اشاره می شود 13- در چکیده به نوع ابزار اندازه­گیری بکار گرفته شده در تحقیق اشاره می شود 14-  در چکیده به اعتبار ابزار اندازه گیری  تحقیقی اشاره می شود 15- در چکیده به یافته های اصلی تحقیق اشاره می شود 16- چکیده شامل نتیجه گیری تحقیق است 17- چکیده بیش از 250 کلمه نیست 18- چکیده شامل توضیحات اضافی خارج از بیان هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری تحقیق نیست

تشکر و قدردانی :

 19- از افرادی که در تحقیق همکاری کرده اند تشکر می شود 20- از سازمان هایی که در تحقیق همکاری کرده اند تشکر می شود

فهرست محتوا:

21- در فهرست محتوا نخست فصل ها شماره بندی شده و محتوای هر فصل به عناوین ، زیر عنوان های مربوط با شماره گذاری های لازم مشخص می شود

فهرست شکلها، نمودارها و جدول اول :

22- شکل­ها، نمودارها و جداول هر فصل با توجه به شماره فصل و عناوین و زیر عنوان های فصل شماره گذاری می شود  23- شماره و عنوان هر نمودار یا شکل زیر آن ذکر می شود  24- چنانچه نمودار یا شکلی از منبع دیگری اخذ می شود در پرانتز پس از عنوان به منبع اشاره می شود 25- جداول با توجه به فصل و عنوان مربوطه شماره گذاری می شود 26- چنانچه جداولی از منبع دیگری اخذ می شود در پرانتز پس از عنوان جدول به منبع اشاره می شود 

فصل اول (کلیات پژوهش )- بیان مساله :

27- در تحقیق زمینه ای تصویر می شود که در آن مسئله مورد نظر رخ داده است 28- ویژگیهای مسئله مورد بررسی در تحقیق توصیف می شود 29- گستردگی مسئله مورد بررسی در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است 30- علل احتمالی بروز مسئله مورد تحقیق بیان  می شود 31- مسئله مورد تحقیق بصورت مشخص در یک حوزه تخصصی محدود می شود 32- اطلاعات کلی درباره تحقیقات انجام شده در مورد مسئله تحقیق ارائه می شود 33- به ناکافی بودن تحقیقات انجام شده در مورد مسئله مورد بررسی اشاره می شود 34- به کاربردهای احتمالی نتایج تحقیق اشاره می شود 35- در پایان، مسئله تحقیق بصورت سوالی مطرح می شود

فصل اول (کلیات پژوهش )- اهداف پژوهش :

36- اهداف پژوهش همجهت با فرضیات یا سوالهای تحقیق است  37- اهداف پژوهش بصورت هدف کلی و اهداف جزئی مطرح می شود 38- محقق قصد خود را در اهداف تحقیق بصورت عملیاتی  بیان کرده که از طریق مشاهدات عینی قابل دستیابی است

فصل اول (کلیات پژوهش )- سوالهای پژوهش :

39- سوالهای تحقیق بصورت جمله­های سوالی مطرح شده اند 40- سوالهای تحقیق با اهداف و فرضیات تحقیق همجهت هستند  41- سوالهای تحقیق توصیفی، رابطه ای یا تفاوتی با توجه به روش تحقیق نوشته شده اند 42- سوالهای تحقیق بصورت جهت دار بیان نشده اند

فصل اول (کلیات پژوهش )- فرضیه های پژوهش :

43- فرضیه های تحقیق بصورت جمله خبری بیان شده اند 44- فرضیه های تحقیق  بصورت جهت دار بیان شده اند 45- فرضیه های تحقیق بصورت روشن و بدون ابهام بیان شده اند 46- فرضیه های تحقیق آزمون پذیرند و با داده های تجربی قابل آزمون هستند

فصل اول (کلیات پژوهش )- مدل مفهومی، تعاریف مفهومی و عملیات :

47-  مدل مفهومی یا چارچوب نظری تحقیق قبل از تعاریف مفهومی و عملیاتی به اختصار ارائه می شود 48- تعریف مفهومی یک واژه توسط واژه های دیگر صورت گرفته است  49- منابع معتبر برای تعاریف مفهومی ذکر می شود 50- تعاریف عملیاتی بر واژه های قابل مشاهده و قابل اندازه گیری استوار است 51- در تعاریف عملیاتی نشانگرها و اعمالی که بتواند اطلاعات مربوط به آن مفهوم یا سازه را فراهم نماید، مشخص می شود

فصل دوم ادبیات پژوهش :

52- ابتدا تاریخچه متغیرهای مورد تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است 53- ارائه مطالب تاریخچه    بر اساس متغیرهای اصلی مورد تحقیق و مسئله تحقیق است 54- مطالب تاریخچه تحقیق مستقیماً با مسئله تحقیق ارتباط دارد 55- مطالب تاریخچه تحقیق از کلی به جزئی (عمومی به اختصاصی) ارائه می شود 56- مطالب تاریخچه تحقیق با یکدیگر ارتباط منطقی دارد 57- تحقیق های انجام شده داخلی مورد بررسی قرار گرفته است 58- تحقیق های انجام شده خارجی مورد بررسی قرار گرفته است 59- تحقیق های انجام شده داخلی و خارجی  مستقیماً با موضوع تحقیق ارتباط دارد 60- در انتها چارچوب نظری تحقیق ارائه می شود 61- منابع ارائه شده در ادبیات تحقیق معتبر است 62- از منابع جدید نیز در ادبیات تحقیق استفاده شده است63- مرجع منابع ذکر شده در  ادبیات تحقیق ذکر می شود 64- در نگارش ادبیات تحقیق نکات دستور زبان ادبیات فارسی رعایت می شود

 فصل سوم (روش  پژوهش )- طرح پژوهش :

65- روش تحقیق از نظر فلسفه روش تحقیق توضیح داده می شود  66- روش تحقیق از نظر کمی یا کیفی بودن توضیح داده می شود 67- هدف تحقیق (بنیادی ، کاربردی یا تحقیق و توسعه ) بدرستی  تعیین و توضیح داده می شود 68- از نظر گرد آوری داده ها، روش تحقیق  تعیین و توضیح داده می شود 69- روش تحقیق کارآیی لازم را جهت پاسخ به سوالهای پژوهش دارد

 فصل سوم (روش  پژوهش )- آزمودنی ها  :

70- جامعه مورد تحقیق در مقطع زمانی و مکانی مشخص تعیین می شود 71- واحد نمونه گیری با توجه به متغیرهای مورد مطالعه انتخاب می شود 72- حجم نمونه بدرستی محاسبه می شود  73- پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه باتوجه مطالعات قبلی یا پیش آزمون در فرمول تعیین حجم نمونه گنجانده می شود 74- دقت احتمالی مطلوب تعیین می شود 75- فرمول مورد استفاده جهت محاسبه حجم نمونه متناسب با مقیاس اندازه گیری متغیرهای مطالعه است 76- روش نمونه گیری   تعیین و توضیح داده می شود 77- روش نمونه گیری با توجه به چارچوب جامعه مورد مطالعه است  78- تخصیص حجم نمونه به جامعه متناسب با روش نمونه گیری است

فصل سوم (روش  پژوهش )- ابزار اندازه گیری:

79- ابزار اندازه گیری بر اساس متغیرهای مورد تحقیق طراحی می شود 80- ابزار اندازه گیری دارای توضیحات همراه در مورد هدف تحقیق  است 81- ویژگی های جمعیت شناختی در ابزار اندازه گیری گنجانده می شود 82- برای هر کدام از متغیرهای تحقیق بصورت جداگانه بیش از یک سوال طرح می شود 83- سوالها، متغیرهای تحقیق را بصورت مستقل می سنجند 84- سوالها جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق جامعیت دارد 85- سوالها طراحی شده جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق صرفاً متغیر مورد نظر را می سنجد 86- ادبیات پژوهش از محتوای سوالهای طراحی شده  جهت  اندازه­گیری متغیرها حمایت می کند 87- نظر خبرگان از محتوای سوالهای طراحی شده  جهت  اندازه­گیری متغیرها حمایت می کند 88- ابزار اندازه گیری  از نظر صوری برای اندازه گیری متغیر مورد نظر ساخته می شود 89-  ابزار اندازه گیری تحقیق با سایر ابزارهای دیگری که برای اندازه گیری متغیر مورد نظر ساخته می شود شباهت دارد 90-  ابزار اندازه گیری تحقیق با ابزارهایی که  متغیرهای دیگری بجز  متغیر مورد نظر را می سنجد شباهت ندارد 91- داده های تجربی تحقیق از ساختار سوالها جهت  اندازه گیری متغیرها حمایت می کند 92- مقادیر قابلیت اعتماد برای مقیاسها محاسبه شده و قابل قبول است 93- پاسخ به سوالهای ابزار اندازه گیری از یکدیگر مستقل هستند

 

 

فصل سوم (روش  پژوهش )- روش اجرا:

94-   مراحل انجام تحقیق به ترتیب زمانی توضیح داده می شود 95- نمودار انجام مراحل تحقیق ترسیم می شود 96- به اجرای پیش آزمون و چگونگی آن اشاره می شود 97- به جزئیات اجرایی مراحل تحقیق که در قسمتهای دیگر اشاره نشده، پرداخته می شود

فصل سوم (روش  پژوهش )- روش تحلیل داده ها:

98- نحوه تنظیم و تلخیص داده های تحقیق توضیح داده می شود 99- به آمار توصیفی مورد استفاده برای تحلیل یافته های تحقیق اشاره می شود 100- در صورت نمونه گیری به آمار استنباطی  مورد استفاده برای تحلیل یافته های تحقیق اشاره می شود 101- دلیل استفاده از آزمونهای آماری ذکر می شود  102- هر یک از آزمونهای آماری به تفصیل با ذکر فرمولهای آماری توضیح داده است

فصل چهارم (تجزیه وتحلیل آماری یافته های پژوهش ):

103- مقدمه فصل به مراحل کلی انجام شده بصورت خلاصه اشاره می کند 104- آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه همراه با جدول فراوانی ارائه می شود 105- برای ویژگیهای جمعیت شناختی  نمودار ترسیم می شود 106- آمار توصیفی سوالها ابزار اندازه گیری ارائه می شود 107- مقادیر سوالهای ابزار اندازه گیری بمنظور محاسبه متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق جمع     شده اند 108- قبل از محاسبه مجموعه سوالها مقادیر سوالهایی که بصورت منفی مطرح شده اند معکوس شده اند 109- داده های گمشده قبل از شروع تحلیل مورد بررسی قرار گرفته و جایگزین شده اند 110- داده های پرت، مشخص شده و در مورد آن تصمیم­هایی اتخاذ می شود  111- در صورت استفاده ازآمار پارامتری نرمال بودن متغیر  های مورد مطالعه تحقیق توسط نمودار هیستوگرام یا در نمونه های کوچک آزمونهای استنباطی بررسی نرمال بودن مثل آزمونهای کلوموگرف سمیرنف یا شیپرو بررسی شده اس 112- همگنی واریانس های متغیرهای مورد تحقیق در تحلیل هایی که دارای این مفروضه می باشند توسط نمودار پراکندگی یا آزمونهای استنباطی مثل آزمون لوین بررسی می شود  113- خطی بودن روابط متغیرهای مورد تحقیق در تحلیل هایی که دارای این مفروضه می باشند توسط نمودار پراکندگی یا تحلیل اضافه ها توسط رگرسیون خطی بررسی می شود 114- بر اساس نتایج تحلیل مفروضات فوق، تبدیلهای مناسب برای داده ها انجام می شود 115- ترتیب ارائه یافته های  استنباطی بر اساس ترتیب ارائه سوالهای تحقیق و متعاقباً سوالهای ابزار اندازه­گیری است 116- انتخاب آزمونهای استنباطی بر اساس ماهیت سوالهای تحقیق است 117- انتخاب آزمونهای استنباطی بر اساس مستقل یا جفت بودن متغیرهای تحقیق است118- آزمون آماری انتخاب شده نسبت به آزمونهای قابل استفاده دیگر از دقت بیشتری برخوردار است 119- آزمونهای استنباطی  بصورت جداول فارسی ارائه شده است120- قسمتهای مختلف جداول آزمونهای استنباطی  تفسیر می شود 121- نتایج کلی آزمونهای آماری در جهت پاسخ به سوالهای تحقیق بصورت خلاصه آماره داخل پرانتز ارائه می شود 122- نتایج نهایی تحلیل یافته جهت پاسخ به سوالهای تحقیق در پایان فصل بصورت آزمون فرض ارائه می شود

 فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادها ) :

123- گزارش فصل پنجم ابتدا با گزارشی مختصر درباره مسئله تحقیق و یافته های مربوط به سوالها یا فرضیه های تحقیق آغاز می شود 124- نتایج یافته های تحقیق بدون ذکر دوباره یافته های آماری ارائه می شود 125- نتایج بدست آمده نسبت به فصل یافته ها بیشتر توضیح داده می شود 126- نتیجه گیری به ترتیب سوالها یا فرضیات تحقیق انجام می شود 127- یافته های تحقیق با یافته های تحقیق های داخلی وخارجی بیان شده در ادبیات تحقیق مقایسه می شود 128- یافته ها با نظریات موجود در ادبیات تحقیق مقایسه می شود 129- وجه تشابه یافته ها با تحقیق های قبلی و نظریات موجود مورد تاکید قرار گرفته و توضیح داده می شود 130- وجه تمایز یافته ها با تحقیق های قبلی و نظریات موجود مورد تاکید قرار گرفته و توضیح داده می شود 131- دلایل احتمالی تمایز یافته ها با تحقیق های قبلی و نظریات موجود توضیح و تبیین می شود 132- عملیات بررسی تشابه و تمایز یافته ها برای همه سوالهای تحقیق و کلیات تحقیق انجام شده است133- با توجه به یافته های  تحقیق  پیشنهاد های عملی برای تصمیم گیری و  کاربرد نتایج ارائه می شود 134- با توجه به    یافته های تحقیق پیشنهادهای نظری برای تحقیقات بعدی ارائه می شود 135- به محدودیتهای تحقیق اشاره می شود

- ارجاعات درون متن

136- در ارجاع به یک اثر دارای یک مولف بصورت (نام خانوادگی، مولف، سال انتشار اثر:شماره صفحه ) عمل می شود 137- اگر ارجاع بعدی به همان منبع باشد بصورت (همان:شماره صفحه) عمل می شود 138- اگر ارجاع بعدی به همان منبع  و همان صفحه باشد بصورت (همان) عمل می شود 139- اگر میان ارجاع بعدی به همان ارجاع قبلی به یک اثر دوصفحه یا بیشتر فاصله افتاده است از ذکر همان منبع خودداری شده و ارجاع کامل درون متن داده می شود 140- اگر کتاب چند جلدی مورد استفاده قرار گرفته است ، بعد از نام مولف به شماره جلد بصورت (نام خانوادگی، مولف،شماره جلد، سال انتشار اثر:شماره صفحه ) اشاره  می شود 141- اگر اثری دو مولف داشته ، هر دو ذکر می شود 142- اگر اثری بیش از دو مولف داشته ، بعد از نام دو مولف (و دیگران ) ذکر می شود 143- در ارجاع به فرهنگ ها و دائره المعارف ها بصورت (نام اثر، شمار هجلد، شماره صفحه ) عمل می شود 144- در ارجاع به متن های استخراج شده از پایگاههای اینترنتی بصورت (نام پایگاه ، تاریخ ) عمل می شود 145- در متن فارسی چنانچه از منبع غیر فارسی استفاده شده باشد از درج نام، حرف یا عدد به زبان غیر فارسی خوددداری می شود 146- شماره و عنوان هر نمودار زیر آن ذکر می شود 147- چنانچه نمودار یا شکلی از منبع دیگری اخذ می شود در پرانتز پس از عنوان به منبع اشاره می شود 148- جداول با توجه به فصل و عنوان مربوطه شماره گذاری می شود 149- شماره و عنوان هر شکل زیر آن آمده است 150- چنانچه جداولی از منبع دیگری اخذ می شود در پرانتز پس از عنوان جدول به منبع اشاره می شود 151- عنوان جداول بالای آن ذکر می شود 152- ارجاع جداول زیر آن ذکر می شود 153- شیوه ارائه یادداشتها در سراسر گزارش به یک صورت است

 

-        کتابنامه

154- در ارائه کتب تالیفی با یک مولف به صورت (نام خانوادگی مولف، نام (سال نشر) ، عنوان کتاب شامل عنوان اصلی و فرعی به  ایرانیک / ایتالیک ، تعداد مجلدها ، نوبت چاپ ، محل انتشار ، ناشر .) عمل می شود 155- اگر اثر، چاپ اول است نوبت چاپ ذکر نمی شود 156- از ذکر عناوین مانند دکتر، مهندس ، آقا و .... خودداری می شود 157- چنانچه محل نشر ، نام ناشر یا تاریخ نشر اثری نامعلوم است به ترتیب بجای آنها (بی تا ) و (بی جا ) ذکر می شود 158- در ارائه کتب تالیفی با بیش از یک مولف بصورت (نام خانوادگی مولف اول ، نام مولف اول ؛ نام خانوادگی مولف دوم (سال نشر). عنوان کتاب شامل عنوان اصلی و فرعی به  ایرانیک / ایتالیک ، تعداد مجلدها ، نوبت چاپ ، محل انتشار ، ناشر .) عمل می شود 159- در اثر تالیفی با بیش از یک مولف تنها نام مولف اول بصورت مغلوب درج می شود 160- در ارائه کتب ترجمه شده بصورت (نام خانوادگی مولف، نام (تاریخ نشر اثر ترجمه)، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم، تعداد مجلدها ، نوبت چاپ ، محل انتشار ، ناشر .) عمل می شود 161- در ارائه مقاله تالیفی یا ترجمه شده بصورت (نام خانوادگی مولف، نام (زمان نشر) ، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم، عنوان مجله به ایرانیک / ایتالیک ، دوره یا سال ، شماره نشریه، تاریخ نشر، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله) عمل می شود 162- چنانچه مولفی در یکسال چند اثر داشته باشد، در کنار سال نشر داخل کمان از حروف ابجد (برای فارسی) یاحروف لاتین ( برای غیر فارسی ) استفاده می شود 163- چنانچه از بیش از یک اثر مولف نام برده می شود اولویت اول بر اساس سال ( از جدید به قدیم ) و اولویت دوم بر اساس الفبای عنوان اثر است 164- از ذکر نام مولف از اثر دوم به بعد اجتناب می شود و بجای آن خط تیره بکار رفته است  165- در ارائه کتابهای مقدس ، آثار مشهور وکهن ، فرهنگ ها ، دانشنامه ها  و دائره المعارف ها ، عنوان کتاب مقدم بر مفسر و گرد آورنده ذکر می شود 166- در ارئه پایگاه های اینترنتی به ترتیب حروف الفبا عمل می شود . بدین ترتیب که پس از درج کامل آدرس با 5/0 سانتی متر فاصله تاریخ (ماه/روز/ سال) هم درج می شود 167- منابع به تفکیک منابع فارسی ولاتین ذکر می شود 168- تمام منابع استفاده شده در متن گزارش در فهرست منابع آورده می شود

پیوست ها

169- یک نسخه از ابزار اندازه گیری پیوست می شود 170- داده های تفصیلی گرد آوری شده که در متن گزارش عرضه نمی شود به پیوست ارائه می شود 171- بروندادهای تحلیلی یا نرم افزاری که در متن گزارش عرضه نمی شود به پیوست ارائه می شود 172- صفحات پیوست به طور جداگانه از متن گزارش شماره گذاری می شود 173- صفحات پیوست به صورت مسلسل  شماره گذاری نشده است

 

 

 

 

عنوان مقاله

برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی با هسته رسی بر بستر صلب

ارزیابی بهبود مدلسازی رفتار خاک به کمک نظریه حالت آشفته

بررسی پارامترهای ژئوتکستایل جهت بهینه یابی موقعیت در سیستم زهکشی زیر سطحی جاده ها

تجزیه و تحلیل سازه های زیرزمینی تحت اثر انفجار با استفاده از روش های عددی

ارزیابی علل هوازدگی و تخریب سنگها در بناهای تاریخی

بررسی مقاومت محدود نشده خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک و تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن

بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ‌کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود

پهنه بندی خطر زمینلرزه در استان اصفهان به روش احتمالاتی

بررسی تاثیر افزایش مقاومت فشاری محدود نشده خاک رسی تثبیت شده با آهک و ارتباط آن با کاهش میزان واگرایی خاکهای رسی

تأثیر شعاع و موقعیت پنجره برداشت در تعیین میانگین و انحراف استاندارد طول اثر ناپیوستگی‌ها به روش ژانگ و انیشتین

مقاومت برشی ورفتارتنش-کرنش خاک های آلوده

بررسی فنی تاثیر وجود گچ بر خصوصیات فیزیکی خاک رس لاغر (مطالعه موردی: کانال انتقال آب طرح دشت ارایض واحد عمرانی 5)

Stochastic Finite Element Method for Reliability Analysis of Earth Structures

بررسی پنج مورد آزمایش مقیاس کامل در پیش‌بینی رفتار بار-جابجایی شمع‌ها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط(CPT) و روش المان‌های منفصل

Modeling Uncertainties in Soil Properties by Random Finite Element Method

بررسی عملکرد ابزار دقیق در تونلها و متروها

ارزیابی نشست ماسه لای دار مخلوط شده با خرده لاستیک وکابردآن دربخش سابگرید راه آهن

تحلیل پایداری شیب با سطح لغزش بیضوی به روش جانبوی ساده شده

نحوه¬ی بسترسازی زیر لاینینگ کانال و لاینینگ کانال انتقال آب شبکه¬ی آبیاری سدّ یامچی

ارزیابی نشست ماسه لای دار مخلوط شده با خرده لاستیک وکابردآن دربخش سابگرید راه آهن

ارزیابی و تحلیل نشست های سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقیق

طبقه بندی مهندسی و تعیین ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگی ساختگاه

بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای سنگریزه ای با رویه آسفالتی بر اساس مدل سازی با میز لرزه

حد بالای ضریب ظرفیت باربری با استفاده از مکانیزم گسیختگی اصلاح شده

بررسی مشخصات خزشی مصالح قرضه ریزدانه سد خاکی مجن با استفاده از مفهوم نسبت ca/cc

مقاومت برشی خاک های غیر اشباع در شیروانی های خاکی

بررسی تنش موثر پایان ساخت در مقاطع مختلف سدهای خاکی واقع در دره¬های تنگ

بررسی شکست جریان در آزمایش های زهکشی نشده خاک های ماسه ای

ارزیابی شکست سد و تأثیر مدیریت ایمنی سد بر کاهش خطر شکست

Reliability Analysis of Static Soil Liquefaction Using Random Finite Element Method

ارزیابی اثرات ساختگاه ناشی از جنبش های نیرومند زمین در خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان

ارزیابی تأثیر شرایط خارجی و تنش بر پایداری و تغییرشکل تونل‌های دوقلو

ارزیابی تأثیر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی خاک بر ایمنی و تغییرشکل تونل‌های دوقلو

تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

بررسی تاثیر پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک های ساحلی در عمق کوبش و ضخامت سپرهای لغزش گیر ساحلی با مدنظر قرار دادن شرایط جزر و

کاربرد مصنوعات ژئوسنتتیک در سیستم های محافظت ساحلی

بررسی تاثیر تخلخل دوگانه بر تحکیم ثانویه

بررسی اثر انفجاربروی یک سازه پناهگاهی بتنی زیرزمینی مسلح به ورق های نازک فولادی

استفاده از فرآیند قوس زدگی در سیستم خاکریز مسلح متکی بر شمع

مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شبیه سازی عددی پی سطحی

بررسی پارامترهای مؤثر بر تغییرشکل اسکله های کیسونی تحت نیروی دینامیکی امواج

تحلیل المان محدود و آزمایشگاهی سیستم خاکریز مسلح متکی بر شمع

مقایسه نتایج آنالیز الاستیک و آنالیز عددی شمع قائم تحت بار جانبی

برآورد اثر ریشه درختان در افزایش ضریب اطمینان شیروانی¬ها

تعیین شدت درزه‌داری حجمی و مدل‌‌سازی سه‌بعدی هندسی-ژئوتکنیکی دیواره جنوب‌شرقی معدن چغارت

تحلیل استاتیکی دیواره‌های گود میخ‌کوبی شده (Nailing)

بررسی پارامترهای موثر در تحلیل نشت و پایداری سد های خاکی همگن

بررسی رفتار کف پوشهای رسی بالادست سدها

Identification and Management of Dispersive Soils

نقش مدلسازی دقیق تکیه¬گاه¬های سنگی در ارزیابی پایداری سدهای قوسی

بررسی دوران و نشست آنی پی دایره¬ای تحت بار خروج از محور در خاک ماسه¬ای

مقایسه سهم باربری سیستم پی مرکب در خاک رس به کمک نرم افزار FLAC 3D

ارزیابی رفتار اندرکنش خاک و شمع، جهت برآورد رابطه ظرفیت باربری جانبی

بررسی آزمایشگاهی شکست و خردشدگی مصالح دانه ای تحت تاثیر بار فشاری محوری در شرایط محصور

Improve HVNR Technique by Using Wavelet Transform

طرح زهکش کانال کنارگذر دریاچه شهرک شبکه آبیاری و زهکشی مغان

تحلیل پاسخ لرزه ¬ای خطی معادل دو بعدی آبرفت شهر کرمانشاه

بررسی تقویت سازه های بتنی بوسیله ورق های FRP در مقابل بار انفجار

تحلیل عددی پایداری دیوار حائل با Relieving Plate

Determination of critical failure surface in slope stability analysis using optimization algorithms (PSO & GA)

تحلیل پایداری شفت در محیط های شهری با استفاده از روشهای عددی((FLAC 3D

بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر نوسانات سطح آب مخازن سدها بر اثر امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش با استفاده از روش شیء متحرک

بررسی خصوصیات ژئومکانیکی تثبیت خاک‌های نباتی با سیمان و ماسه

ارزیابی تاثیرتعیین مدول عکس العمل بستر بر مبنای مطالعات ژئوتکنیک، در هزینه تمام شده فونداسیون

مقایسه نتایج معادلات مجزا و غیرمجزای تحکیم در لایه‌های افقی

بررسی اثر اندازه پی نواری و مدول الاستیسیته خاک در تخمین ضریب عکس العمل بستر

بررسی پتانسیل واگرایی خاک دشت جنوب شهر شیراز

بررسی مسائل ژئوتکنیکی و ابنیه فنی در زلزله 21 مرداد 1391 آذربایجان‌شرقی

مروری بر تحقیقات انجام گرفته بر روی پی‌های دریایی

لزوم مقاوم سازی گنبدهای دوپوسته

بررسی ژئومکانیکی ریزش دیواره غربی معدن چاه گز به روش عددی و تعیین شیب بهینه دیواره

بررسی نشست پذیری و ضریب نفوذپذیری خاکهای رسی تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن در آزمایش تحکیم

بررسی تغییرات ضریب نفوذپذیری خاک رس واگرای تثبیت شده با اهک و تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن در ازمایش تحکیم

بررسی اثر ابعاد و شاخص کیفیت توده سنگ(RMR) بر رفتار تونل های نعل اسبی و ارائه روشی ساده برای محاسبه تغییر مکان تاج تونل

بررسی رفتار سازه‌های بتنی و فولادی در اثر زلزله 21 مرداد 1391 اهر، هریس و ورزقان

ارزیابی تأثیر خصوصیات هندسی تونل‌های دوقلو بر پایداری و تغییرشکل آن‌ها

بررسی اثر شکل هندسی هسته در رفتار لرزه ای سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی

بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود

جانمایی بهینه حسگرها در توده خاک اطراف ساختمانهای در مجاورت تونلهای دوقلو تحت زلزله حوزه دور

بررسی تأثیر نانوذرات بر کنترل خواص خمیری ماسه لای‌دار

بررسی تأثیر سیلیکات سدیم بر ظرفیت باربری ماسه

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با شمع تحت شرایط سر آزاد به روش کاهش مقاومت برشی

شمع های مارپیچ (Screw Piles)، روشی نوین در پی های عمیق

کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی روانگرایی

بررسی مقاومت روانگرایی و پارامترهای دینامیکی دو نوع مصالح خاکی استفاده شده در سدهای خاکی بر اساس نتایج آزمایش های ستون تشدید و سه محوری سۼ/font>

تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک – شمع

بررسی تأثیر انفجار در زیر خاک بر سازه ی سطحی با در نظر گرفتن اثر روانگرایی خاک

روش تعادل حدی برای محاسبه¬ی ضرایب ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر بر شیب خاکی نامحدود در حالت تراوش

برآورد مشارکت فازها در خاک های دانه ای با دانه بندی دوگانه

مقایسه نتایج بهینه سازی قاب های فولادی تحت قید تنش و جابجایی با قاب های بهینه شده تحت قید فرکانس

ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه ای مبحث 10 در طراحی سازه های دارای سیستم قاب مهاربندی همگرای ویژه

مشکلات مدل کم کلی(Cam-Clay) اصلاح شده به عنوان مدل رفتاری خاکهای رسی اشباع

کاربرد آسترهای رسی ژئوسنتتیک ( GCL )

بررسی اثر ریزدانه بر روی ماسه¬های بادی تثبیت شده با پسماند¬های نفتی

بررسی مدلسازی عددی و تحلیلی پیچ سنگهای رزینی در تونل ها

بررسی تاثیر ویژگی¬های ساختگاه بر عملکرد دیوار¬های حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده¬های لاستیک فرسوده

مقایسه روش های بدون شبکه و حجم محدود بر پایه ی اجزای محدود در تعیین روانگرایی خاک اطراف خط لوله تحت بارگذاری زلزله

بررسی روانگرایی بستر دریا در اطراف لوله های نفت و گاز تحت بارگذاری زلزله

تثبیت خاک واگرا با استفاده از باکتری باسیلوس اسفاریکوس

ارزیابی مشخصات ژئوتکنیکی مخلوط های ماسه و پودر تایر با استفاده از ماسه بندر امیر آباد

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر شیب

تأثیر فرآیند الکترواسمزی در اصلاح پارامترهای مقاومتی و جذب کلر و سولفات از خاک

نیرو و ممان خمشی در شمع منفرد و گروه در حالت استاتیکی و دینامیکی

انتخاب مقطع بهینه بدنه سد خاکی کله سر با وجود محدودیتهای مختلف منابع قرضه

بررسی ضرایب انتشار مولکولی و جذب سطحی آلاینده های هیدروکربنی در رس اشباع

A Simulation Approach to Predict Uniaxial Compressive Strength of Shale and Sandstone Samples Using Artificial Neural Network

ارزیابی کمی ریسک زمین لغزش در جنوب استان اردبیل (منطقه هشتچین، البرز غربی)

ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل پیش بینی فضائی در منطقه هشتچین (جنوب استان اردبیل)

بررسی نقش خصوصیات فیزیکو- شیمیائی کانی¬های رسی در ناپایداری شیروانی¬ها در منطقه هشتچین (جنوب استان اردبیل)

ارزیابی کمی ریسک زمین لغزش در جنوب استان اردبیل (منطقه هشتچین، البرز غربی)

ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل پیش بینی فضائی در منطقه هشتچین (جنوب استان اردبیل)

نقش خصوصیات فیزیکو- شیمیائی کانی های رسی در ناپایداری شیروانی ها در منطقه هشتچین (جنوب استان اردبیل)

تعیین نسبت بهینه پودر نانو سیلیس به سیمان به منظور بیشینه مقاومت فشاری محصور نشده به کمک روش های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم دسته پرندگان

ارزیابی تأثیر مشترک سیمان و نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر

بررسی تأثیر نانو سیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر

روش های متداول نگهداری گودبرداری های عمیق مستند به گزارش های اجرایی

اثر انفجار بر سد خاکی

بررسی ضرائب تقویت شتاب در سطح با استفاده از تحلیل یک بعدی پاسخ زمین و مقایسه با مطالعات مشابه (مطالعه موردی: خط شمالی-جنوبی مترو اصفهان)

اثر مسلح کننده پت روی رفتار مکانیکی ماسه

رفتار تحکیم پذیری خاک رسی آلوده یافته با مواد آلی

بررسی اثر تراوش آب بر پایداری دیواره های سپری مهاربندی شده در خاک های اشباع و نیمه اشباع

بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشست درکانال انتقال آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه یامچی)

ظرفیت باربری و جابجایی گروه شمع تحت بار جانبی و لنگر خمشی در ماسه

ارزیابی جامع ریسک در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد گیوی )

توسعه‌ی معیار شکست جانستون به توده‌های سنگی‌ درزهدار

بررسی تاثیر سطح آب و تراکم خاک در رفتار لرزه ای چاه ها با استفاده از آزمایش های میز لرزه 1g

Recommended Method for Soil Nailing to Provide Stability of Drill Hole in the Loose Soil

An analytical reliability assessment of cohesive vertical cut stability

بررسی روابط بین پارامترهای ژئوتکنیکی و نتایج آزمایش پرسیومتری

بررسی تأثیر آهک و سیمان بر مقاومت برشی زهکشی شده خاکهای رسی پیش تحکیم یافته

استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی برای بررسی کارایی میراگر ویسکوز مایع در بهسازی سازه های بتنی

آنالیز تحلیلی اصطکاک سطحی منفی در شمع منفرد با استفاده از روش قطعه به قطعه

بررسی اندرکنش سیستم های ژئوترمال و زمین لرزه ها و استفاده از حرکات لرزه زمین ساخت در اکتشاف منابع ژئوترمال، مطالعه موردی منطقه آتشفشانی س

محاسبه تنش¬ها و جابجایی¬های اطراف تونل¬های دایره¬ای به روش عددی المان مرزی غیرمستقیم

مطالعه و بررسی مشخصات خاک تحت تأثیر گچ طبیعی(مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان)

بررسی درصد مجاز گچ در خاکریزهای کانال های آبیاری وزهکشی(مطالعه موردی: پروژه های آبیاری و زهکشی دشت ارایض خوزستان)

رفتارنگاری و تحلیل تغییر شکل تونل راه آهن و تاثیر آن بر عملکرد تونل (مطالعه موردی تونل 85 راه آهن ایران)

آسیب نگاریِ فرار آب از مخزن سدهای خاکی با استفاده از رادار نفوذیِ زمین (GPR) مطالعه موردی سد انار

تأثیر مکش بافتی بر پارامتر های مقاومت برشی خاک رس غیر اشباع

آنالیز پایداری شیروانی های خاکی غیر اشباع

بررسی روش های تخمین نشست ایجاد شده در اثر روانگرایی در خاک های ماسه ای

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد با برنامه‌نویسی بیان ژنی (Gene Expression Programming)

بررسی پوشش های بالادستی سدهای خاکی

پهنه بندی خطر روانگرایی و نشست ناشی از آن: مطالعه موردی شهر بابل

بررسی اثر سولفات سدیم ومنیزیم بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره فولادسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان

بررسی عددی عملکرد گروه شمع در شیب های خاکی تحت تاثیر پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی لرزه ای

المان درزه و کاربرد آن در بررسی اندرکنش دیوار آببند و پی سدهای خاکی

بررسی لرزه‌ای فونداسیونهای شمع دار در خاک ماسه‌ای سست

تحلیل عددی شمع با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis 3D (مطالعه موردی: خاک زیر پی مدرسه شهید رجایی یاسوج)

کنترل و کاهش نشست سطح زمین با استفاده از تزریق جبران کننده

تحلیل حدی شیروانی های خاکی مسلح به روش قطعات افقی حین زلزله

روش های محاسبه نیروی مویینگی بین ذره ای در خاک های نیمه اشباع

مقایسه ای بین آسیب های وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تحت بارگذاری زلزله

طراحی و ساخت دستگاه جعبه‌ی برش لایه‌ای شفاف و میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه‌ی انزلی

مطالعه زمین لغزش روستاى بالازرین آباد استان مازندران

ارزیابی و آنالیز حساسیت هندسی تاثیر ژئوتکستایل بر خاکریز ماسه‌ای مسلح شده

The Inspection of Dimensions and Geometry of Disks on Their Dynamic Stiffness Using the Cone Model

بررسی رفتار شمع‌ها در مجاورت خاکریزها و یا شیب‌های واقع بر خاک نرم با در نظر گرفتن اثر خزش

تئوری بلوک لغزش نیومارک برای محاسبه تغییرمکان شیروانی های خاکی

بررسی اثر انفجار سطحی بر روی تونل متروی مشهد

مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونل¬های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده

ارزیابی دینامیکی سدهای خاکی سنگریز و ارائه معیار جدید طراحی

تاثیر هم زمان خرده لاستیک و پلیمر مایع بر پارامترهای مقاومتی خاکهای ماسه ای

بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ در ساختگاه سد سرابی تویسرکان با نگرشی بر نتایج آزمایش های نفوذ پذیری لوژان

ارزیابی پارامتر های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سرابی تویسرکان به¬منظور طراحی¬ پرده آب¬¬¬¬بند

تأثیر مقدار و پلاستیسیته ریزدانه پلاستیک بر نحوه تولید فشار آب حفره ای ماسه با استفاده از آزمایشهای برش ساده تناوبی

بهسازی خاک روانگرا با استفاده از روش ستون سنگی

بررسی رفتار شمع تحت بار محوری در خاک لایه‌ای به روش اجزای محدود

Reliability analysis of CPT and SPT probabilistic Bayesian models for liquefaction

ارزیابی سلامت شمع های بتنی درجاریز با استفاده از روش انتشار موج (مطالعه موردی شمع های بتنی مجتمع فولاد کاوه بندرعباس)

بررسی تأثیر توأم الیاف پلی پروپیلن و سیلیکات سدیم بر ظرفیت باربری ماسه

بررسی تاثیر فشار سربار مؤثر قائم (v´ơ) بر اعداد نفوذ استاندارد درخاک¬های ماسه¬ای

استفاده از روشهای عددی جهت بهینه سازی طراحی میخکوبی

ارزیابی و بررسی آماری عملکرد ابزار دقیق در سدهای خاکی

بررسی تأثیر خصوصیات فیلتر بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی

مطالعه تأثیر خصوصیات مقاومتی خاکریز بر جابه¬جایی افقی دیوار خاک مسلح شده با تسمه فلزی

بررسی رفتار پی ها واقع بر خاکریزماسه¬ی مسلح به ژئوسنتتیک بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی

بررسی تأثیر پرده آببند و صلبیت پی بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی

تحلیل سه بعدی جابجایی دیواره گود در خاک اشباع با در نظر گرفتن اثر زهکش

بررسی عددی دو بعدی وسه بعدی پایداری شیروانی خاکریز راه تحت اثر بار متحرک

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر فایبر فلزی و ماسه در بهبود خواص انقباضی خاک بنتونیت

مطالعه ازمایشگاهی اثر الیاف پئوپیلن بر روی خواص انقباضی خاک بنتونیت

بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن

An extended elasto-plastic model for unsaturated clays

بررسی تورم خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک

روابط تجربی برای محاسبه پارامترهای برشی خاک تثبیت شده با سیمان گوگردی

روابط تجربی برای محاسبه مقاومت فشاری محصور نشده¬ی خاک تثبیت شده با سیمان گوگردی

طراحی ژئوتکنیکی شمع های مبدل حرارتی

کارایی روش های تراکم دینامیکی

One-dimensional site response reliability assessment of damped soil: A comparative study

بررسی عملکرد رفتار مکانیکی خاک رس تثبیت شده با آهک وضایعات نخ پ پ . جوشی نساجی

بررسی آزمایشگاهی اثر ضایعات فرش در مقاومت برشی خاک رس

توالی لرزه‌ای و اثرات خاص آن بر سازه‌ها

Rock slopes stability reliability assessment based on geometrical properties

مقایسه اختلاف نتایج تحلیل سازه بتنی کوتاه بر روی ماسه متراکم با و بدون لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه با استفاده از نرم افزار 3D Foundation

بررسی تاثیر سختی فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سدهای دوقوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن- فونداسیون

نحوه مخلوط سازی به روش همگن و ساخت نمونه های خاکهای چسبنده مسلح با رشته های مجزا با توزیع تصادفی

عوامل موثر بر پاسخ لرزه ای زمین های نرم مستعد ایجاد اضافه فشار آب حفره ای با استفاده از تحلیل عددی

بررسی تاثیر مدل فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش عناصر محدود

تاثیر سختی پی بر روی رفتار دیوارهای خاک مسلح شده با ژئوسینتیتیک

گذر جریان درون محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از مدل های شبکه ای

مدلسازی پارامترهای تناوبی خاکهای غیر اشباع و استفاده از آن در تحلیل پاسخ لرزه¬ای خطی معادل

Thermodynamic approach to governing differential equations of unsaturated poroelastodynamic media

بررسی اثر اندرکنشی خاک و سازه برای دیوار برشی بتن مسلح و خاکهای مختلف

بررسی حساسیت و تیکسوتروپی خاک ریز دانه و رسم منحنی برگشت

اجرای خطوط لوله انتقال آب در خاکهای مساله دار

بررسی تغییرات سختی ماسه رس دار سست تحت سیکل های بارگذاری غیر تناوبی

بررسی تأثیر تغییرات ضخامت تیغه دیوار حائل برعملکرد آن با استفاده از مدل‌سازی عددی دوبعدی و سه‌بعدی

بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اندازه ذرات و تغییرات تنش قائم در زاویه اصطکاک داخلی و زاویه اتساع و سختی برشی خاک های دانه ای با آزمایش برش مستق

ارزیابی عملکرد دیوار میخکوبی شده پیش تنیده

مطالعه آزمایشگاهی تثبیت خاک جهت کاهش پتانسیل رمبندگی با استفاده از تکنولوژی تزریق آهک

شبیه سازی اثر انفجار زیرزمینی و پاسخ آن برروی سازه محبوس شده در خاک اشباع بوسیله نرم افزار Ls-dyna

مروری بر پدیده فرونشست و راه های مقابله با آن

بررسی مدل‌های مختلف تراوش و فشارآب حفره‌ای در تونل‌های حفاری شده در زیر سطح آب زیرزمینی

شبیه سازی عددی تأثیر ابعاد زهکش افقی بر دبی نشت، نیروی زیر فشار و ضریب اطمینان سد خاکی

طبقه بندی خاک برمبنای برآورد ظرفیت باربری مجاز و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن در منطقه بیست و دو تهران

بررسی اندرکنش خاک- سازه در رفتار لرزه ای شالوده های شمع – رادیه در خاک روانگرا

بررسی تاثیر اندرکنش تونل خط 7 متروی تهران و تونل توحید در مقادیر نشست سطح زمین به کمک مدل سازی عددی

ارزیابی تثبیت شیروانی های خاکی جهت افزایش پایداری شیب با دو نوع مسلح کننده مهار و نیل

بررسی سیستم لارژ پانل بهبود یافته

مقایسه روش های ارائه شده در تعیین ضرائب ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی تحت بارهای لرزه ای

بهینه سازی تکنولوژی گودبرداری های عمیق به روش شمع نگهبان

تحلیل عددی و نظری اثر موج برشی بر تونل‌ کم‌عمق با در نظر گرفتن اندرکنش پوشش و زمین اطراف

حضور فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک

A constitutive model for unsaturated soil-structure interfaces

بررسی مروری تاثیر ژئوسنتتیک ها بر افزایش ظرفیت باربری و نشست پی های نواری روی خاکهای ماسه ای و رسی تحت نیروهای لرزه ای

مکانیزم رمبش لس های گلستان

مدل رفتاری ماسه از دیدگاه مفهوم حالت

بررسی تأثیرات فرکانس ارتعاش ساختگاه بر روی ترک‌های به وجود آمده در مسجد وکیل شیراز با استفاده از برداشت ریزلرزه‌ها

بررسی تأثیرات تزریق بتن به پی برج کج شده‌ی ارگ کریم خان زند شیراز بر روی فرکانس غالب ارتعاش و شاخص آسیب‌پذیری آن با استفاده از اندازه‌گیؼ/font>

پایدارسازی دائمی گودبرداری هتل های نرگس مشهد

ارائه مدل پیش بینی روانگرایی خاک با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک و تحلیل حساسیت پارامترها

بررسی رفتار دینامیکی لوله های مدفون در سطوح شیبدار

روابط تجربی میان چند مشخصة مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی

بررسی معیارهای شکست سنگ با روش بهینه سازی تابو و برازش منحنی

مدل سازی عددی ناپایداری ناشی از نشت در خاک های ماسه ای در مجاورت دیواره آب بند

تخمین ضریب نفوذ پذیری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

بررسی رفتار تغییر حجم خاکهای تثبیت شده با سیمان

تحلیل عددی تاثیر لایه بندی خاک (افقی و شیب دار) بر روی پایداری تونل ها

مطالعه موردی و تحلیل عددی پارامتر های تاثیر گذار بر ظرفیت باربری و میزان نشست ریز شمع های شالوده

بررسی تاثیر نفوذ شیرابه زباله های شهری بر مقاومت برشی خاک رس (مطالعه موردی محل دفن زباله واقع در سراوان رشت)

Evaluation of static liquefaction of loose sand using an elasto-plastic effective stress model

تأثیر ویژگی های مصالح سنگدانه ای تثبیت نشده بر رفتار تغییرشکل دائمی لایه اساس

بررسی خصوصیات تراکمی ترکیبات ضایعات آسفالت وبتن تثبیت شده با سیمان برای استفاده در لایه اساس

ارزیابی غیرمستقیم احتمال وقوع تورم در خاک‌های مسیر کانال ناحیه جنوب شبکه آبیاری پایاب سد ستارخان اهر با استفاده از حدود آتربرگ

بررسی اثر ابعاد بر ظرفیت باربری پی های سطحی

بررسی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت باربری فشاری شمع های باریک شونده با استفاده از روش عددی

روند توسعه کاربرد پی شمعی در بهره برداری از انرژی زمین گرمایی

محاسبه ضریب ایمنی و برسی احتمال ریزش در دیواره شرقی معدن گل گهر

تحلیل هیدروسیستم توده سنگ و تاثیر آن بر پایداری دیواره ( مطالعه موردی دیواره شرقی معدن گل گهر )

نقش بیوفیلم ها در فیلترهای بیولوژیکی برای حذف آلودگی از محیط آبی

تحلیل الاستوپلاستیک تونل‌های تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با درنظرگرفتن نیروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگ

مروری بر تاثیر دما بر رفتار و خصوصیات خاک رس

پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP )

بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل در مناطق شهری (مطالعه موردی تونل قطار شهری اهواز)

ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی

بهبود خاک با استفاده از روش تراکم دینامیکی ومزایا و محدودیت های آن

مروری بر رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با خرده های لاستیک

ارزیابی تاثیر آهک بر اندرکنش خاک رس – ژئوسنتتیک با آزمایش برش مستقیم

تحلیل عددی فشار جانبی دینامیکی خاک تحت اثر بار ضربه وارد بر پی ماشین‌آلات مجاور

مدلسازی سد خاکی با استفاده از نرم¬افزار FLAC 4.0

تاثیر تثبیت خاک های ریزدانه با سیمان بر روی ضریب تحکیم

بررسی قابلیت تخریب توده¬سنگ و تأثیر عوامل ساختاری بر آن با UDEC

اصلاح خواص مکانیکی خاکهای رسی با استفاده از براده ی آهن

بررسی اثرات شیب سطحی زمین روی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل

تاثیر افزودن پودر لاستیک بر مدول برشی و نسبت میرایی در خاکهای ماسه ای

تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر وجود و افزایش تعداد ریز شمع ها بر ظرفیت باربری و نشست شالوده

مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم ژئوسنتتیک در تصفیه خانه فاضلاب بابلسر

بررسی جابجایی بین میخ و خاک شیب های مسلح شده تحت بارهای دینامیکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

ریزپهنه بندی پارامترهای وزنی حجمی و نوع خاکهای جنوب تهران در عمق 2-0 متر با استفاده از نرم افزار GIS

بررسی لرزه خیزی و شرایط خطرپذیری لرزه ای استان قم

ضرورت بررسی و تحلیل ساختگاه سازه های ویژه و نمود آن در اقتصاد طرح

بررسی تاٌثیرمدل رفتاری خاک در عملکرد سیستم ریزشمع تحت بارگذاری دینامیکی

بررسی تاثیر خصوصیات مکانیکی و هندسی ژئوگرید درکاهش نشست کوله پلها با استفاده از روش المانهای محدود

مروری بر کنترل نیمه‌فعال ارتعاش سازه‌ها : مکانیزم ها

مروری بر کنترل نیمه‌فعال ارتعاش سازه‌ها : ابزارها

روش اصلاحی در آزمایشات تست سلامت شمع با مدل ویسکوالاستیسیته خطی، بررسی موردی ناحیه فلر پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر ورقه‌های پلاستیکی ضایعاتی بر میزان CBR خاک‌ شنی

بررسی بهسازی ماسه‌ با استفاده از ضایعات پلاستیکی پلی‌اتیلن‌ترفتالات (پت)

مقایسه و ارزیابی روش های عددی در تحلیل پایداری گودبرداری ها

بررسی نقش لایه ی درشت دانه واقع بر رس نرم در توزیع تنش ناشی از پی سطحی

آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر پایداری بدنه خاکریزهای راه

مدلی برای بیان رفتار تنش – برش خاک های سیمانی و ارائه پوش گسیختگی برشی بصورت تابعی از مشخصات خاک مورد نظر

روش های اجرایی گود برداری در مهندسی ژئوتکنیک و معضلات اجرایی آنها

مروری کلی بر روش‌های تحلیل پایداری‌ سینه‌کار تونل حفر شده به روش EPBS

تعیین اندیس آسیب¬پذیری و کلاس ریسک سازه¬های سطحی واقع در مسیر تونل¬های دوقلوی خط یک قطار شهری تبریز

تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها

تحلیل دینامیکی بر روی عملکرد لرزه ای ریز شمع ها

بررسی تأثیر درجه ی شیب در تحلیل پایداری شیروانی ها با بهره گیری از روش های تعادل حدی و روش اجزای محدود

اصلاح رابطه ظرفیت باربری ترزاقی برای پی های مربعی با نرم افزار PLACXIS 3D FOUNDATION

بررسی تاثیرات گودبرداری های عمیق روی تونل های مترو

بررسی اندرکنش خمش-کمانش در شکست پی های شمعی در خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای

بررسی رفتار مکانیکی ستون‌های سنگی معمولی و مسلح شده با ژئوسینتتیک (مطالعه موردی: پی مخازن گازی پارس جنوبی)

بررسی خصوصیات خاک ومسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک

استفاده از نظریه گراف ها در بهینه سازی آرایش میخها در دیوارهای میخ کوبی شده

بررسی خواص مهندسی لسها و قابلیت آنها در منابع قرضه سدها و سازه‌های آبی

ارزیابی عددی تأثیر پارامترهای ژئوتکستایل برظرفیت باربری ونشست شالودة احداث شده برروی رس مسلح برای ساختمان¬های با ارتفاع متوسط

مرور بر درک مکانیسم شکست شمع ها در خاک روانگرا تحت بار زلزله از گذشته تا کنون

بررسی پیکربندی بهینه برای دیوار برشی همبند

برآورد رسوب معلق بر اساس مورفومتری شبکه زهکشی در زیرحوضه‏های رودخانه اترک (زیرابه و قوردانلو)

بهسازی رفتار لرزه ای سیستم مهاربندی چهارضلعی مفصلی بر پایه آلیاژهای حافظه دار شکلی

طراحی، بررسی پایداری شیب‌ها، تحلیل تنش و نشست و پوشش‌گذاری محل دفن زباله شهری مطالعه موردی شهر داریون

Evaluating the effects of fluctuating groundwater level upon settlement and stiffness of soil using finite elements method

مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده

بررسی جانمایی تسهیلات تجهیز کارگاه سد بختیاری با رویکرد مهندسی ارزش و ارائه مدل بهبود چیدمان با الگوریتم کرافت (Craft)

مکانیسم رفتاری هسته سد خاکی

مقایسه ﺗﺄثیر آلاینده‏های فلز قلیائی و فلزسنگین بر تغییر خصوصیات خمیری خاک های رسی

تاثیر سرباره فولادسازی کارخانه ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک

تاثیر سرباره فولاد سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک

مدل‌سازی ارتعاش ناشی از حرکت قطار در تونل با استفاده از روش المان محدود ‌مرزی ‌مقیاس شده

تحلیل خطر زلزله ساختگاه تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران

تحلیل دینامیکی سد خاکی تحت تأثیر زلزله¬ میدان نزدیک و مقایسه آن با زلزله های بدست آمده از مطالعات متعارف لرزه خیزی "مطالعه موردی سد نازلټ/font>

اولویت بندی افزایش سیمان ، آهک وماسه بادی به خاکهای رسی بااستفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی

ویژگی های زلزله های میدان نزدیک و روش شبیه سازی مصنوعی آنها

تأثیر شاخص نسبت فرکانسی در پاسخ های تغییر مکانی ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن

مقایسه روش های تعادل حدی و عددی جهت آنالیز پایداری شیب های سنگی

کنترل افت حجم زمین و عمق قرارگیری تونل تحت تاثیر حفاری EPB TBM

بررسی سه عامل کربنات، ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه در قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین با بهره¬گیری از نانوپودرهای رسی

ارزیابی ریزساختاری فرایند هیدراسیون سیمان در تثبیت و جامدسازی آلاینده¬های فلز سنگین

ارزیابی قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین توسط خاک¬های واگرا

ارزیابی ریزساختاری و درشت ساختاری بهسازی خاک¬های واگرا با ترکیب سیمان-آهک

بررسی و مقایسه تاثیر آهک وماده نانوپلیمرCBR PLUSبرروی مشخصات فنی خاک رس بادامنه خمیری پایین

پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه آلوارس به وسیله روش مربع کای در سیستم GIS

پهنه بندی خطر زمین لغزش شهر گرمی استان اردبیل

بررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک درسدخاکی تحت مدل رفتاریCam-Clay اصلاح شده درهسته

استفاده از مصالح سنگریز(راکفیل) درسدهای خاکی وبررسی سد سنگریزه ای

بررسی روابط تجربی بین عدد نفوذ استاندارد و زاویه¬ی اصظکاک داخلی خاک

بررسی عددی اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی ، مطالعه موردی سد البرز

مطالعه تأثیر EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدایی شده

اندرکنش خاک و لوله مدفون

بررسی عددی مقایسه تراوش در حالتهای بدون تمهیدات آب‌بندی و با تعبیه دیوار آب‌بند در سدهای خاکی

مقایسه‌ی طیف پاسخ حاصل از آنالیز غیرخطی لایه‌های خاک تحت اثر تحریک سنگ بستر با طیف آیین‌نامه‌ی 2800 ایران

بر آورد اثر ریشه ی درختان در پایدارسازی شیروانی ها با استفاده از آنالیز سه بعدی

ارزیابی ساخت تونل در مناطق شهری و تأثیرات آن روی نشست و تغییر شکل زمین

کاربرد و معرفی شمع های پیچی به عنوان سیستمهای باربر

تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی پشت شکسته روی عملکرد آن طی زلزله

تجزیه و تحلیل ساختار دینامیکی خاک به روش عناصر محدود

تعیین رابطه همبستگی بین دو کمیت عدد نفوذ استاندارد (N) و مدول پرسیومتری (Ep)

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمعهای مخروطی در خاک ماسه ای شکسته

بررسی روشهای طراحی شمع در خاکهای روانگرا

بررسی روشهای طراحی پیهای شمع – رادیه

تحلیل لرزه ای خاکریز مرتفع دوطرفه مسلح شده با ژئوگرید

مقایسه تعداد شمع ها وریز شمع های مورد استفاده در ساختمان های احداث شده برروی خاک رس نرم با ظرفیت باربری پایین

تحلیل پایداری شیب پله در معدن منیزیت حوض¬سفید سربیشه، خراسان جنوبی

پر کردن هیدرولیکی، پارامتر کلیدی در پر کردن کارگاههای استخراج شده معدن هشونی کرمان، عامل موثر در ایمنی و استخراج

بررسی آزمایشگاهی تاثیر بهسازی به روش تزریق بر نفوذپذیری خاک های ماسه ای آلوده به شیرابه زباله های شهری

تاثیرآلودگی ناشی ار نفوذ شیرابه زباله های شهری بر عملکرد تزریق در ماسه

استفاده از تکنیکهای دورسنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاسهای منطقه ایی و ناحیه ایی بمنظور پهنه‌بندی مناطق مستعد لرزه خیزی در مطالعات اوټ/font>

بررسی روشهای متداول اصلاح خاکها

تاثیرات سیکل های یخبندان و ذوب بررفتار ژئوتکنیک زیست محیطی خاک های آلوده به فلزات سنگین

بررسی لزوم بکارگیری فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک

ارزیابی دقت همبستگیهای تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد با استفاده از نتایج آزمایشات ژئوفیزیک

بررسی ژئو تکنیک محل سد خاکی

ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی واقع بر خاک های غیراشباع

بررسی تاثیر دوده کربن (کربن¬بلک) و نانو سیلیس بر روی شاتکریت در سیستم¬های نگهداری تونل

تحلیل پایداری وطراحی سیستم نگهداری موقت تونل گاران با استفاده ازروش¬های عددی وتجربی

بررسی منحنی های ظرفیت برای قاب های خمشی فولادی

معرفی انواع مکانیزم های گسیختگی شمع در خاک های روانگرا

بررسی پاسخ دینامیکی شیروانی تحت اثر زلزله

ارزﻳﺎﺑﻲ وضعیت ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ هرزندات مرند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ثانویه (SPI)

بررسی اثر سیمان بر روی خط حالت پایدار و نقاط تغییر فاز ماسه ی فیروزکوه

طراحی هندسی پیت نهایی معدن تاگویی 2 بوکسیت جاجرم

کاربرد انرژی زمین گرمایی جهت تهویه مطبوع در اقلیم های مختلف کشور

تاثیر توأمان حفرتونل¬ها برهم دیگربا استفاده از روش¬های عددی وتجربی

بررسی ارتباط بین خصوصیات کانی شناسی و فیزیکی ماسه سنگ ها با مقاومت کششی آنها

بررسی مقدماتی استخراج سنگ آهن آنومالی 8 بافق با استفاده از نرم افزار Datamine3

طراحی محدودۀ نهایی معدن تاگویی 4 بوکسیت جاجرم

تحلیل پایداری دیواره های پیت نهایی معدن تاگویی 4 بوکسیت جاجرم به روش تحلیلی

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر همزمان نانوسیلیس و دوده کربن(کربن بلک) بر روی دیوار آب بند بتنی سدهای خاکی

بررسی تاثیر بار قائم بر واکنش جانبی شمع با نسبت های لاغری متفاوت تحت بار توام قائم وجانبی واقع در خاک های لایه ای

تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تزریق پذیری تکیه گاه چپ ساختگاه سد کمال صالح اراک

تعیین شیب نهایی معدن تاگویی 2 بوکسیت جاجرم با استفاده از روش عددی

مسلح کردن شیب خاکی با مهار و میخکوبی و تحلیل آنها با نرم افزار Plaxis و SlopW

بررسی پاسخ دینامیکی خطوط لوله مدفون در شیروانی تحت اثر زمین‌لغزش ناشی از زلزله

بررسی احتمال گل گرفتگی دستگاه TBM در مسیر خط 2 قطار شهری تبریز

مقایسه عددی مدلسازی دو بعدی و سه بعدی انتشار گسلش در سدهای خاکی

بررسی روش‌های نوین استفاده از انرژی ‌زمین‌گرمایی

ارزیابی جامع ریسک در سدهای خاکی با استفاده از روش Bureau ( مطالعه موردی سد گیوی )

اثر بارگذاری انفجاری بر عملکرد لایه های خاک مسلح شده با ژئوگرید

شبیه سازی عددی پایداری شیب های خاکی با استفاده از مسلح کننده ها

مقایسه‌ی روش‌های اعمال اثر گروه روی طراحی شمع‌ها تحت اثر بار جانبی

ارزیابی نقش سیلیکافیوم در بازده تثبیت خاک های تورمی

مدلسازی فیزیکی رفتار تحکیمی خاک ‌های رسی با استفاده از دستگاه محفظه تحکیم بزرگ‌ مقیاس

مطالعه عددی ظرفیت باربری پی نواری روی شیب در خاک های مختلف به روش اجزاء محدود

تأثیر تغییرات دما بر مقاومت برشی خاک ماسه¬ای مسلح شده بالاستیک

تاثیر توأم کانی ساخت ومشخصات مایع منفذی بر رفتار تورمی رسها

پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP )

بررسی نشت در پی سد خاکی

بررسی اثر وقوع پدیده تحکیم بر روی رفتار دراز مدت دیواره های میخ کوبی شده

پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه سبلان با استفاده از روش مربع کای در سیستم GIS

مقایسه اثر ترمیم کننده بتن ویژه بر روی خصوصیات مکانیکی و پارامترهای مقاومت برشی خاک چسبنده و رمبنده

ارزیابی عددی تأثیر تداخل شالوده‌های سطحی بر نشست پی تحت بارگذاری سیکلی

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش AHP (مطاله موردی: بخش مارگون شهرستان بویر احمد)

بررسی امواج وارد بر خاک و استفاده از روش های غیرمخرب لرزه ای در برآورد ضرایب فیزیکی و مکانیکی توده سنگ ها در شهرستان دنا

بررسی اثر مواد پلیمری بر روی پارامترهای مقاومت برشی و رمبندگی خاکهای رمبنده

مقاوم نمودن خاک با استفاده از غلتک های ویبراتوری

بررسی تاثیر ماده ترمیم کننده بتن ویژه بر مقاومت فشاری و خصوصیات تورمی خاک رسی

روش های تثبیت بستر خطوط ریلی

مقایسه ای بر روشهای تحلیل شمع تحت نیروی جانبی

بررسی تاثیر دانسیته بر مدول الاستیسیته ماسه به کمک آزمایش بارگذاری صفحه

تعیین چقرمگی شکست مود I سنگ ها با استفاده از روش خمش نمونه های نیمه دیسکی با شکاف مستقیم

تأثیر سرعت ساخت بر پایداری سد خاکی با در نظر گرفتن رفتار غیراشباع

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر شیب

مطالعه تحلیلی و عددی برآورد فشار سینه کار در تونل های حفاری شده با ماشین EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد)

بررسی و تحلیل تراوش سد خاکی تنگوئیه

ارزیابی نتایج آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی ناهمگن با استفاده از نرم افزار های SEEP/W و) SEEP/3D مطالعه موردی سد نیان و شمیل در استؼ/font>

مقایسه اختلاف نشست پی نواری انعطاف پذیر در دو حالت زبر و صاف بر روی سطح شیب دار

بررسی تأثیر شکل خورده لاستیک در تقویت مقاومت برشی خاک ماسه ای مسلح شده بالاستیک

ارائه مدلی جهت برآورد خرج ویژه بهینه الگوی آتشباری با استفاده از سیستم¬های فازی (مطالعه موردی تونل معدن انگوران )

پایدارسازی گود با استفاده از شمع

بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاکهای دانه ای به روش بیولوژیکی

مقایسه نتایج تحلیلهای استاتیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذناپذیر مایل در دره های تنگ با در نظر گرفتن اثر ساخت سد و بدون

مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذ¬¬ناپذیر مایل در دره های تنگ

بررسی همبستگی بین ضرایب کشسان خاک حاصل از آزمایش‌های سه محوری و برش مستقیم

بررسی اثر دانه بندی و pH محلول سمانتاسیون در بهسازی بیولوژیکی خاک های ماسه ای

بررسی آزمایشگاهی شکست و خردشدگی مصالح دانه ای تحت تاثیر بار فشاری محوری در شرایط محصور

ارزیابی دینامیکی تونل خط 2 قطار شهری مشهد تحت اثر بار انفجار داخلی

معرفی و کاربرد فناوری Xitrack در خطوط بالاستی راه آهن

تأثیر pH و ترکیب کانی¬ساخت بر بازده روش الکتروسینتیک در رفع آلودگی مس از

تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش شهر گرمی استان اردبیل

مقایسه عملکرد استاتیکی و لرزه ای سد های خاکی با هسته و رویه آسفالتی

پیش‌بینی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل با استفاده از شبکه‌های عصبی – فازی (مطالعه موردی؛ پروژه ادامه خط یک متروی مشهد)

مطالعه تاثیر شرایط اولیه نمونه های خاک رسی رمبنده بر میزان پتانسیل فروپاشی آنها

بررسی تغییرات مقاومت برشی برای خاک¬های رسی تثبیت شده با آهک دردرصد رطوبت بالا

بررسی تغییرات حدود خمیری برای خاکهای رسی تثبیت شده با آهک در درصد رطوبت بالا

بررسی تغییرات تورم برای خاک¬ رسی تثبیت شده با آهک در درصد رطوبت‌های مختلف در آب شهری و اسیدی

روش¬های شناسایی خاک¬های منبسط شونده و راهکار¬های علاج بخشی آنها

مطالعه اثر شیرابه بر رفتار ژئوتکنیکی پوشش¬های رسی محل دفن پسماندهای خانگی

آنالیز پایداری شیب با استفاده از روش بهینه سازی جستجوی هارمونی

مقایسه معیارهای شکست برای توده سنگها به روش بهینه سازی (تابو)

مطالعه اثرات زلزله‌های نزدیک‌گسل پی‌درپی بر نیازهای تغییرمکان نسبی قاب‌های بتن مسلح بلندمرتبه

بررسی عملکرد لرزه¬ای قاب¬های خمشی بتن مسلح ویژه با ارتفاع کوتاه و متوسط تحت تأثیر زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل پی‌درپی

تاثیر ناهمسانی مصالح فونداسیون سنگی برپاسخ دینامیکی سد دوقوسی بتنی

تاثیر سختی فونداسیون سنگی برپاسخ دینامیکی سد دوقوسی بتنی

بررسی تاثیرافزودن پلیمر به خاک، در کاهش فرسایش داخلی سدهای خاکی

مطالعه عددی پدیده جوشش در پی های آبرفتی سازه های هیدرولیکی به دو روش تفاضل محدود و المان محدود

مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر جوشش ماسه در پایین دست سازه های هیرولیکی و ارائه ی ضریب اطمینان با استفاده از الگوریتم برنامه نویسی ژنتی

پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش AHP

اثر شیب هسته بر پدیده قوس‌زدگی در سدهای خاکی

بررسی رفتار خودبازگردانندگی دیوار های بتنی پیش ساخته پس تنیده غیرمقید

ارایه یک طرح بهینه از سیستمهای نگهدارنده گودبرداریها (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)

بررسی تأثیر تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزه‌ای

مطالعه تاثیر نصب سیستم نگهداری انعطاف پذیر برای تونلها در زمین های مچاله شونده

بررسی اثرات روانگرایی بر شمع های منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان

بررسی اثرات روانگرایی بر شمع های منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان

تحلیل برگشتی وارزیابی تاثیر تغییرات تراز مخزن سد بر پایداری زمین لغزش

مطالعه تاثیر اندازه خرده لاستیک روی ظرفیت باربری خاک ماسه‌ای

بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودن سیمان و آهک بر میزان واگرایی خاک منطقه ی سیمین دشت گرمسار

ارزیابی فشار آب حفره ای وتغییرشکل سد خاکی ایوشان با استفاده از تحلیل برگشتی بدست آمده از قرائتهای ابزاردقیق

بررسی اثر بشقابی شدن در مدل وینکلر از طریق مقایسه با روش اجزاء محدود

بررسی نیروهای دینامیکی وارده بر دیوار ساحلی صندوقه ای با استفاده آزمایش های مدل میزلرزه

ارزیابی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با ارتفاع متفاوت با در نظرگیری اندرکنش سازه و خاک سخت

بررسی پارامترهای مقاومتی خاکهای رمبنده

مقایسه آماری تغییرشکل ایجاد شده درگودبرداری به روشهای میخکوبی و انکراژ در مطالعات موردی

تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک خاک ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان

مدلی برای بیان رفتار تنش کرنش و گسیختگی خاکهای دانه ای بصورت تابعی از تنش همسان و کرنش برشی

مدلسازی سه بعدی گودهای تثبیت شده با قابهای فولادی و اثر سختی اعضاء قاب در کنترل تغییرشکل این گودها

مقایسه تغییرشکلهای مدل سازی دوبعدی و سه بعدی در گودهای تثبیت شده با روش انکراژ با نظرگرفتن سختی گوشهها

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاک های ماسه ای نواحی ساحلی بندرعباس به کمک نتایج آزمایش SPT

پهنه‌بندی مشخصه‌های ژئوتکنیکی لایه‌های زیرسطحی در بندر امام خمینی (ره)

مقایسه عملکرد نرم افزار تفاضل محدود FLAC2D در رفتار نگاری لرزه‌ای موج‌شکن سنگریزه‌ای در مقایسه با نتایج حاصله از مدل فیزیکی

بررسی و شبیه سازی تاثیر ناهمگنی ذاتی سنگ ها بر خواص و رفتار مکانیکی(به خصوص مکانیزم شکست) سنگ پیرامون سازه های زیرزمینی

مطالعه لرزه‌ای دیواره¬های خاکی پایدار شده به روش ترکیبی میخکوبی و ریزشمع

بررسی تأثیر پارامترهای هندسی برروی دیواره¬های گودبرداری مسلح شده با روش ترکیبی استفاده از میخکوبی و ریزشمع

تاثیر مواد آلی بر خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاکهای رسی

بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای کنترل نشت

بررسی ارتفاع خاک مسلح بر پایداری و ظرفیت باربری دیوار حائل مسلح به ژئوتکستایل

بررسی مقایسه ای ظرفیت باربری پی های سطحی در ماسه کربناته و سیلیکاته با استفاده از مدل سازی فیزیکی

بررسی اثر جنس خاک بر پایداری و ظرفیت باربری دیوار حائل مسلح به ژئوتکستایل

مدلسازی سه بعدی ارتعاشات زمینی ناشی از عبور قطار زیرزمینی

بررسی تاثیر شاخص های ناپایداری در رفتار زهکشی نشده ماسه های سیلت دار

ارزیابی نقش پارامترهای موثر بر رفتار اصطکاکی خاک آلی پیت و ژئوتکستایل

برآورد سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی منحنی بیضیوار موج رایلی در منطقه درگهان قشم

تحلیل عددی رفتار شالوده نواری برخاک های سست ماسه ای ریزدانه بندرعباس تقویت شده با ستون های سنگی

مدلسازی عددی ریز شمع در زمین های سنگی مسئله دار

مقایسه روش های مختلف بیومهندسی و بیوتکنیکی در پایدارسازی شیروانی ها

تحلیل شبه استاتیکی شیروانی های خاکی اشباع و نیمه اشباع

مدلسازی فیزیکی شمع‌های راندنی به‌کمک دستگاه فشار مخروطی همه‌جانبه

بررسی معیار فیلتر برای سد‌های خاکی با مصالح هسته مرطوب

مطالعه عددی اثر چیدمان بر رفتار بار-تغییرشکل پی‌های گسترده و گروه شمع

بررسی رفتار دینامیکی فونداسیون‌های واقع در نزدیکی شیب به کمک روش مدل مخروط

پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده سدجیرفت با استفاده از روش منطق فازی

تحلیل همبسته رفتار یک سد خاکی- سنگریزه‌ای در مراحل ساخت و آبگیری و بررسی پتانسیل ترک هیدرولیکی در هسته

بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای سنگریزه ای با رویه آسفالتی بر اساس مدل سازی با میز لرزه

بررسی رفتار ماسه های سیلت دار با استفاده از خطوط حالت پایدار و تخلخل

پیش¬بینی عملکرد T.B.M در سنگ سخت به روش RME براساس منطق فازی

مدل سازی عددی اثر بار دینامیکی بر روی پایداری توده سنگ درزه دار در دیواره غربی معدن مس سرچشمه

بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای شفته آهکی متراکم

روش تحلیل تقریبی سیستم فونداسیون رادیه - شمع برای سازه های بلند

مطالعه تأثیر روش حفاری تونل بر نشست زمین با مدلسازی عددی سه بعدی

روش مستقیم طرّاحی براساس تغییرمکان برای دیوار برشی

مقایسه رفتار لرزه¬ای دیوارهای خاک مسلح تسمه فلزی و زمین مصنوع¬های پلیمری (Geosynthetics)

بررسی نقاط ضعف و قوت استفاده از مفهوم ضریب اطمینان در مباحث ژئوتکنیک با تاکید بر مفهوم قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

مکانیابی سد باطله معدن مس درآلو به روش منطق فازی

پایش زمین لغزش های محدوده سد جیرفت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

عملکرد جت گروت و انکر در گودبرداری‏های واقع در رس‏های نرم دریایی

ارائه الگوریتم برنامه زمان بندی در پایدارسازی دیوارهای حائل میخکوبی و مهار برای کاهش هزینه و زمان

پهنه بندی ضریب افقی زلزله در ایران در طراحی لرزه ای دیوارهای حائل به روش تغییر مکان های مجاز

مدیریت ریسک ژئوتکنیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تاثیر خاکستر پوسته برنج بر مقاومت وتورم خاک رس تثبیت شده با آهک درمجاورت سولفات

بررسی مشکلات ژئوتکنیکی ساختگاه سد در سازندهای تبخیری با مطالعۀ موردی سد آربان

مدلسازی نشست زمین در اثر برداشت آب زیرزمینی در دشت اردبیل

بررسی، تحلیل و کاربرد شمع های PHC و مکشی

اثر سازه های مجاور بر رفتار لرزه ای تونل

بررسی اثر خصوصیات ژئوتکنیکی درزه ها روی راک بولت های تزریقی در تونل ها

آخرین دستاوردهای پایدارسازی شیروانی ها با روش های میخکوبی و انکراژ

عوامل موثر بر پایداری سدهای خاکی در حین زلزله

تحلیل و مقایسه منحنی نگهداشت آب – خاک برای نمونه های دست نخورده و بازسازی شده

بررسی عملکرد لرزه ای ریزشمع ها در پایداری ترانشه های قائم

بررسی تاثیر شکل سازه زیرزمینی بر عملکرد آن در مقابل بار انفجار زیرسطحی

بررسی تاثیر سطح مایع درون مخزن زیرزمینی قرار گرفته در برابر بار انفجار زیرسطحی

بررسی اثر ورقهای CFRP در مقاوم سازی سازه های مدفون در برابر انفجار در برابر بار انفجار زیرسطحی

بررسی عملکرد رفتار مکانیکی خاک رس تثبیت شده با آهک وضایعات نخ پ پ . جوشی نساجی

تخمین مقدار مدول الاستیسیته E در عمق با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه در خاک‌های یکنواخت

شناسایی خاک های رمبنده در استان سمنان و ارزیابی پتانسیل رمبندگی آن ها

روند تزریقات و ارزیابی عددی کارآیی پرده آب بند سد مخزنی شهر بیجار

بررسی روند نفوذ پرتابه ها در لایه های مختلف زمین

بررسی کرنش برشی در توده سنگ ساختار شماره 1 تونل رخ تحت اثر اعمال بار دینامیکی

بررسی کرنش حجمی در توده سنگ ساختار شماره 1 تونل رخ تحت اثر اعمال بار دینامیکی

بررسی جابجایی توده سنگ ساختار شماره 1 تونل رخ تحت اثر اعمال بار دینامیکی

تحلیل لرزه ای سد های بتنی (مطالعه موردی سد دو قوسی بختیاری استان لرستان)

بررسی پارامترهای موثر در حفاری تونل‌های دوقلوی قطارشهری مورد مطالعه: خط 2 مترو شیراز

بررسی اثر گسترش جانبی خاک بر سازه های ساحلی با مدلسازی عددی

بررسی اندرکنش خاک و تونل‌های دوقلوی قطار شهری در مراحل حفاری به روش مکانیزه (TBM-EPB) در خط 2 متروی شیراز

اثر مولفه قائم زلزله در تعیین نیروهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

تحلیل سه بعدی خاک مسلح شده با ژئوتکستایل(ژئوسنتتیک)بانرم افزارآباکوس

اثر ارتفاع روباره بر تعیین ضریب رفتار تونلهای زیرزمینی با مقطع نعلی شکل با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

تحلیل حد بالای ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های نواری با روش Discontinuity Layout Optimization

توسعه الگوریتم محاسبه کیفیت توده سنگ بر اساس آنالیز تصویری مغزه های حفاری (مطالعه موردی: معادن تاگوئی)

تعیین شیب بهینه پایدار در دیواره شمالی پیت معدن تاگوئی 6 جاجرم نسبت به الگوهای مختلف ریزش

مطالعه اثر نسبت تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه بندر انزلی

مطالعه عددی رفتار لوله مدفون در خاک تحت تأثیرحرکت گسل امتدادلغز با روش اجزای محدود

امکان سنجی پیش بینی سابقه اعمال تنش های برجا بر اساس آنالیز ناهمواری های سطوح درزه

ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های نواری روی توده‌های سنگی با معیار هوک-براون با روش مشخصه‌های تنش

تحلیل باربری جانبی شمع‌های منفرد تحت بار استاتیکی در خاک‌های لایه‌ای با روش دیفرانسیل کوادریچر

بررسی عملکرد شمع های تحت بارگذاری جانبی در مجاورت گسل

تخمین تغییرشکل های وابسته به زمان تونل ها با در نظرگرفتن رفتار الاستو-پلاستیک

اثر ضخامت آبرفت بر نحوه انتشار گسلش سطحی

بررسی مکانیسم رفتاری شیروانی های سنگی پایدار شده با المان پیچ سنگ

ارزیابی رفتار خاکریزهای مسلح شده با ژئوتکستایل-تاکید بر طول بهینه مسلح کننده

بررسی موردی تاثیر ساختگاه بر پارامترهای حرکت نیرومند زمین در محل سایت آب شیرین کن مپنا قشم

تأثیر ناپایداری گودها در طراحی سازه های نگهبان خرپایی

مقاومت حالت پایدار در خاکهای مخلوط شن و ماسه

بررسی اثرات ساختگاه بر پارامترهای حرکت زمین در جزیره قشم

بررسی مطالعات انحام شده در زمینه اثر لاستیک فرسوده بر مقاومت برشی خاک های دانه ای

مقایسه عددی رفتار پی های سطحی و استوکی از لحاظ جابجایی بر روی خاکهای با قابلیت روانگرایی

بررسی مقاومت برشی خاک رس واگرای اصلاح شده با ولاستونیت و اسید فسفریک بافر شده با فلز روی (مطالعه موردی)

بررسی تاثیر میزان عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک در هسته رسی سد مخزنی عنبران

تحلیل دینامیکی خطوط لوله مدفون در شیروانی

عملکرد شمع های تراکمی در پیشگیری از آسیبهای روانگرایی وارد بر دیوار ساحلی سپری مهار شده

اجرای خطوط لوله انتقال آب در خاک های مساله دار

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دوده کربن(کربن بلک) بر روی دیوار آب بند بتنی سدهای خاکی

بررسی مشکلات زمین شناسی سد گرین نهاوند و راهکارهای علاج بخشی پیشنهادی

Effect of Pile- Soil- Structure Interaction on Dynamic Characteristic of Sample Jacket Type Offshore Platform by Experimental and Numerical Investigation

بررسی عملکرد روش الکتروکینتیک در حذف فلزات سنگین از خاک های رسی

بررسی پدیده های کارستی در فونداسیون سدهای خاکی، مشکلات و راهکارها

استفاده بهینه از توپوگرافی مناطق طبیعی جهت تولید انرژی پاک

اثر اندازه گیری تخلیه افقی در پایداری سد خاکی در شرایط نشت پایدار و گذرا

مشکل ومساله تراوش در فنداسیون سنگ آهکی کارستی

روانگرایی درفونداسیون سدهای خاکی ،مشکلات وراهکارها

بررسی تأثیر تغییرات ضخامت تیغه دیوار حائل برعملکرد آن با استفاده از مدل‌سازی عددی دوبعدی و سه‌بعدی

بهینه سازی مشخصات لازم برای همویونیک کردن خاک های رسی

بررسی تکنولوژی های جدید حفاری در دریا

بررسی تاثیرات ریز شمع ها در کاهش استعداد روانگرایی خاک های ماسه ای با استفاده از روش های عددی

بررسی روش تزریق در بهبود خاک های مسئله دار

بررسی رفتار لرزه ای ما سه های سست بندر انزلی با استفاده از ستونهای شنی بر تغییرات فشار اب

بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر در کنار گود مسلح شده با میخ کوبی

بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوارهای خاک مسلح (مطالعه موردی دیوارهای خاک مسلح مشرف به نیروگاه سد گتوند)

بررسی درصد مجاز گچ در خاکریزهای کانال های آبیاری وزهکشی

بررسی آزمایشگاهی اثر نانو اکسید روی بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس رشت

ارزیابی ضریب عکس العمل افقی بستر بر اساس تحلیل عددی و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

ارزیابی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی به کمک ماشین بردار پشتیبان

بررسی پارامتریک رفتار لرزه ای تپه های مثلثی شکل در حوزه زمان و فرکانس

ارزیابی لرزه ای گنبد الله الله(آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی)

تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی شیروانی های سد خاکی رودبال

ارزیابی پدیده¬ی فرسایش داخلی و ریزشویی در بستر سدها مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین

تعیین و مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع بدون کلاهک و شمع با کلاهک در ماسه

مقاوم سازی سازه های فولادی با استفاده از مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی ADAS

مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی ADAS

عملکرد پوشش های ژئوتکستایل در کاهش اتساع ستون های شنی در خاک های ضعیف

آنــالیز زمـان تحکیم ستون های سنـگی زیر خاکــریز جاده

بررسـی اثر ستون سنـگی زیر خاکــریز جــاده

توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار

بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها، مطالعه موردی سد بینالود

بررسی اثر تغییر تدریجی دانه بندی بر رفتار خاک های دانه ای در آزمایش برش مستقیم

کاربرد یک مدل رفتاری پیشرفته در پیش بینی نوار برشی در شرایط کرنش مسطح

مدل سازی عددی تغییر شکل سنگ برای طراحی نگهداری تونل های متقاطع

مقایسه روشهای عددی و نمودار های مورگن اشترن در ارزیابی پایداری شیبهای سدهای خاکی در حالت افت سریع آب در مخزن

بررسی اثر ماکزیمم شتاب زلزله بر روی پاسخ دینامیکی سد خاکی؛ مطالعه موردی سد چیتگر

اثر محتوای فرکانسی روی پایداری لرزه ای تونلهای سطحی در زمین های نرم

تاثیر سختی و فاصله سازه های مجاور روی نیروهای داخلی سیستم نگهبان گودبرداری‌ها در مناطق شهری

بررسی اثر ارتعاش روی پارامتر چسبندگی مصالح بکار رفته در سد خاکی؛ مطالعات موردی سد چیتگر

بررسی تأثیر اتصال سر و نوک بر روی عملکرد لرزه ای میکروپایل ها

Finite element analysis of the seismic behavior of inclined micropiles by using PLAXIS

تعیین خصوصیات هیدرولیکی ژئوتکستایل های بی بافت

NUMERICAL ANALYSIS OF INCLINED MICRO PILE BEHAVIOUR UNDER SEISMIC LOAD

تاثیر پارامترهای تولید لایه بر عملکرد فیلتراسیون و زهکشی ژئوتکستایل ها

بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر پرده¬ آب¬بند بر روی نشت از پی¬های مطبق سدها

اصول و کاربردهای بهسازی خاک با استفاده از روش¬های فیزیکی انجماد

شبیه سازی سیستم های محافظتی در مقابل فرود ناموفق هواپیما در انتهای باند فرودگاه به کمک ژئوتکستایل

شبیه سازی سیستم های محافظتی در مقابل فرود ناموفق هواپیما در انتهای باند فرودگاه

بررسی اثر منشا ماسه بر پارامترهای مقاومتی ماسه بادرفتی تثبیت شده با پسماند نفتی پالایشگاه¬ها

بررسی و تحلیل دینامیکی فونداسیون و گروه شمع تحت بار هارمونیک ضربه ای و عمودی ماشین آلات کارخانه ای

رابطه ای جدید بین سیستم¬های طبقه¬بندی RMR و Q بر اساس نتایج ارائه شده از آن¬ها در نقاط مختلف دنیا

دیدگانی ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی در تعیین ضریب پواسون

استفاده از مجموعه¬های فازی در رده¬بندی توده¬سنگ و تاثیر آن بر تحلیل فضاهای زیرزمینی

ارزیابی عددی گروه شمع قائم در خاک لایه ای تحت بار جانبی دینامیکی با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و شمع

بررسی تأثیر انواع آهک بر فشار تورمی خاک بنتونیت

بررسی اثر جنس دانه¬ها بر مقاومت فشاری تک¬محوری ماسه¬ بادرفتی تثبیت شده با پسماند نفتی پالایشگاه¬ها

بررسی اثر تغییرات بافت حاصل از نمونه‌سازی در رفتار ماسه‌ی فیروزکوه

تحلیل عددی کوله خاک مسلح تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی

بررسی اثر امواج ناشی از انفجار پرتابه بر روی مقطع تونل دایره ای شکل در محیط های سنگی

مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای تونل دایره ای در محیط سنگی ضعیف تحت بارگذاری زلزله

بررسی انفجار مواد شیمیایی و تاثیر آن بر روی مقاوم نمودن خاک

ارائه روشی سریع جهت شناسایی مشخصات اهداف ژئوتکنیکی پنهان در تصاویر رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از تکنیکهای تطبیق الگو

بررسی و ارزیابی پتانسیل پدیده روانگونگی در شالوده سدهای خاکی/ سنگریزه ای با استفاده از روش های عددی

بررسی سیکل های یخ زدگی بر مقاومت و تورم خاک رس تثبیت شده با آهک و خاکستر پوسته برنج

بررسی تاثیر مکش بافتی اولیه بر پتانسیل رمبندگی خاک

بررسی پایداری سد باطله معدن سنگ¬آهن سنگان به کمک روش¬های عددی

آنالیز تغییر شکل در رس نرم ناشی از باربرداری به کمک نرم افزار Plaxis

بررسی اثر خاک اطراف لوله¬های مدفون انعطاف پذیر در ظرفیت باربری آنها

بررسی کمی و کیفی تاثیر پارامترهای لرزه ای بر طیف پاسخ ساختگاه با استفاده از روش¬های تحلیل غیر خطی و خطی معادل (مطالعه موردی در جزیره قشم)

مقایسه روش های شبیه سازی tilting table ،Base friction و centrifuge در ژئوتکنیک

کاربرد روش ضریب بار و مقاومت در مهندسی ژئوتکنیک

استخراج منحنی های انتقال بارجانبی درشمع های قائم تحت بارجانبی درخاک های چسبنده با کمک روش عددی تفاضل محدود سه بعدی

بررسی اثر انفجار بر روی سد خاکی با مدلسازی انفجار در زیرآب

بررسی عوامل موثر در نیروی بیرون کشیدگی میله ها در دیوارهای خاکی میخکوبی شده

بررسی تأثیر گود برداری بر پاسخ لرزه ای سازه‌های بلند مجاور آن در زلزله‌های با محتوای فرکانسی متفاوت با لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه

بررسی آزمایشگاهی خواص دینامیکی ماسه بابلسر همراه با نانو سیلیس

کاربرد روش تزریق در بهسازی زمین های مساله دار

آب بندی پی سدها در رسوبات-اجرای پرده آب بند و پرده تزریق

بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ ها تحت تاثیر بار قائم گسترده

بررسی نقش واقعی لایه ی درشت دانه واقع بر رس نرم در توزیع تنش ناشی از بار سطحی

مدلسازی 2 بعدی مکانیکی و احتمالاتی دیواره های معدن سنگ آهک کارخانه سیمان فیروزآباد

طراحی خاکریزهای مسلح در رسوبات خاک رس نرم با توجه به ویسکوزیته فنداسیون و مسلح کردن

برهم کنش خمشی – کمانش بعنوان یک مکانیزم گسیختگی شمع ها در خاکهای روان

آنالیز احتمالاتی پرده ھای سپری در مقایسھ با روشھای عددی

ظرفیت باربری پی های نواری روی خاک‌های مسلح شده با فیبر به روش مشخصه های تنش

اثر بنتونیت روی مقاومت تک محوری ماسه

تاثیر عملیات بهسازی خاک در تحلیل پاسخ لرزه‌ای سطح زمین- مطالعه موردی

روشی نوین برای اندازه‌گیری گاز رادون منتشر شده از درون خاک (مطالعه موردی شهر کرمان)

بررسی مشکلات ژئوتکنیکی کانال کنار گذر دریاچه مغان

حل تحلیلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر آن (مطالعه موردی تونل متروی بانکوک)

تعیین قابلیت لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سد عمارت

مقایسه بین نفوذپذیری محاسبه شده و اندازه گیری شده برای خاک های تثبیت شده با سیمان

قابلیت های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی هندسی توده سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: بلوک تکتونیکی I معدن چغارت)

بررسی توزیع نشست قائم شالوده توربین بادی به روش تحلیل عددی

بررسی روش های پایدارسازی گودبرداری ها

افزایش باربری خاک های سست به روش تراکم دینامیکی

بررسی عددی عملکرد سه بعدی سیستم بلوک عکس العمل مهار شده در پایداری جدار خاکبرداری

ارتعاش ناشی از شمع کوبی در مصالح خاکی

ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از روش طبقه بندی فازی

مدلسازی فیزیکی اثر گیرش خاک بر ظرفیت باربری شمع‌های کوبشی در رس

مدل‌سازی عددی اندرکنش عرشۀ پل و کولۀ خاک مسلح با ژئوگرید تحت نیرو‌های لرزه‌ای

نقش ریزپهنه بندی لرزه ای در مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی شهر بابل)

ارزیابی اثر ساختگاه و ریزپهنه بندی لرزه ای شهر بابل به کمک اندازه گیری میکروترمور

ارزیابی اثرات ساختگاه بر جنبش نیرومند زمین با استفاده از روش‌های معادل‌خطی و غیر‌خطی (مطالعه‌موردی شهر بابل)

کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌های غیر‌خطی با میراگر ستون مایع

مدل سازی یک شیروانی ماسه ای تحت یک مدل حالت بحرانی با منظور کردن اثر ناهمسانی

تحلیل پایداری و طراحی پوشش سگمنتی تونل انتقال آب به فلات مرکزی ایران به روش عددی

ارزیابی روش های تحلیل المان محدود گروه شمع با سر شمع متکی برخاک

برآورد بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب به فلات مرکزی ایران با روش همگرایی- همجواری

ارتقاء یک مدل¬رفتاری نصب¬شده در FLAC، برای بیان رفتار تنش- تغییر¬شکل

ارائه رابطه همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد با پارامترهای مقاومت برشی خاکهای رسی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در مسکن مهر رشت

بررسی اثر افزایش موضعی نسبت تخلخل در یک شیب بی‌نهایت ماسه اشباع

تحلیل عددی سه بعدی رفتار دینامیکی شمع ‌ها در خاک‌های مستعد روانگرایی با استفاده از نرم‌افزار OpenseesPL0.8.9

محاسبه فشار مقاوم خاک با استفاده از تئوری آنالیز حد بالا و معیار تسلیم غیر خطی موهر-کلمب

روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل دیافراگمی

بررسی اندرکنش لرزه ای لوله های مدفون دو قلو با استفاده از روش عددی – مطالعه پارامتریک

تاثیر خمیرایی خاک بستر بر رفتار پوشش های بتنی کانال های آبیاری

رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط همزمان ساخت و آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق

بررسی پتانسیل روانگرایی خاک ماسه¬ای اشباع در محدوده کمربندی ماهشهر

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بار افتان بزرگ مقیاس در شرایط آزمایشگاهی

تحلیل پایداری 3بعدی ورودی تونل شماره 8 راه آهن اردبیل-میانه با استفاده از روش المان های مجزا، نرم افزار 3dec

بررسی و تعیین فرم بهینه در فونداسیون های پوسته ای

ارزیابی روش های مختلف تعادل حدی تحلیل پایداری استاتیکی وشبه استاتیکی برای سدخاکی سنگریزه ای قشلاق علیا(مطالعه ی موردی)

مقایسه ی نتایج وپاسخ های تحلیل های دینامیکی تاریخچه ی زمانی تفاوت محدود والمان محدودسدخاکی قشلاق علیا (مطالعه ی موردی)

بازنگری بر روش های بهینه سازی موجود برای یک مسئله پیچیده

بررسی عددی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل

بررسی عددی نشست تحکیم خاکهای ریز دانه ی اشباع توسط سیستم چاه زهکش به همراه پیش بارگذاری

تاثیر فایبرهای خم شده بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای دانه ای

مهاربندی و حفاظت جانبی از گودبرداری ها بااستفاده ازروش نیلینگ

تحلیل الاستوپلاستیک تونل‌های تحت فشار درنظرگرفتن اثر تراوش

بررسی ویژگی های مهندسی هورنفلس های منطقه همدان با هدف استفاده از این سنگها در کاربردهای عمرانی

بررسی تاثیر زلزله بر منوریل کرمانشاه

بررسی تحلیل خطر زلزله واثر پاسخ زمین در پدیده روانگرایی بخشی ازپروژه مونوریل کرمانشاه

تعیین وزن تاثیر ویژگی های ژئومکانیکی بر قابلیت انفجار توده سنگ

طراحی سیستم نیلینگ جهت گود برداری های عمیق - مطالعه موردی اراضی یتوبافی مهاباد

تحلیل عددی تاثیر چیدمان میخها در پایداری دیوارهای میخکوبی شده

بررسی تأثیر شیب دیوار و میخها در پایداری گودهای میخکوبی شده

بررسی رفتار دینامیکی لوله های مدفون در سطوح شیبدار

(The Effect of Drainage Blankets and Cutoff wall on Decreasing of Uplift Pressure (Case Study: Spillway of Tazekand Dam

(Numerical Analysis of Cut-off Wall effect on Subsurface Flow for Rock-fill Dam (Case Study: Tazekand Dam

Using the Point Load Test to Determine the Uniaxial Compressive Strength of marble and travertine rocks

مقایسه نتایج تحلیل های دینامیکی دوبعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه ی بتنی در دره های تنگ

مقایسه نتایج تحلیل های استاتیکی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) با لحاظ کردن ساخت مرحله ای و بدون ساخت مرحله ای

نقش اساس صافی ها برای سد

ناپایداری خاک های لسی درحالت اشباع ومشکلات ژئوتکنیکی آنها

تشخیص نوع خاک رسی بر مبنای آنالیز عددی نتایج مربوط به آزمایش تحکیم بر اساس منطق فازی

مطالعه تاثیر مقدار بخش رسی و میزان بار اعمالی بر خصوصیات رفتاری خاکهای رمبنده

بررسی گودبرداری پلکانی، ایستگاههای قطار شهری توسط نرم افزار Plaxis 1.6(ایستگاه نهم قطار شهری شیراز).

بررسی اثر آب مغناطیسی در بهبود تراکم خاک های ریزدانه رسی

بررسی تأثیرات فنی و اقتصادی هندسه سکوها در سدهای خاکی

اصلاح (CBR) خاک های سیلتی با استفاده از پلیمرهای امولسیونی

بهسازی خاک های رسی با استفاده از ضایعات لاستیک و اثرات زیست محیطی آن

مدیریت ریسکهای ژئوتکنیکی در تونلهای انحراف آب

بررسی رفتار ریزشمع¬ها تحت اثر بارهای فشاری در خاک¬های ماسه¬ای

آنالیز برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقیق در پروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری با استفاده از روش عددی-مطالعه موردی

بررسی تأثیر روش تعریف مدت زمان موثر زلزله بر سیکل‌های معادل

ارائه مدلی برای ارتباط مدت زمان زلزله با بزرگا و فاصله تا منبع لرزه ای

ارزیابی قابلیت اعتماد ضریب اطمینان شیروانی های نامحدود درخاک های غیر اشباع با استفاده از روش ترکیب منحنی توزیع متغییرها

ارزیابی قابلیت اعتماد عمق ترک کششی خاکریز با استفاده از روش ترکیب منحنی توزیع متغییرها

A study on the correlation between safety factor of pile-slope systems and seismically induced displacements of pile groups

A study on the application of pseudo-static safety factors to assess seismic response of pile group located in soil slope

Non-dimensional charts for evaluation of seismic displacements of pile group located in soil slope

بررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن آهک بر بهبود عملکرد لایه های خاکریز روسازی با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی، قطعه ششم چهار خطه محور بیؼ/font>

طراحی سیستم نگهداری مرکب قاب فولادی و شاتکریت برای تونل نقره کمر و تحلیل پایداری آن با نرم افزار FLAC3D

بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی وراه های دستیابی آن

بررسی تأثیر تغییر نوع خاک در شکنندگی سازههای فولادی با استفاده از منحنی شکست

تحلیل تنش-کرنش و ناپایداری شیب ماسه‌ای شل در اثر بالا آمدن سطح آب

تحلیل و بررسی تغییر شکل‌های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

مقایسه ترکیب ضایعات شیمیایی با ذرات خاک در جهت تثبیت و بهبود خواص مکانیکی بستر

بررسی مدل هذلولی به عنوان یکی از مدلهای رفتاری خاکهای غیر اشباع و اصلاحات صورت گرفته روی این مدل

تعیین پارامترهای پیک و پسماند معیار گسیختگی هوک - براون با استفاده از سیستم طبقه بندی توده سنگ (RMR)

بررسی گودبرداری عمیق توسط المان محدود. (ایستگاه دوم قطار شهری شیراز)

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک به روش قابلیت اطمینان

عملیات ژئوتکنیکی در بستر دریاها

بررسی رفتار آزمایشگاهی مخلوط خاک و خرده‏پلاستیک ضایعاتی

بررسی تورم خاک‌های ریزدانه تثبیت شده با آهک

بررسی تورم خاک‌های ریزدانه تسلیح شده با الیاف پروپیلن

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی حداکثر نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل

بررسی پارامترهای تحکیمی خاک‌های رسی واگرای تثبیت شده با آهک و تسلیح شده با الیاف پروپیلن

کاربرد میکروپایل در پایدارسازی تونل و ترانشه خط لوله فاضلاب شهری: مطالعه موردی، بلوار امّت مشهد

مطالعه موردی پایدارسازی گود در مجاورت سازه های تاریخی پروژه توسعه صحن مطهر علوی (ع)

تحلیل عددی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک لایه ای مسلح شده به ژئوگرید

بررسی پارامترهای تحکیمی خاک های ریزدانه تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن

بررسی تغییرات مقاومت تک محوری نمونه های ماسه ای تثبیت شده با پلیمر تحت شرایط یخ زدگی و آب شدن دوره ای

بررسی رفتار پی های رادیه – ریزشمع در خاک رس کرمان

بررسی مخاطرات و راهکارهای ساخت استخر بر روی خاک های رمبنده شهر کرمان

مروری بر روش های بهسازی خاک

بررسی اثر انفجار سطحی بر روی فضاهای امن زیرزمینی

بررسی اثر انفجار بر روی تونل های مترو؛ مطالعه موردی تونل متروی مشهد

آنالیز عددی زمین لغزش رخ داده در کیلومتر 192 قطعه 5 پروژه راه آهن غرب واقع در استان کرمانشاه و روش پایدار سازی آن

بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد با آزمایش نفوذسنج دینامیکی سبک در خاک رس کرمان

صحت سنجی داده های تراوش و پیزومتریک سد شهرچای ارومیه

استفاده از عایق رطوبتی جی سی ال درپوشش کانال برای عبور ازخاکهای مسئله دار مطالعه موردی:شبکه آبیاری وزهکشی دشت رامهرمز

فناوری جایگزینی انرژی تجدیدپذیر ژئوترمال در ایران

بررسی حفاری تونل در زمین‌های حاوی گازهای خطرناک- مطالعه موردی: تونل نوسود

بررسی بهسازی خاکها با استفاده از اختلاط سیمان شیشه ای و اثرات زیست محیطی آن

بررسی اثرات متقابل حفاری تونل و آب‌های زیرزمینی بر روی هم- مطالعات موردی

ارائه مدل بزرگنمایی امواج زلزله توسط خاک در پریود های مختلف برای شهر ارومیه

تعیین مقادیر ضریب ظرفیت باربری برای پی‌های رینگی واقع بر خاک‌های لایه‌ای با استفاده از روش‌ عددی

ارزیابی ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر خاک های لایه ای با استفاده از تحلیل عددی

تحلیل ریزش صفحه ای با روش احتمالاتی مطالعه موردی: دیوارۀ جنوبی آنومالی C شمالی معادن سنگ آهن سنگان

بررسی ریزش سنگریزه ها توسط نرم افزار Rocfall مطالعه موردی: توده C شمالی معدن سنگ آهن سنگان

تحلیل پایداری شیب دیواره های سنگی با استفاده از روش های عددی مطالعه موردی: توده C شمالی معدن سنگ آهن سنگان

تاثیر آرایش پل سنگ ها بر رفتار برشی درزه های ناممتد صفحه ای

بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک

مطالعه اثر حفاری تونل در خاک نرم بر نیروها و لنگرهای اعضاء ساختمان

بررسی اندرکنش سینماتیک گروه شمع

پیش بینی فشار تورم خاک با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی انطباقی (ANFIS)

ارائه روشی تحلیلی برای تعیین ظرفیت باربری پی کج

بررسی عددی تاثیر تقویت شیب های ماسه ای با شمع بر ظرفیت باربری پی دایره ای و حلقوی مجاور آن ها

بررسی مقایسه ای حفاری زیرزمینی ایستگاه مترو به روش پیش نگهدارنده طاق بتنی و روش گالری کناری

پوشش قطعاتی تونل ها

بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک(سد مخزنی سنگرد)

تحلیل سیستم های میخ کوبی در نرم افزارهای مختلف و مقایسه نتایج برای طراحی بهینه

تحلیل عددی رفتار پی نواری واقع بر خاک های رسی زهکشی نشده با لایه بندی مورب

تحلیل عددی کنترل نشت از پی سنگی سد سردشت بوسیله نرم افزار UDEC

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی خاک در تزریق به روش طاق چتری، مطالعه موردی: خط4 مترو تهران

بررسی اعتبار تنش موثر درخاکهای غیر اشباع با استفاده از شبیه سازی آزمایشهای سه محوری

تعیین پارامترهای آماری ابعاد درزه ها با استفاده از اطلاعات دوبعدی درزه ها

مقایسه روش های خط برداشت تخمین میانگین طول اثر ناپیوستگی ها

مدل سازی سه بعدی هندسی ژئوتکنیکی توده سنگ های درزه دار به روش آماری (ارائه برنامه RD3DGM)

بررسی بهسازی خاک رس با یک بستر ماسه ای در دو حالت مسلح به ژئوسنتتیک و غیر مسلح به ژئوسنتتیک در بالای ستون سنگی

مدلسازی عددی اثر ژئوگرید بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر ماسه مسلح

مطالعه‌ای بر عدم قطعیت‌های موجود در ارائه روابط تجربی پیش‌بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

بررسی عددی عملکرد پیش تنیدگی در دیوار میخکوبی شده

بررسی کارایی حذف آرسنیک از آب زیرزمینی توسط باگاس نیشکر به عنوان لایه نفوذپذیر واکنش دهنده

بررسی روش شبه دینامیک در تحلیل پایداری شیب های خاکی

بررسی پایداری شیب های خاکی به کمک مدل آزمایشگاهی

ارزیابی تأثیر ضریب کاهش تنش و مهار پیرامونی تونل بر میزان نشست سطحی زمین- مطالعه موردی تونل Steinhaldenfeld

بهسازی لرزه‌ای زمان تناوب ساختگاه با اعمال میکروپایل شبکه‌ای

مطالعه تاثیر کیفیت توده سنگ و تنش محصور کننده بر رفتار کرنش نرم شونده توده سنگ

Parametric Study on Seismic Behaviour of Pile Group Located in Soil Slope

مطالعه عددی و بررسی مکانیزم¬های رفتاری ژئوسل در تسلیح خاک

بررسی و تحلیل اثر گمانه های مورب انفجار زیر سطحی بر روی تراکم خاک

تحلیل اثر انفجارات زیر سطحی بر متراکم نمودن خاک

تعیین شیب سراسری معدن سنگ آهن چاه گز با استفاده از روش عددی

بررسی پارامترهای تاثیرگذار در روانگرایی خاک ها با استفاده از خوشه بندی فازی و تحلیل حساسیت

نقش پیش تنیدگی در تیرک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسایه

تأثیر روش های اعمال ضریب اطمینان بر طراحی سپرهای مهار شده

بررسی عددی تاثیر سیکل بارگذاری بر نشست نسبی پی سطحی مستقر بالای شیب مسلح شده با ژئوسنتتیک

بررسی روشهای اسمزی برای کنترل مکش خاک در آزمایشهای خاک غیر اشباع

تاثیر درجه اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بار انفجار

بررسی اثر تخلخل دوگانه بر خزش خاکهای ریزدانه

بررسی تراکم لایه های مسلح کننده در ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ژئوتکستایل روی ماسه بابلسر

بررسی اثر گودبرداری عمیق بر ساختمان بنایی فرسوده مجاور به کمک مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی در نرم افزار ABAQUS

بررسی روشهای تسلیح خاکریزها با استفاده از مصالح ژئوگرید (مطالعه موردی، پل 5 دهانه 6 متری واریانت جدید رودخانه ارمغان خانه زنجان -ایران)

بررسی حفاری زیرزمینی ایستگاه مترو X7 به روش گالری های کناری

بررسی پایداری و نشست خاکریز احداث شده بر روی بستر سست کف دریا

به دست آوردن پارامترهای کیفی خاک های دانه ای توسط امواج اولتراسونیک (UT)

مطالعه عددی تاثیر فشار آب حفره ای بر پوشش بتنی تونل های کم عمق زیر سطح ایستابی

مقایسه روش های عددی و آزمایشگاهی در مدلهای پارامتری شیروانی های خاکی مسلح مقیدشده از کف

بررسی تاثیر نانو سیلیس بر خصوصیات خمیری خاک مارن تثبیت شده با آهک

بررسی تاثیر نانو سیلیس بر روی مقاومت فشاری محدود نشده خاک مارن تثبیت شده با آهک

تأثیر عمق نصب، عرض و جرم مخصوص مانع در جداسازی ارتعاشات ناشی از انفجار در خاک به وسیله ژئوفوم

بکارگیری روش شبه استاتیک و بلوک لغزشی نیومارک در تحلیل لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی: ب) بحث بر روی فرضیات و محدودیت‌های روش پیشنهادی

واکاوی کاربردهای ژئو تکنیک پیرامون مصادیق معماری پایدار

انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی و اقتصادی تونل انتقال آب چم‌شیر

بررسی سه بعدی ضریب اطمینان پایداری شیروانی های میخکوبی شده به روش کاهش مقاومت برشی

بررسی مشکلات اجرایی در حفر تونل‌های عمیق به روش مکانیزه و چگونگی مدیریت و ارائه راهکار آن مطالعه موردی : تونل اکتشافی البرز

رابطه تحلیلی جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

تاثیر سازه های سطحی و میزان سربار تونل بر بارهای وارد بر پوشش تونلهای مکانیزه با روش المان محدود

بررسی انواع روشهای تسلیح شیروانیها بر روی شکل سطح لغزش

پیش بینی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل¬های مترو با استفاده از EPB TBMبه روش شبکه عصبی(مطالعه موردی تونل متروی شیراز)

بررسی تغییرات ضریب پواسون سنگ تحت اثر اشباع شدن سنگ

ارزیابی رفتار مقاومتی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستیکی در آزمایشگاه

بررسی میزان سربار وارد بر تونل انحراف سدهای خاکی

تحلیل دینامیکی پی شمعی گسترده در ماسه بصورت پا رامتریک با استفاده از مدل عددی

بررسی پایداری شیروانی های خاکی غیر اشباع

بررسی عملکرد سیستم مهاربندی خرپایی در پایدارسازی گودبرداری ها

بررسی عددی ظرفیت برکنش خاک‌مهارهای پله ای شکل در خاک‌های رسی

Evaluation of Theoretical Methods in Estimation of Seepage in Earth Dams

ارزیابی مدل soil water characteristics در تعیین منحنی مشخصه خاک

مقایسه تاثیرآهک وسیمان برتثبیت یک خاک رس بادامنه خمیری بالا

بررسی آسیب دیدگی لاینینگ های کانال پایاب سد علویان

مقایسه فنی و اقتصادی حفر مکانیزه تونلهای درون شهری تکی و دوقلو با استفاده از روشهای عددی مبتنی بر نتایج ابزار دقیق

تحلیل پایداری شفت خط 7 متروی تهران (ایستگاه محلاتی) به روش عددی

کاربرد مدل اصلاحی وینکلر (وسترگارد) در پی های سطحی انعطاف پذیر واقع بر بستر های ارتجاعی

بررسی رفتار لرزه ای ما سه های سست بندر انزلی با استفاده از ستونهای شنی بر تغییرات فشار اب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانورس مونت موریلونیت بر مقاومت برشی ماسه رس دار

بهینه سازی طول ومکان شمع های بتنی جهت پایدارسازی شیب های خاکی

ارزیابی پارامتر های مدل هذلولی برای خاک های کربناته منطقه خلیج فارس با استفاده از نتایج آزمایش های سه محوری

ارزیابی تأثیر تونل روی پی های عمیق سازه های سطحی

ارزیابی تغییر شکل های افقی گودبرداری های محافظت شده با سپری مهار شده در خاک های رسی نرم با استفاده از روش اجزاء محدود

اثر تلفیق آهک و خاک گچی بر خصوصیات مکانیکی آن (مطالعه موردی کانال A شبکه آبیاری زهکشی مارون در استان خوزستان)

بررسی و مشکلات راهسازی در بیابانهای ریگ روان

بررسی تاثیرات زاویه شیستوزیته بر نفوذپذیری، مقاومت، رفتار و سرعت موج طولی درشیست های خشک و اشباع معدن طلای موته

تحلیل پایداری کارگاه استخراج زیرزمینی با استفاده از روش عددی در معدن اتاق و پایه دهبید

بررسی تغییر شکل دیواره گود عمیق پایدارسازی شده به روش میله کوبی با استفاده از نرم افزارهای ABAQUS و PLAXIS

Numerical Modeling for Coupled Thermo-Hydro-Mechanical by Thermo Vertical Drains for in-situ consolidation of Soil by Abaqus

Effect of interface behavior on soil and shallow foundation interaction

تحلیل استاتیکی اندرکنش ساختمان بنایی فرسوده مجاور گودبرداری و سازه نگهبان به کمک مدل سازی سه بعدی در نرم افزار ABAQUS

تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوارخاک مسلح در حضور سربار به روش آنالیز حدی

نگاهی به تعیین ظرفیت باربری شمع‌ها به روش آزمایش استاتنامیکی،

تعیین مدول ارتجاعی دانه‌های شیل منبسط شده (‌ لیاپور) توسط روش دیفرانسیلی

بررسی اثر زاویه اتساع بر نشست سطح زمینِ ناشی از احداث تونل های دوقلو (مطالعه موردی خط 1 قطار شهری تبریز)

بررسی و مقایسه استفاده از دیوارهای میخ کوبی شده،مهاربندی شده و سیستم ترکیبی میخ کوبی و مهار بندی در پایدار سازی گودها

بررسی تأثیر سختی و عمق نفوذ شمع نگهبان بر روی جابجایی و پایداری سازه های نگهبان انعطاف پذیر با مهارهای پیش تنیده

بررسی رفتار شالوده های نواری واقع بر شیروانی رسی مسلح به ژئوگرید و ماسه

مطالعه موردی تغییرشکل دیواره مهاری پیش¬تنیده در گودبرداری¬های عمیق شهری

ارزیابی ریسک های ژئوتکنیک در حفاری تونل خط 2 قطار شهری تبریز

بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر روی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل خط 2 متروی تبریز به روش های عددی و تجربی

برآورد احتمال وقوع روانگرایی در بخش غربی خط 2 قطار شهری تبریز

ارزیابی پتانسیل تورمی خاک متورم شونده به دو روش مکانیکی و شیمیایی

تعیین لایه بندی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی بابل)

بررسی پایداری شیب های خاکی مسلح شده به روش Deep Patch با سطح لغزش مسطح

تاثیر رزین بر پارامترهای تحکیمی خاک

تاثیر طول الیاف بر مقاومت فشاری خاک-سیمان مسلح شده با الیاف مصنوعی

تعیین ضریب فشار مقاوم در هنگام زلزله و مقایسه با ضریب فشار بدست آمده از روش مونونوبه – اکابه

مطالعه عددی پاسخ خطوط لوله مدفون تحت جابجایی های گسل

بررسی مقاومت کششی خاک رسی و پارامترهای موثر بر آن با استفاده از دستگاه جدید کشش مستقیم خاک

اثر مسلح سازی خاک به روش توزیع تصادفی الیاف مصنوعی جهت مقابله با پدیده رگاب

بررسی روش بیولوژیکی در بهسازی خاکهای ریزدانه و کاربرد آن در راهسازی

ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت تخمین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ

تخمین مدول تغییر شکل پذیری برجا با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ و نتایج آزمایش های انجام شده در ساختگاه سد ونیروگاه برق آبی ؼ/font>

معرفی سیستم انحراف سنجی با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری

تعیین جانمایی بهینه شمع های پافیلی (پاپهن) در یک گروه شمع،به منظور افزایش ظرفیت باربری کششی آن با استفاده از روش عددی

مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم ژئوسنتتیک در تصفیه خانه فاضلاب بابلسر

بررسی رفتار کمانشی شمع بتنی تحت بارگذاری محوری درخاک های ماسه ای

طرح اختلاط بتن پلاستیک و بررسی فاکتورهای موثر بر نتایج آزمایشگاهی ( مطالعه موردی؛ سد مخزنی سومبار)

پیش بینی سیمان مصرفی در تزریق پرده آب بند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک نباتی تثبیت شده با آهک در آزمایش های سه محوری و فشاری محدود نشده

کاربرد تصاویر الکتریکی در مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنیکی شبکه ناپیوستگی ها در توده های سنگی

تحلیلی بر انتخاب سرعت موج برشی در عمق 30 متر در شناخت عمق بستر لرزه ای

بررسی ارتباط انتشار ترک¬ها اطراف فضاهای زیرزمینی با شکل و ابعاد سازه

بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه و بازگشت جهت تنش بر روانگرایی ماسه ها با استفاده از دستگاه سه محوری سیکلیک

بررسی جهت تنش های اصلی، تنش برشی استاتیکی اولیه و بازگشت تنش ها بر روانگرایی ماسه ها در شرایط برش ساده

مقایسه تاثیرحفر تونل های تکی و دو قلو بر روی نشست زمین در شرایط مشابه

بررسی تزریق پذیری مصالح سنگی نابرجا و ارائه راهکارهای عملیات تزریق در آبگیر سد دز

بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل بررسی موردی در شهربابل

بهسازی خاک با استفاده ازمیکروپایل بررسی موردی در شهربابل

بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزایش سطح تنش بر ضریب چسبندگی خاک های سیمانی

مقایسه عملکرد میخکوبی و ریزشمع در اجرای گودبرداری ایمن و قابلیت اعتماد آنها توسط نرم افزار FLAC 3D

برسی و تحلیل هیدروسیستم توده سنگ و تاثیر آن بر پایداری یکی دیواره های سرتاسری ( مطالعه موردی معدن گل گهر سیرجان )

آنالیز نرم افزاری داده های ژئوفیزیکی منابع زمین گرمایی مشکین شهر سبلان

تاثیر هندسه ی دره بر قوس زدگی در سدهای خاکی

مدلی الاستوپلاستیک برای تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن اثر عمق تونل

مقایسه دو روش آزمایشگاهی تورم با حجم ثابت و استاندارد ASTM-4546-96 در برآورد فشار تورم خاک بنتونیت تثبیت شده با آهک

ارزیابی رفتار اندرکنش خاک و شمع، جهت برآورد رابطه ظرفیت باربری جانبی

تاثیر ضخامت و سرعت موج برشی خاک های ماسه ای بر تغییرات شدت اریاس و سرعت تجمعی مطلق

محاسبه تنش ها و جابجایی های اطراف تونل های دایره ای به روش عددی المان مرزی غیرمستقیم

مطالعه لرزه ای حائل های ساحلی با در نظرگیری مدل خاک سخت شونده

تحلیل نیرو های داخلی سازه ترکیبی ریز شمع در مهندسی شیب

سختی دینامیکی پی های عمیق با شمع های مایل

بررسی عددی رفتار شمع تحت بارگذاری دینامیکی زلزله

بررسی عددی رفتار شمع تحت بارگذاری دینامیکی زلزله

بررسی مطلوبیت خاک های برجای واقع در شمال شرق سد اکباتان همدان جهت استفاده به عنوان منابع قرضه

مطالعه رفتار تحکیمی خاک های رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع

اثر تاریخچه حرارتی بر روی خواص مکانیکی یک خاک متورم شونده

تاثیر رزین شیمیایی بر بهسازی یک نوع خاک رسی

Determination of the shallow footings settlement resting on a Geocell reinforced soil: Analytical solution

Numerical nonlinear analysis of Geocell reinforced soil using Duncan-Chang model

ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک‌های رس دار تثبیت شده با تثبیت کننده یونی مایع

LAND RECLAMATION, BEACH NOURISHMENT AND SOIL IMPROVEMENT TECHNOLOGIES

پیش بینی مدول تغییر شکل توده سنگ ساختگاه سد بختیاری به روش تجربی

بررسی نحوه صحیح نمونه گیری جهت بهینه سازی عملیات پاکسازی سایتهای آلوده

تاثیر میزان شوینده بر نفوذ پذیری خاکهای آلوده به گازوئیل

بررسی تاثیر پلی اکریلیک اسید و شیرابه لاستیک بوتادین کربوکسیله در کنترل فرسایش بادی در منطقه دریاچه اورمیه

مطالعه سه بعدی آرایش گروه شمع در خاک روانگرا

تاثیر چرخش محور تنش اصلی بر رفتار سیکلی نمونه‌های ماسه‌ای متراکم با استفاده از دستگاه استوانة توخالی تناوبی

بررسی اثر ریزدانه روی پارامترهای دینامیکی خاک تحت آزمایش سه محوری سیکلی

بررسی ارتباط نتایج آزمایش لس‌آنجلس با آزمایش ضربه سنگدانه‌ها

بررسی تأثیر زلزله بر سازه¬های زیر زمینی و عوامل آسیب زننده به این سازه¬ها

تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی

بررسی اثر مقیاس پی‌های سطحی با استفاده از برنامه المان محدود Plaxis

مطالعه مقایسه ای تئوری های مختلف روی فشار فعال خاک با روش المان محدود

ارزیابی تاثیر تونل زنی بر عملکرد گروه شمع

بررسی تأثیر آهک بر مقاومت برشی زهکشی شده خاک‏های رسی پیش تحکیم یافته

بررسی عوامل تاثیرگذار بر پایداری و تغییرشکل تونل‌های دوقلو

تاثیرفاصله ژئوتکستایل ها بر پایداری سدهای خاکی مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود

بررسی توانمندیهای ایستگاه های آتش نشانی شهرستان زنجان در زمان وقوع زلزله

بررسی جابجایی دیوارها ی خاک مسلح

ارزیابی ضریب عکس العمل افقی بستر بر اساس تحلیل عددی و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

طراحی نوع سیستم نگهداری چاه اصلی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد بر اساس معیار اصلاح شده بارتن

اثر وزن و بار ثقلی بر پایداری و پاسخ الاستوپلاستیک تونلها

پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه حیران با استفاده از روش مربع کای در سیستم GIS

بررسی عددی و پارامتری تونل های دایره ای تحت بار زلزله

برآورد تحلیلی و عددی نشست سازه های سطحی تحت تاثیر حفاری مکانیزه تونل های دوقلوی خط یک متروی تبریز

بهسازی خاکهای سست به روش تزریق و گروت های شیمیائی

بررسی تأثیر عامل سمنتاسیون بر مقاومت برشی زهکشی شده خاکهای رسی پیش تحکیم یافته

طبقه بندی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک درشهرک شهید باقری منطقه 22 غرب تهران

بررسی مسائل ژئوتکنیک در حوضه آبخیز فارسیان- استان گلستان (چالش ها و راهکارها)

تحلیل پایداری تونل گردنه رخ شهرکرد با استفاده از مدلسازی عددی و سنجش با کرنش سختی ساکورایی

مقایسه ای بین رفتار لرزه ای تونل های دوقلو و تکی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting)

پیش بینی نشست در سطح زمین وتاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مترو اهواز)

روش سازة گسترش یافته و تعیین ابعاد بهینة دامنة خاک و شبکة المان محدود برای بررسی اثرات اندرکنش خاک- سازه در سازه های بتونی بلند مرتبه

بررسی اثرات اندرکنش خاک- سازه بر قاب های بتونی سه بعدی با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی ویژه و دیوار برشی در ساختگاه های تیپ III و IV تحت اثر بار

تحلیل سه بعدی نشست سازه بدلیل حفاری تونل با TBM

بهسازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک پیت توسط تزریق مواد شیمیایی

مقایسه کمی و کیفی معیارهای گسیختگی سنگ به کمک روش بهینه سازی

استفاده از روش عددی تفاضل محدود سه بعدی درتحلیل پایداری سازه نگهبان (مطالعه موردی:ایستگاه کارگر قطار شهری اصفهان)

پیش بینی نشست شمع های بتنی تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان

تثبیت شیبهای پایین دست سدهای خاکی توسط ریشه گیاهان

بررسی شکست سدهای خاکی توسط شبکه عصبی مصنوعی و استفاده از نرم افزار متلب

بررسی روانگرایی ناشی از بار موج در بستر دریا تحت بارگذاری سیکلیک

بررسی ژئومکانیکی ریزش پله معدن انگوران به روش عددی

بررسی جایگزینی هسته رسی مرکزی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار

بررسی تنش های سد خاکی سنگریزه ای گاوشان در حین ساخت و اولین آبگیری

فرضیات اولیه در مدلسازی و آنالیز عددی سدهای خاکی و تأثیر آنها بر نتایج آنالیز

بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی حائز اهمیت درطراحی و اجرای سازه آبگذر در شبکه های آبیاری و زهکشی

An Estimate of the Undrained Bearing Capacity of Shallow Foundations with Variable Undrained Shear Strength

اثر درصد ریزدانه خاک روی روانگرایی وچگونگی اصلاح آن

بهسازی خاک های مستعد روانگرایی باروش ستون سنگی

پیش¬بینی نرخ پیشروی ماشین حفر تونل T.B.M در سنگ سخت (مطالعه موردی تونل انتقال آب نوسود قطعه یک (الف))

انتخاب سرمته مناسب در حفاری های سایزمیک با توجه به نوع سازند

تعیین ظرفیت باربری پى نوارى مستقر بر روی دیوار حائل خاک چسبنده مسلح شده با سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار

افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر دیوار حائل خاک درشت دانه مسلح شده با سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار

تأثیر خاکستر کوره سیمان بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک

بررسی اثر تداخل پی های مربعی مجاور، مستقر بر خاکهای ماسه ای

بررسی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی زیپر در مناطق با لرزه خیزی مختلف

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های نواری مستقر بر شیروانی های ماسه ای مسلح شده با ژئوتکستایل

ارزیابی اتصالات و المان¬های آب¬بند قطعات پیش¬ساخته بتنی تونل¬های حفاری مکانیزه و تاثیر آن¬ها در پایداری تونل- مطالعه موردی: تونل انتقال ؼ/font>

مقایسه رفتار سیستم نگهداری سگمنتی تونل¬های حفاری مکانیزه، در حالت پیوسته و ناپیوسته با روش عددی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب چمشیر

ارائه مدل نشست تحکیمی خاکهای ریزدانه رسی نیمه اشباع (مطالعه موردی رس رشت)

بررسی حرکت ارتعاشی قطار زیرزمینی در خاک های سست اشباع بر روی سطح زمین

ژئوسنتتیک و خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک

مدلسازی دینامیکی انفجارات داخلی در سازه های مدفون و تاثیر آن بر سازه های اطراف

تثبیت و پایدار سازی زمین لغزش ها بر اساس روش های غیر سازه ای

تحلیل حد پایین ظرفیت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غیرخطی

مطالعه رفتار دینامیکی دیوارهای میخکوبی شده به روش شبه استاتیکی و المان محدود

خطرات خاکهای منبسط شونده بر سازه های سبک

تاثیر مواد با پایه پلیمری بر رفتار ماسه رس دار

بررسی دقیق اثر درزه داری بر روی ظرفیت باربری پی سنگی تحت اثر بار سدهای وزنی(مطالعه موردی سد صفا در کرمان)

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سازه های زیرزمینی ( مطالعه موردی قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 متروی تهران)

بررسی تغییرات نتایج تحلیل عددی دیوارهای خاک مسلح با استفاده از المانهای سطح مشترک

مکانیزم رمبش لس های گلستان

تعیین ظرفیت باربری نوک شمع های درجاریز در خاک ماسه ای با استفاده از روش عددی: مطالعه موردی

بررسی فرسایش پذیری مصالح دیوار های آب بند سدها

مطالعه موردی بررسی ظرفیت باربری شمع های فولادی در پروژه های ساحلی منطقه عسلویه و مقایسه نتایج آزمایش های ظرفیت باربری دینامیکی و استاتیکfont>

معرفی نرم افزار OASYS SLOPE جهت بررسی پایداری شیب های مسلح

مطالعات تطبیقی روش های بررسی روانگرایی خاک های ساحلی جنوب شرقی دریای خزر

تخمین فشار مناسب جبهه کار برای کنترل نشست در محدوده ایستگاهQ7 خط 7 متروی تهران

افزایش نسبت باربری (CBR)خاک مسلح شده با استفاده از پلیمر اوره-فرمالدهید

بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از سنگ به جای بتن و آسفالت در پروژه های عمرانی شهر زنجان

بررسی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکیبی المان محدود- المان محدود مرزی مقیاس شده

مشخصات شتاب نگاشت زلزله نزدیک گسل برای انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی

تأثیر استفاده از تیر حلقوی بر ظرفیت باربری فونداسیون های پوسته ای

ارزیابی ماسه سنگهای سازند قرمز فوقانی در جنوب غرب قزوین به عنوان سنگهای ساختمانی

بررسی اثر هوازدگی بر عملکرد ماسه سنگهای سازند قرمز بالایی به عنوان سنگهای ساختمانی

بررسی وضعیت هیدروژئولوژی دشت گریبگون فسا در استان فارس

بررسی ارتباط بین تصاویر ژئوالکتریکی و داده های ژئوتکنیکی در تونل آبرسانی اصفهان

بررسی ظرفیت باربری نوک شمع های درجاریز در خاک ماسه ای:مطالعه موردی

مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک برظرفیت باربری خاک های ریزدانه و درشت دانه مسلح شده

بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح شده

بررسی پاسخ لرزه ای سازه های زیر زمینی بر مبنای تئوری تیر بر بستر ویسکو الا ستیک دینامیکی

تاثیر پرده سپر مایل بر خصوصیات جریان و فشار بالابر در پی سدهای نفوذناپذیر

ارزیابی فشارهای خاک ، پدیده قوس‌زدگی و نشستهای قائم سد البرز در زمان بهره‌برداری با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

بررسی فشارهای منفذی و پایداری شیب‌های بالادست و پایین دست سد البرز با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

ارائه روش طراحی بهینه برای دیوارهای حائل پشت بند دار منطقه صدا وسیمای گرگان

انتخاب رابطه¬ی بهینه¬ی عدد لوژان و مقدار نفوذپذیری معادل درعملیات تزریق پی سد سیمره

خواص دینامیکی رس نرم و ماسه خشک برای آزمایشات ارتعاشی و گریز از مرکز

زمین شناسی ساختمانی کوه آتشفشان سبلان

اعتبار سنجی روابط تجربی برآورد مدول تغییر شکل توده سنگ با استفاده از آزمایش‌های برجا در سنگ‌های آهکی

بررسی آزمایشگاهی پاسخ پی برخاک مسلح شده با خرده لاستیک دانه ای

همبستگی بین نتایج آزمونها بارگذاری صفحه ای سوئیسی و ژئوگیج

تاثیر المان های قائم فولادی بر ظرفیت باربری خاک های ماسه¬ای

سازه خودپایدار برای سیستمهای نگهداری دائمی در حفاری های روباز

تحلیل عددی تفاوت رفتاری وپایداری دینامیکی سد مطبق (غیرهمگن با هسته رسی) وهمگن(در دونوعSCوCL) با تاکید بر فرکانس طبیعی سیستم ومیرایی مصالح

پیش بینی ضریب اطمینان وپایداری شیب بالا دست سدهای خاکی با استفاده از روشهای تحلیلی وعددی در اثر افت سریع آب مخزن (مطالعه موردی)

بررسی رفتار دینامیکی وپاسخ لرزه ای سد خاکی بانه با تاکید برفرکانس طبیعی سیستم،میرایی مصالح ولرزه زمین ساخت استان کردستان وکنترل آن با مش

آنالیز عددی تنش وتغییرشکل در سدهای خاکی با توجه به نتایج ابزار دقیق موجود در بدنه سد وبررسی پایداری بدنه سد در اثر افت سریع آب مخزن (مطالعټ/font>

بررسی پایداری سد خاکی درونگر در دوران ساخت بر اساس داده¬های ابزار دقیق

تحلیل آثار ناشی از وزن ساختمانهای اطراف وپارامترهای ژئوتکنیکی بر نشست های تونل های کم عمق شهری-مطالعه موردی متروی تبریز

مدلسازی فیزیکی رفتار اندرکنشی خاکهای متورم شونده و رویه بتنی کانالهای انتقال آب

ارزیابی استفاده از نخاله‌های ساختمانی در پروژه‌های عمرانی

بهبود و پیشرفت روشهای حفّاری در سنگ های سخت

بررسی تغییرات نشست و بالاآمدگی سطح زمین ناشی از فشار نگهداری سینه¬کار در محیط¬های خاکی شهری- مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد

بررسی شکست یک سد خاکی در اثر روگذری همراه با مدلسازی شکست

کاربرد روش الکتروسینتیک در افزایش ظرفیت باربری شمعهای فولادی و افزایش مقاومت برشی خاکهای ریزدانه

مطالعه عددی تاثیر تعداد لایه¬های ژئوتکستایل در اصلاح توانایی باربری مصالح لایه¬های روسازی راه انعطاف پذیر

 

 

 

بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل

 

اثرات  افزودن  پروبیوتیک  و  سینبیوتیک به  آغوز و  شیر بر مصرف خوراک، افزایش وزن  و  ضریب تبدیل خوراک در گوساله های  هلشتاین  تازه  متولد شده

 

ارزشیابی مواد خوراکی در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

 

تأثیر سطوح مختلف بنتونیت سدیم و سبوس گندم بر دوام و خصوصیات فیزیکی کنسانتره پلت

 

تعیین اثرات پودرچربی بر چربی شیر، عملکرد تولیدی و وضعیت بدنی در گاوهای شیری هلشتاین

 

مقایسه ی  اثر تیمار یونجه، پوست پسته و پوست پسته با نسبت های مختلف پلی اتیلن گلیکول و مخمر برروی حجم و نرخ گاز تولیدی در شرایط برون تنی

 

اثر جایگزینی علوفه با کیفیت بالا در نسبت های مختلف کنسانتره به علوفه بر ترکیب شیمیایی و تولید گاز برون تنی جیره های کاملاً مخلوط

 

تعیین قابلیت هضم خرمای ضایعاتی در تغذیه دام

 

تعیین ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با اوره با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز

 

اثر منابع مختلف آهن بر پارامترهای خونی در بره­های نر مهربان

 

مقایسه اثرات پرتوهای مختلف بر کیفیت پروتئین کنجاله کلزا

 

تاثیر تغذیه گلوتن ذرت و کنجاله سویای فرآوری شده با زایلوز در گاوهای اوایل دوره شیردهی

 

تاثیر دانه ی کتان در اوایل زایش بر روی عمکرد تولید و تولید مثل گاوهای تازه زای نژاد هلشتاین

 

اثر افزودن گیاه آویشن بر میزان تولید گاز متان و دی اکسید کربن حاصل از تخمیر برخی اقلام خوراکی در آزمایش گاز تست

 

بررسی اثر افزودن گیاه آویشن به جیره بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در بزهای شیرده مهابادی

 

تاثیر سطوح مختلف اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و تجریه پذیری ماده خشک علوفه نی

 

تاثیر سطوح مختلف اوره و ملاس بر فراسنجه­های تجزیه پذیری و تجزیه پذیری موثر ماده خشک علوفه نی

 

تعیین ارزشتغذیه­­ای و تجزیهپذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی شبدر برسیم در مراحل مختلف رشد رویشی

 

بررسی تغییرات فراسنجه‏های شکمبه‏ای در جیره حاوی سطوح مختلف بنتونیت سدیم در شرایط درون تنی و برون تنی

 

اثر سطوح مختلف بنتونیت سدیم بر گلوکز، اوره و کلسترول خون گوسفندان نژاد عربی

 

بررسی اثر سطوح مختلف گیاه پنیرک بر تخمیر میکروبی علوفه سیاه شور در شتر تک کوهانه با روش تولید گاز

 

زمان مصرف خوراک، دانشی چندگانه در بوم­شناسی نشخوارکنندگان: پویایی شکمبه

 

زمان مصرف خوراک، دانشی چندگانه در بوم شناسی نشخوارکنندگان: اسیدهای چرب شیر و بخش­بندی نیتروژن

 

تعیین قابلیت هضم علوفه‌ی سیلو شده تریتیکاله به روش تولید گاز

 

تاثیر افزودن سطوح مختلف اسانس مروتلخ (Salvia mirzayanii) به جیره‏ی معمولی گاو بر فراسنجه های تولید گاز در شرایط برون تنی

 

تاثیر گل Ammi majus. Lبر تولید گاز حاصل از جیره با مواد متراکم بالا در شرایط آزمایشگاهی

 

مطالعه آزمایشگاهی اثر روغن اسانسی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز

 

تأثیر ساکارز یا نشاسته بر فراسنجه‌های تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز

 

اثرکربوهیدرات غیرالیافی درجیره­های با پروتئین عبوری بالا بر عملکرد و متابولیت های خون بره­های افشاری× مرینوس

 

تاثیر دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

 

اثر مکمل نمودن روغن سویا و روغن ماهی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در بز­های مهابادی

 

اثر تغذیه مکمل­های روغن سویا و روغن ماهی بر روی فراسنجه­های مایع شکمبه بز­های شیرده مهابادی

 

تأثیر مدت زمان مکمل کردن اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره‌های پایانی روی خصوصیات لاشه و عملکرد بره‌های افشاری

 

اثر استفاده پودر چربی پالم در جیره غذایی بره های توده ژنتیکی زل مازندران از شیر گرفته شده تا سن 6 ماهگی

 

مقایسه کنجاله گوار با کنجاله کلزا جهت جایگزینی در جیره بره­های پرواری نژاد زل

 

اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا جهت جایگزینی در جیره بره­های پرواری نژاد زل

 

بررسی تاثیر جایگزینی  یونجه با پسماند اسانس گیری درمنه در جیره نشخوار کنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز

 

اثر کودهای نیتروژن و فسفر بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه­ای علوفه گلرنگ به روش in situ

 

تعیین ارزش غذایی علوفه ماشک پانونیکا   Vicia  Pannonica در استان کردستان

 

بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ سورگوم عمل­آوری­شده با مایع شکمبه و اسید فرمیک

 

تعیین ضرایب گوارشی سیلاژ سورگوم عمل­آوری­شده با مایع شکمبه و اسید فرمیک به روش تولید گاز (in vitro)

 

تأثیر روشهای مختلف استخراج چربی بر تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین خام و پروتئین حقیقی سبوس برنج

 

مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز

 

تعیین ارزشتغذیه­­ای و تجزیهپذیری ماده خشک شبدر برسیم در مراحل مختلف رشد رویشی

 

مطالعه تاثیر عصاره الکلی میخک بر روند تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوآ‌ی شکمبه با استفاده از جیره‌ی کاربردی در شرایط آزمایشگاهی

 

تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز به روش کیسه های نایلونی

 

تاثیر طول قطعات یونجه جیره غذایی بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

 

تعیین ارزش غذائی کاه عدس شامل ترکیبات شیمیائی، مواد معدنی و قابلیت هضم برای استفاده در تغذیه دامهای پرواری

 

بررسی ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات کیفی سورگوم سیلو شده با افزودنی ملاس و آب پنیر

 <