برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

راهنمای انتخاب موضوع برای پایان نامه - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

راهنمای انتخاب موضوع برای پایان نامه


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنیدفرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


انتخاب موضوع، تصویب و موافقت استاد راهنما و ثبت موضوع و تغییرات
الف – انتخاب موضوع
انتخاب موضوع یا عنوان پایان نامه به عهده دانشجو است. موارد طرح موضوع یا عنوان از طرف استاد، توصیه نمی شود. دانشجو می تواند با مطالعه و بررسی های اولیه و مشورت با استاد راهنما یک موضوع (ترجیحاً پژوهشی) انتخاب نماید و با در نظر گرفتن سایر شرایط اقدام به ثبت موضوع در دفتر پایان نامه های اداره آموزش نماید.
- هر دانشجو باید یک موضوع مجزا را انتخاب کند، مگر در موارد تحقیقات اپیدمیو لوژیک گسترده که با ارائه طرح تحقیقات و دلائل کافی، همراه با موافقت استاد راهنما، با تأیید شورای آموزشی/ پژوهشی دانشکده ممکن است بیش از یک نفر موضوع را مورد بررسی قرار دهند. در این صورت نیز هر دانشجو بایستی شماره پایان نامه خاص خود را در دفتر آموزش ثبت نماید. یعنی هر دانشجو بایستی یک شماره پایان نامه برای خود داشته باشد.

موضوع پایان نامه توسط دانشجو و با موافقت استاد راهنما و با تأیید گروه آموزشی تعیین می شود.

انجام و نگارش پایان نامه توسط دانشجو با هدایت استاد راهنما صورت می گیرد.

در انتخاب موضوع  چهار قاعده یا نکته باید در نظر باشد.
1-    موضوع جوابگوی علائق دانشجو باشد.
2-    منابع مورد نیاز او قابل دسترس باشد (تهیه آنها در توانایی دانشجو باشد).
3-    منابع مورد نیاز قابل تنظیم و مطلب در توانایی مقطع تحصیلی دانشجو باشد.
4-    چارچوب روش تحقیق در توانائی دانشجو باشد.
به طور کلی «کسی که می خواهد پایان نامه ای بنویسد، باید پایان نامه ای در حد توانایی خود تهیه کند.»
نکته مهم: پایان نامه ها باید جزئی از طرح های محوری برای حل مسائل کشور و جامعه باشند.
نکته مهم: دانشجویان بایستی کوشش کنند که موضوع انتخابی آنها برای پایان نامه ها، غیر تکراری، جدید و حتی المقدور تحقیقی باشد.
نکته مهم: چنانچه در جلسات هیأت داوران هنگام بررسی و نمره دادن به پایان نامه، مشخص شود که متن پایان نامه تکراری و کپی برداری شده است آن
پایان نامه فاقد اعتبار و دانشجو به کمیت انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.

انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از اعضاء دانشجویان، با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی و تصویب شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده در صورتی مجاز می باشد که اولاً حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد ثانیاً تقسیم بندی موضوعات تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذینفع بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند.

ب-  تصویب و موافقت استاد راهنما
دانشجو باید با توجه به علاقه شخصی و ارشاد استاد راهنما موضوعی را انتخاب و بعد از بررسی و پیش بینی مشکلاتی که ممکن است در مراحل اجرایی پایان نامه با آن مواجه شود، فرم «تصویب موضوع پایان نامه» (ضمیمه1 )را به کمک استاد راهنما تکمیل و پس از تأیید گروه آموزشی به آموزش دانشکده ارائه دهد. برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع و جلوگیری از اتلاف وقت تأیید گروه آموزشی و همچنین هماهنگی با شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ضروری است.
نکته مهم: در مورد موضوع پایان نامه موافقت و تصویب استاد راهنما همراه با تأیید گروه آموزشی لازم است (ماده20 آئین نامه آموزشی).
پس از موافقت های کلی، فرم های تصویب موضوع پایان نامه در چهار برگ (یک برگ مخصوص اداره آموزش، یک برگ مخصوص استاد راهنما، یک برگ مخصوص بخش مربوطه و یک برگ هم مخصوص دانشجو) با دقت و خط خوانا تکمیل شود. لازم است دانشجو مشخصات کامل مربوط به استاد راهنما را پر نماید و استاد راهنما امضاء نمایند.

- به لحاظ عدم تناسب تعداد اعضاء هیأت علمی و تعداد دانشجو، انتخاب استاد مشاور اجباری نبوده و تصمیم گیری در رابطه با نیاز به استاد مشاور به عهده استاد راهنما می باشد. بنابراین پس از تصویب موضوع پایان نامه در صورت نیاز و صلاحدید استاد راهنما، استاد مشاور از بین اعضاء هیأت علمی دانشکده یا سایر دانشکده ها انتخاب می شود. در این صورت گرفتن موافقت نامه برای مسؤولیت پذیری در امر هدایت پایان نامه و همکاری فعال و مستقیم و کوشش در رفع مشکلات علمی دانشجو و شرکت در جلسات بررسی و چگونگی پیشرفت کار و هماهنگی لازم با استاد راهنما، از استاد مشاور لازم است. (در این مورد دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما فرمی تنظیم نماید و به امضاء استاد مشاور برساند و او را در جریان کار قرار دهد)
نکته مهم: چون تغییر موضوع پایان نامه و یا استاد راهنما بعد از تصویب و موافقت استاد راهنما و ثبت در دفتر پایان نامه ها، مشکل و دارای شرایط خاصی است در بدو امر بدین مهم (به انتخاب موضوع پایان نامه و انتخاب استاد راهنما) توجه شود.
ج – ثبت موضوع (زمان ثبت نام و نحوه ثبت پایان نامه)
- دانشجویان پس از ثبت نام در ترم 9 می توانند موضوع انتخابی خود را پس از موافقت و تأیید استاد راهنما گروه آموزشی (مطابق بند ب) در دفتر پایان نامه ها اداره آموزش ثبت نمایند. هنگام ثبت موضوع باید تاریخ مشخص و امضاء معاون آموزشی در دو ورقه مخصوص ادراه آموزش درج شده باشد.

- تأخیر در ثبت موضوع، موجب افزایش زمان تحصیل می شود، زیرا بایستی از زمان ثبت موضوع در دفتر ادراه آموزش حداقل 8 ماه گذشته باشد تا دانشجو بتواند از پایان نامه خود در جلسه رسیدگی، دفاع نماید. بنابراین توصیه می شود قبل از پایان ترم 9 این کار صورت گیرد تا مشکلی از این بابت پیش نیاید. مسؤولیت تأخیر در فارغ التحصیل شدن به عهده خود دانشجو می باشد و ادراه آموزش از این بابت هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.

- تاریخ واقعی، تاریخ ثبت موضوع در دفتر پایان نامه های اداره آموزش است و تاریخ های دیگر از جمله تاریخ موافقت و تصویب استاد راهنما و یا تاریخ تأیید گروه آموزشی ملاک عمل نیست و موردقبول نمی باشد.

دانشجوی عزیز:
فاصله زمانی بین ثبت پایان نامه تا زمان بررسی ارزشیابی آن حداقل 8 ماه می باشد  و چنانچه این فاصله رعایت نشود، در امر فارغ التحصیلی دچار مشکل خواهید شد، لذا به گونه ای برنامه ریزی نمایید تا موضوع پایان نامه شما، حداقل 8 ماه قبل از تاریخ فارغ التحصیل شدن در دفتر پایان نامه های اداره آموزش به ثبت رسیده باشد.
نکته مهم: نظر به این که قرار دادن  فتوکپی خوانا برگ تصویب و ثبت موضوع پایان نامه با تاریخ درج موضوع در دفتر اداره آموزش همراه با امضاء معاون آموزشی در قسمت انتهایی پایان نامه الزامی است، لذا در حفظ برگ ثبت موضوع کوشا باشید.
د- تغییر موضوع پایان نامه و یا تغییر استاد راهنما
همان طوری که قبلاً نیز گفته شد، تغییر موضوع پایان نامه یا استاد راهنما، بعد از ثبت موضوع در دفتر پایان نامه ها مشکل و دارای شرایط خاصی به شرح زیر است:
- تغییر عنوان پایان نامه فقط یک بار امکان پذیر است، آن هم فقط در جهت ارتقاء ارزش موضوع پایان نامه مثلاً تبدیل پایان نامه ترجمه ای به پایان نامه تحقیقی.
- ارائه دلائل کافی از طرف استاد راهنما (چه در رابطه با تغییر عنوان پایان نامه و چه در رابطه با تغییر استاد راهنما) با نامه رسمی و امضا شده توسط ایشان و موافقت معاون آموزشی/ پژوهشی دانشکده لازم می باشد.
- اگر تغییر استاد راهنما و موضوع با پیشنهاد و موافقت استاد راهنما باشد تاریخ اولیه ثبت موضوع مورد تأیید است.

- اگر تغییر استاد راهنما و موضوع نظر دانشجو باشد موافقت استاد راهنما در میان نباشد، تاریخ حال (زمان ثبت جدید) ملاک عمل قرار داده می شود. و دانشجو بایستی وضعیت جدید  (موضوع جدید یا نام استاد راهنمای جدید) را با همان شماره قبلی ولی با تاریخ جدید ثبت نماید.


ه طور کلی انتخاب موضوع پایان نامه برای رشته های مختلف قدم اول بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر انتخاب موضوع پایان نامه توسط دانشجو به درستی انجام نگیرد، بقیه مراحل هم به خوبی انجام نشده و دانشجو برای انجام پروپوزال و پایان نامه با مشکل جدی مواجه می شود. بنابراین ارائه موضوع پایان نامه از طرف یک موسسه باید کاملا به صورت مسئولانه انجام شود تا دانشجو با مشکل در نوشتن پروپوزال و یا انجام پایان نامه مواجه نشود.

در بیشتر موارد موضوعاتی که برای پایان نامه انتخاب می شوند دارای یک پایه قوی علمی و مقالات پایه خارجی می باشند که این مقاله (Base) برای نوشتن پروپوزال و همچنین طرح اصلی پایان نامه بسیار به کار می آید. همچنین موضوع پایان نامه که مورد انتخاب قرار می گیرد باید متناسب با توانایی دانشجو و علاقه وی باشد تا دانشجو بتواند به راحتی از پس انجام آن برآمده و به راحتی از آن دفاع کند.
موسسه ایستگاه دانشجو با در نظر گرفتن اهمیت انتخاب موضوع برای دانشجویان رشته های مختلف، روند انتخاب موضوع را به صورت رایگان و با حساسیت ویژه دنبال می کند و موضوعات به روز و جدید را به دانشجو ارائه کرده تا آنها بتوانند حق انتخاب از بین موضوعات پیشنهادی داشته باشند. همانطور که گفته شد کل روند انتخاب موضوع پایان نامه رایگان بوده و دانشجو هیچ هزینه ای را برای انتخاب موضوع رشته خود پرداخت نمی کند.
- انتخاب موضوع مدیریت بازرگانی، مدیرت بازار یابی
- انتخاب موضوع مدیریت اجرایی (MBA)
- انتخاب موضوع منابع انسانی
- انتخاب موضوع مدیریت دولتی
- انتخاب موضوع مدیریت کارآفرینی
- انتخاب موضوع مدیریت سازمانی
- انتخاب موضوع فناوری اطلاعات
- انتخاب موضوع علوم تربیتی
- انتخاب موضوع آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
- انتخاب موضوع مدیریت آموزشی
- انتخاب موضوع مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات
- انتخاب موضوع مدیریت صنعتی، مدیریت تولید و عملیات
- انتخاب موضوع مدیریت صنعتی، مدیریت سیستم ها
- انتخاب موضوع مدیریت، مدیریت مالی
- انتخاب موضوع مدیریت، مدیریت رسانه ای
- انتخاب موضوع علوم اقتصادی
- انتخاب موضوع تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
- انتخاب موضوع تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی
- انتخاب موضوع تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
- انتخاب موضوع جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- انتخاب موضوع جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- انتخاب موضوع حسابداری
- انتخاب موضوع روانشناسی عمومی
- انتخاب موضوع روانشناسی بالینی
- انتخاب موضوع روانشناسی تربیتی
- انتخاب موضوع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
- انتخاب موضوع روانشناسی سلامت
- انتخاب موضوع آموزش زبان انگلیسی
- انتخاب موضوع زبان و ادبیات انگلیسی
- انتخاب موضوع جامعه شناسی
- انتخاب موضوع علوم ارتباطات
- انتخاب موضوع فلسفه تعلیم و تربیت
- انتخاب موضوع برنامه ریزی درسی
- انتخاب موضوع علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی
- انتخاب موضوع آموزش ابتدایی
- انتخاب موضوع مدیریت تکنولوژی
- انتخاب موضوع مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
- انتخاب موضوع مشاوره
- انتخاب موضوع مدیریت آموزش عالی
- انتخاب موضوع مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
- انتخاب موضوع مدیریت محیط زیست، مدیریت محیط زیست
- انتخاب موضوع مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست
- انتخاب موضوع مطالعات خانواده
- انتخاب موضوع رشته معلم فنی بهداشت
- انتخاب موضوع رشته کودکیاری
- انتخاب موضوع رشته مدیریت (تمام گرایشها)
- انتخاب موضوع مدیریت جهانگردی
- انتخاب موضوع توریسم و گردشگری

پایان نامه برای سایر رشته ها

پروپوزال و پایان نامه حسابداری

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های تربیت بدنی

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های فناوری اطلاعات (IT)

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های کشاورزی

پروپوزال و پایان نامه کشورهای خارجی :

مشاوره در تدوین مقاله های داخلی و خارجی از پایان نامه

پروپوزال و پایان نامه برای سایر رشته ها

پایان نامه برای رشته مدیریت و علوم تربیتی

پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های مدیریت

مشاوره پروپوزال و پایان نامه همه گرایش های مختلف علوم تربیتی

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com - سه شنبه چهارم مهر 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
راهنمای پایان نامه - انتخاب موضوع - دوشنبه نهم اردیبهشت 1392
راهنمای انتخاب موضوع برای پایان نامه - دوشنبه نهم اردیبهشت 1392
انجام پایان نامه تهیه پروپوزال پرستاری - دوشنبه نهم اردیبهشت 1392
انجام پایان نامه تهیه پروپوزال انتخاب موضوع همه رشته ها - دوشنبه نهم اردیبهشت 1392
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال سازه های آبی آبیاری و زهکشی عمران آب منابع آب آبخیز د - شنبه سی ام دی 1391
مشاوره و راهنمایی در انجام پایان نامه ها - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
جزوه های کنکور دکتری رشته مدیریت - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
طرح های کسب وکار-چیدمان فروشگاه-پروژه کسب وکار - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
مقالات ترجمه شده در زمینه مدیریت - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پروپزال و انتخاب موضوع - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
ترجمه متون تخصصی با کمترین هزینه و زمان - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
تهیه پاورپوینت ارائه و دفاع از پایا نامه ارشد و دکتری و سمینار کلاسی و ارائه - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
روش نوشتن فهرست منابع به روش APA - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
آموزش نگارش پرسشنامه پایان نامه مدیریت - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
راهنمای نگارش پروپوزال پایان نامه مدیریت، پایان نامه, پروپوزال، پرسشنامه doc pdf ppt - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
شکست بازاریابی - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پایان نامه های موجود سری - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
تدوین پروپوزال - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سری 2 - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سری 3 - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
قابل توچه دانشجویانی که از بین موضوعات موجود پایان نامه را درخواست دارند: - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پرسشنامه پایان نامه ، پرسشنامه کارشناسی ارشد - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پایان نامه های موجود سری4 - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
گزارش کارورزی آماده: - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پایان نامه های موجود سری5 - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پروژه های مالی آماده - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پایان نامه های اماده سری 6 - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پرسشنامه های پایان نامه --سری دوم - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
پروزه درس طراحی و چیدمان فروشگاه - ارزیابی چیدمان فروشگاه - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
مشاوره و راهنمایی در انجام پایان نامه ها - پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها - شنبه یازدهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال بیمه صنایع سیستمها اقتصادی اجتماعی - شنبه یازدهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها4 - پنجشنبه نهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها3 - پنجشنبه نهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها2 - پنجشنبه نهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها - پنجشنبه نهم شهریور 1391
مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها - چهارشنبه یکم شهریور 1391
آموزش نرم افزار و انجام پایان نامه پروپوزال مقاله کلیه رشته ها - سه شنبه بیست و چهارم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع مدیریت شهری - چهارشنبه یازدهم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع مهندسی صنایع - چهارشنبه یازدهم مرداد 1391
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - پنجشنبه پنجم مرداد 1391
مشاوره انجام پایان نامه انجام مقاله پروپوزال انتخاب موضوع برنامه ریزی شهری - چهارشنبه چهارم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله ISI و پروپوزال انتخاب موضوع - چهارشنبه چهارم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - چهارشنبه چهارم مرداد 1391
مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری مدیریت صنعتی مالی بازرگ - چهارشنبه چهارم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf pptجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - یکشنبه یکم مرداد 1391مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته لیست پایان نامه های رشته GIS سیستم اطلاع - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt پایان نامه های گروه مشاور - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt رواشناسی بالینی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI انتخاب موضوع پرستاری - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI انتخاب موضوع شهرسازی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله ISI و پروپوزال انتخاب موضوع رشته مشاوره - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع حسابداری مالی بیمه بانکداری اقتصاد مدیریت - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع فیزیک پزشکی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع آب عمران آبیاری منابع زهکشی ... - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع پرستاری و مامایی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع رشته معماری منظر - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
انتخاب موضوع انجام پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود ، پرسشنامه doc pdf ppt - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع - یکشنبه یکم مرداد 1391
مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال انجام پایان نامه مقاله - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه پروپوزال مقاله ISI انتخاب موضوع تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه پروپوزال مقاله ISI انتخاب موضوع تربیت بدنی رفتار حرکتی - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه پروپوزال lمقاله ISI انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیک - یکشنبه یکم مرداد 1391
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 4 - یکشنبه یکم مرداد 1391
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 3 - یکشنبه یکم مرداد 1391
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 2 - یکشنبه یکم مرداد 1391
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف - یکشنبه یکم مرداد 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - پنجشنبه یکم تیر 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - پنجشنبه یکم تیر 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - پنجشنبه یکم تیر 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - پنجشنبه یکم تیر 1391
انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی آب منابع عمران سازه هیدرولیکی - پنجشنبه یکم تیر 1391