برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه رشته اقتصاد - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی-


در رشته اقتصاد کلیه گرایشها پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام

توسط دانشجویان دکتری رشته اقتصاد کلیه گرایشها

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comفرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید

رکورد

شماره رساله

عنوان - پدیدآور - مشخصات

۳۷

HB 97

ناتوانی اقتصاد بازار در ایجاد تعادل اقتصادی و ضرورت دخالت دولت برای هدایت تقاضای کل/ محمد بابازاده.- به راهنمایی محمدرضا شریف‌آزاده، به مشاوره اکبر کمیجانی و جمشید پژویان.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۶۷

HB 11

اولویت سرمایه گذاری و تعیین محل استقرار صنایع جنبی فولاد مبارکه/ کریم آذربایجانی.- به راهنمایی اکبر کمیجانی با مشاوره پرویز داودی و محمدرضا شریف آزاده.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۷۶.

۲۷۰

HB 14

بررسی تاثیر کیفیت و کمیت آموزش های رسمی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره ( ۷۰ - ۱۳۴۵ )/ علی دهقانی.- به راهنمایی حمید شهرستانی با مشاوره حسین عظیمی و علی فرهندی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۷۶.

۲۹۴

HB 12

عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران/ علیرضا صدرمنوچهری نائینی.- به راهنمایی جمشید پژویان با مشاوره حسین عظیمی و حمید شهرستانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۴۳۳

HB 35

تحلیل اقتصادی - فنی نظام حسابهای ملی ایران و پیشنهاد چگونگی کاربردی کردن نظام بسط یافته حسابهای ملی ( موردخاص تولیدات مواد غذایی )/ تقی ترابی.- به راهنمایی حسین عظیمی با مشاوره اساتیدمشاور: جمشید پژویان و حمید شهرستانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۶۵۰

HB 56

بررسی اقتصادی مالیات برمصرف در ایران/ یگانه موسوی جهرمی.- به راهنمایی جمشید پژویان با مشاوره اساتیدمشاور: اکبر کمیجانی و پرویز داودی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۶۵۹

HB 49

بررسی تاثیر مالیات ( درآمد - دستمزد ) بر عرضه نیروی کار " بازارهای کار خاص "/ محسن زاینده رودی.- به راهنمایی جمشید پژویان با مشاوره اساتیدمشاور: حسین عظیمی و محمدرضا شریف آزاده.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۷۳۴

HB 48

طراحی و پیاده سازی برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار/ بهرام کلهر.- به راهنمایی دکتر صراف زاده با مشاوره استادمشاور: دکتر موقر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۷۵۴

HB 52

معیارهای نظری یک خصوصی سازی کارآمد ( مورد ایران )/ حمید درجی.- به راهنمایی محمد ستاری فر با مشاوره استادمشاور: محمدرضا شریف آزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۹۴۰

HB 63

بررسی فنی و اقتصادی و طراحی خط کشتار دام و تهیه اطلاعات لازم درمکانیزاسیون یک واحد کشتارگاه صنعتی در کرمانشاه/ مهدی توحیدی.- به راهنمایی علی محمد برقعی با مشاوره اساتیدمشاور: مرتضی الماسی و هادی جلالی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۰۶۵

HB 58

نگرشی موردی به مزیت نسبی ( صنعت پولاد ایران )/ آناهیتا باقرزاده.- به راهنمایی اکبر نفری با مشاوره استادمشاور: محمدرضا شریف آزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۳

HB 1

رگرسیونهای نرم L1 گسسته و پیوسته ، پیشنهاد الگوریتمهای تقریب گسسته و برازش پیوسته رویه تمرکز/ بیژن بیدآباد.- به راهنمایی محمد جعفرمجرد با مشاوره اساتیدمشاور: اسداله منجمی و یداله دوج.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۶

HB 4

مکانیزم انتقال اثر حجم پول برقیمتها و بخش واقعی اقتصاد ایران/ سیدابوالفضل دلقندی.- به راهنمایی محسن نوربخش با مشاوره اساتیدمشاور: اکبر کمیجانی و علی فرهندی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۷

HB 5

مالیه عمومی در ایران، گستره مالی و ساختار بودجه ای ( الگوی منابع و مصارف )/ علی اکبر شبیری نژاد.- به راهنمایی حسین عظیمی با مشاوره استادمشاور: جمشید پژویان.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۸

HB 6

فرایند انتقال تکنولوژی در بخش صنعت ایران و تدوین چارچوبهای اصلی مرتبط به انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی/ زهرا عابدی.- به راهنمایی محمدرضا شریف آزاده با مشاوره اساتیدمشاور: اکبر کمیجانی و حسین عظیمی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۹

HB 7

تحلیل نظری از رفتار پس انداز و جایگاه آن در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در ایران/ یوسف فرجی.- به راهنمایی اکبر کمیجانی با مشاوره اساتیدمشاور: جمشید پژویان و حسین عظیمی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۰۰

HB 8

نقش هزینه های R & D دفاعی بر رشد اقتصادی/ محمد عباسلو.- به راهنمایی محمدرضا شریف آزاده با مشاوره اساتیدمشاور: جناب دکتر عبداله جاسبی و آقای دکتر اکبر کمیجانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۰۱

HB 9

کاربرد شاخصهای اقتصاد توسعه در هدایت تجارت خارجی/ مهدی مسجدیان.- به راهنمایی حسین عظیمی با مشاوره اساتیدمشاور: محمدرضا شریف آزاده و علی فرهندی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۰۲

HB 10

بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا و رهیافت برای حل مشکلات موجود/ کاظم نجفی علمی.- به راهنمایی اکبر کمیجانی با مشاوره اساتیدمشاور: دکتر محمدرضاشریف آزاده و جمشید پژویان و حسین عظیمی و حمید شهرستانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۷۸

HB 24

بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر در ایران ( دوره ۷۵ - ۱۳۶۸ ) و ارائه راه کارهائی جهت رفع فقر در ایران/ علی آقامحمدی.- به راهنمایی محمدرضا شریف آزاده با مشاوره استادمشاور: اکبر نفری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۹۹

HB 69

محاسبه قیمت تمام شده پراید و تجزیه و تحلیل اقتصادی آن برای سالهای ۱۳۷۵ - ۱۳۷۳/ ابوالفضل رحیمی.- به راهنمایی حسین عظیمی ( آرانی ) با مشاوره استادمشاور: جمشید پژویان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۷۱۹

HB 70

شناخت الگوی انتظارات سرمایه گذاران - با تاکید بر استان اصفهان در اقتصاد ایران/ محمدواعظ برزانی.- به راهنمایی محمدرضا شریف آزاده با مشاوره اساتیدمشاور: حسین عظیمی و محمدجعفر مجرد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۸۱۹

HB 77

بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بر رشد اقتصادی ایران/ خلیل سعیدی.- به راهنمایی حسین عظیمی، به مشاوره اکبر کمیجانی و حمید ابریشمی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۷۸.

۱۸۲۱

HB 76

بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی و تعرفه بر متغیرهای کلان اقتصادی ( بررسی تفصیلی نرخهای تعرفه و خالص صادرات در بخشهای منتخب اقتصادی )/ اورانوس پریور.- به راهنمایی حمید شهرستانی با مشاوره اساتیدمشاور: محمدرضا شریف آزاده - جمشید پژویان.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۹۷۶

HB 75

یک مطالعه کاربردی از تئوری نوین رفتار مصرف کننده در انتخابهای غیرپولی ( مورد: ازدواج و خانواده )/ حسین استادی.- به راهنمایی جمشید پژویان با مشاوره اساتیدمشاور: محمدرضا شریف آزاده و حسین عظیمی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۹۹۸

HB 95

بررسی اثرات سیاستهای کنترل قیمت و قیمت گذاری ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار برعرضه و قیمت کالاها و لوازم خانگی/ حجت اله حسینی.- به راهنمایی مرتضی ایمانی راد با مشاوره استادمشاور: هوشنگ ساعدلو.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۰۲۹

HB 94

بررسی عوامل موثر بر فقر ( مطالعه موردی ایران )/ علی حسن زاده.- به راهنمایی جمشید پژویان با مشاوره اساتیدمشاور: حسین عظیمی و سیداسداله منجمی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۱۰۹

HB 99

اثرات کاهش ارزش پول بر متغیرهای اقتصادی ( تولید، قیمت و نرخ ارز بازار موازی )./ سهیلا خوشنویس یزدی.- به راهنمایی اکبر کمیجانی با مشاوره اساتید مشاور: محمدجعفر مجرد و محمدرضا شریف آزاده و بیژن بیدآباد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۴۳۵

HB 15

تعیین نابرابری های صنعتی  میان استانهای کشور در سه مقطع ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ و ۱۳۷۳/ خسروی انور.- به راهنمایی شمس اله شیرین بخش با مشاوره استادمشاور: حسین عظیمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۷۱۸

HB 126

بررسی تاثیر سرمایه گذاری در صادرات غیرنفتی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران/ بیژن باصری.- به راهنمایی اکبر کمیجانی با مشاوره اساتیدمشاور: غلامعلی فرجادی و حسین عظیمی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۸۶۲

HB 129

تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران/ علیرضا امینی.- به راهنمایی دکتر پژویان با مشاوره اساتیدمشاور: دکتر کمیجانی و دکتر اهرابی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۳۳۲۴

HB 138

برآورد تابع تقاضای نوشابه‌های گازدار با تاکید بر گروه زمزم/ حسن مخملی.- به راهنمایی محمدرضا حمیدی زاده با مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۱.

۳۷۷۵

HB 153

بررسی تئوریک جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران قبل از انقلاب و تحلیل روند احتمالی آن پس از انقلاب/ ناصر دلال زاهد.- به راهنمایی اسداله منجمی با مشاوره جمشید پژویان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۳۷۸۰

HB 152

بازده صعودی به مقیاس ، سرمایه انسانی و رشد درون زا دراقتصاد ایران/ عباس معمارنژاد.- به راهنمایی اکبر کمیجانی با مشاوره محمدرضا شریف آزاده؛ محمد جعفر مجرد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۱ _۱۳۸۰.

۴۰۲۸

HB 195

اثربخشی تفریغ بودجه بر بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی (با نگاهی بر بودجه شرکتهای گروه راه و ترابری)/ معبود محمدی.- به راهنمایی رامین پاشایی‌فام، به مشاوره محمدرضا حمیدی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۰۵۸

HB 196

بررسی تحلیل میزان اثرپذیری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ناشی از تغییرات نرخ سود بانکی/ بهارک بنازاده.- به راهنمایی اکبر نفری، به مشاوره کریم امامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۰۹۷

HB 197

عملکرد اقتصادی انفاق های مستحبی در شهرستان بروجرد/ اعظم فضائلی دری.- به راهنمایی غلامرضا مصباحی مقدم، به مشاوره تیمور محمدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۴۸۸

HB 201

اثر برنامه‌های توسعه روستایی بر بهبود سطح زندگی روستاییان با تاکید بر توسعه بخش کشاورزی/ الهام وثوقی.- به راهنمایی محمدرضا شریف‌آزاده، به مشاوره کریم امامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۹۱

HB 173

بررسی تاثیر هزینه اجاره‌بها بر تابع تقاضای مسکن استیجاری/ معصومه نصیریان.- به راهنمایی محمدرضا حمیدی‌زاده، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۹۷

HB 179

تعیین قیمت برق بر اساس محاسبه هزینه نهایی و مقایسه آن با وضع موجود/ بابک نعمتی.- به راهنمایی پاشائی‌فام، به مشاوره امامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۸۹۸

HB 180

تاثیر نرخ تورم بر نرخ رشد GDP واقعی در اقتصاد ایران/ مجید جعفریان.- به راهنمایی کریم امامی، به مشاوره محمد بابازاده و عباس معمارنژاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۹۹

HB 181

اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در گروههای عمده صنعتی استان کردستان (۷۸-۱۳۶۵)/ موسی رحیمی.- به راهنمایی کریم امامی، به مشاوره یگانه موسوی جهرمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۱.

۴۹۰۵

HB 188

طراحی مدل بهینه پورتفوی تسهیلات بانک‌های تجاری کشور (مطالعه موردی بانک رفاه ۱۳۸۱)/ هادی اشعری.- به راهنمایی رامین پاشایی‌فام، به مشاوره کریم امامی و حمید شهرستانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۵۷۱۲

HB 214

تحلیل قیمت‌گذاری آب: از نظریه تا عمل؛ مطالعه موردی ایران/ سید شمس‌الدین حسینی.- به راهنمایی جمشید پژویان، به مشاوره حمید شهرستانی و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۶۵۱۴

HB 166

عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با توجه به نقش شاخصهای توسعه انسانی/ فرهاد دژپسند.- به راهنمایی حمید شهرستانی، به مشاوره اکبر کمیجانی و محمدجعفر مجرد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۱.

۶۵۷۲

HB 229

ارزیابی اقتصادی تولید چندقلم از داروهای ضروری در ایران/ سارا ذوالفقاری.- به راهنمایی فیروز توفیق، به مشاوره محمداسماعیل ذوالفقاری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۳.

۶۶۶۴

HB 232

بررسی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران/ علی سلمان‌پور زنوز.- به راهنمایی کریم امامی، به مشاوره محمد شریف‌آزاده و اکبر کمیجانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۷۴۵

HB 237

ارزیابی اقتصادی توسعه کارخانه‌های سیمان (مطالعه موردی کارخانه سیمان دورود)/ فریدون حیدری مطلق.- به راهنمایی عباس معمارنژاد، به مشاوره کریم امامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۴.

۶۷۹۳

HB 239

تاثیر بحرانهای بین‌المللی بر رشد اقتصادی ایران/ رویا خزائی.- به راهنمایی رامین پاشائی‌فام، به مشاوره عباس معمارنژاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۹۲۷

HB 241

عوامل موثر بر توزیع درآمد/ ولی حسینی خسروی.- به راهنمایی کریم امامی، به مشاوره عباس معمارنژاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۷۰۸۶

HB 251

تحلیل فقر در ایران مقایسه رویکردهای درآمدی و توانمندی/ غلامرضا گرائی‌نژاد.- به راهنمایی حسین عظیمی، به مشاوره جمشید پژویان و محمدرضا شریف‌آزاده.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۷۸۹۰

HB 273

ارزیابی اقتصادی و سیاست‌های کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل: مورد آلودگی هوای تهران/ علی مقیمی‌نیا.- به راهنمایی جمشید پژویان، به مشاوره مجید احمدیان و اکبر نفری.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۸۹

HB 284

ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی مورد تالاب انزلی/ نعمت فلیحی.- به راهنمایی جمشید پژویان، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۱۳۶

HB 281

تجزیه و تحلیل بهره‌وری و رشد در صنایع کشور: مطالعه استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان/ بیژن صفوی.- به راهنمایی اکبر کمیجانی، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده و جمشید پژویان.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۲۶۰

HB 286

بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت تقاضا (قیمتی و غیر قیمتی) بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور/ علی‌اصغر اسماعیل‌نژاد.- به راهنمایی محمدرضا شریف‌آزاده، به مشاوره یداله سبوحی و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۳۰۱

HB 289

اثر رشد پیش‌بینی نشده بر نرخ ارز در ایران/ علی حقیقت.- به راهنمایی محمدرضا شریف‌آزاده، به مشاوره اکبر کمیجانی و اکبر نفری.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۴۱۰

HB 291

بررسی نرخ موثر بر ارز بعنوان یکی از عوامل مهم رقابت‌پذیری بین‌المللی و تاثیر نوسانات آن بر تجارت خارجی ایران/ ابراهیم علی رازینی رحمانی.- به راهنمایی اکبر نفری، به مشاوره محمدجعفر مجرد و حمید شهرستانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۵۸۰

HB 302

رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در ایران/ محمدرضا میرزایی‌نژاد.- به راهنمایی حمید شهرستانی، به مشاوره جمشید پژویان و اکبر نفری.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۵۸۴

HB 301

نقش جهانی‌شدن اقتصاد در اشتغالزایی بخش خدمات و صادرات غیرنفتی ایران/ صالح قویدل.- به راهنمایی اکبر کمیجانی، به مشاوره اکبر نفری و محمدرضا شریف‌آزاده.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۲۶

HB 318

ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران/ مهناز ربیعی.- به راهنمایی بیژن بیدآباد، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده، محمدجعفر مجرد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۳۹

HB 317

پیش‌بینی قیمت جهانی نفت خام/ کامبیز پیکارجو.- به راهنمایی بیژن بیدآباد، حسین عظیمی آرانی، به مشاوره اکبر نفری، حمیدرضا برادران شرکاء، تقی ترابی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۴۳

HB 316

ارزیابی میزان اهمیت و جایگاه نظام مالی در اقتصاد ایران/ فاطمه السادات جعفریه.- به راهنمایی محمد خوش چهره، به مشاوره شریف‌آزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۱۶۵

HB 321

خطای اندازه‌گیری در شاخص قیمت مصرف کننده و اثرات آن بر استاندارد واقعی زندگی خانوار شهری ایران (۸۲-۱۳۷۴)/ حسین میرزایی.- به راهنمایی حمید شهرستانی، به مشاوره اکبر کمیجانی، تقی ترابی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۳۴۳

HB 324

رابطه ادوار تجاری ایران با شوکهای خارجی/ فرزین اربابی.- به راهنمایی حمید شهرستانی، به مشاوره محمدجعفر مجرد و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۴۴۶

HB 330

تحلیل مقایسه‌ای کارایی بخش صنایع کارخانه‌ای در استانهای ایران/ نادر حکیمی‌پور.- به راهنمایی کامبیز هژبر کیانی، به مشاوره مهدی بهکیش و محمد نوفرستی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۶۱۵

HB 333

اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران/ رویا سیفی‌پور.- به راهنمایی اکبر کمیجانی، به مشاوره کریم امامی و شریف‌آزاده.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۶۱۶

HB 332

تشکیل سرمایه و موانع اقتصادی آن در اقتصاد ایران (۱۳۸۳-۱۳۵۰)/ ابوطالب شالچیان.- به راهنمایی اکبر کمیجانی، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده و کامبیز هژبرکیانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۰۴۲۹

HB 355

مالیات‌های سبز، با تاکید بر مصرف بنزین/ نارسیس امین‌رشتی.- به راهنمایی جمشید پژویان، به مشاوره مجید احمدیان و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۰۶۱۱

HB 362

بررسی اثرات سیاست انرژی بر اقتصاد و محیط زیست در چارچوب مدل تعادل عمومی (CGE)/ حسن معین نعمتی.- به راهنمایی جمشید پژویان، به مشاوره حمید شهرستانی و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۶۵۹

HB 363

تحلیل الگوی سیاست رقابتی در ایران - با رویکرد بخش صنعت: مطالعه موردی صنعت پتروشیمی/ سعید نایب.- به راهنمایی محمد ستاری‌فر، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده و تقی ترابی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۱۰۵۸

HB 373

آزمون آماره نسبت راستنمایی برای وجود بردارهای همگرا در شرایط وجود متغیرهای (1)I و (2)I در یک سیستم جزیی VAR/ ناصر خیابانی.- به راهنمایی جمشید پژویان و اکبر کمیجانی، به مشاوره عین‌الله پاشا.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۱۱۱۴

HB 375

استخراج، تدوین و آزمون شاخصهای اقتصادی بنگاه از دیدگاه تئوریهای اقتصاد کلان/ هوشنگ مومنی وصالیان.- به راهنمایی حسین عظیمی، به مشاوره محمدرضا شریف‌آزاده و اکبر نفری.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۱۲۹۵

HB 379

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در کشورهای منتخب (در قالب فرضیه منحنی کوزنتز)/ نیلوفر مرادحاصل.- به راهنمایی جمشید پژویان، به مشاوره مجید احمدیان و کریم امامی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

عنوان : " بررسی آثار حجم سرمایه گذاری ثابت در برنامه اول، دوم و سوم توسعه بر امکان ایجاد شغل "
استاد راهنما : آقای دکتر اکبر نفری 
استاد مشاور : آقای دکتر یوسف فرجی 
دانشجو: آقای محمد عاطفی (798356)

عنوان : " شناخت ابزار اعتبار اسنادی ضمانتی و بررسی امکان جایگزینی مقررات ISP 98 بجای مقررات URDG در سیستم بانکی با تأکید بر ضمانت نامه های تعهد پرداخت "
استاد راهنما : آقای دکتر حسین سیدالماسی 
استاد مشاور : آقای حسن اصغرزاده زعفرانی
دانشجو: آقای مسعود افشارفر (808370)

عنوان : "بررسی آثار سیاستهای ارزی بر صادرات غیرنفتی (83-1367) "
استاد راهنما : آقای دکتر یوسف فرجی 
استاد مشاور : آقای دکتر تیمور محمدی 
دانشجو: آقای مجید امین زارع (808372)

عنوان : "بررسی تأثیر اجرای پروژه مهندسی مجدد فرایندها در راستای طرح اصلاحات راهبردی در شعب بانک سپه"
استاد راهنما : آقای پرویز ساسان گهر 
استاد مشاور : آقای دکتر احمدمعین تقوی 
دانشجو: آقای بهزاد ایازیان ماوی (808373)

عنوان : " بررسی حساب ذخیره ارزی و مقایسه با روشهای مشابه در سایر کشورها "
استاد راهنما : آقای دکتر محمدجعفر مجرد 
استاد مشاور : آقای مهدی رشیدی 
دانشجو: خانم رعنا بنی حبیب (808374)

عنوان : "بررسی و تحلیل نیاز و امکان اجرای فرایند شش سیگما در بخش خدمات بانکی استاد راهنما : آقای دکتر سید جلیل لاجوردی
استاد مشاور : آقای دکتراکبر عالم تبریز
دانشجو: آقای علی باطنی نوش آبادی (808375)

عنوان : " ضرورت خصوصی سازی بانکهای تجاری در ایران و ارائه مدل مناسب با استفاده از تجربیات سایر کشورها "
استاد راهنما : آقای دکتر یوسف فرجی 
استاد مشاور : آقای دکتر احمد مجتهد 
دانشجو: آقای سید سعید وکیلی (808385)

عنوان : " مطالعه E-BUSINESS (کسب و کار الکترونیک) و بررسی ارتباط آن با سیستم بانکی (مطالعه موردی کشورهای مالزی، سنگاپور و ژاپن از سال 2004-1998) "
استاد راهنما : آقای دکتر پرویز هوشمندان
استاد مشاور : آقای دکتر سیدعلی اصغر هدایتی
دانشجو: آقای سهراب اقبالی (808388)

 عنوان : " بررسی تطبیقی ابزارهای تامین مالی بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف در تامین اعتباری مورد نیاز جامعه" 
استاد راهنما : آقای سیدعلی اصغر هدایتی 
استاد مشاور : آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی 
دانشجو: آقای حسین سلامتیان قمصری (808395)

عنوان : " بررسی سیستم نظارت و کنترل موجود در بانک ملت و مقایسه آن با سیستمهای نوین کنترل در چند بانک خارجی"
استاد راهنما : آقای پرویز ساسان گهر
استاد مشاور : آقای محمدابراهیم محمدپور زرندی
دانشجو: آقای رسول فرینا (808399)

عنوان : " بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیران شعب بانک تجارت به دیگر کارکنان در شعب شهر تهران"
استاد راهنما : آقای دکتر غلامعلی سرمد
استاد مشاور : آقای محمدصادق طاهری 
استاد داور : آقای دکتر سید جلیل لاجوردی
دانشجو: آقای محمدتقی قهاری (808400)

عنوان : " بررسی نقش بانکها در رشد اقتصادی ایران"
استاد راهنما : آقای دکتر محمود ختایی
استاد مشاور : آقای دکتر سوری 
استاد داور : آقای دکتر فرجی
دانشجو: خانم فرخ بیات (818407)

عنوان : " بررسی عناصر مؤثر بازاریابی به منظور تجهیز منابع (مشتریان عمده) در بانک ملی ایران"
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی 
استاد مشاور : آقای پرویز ساسان گهر
دانشجو: آقای بهرام صفری زنجانی (818413)

عنوان : " بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره 82-1350"
استاد راهنما : آقای دکتر یوسف فرجی
استاد مشاور : آقای دکتر تیمور محمدی 
دانشجو: آقای فرهاد طاهرلو (818414)

عنوان : " تحلیل سیاستهای تطابق اسناد کارگزاران خارجی ارسالی از طریق سوئیفت در بانکداری متعارف و بانکداری الکترونیکی و تعیین الگوی مناسب برای سیستم بانکی ایران"استاد راهنما : آقای دکتر شیرانی 
استاد مشاور : آقای مهدی رشیدی 
دانشجو: خانم محجوبه طاهری

عنوان : " برآورد هزینه های استقرار بانکداری الکترونیک در بانک صادرات 83-1379"
استاد راهنما : آقای دکتر پرویز هوشمندان 
استاد مشاور : آقای دکتر سید علی اصغر هدایتی 
دانشجو: آقای رضا گودرزی (818416)

عنوان : " بررسی عوامل کمی و کیفی مؤثر در جانشینی برای مشاغل مدیریتی در بانک ملت طی سالهای 83-1379"
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی 
استاد مشاور : آقای پرویز ساسان گهر 
دانشجو: آقای حجت اله حقی (818427) 

عنوان : " بررسی و تبیین رابطه الگوگیری (BENCH MARKING) با بهبود فرآیندها- مورد مطالعه دوایر اعتباری شعب بانک ملی ایران- سرپرستی خراسان رضوی "
استاد راهنما : دکتر سیدجلیل لاجوردی
استاد مشاور : دکتر اکبر عالم تبریز
دانشجو: آقای مهران ترشیزی

عنوان : " مدیریت بهینه ریسک نرخ ارز در بانکهای تجاری ایران (مطالعه موردی منابع و مصارف ارزی بانک ملت) "
استاد راهنما : دکتر داود سوری
دانشجو: خانم فاطمه راغ

عنوان : " بررسی چگونگی معرفی دستگاههای خودپرداز بانکی (ATM) و پایانه های فروش (POS) در ارائه خدمات بانکی و نگرش مشتریان نسبت به استفاده از آنها "
استاد راهنما : آقای پرویز ساسان گهر
استاد مشاور : دکتر داود سوری
دانشجو: آقای ابوالفضل یاوری

عنوان:"بررسی و تحلیل عملکرد بانک سپه از طریق خودارزیابی برمبنای مدل تعالی سازمانی EFQM (83-1380)"
استاد راهنما : دکتر سیدجلیل لاجوردی
استاد مشاور : دکتر اکبر عالم تبریز
دانشجو: خانم فرانک دانش پژوه

عنوان : "بررسی رابطه جابجایی کارکنان بر رضایت شغلی آنان در بانک ملی ایران (شهر تهران)"
استاد راهنما : دکتر غلامعلی سرمد
استاد مشاور : خانم سیمین سادات چاوشی
دانشجو: آقای حسین انصاری آستانه

عنوان : " بررسی آثار پیامدهای نظام تشویق و تنبیه در بانک ملی ایران طی سالهای 80-1375 "
استاد راهنما : دکتر غلامعلی سرمد
استاد مشاور : آقای محمود بهمنی
دانشجو: آقای حسین دهقان نیری

عنوان : " بررسی سیستم تأمین وجوه نقد شعب بانک سپه با توجه به اهداف بانک مورد پژوهش شعب سطح تهران "
استاد راهنما : آقای پرویز ساسان گهر
استاد مشاور : دکتر احمد معین تقوی
دانشجو: آقای محمود ایرانفر

عنوان :" بررسی کیفیت خدمات داخلی با رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملی ایران و رضایت مشتریان"
استاد راهنما : دکتر سیدجلیل لاجوردی
استاد مشاور : دکتر اکبر عالم تبریز
دانشجو: آقای اصغر قربانی

عنوان :" بررسی انطباق برنامه های آموزشی مدیریت با مدل پرورش مهارتهای مدیران"
استاد راهنما : دکتر سیدجلیل لاجوردی
استاد مشاور : دکتر اکبر عالم تبریز
دانشجو: آقای غلامحسین آزادخواه کماچالی

عنوان :" بررسی آثار تشکیل بازار رهن ثانویه بر عملکرد بازار اوراق بهادار و مسکن"
استاد راهنما : دکتر حسین کدخدایی
استاد مشاور : دکتر محمود ختایی
دانشجو: آقای عباس جعفرقلی

عنوان :" بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در بانک ملت (83-1380)"
استاد راهنما : دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی
استاد مشاور : آقای پرویز ساسان گهر
دانشجو: خانم ناهید جاویدیار

عنوان :" بررسی و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ارزی در ایران با توجه به روشهای متعارف ترکیب ذخایر ارزی در سایر کشورها"
استاد راهنما: دکتر احمد مجتهد
استاد مشاور: دکتر غلامعلی فرجادی
دانشجو: خانم نیلوفر جبه دار خیابانی

عنوان :" ارزیابی آثار سیاستهای پولی بر نرخ پس انداز ملی در ایران"
استاد راهنما: دکتر جمشید پژویان
استاد مشاور: دکتر مهدی عسلی
دانشجو: خانم شیرین استوار