برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه حقوق - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی-


در رشته حقوق کلیه گرایشها پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام

توسط دانشجویان دکتری رشته حقوق کلیه گرایشها

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comفرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


« مطالعه تطبیقی نمایندگی در حقوق قراردادهای اروپایی و کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی و حقوق ایران »
«ماهیت و مفاد قرار داد های طراحی , تأمین کالا و ساخت ( ( EPC»
 « تبیین فقهی و حقوقی قلمرو زمانی و مکانی اجرای حدود»
« مسئولیت مدنی ناشی از سوء اجرای عدالت قضایی »
« مقررات حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران»
« بررسی آئین دادرسی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصل عدالت طبیعی»
«حق برخورداری از تأمین اجتماعی در نظام بین المللی و حقوق داخلی»
«تحوّل حقوق قراردادهای اداری در ایران Evolution of admistrative contrracts (در دو دهه اخیر ) »
« بررسی مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران »
« جبران خسارت بیمار»
« خسارت قراردادی درآراء قضایی ایران »
« سیاست جنایی  تقنینی ایران درقبال  بزه دیدگان آسیب پذیر و مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی »
بررسی آثار اداری عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله بافساد (از نظر حقوقی)»
« مسئولیت متصدی حمل مسافر در حقوق حمل و نقل هوایی »
« تبیین فقهی, حقوقی وجرم شناختی کیفر تشهیر »
«مطالعه تطبیقی تحوّل مسئولیت مدنی والدین قانونی نسبت به اعمال فرزندان و افراد تحت سرپرستی و تعیین قانون حاکم از دیدگاه تعارض قوانین»
«بررسی طریقیّت یا موضوعیّت داشتن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام»
«تجارت شبکه ای»
«مطالعه تطبیقی تأثیر (اصل عدالت) در قراردادها»
«تأثیر عوامل زیست شناختی بر رفتار مجرمانه با تأکید بر عوامل ژنتیک»
«حمایت کیفری از آب»
«امنیت قضایی و حقوقی متهمین و محکومین در حقوق اساسی داخلی و نظام بین الملل حقوق بشر»
«بررسی استثنائات قواعد مربوط به دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی»
«بررسی سیر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و لایحه تجمیع» انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران  »
«بررسی حقوقی کارتهای اعتباری»
 بررسی تطبیقی شیوه نظارت بر انتخابات پارلمانی ایران  و انگلستان »
مطالعه تطبیقی آثار ارادی یکطرفه قراردادها ‘ و اصول قراردادهای اروپایی (PECL)(UNIDROIT)»
«بررسی مسئولیت مدنی موسسات عمومی در نظام حقوقی ایران»
«  موانع حقوقی رشد اتحادیه ها درحقوق کار ایران »
«سازو کار های تامین اجتماعی در حقوق اسلامی و بر رسی کار آمدی آنها در جامعه امروز»
  «نقش بورس در انتشار اوراق مشارکت»
«بررسی تحلیلی میزان توجه به حقوق اساسی ملت در محتوای برنامه ای در سی مدارس ایران»
            «بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری با قانون استخدام کشوری مصوب 1345»
« بررسی اعتبار ادله در داوری های تجاری بین المللی »
«تجارت غیر منصفانه کالا در سازمان تجارت جهانی  »
« بررسی و ارزیابی لایحه جدید حمایت خانواده »
« تحلیل حقوقی - جرم شناختی  فعالیت های مطبوعاتی و تاثیر آن بر امنیت ملی »
«بررسی حقوق زنان در باروری های مصنوعی »
«بررسی قراردادهای مربوط به لقاح مصنوعی خارج از رحم »
«بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون ( با مطالعه تطبیقی در سینمای آمریکا ) »
«مطالعه تطبیقی سازمان تشکیلات کیفری ایران و المان»
«سیر تحول نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با مجلس عوام کانادا  »
«مسئولیت حقوقی دولت در تخلفات جاده ای ایران و بر رسی تطبیقی آن کشور با انگلستان»
«بررسی تحلیلی میزان توجه به حقوق اساسی ملت در محتوای  برنامه های درسی مدارس ایران»
« بررسی جرم شناختی – تطبیقی جرایم خوابگاههای دختران در دانشگاههای دولتی و آزاد استان فارس »
 « مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در قبال جرایم جنگی »
« جرم انگاری در پرتو موازین حقوق بشر با نگرشی به سیاست کیفری ایران  »
« ضمانت اجرای کیفری در پرتو موازین حقوق بشر با نگرشی به سیاست کیفری ایران »
« ارتباط اقتصاد خانواده و بزهکاری در یافته های جرم شناسی و آموزه های دینی »
« حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران »
« نقش شاغل بودن زنان در تحقق وپیشگیری از جرم »
« نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرم»
« مطالعه جنبه های حقوقی و جرم شناختی پدیده  اراذل و اوباش و  مبارزه با آن »

«تلف مال توقیف شده در تأمین خواسته »
«مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق اروپایی و حقوق ایران  »
« تجزیه و تحلیل تعهدات بین المللی ایران و ضمانت اجرای آن درخصوص حقوق فرهنگی بشر »
«آسیب شناسی عوامل موثر بر کارآمدی سیستم قضایی »
«حل و فصل اختلافات کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی »
«احترام مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی حقوق بشر »
« بررسی ساختار حکومت در قانون اساسی عراق »
«حقوق عمومی زنان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر قاهره و نظام حقوقی ایران »
« حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مقررات اکسید»
« ثبت علائم تجاری و حمایت از آن در کنوانسیون مادرید »
« بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده»
«آثار احکام صادره از دادگاهای غیر صالح »
 «وضعیت حقوقی شرکتهای چند ملیتی در ایران  »
«نقش اقدام زیان دیده در خسارت ناشی از حوادث رانندگی »
« معافیت متصدی حمل و نقل دریایی در برابر مالکان محموله و مقایسه آن با حمل و نقل زمینی »
 « نظام دادرسی دعاوی خانوادگی »
« حق حبس در نکاح »
«بررسی آثار حقوقی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی  »
« جبران خسارت ناشی از خطاهای ورزشی »
«مسئولیت مهندس ناظر ساختمان  »
« شرایط حمایت از اسرار تجاری و ضمانت اجرای ناشی از نقض آن »
١
ردیف موضوع نویسنده استاد راهنما تاریخ
72/11/ 1 حسبه در اسلام اکبر فلاح دکتر صانعی 16
2 جایگاه نماز در ادیان الهی محمد جواد
غمخوار یزدی
72/11/ دکتر صانعی 16
3 احکام مختصه زنان در فقه اسلامی صدیقه اشرف دکتر مدیرشانه
چی
72/12/16
4 دو مشکل منور احکام یا امر به معروف ونهی
از منکر
حسین احمدی دکتر مدیرشانه
چی
73/2/4
5 مدخلی برحقوق جزا و بررسی جرم سرقت و
مجازات
منصور امیر زاده
صبریکی
دکتر مدیرشانه
چی
73/2/28
6 بررسی اختلاف ارا بین اصولین واخبارین و
تاریخ اجمالی اجتهاد و اخبار وشرح حال
تعاریف انها
محمود توکلیان دکتر مدیرشانه
چی
73/3/31
7 روح نماز در اسلام مهدی حسینی
طرقبه ای
دکتر مدیرشانه
چی
73/4/5
8 تلخیص المرام فی معرفۀ الحکام غلامرضا حیدری دکتر مدیرشانه
چی
73/4/12
9 قاعده لاضرر و لاضرار غلامحسین دلاور دکتر مدیرشانه
چی
73/5/27
10 ترجمه و شرح الافیه و النقلیه محمد شاهچراغی دکتر مدیرشانه
چی
73/6/5
11 جنبه های عرفانی در احکام فقهی نماز غلامرضا عارفیان دکتر مدیرشانه
چی
73/6/17
12 البرق للماع(مسائل اجتماعی مذاهب اهل
سنت)
غلامرضا عارف
نژاد
دکتر مدیرشانه
چی
73/6/31
13 امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت مولود گرمرودی
ثابت
دکترمدیرشانه
چی
73/9/16
14 اجماع و کاربرد آن در فقه شیعه و اهل سنت غلامعلی گریبان دکتر مدیرشانه
چی
73/12/13
15 پاره ای از مساعل اجتماعی مذاهب اسلامی و
نظر امامان
سعید رزمجو دکتر مدیرشانه
چی
16 ترجمه و تعلیق شش فصل از کتاب الانتصار بهدیس کیانی دکتر مدیرشانه
چی
73/12/18
٢
17 ولایت بر فی و احیاء موات عباسعلی پورمفتح دکتر مدیرشانه
چی
74/5/21
18 جایگاه مسجد در اسلام عباس مروج
خراسانی
دکتر سیدی
علوی
74/6/16
19 حقوق کودک در اسلام زهرا اکبری دکتر سیدی
علوی
74/7/12
74/7/ 20 آثار تربیتی در عبادات اسلامی(طهارت و نماز) علی اکبر نودهی دکتر صانعی 18
21 بررسی طلاق و مسائل مربوط به آن از نظر
فقه شیعه
74/7/ علی غیور باغبانی دکتر صانعی 19
22 اشتغال زن از دیدگاه اسلام حسین حیدر پور دکتر سیدی
علوی
74/7/25
23 اسراف و موارد آن از نظر قرآن سنت و فقه حسین محمد
زاده
دکتر مدیرشانه
چی
74/8/8
24 قضاوت در فقه شیعه احمد قربان زاده دکتر مدیرشانه
چی
74/10/26
25 خیارات در فقه و تطبیق آن با قوانین مدنی حضرتقلی
سعیدی
دکتر مدیرشانه
چی
74/12/17
26 ترجمه کتاب مبادی الوصول الی علم الاصول حسن غوث دکتر سیدی
علوی
74/12/18
27 مؤلفۀ قلوبهم کاظم طباطبایی دکتر سیدی
علوی
75/3/22
75/3/ 28 قضاء و اجتهاد زن در اسلام مسعودفرقانی دکتر صانعی 20
75/3/ 29 اسلام و موسیقی علی اصغررشید دکتر صانعی 20
30 حلال و حرام و فلسفه ی آنها در فقه شیعه مسعود ضیایی
یزدبی پور
دکتر مدیرشانه
چی
75/3/22
31 حقوق زن و شوهر در اسلام سکینه بیک
فورمیزی
دکتر مدیرشانه
چی
75/5/10
32 الولایات کشورنیکویی دکتر مدیرشانه
چی
75/5/16
33 بدعت و احکام آن در شریعت سیف الله محقق
راد
75/5/ دکتر صانعی 30
75/6/ 34 کار برد آیات و احادیث در مباحث اصول فقه محسن رزمی دکتر صانعی 15
75/7/ 35 امنیت جامعه ی اسلامی از دیدگاه قرآن و مرتضی جمالی دکتر صانعی 7
٣
سنت
75/8/ 36 کار و حقوق کارگر در اسلام جواد انصاری دکتر صانعی 29
75/9/ 37 حقوق بیگانگان در اسلام هاشم مولوی دکتر صانعی 11
38 پوشش زن و مرد در اسلام محمدعباس پور دکتر مدیرشانه
چی
75/12
39 درامدی بر عرف در فقه و حقوق سید علی جبار
کباغی
75/12/ دکتر صانعی 10
40 نقش زنان در تمدن و ضرورت حرج در
استنباط احکام
محمود غزنوی
نژاد
75/12/ دکتر صانعی 16
41 شهادات در فقه و قانون مدنی جواد مختاری
سنگدهی
دکتر مدیرشانه
چی
75/12
42 شرکت از نظر اسلام و قانون مدنی مصطفی رجایی
پور
دکتر مدیرشانه
چی
75/12
76/2/ 43 تعزیر و تآدیب در اسلام بهنام قنبرپور دکتر صانعی 14
44 بررسی دعاوی زوجین درفقه اسلامی محمودسعید
زیرک
دکتر سیدی
علوی
76/2/14
76/3/ 45 حضانت و قیومت در فقه و قانون مدنی ملوک کراچی دکتر صانعی 12
46 بررسی استدلالی وقف و تآثیر آن در آموزش و
پرورش
76/3/ ابوالقاسم کریمی دکتر صانعی 12
47 ربا از نظر اسلام و مسئله بانکداری سفرعلی
جلمبادانی
76/3/ دکتر صانعی 12
76/3/ 48 حقوق ثبت در اسلام مرتضی رنجبر دکتر صانعی 12
49 مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها محمود رزمجو دکتر سیدی
علوی
76/4/17
50 مبانی فقهی و حقوقی جرایم و تادیب کودک منصور خرقانی دکتر سیدی
علوی
76/5/15
51 مضاربه و رهن در فقه اسلامی و حقوق مدنی جعفر موسوی
گیلانی
76/6/ دکتر صانعی 12
52 جعاله در فقه و قانون مدنی و بانک داری
اسلامی
سیما رهگشا دکتر سیدی
علوی
76/6/12
53 نسل جوان از دیدگاه اسلام زهرا البرزی دکتر سیدی
علوی
76/7/14
76/7/ 54 ازدواج در جاهلیت و اسلام فرود سلیمانی دکترصانعی 14
۴
خروکی
55 احکام غصب در فقه اسلامی و قانون مدنی غلامرضاپور دکتر سیدی
علوی
76/7/14
56 اقرار از نظر فقه و حقوق مدنی کمال الدین
طباطبایی
دکتر سیدی
علوی
76/7/14
57 حقوق والدین در اسلام از دیدگاه اخلاق،فقه زهرا پهلوان مقدم دکتر سیدی
علوی
76/10/13
58 حجاب در اسلام و سایرادیان ملل اکرم شالچیان
تبریزی
دکتر مدیرشانه
چی
76/11/5
59 زراعت در اسلام ناصریعقوبی اول
ریالی
76/11/ دکترصانعی 7
60 اجتهاد و علم اصول در اثر ائمه معصومین(ع) محمد رضا
جواهری
دکتر مدیرشانه
چی
76/11/15
61 طلاق در مذاهب اسلامی و قانون مدنی لادن مقدم نیری دکتر مدیرشانه
چی
77/12/7
62 بررسی زکات در نظام مالی اسلامی مریم زورمند دکتر سیدی
علوی
77/5/1
63 ارشاد و فقه اسلامی و قانون مدنی ایران احمد ضابطی پور دکتر سیدی
علوی
77/5/2
64 بررسی وصیت از نظر فقه اسلامی موسی الرضا
تنهایی
77/6/ دکتر صانعی 17
65 جنگ و صلح و قوانین آن در اسلام علیرضا کاظمی دکتر مدیرشانه
چی
77/6/17
66 تطبیق و بررسی حقوق بشر در منشور سازمان
ملل و اسلام
77/9/ علی زمانی دکتر صانعی 1
67 فدک در فقه شیعه حسن رضازاده
مقدم
دکتر سیدی
علوی
77/10/6
68 قبله و احکام آن سید علی محمد
سرسرابی
دکتر مدیرشانه
چی
77/10/22
69 استصحاب از کتاب الاصول العامۀ للفقه محمد حاتمی دکتر سیدی
علوی
77/11/5
77/11/ 70 ترجمه وتحقیق کتاب ابطال القیاس حسین شجاع بهار دکتر صانعی 17
77/12/ 71 احکام و اعتبار کتابت در ابواب فقهی ابوالحسن سلطانی دکتر سیدی 2
۵
علوی
72 تصحیح الاثنا عشریات الخمس مسعود شکوهی دکتر مدیرشانه
چی
77/12/10
73 کفارات محمد محمد زاده دکتر مدیرشانه
چی
78/2/13
74 وقف و نقش آن در عدالت اجتماعی و تعدیل
اقتصادی
سید احمد موذن
علوی
78/2/ دکتر صانعی 20
75 بررسی و شرح حد از دایرة المعارف مختصر
اسلامی به زبان انگلیسی
زهره نیک فرجام دکتر صانعی
76 نفقات بهجت کوثری دکتر مدیرشانه
چی
78/8/26
77 بررسی تطبیقی سبق و رمایه در مذاهب
مشهور فقهی
سید هادی سادات
شکوهی
78/11/ دکتر صانعی 24
78 بررسی بلوغ در فقه اسلامی کوروش شجاعی دکتر سیدی
علوی
78/11/24
79 ازدواج با اهل کتاب طهارت یا نجاست و ذبائح
آنها
سید محسن
جوادی
78/11/ دکتر صانعی 24
80 بررسی فقهی جرم قتل و اذله ی اثبات آن محمد جواد
قربانی پور
78/11/ دکتر صانعی 24
81 حجر در قفه شیعه و قوانین موضوع ایران عباس باقری
جانحانه
دکتر سیدی
علوی
79/2/18
82 خصارت معنوی در فقه و حقوق ملل جواد خداداد زاده دکتر مدیرشانه
چی
79/2/18
83 ترجمه و شرح باب النکاح از کتاب المبسوط
فی فقه الامامیه
محمد هادی
اشرافی بجستانی
79/2/ دکتر صانعی 18
84 ترجمه وتحقیق کنزالعرفان فی فقه القران صدیقه دلیری دکتر مدیرشانه
چی
79/2/18
85 بررسی تطبیقی وکالت مسعود صالحی دکتر مدیرشانه
چی
79/2/18
79/3/ 86 طلاق و عوارض ان برفرزندان فاطمه جهان بین دکتر صانعی 22
87 تطبیق مذاهب اسلامی دربحث منصوره ضیائی
سیستانی
79/8/ دکتر صانعی 11
79/8/ 88 عقود اسلامی وکاربرد انها در بانک پرویز ملکی دکتر سیدی 11
۶
علوی
89 قوانین واحکام اسلام در پیشگیری از وقوع
جرم
سید احمد
وحدتی بشیری
79/8/ دکتر صانعی 11
90 بررسی فقهی وحقوقی رشوه محمد گلزار
سیرجانی
79/8/ دکتراحمری 11
91 اثرات اشتغال زن در خانواده شریفه حنایی
کاشانی
دکتر سیدی
علوی
79/8/11
92 ترجمه وتنفیذ بر نقدالناظرفی الجمع بین
الاشباه النظایر
سید محمد
عبدالهی
دکتر سیدی
علوی
79/8/11
79/8/ 93 تصحیح وتعلیق رساله خلافیه محقق سبزواری عزت اکبری دکتر کاظمی 11
94 شرح مبحث تجارت از کتاب تحریرالروضه و
تطبیق ان با قانون مدنی
فیض الله حیدری دکتر مدیرشانه
چی
79/9/27
95 اثارحقوقی و کیفری اعمال محجورین حسن حاجی
عبدل پور
79/11/ دکتر کاظمی 2
96 تصحیح و تعلیق رساله خلافیه
( محمدباقرسبزواری( 1
مهدی برادران
سلمانی
79/11/ دکتر ملکوتی فر 2
97 تصحیح و تعلیق رساله خلافیه
( محمدباقرسبزواری( 2
فاطمه نجاتی
یزدی
79/11/ دکتر ملکوتی فر 2
98 ورزش ازنظر اسلام واهمییت ان ناصر عرب زاده
یزدی
79/11/ دکتراحمری 2
79/11/ 99 عوامل رفع مسوولیت جنایی در فقه اسلامی ابراهیم عجمی دکتر کاظمی 2
79/11/ 100 مهریه و اهمییت ان در اسلام وحید یزدانی دکتراحمری 2
101 بررسی قضامه های سبزوار واثار انها در توسعه
اقتصادی،اجتماعی شهرستان
79/11/ سید علی قریشی دکتر ملکوتی فر 2
102 بررسی مساله قصاص از دیدگاه فقه اسلامی
وحقوق مدنی
فاطمه فرشتیان دکتر سیدی
علوی
79/11/2
103 شرکت وبررسی ورشکستگی درفقه وحقوق زهرا کریمی دکتر سیدی
علوی
80/4/31
104 بررسی مسایل سقط جنین وتلقیح مصنوعی
دراسلام
معصومه کاری دکتر سیدی
علوی
80/4/31
105 تجارت دراسلام وتاثیران دررونق اقتصادی حسن داودی
شاندیز
80/6/ دکتر صانعی 26
80/6/ 106 ترجمه بخشی ازکتاب تذکره الفقها وتطبیق محبوبه حکیمی دکتر صانعی 26
٧
ان بانظرات بعضی ازعلمای متاخر
107 ارتباط بابیگانگان صادق محمودیان دکتر سیدی
علوی
80/6/26
108 ترجمه وتحقیق کتاب الوکالۀ ازتذکرة الفقهاو
تطبیق ان بانظرات حضرت امام خمینی و
قانون مدنی
90/9/ علی دیانی تیلکی دکتر کاظمی 5
109 موادمخدر ونظرات فقهای شیعه سید محمد میر
حسینی
90/9/ دکتراحمری 5
110 عدالت درفقه شیعه محمد سلیمانی دکتر مدیرشانه
چی
90/9/5
111 بررسی احکام مربوط به کفر در مذاهب پنج
گانه اسلامی
محسن شکوهیان
مهر
دکتر مدیرشانه
چی
80/10/29
112 ترجمه بخش صلاة الجمعه از کتاب تذکره
الفقها و علامه حلمی وتطبیق آن با نظرات
بعضی از علمای متاخر
حمیده قهرمانی
ازغندی
80/10/ دکتر علمی 29
113 خمس از دیدگاه فقیهان محمدرضا
خوشخو
80/10/ دکترعبدالهی 29
114 بررسی تطبیقی میراث زن در مذاهب خمسه
ادیان و حقوق موضوعه
سیده راضیه آرام دکتر سیدی
علوی
80/10/29
115 عناصر تشکیل دهنده جرم و بحثی پیرامون
جزای عمومی در اسلام
یوسف حسین پور دکتر مدیرشانه
چی
80/10/29
116 احکام کم فروشی،غش و احتکار (در فقه
اسلامی)
حامد خطی دکتر قبولی
درافشان
80/10/29
117 بررسی دو قاعه فقهی (نفی عسرو حرج و
قاعده صحت)
صدیقه سلیمی
نژاد
دکتر سیدی
علوی
81/3/19
81/4/ 118 وصیت از نظر مذاهب خمسه و قانون مدنی علی رجب زاده دکتر احمری 16
119 ادله ی اثبات دعوی از نظر فقهی و حقوقی بهرام غزنینی
هاشمی
81/9/ دکتر صانعی 10
120 بررسی ادله اثبات دعوی درمذاهب خمسه
اسلامی
81/9/ جواد باغانی دکتر کاظمی 10
121 جدیدترین نظرات درقاعده لاضرر ولا ضرار مرضیه میثمی دکتر سیدی
علوی
81/9/10
81/9/ 122 تشبیه به کفار علی شیخ دکتر صادقی 10
٨
الاسلامی علمی
81/9/ 123 احکام وقف ومبانی ان سیده فتام یاقوتی دکترکاظمی 10
124 بررسی احکام دیات شجاع وجراح درفقه
اسلامی
حسین حاجی
زاده حشمت آباد
دکتر سیدی
علوی
81/9/10
125 بررسی خمس در اسلام حسین صادقی
یونسی
81/9/ دکتر احمری 10
81/9/ 126 ضمان عیوب پنهان مبیع درفقه وحقوق مدنی بتول سالاری دکتر کاظمی 10
127 زن وحقوق متفاوت درفقه اسلامی وتطبیق ان
باقانون مدنی
81/10/ مهدی ده ابادی دکتر درافشان 15
128 بررسی حقوق افراد بی سرپرست در اسلام اعظم رحیمی دکتر سیدی
علوی
82/1/31
129 اجاره در فقه اسلام وقانون مدنی محمد حسین
شیرازی
82/1/ دکتراحمری 31
82/1/ 130 زینت در قران و حدیث و احکام فقهی حسین عمویی دکتر کاظمی 31
131 ضمان وکاربرد ان در قرارداد بیمه فرزانه ضمیری دکتر سیدی
علوی
82/1/31
132 ترجمه وتحقیق کتاب المسبوط شیخ طوسی
بحث قضا وشهادت
سیدسعید اشرف
الدین طباطبایی
دکتر سیدی
علوی
82/6/16
133 بررسی استدلالی جهاد دفاع و قضا از دیدگاه
نهج البلاغه
زهرا اقامحمد
حسین تجریشی
دکتر سیدی
علوی
82/6/16
134 جرم سیاسی ومصادیق ان از دیدگاه مذاهب
خمسه
82/6/ صفرعلی سمیعی دکتر کاظمی 16
82/6/ 135 حقوق کودک ازنظرفقهای شیعه ابراهیم لکاکی دکتر دلاور 16
82/7/ 136 سلامت جسمی در احکام اسلام رضا نامیان دکتر کاظمی 30
137 احکام نذر در اسلام طیبه بلوردی دکترصادقی
علمی
82/7/30
138 شفعه در مذاهب خمسه وقانون مدنی محمدرضا ازاد
منجیری
82/7/ دکترصانعی 30
139 بررسی فقهی حقوقی تاثیر قصد ورضا در
معاملات و قراردادها
83/11/ سید رضامدنی فر دکترصانعی 15
140 نقدوبررسی ارا و ادله اخباریین در فقه و اصول محمدهادی
عرفانیان طالعی
دکتر سیدی
علوی
83/11/15
83/11/ 141 بررسی فقهی تطبیقی محرم ونامحرم معصومه محزون دکتر کاظمی 15
٩
142 بررسی اجتهاد وتقلید در مذاهب خمسه قربان سینانیان دکتر سیدی
علوی
83/11/15
143 حفاظت محیط زیست در فقه شیعه وحقوق
مدنی
83/11/ اعظم رضوی دکتر دلاور 15
144 بررسی برخی از مسایل متحدثه پزشکی
وپیوند اعضا
83/5/ محمدجوادطبیبی دکتر احمری 21
83/5/ 145 روابط بین الملل وحقوق بیگانگان در اسلام سعید عبدی دکتر احمری 21
146 احکام جنین در مذاهب پنج گانه اسلامی محمد حسن
اشرافی
دکتر سیدی
علوی
83/5/21
83/5/ 147 صید وذباحه مهدی ربانی دکترصانعی 21
148 ارتداد و احکام مرتد از دیدگاه اسلام محمد حسن
نوری ابوذری
دکتر سیدی
علوی
83/5/21
83/5/ 149 ضمان قهری در فقه امامیه جعفرشکری دکتر دلاور 21
83/5/ 150 حقوق متقابل والدین و فرزندان عزیز رجبیان دکتر احمری 21
83/5/ 151 اولیای عقد نکاح در مذاهب خمسه تکتم رفیعی دکتر دلاور 21
83/5/ 152 مناسک حج معصومه فریدی دکتر احمری 21
83/5/ 153 احکام موادمخدر از دیدگاه فقه شیعه مهدی شوشتری دکتر کاظمی 21
154 بیع وقف غلامرضاصادقی
بهابادی
83/5/ دکتر کاظمی 21
155 بررسی احکام خون در فقه شیعه حمیده صفویان دکتر سیدی
علوی
83/12/3
156 مسوولیت کیفری و مدنی پزشکان در فقه و
حقوق اسلامی
ام البنین علی
بخش زاده
83/12/ دکتر احمری 3
157 بررسی تطبیقی سه خیار شرط و اشتراط و
مقایسه ان با قوانین مدنی
83/12/ شهره حق پرست دکتر دلاور 3
83/12/ 158 مالکیت در فقه شیعه کتایون جلیلی دکتر کاظمی 3
83/12/ 159 ازدواج موقت در اسلام زهرا رستگار مقدم دکتر کاظمی 3
83/12/ 160 مواقیت و احرام در مذاهب اسلامی محمدجوادرحمتی دکتر کاظمی 3
83/12/ 161 مروری بر نظریات فقهی حضرت علی حسین علمداران دکترصانعی 3
162 ترجکه وتحقیق بخش رمن ازکتاب قواعد
الاحکام علامه حلی
83/12/ هادی پور شعبانی دکتر احمری 3
163 شناخت واشنایی با مبانی فقهی فصل سوم
قانون اساسی(حقوق ملت)
ابوالقاسم
ابوچناری
83/12/ دکتر احمری 3
١٠
164 بررسی احکام مسجد و نحوه اداره ان از
دیدگاه فقه شیعه (به منظور ارایه الگوی
مناسب اداره مسجد)
83/12/ محمود مظفری دکترصانعی 3
165 حقوق فردی و ازادی های عمومی در فقه
وقوانین موضوعه ایران
84/1/ لیلی جهان بین دکتر احمری 27
166 ارزیابی فقهی و حقوقی ماده 16 کنوانسیون
رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مریم محمودی دکتر سیدی
علوی
84/1/27
167 قذف و تعزیر از دیدگاه مذاهب اسلامی و
مطابقت ان باقوانین جزایی
علیرضا بهشتی
سعادت
دکتر سیدی
علوی
84/1/27
168 مالکیت زن در اسلام طاهره قطبی
راوندی
84/5/ دکتر کاظمی 19
84/5/ 169 ولایت فقیه از دیدگاه شیعه و سنی سیامک بهار لوئی دکتر احمری 19
170 ترجمه وتحقیق کتاب البیوع از کتاب
المبسوط و تطبیق با نظرات امام خمینی
علی اکبر
شهریاری
84/5/ دکتر کاظمی 19
171 بررسی خیارعیب و غبن از دیدگاه فقه و
حقوق موضوعه ایران
84/10/ جواد اسبوچین دکتر کاظمی 4
172 فقه حکومتی و سیاسی از دیدگاه شیعه سید محمد وحید
طبسی حائری
دکترواعظ زاده
خراسانی
84/6/29
173 مسائل متحدثه پزشکی از دیدگاه فقه صدیقه نوروزی دکتر کاظمی
174 بررسی قاعده غرور در فقه (قانون مدنی ایران
همراه با مبحث کلاهبرداری)
زهرا غیاثی دکتر سیدی
علوی
175 زن و حقوق جزایی در اسلام زهره جوادی دکتر احمری
176 حکمت تفاوت حقوق زن ومرد در بعضی از
احکام اسلامی
عباس عبدالله زاده دکتر احمری
177 تصحیح نسخه خطی ترجمه فارسی محمد یزدی دکتر یزدی
مطلق
178 احکام قرض در مذاهب خمسه فاطمه رنگی دکتر کاظمی
179 منابع درامد بیت المال در مذاهب خمسه منیرقلی زاده دکتر سیدی
علوی
180 تصحیح نسخه خطی ترجمه فارسی قواعد
الاحکام فی معرفت الحلال و الحرام
محمدعلی نوع
دوست
دکتریزدی
مطلق
181 تطبیق حقوق جزای عمومی عرضی بافقه
شیعه
لیلا صالحی مجرد دکتر کاظمی
١١
182 حج بانوان در ایینه فقه اسلامی مریم وفادار دکتر کاظمی
183 شروط ضمن عقد از منظر فقه و قانون مدنی خدیجه طوفانی دکتر سیدی
علوی
184 بررسی و نقداحکام فقهی مزارها در مذاهب
خمسه اسلامی
ابوالفضل معینی دکتر احمری
185 بررسی قاعده ید وسوق مسلمین زهرانظری دکتر دلاور
186 پویایی اجتهاد و فقه وپاسخ به نیاز ها لر
اساس زمان ومکان
معصومه عامری دکتر احمری
187 روابط مالی مسلمانان و غیرمسلمانان در اسلام
و قوانین ایران
فاطمه منفردی دکتر اشرف
188 حقوق سیاسی در نهج الباغه فاطمه شمس
ابادی
دکتر سیدی
علوی
189 انواع ولایات و سرپرستی در فقه مذاهب
خمسه
محمد رسولی دکتر احمری
190 بررسی مقایسه استباط احکام شرعی از کتاب
وسنت در مذاهب عمده اسلامی
نرگس قلی
بختیاری
دکتر کاظمی
191 حقوق مالکیت معنوی بابک محضری دکتر معصومی
192 بررسی تاثیر عنصر زمان ومکان بر روش
اجرای مجازات کیفری حدود
علی خیرجو دکتر احمری
193 تاریخ تشریع فروع دین و احکام عبادی در
اسلام
حسین کردپور دکتر دلاور
194 مسوولیت کیفری و مدنی اشخاص صغیر،
مجنون ونائم درفقه امامیه و حقوق مدنی
86/4/ مهدی واحدیان دکتر صاحبی 19
195 قصدواره و نقش ان در عقود و ایقاعات مریم اقایی
بجستانی
86/4/ دکتر کاظمی 19
86/4/ 196 عمده مفرده از نظرمذاهب خمسه ریحانه ایزدی دکتر رجایی پور 19
197 حقوق غیرمسلمان در کشورهای اسلامی از
دیدگاه فقه امامیه
مصطفی رجایی
پور
دکتر معصومی-
دکتر دلاور
86/4/19
198 ترجمه وتحقیق کتاب شهادات از مستند
شیعه فی احکام شریعه ملا احمد عراقی و
تطبیق با فتاوای امام خمینی و ایۀ الله خویی
86/4/ اسماعیل ترکانلو دکتر دلاور 19
86/4/ 199 اداب قضاوت در قران وسنت مسعود دری دکتر دلاور 19
86/4/ 200 حقوق بشر در نهج البلاغه سکینه سادات پاد دکتر احمری 19
١٢
201 حقوق شهروندی از دیدگاه فقه سید محسن
رزمی
86/4/ دکتر احمری 19
202 بررسی جایگاه عقل درسیرتحول اصول فقه
شیعه
86/4/ مریم میر احمدی دکتر دلاور 19
203 تساهل و تسامع در اسلام نرگس کامرانی
مشهدی
86/4/ دکتر دلاور 19
204 ایثارگران در ایینه فقه امامیه و حقوق اسلامی
ایران
86/4/ محبوبه زرین زاده دکتر کاظمی 19
205 گذری بر احکام فقهی واقعه عاشورا سید جلال
خوابنما
86/4/ دکتر صاحبی 19
86/4/ 206 تمهیدات فقهی استحکام بنیان خانواده معصومه صفار دکتر اشرف 19
207 پاسخگویی فقه به نیازهای روز محمدرضا
فرهادی
86/4/ دکتر کاظمی 19
208 بررسی فقهی و حقوقی تجسس در اسلام محبوبه جزینی
بجستانی
86/4/ دکتر کاظمی 19
86/4/ 209 بررسی قاعده ید و سوق مسلمین زهرا نظری دکتر دلاور 19
210 عقد عاریه و ودیعه از دیدگاه مذاهب خمسه و
تطبیق ان باحقوق
86/4/ تکتم احمدی دکتر احمری 19
211 موارد سقوط تعهدات در فقه اسلامی علی پیر زاده
مقدم
86/4/ دکتر احمری 19
212 اسرار مباحث و مناسک عمره مفرده حسین مهدوی
دامغانی
86/4/ دکتر معصومی 19
86/4/ 213 تاثیر عنصرزمان و مکان در فقه شیعه مهدی شوشتری دکتر احمری 19
214 بررسی مبانی فقهی شروط ضمن عقد ونکاح
ازمنظر فقه و قانون مدنی
عفت نجفی ثابی
نوقابی
دکتر احمری
215 قضاوت در فقه شیعه منظربی بی باقری دکتر صاحبی
216 تاثیر عیوب زوجین برفسخ نکاح ازمنظرفقه و
قانون مدنی
مشیرالدین حجت
زاده
دکتر صاحبی
86/6/ 217 منزلت و جایگاه حقوق زن در فقه اسلام منیره وفادار دکتر اشرف 11
218 عوامل رفع مسوولیت کیفری در فقه و حقوق
جزا
86/6/ علی یزدانی دکتر دلاور 11
219 بررسی احکام فقهی ورزش در فقه امامیه محمدرضا
محمدزاده رهنی
86/6/ دکتر احمری 11
١٣
86/6/ 220 فقه و اخلاق و تاثیر ان در روابط اجتماعی مهدی ساعدی دکتر احمری 11
221 بررسی حق و احکام و اثار ان در فقه امامیه محمدروحانی
مقدم
دکتر کاظمی -
دکتر احمری
86/6/11
222 اختلافات فقهی مذاهب پنج گانه اسلامی در
نماز- حج –ازدواج و طلاق
86/6/ عبدالحسین بذری دکتر احمری 11
86/12/ 223 بررسی فقهی و حقوقی قاضی حکیم مهدی عباس زاده دکتر دلاور 16
224 وضو و تیمم از دیدگاه مذاهب خمسه اسلامی
و زیدی و ظاهری
86/12/ محمدرضاتاجری دکتر صاحبی 16
225 راز حرمت مسکرات و بررسی فقهی و حقوقی
ان به صورت تطبیقی
86/12/ مهدیه لعل اقبالی دکتر انتخابیان 16
226 بررسی امور حسبی در فقه شیعه و قوانین
موضوعه با نظزی بر دیدگاه اهل سنت
86/12/ هاشم باغبان نژاد دکتر دلاور 16
227 مسوولیت مدنی از منظر فقه امامیه محمدهادی
مشیری
86/12/ دکترمعصومی 16
86/12/ 228 اصول حاکم برحقوق جزای اسلام ابراهیم یاقوتی دکتر احمری 16
86/12/ 229 معاطات در معاملات از نظر مذاهب خمسه حسن غلامی دکتر صاحبی 16
230 مبنای استدلالی رویت هلال ماه از دیدگاه
مذاهب خمسه
86/12/ موسی الرضاکمنی دکتر دلاور 16
231 جهاد در فقه اسلامی و مقایسه ان با حقوق
بین الملل
87/3/ تقی داوودی دکتر احمری 11
87/3/ 232 احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است غلامرضاپرنده نژاد دکتر صاحبی 11
233 بررسی استدلالی احکام روابط زن ومرد در
فقه امامیه
مرضیه زرقانی دکتر اشرف -
دکتر انتخابیان
87/3/19
87/3/ 234 تروریسم از دیدگاه فقه و حقوق علی نمازی دکتر صاحبی 20
235 ارای اصولی علامه حلی مریم احمدی
طایفه
87/3/ دکتر کاظمی 20
236 بررسی احکام دفاع در فقه اسلامی الهام حیدری دکتر اشرف -
دکتر رزمی
87/3/20
237 مسوولیتهای فقهی و حقوقی مسندان منوره محترم
امیدی
دکتر دلاور-
دکتر احمری
87/3/20
238 قلمروی احکام اولیه ثانویه و حکومتی در
تشریع اسلامی
طاهره شالچیان
تبریزی
دکتر اشرف -
دکتر رجایی پور
87/3/20
87/3/ 239 اقرار و نقش ان در فقه و قانون مدنی ابولقاسم فقیهی دکتراحمری- 21
١۴
دکترکاظمی
١۵
ردیف موضوع نویسنده استادراهنما استادمشاور تاریخ
240 تغییر و تعیین جنسیت در فقه شیعه
و قوانین موضوعه
87/3/ هادی مصباح دکتر احمری دکتر صاحبی 21
241 احکام شغل ها و فلسفهبرخی از ان ها مرتضی جزء
شکوهی
87/3/ دکتر صاحبی دکتر احمری 22
242 نگاهی بر احکام اختصاصی پیامبر
اعظم در مذاهب خمسه
رضا محمد
زاده
87/3/ دکتر کاظمی دکتر صاحبی 22
243 مئارد اختلافی بین فقه امامیه و زیدیه
در عبادت
ابراهیم
علیزاده
87/3/ دکتر دلاور دکتر کاظمی 22
244 بررسی مفهوم و حجیت تخریخ مناط
و تنقیح منادا و تحقیق مناط از
دیدگاه امامیه و اهل سنت
راضیه علی
پوری
87/11/ دکتر کاظمی دکتر انتخابیان 5
245 بررسی تطبیقی مصادیق مهدورالدم در
فقه اسلام
ریحانه امامی
نژاد
87/11/ دکتر کاظمی دکتر اشرف 5
246 حقوق حیوانات در فقه امامیه انسیه ایمانی
مقدم
87/11/ دکتر رجایی پور دکتر صاحبی 5
247 قضاوت و سیر ان در فقه امامیه طاهره کوه
بنانی
87/11/ دکتر اشرف دکتر انتخابیان 5
248 عاقله در فقه و قانون جزا ام البنین
سالاری
87/11/ دکتر اشرف دکتر رجایی پور 5
249 اهمییت سبب و مباشر در احکام
اسلامی
انسیه جنتی
عطایی
87/11/ دکتر رجایی پور دکتر رزمی 5
250 بررسی ماهیت و احکام پول جبران
کاهش ارزش پول
84/4/ محسن جلالی دکتر معصومی دکتر دلاور 4
251 مبانی مسوولیت مدنی درفقه امامیه و
حقوق موضوعه
علی چهکندی
نژاد
84/4/ دکتر کاظمی دکتر احمری 4
252 نسخ در قران کریم و جایگاه ان در
مباحث فقهی و اصولی
84/4/ زهرا نویدی دکتر اشرف دکتر رزمی 4
253 فقه و مناسک عزاداری امام حسین حمید
خادمیان
84/4/ دکتر معصومی دکتر احمری 4
254 استسحاب از دیدگاه فقهای بزرگ
مذاهب خمسه
84/4/ هما زر افشان دکتر رجایی پور دکتر صاحبی 4
84/4/ 255 بررسی تطبیقی بلوغ و رشد در بین سمیه خزاعی دکتر انتخابیان دکتر اشرف 4
١۶
مذاهب اسلامی
256 مبانی فقهی و حقوقی اصل 44 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهنام عباسی
اول
84/4/ دکتر دلاور دکتر رزمی 4
257 بررسی عدالت اقتصادی از منظر فقه
اسلامی
محمود
غفوری نژاد
84/4/ دکتر احمری دکتر صاحبی 4
258 بررسی فقهی و حقوقی رحم
جایگزینی
محمد حسن
رنجبر
84/4/ دکتر کاظمی دکتر رزمی 4
259 احکام نیابت و انواع ان در فقه امامیه طاهره
میرزایی
دکتر رجایی پور دکتر اشرف بهمن 87
260 توریسم و احکام فقهی مربوط به ان جمال الدین
محمد شیخ
بهایی
87- دکتر رجایی پور دکتر فولادیان 88
261 بررسی فقهی و فلسفی ادیان در اسلام اعظم نظری دکتر اشرف دکتر رجایی پور زمستان 87
262 بررسی فقهی و حقوقی مصونیت و
مسوولیت قاضی
موسی
احمدی
87- دکتر احمری دکتر صاحبی 88
263 بررسی فقهی و حقوقی جرم اهانت به
مقدسات اسلام
طلعت ساقی دکتر اشرف دکتر انتخابیان تابستان 88
264 زکات در مذاهب خمسه مجید غفاری دکتر احمری دکتر صاحبی تیر 88
265 بررسی تطبیقی عدم النفع در فقه
اسلامی وقوانین ایران و نظام بین
الملل
محمدرضا
غلام پور
87- دکتر کاظمی دکتر دلاور 88
266 بررسی فقهی و حقوقی حق حریم
خصوصی و قلمرو حمایت از ان
اسماعیل
شفیعی
دکتر رجایی پور دکتر صاحبی بهمن 87
267 شرکت و معاونت در جرم از دیدگاه
فقه و حقوق امامیه و قانون مجازات
اسلامی
جواد کارگری دکتر رزمی دکتر صاحبی بهمن 87
268 بررسی شروط صحیح و باطل در عقود
از نظرفقه امامیه بانظری بر دیدگاه
های حقوقی
زهرا میرزایی دکتر رجایی پور دکتر اشرف بهمن 87
269 مبانی فقهی نهادهای حاکمیت در
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
محسن
ولایتی
87- دکتر صاحبی دکتر کاظمی 88
270 بررسی فقهی حقوقی و حق اشتغال
زنان و اسیب شناسی ان
ملیحه آستگه دکتر اشرف دکتر انتخابیان تابستان 88
١٧
271 بررسی اداب و احکام فقه اسلامی در
تصویر،سینما و فیلم سازی
محمدسعید
سرسرابی
دکتر صاحبی دکتر معصومی تابستان 88
272 احکام ثانویه و مبانی فقهی ان عباس ملک
سنو
87- دکتر دلاور دکتر رزمی 88
273 مجسمه سازس و تصویرگری از نظر
اسلام
علیرضا
حسینی پور
دکتر صاحبی دکتر رزمی شهریور 88
274 بررسی فقهی حقوقی مالکیت انسان
بر اعضا
سید حسن
حسینی
دکتر صاحبی دکتر معصومی تابستان 88
275 بررسی تنبیه کودک و نوجوان از
منظرفقه، حقوق وعلوم تربیتی
محمدرضا
قاسمیان
87- دکتر رجایی پور دکتر فولادیان 88
276 بررسی فقهی شهادت زن در مذاهب
اسلامی
مریم
طباطبایی
87- دکتر رجایی پور دکتر اشرف 88
277 بررسی تاثیرات تفاوت ارا در اصول
علمیه براختلاف فتاوی فقهای شیعه
ریحانه مولوی دکتر کاظمی دکتر اشرف بهمن 87
278 بررسی فقهی قاعده طهارت در اسلام سرور عطاریان دکتر رجایی پور دکتر اشرف زمستان 87
279 بررسی نقش توبه در حقوق جزای
اسلامی
ناصر اختیاری دکتر رزمی دکتر معصومی زمستان 87
280 جایگاه سوگند در نظام فقهی و حقوق
اسلامی
عصمت
رشیدی طرق
دکتر اشرف دکتر انتخابیان تیر 88
87- 281 علم قاضی یاسر فدایی دکتر رزمی - 88
282 بررسی فقهی و حقوقی قانون چک ناصر فقیهی دکتر رزمی - 1387
283 مراحل و عوامل تعیین دیه در
تصادفات رانندگی
محسن بازو
بندی
دکتر صاحبی - شهریور 88
284 بررسی خسارت معنوی در فقه امامیه
و حقوق موضوعه
گل محمد
قربانی
دکتر رجایی پور - شهریور 88
285 مباحث فقهی جهاد در نهج البلاغه و
تطبیق ان با مذاهب فقهی
علی خسروی دکتر رزمی - مهر 88
286 اجرت خواهی بر واجبات از دیدگاه
فقهای امامیه
محمد قریب دکتر رجایی پور - شهریور 88
287 بررسی مسایل فقهی و حقوقی بیماری
ایدز
ملیحه
قنبریان
دکتر رجایی پور - تابستان 88
288 بررسی فقهی و حقوقی تجارت
الکترونیکی
سعید سیدی دکتر رزمی - 1388
١٨
289 بررسی بلوغ در مذاهب خمسه مهدی مهرجو دکتر صاحبی - ابان 88
87- 290 بررسی تطبیقی مالکیت زمانی روح الله فضلی دکتر دلاور - 88
291 میزان مشروعییت راه های پیشگیری
از بارداری در راه تشیع
احمد غفوریان دکتر دلاور - شهریور 88
292 زن و حقوق سیاسی قضایی در اسلام تقی علی
محمدی
دکتر جعفری - بهار 89
293 مقایسه احکام فرزند واقعی، فرزند
رضاعی و فرزند خوانده در فقه
وعیده قربانی دکتر انتخابیان - زمستان 88
294 بررسی فقهی و حقوقی جرم براندازی
نظام اسلامی
رضا عرفانیان دکتر دلاور - دی 88
295 جایاه مصلحت در فقه مهدی زاهدی
نیا
دکتر رزمی - 1388
296 بررسی فقهی و حقوقی تنبیه علی صبوری دکتر رزمی - 1388
297 بررسی مبانی فقهی هنرهای تجسمی
وتصویرگری
87- علی پایاب دکتر رزمی - 88
298 اناتومی از دیدگاه فقه جواد سعیدی
طوسی
88- دکتر جعفری - 89
299 مسایل و احکام پناهندگان از دیدگاه
فقه امامیه و حقوق موضوعه
فاطمه زمانیان دکتر رجایی پور - 1388
300 کاربرد اصول فقه در علم حقوق
(مباحث الفاظ)
مجید انصاری دکتر احمری - 1388
301 مطالعه تطبیقی مصادیق فساد اداری
در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
محبوبه تائبی دکتر اشرف دکترعباس شیخ
الاسلامی
زمستان 88
302 بررسی احکام فقهی و حقوقی معلولان
و بیماران
حسین
حسینی
دکتر صاحبی دکتر رزمی بهمن 88
303 احکام فقهی سحر (جادو ) در مذاهب
خمسه
لیلی صفایی دکتر اشرف دکتر انتخابیان بهمن 88
304 رشاء و ارتشاء در فقه و حقوق ایران و
اسناد بین المللی
محمد پیوند
زاده
دکتر رزمی دکتر فولادیان زمستان 88
305 مسقطات حدود در اسلام ملیحه
عرفانیان
دکتر اشرف دکتر انتخابیان زمستان 88
306 بررسی فقهی عرف و مصلحت در
اسلام
اکرم دری دکتر انتخابیان دکتر جعفری بهمن 88
١٩
307 شبیه سازی از دیدگاه فقه اسلامی و
ادیان معاصر
مرضیه رضایی دکتر انتخابیان دکتر اشرف تابستان 88
308 بررسی فقهی حدیث رفع از دیدگاه
اسلام
مریم فتحی دکتر انتخابیان دکتر اشرف 1388
309 بیت المال و موارد پرداخت دیه از ان
در نظر مذاهب پنجگانه و حقوق جزا
فاطمه گلاوی دکتر اشرف دکتر انتخابیان بهمن 88
310 واجب النفقات در فقه امامیه ابراهیم
خوشحال
دکتر رزمی دکتر دلاور دی 88
311 بررسی لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای
در فقه وحقوق
عصمت
سواری
دکتر احمری ایۀ الله سید
محمد موسوی
بجنوردی
88-89
312 بررسی حقوق اجتماعی زن در فقه
شیعه و حقوق بشر
منیره کمیلی دکتر اشرف دکتر رزمی
313 اندیشه سیاسی اسلام با نگاهی به ارای
فقهای شیعه
سید حسن
خادم
دکتر احمری دکتر صاحبی 1387
314 کنترل جمعیت از دیدگاه اسلام ابراهیم
جعفری
دکتر رزمی دکتر صاحبی 1388
315 بررسی احکام فقهی رسانه ها و
خبرگذاری ها
زهرا احمدی دکتر صاحبی دکتر فولادیان 1388
316 اشتباه و تاثیر ان در قرار دادها هادی قدسی دکتر رزمی دکتر محسنی 1388
317 اثرقبض در معاملات در فقه اسلامی و
حقوق ایران
زینب
مصطفوی
دکتر صاحبی دکتر انتخابیان شهریور 88
318 تحقیق و بررسی اختلافات اصولی
محقق خراسانی با شیخ انصاری
محمود میر
نوربخش
دکتر احمری دکتر کاظمی نیمسال
- دوم 88
87
319 جایگاه مصونیت در فقه اسلامی و
حقوق موضوعه
عفت اهل زاده دکتر اشرف دکتر انتخابیان تابستان 88
320 بررسی ماهیت مالیات درفقه اسلامی محمود
ابراهیمی
دکتر رزمی دکتر فولادیان تابستان 89
321 بررسی نظرات اصولی محقق خراسانی
و جناب مظفر
مجید عصمتی دکتر احمری دکتر صاحبی تابستان 89
322 بررسی فقهی اثارامتناع از اجرای
تعهدات و تطبیق ان باقوانین موضوعه
محمد علی
صفا
دکتر فیض دکتر فیض تابستان 89
٢٠
323 بررسی قاعده درء رضا دهقانی دکتر رزمی دکترصاحبی تابستان 89
324 شرایط شاهد در فقه امامیه محمد
اصغرزاده
دکتر رزمی دکتر دلاور 1389
325 امنیت اجتماعی در فقه اسلامی مصطفی
مروده
دکتر رزمی دکتر فولادیان تابستان 89
326 عدم تشبه و تبعیت از کفار حمیدرضا
صفوی
88- دکتر دلاور دکترکاظمی 89
327 بررسی تطبیقی اموال شخصیه
زرتشتی با امامیه بر اساس عملکرد
کنونی انان
ایوب
منصوری
رضی
دکتر دلاور دکتر رزمی تابستان 89

عنوان پایان نامه
ازدواج مسلم و غیرمسلم از فقه امامیه
اعانت براثم وعدوآن در فقه امامیه
احکام مجانین در فقه و حقوق‌اسلامی در غیر عبادت و معاملات
حقوق متقابل والدین و فرزندان در فقه امامیه
احکام اهل کتاب در فقه امامیه
بلوغ در فقه اسلامی
اقسام طلاق و احکام آن در فقه امامیه
حجیت ظواهر کتاب
سفر و احکام آن در فقه امامیه
حضانت و احکام آن در فقه امامیه
جایگاه و نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه امامیه
بررسی مهریه از دیدگاه فقه اسلام
اسباب سقوط مجازات در فقه و حقوق اسلامی
بررسی فقهی و حقوقی احکام محارب و مفسد فی‌الارض
بررسی تمایز فقهی زن و مرد در نکاح قصاص ودیه
بررسی احکام نفقه زوجه و اولاد از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه‌ی ایران
بررسی تطبیقی دیه مسلمان و غیرمسلمان در مذاهب خمسه
حقوق مالی زوجین پس از انحلال نکاح
بررسی احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها
عقد فاسد احکام و آثار آن از دیدگاه فریقین
عنصر مادی قتل عمد در فقه و حقوق ایران
بدعت و مرزهای آن در فقه اسلامی
بررسی طلاق قضایی در فریقین
بررسی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم
بررسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
احکام شهید از دیدگاه فریقین
احکام و آداب مسجد در فقه اسلامی
بررسی اعتکاف و احکام آن در فقه امامیه
بررسی احکام و حقوق ایتام در مذاهب خمسه
بررسی قاعده عسر و حرج ازدیدگاه مذاهب خمسه
ادوار فقه و اقوال بزرگان از اول تا زمان محقق
بررسی فقهی و حقوقی آیات مربوط به نکاح
بررسی بیع معاطات از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
امین و احکام آن در فقه امامیه و حقوق
بررسی صفات و شرایط قاضی در فقه فریقین
اذن پدر و ازدواج دختر از دیدگاه شیعه و اهل سنت
بررسی حقوقی و تکالیف متقابل زوجین در امور غیرمالی
آیات احکام حج با تکیه بر دیدگاه امام خمینی
موانع نکاح در فقه امامیه و قانون
حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلامی
قاعده تقیه و موارد آن در فقه اسلامی
بررسی مجازاتهای تعزیری در فقه امامیه و قانون
جایگاه حکومت از منظر فقه امامیه
بررسی قاعده ضمان وموارد آن در فقه اسلامی
بیع اموال غیرمنقول در فقه امامیه و قانون ثبت اسناد و املاک
بررسی دیه کامله و دیات ناقصه از دیدگاه فقهی
بررسی ماهیت حقوقی وفاء به عهد از دیدگاه قوانین و آراء صادره
حد پوشش زن و مرد از دیدگاه فقه امامیه
شرط ضمان در عقد امانی
شروط ضمن عقد
تنظیم خانواده از دیدگاه فقه اسلامی
جایگاه حبس و حقوق زندانیان ازمنظر فقه اسلامی وقوانین ایران بعد از انقلاب
بررسی فقهی اسباب ملکیت از دیدگاه  عامه و خاصه
بررسی فقهی و حقوقی معامله پول و اوراق بهادار و اسناد تجاری
بررسی مبانی فقهی طلاق و موارد اختلافی امامیه و عامه در مورد آن
دیدگاه فریقین نسبت به ملاکات احکام
بررسی فقهی و حقوقی خسارات مازاد بر دیه در اسلام
مسئولیت جزایی اطفال در فقه و حقوق ایران و فرانسه
موجبات ضمان قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه‌ی ایران
قمار و مصادیق آن ازنظر مذاهب اسلامی
صورت و صورتگری در فقه جعفری
تفاوت حقوق کیفری زن و مرد از دیدگاه فقه امامیه
قاعده اتلاف در فقه امامیه با محوریت نظر فقهی امام خمینی
مجوزات فسخ نکاح از دیدگاه امامیه و عامه
بررسی محاربه و احکام از دیدگاه فریقین
ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و عامه
حجر از نظر مذاهب خمسه و قانون مدنی
 حدود ولایت پدر در ازدواج دختر باکره از دیدگاه فریقین
مسئولیت کیفری صفار و مجانین در فقه اسلامی (فریقین) و حقوق ایران
بررسی مفهوم غنا و موسیقی و حدود آن
جاسوسی و استضبازات از دیدگاه فقه و حقوق ایران
حقوق متقابل زوجین در فقه اسلامی
بررسی شروط ضمن عقد در فقه امامیه
احکام نکاح با غیرمسلمان از دیدگاه فقه فریقین و حقوق موضوعه ایران
قبض و احکام آن در عقود از دیدگاه فقه امامیه
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات کودکان
وصیت عهدی و احکام آن در فقه اسلامی
دفاع و احکام آن در فقه امامیه
بررسی فقهی دیه زنان از نظر امامیه و فقه عامه     
احکام حضانت از دیدگاه فقه و حقوق ایران     
مصلحت در فقه امامیه با نظری بر دیدگاه امام خمینی     
جایگاه اخلاق در فقه امامیه     
بررسی فقهی عقد مضاربه در بانک‌ها و شرکت‌ها     
احکام آیات لهو و لعب در فقه اسلامی     
آثار سن بلوغ از منظر مذاهب خمسه  و حقوق     
مباشرت و تسبیب در قتل در فقه و حقوق     
بررسی آثار و احکام احرام در فقه امامیه     
بررسی فقهی زیارت اهل قبور     
حقوق اسیر در مذاهب خمسه     
بررسی نقش قردادهای خصوصی در نکاح     
شرایط قاضی از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق مدنی     
بررسی احکام شکار و صید در فقه امامیه     
بررسی اختلافات ملامحسن فیض در باب طهارت با مشهورعلماء      
تحلیل جهل و خطا و آثار کیفری آن در فقه امامیه     
بررسی احکام اموال در اسلام     
تفریر اطفال در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی     
بررسی حجر و احکام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه     
بینه و شرایط آن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه     
بررسی تطبیقی تمکین و نشوز در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه     
تمکین و عدم تمکین زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق   

عنوان
«تمکین در زندگی زناشویی از دیدگاه اسلام و قوانین موضوعه و تطبیق آن باحقوق مصر»
«نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق ایران»
«سرقت تعزیری در قانون تعزیرات سال 1375»
«نقش نظام کیفری در پیشگیری از جرم»
«جرائم قابل گذشت در قانون تعزیرات 1375/3/2»
«جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران»
«نقش اراده در حقوق مدنی»
«بررسی تطبیقی مقررات حقوق کیفری ایران وکنوانسیون بین المللی حقوق کودک در قلمرو بزهکاری صغار»
«حمایت جزائی از محیط زیست در حقوق جزائی ایران»
« (نو آوریهای قانون مجازات اسلامی (تعزیرات»
«ماهیت حقوقی سر قفلی و معاملات راجع به آن»
«جایگاه بیگانگان در نظام کیفری ایران»
«اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری»
 بررسی حقوقی,اجتمائی ارث زن از دارائی شوهر »
«بررسی ماهیت قبض و اثر آن در عقد رهن»
«جرائم علیه اطفال در حقوق ایران و انگلیس»
«جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعهء ایران»
«تحوّل مجازاتها در حقوق کیفری ایران»
«جرم تخریب در حقوق کیفری ایران»
«دفاع مشروع در قوانین موضوعه ایران»
بررسی فقهی حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام موضوع ماده 513 ق م ا با نگرش به کتاب آیات شیطانی
«بررسی لایحه آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری »
«مفهوم بیگانه ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه»
«بررسی علل سقوط مجازات قصاص در قتل عمد»
«بررسی قاعده تکرار جرم در حقوق موضوعه ایران ونگرش تطبیقی آن با حقوق انگلیس»
«تعدیل قرارداد»
«خروج از تابعیّت ایران»
«مسئولیت عرضه کننده گان کالا و خدمات در قبال مصرف کنندگان»
«انحلال قهری (انفساخ)قراردادها»
«مسئولیت بایع و مشتری نسبت به مبیع»
«بررسی ماهیّت تضمینات بانکی»
«سقط جنین از دیدگاه پزشکی ,جرم شناسی,فقهی و حقوقی»
«امر آمر قانونی ومسئولیت مأمور »
«نقش ثبت در حیات اشخاص حقوقی در سیستم حقوقی ایران»
«حمایت کیفری ازنظام اقتصادی کشور موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»
«بررسی تطبیقی قتل غیر عمدی در حقوق جزای ایران و انگلیس»
«جعل سند و استفاده از سند مجعول»
«اشتباه در شخص طرف قرارداد»
«مصونیت کیفری بین المللی»
«اختلاس , ارتشاء و عوامل موثر در ارتکاب آنها»
«جرائم ناشی از چک پرداخت نشدنی»
«بلوغ و رشد درحقوق مدنی ایران»
«بررسی تطبیقی شروع به جرم در حقوق ایران و انگلیس»
«عوامل خانوادگی ارتکاب جرم»
«مبانی وآثار فسخ قرارداد»
«مجازاتهای تعزیری و مقتضیات زمان»
«ماهیّت بار نامه دریایی و نقش آن در حقوق حمل و نقل دریایی»
«نمایندگی قراردادی در اعمال حقوقی»
«مسئولیت مدنی وکیل»
«آزادی قلم و بیان در حقوق اسلام و ایران»
«بررسی و تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک»
«  (آثار ناشی از عقد وکالت (نسبت به وکالت بلاعزل  »
«شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران و مصر»
«رابطه علیّت و سببیّت و نقش آن در ایجاد مسئولیت کیفری ,تطبیق حقوق ایران و انگلیس»
«ضمان ناشی از معامله برمال غیر»
«(داوری در حقوق ایران (داخلی ,بین المللی »
«اولیای عقد نکاح در مذاهب خمسه»
«بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس »
«بررسی تطبیقی جرم ترک انفاق در حقوق ایران و انگلیس»
«بررسی تطبیقی قتل در حقوق ایران و انگلیس»
«بررسی تطبیقی قتل عمد درحقوق ایران و انگلیس»
«(اماره تصرف (قاعده ید »
«مسئولیت مدنی اولیا وسرپرستان صغار»
«تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموال دولت»
«بررسی تطبیقی عوامل مانع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس»
« (بررسی تسلیم کالا در بیع بین المللی(کنوانسیون وین 1980 و مطالعه تطبیقی »
«مطالعه تطبیقی اشتباه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری»
«بررسی جرم محاربه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران»
«نقش بزه دیده در تکوین جرائم جنسی شهرستان بندر عباس»
«سیاست جنایی ایران در قلمرو گران فروشی»
«مسأله اعراض»
«حق شفعه و شرایط آن در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه»
«روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق خصوصی ایران»
«بررسی تطبیقی قانون حاکم بر شکل اسناد درحقوق ایران و انگلیس»
«حقوق عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه و فقه»
«تأثیر زمان در عقد بیع»
«مطالعه تطبیقی اهلیت در نکاح در حقوق ایران مصر »
«دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق»
«قتل در مقام دفاع از ناموس (تحلیل فقهی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی»
«خسارت معنوی در حقوق ایران و اسلام»
«تعهدات پیوسته به نحو تضامن»
«قواعد حاکم بر جلب سرمایه گذاری خارجی»
«تأثیر تشریفات براعمال حقوقی»
« تعهدات ومسئولیتهای کارفرما در حقوق کار ایران»
«بررسی فقهی حقوقی جرم سرقت با نگرش به حقوق انگلستان »
«صلاحیت قاضی تحقیق در حقوق ایران و اصول محاکمات جزائی سوریه ,لبنان و مصر»
«بررسی تطبیقی جرم قتل در فقه وحقوق و حقوق موضوعه ایران و انگلیس»
«باز نگری تطبیقی قانون اساسی جمهری اسلامی ایران و قانون اساسی دوران مشروطه»
«پیشگیری از بزهکاری»
«بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران و سیر تطوّر آن»
«حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین المللی»
«اعتبار امر مختومه در امور جزائی»
«مقایسه اوراق مشارکت و اوراق بهادار سنتی»
« نگرشی بر اصول حاکمیّت وحقوق ملّت در قانون اساسی جمهوری اسلامی»
«آئین دادرس جرائم مستلزم صدور کیفر خواست در انگلستان»
«جایگاه و اختیارات قاضی تحقیق در دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه»
«استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت ارضی دایر و بایر کشاورزی»
«تملک اراضی مربوطه و تعارض آن با حقوق اشخاص»
«بررسی حقوقی شرط وجه التزام در حقوق ایران و اسلام وتطبیق آن باحقوق انگلیس»
«مبانی حکم عمد , اشتباه در شخص وشخصیت در قتل و ماده 296»
«شروط باطل غیرمبطل»
«مطالعه تطبیقی ضرر مازاد بر دیه شرعی در فقه و حقوق موضوعه»
«مالکیت عین موقوفه و آثار مترتب بر آن»
«تضمین حقوق متّهم در حقوق ایران واعلامیه جهانی حقوق بشر»
«مصلحت در فقه امامیه و اهل تسنن»
«دعاوی بازرگانی در دیوان داوری ایران و ایالات متحده»
«کارهای عام المنفعه  جایگزین مجازات در حقوق انگلستان و لزوم بررسی آن از نظر اسلام»
«رفتار شناسی بزه (بررسی روان ,جامعه شناختی رفتار مجرمانه»
«نگرشی بر نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات و همه پرسی»
«مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه ,فقه امامیه و فقه عامه»
«صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی با عنایت به کنوانسیون عبور و مرور جاده ای»
«قسم در دعاوی کیفری»
«قاعده احسان وکاربرد و مصادیق آن در حقوق مدنی»
«بررسی راههای مبتنی برعدالت در حقوق مدنی ایران»
«مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی قوّه مقننه در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی»
«مطالعه تطبیقی ماجع حل اختلاف ناش از کار در حقوق ایران»
«امنیت قضایی ازدیدگاه قانون اساسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»
«تحلیل حقوقی و فقهی اثر اشتباه در معاملات»
«بررسی قانون راجع به ترکه اتباع خارجی در ایران»
بررسی جرائم امور گندم و آرد و نان و سبوس در حقوق کیفری ایران»
«نظارت بر قوانین و مقررات دولتی در جمهوری اسلامی ایران»
«نظارت مالی بر اعمال دولت»
«سیاست جنایی ایران در زمینه مواد مخدّر»
«سلسله مراتب قوانین به عنوان شرط تحقق دولت قانونمند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
«نقش شخصیت مجرم در حقوق کیفری ایران»
«بررسی نقش دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات استخدامی کار کنان دولت»
«مشارکت و نظارت مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران»
«حمایت کیفری از میراث فرهنگی در حقوق ایران»
«مطالعه تئوری دلیل در دادرسی کیفری»
«نظریه غبن در حقوق ایران»
«رژیم حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجاری در ایران»
«تأثیر درجه تقصیر در مسئولیت مدنی»
«جرم سیاسی در حقوق ایران»
«تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و نفوذ قوا بریکدیگر»
«اجاره به شرط تملیک و آثار آن»
«بررسی فقهی و حقوقی اختیار ولی امر در عفو محکومان»
«تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت (مطالعه تطبیقی»
«زمان انتقال مالکیت اموال در حقوق ایران و فقه شیعه»
«جرائم بهداشتی ,درمانی وداروئی در حقوق جزای ایران »
«سیرتحوّل وظایف و اختیارات دادستان در حقوق موضوعه ایران»
«راهکارها و موانع حقوقی تأ سیس بانک تعاون »
«قصد انشاء در اعمال حقوقی»
«اهداف مجازاتها از دیدگاه اسلام و حقوق غرب (بررسی اجمالی مکاتب مهم حقوقی»
«شوراها و موانع اجرای قانون شوراها»
«قصد انشاء در اعمال حقوقی»
بررسی جنبه عمومی جرم معاونت در قتل عمد(تحلیل مواد 207و208 قانون مجازات اسلامی)»
«مطالعه تطبیقی اخراج کارگر در حقوق کار ایران و انگلیس»
«سیر تحوّل مجازاتهای بدنی در حقوق جزای ایران»
«تأثیر رضایت مجنی علیه در تحقق جرم ومسئو لیت کیفری»
«نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر و نظارت بر آن»
«جرم قمار و جرائم مربوط به آن در حقوق جزای ایران»
«تحوّلات حقوقی ,عملی آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران»
«معاملات باحق استرداد در حقوق ایران»
«جرائم و مجازاتها و آیین رسیدگی در شریعت یهود»
«تحلیل مبانی فقهی و حقوقی هیأت منصفه»
«احاله در حقوق ایران تحلیل ماده 937 قانون مدنی»
«مطالعه تطبیقی شناساییو اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلیس»
«بررسی تحلیلی نظارت قضائی بر اداره در حقوق ایران»
«مبانی حاکمیّت دقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
«نقد و بررسی تشکیلات قضائی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر حقوق افراد»
«بررسی جرم منازعه در حقوق کیفری ایران (مطالعه تطبیقی »
«نظارت بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
بررسی رابطه حقوقی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر»
«توقیف احتیاطی و قرارهای جایگزین در حقوق کیفری ایران»
«تحلیل حقوقی وفقهی ماده 696 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب1375»
«تحلیل تحولات ساختار قضائی ایران بعد از انقلاب»
«بررسی الحاق و عدم الحق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان»
«مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلامی ,حقوق موضوعه و اسناد بین المللی»
«رفتار با بیگانگان در حقوق ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی»
«سلب مالکیّت در جهت منافع حقوق عمومی با پرداخت خسارت»
«بررسی مکانیسم های موثر مربوط به حمایت بین المللی از حقوق بشر»
«مقایسه مقررات ناظر به اخراج کارمندان و کارگران»
«ارتباط اختلالات شخصیت باجرم»
«تضمینات حقوق مدنی و سیاسی بشر در حقوق ایران»
«بررسی بازداشت بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی»
حل وفصل اختلا فات بین دولت از طریق داوری»
بررسی حق اشتغال زنان در حقوق ایران و در اسناد بین المللی »
«نو آوریهای سازمانی تجارت جهانی در ارتباط بامکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری بین دولتها»
بررسی مبانی فقهی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام»
حفاظت از میراث فرهنگی در حقوق ایران و حقوق بین المللی»
« نقش دادگاهها در داوریهای تجاری »
«بررسی ماهیّت حقوقی قرارداد حمل ونقل در حقوق ایران و انگلیستان»
«بررسی تطبیقی اعاده حیثیّت در حقوق ایران و حقوق فرانسه»
«بررسی حقوقی متهم در آئین دادرسی کیفری »
«بررسی حقوق بزه دیدگاان در قوانین کیفری ایران»
«تبیین تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و ضرورت تفکیک آنها»
« برسی مبانی و آثار فقهی  ، حقوقی اجرای کیفر در علن »
حمایت از حقوق بشر درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر پس از تحولات اخیر»
بررسی تحدید و کنترل قدرت سیاسی در قانون اساسی ایران»
بررسی مقوله امنیت مالی و اقتصادی در نظام حقوقی ایران»
نظارت همگانی و مقابل بین مردم و دولت در حقوق اساسی ایران»
«تبیین فقهی ‘ حقوقی آئین اجرای قصاص و نقد مقررات موجود»
« حمایت کیفری از حقوق زنان در اسنا د بین المللی »
« بررسی تطبیق صلا حیت فرا سر زمینی در قوانین کیفری »
نقش نظارتی و حمایتی دولت از مؤسسه خیریه و عام المنفعه در انگلیس و ایران»
«سیاست جنایی تقنینی ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی»
«بررسی پدیده فرار دختران و واکنش جامعه در قبال آن»
«مطالعه تطبیقی تعقیب و مجازات مجدد»
بررسی ماهیت قرار ددهای الحاقی در حقوق ایران»
بررسی راهکارهای حفظ حقوق کارگرن از طریق بیمه در حوادثناشی ارکار( با تأکید روی بیمه مسئولیت»
«حقوق و مسئولیت معلمان آموزش و پرورش در حقوق ایران و سند بین المللی توصیه نامه»
« بررسی محدوده اختیارات قضات در قوانین کیفری »
« حقوق کودک با توجه به کنوانسیون سازمان ملل »
موقعیت رهبری در ارتباط با اساس جمهوریت نظام»
«تبیین جرم قذف در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب اسلامی»
تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی »
« بررسی عوامل اطاله دادرسی کیفری »
بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حدود آن»
«انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استفاده آنها»
پرداختهای بین المللی از طریق اعتبارات اسنادی»
« (مطالبه تطبیقی تسبیب در مسئولیت مدنی(حقوق مصر »
« عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری زنان »
بررسی تحلیل نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران»
« بررسی خسارات تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق ایران ومقایسه با حقوق مصر»
نظریه شرط ضمنی در حقوق ایران و انگلیس »
«بررسی عوامل مؤثر تفسیر قرارداداه»
بررسی تطبیقی نظریه سوء عرضه در حقوق ایران و انگلیس» 
بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای ایران ، فرانسه و مصر»
« قراردادهای انتقال تکنولوژی و شرایط آن »
«بررسی صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی»
«نوآوریهای قانون دادرسی کیفری با نظریه قانون اصلاح»
«تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران»
« بررسی جرائم موادمخدر در استان خوزستان »
«تطبیق تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و مصر»
« بررسی قوانین جزائی ایران در خصوص علائم تجاری و اختراعات »
نقش سازمان بازرسشی کل کشور بر سلامت سیستم اداری کشور»
« مرور زمان در حقوق کیفری ایران واسلام »
«بررسی قراردادهای تأمین  کیفری در حقوق ایران و فرانسه«
«بررسی تطبیقی جرایم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران»
«بررسی جواز استیفأ قصاص به هنگام صغر و جنون اولیاء دم »
موا نع تحقق حاکمیت قانون در ایران»
«نقش رئیس جمهور دراجرای قانون اساسی»
فسخ در صورت عدم انجام تعهد( مقایسه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس »
«نقد و بررسی حقوق مصرف کننده در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان »
«بررسی فلسفی اشکالات نظری حقوق اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران»
« ضمانت اجراهای حقوقی در رابطه با سؤاستفاده از علائم تجاری ثبت شده در حقوق ایران و انگلیس »
«جبران خسارات ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و مقایسه آن باحقوق انگلیس »
«بررسی حدود اختیارات و عملکرد ریاست قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران»
«شورای نگهبان و مصوبات قبل از انقلاب اسلامی»
«انتقال دعوای مدنی»
بررسی تطبیقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه»
«بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری با نگاه به آراء دیوان عدالت اداری»
«تأثیر جنسیت در حقوق جزای ایران »
حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای کامپیوتری »
«بررسی تطبیقی قراردادهای ناعادلانه در حقوق انگلیس و ایران»
«بررسی تطبیقی آزادی بیان در حقوق ایران و انگلیس »
بررسی مقایسه أی مقررات استخدام وزارت نفت با قانون استخدام کشوری »
بررسی تطبیقی داوری در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و داوری در قانون آ د م»
«مقایسه تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و حقوق ایران و اسناد بین المللی»
بررسی الحاقی ایران به دیوان کیفری بین المللی و پیامدهای آن »
«بررسی تطبیقی  اصل برائت ،آثار و استثنائات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی»
«قانون حاکم بر ازدواج اقلیتهای مذهبی وتطبیق آن با قانون مدنی»
«بررسی تطبیقی حقوق اقلیتها در قوانین ایران واسناد بین المللی»
«حقوق مخالفان سیاسی در اندیشه اسلامی حقوق داخلی واسناد بین المللی»
«نظریه تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس»
«وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در فرانسه ومقایسه آن با حقوق ایران»
«بررسی تطبیقی حقوق اقلیتها در قوانین ایران و اسناد بین المللی»
«بررسی مساله همه پرسی در قوانین ایران و مقایسه تطبیقی آن با فرانسه»
جایگاه جامعه مدنی در حقوق اساسی ایران»
«تردید در صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی
«منع شکنجه و آزار و اذیت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران»
«قاچاق انسان از دیدگاه حقوق بین الملل و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران»
«بررسی تطبیقی آئین نامه داخلی کنگره آمریکا (سناو نمایندگان)با آئین نامه مجلس شورای اسلامی ایران»
«تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر به خدمات»
«مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا»
«تنظیم قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری j.v»
«جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران»
«حمایت کیفری از اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی»
« بررسی امنیّت (قضائی) بر مبنای کرامت انسانی»
«بررسی راهکارهای اساسی سازماندهی و ارتقاء حقوق بشر در ایران»
«تأثیرشبهه بر مسئولیت کیفری (مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی و حقوق ایران)».
«مفهوم جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی واسناد بین المللی»
«سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکردی به اسناد بین المللی)»
«مبنای فقهی و حقوقی قتل مهدر الدم (مطالعه تطبیقی با مذاهب اربعه)»
«بررسی حقوق کودک در اسناد بین المللی با توجه به وضعیت کودکان فلسطینی»
«تبیین حقوقی شوراهای حل اختلاف در ایران و جایگاه آن در سیاست جنائی معاصر»
«سیاست جنائی ایران و سازمان ملل متحد در قبال جرایم علیه محیط زیست»
« بررسی تطبیقی حمایت از اختراعات در موافقتنامه trips سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران»
« توثیق دیون و اسناد تجاری با نگاهی به حقوق انگلستان و مصر»
« بررسی تطبیقی قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و انگلیس».
«راهکارهای سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر »
«مفهوم حقوق شهروندی و حقوق قضائی شهروندان در نظام حقوقی ایران»
«اعتبار و آثار امارات قانونی و قضائی»
«عناصر اساسی جرم سیاسی در حقوق جزای ایران،عراق و مصر(مطالعه تطبیقی)».
«بررسی تطبیقی موانع تحقق دمکراسی شایسته در ایران و پاکستان»
«سیر تکوین دیوان سالاری در نظام اداری ایران».
بررسی تطبیقی آئین دادرسی جرایم اطفال در حقوق ایران و اسناد شورای اروپا»
« اصل نظارت بر قوانین و بررسی تطبیق سیستم های در نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکاه و جمهوری اسلامی ایران
«بررسی مسئولیت کیفری ارائه کننده خدمات اینترنتی».
«تجدید نظرخواهی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب و مقایسه آن به قوانین سابق»
«مبانی محاکمه احتمالی سران طالبان در افغانستان از منظر اسناد بین المللی»
مطالعه و بررسی لیسانس بین المللی»
«بررسی حقوقی قرنطینه  دامپزشکی»
« حقوق اختصاصی زنان در حقوق ایران ،فقه امامیه و فقه عامه»
«حقوق دینی وحقوق عرفی»
«حکمرانی خوب و ارزیابی حاکمیت و حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
«مطالعه تطبیقی جرایم اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین الملل»
«ربا در نظام حقوق کیفری ایران»
جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول»
«عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حقوق کیفری ایران»
«مفهوم تحول نهادهای دادرسی کیفری در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»
«تحلیل حقوقی قرض»
« تحلیل نظام فدراتیو با رویکردی در نظام جمهوری فدرال عراق »
« بررسی فقهی ، حقوقی اهداء گامت وجنین »
بررسی تطبیقی صلاحیت های پژوهشی و تجدید نظری دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه با تاکید به لاحیه قانون دیوان عدالت اداری
« ره یافت های حقوق بشر در نهج البلاغه »
امنیّت گرائی درسیاست کیفری ایران و آمریکا و ارزیابی آثار آن
« بررسی تحلیلی قانون , آئین دادرسی ,آرای وحدت رویه و لایحه پیشنهادی قانون عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی »
« پاسخگویی نهادهای غیر دولتی دارای کارکرد عمومی »
« سیاست جنایی ایران درقبال تعدیات غیرمالی مأمورین دولت »
« بررسی وضعیّت حقوقی کارگران مهاجر (بیگانه)در ایران».
« سیر تحول حکومت در ایران » 
 
« مطالعه تطبیقی نقش حسن نیت درحقوق قراردادها »
جهانی شدن و تأثیر پذیری حاکمیت».
« مطالعه تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق ایران ، آمریکا و آلمان »
« COPY RIGHT مسئوولیت مدنی ناشی از نقض حق مولف  »
« بررسی جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی ایران »
« بررسی تطبیقی حقوق فولکلور در سیستم های حقوق مدرن »
«عدالت قضایی در اندیشه علوی با تطبیق بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران »
«بررسی حق قانونگذاری در دو نظام مشروطیت و انقلاب اسلامی»
« آسیب شناسی نظام عدم تمرکز در ایران »
« بین المللی شدن حقوق جزا و همکاری دولتها برای اجرای عدالت کیفری »
«سیاست کیفری ایران در قبال پدیده بازاریابی شبکه ای و هرمی غیر قانونی»
« تعارض بین ادله کیفری و آثار آن » 
« مطالعه تطبیقی اجرای عین قرارداد »
«  تأ ثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بیمه و بانکداری »
«خسارت زدایی غیرمادی از بزهدیدگان در حقوق ایران واسناد بین المللی »
« سیاست کیفری ایران در قبال کپی رایت با رویکردی بر اسناد بین المللی »
« پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی »
«رابطه میان دموکراسی و حاکمیّت قانون»
 فرایند خصوصی سازی در قوانین برنامه های دوم ، سوم و چهارم توسعه  اقتصادی اجتماعی فرهنگی»
« رابطه دولت و نهادهای مدنی در نظام حقوقی ایران » 
«ویژگی های  رفتاری  مقامات قضایی با توجه به اصول دادرسی عاذلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی»
«الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه باجرم در پرتو اسناد بین المللی »
« مطالعه تطبیقی انتقال دعاوی قرار داد در حقوق اروپایی و ایران »
 بررسی اصلاحات قانون مدنی آلمان در بخش تعهدات و امکان پذیرش آن درحقوق ایران در امر تعهدات »
«بررسی جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام در مقایسه با حقوق بشر دوستانه بین المللی»
«  بررسی حریم خصوصی درعرصه رسانه های عمومی و ارتباطات در ایران و حقوق بین الملل»
«حمایت کیفری از حقوق و آزادیهای افراد در قوانین جزائی ایران و اسناد بین المللی»
«اعتبار امر مختوم کیفری در حقوق کیفری کنونی ایران و اسناد بین المللی کیفری »
« مطالعه تطبیقی قراردادهای قابل ابطال با تأ کید بر اصول حقوق قراردادهای اروپا »
« بررسی مولفه های حقوق بشر در قانون اساسی جدید افغانستان»
«ارتقای جایگاه بزه دیده با رویکرد عدالت ترمیمی با تکیه بر حقوق کیفری ایران »
« حل و فصل اختلافات در تجارت بین المللی از طریق سازش و میانجیگری »
« سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بهره کشی از کودکان و  تطبیق آن با اسناد بین المللی »
« جبران خسارت بیمار» 
« بررسی مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران » 
«امنیت قضایی و حقوقی متهمین و محکومین در حقوق اساسی داخلی و نظام بین الملل حقوق بشر»
«بررسی مسئولیت مدنی موسسات عمومی در نظام حقوقی ایران»
«مطالعه تطبیقی تأثیر (اصل عدالت) در قراردادها»

عنوان پایان¬نامه
جایگاه¬اخلاق در حقوق¬بین¬الملل¬
آثارعهدنامه¬های¬بین¬المللی درایجادتعهددولت ثالث
حق¬شرط¬درقراردادهای¬بین¬المللی
بررسی¬اصل¬¬تغییربنیادین¬اوضاع¬واحوال¬به عنوان¬یک-اصل¬کلی¬حقوق
مصونیت¬هیئت¬های نمایندگی¬دولت ها نزدسازمان¬های¬بین-المللی
نقش¬دیوان بین¬المللی دادگستری در شناسایی قواعدعرفی
حقوق ارتباطات ماهواره¬ای
رژیم¬حقوقی¬اعمال¬یک¬جانبه¬دولت¬ها
مسؤولیت  بین¬المللی¬ سازمان¬های   
بین المللی
مسؤولیت¬ بین¬المللی¬ آلوده¬کنندگان آب¬ها
استرداد اموال فرهنگی
روابط سیاسی دولت اسلامی بادولت غیراسلامی
مداخله دادگاههادر داوریهای تجاری بین المللی
بررسی حقوق کودک در کنوانسیون1989 وحقوق اسلام
بررسی¬قواعدعمومی¬وخاص قراردادهای¬بین¬المللی-انتقال¬تکنولوژی¬ساخت¬¬کارخانه¬وتاسیسات
نقش¬نظارتی¬کمیسیون¬حقوق¬بشر
سازمان ملل ¬
نظام¬حقوقی¬دریاچه¬های¬بین¬المللی
¬با نگاهی
داراشدن ناعادلانه در حقوق بین¬الملل عمومی
مداخله¬بشردوستانه¬درنقض¬فاحش¬قواعد حقوق بشر
نقش¬دادگاه¬های¬ملی¬درتضمین
قواعدحقوق بشر
مسؤولیت بین¬المللی¬دولت¬هادر قبال حقوق بشر
نظام حقوقی رودهای بین¬المللی
قانون¬حاکم¬برقراردادهای¬دولت¬بااتباع¬خارجی¬باتکیه-برقراردادهای¬نفتی
حق برمحیط زیست در اسناد
بین¬المللی واسلام
بررسی¬رزرو¬بعمل¬آمدهاازسوی ج.ا.ا.نسبت¬به¬کنوانسیون¬-1958 نیویورک سیمدینق بین الملل حقوق اسلام
شرط بر معاهدات حقوق بشری
تعدیل قاعده پرچم
بهره¬کشی¬غیرقانون(نامشروع)ازانسان
مسؤولیت¬بین¬المللی¬دولتها¬درنتیجه عملکردرسانه¬های-صوتی¬وتصویری¬فراملی¬
دکترین جنگ عادلانه ازدیدگاه حقوق بین الملل
رابطه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
کمک ونجات در دریا از دیدگاه حقوق بین الملل
تاثیر اندیشه هابز و لاک بر حقوق بشر
حق و آزادی آموزشی وپرورش در نظام بین¬المللی حقوق بشر
نقش¬نهادهای¬نظارتی¬ایجادشده¬بوسیله¬اسنادحقوق-بشردرحسن¬اجرای¬تعهدات¬دولتهادرزمینه¬حقوق¬بشر¬
پیمان منع گسترش سلاحهای هسته¬ای وحاکمیت ملی-ایران
تجدیدساختارشورای امنیت و علل شکست یا توقف طرح¬آن
نقش¬شورای¬امنیت¬سازمان¬ملل متحددرتوسعه¬حقوق-بشروحمایت ازآن
مسؤولیت دولت آلمان درقبال تجهیزتسلیحات شیمیایی عراق
مصونیت¬سران¬دولت¬هادرقبال¬نقض¬فاحش حقوق بشر
کرامت¬انسانی¬به¬عنوان¬مبنای نظام
بین¬الملل¬حقوق بشر
ضمانت اجرای آراء دیوان بین¬المللی دادگستری
پذیرش صلاحیت دیوان کیفری
بین¬الملل و قاعدة نفی سبیل
ترتیبات بانک جهانی در اعطای وام به کشورهابا تاکید در امور داخلی
حقوق تجارت الکترونیک ومشکلات حقوق بین الملل آن ومقایسه اجمالی با
مسؤلیت بین¬المللی¬دولتهادرقبال¬آلودگی های نفتی دریاها
تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تکیه بر حوادث 11 سپتامبر
بررسی صلاحیت مرکز رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ها
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر با تأکید بر حقوق بنیادین
نقش مبانی در شکل گیری و تحول منابع حقوق بین الملل
بررسی وضعیت اشغال عراق در حقوق بین¬الملل
افغانستان وحقوق بشر
بررسی مسوولیت دولتها ناشی از آلودگیهای غیر نفتی در دریا
بررسی کنوانسیون سولاس و نحوه اجرای آن در ایران
مسولیت اتحادجماهیرشوروی درقبال توسل به زور علیه افغانستان
افغانستان و حق بر توسعه
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت
جرح داور در رویه دعاوی ایران – ایالات متحده
قابلیت اعمال کنوانسیون 1969 وین در حقوق معاهدات بر تفسیر قراردادهای عمده نفتی خاورمیانه
نقش کمیته حقوق بشر در توسعه حقوق بشر
حقوق کودک در افغانستان باتکیه بر وضع حقوقی کودکان از منظر اسناد بین¬المللی
مسؤولیت سازمانهای بین¬المللی در قبال نقض حقوق بشر
اقدامات متقابل در نظم کنونی
حقوقی بین¬الملل
آثار حقوقی عضویت جمهوری اسلامی ایران در اژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری
حمایت بین¬الملل از کودکان گرفتاردر مخاصمات مسلحانه
چگونگی رعایت حقوق بشر دوستانه در عراق تحت اشغال
عملکرد کمیته بین¬المللی صلیب سرخ در حمایت از محبوسین
ثبت بین¬المللی اختراعات با تکیه بر جامعه بین¬المللی در زمینه اختراعات پی.سی.تی
صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای داخلی
تأثیرنظرمشورتی دیوان بین¬المللی درقضیه دیوار حائل برحقوق بشردوستانه
تعهد دولتها در آموزش حقوق بشر دوستانه بین المللی به نیروهای مسلح
اصول حاکم برجبران خسارت ناشی از سرمایه گذاری خارجی باتأکیدبر موافقت نامه های دوجانبه بین ایران وسایردولتها
نطریه نوین دفاع پیشدستانه در حقوق
بین الملل
رویکرد فمینیستی به حقوق بین الملل
موانع اجرای کنوانسیون منع شکنجه در کشورهای عضو
تعهدات دولت¬ها و آثار ناشی از نقض آن در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه
حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت اسامی دامنه در سازمان جهانی مالکیت معنوی
نظام حقوقی رودخانه مرزی با نگاهی ویژه به نظام حقوقی رودهای مرزی ایران و عراق
روندجدیدداوری بین¬المللی درزمینه
 قراردادهای دولتی
نظام حل وفصل اختلافات تجارت جهانی
مشروعیت و صلاحیت محکمه عالی کیفری عراق در پرتو مقررات بین المللی
کمیسیون حقوق بشر: ساختار، عملکرد و ضرورت تحول
حق بر اطلاعات در نظام بین¬المللی حقوق بشر
تصمیمات شورای امنیت و قاعده امره
تجارت اسلح در مخاصمات مسلحانه در پرتو مقررات بین المللی بیطرفی
حمایت از معلولین در نظام بین الملل حقوق بشر
نقش دیوان بین¬المللی دادگستری در توسعه و تدوین حقوق معاهدات
حقوق بشر و صلح سازی
خشونت جنسی در حقوق بین¬الملل با تکیه بر رویه دیوان بین¬المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق
حمایت از تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل
نظارت آژانس بین¬المللی اتمی بر فعالیت دولت¬های فاقد سلاح هسته¬ای عضو
عملیات انتحاری در حقوق بین¬الملل و اسلام
دادرسی منصفانه در محکمه عالی عراق
جنایت تجاوز در دیوان بین المللی کیفری
بردگی سفید در نظام بین¬الملل حقوق بشر
از پولشویی متعارف تا پولشویی الکترونیکی در اسناد بین المللی
مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه در نظام بین-المللی حقوق بشر دوستانه
مسؤلیت بین¬المللی دولت ناشی از اعمال شرکت¬های خصوصی امنیتی در مخاصمات مسلحانه
کنوانسیون مصونیت قضایی دولت: تدوین یا توسعه حقوق بین¬الملل
بررسی حقوق و مقررات بین¬المللی حاکم بر جلوگیری از قاچاق انسان
اصل اقدامات احتیاطی در حقوق بین¬الملل محیط زیست
مسئولیت بین¬المللی دولت¬ها در پرتو رأی سال 2007 دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل¬زدایی
مسئولیت ناشی از نقض تعهدات عام¬الشمول ( Orga Omnes )
تأثیر پروتکل کیوتو بر تعهدات حقوقی کشورهای عضو اوپک 
اصل عدم تبعیض در رویه
سازمان تجارت جهانی
بررسی ابعاد حقوقی دادگاه ویژه لبنان
مسئولیت نهادهای غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه با دولتها
حقوق و رویه سازمان تجارت جهانی در مقابله با دامپینگ
همکاری دولتهای غیر عضو اساسنامه
رم با دیوان بین¬المللی کیفری
دزدی دریایی و راهکارهای مقابله با آن
نقش یونسکو در توسعه و ترویج حقوق بشر
 
حفاظت از محیط ماوراء جو در قبال آلودگی ناشی از فعالیت¬های آلاینده

 

آموزش و پژوهش حقوق بین‌الملل در ایران: از وضع موجود تا وضع مطلوب

دکتر سید قاسم زمانی

 

استناد در متون پژوهشی حقوقی

دکتر همایون حبیبی

 

تحلیل سیستمی،‌مفهوم،‌ اوصاف و مبانی نظری قاعده حقوقی بین‌المللی

دکتر فرید آزادبخت

 

تفسیر معاهده در زمان و قاعده حقوق میان‌دوره‌ای

دکتر سیدجمال سیفی

 

مناسبات میان معاهدات و عرف در حقوق بین‌الملل با تکیه بر نقش معاهدات در فرایند شکل‌گیری قواعد عرفی

دکتر شهرام زرنشان

 

تحدید انفصال در حقوق بین‌الملل

دکتر جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت

 

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص کوزوو: اعلامیه استقلال تا حق خودمختاری 

دکتر میرشهبیز شافع

 

تشکیل دولت فلسطین: بازکاوی حقوق بین‌الملل و بازستانی یک حق

دکتر امیر حسین رنجبریان و مهسا فرحزاد

 

جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل

دکتر علی داعی

 

تحول حقوق مسؤولیت‌های اشخاص حقیقی در حقوق بین‌الملل

دکتر رضا اسلامی و ولی‌الله نوری

 

مفهوم کرامت ذاتی انسان

دکتر محمد راسخ

 

تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرتو روندهای جهانی

دکتر حسین شریفی طرازکوهی

 

تأثیرات نظام حقوق بشر بر نهاد حمایت دیپلماتیک

دکتر ستار عزیزی

 

اعراض از ضرورت‌ها؛ تحولی در کارکرد حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از حقوق بشر

دکتر راحله سیدمرتضی حسینی

 

حقوق بشر و شرکت‌های فراملی: «پیمان جهانی» و چارچوب «حمایت، احترام و جبران» سازمان ملل متحد

دکتر پوریا عسکری

 

بررسی حقوقی دکترین «مسؤولیت حمایت» در حقوق بین‌الملل

دکتر مرتضی نجفی اسفاد

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد: پیشگام نهضت همکاری بین‌المللی تا مسؤولیت حمایت

دکتر امیرساعد وکیل

 

بهره‌گیری از رهیافت‌های حقوق بین‌الملل در جهانی‌سازی اخلاق زیستی

دکتر محمود عباسی، دکتر محمدرضا دهشیری و ابوالفضل اصغری

 

تحول در حقوق بین‌الملل؛‌ مفهوم حاکمیت و مقررات جهانی حقوق بشر

دکتر علیرضا دلخوش

 

مشروعیت حقوق بین‌الملل

آلن بوکنن،‌ مریم حاجی عرب و دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

 

زنان،‌ صلح و امنیت بین‌المللی 

دکتر نسرین مصفا

 

نگاه هرمنوتیک به موضوع خلع سلاح در منشور با تأکید بر نقش‌آفرینی ارکان سازمان ملل

دکتر حسن سواری

 

امکان‌سنجی خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای: دیدگاه حقوقی

دکتر نادر ساعد

 

تعلیق حقوق هسته‌ای ایران توسط شورای امنیت در بوته نقد حقوق بین‌الملل

دکتر سید حسین سادات میدانی و دکتر محسن نذیری اصل

 

ضرورت واکنش‌های جهانی شده حقوق بین‌الملل کیفری به جنایات بین‌المللی

دکتر هیبت‌الله نژندی منش

 

شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی

دکتر سیدباقر میرعباسی و عبدالله عابدینی

 

آثار حقوقی فروش بلیت بیش از ظرفیت هواپیما در پروازهای بین‌المللی

دکتر به‌آذین حسیبی

 

ضرورت رعایت ایمنی در صنعت هوانوردی: وظایف و مسؤولیت دولت‌ها

دکتر منصور جباری

 

استفاده دوگانه از فناوری‌های فضایی در حقوق بین‌الملل فضایی

دکتر سیدهادی محمودی و دکتر حمید کاظمی

 

مسؤولیت و جبران خسارت در تجارت الکترونیک در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق

دکتر محسن محبی

 

خسارات وارد بر محیط زیست از منظر حقوق مسؤولیت بین‌المللی: چالش‌های موجود

دکتر آرامش شهبازی

 

مرور زمان در حقوق بین‌الملل

دکتر مژگان رامین‌نیا

 

پیامدهای رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت‌های صلاحیتی دولت بر نقض مصونیت ایران در محاکم آمریکا

دکتر محسن عبدالهی

 

رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف بین آلمان و ایتالیا: موازنه بین حقوق بین‌الملل کلاسیک و مدرن

علی نواری

 

رأی 14 مارس دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در ترازوی انصاف‌؛ دعوای بنگلادش و میانمار در زمینه تحدید حدود مرزهای دریایی

زکیه تقی‌زاده و فاطمه هداوندی

 

تحدید حاکمیت در پرتو توسیع صلاحیت: تفسیر «رضایت» دولت در رویه ایکسید

دکتر علی‌اکبر براتی دارانی

 

افدامات احتیاطی در قانون نمونه آنسیترال (اصلاحات سال 2006)

دکتر جواد کاشانی و مهدی شیخیانی

 

حمایت بین‌المللی از دانش سنتی

دکتر مهدی زاهدی و سمیرا غلام دخت

 

اصل رفتار ملی در مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری

دکتر محمدهادی میرشمسی

 

نرم‌افزارهای اختراعی (مطالعه در حقوق فرانسه،‌ اتحادیه اروپا و ایالات متحد امریکا)

دکتر ستار زرکلام

 

واکاوی مفهوم حقوق بین‌الملل اسلامی

دکتر محمدجواد شریعت باقری

 

اصول کلی حقوقی در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام: همخوانی ملل متمدن و ملل متدین

دکتر سید مصطفی میرمحمدی

 

روند جهانی شدن تجارت و جایگاه ایران در سازمان جهانی تجارت

دکتر بهروز اخلاقی

 

ویژگی‌های حقوق معاهده‌ای ایران در اجرای احکام مدنی خارجی

دکتر فرهاد پروین

 

نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی در بخش بالادستی

دکتر مهدی حدادی و پیمان آقابابایی

 

تحریم اقتصادی یکجانبه و اصل حاکمیت دولت‌ها

دکتر محمد حبیبی مجنده

 

اصل بین‌المللی عدم مداخله و تخلف ایالات متحد امریکا از موافقت‌نامه‌های الجزایر

دکتر ناصرعلی منصوریان

 

اصول دادرسی کیفری منصفانه کودکان و نوجوانان معارض با قانون در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران

دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان