برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله ISI ISC پروپوزال کلیه رشته ها3 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله علمی پژوهشی و ISI و ISC  و انجام پایان نامه پروپوزال کلیه رشته ها در ادامه آمده است.


روی عنوان رشته مربوط به خود کلیک نموده و جزئیات را در صفحات جدید مطالعه نمائید


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comفرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com


عناوین کلی:

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 موضوعات حقوقی:

1- آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
2- آثار حقوقی خرید و فروش غیرقانونی
3- آثار غضب
4- آداب القضاء
5- آثار جهل و اشتباه و پیامدهای آن در مسائل کیفری
6- آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه
7- آزادی مشروط زندانیان
8- اثبات مالکیت در فقه و قوانین موضوعه
9- اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح
10- اثر توبه در جرائم حدّی
11- اثرات جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری ناظر به حدود
12- اجرای علنی احکام جزائی
13- احکام اجاره
14- احکام فقهی حقوقی بغی
15- احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان
16- احکام فقهی محیط زیست
17- احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
18- احکام مشترک و عمومی حدود و تعزیرات
19- ادلة اثبات دعوای کیفری در فقه امامیه
20- ادله اثبات جرائم
21- اذن و رضایت مجنی علیه در ارتکاب جرم از منظر فقه و حقوق
22- ارتکاب مقدمات جرم از نظر فقه و حقوق
23- ارث زوجه از زمین
24- ارش
25- ارش الجنایه در متون فقهی ـ حقوقی
26- اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعة ایران
27- اسباب نفقه و قلمرو آن در فقه فریقین و حقوق موضوعه
28- استیناف و تجدیدنظرخواهی در احکام قضائی
29- اشتباه قاضی و نحوة جبران خسارت
30- اصول حاکم بر روابط بین‌الملل
31- اطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدوّن
32- اعتبار اذن ولی امر از نگاه فقه و حقوق در اجراء قصاص
33- اقدامات تأمینی سالب آزادی در فقه و حقوق
34- اکراه در قتل
35- الأسیر فی الفقه الإسلامی و القانون الدّولی
36- الحجر علی السفیه فی الفقه و القانون
37- الحقوق المدنیه فی میثاق القاهره علی ضوء المذاهب الخمسه و القانون
38- انتقال جنین از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
39- باروری‌های مصنوعی و احکام فقهی آن
40- بازشناسی نهاد حریم از منظر فقهی و حقوقی
41- بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه‌سازی شده
42- بررسی احکام فقهی و حقوقی استخاره
43- بررسی ‌اختیارات‌ ومحدودیتهای‌ قاضی‌ در استناد به ‌منابع ‌فقهی ‌و احکام ‌شرعی ‌در محاکم ‌کیفری ‌در حکومت ‌اسلامی
44- بررسی ادلة اثبات دعوا در اسلام
45- بررسی استرداد مجرمین در فقه و حقوق
46- بررسی اصل شخصی‌بودن جرائم با مسألة عاقله
47- بررسی امارات قضائی در اثبات جرائم
48- بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون
49- بررسی تطبیقی ادلة اثبات قتل از دیدگاه فقه و حقوق
50- بررسی تطبیقی شرائط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
51- بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه شیعه و عامه
52- بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق
53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق
54- بررسی جرم توهین به مقدّسات
55- بررسی حجر و احکام آن در فقه و قانون
56- بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به حقوق مالی و جزائی صغیر یا محجور در فقه و قانون
57- بررسی دلایل مادی و نقش قرائن و امارات در اثبات جرم
58- بررسی سقط جنین در فقه امامیه
59- بررسی سقوط تعهدات در نظام حقوقی اسلام (با تأکید بر نظام عقدی)
60- بررسی شرایط اجرای حدّ سرقت
61- بررسی شرایط موجب اثبات حد سرقت در فقه و قوانین جزائی ایران
62- بررسی فقهی حقوقی اختیارات ولی امر در مدیریت جزاء (اقامه حد و تعزیر)
63- بررسی فقهی حقوقی ادعای اعسار و احکام آن
64- بررسی فقهی حقوقی اذن ولی
65- بررسی فقهی حقوقی ارزش اقرار ناشی از اجبار، تهدید، تلقین و اغفال
66- بررسی فقهی حقوقی اضطرار رافع مسئولیت
67- بررسی فقهی حقوقی اعتبار حکم قاضی
68- بررسی فقهی حقوقی اهدای جنین


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


69- بررسی فقهی حقوقی تصرفات و افعال صبی ممیز
70- بررسی فقهی حقوقی جبران کاهش ارزش پول در دیون
71- بررسی فقهی حقوقی خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
72- بررسی فقهی حقوقی تعزیرات حکومتی
73- بررسی فقهی حقوقی تقاص
74- بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم
75- بررسی فقهی حقوقی جرایم علیه حریم خصوصی
76- بررسی فقهی حقوقی جرائم مربوط به مواد مخدر
77- بررسی فقهی حقوقی جرائم مطبوعاتی
78- بررسی فقهی حقوقی حبس ناشی از اجرای محکومیت‌های مالی
79- بررسی فقهی حقوقی خسارات مازاد بر دیه
80- بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری
81- بررسی فقهی حقوقی شرط تعیین خسارت در قرارداد و آثار آن
82- بررسی فقهی حقوقی شرکتهای سهامی
83- بررسی فقهی حقوقی ضرر و زیان غیرمادی
84- بررسی فقهی حقوقی قاعدة تسلیط
85- بررسی فقهی حقوقی قاعده احسان
86- بررسی فقهی حقوقی قتل زوجه و اجنبی در فراش
87- بررسی فقهی حقوقی قرارها
88- بررسی فقهی حقوقی قرارهای کیفری در ایران
89- بررسی فقهی حقوقی کتب ضلال
90- بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت
91- بررسی فقهی حقوقی مجازات تعزیری و بازدارنده
92- بررسی فقهی حقوقی محاسبة مهریه به نرخ روز
93- بررسی فقهی حقوقی مسألة تغییر جنسیت
94- بررسی فقهی حقوقی مشارکت در نظام بانکداری اسلامی
95- بررسی فقهی ارتداد
96- بررسی فقهی تروریسم
97- بررسی فقهی طلاق و طلاق‌های قضائی
98- بررسی فقهی قاعدة اتلاف و تطبیق آن در قوانین
99- بررسی فوت یا فرار قاتل و تأثیر آن بر حق اولیای دم
100- بررسی قاعدة ارش
101- بررسی قواعد سه‌گانة تعزیرات
102- بررسی کالبد شکافی از دیدگاه فقه و حقوق
103- بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه و قوانین
104- بررسی مبانی فقهی تفاوت دیة زن و مرد در حقوق جزائی
105- بررسی مثلی و قیمی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
106- بررسی مجازاتهای تبعی در نظام کیفری اسلام
107- بررسی مسألة نفی بلد و تبعید در فقه تطبیقی
108- بررسی معاملات صغیر ممیز در فقه و حقوق
109- بررسی موانع قصاص از دیدگاه امامیه و قانون
110- بررسی و تبیین جرم توهین به مقدسات
111- بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسلامی
112- بیمة خسارات تأخیر تأدیه وجه نقد
113- پیوند اعضاء در آینة فقه و حقوق
114- تأثیر رضایت بزه‌دیده و مسئولیت کیفری و تعیین مجازات از دیدگاه فقه و حقوق
115- تأثیر فوت و خودکشی مرتکب در جرائم مستوجب قصاص و دیات در نظام کیفری
116- تأدیب فرزند توسط والدین به لحاظ فقهی و حقوقی
117- تبیین فقهی حقوقی آثار تعرضات جنسی
118- تبیین فقهی حقوقی اقاله
119- تبیین فقهی حقوقی تأثیر اشتباه در قتل
120- تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
121- تبیین فقهی حقوقی جرم جاسوسی
122- تبیین فقهی حقوقی مبانی خسارت‌زدائی از بزه‌دیدگان
123- تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
124- تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
125- تحلیل فقهی حقوقی مجازات زندان
126- تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
127- تحکیم یا نهاد داوری در اسلام
128- تحلیل محتوا و آثار قاعدة احسان با مطالعة تطبیقی در نظام حقوق موضوعه
129- تحلیل و بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر ارش و شیوة محاسبة آن
130- تزاحم حقوق در فقه اسلامی
131- تعدیل قرارداد که یکی از شیوه‌های جبران خسارت است
132- تملک اراضی توسط دولت در فقه و حقوق
133- تناسب جرم و مجازات از دیدگاه اسلام


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


134- تنظیم خانواده
135- جایگاه فقهی آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران
136- جایگاه مشاوره در نظام قضائی اسلام
137- جرایم اینترنتی از نگاه فقه و حقوق
138- جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق
139- جرایم ضد عفّت و اخلاق عمومی
140- جرم کودک از نگاه فقه و حقوق اسلامی
141- جرم شناسی از دیدگاه فقهی حقوقی
142- حبس در حقوق مالی و احکام جایگزین
143- حجیت علم قاضی
144- حجیت نظریة کارشناسی در امور کیفری
145- حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص
146- حضانت و مسقطات آن در فقه و قانون
147- حق حبس در عقد نکاح
148- حق و موارد سقوط حق
149- حقوق فردی در اعلامیة حقوق بشر و فقه امامیه
150- حقوق کودکان و نوجوانان
151- حقوق متقابل اقلیت ‌های دینی در حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و قانون
152- حقوق متّهم در فقه و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
153- حقوق متهم در قضاء اسلامی
154- حکم محارب و مفسد فی الارض
155- حکمیت در دعاوی خانوادگی
156- حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در فقه و حقوق
157- خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
158- خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق
159- خسارات زائد بر دیه
160- خطای پزشکی در فقه و قوانین
161- خیارات و احکام آنها در عقد نکاح
162- داوری در حقوق بین‌الملل اسلامی
163- دایرة حجیت اقرار و شهادت در فقه
164- دیة شکستگی استخوان‌ها
165- دیة غیرمسلمان
166- دیه النفس فی الفقه الاسلامی
167- رابطة حقوق و اخلاق
168- رابطة نسبیت به عنوان رکن مسئولیت
169- رحم اجاره ای (بررسی فقهی حقوقی)
170- سرقفلی در فقه و قانون
171- سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق ایران
172- شرایط استماع دعوی در فقه امامیه
173- شرایط تصدّی منصب قضاء در فقه و قوانین موجود
174- شرط عدالت در شاهد و جایگاه آن در محاکم
175- شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن
176- شروط خلاف کتاب و سنّت در نکاح دائم
177- شروط ضمن عقد
178- شهادت و شرائط آن
179- شیوة دادرسی در تصادفات
180- صداق در نکاح دائم و موقّت
181- صمریه
182- ضرر معنوی در فقه و قوانین جمهوری اسلامی
183- ضمان الطبیب
184- ضمان عاقله
185- ضمان عقد
186- ضمان قهری


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


187- طلاق معوّض
188- عاقله از دیدگاه فقه و قانون
189- علل رافع مسئولیت کیفری در فقه و قانون مجازات اسلامی
190- عیوب فسخ نکاح از دیدگاه فقه و حقوق
191- فلسفة تنصیف دیة زن
192- قاضی تحکیم و حدود و اختیارات و وظایف
193- قاعدة احسان
194- قاعدة اضطرار در حقوق و جزاء
195- قاعدة الحاکم ولی الممتنع
196- قاعدة درء
197- قاعدة ضمان ید و کاربردهای آن در مسئولیت مدنی
198- قاعدة غرر در فقه و قانون
199- قاعدة فراش در فقه و حقوق
200- قاعدة کل معصیه لم یرد منه فیه حدّ فقیه تعزیر
201- قانون کار و مبانی فقهی و حقوقی آن
202- قتل اهل کتاب در فقه و قانون
203- قتل شبه عمل در حقوق جزائی اختصاصی
204- قراردادهای جدید و اعتبار آن در فقه و قانون
205- قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت
206- قضاوت زن در اسلام
207- قضاوت زن در فقه تطبیقی
208- قلمرو اختیارات قاضی مأذون
209- کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک)
210- کاربرد سوگند در نظام قضائی اسلام
211- کاربردهای قاعدة ضمان ید در مسئولیت مدنی
212- کودک آزاری و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی
213- گسترة حقوقی عمومی و حریم خصوصی در اسلام
214- مالکیت فکری (معنوی)
215- ماهیت پول از حیث قیمی یا مثلی‌بودن و آثار مترتّب بر آن
216- ماهیت سپرده‌های بانکی
217- ماهیت طلاق حاکم
218- ماهیت فقهی و حقوقی دیه، تحلیل میزان آن و نوع آن
219- مباشرت و تسبیب در قتل
220- مبانی حقوقی مالکیت معنونی در فقه و قانون
221- مبانی فقهی حقوقی ارث زوجه از دارائی مرد
222- مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات
223- مبانی فقهی حقوقی رشوه با تطبیق موارد عینی خارجی
224- مبانی فقهی کیفر تشهیر
225- مبانی فقهی نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزائی اسلام
226- مبانی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی
227- مبانی قانون گرائی در اسلام و الزام شرعی در قوانین موضوعه
228- مبانی و قلمرو کیفر تبعید در عصر حاضر
229- مجازاتهای جایگزین حبس
230- مرجعیت و قضاوت زن از دیدگاه فقه امامیه
231- مسقطات خیار عیب در فقه و حقوق اسلامی
232- مسئولیت بیت‌المال از جهت کیفری و مدنی


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


233- مسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد خطا و تخلف در صدور حکم
234- مسئولیت کیفری و مدنی محجورین
235- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا از دیدگاه فقه و حقوق
236- مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق
237- مسئولیت مدنی و کیفری اطفال در فقه و قانون
238- مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء
239- مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبة خسارات مازاد بر دیه
240- مصونیت کارگزاران حکومتی در فقه و حقوق اساسی
241- مقایسة بیع فضولی با انتقال مال غیر
242- مقایسة تطبیقی سازمان و تشکیلات قوة قضائیه با فقه امامیه
243- موارد پرداخت دیة عاقله در فقه و حقوق
244- موارد پرداخت دیة قتل از بیت‌المال
245- موارد پرداخت دیه از بیت المال از نگاه فقه و قوانین موضوعه
246- نظارت و بازرسی در فقه اسلامی
247- نظریه ضمان در فقه امامیه
248- نقش اولیاء دم در قصاص از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
249- نقش اولیاء دم در قصاص با تطبیق به رسائل جدید قضائی
250- نقش تورّم در مالیت پول‌های رایج و تأثیر آن در دین
251- نقش خویشاوندی در حقوق کیفری اسلام
252- نقش عرف در قانون‌گذاری اسلامی
253- نکاح موقّت مسیار
254- نگاهی نو به میزان و نوع دیه
255- نگرشی نو بر ادلة‌ اثبات جرائم جنسی در حقوق کیفری اسلام
256- وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع
257- وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از طریق جنین اهداء شده
258- هبه در فقه و قانون
259- هتک حرمه المسلم فی الفقه و القانون


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com