برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع الهیات فلسفه - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل
مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع فلسفه الهیات تاریخ زبان انگلیسی حقوق  علوم سیاسی معارف الهیات روابط بین الملل تاریخ جغرافیا


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  فلسفه الهیات تاریخ زبان انگلیسی حقوق  علوم سیاسی roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری فقه وحقوق فقه ومبانی حقوق, حقوق خصوصی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق بین اللملل و حقوق عمومی roya64.ahmadi@gmail.com

علوم سیاسی و روابط بین الملل(علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی) علوم سیاسی و روابط بین الملل(علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی) roya64.ahmadi@gmail.com

معارف و الهیات(ادیان و عرفان ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و حکمت اسلامی)roya64.ahmadi@gmail.com

تاریخ(علم ، ایران باستان ، عمومی جهان ، اسلام ، باستان شناسی)


roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


دپارتمانهای تخصصی علوم انسانی شامل :

دپارتمان تخصصی فقه وحقوق
دپارتمان تخصصی فقه و حقوق تا کنون افتخار داشته خدمات مشاوره و انجام صدها پروژه و پایان نامه در زمینه های فقه ومبانی حقوق, حقوق خصوصی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق بین اللملل و حقوق عمومی را به انجام برساند.

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


دپارتمان تخصصی مدیریت(آموزشی ، فرهنگی ، MBA ، اجرائی ، دولتی ، بازرگانی ، مالی ، صنعتی و...) زیر نظر دکتر صمدی

دپارتمان تخصصی علوم اجتماعی(پژوهشگری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی ، جامعه شناسی)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


دپارتمان تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل(علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی)

دپارتمان تخصصی حسابداری(عمومی ، مالی ، صنعتی ، مالیاتی)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


دپارتمان تخصصی علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ، برنامه ریزی تحصیلی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی )

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


دپارتمان تخصصی لوم سیاسی و روابط بین الملل(علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی)
دپارتمان تخصصی معارف و الهیات(ادیان و عرفان ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و حکمت اسلامی)

دپارتمان تخصصی تاریخ(علم ، ایران باستان ، عمومی جهان ، اسلام ، باستان شناسی) زیر نظر دکتر

دپارتمان تخصصی جغرافیا(طبیعی ، انسانی ، برنامه ریزی شهری و روستایی ، اقلیم شناسی)

دپارتمان تخصصی زبان خارجی(آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی زبان انگلیسی)

دپارتمان تخصصی اقتصاد(نظری ، بازرگانی ، صنعتی ، پول و بانکداری ، کشاورزی)

دپارتمان تخصصی روانشناسی(بالینی ، عمومی ، تربیتی ، صنعتی و سازمانی ، استثنایی)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comدپپارتمان کشاورزی ( ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی، توسعه روستایی، اقتصاد کشاورزی، مدیریت کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و بیابان زدایی)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


دپارتمان تخصصی زبان و ادبیات فارسی


عنوان

 

حرکت در جوهر

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مثل افلاطونی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

منهج الرشاد فی معرفة العباد

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

منتخب الرسائل(شامل رساله های انموذج از ذوقیات ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

تصحیح و تعلیق و مقدمه بر کشف احقائق

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

حرکت و زمان از دیدگاه صدر المتالهین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

حدوث و بقا, روح

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

التقدیسات میر محمد باقر داماد

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

کیفیات نفسانی از دیدگاه ملا صدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

حقیقت عقل در فلسفه اسلامی و حدیث

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

اختلاف الفقهیه بین الامامیه و الزیدیه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

هدایه المو’منین الی حق الیقین فی معرفه اصول دین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

پژوهشی پیرامون علل اربع در فلسفه اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

قاعده الواحد و ثمرات آن

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

الاشارات و التنبیهات ( ترجمه و تفسیر متن و شرح ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ترجمه شررح الهدایه الثیریه ملا صدرای شیرازی قسمت الهیات

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

توحید الوهی (خالقیت) در کلام امیر المو’منین علی  علیه السلام

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بیان اقوال در علم باری و بررسی نظریه ملاصدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

سری تکاملی نفس انسانی در قوس  صعود

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

الاشارات و التنبیهات ( ترجمه و تفسیر متن و شرح ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

صفات باری تعالی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

اتحاد عاقل و معقول و عقل از دیدگاه فلاسفه اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

توحید ذاتی و صفاتی در نهج البلاغه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

الهیات بالمعنی الاخص در نهج البلاغه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نظریه شناخت یا معرفت شناسی بر گرفته از ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

جبر و اختیار

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

وحدت وجود در مشرب عرفا و حکمت متعالیه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

تصحیح کتاب الامامه شیخ عبدالنبی جزائری

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ولایت در عقل و عرفان

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی حقیقت معراج پیامبراکرم ازدیدگاه مفسرین...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ترجمه و تعلیق دو رساله :فی اتصاف الماهیه بالوجود و فی...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مراه الوحده الحقه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

حدوث و قدم

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

قضا و قدر و تاثیر دعا و بدا’ در آن از نظر ملا صدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

توحید الوهی 

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

صدور کثیر از واحد

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

شرح لوایح جامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ترجمه رساله حملیه آقا علی مدرس زنوزی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نظام علیت و تجلی در حکمت و عرفان

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

امامت از دیدگاه وحی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

شناخت از دیدگاه صدر المتالهین و ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی و نقد تناقض در کلمات شیخ  اشراق

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

منشا شرور در عالم انسانی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

وحی و نبوت از دیدگاه ملا صدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

جبر و تفویض از دیدگاه شیخ طوسی و مقایسه آن با.....

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ترجمه بخشی از کتاب فلسفه دین ویلیام جی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

هماهنگی عقل و وحی از دیدگاه غزالی و ابن رشد

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

علم پیشین الهی و اختیار انسان

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ایمان از دیدگاه کارلبارت و پل تیلیخ

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

علم و دین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بر آیندهای کثرت گرایی دینی                                                           

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مبانی عرفانی در قران

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

انسان در نظر و آثار امام خمینی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مساله شر از نگاه مطهری و پلنتینگاه                                                    

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

عقلانیت و دین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

اسما و صفات حق در نهج البلاغه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ولایت تکوینی ائمه در تفکر اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

حدوث و بقا ء نفس از نظر ابن سینا و صدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

پیشینه ایرانی حکمت اشراق

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

عدل الهی ازدیدگاه علمای شیعه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

انتظار دین از بشر و انتظار بشر از دین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

تصحیح   واجب الوجود دشتکی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی تطبیقی مساله کلی ها در .....

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

خاستگاه دین ازنگاه فروید و یونگ و فطرت                                          

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه ی انسان با خدا در ادعیه                                                         

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

عقل و ایمان از دیدگاه شهید مطهری و کرکه گور

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

توحید در تفاسیر تبیان ، کشاف ،کبیر

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی تطبیقی جبر ...اسپینوزا و مطهری

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

قرائت پذیری دین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

شک و یقین در فلسفه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

فرهنگ توصیفی واژگان منطق

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نسبت تجربه دینی با تجربه عرفانی و تجربه علمی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نسبت خاتمیت و امامت

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نقش تعلم در تکامل جوهری نفس ناطقه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه اخلاق و دین از نگاه علامه طباطبایی و کانت

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

علم امام ازنگاه ...                                                                           

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

اصل علیت ...                                                                              

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه عمل با ثواب و عقاب ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نگاه تطبیقی بهعلم پیشین الله تعالی در قرآن سنت و کلام

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نسبت اراده انسان با اراده خدا از نگاه حکمت متعالیه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

امکان معجزه و دلالت آن بر صدق مدعی نبوت

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

دیدگاههای هرمنوتیکی صدرالمتالهین و تاثیر آنها در آرای کلامی او

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نقد و اصلاح ساختار منطق سنتی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

عالم بعد از مرگ و احوال انسان در آن تا قیامت در آیات و روایات

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

قضا و قدر و رابطه آن با عدل الهی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مقدمه ای بر منطق

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی معاد عنصری در حکمت متعالیه و آیات و روایات

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ذاتی و عرضی در منطق، فلسفه اسلامی و کلام

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ارتباط قوای نفس با نقس و نفس با بدن از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

اراده و مشیت خداوند در قرآن، روایات و فلسفه اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه اخلاق و دین از دیدگاه طباطبایی، مطهری و کی یر کگور

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ایمان گرایی در حوزه تفکر اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

سعادت و شقاوت در فلسفه (ابن سینا، شیخ اشراق، ملاصدرا) و قرآن

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

وحدت «واحد» متعال از نظر «صدرالمتأالهین» و «افلوطین»

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نقد و بررسی برهان انسان معلق در فضا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه دین و اخلاق از دیدگاه متفکران معاصر (مصباح، مطهری و سروش)

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رجعت از دیدگاه عقل و نقل

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

زبان دین از دیدگاه پل تیلیش و علامه طباطبایی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مرگ و زندگی از منظر قرآن روایات و فلسفه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ماهیت قضایای هلیه بسیطه از نظر ملاصدرا کانت و...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نقدو بررسی نظریه مطابقت از منظر فلاسفه غرب...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

تکامل نفس بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

فلسفه آفرینش انسان از دیدگاه فلسفه و کلام اسلامی، آیات و روایات

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

مجلی مراه الممجی فی الکلام و الجکمتین و التصوف ج1وج2

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی کلامی مواقف قیامت (نامه اعمال، میزان،حساب) از منظر کلام امامیه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی اندیشه سیاسی در آثار فلاسفه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه خداوند با جهان از دیدگاه مطهری و ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

تجسم عمل و زاطه آن با ثواب و عقاب

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ولایت تکوینی حضرت پیامبر و اهل بیت...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

عشق و رابطه آن با جهان هستی از ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی فاعلیت واجب تعالی از دیدگاه ...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

بقا و جاودانگی از نظر ملاصدرا , جان لاک و...

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

حدود و مراتب شناخت عقلی از خداوند از منظر عقل و نقل

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

چگونگی پیدایش کثیر از واحد در فلسفه اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

دنیا و آخرت و رابطه آن دو در قرآن و روایات و حکمت متعالیه

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

نظام احسن و شرور

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

ادراک  و رابطه آن با مدرک از دیدگاه ابن سینا ، سهروردی و صدر المتالهین

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

وحی ، الهام و کشف در فلسفه و کلام اسلامی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

الهیات بالمعنی الاخص در کتاب توحید شیخ صدوق

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com

رابطه عقل و دین از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع  roya64.ahmadi@gmail.com
مقدمه

رشته الهیات و معارف اسلامی داوطلبان مورد علاقه خویش را مانند دیگر رشته‌ها به سوی خود جذب می‌کند و محتوای مطالب آن به یک سلسله معلومات بنیادی و کلیدی اشاره دارد که می‌تواند نسبت به ابعاد گوناگون دین اسلام برای ایفای نقش اساسی در جامعه ، اطلاعات مفیدی را به دانشجویان بدهد. چون درس‌های این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می‌شود، دانش‌آموزان باید به حد کافی در دوره دبیرستان به این دو زبان آشنا باشند، علاقه و مطالعه مستمر پیرامون مسائل اسلامی و قرآنی و همچنین دانش بیان گفتاری خوب عامل مهم در انتخاب این رشته است . در کنکور سراسری ، ضریب دروس ادبیات فارسی و عربی 3 و فلسفه و منطق 2 می‌باشد.

.

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته می توانند منشا خدمات زیر باشند: ـ تبلیغ معارف اسلامی در سطح عمومی. ـ تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی. ـ گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسلامی در کشورهای مختلف جهان به عنوان مثال در قالب رایزنی‌های فرهنگی و وزارتخانه‌های ارشاد و خارجه. ـ انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مسائل فرهنگ و معارف اسلامی . ـ کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی در دستگاه قضایی.


    حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
    حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
    حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر
    حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)
    جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها
    جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
    تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
    تاریخچه حقوق بشر در اسلام
    پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
    بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

مشاوره و راهنمایی تخصصی کلیه پایان نامه های دانشجویی علوم انسانی در رشته های‏

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

بهره گیری از تیمی متخصص و با سابقه در زمینه پژوهش و تحقیقات علوم انسانی و مشاوره با اساتید مجرب و با سابقه دانشگاه های معتبر

مشاوره آماری تخصصی با بهره گیری از کادر متخصص (دکترای آمار) - اجرای فصول 3 و 4 پایان نامه - پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS ، طراحی ساختارها و مدلهای آماری


‏ 1)انتخاب موضوع پروژهای تحقیقاتی بر اساس مقالات base جدید ( 2009 به بعد)

2)طراحی و نگارش پروپوزال
3)طراحی ساختار پژوهش
4)طراحی و اجرای پرسشنامه و آزمون ( فصل3 پژوهش)
5)تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS (فصل 4 پژوهش)
6)معرفی و تهیه منابع فارسی
7)معرفی و تهیه منابع انگلیسی
8)رفع نقص و تصحیح پژوهشهای علوم انسانی
9)همکاری و راهنمایی در زمینه نگارش مقالات
10)برگزاری جلسات آمادگی دفاع
11)تهیه پاورپوینت
12)ویرایش نهایی و چاپ پروژهای تحقیقاتی طبق فرمت های استاندارد
13)برگزاری دوره های آموزشی – کاربردی آمار و نرم افزار تحلیل آماری SPSS
14)برگزاری دوره های آموزشی – کاربردی روش تحقیق
15)- ترجمه تخصصی متون ، مقالات ، پروپوزال و کتب کلیه رشته های علوم انسانی توسط مترجم انگلیسی تبار مقیم ایران ( فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)

نکته مهم : موضوعات پروژه ها و طرحهای پیشنهادی در رشته های مدیریت ، روانشناسی ، ارتباطات ، علوم سیاسی و علوم اجتماعی به گونه ای انتخاب می شوند تا بیشترین تناسب را با مهارتها و نیازهای محیط کاری دانشجویان داشته باشد تا بتوان پس از پایان پروژه از آن به عنوان طرح کاربردی در محل کار استفاده نمود و یا به سازمانها و شرکتها به عنوان طرحهای اجرایی ارائه داد.


توجه)

1: " کار ما فروش پایان نامه نیست, ما با شما برای تکمیل پایان نامه تان همکاری می کنیم"
2: مشاوره و راهنمایی تمامی پایان نامه ها به صورت اختصاصی برای شخص سفارش دهنده صورت ‏میگیرد , موضوعات به هیچوجه تکراری نیست و از پایان نامه های آماده یا پایان نامه هایی که قبلا از آنها دفاع گردیده است استفاده نمی ‏گردد ( تمامی موضوعات قبل از پیشنهاد از سایت istgahfani جهت اطمینان از عدم تکرای بودن استعلام می گردند)
3: همکاری در اجرای کلیه پروژه ها همراه با قرارداد پژوهشی معتبر و الزام آور دو جانبه خواهد بود و کلیه حقوق سفارش دهنده در آن لحاظ گردیده است.
4: در اجرای کلیه پروژه ها از مشاوره اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر بهره گیری می گردد
5: دارای سابقه همکاری در پروژه های تحقیقاتی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
اجرا و مشاوره بیش از 30 پروژه دانشگاهی و پروپوزال برای دانشجویان دانشگاه های آلمان ، سوئد ، هند ، مالزی ، ارمنستان ، ‌ آذربایجان ، اوکراین ، دبی و تاجیکستان

6:کلیه اصلاحات مورد نیاز پروژه ها تا زمان تایید نهایی و اختصاص وقت دفاع جزو تعهدات مجری می باشد.
دانلود و انجام پروژه و پایان نامه گروه تاریخ – فلسفه و علوم سیاسی


انجام پروژه های شما در کوتاه ترین زمان ممکنه با بهترین کیفیت و توسط بهترینها با ضمانت خرید و پرداخت آنلاین توسط بانک های عضو شتاب و دریافت آنلاین پروژه های موجود از تمامی کسانی که با کیفیت بالا می توانند همکاری داشته باشند دعوت به عمل می آید
انقلاب اسلامی

شاه عباس صفوی
مشرو طیت و انقلاب اسلامی
ناصرالدین شاه
یازده سپتامبر
آقا محمئد خان قاجار
امتیاز تنباکو
ایران باستان
ایران در عصر عباسیان
پادشاهی کهن
بروز ، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از دیدگاه اسلام
زمینه های پیدایش عصر رضاشاه
تخت جمشید
تفاوت مشرو طیت و انقلاب اسلامی
توطئه قتل نادر شاه
اثرات حمله اعراب به ایران
دین در ایران باستان
زمینه های پیدایش عصر رضا شاه
ستارخان سردار ملی
پایان نامه سکو لاریسم و کشف حجاب در ایران
شهر سلطانیه
صفویان
فتح مکه
فرقه نقشبندیه
پایان نامه مساجد در ایران


موضوع : تاریخ – فلسفه و علوم سیاسی
دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی
رمانتی

لین و تخصصی ترین موسسه پژوهشی علوم انسانی می باشد و با بیش از 4 سال سابقه در انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی ، تدوین طرح توجیهی و با بهره مندی از کادر علمی و مجرب و اساتید دانشگاه در رشته های مختلف ، آمادگی خود را جهت مشاوره و تدوین طرح توجیهی و پروپزال و پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه گرایشات رشته های زیر اعلام می دارد :
الف : علوم انسانی
1 حقوق ( خصوصی جزا و جرم شناسی عمومی بشر محیط زیست مالکیت فکری اقتصادی )
2 اقتصاد ( نظری بازرگانی )
3 مدیریت (بازرگانی دولتی اجرایی صنعتی ، تکنولوژی و ...)
4 حسابداری و حسابداری بانکی
5 الهیات ( فقه و مبانی حقوق اسلامی ادیان و عرفان تاریخ و تمدن ملل اسلامی علوم قرآن و حدیث ادیان و عرفان فلسفه و حکمت اسلامی )
6 روانشناسی ( بالینی عمومی )
7 علوم اجتماعی
8 زبان و ادبیات فارسی
9 زبان انگلیسی ( آموزش زبان انگلیسی مترجمی زبان )

ب : علوم تجربی

1 زیست شناسی ( علوم گیاهی علوم جانوری )
2 شیمی
3 فیزیک
4

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

پرستاری و مامائی
5 فیزیو تراپی
6 دامپزشکی

ج : مهندسی

1 مکانیک ( سیالات خودرو )
2 متالوژی
3 عمران
4 معماری
5 برق ( قدرت مخابرات کنترل الکترونیک )
6 کامپیوتر ( سخت افزار نرم افزار )
**********************************
سایر خدمات :
1 مشاوره و تدوین پروپزال دکتری برای دانشگاههای خارج کشور(مالزی ، هند ، کانادا ، استرالیا ، اتریش
2 مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه منطبق با زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو
3 مشاوره و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط

۱:به منظور اینکه دوستان در انتخاب پایان نامه تحصیلی از کارهای انجام شده قبلی مطلع باشند فهرست آنها را از سایت دانشکده در وبلاگ قرار می دهم.

۲:امیدوارم که دوستان ما در گروه فلسفه علم شریف نیز در صورت امکان چنین کاری را انجام دهند تا از انجام کارهای تکراری جلوگیری شود.

۳:البته می توان با مراجعه به سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران  این کار را انجام داد.ولی استفاده از این سایت خیلی هم سر راست نیست.( یا شاید من اینطور فکر می کنم.). بقول معروف کره ای که با دست باز می شود نباید با دندان باز کرد....

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 

 

عنوان پایان نامه

 

 

 

 

 

و نقد و بررسی از(1 تا 84)Religion and Science ترجمه صفحه کتاب

 

 

 

 

 

نامعادله های بل و بررسی خصلت وجود کنش هایی که وجود جبریت در مکانیک کوانتومی را حل می کند

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب همگرایی نوین علم و الهیات

 

 

 

 

 

ارزیابی دیدگاههای ایان بور درباره ارتباط بین علم و دین

 

 

 

 

 

ترجمه و نقد و برر سی بخش اول از کتاب Scienceand theoryتحت عنوان فیزیک و ایمان

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 

 

 

 

 

ترجمه گفتار دوم علم و دین

 

 

 

 

 

معرفت شناسی ریاضی

 

 

 

 

 

معناشناسی کریپکی و فلسفه علم

 

 

 

 

 

ساختارشناسی علم شیمی به روش مفهومی

 

 

 

 

 

نقش حساب احتمالات در معرفت شناسی

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب فلسفه علم بخش چهارم موضع واقع گرایی علمی

 

 

 

 

 

مراکز علمی دوره اسلامی در ایران تا حمله مغول

 

 

 

 

 

مبانی فلسفی اندازه گیری در مکانیک کوانتومی

 

 

 

 

 

روش شناسی کارست نظریه بازیها در سیاست

 

 

 

 

 

نقد فیزیکالیسم بر پایه تصور پذیری و امکان پذیری

 

 

 

 

 

مسأله آگاهی

 

 

 

 

 

حیث التفاتی : رویکردی معناشناختی

 

 

 

 

 

پوزیستوسیم منطقی و مابعد الطبیعه

 

 

 

 

 

فلسفه علم ابن سینا

 

 

 

 

 

سادگی و نقش آن در نظریه های علمی

 

 

 

 

 

روش شناسی اصل انسان مداری کیهان شناختی

 

 

 

 

 

فلسفه شیمی و تعدیل فیزیکالیسم

 

 

 

 

 

جایگاه تبیین درعلم و فن آوری

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 

 

 

 

 

تحلیل اجمالی در روش شناسی تحقیقات ریاضیدانان دوره اسلامی

 

 

 

 

 

فلسفه ی علم و نظریه ی ادبی

 

 

 

 

 

تاثیر فلسفه فیزیک بر تعمیق آموزش فیزیک

 

 

 

 

 

بررسی و تبیین دلالت الفاظ انواع طبیعی با تکیه برآراء کریپکی /یاتنام

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه ای آموزش ریاضی بر پایه ی سه مکتب فلسفه ی ریاضی

 

 

 

 

 

واقع گرایی و ناواقع گرایی در فلسفه احتمالات

 

 

 

 

 

بررسی امکان تفسیری هم گرا از علوم تجربی مبتنی بر مفهوم رایانش و اطلاعات

 

 

 

 

 

تعبیر فلسفی زمان-مکان-حرکت از دیدگاه ارسطو و مقایسه آنها با نظرات انیشتین

 

 

 

 

 

روش دانشمندان الامی در شناخت طبیعت

 

 

 

 

 

کیهان شناسی نسبیتی و فلسفه زمان

 

 

 

 

 

لائودن و مسئله پیشرفت علم

 

 

 

 

 

تفاهم پذیری در تعبیر بنیادین و کنش ارتباطی Inter -understandability In radical interpertation and communicative action

 

 

 

 

 

نقد نظریه ابطال پذیری پوپر به عنوان ملاک تحدید علم

 

 

 

 

 

واقع نمایی در عم و دین: مقایسه اندیشه پوپر و هیک

 

 

 

 

 

روش شناسی ایمره لاکوتاش

 

 

 

 

 

فلسفه روانشناسی نیچه

 

 

 

 

 

زبان علم نزد وینگنشتاین

 

 

 

 

 

نقد قرائت کریپکی از دلیل تبعیت از قاعده و زبان خصوصی نزد ویتنگشتاین متاخر

 

 

 

 

 

تمثیل، استعاره و الگوهای علمی

 

 

 

 

 

معقولیت معرفت علمی نزد فایرابند

 

 

 

 

 

نقش آزمایش فکری در فیزیک

 

 

 

 

 

فلسفه ریاضی نونز

 

 

 

 

 

هستومندهای نظری در فیزیک

 

 

 

 

 

بررسی انتقادی نظریه های تمیز علم در سنت پوزیتویسم

 

 

 

 

 

روانشناسی عامیانه و تبیین عملی

 

 

 

 

 

 

رفلسفه(philosophy)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


مقاله(paper)
خبر(news)
فلسفه فیزیک (philosophy of physics)
فلسفه زیست شناسی(philosophy of biology)
فلسفه ذهن(philosophy of mind)
رئالیسم علمی(scientific realism)
فلسفه منطق(philosophy of logic)
فلسفه طب (philosophy of medicine)
معرفت شناسی فمینیستی (feminist epistemology)
فلسفه ریاضی (philosophy of mathematics)
انقلاب علمی(scientific revolution)
جامعه شناسی علم (sociology of science)
فلسفه علم(philosophy of science)
فلسفه تحلیلی (analytic philosophy)
فلسفه اخلاق (philosophy of ethics)
علوم شناختی(cognitive science)

پیوندها(sites) وبلاگ دکتر موسی اکرمی
مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
گروه فلسفه علم دانشگاه ازاد واحد علو م و تحقیقات
وبلاگ دانشجویان انجمن حکمت و فلسفه
دانشگاه صنعتی شریف
گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
وبلاگ فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پژوهشکده علوم شناختی
دایرة المعارف فلسفی استنفورد
فلسفه قاره ای
بانک اطلاعات نشریات ایران
فصلنامه تخصصی ذهن
مجله فلسفه ذهن
مقالات فلسفه ذهن
پژوهشکده تاریخ علم
سالنامه فلسفی دانشگاه استنفورد
خبرگزاری کتاب ایران
انسانشناسی و فرهنگ

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


جام جم فلسفه
گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیر کبیر
علی حسین خانی (زمان فلسفه)
پایگاه اطاع رسانی علی شریعتی
تفکر ساده
طلوع(تاریخ و ادبیات،سینما و موسیقی)
سایه ای
اینک فلسفه
لوگوس
وبلاگ تخصصی فلسفه ذهن
فلسفه فمینیستی
متافیزیک و فلسفه علم
خط خبر دانش شهر
دانشجوی فلسفه علم امیرکبیر
مریم اینا ( مریم اقدمی)
واقع گرایی ( جلال بشارتی )
اندیشه سرا (ادبیات ، فلسفه ، نقد )
درباره فلسفه علم
معرفت شناسی


لیست پایان نامه های آپ شده فنی و غیر فنی

جهت دانلود پایان نامه ها اینجا را کلی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

ک کنید   در صورتی که پایان نامه مورد نظر شما موجود نبود جهت اطلاع از موجود بودن

یا سفارش تهیه تماس حاصل فرمایید.

پایان نامه بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آمون
پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران
پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روان
پایان نامه وظایف عمومی مربیان
بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه
بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام
رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان
تجارت الکترونیک
استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی
پروژه سدها
مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
پایان نامه بررسی علمی شیر مادر ومقایسه آماری داروی مت
بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه
امنیت شبکه و مدیریت بر آن
پایان نامـه دوره کاردانـی کامپیــوتر ( نرم افزار سیستم )
پروژه جاوا اسکریپت
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیرت محیط زیست بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیرو گاه شهید رجایی
دانلود تحقیق گوشه ای ازتاریخ شکل گیری تهران قدیم
پایان نامه و تحقیق > پایان نامه سیستم اطلاعاتی بیمارستان
پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سیستم
پایان نامه مرکز داده
پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی
پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان
پایان نامه بررسی اهمیت آموزش در دوران کودکی
پایان نامه اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان
پایان نامه بررسی روش مطالعه و یادگیری
پایان نامه تاثیر مهدکودک در آموزش ابتدایی
پایان نامه در خصوص مددکاری
پایان نامه بزهکاری اطفال
پایان نامه برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق
پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان
پایان نامه ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟
پایان نامه بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان
پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی
اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی ایران در 270 ص
پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان مجدد ازدواج کرده است
پایان نامه بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر
پایان نامه تاریخچه نوروز در ایران
پایان نامه تاثیر خانواده بر ازدواج
تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
پایان نامه فرار دختران
بهینه سازی کیفیت از طریق طراح یپارامتربه روش تاگوچی
زندگی حضرت علی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


پیرامون جهاد و جهاد در راه خدا
فساد اداری و روشهای کنترل آن
علت همسرآزاری در ایران و جهان چیست؟
جایگاه تحقیقات و پژوهش و تعاونیهای تحقیقاتی و پژوهشی ایران
جایگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعیت
روانکاوی زن
کاهش تصدی دولت و گسترش مشارکت‌های مردمی
نقش علوم انسانی در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ایران
مطهرى و فطرت در قرآن
تفسیر سوره اعلی
پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهری
روشهای اثبات خداوند: برهان علیت
فطرت خداجویی و نقش آن در تربیت انسان
فطرت خداجویی و نقش آن در تربیت انسان
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
فطرت خداجویی و نقش آن در تربیت انسان

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


روشهای اثبات خداوند: برهان علیت
پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهری
تفسیر سوره اعلی
مطهرى و فطرت در قرآن
نقش علوم انسانی در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ایران
کاهش تصدی دولت و گسترش مشارکت‌های مردمی
روانکاوی زن
جایگاه تحقیقات و پژوهش و تعاونیهای تحقیقاتی و پژوهشی ایران
فساد اداری و روشهای کنترل آن
پیرامون جهاد و جهاد در راه خدا
زندگی حضرت علی
افکار عمومی وسنجش آن
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی(ره)
مبانی تربیت اسلامى؛ از دیدگاه امام خمینی(ره)
پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهری
روش‌های تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمت‌الله علیه)
جامعه‌ عشایری‌ بافتی‌ جدا ناشدنی‌ از جمعیت‌ بزرگ‌ ایران‌
بررسی سازگاری و نقش آموزه های اسلامی با شاخص های نوین توسعه اقتصادی
انواع لوله ها و جوشکاری
دانلود تحقیق سیستم کلر اتومبیل
رقابت پذیری زنجیره ارزش چرم در آسیا
پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به نظام آموزش علوم انسانی در ایران
پایان نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی
سنجش میزان اثربخشی خصوصی سازی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
جمهوری اسلامی ایران و سازمان جهانی تجارت ؛ الزامات و ضرورتها
سازمانها
سناریوهایی برای ایران جهت مقابله با تحریم؛ آمریکا و مهار ایران
سنجش میزان اثربخشی خصوصی سازی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
بررسی علل قانون گریزی شهروندان جامعه

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


ساختار نرخ سود در بانکداری بدون ربا

مشاوره امور پایان نامه در گرایش های:الف : مشاوره و انجام پایان نامه های علوم انسانی
1 ـ حقوق ( خصوصی ـ جزا و جرم شناسی ـ عمومی ـ بشر ـ محیط زیست ـ مالکیت فکری ـ اقتصادی )
2 ـ اقتصاد ( نظری ـ بازرگانی )
3 ـ مدیریت (بازرگانی ـ دولتی ـ اجرایی ـ صنعتی ، تکنولوژی و ...)
4 ـ حسابداری و حسابداری بانکی
5 ـ الهیات ( فقه و مبانی حقوق اسلامی ـ ادیان و عرفان ـ تاریخ و تمدن ملل اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث ـ ادیان و عرفان ـ فلسفه و حکمت اسلامی )
6 ـ روانشناسی ( بالینی ـ عمومی )
7 ـ علوم اجتماعی
8 ـ زبان و ادبیات فارسی
9 ـ زبان انگلیسی ( آموزش زبان انگلیسی ـ مترجمی زبان )

ب : مشاوره و انجام پایان نامه های علوم پایه
1 ـ زیست شناسی ( علوم گیاهی ـ علوم جانوری )
2 ـ شیمی
3 ـ فیزیک
4 ـ پرستاری و مامائی
5 ـ فیزیو تراپی
6 ـ دامپزشکی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


ج : مشاوره و انجام پایان نامه های فنی مهندسی
1ـ مکانیک ( سیالات ـ خودرو )
2 ـ متالوژی
3 ـ عمران
4 ـ معماری
5- کشاورزی
6 ـ برق ( قدرت ـ مخابرات ـ کنترل ـ الکترونیک )
7 ـ کامپیوتر ( سخت افزار ـ نرم افزار )
انجام کلیه پروژه های نرم افزاری دانشجویان کامپیوتر
**********************************
سایر خدمات :
1 ـ مشاوره و تدوین پروپزال دکتری برای دانشگاههای خارج کشور(مالزی ، هند ، کانادا ، استرالیا ، اتریش
2 ـ مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه منطبق با زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو
3 ـ مشاوره و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط

 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comبرای آگاهی بیشتر و صرفه جویی در وقت،آماده در اختیار گذاشتن مشاوره رایگان و اساتید خبره و باتجربه در هر یک از رشته های فوق هستیم

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 علوم سیاسی (٥) انتخاب موضوع (٤) مشاوره (٤) (۳) مشاوره پایان نامه (۳) عنوان پایان نامه روابط بین الملل (۳) روابط بین الملل پایان نامه (٢) spss (٢) پروپوزال (٢) پایان نامه تاریخ (٢) علوم سیاسی پایان نامه (٢) موضوع پایان نامه (٢) پایان نامه علوم سیاسی (٢) پایان نامه مطالعات منطقه ای (٢) مطالعات سیاسی پایان نامه (٢) اندیشه سیاسی پایان نامه (۱) دیپلماسی پایان نامه (۱) جغرافیای سیاسی پایان نامه (۱) انجام مقاله (۱) مشاوه علوم تربیتی (۱) پابان نامه روانشنلسی (۱) عمران خاک و پی (۱) مشاوره پایان نامه عمران (۱) پزوپوزال عمران خاک (۱) پایان نامه فبسفه (۱) مشاوره پایان نامه فلسفه غرب (۱) مشاوره فلسفه پایان نامه (۱) پایان نامه فلسفه موضوع (۱) پایان نامه روابط بین الملل (۱) مطالعات منطقه ای پایان نامه (۱) موضوع مطالعات منطقه ای (۱) پایان نامه علوم سیاس

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

ی روابط بین الملل (۱) علوم سیاسی مشاوره (۱) عاوم سیاسی (۱) موضوعات علوم سیاسی (۱) پروپوزال علوم سیاسی (۱) مشاوره علمی (۱) مبلغ پایان نامه (۱) موضوع علوم سیاسی (۱) موضوع روابط بین الملل (۱) موضوع تاریخ (۱) موضوع جغرافیای سیاسی (۱) پروپورال (۱) تحلیل آماری پایان نامه (۱) spssپایان نامه (۱) پلان نویسی (۱) پایان نامه حقوق خصوصی (۱) پلان نویسی حقوق (۱) چکیده پایان نامه حقوق (۱) ارائه موضوعات حقوقی (۱) تز مدیریت (۱) پروپوزال مدیریت (۱) اتتخاب موضوع مدیریت (۱) منابع ارشد علوم سیاسی (۱) منابع روابط بین الملل (۱

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

) منابع علوم سیاسی (۱) منابع ارشد علوم سیاسی م سیاسی (۱) دکترا ی علوم سیاسی (۱) منابع دکترای روابط بین الملل (۱) آزمون دکترای روابط بین الملل (۱) آزمون دکترای علوم سیاسی (۱) دکتر ی روابط بین الملل (۱) آزمون دکتری بینن الملل (۱) منابع دکترای بین الملل (۱) منابع دکتری تاریخ منابع (۱) ارشد تاریخ (۱) آزمون جامعه شناسی (۱) دکتری جامعه شناسی (۱) منابع دکتری جامعه شناسی (۱)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

منابع جمنابع ارشد جامعه شناسی (۱) پایان نامه جغرافیا سیاسی سیاسی سیاسی (۱) جغرافیا ی سیاسی (۱) ارائه موضوعات (۱) انجام spss (۱) موضوعا

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

ت پایان نامه روابط بین الملل (۱) روابط بین الملل موضوع پیشنهادی (۱) چکیده (۱) تدوین پایان نامه (۱) منابع دکترا (۱) پیشینه تاریخی (۱) آموزش spss (۱) انجام پایان نامه (۱) پایان نامه مدیریت (۱) کلیه رشته ها (۱) آموزش ژایان نامه (۱) ژایان نامه (۱) ژیش گفتار (۱) اصول نگارش پایان نامه (۱) ُspss (۱) اکسل (۱) منابع تاریخ (۱) تحلیل آماری (۱) تحقیق (۱) مقاله (۱) تایپ (۱) روش تحقیق (۱) مهندسی (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) مطالعات منطقه ای (۱) علو م سیاسی مقاله (۱) انجام تحقیق (۱) تاپیست (۱) پایان نامه جغرافیا (۱) پایان نامه روانشناسی (۱) پایان نامه علوم اجتماعی (۱) پایا ن نامه نویسی (۱) پرو}ه دانشگاهی (۱) پایان نامه عمران (۱) تاریخ اسلام (۱) روابط بین الملل (۱) پایان نامه (۱)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com 

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم سیاسی  روابط بین الملل

 مطالعات منطقه ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اگر در یکی از موضوعات ذیل علاقمند به پژوهش یا ارائه پایان نامه هستید حتما با ما مشورت و ازمشاوره ما بهره مند شوید

 کار گروه تخصصی ما اماده ارائه مشاوره جهت اتمام پروژه، اعم از تدوین کتاب، پایان نامه، رساله دکتری یا پروژه  تحقیقاتی شما می باشد:

موضوعات پیشنهادی می تواند از طرف شما و با انتخاب شما

یا

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

از طرف موسسه باشد

نمونه هایی از موضوعات مرتبط با رشته های فوق در ذیل می اید و موسسه ضمن ارائه آن با هر موضوع پیشنهادی دانشجویان، کارفرمایان و پژوهشگران می تواند آن را به بهترین کیفیت به شما رائه دهد.

ما به توان و تعهد نیروهای خود در موسسه اعتقاد داریم.

برخی موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

1- بررسی تاثیر اسلام سیاسی بر جنبش های معاصر با تاکیذ بر جنبش

-حزب الله

- اخوان المسلمین

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

و..

 تاثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی  مطالعه موردی

 برررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیرامون  تحولات

1-سوریه

2- بیداری اسلامی در کشور

 -×بررسی  رقابت های ایران و......... در تحولات خاورمیانه ....در تحولات بیداری اسلامی

1- عربستان

2- ترکیه

3- ایالات متحده

 × بررسی  تاثیرات احتمالی سوریه بر جایگاخ منطقه ای ایران در خاورمیانه

 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

بررسی تهدیدات رسانه ای بر علیخ  جمهوی اسلامی ایران در دهه 80 تا کنون

بررسی جایگاه قدرت هوشمند ایران در منایبات منطقه ای

 بررسی ژئوپلتیک خلیج فارس

 بررسی روابط ایران و هند با تاکید بر

1- پرونده هسته ای

2- تحریم های بین المللی

3- حوزه انرژی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 بررسی نقش اسلام گرایان در آینده تحولات خاورمیانه با مطالعه موردی مصر

 

بررسی جایگاه انرژی در سیاست خارجی ج.ا.ایران در دهه 1380

 بررسی آثار تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران

 بررسی چالشهای  سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ارتباط با کشور...... در دولت( هاشمی/ خاتمی یا احمدی نژاد)

1- عربستان

2- آذربایجان

3- امارات متحده عربی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

4- عراق

5- هند

6- عمان

7- اتحادیه اروپا

8- ژاپن

9- انگلیس

 

 و موضوعات مورد علاقه شما‍

مهمترین تکلیفی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده دارند انجام پایان نامه است . پایان نامه در حقیقت نشان دهنده توانائی فرد در یافتن مشکلات و گره های موجود و ارائه راه حل برای آن است . بنابراین مهمترین مساله در پایان نامه ، انتخاب موضوعی بکر و جدید است . فلذا با توجه به جایگاهی که پایان نامه به لحاظ حیثیت علمی دانشجو و استاد راهنما دارد ، ضروری است که در تمام مراحل انجام کار و بویژه پیش از تحویل آن به دانشکده و ارسال برای داوران ، ارزیابی کاملی بر اساس معیارهای مشخص و عینی صورت گیرد.
معیارهایی که در این رابطه توسط کارگروههای پژوهشی قلم رعایت می شود عبارتند از :
1 ـ موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد و به حل یک مسئله نظری یا کاربردی کمک می کند (در سطح یک سازمان ، یک منطقه ، یا کشور )

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


2 ـ پیشینه پژوهش دارای یک ساختار منطقی (هدف ، دامنه و تصویر کلی از نوشته ها و پژوهشهای مرتبط) است
3 ـ روش و مراحل انجام پژوهش به طور کامل و باجزئیات توصیف شده است تا خواننده بخوبی بتواند بفهمد که چه کاری انجام شده است
و بالاخره پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای آینده به طور منطقی و مبتنی بر یافته های پژوهش ارائه شده است
نتیجه گیری نهایی بروشنی انجام شده است و میان نتایج و سایر عناصر تحقیق (نظریه ها ، پیشینه تحقیق ، داده های گردآوری شده) ارتباط و انسجام وجود دارد

گروه پژوهشی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 برخی موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

بازخوانی نوآوری های فلسفی بوعلی سینا(ره).

بازخوانی نوآوری های فلسفی ملاصدرا(ره).

بررسی امکان  وقوع وحدت فلسفه یا تعدد فلسفه

- دفاع از فلسفه

- اصناف مخالفان فلسفه

  حکمت و انواع آن از نگاه فیلسوفان

  -  قوای ادراکی در حکمت مشاء

  نقش و کارکرد طبیعیات قدیم در نظام فلسفی مشاء

1- چیستی فلسفه

2- کارکرد و فوائد فلسفه 

3- منابع و مبادی فلسفه

4- ماهیت و تعداد قواعد فلسفس

5- تشریح رابطه فلسفه و علم

6- تبیین رابطه فلسفه و عرفان

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

7- طرحی برای چینش منطقی

و موضوعات دیگر   آماده ارائه مشاوره مشاوره و انجام فیش برداری و تدوین پایان نامه های ارشد و دکتری رشته الهیات گرایش فلسفه و حکمت اسلامی


1- روابط بین الملل

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

تطبیقی و در حوزه های مختلف: آمریکای شمالی- جنوب شرق اسیا- خاورمیانه- روسیه - شبه قاره هند و ....

2- علوم سیاسی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

3- مطالعات منطقه ای

4- دیپلماسی

5- موضوعات وپروژ ه های مربوط به انرژی( نفت و گاز)

6- جغرافیای سیاسی(ژئوپلیتیک)

7- جامعه شناسی سیاسی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comبه عنوان تنها مرجع تخصصی پایان نامه های حقوق ، علوم سیاسی و الهیات افتخار دارد با کادری متخصص و متعهد به مشاوره تخصصی پایان نامه های رشته حقوق ، فلسفه ، علوم سیاسی و الهیات در کلیه گرایشها ، از مرحله انتخاب موضوع تا انجام پایان نامه دانشجوئی بپردازد .

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com