برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع مدیریت شهری - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع مهندسی مدیریت شهری

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع مهندسیمدیریت شهری صنایع تحلیل- بهره وری - مدیریت - سیستمها - تحول - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها -تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی - ایمنی صنعتی


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال مهندسی مدیریت شهری صنایع تحلیل- بهره وری - مدیریت - سیستمها - تحول - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها -تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی - ایمنی صنعتی
 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری مهندسی صنایع تحلیل- بهره وری - مدیریت - سیستمها - تحول - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها -تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی - ایمنی صنعتی

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.comانجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع مهندسی مدیریت شهری

مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع مهندسیمدیریت شهری صنایع تحلیل- بهره وری - مدیریت - سیستمها - تحول - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها -تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی - ایمنی صنعتی


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال مهندسی مدیریت شهری صنایع تحلیل- بهره وری - مدیریت - سیستمها - تحول - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها -تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی - ایمنی صنعتی
 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری مهندسی صنایع تحلیل- بهره وری - مدیریت - سیستمها - تحول - برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها -تولید صنعتی - تکنولوژی صنعتی - ایمنی صنعتی

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری
    حقوق شهری
    مدیریت شهری
    برنامه ریزی شهری و منطقه ای
    مدیریت مالی و حسابداری شهری
    جغرافیای شهری
    جامعه شناسی و آسیب های شهری
    محیط زیست شهری
    برنامه ریزی فرهنگی
    بازاریابی و بازرگانی شهری
    شهر الکترونیک
    حمل و نقل شهری
    شهرسازی
    شورای شهر

حوزه حمل و نقل و ترافیک

    بررسی‌ تاثیر congestion charge بر میزان کاهش ترافیک در ساعات پیک در معابر پر رفت و آمد شهری (نمونه موردی: یکی‌ از خیابان‌های شریانی درجه۱ تهران)
    نحوه استفاده از سیستم  car sharing  در کلان شهرها در جهت کاهش حجم ترافیک وسایل نقلیه موتوری و توسعه حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی تهران)
    ارزیابی اثربخشی و کارایی احداث مسیر ویژه  BRT در باند وسط/کنار بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه چمران)
    ارزیابی اثربخشی و کارایی احداث مسیر ویژه  BRT در باند وسط/کنار بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه اشرفی اصفهانی)
    ارزیابی تبعات ترافیکی اجرای طرح زوج و فرد به شکل موجود درتهران و ارایه پیشنهادات جهت جایگزینی یا بهبود این طرح
    ارائه الگوی مدیریت ترافیکی در محدوده بافت تاریخی شهرها (با انتخاب مطالعه موردی از محلات تهران)
    بررسی‌ و ارزیابی سیاستهای موجود سلبی و ایجابی (بیمه، عوارض خودرو، طرح ترافیک و ...) در تشویق رانندگان سواری شخصی به استفاده از حمل‌و نقل همگانی
    بررسی‌ نقش و جایگاه مناطق در بکارگیری مدیریت ترافیکی در راستای حمایت از حمل‌و نقل همگانی و ایجاد جوامع قابل سکونت
    بررسی و ارزیابی نحوه برنامه ریزی سرویس حمل‌و نقل همگانی انعطاف پذیر (مطالعه موردی مبدأ مشترک/ مقصد مشترک)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    ارایه مدل بهینه شبکه توزیع محصولات خرده فروشی (سوپر مارکتها) (انتخاب شده است)
    بررسی موانع توسعه" پیاده روی" به عنوان یک مود حمل و نقل در تهران در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی ـ فضایی و در پهنه مرکزی تهران
    بررسی موانع توسعه" پیاده روی" به عنوان یک مود حمل و نقل در تهران در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی ـ فضایی و در پهنه شمالی تهران
    بررسی موانع توسعه" پیاده روی" به عنوان یک مود حمل و نقل در تهران در ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی ـ فضایی و در پهنه غربی تهران
    بررسی موانع و چالشهای تحقق اهداف برنامه ای کلان در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی و ترافیک تهران
    بررسی تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل شهری و نظام کاربری زمین در تهران (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    بررسی اثرات متقابل بین حمل و نقل شهری (مترو، بی آر تی) و تراکم شهری بر مبنای شاخصهای زمین و مسکن (نمونه موردی یکی از محلات منطقه 8)
    ارزیابی کارآیی و اثربخشی اختصاص مسیرهای ویژه دوچرخه (نمونه موردی منطقه 8 تهران)
    آسیب شناسی وضعیت موجود خدمات رسانی تاکسیرانی در شهر تهران و ارائه راهکار برای تحقق استانداردهای این خدمات

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    تعریف ویژگی‌های مناسب خودروهای تاکسی در ایران با توجه به نوع و خدمات آنها
    تدوین برنامه و طرحهای آموزشی مناسب برای تاکسیرانان  و ارائه ابزار اموزشی موثر آن
    بررسی میزان رضایتمندی رانندگان از خدمات سازمان تاکسیرانی
    بررسی نقش سیستم تاکسیرانی در کل سیستم حمل و نقل شهری و پیشنهاد جایگاه مناسب آن

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    بررسی استفاده از فناوریهای حمل و نقل  هوشمند در سیستم تاکسیرانی تهران
    بررسی نظام مدیریت تاکسیرانی در تهران و طراحی نظام مطلوب مدیریت تاکسیرانی
    امکان سنجی احداث پایانه های محلی در جهت کاهش بار مضاعف پایانه های متمرکز
    بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در سطح پایانه‌های مسافربری و ارائه راهکارهای کالبدی و مدیریتی
    بررسی روشهای بهبود و ارتقای سامانه حمل و نقل بار در بازار تهران
    بررسی هزینه و درآمد یک دستگاه تاکسی در شهر تهران


حوزه مدیریت، فناوری، حکمروائی شهری

    تدوین الگوی مدیریت محله ای در تهران در چارچوب حکمرایی خوب شهری
    تعیین ماموریت ها و وظایف قابل واگذاری دولت به شهرداری ها منطبق با قانون اساسی و بر اساس مطالعات تطبیقی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    ارائه الگوی تعاملات میان بخشی شهرداری با سازمان های دولتی و کنشگران عرصه مدیریت شهری  (ارائه دهنده خدمات شهری مانند آب، برق، گاز... و دیگر ارگان ها مانند راهنمایی و رانندگی)
    ظرفیت سنجی شهرداری تهران در تبیین جایگاه کلانشهر تهران در شبکه شهرهای جهانی
    ارزیابی میزان واگذاری فعالیت های تصدی گری شهرداری تهران ( در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل، شهرسازی، خدمات شهری و ...)
    آسیب شناسی واگذاری فعالیتهای تصدیگری شهرداری تهران به منظور ارائه راهبردهای ارتقا مشارکت بخش خصوصی (در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل، شهرسازی، خدمات شهری و ...)
    بررسی برنامه های بلندمدت و میان مدت برای شهر تهران از بعد اصول برنامه ریزی
    آسیب شناسی اجرای برنامه های بلندمدت و میان مدت شهر تهران
    آسیب شناسی نظارت بر برنامه های بلند مدت و میان مدت شهر تهران
    آسیب شناسی واگرایی (ارزیابی تمایل به استقلال و جدا شدن از تهران) در مناطق پیرامونی شهر تهران، (نمونه موردی شهر ری)
    بررسی میزان تمایل مردم به استقلال و جدا شدن از تهران در مناطق پیرامونی شهر تهران، (نمونه موردی شهر ری)
    امکان سنجی استفاده از فیبر نوری شهرداری تهران توسط مردم و سازمان ها از بعد قانونی و اقتصادی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


حوزه خدمات شهری

    بررسی میزان همکاری شهروندان با نیروهای آتشنشانی در تهران و ارائه راهکارهای افزایش همکاری
    بررسی میزان مشارکتهای مردمی در زمینه آتشنشان داوطلب و ارائه راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی
    آسیب شناسی وضعیت اجتماعی فرهنگی بهشت زهرا و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد آن
    کارکردها و کژکارکردهای اجتماعی و فرهنگی آرامستانهای  محله ای در تهران
    تکدیگری در بهشت زهرا و راهکارهای کاهش آن

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    مطالعه تطبیقی و ارائه راهکارهای شناساندن مشاهیر مدفون در بهشت زهرا
    کارکردها و آسیب شناسی اجتماعی، فرهنگی میادین میوه و تره بار
    راهکارهای افزایش اعتماد مشتریان به محصولات میادین میوه و تره بار
    بررسی و ارائه راهکارهای بهبود تعاملات اجتماعی شهروندان و کارگران در میادین میوه و تره بار
    بررسی راههای افزایش آگاهی شهروندان در تفکیک زباله در مبداء (انتخاب شده است)
    بررسی و ارائه روشهای آموزشی شهروندان در مدیریت پسماند
    بررسی شیوه های جذب و ارتقای مشارکت NGO  ها در مراحل مختلف مدیریت پسماند
    الزامات، نیازها و خلاء قانونی در برخورد با متخلفان قوانین مدیریت پسماند
    مطالعه جایگاه بخش خصوصی در مدیریت پسماند و شیوه بکارگیری آنها
    وندالیزم و راههای کاهش آن در پارکها و فضای سبز
    نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و راهکارهای آن
    بررسی جایگاه وقف  و توسعه فضای سبز شهری و راههای ارتقاء آن
    بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج  شهر و ارائه پیشنهادات (انتخاب شده است)
    بررسی الگوی مصرف مراجعان به فروشگاههای شهروند بر اساس سنخ شناسی اجتماعی آنها
    سنجش اعتماد مشتریان به محصولات، خدمات و کارکنان فروشگاههای شهروند
    راهکارهای ارتقاء فرهنگ زیباشناسی و زیباسازی در میان شهروندان تهرانی
    راهکارهای مقابله با تخریب (وندالیزم) مبلمانهای شهری

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    بررسی چالشهای همزیستی حیوانات اهلی با شهروندان تهرانی
    ارزیابی و تحلیل اثرات فعالیتهای سازمان زیباسازی در ایجاد آرامش روانی شهروندان تهرانی
    ارزیابی و تحلیل اثرات فعالیتهای سازمان زیباسازی در ارتقاء هویت شهروندی
    ارائه مدل ارزیابی پایداری و کارایی مدیریت پسماند شهر تهران با استفاده از مدل مفهومی(واحد کمپوست مجتمع پردازش و بازیافت آراد کوه)( انتخاب شده است)
    تحلیل انرژیتیک و اکسرژتیک تولید انرژی از شیرابه محل دفن زباله ( انتخاب شده است)

حوزه معماری و شهرسازی

    طبقه بندی پیاده روهای شهر تهران و راهکارهای بهسازی آنها متناسب با استانداردها (نمونه موردی: تهران)
    راهکارهای دستیابی به الگوهای شهرسازی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی(نمونه موردی : تهران)
    بررسی تطبیقی ضوابط معماری مسکن در تهران و سایر شهرهای مشابه در جهان
    نسبت منظر خیابان و هویت شهر (نمونه موردی: تهران) (انتخاب شده است)
    راهکارهای ارتقاء کیفیت منظر شهری محلات مختلف تهران(نمونه های موردی: محلات مختلف شهر تهران) ( انتخاب شده است)
    ارائه چارچوب مفهومی و کاربردی برای مدیریت بصری شهر (نمونه موردی: تهران)
     اثرات متقابل سیاست‌های توسعه شهری و تحولات بازار مسکن در ایجاد فضاهای شهری، نمونه موردی شهر تهران(انتخاب شده است)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


     روش های نوین ارزیابی پس از اجراء طرح های شهری (نمونه های موردی: طرح های اجرا شده طرح های معماری و شهرسازی در شهر تهران)
    روش های نوین ارزیابی(پیش از اجراء) طرح های شهری
    ارزیابی طرح مطالعاتی مناسب سازی فضای شهری جهت معلولین و شناخت چالشهای اجرایی آن با ارائه راهکار (انتخاب شده است)
    امکان سنجی واگذاری فضای مشترک ساختمانها (حیاط) به فضای عمومی شهر (پیاده راهها)
    مشکلات حفظ حریم شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی جهت مشارکت بخش خصوصی در حفظ، نگهداری و بهره برداری از حریم تهران

حوزه امور مناطق

    روشها و راهکارهای توانمند سازی مردم برای اجرای دستورالعمل مدیریت محله (نمونه موردی:  شمال تهران) (انتخاب شده است)
    روشها و راهکارهای توانمند سازی مردم برای اجرای دستورالعمل مدیریت محله (نمونه موردی: غرب تهران)
    روشها و راهکارهای توانمند سازی مردم برای اجرای دستورالعمل مدیریت محله (نمونه موردی: شرق تهران)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    روشها و راهکارهای توانمند سازی مردم برای اجرای دستورالعمل مدیریت محله (نمونه موردی: جنوب تهران)
    روشها و راهکارهای توانمند سازی مردم برای اجرای دستورالعمل مدیریت محله (نمونه موردی: مرکز تهران)
    ارزیابی اثربخشی و کارایی طرح ناحیه محوری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان(انتخاب شده است)
    ارزیابی نتایج اجرای دستورالعملهای خصوصی سازی در ارتقای کارآیی بخش اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    ارزیابی نتایج اجرای دستورالعملهای خصوصی سازی در ارتقای کارآیی بخش خدمات شهرداری تهران
    ارزیابی نتایج اجرای دستورالعملهای خصوصی سازی در ارتقای کارآیی بخش حمل و نقل شهرداری تهران
    بررسی اثربخشی و عملکرد واحدهای خدماتی مستقر در سرای محله و ارائه الگوی بهینه متناسب با ویژگیهای مناطق و محلت (انتخاب شده است)
    بررسی روش های ارزیابی میزان استهلاک جداول در سطح مناطق و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء طول عمر آنها
    بررسی روش های ارزیابی میزان استهلاک تجهیزات ورزشی در سطح مناطق و پیشنهاد راهکارهای ارتقاء طول عمر آنها (انتخاب شده است)
    بررسی مشکلات مدیریتی ناشی از عدم تطابق مرزبندیهای دستگاههای خدماتی در شهر تهران و پیشنهاد الگوی بهینه
    بررسی و تعیین شاخص های تقسیمات محله ای مناطق شهر تهران  (نمونه موردی) (انتخاب شده است)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهریحوزه محیط زیست و بحران

    برنامه ریزی کاربری زمین در راستای پایداری محیط زیست (نمونه موردی منطقه 22 شهر تهران)(انتخاب شده است)
    تاثیرات زیست محیطی ریزگردها در شهر تهران (انتخاب شده است)
    میزان تاثیر آزادسازی قیمت انرژی بر کاهش آلودگی هوای تهران( انتخاب شده است)
    ارزیابی بهره برداری از زباله سوز در مدیریت پسماند شهرداری تهران و پیامد های آن( انتخاب شده است)
    ارزیابی و مدیریت آوار ساختمانی ناشی از زلزله شهر تهران (منطقه 17 و 16)( انتخاب شده است)
    مکان یابی محل اسکان اضطراری و موقت برای هنگام وقوع زلزله در تهران ( انتخاب شده است)
    تحلیل عملکرد لرزه ای  شریانهای و زیرساخت های حیاتی شهر تهران .

    مطالعه نیازهای افراد متاثر از زلزله احتمالی شهر تهران براساس الگوهای رفتاری (اجتماعی، فرهنگی)( انتخاب شده است)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    تحلیل ریسک ناشی از موقعیت مکانی تاسیسات خطرناک شهر تهران (انتخاب شده است)

    تحلیل میزان آسیب­ پذیری لرزه­ای شهرتهران وارایه راهکارهای مدیریتی کاهش مخاطرات (مناطق 17و10)(انتخاب شده است)

    راهکارهای مدیریتی درکاهش آسیب­ پذیری شهر تهران در برابر سیل ( انتخاب شده است)
    ارزیابی سریع محیط زیست شهری کلانشهر تهران ( انتخاب شده است)
    راهکارهای ارتقاء مشارکت شهروندان و سمن­ها به ­منظور حفاظت از محیط زیست شهر تهران ( انتخاب شده است)
    امکان­سنجی کاربرد انرژی خورشیدی در عناصر شهری (پایلوت: یکی از مناطق 22گانه شهرداری تهران) ( انتخاب شده است)
    مطالعه تطبیقی مواد مناسب به ­جای نمک در یخ­زدایی معابر در فصل زمستان و ارایه راهکار برای تهران ( انتخاب شده است)
    بررسی تغییرات اقلیم در محیطهای شهری و ارائه راهبردهای سازگاری با آن - شهر تهران ( انتخاب شده است)

حوزه  اجتماعی فرهنگی

    بررسی وضعیت و آسیب شناسی امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی: مترو، پارکها و فضای سبز (گروه آسیب پذیر زنان، کودکان و سالمندان)، (مطالعه موردی)؛
    بررسی اثرات مدیریت محله محور بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری
    بررسی موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت محله، محلات شهر تهران و راهکارهای توسعه مشارکت شهروندان (انتخاب شده است)
    آسیب شناسی مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران در اختیار مدیریت محله و ارائه روش‌های توانمند سازی مدیریت محله
    بررسی راهکارهای توانمندسازی شورایاری¬های محلات شهر تهران
    بررسی تحولات جمعیت شناختی در آینده کلان شهر تهران
    بررسی علل شکل گیری پدیده کودکان خیابانی در شهر و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ساماندهی آن (انتخاب شده است)
    بررسی راهکارهای توسعه حضور دختران و زنان در فعالیت¬های اجتماعی و ورزش همگانی در محلات مناطق جنوب شهر تهران
    مطالعه و بررسی وضعیت اسکان و بهداشت کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران (ارائه مشکلات، آسیبها و راهکارها)
    راهکار های گسترش ورزش همگانی در شهر تهران

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    مطالعه چگونگی شیوههای گذران اوقات فراغت شهروندان در سکونتگاههای غیررسمی (بافتهای فرسوده شهر تهران) (انتخاب شده است)
    آسیب شناسی استیلای نگرش کالبدی بجای نگرش اجتماعی در ضوابط و مقررات شهرسازی در شهر تهران
    بررسی تنوع هویتهای اجتماعی در شهر تهران و عوامل تهدید کننده همبستگی اجتماعی در سطح محلات. (دوره دکتری)
    مطالعه فضاهای اجتماعی مناسب در افزایش حس تعلق به محله
    ارزیابی نقش شورایاران در بهره وری و ارائه بهینه خدمات به شهروندان (نمونه موردی شهرداری منطقه ... تهران)
    بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش اعتماد میان مدیریت شهری و شهروندان تهرانی (انتخاب شده است)
    بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران به تفکیک انواع آسیبها
    بررسی تأثیر رسانه‌های اختصاصی شهر تهران (تهران 20، همشهری، همشهری محله) بر فرهنگ سازی و افزایش آگاهی شهروندان تهران


حوزه مالی و سرمایه گذاری

    شبیه سازی یک الگوی محاسبات بیمه ای با رویکرد بهسازی و اصلاح نظام بازنشستگی شهرداری تهران
    بررسی  تاًثیر نظام جبران خدمات شهرداری در جذب و نگهداری سرمایه انسانی متخصص و ارائه الگوی پیشنهادی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    بررسی، تحلیل آسیب شناسی و ارائه راهکارهای افزایش پایه مالیات محلی درتهران
    تحلیل هزینه تمام شده کالا و خدمات شهرداری تهران در مقایسه با بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی و ارائه الگوی ارتقاء وضع موجود
    تحلیل هزینه تمام شده کالا و خدمات شهرداری تهران در مقایسه با بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری و ارائه الگوی ارتقاء وضع موجود
    بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژه های سرمایه ایی در بخش ورزش و پیشنهاد راهکارها
    بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش فضای سبز و پیشنهاد راهکارها
    بررسی و شناسایی معیارهای کلیدی اولویت بندی پروژههای سرمایه ایی در بخش حمل و نقل و پیشنهاد راهکارها
    امکان سنجی خصوصی سازی در ارائه خدمات در حوزه پارک‌ها در شهرداری تهران
    امکان سنجی خصوصی سازی در ارائه خدمات در حوزه پسماند در شهرداری تهران
    ارزشگذاری اقتصادی فعالیت های شهرداری در حوزه پارک‌ها و فضای سبز مطالعه موردی پارک آب و آتش
    ارزشگذاری اقتصادی فعالیت های شهرداری در حوزه حمل و نقل ترافیک مطالعه موردی خطوط اتوبوس‌رانی تندرو
    بررسی آثار اقتصادی میزان تراکم ساختمانی بر تقاضا و زیر ساختهای حمل و نقل شهری (مورد کاوی منطقه خاص)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    بررسی شیوه‌های تامین مالی طرح‌های توسعه شهری با تاکید بر بهره‌گیری از ابزار مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های اجتماعی شهرداری
    بررسی شیوه‌های تامین مالی طرح‌های توسعه شهری با تاکید بر بهره‌گیری از ابزار مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های احداث و نگهداری پارکینگ 
    بررسی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تأکید بر نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران (مورد کاوی منطقه 15 محله خوب بخت )
    ارائه راهکارهای توسعه بازارهای مالی برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژههای شهری
    جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر کلان شهرها (مطالعه تطبیقی: تهران، استانبول، بمبئی،...) 
    جهانی شدن و رابطه آن بر فقرشهری ( مطالعه تطبیقی: تهران، استانبول، بمبئی،...) 

حوزه فنی عمرانی

    انتخاب نوع جنس سنگدانه های مختلف درلایه فیلتر و اساس روسازی نفوذپذیر درحذف آلاینده از رواناب سطحی
    بررسی فواصل بهینه میان سنگ فرشها (درصد نفوذپذیری سطح روسازی)، شکل و نوع چیدمان در حذف آلاینده از رواناب سطحی
    بررسی میزان درصدگرفتگی و کاهش نفوذپذیری در روسازی نفوذپذیر بر اثر گذر زمان (پایلوت شهری)
    انتخاب ترکیب بهینه بهترین راهکارهای مدیریتی ( BMP ها) با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی در بهبود کیفیت رواناب سطحی شهر تهران
    مطالعه تطبیقی جمع آوری آبهای سطحی شهری و نحوه استفاده بهینه از اینگونه آبها (حداقل 6 کشور) و ارائه مدلی برای شهر تهران همراه با ارزیابی فنی و اقتصادی مدل ارائه شده
    طراحی واجرای مدیریت تعمیر و نگهداری موثر و کار آمد و ساده و در عین حال هوشمند پلهای شهری (پایلوت شهری)
    بررسی عملکرد سیستم‌های جداسازی لرزه‌ای در بهبود رفتار پل‌های شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی پل‌های شهر تهران)

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


    بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر گسلش بر پی ساختمانها و پلها
    مطالعه روش‌های حفاری قابل اجرا برای تونل‌های واقع در زیر سطح آب زیرزمینی و انتخاب روشهای مناسب از بین آنها برای شهر تهران
    استفاده و مقایسه روش‌های مختلف و مبانی نظری تعیین عمر باقیمانده خدمت‌دهی روسازی Remaining Service Life  با یکدیگر در چند مورد از پروژه‌های بهسازی شهر تهران
     بررسی روش‌های فنی و اقتصادی افزایش طول عمر مفید روسازی‌های معابر شهر تهران (پایلوت شهری)
    بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت قیمت برآورد اولیه با قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی

    ایان نامه : ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رب‍ه‍ب     ۱۳۹۱/۵/۸
    ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍دی‍ری‍ت‌م‍واد زائ‍د ج‍ام‍د ش‍ه‍ری‌ - م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران
   
پایان نامه:بررس‍ی‌ ع‍م‍ک‍رد ش‍ورای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌     ۱۳۹۱/۵/۸
    عنوان:بررس‍ی‌ ع‍م‍ک‍رد ش‍ورای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ م‍ن‍اطق‌ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌.نگارنده: مهدی جعفری.استاد راهنما :ق‍اس‍م‌ ان‍ص‍اری‌ رن‍ان‍ی‌
   
پایان نامه:طراحی پیاده راه همساز با اقلیم با تاکید     ۱۳۹۱/۴/۱۴
    عنوان:طراحی پیاده راه همساز با اقلیم با تاکید بر زاویه تابش خورشید و نقاب سایه نمونه موردی : مطالعه حد فاصل میدان تجریش تا میدان قدس (خیابان شهرداری)-نگارنده:سیدابراهیم حسینی-استادراهنما:دکتر محمدرضا
   
پایان نامه:ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دی     ۱۳۹۱/۴/۲۰
    عنوان : ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ از خ‍دم‍ات‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ات‍وب‍وس‌ت‍ن‍درو BRT- نگارنده : پوریامهر،الهام اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌.
   

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


پایان نامه:نقش طراحی شهری در ایجاد فضاهای عمومی ام     ۱۳۹۱/۴/۱۴
    عنوان:نقش طراحی شهری در ایجاد فضاهای عمومی امن در راستای کاهش ناهنجاری های اجتماعی(مورد مطالعه و طراحی: محدوده سعدیه شیراز)-نام ارائه کننده:طاهره خاموشی-استاد راهنما:دکتر محمدرضا پورجعفر
   
پایان نامه:معیارهای طراحی واحدهای همسایگی معاصر در     ۱۳۹۱/۴/۱۴
    عنوان:معیارهای طراحی واحدهای همسایگی معاصر در تهران با توجه به بافت های سنتی نمونه موردی: سعادت آباد و خیابان ایران-نگارنده:سیما فردوسیان-استادراهنما:دکتر محمدرضا پورجعفر
   

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


پایان نامه:ارائه مدل مطلوب شهر الکترونیک برای آیند     ۱۳۹۱/۳/۲۸
    نویسنده: منا زهتاب یاستاد راهنما: دکتر علی اصغر پور عزت استاد مشاور: دکتر آرین قلی پور
   
پایان نامه:مطالعه تطبیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ام     ۱۳۹۱/۳/۲۸
    نویسنده: حسن بان استاد راهنما: دکتر محمد هاشم بت شکن استاد مشاور: دکتر حسین عبده تبریزی
   
پایان نامه:ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ک‍رد ش‍ورای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران     ۱۳۹۱/۳/۱۸
    عنوان :ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ک‍رد ش‍ورای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ م‍ن‍اطق‌ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ نگارنده :م‍ه‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍اس‍م‌ ان‍ص‍اری‌ رن‍ان‍ی. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: م‍ح‍م‍د ا
   
پایان نامه: ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‌ خ‍ط ات     ۱۳۹۱/۳/۱۸
    عنوان : ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ف‌ خ‍ط ات‍وب‍وس‍ران‍ی‌ نگارنده : ال‍ه‍ی‍اری‌، اح‍م‍د ، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ک‍ام‍ران‌ ف‍ی‍ض‍ی‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: پ‍ره‍ام‌ ع‍ظی‍م‍ی‌.
   
پایان نامه:تجزیه‌ و تحلیل‌ نظام‌ درآمدی‌ شهرداری‌     ۱۳۹۰/۹/۷
    عنوان :تجزیه‌ و تحلیل‌ نظام‌ درآمدی‌ شهرداری‌ ها در ایران‌ موردمطالعه‌: کلان‌ شهر تهران‌ نگارنده : سپیده‌ ایزدی‌ استاد راهنما: احمد مجتهد، استاد داور: مهدی‌ تکیه‌. استادمشاور: غلامحسین‌ دلجو
   

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری


پایان نامه:مدل‌ ارزشیابی‌ زمین‌ و املاک‌ درشهرهای‌     ۱۳۹۰/۸/۱۹
    عنوان : مدل‌ ارزشیابی‌ زمین‌ و املاک‌ درشهرهای‌ موجود -نگارنده : افشار، غلامرضا-استاد راهنما: حسین‌ عبده‌تبریزی‌. استاد مشاور: پرویزمشیرزاده‌ مویدی‌
   
پایان نامه:شناخت‌ نقش‌ و جایگاه‌ سازمانهای‌ مردم‌     ۱۳۹۰/۸/۱۹
    عنوان : شناخت‌ نقش‌ و جایگاه‌ سازمانهای‌ مردم‌ نهاد (NGO)در جلب‌ مشارکت‌ مردمی‌ به‌ منظور حفاظت‌ از محیط زیست‌ شهری نگارنده : اسداله‌ نیاجامی‌ ، آناهیتا-استاد راهنما:علی‌ خاکساری‌، استاد داور: شمس‌ ا
   
پایان نامه : قابلیت‌ توسعه‌ گردشگری‌ شهری‌ در مرکز     ۱۳۹۰/۸/۱۶
    عنوان : قابلیت‌ توسعه‌ گردشگری‌ شهری‌ در مرکز شهر تهران‌ با رویکردمدیریت‌ شهری‌ - نگارنده : آزادی‌، الهام‌- استادراهنما: غلامرضا کاظمیان‌، استاد داور: شمس‌ السادات‌ زاهدی‌. استادمشاور: نعمت‌ الله‌ فاض
   
پایان نامه : تبیین‌ عوامل‌ موثر بر موفقیت‌ استقرار     ۱۳۹۰/۸/۱۶
    عنوان تبیین‌ عوامل‌ موثربرموفقیت‌ استقرارطرح‌ شهرداری‌الکترونیکی‌ درشهرداری‌ تهران‌ -نگارنده :رشیدی‌،احتشام‌ -استاد راهنما: فتاح‌ شریف‌ زاده‌، استاد داور: غلامرضاکاظمیان‌. استاد مشاور: غلامحسین دلجو

پایان نامه

عوامل موثر بر توسعه جهانگردی در استان اصفهان

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری

تعیین متغیرهای اصلی سیستم های اطلاعات شهری برای کلانشهرهای ایران

عوامل موثر بر کجرویهای اداری

شناسایی موانع توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT در استان همدان

بررسی تاثیر مناسب سازی محیط شهری بر وضعیت معلولین در منطقه 8 شهرداری تهران

امکان بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر TQM در شهرداری تهران

عوامل انسانی موثر بر بهره وری شغلی کارکنان سازمان حمل ونقل ترافیک

رابطه نظام ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد نیروی انسانی گمرک ایران

تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر فرآیند تصمیم گیری - مطالعه موردی ترافیک و حمل و نقل شهری

تاثیر چرخش در مشاغل بر بهبود عملکرد کارکنان گمرکات اجرایی

تاثیر عناصر ساختار شغلی بر بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی

نقش فن آوری اطلاعات در بهبود تصمیم گیری های مدیریتی

تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار نظام مشارکت کارکنان وزارت نیرو

عوامل موثر در تسریع طرح جمع آوری خودروهای فرسوده در شهر تهران

 

سنجش اثربخشی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

پاسخگویی شهرداری سنندج از دید شهروندان بخش خصوصی و مسئولین شهری

بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد عمومی شهروندان نسبت به شهرداری کرمان

تعیین عوامل موثر بر موفقیت استقرار طرح شهرداری الکترونیکی در شهرداری تهران

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری

شناسایی عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدیریت مواد زاید جامد شهری - مطالعه موردی کلان شهر تهران

نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری ایران

عوامل موثر در افزایش جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

تاثیر توزیع مکانی ایستگاه های آتش نشانی بر عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری تهران - نمنونه موردی مطالعه منطقه 7 تهران

مدیریت بحران زلزله احتمالی تهران در زمان وقوع

نقش اقتصاد شهری در برنامه ریزی و فضای شهری

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری

ارائه الگویی جهت مکانیابی پارکینگ های عمومی - ناحیه 6 شهرداری منطقه 2

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 اقتصاد شهری

الگوی تدوین چشم اندازهای کلان شهرهای ایران