برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه پروپوزال انتخاب موضوع آبیاری زهکشی سازه آبی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری مهندسی آب آبیاری زهکشی سازه های آبی منابع آب عمران آب هیدرولیکی هیدرولوژی


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com. راهنمائی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5-13- مقطع دکتری

1.      نگار نورمهناد، 1390، شبیه سازی جریان آب در یک خاک‌ آب‌گریز تحت سیستم آبیاری جویچه‌ای‌ با اصلاح پارامترهای هیدرولیکی خاک، رساله دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. (استاد راهنما).

2.      علی مرشدی. 1390، تخمین و پهنه‌بندی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از داده‌های سنجش از دور در دشت شهرکرد، رساله دکتری گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. (استاد راهنما).
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


3.      کامران محسنی‌فر، 1388، شبیه سازی اثر شاخص‏های مهم خاک، اقلیم و حوضه بر کیفیت آب رودخانه زاینده‏رود با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی، رساله دکتری گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (استاد راهنما).
1-1-             مقطع کارشناسی ارشد

1.      زهرا برخورداریان. 1391. بررسی درجه حساسیت پارامترهای موثر در روشهای مختلف تعیین معادله نفوذ کوستیاکف-لوئیز در روش آبیاری جویچه‌‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

2.        مرید سادات. 1390.                        پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

3.      سپیده نصوحیان. 1390. بررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیم روی مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری در دشت شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

4.      هاجر طاهری سودجانی. 1390. بررسی تاثیر استفاده از پساب شهرکرد و ذرات میکروزئولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دانشگاه شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

5.      ریحانه طاهری. 1390. بررسی اثرات ناشی از اجرای طرح تغذیه مصنوعی بر کمیت و کیفیت آبخوان (مطالعه موردی: سفید دشت). پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد (استاد مشاور).

6.      ابراهیمی بروجنی مژده. 1390. بررسی پیاز رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با پوشش ژئوتکستایل. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (استاد مشاور).

7.        مریم آسمان رفعت. 1390. ارزیابی اثر کاربرد زئولیت کلینوپتیلولیت و رزین کاتیونی آمبرلیت به منظور جذب عناصر سنگین موجود در پساب صنعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

8. 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

    صدیقه رضائی پور قنات النوجی، 1390، ارزیابی روشهای مختلف تعیین ضرایب معادله فیلیپ در آبیاری جویچه‌ای و تغییرات آنها در آبیاری‌های مختلف، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

9.      فاطمه قانی، 1390، تعیین قطر معرف نمونه برای اندازه گیری آزمایشگاهی برخی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

10.    سارا مردانی نژاد، 1390، تعیین ضریب نسبت جذب آب در ریشه  گیاه فلفل قلمی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان (استاد مشاور).

11.    محبوبه قاسمی، 1389، اثر شکل بستر بر ضریب پخش عرضی در یک کانال مستطیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان (استاد مشاور).

12.    هادی علی‌نژاد جهرمی، 1389، تاثیر استفاده از پساب شهری بر رشد و نمو و تجمع فلزات سنگین در دو گونه گیاه داروئی بادرنجبویه و آویشن باغی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

13.    الهام فتحی، 1389، اثرتغییرات فصلی گردایش‌های نیترات و فسفات  بر صحت نمایه‌های آسیب‌پذیری در آبخوان دشت شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

14.    سمیرا حشمتی، 1389، پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت شهرکرد برای مصارف مختلف (آبیاری تحت فشار و شرب)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

15.    وحید بخشی، 1389، بررسی تاثیر تغییر شیب و مقطع عرضی جویچه بر راندامان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در آبیاری جویچه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

16.    محمد مهدی کاریزان، 1389، استفاده از تکنیک‌های کم‌آبیاری در آبیاری با پساب درگیاه ذرت تحت آبیاری قطره‌ای- نواری زیرسطحی (T-Tape)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

17.    سید داوود ضیائی، 1389، بررسی منشاء، کمیت و کیفیت زه‌آب‌های جنوب شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

18.    حامد ریاحی فارسانی، 1389، ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای در دشت های شهرکرد، بروجن و خانمیرزا  و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود آن، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور).

19.    ساناز اجل لوئیان، 1388، اثر کاربرد سه نوع پوشش در اطراف قطره چکانهای SDI بر روی خاک در شرایط استفاده از فاضلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (استاد مشاور).

20.     حمیده علیاری، 1388، تاثیر تنش آبی بر الگوی توزیع ریشه در خاک و جذب آب، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

21.    نرجس خاتون امیرچخماقی، 1388، تعیین دوره های خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری با استفاده از حلقه‌های رویشی گونه بلوط، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

22.    میترا آقابابائی، 1388، ارزیابی  موقعیت احداث سدهای زیر زمینی با استفاده  از ساج و مدلهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

23.    سید علی خاتمی نژاد، 1387، ارزیابی یک مدل فراکتالی پیش‌بینی کننده هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

24. 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

  عاطفه مهدوی، 1387، مکان‌یابی عرصه‌های مناسب برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت شهرکرد به دو روش بولین و منطق فازی ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه

25.    رسول کریمی، 1387، بررسی تأثیر کاربرد جاذب های مختلف در تصفیه زمینی شیرابه ناشی از دفن زباله در شهرستان بابل، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشکده آب  وخاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (استاد مشاور).

26.    پویا شیرازی علیان، 1387، بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب پخش آلودگی  در یک کانال مستطیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان (استاد مشاور).

27.    عالیه سعادت پور، 1386، بررسی تآثیر زبری موضعی بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال باز مستطیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان (استاد مشاور).

28.    رضا لاله زاری، 1386، بررسی تآثیر تغذیه آبخوان شهرکرد با فاضلاب بر انتشار نیترات با استفاده از مدل MT3D ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه

29.    منیژه لنجابی، 1386، بررسی پروفیل رطوبتی خاک در آبیاری قطره ای زیرزمینی با فیلتر ژئوتکستایل، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه

30.    شیما مصلحی، 1386، تعیین مناسب ترین شرایط رطوبتی خاک در کشت خیار گلخانه ای و اصلاح مدل های بر آورد تبخیر و تعرق آن، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (استاد مشاور).

31.     فاطمه مستشفی حبیب آبادی، 1386، بررسی عملکرد دو رقم گباه آفتابگردان تحت سه رژبم آبباری با آب شور، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد (استاد مشاور). دانلود کل متن پایان نامه

32.    محمد زمانیان، 1386، بررسی شاخصهای آلودگی شیمیائی و میکربی در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان و تاثیر کاربرد زئولیت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).

33.    طاهره رئیسی گهروئی، 1386، بررسی تحرک املاح با استفاده از ردیاب برماید در یک خاک شور تحت سه مدیریت آبیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه

34.    سید محمد جواد میرزائی، 1386، بررسی تصفیه زمینی شیرابه کمپوست کارخانه کود آلی اصفهان و تأثیر کاربرد زئولیت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه

35.    زهره ناظم، 1385، بررسی امکان تصفیه زمینی شیرابه کمپوست کارخانه کود آلی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (استاد مشاور). دانلود کل متن پایان نامه

36.    سودابه گلستانی کرمانی، 1385، استفاده از ترم مومنتم معادله اینرسی صفر جهت بهبود جریان در  آبیاری جویچه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه

37.    لیلا عکاشه گردبیشه، 1385، کاربرد زئولیت طبیعی به منظور جذب عناصر سنگین موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (استاد راهنما). دانلود کل متن پایان نامه
محمد امین زارعی،1384، تعیین الگوی توزیع شوری در خاک تحت سه رژیم آبیاری در آبیاری سطحی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد (استاد راهنما).  دانلود کل متن پایان نامه

1
 


14. طرحهای پژوهشی
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


5-14- طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
1. بررسی تآثیر تغذیه آبخوان شهرکرد با فاضلاب بر انتشار نیترات با استفاده از مدل MT3D، 1386، طرح پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری. بودجه طرح: /000/000/45 ریال، سمت: مجری طرح
2. بررسی تاثیر چهار نوع شخم بر میزان پیشروی آب در آبیاری نواری، 1386، طرح پژوهشی دانشگاه شهرکرد. بودجه طرح: /000/000/6 ریال، سمت: مجری طرح
3. تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان، 1386، طرح پژوهشی سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان. بودجه طرح: /000/000/120 ریال، سمت: مجری طرح
4. بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر ویژگیهای فیزیکی خاک، 1384، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. بودجه طرح: /000/980/14 ریال، سمت: همکار طرح.
5. حذف آلودگی فلزات سنگین، فاضلاب شهری با استفاده از زئولیتهای طبیعی ایران 1379، طرح پژوهشی دانشگاه تهران، بودجه طرح: /000/000/10 ریال، سمت: همکار طرح.
6. تغییرات زمانی معادله نفوذ آب در آبیاری جویچه‌ای متاثر از بافت خاک و شرایط مدیریتی مزرعه, 1379, رساله دکتری, دانشگاه تهران.
7. مدل ریاضی-مدیریتی آب زیرزمینی دشت دامنه فریدن اصفهان با تاکید بر تغذیه مصنوعی، 1377، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان.

.
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com5-15- طرحهای پژوهشی در دست اجرا
1. ارزیابی در سیستم های آبیاری سطحی در سه دشت مهم استان و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود آنها. 1388. طرح پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری. بودجه طرح: /000/000/106 ریال، سمت: مجری طرح.
2. رتبه بندی روشهای مختلف میانیابی در تخمین ارتفاع پیزومتری (مطالعه موردی دشتهای سفید دشت و فارسان)، 1388، طرح پژوهشی دانشگاه شهرکرد. بودجه طرح: /000/500/2 ریال، سمت: مجری طرح.
3. طراحی و ساخت دستگاه تزریق کود محلول به سیستم آبیاری سطحی، 1387، طرح پژوهشی دانشگاه شهرکرد. بودجه طرح: /000/500/2 ریال، سمت: مجری طرح.
4. شبیه سازی توزیع شوری در خاک تحت سه رژیم آبیاری در آبیاری کرتی با استفاده از مدل Hydrus-1D، 1385، طرح پژوهشی دانشگاه شهرکرد. بودجه طرح: /000/000/16 ریال، سمت: مجری طرح.


26-1- طرحهای پژوهشی در دست قرارداد
1. مدلسازی زه‌آب‌های جنوب اصفهان و بررسی راهکارهای بهره‌برداری از آن در فضای سبز. 1389. طرح پژوهشی سازمان پارکها و فضای سبز شهر اصفهان. بودجه طرح: /000/950/339 ریال، سمت: مجری طرح.

research projects

[1]Evaluation of Sedimentation in Small Dam Reservoirs in Chaharmahal&Bakhtiari province (Finished in 1996).

 

[2]Investigation of Hydrological coefficients (C & CN) in Rock Lands (Finished in 1998).

 

[3]Investigation on Dez River Suspended Sediment Routing During of Dez Reservoir Sediments Flushing and Evaluation of its Environmental Impacts (Finished in 2004).

 

[4]Study on Supporting Ways for Khuzestan Region Hydro Power Plants in  Iranian Power Market Statues  (Finished in 2007).

 

[5]Evaluation of the BeheshtAbad inter basin water transfer project using the monthly water resources modeling. (Finished in 2008).

 

[6]Integrated project of study on the water resources development in Chaharmahal&Bakhtiari province and the applicable solutions for optimum utilization of the water resources (Finished in 2009).

 

[7]Evaluation of settlement and seepage trends through Karkheh earth dam using mathematical (An On–going research project).

 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com[8]Determining of supply unit cost for irrigation water in the Khuzestan irrigation and drainage networks and developing an Computer Program. (An On–going research project).

 

[9]Study on Drought Impacts in Chaharmahal&Bakhtiari Province and its Management Approaches. (An On–going research project).

 

[10]Study of cohesive sediment transport in water conveyance open channel using physical model. (An On–going research project).

 

[11]Mapping of Maximum Flood Discharge in Chaharmahal&Bakhtiari Province Roads. (An On–going research project).

 

 

M.Sc. Student supervision

[1]Simulation of cohesive sediment transport through Dezful re-regulating dam reservoir using MIKE11 model. (Supervisor: H.Samadi ;Student name: E. Ardalan, Finished in 2006).

 

[2]Predicting of River Monthly Inflow using ANNs, Case Study: BeheshtAbad river (Supervisors: R.Fattahi and H.Samadi ;Student name: S. Saeidi, Finished in 2006).

 

[3]Evaluation of traveling raingun effect on soil physical charistrictic,run off ,sediment and erosion using EUROSEM (Supervisors: B.Gorbani and H.Samadi ;Student name: M.R. Zangeneh , Finished in 2007).

 

[4] Study of Groundwater artificial recharge projects effects on controlling of North Karun Basin water resources using WEAP model. (Supervisor: H.Samadi ;Student name: F. Rajaei, Finished in 2008)..

 

[5] Evaluation of North Karun Sub-Basin Water resources aim to agricultural development of Chaharmahal& Bakhtiary Province via water resources modeling (Supervisor: H.Samadi ;Student name: M. Saeidiniya, Finished in 2008)).

 

[6]Snow cover product using MODIS remote sensing and its effect on river flow regime-case study : Koohrang Basin (Supervisors: R.Fatahi and H.Samadi ;Student name: S. Rahmati, Finished in 2008).

 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com[7]Investigating influence of storage dams construction on downstream flood reduction in Juneghan-Farsan watershed basin with respect to their local distribution. (Supervisors:A.Honarbakhsh and H.Samadi ;Student name: V. Fasahat , Finished in 2009).

 

[8]Investigation on cohesive sediments deposition rate using a rotational flume. (Supervisor: H.Samadi ;Student name: M. Naderi, Finished in 2010).

 

[9]The experimental study of the effect of gradient bed sills in erodible channels. (Supervisors: R.Fatahi and H.Samadi ;Student name: C.Nouri, Finished in 2010).

 

[10] Effect of Triangular Corrugated Bed on Hydraulic Jump Specifications,  (Supervisors: H.Samadi and B.Gorbani ;Student name: M.Ghazali, Finished in 2010).

 

[11]Study of Sabzouh River Self-purification According to Fish bringing up Farms Pollutant. (Supervisor: H.Samadi;Student name: S.Hatami; On-going M.sc.Thesis.

 

[12]Optimum ranking of water development projects in Chaharmahal & Bakhtiary province using multi criteria decision making models (Supervisors: H.Samadi and R.Fatahi;Student name: F.Mohammadi, On-going M.sc.Thesis).

 

[13]Evaluation of settlement and seepage trends through Karkheh earth dam using Mseep and PLAXIS softwares. (Supervisors: H.Samadi and R.Meydani;Student name: K.Hedayatipur, On-going M.sc.Thesis).

 

 

[14]Evaluation of settlement and seepage trends through Karkheh earth dam using Mseep and PLAXIS softwares. (Supervisors: H.Samadi and M.Meydani;Student name: A.Haghshenas, On-going M.sc.Thesis).

 

[15]Influence of utilization of river bed sediments on morphological changing of farsan-khoshkerud river using HEC-RAS model. (Supervisors: A.Honarbakhsh and H.Samadi;Student name: K.Hedayatipur, On-going M.sc.Thesis).

 

 

[16]Study on threshold velocity in open channel flow for suspended cohesive sediment deposition with various salinity levels using an annular flume.(Supervisors: H.Samadi and R.Fatahi;Student name: M. Eskini; On-going M.sc.Thesis).

 

 

[17]Investigation on erosion threshold of deposited cohesive sediments by using an Annular Flume.(Supervisors: H.Samadi and B.Gorbani;Student name: N. Akbari; On-going M.sc.Thesis).

 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com[18]Study of Land Use Change Effect on Runoff and Sediment yield from Solegan Basin using RS & GIS techniques and HEC-HMS Model.(Supervisors:H.Samadi and A.Ebrahimi;Student name: F.Atashkhar; On-going M.sc.Thesis).

 

 

[19]Study of Sedimentation in Karun4 Dam Reservoir using GSTARS3 Model..(Supervisor:H.Samadi; Student name: M.Kiani; On-going M.sc.Thesis).

 

Books

 

[1] Inter-Basin Water Transfer -Opportunities & Challenges. PP.376 (As a Technical Note )

 


Publications in refreed journals

[1] Musavi, S.F. and H.Samadi-Boroujeni, 1998, "Evaluation of Sedimentation in Small Dam Reservoirs"; Iranian Journal of Science and Technology; Vol.22, No.4.


[2] H.Samadi-Boroujeni, H., M.Fathi-oghaddam, M.Shafaie-Bajestan and H.Mohammad.Vali.Saman, 2005, "Modelling of Sedimentation and Self-Weight Consolidation of Cohesive Sediments", Sediment and Ecohydraulics Intercoh2005.1stEdn,Elsevier B.V.Oxford,UK, ISBN: 978-444-53184-1. pp:165-191.


[3] Fathi Moghadam, M., A. Arman, H. Samadi-Boroujeni and S. Emamgholizadeh, 2009, Fall Velocity of Cohesive Sediments in Dez Dam Reservoir, Research Journal of Environmental Sciences, ISSN 1819-3412., 3(1): 71-79.

 


[4] H.Samadi-Boroujeni, H., M.Fathi-oghaddam, M.Shafaie-Bajestan, 2009, Investigation on bulk density of deposited sediments in Dez reservoir, Journal of Trend in Applied Sciences Research, 4(3): 148-157.

 


[5] موسوی، سید فرهاد؛ حسین صمدی بروجنی، "ارزیابی توزیع رسوب در مخازن سدهای کوچک منطقه چهارمحال و بختیاری” ، مجله آب و فاضلاب- شماره 2، (مسلسل18) تابستان 1375.

 
[6] موسوی، سید فرهاد؛ احمد محمدزاده؛ احمد جلالیان و حسین صمدی بروجنی، "ارزیابی راندمان تله اندازی رسوب در سدهای خاکی کوچک منطقه چهارمحال و بختیاری” ، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، جلد 1، شماره 2، سال 1376.

 

[7] صمدی بروجنی، حسین؛ سید فرهاد موسوی، “یک مدل ریاضی جهت برآورد مقدار رسوبگذاری در مخازن سدهای کوچک(فاقد آمار)” ، مجله آب و فاضلاب، شماره 26،‌ سال 1377.
[8] صمدی بروجنی، حسین؛ منوچهر فتحی مقدم، محمود شفاعی بجستان، "بررسی فرآیند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده با استفاده از مدل فیزیکی"، مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران، جلد 27، اسفند 1383

 
[9] صمدی بروجنی، حسین؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم، "بررسی فرآیند ته-نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز" ، مجله علوم¬کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان جلد 11، شماره 40، سال 1386.

 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


[10] حسین صمدی بروجنی، منصور استاد علی عسکری؛ "پیش¬بینی زمان واقعی جریان‌ ورودی روزانه به مخزن سد کارون 3 با تلفیق روش اتورگــرسیو و پیش¬بینی¬های بارندگی"، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال چهارم، شماره2، 1387.

 
[11] حسین صمدی بروجنی، بهزاد قربانی، محمد رضا زنگنه اینالو، "بررسی کارائی مدل EUROSEM در برآورد رواناب و فرسایش خاک تحت آبیاری بارانی گان (تفنگی)"، مجله آبیاری و زهکشی، شماره 3 ، سال 1387..

 
[12] 12) مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی ،" بررسی طرحهای انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از مدل WEAP (مطالعه موردی تونل بهشت آباد)" ، مجله پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد، سال دوم، شماره3، پائیز و زمستان 1387، صفحات 33 تا 44.

 

Proceeding papers

[1] Samadi-Boroujeni, H. , S.Emamgholizadeh and F.Izadjoo, 2003, Feasibility study for the Dez Dam Delta Flushing; Intr. Conference on Hydraulics of Dams and Rivers Structures, 2004 , Iran.
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 

[2] Samadi-Boroujeni, H. , S.Emamgholizadeh and S. Anders Brandt, 2004, “Sediment flushing through the delta of the Dez reservoir” Proceeding, International Conference of Hydro2004, Portugal.

 

[3] Samadi-Boroujeni, H. and P.Talebzadeh, 2004, “The Status of Hydropower plants in The National Electricity Market (A Review)”, International Conference ENERGY & SECURITY IN THE CHANGING WORLD, Iran.

 

[4] Moazed, H., Gh.Karimi, and H.Samadi-Boroujeni, 2004, "Study of the Settling and Non-Settling Conditions at the Variouse Sections of the Canals in the Hamidieh and Ghods Irrigation Network, South of Iran", Proceeding, 32nd Annual General Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Canada.

 

[5] Samadi-Boroujeni, H. and V.J.Galay, 2005, “Turbidity Current Measurments Within the Dez Reservoir,Iran”, Proceeding, 17th Canadian Hydrotechnical Conference,.

 

[6] Samadi-Boroujeni, H. , F. Izadjoo, R.Steele, V.J.Galay and M. Kiani, 2005 , " Alternatives for Sediment Management at Dez HEPP", Proceeding, International Conference of Hydro2005, Austria.

 

[7] Samadi-Boroujeni, H., V.J.Galay, M. Kiani, and R.Steele 2005 , " Sediment Management of the Dez Reservoir", Proceeding, The 1st Conference on Management of Sediment, Ahwaz, Iran.

 

[8] Emamgholizadeh, S., H.Samadi-Boroujeni, and M.Bina, 2005, "The Flushing of the Sediments Near the Power Intakes in the Dez Reservoir", Proceeding, The Third International Conference on River Basin Management, Italy.

 

[9] Tabatabaei, S.H. and H.Samadi-Boroujeni, 2006, " Establishment of the water market for the Projects of Water Transfer from Karun basin to the Neighboring Basins", Proceeding, The Third International Symposium on Transboundary Waters Management, Spain.

 


[10] صمدی بروجنی، حسین؛ هوشنگ حسونی زاده، 1381، “بررسی محدودیتهــای زیست محیطــــی، بهره برداری، ایمنی و هیدرولیکی انجام رسوبشوئی در سد دز و تعیین شرایط مجاز آن”, ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

 
[11] صمدی بروجنی، حسین؛ حسین محمد ولی سامانی، 1381،“ارزیابی تأثیر رسوبشوئی سد دز بر کاهش ظرفیت مخزن سد تنظیمی دزفول با مدل MIKE11 ”، ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[12] محمد زاده، احمد؛ حسین صمدی بروجنی، 1381،“کالیبراسیون مدل پسیاک جهت برآورد رسوبدهی زیرحوزه های فاقد آمار شمال شرقی حوزه کارون”، ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[13] بصیرزاده، حبیب الله؛ حسین صمدی بروجنی، 1382، “امکان سنجی هدایت جریانهای غلیظ مخزن سد دز به سمت مجـاری سرریز با استفاده از شافت قائم مستغــرق”، ششمین کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

 
[14] صمدی بروجنی، حسین؛ 1378؛ “یک روش هیدرولیکی ارزان جهت آبیاری موجی” ؛ کنفـــرانس بین المللی کاهش تبخیر؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 
[15]صمدی بروجنی، حسین، 1382؛ “ارزیابی اقتصادی احداث سد تنظیمی و نصب واحد دوم نیروگاه مارون”، اولین سمینار ملی نیروگاههای آبی، شرکت آب و نیروی ایران، تهران.

 
[16] صمدی بروجنی، حسین؛ Charls Gibs ، اکبر شکراللهی و محمد رضای رضازاده، 1383، "وضعیت بهره برداری از منابع آب سیستم دز و کارون در افق 1400"، سمینار انتقال بین حوضه ای آب و نقش آن در توسعه پایدار کشور، تهران.

 
[17] کریمی، غلامحسن؛ هادی معاضد، حسین صمدی بروجنی، 1383، "بررسی امکان کاربری رسوبات لایروبی شده شبکه آبیاری حمیدیه و قدس"، دومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، اهواز.

 
[18] شمسائی، محمدرضا و حسین صمدی بروجنی، 1384، "بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق آبی و چالش‌های پیش‌رو"، کارگاه آموزشی بهره برداری بهینه از طرح های برق آبی، انجمن علمی برق آبی ایران، تهران.

 
[19]امام قلی زاده، صمد؛ حسین صمدی بروجنی، محمود بینا، 1383، "شبیه سازی پارامترهای رسوبشوئی سد دز و اثرات زیست محیطی مربوط به آن و ارائه راهکارهای مناسب"، دومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، اهواز.
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 
[20] محمد زاده، احمد؛ حسین صمدی بروجنی، 1384، "بررسی اجمالی هزینه های ناشی از فرآیند انتقال رسوب در منطقه خوزستان"، اولین همایش مدیریت رسوب، اهواز.

 
[21] بهرامی، حسین؛ حسین صمدی بروجنی،1384، "بررسی توزیع زمانی رسوب ورودی به مخازن سدهای استان خوزستان"، اولین همایش مدیریت رسوب، اهواز.

 
[22] کریمی، غلامحسین؛ حسین صمدی بروجنی و هادی معاضد، 1384، "بررسی تأثیر سد مخزنی کرخه در کاهش رسوبات ورودی به شبکه های آبیاری پائین دست (حمیدیه و قدس)"، اولین همایش مدیریت رسوب، اهواز.

 
[23] خزیمه نژاد، حسین؛ محمود شفاعی، محمد محمودیان شوشتری، حسین صمدی بروجنی، 1384، " آستانه حرکت رسوب در مجاری تحت فشار مربعی شکل"، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 
[24] حسین صمدی بروجنی، 1385، "امکان سنجی راه اندازی بازار آب در طرحهـــای در دست بهره برداری انتقال آب از حوضه کارون به حوضه های مجاور"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.

 
[25] منصور استاد علی عسکری، حسین صمدی بروجنی و فرهاد ایزدجو، 1385، "پیش بینی جریان‌های ورودی به مخزن سد کارون3 در زمان واقعی با استفاده از روش اتورگرسیو" ، اولین همـایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود، دانشگاه شهرکرد.

 
[26] صفدر نیازی،حسین صمدی بروجنی ویحیی صالحی، 1385، "بررسی کارآیی اقتصادی سدهـای خاکی کوچک احداث شده در منطقه چهارمحال و بختیاری"، اولین همـایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.

 
[27] سید یحیی میرزایی، منوچهر چیت سازان، رحیم چینی پرداز و حسین صمدی بروجنی، 1385، "پیش بینی وضعیت آب های زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از مدل های سری های زمانی و بررسی راهکارهای بهبود"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.

 
[28] حسین صمدی بروجنی  ، مهرداد قطره سامانی ، خدایار عبدالهی و سعید قطره سامانی، 1385، "لزوم بازنگری در اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای سولگان و بهشت آباد با توجه به برنامه های آتی توسعه منابع آب حوضه کارون شمال غربی"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.

 
[29] محمدرضا شمسائی، حسین صمدی بروجنی، 1385، "لزوم تغییر نگرش در مدیریت آبخیزداری کشور با توجه به نقش آن در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع آب و خاک "، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.

 
[30] میرزایی, سید یحیی ، منوچهر چیت سازان، رحیم چینی پرداز، حسین صمدی بروجنی، 1385، "پیش بینی وضعیت آب های زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از مدل های سری های زمانی و بررسی راهکارهای بهبود"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.

 
[31] حسین صمدی بروجنی، محمدرضا شمسائی، 1385، "نقش و جایگاه آبخیزداری در آینده کنترل و بهره‌برداری منابع آب کشور"، دومین کنفرانس مدیریت منابع‌ ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

 
[32] علی آرمان، منوچهر فتحی مقدم، حسین صمدی بروجنی، 1385، "تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده در غلظتهای مختلف"، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[33] علی آرمان، منوچهر فتحی مقدم، حسین صمدی بروجنی، سید بهنام سروری‌نژاد، 1385،"تأثیر مواد فلوکوله‌ساز روی تغییرات غلظت و سرعت رسوبات چسبنده"، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 
[34] روزبه ریاضی، محمود شفاعی بجستان، حسین صمدی بروجنی،1385،" بررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط ذرات منفرد"، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[35] غلامحسین کریمی، مجید بهزاد، حسین صمدی بروجنی، 1385، "بررسی جانمائی، نحوه آبگیری و معضلات رسوب در ایستگاههای پمپاژ استان خوزستان"، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[36] حسین صمدی بروجنی، احسان اردلان، بهزاد قربانی، 1386،" تعیین شرایط هیدرولیکی مناسب انجام عملیات فلاشینگ رسوبات سد دز برای کاهش اثرات منفی آن در پائین‌دست با استفاده از مدل MIKE11 "، ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد.

 
[37] حسین صمدی بروجنی، سعید تراکمه، صفدر نیازی، 1386،"طرح­های تأمین آب با روش پمپاژ در استان چهارمحال و بختیاری و ارزیابی جنبه­های اقتصادی و زیست محیطی آنها (مطالعه موردی: طرح­های حاشیه زاینده­رود)، ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد.

 
[38] نگار نورمهناد، حسین صمدی بروجنی، عفت زمانی، مجتبی موسوی، 1386،" بررسی وضعیت هیدرولیکی رودخانه خشکه رود از سر شاخه های کارون علیا در زمان قبل و بعد  از برداشت شن وماسه  از بستر آن" ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد.

 
[39] حسین صمدی بروجنی، فاطمه محمدی، خدایار عبداللهی، 1386، "بررسی تأثیر توسعه باغات استان چهارمحال و بختیاری در کاهش فرسایش خاک بااستفاده از مدل EUROSEM   (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)"، سومین  کنفرانس  سراسری  آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 
[40] حسین صمدی بروجنی؛ امیرحسین انصاری پور، عباس حیدری سورشجانی،1387، "آنالیز منطقه­ای سیلاب در حوضه کارون شمالی" سومین کنفرانس مدیریت منابع آب‌ ایران،. دانشگاه تبریز.

 
[41] مهری سعیدی نیا، م؛ صمدی بروجنی، ح؛ عرب، د و زارعی،ع.1387. بررسی میزان آب قابل انتقال از سرشاخه­های کارون به حوضه های مجاور با استفاده از مدل WEAP . سومین کنفرانس مدیریت منابع آب‌ ایران،. دانشگاه تبریز.

 
[42] حسین صمدی بروجنی، عطاالله ابراهیمی، 1387، "نقش و جایگاه مزیتهای طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سرمایه­گذاری و توسعه آن"، سمینار ملی سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته کشور، دانشگاه شهرکرد.

 
[43] فاطمه محمدی، حسین صمدی بروجنی، محمد پیشگو، خدایار عبدالهی،1387، "معرفی سایت های توسعه باغات استان چهارمحال و بختیاری، سمینار ملی سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته کشور، دانشگاه شهرکرد.

 
[44] مهدی ریاحی پور، حسین صمدی بروجنی، اصغر رستمی، 1387 ، "برآورد ارزش اقتصادی آب در استان چهارمحال و بختیاری و ضرورت سرمایه گذاری در آن"، سمینار ملی سرمایه گذاری در مناطق مستعد کمتر توسعه یافته کشور، دانشگاه شهرکرد.

 
[45] مهری سعیدی نیا، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی، فروزان رجایی،1387 بررسی تاًثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر سطوح توسعه کشاورزی دشت های حوضه بهشت آباد با استفاده از مدل شبیه سازی WEAP "، همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد.

 
[46] فاطمه آتشخوار، حسین صمدی بروجنی، فهیمه تسلیح، رحمان دهقان قهفرخی1387،"بررسی اثر خشکسالی87- 1386 برروی منابع¬آب¬حوضه کارون شمالی(مطالعه موردی حوضه‌های بهشت‌آباد،کوهرنگ و ونک)"، همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد،.

 
[47] فاطمه محمدی، حسین صمدی بروجنی، رحمان دهقان قهفرخی، 1387،"نگرشی برفرصتهای قابل استفاده در مواقع خشکسالی"، همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد.

 
[48] فاطمه محمدی، حسین صمدی بروجنی، مهری سعیدی نیا، 1387، "بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی سال87-1386 در مقطع ورودی به مخزن سد کارون 3 و ارزیابی اثرات آن بر تولید برق در این سد"، همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد.

 
[49]  فروزان رجایی، حسین صمدی بروجنی، روح الله فتاحی نافچی ،1387، "بررسی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت شهرکرد  با استفاده از مدل weap "، همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن، دانشگاه شهرکرد.

 
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


[50] فروزان رجایی، حسین صمدی بروجنی، مهری سعیدی نیا، 1387، "ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشتهای استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل weap "، اولین کنفرانس بین المللی بحزان آب، دانشگاه زابل.

 
[51] دبردانی، ابوالفضل؛سعید صانعی، بهزاد قربانی، حسین صمدی بروجنی؛ 1388، "تأثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طول های متفاوت، در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها، دانشگاه تهران.

 
[52] دبردانی، ابوالفضل؛سعید صانعی، حسین صمدی بروجنی، بهزاد قربانی، 1388، " تأثیر موقعیت قرارگیری صفحات مستغرق دوگانه در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل استوانه ای"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها، دانشگاه تهران.

 
[53] دبردانی، ابوالفضل؛سعید صانعی، حسین صمدی بروجنی، بهزاد قربانی، 1388، " بررسی تأثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق دوگانه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای "، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها، دانشگاه تهران.

 
[54] دبردانی، ابوالفضل؛سعید صانعی، بهزاد قربانی، حسین صمدی بروجنی ، 1388، " اثر زاویه قرارگیری صفحات دوگانه در کاهش آبشستگی پایه پل در موقعیت 45 درجه"، هشتمین کفنرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران.

 
[55] دبردانی، ابوالفضل؛سعید صانعی، حسین صمدی بروجنی، بهزاد قربانی، 1388، "بررسی تأثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طول های متفاوت، درکاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از نمودار زمانی"، دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 
[56] رضاپوران، سمیرا؛ حسین صمدی بروجنی ؛ بهزاد قربانی، 1388، "بررسی آزمایشگاهی تعیین موقعیت مناسب سری پره­های مستغرق در کنترل آبشستگی پای پلها"، هشتمین کفنرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران.

 
[57] حسین صمدی بروجنی؛ مهدی حیدری؛ روح الله فتاحی نافچی،1388 "آنالیز منطقه­ای سیلاب با تأکید بر نقش پارامتر بارش در استان چهارمحال و بختیاری"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[58] هدایتی پور، کوردوان؛ حسین صمدی بروجنی، افشین هنربخش؛1388؛" بررسی تأثیر برداشت شن و ماسه از کناره رودخانه­ها بر خصوصیت هیدرولیکی جریان با استفاده از مدلHEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان)"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[59] حسین صمدی بروجنی، وجیهه فصاحت، افشین هنربخش، 1388، "تأثیر احداث سد مخزنی در کاهش دبی اوج سیلاب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مورد مطالعه: حوضه آبخیز جونقان- فارسان)"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 
[60] رضاپوران، سمیرا؛ بهزاد قربانی ؛ حسین صمدی بروجنی، 1388، "مطالعه آزمایشگاهی تأثیر فاصله قرارگیری سری پره­های مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل استوانه ای"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[61] بهزاد قربانی، سمیرا رضاپوران؛ حسین صمدی بروجنی، 1388، "تأثیر زاویه حمله سری پره­های مستغرق در بالادست پایه­های استوانه ای در کنترل و کاهش آبشستگی"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 
[62] محمدی، فاطمه؛ حسین صمدی بروجنی، احمدرضا فتاحی؛ 1388؛" تعیین حجم ذخیره مورد نیاز برای کنترل منابع آب سطحی در حوضه کارون شمالی"، هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز.
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 
[63] حسین صمدی بروجنی، صفدر نیازی، محمد شایان نژاد؛ 1388؛ "مدیریت الگوی کشت در شرایط خشکسالی از طریق جلب مشارکت تشکلهای آب­بران" ، اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، ساخت، بهره­برداری و نگهداری شبکه­های آبیاری و زهکشی، شیراز.