برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI انتخاب موضوع روانشناسی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انجام پایان نامه مقاله پروپوزال ISI ی انتخاب موضوع روانشناسی


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری روانشناسی عمومی بالینی صنعتی تربیتی

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته وانشناسی عمومی بالینی صنعتی تربیتی ..
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com



                                        1. بررسی تاثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگیهای روانی آنان در پرسشنامه SCL 90    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        3. هنجاریابی و بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه شخصیتی آیزنک(EPQ) و اهمیت آن در تمایز و پیش بینی عضـویت گروهـی دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادی و مشکل دار شهرستان اردبیل    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        5. بررسی رابطه میزان فشار روانی والدین کودکان عقب ماندة ذهنی با شدت عقب ماندگی ، جنسیت وسن کودک ووضعیت اقتصادی ومیزان تحصیلات والدین    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        7. وابستگی واستقلال میدان ادراکی در ورزشکاران ماهر ونیمه ماهر ودر مقایسه با افراد عادی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        9. بررسی رابطه بین ارزشها وسلامت روان در مقطع سنی 18 تا 30 سال    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        11. بررسی میزان شیوع اختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز ورابطه آن با برخی متغیرهای روانشناختی و جمعیت شناختی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        13. بررسی رابطه کانون کنترل با سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        15. مقایسه میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر، معلول جسمی – حرکتی و والدین کودکان عادی شهر اصفهان در گستره سنی 15-7    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        17. بررسی و مقایسه نیمرخ روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، مصروع و تالاسمیک با مادران کودکان عادی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        19. بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهکار و عادی در شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        21. بررسی رابطه بین نیمرخ روانی و متغیرهای جامعه شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        23. بررسی رابطة بین هویت و خلاقیت در میان دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        25. رابطة بین درون گرایی – برون گرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تهران    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        27. مقایسة وضعیت روانی اجتماعی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        29. تاثیر روش آموزش چند حسی اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        31. مقایسه نیمرخ روانی همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غیر مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختیار ی با استفاده از پرسشنامة SCL-90-R    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        33. بررسی و مقایسه حالات افسردگی ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غیر شاهد18 – 14 ساله با توجه به ویژگیهای دموگرافیک از قبیل سن ، شغل و تحصیلات مادردر شهرستان کرمانشاه    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        35. بررسی و مقایسه میزان فشار روانی ( استرس)منابع فشار روانی و رابطه آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنائی شهرستان اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        37. بررسی رابطه سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان ارسنجان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        39. مقایسه رفتار آزاررسانی – آزارپذیری در دانش آموزان ناشنوا و عادی مقطع راهنمایی شهر شیراز و بررسی برخی از عوامل شخصی و خانوادگی مؤثر در این رفتار    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        41. پژوهش تجربی پیرامون تاثیر سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجویان دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        43. بررسی تقلید تاخیری ( یادآوری دراز مدت )در کودکان 21-14 ماهه    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        45. بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین ودارو درمانی بر میزان علائم بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعال    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        47. بررسی رابطه بین منبع کنترل وخلاقیت میان دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        49. هنجاریابی پرسشنامه 90 سوالی تشخیص وضعیت روانی – فرم تجدید نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرین شهر    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        51. مقایسه میزان پرخاشگری بین آزادگان و سایر رزمندگان ایرانی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        53. بررسی تأثیر آموزش شناختی بر منبع کنترل،انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهین شهر    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        55. بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و روشهای مقابله بااسترس در دانشجویان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        57. تأثیر آموزش گروهی عزت نفس برخورد پنداری دانش آموزان شاهد و غیر شاهد مقطع راهنمایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        59. بررسی رابطه بین نظام ارزشی و خلاقیت در دانشجویان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        61. مقایسه رشد اجتماعی وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد، ایتام معمولی ) با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستانهای شهرکرد    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        63. تاثیر آموزش آرامسازی عضلانی در کاهش اضطراب مادران و عملکرد تحصیلی فرزندان در دوره ابتدائی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        65. بررسی تأثیر آموزش گروهی اصلاح افکار خودکار منفی بر افزایش خود ابرازی فرزندان شاهد شهرستان تبریز    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        67. تأثیر ایجاد تعهد، افزایش تدریجی تعهد و پسخوراند خبری بر میزان صرفه جویی برق مشترکین خانگی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        69. بررسی رابطه بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        71. بررسی رابطه بین فشار روانی مادر در دوران بارداری و پیامدهای تولد در کودک    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        73. بررسی تأثیر شیوه آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسأله و میزان توجه    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        75. هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن در بین کارکنان شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        77. بررسی رابطه سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        79. بررسی میزان تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبودی درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        81. بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        83. بررسی اثر بخشی اجتماع درمان‌مدار بر نیمرخ روانی سوء مصرف کنندگان مواد در اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        85. بررسی رابطة‌ بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دورة راهنمایی شهرستان اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        87. بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش میزان درماندگی آموخته شده دانش‌آموزان پسر شهر همدان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        89. بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای روانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهری و عشایری شهرستان شیراز    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        91. بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        93. بررسی رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختی–اجتماعی کودکان 6-5 ساله    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        95. بررسی تأثیر آموزش بازسازی شناختی، مسئله گشایی و گفتگوی شخصی هدایت شده بر کاهش افسردگی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        97. هنجاریابی پرسشنامة ویژگیهای هوش عاطفی در بین دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستان شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        99. مقایسه میزان تاثیر بدرفتاری والدین در دوران کودکی براضطراب و افسردگی بیماران سرپائی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان و افراد عادی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        101. بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        103. هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        105. تعیین و بررسی رابطه بین ویژگیهای مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        107. بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش آرامسازی بر کاهش گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        109. بررسی نگهداری توجه و عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیای پارانویید، آشفته و افراد بهنجار    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        111. بررسی رابطه گرایش به روان گسستگی، استقلال- وابستگی میدانی و خلاقیت (تداعی لغات) در دانشجویان روزانه دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        113. بررسی رابطه خشنوری شغلی، استرس شغلی،جهت گیری های کاری و درگیری به کار با سبک های دلبستگی بزرگسالی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        115. هنجار یابی ، پایایی و روائی مقیاس خوش بینی در شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        117. بررسی رابطه بین نیازهای شخصیتی، ارزشها و رغبتهای شغلی با تکیه گاههای مسیر شغلی در کارکنان بخشهای اداری، مهندسی و اجرای طرحهای شرکت ملی گاز ایران    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        119. هنجاریابی و اعتبار یابی مقیاس های همدلی و رفتار مدنی- سازمانی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        121. بررسی رابطه بین ادراک سروصدا با عواطف ، سرزندگی و فشار روانی در کارکنان مشاغل اداری و صنعتی مجتمع فولاد مبارکه    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        123. بررسی تحولی رابطه شناخت اجتماعی با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        125. بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت- انعطاف پذیری و ویژگی های جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        127. بررسی رابـطه ی بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        129. بررسی رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرشهای خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        131. بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعی دانش آموزشان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        133. بررسی وجود سوگیری به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی های جور/ ناجور و قضاوت خوشبینانه، در دانشجویان دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        135. اثر بخشی آموزش برنامه مداخله ترکیبی شناختی رفتاری و مهارتهای زندگی بر کاهش استرس دانش آموزان تیز هوش دبیرستان شهر تهران    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        137. بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        139. نقش عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان در یک شرکت صنعتی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        141. بررسی رابطه فردگرایی اقتصادی و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت-کنندگان نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        143. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان درکودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی مقطع ابتدائی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        145. اثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دورة ابتدائی دارای اختلال یادگیری در شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        147. رابطه بین ادراک سر و صدا و رضایت شغلی با ناهنجاریهای رفتاری کارکنان در محیط کار شرکت ذوب آهن اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        149. رابطه سطوح تحول اخلاقی و رویکردها به عدالت اجتماعی در میان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        151. رابطه هوش هیجانی، منبع کنترل و متغیرهای جمعیت شناختی با میزان بی ثباتی ازدواج در زوجین شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        153. اثربخشی آموزش نگرش مذهبی برسلامت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        155. بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره‌ نیروی انتظامی استان یزد    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        157. بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل مسأله گروهی بر مهارت¬های اجتماعی دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی مرکز ابابصیر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        159. رابطه بین عملکرد خانواده و پایگاه هویت دانش ‌آموزان دختر دوره دبیرستان شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        161. بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        163. رابطه‌ی سازه‌های پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی در معلمان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر اسلام‌آباد غرب    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        165. رابطه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهرستان اسلام آباد غرب    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        85. بررسی اثربخشی روش حل مسئله در کاهش علائم اختلال کمبود توجه / بیش فعالی کودکان دبستانی پسر پایه پنجم شهر ایلام    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        87. هنجاریابی آزمون چند محوری میلون /3 در شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        89. ارزیابی پایایی و روایی فهرست علائم ضربة روانی (Tscc-A) در گروه کودکان آزار دیده (فراری)و مقایسه با کودکان آزار ندیده (عادی)    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        91. بررسی اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری بر رضایت زناشوئی زوجین شهرکرد    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        93. بررسی اثربخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده درکاهش میزان عود در معتادان خودمعرف به مرکز بازتوانی اعتیاد شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        95. بررسی اثربخشی روش مواجهه و بازداری از پاسخ به شیوه فردی و گروهی در کاهش علایم مبتلایان اختلال وسواس فکری - عملی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        97. بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82ـ81    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        99. بررسی نقش برانگیختگی هیجانی در سوگیری توجه و حافظة بیماران وسواس فکری-عملی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        101. مقایسه میزان اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس و دارو درمانی در درمان بیماران مبتلا به سردردهای تنشی مزمن اردبیل    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        103. بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی– مذهبی برنیمرخ روانی معلولین جسمی زن شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        105. بررسی روایی تشخیص آزمون رورشاخ در گروههای بیماریان افسرده، مضطرب (فراگیر)، وسواسی_جبری و گروه عادی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        107. بررسی اثربخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی دردرمان اختلال افسرده خویی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        109. مقایسة تداعی لغات دور از ذهن، تفکر شهودی و گرایش به روان پریشی در بیماران تحت درمان اسکیزوفرنیا و افراد عادی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        111. بررسی تاثیر رفتار درمانی گروهی بر علایم هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        113. بررسی سوگیری های حافظه ی آشکار و نهان درافسردگی و اضطراب اجتماعی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        115. تاثیر بازیهای آموزشی تمرکز فکر بر کاهش شدت علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        117. تأثیر روش مواجهه وجلوگیری از پاسخ به شیوة خوددرمانی در کاهش نشانه های اختلال وسواس ـ اجبار    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        119. بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگار اجتماعی بیماران زن مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        121. هنجاریابی، پایائی و روائی مقیاس سنجش مانیای یانگ    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        123. مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو، افسردگی عمده با سیمایه روانپریشی، افسردگی عمده بدون سیمایه روانپریشی بستری و گروه بهنجار    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        125. بررسی اثر بخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش غیرحضوری همسران آنها به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        127. بررسی اثر بخشی رویکرد زوج درمانی تغییر سبک زندگی بر رضایت زناشویی زوجین ساکن شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        129. بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام . اس)    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        131. اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت‌های اجتماعی وهراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        133. تاثیر آموزش های شناختی- رفتاری و شناختی- رفتاری مذهبی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهر تهران    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        135. تاثیر گروه درمانی شناختی- انسانگرایی بر افسردگی و هدف در زندگی دانشجویان افسرده دختر دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        137. تأثیرآموزش روش ذهن اگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس-اجباردر زنان شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        139. اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران عروق کرونری قلب شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        141. بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        143. بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه‌ی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهراصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        145. بررسی اثربخشی درمان شناختی –رفتاری گروهی برکاهش احتمال بازگشت در زندانیان وابسته به تریاک زندان گرگان     برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        147. بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        149. بررسی تأثیر گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر بحران هویت نوجوانان شهر قم    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        151. بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال در ریاضیات پایه‌ پنجم ابتدایی شهر یزد    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        153. اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوارفکری دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        155. بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی براسترس و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        157. بررسی تأثیر درمان رفتاری- فراشناختی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگی در جانبازان جنگ عراق علیه ایران    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        159. تأثیر آموزش شناختی رفتاری، بر میزان خصومت و پرخاشگری زندانیان محکوم به شرارت و ایراد ضرب و جرح در زندان اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        161. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر میزان مشکلات رفتاری کودکان آنها    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        163. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس)    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        165. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        167. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش اسنادی بردرک مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        169. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        171. اثر بخشی خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق شهرستان زرند کرمان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        173. تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری بر علایم افسردگی کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطالعه موردی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        175. بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به داروی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        177. مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری، مذهبی و گروه درمانی شناختی-رفتاری کلاسیک بر روابط و رضایت زناشویی بانوان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        179. تأثیر درمان شناختی- رفتاری و خانواده‌درمانی بر افسردگی نوجوانان کرمانشاه    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        181. مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و دارو درمانی بر علائم میگرن مزمن بیماران سرپائی زن اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        183. مقایسه نوروپیسکولوژی بیماران اسکیزوفرنیک و دوقطبی و افـراد عـادی براساس آزمون های استروپ و بنتون    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        185. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ریزش موی بیماران آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        187. اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه ی گروهی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        189. اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس به شیوه گروهی بر اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی و میزان نشانه های بیماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        191. اثربخشی بازآموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی زوجین    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        193. بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان شادکامی، رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        141. مقایسه استفاده ازیک دست و دو دست و تأثیر برتری جانبی در سرعت بریل خوانی دانش آموزان نابینا پایه های چهارم و پنجم ابتدایی    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        143. مقایسه اثربخشی روشهای چند حسی فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        145. تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی بر مشکلات حرکتی کودکان نارساخوان پایه های اول تا سوم مقطع ابتدایی شهراصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        147. بررسی اثر بخشی روش آموزش پاسخهای محوری با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کلامی کودکان اتیستیکی مقطع پیش دبستانی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        149. مقایسه سبکهای دلبستگی در جوانان دارای نقایص بینایی، شنوایی، عقب‌مانده‌ی ذهنی مرزی، تیزهوش و عادی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        151. بررسی اثربخشی آموزش والدین بر میزان علائم نافرمانی در کودکان دارای علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        153. مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        155. اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسرعقب مانده ذهنی مقطع دبیرستان شهر اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        157. مقایسه تاثیر روش های آموزش فرایند و آموزش تکلیف – فرایند بر عملکرد املانویسی در دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم مقطع ابتدایی شهر مبارکه     برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        151. رابطه مشارکت در تصمیم گیری و اعتماد با رفتار مدنی سازمانی، هویت و عدالت سازمانی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        153. بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        155. رابطه بین متغیرهای پیشایند (عدالت سازمانی و جو سازمانی) و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        157. اثر (رابطه) تقاضاها و کنترل شغلی در طراحی شغل بر فشار روانی در شغل و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        159. رابطه شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        161. بررسی رابطة جوّ سازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM
                                        163. تأثیر آموزش مهارت های ادراکی سرپرستان شیفت بر افزایش رضایت و عملکرد شغلی زیردستان آنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان    برای انجام پایان نامه ارشد رواشناسی ایمیل بزنید ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM