برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انجام پایان نامه رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی..
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال مقاله موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است:کارشناسی ارشد دکتری مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی

مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است:- انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com

مشاوره موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است:انتخاب موضوع مقاله پروپوزال در رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی..
انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 

 

 


 
شماره رساله
عنوان - پدیدآور - مشخصات

 
HD 253‎-موجود نیست

    بررسی نیازهای فرهنگی مسافران قطار/ پروانه کرمی.- به راهنمایی محمدمهدی سپهری؛ به مشاوره عادل آذر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 51‎-موجود نیست

    بحران هویت در گذار به جامعه مدنی بررسی رویدادهای فرهنگی از پیش از مشروطه تا دهه پنجاه/ طلیعه خادمیان.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۶.


 
HD 264‎-موجود نیست

    بررسی و مطالعه فعالیت‌های فرهنگی در کانون اصلاح و تربیت تهران و میزان تاثیر آن بر جامعه مددجویان/ سیدخلیل رفیعی طباطبایی.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 85‎-موجود نیست

    بررسی اختلاف نگرش فرهنگی بین دو نسل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با والدین آنان در نیمسال اول ‎۱۳۷۷/ عبداله گلچین‌نیا.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره غلامعلی رمزگویان، ابوالقاسم مرآت.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۷-‎۱۳۷۶.


 
HD 73‎-موجود نیست

    بررسی گرایش دانش آموزان سال سوم دبیرستان به مظاهر فرهنگ غرب " در شهرستان شهریار "/ عذرا داسدار.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره منوچهر قاسمی، هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۷-‎۱۳۷۶.


 
HD 273‎-موجود نیست

    بررسی وضعیت کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال ‎۱۳۵۷ تا آخر اسفند ‎۱۳۷۸/ محمد رنجبری.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره مهردخت وزیرپور کشمیری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 235‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان فارس/ سیدمحسن علوی.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 109‎-موجود نیست

    بررسی تاثیر حمایت‌های اقتصادی - اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ساوه/ عباس زارع اصغری.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره منوچهر جفره، ابوالقاسم مرآت.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 116‎-موجود نیست

    مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره‌وری مدیران/ فرامرز محمدی‌نژاد.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره منوچهر جفره، دکتر مرات.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 108‎-موجود نیست

    نفوذ فرهنگ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی (دهه ۵۰-‎۱۳۴۰ - دانشگاه تهران) (با تاکید بر دوره شریف‌امامی)/ محمدحسن طباطبایی.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره مسعود گلزاری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 111‎-موجود نیست

    نقش فعالیت‌های فرهنگی مدارس در شکل دهی هویت ایرانی دانش آموزان/ منیره ملاصادقی.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره مسعود گلزاری، زهرا عابدی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۸.


 
HD 117‎-موجود نیست

    بررسی عملکرد مدیریت فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران در سال ‎۱۳۷۷/ قاسم احمدی لاشکی.- به راهنمایی باقر ساروخانی؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 278‎-موجود نیست

    بررسی اثربخشی مدیریت جهانگردی بر عوامل موثر در توسعه فرهنگ ایرانگردی/ مهناز فاضلی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 98‎-موجود نیست

    مطالعه و بررسی عملکرد امور تربیتی با موضوع فرهنگ - شهرستان شهرری - دوره متوسطه/ حشمت‌اله قلی‌پور.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره غلامرضا معمارزاده طهران.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 131‎-موجود نیست

    بررسی تطبیقی ویژگی‌های مدیریتی و فرهنگی مدیران امورفرهنگی در جمعیت هلال احمر/ غلامرضا اسدی‌کرد.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره رضا نجف‌بیگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 129‎-موجود نیست

    نقش روشنفکران (حوزوی و دانشگاهی) در ایجاد جامعه مدنی بر محوریت قانون‌مداری (جامعه نمونه: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کاشان و قزوین)/ سعید فائض‌پور.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره سیدامیر طالبیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 243‎-موجود نیست

    نگرش‌سنجی نسل جوان پیرامون حقوق و آزادی‌های مدنی/ هادی کاظمی‌پور.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره صادق زیباکلام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۸.


 
HD 144‎-موجود نیست

    بررسی وضعیت شوراهای آموزش و پرورش در تمرکززدایی نظام مدیریتی آموزش و پرورش/ رضا احراری.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره امیر طالبیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۸.


 
HD 156‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر استقبال تماشاگران فیلم‌های ایرانی در تهران طی سال‌های ۷۷-‎۱۳۷۴/ محسن بیگ‌آقا.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره امیرهوشنگ کاوسی، مجتبی خزایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 167‎-موجود نیست

    بررسی نگرش فرهنگی در مورد زنان و نقش آن در تصدی مشاغل مدیریتی (در راه آهن جمهوری اسلامی ایران)/ فاطمه قربانی.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره امیر طالبیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 170‎-موجود نیست

    بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برای اداره امور فرهنگی/ نسرین عبدالوند.- به راهنمایی محمدمهدی سپهری؛ به مشاوره ابوتراب طالبی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۸.


 
HD 171‎-موجود نیست

    وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن (معاونت دانشجویی، فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)/ شهلا باجول‌زاده.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره‌امیر طالبیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۸.


 
HD 177‎-موجود نیست

    ارزیابی مدیریت برنامه‌های فرهنگی دوران اسارت در حفظ روحیه مقاومت اسرای ایرانی (‎۸ سال جنگ تحمیلی ایران و عراق)/ محبوبه اسماعیلی.- به راهنمایی علی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 178‎-موجود نیست

    بررسی عوامل استرس‌زا در مدیران مدارس استثنایی شهر تهران/ هایده بهبودی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره ابوالقاسم مرآت.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 174‎-موجود نیست

    علل فساد و کجروی‌های کارمندان و مدیران اداری در ایران/ افسر افشاری نادری.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره منوچهر جفره، هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۹.


 
HD 175‎-موجود نیست

    عوامل اجتماعی موثر بر رفتار سیاسی جوانان (دبیرستان‌های شاهد و غیرشاهد ناحیه یک آموزش و پرورش کرج)/ بهرام اکبرپور گنجه.- به راهنمایی علیرضا محسنی تبریزی؛ به مشاوره زهرا برومند، عادل آذر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 200‎-موجود نیست

    ارزیابی میزان تحقق اهداف کانون فرهنگی - تربیتی کوثر/ محمد غلامی آملی.- به راهنمایی علی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره سیدامیر طالبیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 198‎-موجود نیست

    ارزیابی میزان رعایت الگوهای فرهنگ شهری و عوامل موثر بر آن در شهرستان اندیمشک/ امیرحمزه بزرگی‌نیا.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 210‎-موجود نیست

    بررسی ساختار روابط اجتماعی در مرحله گذار به مدرنیته و تدابیر فرهنگی مناسب با آن (باتکیه بر خانواده جامعه شهری ایران)/ مهرانگیز مرتقی قاسمی.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره علیرضا محسنی تبریزی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 195‎-موجود نیست

    بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مدیران دبیرستان‌های شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۷۷-‎۱۳۷۶/ فائزه منشی.- به راهنمایی غلامرضا معمارزاده طهران؛ به مشاوره علی دلاور، زهرا عابدی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.  


 
شماره رساله
عنوان - پدیدآور - مشخصات

 
HD 197‎-موجود نیست

    بررسی همبستگی بین نگرش‌های فرهنگی - اجتماعی طراحان فرش کاشان و رنگ‌ها و طرح‌های مورد علاقه آنان/ حمیدرضا چاکری.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره پریچهر ابراهیمی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۷۹.


 
HD 202‎-موجود نیست

    راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی در شهرستان سنندج/ علیرضا نجفی.- به راهنمایی مهدی تقوی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 209‎-موجود نیست

    شناخت موانع و راه‌حل‌های مشارکت مردم در نظام آموزشی/ سیداحمد زرهانی.- به راهنمایی عبدالله جاسبی؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۶-‎۱۳۷۵.


 
HD 208‎-موجود نیست

    میزان اثربخشی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی مراکز پرورش اسلامی جمعیت هلال احمر از نظر کارگزاران و اولیاء اعضاء/ حمید محلاتی.- به راهنمایی غلامعلی رمزگویان؛ به مشاوره حسن احدی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۷-‎۱۳۷۶.


 
HD 218‎-موجود نیست

    بررسی بستگی فضای سازمان با، باورهای روزمره کارکنان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ فاطمه میرزازاده.- به راهنمایی غلامرضا معمارزاده طهران؛ به مشاوره محمود محمودی مجدآبادی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 228‎-موجود نیست

    بحران فرهنگی و بررسی راهکارهای تدبیر بحران با تاکید بر دیدگاه مدیران فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ فاطمه عزیزآبادی فراهانی.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره غلامرضا معمارزاده طهران، محسن ناظم بکایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 227‎-موجود نیست

    بررسی تفاوت بین نوع و میزان مهارت‌ها و نقش‌های مدیران در سازمان‌های فرهنگی و سازمان‌های غیر فرهنگی همطراز/ فاطمه گائینی.- به راهنمایی غلامرضا معمارزاده طهران؛ به مشاوره حبیب‌الله طاهرپور کلانتری، سیدعباس هاشمی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 226‎-موجود نیست

    بررسی موانع فرهنگی، اجتماعی مشارکت زنان در پست‌های مدیریت فرهنگی/ لیلا اژدری.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 229‎-موجود نیست

    بررسی رابطه بین مولفه‌های فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران در مدارس متوسطه دختران شهرستان جهرم سال تحصیلی ۷۸-‎۱۳۷۷/ مژگان قناعتیان.- به راهنمایی رضا نجف‌بیگی؛ به مشاوره مسعود گلزاری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۹-‎۱۳۷۸.


 
HD 290‎-موجود نیست

    مطالعه تجربی مدیریت فرهنگی - سیاسی، بررسی ارتباط ویژگی‌های فرهنگی اقوام گزیده با وحدت ملی (استان آذربایجان غربی)/ سیدمحمد صحفی.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره عزت‌الله عزتی، محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 292‎-موجود نیست

    بررسی و انعکاس بحران مدیریت فرهنگی پس از دوم خرداد در مطبوعات کشور طی سال‌های ۷۹-‎۱۳۷۶/ نسرین فیوضی اختیاری.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 304‎-موجود نیست

    بررسی مشکلات عمده تصمیم گیری سازمان‌های فرهنگی در استان مازندران از دیدگاه مدیران و کارکنان/ احمدعلی باقری.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره منوچهر جفره.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۷-‎۱۳۷۶.


 
HD 301‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر انگیز خدمت کارکنان هنرستان‌های حرفه‌ای استان گلستان/ غلامرضا بزی.- به راهنمایی غلامرضا معمارزاده طهران؛ به مشاوره مسعود گلزاری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 302‎-موجود نیست

    بررسی میزان تحقق اهداف کانون‌های فرهنگی - تربیتی از دیدگاه دانش آموزان و مربیان در شهر تهران/ محمدرحیم محمدی.- به راهنمایی غلامرضا احمدی؛ به مشاوره زهرا برومند.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۷-‎۱۳۷۶.


 
HD 299‎-موجود نیست

    تحلیل علی مقایسه‌ای شاخص‌های فرهنگی ایران با سایر کشورهای جهان/ سیروس وزیریان.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره محمودرضا محمدطاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 305‎-موجود نیست

    بررسی نیازهای فرهنگی دانش آموزان دبیرستان‌های پسرانه منطقه خلخال و نقش مدیران و مربیان مدارس در حل این نیازها/ مسعود اکبری.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 306‎-موجود نیست

    خاستگاه اجتماعی و خصایص موجود و مطلوب مدیران امور فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ زهرا حیدری.- به راهنمایی باقر ساروخانی؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر، هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 303‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر گرایش برخی از دختران دانشجو به نمادهای تهاجم فرهنگی (پژوهشی در مورد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران)/ ملیحه دانشپور.- به راهنمایی عزت‌الله سام آرام؛ به مشاوره منوچهر جفره.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۷-‎۱۳۷۶.


 
HD 316‎-موجود نیست

    بررسی فعالیت‌های فرهنگی دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد مرکز) در انطباق با نیازهای فرهنگی جوانان/ امجد عابدیان.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره مسعود گلزاری، هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۷۸-‎۱۳۷۷.


 
HD 320‎-موجود نیست

    بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در نگارخانه‌های شهر تهران از دیدگاه مدیران نگارخانه‌ها/ مرتضی شاکری.- به راهنمایی حجت‌الله غنیمی‌فرد؛ به مشاوره غلامحسین نامی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 335‎-موجود نیست

    بررسی چگونگی بنای فرهنگ کارآفرینی در صنایع فلزی (وسایل خانگی)/ پری سلطانی باراندوزی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی، علی نجف‌بیگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 330‎-موجود نیست

    بررسی نقش زنان در مدیریت مراکز فرهنگی با تاکید بر عوامل موثر در اکتساب پست‌های مدیریتی/ ماه‌منظر خاکپور.- به راهنمایی علی بیگدلی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 333‎-موجود نیست

    بررسی و ارزشیابی مدیریت فرهنگسراهای گزیده شهر تهران از دیدگاه خلاقیت‌های هنری/ یگانه آمایه.- به راهنمایی علی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 371‎-موجود نیست

    بررسی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی ایرنا و موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران/ بهروز شهبازپور.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره فریدون وردی‌نژاد، علی دلاور.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 369‎-موجود نیست

    بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت و عدم موفقیت شرکت‌های تعاونی تولیدی در استان تهران با تاکید بر پنج عامل: جمع گرایی، تحصیلات، تجربه، تقدیرگرائی و مسئولیت‌پذیری/ ابوالفضل صفرپور.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره ناصر میرسپاسی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 375‎-موجود نیست

    بررسی میزان تاثیر عوامل انگیزشی بر عملکرد مدیران سازمان‌های فرهنگی شهرستان بم/ معصومه وحیدی.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره غلامرضا معمارزاده طهران.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 378‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی (معاونان پرورشی) در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران/ اردشیر کاظمی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی، محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 377‎-موجود نیست

    بررسی عوامل ایجادکننده تنش در مدیران سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)/ عباسعلی قیومی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی، محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 376‎-موجود نیست

    بررسی نقش مدیران فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در روند جهانی شدن فرهنگ/ فرزانه خردمند.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره سیدعلی‌اصغر کاظمی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 380‎-موجود نیست

    مطالعه و بررسی نقش تبلیغ در گرایش جوانان به دین در ایران (شهر تهران)/ سوسن فرحی زاد.- به راهنمایی غلامعلی رمزگویان؛ به مشاوره سیف‌الله سیف‌اللهی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.  


 
شماره رساله
عنوان - پدیدآور - مشخصات

 
HD 382‎-موجود نیست

    ساماندهی فضاهای شهری و مدیریت فرهنگی مطالعه موردی محله خاک سفید تهران/ شهربانو ناصر.- به راهنمایی باقر ساروخانی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 386‎-موجود نیست

    مقایسه عملکرد رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آلبانی، یوگسلاوی و کرواسی (۱۳۷۹-‎۱۳۷۵) به منظور تبیین الگوی فرهنگی واحد برای اروپای شرقی/ خسرو محتشم.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 390‎-موجود نیست

    بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر شیوه مدیریت (حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)/ نسرین مصلی.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره هاشم نیکومرام، علی‌اکبر افجه‌ای.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 398‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران سازمان‌های فرهنگی شهرستان جهرم و ارائه الگو/ طاهره رحمانیان.- به راهنمایی غلامرضا معمارزاده طهران؛ به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 420‎-موجود نیست

    نقش موسسات فرهنگی در توسعه فرهنگ و هنر کشور از دیدگاه مدیریت مشارکتی و ارائه الگوی مناسب آن/ غلامحسین نفیسی.- به راهنمایی علی بیگدلی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.


 
HD 425‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر کارآیی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حوزه فرهنگی و پژوهشی)/ داود قاسمی.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره اعظم رحیمی‌نیک، ابوالقاسم مرآت.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 436‎-موجود نیست

    ارزیابی عملکرد سازمان‌های غیردولتی در مشارکت فرهنگی و چگونگی حذف موانع موجود/ پروین طحان.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی، محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۱.


 
HD 439‎-موجود نیست

    پژوهشی در زمینه مدیریت امور فرهنگی صنعت جهانگردی در ایران با تاکید بر جهانگردان اروپایی/ ماندانا داروندزاده.- به راهنمایی سیدمهدی الوانی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 440‎-موجود نیست

    بررسی تاثیر فرهنگ و جوسازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی/ فاطمه امین‌پور.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۱.


 
HD 451‎-موجود نیست

    بررسی مدیریت کلان سازمان‌های غیردولتی (NGOS‎) فرهنگی و ارائه الگوی مناسب/ سوسن علائی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 450‎-موجود نیست

    نقش مدیریت‌های فرهنگی در ارتقاء یا تنزل فعالیت‌های فرهنگی/ عزیزاله خردمند.- به راهنمایی محمدرضا محمدطاهری؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 452‎-موجود نیست

    مدیریت استراتژیک در سازمان‌های فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (با استفاده از قاعده چپ مغزی و راست مغزی)/ علی نوری مطلق.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره اعظم رحیمی‌نیک.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 465‎-موجود نیست

    تاثیر مدیران فرهنگی بر تهاجم فرهنگی با توجه به کمبود و امکانات فرهنگی و تولیدات فرهنگی/ عبدالرضا بزرگ‌نژاد نوبیجاری.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره حسین پناهیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۱.


 
HD 474‎-موجود نیست

    بررسی شیوه‌های مدیریتی موجود در مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان لرستان و ارائه الگوی مناسب/ علی رشیدپور.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره حمیدرضا اردلان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 472‎-موجود نیست

    ارزیابی هویت بخشی فعالیت‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران/ میترا آفتاب‌آذری.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 475‎-موجود نیست

    بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مراکز تربیت معلم مشهد/ قدسیه دادرس.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 485‎-موجود نیست

    شناسایی وضعیت فرهنگی زنان کشور(با تاکید بر شاخص‌های آماری)/ فاطمه حاجیان‌مقدم.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی، هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 492‎-موجود نیست

    بررسی عملکرد مدیریت فرهنگی در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما از دیدگاه بهره‌وری/ طیبه کیا.- به راهنمایی سوگند تورانی؛ به مشاوره اعظم رحیمی‌نیک.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 519‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر فرهنگی و مدیریتی در توسعه شرکت‌های تعاونی توزیعی کرج بزرگ/ کیومرث صفدریان شهرضایی.- به راهنمایی محمدمهدی مظاهری؛ به مشاوره حسین پناهیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 518‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر خرسندی شغلی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مورد: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)/ حسن مجابی.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره یحیی علی بابایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 520‎-موجود نیست

    بررسی میزان موفقیت موسسه رسانه‌های تصویری در جلب و جذب مخاطبان (شهر تهران)/ اصغر امیرنیا.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره محمود محمدطاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 720‎-موجود نیست

    مطالعه تطبیقی سیاست خارجی فرهنگی ایران، چین، فرانسه و مصر و ارائه الگوی مناسب برای ایران/ محمد اکبری.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره محمود طاهری، شهناز هاشمی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 721‎-موجود نیست

    بررسی اثربخشی رشته‌های تحصیلی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر مدیریت آنان در کشورهای آفریقایی (۷۳-‎۱۳۸۲) و ارائه الگوی مناسب برای آینده/ محمدعلی شاه‌حسینی.- به راهنمایی احمد تمیم‌داری؛ به مشاوره سیدعلی‌اکبر احمدی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۳.


 
HD 734‎-موجود نیست

    بررسی ویژگی‌های مطلوب مدیران فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و مقایسه آن با ویژگی‌های موجود/ محسن روحی.- به راهنمایی شهناز هاشمی؛ به مشاوره حسین پناهیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 744‎-موجود نیست

    مدیریت فرهنگی از دیدگاه نهج‌البلاغه/ ابراهیم نکو.- به راهنمایی اسماعیل منصوری لاریجانی؛ به مشاوره محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 748‎-موجود نیست

    فرهنگ تغذیه و عوامل اجتماعی آن؛ (مطالعه نظری همراه با پژوهشی در بین خانواده‌های ساکن در منطقه مبارک‌آباد تهران)/ ملیکا هادی‌پور.- به راهنمایی باقر ساروخانی؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 749‎-موجود نیست

    مهندسی تدریجی فرهنگ جهت تکوین جامعه باز/ فرشید مرادیان.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره علی‌اکبر فرهنگی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 752‎-موجود نیست

    مدیریت فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم/ سیدعظیم موسوی.- به راهنمایی اسماعیل منصوری لاریجانی؛ به مشاوره محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 525‎-موجود نیست

    بررسی سیاست گذاری در مدیریت کلان فرهنگی ایران (شورای انقلاب فرهنگی)/ محمدرضا باقری میاب.- به راهنمایی محمدمهدی مظاهری؛ به مشاوره شهلا باقری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۱.


 
HD 539‎-موجود نیست

    مدیریت میراث فرهنگی با تاکید بر انتخاب الگوی مدیریت مبتنی بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان میراث فرهنگی کشور/ مهدی اکبری.- به راهنمایی سیدعلی‌اصغر میرفتاح؛ به مشاوره هاشم نیکومرام، سیدمحمد بهشتی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.  


 
شماره رساله
عنوان - پدیدآور - مشخصات

 
HD 546‎-موجود نیست

    بررسی موانع موثر بر امر پژوهش در حوزه مدیریت امور فرهنگی از دیدگاه معلمان (شهرستان ملکان)/ احمدعلی مقتدرزاده ملکی.- به راهنمایی علی‌اصغر کاظمی؛ به مشاوره محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 553‎-موجود نیست

    تعیین نیازهای آموزشی مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه مدیریت امورفرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی/ تیمور آزادیان.- به راهنمایی علی بیگدلی؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۱.


 
HD 556‎-موجود نیست

    بررسی نقش رسانه‌ها در جهانی شدن فرهنگ/ علی‌اکبر رضایی.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 557‎-موجود نیست

    بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه هنری قرآن کریم (۷۶-‎۱۳۷۲)/ امیر اشراقی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی، محمدمهدی پورگل.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 560‎-موجود نیست

    بررسی وضعیت و موانع موثر بر مشارکت فرهنگی جوانان در استان مازندران با تاکید بر شهرستان ساری/ نجف دوانلو.- به راهنمایی جعفر دارابی؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 563‎-موجود نیست

    بررسی رابطه بین شیوه مدیریت در سازمان‌های فرهنگی و میزان شناخت جوانان از فرهنگ ایران و گرایش آنان به فرهنگ غربی در شهرستان اردبیل/ نورالدین امامی.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۰.


 
HD 580‎-موجود نیست

    تحلیلی بر عملکردهای یک مجموعه فرهنگی و هنری با رویکرد مدیریت بر ارائه آثار هنری معاصر "موزه هنرهای معاصر تهران"/ وجیهه صادقیان.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره حسین پناهیان.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 589‎-موجود نیست

    بررسی عملکرد مدیریت امور آموزشگاه‌های هنری تهران از بعد اقتصادی از سال ‎۱۳۷۵ تا کنون/ فرهنگ محمودزاده.- به راهنمایی حجت‌الله غنیمی‌فرد؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 592‎-موجود نیست

    بررسی علل عدم موفقیت فعالیت‌های فرهنگی بین المللی در سازمان‌های دولتی موازی/ مریم لر.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 599‎-موجود نیست

    بررسی ساز و کارهای بازاریابی مینیاتور در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه الگوی مناسب برای آن/ سکینه باقری.- به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی؛ به مشاوره پرویز اسکندرپور خرمی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 613‎-موجود نیست

    تاثیر جهانی شدن بر تحولات مدیریت فرهنگی/ کامبیز شیخی.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 619‎-موجود نیست

    بررسی شیوه‌های جلب اعتماد جوانان به اخبار غیرورزشی تلویزیون از دید دانشجویان و اساتید دانشکده صدا و سیما/ محمد عظیمی طرقدری.- به راهنمایی محمدرضا محمدطاهری؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 621‎-موجود نیست

    برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) به منظور بهره‌وری از بازنشستگان حوزه فرهنگ و هنر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) با نگرش منابع انسانی/ فاطمه هدایتی‌راد شیرازی.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 626‎-موجود نیست

    راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با رویکردی بر محصولات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمهوری تاجیکستان/ قدرت‌الله یوسفی.- به راهنمایی احمدعلی یزدان پناه؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.


 
HD 640‎-موجود نیست

    نقش مدیریت بر پدیده‌های فرهنگی در گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران پس از انقلاب/ حسین یاسین.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 644‎-موجود نیست

    بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی زن سازمان صدا و سیما/ مریم السادات میرمحمدی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 646‎-موجود نیست

    بررسی راهکارهای عملی مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگ‌های منحط در عصر جهانی شدن/ راشد جعفرپور کلوری.- به راهنمایی مسعود گلزاری؛ به مشاوره محمدمهدی مظاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 649‎-موجود نیست

    بررسی وضعیت نشر کتاب در استان تهران طی سال‌های (۱۳۸۰-‎۱۳۷۸) و ترسیم وضعیت مطلوب/ سهیلا کیاسی.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره سیدعبدالحمید احمدی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 656‎-موجود نیست

    بررسی علل فرهنگی عقب ماندگی مسلمین/ زهرالسادات ارشاد.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره اعظم رحیمی‌نیک.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 657‎-موجود نیست

    بررسی شیوه‌های مدیریتی کنترل مواد مخدر و ارزیابی میزان آگاهی جوانان از سوء مصرف مواد مخدر/ حسن سعیدی.- به راهنمایی محمودرضا محمدطاهری؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 671‎-موجود نیست

    بررسی نظام انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی در بخش‌های فرهنگی کشور/ سیدیحیی عظیمی.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.


 
HD 675‎-موجود نیست

    بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران مدارس شاهد تهران/ علی ندیری.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره زهرا برومند.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 679‎-موجود نیست

    تجزیه و تحلیل نحوه فعالیت مجتمع‌های فرهنگی و هنری (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح عملکرد/ نسرین جوادی.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 702‎-موجود نیست

    بررسی تحول فرهنگی ایجاد شده در انتخابات نهم اسفند شوراهای اسلامی/ علی شاه‌حسینی.- به راهنمایی محمد سلطانی‌فر؛ به مشاوره محمود محمدطاهری.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 703‎-موجود نیست

    بررسی شیوه‌های مدیریتی موجود در شرکت‌های برگزار کننده نمایشگاه‌های بین المللی در ایران و ارائه الگوی مناسب بر مبنای مدیریت امور فرهنگی/ نادر جبلی.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره اعظم رحیمی‌نیک.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 754‎-موجود نیست

    صادرات محصولات فرهنگی و نقش آن در جهانی سازی/ محمدرضا سابقی.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی؛ به مشاوره احمد روستا.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


 
HD 756‎-موجود نیست

    بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی اثربخشی عملکرد شرکت فاضلاب تهران/ تکتم فرمانفرمایی.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره اعظم رحیمی‌نیک.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۳.


 
HD 778‎-موجود نیست

    تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) بر تحولات فرهنگی/ فاطمه کبیری‌فر.- به راهنمایی داوود کریم‌زادگان مقدم؛ به مشاوره هوشنگ فرخجسته.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 790‎-موجود نیست

    نقش و ویژگی‌های نظام اطلاع رسانی در توسعه عملکرد مدیریت فرهنگی صنایع دفاعی منطقه اصفهان و ارائه راهکارهای موثر/ نصرالله نقنه.- به راهنمایی حسین پناهیان؛ به مشاوره محمد سلطانی‌فر.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


 
HD 788‎-موجود نیست

    بررسی اثرات پروژه شهر سالم در شهرری و برنامه ریزی موثر جهت توسعه آن در مناطق تهران/ سیدصادق اوالی.- به راهنمایی زهرا برومند؛ به مشاوره خدیجه همای صالحی.- کارشناسی ارشد (- موضوع جدید برای مشاوره انجام  پایان نامه جدید قابل ارائه است: roya64.ahmadi@gmail.com  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی) ؛ ‎۱۳۸۲.