برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

لیست پروپوزال و پایان نامه شماره 30 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

پروپوزالهای زیر برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله موجود است 

برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله عنوان موضوع و رشته خودتان را ایمیل بزنید


ایمیل: roya64.ahmadi@gmail.com

و سایت اصلی مدیریت دپارتمان:

www.fulltext.blogsky.comلیست عناوین در ادامه مطلب

همراه با تنظیم قرارداد


 1. بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/الهیاری/ دکتر نمازی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 2. بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورتهای مالی و ارائه مدلی جهت پیش بینی سود کاردان,بهزاد حسابداری دکتری تخصصی تهران   86/12/21    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 3. بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران  فعال  قیومی,علی رشته حسابداری  تهران 86/11/06    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 4. بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر و فاداری مشتریان حوزه خدمات بانکی براساس مدل کارا. بررسی موردی: بانک اقتصاد نوین, /سیروس گرانمایه یگانه؛ به راهنمایی: نسرین جزنی؛ استاد مشاور: منیژه قره‌چه. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 86.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 5. تعیین تخصیص بهینه مانده گاز طبیعی (تفاضل مصارف داخلی و عرضه کل گاز طبیعی) جهت تزریق به چاه‌‌های نفت و صادرات ‬ علی‌اصغر اسماعیل‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 6. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ص‍اب‍ری‌، م‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 7. تعیین مدل بهینه پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مهدی صابری/ دکتر مهدوی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 8. طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه‌ی حیات شرکت, /فرهاد دهدار؛ به راهنمایی: محمد علی آقایی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی، - عادل آذر. / (دکترای تخصصی)--تربیت مدرس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 86.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 9. کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران/ رامین زراعتگری/ دکتر نمازی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 10. محاسبه هزینه تمام‌شده خدمات تشخیصی و تصویری در مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی‌نژاد وابسته به علوم پزشکی بابل در سال ۱۳۸۴ محمدرضا عادل‌ مشهدسری ؛ استاد راهنما علی‌محمد احمدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 11. مقایسه توانایی مدلهای اوهلسان و التمن در پیش‌بینی توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران خالد شیخی ؛ استاد راهنما احمد یعقوب‌نژاد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 12. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (EVA) و ارزش‌اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الای‍ش‌ ش‍ده‌ (REVA) در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- گ‍وی‍ن‍ده‌، ک‍م‍ال‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۶.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 13. مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش (REVA) شده در رابطه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار/ کمال گوینده/ دکتر مهدوی/ 86    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 14. ویژگیهای غیر مالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۱ الی ۸۴‏‬ پژوهشگر علی محمودی؛ استاد راهنما زهرا لشگری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 15. ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده در صنعت فرش (فرش دستباف) بهمن عبدی گلزار؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست حقیقی‏    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 16. ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی (گردو و بادام) حسین جلیل‌پور صابرجوی ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 17. ارزیابی رتبه¬بندی شرکتها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری و مقایسه آن بار رتبه بندی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران گنجی,حمیدرضا رشته حسابداری کارشناس? ارشد 87/07/06    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 18. امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی (فنی) در پیش بینی روند حرکت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار در تهران/ سید تیمور تقی زاده شیلوه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 19. بررسی ارتباط بین صادرات و بازده سهام ../ رحیم پارساوند     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 20. ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ آت‍ی‌ س‍ه‍ام‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ه‍دی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)،۱۳۸۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 21. بررسی امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری / محمد سعید سبحانی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 22. بررسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم کارنامه متوازن در شرکت واگن پارس اراک / سعید دربندی فراهانی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 23. بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری اصغر اسدیان اوغانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی یزدی ؛ استاد مشاور فرزانه حیدرپور.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 24. بررسی تبیین عوامل موثر بر الگوی ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید محمد رضایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 25. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ روش‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و ب‍ازده‌ آت‍ی‌س‍ه‍ام‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍ج‍ف‍ی‌ع‍م‍ران‌، م‍ظاه‍ر. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌،ح‍م‍ی‍د. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)،۱۳۸۷.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 26. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ درش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ح‍م‍ی‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍ادم‍ش‍اور: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌،۱۳۸۷    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 27. بررسی رابطه بین کیفیت سودو نوع سهام (سود نقدی و سهمی ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / علی رضا نوری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 28. بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / حمید رضا نوری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 29. بررسی رابطه کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری با نحوه قطعیت مالیات شرکت‌ها    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 30. بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر بازده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محسن انصاری‌ مهیاری ؛ استاد راهنما مهدی مرادزاده‌ فرد ؛ استاد مشاور زهرا لشگری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 31. بررسی رابطه هزینه بدهی و کیفیت ارقام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منوچهر خمسه ؛ استاد راهنما زهرا پورزمانی ؛ استاد مشاور قدرت‌الله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 32. بررسی رابطه‌ی سطح افشاء و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شیرزاد نادری ؛ استاد راهنما زهرا لشگری ؛ استاد مشاور محمد قسیم عثمانی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 33. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان از گزارش حسابرسان مستقل٬ از دیدگاه تئوری رفتاری رحیم بنابی‌قدیم؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 34. بررسی کیفیت آموزش حسابداری از منظر اساتید در دانشگاه‌های آزاد اسلامی محمدمهدی قلی‌زاده ؛ استاد راهنما ابوالفضل قدیری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 35. ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍وث‍ر ب‍رض‍ری‍ب‌ P/E در ب‍ورس‌اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍وذری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۷    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 36. ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اع‍لان‌ س‍وده‍ای‌ ف‍ص‍ل‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍ی‍ات‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۷.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 37. بررسی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارشهای حسابرسی بر بهبود کیفیت عملیات حسابداری / علی احمدزاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 38. بررسی موانع اجرایی سیستم هزینه یابی هدف در شرکت واگن پارس اراک / رحمان کریمی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 39. بررسی موانع تعیین بهای تمام‌شده پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها و ارائه راهکار مناسب جمشید پیک‌فلک ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 40. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود در خ‍ص‍وص‌پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍وده‍ای‌ آت‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رض‍ری‍ب‌ پ‍اس‍خ‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- رای‍گ‍ان‌، اح‍س‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ح‍م‍ی‍د. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا. ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)،۱۳۸۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 41. بررسی اثر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری در گزارشهای درونی سازمانی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای تولیدی واقع در شرکتهای صنعتی استان اذربایجان شرقی/ حسین قویدل پیراقوم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 42. بررسی اثرات ریزساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران،" تهران، 1387. پویان فر، احمد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 43. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ احسان کرمانی/ دکتر نمازی/87    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 44. بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر حسب قسمتهای مختلف واحد تجاری (اجرای استاندارد 25 حسابداری) بر روند قیمت سهام و حجم معاملات سهام شرکتهای سهامی عام ایرانی/ رامین دیندار حور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 45. بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با مدل موجک،" تهران، 1387. شمس، شهاب الدین،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 46. بررسی موانع بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های کشت و صنعت استان خوزستان/ محسن فرهی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 47. پیاده سازی الگوی  آلتمن در صنایع نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  / عباس امامی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 48. پیش‌بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)/ کاظم گودرزی/ دکتر مهدوی/ 87    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 49. تعیین رابطه بین سطح افشای و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده ..../ جلال بیننده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 50. راب‍طه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ در ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- آزاد، ع‍ب‍دال‍ه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رض‍ازاده‌، ج‍واد. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍ائ‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌.ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)،۱۳۸۷.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 51. ماهیت فقهی و کارکرد بانکی عقد استصناع و معرفی اوراق استصناع ابزاری برای سیاست مالی و پولی ،" مفید، 1387. نظرپور، محمدنقی،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 52. محاسبه و تحلیل هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی شهید سهرابعلی بخشی شهرستان شهریار- ۱۳۸۵ رضا اسماعیلی ؛ استاد راهنما فربد عبادی‌فرد آذر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 53. مقایسه‌ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت‌ها/ انور بایزیدی/ دکتر محمود آبادی/ 87    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 54. نقش ارزش‌افزوده اقتصادی و نقدی در پیش‌بینی سود و خطای پیش‌بینی سود مجتبی باقری ؛ استاد راهنما غلامرضا کردستانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 55. بررسی مشارکت زنان در حرفه حسابرسی داخلی در ایران از دیدگاه حسابرسان مستقل / حمید رضا سهرابی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 56. اتاق پایاپای اسناد بانکی (کلرینگ) و نقش بانک مرکزی/ محمدرضا شکرانی.- کارشناسی ارشد (مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) . محمدرضا شکرانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 57. اثر اعطای حق خرید سهام جدید از محل افزایش سرمایه بر نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علیرضا غیاثی.- به راهنمایی دکتر طالبی با مشاوره استادمشاور: دکتر وکیلی فرد.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) . علیرضا غیاثی.- به راهنمایی دکتر طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 58. ارتباط بین نسبتهای مالی باقیمت سهام در صنعت سیمان بین سالهای ‎۷۲ تا‎۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران/ منصور یزدانیان.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: محمدابراهیم قربانی فرید.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 59. ارتباط تغییرات اقلام صورتهای مالی با تغییرات قیمت سهام/ پرویز تاجیک.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 60. ارزشیابی اثر بخشی سیستم پرداخت پاداش افزایش تولید در شرکت هپکو / زیبا نوری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 61. ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدلهای ارزش افزوده اقتصادی وجریانهای ازاد نقدی و تعیین شکاف قیمت وارزش سهام., /ناصر ایزدی نیا؛ به راهنمایی: محسن دستگیر؛ استاد مشاور: علی ثقفی، حمید خالقی مقدم. / (دکترای تخصصی)--علامه طباطبایی -د انشکده حسابداری و مدیریت -گروه حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 62. ارزی‍اب‍ی‌  ک‍ی‍ف‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ی‍خ‌ح‍س‍ن‍ی‌، غ‍ی‍اث‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‌ب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 63. ارزی‍اب‍ی‌ س‍ود در ح‍س‍اب‍داری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ت‍ح‍ق‍ق‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- واع‍ظ، ع‍ل‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌،ع‍ل‍ی‌؛ ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 64. ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اعظم مهتدی؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: علی رحمانی. / ()--الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 65. ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداری تهران مقدس پور,هنگامه دانشکده  مدیریت کارشناس? ارشد 0    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 66. ارزیابی رابطه بین سیستم کنترل بودجه ای و سیستم کنترل اموال غیر مصرفی (دارای های ثابت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ایران, /شهره جنابی دهکردی؛ به راهنمایی: جعفر باباجانی. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 67. ارزیابی رشته حسابداری بازرگانی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق الگوی ارزشیابی(سیپ), /شهروز فرجاد بیله سوار؛ به راهنمایی: فریده آل آقا؛ استاد مشاور: نوروزعلی کرمدوست. / ()--تهران-روانشناسی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 68. ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی منطقه آزاد کیش جذب سرمایه های خارجی - ایجاد اشتغال/ قباد مشیر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 69. ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود عملیاتی نقدی (مدل CVA ) و برسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده) سهام طی سالهای 82-78, /مهدی حیدری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: ساسان مهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 70. ارزیابی عوامل موثر بر حجم تسهیلات ارائه شده بوسیله بانک کارگشائی/ مرتضی ترکاشوند.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 71. ارزیابی لیزینگ سنتی(مالی)در مقایسه با قوانین و دستورات اسلامی و استانداردهای بین المللی, /انسیه مسیح زاده. / ()--حسابداری و مدیریت تهران مرکز.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 72. اصول حسابداری صنعتی, / مهرنوش دوامی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 73. اصول حسابداری مدیریت, / شهناز خراسانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 74. اصول حسابداری و اعمال آن در کشورهای اروپائی, / عباس مرصع‌نشان. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 75. اصول متداول حسابداری, / محمدرضا حاجی‌علیخانی. /  () -- علامه طباطبایی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 76. الزامات سازماندهی به شکل هلدینگ برای سیستم مالی شرکتها در ایران, / عباس صالح اردستانی؛ به راهنمایی: حسین عبده تبریزی. /  () -- علامه طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 77. امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای لوازم خانگی بورس اوراق بهادار تهران, /عصمت سادات کمالی شهری. / ()--الزهرا - علوم اجتماعی و اقتصادی - حسابداری.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 78. اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان شرکت رامک با رویکرد فازی, /سید مهدی حجازی؛ به راهنمایی: محمدرضا حمیدی‌‌زاده؛ استاد مشاور: بهروز دری. / ()--شهید بهشتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 79. انگور و تکنولوژی تولید کشمش در کاشمر, /اعظم دلاور. / ()--سیستان و بلوچستان.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 80. اه‍م‍ی‍ت‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ح‍س‍اب‍رس‌و ان‍گ‍ی‍زه‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ح‍رم‍ی‌، ب‍ه‍رام‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 81. آثار قضاوتی معیارهای مشترک و غیر مشترک کار ناصر متوازن ..... /  محمد فرجی آستانه     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 82. آی‍ا در ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ارش‍ادی‌ از طری‍ق‌وض‍ع‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‍ه‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ن‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ره‍ای‍ی‌ از واب‍س‍ت‍گ‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- درس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ ش‍ه‍ی‍دی‌،م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 83. بخش عملکرد بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار ) در قیمت گذاری سهام هنگام ..../ شکوفه نکویی زاده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 84. برآورد نیازهای مالی بخشهای عمومی و خصوصی از دانشگاهها در زمینه آموزش محتوایی/ زینب سجادی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 85. بررس? دلایل عدم انتشار گزارش ها? مال? شرکت ها? پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکت ها, /آتری نادرپور؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری؛ استاد مشاور: کامبیز فرقاندوست حقیقی. / ()--الزهرا.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 86. بررسی  اثر اعلان تقسیم سود نقدی بر بازده سهام عادی/ فتاحی - مهدی قلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 87. بررسی  ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیم سازی/خلیلی ثمرین - رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 88. بررسی  ارزش افزوده اطلاعات حسابرسی شده از دیدگاه /نجاتیان - هادی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 89. بررسی  عوامل موثر بر گزارشگری اطلاعات زیست محیطی/عفتی - مسعود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 90. ب‍ررس‍ی‌ "م‍رب‍وط ب‍ودن‌" و ق‍اب‍ل‌ ف‍ه‍م‌ ب‍ودن‌" اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود دری‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ ه‍م‍راه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍س‍گ‍ری‌، س‍ع‍ی‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، اب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 91. بررسی اثر بخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش/اعلمشاهی - محمد علی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 92. ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍وارد م‍طروح‍ه‌ در گ‍زارش‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ب‍رت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍دی‍ران‌ واح‍ده‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:اس‍لام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 93. ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- آق‍اج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 94. بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با نسبت های سود آوری (EVA)/ علی اصغر عامری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 95. بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات قیمت سهام ..../ مسعود ابراهیمی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 96. بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام عملیاتی صورت سود و زیان و تغییرات بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن / داود گرجی زاده بایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 97. بررسی ارتباط بین نسبت ارزش  دفتری ئ ارزش بازار سهام/ بیک - مرضیه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 98. بررسی ارتباط بین نسبت های مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن / داریوش مختاری کجوری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 99. بررسی ارتباط شاخصهای عملکرد حسابداری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن/ فرهاد جابر زاده     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 100. بررسی استراتژیهای تجاری بر رشد و کیفیت عایدات در شرکت/زرگر باشی طوسی - جواد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 101. بررسی اطلاعات نامتقارن و ارتباط آن با سیاست تقسیم سود (شرکت های صنعتی )/ حسین نسل موسوی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 102. ب‍ررس‍ی‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ (ب‍ازرس‍ان‌ ق‍ان‍ون‍ی‌) ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌م‍وج‍وده‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍ه‍م‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 103. بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)در کارخانه واگن پارس / سید حمید رضا امینی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 104. بررسی امکان پذیری برقراری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت ماشین سازی اراک ..../ مجید نعیمی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 105. بررسی امکان سنجی اجرای حسابداری مدیریت در دستگاههای اجرایی استان چهارمحال و بختیاری / بهاره طالبی دهکردی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 106. ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ا در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ف‍رازم‍ن‍د، ب‍ه‍رام‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 107. ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ح‍س‍اب‍داری‌ از س‍ال‌ ۷۵ ال‍ی‌۷۸ . ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ب‍اق‍رزاده‌چ‍چ‍ک‍ل‍وی‍ی‌، س‍ع‍ی‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌.ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 108. ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ روش‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ درواح‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ن‍س‍اج‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دول‍ت‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍اک‍وئ‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ک‍اک‍وئ‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 109. بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای ...../ حسین جهانگیر نیا     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 110. بررسی تاثیر انتشار گزارشهای مالی میان دوره ای بر قیمت/رضائی - جواد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 111. بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها / لیلا آبسالان     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 112. بررسی تاثیر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت بر بهبود عملکرد شرکت ها / وحید غفاری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 113. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ر ک‍ش‍ف‌ خ‍طاه‍ای‌ ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ چ‍رخ‍ه‌ م‍ع‍ام‍لات‌ اه‍داف‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ه‍ران‍ی‌، ک‍اوه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌، ۱۵۰ص‍ف‍ح‍ه‌.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 114. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍داوم‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍وش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌،ع‍ل‍ی‌؛ ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 115. بررسی تاثیر تغییرات نسبت های مالی بر قیمت سهام ..../ حمید نجفی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 116. بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتها در ایران/ شهرکی - محمد رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 117. بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن / کشت کار رجبی - مهناز     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 118. بررسی تاثیر عدم افشای اطلاعات بر بروز حباب قیمتی در بازار سرمایه / زهرا میر اشرفی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 119. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ش‍ار ب‍ودج‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌.دک‍ت‍ری‌- م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، س‍اس‍ان‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 120. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍روج‍ی‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ذک‍ور در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ل‍ی‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ج‍م‍ال‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ازاری‍زدی‌، م‍ح‍م‍دع‍رب‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 121. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‍ه‍ا، ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‍ه‍ای‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌م‍وج‍ودی‍ه‍ا (در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌).ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍س‍ک‍ران‍ی‌، داود.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌،ع‍ب‍اس‌؛ وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 122. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ام‍ر ب‍ه‌ گ‍روش‍ی‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ورس‍ی‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ن‍ص‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌،م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 123. بررسی تحلیل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای تولیدی/ لاری دشت بیاض - محمود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 124. بررسی تحلیل کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABCدر شرکت/ محمد رضا برناچر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 125. بررسی تحلیلی سری زمانی سود حسابداری و قیمت سهام/پاکدوست - رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 126. بررسی تحلیلی عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکت های/ عوض زاده فتح - فریبرز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 127. بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از شاخص ها / لقمان حاتمی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 128. ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ول‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ ب‍ا ش‍رای‍ط واق‍ع‍ی‌ طراح‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ه‍م‍ای‍ون‌، س‍ی‍اوش‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ م‍ی‍رزائ‍ی‌اه‍رن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌.ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 129. بررسی تطبیقی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی به منظور ارزیابی / محمد قربان مهری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 130. بررسی توان متغییرهای کلان اقتصادی در پیش بینی سود/قتحانی - علی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 131. ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ش‍ی‍لات‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ه‍دوی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 132. بررسی رابطه بازده سهام با متغییر های حسابداری در جامعه/رحیمی آشتیانی - امیر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 133. بررسی رابطه بین اظار نظر حسابرسان نسبت به صورت های مالی بازده سهام / حسن اسماعیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 134. بررسی رابطه بین اهرم مالی با ریسک سیستماتیکB و بازده/سفری جویباری - حسن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 135. بررسی رابطه بین بودجه پیش بینی شده و عملکرد آن در شرکتهای پذیرفته شده / علی سبحانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 136. بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و جریان نقد شرکتها/اسکندری - مهدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 137. بررسی رابطه بین تغییرات سود نقدی سهام و کیفیت سود/کربلائی محمدی - ژیلا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 138. بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و میزان بدهی /رضوانی راز - کریم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 139. بررسی رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیت ها/ستوده - مسعود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 140. بررسی رابطه بین رشد سرمایه در گردش و دارایی ها/حیدری - عیسی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 141. بررسی رابطه بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام/ اکبری - حسین    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 142. بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیستمهای مالی/زمان پور - علیرضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 143. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در اداره امور مالیاتی / سید حسن حسینی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 144. بررسی رابطه بین نسبت های اهرم مالی و سود خالص و بازده دارایی های در شرکت های ..../ غلامرضا شاطری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 145. بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکت های در بورس اوراق / صادق یوسف نژاد     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 146. بررسی رابطه فرصت رشد با سطح بدهی و جریانهای نقد/ جعفری دهکردی - حمید رضا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 147. بررسی رابطه میان عملکرد و پ / تنوی شرکت های سرمایه گذاری با بازده سهام/ محمد خان محمدی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 148. بررسی رابطه ی بین کیفیت سود با نسبت قیمت به سود هر سهم/جنت فریدونی - مصطفی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 149. ب‍ررس‍ی‌ رع‍ای‍ت‌ ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ای‍ران‌ ت‍وس‍طش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- زواری‌رض‍ای‍ی‌، اک‍ب‍ر.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 150. بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از روشهای سری/داوود زاده - عباس    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 151. بررسی روابط اقلام تعهدی با جریانهای نقدی و عملیاتی/مرتضی پور - هوشنگ    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 152. بررسی روابط سود جریان های نقدی با ارزش شرکت/ قربانی - آرش    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 153. بررسی ساختار و رفتار هزینه ها در شرکتهای تولیدی پذیرفته/نعمت الهی - معصومه    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 154. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در دام‍داری‌ه‍ای‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ص‍ال‍ح‌ن‍ژادح‍س‍ن‌.، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌؛ ص‍دق‍ی‌،ع‍ب‍اس‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 155. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ چ‍ای‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍ج‍ادی‌، اص‍غ‍ر.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌،ع‍ب‍اس‌؛ وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 156. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ و گ‍ازطب‍ی‍ع‍ی‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ث‍ق‍ف‍ی‌،ع‍ل‍ی‌؛ ق‍رب‍ان‍ی‌ف‍ری‍د، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 157. ب‍ررس‍ی‌ ص‍ورت‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ در ای‍ران‌.ف‍وق‌ ل‍ی‍س‍ان‍س‌- دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌؛ ث‍ق‍ف‍ی‌،ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 158. بررسی طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد ارزیابی متوازن در واگن پارس / صابر بوالحسنی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 159. بررسی علل عمده وجود اختلاف ما بین سود حسابداری و سود  مشمول مالیات اشخاص حقوقی/ رحمان موثق     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 160. بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته/طوسی - سعید    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 161. بررسی عوامل موثر بر کیفیت سرعت های مالی / عین افشار - حامد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 162. بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه گذاری/ یزدانی پرانی - محمود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 163. بررسی عوامل موثر در انتخاب بهینه نرم افزار های حسابداری ..../ خربات کریم فر     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 164. بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک رفاه/داوودی کسبی - علی اصغر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 165. بررسی قیمت سهام در عرضه اولیه بورس اوراق/ نهاوندی - احسان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 166. بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورتهای مالی/خلیل زاده آذربایجانی - حسن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 167. بررسی محتوای فزاینده اطلاعات مخارج سرمایه ای در جامعه / رفیعی - کیوان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 168. بررسی مدیریت نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس/ حاجی زاده - پرویز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 169. بررسی مقایسه ای  رتبه بندی شرکت های بر اساس نسبت های اهرم مالی  و شاخص / محمد طاهری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 170. بررسی مقایسه ای نرخ بازدهی بیمه مسئولیت در صنعت بیمه ..../ خدا کرم انصاری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 171. بررسی مقایسه ای نرخ بازدهی بیمه مسئولیت در صنعت بیمه ..../ خداکرم انصاری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 172. بررسی مقایسه روش های بهای تمام شده صنایع ریلی و انتخاب روش مناسب / فاطمه نوری     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 173. بررسی موانع و مشکلات استفاده از اینترنت در گزارشهای مالی شرکت ها / علی رضا عابدین پور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 174. بررسی میزان بکارگیری روشهای بودجه بندی سرمایه ای / مجید داداشی نسبت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 175. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍رد ب‍رخ‍ی‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍دار ی‌ درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دول‍ت‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ آن‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س-‌ن‍ص‍ی‍رزاده‌، ف‍رزان‍ه‌. - اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 176. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و م‍واردک‍ارب‍رد آن‌ در ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌م‍س‍ت‍ق‍ل‌، م‍ت‍وس‍ط و ک‍وچ‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ث‍ن‍اء س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- س‍م‍اوات‍ی‌، ژی‍لا. اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 177. بررسی نقش سود جاری و سود پیش بینی شده بر بازده سهام/شیر خانی - ابوالفضل    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 178. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ در ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ن‍اف‍ی‌، ن‍ق‍ی‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 179. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ب‍ودج‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌دول‍ت‍ی‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍اه‍وردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: وث‍وق‌، ع‍ل‍ی‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور: ص‍دق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌؛س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار. ت‍ه‍ران‌، .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 180. بررسی هموار سازی سود و نحوه عملکرد سهام در عرضه عمومی اولیه  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / عبد الله ذبیع زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 181. بررسیی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران/اسکندر لی - طاهر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 182. بررسی اثر تغییرات سود سالانه شرکتهای صنایع غذائی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تغییرات بازده سهام آنها طی سنوات ‎۷۵ تا ‎۷۸/ نادر بیک محمدلو.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 183. roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com