برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

لیست پروپوزال و پایان نامه شماره 28 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

پروپوزالهای زیر برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله موجود است 

برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله عنوان موضوع و رشته خودتان را ایمیل بزنید


ایمیل: roya64.ahmadi@gmail.com

و سایت اصلی مدیریت دپارتمان:

www.fulltext.blogsky.comلیست عناوین در ادامه مطلب

همراه با تنظیم قرارداد 1. تهیه و تولید برنامه حسابداری کریست خلعتیان؛ استاد راهنما کامران لایقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 2. دلایل عدم اجرای سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع تولیدی ایران ( با تمرکز در صنایع تولیدی مستقر در استان خراسان )‬ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 3. سیستم تعیین قیمت خرید قطعات خودرو / پایان‌نامه () -- علوم و فنون مازندران، 79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 4. طراحی سیستم حسابداری قیمت تمام شده در صنایع تولید غلتکهای نورد (شرکت ایران غلتک) مهدی معدنچی زاج ؛ استاد راهنما عباس صد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 5. طراحی معیارهای ارزیابی کارایی در موسسات درمانی, / بتول زارعی؛ به راهنمائی : اسلامی‌بیدگلی /  () -- تهران، دانشکده مدیریت ، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 6. عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایة شرکت‌های ایرانی،" آزاد اسلامی، 1379. میری، سیدحسین    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 7. کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌های اقتصادی استان فارس، مورد صنایع غذائی و بهداشتی محمدامین اسدسنگابی ؛ استاد راهنما مهدی ابزری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 8. مطالعه و بررسی دو دیدگاه حسابداری صنعتی و میزان کاربرد آن در شرکتهای تولیدی ایران, /حمید حقیقت؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: علی نیکخواه آزاد، عادل آذر. / (دکتری)--تهران ، دانشکده مدیریت، 79.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 9. مطالعه و بررسی دو دیدگاه حسابداری صنعتی و میزان کاربرد آندر شرکتهای تولیدی ایران حقیقت, حمید حسابداری  تهران   79    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 10. اثرات گزارشات مالی حسابرسی شده بر ارتقاء ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مهری بابائی ؛ استاد راهنما نیکومرام    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 11. ارتباط بین سودهای حسابداری و بازده سهام, /مسعود شاهمرادی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 12. ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در صنعتی بیمه کشور سیاوش ملک‌پور ؛ استاد راهنما یدالله نوری‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 13. استفاده از متغیرهای چندگانه حسابداری ( جریان نقدی ، سود، حقوق صاحبان سهام ) در پیش بینی بازده سهام, /حمیدرضا میرزائی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 14. استفاده از متغیرهای چندگاه حسابداری ( جهان نقدی، سود، حقوق صاحبان سهام) درپیش بینی بازده سهام میرزایی, حمید رضا رشته مدیریت  تهران  80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 15. اهمیت وجود سیستم کنترل‌های داخل مناسب در کنترل و بازدهی شرکت‌های تولیدی و صنعتی پرویز مظاهری ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 16. آثار وجوه نقد عملیاتی بر تصمیمات و عملکردهای مالی،" آزاد اسلامی، 1380. نیکومرام، هاشم،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 17. ب‍رخ‍ورد م‍ج‍ام‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ه‍اده‍ا ب‍ا گ‍زارش‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ خ‍طی‍ب‌ زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍درض‍ا وک‍ی‍ل‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 18. بررسی اثربخشی حسابداری به عنوان جزئی از ساختار کنترل‌های داخلی در شرکت ملی نفت ایران صاحب‌زلفعلی‌ دهاقانی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 19. بررسی ارتباط بین امنیت شغلی مدیران و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران احمد پری‌پور ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 20. بررسی ارتباط بین اهرم مرکب و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران جواد دربان‌فولادی ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 21. بررسی اقلام غیر مترقبه در گزارشهای مالی ایران / جواد ایزدی‌زاده‌درجزی ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 22. بررسی بهای تمام شده محصولات در شرکت صنعتی وتولیدی گیوار  مسعود باقرپسندی ؛ استاد راهنما وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 23. بررسی پیش بینی رشد سود بر پایه متغییرهای حسابداری/داوودی فر - محمد حسین اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ائ‍م‍ی‌؛     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 24. بررسی تأثیر افشای اطلاعات حسابداری بر مبنای تورم بر روی قیمت سهام محمدرضا ستایش ؛ استاد راهنما شباهنگ ؛ استادان مشاور آریانژاد٬ وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 25. بررسی تحلیلی حسابداری مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران برهان کریمی ؛ استاد راهنما ابوالفضل دلقندی ؛ استادان مشاور حمیدرضا وکیلی‌فرد٬ هاشم نیکومرام    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 26. بررسی تحلیلی رساله‌های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اردشیر خدامرادی ؛ استاد راهنما حسین کدخدائی ؛ استاد مشاور حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 27. بررسی تداوم فعالیت شرکتهای دارویی (انسانی) با توجه به محدودیت‌های مالی و بازار محمد بصیرابیانه ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی ؛ استاد مشاور محمدحسن سعادتیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 28. ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌ ف‍ره‍اد ص‍ف‍ی‌ خ‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا زه‍را ح‍س‍ن‌ ق‍رب‍ان‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌ ت‍ق‍وی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 29. بررسی رعایت اصل یکنواختی در سیستم حسابداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران غلام‌رضا موتابیان ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 30. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍رم‌ س‍ازی‌ ش‍ه‍ی‍د ق‍اض‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌) م‍ی‍رم‍ج‍ی‍د ذاک‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 31. بررسی علل استفاده غیر مؤثر از اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای وابسته به شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مجتبی احمدی ؛ استاد راهنما دعائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 32. بررسی قیمت تمام شده مواد معدنی سنگ آهن یدالله خسروزاده‌قمی ؛ استاد راهنما وکیلی‌فرد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 33. بررسی کارائی قیمت تمام‌شده (تخت روز ) در بیمارستان‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی جعفر سعیدی ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 34. ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اف‍زای‍ن‍ده‌ اطلاع‍ات‍ی‌ س‍ود س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ و ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍م‍دی‍ون‌[اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا] م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ آق‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 35. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رائ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رروی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍اه‍ی‍د ص‍ب‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 36. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ داخ‍ل‍ی‌ در گ‍روه‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ف‍ولاد ای‍ران‌ ن‍اه‍ی‍د م‍ه‍دی‍زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 37. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دارائ‍ی‌ ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ (ام‍وال‌، م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌) در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ک‍ام‍ب‍ی‍ز رس‍ت‍م‌ پ‍ور ک‍ی‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ ا.. طال‍ب‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 38. بررسی موانع پیاده‌سازی حسابداری مدیریت در صنایع شهر شیراز محمدرضا اسدسنگابی ؛ استاد راهنما مهدی ابرزی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 39. بررسی موانع سیستم مالی سازمان بیمه خدمات درمانی از جنبه شفافیت اطلاعاتی درآمدها و هزینه‌ها عبدالله رحیمی ؛ استاد راهنما محمد عرب‌مازاریزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 40. بررسی و ارزیابی نقش و موانع توسعه سیستم حسابداری مدیریت در صنعت بیمه در ایران پرویز نوبهاری‌شبستری ؛ استاد راهنما محمدحسن سعادتیان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 41. بررسی و سنجش میزان اتکاء مدیران بر خروجی‌های نظام اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری محمدرضا سهرابی ؛ استاد راهنما فریدون رهنمای‌ رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 42. ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د خ‍ودرو پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ورع‍ل‍ی‌ لا ک‍لای‍ه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‌ ت‍ق‍وی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 43. بررسى عوامل ًموثر ‌در کیفیت سو‌د در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بها‌دار تهران, /على ٍٍٍٍٍٍٍٍصابرى. / ()--آزاد تهران مرکزی، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 44. بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران, /مهدی آقاجعفری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 45. بررسی اثرات خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسیان.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 46. بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و ریسک, /حسن گندم کار؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 47. بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک نسبت P/Eبا بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 48. بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی, /علی علیزاده؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 49. بررسی بهای تمام شده طیور و تولیدات آن در ایران / پایان‌نامه () -- شهید بهشتی، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 50. بررسی پراکندگی پیان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود و کاربرد روشهای تحقیق در آنها, /آذر پادیار؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 51. بررسی تاثیر ساختار بدهی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ‎۷۵ لغایت ‎۷۸/ بهزاد صادقی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 52. بررسی تاثیر ساختار مالکیت (نوع دولتی یا غیردولتی) بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سید مصطفی شاه‌صاحبی.- به راهنمایی قدرت‌اله طالبی، به مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 53. بررسی تاثیر مشکات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر کیفیت خروجیهای سیستمهای مذکور در شرکتهای تابعه صنعت نفت جمال لیوانی, علی علوم اداری  کارشناس? ارشد80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 54. بررسی تاثیر مشکلات اجرایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر کیفیت خروجیهای سیستمهای مذکور در شرکتهای تابعه صنعت نفت / پایان‌نامه () -- تهران، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 55. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت حساب سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تربیت مدرس ، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 56. بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکا به مبانی اسلامی, /علیرضا محمدنظامی؛ به راهنمایی: کامبیز فرقاندوست حقیقی؛ استاد مشاور: حسین صادقی. / ()--آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 57. بررسی دیدگاه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی ، مدیران سرمایه گذاری و حسابرسان مستقل راجع به استقلال حسابرس, /حسین عبداللهی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت، منصور مومنی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 58. بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و تغییرات قمیت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /علی اکبر خادم موخر شهررضا؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 59. بررسی رابطه بین شاخصهای نقدینگی و نرخ بازده مورد انتظار هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /نقی فاضلی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 60. بررسی رعایت بیانیه های رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران زواری رضائی, اکبر علوم اداری کارشناس? ارشد 80     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 61. بررسی رعایت بیانیه های رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران زواری رضائی, اکبر علوم اداری  تهران  80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 62. بررسی رعایت بیانیه‌های رهنمودهای حسابداری ایران توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 63. بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میاندوره ای به موقع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /اکرم یارمحمدی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 64. بررسی عوامل موثردر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران, /علی صابری. / ()--آزاد تهران مرکزی، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 65. بررسی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتها در بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران), / حجت سرهنگی؛ به راهنمائی : حسین اعتمادی /  () -- تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 66. بررسی فاصله انتظارات (تصورات ) در مورد ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل / پایان‌نامه () -- تربیت مدرس ، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 67. بررسی قدرت افشا اندازه های گوناگون داراییهای نفت و گاز, /محمد الیانی برندق؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 68. بررسی کاربرد صنعت خودرو سازی کشور, /علی منمن؛ به راهنمایی: محمد حسن اردبیلی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری،گروه حسابداری، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 69. بررسی محتوای اطلاعاتی سود ، سرمایه در گردش ، جریان نقدی در نقدینگی شرکت, /محمد امری اسرمی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 70. بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 78 - 74, /زهره استیری؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 71. بررسی میزان بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی وابسته به شرکت توسعه صنایع بهشهر و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران/ محسن زرعی.- به راهنمایی احمد هومن با مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 72. بررسی میزان ریسکپذیری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراقبهادار تهران از طریق سنجة ارزش در معرض ریسک (VAR)، آزاد اسلامی، 1380. حنیفی، فرهاد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 73. بررسی نحوه تامین وجوه نقد لازم برای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /غلامرضا کرمی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 74. بررسی نرخ هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و حقوق صاحبان سهام عادی, /محمد شوریابی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی بیدگلی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 75. بررسی نقش حسابرسی عملکرد بر انگیزش مدیران, /علیرضا خداگرمی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 76. بررسی نقش و جایگاه حسابرسی داخلی در ایران, /نقی منافی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت.80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 77. بررسی و سنجش میزان اتکاء مدیران بر خروجیهای نظام اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری/ محمدرضا سهرابی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 78. بررسی و مقایسه بین ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محسن سامنی.- به راهنمایی قدرت‌اله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 79. ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍وال‌ پ‍روان‍ه‌ پ‍روان‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 80. پژوهشی پیرامون میزان آگاهی مدیریت و پرسنل مالی از جایگاه و عملکرد تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, /حسن قوامی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 81. پیش بینی جریان وجه نقد و ارائه یک مدل بهینه برای پیش بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران, /مرتضی یوسفی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 82. تأثیر نوع مالکیت بر روی عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران (1377-1372)،" علامة طباطبایی، بهمن‌ماه 1380. شریعت‌پناهی، سیدمجید،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 83. تجزیه و تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و گرایش به بهره گیری از استراتژی سازمان های مجازی در سازمان تامین اجتماعی, /عباس اورنگ؛ به راهنمایی: دکتر شمس السادات زاهدی؛ استاد مشاور: دکتر سید مهدی الوانی. / ()--علامه طباطبایی . دانشکده حسابداری و مدیریت، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 84. تحقیق پیرامون ارتباط بین ریسک بیستماتیک حسابداری وریسک سیتماتیک بازار صدری, حسن علوم اداری  تهران   80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 85. تحقیقی پیرامون بررسی ارتباط بین ضریب قیمت به عایدی هر سهم با اهرام مالی، نرخ رشد و ضریب توزیع سود بر مبنای روشهای نقدی و تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / پایان‌نامه () -- تهران، 80     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 86. تحلیل و تبیین نظام کنترل مالی موجود در بخش عمومی کشور، شناخت نارسایی ها و مشکلات عدم دستیابی به نتایج مطلوب ارائه الگوی مناسب ( با تاکید بر شرکتهای دولتی), /محمدحسین ودیعی نوقابی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: مسعود عابسی، رضا تهرانی. / (دکتری)--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 87. رابطه میزان علاقمندی دانش‌آموزان رشته حسابداری با پیشرفت تحصیلی آنها در دبیرستانهای کاردانش شهرستان کرج امیرمحسن رستگار ؛ استاد راهنما عباس خورشیدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 88. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ام‍وال‌ م‍ال‍ی‌ ش‍روی‍ن‌ ن‍وب‍خ‍ت‌ ن‍ژاد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍اس‌ اوطاد ال‍ن‍ج‍م‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 89. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍ری‍ب‍ا ق‍ره‌گ‍وزل‍واس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا آل‍ب‍رت‌ پ‍ورب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 90. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‌ م‍ه‍س‍ا ق‍اس‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اش‍رف‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 91. شناسایی عوامل مؤثر بر افشای اطلاعات مالی در شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت محمود تورچی ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 92. شناسایی استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در ایران, /حسین کاظمی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 80.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 93. شناسایی حوزه‌های مسئولیت اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس از دیدگاه حسابرسان مستقل و هیات مدیره بنگاهها / پایان‌نامه () -ن‍ادی‌ق‍م‍ی‌، ول‍ی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌آزاد، ع‍ل‍ی‌.- تهران، 80    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 94. طراحی الگویی برای شناسایی و کنترل هزینه های کیفیت (مطالعه موردی: شرکت تولیدی لاستیک دنا), /حمید رضا رجبی؛ به راهنمایی: ابوالفضل کزازی؛ استاد مشاور: علینقی مصلح شیرازی. / ()--علامه طبا طبا یی حسابداری و مدیریت مدیریت صنعتی، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 95. عوامل مؤثر بر جهانیشدن بازارهای مالی بینالملل،" آزاد اسلامی 1380. هیبتی، فرشاد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 96. محاسن حسابرسی مبتنی بر ریسک نسبت به حسابرسی مبتنی بر سیستم کنترل‌های داخلی عبدالعلی محنتیان ؛ استاد راهنما احمد احمدپور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 97. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍س‍ع‍ود م‍ع‍راج‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 98. نقش حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک در افزایش اثربخشی و کارایی حسابرسان مستقل در ایران/ ارسلان اسماعیلی کاکرودی.- به راهنمایی یحیی حساس یگانه، به مشاوره حمید برهانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 99. نقش دیوان محاسبات ایران در حسابرسی سازمان های دولتی ازدیدگاه مدیران مالی, /رضا جامعی؛ به راهنمایی: سیدحسین سجادی؛ استاد مشاور: منصور مومنی، سکینه غنیمی فرد. / ()--شهید چمران اهواز -اقتصاد-حسابداری، 80.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 100. ن‍گ‍رش‍ی‌ م‍ح‍دود ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ در اس‍لام‌  ع‍ل‍ی‍رض‍ا زن‍دب‍اب‍ا رئ‍ی‍س‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ک‍ام‍ب‍ی‍ز ف‍رق‍ان‍دوس‍ت‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 101. اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان گلستان), /محمد علیزاده؛ به راهنمایی: نورالدین شریفی؛ استاد مشاور: خسرو پیرائی. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 102. ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حبیب سلیمانی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد با مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 103. ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و ‏‎DPS‎‏, /احمد عنبر حیدری؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 104. ارزی‍اب‍ی‌ س‍ودآوری‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۶۸ -۷۷ .ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍وران‍ی‌ف‍ر، ع‍ی‍س‍ی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا اس‍لام‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۸۱. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 105. ارزیاب? میزان موفقیت سیسم اطلاعات حسابدار? رایانه ا? بانک مسکن در ارائه گزارش به مدیریت, /عل? اکبر پور ابراهیم گیل کلایه؛ به راهنمایی: کامبیز فرقاندوست حقیق?؛ استاد مشاور: مصطف? عل? مدد. / ()--موسسه عال? بانکدار? ایران، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 106. ارزیابی تاثیر تنوع بخشی خرید سهام بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران/ حمیدرضا نجفی نیا.- به راهنمایی تقی بهرامفر با مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 107. ارزیابی رابطه بین عایدی (E.P.S) سهام با حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ شاهرخ افتخاری.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدای.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 108. ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور, /ملک محمد غلامی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 109. ارزیابی گزارشگری حسابهای انتظامی در واحدهای تجاری دولتی/ بهرام اسماعیلی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره غلامحسین مهدوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 110. ارزیابی میزان سودمندی نسبتهای مالی حاصله از صورت جریان نقدی همراه با نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در جهت تصمیم‌گیری مدیران/ میترا پیشگر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 111. ارزیابی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تاثیر آن بر افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج)/ ناصر اقبالی فر.- به راهنمایی محمد نمازی با مشاوره حمیدرضا وکیلی فرد.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 112. اشکالات حسابداری تولیدکنندگان اصلی قطعات موتور سیکلت توسط سازندگان امانی و ارائه راه حل مناسب برای آن منصور اسدزاده ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 113. امکان سنجی استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولید کننده نوار تفلن, /یاسمین هاشمی نیک؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 114. بررسی ارتباط ارزش سهام شرکتها با اطلاعات حسابداری منتشره (در چارچوب مدل دوره عمر شرکتها) در جامعه بورس اوراق بهادار تهران  محمدرضا کریمی‌طرقبه ؛ استاد راهنما محمدحسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 115. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د.ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 116. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ب‍رس‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ش‍ی‍رازده‌، ج‍لال‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 117. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۱ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۸ اب‍راه‍ی‍م‌ رئ‍ی‍س‍ی‌س‍رک‍ن‍دی‍ز اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 118. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود ب‍رب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. دک‍ت‍ری‌- ن‍وران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د. دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 119. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ن‍ظام‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌: پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 120. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ف‍رزن‍دان‌ ب‍ی‌س‍رپ‍رس‍ت‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۵ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۹ ح‍م‍ی‍د زم‍ان‍ی‌ص‍دراس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ی‍زدی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌خ‍ش‍ن‍ود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 121. بررسی تحلیلی حسابداری بیمه اتکایی در ایران محمد رضانژاد ؛ استاد راهنما حسن مدرکیان ؛ استاد مشاور حسین کدخدایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 122. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍اک‍زاداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 123. بررسی تحلیلی وضعیت حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی در صنایع خودروساز محسن محمدی‌پلارتی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالبی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 124. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍دی‍لات‌ س‍ن‍وات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ م‍وف‍ق‌ و ن‍ام‍وف‍ق‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ خ‍ج‍ی‍ران‍گ‍اس‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 125. بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکاء به مبانی اسلامی علیرضا محمد نظامی ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی ؛ استاد مشاور حسین صادقی.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 126. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ردگ‍ی‌ق‍ش‍م‍ی‌، رض‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: رودک‍ی‌، ج‍م‍ال‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 127. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 128. بررسی روش‌های حساب‌سازی در شرکت‌های منتخب و تأثیر آن در گزارشگری مالی نادر حریری‌پارسا ؛ استاد راهنما قدرت‌الله طالبی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 129. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود در ب‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۲ - ۷۹ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ش‍ه‍رزاد س‍راج‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ال‍ه‌ طال‍ب‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 130. ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ود و وج‍ه‌ ن‍ق‍د ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ش‍ه‍ری‍اری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ک‍ام‍ب‍ی‍ز ف‍رق‍ان‍دوس‍ت‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 131. بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام عملیاتی صورتهای مالی در ارتباط با کیفیت عایدات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حسن خلیل‌زاده ؛ استاد راهنما احمد بد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 132. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ طرح‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ع‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ داخ‍ل‍ی‌ و دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور ک‍ی‍وم‍رث‌ داودی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 133. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اج‍رای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ آی‍ت‌ ای‍ث‍ار [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ج‍واد م‍ی‍رام‍ی‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ض‍ی‍ای‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 134. ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ف‍ع‍ال‌ در ک‍ش‍ور م‍ح‍م‍د ع‍طای‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ادت‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 135. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ف‍روش‌ (ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ و ف‍روش‌) درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ودروس‍از پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ارواق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ش‍ی‍ر ش‍ک‍اری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 136. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ م‍وج‍ود در ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ از اطلاع‍ات‌ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در س‍طح‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌.ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ی‍زدان‍ی‌، ش‍ن‍طی‍ا.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ب‍ه‍رام‍ف‍ر، ن‍ق‍ی‌. ت‍ه‍ران‌،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 137. بررسی میزان تاثیر مکانیزاسیون سیستم حسابداری انبار و تاسیسات در بهره‌وری شرکت توزیع نیروی برق زنجان محمد ستاری ؛ استاد راهنما اصغر عالم تبریز    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 138. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر و پ‍س‌ان‍داز در چ‍رخ‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ن‍ح‍وه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ آن‌ در ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌] ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌ م‍ح‍م‍ودآب‍اداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 139. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ب‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ع‍ی‍د ت‍ش‍ک‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 140. ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‎(ABC)‬ دری‍ک‍ی‌ از ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ت‍ول‍ی‍د م‍خ‍ازن‌، ب‍رج‍ه‍ا و راک‍ت‍وره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ س‍ع‍ی‍د رن‍ج‍ب‍ران‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 141. بررسی و تحلیل نقش سود، گردش وجوه نقد و سایر متغیرهای حسابداری در تبیین بازده بلندمدت (ساخت مدل ریاضی مناسب). احمد یعقوب‌نژاد؛ استاد راهنما رضا شباهنگ؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 142. بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها, /علیرضا غلامی کیان؛ به راهنمایی: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 143. بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در شرکتهای صنایع معدن و کانی غیرفلزی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهان بین سالهای ۱۳۷۷ - ‎۱۳۷۳/ چنگیز سلمانی.- به راهنمایی حسین کدخدائی با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 144. بررسی ارتباط بین درآمد صادرات با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت غذایی بین سالهای ۷۷ - ‎۱۳۷۳/ فرهاد بختیاری.- به راهنمایی حسین کدخدائی با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 145. بررسی ارتباط بین نسبت‌های سودآوری با قیمت سهام گروه شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای ‎۷۵ الی ‎۱۳۷۹/ اکبر تودشکی قهجاورستانی.- به راهنمایی حسین کدخدائی، به مشاوره ابراهیم عباسی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 146. بررسی امکان پیاده نمودن سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع تولیدی(زیر مجموعه صنایع مخابرات صاایران), /محمدرضا صباغی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 147. بررسی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /علی اصغر عیوضی حشمت؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 148. بررسی آثار تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک مسکن بر صورتهای مالی در طی سالهای 78- 70, /حسین عسگری؛ به راهنمایی: مصطفی علی مدد؛ استاد مشاور: محمود بهمنی / ()--موسسه عالی بانکداری ایران، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 149. بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده  در بورس تهران/ محمد حسنی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی با مشاوره تیمور محمدی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 150. بررسی آثار و پیامدهای مالی ناشی از خصوصی سازی در شرکت سهامی تجهیزات ایمنی راهها/ غلامرضا صفارزاده پاریزی.- به راهنمایی علی خاکساری با مشاوره محمود صفارزاده.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 151. بررسی تاثیر استقرار نظام کیفیت سری 9000 ISO بر ساختار کنترهای داخلی/ حمید اژدری.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 152. بررسی تاثیر تصمیمات تامین مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سید حسین صالحی قلعه سفید.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره قدرت اله طالبی؛ هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 153. بررسی تاثیر جابجایی تحویلداران بر میزان سپرده های دیداری و غیر دیداری در بانک مسکن, /اسماعیل برزگر؛ به راهنمایی: زهرا حسن قربان?؛ استاد مشاور: هاشم نیکومرام. / ()--آزاد اسلامی / واحد علوم و تحقیقات، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 154. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا الماسی؛ به راهنمایی: محمد نمازی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 155. بررسی تاثیر روشهای تامین مالی برروی نسبتهای سودآورROLی&ROA& ROE")/ مریم  آزادپیله‌رود.- به راهنمایی قدرت الله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 156. بررسی تاثیر سیستمهای پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روشهای حسابرسی حسابرسان مستقل, /محمد جوادی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: عادل آذر. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 157. بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری درایران (آزمون تجربی مدل کروی), /زهرا دیانتی دیلمی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: علی اکبر فرهنگی، ساسان مهرانی. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 158. بررسی تاثیر نرخ سرانه کاردانش و فنی و حرفه‌ای بر بهبود کیفیت آموزشی هنرجویان استان کردستان/ بهروز سوداگری.- به راهنمایی احمد هومن، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 159. بررسی تاثیر نسبت‌های مالی تعدیل شده براساس آثار تورم برتصمیمات استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی, /محمود شه رضایی؛ به راهنمایی: - بهرامفر؛ استاد مشاور: - نیکبخت. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 160. بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود و تصمیم گیری مدیران گروه بهمن, /عباس جمشیدی؛ به راهنمایی: مهدی جمشیدیان. / ()--اصفهان . دانشکده علوم اداری و اقتصاد . گروه مدیریت بازرگانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 161. بررسی تاثیرات ضعف کنترل داخلی "شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار" بر گزارشهای حسابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی/ مهدی علی همتی.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 162. بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمد رضا الماسی/ دکتر نماز/ 81    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 163. بررسی تنگناهای موجود در سیستم قیمت تمام شده قرارداد توسعه و احداث و تعیین راهکارهای موثر بر رفع آنها و ارائه الگوی مناسب، مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق قزوین, /کیوان جوادی؛ به راهنمایی: ابوالفضل دلقندی؛ استاد مشاور: ناصر حمیدی. / ()--مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 164. بررسی تنگناهای موجود در سیستمهای حسابداری مالی مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای مناسب, /محمد علی فتح اللهی‌فر؛ به راهنمایی: ابوالفضل دلقندی؛ استاد مشاور: سعید خرقانی. / ()--وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 165. بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا مردکی قشمی. / ()--شیراز، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 166. بررسی رابطه بین سود تعهدی و سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /حبیب مرادی؛ به راهنمایی: سید محمد رضا طباطبایی؛ استاد مشاور: حسن مدرکیان. / ()--آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 167. بررسی رابطه بین نسبت بدهی با سود و بازده دارائیها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا سیدنژاد فهیم؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 168. بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران, /غلامرضا سلیمانی امیری؛ به راهنمایی: علی ثقفی؛ استاد مشاور: محمدرضا مهرگان، نقی بهرامفر. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 169. بررسی شیوه‌های تامین مالی و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام/ جعفر خطیبی.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 170. بررسی علل صدور گزارشات حسابرسی غیرمقبول در سازمان حسابرسی در سالهای ‎۱۳۷۸ و ‎۱۳۷۹/ بابک پوربهرامی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 171. بررسی عوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاههای استان تهران از دیدگاه مدیران مالی, /محمود هراسانی؛ به راهنمایی: تقی بهرامفر. / ()--وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 172. بررسی مقایسه‌ای تاثیر ساختار مالی شرکتها بر بازده سهام در صنایع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران/ زینت بیات.- به راهنمایی حسین کدخدائی، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 173. بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف تامین مالی و اثرات آن بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدجواد احمدی‌نژاد.- به راهنمایی نقی بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 174. بررسی نارسائی های سیستم حسابداری بهای تمام شده در صنایع پتروشیمی و ارائه الگوی مناسب, /محمدرضا معتمد؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 175. بررسی نارسائیهای مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران, /ولی الله فرصتی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 176. بررسی نقش آموزش حسابرسی در اندازه فاصله انتظارات بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از صورتهای مالی, /تورج جهان آرا؛ به راهنمایی: محمدعلی آقائی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 177. ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ود در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ا "ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ص‍ولات‌" در ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ف‍خ‍ر ای‍ران‌ ع‍ل‍ی‌ م‍س‍ل‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ ق‍درت‍ی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 178. پژوهشی پیرامون رابطه بین متغیرهای مالی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۸- ‎۱۳۷۲/ رضا محمودی.- به راهنمایی حسین کدخدایی با مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 179. تاثیر اقلام تشکیل دهنده صورت جریانهای نقدی بر تصمیم گیری مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران, /کاملیا مؤمنی؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا، ‌دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 180. تاثیر روشهای انتخاب شرکتهای رقیب بر دقت روش ارزشیابی ‏‎P/E‎‏, /مرتضی کلانتری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: حسنعلی سینایی. / ()--تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 181. جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تاثیر آن در درآمدهای مالیاتی دولت در استان گلستان, /باقر حسامی عزیزی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم اثنی عشری؛ استاد مشاور: احمد جعفری صمیمی. / ()--مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 182. راهبردهای اساسی افزایش وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی . مطالعه موردی : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس, /بهمن رسولی جوکندان؛ به راهنمایی: جمال رودکی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 183. سنجش حساسیت مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به هزینه و انواع آن, /مرضیه ترکمان‌پری؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: اسماعیل مشیری. / ()--الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 184. س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍دا اب‍ن‌ ی‍ام‍ی‍ن‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د ح‍اج‌ س‍ی‍د ج‍وادی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 185. شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سیستمهای هزینه یابی(تاکید:صنعت حمل و نقل ریلی), /مهدی دینیان؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 186. ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در ایران از دیدگاه استفاده کنندگان (باتاکید خاص سرمایه‌گذاران - بالفعل و بالقوه)/ عبدالحمید ایراندوست.- به راهنمایی رضا تهرانی با مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 187. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل: از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی, /پروین آقائی؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده. / ()--الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 188. فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزش حسابداری و نیازهای حرفه حسابرسی شهراد عوض‌پور ؛ استاد راهنما رمضانعلی رویایی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 189. فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزش حسابداری و نیازهای حرفه حسابرسی/ شهراد عوض‌پور.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا (طالبی).- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 190. فاکتورهای موثر بر لزوم استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش ( با تاکید بر صنعت خودروسازی), /غلامرضا زارعی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 191. ک‍ارب‍رد آن‍ت‍روپ‍ی‌ در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ری‍س‍ک‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍رت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- زارع‌، ب‍ه‍روز.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا:ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 192. ک‍ارب‍رد ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ درم‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ع‍ل‍ی‍زاده‌، اح‍م‍د.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌،ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 193. ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍ج‍ف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ف‍ق‍ی‍ه‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌.ش‍ی‍راز،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 194. کارایی بدره (پرتفوی) اوراق بهادار شرکت سهامی بیمه البرز, /مهران متین فرد؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: محمدرضا نیکبخت. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 195. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران, /بهروز زارع؛ به راهنمایی: محمد نمازی. / ()--شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 81.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 196. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ در ت‍ع‍ی‍ی‌ ن‍ارزش‌ب‍ازار ش‍رک‍ت‌ در ب‍ورس‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- دری‍اب‍ی‍گ‍ی‌، س‍ع‍ی‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍وروش‌، ای‍رج‌.ت‍ه‍ران‌،۱۳۸۱.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 197. موانع و نارسائیهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در شرکتهای کشت و صنعت, /احمد پیفه؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 81.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 198. اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /پری چالاکی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 199. ارائه روشی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات اینترنتی در شرکت‌های ‏‎ICP‎‏ و ‎ISP‎‏, /محمود محمدی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران،‌ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 200. ارائه مدل پیش بینی قدرت پرداخت دیون با استفاده از نسبت های مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /زهره حاجیها؛ به راهنمایی: رضوان حجازی؛ استاد مشاور: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 201. ارتباط بین معیارهای موجود و مطلوب ارزیابی عملکرد مالی در شرکتهای برق منطقه ای تحت پوشش شرکت توانیر, /علی مزینانی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 202. ارزیابی امکان‌پذیری تعیین بهای تمام شده خدمات آموزشی در آزاد اسلامی رضا کیا موسوی ؛ استاد راهنما مرتضی موسی‌خانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 203. ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌‎(AIS)‬ [ا.آی‌.اس‌] در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ در دوره‌ زم‍ان‍ی‌ ۱۳۷۵ - ۱۳۷۹ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍س‍ع‍ود ح‍ص‍ارخ‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ م‍درک‍ی‍ان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 204. ارزیابی امکان‌پذیری تعیین بهای تمام‌شده خدمات آموزشی در آزاد اسلامی/ سیدرضا کیاموسوی.- به راهنمایی مرتضی موسی‌خانی، به مشاوره ناصر حمیدی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 205. ارزیابی بازده سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استان سیستان و بلوچستان 81-78, /مرتضی اثنی‌عشری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 206. ارزیابی سودآوری شرکتهای دولتی با استفاده از متغیرهای حسابداری و تحلیل‏‎‎‏های مالی طی سالهی 68-78, /عیسی نورانی فر؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 207. ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی سرد آبی در استان تهران, /رمضان گرجی رینه؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی بیدگلی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 208. ارزیابی میزان شناخت حسابرسان از مفاهیم و محتوای استانداردهای حسابرسی ایران/ محمدعلی مشهدی هاشمی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 209. ارزیابی نظام حسابداری قیمت تمام شده در واحدهای مرغ تخمگذار/ کتانه بزرگمهری فرد.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 210. ارزیابی نظام حسابداری مدیریت در شرکت برق منطقه‌ای زنجان/ علی باقری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 211. ام‍ک‍ان‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت ‌‎(A. B. C‮‬‮(‬ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ رن‍گ‌‌ س‍ازی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ ۱۳۷۵ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۹ اص‍غ‍ر پ‍ارس‍ای‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 212. اهمیت حوزه های انتخابی دانش،‌ مهارت ها و میزان آموزش دانشگاهی برای ورود به حرفه حسابرسی, /زهره زیودار؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: ویدا مجتهدزاده. / ()--الزهراء(س)، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 213. آزمون مدل پیش‌بینی سلامت مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید حاجی‌زاده.- به راهنمایی سیدمحمدرضا طباطبایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 214. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌اظه‍ارن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ک‍ارج‍وی‌راف‍ع‌، ن‍ری‍م‍ان‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: م‍ه‍دوی‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ی‍راز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 215. ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍اص‍ح‌، لادن‌.  اس‍ت‍ادراه‍ن‍م‍ا: س‍ج‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 216. بررسی سودمندی ستاده‌‌‌‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران مهدی محمدی‌نیا ؛ استاد راهنما محمد‌حسن اردبیلی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 217. ب‍ررس‍ی‌ ض‍رورت‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ه‍دف‌ درش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍س‍اج‍ی‌) م‍ص‍طف‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا طب‍اطب‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 218. بررسی مشکلات بکارگیری سیستم حسابرسی رایانه ای در موسسات حسابرسی ایران سلیمان رحیم‌‌زاده ؛ استاد راهنما محمد عرب‌مازاریزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 219. بررسی میزان استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران سطوح مختلف شرکت فولاد مبارکه حسین فردوسی ؛ استاد راهنما کریم آذربایجانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 220. بررسی نحوه کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از روش مقداری محمدرضا مهدی‌فرد ؛ استاد راهنما ‌علی دهقانی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 221. بررسی نگرش دانشجویان رشته حسابداری آزاد اسلامی واحد مرودشت در باب اهمیت و فایده دروس ارائه شده به آنان رضا زارعی ؛ استاد راهنما غلام‌رضا احمدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 222. بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /بهزاد احمدی؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا نیک بخت. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 223. بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ و سود هر سهم ‏‎(EPS)‎‏ در شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79-74, /محمد تقی شریعت؛ به راهنمایی: رضا راعی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران - دانشکده مدیریت - گروه حسابداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 224. بررسی آثار تغییر بافت سرمایه بر روی بازده ، خطر و قیمت سهام،" آزاد اسلامی، 1382. عبداله پور، احمد،    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 225. بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) دیانتی  یلمی, زهرا رشته حسابداری  تهران 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 226. بررسی تأثیر استاندادهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار‌نظر حسابرسان مستقل, /نریمان کارجوی رافع؛ به راهنمایی: غلامحسین مهدوی؛ استاد مشاور: نظام‌الدین فقیه، حمید محمودآبادی. / ()--شیراز، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 227. بررسی تجربی دوره گردش وجه نقد و تجزیه و تحلیل نقدینگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران/ ابراهیم منصوری/ دکتر نمازی/ 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 228. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امید محمودی خوشرو؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 229. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مسعود فولادی؛ به راهنمایی: محمدعلی آقایی؛ استاد مشاور: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس،‌دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 230. بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلم صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /امید محمودی خوشرو؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: محمدعلی آقایی. / ()--تربیت مدرس،‌ دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 231. بررسی تطبیقی سیستم حسابداری مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت با سیستم حسابداری مؤسسات آموزشی مشابه به منظور ارائه سیستم مناسب, /علی نیکخواه؛ به راهنمایی: قدرت‌الله طالب‌نیا؛ استاد مشاور: علی‌اکبر مهاجری. / ()--مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 232. بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین‌المللی/ نوروز نوراله‌زاده.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان فریور.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 233. بررسی تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه الگوی مطلوب, /روح الله نوری. / ()--علامه طباطبایی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 234. بررسی تنگناهای اجرایی تهیه صورت های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری 18و 19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اثر انحراف از این استانداردها برگزارش حسابرس مستقل, /لیلا بشیری خصال؛ به راهنمایی: - مجتهد زاده؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهرا - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 235. بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سود و زیان آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /مجید بمانی محمدآبادی؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر، منصوره مومنی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 236. بررسی رابطه EVA و نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران, /عباس قنبری؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: رضا تهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 237. بررسی رابطه بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقدبا تغییرات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /سعید وفاپور؛ به راهنمایی: تهرانی؛ استاد مشاور: بهرامفر. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 238. بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام, /احمد سلیمی افشار؛ به راهنمایی: محمدرضا نیکبخت؛ استاد مشاور: ساسان مهرانی. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 239. بررسی رابطه بین نوع صنعت با سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مجید کرمعلی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 240. بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی لعل‌بار.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 241. بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /رضا غلامی جمکرانی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 242. بررسی رابطه منابع و مصارف افزایش سرمایه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ هادی یزدی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 243. بررسی سودمندی صورت ارزش افزوده برای استفاده کنندگان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری و  رشته حسابداری, /اشرف جامعی؛ به راهنمایی: - حجازی؛ استاد مشاور: عادل آذر. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 244. بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان, /پیرمحمد ریگی میرجاوه؛ به راهنمایی: کریم کشته، طهمورث حسنقلی پور؛ استاد مشاور: - عاقبت زاده. / ()--موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 245. بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان, /محسن ورزشکار؛ به راهنمایی: قاسم انصاری رنانی؛ استاد مشاور: سید محمد اعرابی. / ()--علامه طباطبایی-حسابداری و مدیریت-مدیریت بازرگانی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 246. بررسی عوامل مؤثر در تعیین بهای تمام شده خاویار تولیدی (استحصالی) در ایران و ارتباط بهای تمام شده با قیمت فروش, /خسرو عامری؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 247. بررسی کارآیی نسبت‏‎‎‏های مالی تعهدی و نسبت‏‎‎‏های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش‏‎‎‏بینی بازده سهام شرکت‏‎‎‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /جمادردی گرگانلی دوجی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 248. بررسی کاربرد ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏ در پیش بینی سود آتی شرکتها, /حمید میرمعینی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده علوم اداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 249. بررسی کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای تهیه شده در مبنای استاندارد حسابداری شماره22 در جهت تأثیر بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان, /الهام چیت سازان؛ به راهنمایی: ویدا مجتهدزاده؛ استاد مشاور: حسین علوی طبری. / ()--الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 250. بررسی محتوای اطلاعاتی وجه نقد عملیاتی هر سهم و مقایسه آن با سود هر سهم, /وحیده طبیبی راد؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری؛ استاد مشاور: رضوان حجازی. / ()--الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 251. بررسی مدلهای پیش بینی ورشکستگی (مدلهای فولمر، اسپرینگیت و زمیجوسکی) در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت نساجی), /رضا یاریفرد؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حسابداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 252. بررسی معیار انتخاب نرم افزارهای حسابداری در شرکت های ایرانی و عوامل موثر بر استفاده کارا از سیستمهای مکانیزه حسابداری انتظاری, زهره  رشته حسابداری  تهران  82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 253. بررسی مقایسه‌ای ارزش افزوده و سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۱۳۷۵تا‎۱۳۷۹/ حسینعلی سندگل.- به راهنمایی قدرت الله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 254. بررسی موانع و مشکلات موجود در بهره برداری از اطلاعات حسابداری مدیریت در سطح مدیران شرکت سهامی شیلات ایران یزدانی,‌شنطیا رشته حسابداری  تهران 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 255. بررسی موانع و مشکلات موجود در بهره برداری از اطلاعات حسابداری مدیریت در سطح مدیران شرکت سهامی شیلات ایران یزدانی,‌شنطیا رشته حسابداری  تهران 82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 256. بررسی موانع و مشکلات موجود در بهره برداری از اطلاعات حسابداری مدیریت در سطح مدیران شرکت سهامی شیلات ایران, /شنطیا یزدانی؛ به راهنمایی: تقی بهرامفر؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 257. بررسی میزان استفاده از تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکتهای دولتی استان خوزستان/ مهدی غفاری.- به راهنمایی محسن دستگیر، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 258. بررسی میزان کفایت افشاء اقلام افشاء شده در گزارش‌های مالی میاندوره‌ای ارائه شده به بورس اوراق بهادر تهران و درجه اهمیت هریک از این اقلام ازدیدگاه خریداران سهام, /بی بی فاطمه لامئی؛ به راهنمایی: رضا تهرانی؛ استاد مشاور: غلامرضا اسلامی بیدگلی. / ()--تهران ، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 259. بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانهای آب منطقه ای کشور, /زاهد معزز قره باغ؛ به راهنمایی: حمیدرضا وکیلی فرد؛ استاد مشاور: پرویز بختیاری، محمدتقی بنکدار. / ()--موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت(وزارت نیرو)، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 260. بررسی نقش عوامل مؤثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره‌برداری) یک کیلو وات ساعت برق در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و ارائه الگوی بهینه, /احمدعلی رحمانی؛ به راهنمایی: نقی بهرام‌فر؛ استاد مشاور: احمد احمدی. / ()--وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 261. بررسی نقش کنترلهای داخلی در محیط پایگاههای اطلاعاتی غیرمتمرکز و یا توزیع‌شده/ مریم صلاحی‌نژاد.- به راهنمایی کامبیز فرقاندوست حقیقی، به مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 262. بکار گیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /غلامرضا درخشنده دشتی؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: علی نقی مصلح شیرازی، غلامحسین مهدوی. / ()--شیراز، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 263. بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎ABC‎‏ در شرکت نفت فلات قاره ایران, /محمدرضا طاهرکردی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: اسفندیار ملکیان. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 264. ت‍اث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍ر ن‍ظام‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ دع‍ائ‍ی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 265. تاثیر گزارشهای مالی میاندوره ای بر قیمت و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا زمانی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 266. تاثیر گزارشهای مالی میاندوره ای بر قیمت و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا زمانی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 267. تاثیر هموار سازی سود بربازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران, /حسین نورانی؛ به راهنمایی: احمد ظریف فرد. / ()--شیراز ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه مدیریت و حسابداری، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 268. ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌‎(Wto) ول‍ی‌ س‍اج‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍ش‍م‍ت‌ ا... س‍م‍اوات‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 269. تحقیقی تجربی پیرامون ارزیابی کارایی روشهای تحلیلی آماری در حسابرسی, /حسین زارعی؛ به راهنمایی: غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر، حمید پزشک. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 270. تدوین استراتژی منابع انسانی برای شرکت مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران), /محمد هادی مورعی؛ به راهنمایی: سید محمد اعرابی؛ استاد مشاور: سید علی اکبر افجه ای. / ()--علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت - گروه مدیریت بازرگانی، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 271. ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ص‍رف‌ ری‍س‍ک‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ب‍رب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ح‍م‍دت‍ب‍ارک‍اس‍گ‍ری‌، ح‍س‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۲. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 272. تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصاد تاثیر‌گذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران, /حسن محمدتبار کاسگری؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: نظام‌الدین فقیه، غلامحسین مهدوی. / ()--شیراز، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 273. ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اف‍س‍ان‍ه‌ ش‍ری‍ف‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دای‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 274. رابطه بین اندازه شرکت و هزینه‏‎‎‏های سیاسی در شرکت توسعه تجارت بین‏‎‎‏الملل راه گستر, /شعبان حسین زاد؛ به راهنمایی: حسن صالح نژاد؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 275. سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیش بینی سود, /علی رحمانی؛ به راهنمایی: حمید خالقی مقدم؛ استاد مشاور: علی ثقفی. / (دکترای تخصصی)--علامه طباطبائی-حسابداری و مدیریت-حسابداری، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 276. سیر تکوینی حسابداری در ایران از آغاز دوره قاجاریه تا آغاز سال ۱۳۵۷ مینو منصورزارع ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 277. سیر تکوینی حسابداری در ایران از صدر اسلام الی صفویه (۹۰۳ هـ.ق)‬ مرضیه آقایی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 278. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اس‍ت‍ق‍لال‌ ح‍س‍اب‍رس‌ از دی‍دگ‍اه‌ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اب‍راه‍ی‍م‍ی‌م‍ن‍د، م‍ه‍دی‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: س‍ج‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. دان‍ش‍گ‍اه‌ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 279. شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر شاخص قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران, /هادی برزوئی؛ به راهنمایی: محمد حسین قائمی؛ استاد مشاور: شاپور محمدی. / ()--دانشکده حسابداری آزاد اسلامی واحد مشهد، 82.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 280. طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور و ارائه یک مطالعه موردی در شرکت سهامی بیمه ایران, /امیررضا نعمت اللهی اردستانی؛ به راهنمایی: علی اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 281. قابلیت اجرای سیستم تولید به هنگام در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /لیلا سعیدپور؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: اصغر انواری رستمی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 282. ک‍ارب‍رد روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍وس‍ط ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ درای‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- اس‍ت‍ا، س‍ه‍راب‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: س‍ج‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌. ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 283. م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ارب‍ره‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ درارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ وب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ در ای‍ران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ م‍خ‍ت‍اری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍دخ‍دائ‍ی‌ا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 284. مطالعه و تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری و ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات با نیازهای عملی فخاری, حسین رشته حسابداری دکتری تخصصی تهران   82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 285. مطالعه و تبیین نیازها و اولویت‏‎های تحقیقاتی حسابداری و ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات با نیازهای عملی, /حسین فخاری؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: رضا تهرانی، منصور مومنی. / (دکتری)--تهران، دانشکده، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 286. مقایسه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دریابیگی, سعید رشته حسابداری  تهران  82    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 287. مقایسه بهای تمام شده تکثیر ماهی در کارگاه شهید انصاری رشت طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎ABC‎‏ و مقایسه آن با سیستم موجود, /حسن یزدانی آرانی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 288. مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستمهای موجود در استان اصفهان با استاندارد بین المللی شماره 41, /الهام السادات خواجه باشی؛ به راهنمایی: مهناز ملانظری. / ()--الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 289. مقایسه قیمت مورد نظر با قیمت بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی), /محمدرضا سرافراز یزدی؛ به راهنمایی: احمد احمدپور؛ استاد مشاور: - یحیی زاده فر. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی، 82.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 290. م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍دی‍ران‌ از اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍ره‌ئ‍ی‌، ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: دس‍ت‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍س‍ن‌. اس‍ت‍اد م‍ش‍اور:م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور؛واع‍ظ، ع‍ل‍ی‌. ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز،۱۳۸۲.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 291. ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ق‍دی‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ در ارائ‍ه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ت‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌ ف‍رد؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 292. ارزیابی امکان‌سنجی طراحی سیستم مناسب حسابداری درآمد و بهای تمام شده پروژه‌های تاسیسات عمومی در شرکت شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲‬ محمدرضا اسماعیلی‌عقدا؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 293. ارزیابی آثار دستورالعمل طرحهای عمرانی مصوب سال ۱۳۸۰، وزارت امور اقتصادی و دارائی (و اصلاحات بعدی آن) در محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی طرحهای عمرانی محسن غلام‌رضایی ؛ استاد راهنما حسین کرباسی‌یزدی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 294. ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تأثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی، مطالعه موردی (کارخانه قند بیستون) امید جلیلیان ؛ استاد راهنما فریدون رهنمای‌رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 295. ارزیابی اجرای استانداردهای حسابداری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری/ لیلا اسدی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره فرشاد هیبتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 296. ارزیابی امکان‌سنجی طراحی سیستم مناسب حسابداری درآمد و بهای تمام شده پروژه‌های تاسیسات عمومی در شرکت شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای ‎۱۳۸۰ الی ‎۱۳۸۲/ محمدرضا اسماعیلی عقدا.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 297. ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی حسابداری تهران مقدس پور,هنگامه رشته  سابداری  تهران 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 298. ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی، مطالعه موردی (کارخانه قند بیستون)/ امید جلیلیان.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره احمد هومن.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 299. ارزیابی فرآیند اظهار تا وصول مالیاتهای مستقیم جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری برای ثبت درآمد, /فرشید فریدونی؛ به راهنمایی: جعفر باباجانی؛ استاد مشاور: اکبر عالم تبریز. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 300. الگوی پرداخت پاداش مدیران عامل با سود حسابداری و ارزش افزوده بازار (MVA), /محمد سیرانی؛ به راهنمایی: محمد نمازی؛ استاد مشاور: محمدسعید تسلیمی، رضا تهرانی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 301. الگوی حسابداری مدیریت منطبق با فناوری تولید در ایران, /باقر شمس زاده؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی؛ استاد مشاور: ایرج نوروش، عادل آذر. / (دکتری)--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 302. بررسی اثربخشی دروس برنامه مصوب رشته حسابداری در مقطع کارشناسی نغمه الهی ؛ استاد راهنما احمد بدری    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 303. بررسی اثربخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش استان گلستان محمدعلی اعلمشاهی ؛ استاد راهنما ابوالفضل قدیری‌مقدم    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 304. بررسی اهمیت مراکز هزینه در کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی در شرکت مخابرات استان لرستان مسعود گودرزی ؛ استاد راهنما قدرت‌اله طالب‌نیا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 305. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ام‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ م‍رک‍ز اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ش‍ی‍راز اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ب‍وی‍راح‍م‍د. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- رزم‍ه‌، ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‌.  اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ن‍م‍ازی‌، م‍ح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳. .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 306. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ و م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ م‍س‍ع‍ود ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ردی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍ری‍دون‌ ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 307. بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیم سازی سرمایه‌گذاری رضا خلیلی‌ثمرین ؛ استاد راهنما احمد بدری ؛ استاد مشاور محمدرضا حمیدی‌زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 308. بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری نقدی و اطلاعات حسابداری تعهدی بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مریم عبداللهی‌طادی؛ استاد راهنما فرشاد هیبتی؛ استاد مشاور فریدون رهنمای‌رودپشتی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 309. بررسی تحلیلی اثرات اجرای تکنیک‌های کنترل کیفیت بر متغیرهای مالی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 310. ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ی‍گ‍و ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌‎(ABC)‬ [ا.ب‍ی‌.س‍ی‌.] در طرح‌ ه‍ای‌ پ‍رورش‌ م‍ی‍گ‍و اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر اح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‍ی‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ش‍ن‍ود    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 311. بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین‌المللی نوروز نوراله‌زاده ؛ استاد راهنما حمیدرضا وکیلی‌فرد ؛ استاد مشاور محمدحسن سعادتیان‌ فریور    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 312. بررسی دیدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهای مالی) در خصوص ضرورت تدوین و ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی عبدالرضا قاسم‌پور ؛ استاد راهنما محمدحسن جنانی ؛ استاد مشاور حسین کدخدائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 313. بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد و میزان بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کریم رضوانی‌راز ؛ استاد راهنما حمید حقیقت ؛ استاد مشاور حسینعلی نیرومند    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 314. بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان دیوان محاسبات استان کرمان اکبر میرشکاری ؛ استاد راهنما سعید صیادی ؛ استاد مشاور ماه‌بانو تاتا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 315. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ از ب‍ح‍ران‌ ۱۹۲۹ ت‍ا س‍ال‌ ۲۰۰۰ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌‌ف‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 316. بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و تاثیر آن بر سود خالص، سود هر سهم و قیمت معاملاتی ـ مطالعه موردی کارخانه سیمان غرب (سهامی عام) مهرداد قنبری ؛ استاد راهنما احمد هومن    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 317. ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ وب‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ارب‍رده‍ای‌ح‍س‍اب‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌. ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌- ک‍ی‍ان‌پ‍ور، م‍ص‍طف‍ی‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: پ‍ارس‍ا. ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 318. بررسی سیستم‌های حسابداری بهای تمام‌شده محصول در واحدهای تولید و بسته‌بندی خشکبار صادراتی و ارائه الگوی مناسب (کشمش آفتابی. سبزه تیزآبی و انگوری) عسگر پاک‌مرام ؛ استاد راهنما کامبیز فرقاندوست‌حقیقی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 319. ب‍ررس‍ی‌ ض‍رورت‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ام‍ع‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌، م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ - ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظام‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍دی‍د - در ش‍رک‍ت‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ای‍ران‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ره‍ن‍م‍ا؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 320. ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ق‍ی‍م‍ت‍گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌ در اول‍ی‍ن‌ ع‍رض‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا درب‍ورس‌ اورق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- م‍ه‍رج‍و، ح‍ام‍د. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د.ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 321. ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ی‍ژن‌ م‍ح‍م‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ ی‍زدی‌    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 322. بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری اطلاعات زیست‌محیطی در شرکتهای تولیدی پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران مسعود عفتی ؛ استاد راهنما حمید حقیقت    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 323. بررسی کاربردهای اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک و بازده شرکت‌های بیمه در ایران طاهر محمد‌نژاد ؛ استاد راهنما محمد‌رضا طباطبائی    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 324. بررسی مزیت نسبی صنایع کشور با تاکید بر صنعت سیمان علی علی‌آبادی فراهانی ؛ استاد راهنما جعفر ممی‌زاده    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 325. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اج‍رای‍ی‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ی‍اب‍ی‌ ه‍دف‌ =‎Target costing‬[ت‍ارگ‍ت‌ ک‍اس‍ت‍ی‍ن‍گ‌] در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ق‍طع‍ه‌ س‍از ص‍ن‍ع‍ت‌ آل‍وم‍ی‍ن‍وم‌ م‍ه‍دی‌ گ‍ودرزی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 326. ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ آم‍اره‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌‎(GFS)‬ (ج‍ی‌. اف‌. اس‌) در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌) م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ب‍وری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ دس‍ت‍گیر    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 327. بررسی نحوه افشاء رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی یادداشتهای همراه آن و گزارش حسابرسان مستقل (صنایع غذایی و دارویی) پروانه زراعتی ؛ استاد راهنما هاشم نیکومرام؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 328. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در س‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ (ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو) م‍ه‍دی‌ ازگ‍ل‍ی‌ ن‍ژاد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍ری‍دون‌ ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 329. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ج‍ری‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌. ف‍وق‌ل‍ی‍س‍ان‍س‌- ن‍اظم‍ی‌، ام‍ی‍ن‌. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د. ش‍ی‍راز،۱۳۸۳.  .    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 330. ب‍ررس‍ی‌ و ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌ در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ی‍م‍ان‌ دورود ع‍ل‍ی‌ ب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍ود ال‍ب‍رزی‌ا    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 331. بررسی هموارسازی نسبتهای مالی توسط مدیریت و آثار آن بر اطلاعات مالی ارائه شده محمود همت‌فر؛ استاد راهنما رضا شباهنگ؛    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 332. بررسی اثر گزارش‌های حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکت‌های دولتی/ مهدی فلاح‌دوست.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 333. بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات اقلام سود و زیان با تغییرات بازده سهام, /نادر عبدی؛ به راهنمایی: غلامحسین اسدی؛ استاد مشاور: محمداسماعیل فدائی‌نژاد. / ()--شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 334. بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت پتروشیمی و نفت) در فاصله زمانی ۱۳۷۸-‎۱۳۸۲/ ابراهیم نویدی عباسپور.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 335. بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی با بازده سهام در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۷۸-‎۱۳۷۶/ سیدحسین رفیعی آتشگاه.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 336. بررسی اهمیت شاخصهای تقلب بالقوه مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکتهای ایرانی, /محمدجواد شیخ؛ به راهنمایی: - نیکبخت؛ استاد مشاور: حیدرعلی هومن، ایرج نوروش. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 337. بررسی بار اطلاعاتی حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی علامه, آزاده رشته حسابداری کارشناس? ارشد 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 338. بررسی بار اطلاعاتی حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی, /آزاده علامه؛ به راهنمایی: قدرت‌اله طالب‌نیا؛ استاد مشاور: نقی بهرامفر. / ()--تهران.داشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 339. بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری نقدی و اطلاعات حسابداری تعهدی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مطالعه موردی صنعت سیمان و صنعت دارو/ مریم عبداللهی طادی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 340. بررسی تاثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران, /محمدرضا سیدآبادی؛ به راهنمایی: اسفندیار ملکیان کله بستی؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 341. بررسی تاثیر برنامه‌های تبلیغاتی سازمان آب در صرفه جویی مصرف آب (سازمان آب منطقه‌ای تهران), /مریم سرافراز؛ به راهنمایی: احمد روستا؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی.دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 342. بررسی تاثیر پذیرش شرکتهای سهامی بورس اوراق بهادار تهران بر نسبتهای مالی آنها/ جعفر زرین.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 343. بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه و قیمت بازار سهام شرکتهای خودرو و سیمان پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۱-‎۱۳۷۴/ عفت لطفی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 344. بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده آتی سهام شمس عالم,حسام رشته حسابداری دکتری تخصصی تهران  83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 345. بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی بازده آتی سهام, /حسام شمس عالم؛ به راهنمایی: نقی بهرامفر؛ استاد مشاور: محمدرضا مهرگان، حمید ابریشمی. / (دکتری)--تهران.دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 346. بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها مطالعه موردی: مدیران بانک‌های مرکز استان فارس (شیراز) و استان کهکیلویه و بویراحمد/ علی رزمه پناه/ دکتر نمازی/ 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 347. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT ) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری, /کامران حسن آقایی؛ به راهنمایی: حسین اعتمادی. / ()--تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 348. بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا, /علی خوزین؛ به راهنمایی: محمد عرب، مازیار یزدی؛ استاد مشاور: علی اکبر اربابیان. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 349. بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی - ارائه مدل برای پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی, /سید عباس هاشمی؛ به راهنمایی: علی ثقفی؛ استاد مشاور: ایرج نوروش، محمود صارمی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 350. بررسی تحلیلی سیستم بهای تمام شده در صنعت نوشت افزار ایران, /علی لاجوردی؛ به راهنمایی: محمد عرب مازاریزدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی زاده. / ()--شهید بهشتی، علوم اداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 351. بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش بینی بازده سهام(بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات), /بیتا مشایخی؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: اسماعیل فدائی نژاد، منصور مومنی. / (دکتری)--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 352. بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات: طراحی مدل پیش بینی بازده سهام (بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات) مشایخی, بیتا رشته حسابداری دکتر? تخصص? 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 353. بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استاندارد های حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران, /سعید امیری؛ به راهنمایی: محمدرضا نیک بخت؛ استاد مشاور: احمد مدرس. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 354. بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده برمبنای استاندارهای حسابداری مالی، با مبانی نظری گزارشگری مالی (چارچوب نظری) در ایران امیری, سعید رشته حسابداری کارشناسی رشد تهران   83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 355. بررسی توانایی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیش‌بینی سود و جریانهای نقدی آتی, /رضا غلامعلی پور؛ به راهنمایی: محمد عرب مازار یزدی؛ استاد مشاور: محمدرضا حمیدی‌زاده. / ()--شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 356. بررسی دیدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهای مالی) در خصوص ضرورت تدوین و ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی/ عبدالرضا قاسمپور.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 357. بررسی دیدگاه مدیران و اساتید نسبت به شیوه تجدید ارزیابی دارایی ها, /مریم اقبال؛ به راهنمایی: ایرج نوروش؛ استاد مشاور: منصور مومنی. / ()--تهران.دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 358. بررسی رابطه بین تغییرات بازده سهام با تغییرات اقلام صورت سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, /سعید ربیعی؛ به راهنمایی: محمود یحیی زاده فر؛ استاد مشاور: احمد احمدپور. / ()--مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حسابداری، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 359. بررسی رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات تقسیم سود سهام, /مسعود ستوده؛ به راهنمایی: حمید حقیقت؛ استاد مشاور: حسینعلی نیرومند. / ()--آزاد اسلامی واحد مشهد-دانشکده حسابداری و مدیریت، 83.     roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 360. بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی با عملکرد کارکنان دیوان محاسبات استان کرمان, /اکبر میرشکاری؛ به راهنمایی: سعید صیادی؛ استاد مشاور: ماه بانو تاتا. / ()--آزاد اسلامی واحد کرمان، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 361. بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران صنایع خودروسازی، پتروشیمی، گچ و سیمان/ فروزان محمدی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 362. بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکتهای خارجی در ایران/ رضا محمد بابائی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره یگانه موسوی جهرمی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 363. بررسی رابطه بین میزان دارائیها با بازده و ریسک سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - گروه صنایع غذایی و داروئی/ عثمان محمدی زاوله.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره فرشاد هیبتی.- کارشناسی ارشد (آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 364. بررسی رابطه بین ویژگیهای نرم افزارهای آماده مالی و حسابداری تولید شده و رضایت استفاده کنندگان جشن سده, مهدی رشته حسابداری کارشناس? ارشد 83    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com
 365. بررسی رابطه بین ویژگیهای نرم افزارهای آماده مالی و حسابداری تولید شده و رضایت استفاده کننده‌گان, /مهدی جشن سده؛ به راهنمایی: محمد عرب مازار یزدی؛ استاد مشاور: ایرج نوروش. / ()--تهران، دانشکده مدیریت، 83.    roya64.ahmadi@gmail.com         www.fulltext.blogsky.com