برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

لیست پروپوزال و پایان نامه شماره 25 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

سلام

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

پروپوزالهای زیر برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله موجود است.

برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله عنوان موضوع و رشته خودتان را ایمیل بزنید

ایمیل: roya64.ahmadi@gmail.com

و سایت اصلی مدیریت دپارتمان:

www.fulltext.blogsky.comلیست عناوین در ادامه مطلب
 1. برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف مجتمع های ایستگاهی مترو با رویکرد TODنمونه موردی در وازه شمیران             roya64.ahmadi@gmail.com
 2. بررسی اصول دفاع غیر عامل در طرح های شهری مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تهران   roya64.ahmadi@gmail.com
 3. هویت بخشی به بافت شهرکهای جدید الاحداث نمونه موردی شهرک انصاریه            roya64.ahmadi@gmail.com
 4. بررسی نحوه هویت بخشی و ساماندهی کالبدی در با فت شهرک های جدید الا حداث نمونه موردی شهرک انصاریه زنجان            roya64.ahmadi@gmail.com
 5. رویکرد های  در بافت های فرسوده (نمونه موردی محله شهید خوب بخت تهران)       roya64.ahmadi@gmail.com
 6. بررسی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری بعد از انقلاب اسلامی نمونه موردی محله (جولان شهر همدان )          roya64.ahmadi@gmail.com
 7. نقش طراحی شهری در سرزندگی  مردم          roya64.ahmadi@gmail.com
 8. هویت بخشس دوباره  به بافت فرسوده تاریخی              roya64.ahmadi@gmail.com
 9. ارتباط  زیبایی شناسی در هویت بخشی به مکان نمونه موردی (شهرک انصاریه زنجان)         roya64.ahmadi@gmail.com
 10. مکان یابی محور های گردشگری شهر زنجان با استفاده ازGIS    roya64.ahmadi@gmail.com
 11. شناسایی وطبقه بندی عوامل جاذب گردشگری شهری(نمونه موردی شهر زنجان)      roya64.ahmadi@gmail.com
 12. بررسی راهکار هایی جهت بالا بردن هویت و حس تعلق شهر وندان شهر تهران نمونه موردی (مقایسه محله خاک سفید با محله امیر آباد شمالی)   roya64.ahmadi@gmail.com
 13. مشارکت در شهر سازی موانع وراهکار ها و عملکرد آن در فرایند توسعهشهر نمونه موردی(محله مسکونی اسلام آباد)            roya64.ahmadi@gmail.com
 14. امنیت در فضا های شهری با رویکرد طراحی محیطی(CPTED)  roya64.ahmadi@gmail.com
 15. ارزیابی طرح های شهری با استفاده از FUZZY AHP نمونه موردی طرح های ارائه شده برای محور های داوود قلی- دلجویی زنجان)            roya64.ahmadi@gmail.com
 16. بررسی و شناخت عوامل موثر بر شکل گیری خاطرات جمعی در شهر (مطاله موردی شهر زنجان)       roya64.ahmadi@gmail.com
 17. ساماندهی محورهای پیاده در راستای شاخص سازی ابنیه تاریخی roya64.ahmadi@gmail.com
 18. تبیین الگوی فرایند طراحی شهری با تاکید بر مشارکت مردم در بهسازی ونوسازیبافت های فرسودهشهرینمونه موردی:محله اسلام آباد زنجان    roya64.ahmadi@gmail.com
 19. نقش پیاده مداری در حیات بخشی به بافت تاریخی          roya64.ahmadi@gmail.com
 20. برنامه ریزی،راهبردی برای مداخله وساماندهی بافت قدیم شهر     roya64.ahmadi@gmail.com
 21. مجتمع های مسکونی با رویکرد انرژیپایدار      roya64.ahmadi@gmail.com
 22. مناسب سازی پیاده روهای شهری برای استفاده عمومبا رویکرد رفاه حال عابرین چالش ها و راهکار ها (مطالعه موردی خیابان پیغمبریه قزوین)   roya64.ahmadi@gmail.com
 23. بررسی وتحلیل مفهومحس مکان و عوامل تاثیر گذار بر آن (نمونه موردی :شهر جدید هشتگرد)  roya64.ahmadi@gmail.com
 24. تبیین مفهوم هویت و ایجاد هویت و هماهنگی در سیمای شهر (نمونه موردی:شهر جدید هشتگرد)            roya64.ahmadi@gmail.com
 25. امکان سنجی،برنامه ریزی فضایی وکارکردی اراضی مجتمع های ایستگاهی با روشTOD     roya64.ahmadi@gmail.com
 26. ارزیابی پروژهنوسازی نواب با توجه به سیاست های نوسازی در کشور    roya64.ahmadi@gmail.com
 27. بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر زنجان وموانع توسعه آن چالش ها وراهکار ها نمونه موردیمنطقه 3 زنجان            roya64.ahmadi@gmail.com
 28. سرزندگی وحیات در خیابان شهری (نمونه موردی :خیابان سعدی زنجان)    roya64.ahmadi@gmail.com
 29. ساماندهی وطراحی فضاهای شهریلبه ساحلی شهر رامسر با تاکید بر جنبه های گردشگری محدوده ساحلی مابین پلاژشهرداری وتوسکا سرا       roya64.ahmadi@gmail.com
 30. سازماندهی حرکت سواره  وپیاده حد فاصل میدان قدس و میدان تجریش با تاکید بر پیاده           roya64.ahmadi@gmail.com
 31. ساماندهی خیابا مطهری رشت با تاکید بر نقش حضور پیاده در فضای شهری           roya64.ahmadi@gmail.com
 32. کاربرد معیار ها و اصول طراحی پارک کودک (1تا12 سال)نمونه موردی:پارک کودک شهرک انصاریه زنجان)            roya64.ahmadi@gmail.com
 33. طراحی فضا ی 24 ساعته با تاکید بر امنیت شبانه مطالعه موردی ورودی شهر قزوین(میدان مینودر و بلوار آیت الله خامنه ای)            roya64.ahmadi@gmail.com
 34. تاثیرایجاد خیابانهای عبوریبرهویت شهرنمونه موردی(خیابان زینبیه زنجان) roya64.ahmadi@gmail.com
 35. کوانتم در شهر سازی         roya64.ahmadi@gmail.com
 36. محاسبه تراکم های شهریبا رویکرد پدافند غیر عاملنمونه موردی چیذر         roya64.ahmadi@gmail.com
 37. مکان یابی کاربری اراضی شهری نمونه موردی :مقایسه تطبیقی سرانه کاربری شهر ها در طرح های مختلف            roya64.ahmadi@gmail.com
 38. عدالت جنسیتی در فضا های عمومی شهری      roya64.ahmadi@gmail.com
 39. طراحی محلات شهریبر محوریت توسعه پایدار             roya64.ahmadi@gmail.com
 40. تعلق مکانی در محلات شهرینمونه موردی شهرک کارمندان         roya64.ahmadi@gmail.com
 41. باززنده سازی بلوار شهری roya64.ahmadi@gmail.com
 42. بررسی الگوهای طراحی فضاهای شهری انسان ساز با رویکردی بر مولفه های کیفی فضا      roya64.ahmadi@gmail.com
 43. حیات بخشی به خیابان های شهری خیابان سعدی زنجان  roya64.ahmadi@gmail.com
 44. پیاده راه ها گامی به سوی شهر های انسان محور          roya64.ahmadi@gmail.com
 45. مجتمع تجاری و تفریحی زنجان         roya64.ahmadi@gmail.com
 46. اصول خلق یک مر کز شهری سرزنده           roya64.ahmadi@gmail.com
 47. بررسی امکانات و مشکلات مدیریت شهری در سطح محله مقایسه تطبیقی تهران و تورنتو       roya64.ahmadi@gmail.com
 48. برنامه ریزی برای مداخله در بافت فرسوده شهر           roya64.ahmadi@gmail.com
 49. مسیر های پیاده شهری نمونه موردی خیابان سعدی زنجان           roya64.ahmadi@gmail.com
 50. ساماندهی بافت های  فرسوده شهری  نمونه موردی  مطالعه استان  آذر بایجان غربی  شهرستان ارومیه  roya64.ahmadi@gmail.com
 51. میزان مشارکت مردمی در اجرای  طرح های با فت فرسوده شهری نمونه موردی داوود قلی - دلجویی زنجان            roya64.ahmadi@gmail.com
 52. انتظارات از شهر های جدید  نمونه موردی شهر جدید پردیس        roya64.ahmadi@gmail.com
 53. توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی نمونه موردی محله اسلام آباد زنجان          roya64.ahmadi@gmail.com
 54. تا ثیر  شهر های جدید بر  برنامه ریزی شهری             roya64.ahmadi@gmail.com
 55. برنا مه ریزی  مسکن با رویکرد انبوه ساز ی نمونه موردی مسکن مهر زنجان         roya64.ahmadi@gmail.com
 56. اسیب شناسی با فت  تاریخی  و فرسوده  دمیریه در شهر زنجان    roya64.ahmadi@gmail.com
 57. بررسی مفاهیم و نحوه دستیابی  به کیفیت های محیطی  یک فضای مطلوب شهری  با رویکردی بر خاطره انگیزی در  فضا            roya64.ahmadi@gmail.com
 58. بررسی  ومقایسه سیستم های حمل ونقل  عمومی درون شهری  ریلی و اتوبوس رانی roya64.ahmadi@gmail.com
 59. نقد و بررسی  طرح توسعه سبزه میدان زنجان  roya64.ahmadi@gmail.com
 60. نقش طراحی شهری در ایجاد امنیت  فضا های عمومی شهری  مطالعه موردی (محله سر چشمه  زنجان)  roya64.ahmadi@gmail.com
 61. بررسی تا ثیر عوامل انسانی بر روی کالبد شهر ی نمونه موردی (شهر تنکابن)        roya64.ahmadi@gmail.com
 62. ایجاد حیات در یک خیابان  شهری     roya64.ahmadi@gmail.com
 63. شهر های الکترونیک :ضرورت ها ،چالش ها و راهکار ها          roya64.ahmadi@gmail.com
 64. ارتبا ط شهر و کودکان        roya64.ahmadi@gmail.com
 65. بررسی کیفیت خوانایی در شهر های سنتی و مدرن        roya64.ahmadi@gmail.com
 66. طراحی شهری و منظر سازی شهر های جدید نمونه موردی (شهر جدید اندیشه )        roya64.ahmadi@gmail.com
 67. نقش هنر نقاشی دیواری در هویت بخشی و زیبایی به شهر چیست ؟            roya64.ahmadi@gmail.com
 68. تحلیل مسئله ی ترافیک به روش سیستمی متدولوژی سیستم های نرم (SSM)نمونه موردی بافت مرکزی شهر زنجان            roya64.ahmadi@gmail.com
 69. بررسی تاثیر بناهای تاریخی در ارتقاءکیفیت فضاهای شهری       roya64.ahmadi@gmail.com
 70. طراحی محورهاو مسیرهای گردشگری درون شهری نمونه موردی زنجان شکل دهی به بستر وبدنه محورهای گردشگری            roya64.ahmadi@gmail.com
 71. مدیرت بحران زلزله در نواحی شهری در مرحله قبل از وقوع با استفادهازSDSSنمونه موردی محله صابونپزخانه)            roya64.ahmadi@gmail.com
 72. ساماندهی محله مسجد جامع قزوین     roya64.ahmadi@gmail.com
 73. شیوه دستیابی به پایداری کالبدی در مراکز شهری          roya64.ahmadi@gmail.com
 74. بررسی نقش اماکن مقدس شسعیان در شهر های اسلامی  roya64.ahmadi@gmail.com
 75. مفهوم پایداری در محلات سنتی         roya64.ahmadi@gmail.com
 76. راهکار های طراحی شهری در کاهش جرم خیزی         roya64.ahmadi@gmail.com
 77. کاربرد انرژی ها و فناوریهای نو در شهر سازی          roya64.ahmadi@gmail.com
 78. طرح توسعه شهری بندر عباس         roya64.ahmadi@gmail.com
 79. بررسی ویژگی های مدیریتبحران های شهری با تا کید بر بلایای طبیعی زلزله          roya64.ahmadi@gmail.com
 80. هویت بخشی به محلات با رویکرداجتماعی و کالبدینمونه موردی محلاتساغرسازان و گلار (شهر رشت) roya64.ahmadi@gmail.com
 81. ساماندهی 1و مدیرت فضاهای رها شده وارائه راهکار برای این فضاها با بررسی نمونه موردی شهر لاهیجان            roya64.ahmadi@gmail.com
 82. ساماندهی نماهای شهری نمونه موردی :خیابان امام زنجان حد فاصل میدان انقلاب و فردوسی    roya64.ahmadi@gmail.com
 83. نقش گرافیک  شهری در ارتقاء و حفظ زیبایی شناسی در فضای شهری      roya64.ahmadi@gmail.com
 84. بررسی و طراحی ورودی شهر         roya64.ahmadi@gmail.com
 85. طراحی فضایی برای گذران اوقات فراغت بوستان ملت قزوین       roya64.ahmadi@gmail.com
 86. ساماندهی خیابان شهید فرحزادی(حد فاصل بزرگراه یادگار امام وخیابان امام زاده داوود)بر اساس معیار های مناسب برای تردد پیاده            roya64.ahmadi@gmail.com
 87. طراحی سایت تفریحی  توریستی  پارک جنگلی شهر میانه           roya64.ahmadi@gmail.com
 88. پیاده و جایگاه آن  در شهر   roya64.ahmadi@gmail.com
 89. طرح بهسازی و نو سازی بافت فرسوده  شهر لنگرود    roya64.ahmadi@gmail.com
 90. بررسی  مشکلات موجود در  فاکتور دسترسی در مدیریت بحران زلزله با استفاده از GIS نمونه موردی (منطقه 3 زنجان)            roya64.ahmadi@gmail.com
 91. مکان یابی  پایگاه های مدیریت بحران  در شرایط وقوع زلزله با استفاده از GIS نمونه موردی منطقه 3 زنجان            roya64.ahmadi@gmail.com
 92. مناسب سازی  معابر برای معلولان    roya64.ahmadi@gmail.com
 93. شهری برای ندیدن (طراحی شهری برای نابینایان )        roya64.ahmadi@gmail.com