برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره و انجام تحلیل آماری EVIEWS SPSS MINITAB LISREL - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلمشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


عناوین دقیق موارد در ادامه مطلب....
برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید
 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم!فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

 

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comبرای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS .
رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی
آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test)
آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test)
آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T Test)
آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA)
آزمون دوجمله ای (Binominal Test)
آزمون مک نمار (McNemart Test)
آزمون کوکران (Cochrans Test)
آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney Test)
آزمون (Mann-Whitney Test)
آزمون کروسکال-وایس (آزمون H)
آزمون فریدمن (Friedman Test)
آزمون همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
تحلیل واریانس
تحلیل کواریانس
رگرسیون خطی
رگرسیون غیر خطی
رگرسیون لجستیک
آزمون استقلال
آزمون نیکویی برازش (زمون کی دو و آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف)
آزمون استیودنت
آزمون کی دو ( خی دو)
محاسبه آلفای کرونباخ
تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)
و ...

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comبرای پایان نامه ها (فصل 4 ) ، پروژه ها و طرح های تحقیقاتی.

در هر نقطه ای از ایران (تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز ، اهواز ، قم ، یزد ، اراک ، زنجان ، سنندج ، ساری ، رشت ، کرمانشاه ، همدان ، زاهدان ، کرج ، کرمان ، ارومیه ، اردبیل ، گرگان ، بوشهر ، خرم آباد ، قزوین ، بجنورد ، ایلام ، شهرکرد ، یاسوج ، بندرعباس ، کیش ، بیرجند و ... ) یا خارج از کشور که سکونت دارید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست الکترونیکی برای ما ، نتایج تحلیل را در اسرع وقت دریافت نمائید.

انجام تحلیل آماری و پروژه های آماری SPSS و LISREL
 

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comآموزش کامل انجام تحلیل آماری و آزمون فرضیه های آماری با نرم افزار SPSS در سایت پارس مدیر ارائه شده است. با مطالعه جزوه آموزش SPSS میتوانید پایان نامه خود را براحتی انجام دهید. با این وجود سایت علمی پژوهشی  خدمات زیر را ارائه می دهد.

    تحلیل فرضیه های آماری با نرم افزار SPSS
    تحلیل آزمون آماری با نرم افزار SPSS
    تحلیل آزمون آماری با نرم افزار LISREL
    تحلیل آزمون آماری با نرم افزار AMOS
    تحلیل عاملی با نرم افزار لیزرل و آموس
ایل آموزش آمار توصیفی
فایل اموزش آزمون فریدمن در spss
تحلیل پایایی پرسشنامه به روش الفای کرونباخ در نرم افزار SPSS
فایل آموزش آزمون یک نمونه ای کای دو در نرم افزار spss
فایل آموزش آزمونهای همبستگی در نرم افزار spss قسمت اول
فایل اموزش آزمونهای همبستگی در نرم افزار spss قسمت دوم
فایل آموزش روشهای جمع آوری اطلاعات (نمونه گیری)
فایل آموزش تغییر در پیش فرضهای spss
فایل آموزش سطح معنی داری و توان آزمون ها در SPSS
فایل آموزش آشنایی با نوارها و پنجره های spss
فایل آموزش آزمون کلموگروف اسمیرنوف در spss
فایل آموزش رگرسیون غیر خطی در spss
فایل آموزش تغییر و طبقه بندی داده ها در spss
فایل آموزش استفاده از سیستم help  در spss
فایل آموزش نحوه انتخاب نمونه
فایل آموزش نحوه تغییر در پیش فرض های spss
فایل آموزش همبستگی متغیرهای کیفی با آزمون کای دو
فایل آموزش ساخت فایل با زبان دستوری syntax در spss
فایل آموزش روش تعیین پایایی پرسشنامه در spss
فایل اموزش رگرسیون خطی در SPSS 

انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss . رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی آزمون میانگین یک جامعه (one- sample t . . .

مشاوره و راهنمایی به دانشجویان دکتری و فوق لیسانس در امور مربوط به پایان نامه ارایه می نماید،
همچنین این موسسه در راستای همکاری با اساتید دانشگاهها ، محققان پژوهشگران و موسسات پژوهشی در زمینه کلیه امور پژوهشی زیر خدمات ارایه می نماید :
• تحلیل آماری
• مشاوره روش تحقیق
• مقالات ISI

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com

http://fulltext.blogsky.com/

http://fulltext.blogsky.com/
تحلیل آماری
انجام انواع تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای :
SPSS، SAS ،MINITAB ، STATA ، LISREL ، AMOS ، EVIEWS شامل:

آزمونهای t مستقل و وابسته
آزمونهای ناپارامتری
تحلیل واریانس
مدل های خطی عمومی و مدل های خطی تعمیم یافته
محاسبه همبستگی های دو متغیره و جزیی
تحلیل رگرسیون خطی و غیر خطی ساده و چند گانه
تحلیل رگرسیون چند متغیره
تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و تحلیل مولفه های اصلی ، Factor Analysis
تحلیل مسیر اکتشافی و تائیدی ، Path Analysis
تحلیل تشخیصی(تابع ممیزی)، Discriminant Analysis
تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و غیر سلسله مراتبی ، Cluster Analysis
کنترل کیفیت
بررسی پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ ، روش دو نیمه سازی سازی و گاتمن
آنالیز بقا
امکان سنجی و بررسی ساختار متغیرها با استفاده از آزمونهای آشوب(Chaos)
پیش بینی های خطی (سریهای زمانی) و غیر خطی (شبکه های عصبی)
توصیف اطلاعات ، جداول و نمودارها

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


http://fulltext.blogsky.com/

مدلیابی معادلات ساختاری با AMOS وLISREL

ارائه مشاوره و اجرای مدل معادلات ساختاری با نرم افزار های Lisrel و AMOS.

تحلیل عامل تاییدی (CFA)
محاسبه پایایی سازه (Composit Relability)
محاسبه AVE
برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com

http://fulltext.blogsky.com/


در هر نقطه ای از ایران (تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... ) یا خارج از کشور که سکونت دارید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست الکترونیکی برای ما ، نتایج تحلیل را در اسرع وقت دریافت نمائید.

لاصه ای از پروژه های آماری انجام شده توسط شرکت داده پردازی  آماری اطمینان شرق

ردیف
http://fulltext.blogsky.com/

نوع تحلیل آماری
   

رشته تحصیلی متقاضی
   

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comشرح مختصر از تحلیل ارائه شده

http://fulltext.blogsky.com/
   

1- انجام آزمون گاما

2- آزمون همبستگی برای داده های رتبه ای
   

ایمونولوژی

(عضو هیات علمی دانشگاه پزشکی مشهد)
   

مشاهدات یک تحقیق علمی تحلیل و فرضیه تحقیق جهت چاپ در یک نشریه معتبر علمی مورد آزمون قرار گرفت.

2
   

1- تحلیل توصیفی
http://fulltext.blogsky.com/
2- آزمون نرمال بودن مشاهدات

3- ضریب همبستگی پیرسون
    http://fulltext.blogsky.com/

علوم اجتماعی

(مقطع کارشناسی)
   

ارتباط بین نمره درس ریاضی و فاصله زمانی ایجاد شده بین مقطع متوسطه و عالی آزمون گردید

3
   

1- جداول فراوانی و تحلیل توصیفی

2- آزمون استودنت (استیودنت یا تی)
   

مترجمی زبان

(مقطع فوق لیسانس)
    http://fulltext.blogsky.com/

تفاوت معنی دار بین گروه کنترل و آزمایش از نظر آماری بررسی گردید و فرضیه تحقیق تایید گردید

4http://fulltext.blogsky.com/
   

1- تحلیل توصیفی کامل

2- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
   

علوم تربیتی- گرایش برنامه ریزی درسی (مقطع دکتری)
   

محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس مبانی پرورش تفکر از دیدگاه سه گروه مولفان، کارشناسان آموزش و معلمان ذیربط  به منظور ارائه راهکارهایی برای بهینه کردن این کتاب ها بررسی گردید و فرضیات تحقیق بررسی گردید.

5
    http://fulltext.blogsky.com/

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


http://fulltext.blogsky.com/
1- تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری

2- آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)

3- آنالیز واریانس

4- آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD))
    http://fulltext.blogsky.com/

صنایع غذایی

(مقطع فوق لیسانس)
   

از طریق آزمون تحلیل واریانس - آماره F و آزمون مقایسات میانگین فرضیات تحقیق آزمون گردید. (اطلاعات از انجام آزمایش حاصل گردیده بود)

6
    http://fulltext.blogsky.com/

1- انجام پروژه نرم افزار SPSS همراه با تحلیل اطلاعات کارکنان یک شرکت

2- انجام آزمون همبستگی پیرسون
   

بهداشت محیط

(مقطع لیسانس)
   

ارتباط بین میزان سوابق کاری و تعداد حوادث بررسی گردید.

8http://fulltext.blogsky.com/
   

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


http://fulltext.blogsky.com/
1- انجام آزمون روایی و پایایی پرسشنامه

2- تحلیل کامل اطلاعات پرسشنامه
   

مدیریت دولتی

(مقطع لیسانس)
   

اطلاعات طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات تحلیل گردید. (اطلاعات پرسشنامه تحلیل گردید)

9
   

1- تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری

2- انجام آزمون استودنت (استیودنت یا تی t-
   
http://fulltext.blogsky.com/
علوم تربیتی

(مقطع فوق لیسانس)
   

6 فرضیه تحقیق آزمون گردید.

11

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


   

1- تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری

2- انجام آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
   

بهداشت محیطhttp://fulltext.blogsky.com/

(مقطع لیسانس)
   

اطلاعات مربوط به مومضوع ریسک فاکتورهای شغلی اختلالات اسکلتی- عضلانی در صنعت تولید آبمیوه بررسی و آزمون گردید.

12
   

تحلیل توصیفی استنباطی از اطلاعات میزان حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل یک شرکت بزرگ در مشهد
   

یک شرکت صنعتی
   

اطلاعات و تحلیل لازم ارائه گردید.

13
   

1- تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری

2- انجام آزمون آنالیز واریانس
   

ماشین الات کشاورزی

(مقطع فوق لیسانس)
   

فرضیات پایان نامه بررسی و آزمون گردید.

14
    http://fulltext.blogsky.com/

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)

3- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه ها
   

علوم تربیتی

(مقطع لیسانس)
   

این پروژه با موضوع بررسی عامل اضطراب در دانش آموزان مقطع دبیرستان انجام و فرضیات مورد نظر آزمون گردید.
http://fulltext.blogsky.com/
15
   

1- تحلیل توصیفی و جداول فراونی

2- بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

3- انجام آزمون همبستگی پیرسون

4- آزمون استودنت (استیودنت یا تی)
   

علوم نظامی

(مقطع لیسانس)
   

این پروژه با موضوع عوامل موثر بر تقویت مبانی انضباطی در کارکنان کلانتری ها انجام و فرضیات تحقیق آن آزمون گردید.

16
   

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com1- تحلیل توصیفی

2- سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

3- بررسی فرض نرمال بودن مشاهدات

4- انجام آزمون همبستگی پیرسون
   

علوم اجتماعیhttp://fulltext.blogsky.com/

(مقطع فوق لیسانس)
   

این پایان نامه با موضوع انحرافات رفتاری دانش آموزان و میزان اعتقادات دینی دانش آموزان و فرضیات آن آزمون گردید.

17
   

1- تحلیل توصیفی

2- انجام انالیز واریانس (تحلیل واریانس)

3- انجام آزمون همبستگی بین متغیرها
   

پزشکی

(مقطع لیسانس)
   

فرضیات پروژه آزمون گردید. (اطلاعات از انجام آزمایش حاصل گردیده بود)

18
   

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP

واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . AHP بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. چند مقاله معتبر جهت آموزش AHP ارائه شده است.

مقاله آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP در مدیریت

۱- آشنائی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با ذکر مثال

۲- AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری، دکتر عادل آذر

۳- تحلیل پوششی داده ها و روش نوین AHP/IEP جهت رتبه بندی کامل وحدهای تصمیم گیرنده

۴- نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سوالات پرسشنامه با استفاده از تکنیک AHP

۵- مدل تعدیل شده AHP برای نظر سنجی و تصمیم گیریهای گروهی

آموزش کامل فرایند تحلیل شبکه روش ANP

واژه ANP مخفف عبارت Analytical Network Process به معنی فرایند تحلیل شبکه است. فرایند تحلیل شبکه یا ANP یکی دیگر از ترین تکنیک‌های تصمیم گیری است که شباهت زیادی به روش AHP دارد. هر یک از روش ها بر اساس یک سری فرضیات بنا شده شده است. برای نمون اگر معیارها مستقل از هم باشند و مقایسات زوجی امکانپذیر باشد مدل تصمیم گیری مناسب مدل AHP است ولی اگر معیارها مستقل نباشند روش ANP بهتر است. برای درک بهتر تکنیک ANP مقالات علمی-پژوهشی زیر را مطالعه کنید.

مقاله آموزش فرایند تحلیل شبکه روش ANP در مدیریت

۱- یافتن روابط علی و معلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست با استفاده از روشهای فازی ANP
محسن صادق عمل نیک، ایوب انصاری نژاد، صمد انصاری نژاد، سینا میری نرگسی

۲- ارایه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک‌ها با رویکرد ANP, BSC و TOPSIS فازی؛ حیدر میرفخرالدینی و امیری

۳- کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، دکتر اسفندیار زبردست

۴- به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید؛ سعید صحت و عیسی پریزادی

1- تحلیل توصیفی


2- انجام انالیز واریانس

3- انجام آزمون همبستگی
   

آمار (مقطع لیسانس)
   

این پروژه با موضوع بررسی مدت زمان بستری شدن در بیمارستانهای دولتی انجام گردید و اطلاعات آماری مورد نیاز آن ارائه گردید.

20
    http://fulltext.blogsky.com/
1- تحلیل توصیفی مشاهدات و پرسشنامه ها
   

مدیریت (مقطع لیسانس)
   

این پروژه با موضوع بررسی مهاجرت به شهر گلبهار تحلیل گردید.

21
   

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون کی دو(خی دو یا مربع کای)
   

قرارداد پژوهشی برای شهرداری مشهد
   

این تحلیل که در راستای یک قرارداد پژوهشی بود با انجام آزمونهای آماری انجام گردید. (با موضوع طراحی پیاده راهها)

22
    http://fulltext.blogsky.com/

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون کی دو(خی دو یا مربع کای)
   

قرارداد پژوهشی برای شهرداری مشهد
   

با موضوع ساماندهی دستفرشان سطح شهر مشهد

22

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


   

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون کی دو(خی دو یا مربع کای)
   

قرارداد پژوهشی برای شهرداری مشهد
   

با موضوع میادین میوه و تره بار در سطح شهر مشهد – در این تحلیل 1300 عدد پرسشنامه تحلیل گردید.

23
   

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون کی دو(خی دو یا مربع کای)
   

قرارداد پژوهشی جهت شهرداری مشهد
   

با موضوع درآمد در شهرداری مشهد تحلیل گردید.

24http://fulltext.blogsky.com/
   

1- تحلیل توصیفی

2- سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

3- انجام آزمون کی دو(خی دو یا مربع کای)
   

علوم اجتماعی

(مقطع فوق لیسانس)
   

این پایان نامه با موضوع بررسی عوامل موثر بر مهاجرت به شهر جدید گلبهار تحلیل گردید.

25
   

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون مقایسه میانگین دانکن

3- انجام آزمون واریانس چند متغیره
   

صنایع غذایی

(مقطع فوق لیسانس)
   

این پایان نامه با موضوع پایداری اکسایشی روغن تحلیل گردید.

26http://fulltext.blogsky.com/
   

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون مقایسات میانگین (مقایسه میانگین) دانکن
   

بهداشت

(مقطع لیسانس)
   

این پروژه دانشجویی با موضوع سرطانهای گوارشی در بیمارستانهای دولتی تحلیل گردید.

27
   

1- تحلیل توصیفی

2- انجام آزمون آنالیز واریانس - ANOVA

3- آزمون همبستگی پیرسون
   

علوم اجتماعی

(مقطع فوق لیسانس)
   

ارتباط عدالت و رفتار شهروندی سازمانی و نقش شخصیت سالم سازمانی بر آن مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و فرضیات تحقیق آزمون گردید.

28
   

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comداده های مربوط به یک تحقیق شبیه سازی گردید
   

علوم تربیتی (مقطع فوق لیسانس)
   

با توجه به تحقیق مورد نیاز، داده ها شبیه سازی گردید.

مدل یابی معادلات ساختاری (Structural equation modeling: SEM)یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط "مدل خطی کلی"(General linear model) است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل(Lisrel) نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است.(هومن 1384،11)
از نظر آذر (1381) نیز یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.
«تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختار داده‌های پیچیده و یکی از روش‌های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می‌دهد. از طریق این روش می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.
http://fulltext.blogsky.com/
اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاریhttp://fulltext.blogsky.com/
یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد اثر انتقالهای جمع پذیر و ضرب پذیر در فهرستی از اعداد است یعنی اگر هر یک از اعداد یک فهرست در مقدار ثابت K ضرب شود میانگین اعداد در همان K ضرب می‌شود و به این ترتیب ، انحراف معیار استاندارد در مقدار قدر مطلق Kضرب خواهد شد. نکته این است که اگر مجموعه ای از اعداد x با مجموعه دیگری از اعداد y از طریق معادله y=4xمرتبط باشند در این صورت واریانس y باید 16 برابر واریانس x باشد و بنابراین از طریق مقایسه واریانس‌های x و y می‌توانید به گونه غیر مستقیم این فرضیه را که y و x از طریق معادله y=4x با هم مرتبط هستند را بیازمایید. این اندیشه از طریق تعدادی معادلات خطی از راه‌های مختلف به چندین متغیر مرتبط با هم تعمیم داده می‌شود. هرچند قواعد آن پیچیده‌تر و محاسبات دشوارتر می‌شود. اما پیام کلی ثابت می‌ماند. یعنی با بررسی واریانسها و کوواریانسهای متغیرها می‌توانید این فرضیه را که "متغیرها از طریق مجموعه ای از روابط خطی با هم مرتبط اند" را بیازمایید.

توسعه مدل‌های علّی و همگرایی روش‌های اقتصادسنجی، روان سنجی و...
توسعه مدل‌های علّی متغیرهای مکنون معرف همگرایی سنتهای پژوهشی نسبتا مستقل در روان سنجی، اقتصادسنجی، زیست شناسی و بسیاری از روشهای قبلا آشناست که آنها را به شکل چهارچوبی وسیع در می‌آورد. مفاهیم متغیرهای مکنون (Latent variables)(در مقابل متغیرهای مشاهده شده (Observed variables)) و خطا در متغیرها، تاریخی طولانی دارد. در اقتصادسنجی آثار جهت دار هم زمان چند متغیر بر متغیرهای دیگر، تحت برچسب مدلهای معادله هم زمان بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. در روان سنجی به عنوان تحلیل عاملی و تئوری اعتبار توسعه یافته و شالوده اساسی بسیاری از پژوهش‌های اندازه گیری در روانسنجی می‌باشد. در زیست شناسی، یک سنت مشابه همواره با مدلهای معادلات هم زمان (گاه با متغیرهای مکنون) در زمینه نمایش و طرح برآورده در تحلیل مسیر سر و کار دارد.

موارد کاربرد روش لیزرل:http://fulltext.blogsky.com/
روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدلهای اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدلهای ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس های، برابری ماتریس همبستگی ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد.
نرم افزار لیزرل:
لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" (Scientific software international (www.ssicentral.com)به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی:
تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل اکتشافی(Exploratory factor analysis) پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد.
تحلیل اکتشافی وقتی به کار می‌رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پhttp://fulltext.blogsky.com/یش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عامل‌های زیربنایی داده‌ها نداشته و به واقع مایل باشد درباره تعیین تعداد یا ماهیت عامل‌هایی که همپراشی بین متغیرها را توجیه می‌کنند داده‌ها را بکاود. بنابر این تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری و نه یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل عاملی اکتشافی روشی است که اغلب برای کشف و اندازه گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه گیری‌های مشاهده شده به کار می‌رود. پژوهشگران به این واقعیت پی برده اند که تحلیل عاملی اکتشافی می‌تواند در مراحل اولیه تجربه یا پرورش تستها کاملا مفید باشد. توانشهای ذهنی نخستین ترستون ، ساختار هوش گیلفورد نمونه‌های خوبی برای این مطلب می‌باشد. اما هر چه دانش بیشتری درباره طبیعت اندازه گیری‌های روانی و اجتماعی به دست آید ممکن است کمتر به عنوان یک ابزار مفید به کار رود و حتی ممکن است بازدارنده نیز باشد.
از سوی دیگر بیشتر مطالعات ممکن است تا حدی هم اکتشافی و هم تاییدی باشند زیرا شامل متغیر معلوم و تعدادی متغیر مجهول‌اند. متغیرهای معلوم را باید با دقت زیادی انتخاب کرد تا حتی الامکان درباره متغیرهای نامعلومی که استخراج می‌شود اطلاعات بیشتری فراهم‌اید. مطلوب آن است که فرضیه ای که از طریق روش‌های تحلیل اکتشافی تدوین می‌شود از طریق قرار گرفتن در معرض روش‌های آماری دقیق‌تر تایید یا رد شود. تحلیل اکتشافی نیازمند نمونه‌هایی با حجم بسیار زیاد می‌باشد.
در تحلیل عاملی تاییدی(Confirmatory factor analysis) ، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می‌تواند به شکل: 1) یک تئوری یا فرضیه 2) یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه‌ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا ، 3)شرایط معلوم تجربی و یا 4) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد.
تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در حالی که روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا نه. http://fulltext.blogsky.com/

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comآزمون‌های برازندگی مدل کلی
با آنکه انواع گوناگون آزمون‌ها که به گونه کلی شاخص‌های برازندگی(Fitting indexes) نامیده می‌شوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل می‌باشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله‌های مختلف، شاخص‌های مختلفی را ارائه کرده اند و حتی نگارش‌های مشهور برنامه‌های SEM مانند نرم افزارهایlisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخص‌های برازندگی به دست می‌دهند.(هومن1384 ،235) این شاخص‌ها به شیوه‌های مختلفی طبقه بندی شده اند که یکی از عمده‌ترین آنها طبقه بندی به صورت مطلق، نسبی و تعدیل یافته می‌باشد. برخی از این شاخص ها عبارتند از:

شاخص‌های GFI وAGFI
شاخص GFI (Goodness of fit index )مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می‌کند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می‌باشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از 90/0باشد.
شاخص برازندگی دیگر (Adjusted Goodness of Fit Index)AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی می‌باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (1- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می‌باشد. شاخص‌های GFI و AGFI را که جارزکاگ و سوربوم (1989) پیشنهاد کرده اند بستگی به حجم نمونه ندارد.http://fulltext.blogsky.com/

شاخص RMSEA
این شاخص , ریشة میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. شاخص (Root Mean Square Error of Approximation)RMSEAبرای مدل‌های خوب برابر 0.05 یا کمتر است. مدلهایی که RMSEA آنها 0.1 باشد برازش ضعیفی دارند.

مجذور کای
آزمون مجذور کای (خی دو) این فرضیه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است را می‌آزماید، کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می‌باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد, افزایش می‌دهد. (هومن.1384. 422).

شاخصNFI وCFI:
شاخصNFI (که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می‌شود) برای مقادیر بالای 90/0 قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. شاخص CFIبزرگتر از 90/0 قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.

شاخص‌های دیگری نیز در خروجی نرم افزار لیزرل دیده می‌شوند که برخی مثلAIC, CAIC ECVA , برای تعیین برازنده‌ترین مدل از میان چند مدل مورد توجه قرار می‌گیرند برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده‌تر است.(هومن1384 ،244-235) برخی از شاخص‌ها نیز به شدت وابسته حجم نمونه اند و در حجم نمونه‌های بالا می‌توانند معنا داشته باشند.

رائه مشاوره و انجام تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نhttp://fulltext.blogsky.com/رم افزار SPSS و هم چنین تفسیر نتایج برای

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com- پایان نامه ها (فصول3و4و5)

- پروژه ها

- تحقیقات میدانی

- پرسشنامه ها

برای کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

مشاوره و انجام:

آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test)

آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test)

آزمون میانگین زوجی  (Paired- sample T Test)
http://fulltext.blogsky.com/

آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA)

آزمون دوجمله ای (Binominal Test)

آزمون مک نمار  (McNemart Test)

آزمون کوکران (Cochrans Test)

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comآزمون من-ویتنی  (Mann-Whitney Test)

آزمون (Mann-Whitney Test)

آزمون کروسکال-وایس (آزمون H)

آزمون فریدمن (Friedman Test)

آزمون همبستگی پیرسون

آزمون همبستگی اسپیرمن

تحلیل واریانس

تحلیل کواریانس

رگرسیون خطی

رگرسیون غیر خطی

رگرسیون لجستیک

آزمون استقلال

آزمون نیکویی برازش (زمون کی دو و آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف)

آزمون استیودنت

آزمون کی دو ( خی دو)
http://fulltext.blogsky.com/
محاسبه آلفای کرونباخ

تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)


مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com

ترجمه آکادمیک مقالات ISI
تهیه فرمت مقالات علمی و پژوهشی
ارسال مقاله و دریافت پذیرش چاپ در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاه ISI


آزمون روایی
توصیف اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری


تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای :
SPSSو SAS وMINITAB و STATA و LISREL و AMOS و EVIEWS


1- رگرسیون خطی و برآورد به روشهای OLS_TSLS_3SLS
2- معادلات غیر خطی و برآورد به روشهایNLS_TSNLS_WNLS
3- الگوهای مربوط به متغیرهای مجازی و برآورد به روشهایLogit_Probit
4- آزمونهای ضرایب،جملات پسماند و ثبات از قبیل Wald_Omitted_LM_ARCH_White_Chow
5- برآورد الگوهای معادلات همزمان مانند SUR
6- برآورد رگرسیون به روشهای Pooling data_ panel data
7- برآورد الگوهای سریهای زمانی به روشهای ARMA_ARIMA_ARDL_VAR_ECM
8- امکان سنجی و بررسی ساختار متغیرها با استفاده از آزمونهای آشوب (Chaos)
9- پیش بینی های خطی (سریهای زمانی) و غیر خطی (شبکه های عصبی(

تهیه پورپوزال (proposal) پایان نامه :با هدف ایجاد توانایی و مهارت لازم جهت تدوین پورپوزال های کاربردی و اجرای صحیح پژوهش، موسسه این خدمات مشاوره را ارایه می دهد.
• ارایه کلیه خدمات فصول سوم پایان نامه ها شامل تعیین حجم نمونه ؛ روشهای آماری
• روش انجام تحقیق و طراحی اجرای تحقیق

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com

http://fulltext.blogsky.com/


 آماده ارائه مشاوره و انجام تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر نتایج و هم چنین اجرای مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS ، AMOS و Lisrel برای:
- پایان نامه ها
- پروژه ها
- تحقیقات میدانی
- پرسشنامه ها

رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی
آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test)
آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test)
آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T Test)
آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA)
آزمون دوجمله ای (Binominal Test)
آزمون مک نمار (McNemart Test)
آزمون کوکران (Cochrans Test)
آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney Test)
آزمون (Mann-Whitney Test)
آزمون کروسکال-وایس (آزمون H)
آزمون فریدمن (Friedman Test)
آزمون همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
تحلیل واریانس
تحلیل کواریانس
رگرسیون خطی
رگرسیون غیر خطی
رگرسیون لجستیک
آزمون استقلال
آزمون نیکویی برازش (زمون کی دو و آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف)
آزمون استیودنت
آزمون کی دو ( خی دو)
محاسبه آلفای کرونباخ
تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comhttp://fulltext.blogsky.com/
برای کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

در هر نقطه ای از ایران (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، اهواز، قم، یزد، اراک، زنجان، سنندج، ساری، رشت، کرمانشاه، همدان، زاهدان، کرج، کرمان، ارومیه، اردبیل، گرگان، بوشهر، خرم آباد، قزوین، بجنورد، ایلام، شهرکرد، یاسوج بندرعباس، کیش، بیرجند و ... ) یا خارج از کشور که سکونت دارید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست الکترونیکی برای ما، نتایج تحلیل را در اسرع وقت دریافت نمائید.

ما می توانیم نتایج تحلیل را به هر یک از زبان های فارسی و انگلیسی ارائه نمائیم.

 
رائه مشاوره و انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و تحقیق با استفاده از نرم افزارهای LISREL SPSS, AMOS

رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی
آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test)
آزمون میانگین دو جامعه (independent- sample T Test)
آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T Test)
آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA)
آزمون دوجمله ای (Binominal Test)
آزمون مک نمار (McNemart Test)
آزمون کوکران (Cochrans Test)
آزمون من-ویتنی (Mann-Whitney Test)
آزمون (Mann-Whitney Test)
آزمون کروسکال-وایس (آزمون H)
آزمون فریدمن (Friedman Test)
آزمون همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
تحلیل واریانس
تحلیل کواریانس
رگرسیون خطی
رگرسیون غیر خطی
رگرسیون لجستیک
آزمون استقلال
آزمون نیکویی برازش (زمون کی دو و آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف)
آزمون استیودنت
آزمون کی دو ( خی دو)http://fulltext.blogsky.com/
محاسبه آلفای کرونباخ
تحلیل عاملی اکتشافی(EFA)

برای کلیه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری.
در هر نقطه ای از ایران (تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز ، اهواز ، قم ، یزد ، اراک ، زنجان ، سنندج ، ساری ، رشت ، کرمانشاه ، همدان ، زاهدان ، کرج ، کرمان ، ارومیه ، اردبیل ، گرگان ، بوشهر ، خرم آباد ، قزوین ، بجنورد ، ایلام ، شهرکرد ، یاسوج ، بندرعباس ، کیش ، بیرجند و ... ) یا خارج از کشور که سکونت دارید می توانید با ارسال داده های خود از طریق پست الکترونیکی برای ما ، نتایج تحلیل را در اسرع وقت دریافت نمائید.

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com
ماده ارائه مشاوره و خدمات تخصصی برای فصول 3 و 4 پایان نامه برای رشته های :
مدیریت ، MBA ، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره، جامعه شناسی، علوم سیاسی، حسابداری، جغرافیا، اقتصاد، روانشناسی، مهندسی صنایع، IT، علوم پزشکی و ...

با استفاده از نرم افزارهای LISREL، AMOSو SPSS

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


جزوه ی آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه سراسری تهران بسیار کامل و تایپ شده که شامل مثال های زیادی است و جزو کامل ترین جزوات موجود  است . جزوه موجود شامل 174 صفحه است و شامل سرفصل های زیر است :

برای دریافت آن ایمیل بزنید

 

فصل اول:‌ آمار توصیفی

 • مقدمه
 • تعاریف اولیه
 • فراوانی
 • فراوانی نسبی
 • فروانی تجمعی نسبیhttp://fulltext.blogsky.com/
 • جدول آماری
 • جدول فراوانی برای داده‌های گسسته
 • جدول فراوانی برای داده‌های پیوسته
 • نمودارهای آماری
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های گسسته
 • نمودارهای میله‌ای
 • نمودارهای دایره‌ای
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های پیوسته
 • هیستوگرام (نمودار ستونی)
 • چند برابر فراوانی
 • منحنی فراوانی
 • پارامتر‌های مرکزی و پراکندگی
 • پارامتر‌های مرکزی
 • میانگین
 • میانه
 • مد یا نما
 • چولگی توزیع فروانی
 • مقدار عدم تقارن یا ضریب چولگی
 • ضریب کشیدگی

ادامه‌ی فصل اول

 • پارامترهای پراکندگی
 • دامنه‌ی داده‌ها
 • میانگین انحرافات
 • واریانس و انحراف استاندارد
 • ضریب تغییرات
 • تغییر مقیاس و مبدا
 • تغییر مقیاس
 • استاندارد سازی
 • تغییر مبدا
 • استاندارد سازی
 • مسائل فصل اولhttp://fulltext.blogsky.com/

فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال

 • آنالیز ترکیبی
 • جایگشتhttp://fulltext.blogsky.com/
 • ترکیب‌های n شی به گروه‌های rتایی
 • ترکیب و مسایل انتخاب
 • فضای نمونه و پیشامد
 • انواع پیشامد‌ها و اعمال روی پیشامد‌ها
 • احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال روی فضای نمونه‌ی نامتناهی
 • فضای نمونه‌ی پیوسته
 • احتمال شرطی
 • قانون ضرب احتمال
 • پیشامد‌های مستقل
 • فرمول احتمال بینر و فرمول تفکیک احتمال

فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع

 • تعریف متغیر تصادفی
 • انواع متغیرهای تصادفی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی گسسته
 • خواص توابع توزیع
 • توابع چگالی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی پیوسته

فصل چهارم: امید ریاضی

 • امیدریاضی
 • برخی از خواص امید ریاضی
 • امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
 • گشتاورها
 • تابع مولد گشتاور
 • امیدریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته

فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی

 • متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
 • تابع توزیع دومتغیره
 • امیدریاضی و گشتاورها برای توابع چگالی دومتغیره
 • کوواریانس یا همپراشی
 • ضریب همبستگی خطی بین X و http://fulltext.blogsky.com/Y

فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته

 • برخی توابع توزیع گسسته
 • متغیر تصادفی برنولی و دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی دو جمله‌ای
 • مد توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی فوق هندسی
 • تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله‌ی توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی پواسن
 • مد توزیع پواسن
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به وسیله‌ی متغیر پواسن
 • توزیع یکنواخت

فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی

 • توزیع یکنواخت پیوسته
 • متغیر تصادفی نمایی
 • رابطه‌ی توزیع هندسی و توزیع نمایی
 • توزیع گاما
 • توزیع نرمال
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال متغیر تصادفی نرمال
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به توزیع نرمال
 • تقریب توزیع پواسن به توزیع نرمال

فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای

 • نمودار تصادفی
 • آماره‌ها
 • آماره مرتب، میانه و برد نمونه
 • تابع توزیع نمونه‌ای
 • نامساوی چبی‌چف
 • قضیه‌ی حد مرکزی

فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها

 • توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه (ایکس بار)
 • توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه 
 • توزیع خی‌دو 
 • تابع توزیع آماره‌ی مرتب
 • توزیع نمونه‌ای 
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال 
 • توزیع نمونه‌ای نسبت واریانس‌های نمونه
 • تقریب توزیع F‌ به توزیع خی دوhttp://fulltext.blogsky.com/
 • توزیع نمونه‌ای اختلاف میانگین‌ها

فصل دهم: برآورد

 • برآورد
 • برآورد نقطه‌ای
 • برآورد به روی گشتاور‌ها
 • برآورد به روش حداکثر احتمال
 • خواص برآورد کننده‌ها
 • متوسط مربع خطا (MSE)
 • برآورد کننده‌ی سازگار
 • قضیه
 • آماره کافی
 • خاصیت پایانی برآورد کننده‌ها
 • برآورد فاصله‌ای
 • فاصله‌ی اطمینان برای متغیر تصادفی نمایی با پارامتر مجهول
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت p با تعداد نمونه‌های زیاد در توزیع برنولی
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه با تعداد نمونه‌های زیاد
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو متغیر تصادفی نرمال
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل‌ میانگین‌های دو جامعه‌ی نرمال

فصل یازدهم:‌ آزمون فرضhttp://fulltext.blogsky.com/

 • آزمون فرض
 • فرض‌ها و آزمون‌ها
 • ناحیه‌ی بحرانی و آماره‌ی آزمون
 • خطای آزمون
 • انواع فرض‌ها
 • انواع آزمون‌ها
 • مراحل انجام یک آزمون فرض
 • آزمون فرض‌های آماری  برای پارامترهای جامعه
 • آزمون فرض برای میانگین نرمال با واریانس نامعلوم
 • آزمون فرض برای واریانس یک جامعه‌ی نرمال
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین‌ها
 • آزمون فرض برای واریانس‌های دو جامعه

فصل دوازدهم:‌ دگرسیون

 • دگرسیونhttp://fulltext.blogsky.com/
 • دگرسیون خطی
 • ضریب همبستگی و دگرسیون
 • دگرسیون منحنی‌های چندجمله‌ای
 • استنباط آماری بر روی ضرایب دگرسیون
 • محاسبه‌ی برآوردهای a و b
 • استنباط آماری بر روی b
 • ضریب همبستگی

مشاوره در زمینه طراحی و گزینش روشهای پژوهشی، مدیریت داده ها ، طراحی پرسشنامه ، ارائه طرح نمونه گیری
2. تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز
3. تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها، طرحهای تحقیقاتی و پروژه ها
4. فراهم نمودن امکان آشنایی بیشتر مدیران ، کارشناسان ، محققان و پژوهشگران با ابزار و امکانات علم آمار به جهت ارتقاء سطح طرحهای تحقیقاتی ، پروژه ها و پایان نامه ها
5. ارائه و پیشنهاد موثرترین روشهای آماری درجهت جمع آوری و طبقه بندی داده ها برحسب شاخص های محیطی و امکانات موجود
6. کمک در ارائه تجزیه و تحلیل داده ها به کارشناسان
7. مشاور مدیران در انجام تصمیم گیر های کلان و راهبردی
8. ارائه خدمات به پژوهشگران ، اساتید و دانشجویان غیر آماری در جهت کاهش استرس و سردرگمی های ناشی از نا آشنایی با روشهای آماری و صرفه جویی در زمان به جهت رسیدن به اهداف و نتایج مطلوب با صرف کمترین هزینه
کلیه خروجی ها بصورت پرینت و همچنین بصورت فایل متنی در نرم افزار Word تحویل داده می شود.http://fulltext.blogsky.com/
طراحی و تحلیل آماری طرحها و پژوهش های تحقیقاتی و دانشجویی در رشته های مختلف از جمله آمار ، پزشکی ، علوم مهندسی ، علوم مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، حسابداری و ...

( مشاوره آماری پایان نامه ، تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS , SAS )

در هر جای ایران  عزیز که باشید مشاوره و تحلیل آماری پروژه ها ، پایان نامه ها و تحقیقات علمی خویش و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها را از ما بخواهید. انجام تحلیل توسط دکتری آمار از دانشگاه  تهران. به صورت علمی ، سریع و با قیمت مناسب. تسویه حساب نهایی پس از تایید استاد راهنما.

تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون نرمال بودن مشاهدات - آزمون فرض ها - آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) - آزمون همبستگی پیرسون - آنالیز واریانس - آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD) - آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ- آزمون ناپارامتری کروسکال والیس - آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) - جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)

راهنمای نگارش پایان نامه مدیریت
منبع : http://fulltext.blogsky.com/
http://fulltext.blogsky.com/
پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت براساس یک استاندارد جهانی از پنج بخش تشکیل شده است. پس از نگارش پایان نامه مدیریت برای آنکه پایان نامه جلد شود باید به صورت زیر تنظیم گردد :

۱- صفحه عنوان

۲- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی

۳- فهرست مطالب

۴- فصل اول – طرح تحقیق

۵- فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق

۶- فصل سوم _ روش تحقیق
ر
http://fulltext.blogsky.com/
۷- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها

۹- فهرست منابع و مآخذ

۱۰- پیوستhttp://fulltext.blogsky.com/

۱- عنوان تحقیق
عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه پایان نامه است. گاهی صفحه عنوان درست مانند جلد پایان نامه طراحی می‌شود. صفحه عنوان شامل اطلاعات زیر است:

الف) عنوان پایان نامه

ب  ) نام کامل استاد راهنما

ج  ) نام کامل محقق یا محققین

د   ) نام مرکز یا دانشگاهی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد .

ذ   ) نوع مدرک ( برای مثال : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت )

و   ) تاریخ ارایه پایان نامه

۲) پیشگفتار و تشکر و قدر دانی
http://fulltext.blogsky.com/
صفحه تشکر و قدردانی الزامی نیست اما مرسوم است که یک صفحه را به تقدیر و تشکر اختصای می‌دهند. محقق میتواند در پایین پیشگفتار نیز از فرد یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمایی کرده اند ، سپاسگزاری کند .
http://fulltext.blogsky.com/
۳) فهرست مطالب
فهرست مطالب و شماره صفحه مطالب معمولا شامل سه بخش است. دقت کنید فهرست مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه می‌خورد.

فهرست عناوین و شماره صفحه هر مطلب

فهرست جداول و شماره صفحه هر جدول، در صورتیکه جدول وجود داشته باشد.

فهرست تصاویر و شماره صفحه هر تصویر، در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد.

۴) فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش
طرح تحقیق یا کلیات پژوهش فصل اول پایان نامه و بسیار مشابه پروپوزال است. مهمترین قسمتهای طرح تحقیق عبارتند از :

۴-۱- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .

۴-۲- مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع اشاره میشود .

۴-۳- تعریف موضوع تحقیق : در این قسمت محقق موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند .
http://fulltext.blogsky.com/
۴-۴- هدف یا هدفهای کلی تحقیق : این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و ازطولانی شدن مطالب پرهیز شود

۴-۵- روش انجام تحقیق : در این قسمت پژوهشگر
http://fulltext.blogsky.com/روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده آن شیوه را بیان میکندو بیان آن یکی از ملزومات است .

۴-۶-ا همیت و ارزش تحقیق : با توجه به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف موضوع تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاهی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این قسمت منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد ، بحث میشود .

۴-۷- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند انتخاب نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع و محل تحقیق و ...
http://fulltext.blogsky.com/
۴-۸- تعریف واژه‌ها: در این قسمت محقق باید واژه های کلیدی تحقیق را براساس منابعی معتبر به صورتی کاربردی تعریف کند.

۵) فصل دوم: پیشینه تحقیق یا ادبیات پژوهش
در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. اگر درباره سازمانی خاص تحقیق میکنید باید یک بخش از فصل دوم را در حد سه تا جهار صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.

۶) فصل سوم روش تحقیق :
در این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا سوالات ) ارائه می گردد. همچنین آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز معرفی می شود. به بحث مقدمه ای بر روش تحقیق رجوع کنید.

۷- فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.

http://fulltext.blogsky.com/

برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com۸- فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادهاhttp://fulltext.blogsky.com/
این فصل شامل دو قسمت اصلی ، یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهادها است. یک خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است : اطلاعات و یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است. دوم اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق مطالعه تحقیقات و نوشته های دیگران جمع آوری کرده است.

بعد از خلاصه پایان نامه باید محدودیت‌های تحقیق بیان شود. ذکر سه الی پنج مورد کافی است.

مشاوره و انجام تحلیل آماری  EVIEWS SPSS MINITAB LISREL EXCEL پذیرفته می شود.


برای استفاده از خدمات مشاوره ما در انجام تحلیل آماری پایان نامه، سمینار، مقاله، گزارش و تحقیقات علمی خود و تهیه گزارش جامع و تایپ شده کامل از نتایج و تجزیه و تحلیلها با مدیریت دپارتمان تماس حاصل فرمائید:  roya64.ahmadi@gmail.comدرنهایت باید پیشنهادها ارائه شود: پیشنهاد برای محققان آینده، پیشنهاد به سازمان مورد مطالعه و پیشنهادهای عمومی که در هر مورد باید سه یا چهار پیشنهاد مطرح شود. پیشنهاد باید برای استفاده‌کنندگان چراغ باشد.
http://fulltext.blogsky.com/
http://fulltext.blogsky.com/
۹- فهرست منابع و مآخذ
در این قسمت تمام منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه می‌شود. فهرست نویسی قوانین خاص خودش را دارد. معمولا از روش APA برای نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود. به آموزش نوشتن فهرست منابع رجوع کنید.
http://fulltext.blogsky.com/
۱۰- پیوست
http://fulltext.blogsky.com/
شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فهم خواننده از پایان نامه کمک چندانی نمیکند و میتوان از پرسشنامه ها ، آزمونها ، نامه های نوشته شده به افراد و موسسات و سایر وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .

http://fulltext.blogsky.com/http://fulltext.blogsky.com/
ت تخصصی خود راشامل : مشاوره و انجام پروپوزال ، پایان نامه ، مقاله ، سمینار ، ترجمه ، تحلیل آماری و آموزش نرم افزار های تخصصی در رشته های علوم انسانی ، علوم پزشکی ، فنی و مهندسی به شرح ذیل ارائه می کند:
دپارتمانهای تخصصی علوم انسانی شامل :

دپارتمان تخصصی فقه وحقوق:
دپارتمان تخصصی فقه و حقوق تا کنون افتخار داشته خدمات مشاوره و انجام بیش از320 مقاله و پایان نامه در زمینه های فقه ومبانی حقوق, حقوق خصوصی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق بین اللملل و حقوق عمومی را به انجام برساند.

دپارتمان تخصصی مدیریت(آموزشی ، فرهنگی ، MBA ، اجرائی ، دولتی ، بازرگانی ، مالی ، صنعتی و...)

دپارتمان تخصصی علوم اجتماعی(پژوهشگری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی ، جامعه شناسی)

دپارتمان تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل(علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی در اسلام ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی)

دپارتمان تخصصی حسابداری(عمومی ، مالی ، صنعتی ، مالیاتی)

دپارتمان تخصصی علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ، برنامه ریزی تحصیلی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی)

دپارتمان تخصصی فلسفه(فلسفه ومنطق ، فلسفه علم)

دپارتمان تخصصی معارف و الهیات(ادیان و عرفان ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و حکمت اسلامی)

دپارتمان تخصصی تاریخ(علم ، ایران باستان ، عمومی جهان ، اسلام ، باستان شناسی)

دپارتمان تخصصی جغرافیا(طبیعی ، انسانی ، برنامه ریزی شهری و روستایی ، اقلیم شناسی)

دپارتمان تخصصی زبان خارجی(آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی زبان انگلیسی)

دپارتمان تخصصی اقتصاد(نظری ، بازرگانی ، صنعتی ، پول و بانکداری ، کشاورزی)

دپارتمان تخصصی روانشناسی(بالینی ، عمومی ، تربیتی ، صنعتی و سازمانی ، استثنایی)

دپارتمان تخصصی زبان و ادبیات فارسیدپارتمانهای تخصصی فنی و مهندسی شامل :

دپارتمان تخصصی مهندسی برق: (مهندسی برق- قدرت ، مهندسی برق – کنترل ، مهندسی برق - مخابرات (سیستم) ، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ، مهندسی برق – الکترونیک)

دپارتمان تخصصی مهندسی کامپیوتر: (گرایش نرم‌افزار ، گرایش هوش مصنوعی ، گرایش معماری کامپیوتر ، گرایش الگوریتم و محاسبات)

دپارتمان تخصصی مهندسی مکانیک : (گرایش طراحی کاربردی ، گرایش تبدیل انرژی ، گرایش ساخت و تولید ، گرایش بیومکانیک ، گرایش سیستم محرکه خودرو ، گرایش شاسی و بدنه ، گرایش تعلیق و ترمز)

دپارتمان تخصصی مهندسی عمران : (گرایش سازه ، گرایش زلزله ، گرایش خاک و پی ، گرایش راه و ترابری ، گرایش سازه های دریایی ، گرایش سازه های هیدرولیکی)


دپارتمانهای تخصصی علوم پزشکی شامل :

روانپزشکی ، طب داخلی ، جراحی ، زنان ، اطفال ، عفونی پاتولوژی ، مغزواعصاب ، ارتوپدی ، اورولوژی ، پوست رادیولوژی ، گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی ، فارماکالوژی
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - کلیه گرایش های مهندسی صنایع/ کلیه گرایش های مدیریت - کارشناسی مهندسی صنایع
انجام خدمات مشاوره ای پایان نامه کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی صنایع کلیه گرایش های مهندسی صنایع/ کلیه گرایش های مدیریت
انجام تحلیل داده ای مدلی و آماری پایان نامه مهندسی صنایع کلیه گرایش های مهندسی صنایع/ کلیه گرایش های مدیریت


* مشاوره در زمینه انواع روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در حالت قطعیت و فازی (AHP/ Fuzzy AHP, ANP/Fuzzy ANP, TOPSIS/Fuzzy TOPSIS, PROMETHEE/ElECTREE ) و بکارگیری آنها در تمام زمینه های مهندسی صنایع کلیه گرایش های مهندسی صنایع/ کلیه گرایش های مدیریت و انجام پایان نامه و پروژه های درسی

* مشاوره در انجام پروژه های مهندسی صنایع با انواع روش های متاهیورستیک از جمله Simulated annealing, Genetic Algorithm, PSO, Ant Colony, …..

* مشاوره در زمینه پیش بینی به کمک انواع روش های پیش بینی سنتی از قبیل رگرسیون، سری زمانی، و روشهای هوشمند از قبیل شبکه عصبی (ANN)، سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS)، و برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و روشهای داده کاوی (Data Mining)


توسط تیمی از فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دانشجویان دکتری مهندسی صنایع
با چندین سال سابقه

مشاوره و آموزش

پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی

برگزاری همایش های علمی-تخصصی و تألیف

کتاب،تهیه SWOT،انجام نظرسنجی ، نیازسنجی و کارهای مطالعاتی پژوهشی

>>>>>> طرح نهایی و پایان نامه معماری <<<<<
1- پروژه مسکونی
2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی
3 پروژه هتل
4 پروژه خوابگاه
5- پروژه دانشکده معماری مدرسه
6- پروژه خانه معمار
7 پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان .
8- پایانه مسافربری
9- پروژه ساختمان اداری
10 تجاری
11 کتابخانه
12 موزه هنر و تاریحی و سفال
13 ورزشگاه
14- توریستی
15- خانه ها ی تاریخی
16 – دانشگاه و دانشکده هتر
17- دهکده ورزش های زمستانی و آبی
18 – فرهنگسرا
19 – فرهنگی هتری و فرهنگی تفریحی و و رزشی
20 - مرکز بهداشتی درمانی
21- مرکز نمایشگاهی تکنولوژی
22- خانه فرش
23- ساختمان اداری
24 - مطالعات دهکده آرامش
25 - آب درمانی پلان ( پلان )
26 - پارک کامل
27 - هنرستان کامل
28 – امامزاده
29 - مسجد کامل
30 – ویلا
31 - مطالعات سینما
32 – سالن سخنرانی پلان
33 - پایانه قطار شهری دپوی غرب
34 - مرکز اطلاع رسانی گردشگری
35 – مرکز همایشهای مشهد50
36 - تجاری اداری
37 - شهردای کامل
38 – آلاچیق
39 - زمین ورزشی کودکان
40 – باغ
41 - معماری برای کودک
42پایانه بین المللی دریایی
43_ بازارچه
44_ بانک
45 _ خانه فرش
46 _ رستوران و تالار
47 _ اداری تجاری
48 _ ساختمان شهرداری
49 _ مسکونی روستایی
50 _ موزه جنگ و صلح و موزه مردم شناسی
51_ مراکز درمانی
52_ مطالعات مرکز نمایش هنرهای تجسمی 65
و تمامی موضوعات در مورد طرح نهایی موجود می باشد .

پروژه مرمت ابنیه معماری شامل : ( منظور از کامل = صفحه پاور پوینت کامل و نقشه
1- (خسرو اباد سنندج 150 صفحه پاور پوینت امل .
2- عمارت بروجردیها لرستان 88 صفحه پاور پوینت کامل .
3- خانه حکیم باشی کاشان 58 صفحه پاور پوینت کامل.
4- مسجد اردبیل 120 صفحه پاور پوینت کامل .
5- مسجد کبود تبریز 120 صفحه پاور پوینت کامل بعلاوه فیلم .
6- تیمچه حاجت الدوله تهران 60 صفحه پاور پوینت کامل .
7- خانه حاج کبلعلی زنجان 88 صفحه پاور پوینت کامل .
8- خانه ملک تهران 160 صفحه پاور پوینت کامل .
9- خانه بهروزی قزوین 85 صفحه پاور پوینت کامل .
10 مرمت شهر افسوس ترکیه 33 صفحه پاور پوینت کامل .
11 مسجد ایاصوفیه 36 صفحه پاور پوینت کامل .
12 مرمت برج پیزا 10 صفحه پاور پوینت کامل .
14 - مرمت ارگ گوگد
15 - مسجد جامع عتیق قزوین 100
16 - بنای عظیم عالی قاپو ، مسجد جامع قزوین ، بنای چهلستون ، شاهزاده حسین
17 – سلطانیه 45
18 - طرح مرمت خانه بازرگانی (رشت) 120
19 - عمارت مسعودیه تهران100
20 _ مسجدشیخ برخ(روستای کوشه) قشم هرمزگان 95
21 _ عمارت مشیر الدیوان کردستان 125
22 _ خانه اعلم السلطنه تهران 35 مسجد جامع شوشتر 130
23 _ - خانه امام جمعه (تهران)88 مرمت مسجد و مدرسه سردار قزوین 90
24 _ تیمچه حاجت الدوله تهران 65 صفحه پاور پوینت کامل .
25 _ مرمت بنای پست قدیم 52 بیرجند پاور پوینت کامل .
26 _ کوشک فخر الدوله تهران 50
27 _ موزه سینمای ایران تهران خیابان ولیعصر 100
28 _ پروز مرمت حسینه زنجیری شاهرود 80
29 _ پروژه مرمتی ومطالعاتی مسجد امام سمنان 45
30 _ خانه امام جمعه تهران 40 و خانه
32_ طرح حفاظتی مرمتی ارگ اعلا سمنان 46
33_ جامع بروجرد65
34 _ کاروانسرای پاسنگان قم220 صفحه
35_آرگ کریم خان زند یزد 60
36_خانه شیخ الاسلام اصفهان 33
37 _ چشمه گاه اسلامشهر تهران 60
38 _ حمام گب خرم اباد لرستان 90
39 _ گرمابه قزوین 120
40 _ مسجد امام سمنان سلطانی 200 بسیار کامل
41_ نقد یخچال آجقان خراسان 85
42_ امامزاده سلطان احمد رضا کبیر (مشهور به امامزاده کوران اسفراین خراسان 45
43_ خانه حاج مهدی سلطان (روستای پاشاکلای آمل) 117
44 _ مسجد اکبریه لاهیجان 130 کاروانسرای زعفرانیه 73 اسکن

پلان اتوکدی خانه های
1_ فخروالدوله سنندج
2_ خانه بروجردی ها
3 _ پلان گنبد قابوس
4 _ حاج علی قلی خان
5 _ خانه امام
6_ خانه زند
7_ خانه یزدان پناه خانه یزد خانه سلامت
8_ خانه روحانی و خانه جهانگیر خان
9_ کوشک فخر الدوله 20

پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO استاندارد و . . . )
1- روش های برنامه ریزی و پیشرفت58
2- قرارداد و شرایط پیمان83
3- مناقصه و مزایده28
4- روند برگزاری مناقصات22
5- ماشین آلات ساختمانی43
6- مهندسین مشاور و نحوع تعیین دستمزد35
7- قانون برگزاری مناقصات 21
8- قانون برگزاری مناقصات 21
9- نحوه ثبت شرکتها59
10- دستورالعمل تدوین روش و تهیة اسناد مزایده در صندوق‌های زمین و ساختمان
11- قرارداد34
12- معرفی روش های برنامه ریزی شبکه 105
13- فهرست بهاء و تعدیل
14- حفاظت و ایمنی در کارگاههای ساختمانی
15- 17 اصل کار تیمی
16 - چگونگی احداث تونل ونگهداری آن 180
17 _ تجهیز و برچیدن کارگاه 70
18 _ آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین
19 _ آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی16
20 _ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
21 _ شرایط عمومی پیمان55
22 _ قانون کار135
23 _ ایمنی 55
24 _ کنترل پروژه20
25 _ ایمنی ساختمان در برابر آتش 80

پروژه روستا ( 2 ) معماری :
1- روستای هامانه یزد 90 صفحه پاور پوینت کامل .
2- امام زاده اباذر قزوین 220 صفحه پاور پوینت کامل 230 نفره .
3- عبدل آباد قزوین 85 صفحه پاور پوینت کامل 708 نفره برداشت ندارد .
4- گوران تهران 71 صفحه پاور پوینت کامل عالی 104 نفره .
5- بوستانو بندر عباس عالی 106 صفحه پاور پوینت کامل 300 نفره .
6- زرجرد قزوین 53 صفحه پاور پوینت کامل عالی 190 نفره .
7- اردبیلک قزوین 130 صفحه پاور پوینت کامل .
8- زواره فقط نقشه و عکس و 30 صفحه تایپ .
9 - گیلیرد تهران 105 صفحه پاور پوینت کامل 300 نفره .
10 - روستای قادیکلا چهاردانگه امازندران 70
11 - طرح مرمت خانه بازرگانی (رشت) 60
12_ روستای جابان 50
13_روستای دهسرخ نیشابور 60
14 _ روستای افجه تهران 72

پروژه روستا ( 1 ) معماری :
1- روستای مریدان گیلان 110 صفحه پاور پوینت کامل 310 نفره .
2- کرنگ گلستان 20 تایپ و عکس و . . .
3- گیلیرد تهران 105 صفحه پاور پوینت کامل 300 نفره .
4- روستای بوی استان گیلان 95 صفحه پاور پوینت کامل 400 نفره .
5- ابیانه 22 صفحه پاور پوینت کامل .
6- ماسوله 33 صفحه پاور پوینت کامل .
7 – کاریکلا 30
8 - روستای قائمیه علیا و سغلی 80 با نقشه ها
9 - اشکار کولا 50 با نقشه ها
10 _ روستای تاریخی کندوان
11_ روستای بند در استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه
12_ بررسی روستاها در جهان30

پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر
 
مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
 

پروژه طراحی تولید صنعتی :
1- پنجره ودرهای پیش ساخته سازه
2- ساختمان های پیش ساخته کناف و فیلم .
3- غالبهای پیش ساخته سبک kurt فیلم .
4- سیستم های سبک وپیش ساخته 3d panel فیلم .
5- سیستم های پیش سازی در ساختمان
6- ژئوسنتتیک
7_ تکنولوژی 200

تحلیل فضای شهری :
1- مبلمان شهری 50 صفحه پاور پوینت کامل .
2- تحلیلی استان قم 30 صفحه پاور پوینت کامل .
3- المان و مجسمه شهری 50 صفحه پاور پوینت کامل .
4- شهر خرم آباد 36
5- تخلیل پارک
6 _ بررسی و تحلیل خیابان انقلاب خرم آباد
7 _ آشنائی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
8_شیراز 65
9_ قیطریه تهران 60
10_ میدان حسن آباد50
11_ مکانیابی دفن زباله های جامد شهری32
12_یوسف آباد منطقه 6 تهران
13 _ بررسی شهرک امید تهران 28
14 _ بررسی و تحلیل سایت شهرک برج هرمزان 40

تاسیسات مکانیکی و برقی :
1- 92 صفحه پاور پوینت کامل .
2- نقشه برق و مکانیک معماری کامل .
3- تاسیسات بیمارستانی .
4 _ تاسیسات برقی و مکانیکی 50
5 _ دیگهای بخار100
6 _ شیر های صنعتی 40
7 _ تاسیسات اظطراری 40
8 _ تهویه 40 و کاربرد سیستمهای ذخیره گرما و سرما در تهویه مطبوع 17
9 _ چیلر 20 چیلر های جذبی 50
10 _ هواکش و هواساز 50 سیستم گرمایش کفی 35

مبانی نظری و انسان طبیعت معماری
انسان طبیعت معماری:
1- آب 35 صفحه پاور پوینت کامل .
2- رنگ 63 صفحه پاور پوینت کامل .
3- رنگ 35 صفحه پاور پوینت کامل .
4- شفافیت در معماری 75 صفحه پاور پوینت کامل .
5- شیشه 83 صفحه پاور پوینت کامل .
6- طبیعت 20 صفحه پاور پوینت کامل .
7- فرهنگ در معماری 112 صفحه پاور پوینت کامل .
8- نور 40 صفحه پاور پوینت کامل .
9- هندسه 75 صفحه پاور پوینت کامل .
10 باغ های چینی 20 صفحه پاور پوینت کامل .
11 بیونیک 35 صفحه پاور پوینت کامل .
12- باغ 25 تاریخ باغ سازی 25
13- معماری خاک
14- پارک سیتروئن
15- آموزه هایی از سازه های طبیعی، درس هایی برای معماران 24
16- انرژی زمین گرمایی (ژئو ترمال) 25
17- تاثیر روی آب 40
18- تأثیر روانشناختی رنگ ها 40
19- شباهت ها و تفاوت های معماری با طراحی لباس 25
20- طبیعت در نگاه متفکران 15
21- فرکتالی در طبیعت 30
22- فرم گیاهان در معماری 23
23- مسابقه خانه های خورشیدی 50
24- معماری صخره ای 24
25- معماری سبز و معماری پایدار 30
26- ملاصدرا 27
27- نظریه پیدایش جهان 25
28- نظریه پیدایش جهان 67
29 - 20 - هنرهای تجسمی65
30 - معماری معاصر (خانه خورشیدی)30
31 - دستورالعمل اجرا وکنترل کیفی دیوارهای خاک مسلح با نمای پانل
32 - معماری خشتی و گلی30
33_اربرد نور طبیعی در معماری 50
34 _ نگاهی به گذشته روستاهای ایران80
35 _ نحوه ایجاد نورهای مصنوعی واثرات اثرات آن بر محیط کار50
36 _ آلاچیق15
37 _ شرحی بر قوس ها25
38 _ معماری سبز 45 انسان طبیعت معماری
39 _ برسی اقلیم در ساختمان سازی135
40 _ بادگیر 17
41 _ انسان، طبیعت طراحی 80
42 _ گیاهان 50
43_ معماری خانه های ایرانی 30
44_ رابطه مورچه و معماری 70
45_ سنگ و سنگ شناسی 30
46_ خرچنگ ها 45
47_ نقش نظام حرکتی طبیعت درمعماری 35
48 _ زنبور عسل 50
49 _ مــــاهــی 25
50 _ اشکال 25
51 _ خانه سلامتی 60 معماری و نور 40
52 _ از چادر عشایر تا سازه های چادری 70
53_ گیاه در معماری 50 آمیختگی معماری و طبیعت 30
54 _ اشکال و احجام هندسی 50 بام باغ 50
55_ زیبایی شناسی وهندسه 120 پیوند معماری و موسیقی 120
56_ هندسه 50 حرکت 25
57_ رابطه مورچه و معماری 60 فضا و معماری 80
58 _ زیباشناسی در معماری 70 انرژی و معماری 35
59_ معماری چیست 55 ساختمان هوشمند 30

تنظیم شرایط محیطی :
1_ دیوار ترمپ 25 صفحه
2_ انرژی های نو(زمین گرمایی) 30
3_ اقلیم معماری اقلیم جنوب 130 صفحه تایپ کامل .
4_ اقلیم سرد 65
5_عنوان مطالعات و بررسی نواحی گرم و مرطوب
6_مشخصات اقلیمی شهرهای ایران
7_اقلیم جنوب
8_ گرم خشک
9_معماری صخره ای 48
10 _ بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 45
11 _ اقلیم سرد 65
12 _ اقلیم گرم و خشک
13 _ اقلیم تهران و خرم آباد و همدان و بندرعباس و اردبیل و اقلیم جنوب و اقلیم جهان
و اقلیم سمنان و اقلیم قزوین و اقلیم مشهد و امل و آذربایجان غربی و شهر کرد و کرمانشاه
لاهیجان و لرستان و مازندران و . . . .
14 _ مشخصات اقلیمی شهرهای ایران
15 _ برسی اقلیم در ساختمان سازی135
16 _ بررسی کوه در جغرافیای ایران 25
17 _ ایده و اقلیم دو معیار متضاد یا هماهنگ در طراحی 50
18 _ انرژی و معماری 35 19 _ معماری خورشیدی 39
20_ بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری 50
21_ بیو گاز و روش های جلوگیری از اتلاف حرارت 64
22 _ پنجره و طراحی اقلیمی 30 اقلیم ایلام 40


درک بیان :
یزد...نگین کویر 150


مبانی نظری معماری
معماری اسلامی
معماری معاصر
معماری جهان
مبانی نظری و انسان طبیعت معماری
1 مناره 60 صفحه پاور پوینت کامل . مقرنس در بناهای اسلامی 30
2 مناره ها 45 صفحه پاور پوینت کامل . معماری اسلامی و ایجاد آرامش 90
3 گنبد 30 صفحه پاور پوینت کامل .
4 شهر سازی اسلامی 30 صفحه پاور پوینت کامل .
5 بازار اهر 55 صفحه پاور پوینت کامل .
6 شهر گنبد کاووس 70 صفحه پاور پوینت کامل .
8 مسجد و مدرسه عثمانی 60 صفحه پاور پوینت کامل .
9 مکتب مصر و سوریه 120 صفحه پاور پوینت کامل . معماری روم 35
10 مکتب اسلامی هند 100 صفحه پاور پوینت کامل .
11 اندلس 50 صفحه پاور پوینت کامل .
13 قلعه 27
14 پارکینگ طبقاتی فردوس 15
15 _ تزیینات در معماری اسلامی 35
16 _ گذری بر معماری تاریح ایران30
17_معماری مسجد‌ گوهرشاد42
18_ برج میلاد 15
19_معرفی بازار اصفهان 70
20_الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران 88
21_عناصرمعماری که اسلام بر آنها تأثیر40 تخت جمشید 30
22_ اصول معماری ایرانی فرآیندهای کشوری برای تحقق اهداف توسعه هزاره 60
23_ بازار اهر
24_ رسمى سازى نیمکار یزدى بندى
25_ شهرسازی اسلامی30
26_ قوس23
27_ گره سازى 34
28_ مقرنس 54
29_ مناره ها 100
30_ شهرسازی رسانس معماری جهان 45 شهر و شهر کها 25
31_ تاج محل معماری جهان 35
32_ خانه برجردی ها 35
33_ ایوان 32
34_ مد رسه 60 صفحه پاور پوینت کامل . قیاس مدارس ایرانی 15
35_ شهرسازی رسانس 40 صفحه پاور پوینت کامل .
36_ معماری بین النهرین 25 صفحه پاور پوینت کامل .
37_ تاج محل 25 صفحه پاور پوینت کامل .
38_ تخت جمشید
39_ گنبد کاووس
40_ قجر وسلطنت آبادودوشان تپه و فرح آباد35
41_ مدرنیته و معماری معاصر ایران 39
42- هندسه در معماری 60 صفحه پاور پوینت کامل .
43- مفهوم و محتوا در معماری 90 صفحه پاور پوینت کامل .
44- تزئینات در معماری 60 صفحه پاور پوینت کامل .
45- تناسبات 40 صفحه پاور پوینت کامل .
46- زیبائی در معماری 30 صفحه پاور پوینت کامل .
47- سبک در معماری 155 صفحه پاور پوینت کامل .
48- مفهوم در معماری 30 صفحه پاور پوینت کامل .
49- نور 55 صفحه و 90 صفحه پاور پوینت کامل
50- فرم و عملکرد 35 صفحه پاور پوینت کامل .
51 گشتالت 50 و 90 و 70 صفحه پاور پوینت کامل .
52 - از شناسه حجم به فضا20 صفحه پاور پوینت کامل .
53 - بررسی زیبایی‌شناسی معماری مدرن30 صفحه پاور پوینت کامل .
54 - پدیدار شناسی سقف20 صفحه پاور پوینت کامل .
55 - پیاده رو 25 صفحه پاور پوینت کامل .
56 - حمام80 صفحه پاور پوینت کامل . تاریخچه گرمابه و استحمام 25
57 - معماری مصری
58 - قجر وسلطنت آبادودوشان تپه و فرح آباد35
59 - بازار65
60 _ نقش آب در معماری روستا 140
61_ شعر و معماری60
62 _ معماری دیجیتال
63_ تحقیق معماری معاصر غرب استاد ثقفی 35
64_ تمدن و معماری مصر باستان 55 معرفی سبک های معماری معاصر غرب 11

سبک ها در معماری
1- سبک های معماری 60 صفحه پاور پوینت کامل .
2- دیکانستراکشن 35 صفحه پاور پوینت کامل .
3- دیکانستراکشن 70 دیکانستراکشن
4- کانسپت 35 صفحه پاور پوینت کامل .
5- کانستراکتیویسم 50 صفحه پاور پوینت کامل .
6- های تک 60 صفحه پاور پوینت کامل .
7- معماری مدرن 35 صفحه پاور پوینت کامل .
8- نیوکلاسیک ایران 30 صفحه پاور پوینت کامل .
9- اکو تک 30 عکس .
10 معماری ارگانیک 35 صفحه پاور پوینت کامل .
11 پست مدرن صفحه پاور پوینت کامل .
12 مدرن متاخر 30 صفحه پاور پوینت کامل .
13 مدرن متعالی 65 صفحه پاور پوینت کامل .
14 نیوکلاسیک 25 صفحه پاور پوینت کامل .
15 هایی تک 50 صفحه پاور پوینت کامل .
16 نهضت هنر تزئینی 105 صفحه پاور پوینت کامل .
17 نهضت هنر ها 55 صفحه پاور پوینت کامل .
18 معماری معاصر 110 صفحه پاور پوینت کامل .
19 بیونیک 45 صفحه پاور پوینت کامل . سبک باروک 55
20 - معماری تاریخی رومانسک 50 صفحه پاور پوینت کامل .
21 - نهضت هنرها 70 صفحه پاور پوینت کامل .
22- رمانتی سیم 80 صفحه پاور پوینت کامل .
23- ویلا ساویا 80 صفحه پاور پوینت کامل .
24- بررسیی معماری روی شیب 100 صفحه پاور پوینت کامل .
25- فراکتال 80 صفحه پاور پوینت کامل .
26- برش کیهانی 80 صفحه پاور پوینت کامل .
27 - انقلاب صنعتی و مکتب شیکاگو 50 صفحه پاور پوینت کامل .
28 - معماری بیزانس 30 صفحه پاور پوینت کامل .
29 - معماری پایدار معماری سبز یا معماری پا یدار 120 _ معماری سبز 35 معماری سبز 38
30 - بیونیک80 طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر 40
31- فرق میان معماری دیکانستراکشن وفولدینگ33
32- انقلاب روسیه100
33 - دیکانستراکشن 100
34 - دیکانسترکتیوبسم 150
35 - سبک ارکانیک و رایت 100
36 - فرکتال.فولدینک 50
37 - فوتوریسم 50
38 - اکسپرسیونیست45
39 - انقلاب صنعتی ومکتب شیکاکو50
40 - پست مدرن 50 معماری پست مدرن 68
41 - رنسانس40
42 - سبکهای معماری20
43 - کلاسیک ونئوکلاسیک50
44 - نمای بیرونی استخر المپیک پکن15
45 معماری پرش کیهانی ( کاسموجنیک)25
46 _ بروتالیسم50
47 _ های-تک185
48 _ معماری پایدار43 _ توسعه پایدار معماری پایدار 35
49 _ معماری بیونیک50
50 _ - شیوه آذری115 _ شیوه پارتی 160 _شیوه پارسی 113 شیوه خراسانی81
شیوه رازی 75 قسمت 1 شیوه اصفهانی 100 و قسمت2+ شیوه اصفهانی 75
51 _ معماری دیجیتال 32
52_ معماری کهکشان 40
53_ ژئوتکستایل 60
54 _ معماری ارگا نیک 40
55_ تکنولوژی معماری 25
56_ معماری بیونیک 79
57 _ معماری چین 120 معماری بین النهرین 35
58_ انقلاب صنعتی 15 معماری اسلامی و ایجاد آرامش 90
59_معماری مدارس مدرن65 معماری خورشیدی 39
60_معماری کیهانی 33 طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر 40
61_ فولدینگ 55 ساختمان هوشمند 30
62_ معماری سبز 38 معماری سبز فضاهای شهری وروانشناسی محیطی 80
معرفی 10 ساختمان برتر سبز سال 2006
بررسی راهکارهای به کار رفته در ساختمانهای سبز 35

معماران :
1_جیمزاسترلینگ 30 صفحه پاور پوینت کامل .
2- رم کولهاس 85 صفحه پاور پوینت کامل .
3- لوکوربوزیه 25 صفحه پاور پوینت کامل .
4- نورمن فاستر 25 صفحه پاور پوینت کامل .
5- ماریو بوتا 55 صفحه پاور پوینت کامل .
6- کامران دیبا 10 صفحه پاور پوینت کامل .
7- زاها 85 صفحه پاور پوینت کامل . زاها حدید35
8- آندو 30 صفحه پاور پوینت کامل .
9- دانشگر 30 صفحه پاور پوینت کامل .
10 – Danil Libeskind 45
11- Calatrava88 90
12 – ریچارد میر
13 - فرانک گهری60
14 – لوئی کان 30 80
15 – فرانک لوید رایت 70
16 – پیتر بهرنس،والتر گرپیوس و مدرسه باهاوس43
17 – والتر گروپیوس ، مدرسه باهاوس ، پیتر بهرنز50
18 – واسیلی کاندینسکی 50
19 – زندگینامه تونی اسمیت35
20 – پل کله و سبک اکسپرسیونیسم40
21- اکسپرسیونیست45
22 – وژن دلاکروا نقاش فرانسوی 10
23 – کلود مونه 10
24 – فرانسیسکو جوزدگویا لوسینتس 10
25 - رافائل 10
26 - خوان میرو 10
27 - پل سزان 10
28 - aniel libeskind. دنیل لیبسی کینگ
29 _ ریچارد میر 50
30 _ زاها حدیدر60
31 _ دانِیل لیبسکیندDanil Libeskind44
32_ سانتیاگو کالاتراوا194
33_ تادائوآندو 130
34_امیلیو 22
35 _ فرانک اُ.گهری 60
36 _ رومن رولان 37

فرایند روش طراحی :
5 مبانی طراحی معماری 20 صفحه پاور پوینت کامل .
2- کانسپت در معماری 20 صفحه پاور پوینت کامل .
3- مسیر فرایند طراحی 20 صفحه پاور پوینت کامل .
4- مهارت کاربرد در طراحی 15 صفحه پاور پوینت کامل .
5 – روش درونزا19 صفحه پاور پوینت کامل .


شناخت مواد :
(بتن سبک (هبلکس _ AAC بلوکهای _ ADINGعایقهای _ cfc عناصر فولادی _ FPRصنعت
شیشیه و مبحث انرژی- موج انفجار – زلزله _ KENAF _ upvc پنجره _ ساختمانهای پیش ساخته _ روشهای صرفه جویی _ دیوار پلی استیل _ خانه های مقاوم در زلزله _
خانه های مقاوم در زلزله _ پوشش دیوار بلکا _ پله و نرده های استیل وکرم _بلوکهای شیشه
بتن عبور دهنده نور _بتن تن _ ورقهای ایترنیت _ نمای کامپوزیت و اسپایدر _ ممیزی انرژی در ساختمان _ کانکس ها _ سیسمو ،icf _ سیستم گرمایش از کف _سقف کرمیت
سقف های پیش تنیده -سازه های فضاکار _سازه های نو _سازه ماکارونی - دیتیلهای سقف
ورقهای چوبی نما _ورقهای پلی کربنات _ ورقهای باریسول _کفپوش _ کامپزیت _
سنگها _سرمایش زمینی در ساختمان - سازه های کابلی _ مصالح آکوستیکی _
اجر و مصالح _ شیشه _ مصالح ساختمانی مدرن کف سازی _ ابزار آلات MDF

عناصر و جزئیات :
1- خانه های کوچک 10 صفحه پاور پوینت کامل .
2- مصالح آکوستیکی 30 صفحه پاور پوینت کامل .
3- اجرای سازه اسکلت بتن سازه بتن و فلز 80
4- اسکلت22 پله13 پی 12 در و پنجره10 سقف15 نازک کاری12
5- پدیدار شناسی سقف21 خانهای کوچک دانشجویی پله 22
6- تقویت سازه های بتنی171
7 - تقویت سازه های بتنی2234
8- مصالح آکوستیکی22 عایق های حرارتی41
9 - سقف20 کف سازی 10
10 -ساختمانهای پیش ساخته
11- مقالات خارجی 800 کتاب معماری
12 – تور شب و پنجره در و پنجره 100
13 - حمام80
14 - پیاده رو25
15 - بررسی زیبایی‌شناسی معماری مدرن30
16 – کامپوزیت 60
17 - هنر تجسمی بررسی دو نمونه داخلی و خارجی مرکز هنرهای 50
18 _ عناصر 85
19 - 35-3D panel و D PANEL 3 25
20 _ درزهای ساختمانی12
21 _ سازه های فضاکار 40
22_ محوطه سازی و پرداخت محوطه40
23 _ دالهای توخالی 20
24 _ سقف های پلی کربنات عناصر30
25 _ تعریف در مورد چرخه تشکیل چوب وخواص فیزیکی35
26 _ نما سازی63
27 _ بتن و فولاد26 انواع ملاتها 22 خطاها در ساختمانهای بتنی 30
28 _ استخر و دیتیال های آن 127
29 _ جزئیات سرویسهای بهداشتی واستانداردها16
30 _ نمای شیشه ای،اسپایدر و فریم لس16
31 _ گودبرداری و پی کنی 90
31 _ بررسی نقاط ضعف ساختمان های در حال احداث 130
33_ اصول طراحی آشپزخانه و سرویس80 فتوولتاییک های یکپارچه ساختمان 25
34_ از چادر عشایر تا سازه های چادری70 اصولی در زمینه ساخت ساختمان 75
35_سقف اسکلت فلزی 100 و انواع بام و سقف های شیب دار 150
36_سقف 150 سقف کاذب 185 سقفهای پیش تنیده و پس تنیده 22
37_تکنولوژی و مصالح جدید در معماری30 سازه های فضاکار 40
38_ کانال 30 سازه های معلق و کابلی 100
39_ ساختمان ار ابتدا تا انتها 80 سازه های بادی پنوماتیک 60
40_دیوارهای دوجداره 85 آجر کاری 10 دیوار سبک ( پانل های پوما ) 22
41 _ تهویه 50
42 _ اصول ایمنی حریق 90
43 _ انواع ترک های ساختمانی 210
44 _ تاریخچه آسانسور 35
45 _ زلزله 35
46 _ محوطه سازی 100


کارآموزی معماری و عمران و دیگر رشته ها
1_ انواع پی 40
2 _ کارموزی معماری 55
3_ کارموزی معماری 50
4_ احداث ساختمان مسکونی 77
5_ ساختمان مسکونی 65
6 _ فونداسیون 50
7_ طراحی معماری 35
8_ کاراموزی محوطه سازی65
9 _ ساختمان از ابتدا تا انتها 120
10 _ کاراموزی با موضوع درب سازی 25 و
11_ ابتدا تا انتها بتن و فلز 60
12_ اجرای برج 60 و
13_ اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی 47 و کارآموزی ساختمان اداری تجاری 78
14 _ ارماتوربندی و بین ارمه 35 و کاراموزی محوطه سازی65
15 _ خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک ( ساخت تیرچه ها در محل کارگاه )
16 _ ساختمان فلز بتن 60
17 _ ساختمان های فلزی 87
18 _ ساختمانها با اسکلت فلزی و اتصالات پیچ و مهره ای 75
19 _ قالب بندی سقف و دیوار و بین ریزی 35
20 _ اسکلت بتنی سقف تیرچه سیمانی و بلوک سیمانی 21

پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر
در صورت تمایل با شماره
پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر
 
 
مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
 
قیمت ها هم متفاوت میباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .
 

درس طراحی فنی
کار برد کامپیوتر
پروژه کاراموزی
طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5
پروژه متره و برآورد
مطالعات بیمارستان
شناخت مواد
طراحی شهری
قلمرو طراحی شهری
تحلیل چهار راه دانشجو
بررسی پارک دانشجو و ورودی تئاتر شهر
استخر و دیتیال های آن 127

پروژه عمران
بارگذاری
بتن
(سازه بتونی ( 146) سازه بتنی90 آز بتن درصد جذب رطوبت سطحی
تعیین وزن مخصوص ظاهری. ارزش ماسه ای 2 نمونه برداری از مصالح آزمایشگاه بتن
دانه بندی مصالح سنگی طرح اختلاط بتن بتن ها ی دیر گداز درصد جذب آب وزن مخصوص توده ای
درصد جذب آب مصالح تعیین وزن مخصو ص سیمان
فولاد تیرهای لانه زنبوری راهنمای اتصالات ساختمان های فلزی220 اشکالات اجرایی در سازه های
سازه تعریف تیرهای لانه زنبوری
متره چندین نمونه
آمار و احتمالات
آزمایش مکانیک خاک
آز فیزیک
کارآموزی عمران
اجزا ساختمان و کارگاه17
مقاومت مصالح
محوطه سازی
استاتیک50
محاسبات عددی 85
سازه دینامیکی
هیدرولیک
و . . . . .

عمران ـ آب و فاضلاب
پروژه برق
پروژه شهرسازی
پروژه راه و ترابری
پروژه رنگ شناسی
پروژه کامپیوتر
پروژه شیمی
پروژه هنر و ادبیات
پروژه صنایع
پروژه جغرافیا
پروژه بتن فولاد هیدرولیک
پایان نامه مکانیک سیالات تهویه سیستم مطبوع
پروژه کشاورزی
پروژه حقوق
پروژه نساجی
پروژه آب و فاضلاب
پروژه فیزیک
پروژه راه و ترابری
پروژه صنایع
پروژه ریاضی
پروژه مکانیک
پروژه مدیریت
دیود در مدار
دیود در مدار دیود تونلی دیود نیمه هادی دیود فوتو
الکترونیک صنعتی
ریخته گری
مبانی IT
انواع شبکه های توزیع آب
پایان نامه نفت
تحلیل تجربی تنش
1200 کتاب معماری

پروژه پایان نامه معماری و رشته های دیگر


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید