برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلدر ادامه مطلب عناوین موضوعات پیشنهادی برای پروپوزال و پایان نامه آمده است. برای دریافت عنوان و یا جزئیات درخواست خودر را به مدیریت دپارتمان ایمیل بزنید. 

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com
برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنیدعنوان پایان نامه :    ارزیابی تاثیر مشتری گرایی کارکنان صنعت بانکداری (مبتنی بر مدل کزه Coseبر رضایت مندی تعهد خرید مجدد مشتریان خدمات بانکی
نام و نام خانوادگی دانشجو :مجید میرویسی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1382

رشته تحصیلی :مدیریت     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر حیدرزاده    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم جعفری    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت آموزشی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :   جدیدترین مطالعات 2007 عملکرد پرسنل سازمان های خدمات را به عنوان یکی از عوامل مهمی به شمار آورده اند که باعث تاثیرگذاری بر خدمات عرضه شده به مشتریان سازمان های خدماتی در نظر گرفته می شود سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:تاثیر مشتری گرایی کارکنان صنعت بانکداری (مبتنی بر مدل Cose بر رضایت مندی تعهد خرید مجدد مشتریان خدمات بانکی چگونه می باشد؟
در نتیجهچهار عامل اصلی که در اکثر سازمان های خدماتی تعیین کننده سطح مشتری گرابودن کارکنان چهره به چهره می باشد مورد بررسی قرار گرفته است که این عوامل عبارتند از :مهارت های اجتماعی مهارت های فنی انگیزش و قدرت تصمیم گیری مشتری گرا بودن کارکنان خدماتی بر رضایت مندی سطح بالای مشتریان تعهد و خرید مجدد آنها نیز تاثیر گذار می باشد.

عنوان پایان نامه :    بررسی مناسب ترین راهکارهای بهبود سیستم توزیع در صنعت پرورش ماهی
نام و نام خانوادگی دانشجو :نازی بالی
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1384

رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر محمود فیروزیان
    رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر احمد زنده دل    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
فرضیات تحقیق :
1-منجمد کردن مای موجب بهبود سیستم توزیع در این صنعت میشود
2-بسته بندی های مناسب ماهی موجب بهبود سیستم توزیع در این صنعت می شود
روش آماری در این تحقیق روش توصیفی-تحلیلی از نوع زمینه یابی می یاشد و با استفاده از داده های موجود به بررسی ان می پردازیم جامعه آماری تحقیق را توزیع کنندگان ماهی در 13 بازار در بخش توزیع ماهی در بازار های ماهی مازندران تشکیل می دهد
تعداد کل توزیع کنندگان اعم از عمده فروش و خرده فروش در سال 84-85 بالغ بر 594 نفر می باشد وبه روش نمونه گیری تصافی ساده 133 نفر بر اساس قضیه حد مر کزی به عنوان حجم نمونه تعیینن گردیده است
در این پژوهش از روش میدانی کتاب خانه ای استفاده گردیده است. در روش میدانی با مراجه به بازار های اصلی و فرعی توزیع ماهی در مازندران و روش کتابخانهای با استفاده از منابع موجود در کتابخانه شیلات مازندران بوده است.در تجزیه و تحلیل د برسی مطالبات داده های اطلاعاتی را مقایسه و سپس با استفده از طیف لیکرت
ودادن امتیازات به متغیر های مستقل و وابسته نتیجه به دست امده را با استفاده از نرم افزار به دست اورده وداده ها مورد سنجش قرار گرفت. دو فرضیه حاضر در تحقیق قبول شده است که نتایج حاصل از مطالعاتبه این قرار می باشد
1-منجمد کردن مای موجب بهبود سیستم توزیع در این صنعت میشود
2-بسته بندی های مناسب ماهی موجب بهبود سیستم توزیع در این صنعت می شود


عنوان پایان نامه :    ارزیابی رابطه ارزش مورد انتظار مشتری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)(نماینده انحصاری مانیتورهای ال جی)
نام و نام خانوادگی دانشجو :حسینعلی سلطانی
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1384

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر کامبیز حیدرزاده
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :---------    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
جدیدترین مطالعات 2004 چالشی بهالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری  و ارزش مورد انتظار مشتری را برای دستیابی به عملکرد برتر نشان می دهد در واقع عدم درک مدیریتی از این که ((چه چیزی ازش برتری برای مشتری را شکل میدهد و فرایندی که نحوه اسکان عملیاتی شدن این ارزش برای عرضه به مشتری را فراهم می کند؟))یکی از بارزترین موانع در زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری است.سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: تاثیر ابعاد ارزش مورد انتظارمشتری بر عملکردملموس و ناملموس مدیریت ارتباط با مشتری  در شرکت مادیران(نماینده انحصاری مانیتور ال جی) چگونه است؟
بدین منظور خریداران محصولات شرکت به عنوان جامعه آماری تلقی می گردند و براساس اطلاعات موجود در پایگاه داده ها (بانک) اطلاعات خریداران محصولات شرکت د دوره شش ماهه اول سال 1384 مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نظر خریداران گردآوری شد.
متغیرهای اصلی این تحقیق عبارتند از:ارزش عملکرد ارزش اجتماعی ارزش احساسی از دست رفته های احساس شده وفاداری به مارک رضایت مشتری عملکرد ارتباط با مشتری.از سوی دیگر روش تحقیق حاضر نیز تحقیق همبستگی با ماهیت کاربردی و مقطعی می باشد.
نتیج نشان داده متغیر((از دست رفته های احساس شده با هر یک از متغییر های عملکرد  مبتنی بر رفتار مشتری رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه مستقیم و منفی (معکوس) ندارد و به عبارت دیگر افزایش ضایعت و صدمات در شده مادی و غیر مادی از خرید محصول مورد بررسی در این پژوهش (مونیتور ال جی)باعث  کاهش وفاداری یا نارضایتی نمی گردد و می تواند ناشی از کیفیت محصول وکیفیت درک شده از خدمات ارائه شده توسط شرکت مذکور باشد.ارزش احساسی و ارزش اجتماعی رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد مبتنی بر رفتار مشتری در جامه آماری پژوهش را مشخص کردند که حاکی از شناخته شده بودن محصول مونیتور ال جی در بازار ایران داشته و احساس مطبوعیت کلی و مطبوعیت اجتماعی ناشی از استفاده از کالای مذکور را از سوی مشتری نمایان می کند.عنوان پایان نامه :    بررسی نظریه شعر و ارتباط آن با قرآن کریم
نام و نام خانوادگی دانشجو :اعظم اسدیان
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1384

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر عباسی
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر شعبانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
هنگامی که قرآن نازل شده اعراب گمان کردند که حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم سخنی تازه به بازار علم و ادب عرضه کردهاست و با این سخن شگفت خود ادعا می کند که پیامبر خداست تا زمام امور عرب را به دست گیرد.
اما به زودی دریافتند که این واژه ها کلام بشر نیست و ادعای پیامبر و رسالت ونبوت راست می باشد.
تمام مخالفان پیامبر از این حربه استفاده کردندند وبه قرآن نسبت شعر دادندتا مخاطبی جذب نکند.
قرآن شعر نیست اما برخی ویژگی هایی که در شعر استفاده میشده در قرآن وجود دارد. وزن عروضی از ویژگی های شعری استکه در شعر عرب جایگاه ویژه دارد اما در در قرآن فقط مزن عروضی به کار نرفتهبلکه انواع وزن هجایی عروضی تکیه ای زیر و بمی همراه با فاصله وآرایه های ادبی به کا رفته استکه برخی از این عوامل در شعر استفاده شده است و ذهن اعراب را متوجه شعر بودن قرآن نمودهقرآن نیز با آیات محکم خود همگان را دعوت به تحدی می کند و می خواهد که اگر کسی می تواند سورهای یا حتی آیهای را مثل قرآن بیاورد.قرآن برای همهی بشر نازل شده و تمام خصوصیاتی که در زبان های مختلف به گوش مردم خوش آیند و لذت آور است متناسب با معنا به کا ر رفته است.عنوان پایان نامه :    تعیین و. رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان خودروهای سواری زانتیا و پراید 141 از شرکت سایپا  شهرستان شیراز با استفاده از فرایند تحلیل سیلسله
نام و نام خانوادگی دانشجو :مقدسه محمدیان
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1384

رشته تحصیلی :حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر محمود فیروزیان
    رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر فرخ قوچانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت دولتی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
امروزه بنگا های موفق می گردد ک در ارضاء نیاز های مشتریان خود بیشتر تلاش نمایند خریداران امروز با انبوهی از مشکلات مواجه هستد و انتظارات ر مورد کیفیت و خدمات  با گذشته تفاوت بسیاری دارد . با توجه به این با توجه به این واقعیات خریداران خریداران کالا ها و خدماتی را انتخاب می کنند که با نیاز ها وانتظارات انها بیشتر مطابقت داشته باشد . شرکت سایپا نیز باید در ارضاء بهینیه نیاز مشتریان خود تلاش کند و همواره به عنوان مهمترین اصل بر مشتری مداری تمرکز می کند
تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری های خودروهای سواری زانتیا و پراید از شرکت سایپا  در شهرستان شیراز که طی فروردین ماه 1382 تا فروردین ماه 1384 خودروی خود  را خریداری نموده اند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است .


عنوان پایان نامه :     بررسی استراتژی های  رقابتی در در صنعت شیشه به منظور ارائه استراتژی مناسب با تاکید بر شرکت صنایع شیبشه آذر
نام و نام خانوادگی دانشجو : مصطفی شاپوری
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1384

رشته تحصیلی : مدیریت     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر سلیمان ایرانزاده
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر مشکانی     رتبه دانشگاهی : دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :دکتر زنده دل     رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : هدف عمده از این پژوهش بررسی استراتژی های  رقابتی در در صنعت شیشه با تاکید برصنایع شیشه اذر به منظور تعین نوع استراتژی رقابتی مناسب بوده است برای شناخت بازار و مشتریان و حرکت های رقابتی موجود در این صنعت و با توجه به ریکرد فکری ((مایکل پورتر))ومفهوم بنیادی استراتژی های و فعالیت های رقابی داخلی و خارجی برای کسب سهم بیشتری از بازار شیشه و عدم مفهوم اتخاذ استراتژی مناسب توسط صنایع شیشه اذر فرضیه های تحقیق شکل گرفته بدن منظور به یک پژوهش پیمایشی
اقدام گردیده وو ابتدا تئوری های موچود در زمینه همچون استراتژیاستداتژی رقابتی و...مورد مطالعه قرار گرفت و مبنای کار برای توصیف تبیین کشف قرار گرفته است
جامعه مورد برسی شرکت صنایع اذر میباشد که برای نمونه گیری برای تمام مدیران ارشد صنایع شیشه اذر انتخاب شده اند اما با توجه به این که این مدیران در طول زمان در حال تغییر اند لذا این نمونه به عنوان به عنوان نمونه ای اززمان انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش انالیز وواریانس اندازه های تکراری فرضیه های اماری مورد ازمون قرار گرفت
نتایج به دست امده از تحقیق نشانگر پویای  این رویکرد فکری (استراتژی های عمومی) وتواتائیهای ان در موقعیتهای مختلف می باشد. 


عنوان پایان نامه :    تحقیقی در مورد عملکرد چند رنگ مختلف در آگهی اینترنتی و رنگ پس زمینه صفحات وب در شرایط معین
 
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهرزاد کاری          
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1384

رشته تحصیلی : مدیریت     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست           
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : علی مشکانی                               رتبه دانشگاهی : دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
پژوهش حاضر به احتمال قوی برای نخستین بار در ایران کوشش نموده است تا گوشه ای از هزارتوی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده ایرانی را در پرتوی طراحی وب سایت و بازار یابی الکترونیکی بنمایاند ؛ تا شاید دیباچه ای باشد بر پژوهش های بعدی در راستای شناسایی هر چه بیشتر عوامل تاثیر گذار و امید است اول گام باشد ، در راهی که ما را به سوی مدل های پیش بینی رفتار مصرف کنندگان بر خط در ایران هدایت می نماید تا شرکت ها بتوانند با استفاده از آنها شالوده ای استوار و پایدار برای کسب و کار اینترنتی خود را تدارک ببینند . نتیجه این تحقیق که با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ثبت فعالیتهای بینندگان اینترنتی بدست آمده نشان می دهد که چگو.نه انتخاب رنگ ممکن است بتواند رفتار مصرف کننده اینترنتی را تحت تاثیر قرار دهد . رنگ پس زمینه صفحات و رنگ مورد استفاده در طراحی آگهی های بنری مواردی هستند که در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته اند .عنوان پایان نامه :    مضامین مشترک مثنوی معنوی و حدیقه سنایی
نام و نام خانوادگی دانشجو : سرور رباط جزی
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1384

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:خانم دکتر مشهور
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر اکبر شعبانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
جز سنایی دگر نگفت کسی این چنین گوهری                                        چنین گوهری نسفت کسی
هست معنی اش اندرون حجاب                                                          چون عروسی به مشک بسته نقاب
حدیقه سنایی سرآغاز نوعی از شعر است وقصاید او نیز سراغاز نوعی دیگر وغزل هایش نیز حال و هوایی متمایز از غزل های قبل از وی دارد.
کمتر شاعری را می توان سراغ گرفت که در چندیدن زمینه ی شعری سرآغاز ودوران ساز به شمار آید.اگر میبینم کهجلالالدین مولوی با چنان شیفتگی و حرمتی از حکیم غزنوی یاد می کند ادای حق واجبی است در مورد او به هیچ رویاز نوع تعارف های موسوم در میان قدما نیست بلکه به دلیل وفور نمونه های برجسته و شاهکارهای بلند و ارجمند می باشد.
شباهت های شگفتی که میان حدیقهو مثنوی معنوی علی رغم اسلوب متفاوت در پرداختن به مسایل می توان باخت این است که هردو در هوای مشترک تنفس می کنند وپسند های مشترک و شیوه های مشترک در وصول به آنها پسند ها رادنبال می کنند.گشت وگذاری اجمالی در قلمرو گسترده و تماشای چشم انداز وسیع این دو اثر مارا به همسو نگری و ژرف بینی احاطه این دو شاعر و عارف بزرگ واقف می سازد.پیوستگی و تاثیر مولانا از اندیشه و آثار سنایی بیش از شاعران دیگر است و مولانا نه تنها در اندیشه که در روش وشیوهی کار نیز از این شاعر و عارف  بزرگ الهام گرفته است.یکی آغازگراست و دیگری کمال بخش.
زبان سنایی در حدیقه سادگی و روانی مثنوی را دارد هر چند مولاانا گاه دقایق و لطایف غامض عرفانی را نیز در مثنوی مطرح می کنند و می کوشد تا به مدد تمثیل وحکایت معقول را محسوس و مفاهیم بلند را ساده ودریافتنی کند و به راستی مثنوی را قرآن فارسی نامیده اند واین عنوان آن گونه که سنایی برای حدیقه خود عنوان کرده برای کتاب او نیز صادق است گر چه بعد ها مولا نیز مثنوی را همچون قرآن روشن و شفاف خوانده است.
سپس تا همین سخن رانند                                                     حکمای زمانه این خوانند
تابناکردهام چنین شهری                                                     مثل این کسی ندیده در دهری
 عنوان پایان نامه :     نقش تبلیغات تلویزیونی در افزایش فروش مانیتور (LG) در استان خراسان رضوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : بهاره حسینیان مقدم
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1384

رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر وظیفه دوست
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر مشکانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
با حرکت در راستای جهانی سازی اقتصادی کشورمان و پیوستن به سازمان تجارت جهانی جای دارد
به مسئله تحقیقات در حوزه بازار یابی و تحقیقات توجه بیشتری نماید برنامه های تبلیقاتی که در حل حاضر در کشورمان انجام میشود بدون انجام تحقیقات علمی منسجم بوده که منجر به افت کیفیت برنامه های تبلیغاتی و تحمیل هزینه های فراوان مالی به خاطر تبلیغات بد وزیان های ناشی از عدم فروش مناسب کالا ها میشود
با توجه به این امر ما در این پژوهش بر انیم تا تاثیر تبلیغات تلویزیونی را بر افزایش فروش مانیتور ال جی در استان خراسان رضوی بررسی نمائیم و این که ایا بودجهای که صرف تبلیغات تلویزیونی نموده ایم تا چه حد ما را به هدفی که تعیین کرده ایم که همان افزایش فروش میباشد رسانده ا ست    هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین تبلیغات تلویزیون و افزایش فروش مانیتور های ال جی در استان خراسان رضوی است لذا : -پی بردن به رابطه تبلیغات تلویزیونی و افزایش فروش مانیتور ال جی-وتعیین مهمترین عوامل تبلیغات تلویزیونی که منجر به افزایش فروش می شوند از اهداف این تحقیق میباشد
پژوهش فوق یک تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که برای گرد اوری اطلاعات و داده های ان از پرسش نامه و مطالعات کتاب خانه ای استفاده شده است پرسشنامه ها از بین کلیه فروشندگان مانیتور در شرکت ها و فروشگاه های  کامپیوتری و نمایندگی های مانیتور ال جی (جامعه آماری) که در سطح شهر های نمونه به فعالیت مشغول بوده اند جمع اوری و از طریق روش های آماری مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند
نتایج به دست امده از ازمون فرضیه های تحقیق فوق به طور اختصار در ذیل بیان شده است:
تحقیق فوق نشان می دهد که از میان یازده روش تبلیغی ذکر شده در پرسشنامه مشورت دوستان اهل فن و درجه  اول و تبلیغات تلویزیونی در درجه دوم اهمیت واقع شده و بیشترین تاثیر را بر روی انتخاب و در نهایت خرید کالا توسط مشتریان دارد
تحقیق فوق بیان می دارد که از میان تبلغات رسانه های مختلف تبلیغات تلویزیونی بیشترین تاثیر را بر ترغیب مشتریان به خرید و انتخاب یک کالا دارد
پخش موسیقی ارائه تصاویر طنز و استفاده از تصاویر جذاب آگهی ها در تبلیغات مانیتور ال جی می تواند در جلب نظر مخاطبان ترغیب آنها به خرید موثر باشد همچنین پخش تبلیغات واقعی می تواند در افزایش آگاهی  مشتری و تصمیم به خرید مشتری تاثیر گذار باشد .
ارائه اطلاعات در خصوص طرح رنگ و اندازه مانیتور ذر آگهی های ال جی می تواند در شناخت تمایز مارک ال جی نسبت به رقبا تصمیم به خرید مشتری افزایش خرید و در نهایت افزایش فروش موثر باشد
 پر بیننده ترین زمان و در نتیجه بهترین زمان برای پخش آگهی های تلویزیونی در ساعات 19 الی 22 می باشد و در نهایت هر سه فرضیه اثبات شده و می توان نتیجه گرفت که:
1-بین محتوی تبلیغات تلویزیونی (شیوه طنز واقعی بودن موسیقی و تصاویر جذاب آگهی ها) به افزایش فروش رابطه معنی داری وجود دارد.
2-بین روش مناسب پخش آگهی ها (ساعت19الی22) و افزایش فروش رابطه معنی داری دارد.
3-بین رابطه اطلاعات درمورد محصول (طرح مانیتور رنگ اندازه )در آگهی و افزایش فروش رابطه معنی داری وجود دارد  عنوان پایان نامه :    نقد و تحلیل اشعار شهریار و جایگاه او در ادبیات معاصر ایران
نام و نام خانوادگی دانشجو :جهانگیر همتی گزاز
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1384

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر شعبانی
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : خانم دکتر مشهور    رتبه دانشگاهی : :استادیار    رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
شهریار در سال 1285 هجری شمسی در تبریز متولد شد ودر سال 1367 از دنیا رفت.مهمترین واقعه زندگانی او عاشق شدن به ثریا و به دنبال آن ترک تحصیل است.شهریار از پیشروان سبک ساده است.
سبکی که فرهنگ عامه و زنگی مردم را با شعر پیوند می دهد. مهمترین ویژگی های شعر او طبیعت گرایی واقعه نگری نوگرایی در ترسیم تابلوهای شاعرانه نوآوری در مضمون اشعار غنایی و به کار گیری فرهنگ عامه در شعر است.در خاور زمین شهریار نخستین شاعری است که به شیوه ای خاص و در دامنه ای گسترده از روستاییان سخن گفته است و به حق باید او را پدر شعر روستایی بنامیم.
شهریار از شاعران گذشته و به ویژه از حافظ تاثیر گرفته است و با بسیاری از شاعران معصر نیز دوستی داشته است و اشعار زیادی برای آنها سروده است..زبان مادری شهریار (ترکی)در اشعار فارسی او تاثیر گذاشته است اد بعضی از مضامین و مطالب را هم در اشعار فارسی خود آورده است و هم در اشعتر ترکی خود.
او عشق را به سه مرحله:عش مجازی عشق به طبیعت و مظاهر آن عشق عرفانی تقسیم می کند.
شهریار شاعر موسیقی دان بود وبسیاری از اصطلاحات موسیقی را در اشعار خود آورده است.در اشعار شهریار حق و وجدان و محبت با عرفان می آمیزد و جلوه های زیبایی می آفریند.او همواره انسان ها را بهتر بودن و بهتر زندگی کردن دعوت می کند.شهریار بزرگترین شاعری است که در زمینه شخصیت و مقام و منزلت زنان لب به سخن گشوده است او در بیشتر قالب ها و سبک ها طبع آزمایی کرده و شاهکار هایی به وجود آورده است هدف این پایان نامه معرفی شهریار به عنوان پدر شعر روستایی ایران و همچنین معرفی او به عنوان پیشروان سبک ساده و شناساندن جایگاه او در ادبیات معاصر و همچنین نقد و تحلیل بعضی از شعر های اوست
عنوان پایان نامه :    تعیین حد تحمل به شوری در یک رقم جو در پاسخ به مصرف پتاسیم 
نام و نام خانوادگی دانشجو : داوود پیامی       نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی :کشاورزی      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :مهندسی کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر قدیر طاهری     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر علیرضا قائمی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
شوری خاکها ی زراعی و آب ابیاری را می توان از عمده ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب کشورهای جهان به ویژه ایران دانست . این آزمایش نظر به اینکه قسمت عمده ای از اراضی زیر کشت جو در استان خراسان شور می باشد جهت بررسی اثرات شوری و پتاسیم بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد یک رقم جو (ریحان)درون گلدان با سه سطح شوی (0-4-8 دسی زیمنس بر متر)و چهار سطح پتاسیم 0- 100-150-200 میلی گرم درکیلوگرمبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.نتایج نشان داد که ضمن افزایش شوری بیشترین کاهش وزن خشک اندام هوایی در مرحله پنجه زنی ایجاد شد و ارتفاع ساقه نیز با افزایش شوری کاهش یافت. 
عنوان پایان نامه :    بررسی و تبیین موانع توسعه (زیربنایی،بازاریابی،فرهنگی و سازمانی)صنعت توریسم و گردشگری در استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها.
نام و نام خانوادگی دانشجو :حسین قدمی      نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر رامین محمد حسین ناجی زاده    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر حسین وظیفه دوست     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
در عصر حاضر بسیاری از فعالیت های بشر رو به سمت مصرف گرایی و استفاده از منابع و ذخایر طبیعی پیش رفته و کمتر به فکر آبادانی و گسترش منابع طبیعی خدادی موجود سوق پیدا می کند . کشور ما را نیز تکیل می دهد که با مصرف بی رویه و بیش اندازه این منابع روز به روز شاهد کاهش و از بین رفتن این منابع هستیم.لذا برای به وجود آوردن زمینه های یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید و آسانترکسب درآمد به جای منابع نفتی و قابل اتمام نیازمند به استفاده از موثر و بهینه تر از تمامی امکانات و قابلیت های موجود می باشیم .در این راستا توسعه صنعت گردشگری که اقتصاد دانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد بعد از صنعت نفت و خودرو سازی می دانند به عنئان یکی از نیلز های اساسی کشور مطرح می گردد زیرا صنعت توریسم و جهانگردی در جهان با درآمدی بیش از پانصد میلیارد یورو در سال مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت چه بساکه کشور ایران با ساختار گوناگون و کهن زمین شناسی اقلیم متنوع و جاذب موقعیت ویژه جغرافیایی و قابلیت های مستعد دیگر نمی تواند بلا استفاده و بی ثمر باقی بمانمد. در این راستااستان خراسان رضوی نیز که در موقعیت ممتازی از نظر جاذبه های طبیعی ،هنری،معماری،تاریخی قرار داشته و بستر مناسب تری در رونق اقصاد کشور دارد می تواند بخشی از این خلا را پر نماید.   


عنوان پایان نامه :    تعیین تاریخ کاشت کلزا در نیشابور
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی اصغر سید آبادی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :مهدسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نبات)      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : مهندسی کشاورزی 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر احمد جعفر نژاد    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر قدیر طاهری    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب کلزا در نیشابور سه رقم کلزا (طلایه-اکاپی-هایولا)در چهار تاریخ کاشت (20 شهریور 300شهریور 9مهر 19 مهرماه 1384)آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب  طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در خسرو آباد شهرستان نیشابور اجرا شد. در این آزمایش صفات مهم مرفولوژیکی،وزن خشک،ارتفاع تعداد شاخه های جانبی تعداد غلاف،تعداد دانه در غلاف؛وزن هر دانهو ...مورد بررسی قرار گرفت.تمامی صفات کاهش یافت و باعث شد عملکرد کاهش یابد.تجزیه واریانس داده ها نشان داد در تاریخ کشت های ذکر شده بیشترین عملکرد در D1,D2مربوط به طلایه در D3 اکاپی در D4هایولا بود.همچنین کمترین عملکرد در D1و D2 و D3مربوط به هایولا و در D4طلایه بود. با تاخیر در تاریخ های کاشت تمامی اجزا عملکرد کاهش یافت.بهترین تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی نیشابور 30 شهریور ماه بود.
عنوان پایان نامه :    تصحیح طریقت نامه ی عماد فقیه کرمانی همراه با شرح لغات و ترکیبات و اصطلاحات عرفانی و اعلام
نام و نام خانوادگی دانشجو : مریم وافی ثانی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر فرزاد عباسی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر اکبر شعبانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
موضوع این پایان نامه تصحیح طریقت نامه ی عماد فقیه کرمانی همراه با شرح لغات و ترکیبات و اصطلاحات عرفانی بر اساس 6 نسخه ی خطی و 2 نسخه ی چاپ شده می باشد.
منظومه طریقت نامه عماد درباره ی سیر و سلوک و اعتقادات صوفیه سروده شده است که وی در سرودن این مثنوی مطالب مصباح الهیه را اساس و پایه ی کار خود قرار داده و گاهی نیز مطالبی از کتاب تعرف و یاعوارف النمعارف اقتباس کرده است.
در ابتدای ایتن تصحیح مقدمه ی مصحح آمده است که در  آن زندگی نامه شیوه و سبک شاعری عماد ارتباط و تاثیر او بر شاعران هم عصرش به طور کامل بیان شده است. از موضوعات مهمی که برای اولین بار در مقدمه آمده است سبک شناسی شعر عماد و تاثیر سبک شعر او بر حافظ است. پس از مقدمهمتن تصحیح شده ی طریقت نامه آمده است که این تصحیح بر اساس مقابله ی 8 نسخه با دقت و روش تصحیح علمی انجام گرفته است.    
عنوان پایان نامه :    بررسی اثر تراکم و برگ زدایی بر عملکرد زدایی دانه ای در منطقه نیشابور
نام و نام خانوادگی دانشجو : سید محمد راه چمنی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:    رتبه دانشگاهی :اتادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
استفاده دو منظور از غلات، افزایش راندمان تولید در واحد سطح را ممکن می¬سازد. مطالعات نشان می¬دهند که درذرت مخزن عامل محدود کننده عملکرد می¬باشد و لذا به نظر می¬رسدکه حذف مقادیری از سطح فتوسنتزی گیاه در زمان خاص، هیچگونه تاثیر منفی بر عملکرد دانه ذرت نداشته باشد. در این بررسیریا، ذرت دیر رس رقم سنیگل کراس 704 در یک آزمایش فاکتوریل در قلب طرح¬ بلوک¬هایکامل تصادفی تحت تاثیر تیمارهای مختلف برگزدایی شامل حذف تاج گل نر و برگ¬های بالای بلال به جز دو برگ بلافاصله پس از بلال (T3) و بدون حذف برگ¬ها(T3)و تراکم (90000،80000،70000،60000 بوته در هکتار) قرار گرفت.نتایج داده که در تمام تراکم¬ها، حذف بخشی از برگ¬ها به همراه تاج گل در دو هفته پس از گرده افشانی تاثیر چندانی بر عملکرد دانه ندارد. اگر چه بیشترین میزان علوفه (1746 کیلوگرم در هکتار) از تراکم 80000 بوته در هکتار و سطح اول برگزدایی(T1) بدست آمد ولی این تیمار نسبت تیمار 70000 بوته در هکتار عملکرد کمتری داشت (5473 کیلوگرم در هکتار).بالاترین عملکرد دانه در تراکم 70000 بوته در هکتار وعدم برگزدایی(T 3) حاصل شد.
(6563 کیلوگرم در هکتار) و بهترین تراکم و برگزدایی جهت حصول به حداکثر عملکرد دانه وعلوفه در تراکم 70000بوته در هکتار وسطح اولیه برگزدایی(T1) بدست آمد(5660 کیلوگرم در هکتار دانه و 1554 کیلوگرم علوفه). در صد رطوبت بلال تحت تاثیر هردو تیمار تراکم وبرگزدایی قرار گرفت همان وزن 1000 دانه، تحت تاثیر هیچ یک از دوتیمار تراکم وبرگزدایی قرار نگرفت. بررسی روند تغییرات وزن خشک دانه در تیمار های برگزدایی حاکی از آن بود که حذف قسمتی از برگها سبب افزایش سرعت انتقال مواد از سایر اندامها به دانه می شود .شدت ورس در تراکم 90000 بوته در هکتار افزایش یافت،تیمار برگزدایی تاثیر چندانی بر ورس نداشت .در نتیجه به نظر می رسد که برخی از برگها ی ذرت سبب کاهش معنی دار در عملکرد دانه می شود  و لذا انتظار می رود که برداشت قسمتی از برگها در مرحله ای خاص(جهت مصرف علوفه)به صورت کنترل شده باعث افزایش راندمان تولید در واحد سطح گردد. 
عنوان پایان نامه :    بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت، مطالعه مورد صنعت کاشی وسرامیک
نام و نام خانوادگی دانشجو :احمد متقی راد     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 14/04/85

رشته تحصیلی : مدیریت     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:حسین وظیفه دوست     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :علی مشکانی     رتبه دانشگاهی : دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :شامل خلاصه ،اهداف روشهای اجرایی ونتایج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)
در دنیای امروز ،دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های متنوع ،بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده تولید ،قیمت گذاری ،شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفته و شرکت ها مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می نماید در این جا اهمیت مهارت مذاکره بیش از هر زمانی دیگر به خوبی دیده می شود لذا در این تحقیق سعی شده تا رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت،مطالعه موردی در صنعت کاشی و سرامیک مورد ارزیابی قرار گیرد . از ضروریات این تحقیق آن است که با تجربه به جنبه رقابتی شدن امروز ه شرکت ها ،انتصاب مدیرانی که بتوانند فروش شرکت را بالا ببرند از اهمیت بالایی برخوردار است . وهدف از این پروژه ارزیابی تاثیر مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت می باشد.
این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیق همبستگی می باشد که با استفاده از رگرسیون و همبستگی اسپیرمن و ازمون این ضریب و برای نرمال بودن داده ها از ازمون شاپیرویلک استفاده شده است .پس از تجزیه و تحلیل داده ها به خوبی دیده شد که بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در صنعت کاشی و سرامیک رابطه مستقیم ومعنی دار وجود دارد.


عنوان پایان نامه :    بررسی اثر کود ازت و فسفر بر روی صفات کمی رازیانه
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین صافحیان     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :زراعت و اصلاح نبات      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :مهندسی کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:حسین توکلی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : احمد جعفر نژاد    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
گیاه رازیانه (foeniculm vulgare mihh)گیاهی از خانواده چتریان (Apiaceae)علفی چند ساله و ریشه ی این گیاه غده ای دوکی شکل است از جمله گیاهان دارویی مهمی است ککه به واسطه داشتن اسانس فراوان در میوه مورد توجه صنایع دارویی غذایی ،آرایشی و بهداشتی قرار گرفته است . در این تحقیق تاثیر کودهای ازته و فسفره بر روی صفات کمی رازیانه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد.کود ازته اوره 46 درصد در چهار سطح (صفر،30،60،90کیلوگرم در هکتار)و کود فسفره (سوپر فسفات تریپل 46 درصد)در چهار سطح (صفر،30،60،90کیلوگرم در هکتار)مصرف شد.و داده ها با استفاده از برنامه کامپیوتری MSTAT_CوJAMPمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.
عنوان پایان نامه :    رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی
نام و نام خانوادگی دانشجو :محمد مژده    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:ابوالقاسم مسیح آبادی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : علیرضا مهر آذین    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : علی مشکانی    رتبه دانشگاهی :دانشیار     رشته تحصیلی :آمار

چکیده پایان نامه : شامل خلاصه ،اهداف روشهای اجرایی ونتایج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)
در این تحقیق  رابطه بین جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .سوال اصلی این تحقیق این گونه مطرح گردیده است که آیا سود عملیاتی در راستا ی کمک به سرمایه گذاران جهت پیش بینی جریانات نقدی آینده فراهم آید ؟
بنابراین فرضیات تحقیق این گونه مطرح گردید:
فرضیه اصلی:بیت جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود تعهدی رابطه خطی ومعنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1 :بین جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ودرآمد عملیاتی رابطه خطی ومعنی داری وجود دارد.
   
فرضیه فرعی2:بین جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و هزینه عملیاتی رابطه خطی ومعنی دار وجود دارد.
این تحقیق مبتنی بر صورت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است . این اطلاعات با استفاده از گزارشات بورس و سیستم اطلاع رسانی آریا سهم و نرم افزار جامع تدبیر تهیه شده است .به منظور آزمون فرضیات تحقیق از متغیر های مستقل (سود تعهدی ،درآمد عملیاتی،هزینه عملیاتی)و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی)استفاده گردید.این متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره وبه کمک نرم افزار آماری STATISTICA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت وبه این نتیجه رسیدیم که فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تایید می شود.
جامعه آماری این تحقیق 486 شرکت است که عضو شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .از میان این 486 شرکت ،شرکتهایی به عنوان نمونه انتخاب شدند که 1:تاریخ پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.2:شرکتهایی که در بازه زمانی 1379تا 1383 فعالیت می کردند.3:شرکتهایی که اطلاعات مورد نیاز مربوط به آنها در دسترس باشد.که با اعمال این سه محدودیت 129 شرکت باقی ماندن که به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از اطلاعات این شرکت ها وبه کمک مدل رگرسیون چند متغیره فرضیات مطرح شده آزمون شدند.عنوان پایان نامه :    بررسی ارتباط معیارهای  مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام
نام و نام خانوادگی دانشجو سعید انور خطیبی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: احمد مدرس    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : محمد رضا شورورزی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :علی مشکانی    رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :آمار


چکیده پایان نامه: شامل خلاصه ،اهداف روشهای اجرایی ونتایج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)

مساله اصلی پژوهش جاری این است که آیا معیارهای سود ،نسبت به معیار های جریان نقدی،ارتباط معنی دار تری با بازده سهام دارد یا خیر؟ در این تحقیق معیارهای سود شامل :سود قبل از بهره و مالیات ،و سود بعد از بهره و مالیات ،و معیارهای جریان نقدی شامل:جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،جریان نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری ،جریان نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی ،می باشد برای آزمون فرضیه های تحقیق ،از ضریب همبستگی مقطعی ،رگرسیون چند گانه ،و آزمون فیشر ،با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است . تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط و همبستگی  قوی تری بین متغیرهای سود نسبت به متغیرهای جریان نقدی ،با بازده سهام وجود دارد . به عبارت دیگر معیارهای سود ،قدرت توضیح دهندگی بیشتر ی در مورد بازده سهام ،نسبت به معیار جریان نقدی دارد.گام بعدی در این تحقیق بررسی تاثیرمیزان تعهدات (کل بدیها)،در نشان دادن رابطه معیارهای عملکرد با بازده سهام می باشد.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در شرکتهای که میزان تعهدات با یک روند خاصی افزایش یافته ،ارتباط معیارهای سود با بازده سهام ،نسبت به معیارهای جریان نقدی همچنان افزایش می یابد


عنوان پایان نامه :    بررسی  تاثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نام و نام خانوادگی دانشجو : جمال محمدی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:احمد مدرس     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : محمد رضا شورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه: شامل خلاصه ،اهداف روشهای اجرایی ونتایج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)
یکی از مهمترین ویژگی شرکتهای سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است. این امر به همراه  نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روشهای حسابداری به دلیل عدم وجود روشهای یکنواخت ،همچنین امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی از اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی وانگیزه هایی همچون پاداش و قانون گریزی ،این انگیزه را در مدیران بوجودمی آورد که با اعمال روشها ی مختلف در جهت منافع خود ودر تضاد با منافع سایر گروه ها سود را دستکاری نمایند.
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است.
تحقیق شامل دو فرضیه به شرح ذیل است :
1_شرکتهای  دستکاری کننده سود در دوره دستکاری سود سطوح سرمایه گذاری بالاتری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار داشته اند.
2_ شرکتهای  دستکاری کننده سود بعد از دوره مالی دستکاری سود سطوح سرمایه گذاری پایین تری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار داشته اند.
روش تحقیق همبستگی مقطعی بوده و جامعه مورد مطالعه تمام شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی پنج ساله (1384_1380) و نمونه آماری شامل 166 شرکت(معادل 60℅ جامعه ) می باشد.
در این تحقیق ابتدا شرکتهای مورد بررسی بر مبنای شاخص ایکل (Eckel hndex) به دو گروه شرکتهای دستکاری کننده سود و غیر دستکاری کننده  طبقه بندی شده و سپس توسط یک مدل رگرسیونی فرضیات تحقیق  مورد آزمون قرار گرفتند . در این تحقیق بعد از آزمون های آماری هر دو فرضیه  رد شدند . اما نتایج تحقیق در کل گویای این مطلب بود که در شرکتهای مورد مطالعه مدیریت سود اعمال می شود .و مدیریت سود سبب ارائه اطلاعات مالی به صورت غیر واقعی می شود.اطلاع استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاران از مدیریت سود ،آنها را در تصمیم گیری صحیح یاری خواهد کرد.عنوان پایان نامه :    اثر مخارج سرمایهای بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهی 1378-1383
نام و نام خانوادگی دانشجو :حسن دلبری     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر مهر آذین      رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
هدف نهایی شرکت ها که مدیران برای دستیابی به آن تلاش می کنند افزایش ارزش شرکت و به تبع آن افزایش ثروت سهامداران می باشد. یکی  از عواملی که می تواند بر افزایش ثروت سهامداران موثر می باشد انتخاب روش سرمایه گذاری در دارایی های بلند مدت به قصد کسب سود های آتی است تصمیم گیری مدبرانه مدیران باعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. هدف اصلی تحقیق حاضر پی بردن به رابطه بین مخارج سرمایه ای و آثار آن بر متغیرهای فروش بازده سهام سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بدین ترتیب میزان رشد اموال ماشین آلات و تجهیزات (مخارج سرمایه ای)نسبت به سال (1377) در نظر گرفته شد و این روند افزایش با متغیرهای وابسته (فروش،سود هر سهم،بازده سهام)در نظر گرفته شده است.در این تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی بورس اوراق تهران تعداد 132 شرکت به طور نمونه و با روش نمونه گیری حذفی (غربال)آن دسته از شرکت هایی که ویژگی های تعیین شده را برای انتخاب نمونهآماری نداشته حذف و از مابقی شرکت ها(132 شرکت)استفاده شده است و در این تحقیق به دایا ماهیت موضوع از نظر تحقیقات همبستگی (بررسی وجودرابطه و جهت آن به کار رفته است.  

عنوان پایان نامه :    بررسی استراتژیهای رقابتی موثر بر افزایش فروش شرکت تولید کننده لوازم بهداشتی(کاشی و سرامیک )در سطح شهرستان                                 
نام و نام خانوادگی دانشجو :طیبه رضایی صالح خانی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر فرخ  قوچانی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر محود فیروزیان     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
فرضیه های تحقیق:
1-    میزلان فروش لولزم ساختمان(کاشی و سرامیک )با قیمت آن رد سطح بازار رابطه دارد.
2-    2-میزان فروش لوازم ساختمان با کیفیت آن کالا از دید مشتریان و توزیع کنندگان رابطه دارد.
3-    3- داشتن طرح های منحصر به فرد در صنعت کاشی و سرامیک با میزان فروش آن رابطه دارد.
4-    4- مهمترین عامل در افزایش فروش کاشی و سرامیک به ترتیب ،قیمت رقابتی ،کیفیت برتر و یا داشتن طرح های متمایز می باشد.

این تحقیق یک تحقیق توصیفی –تحلیلی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه و مصاحبه با نمایندگی های فروش در سطح شهرستان مشهد استفاده شده است.اهداف این تحقیق شامل ارائه راهکارهایی به نمایندگان فروش در صنعت کاشی و سرامیک می باشد که هر چه بیشتر بتوانند میزان فروش و سود خود را افزایش دهند و رد بازار رقابتی از پایداری نسبتا بیشتری برخوردار شوند.عنوان پایان نامه :    مقایسه اندیشه ی عرفانی بودا و مولانا
نام و نام خانوادگی دانشجو : نسرین کلاته آقا محمدی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:خانم دکتر مشهور     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر عباسی      رتبه دانشگاهی :استادیار     رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
در این تحقیق چنان که نامش پیداست مقایسه ی عرفانی اندیشه های بزرگ مرد به روشنایی رسیده هندوستان (بودا)از یک سو و شاعر و عارف پر آوازه ملای روم بررسی شده است این تحقیق حاصل چند ماه پژوهش و مطالعه و یادداشت هایی بیش از یکصد جلد کتاب می باشد که به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است .به این ترتیب که پس از مروری بر تصوف و عرفان ایران و اسلام و و عرفان ایران و اسلام و عرفان هند و کتب مقدس هندیان به ذکر شرح حال مختصری از زندگی این دو عارف صاحب دل پرداخته شده است و در پایان به بحث مفصل تری پیرامون وجوه اشتراک و تفاوت دیدگاه های هر یک از مشاهیر در باب عشق،رنج،مراقبه،سماع،انسان کامل ،فنا،نیروانا،تناسخ جبر و اختیار به قدر اهمیت بیان شده است.عنوان پایان نامه :    تحلیل نمادین مهمترین شخصیت های شاهنامه
نام و نام خانوادگی دانشجو : اشرف عربیانی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر بتول فخراسلام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم دکتر مشهور     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:آنچه در این مجموعه گرد آمده است،شناخت مهمترین شخصیت های شاهنامه از دیدگاه اسطوره و حماسه و تحلیل نمادین آنهاستذ حکیم توس ،اندیشه و بینش و منش و فرهنگ پیشینیان را در لابلای اسطوره ها داستانها و نیز در جامه گوهر بار هنر آراسته و پرورانده است که دربردارنده بسیاری از مفاهیم والا همچون:خرد،اخلاق،هنر،عشق دلاوریو شجاعت و افتخار و آوازه است .حماسه راستین برخاسته از اسطوره ها است .کاویدن و گزاردن اساطیر و داستان های حماسی همانا دست یابی به بسیاری از حقایق و رموز جهان هستی چون:آفرینش،مرگ و تقدیر و...است .هر کدام از اسطوره ها پیام خاصی دارند که تنها از راه بیرون کشیدن نماد ها و رمز ها دریافت می گردند.هدف از پرداختن به این موضوع که دامنه ای بسیار گسترده دارد و در این جستارتنها بخش کوچکی ازآن برگزیده شده است  دریافت همین پیام ها و گزراندن نمادها است.به یاری اساطیر می تواند بسیاری ارز مفاهیم و مصداق های فردی و اجتماعی را که امروزه ناشناخته و مبهم می نماید کاوید ودریافت علاوه بر این می تواند راهگشایی باشد برای کشف همه آداب و سنن و آیین ها و فعالیت های معنی دار در انسان . عنوان پایان نامه :    بررسی اثر سطوح مختلف شوری و کود پتاسیم بر عملکرد کلزا
نام و نام خانوادگی دانشجو : ابولفضل شافعی         نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :مهندسی کشاورزی 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: حمید رضا خزاعی          رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر قدیر طاهری            رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری وکود پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد در گیاه کلزا (brassica napus l) آزمایشی با استفاده از رقم اس ال ام در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل  در دوازده تیمار و سه تکرار صورت گرفت در این مطالعه گیاهان در محیط خاک تهیه شده از مزرعه دانشگاه در گلدانهای پلاستیکی دارای ارتفاع 30 سانتی متر و قطر 50 سا نتی متر تحت تیمار ها مختلف شوری (شامل سه سطح شوری 0 6 12 (mu/cm) با استفاده از نمک های کلرید سدیم  و کلرید کلسیم به نسبت دو به یک و چهار سطح کودی شامل 100 , 200, 300, 400 کیلو گرم در هکتار کود سولفات پتاسیم قرار گرفتند . این آزمایش اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد در گیاه کلزا و همچنین اثر افزودن پتاسیم بر صفات یاد شده در محیط شور مورد اارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش تجمع ماده خشک گیاه در مقایسه با شاهد شد .افزودن ماده پتاسم به محیط شور تجمع ماده خشک را در مقایسه با شاهد افزایش داد .با افزایش سطوح شوری عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش یافت . کاهش تعداد غلاف و تعداد دانه در غلاف ا ز مهم ترین دلایل کاهش عملکرد در شرایط شور بودند .افزودن پتاسیم در محیط شور سبب افزایش معنی داری در طول غلاف  تعداد دانه در غلاف و تعداد شاخه های جانبی گردید. افزایش کود پتاسیم تا سطح 300کیلو گرم در هکتار در شوری سطح 1و2و3 موجب کاهش اثرات نا مطلوب شوری بر اجزاء عملکرد گیاه شد .اما افزایش کود به میزان 400 کیلو گرم در هکتار در سطوح شوری 1و2 تفاوت معنی داری نسبت به 300 کیلو در هکتار نداشت. اما در سطح شوری 3 به دلیل بالا رفتن فشار اسمزی در محیط رشد گیاه و افزایش تنفس در گیاه باعث ایجاد اثر سوء در گیاه شد و موجب کاهش عملکرد گیاه گردید.

عنوان پایان نامه :    زیبایی شناسی انسان در شعر سعدی
نام و نام خانوادگی دانشجو : احمد حق پرست     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر عباسی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادیبات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم دکتر مشهور      رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :     رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:

این پایان نامه که عنوان آن زیبایی شناسی انسان در شعر سعدی است در سه فصل تنظیم شده است.در فصل نخست زیبایی شناسی از دیدگاه فلسفه هنر مورد بررسی قرار گرفته است و به طور عمده بیانگر کوشش فلاسفه در بیان خاستگاه آفرینش هنری و منشا زیبایی است .سودمندی یکی از دیدگاه های عمده در فلسفه هنر است که در تبیین زیبایی های درونی و اخلاقی بازتاب می یابد و دیدگاه دیگر منشا زیبایی را در اتحساسات انسان با انگیزه لذت جویی مطرح می کند.اما در شعر سعدی دو نمونه آشکار از زیبایی انسان بهخ چشم می خورد. نخست زیبایی اخلاقی که فصل دوم پایان نامه را در بر می گیرد و بر پایه آ؟موزه های دینی،اخلاقی فرهنگی و آیینی ایرانیان و در گیر اقوام نهاده شده ایست.هدفی که شاعراز نشان دادن انسان دنبال می کند ساختن انسان و جامعه بر مبنایارزش های اخلاقی تعادل گراست. در بینش اخلاقی سعدی خداوند کمال مطلق است پس کمال انسان نسبی است.در فصل سوم پایان نامه به زیبایی ظاهری انسان در آثار سعدی به ویژه غزلیات و ترجیع بند توجه شده است در شعر غنایی سعدی زیبایی مطلق در معشوق جلوه گر می شود.
عنوان پایان نامه :    مقایسه سیمرغ در ادبیات حماسی و ادبیات عرفانی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهدی هامونی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر فخر اسلام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر اکبر شعبانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:


سیمرغ یکی از رمز آلود ترین موجودات اسطوره ای ادبیات ماست , که درحماسه ظهور یافته و با جلو ه  ه های خود از شگفت انگیز ترین موجودات قلمداد شده است . این موجود پس از پیدایش در دوره زوال و حضور در تولد رستم , در کشاکش جنگ رستم و اسفندیار ظهور می یابد تا نقشی ارزشی به مجادله خیر و شر بدهد و به پیروزی  نیرو های نیکی کمک کند .
همین موجود اسطوره ای پس از سال ها در بینش عرفانی حضور  می یابد ودر عرفان به اوج وکمال  می رسد.این پرنده ارجمند در نقش های رب النوع و الهه ,خدا, فرشته ,روح, انسان, مرغ و .... ظهور می نماید تا بتواند حامل اندیشه های بشری و ماوراء بشری باشد .
در این پایان نامه سعی شده ,ضمن معرفی پیدایش سیمرغ ,ارتباط این پرنده ماورایی در حماسه,  عرفان وانطباق اندیشه ها برری گردد تا در حقیقت دو جوی شناخت ,به یک جریان معرفت ختم شود.

عنوان پایان نامه :    :تعیین رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوش های چند گانه(مبتنی بر نظریه هوش های چند گانه هاروارد گاردنر)
نام و نام خانوادگی دانشجو: علی صادقی 
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی        مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: : دکتر فرخ قوچانی
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر احمد زنده دل          رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر محمود فیروزیان      رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
چکیده پایان نامه
در این پژوهش به بررسی رابطه مهارت تفکر استرا تژیک و هوش های چند گانه در بین مدیران بازرگانی و فروش پرداخته شده است همان گونه که می دانید در دنیای بشدت رقابتی امروز جائیکه رفتار بازار غیر قابل پیش بینی است وجود مهارت تفکر استراتژیک در بین افراد سازمان  از جمله مزیت های بی بدیل رقابتی به شمار می آید.
در تحقیقی که در سال 2006 توسط بوون انجام پذیرفته مدیران اجرائی در 35 کارخانه از 100 کارخانه بزرگ استرالیا کمبود تفکر استراتژیک را به عنوان یک مسئله اصلی در سازمانشناسی شناسائی کرده است.در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با بررسی و تعیین رابطه یهر یک از هوش های نظریه گاردنر و مهارت تفکر استراتژیک سازمانها را درانتخاب مدیرانی با تواناییهای بالا در هوش های مرتبط با تفکر استراتژیک یاری رسانده است تا بدین طریق از وجود مدیرانی که دارای توانائی بالقوه در داشتن مهارت تفکر استراتژیک هستند بهره برند و نیز همچنین با توجه به اینکه بر طبق نظریه گاردنر هوش  افراد در طول عمر ثابت نیست سازمانها را کمک کرده تا با برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و استفاده از تکنیک های اشاره شده توسط روانشناسان این هوش های مرتبط را بهبود بخشیده تا از نتایج آن در راستای اهداف سازمانی بهره برند.عنوان پایان نامه :    اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا در منطقه نیشابور
نام و نام خانوادگی دانشجو : رسول خدابخشی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر طاهری     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر خزاعی      رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
دانه های روغنی و روغن حاصل از آنها جایگاه و نقش مهمی در جیره غذایی مردم از نظر تامین انرژی و اسیدهای چرب ضروری و پروتئین های گیاهی دارند با توجه به اهمیت گیاهان روغنی ونیز اهمیت مسائل زراعی تاثیر گذار بر عملکرد کیفیت روغن  شناخت مراحل رشد و نمو لازم و ضروری است و می تواند کشاورز و پژوهشگر را در تتصمیم گیریهای  زراعی و انداز ه گیریهای آزمایشی یاری بخشد به منظور بررسی و تعیین تاریخ کاشت و رقم از لحاظ عملکرد دانه و روغن آزمایشی در سال 1384-85در مزرعه گلستان واقع در 5کیلومتری شهرستان نیشابور به  اجرا در آمد این آزمایش به صورت طرح اسپیلت پلات در قالبطرح بلوک کامل تصادفیبه سه تکرا ر انجام شد .فاکتور اصلی شامل تلاریخ کاشت با چهار سطح (اول اسفند 15 اسفند اول فروردین و 15 فروردین  و فاکتور فرعی شامل پنج رقم کلزای بهاره PF704591, OPtiOn 500 , HYOLa330 , HYOla 308 RGS003 بود و تعداد شاخه های فرعی در سطح احتمال پنج (a:0/05)کاهش معنی داری پیدا کرد اثر تاریخ کاشت بر اجزا عملکرد بدین صورت بود که تعداد غلاف در بوته و وزن هر دانه کاهش پیدا کرده ولی تعداد دانه در غلاف و همچنین طول غلاف تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. کاشت دیر هنگام باعث کاهش تعداد بوته در واحد سطح وزن خشک کل گیاه و عملکرد دانه رشد و اولین تاریخ کاشت از نظر صفات فوق برتر بود ولیکن بر خصوصیات کیفی دانه (درصد روغن و پروتئین)تاثیر قابل توجهی نگذاشت.

عنوان پایان نامه :    بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم سیب زمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی اصغر داورزن     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر قائمی      رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر سبحانی      رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:به منظور بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم سیب زمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1384 در منطقه آبرود داورزن سبزوار انجام شد.در این آزمایش ارقام محلی (شاهرودی)و آگریا به عنوان فاکتور اول و تیمارهای محلول پاشی شامل بدون محلول پاشی (شاهد)محلول پاشی در زمان بز شدن کامل محلول پاشی در ابتدای غده بندی و پر شدن غده ها به عنوان فاکتور دوم مورد بررسی در نظر گرفته شدند . نتایج نشان داد که اثر رقم بر کلیه صفات به جز متوسطوزن غده در بوته و قطر ساقه و تعداد ساقه در هکتار از نظر آماری در سطح 1 درصدمعنی دار بود . نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم اگر یا با متوسط وزن کل غده در بوته معادل 3/574 گرم و عملکرد محصول 61/30 تن در هکتار نسبت به رقم شاهرودی برتر بود. نتایج نشان داد که اثر رقم برکلیه صفات به جز متوسط وزن غده در بوته و قطر ساقه و تعداد ساقه در هکتار از نظر آماری در سطح 1درصد معنی دار بود . نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم آگر یا با متوسط وزن کل غده در بوته معادل 3/574 گرم و عملکرد محصول 61/30 تن در هکتار نسبت به رقم شاهرودی برتر بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار محلول پاشی بر کلیه صفات از نظر آماری در سطح 1 درصد ومعنی دار است به طوریکه محلول پاشی در مراحل ابتدای غده بندی و پرشدن غده ها بیشترین تاثیر را در مقایسه با تیمار شاهد (بدون محلول پاشی)دارا بود. بین سایر تیمار ها نیز از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد مشاهده گردید. حداکثر عملکرد در تیمار محلول پاشی در ابتدای غده بندی و پرشدن غده ها مشاهده گردید.

عنوان پایان نامه :     بررسی اندیشه های عرفانی مولوی و سهراب سپهری
نام و نام خانوادگی دانشجو : محسن حلاجی          نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : ادیبات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
دکتر فرزاد عباسی                    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر بتول فخرالاسلام               رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادیبات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : در این پایان نامه اندیشه های عرفانی مولوی ؛ عارف و شاعر نامدار ادب پارسی و سهراب سپهری ؛ شاعر ، نقاش و عارف معاصر بصورت تطبیقی مقایسه شده است و طرز تلقی هریک از آنان در باره مسائلی چون : انسان ، زندگی ، مرگ ، طبیعت و ... مورد بررسی قرار گرفته است .
در توضیح هر موضوع ؛ اندیشه های سپهری بر طبق 4 فرضیه به شرح زیر ، نقد و تحلیل شده است .
1-    سپهری یک شاعر و نقاش هنر مند است
2-    سپهری شاعر و عارف شرق دور تحت تاثیر اندیشه های بودا و کریشنا مورتی
3-    سپهری شاعر و عارف فرا دینی و منادی عرفان آزاد
4-    سپهری شاعر و عارف اسلامی عصر معاصر با زبان بدیع
با توجه به تحلیل های این پایان نامه ، اندیشه های سهراب سپهری با عرفان گذشته از جمله ؛ عرفان مولانا بیشتر تقاران دارد تا عرفان بودایی و کریشنا مورتی ، سپهری اندیشه های عرفانی گذشتگان را با کسوتی کاملا تازه به منصه ی ظهور میرساند و خلاصه ی کلام او  ، یاد آوری پیوند درونی بین مذاهب و اندیشه های عارفانه از طریق دوستی با طبیعت است .


عنوان پایان نامه :    ارائه مدلی مناسب برای گزینش مدیران بازار یابی در صنعت کاشی و سرامیک
0با تکیه بر عوامل تفکر استراتژیک،مشتری کانونی،نوآوری گرایی،و سود اینترنتی
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین عماری
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنمادکتر فیروزیان
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر زنده دل    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :در پژوهش حاضر ، ابتدا توسط پژوهش گروه کانون ، مهارتهای تاثیر گذار در مو فقیت مدیر بازاریابی در صنعت کاشی و سرامیک تخمین زده می شود . سپس معیارهای فوق الذکر در فرایند پیمایشی که در صنعت مذکور انجام می شود . تعدیل شده است و با تکیه بر معبار های حاصل ، مدل مناسبی برای گزینش مدیران بازاریابی در این صنعت ارائه می شود ، که هدهف اصلی پژوهش است .
نهایتا برای اینکه مدل ارائه شده در گزینش و انتصاب مدیران در همه سطوح سازمانی و در همه انواع محیط های کاری استفاده شود ، مدل تکمیل تر شده و در قالب یک مدل ریاضی چند هدف پیشنهاد می شود . این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی بوده و فاقد فرضیه است . برای تبیین عناصر مدل از روش پیمایش استفاده می شود .
بررسی های انجام شده در صنعت مربوطه نشان می دهد که مهارتهای تفکر استراتژیک ، مشتری کانونی و نوآوری گرایی از عمده عوامل تاثیر گذار در موفقیت بازاریابیی در این صنعت است . سپس مدل تحلیلی گفته شده ارائه شده که این مدل با در نظر گرفتن تواما معیار های تعدیل شده عمل گزینش را به صورت علمیانجام می دهد.

عنوان پایان نامه :     تاثیر میزان رضایت مندی شغلی بر رضایت مندی مشتریان صنعتی برق خراسان
نام و نام خانوادگی دانشجو :محمد جواد مویزی ثانی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر ذبیحی
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت دولتی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه: :در جهان امروز که سازمانها در محیطی نا امن ، مطلاطم و با تغییرات مداوم به سر می برند و هر کدام برای بقا و دوام خود به طریقی به تکاپو مشغولند ، مشتری یا ارباب رجوع بعنوان علت وجودی و ادامه  حیات سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است و جلب رضایت مشتری از خط مشی های بسیار مهم و کارآمد برای تضمین بقای هر سازمان می باشد . در صنعت برق نیز یکی از رهاهای شناخت مسائل و مشکلا ت ،؛ بررسی دیدگاه ها و نظرات مخاطبان و یا به عبارت دیگر مشترکین این صنعت است . و در این پژوهش که هدف تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی و رضایت مشتریان صنعتی و شناخت و بررسی ارتباط بین آنها و راهکارهای مناسب برای رسیدن به رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان صنعتی می باشد . بمنظور سنجش میزان رضایت مشتریان صنعتی از مدل EFQM استفاده و از تعداد 2212 مشترک در طبقات متفاوت ، 3 فاز ، دیماندی ثاغنویه و دیماندی اولیه به روش نمونه گیری متناسب 94 مشترک بصورت تثادفی انتخاب و با استفاده از پرسش نامه ، میزان رضایت آنها ،  سنجیده شد . و سپس بمنظور سنجش رضایت کارکنان در امور برق 7 شرکت توزیع برق مشهد از مدل JDI استفاده و از تعداد 150 نفر کارمند شرکت به روش نمونه گیری متناسب 94 نفر از کارکنان بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده  از پرسش ناممه فوق میزان رضایت آنها سنجیده شده است .و در نتیجه بین رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه خراسان ( برق 7 ) و رضایت مشتریان صنعتی آن رابطه معنی دار خطی وجود دارد که این امر با توجه به پژوهش انجام شده به اثبات رسیده است .عنوان پایان نامه :    سیمای انبیا در مثنوی معنوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین حسینی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم  انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مشهور    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : خانم فخر اسلام    رتبه دانشگاهی :     رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
پایان نامه حاضر شامل دو فصل کلی است و هر فصل به چند بخش تقسیم شده است .بخش اول شامل زندگی مولانا ،آثار وی و معاصرین او می باشد.و فصل دوم اختصاص به پیامبران از آدم تا خاتم بر اساس آن چه در مثنوی ذکر  شده است دارد .هدف اصلی این پایان نامه شناساندن سیمای پرفروغ پیامبران الهی و بیان حوادث و ویژگی های مهم زندگی هر یک از آنان به منظور بهره گیری از اعمال و رفتار این اسوه های تقوا و پرهیزگاری درزندگی ما انسانها می باشد .شیوه این پژوهش این تحقیق بر اساس شیوه کتابخانه ای بوده است که مبتنی بر پیشینه های علمی کتاب و مقالات موجود دراین زمینه می باشد و بیشتر از همه از خود کتاب مثنوی تفاسیر قرآن و قصص قرآن بهره گرفته شده است در این تحقیق سعی شده است داستانهایی که بنابر اقتضا در جای جای مثنوی بیان گردیده با کتاب های قصص قرآن و تفاسیر مقابله و مطابقت داده شود و دیدگاههای مولوی نسبت به آن ها و تفاوت های احتمالی آن چه مولوی بیان کرده با آن چه در کتاب های تفاسیر و قصص آمده بررسی شود.

عنوان پایان نامه :    تعیین حد تحمل به شوری در پاسخ به مصررف پتاسیم در گندم
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد پاسبان     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی : کشاورزی –زراعت       مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:احمد جعفر نژاد     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی : کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :پیمان کشاورز      رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :علی رضا قوامی     رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:   به منظور بررسی خصوصیات فیزیولوزیکی و مورفولوزیکی دو ژنوتیپ گندم در واکنش به شوری آب آبیاری و مصرف پتاسیم ، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریول 4*6*2 در قالب طرح کاملا تصادفی در سال زراعی 85-1384 انجام شد . فاکتور اول شامل دو ژنوتیپ گندم لاین آنفارم شوری 4 و رقم فلات و فاکتور دوم شامل شش سطح شوری آب آبیاری شاهد 4،8،12،16و20 دسی زیمنس بر متر و فاکتور سوم شامل چهار سطح پتاسیم شاهد (صفر) ، 100،150،200میلی گرم K2O در کیلو گرم خاک در سه تکرار اجرا شد . نتایج نشان داد اثر متقابل رقم و پتااسیم عملکرد دانه را به طور معنی داری تت تاثیر قرار داد . به طوری که رقم فلات ، عملکرد دانه بالاتری در سطح 150 میلی گرم K2O در کیلو گرم خاک باعث بهبود روند تغییرات کلیه پارامترهای رشد گیاه ، اعم از وزن ماده خشک و شاخص سطح برگ گردید . ارتفاع گیاه و طول سنبله تحت تاثیر سطوح پتاسیم قرار گرفت . بطوریکه بیشترین ارتفاع گیاه و طول سنبله در سطح 150 میلی گرم K2O در کیلوگرم خاک گردید . با افزایش شوری در اندام هوایی گیاه سدیم افزایش و میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم کاهش نشان داد . اما مصرف پتاسیم ، غلضت سدیم ، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم را تحت تاثیر قرار داد به طوریکه کمترین میزان سدیم و بیشترین میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم در سطح 200 میلی گرم K2O در کیلو گرم خاک بدست آمد.مصرف پتاسیم تحمل به شوری را در لاین آنفارم شوری 4 تحت تاثیر قرار نداد و تحمل به شوری در این لاین ژنتیکی بود اما رقم فلات تحت تاثیر مصرف پتاسیم قرار گرفت بطوریکه با مصرف 150 میلی گرم K2O در کیلو گرم خاک بیشترین میزان تحمل به شوری را نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف پتاسیم) در حدود 9 دسی زیمنس بر متر نشان داد. 


عنوان پایان نامه :    تحلیل نمادین مهمترین شخصیت های شاهنامه
نام و نام خانوادگی دانشجو : اشرف عربیانی نیشابوری     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر بتول فخر الاسلام     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر پروین دخت مشهور     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده: شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)
آنچه در این مجموعه گرد آمده است ، شناخت مهمترین شخصیت های شاهنامه از دیدگاه اسطوره و حماسه و تحلیل نمادین انهاست . حکیم توس ؛ اندیشه ، بینش و منش و فرهنگ پیشینیان را در لابلای اسطوره ها ، داستانها و نیز در جامه گوهر بار هنر آراسته و پرورانده است که در بردارنده بسیاری از مفاهیم والا همچون : خرد ، اخلاق ، هنر ، عشق ، دلاوری و شجاعت و افتخار و آوازه است . حماسه راستین بر خواسته از اسطوره هاست . کاویدن و گزاردن اساطیر و داستانهای حماسی همانا دست یابس به بسیاری از حقایق و رموز جهان هستی چون : آفرینش ، مرگ و تقدیر و .. است . هر کدام از اسطوره ها ، پیام خاصی دارند که تها از راه بیرون کشیدن نمادها و رمز ها دریافت می گردند . هدف از پرداختن به این موضوع که دامنه ای بسیار گسترده دارد و درا ین جستار تنها بخش کوچکی از آن بر گزیده شده ، دریافت همین پیام ها و گزاردن نمادهاست . به یاری اساطیر می توان بسیاری از مفاهیم و مصداق های فردی و اجتماعی را که امروزه نا شناخته و مبهم می نماید ، کاوید و دریافت . علاوه بر این می تواند راهگشایی باشد برای کشف همه اداب و سنن و آیین ها و فعالیت های معنی دار انسان .
بدینگونه اساطیر همواره زنده خواهند ماند و می توانند در بی نهایت تن زنده و تجدید گردند و نمونه ای شوند برای همیشه تاریخ.

عنوان پایان نامه :    تاثیر شوری و کود ازته بر جوانه زنی و عملکرد کلزا
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد حسین مودی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر خزاعی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر طاهری    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جذب عنصر غذایی نیتروژن در گیاه کلزا آزمایش گلخانه ای با استفاده از دو رقم کلزا به نام های اورینت و اوکاپی در قالب طرح کامکلا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار صورت گرفت در این مطالعه گیاهان در گلدانهای پلاستیکی به قطر 50 و عمق 30 سانتی متر تحت تاثیر تیمار های مختلف شوری در سطح آب آبیاری 6 و 12 دسی زیمنس بر متر با استفاده از نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم به نسبت 2 به 1 و تیمار نیتروژن 150و 300و450 کیلوگرم کود ازته در هکتار قرار کرفتند. در این آزمایش اثر تنش شوری یر وزن خشک عملکرد و لاجزا عملکرد در گیاه کلزا و همچنین اثر افزودن کود ازته بر صفات یاد شده در محیط شور مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که شوری تجمع ماده خشک در گیاه را در مقایسه با شاهد کاهش داد.

عنوان پایان نامه :    زیباییی شناسی اشعار احمد شاملو
نام و نام خانوادگی دانشجو : علیرضا نیر آبادی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر شعبانی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم دکتر فخر اسلام      رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده: 
این پایان نامه با توجه به مباحث زیبایی شناسی هنر ادبیات و شعر و پس از نگاهی به شعر معاصر شاملو و آثار تحلیل و بررسی آثار شاملو می پردازد. روش های اجرایی این پایان نامه بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تحلیل و بررسی مجموعه اشعار شاملو است.این تحلیل و بررسی بر اساس هناصر زیبایی سخن به وژه تشبیه استعاره و جان بخشی است که از پرکاربردترین عناصری است که شاملو از آنها بهره گرفته است.
کیفیت تصاویر شامولو و زیبایی آفرینی او در این زمینه ما را به این امر هدایت می کند که صورت های خیالی شاملو تحت تاثیر اندیشه های خردورزانه او شکل گرفته استو طبیعت انسان دو محور عمده در آفرینش شعر اوست 

عنوان پایان نامه :    بررسی اثر تاریخ کاشت بر کمیت و کیفیت سه رقم ذرت علوفه ای
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی صادقی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :زراعت     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر جعفر نژاد    رتبه دانشگاهی :استادیار     رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر خزاعی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
به منظور بررسی اثرات سه تاریخ کاشت 15 خرداد اول تیر و 15 تیر ماه بر ویژگیهای کمی و کیفی سه رقم ذرت علوفه ای SC704  ,KSC700,TC647 در تراکم های 85000 بوته در هکتار آزمایشی به صورت اسپلیت  پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در آموزشکده کشاورزی شهید رجایی نیشابور اجرا شد در این آزمایش صفات مهم مروفولوژیکی مراحل فنولوژیکی عملکرد و درصد پروتئین علوفه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته در پنج مرحله اندازه گیری 4و8و12 برگی ابتدای کاکل دهی و انتهای کاکل دهی معنی دار بود تفاوت  بین هیبرید ها در مراحل 4و8 غیر معنی دار و در مراحل 12 برگی ابتدا و انتهای کاکل دهی معنی دار بود. اثر تاریخ کاشت بر ماده خشک در تمام مراحل فوق و زمان برداشت علوفه معنی دار بود.تغییرات ماده خشک هیبرید ها در تمام مراحل اندازه گیری یاد شده معنی دار بود. 


عنوان پایان نامه :    آشنایی با مروجان عرفان اسلامی در هند
نام و نام خانوادگی دانشجو : مرحمت کامیابی آبکوه    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی :ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: خانم دکتر مشهور     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر اکبر شعبانی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:


در این رساله به معرفی شخصیت ها و عواملی پرداخته شده است  که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ترویج عرفان اسلامی در هند تاثیر گذار بوده اند.در آغاز بخشی پیرامون عرفان و تصوف و ریشه های تصوف اسلامی بیان شده است.بررسی ترویج اسلام و عرفان اسلامی در هند نیازمند توجه به ساختار جامعه فرهنگ افکار و معتقدات بزرگان آن دیار و نیز توجه به برجسته ترین آثارشان می باشد که در فصل عرفان در هندوئیسم و بودیسم به آن اشاره شده است.بخش دوم پیشینه پیوند های قومی و فکری از باستانی ترین قرون تا ظهور اسلام و ورود ایرانیان به این سرزمین مورد بررسی قرار گرفته است و هند به عنوان کانون مستعد برای ترویج افکار نحله های مختلف فکری و قومی از جمله اندیشه های اسلامی نمود شده است.بخش سو م درباره نقش صوفیان مسلمان در گسترش عرفان اسلامی و معرفی چهار فرقه اصلی تصوف در هند سخن به میان آمده است و بخش چهارم که مکمل بخش سوم است به معرفی نه تن از برجسته ترین مروجان عرفان اسلامی در هند اختصاص یافته است.   

عنوان پایان نامه :    دنیا و آخرت در مثنوی معنوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مخدره بلوکی         نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1385

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فرزاد عباسی              رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر پروین دخت مشهور       رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
شامل خلاصه, اهداف , روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده حداقل در 10 سطر
این که به عنوان دنیا و آخرت در مثنوی معنوی انجام شد , شامل شش بخش و بیست وشش فصل می باشد . بخش اول زندگی و سرگذشت مولانا و بخش دوم به بررسی دنیا و آخرت در قرآن واحادیث و ادیان ونحله های فکری مختلف از کهن ترین و باستانی ترین دوران تا عصر مولانا به طور گذرا بررسی شد .که این دو بخش به عنوان مقدمه ای بر این پزوهش محسوب می شود . بخش سوم به بررسی عوالم مختلف در مثنوی اختصاص دارد . ارز آنجا که دنیا و آخرت نیز به عنوان دو عالم در مثنوی در کنار هم ذکر شده بود در این فصل به بررسی عوالم مختل پرداخته شد . بخش چهارم مربوط به آخرت و اطوار مختلف آن می باشد. بخش ششم فهرست واره ای از استشهادات و استعارات مربوط به دنیا و آخرت می باشد.
در این پژوهش دریافتیم که مولانا در اندیشه های مربوط به دنیا و آخرت بیشتر از قرآن و حدیث تاثیر گرفته است تا آنکه تحت تاثیر اندیشه ها ونحله های مختلف فکری و عارفان غیر مسلمان باشد . همچنین مولانا نسبت به دنیا دیدگاه متعادلی داشت که دنیا را به عنوان سر منزلی برای آخرت معرفی کرده است . اما بیشتر افکار و اندیشه های مولانا برآخرت گرایی تکیه دارد به همین خاطر در سراسر مثنوی تفوق آخرت بر دنیا مشهود است . مولانا آخرت را ادامه حیات دنیا با زیبا ترین تصویر ها مجسم کرده است که در شعر هیچ شاعری نظیر ندارد.


عنوان پایان نامه :    مطالعه تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی شاخص های رشد شش رقم گندم در شهرستان نیشابور
نام و نام خانوادگی دانشجو : عبدالله رحمانی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1385

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر جعفر نژاد
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر طاهری    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
به منظور مطالعه اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی شاخص های رشد و درصد مشارکت مواد فتو سنتزی آزمایشی با شش رقم گندم در سه تاریخ کاشت به صورت استریپ پلات در سه تکرار در سال زراعی 1383-84 در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی شهرستان نیشابور اجرا شد. بین متوسط عملکرد در تاریخ های مختلف کاشت تفاوت معنی داری در سطح آماری یک درصد وجود داشت .بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب میزان 6158 و 7707 کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کاشت سوم و اول بود.
در سال اجرای آزمایش گیاهان تاریخ های کاشت زودتر به علت مراحل نموی جلوتر آسیبی بیستری از سرمازدگی بهاره متحمل شدند.با تاخیر در کاشت عملکرد ارقام زمستانه بیشتر از ارقام بینابین و بهاره کاهش یافت.بیشترین و کمترین سرعت رشد محصول به ترتیب مربوط به تاریخ کاشت دوم و اول بود. درصد مشارکت مواد فتوسنتزی در تاریخ کاشت سوم و دوم به ترتیب بیشترین و کمترین مقددار و در بین ارقام توس و مرو دشت به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درصد مشارکت مواد فتوسنتزی بوده اند.

عنوان پایان نامه :   
مقایسه عملکرد مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی. 
نام و نام خانوادگی دانشجو : حجت سلیمانی      نام واحد: دانشگاه آزاد اسلامی :واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر علیرضا مهر آذین    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :  نزدیک به یک دهه است که موضوع خصوصی سازی و تفاوتهای آن با بخش دولتی میان دولت، سازمانهای غیردولتی، صنایع و دانشگاههای کشور مطرح است و پیوسته به این نکته تاکید می شود که بخش خصوصی دارای عملکردی با کیفیت و بخش دولتی تا حدودی از چنین عملکردی محروم است.بی تردید بخش خصوصی با تفکر جدید در مسایل مدیریتی و بااستفاده از ابزارها و شیوه های نوین ارتباطی می تواند به اهداف مدیریت عملکردی خود چه در ارتباط با مشتریان و چه نیروهای انسانی شاغل در آن بخش نزدیکتر شود اما به آن معنا نیست که بخش دولتی از رسیدن به چنین اهدافی ناتوان باشد. لذا می توان سؤال پژوهشی تحقیق مورد نظر را بدین گونه عنوان نمود که"آیا عملکرد مدیران شرکتهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از عملکرد مدیران شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مطلوب تر است؟ ".اگربهتر است خصوصی سازی به شکل و روش فعلی توجیه منطقی دارد، دراین تحقیق با استفاده از اطلاعات 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی (83-1379)از زوایای گوناگون این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عملکرد مدیران شرکتهای دولتی پذیرفته شده در    بورس از عملکرد مدیران شرکتهای خصوصی پذیرفته شده در بورس بهتر است .
عنوان پایان نامه :    اندیشه های عرفانی ملا احمد نراقی بر اساس مثنوی طاقدیس

نام و نام خانوادگی دانشجو : عبداله برجی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : زمستان 86

رشته تحصیلی : عرفان اسلامی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:داوود چوگانیان    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر محی‌الدین قنبری    رتبه دانشگاهی :مربی     رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
         ملا احمد نراقی از عالمان و عارفان قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری است. فاضل نراقی آثار گرانبهایی به زبان فارسی و عربی در رشته های گوناگون  علوم از خود به یادگار گذاشته که معروف ترین آنها به فارسی کتاب های معراج السعاده  و مثنوی طاقدیس در سیر و سلوک و مسائل اخلاقی و حقایق عرفانی است.
هوش سرشار، سهولت فراگیری علوم متعدد و تسلط به زبانهای مختلف باعث شده که وی در طول تاریخ دانشمندان شیعی به عنوان فقیهی کم نظیر مطرح بوده باشد.
       مثنوی طاقدیس نراقی به سبک و اسلوب مثنوی معنوی و همانند آن بر پایه عشق و محبت استوار است ونیز می توان بسیاری از  تشابهات دیگر چه لفظی و چه معنایی را در بین این دو مثنوی مشاهده کرد.صفائی نراقی در این مثنوی از شاعران دیگری چون عطار نیشابوری و حافظ شیرازی نیز تاْثیر گرفته است .
      نراقی به عنوان یک فقیه و عارف شیعی اندیشه های عرفانی نابی دارد.این اندیشه ها در حوزه های عرفان نظری و عملی و سیر و سلوک عرفانی است که این اندیشه ها در مثنوی طاقدیس و در قالب شعر و به صورت تمثیل و نماد های عرفانی مطرح شده است . اوج اندیشه های عرفانی نراقی را می توان در مثنوی طاقدیس وی مشاهده کرد. نراقی در این مثنوی با شهامت نظرات خود را در خصوص مسائل عرفانی بیان کرده است. نراقی اشعار فراوانی سروده وتخلّص شعری وی صفائی بوده است. روش تحقیق در این رساله توصیفی،تحلیلی و با بهره برداری از شیوه کتابخانه ای بوده است.
کلید واژه :
ملا احمد نراقی، مثنوی طاقدیس،  مولوی،  مثنوی معنوی، عرفان، عشق، صفائی
                            
عنوان پایان نامه :   
نقش الگوهای ارتباطی والدین با کودکان بر تبلیغات تلویزیونی  
نام و نام خانوادگی دانشجو : سلماز نصیری    نام واحد: نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :مدیریت     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :احمد زنده دل    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
نقش الگوهای ارتباطی والدین با کودکان بر تبلیغات تلویزیونی
این بررسی چگونگی ارتباط والدین با بچه هایشان پیرامون مصرف و تبلیغات را در کشور ایران مورد مطالعه قرار می دهد. در این پژوهش 411 نفر از والدین کودکان بین سنین 6 تا 10 سال درشهرهای تهران و مشهد در بهار1386 تحت بررسی قرار گرفت . والدین ایرانی با استفاده از نوع شناسی مور و موسکین در الگوهای ارتباط خانوادگی به چهار دسته والدین آسانگیر , محتاط , کثرت گرا و سازگار تقسیم شده اند .
هدف این تحقیق آن است تا از طریق شناخت فرهنگ و الگوی ارتباطات خانوادگی "خصوصاً والدین و فرزندان" در جامعه ایران و تأثیر متغیرهای جمعیتی و ویژگیهای اجتماعی والدین ایرانی بر نحوه تعامل آنها با کودکان خود در زمینه استفاده از رسانه ها خصوصاً تلویزیون و در نهایت جهت گیری برای مصرف کالا و خدمات، بسترهای لازم را برای یک بازاریابی آگاهانه و روش مند، بهینه و ناظر به هدف، در سطوح سیاست های خرد و کلان جامعه ایرانی، منطبق بر ویژگیهای خاص این جامعه فراهم کند.
نتایج حاصله حاکی از این امر هستند که والدین ایرانی از حیث ارتباطات مفهومی و اجتماعی بالا و عمدتاً از نوع سازگار هستند . الگوهای ارتباط خانوادگی در بین والدین گروه های جمعیتی مختلف و همچنین از لحاظ روابط دو نفره مختلف متفاوت هستند. والدین کثرت گرا و سازگار نسبت به والدین آسانگیر و محتاط بیشتر با کودکانشان تلویزیون تماشا می کنند. والدین کثرت گرا و سازگار نسبت به والدین آسانگیر و محتاط در مورد تبلیغات تلویزیونی خیلی بیشتر بحث می کنند


عنوان پایان نامه :   
رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک در صنعت سیمان

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد خانی خواجه ها    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر محمدرضا شورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر علی مشکانی    رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :آمار

چکیده پایان نامه :
در حال حاضر حسابداری نقش مهمی در سیستم اقتصادی ایفا می کند . تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص، شرکتها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کارای منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکاء در اختیار داشته باشند. در واقع هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.
از سوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است. از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده
سرمایه گذاری است. نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای
قیمت گذاری کالا است. (غلامی جمکرانی، 1382)
طی سه دهه اخیر صنعت سیمان در ایران از منحنی رشد حیاتی و رو به افزایشی بهره برده است. طبق آمار منتشره از طریق سایت سیمان ایران (IRANCEMENT.COM) ، تولید و فروش این صنعت از37900 تن تولید روزانه طی سال های 55 تا 64 به 50200 تن تولید روزانه طی سالهای 65 تا 74 و 97250تن تولید روزانه طی سال های 75 تا 84 رسیده است . همچنین با توجه به اجرای پرو‍ژه های جدید، طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید ، مقدار تولید روزانه سیمان در دهه آتی تقریبا  به 241600 تن خواهد رسید.
علیرغم اینکه ارقام رشد صنعت سیمان در سه دهه اخیر امید بخش بوده است ولی هنوز ریسک سرمایه گذاری دراین صنعت نیاز به تحقیق و جستجوی بیشتری دارد واز آنجائیکه سرمایه گذاران در صنعت سیمان همانند سایر سرمایه گذاران نگران ریسک و بازده سرمایه گذاریهایشان هستند لذا مطالعات گسترده در مورد صنعت سیمان درک سهامداران از این صنعت را بالا می برد.
در تحقیق حاضر موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه حاصل نشان داد که بین اطلاعات حسابداری وریسک سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.       

عنوان پایان نامه :    ارزیابی تا ثیر بانکداری الکترونیک بر تعهد ، اعتماد و جذب مشتریان دراستفاده از بانکداری اینترنتی در صنایع بانکداری بانک اقتصاد نوین

نام و نام خانوادگی دانشجو : راحله طهرانی نیک نژاد    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار     رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتروحیدرضا میرآبی    رتبه دانشگاهی : :استادیار    رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
هدف کلی از این تحقیق ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر تعهد ، اعتماد و جذابیت استفاده از بانکداری الکترونیک در صنایع بانکداری اقتصاد نوین در شهر مشهد می باشد .روش مورد استفاده روش همبستگی با استفاده از الگوی علی است.پس از جمع آوری دا د ها طبق پرسشنامه استاندارد شده ای که اولین بار توسط کاسیم و همکارانش به کار گرفته شد؛ دادها  از طریق الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . روش نمونه گیری در این تحقیق روش خوشه ای میباشد. نتایج بدست آمده به طور خلاصه شامل1 - خدمات بانک داری الکترونیک به گونه ای باشد که بعد از ایجاد رابطه اعتماد مشتریان استفاده کننده را از دریافت خدمات بانک داری الکترونیک به دست آوریم2-در- طراحی خدمات بانک داری الکترونیک سعی شود، هر چه بیشتر مشتریان را در فعالیت های خود درگیر کنیم تا اعتماد و تعهد آنان افزایش یابد. 3-، کارکنان بخشی از وظایف خود را در جهت افزایش ارتباطات به انجام رسانند که این امر باعث ایجاد اعتماد و جذب بیشتر مشتریان و تعهد آنان نسبت به بانک می گردد 4- با ارتباط مداوم و مناسب با مشتریان و دانستن خواسته های ایشان سعی شود که خدمات به شیوه ی مورد نظر آنان ارائه گردد. 5- ، با تنظیم سیستم در جهت ارائه ی هرچه سریع تر خدمات و رفع اشکالات احتمالی در جهت  جذابیت بیشتر و ایجاد تعهد مشتریان کنونی بکوشند 6- در بانک داری الکترونیک مشتری مداری بر پایه منافع بلند مدت دو طرف در نظر گرفته شود.

عنوان پایان نامه :    نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند بر روی صادرات زعفران استان خراسان رضوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهدیه دادور محمدآباد    نام واحد: نیشابور    تاریخ دفاع : 1386
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی          مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد          گروه آموزشی :علوم انسانی
         نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر نوربخش
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر مشکانی    رتبه دانشگاهی :دانشیار           رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :             رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
پایانامه حاضر تحقیقی است که به منظور بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر روی صادرات زعفران در استان خراسان رضوی از دیدگاه مدیران انجام گردیده است.
در این تحقیق تأثیر عوامل شهرت طول عمر مشتری،سهم مشتری،ارزش آفرینی و حسن انتخاب مشتری به عنوان مؤلفه های بازاریابی رابطه مند بر میزان صادرات زعفران مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق مورد استفاده از نوع کاربردی-همبستگی می باشدو ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر،پرسشنامه ای شامل 21 سؤال است که بر روی شرکت های زعفران در استان خراسان رضوی اجرا شد و سپس داده های خام با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:
1-بین ارزش طول عمر مشتری و صادرات زعفران رابطه معناداری وجود دارد
2-بین سهم مشتری و صادرات زعفران رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین ارزش آفرینی و صادرات زعفران را بطه معناداری وجود دارد.
4- بین حسن انتخاب مشتری و صادرات زعفران رابطه معناداری وجود داردعنوان پایان نامه :    بررسی اثر محلول پاشی کود اوره سرک توام با
علف کشهای متداول در گندم به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید
نام و نام خانوادگی دانشجو : هومن حسینی    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع : زمستان 86
رشته تحصیلی :مهندسی کشاورزی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :کشاورزی دامپزشکی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حمید رضا خزاعی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی زراعت
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : مهندس مجید اخوان
    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :مهندسی تولیدات گیاهی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
به منظور مبارزه با علف های هرز، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش  عملکرد گندم و کارایی مصرف ازت، کاربرد علف کش های متداول در گندم همراه با محلول پاشی اوره در مرکز تحقیقات کشاورزی طرق بکار برده شد . طرح آماری بکار رفته آزمایش فاکتوریل در قا لب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود . عامل نخست روش های کاربرد کود اوره (در دو سطح: محلول پاشی و دستی ) و عامل دوم علف کش های متداول در گندم (با احتساب شاهد) در نظر گرفته شد . قسمت اول ،کود سرک بصورت محلول اوره بر اساس 20 کیلو گرم ازت خالص در هکتار (برابر 5/43 کیلو گرم در هکتار اوره 46 درصد) همراه با 400 لیتر آب در هکتار و میزان توصیه شده سموم بکار رفت و قسمت دوم نیز در اوایل خوشه دهی بصورت دستی و محلول پاشی بکار رفت . مقایسه علف کش ها نشان داد که بیشترین تاثیر علف کشی مربوط به علف کش شوالیه بوده است.همچنین بیشترین عملکرد دانه مربوط به علف کش شوالیه می با شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی اوره بصورت معنی دار عملکرد بیولوژیک بالاتری نسبت به روش کود پاشی دستی به همراه داشته است همچنین عملکرد دانه در روش محلول پاشی اوره نسبت به روش کود پاشی دستی بیشتر بوده است و در نهایت با توجه به پیش بینی طرح و طی آزمایشات اجرایی گذشته کاربرد علف کش و کود  اوره محلول در آب بطور تواماٌ موجب کاهش هزینه ها ،صرفه جویی در عملیات زراعی ، انرژی، نیروی کار و سوخت شده و کارکرد ماشین آلات نیز کاهش یافت. همینطوربدلیل اینکه کاربرد کود بدون علف کش بیشتر به سود علف هرز تمام می شود در این طرح با توجه به کاربرد همزمان کود و علف کش این رقابت به سود گیاه زراعی تغییر یافت.
واژه های کلیدی :گندم، علف کش، کود اوره ، علف های هرزعنوان پایان نامه :    میزان تاثیر ویژگیهای فردی حسابرسان بر قضاوت حرفه¬ای
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهران صابریان    نام واحد: واحد نیشابور    تاریخ دفاع :     تابستان  1386
رشته تحصیلی :حسابداری    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد     گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: جناب آقای دکتر کیهان مهام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : جناب آقای دکتر مهدی مرادی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی : حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : جناب آقای دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا    رتبه دانشگاهی : استاد    رشته تحصیلی :آمار
چکیده پایان نامه :
حسابرسی شاخه ای از علوم انسانی است وحسابرسان درتمام مراحل حسابرسی درگیر  قضاوت
حرفه ای هستند . منشاء ارزش حسابرسی صورتهای مالی ، قضاوت حرفه¬ای حسابرس و قضاوت های جمعی (اجماع) حرفه ، به شرح استانداردهای حسابرسی است . در حرفه حسابرسی واژگان« قضاوت» و
« قضاوت حرفه¬ای» مکرراً به صورت مترادف به کارمی¬روندو اصل این حرفه عملاً نیازمند قضاوت در موارد متعددی است .
اگرچه استانداردهای حسابرسی ارجاعات متعددی به قضاوت حرفه¬ای دارد ،اما تعریفی از قضاوت حرفه¬ای ارائه نکرده است. در واقع ، قضاوت یعنی برآورد پیامدها و ارزیابی عواقب پیامد ها که به اخذ یک تصمیم یا انتخاب از میان اقدامات بدیل منجرمی شود.
قضاوت حرفه¬ای ازچندعامل¬کلیدی¬تاثیرپذیر است¬که این عوامل عبارتنداز : محیط کاری حسابرسی ، ویژگیهای حسابرس ،  شواهد حسابرسی ، فرآیندتصمیم گیری و ویژگیهای کیفی.  عنصردوم این¬چارچوب به ویژگیهای حسابرس می¬پردازد.ویژگیهای حسابرس به عنوان تصمیم گیرنده شامل موضوعاتی  از قبیل :  استقلال، بیطرفی و درستکاری  ؛  معلومات، تجربه و دانش تخصصی ؛ صلاحیت حرفه¬ای ، جانبداری در قضاوت و تردید حرفه¬ای می¬باشد. به نظر می¬رسد که میزان تاثیر هریک ازعوامل مذکور بر قضاوت حرفه¬ای حسابرس متفاوت است.
هریک از ویژگیهای حسابرس چقدر بر قضاوت حرفه¬ای حسابرسان تاثیر می گذارد و کدامیک از این ویژگیها بر دیگری ارجح تر است ؟
در همین راستا نیز فرضیه هایی طراحی گردیدند.
برای انجام این تحقیق پرسشنامه هایی طراحی گردید که پس از انجام آزمون مقدماتی، بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع شد و تعداد 82 پرسشنامه جمع آوری گردیدکه این تعداد  به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده بود.
در ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و   نرم افزارExpert Choise و در تحلیل جایگزین از روش آماری آنالیزواریانس و نرم افزار SPSS و همچنین پس آزمون توکی استفاده شده است.
نتایج این 2 روش مشخص کرد که ویژگیهای حسابرسان به یک میزان بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تاثیر ندارد و با توجه به مقایسات دودویی بین این ویژگیها می توان نتیجه گرفت که 5 ویژگی حسابرس به ترتیب زیر بر قضاوت حرفه ای تاثیر می گذارند) استقلال حسابرس                             2) معلومات حسابرس          3) صلاحیت حرفه ای               4) تردید حرفه ای                    5) جانبداری در قضاوت


عنوان پایان نامه :    ارتباط بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی شرکت ها
نام و نام خانوادگی دانشجو : ابوالفضل عـرب    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :     1386

رشته تحصیلی : رشته حسابداری    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر علیرضا مهـرآذین
    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر  محمدرضا شـورورزی
    رتبه دانشگاهی : :مربی    رشته تحصیلی : حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :     رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
این تحقیق اهدافی را دنبال می کند که عبارتند از:
  بررسی ارتباط بین  تامین مالی  برون سازمانی و عملکرد عملیاتی قبل و بعد از تامین مالی در شرکت ها  به منظور سنجش و  ارزیابی  کارایی واحد انتفاعی در بکار گیری منابع مالی موجود جهت کسب و کار . تهیه راهنمایی برای مدیران ،رصاحبان منابع مالی ، یعنی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سهامداران بالقوه و بالفعل
برای آزمون فرضیه های آماری ، از تکنیک های آماری مختلفی از قبیل ، آزمون همبستگی پیرسن ، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون معناداری مدل (آزمون F ) ، آزمون ضرایب رگرسیون مجزا (آزمون t ) استفاده شده است. در این تحقیق  ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت ها  با استفاده از  چهار معیار بازده دارایی ها (ROA) ، بازده فروش(ROS) ،نسبت سودعملیاتی به دارایی ها (OIOA) و حاشیه سود عملیاتی (OIOS)صورت گرفته است . با بررسی شرکت های که در طی سال های 1374 تا 1381 ، بیش از 10 درصد دارایی شان تامین مالی برون سازمانی داشته اند،نتایج ذیل حاصل گردید: در شرکت  سالی های مورد بررسی،  بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی قبل از تامین مالی ، ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین در سطح اطمینان 95 درصد بین تامین مالی برون سازمانی و معیار های عملکرد عملیاتی ROS وOIOS در سال پس از تامین مالی رابطه معناداری وجود نداشته است ؛ ولی  در مورد  معیار های عملکرد عملیاتی ROA و OIOA در سال بعد تامین مالی ، رابطه معکوس ضعیفی وجود داشته که این رابطه معکوس ناشی از تامین مالی از طریق بدهی بوده است. نتایج آزمون فرضیه ها در رابطه با ارتباط تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی شرکت ها در سال های بعد ،نشان داد بجز نسبت ROA ،( که رابطه مستقیمی دارد)، سایر معیار های عملکرد عملیاتی(ROS,OIOA,OIOS) ارتباط معناداری با فعالیت های تامین مالی برون سازمانی ندارند. عنوان پایان نامه :    بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد کمی وکیفی ذرت علوفه ای( رقم SC 704
نام و نام خانوادگی دانشجو : غلامرضا رئوفی نژاد    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع : 1386
رشته تحصیلی :مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات)    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :کشاورزی دامپزشکی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد جعفرنژاد    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زراعت
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : جناب آقای دکتر قدیر طاهری    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زیست شناسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :

به منظور بررسی اثرات چهار تاریخ کاشت اول خرداد، 15 خرداد، 30 خرداد و چهاردهم  تیرماه بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم 704 SC ، در تراکم های 65000، 75000 و 85000 بوته در هکتار ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ، در محل مزرعه آموزشکده کشاورزی  نیشابورطی سال 1386  اجرا شد. در این آزمایش صفات موُثر بر عملکرد و درصد پروتئین علوفه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، ارتفاع بالای بلال و طول میان گره اثر بسیار معنی داری داشت . اثر تراکم های مورد بررسی بر صفات مذکور نیز در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. اثرات متقابل تاریخ کاشت×تراکم بر ارتفاع بالای بلال و ارتفاع کل معنی دار نگردید. اما اثر آنها بر طول میان گره معنی دار شد. اثر تاریخ کاشت در مرحله 4، 8، 12 برگی و زمان برداشت،بر ماده خشک معنی دار شد.. در تاریخ کاشت سوم و تراکم 85000 بوته در هکتار بیشترین ماده خشک 5/28 تن در هکتار و عملکرد علوفه تر 96 تن در هکتار، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.بین تعداد برگ، تعداد بلال، ارتفاع کل و عملکرد علوفه همبستگی شدید وجود داشت، همبستگی منفی و بسیار معنی دار بین عملکرد کل علوفه، ارتفاع کل، تعداد بلال، تعداد برگ بالای بلال و درصد پروتئین مشاهده شد. تاریخ کاشت میزان پروتئین را به صورت معنی دار تغییر داد. بین تراکم های منظور شده از نظر درصد پروتئین علوفه اختلاف معنی دار وجود داشت و حداکثر پروتئین در تاریخ کاشت اول و تراکم 65000 بوته در هکتاربه دست آمد، اما با توجه به عدم معنی دار شدن میزان پروتئین در تاریخ کاشت اول و سوم و عملکردبیشتر علوفه در تاریخ کاشت سوم ، بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته، سی ام خرداد ماه با تراکم 85000 بوته در هکتار به کشاورزان منطقه نیشابور پیشنهاد می شود.

عنوان پایان نامه :    بـاورهای عامیانه ی مردم نیشابور
نام و نام خانوادگی دانشجو : یوسفعلی بیات‌مختاری    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع : تابستان 1386

رشته تحصیلی :ادبیات    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: سرکار خانم دکتر بتول فخراسلام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : جناب آقای دکتر فرزاد عباسی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :

جایگاه تاریخی- فرهنگی نیشابور در خراسان بسیار درخشان بوده و هست. در گذشته پایتختی دوره‌ی اساطیری تاریخ ایران را داشته است. با وجود آتشکده‌ی آذربرزین مهر مورد توجّه ساسانیان بوده است. یکی از ارباع(شهر های)خراسان بزرگ و مدّتی پایتخت آن محسوب می‌شده است. مزیّن به قدوم دو امام معصوم(ع) گشته؛ و حدیث سلسلة الذّهب را از امام هشتم(ع) به یادگار دارد. بیش از چهار هزار و سیصد تن دانشمند و عارف و ادیب در نظامیّه و مدارس خود پرورش داده است. مرکزیّت تصوّف و عرفان اسلامی قرن چهارم؛ و خاستگاه چهار فرقه عرفانی ملامتیّه، کرّامیّه، بکتاشیّه و جوریّه بوده است. و مشاهیری چون عطّار، خیّام و فضل‌بن شاذان را در خود پرورش داده است. و ققنوس‌وار از دل خاکستر آتش جنگ ترکان غُز، ترکمن‌ها، ازبکان، مغولان، تیموریان و افغان‌ها سر برافراشته و باور دارد تا عظمت تاریخی- فرهنگی گذشته خود را باز یابد.
نیشابور شهری است به عظمت تاریخ با باورهای عامیانه ی کهن آن.
باورهای عامیانه به اعتقاداتی گفته می‌شود که مردم از گذشته‌های دور نسل به نسل و سینه به سینه به آیندگان منتقل کرده‌اند. این باورها براساس تجربه‌ها و استنتاج‌های یک ملّت که طی قرون متمادی از دریافت‌های خود از زندگی داشته‌اند، حاصل شده‌اند. این‌که یک موضوع باور است یا خرافه، به نسبت ما با آن موضوع مربوط می‌شود؛ باورها هنگامی که باورمندی خود را از دست می‌دهند، خرافه می‌شوند. یک موضوع هنگامی‌که از یک رابطه‌ی علّی و معلولی استوار در میان اجزاء خود برخوردار باشد، باور است هنگامی‌که این رابطه دچار تزلزل شد از آن می‌توان به خرافه تعبیر کرد.عنوان پایان نامه :    بررسی رابطه فعالیت های نمایشگاهی شرکت های ایرانی و تاثیر آن بر صادرات این قبیل شرکت ها
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد مهدی نهاوندی    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :مدیریت    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرکانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :بیژن صفوی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :اقتصاد
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
در این تحقیق به بررسی رابطه فعالیت های نمایشگاهی شرکت های ایرانی و تاثیر آن بر صادرات این قبیل شرکت ها پرداخته شده است سوالاتی همچون اینکه آیا حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاه های
بین المللی توانسته است نقش موثری در توسعه فعالیت های صادراتی این شرکتها داشته باشد؟ به راستی نقش نمایشگاه های بین المللی در افزایش صادرات شرکت های ایرانی چگونه است؟ آیاشرکتهای ایرانی از تجربه و توان لازم به منظور بهره مندی از فرصتهای نمایشگاهی برخوردار بوده اند؟ محور های اصلی این تحقیق را تشکیل می دهند.
. جامعه آماری مورد نظر این تحقیق را     شرکت های ایرانی که در نمایشگاه های خارجی با مجوز سازمان توسعه تجارت (از تاریخ 1/6/83 لغایت 1/6/85) حضور داشته اند تشکیل  داد اند .
روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه پیمایشی ( زمینه یابی ) است. پیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبینی است هر چند عمدتا در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا… هم به کار می‌رود.
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری ساده  استفاده شده است. این نوع نمونه گیری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تمامی اعضای جامعه همگن باشد. از دیگر روشها می توان به روش نمونه گیری خوشه ای، روش طبقه ای و نمونه گیری وارون و ... اشاره کرد.
همچنین ضریب همبستگی کندال یک معیار همبستگی ناپارامتریک است که برای سنجش میزان همبستگی بین دو سری داده رتبه ای از جامعه ای با توزیع نامعلوم مورد استفاده قرار می گیرد و در اینجا استفاده از آن بدلیل وجود شرایط فوق رواست، با این توضیح که می توان در اینجا از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز استفاده کرد که منتج به جواب مشابه خواهد بود.
پرسشنامه بکار گرفته شده در این تحقیق شامل 20  سئوال می باشد که با استفاده از مقیاس لیکرت جهت میل به اهداف تحقیق طراحی شده است . از مجموع 20 سوال طراحی شده سه سوال در خصوص تعیین وضعیت عمومی شرکت و 17 سوال پیرامون شرایط عملکردی پرسش شوندگان بوده است
در تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده است .
درباره پرسشنامه مذکور ضریب آلفای کرونباخ برابر 73/0، بوده است و ضریب دو نیم کردن برابر 71/0 بوده است که مقدار قابل قبولی می باشد.
در ارتباط با حجم نمونه  چون در جوامع آماری و در محیط نمونه گیری نمونه های با حجم بزرگتر از 30 یعنی   30    n  را نمونه بزرگ می نمامیم ( قضیه در مرکزی  در آمار ) و برای کاهش خطا از ( نمونه ای حجم  102= n  استفاده کرده ایم ، که این 102 نفر به صورت کاملا تصادفی ( روش نمونه گیری تصادفی ساده ) انتخاب شده اند .
ضریب همبستگی کندال یک معیار همبستگی ناپارامتریک است که برای سنجش میزان همبستگی بین دو سری داده رتبه ای از جامعه ای با توزیع نامعلوم مورد استفاده قرار می گیرد و در اینجا استفاده از آن بدلیل وجود شرایط فوق رواست، با این توضیح که می توان در اینجا از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز استفاده کرد که منتج به جواب مشابه خواهد بود.
برای اثبات فرضیه ها این آزمون انجام شده است که « آیا نسبت موافقت بیش از 50 درصد است یا خیر؟ » و آماره z برگرفته از توزیع نرمال استاندارد است که در تحقیق حاضر در آزمون نسبت و ضریب کندال و به منظور آزمون معنی داری این دو شاخص مورد استفاده قرار گرفته است.
عنوان پایان نامه :        ارزیابی تاثیر عوامل کیفیت خدمات و قیمت (بر اساس مدل اندرسون و هاست) بر رضایت، وفاداری و تمایل به سفارش مجدد مشتریان خدمات هتل داری شهر مشهد
نام و نام خانوادگی دانشجو :خدیجه شفیعی    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :86
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر نیرومند
    رتبه دانشگاهی :استاد    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
هدف کلی تحقیق ارزیابی تاثیر عوامل کیفیت خدمات و قیمت بر اساس مدل آندرسون و هاست بر رضایت مشتری ، وفاداری مشتری و توصیه به دیگران در خدمات هتل داری مشهد می باشد . اهداف فرعی تحقیق ارزیابی تاثیر ابعاد اعتماد مسئولیت پذیری ، اطمینان ، همدلی ، محسوس بودن و قیمت بر رضایت مشتری ، وفاداری مشتری و توصیه به دیگران در صنعت هتل داری مشهد بود . روش استفاده شده روش علی مقایسه ای می باشد و پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد شده آندرسون و هاست از طریق ضریب همبستگی و نرم افزار spss  داده ها تحلیل آماری شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و نتایج بدست آمده به طور خلاصه شامل 1- کارکنان و مدیران هتل ها با به کار گیری قوانین و نظارت های گسترده سطح اعتماد مشتریان را نسبت به خدمات افزایش دهند  2- به خدمات محسوس در هتل ها اهمیت بیشتر داده شود تا سطح رضایت مشتری افزایش یابد  3- به بعد هزینه و قیمت خدمات توجه بیشتری شود چون بعد قیمت برای  مشتریان مهم می باشد به تک تک مشتریان توجه ویژه قائل شویم تا باعث ایجاد افزایش همدلی و در نهایت رضایت بیشتر مشتری شود   5- با ارائه اطلاعات بیشتر به مشتریان این اطمینان را در مشتری ایجاد کنیم که می تواند به خدمات هتل داری اطمینان کامل داشته باشد 6- سعی کنیم سطح مسئولیت پذیری کارکنان را افزایش دهیم تا باعث رضایت بیشتر مشتریان شود   7- کیفیت و مزیت بیشتری در خدمات ایجاد کنیم تا باعث افزایش وفاداری در مشتریان شود   8- در طی اقامت مشتریان سعی کنیم تجربه خدماتی خوبی برای مشتریان ایجاد کنیم چون مشتریان در توصیه استفاده از خدمات سازمان تاثیر مستقیم دارند که در نهایت این تعامل تاثیر مثبتی بر وفا دار باقی ماندن خود مشتریان نسبت به خدمات می گرددعنوان پایان نامه :    « بررسی میزان تأثیر عوامل بازاریابی داخلی در بهبود ارائه خدمت کارکنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی »
نام و نام خانوادگی دانشجو : حبیب اله مرادی      نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع : 1386
رشته تحصیلی :مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: جناب آقای دکتر  وحیدرضا میرابی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : سرکار خانم دکتر فریده حق شناس    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
-هدف پژوهش: بررسی میزان تاثیر عوامل بازار یابی داخلی و اولویت بندی آنها در بهبود ارائه خدمت به مشتریان در سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی بوده تا بر اساس آن بتوان با ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت رفع مشکلات مشتریان داخلی ( کارکنان ) گامهای اساسی برداشت .
1-    روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره ( حد اکثر دو خط ):نمونه¬گیری بصورت تصادفی سیستماتیک و شامل کلیه کارکنان شاغل درسازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی  با حجم نمونه 445 نفر می¬باشد
.3-روش پژوهش:
روش پژوهش روشهای توصیفی از نوع پیمایشی و استقراء نا کامل و میدانی است.
4- ابزار اندازه گیری ( حد اکثر دو خط ) :برای اندازه¬گیری متغییر های مستقل و وابسته از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت و برای جمع آوری برخی اطلاعات از مصاحبه استفاده شده است .
5- طرح پژوهش:این پژوهش با عنوان بررسی میزان تأثیر عوامل بازاریابی داخلی در بهبود ارائه خدمت به کارکنان سازمان تامین اجتماعی   میباشد و فرضیه های آن با استفاده از آزمون چی¬دو کارل پیرسن ، ملاک آنتروپی و آزمون مقایسه نسبتها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است .
6- نتیجه کلی:با توجه به نتایج به دست آمده از نتایج آزمون فرضیه¬های پژوهش در بعد عوامل بازار یابی داخلی، عوامل محیطی ، عوامل ابزار وتجهیزات مورد نیاز، تجربه و تحصیلات ، عوامل انگیزش غیر مادی وعوامل انگیزش مادی  به ترتیب رتبه¬های اول تا پنجم را در بهبود ارائه خدمت کسب نمودند .

عنوان پایان نامه :    بررسی    تاثیر مشتری گرایی کارکنان خدماتی (بر اساس تلفیقی از مدل داناوان، هوکات  و تائورا)
نام و نام خانوادگی دانشجو : مریم ظریف ثاقب اکبر پور    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :مدیریت    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر وحید رضا میرابی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :  امروزه بخش عمده ای از فعالیت های  اقتصادی و تجاری را موسسات خدماتی به عهده گرفته اند در شرکت هایی که خدمات نقش مهمی را دارند و نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد این کارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان خدماتی مورد نظر را معین می کنند  ومشتری گرایی به عنوان یک شیوه استراتژیک برای توسعه و بهبود عملکرد شرکت های خدماتی درزر نظر گرفته می شود. فلسفه پیشنهادی مشتری گرایی چنین می گوید:موفقیت برای شرکت هایی است که توانسته اند به بهترین نحو ممکن ادراکات نیاز ها و خواسته های مشتریان را در بازاررهای هدف شناسایی کرده و آن ها را ارضا نماید. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از :تاثیر مشتری گرایی کارکنا خدماتی بر اساس تلفیقی از مدل داناوان و هوکات و تائورا بر رضایت منددی تهعد و وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری چگونه می باشد؟در این تحقیقق شش عامل مهم که در اکثر سازمان های خدماتی تعیین کننده سطح مشتری گرایی بودن کارکنان چهره به چهره می باشد بر اساس تلفیقی از مدل های مدل های داناوان هوکات و تائورا مورد بررسی قرار گرفته است که این عوال عبارتند از :ناز پروری،فهم مشتری ،توزیع خدمات ،قدرت تصمیم گیری و انگیزش. مشتری گراییی بودن خدماتی بر رضایت مندی تعهد و وفاداری مشتریان تاثیر گذار می باشد.

عنوان پایان نامه :    بررسی رابطه بین هوشی عاطفی و عملکرد(حجم فروشی،رضاین و وفاداری مشتریان)نیروی فروش شرکتهای تبلیغاتی مستقر در مشهد                                                
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد سلمان فردوسی فرد       نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت         مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر سعید مرتضوی                        رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :مدیریت و فناوری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر نیرومند    رتبه دانشگاهی :استاد    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : در این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد (حجم فروش ،وفاداری و رضایت مشتریان) نیروی فروش شرکتهای تبلیغاتی مستقر در مشهد پرداخته شده است. جامعه اماری این تحقیق شامل دو جامعه نیروی فروش شرکتهای تبلیغاتی مستقر در مشهد و مشتریان انها می باشد. حجم نمونه نیروی فروش بر اساس روش سرشماری تعداد 34 نفر و حجم نمونه مشتریان با توجه تخمین واریانس جامعه و روش نمونه گیری تصادفی ساده 204 نفر تعیین گردید.هوش عاطفی نیروی فروش با استفاده از پرسشنامه هوش عاطفی «ویزینگر» اندازه گیری شد.دادههای مربوط به حجم فروش از مستندات موجود در حسابداری شرکتها ،داده
های مربوط به وفاداری مشتریان از پرسشنامه «وودسایت» وداده  های مربوط به رضایت مشتریان از پرسشنامه کیفیت خدمات سرکووال،جمع اوری گردید.برای روایی پرسشنامه ها از روایی محتوای –صوری و برای تعیین پایانی پرسشنامه ها از روش الفای کرونباخ استفاده گردید.تجزیه و تحلیل داده ها از طریق امار توصیفی و امار استنباطی شامل روش همبستگی اسپیرمن،کروسکال والیس و من ویتنی و نیز روش ر گرسیون صورت گرفت.نتایج نشان مدهد که یک رابطه مثبت و معنی داری بین هوش عاطفی نیروی فروش و سن انها نیز مشاهده شده ولی با جنسیت و سطح تحصیلات نیروی فروش این رابطه مشاهده نگردید.
کلید واژه ها:هوش عاطفی،رضایت مشتری،وفاداری مشتری،کیفیت خدمات،حجم فروش..

عنوان پایان نامه :     ارزیابی  تاثیر مشتری گرایی کارکنان (مبتنی بر مدل کوزه(cose)بر رضایت مندی،تعهد .و خرید مجدد مشتریان خدمات بانکی                                                   
نام و نام خانوادگی دانشجو : مجید میر ویسی           نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر کامبیز حیدرزاده                 رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر پریوش جعفری        رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت آموزشی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
صنایع خدماتی در سال های اخیر شاهد نو اوری های فراوانی بوده اند که یکی از انها توجه بسیار زیاد به کارکنان  عرضه کننده خدمات به مشتریان است. در دهه های گذشته سازمان های خدماتی مانند بانک ها ، موسسات بیمه و هتل ها به صورت  گسترده ای اموزش های لازم  را برای کارکنان و چگونگی ایجاد روابط با مشتری ارائه نموده اند(                                                           Malhorta and mukhersee 2004  )
درر این محیط رقابتی توجه زیادی به تاثیر رضایت مندی مشتری ،تعهد و نگهداری (ماندگاری) مشتریان شده است و روش های جدیدی را نیز برای نیل به این اهداف به کار گرفته اند. تئوری های بازاریابی در بلند مدت به این نتیجه رسیده اند که شرکت هایی  که بر نیاز های مشتریان تمرکز نموده اند موقعیت بهتری داشته اند و در بلند مدت نیز نسبت به شرکت هایی که این کار را انجام ندادهاند با موفقیت بیشتری عمل خواهند نمود (                                                                   Deshpanda farley and Webster 1993:Kotler 2000  )
شرکت های خدماتی میلیون ها دلار برای درک نیاز و خواسته های مشتریان و تاثیر گذراندن به انها برای نگهداری و ارائه خدمات بیشتر هزینه  می کنند.کیفیت خدمات ارائه شده از جانب کارکنانی که در ارتباط چهره به چهره (رو در رو) هستند برای کسب رضایت مندی مشتریان ضروری است.امروزه توزیع کیفیت خدمات به عنوان یک استراتژی ضروری در موفقیت و بررسی فعالیت های  شرکت های خدماتی در نظر گرفته شده است(                                                                                                          Dawkins and Reichheld 1990:Zeithmal and parasarman and berry1985) )
عامل اصلی موفقیت در سازمان های خدماتی امروزی این است که رابطه خوبی میان سازمان و کارکنان و مشتریان برفرار نماید. در شرکت هایی که خدمات نقش مهمی را دارند و نیروی انسانی بوده که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد، این کارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان خدماتی مورد نظر را معین می کنند.(                                                              Jerme keiner1995 )
متخصصین بازاریابی و مدیریت خدمات  نیز توجه زیادی را به روابط بین افرادو کارکنان چهره به چهره (رو در رو)عرضه کننده خدمات مبذول داشته اند.( Mattson,1994                            )همچنین به هنگام بررسی مسئله توسعه اقتصادی ،متوجه می شویم که اقتصادهای مدرن و فرا صنعتی ،تحت ،تاثیر موضوع اشتغال در صنایع بخش خدمات هستند.بخش خدمات در قالب واژه هایی چون فرصت های شغلی،مشارکت در سهم در ثبات اقتصادی و منبع پیشگامی اقتصادی کشف و پدیدار می شود.(                                 Fitzsimmons,2001  )

عنوان پایان نامه :    کاربرد فناوری اطلات و ارتباطات (  ICT )      در آموزش حسابداری مراکز اموزش عالی                                                                                                                
نام و نام خانوادگی دانشجو : حجت ثابتی بیلندی              نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری       مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مسیح ابادی              رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر مشکانی      رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر مهر اذین    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری

چکیده پایان نامه :
هدف کلی این تحقیق بررسی کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (محدود به چند ابزار خاص  فناوری اطلاعات و ارتباطات )،تعمیم و امکان سنجی کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،سنجش نگرش اساتید حسابداری نسبت به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اموزش  حسابداری و در نهایت سنجش میزان استفاده اساتید رشته حسابداری از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در اموزش حسابداری است .
بدین منظور پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری  ادبیات تحقیق و تعیین جامعه اماری مشتمل بر اساتید حسابداری  مراکز اموزش عالی استان خراسان رضوی اقدام به تهیه پرسشنامه گردید. پس از توزیع و جمع اوری ، اطلاعات ان ها با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نیز از امار توصیفی و امار استنباطی کمک گرفته شده است . بخش تحلیل توصیفی مشتمل بر استفاده از جداول و نمودارهای اماری و بخش تحلیل استنباطی با توجه به رتبه ای بودن داده ها ،از ازمون ویلکاکسون استفاده شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر بوده است :
امکانات و شرایط برای استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای  اموزش حسابداری در مراکز اموزش عالی حداقل به میزان  متوسط ،فراهم است.
استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اموزش حسابداری در مراکز اموزش عالی به میزان زیاد،مورد نیاز است.
قابلیت کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات در آموزش حسابداری زیاد می باشد.
تاثیر عوامل بازدارنده،برای استفاده از ابزارهای فنائری اطلاعات و ارتباطات در آ؟موزش حسابداری،حداقل به میزان متوسط است.
همچنین فقط 2/3 درصد اساتید حسابداری،از نرم افزارهای عمومی برای تدریس در تمام دروس حسابداری استفاده می کنند و 5/35،1/58و 1/67 درصد اساتید به ترتیب،از ویدیو پروژکتور و رایانه،کارگاه های آموزشی و آموزش از راه دور اینترنتی در آموزش حسابداری استفاده نمی کنند.
کلید واژه ها:آموزش حسابداری،فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)،اساتید حسابداری،مراکز آموزش عالی عنوان پایان نامه :    پویایی در عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران           
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی ادریس عامری             نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر احمد مدرس                  رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر شورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:  پایان نامه گروهی از متخصصان مالی عقیده دارند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه.در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از هزینه بهره بدهیها،بیشتر متخصصین امور مالی را متقاعد کرده که استفاده از بدهی در تامین مالی شرکت ها می تواند باعث افزایش شرکت گردد.تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه عموما مطالعه بر روی عواملی است که می توانند موجب بهینگی در اهرم شرکت ها شوند. از پیشگامان در این زمینه را جان وزینگلز 1995 می باشند که عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها را در کشور های معروف به G7 مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دادند. در تحقیق حاضر نیز تاثیر عوامل که عبارتند از اندازه شرکت ها،فرصت های رشد ترکیب داراییهای مشهودد و سود آوری را با توجه به تحقیق راجان وینگلز بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ائراق بهادار تهران طی دوره 1379 تا 1384 سنجیده شد. غیر از فرصت های رشد که نتایج متفاوتی نشان داد نتایج میانگین دوره مورد نظر نسبتا با نتایج بدست آمده در طی دروه یکسان بود. تاثیر فرصت های رشد در طی  دوره متغییر بود ونتایج را با ابهام موواجه ساخت. شرکت های بزرگتر تمایل بیشتری به استفاده از بدیه ا دارند. سودآوری از تئوری ترجیحی تبعیت نمی کند. بین ترکیب داراییهای مشهود با بدهی های بلند مدت رابطه مثبت وجود نداشت. در کل اندازه شرکت و سود آوری بر ساختار سرمایه تاثیر پذیر بودند و فرصت های رشد دارای تاثیر مبهم بود.


عنوان پایان نامه :    ارزیابی میزان کار آیی معیار های ارزش افزوده در پیش بینی باز پرداخت بدهی شرکت های دریافت کننده تسهیلات بانکی                                                                                    
نام و نام خانوادگی دانشجو : وحید رحیمی قره چپق         نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکترمهر آذین        رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :آقای دکتر شورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه:  همانطور که می دانیم قسمت اعظم دارایی های بانک ها  را تسهیلات اعطایی به مشتریان تشکیل می دهد از این رو دقت در نحوه تخصیص بهینه منابع و استفاده از معیار های مناسب جهت بررسی  و ارزیابی دقیق درخواست های ارائه شده مبنی بر استفاده ازتسهیلات بانکی از عواملی است که هموراه برای مدیران بانک ها از اهمیت فوق لعادع ای برخوردار است. به همین خاطر کارشناسان و مدیران بانک ها برای پیشگیری از خطر عدم وصول مطالبات خود از مشتریان و با توجه  به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات بانک ها در رابطه به مشکل مدیریت مالی است توجه به سایر معیارهای سنجش عملکرد نظیر معیارهای ارزش افزوده برای پیش بینی توان بازپرداخت بدهی شرکت های دریافت کننده تسهیلات بانکی می تواند مفید باشد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی رابطه مابین توان بازپرداخت بدهی در سررسید بغا معیار های ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) می باشد.
 نتایج این تحقیق نشان داد که از بین دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار،معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در بخش  صنعت می تواند برای مقاصد ارزیابی  توان بازپرداخت بدهی مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق نتوانست شواهدی را مبنی بر کارایی معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بخش کشاورزی و ارزش افزوده بازار  (MVA)در بخش صنعت و کشاورزی جهت مقاصد ازریابی توان بازپرداخت بدهی را ارایه نماید

عنوان پایان نامه :    اسرار عرفانی دعاهای پیامبران (ع)در قرآن   
نام و نام خانوادگی دانشجو : صدیقه برزنونی            نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی: عرفان       مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر دکتر محی الدین قنبری          رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر داود چوگانیان          رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
این پژوهش به منظور بررسی اسرار عرفانی دعاهای پیامبران (ع) در قرآن کریم در سه بخش تئوین شده است.  :
بخش اول:مفاهیم و مبادی به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی کلمه دعا و موارد مرتبط با آن از جمله آدابشرایط؛،اجابت،و...اختصاص دارد. در این بخش به منظور  از اسرار و ویژگی های آن نیز به طور خلاصه پرداخته شده است.
بخش دوم با عنوان:جمع بندی نتیجه گیری و تحلیل به بررسی  دعاهای 18 پیامبر و حدود 100آیه که شامل:70 درخواست های مادی و معنوی بوده است و در تمام جنبه های مورد نیاز انسانها مطرح شده پرداخته و در این راه از نظریات عرفای بزرگ و مفسرین نز بهره برده ام.
بخش سو با عنوانتن جمع بندی و نتیجه گیری و تحلیل به بررسی موارد مشترک و متفاوت در این ادعیه اشاره داشته است و به بررسی برداشت عرفا از این آیات در سیر و سلوک عرفانی پرداخته است.
روش کار در این پژوهش به گونه ای بوده است که ابتدا به جنبه ظاهری و بعد به جنبه باطنی و اسزاز عررفانی آیات مورد نظر پرداخته شده است.
آنچه که در این ادعیه از همه بیشتر جلب توجه می نماید داشتن خضوع و خشوع پیامبران(ع)می باشد،مهمتر از آن توکل و صبر زیباای ایشان در تمام امور  و اطمینان و یقین به احاطه عملی و علمی خداوند،در تمام گفتار آنا ن چشم می خورد.نکته زیبای این ادعیه امر به دعا و درخواست از جانب خداوند در دعاهای پیامبر(ع) می باشد که این مورد را تنها دو بار در دعاهی حضرت نوح شاهد هستیم.
نکته پایان اینکه پیامبران(ع)زبا وجود داشتن قدرت تصرف در امور خواسته های خود را در  قالب دعا از جانب خداوند مطرح می نموده اس


عنوان پایان نامه :    بررسی عوامل موثر بر بهبود فعالیت های بازار گردشگری در خراسان                           
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهدی نداف سبزوار         نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر تهرانی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر وظیفه دوست          رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
صنعت گردشگری جهان 5/2میلیون شغل جدید در سال 2006 ایجاد گکرده طبق نتایج بدست آمده سفر گردشگری در سطح جهانی رشدی معادل 5/7 درصد دداشته است و شش هزار میلیارد دلار عایدی به همراه داشته است. در بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند.ایران با داشتن بیش از 3167مکان با جاذبه های گردشگری بسیاری که در دنیا بی نظیرند هنوز نتوانسته است جایگاه خود رادر این صنعت پیدا نموده است،لذا سهم ناچیزی از در آمداز این صنعت را دارد ودر این راستا استان خراسان به تلیل ورود سالانه به 12 میلیون مسافر از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است. تحقیق حاضر تلاش در جهت بهبود و توسعه بازار گردشگری در ایران،خراسانمن با عنوان (بررسی عوامل موثر بر بهبود فعالیت های بازار گردشگری در خراسان) می باشد.
ضرورت و اهمیت اجرایی این تحقیق را می توان در اثر که می تواند بر بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی،ایجاد اشتغال،انتقال ثروت،ایجاد هویت،کشوری با تاریخ تمدن کهن و فرهنگی برتر؛اقتصاد بون نفت درک نمود.
روش تحقیقی توصیفی و استنباطی می باشد جامعه ما کلیه افراد دارای آگاهی در استان خراسان می باشد که بیشتر از افراد خبره و آگاه در زمینه صنعت گردشگری مثل گردشگران در فرودگاه ،مدیران آؤانسهای مسافرتی ،مدیران هتل ها و مسئولین می باشد . ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرشسنامه  می باشد با استفاده از مقیاس لیکرت جهت میل به اهداف تحقیق طراحی شده است.  

عنوان پایان نامه :   
تاثیر سهامداران عمده بر عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران     
نام و نام خانوادگی دانشجو : داووود فیروزه        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :حسابداری    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر مسیح آبادی         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر نیرومند    رتبه دانشگاهی :استاد    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : ، دکتر مهر آذین    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
چکیده پایان نامه :امروزه شرکت های سهامی عام که به عنوان گونه برتر ظهور کرده اند،با جذب منابع بسیار جهت تولید کالا و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه نقشی اساسی در اقتصاد ایفا می کند.یکی از این نکات در این شکل از شرکتها این است که در بردارنده سهم از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارابرخوردار نمی باشد . به عبارتی سهامداران شرکت های سهامی عام به جز داشتن استحقاق دریافتبخشی جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند و در واقع در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند.پس می توان چنین نتیجه گرفت که در این گونه شرکت ها حقوق شناخته شده  مالکین برای کنترل و بهرهمندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی گیرد.
لذا در این تحقیق نیز با توجه  به اهمیت ساختار مالکیت و نقش  نظارتی که سهامداران عمده بر روند عملکرد شرکت خواهند داشت ابتدا رابطه حضورسهامداران عمده بر عملکردمالی  شرکت ها را بررسی نموده و در مرحله بعدی بررسی اینکه در راستای ضرورت همسو نمودن انگیزه های طرفین و کاهش تعارض منافع مطرح شده در بحث تئوری نمایندگی از تمرکز مالکیت  می توان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش در شدت رابطه مزبور در کنار سایر راهکارهای آنهمچون تحمل هزینه های نمایندگی نام برد


عنوان پایان نامه :    بررسی وتبیین موانع توسعه(زیربنایی،بازاریابی،فرهنگ و سازمانی)صنعت توریسم و گردشگری در استان خراسان
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین قدیمی       نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت         مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: محمد حسینی ناجی زاده        رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر وظیفه دوست         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب در آمد به جای منابع نفتی نیازمند به استفاده از تمامی امکانت و قابلیت های موجود می باشیم. در این راستا توسعه صنعت گردگری که اقتصاد دانان آنرا سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعتنفت و خودرو سازی می ددانند به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود لذا بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت می یابد. از این رو بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت می یابد از این رو بررسی و شناسایی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی به عنوان یک ضرورنت موجب انجام این پژوهش شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین ضعف امکانات زیر بنایی و خدمات صنعت گردشگری با عدم توسعه صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی ضعف بازاریابی با عدم توسعه صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با عدمتوسعه صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی یک رابطه مستقیم مشاهده گردید. در انتهای پژوهش بر پایه این نتایج پیشنهاداتی ارائه گردید و توصیه هایی نیز برای محققین و تحقیقات آتی مطرح شد.
عنوان پایان نامه :    تاثیر اقلام تعهدی سود در پیش بینی سود عملیاتی و جریانهی نقدی عملیاتی دوره آتی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهدی عابدی         نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مهر آذین       رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابذاری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر مشکانی        رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
در تحقیق حاضر ارتباط بین تغییرات اقلام تعهدی سود با سود عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از اهداف گزارشگری مالی ,نمایان ساختن وجوه مختلف توان سوددهی واحد انتفاعی است.بنابراین به نظر میرسد که توجه به نقش اقلام تعهدی سود به عنوان یک عامل مهم و تاثیر گذار جهت پیش بینی سود عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی می تواند مهم تلقی گردد.از سوی دیگر سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقمندند که خالص جریان ورود وجوه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند،اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سود آوری و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند. از این رو بخش زیادی از پژوهشها قبه پیش بینی سود حسابداری و جریانهای نقدی عملیاتی و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود حسابداری و جریانهای نقدی عملیاتی اختصاص یافته است .
در این تحقیق دو فرضیه به شرح زیر مطرح است:
فرضیه اول:بین تغییرات تعهدی سود و سود عملیاتی دووره آتی رابطه ای مثبت وجود دارد .
فرضیه دوم: بین تغییرات تعهدی سود وحریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی رابطه ای مثبت وجود دارد .
برای آزمون فرضیه های یاد شده تعداد 96 شرکت کننده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه اول ابتدا به محسبه تغییرات متغیر مستقل اقلام تعهدی ( ACC) ودر گام بعد به محاسبه متغیر وابسته سود عملیاتی (OP)پرداخته ایم.همچنین جهت آزمون فرضیه دوم با استفاده از متغیر مستقل اقلام تعهدی ( ACC) به برسی میزان ارتباط آن با جریانهای نقدی عملیاتی(CFO) پرداخته ایم.
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معنی داری میان اقلام تعددی سود و سود عملیاتی دوره آتی وجود ندارد . این یافته با پدیده ها بازگشت در مورد اقلام تعهدی سازگاری دارد. این پدیده لاعث م ی شود تا بخشی از افزایش سود سال toدر نتیجه افزایش اقلام تعهدی سال  خنثی گردد.اثر این پدیده بر کل اقلام نعهدی می تواند با اهمیت باشد از این رو آزمون انجام شده نتوانست شواهدی مبنی بر تائید فرضیه اول تحقیق ارائه نماید.
همچنین فرضیه دوم تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی سود و جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی ارتباط مساتقیم و معنی داری وجود دارد. که این موضوع بیانگر محتوای اطالاعاتی اقلام تعهدی سود در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی است. از این یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که اگر چه در پیش بینی سود دوره بعد نمی توان بهه اقلام تعهدی اتکا نمود لیکن به کمک اقلام نعهدی می توان به پیش بینی جریانهای ننقدی دوره بعد پرداخت.
واژه های کلیدی:اقلام تعهدی سود،سود عملیاتی،جریانهای نقدی عملیاتی،بورس اوراق بهادار تهران.
عنوان پایان نامه :    مقایسه دیدگاه حسایرسان بخش خصوصی و حسابرسان سازمان حسابرسی در مورد سطوح اهمیت در حسابرسی                                                                                            
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسن یوسفی ایوری          نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مهام         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر نیرومند     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : ،دکتر ودیعی        رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری

چکیده پایان نامه :
اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که مشترکا اما با کاربردی جداگان مورد استفاده قرار می گیرد.اهمیت مفهوم نسبی و قضاوتی است. مفهوم اهمیت در حسابداری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی و قیود اطلاعات حسابداری و معیار آستانه ای یا نقطه انقطاع شناخته شده است که قبل ز سایر ویژگی های کیفی اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت موضوعی قضاوتی استا که مبنای درجه بندی آن قضاوت انسانی می باشد. در واقع با اهمیت یا بی اهمیت بودن یک موضوع به قضاوت حرفه ای واگذاشته شده است .افزون بر این مفهوم اهمیت معمولا مبتنی بر دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی می باشدزیرا تحریف با اهمیت تحریفی است که به تنهایی یا همراه با سایر تحریفها بر تصمیم گیری صورت های مالی تاثیر می گذارد.این تحقیق با هدف شناسایی دیدگا های حسابرسان فعال در بخش خصوصی در مورد سطوح اهمیت و مبانی آن و همچنین مقایسه دیدگاه حسابرسان بخش خصوصی و حسابرسان سازمان حسابرسی در مورد سطوح اهمیت بر اساس مبانی دستر العمل سازمان حسابرسی در مورد سطوح اهمیت بر اساس مبانی دستور العمل سازمان حسابرسی با عنوان بخش جدید تجدید نظر شده با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی.
نتیجه تحقیق منجر به تایید فرضیه اصلی تحقیق گردید .با اطمینان 99 در صد تفاوت معنادار بین دیدگاههای حسابرسان فعال در بخش خصوصی و دستور العمل سازمان حسایرسی وجود دارد و نشانگر آن است که به طور کلی سطح اهمیت مورد نظر حسابرسان  بخش خصوصی بالاتر از حسابرسان سازمان حسابرسی می باشد. این بدان معنا است که حسابرسان بخش خصوصی ریسک پذیری بیشتری از حسابرسان سازمان حسابرسی دارند.


عنوان پایان نامه :    بررسی نام تجاری بر نگرش خریداران تلویزیون در سطح شهرستان مشهد
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی ارغوانی        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر نوربخش         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر مشکانی          رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
از آنجا که نام تجاری عبارت است از نام عبارت ،اصطلاح،نشانه،نماد طرح و ترکیبی از اینهاست که به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان و متمایز ساختن آنها از محصولات و شرکت های رقیب به کار برده می شود.بنابراین مشاهدهمی شود که با توجه به شرایط سخت رقابتی و انبوهی از کالاها که در یک رده توسط رقبای مختلف به بازار عرضه می شود و همچنین با توجه به خصوصیات این محصولات تلویزیون از لحاظ نام تجاری کیفیت،بسته بندی،و مصرف کنندگان ریسک حاصل از خرید خود را از طریق خریداری محصولاتی که دارای نام های تجاری معروف و مشهور می باشد کاهش می دهند.
با توجه به حوزه بررسی ما در این تحقیق خریداران مدنظر خریداران نهایی بوده که مصرف کنندگان ما را در قالب خانوداده مصرف کنندگان خانگی تشکیل خواهد داد.لذا جهت ارائه پژوهش تاثیر نام تجاری را بر نگرش مصرف کنندگان برای خرید نامک تجاری در نظر خواهیم داشت.
بررسی عوامل موثر نام تجاری بر نگرش و اشتیاق خریداران رمحصوالت دارای نام تجاری دستمایه این کار پژوهشی گردید .بنابراین با وجود مشکلات فراوان و کمبود منابع اطلاعاتی در دسترس و با توجه به علاقه شخصی اقدام به انجام این پژوهش شد. چون تحقیق در زمنه نام تجاری می باشد لذا بدون در نظر گرفتن نام تجاری خاص در بین این محصولات برای انجام پژوهش ارتباطی که بین متغیر های  نام تجاری ،وابسته ها ،آگاهی و وفاداری و درک نام از نام تجاری با نگرش مصرف کنندگان برای خرید وجود دارد در نظر گرفته شد. از طرفی محقق علاقمند به شناسایی و رتبه بندی مولفه هایی که در هنگام خرید اینگونه محصولات دارای اهمیت بوده در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده و داده های مرتبط با آن در اردیبهشت ماه 31386 در شهرستان مشهد جمع آوری شده است که نموونه ای با حجم 101 نفر از کلیه مصرف کنندگان کالای تلویزیون اتنخاب شد.
روش نمونه گیری در این پژوهش روش سیستماتیک می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربرد ی و از نظر نحوه گرد آوری داده های مورد نیاز یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایش محسوب می شود. در این پژوهش تمامی فرضیه های مورد تایید قرار گرفته شده است و جهت این امر از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
عنوان پایان نامه :    ثبات تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی ابراهیمی        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر مشکانی     رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر مهرآذین    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری

چکیده پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عواملی است که از نظر تئوریک بر قیمت سهام موثر است . عوامل موثر بر قیمت سهام متعددند ، که از جمله آنها می توان به عوامل کلان و عوامل خرد اشاره نمود.
در این تحقیق به بررسی ثبات تقسیم سود بعنوان یکی از عوامل موثر بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی هفت ساله ( 1378 تا 1384) ، پرداخته شده است . از دیگر اهداف این تحقیق ، شناساندن تاثیر ثبات تقسمی سودو نسبت درصد سود نقدی به سود هر سهم ، بر قیمت سهام می باشد و در راستای این تحقیق کمک به سرمایه گذاران در انتخاب شرکت موردنظر از جنبه تقسیم سود و به مدیران شرکت ها ، برای انتخاب یک نقطه بهینه از نظر پرداخت سود سهام ، مورد نظر می باشد .
نمونه مورد بررسی فرضیه اول ودوم تحقیق با توجه به محدودیت های ارائه شده به ترتیب مشتمل بر 43 و 148 شرکت از کل جامعه آماری می باشد . نتایج حاصله نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم و معنی داری میان ثبات تقسیم سود و نواسانات قیمت سهام ، همچنین ارتباط مستقیم و معنی داری میان درصد تقسیم سودو نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .
این تحقیق در پنج فصل تدوین گردیده است ، در فصل اول تحقیق ، به بیان کلیاتی درباره تحقیق پرداخته شده است . فصل دوم تحقیق ، مبانی نظری تحقیق ، ادبیات آن و خلاصه ای از برخی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ،در ارتباط با موضوع بیان شده است . در فصل سوم ، به بیان متدولوژی و روش تحقیق پرداخته شده است . فصل چهارم تحقیق به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پرداخته شده است . فصل چهارم تحقیق به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پرداخته شده و در فصل پنجم تحقیق ، به بیان نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : ثبات تقسیم سود ، درصد تقسیم سود ، نوسانات قیمت سهام ، بورس اوراق بهادار تهران .
عنوان پایان نامه :     اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکتها
نام و نام خانوادگی دانشجو : ندا زرین نگار    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر محمد علی خطیب    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :اقتصاد
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه
خیلی از شرکت ها نمی توانند یا نمی خواهند صادرات را به طور وسیعی دنبال کنند به خاطر فقدان تجریه ، منابع محدود ، یا دیگر موانع ، برنامه های توسعه صادرات توسط دولت ، تشکل های تجاری ودیگر سازمان ها ارائه می شود تا به شرکت ها برای غلبه بر این محدودیت ها کمک بکنند و این برنامه ها یک نقش کلیدی در تشویق فعالیت های تجاری بین المللی ایفا می کنند .(Wheeler, 1990)
اما یک بررسی سیستماتیک وجود ندارد که ارتباط علی برنامه ها را بر روی عملکرد صادراتی شرکت ها نشان بدهد .در حالیکه گزارش شده است که استفاده وسیع از کمک های صادراتی اثر مثبت بر رشد صادراتی شرکت ها دارند ، تنها تعداد معدودی از مطالعات اثر برنامه های توسعه صادرات را بر روی عملکرد صادراتی شرکت ها بررسی کرده اند . (Kotabe , czinkota, 1992)
Katsileas و دیگران متوجه شده اند که سیاست های توسعه صادرات ملی به طور مثبت با عملکرد صادرات شرکت مرتبط می باشند . (Katsileas and et al , 1996)
هیچکدام از این مطالعات به طور نظری به اثر توسعه صادرات بر روی شرکت یا عوامل مدیریتی به طور مستقیم با استفاده از برنامه کمکی دولت سودمند شده اندنپرداخته اند . اکثر مطالعات مربوط به توسعه صادرات در ارتباط با رضایت مدیر از برنامه های توسعه صادرات می باشند و فقط یک بخش کوچکی از مطالعات مربوط به توسعه صادرات ، اثر برنامه های توسعه صادرات را بر روی عملکرد صادراتی شرکت بررسی کرده اند که ماهیتا خیلی ساده نگرانه هستند . انتظار یک کار جدیدی است که توسط Geneturk و (2001) Kotabe ارائه شد که اثر توسعه صادرات را بر روی عملکرد شرکت در یک مدل جامع بررسی کردند . به هر حال مطالعاتشان برای مفهوم سازی اثرات برنامه های توسعه صادرات بر روی متغیرهای سازمانی و مدیریت در بررسی عملکرد شرکت با شکست مواجه شد . برنامه های توسعه صادرات اثر مستقیمی بر روی عملکرد صادرات شرکت همچنین یک اثر غیرمستقیم از طریق جمع آوری دانش به علاوه فرآیند ایجاد تعهد دارند . بههر حال یک بازنگری از ادبیات شنان می دهد که تلاش جدی برای بررسی اثر غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادراتی شرکت ها انجام نشده است . بنابراین ، این تحقیق از طریق توسعه یک مدل مفهومی برای بررسی اثر برنامه های توسعه صادرات بر روی یک تعدادی از فاکتورهای مدیریتی و سازمانی به علاوه بر روی عملکرد صادرات شرکت این شکاف را پر می کند . (Czinkota and Ricks , 1981)

عنوان پایان نامه :    بررسی نحوه تاثیرگذاری ادراک کیفیت خدمات بر رضایت مشتری (مدل کیفیت خدمات گرون روز) در خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک تجارت در سطح استان خراسان رضوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : تکتم ثقفی      نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر وحیدرضا میرابی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
بحث درباره کیفیت خدمات از گذشته مورد توجه محققین بازاریابی خدمات بوده است . مطالعات جدید (2007) ادراک کیفیت خدمات را بعنوان یکی از عوامل مهمی به شمار می آورد که باعث ایجاد رضایت در مشتریان سازمان های خدماتی می شود .
مشهورترین دیدگاه کیفیت خدمات موجود در اروپا بر پایه مدل ارائه شده توسط گرون روز 1982 می باشد . این مدل پیشنهاد می کند که کیفیت خدمات شامل ابعاد کارکردی و فنی و تصویر ذهنی بعنوان فیلتری در ادراک کیفیت خدمات می باشد . این مدل همچنین پیشنهاد می کند که رابطه مستقیمی مابین کیفیت خدمات و ابعاد کیفیت فنی و کارکردی و همچنین رابطه غیر مستقیمی مابین کیفیت کارکردی با کیفیت فنی در ادراک کیفیت خدمات وجود دارد .در نهایت این مدل پیشنهاد می کند که کیفیت خدمات باعث رضایتمندی مشتریان می شود .
سوال اصلی این پژوهش عبارت است از : تاثیر ادراک کیفیت خدمات بر رضات مشتری (مدل کیفیت خدمات گرون روز) در خدمات بانکی چگونه است ؟
دوره زمانی تحقیق فوق نیمه دوم سال 86 وقلمرو مکانی آن استان خراسان رضوی است .
در نتیجه سه عامل اصلی – ابعاد کیفیت فنی ، کیفیت کارکردی و تصویر ذهنی – که در اکثر سازمان های خدماتی تعیین کننده کیفیت خدمات می باشد ، مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مشخص شد که ادراک کیفیت خدمات و رضایتمندی سطح بالای مشتریان تاثیرگذار است .
عنوان پایان نامه :    بررسی تمایلات ملیت گرایانه (احساسات ناسیونالیستی) مصرف کنندگان کالاهای مصرفی و ارتباط آن با فاکتورهای جمعیت شناختی در خراسان رضوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : علیرضا روحبخش    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ذبیحی        رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر زنده دل    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
بازار اقتصاد جهانی ، هیچ گاه به این اندازه رقابتی نبوده است . با توجه به روند رشد جهانی سازی در بازارها که پدیده (Choice revolution) را برای مصرف کنندگان به ارمغان آورده است و همچنین تصمیم ایران جهت پیوستن به سیستم تجارت جهانی (WTO) چالشها و فرصتهای زیادی پیش روی شرکتها و بازاریان داخلی و خارجی در بازار ایران قرار خواهد گرفت و موجب بوجود آمدن یک فضای بسیار رقابتی بین محصولات و مارکهای داخلی و وارداتی خواهد شد .
مصرف کنندگان اغلب هنگام خرید کالای موردنیاز امکان انتخاب گزینه های متعددی برخوردار هستند ، به همین دلیل آنان ورای مشخصات ظاهری و ویژگیهای فیزیکی یک محصول سایر شاخصها را نیز مد نظر قرار می دهند . بر همین اساس آگاهی از دلایل گرایش مصرف کنندگان به محصولات وارداتی و محلی ، همچنین شناسایی ترجیحات و ارزیابی آنها از کالاهائی که در خارج از کشور یا در داخل کشور توسط تولیدکنندگان بومی ساخته می شود ، می تواند در توجیه رفتار مصرف کننده از اهمیت خاصی برخوردار باشد زیرا منطقی است که مصرف کننده هنگام خرید احساسات و تمایلات ملیت گرایانه خود را نیز در تصمیم گیری خود دخیل نماید .
دانستن اینکه مشتریان شما دقیقا چه کسانی هستند و چه نوع ارزیابی و ترجیحاتی دارند ، اگر چه ممکن است پیش پا افتاده ترین جنبه پیروزی در بازار به نظر برسد ولی در عین حال می تواند مهمترین و پیچیده ترین جنبه آن نیز باشد و در صورت نادیده انگاشتن ، می تواند به آسیب پذیرترین جنبه برنامه بازاریابی ، شرکت و مدیر سازمان بدل شود .
هر خریدی به شدت متاثر از ویژگیهای جمعیت شناختی ، اجتماعی ، روان شناسی و اقتصادی است که معمولا بازاریاب به هیچ کدام از این عوامل کنترل ندارد ، اما باید به همه آنها به دقت توجه کند . اطلاعات جمعیتی ، مهمترین نوع اطلاعات هستند که مدیر بازاریابی می تواند به منظور بخش بندی بازار ، هدف گیری ، موقعیت یابی و اتخاذ استراتژیهای آمیخته بازاریابی جمع آوری کند . علت این بیان محکم آنست که اطلاعات جمعیتی ، آماده ترین نوع اطلاعات قابل دسترسی در مورد مصرف کنندگان می باشد.
مطالعه فاکتورهای جمعیت شناختی به این دلیل که با «خواسته» ، «ترجیحات» و «میزان استفاده از محصول» ، ارتباط نزدیکی و منسجمی دارد ؛ در مطالعات بازاریابی از اهمیت بسیاری نزد شرکتها و بازاریان برخوردار است .
در پژوهش حاضر ، از مقیاس (CETSCALE) که تمایلات و احساسات ملیت گرایانه مصرف کنندگان و همچنین ارزیابی آنها را با توجه به ماهیت کالا (داخلی / خارجی) مشخص می کند ؛ استفاده شده است .در بخش دیگری از پرسشنامه نیز اطلاعات جمعیت شناختی و رابطه آنها با تمایلات ملیت گرایانه مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت .
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تمایلات ملیت گرایانه مصرف کنندگان ارتباط تنگاتنگی با فاکتورهای جمعیت شناختی آنان دارد ، به گونه ای که مصرف کنندگان زن و گروه مسن ترها تمایلات ملیت گرایانه بیشتری نسبت به مردها و جوانان داشتند ، علاوه بر این متاهلین و افرادی که سطح تحصیلات پایین تری داشتند دارای تمایلات و احساسات ملیت گرایانه بیشتری نسبت به افراد سایر گروهها بودند . نهایتا این موضوع که تمایلات ملیت گرایانه تحت تاثیر وضعیت هایی مختلف شغلی قرار دارد مورد تایید قرار گرفت .

عنوان پایان نامه :     بررسی عوامل موثر بر پیشبرد جاذبه های گردشگری وتوسعه صنعت گردشگری شهرستان نیشابور
نام و نام خانوادگی دانشجو : هاشم سعادت نیا         نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر سهیل سرور سعیدی        رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر زنده دل    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
آمارهایی که سازمان جهانی گردشگری ارائه می دهد نشان دهنده اثرات مهمی است که گردشگری در سطح جهان بر سیتسم اقتصادی دارد درآمد گردشگری بین المللی در سال 1998 بالغ بر 8% کل درآمد صادراتی جهان و 37 درصد صادرات در بخش خدمات را تشکیل داده و با توجه به رشد 4 تا 5 درصدی این صنعت در دهه 90 صاحب نظرات پیش بینی می نمایند اگر رشد گردشگری به همین شکل ادامه یابد درآمد حاصل از این صنعت در سال 2010 به بیش از 55/1 تریلیون دلار و تعداد جهانگردان به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسدی . (ناصرپور ، 1382،25)
برای انجام یک توسعه هه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها می باشیم در این راستا توسعه صنعت گردشگری که اقتصاد دانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد بعد از نفت و خودرو سازی می دانند (راهنمای جهانگردی لرستان ، 1380 ، 5) به عنوان نیاز اساسی مطرح می شود .
از این رو شناسایی عواملی که در راه توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور وجود دارد ضرورت می یابد . در این پژوهش ما سعی داریم عوامل موثر بر پیشبرد جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری در شهرستان نیشابور را بررسی نماییم . این عوامل عبارتند از :
تاکید بر فعالیتهای روابط عمومی
تهیه و تدوین کاتالوگ ، بروشور ، عکس از جاذبه های شهرستان
برگزاری جشنواره های منظم سالانه
حضور در نمایشگاه های گردشگری در داخل و خارج کشور
در این راستا به بررسی نظرات دو گروه کارشناسان و گردشگران در ارتباط با عوامل موثر بر پیشبرد جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری پرداخته ایم . برای انجام این پژوهش به 50 نفر کارشناس گردشگری و 70 نفر گردشگر پرسشنامه ارائه شده است و سپس به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و از روش های آمار توصیفی و استنباطی در مورد این آمارها استفاده شده است که نتایج حاصله به طور خلاصه گزارش می گردد :
تاکید بر فعالیتهای روابط عمومی موجب توسعه صنعت گردشگری شهرستان نیشابور می شود .
تهیه وتدوین بروشور و کاتالوگ و عکس موجب توسعه صنعت گردشگری شهرستان نیشابور می شود .
برگزار جشنواره های منظم سالانه موجب توسعه صنعت گردشگری شهرستان نیشابور می شود .
حضور در نمایشگاه های گردشگری در داخل و خارج کشور موجب توسعه صنعت گردشگری شهرستان نیشابور می شود .عنوان پایان نامه :    رابطه بین وجوه نقدی حاصل از عملیات ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه ، سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم سال آتی
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمدرضا حسینی معصوم    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر محمدحسین ودیعی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر علی مشکانی    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
قرنها پیش ، اقتصاد دانانی همچون همیلتون (1777) و مارشال (1890) عقیده داشتند که شرکتها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه (بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند . در قرن بیستم ، این مفهوم با عناوینی مختلف مانند سود باقیمانده ، عملیاتی شد . در دهه 1990 ، با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد . ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه گیری عملکرد مالی به وجود آمد . استیوارت و کمپانی او بر این عقیده بودند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار عملکرد داخلی و خارجی به کار برده شود. استیوارت بر این باور بود که سود ، سود هر سهم و رشد سود معیارهایی گمراه کننده جهت ارزیابی عملکرد هستند و بهترین معیار دوره ای ارزیابی عملکرد ، ارزش افزوده اقتصادی است . (Stewart , 1991, P 66)
با توجه به ادعای استیوارت ،در این تحقیق ، فرضیات در دو گروه مطرح شدند . در گروه اول فرضیات ، به بررسی رابطه معنی داری وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) ، سود قبل از کسر اقلام غیرمترقبه (EBEI) ، سود باقیمانده (RI) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با سود هر سهم سال آتی پرداخته شد . با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون ساده ، مشخص گردید که بین سود قبل از کسر اقلام غیر مترقبه (EBEI) و سود باقیمانده (RI) با سود هر سهم سال آتی رابطه معنی داری دارد ، در نتیجه دارای قدرت پیش بینی هستند و بین وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با سود هر سهم سال آتی رابطه معنی داری وجود ندارند ، در نتیجه دارای قدرت پیش بینی نیستند .
در مرحله بعدی تحقیق ، محتوای اطلاعاتی هر یک از متغیرهای مستقل (شامل وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) ، سود قبل از کسر اقلام غیر مترقبه (EBEI) ، سود باقیمانده (RI) ، و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ) مورد آزمون قرار گرفته است . این آزمون بدین منظور انجام میشود که از میان چند معیار بتوانیم یکی را به عنوان معیار برتر گزینش نماییم و با یک طبقه بندی از معیارهای فوق بر مبنای میزان اطلاعاتی که ارائه می دهند انجام دهیم . با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه محتوای اطلاعاتی متغیرهای مستقل EVA , RI , EBEI , CFO اختلاف معنی داری ندارد و 4 متغیر محتوای اطلاعاتی یکسانی دارند . با توجه به نتایج حاصل از دو گروه می توان نتیجه گرفت که ادعای استیوارت مبنی بر اینکه ارزش افزوده اقتصادی بهترین معیار دوره ای ارزیابی عملکرد است ، رد می شود.

 

عنوان پایان نامه :    شناسایی معیارها و شیوه های خرید خانم های ایرانی در ارتباط با کالاهای آرایشی و بهداشتی ، پوشاک و البسه
نام و نام خانوادگی دانشجو : هومن خوشخوی یزدی    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر احمد روستا    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر حسن دوستی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
دسترسی به درک صحیح از رفتار مصرف کنندگان و فرایند مصرف ، مزیتهای متعددی ، مانند کمک به مدیران بازاریابی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه به بازار ، دارا بودن یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف کنندگان ، کمک به قانونگذاران و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت کمک به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد . بعلاوه مطالعه رفتار مصرف کنندگان می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می دهند مفید باشد ( صالح اردستانی ، عباس ، 1382 ف ص 23) .
سازمانها و شرکتها در برهه ای از زمان که عناوین مختلفی از جمله عصر دانش ، عصر فراصنعتی و عصر جهانی شدن مطرح است همواره باید با شناسایی و مطالعه بر روی رفتار مصرف کنندگان به کسب مزیت رقابتی بپردازند . امروزه بسیاری از شرکتهاو سازمانها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و بر طبق آن عمل می کنند ، آنان متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان عامل اصلی گرایش به بازار می باشد . توجه به این واقعیت که همگی ما صرف نظر از ویژگیهای شخصی مانند جنسیت ، میزان تحصیلات ، شغل و غیره ... مصرف کننده هستیم و بر مبنای نظم خاصی غذا ، لباس ، مسکن ، وسایل خانه ، خدمات و ایده ها را خریداری می کنیم و به عنوان مصرف کننده نقش اساسی در اقتصاد (داخلی و بین المللی ) خود ایفا می نماییم بسیار حائز اهمیت است ، بنابراین بیشتر شرکتها برای موفقیت در رقابت با سایر رقبا در مورد رفتار مصرف کننده به تحقیق می پردازند و می کوشند درباره اطلاعات رفتاری مصرف کنندگان از قبیل ، آنچه که می خرند ، شیوه ای که اقدام به خرید می نمایند ، تعداد ، مکان و علت خرید آنها پاسخهای مناسبی بیابند . به طور کلی هر خریدی که انجام می شود متاثر از ویژگیها جمعیت شناختی ، اجتماعی ، روان شناسی و اقتصادی است که معمولا بازاریاب هر هیچ کدام از این عوامل کنترل ندارند ، اما باید به همه آنها به دقت توجه داشته باشد و آنها را مورد بررسی قرار دهد .
بازاریابان ویژگی های کلی اجتماعی را به زیر گروه های کوچکتری با نام « خرده فرهنگ » تقسیم بندی می کنند ، که در برگیرنده مردمی است که در زمینه نژادی ، آداب و رسوم و طرز رفتار مانند یکدیگر هستند . این خرده فرهنگها بر اساس تنوعی از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی و جمعیت شناختی چون ملیت ، دین ، مکان جغرافیایی ، نژاد ، سن ، جنسیت و حای وضعیت اشتغال می باشند . (Schiffman & Kanuk , 2000)
بازاریابان با نسل جدید از خریداران به نام نسل جوان مواجه هستند که رفتار خرید و نگرشها و علایق متفاوتی با نسل گذشته خود دارند ، آنها در عصری رشد نموده اند که دیگر خرید به عنوان یک عمل ساده محسوب نمی شود و این نسل دارای سبک خریدی متفاوت از نسلهای قبل خود می باشد (Bakewell & Mitehel 2003) در نتیجه این تحقیق به دنبال بررس یو شناسایی رفتار خرید و شیوه های تصمیم گیری خرید خانهای نسل جدید ایرانی به عنوان شاخه ای از مطالعات رفتار مصرف کننده می باشد .

عنوان پایان نامه :    نقش الگوهای ارتباطی والدین با کودکان بر تبلیغات تلویزیونی
نام و نام خانوادگی دانشجو :سلماز نصیری        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت      مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر احمد زنده دل    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
این بررسی چگونگی ارتباط والدین با بچه هایشان پیرامون مصرف و تبلیغات را در کشور ایران مورد مطالعه قرار دهد و در این پژوهش 411 نفر از والدین کودکان بین سنین 6 تا 10 سال کلان شهرهای ایران در بهار 1386 تحت بررسی قرار گرفت.  والدین ایرانی با استفاده از نوع شناسی مور و موسکین در الگوهای ارتباط خانوادگی به چهار دسته والدین آسانگیر، محتاط ، کثرت گرا و سازگار تقسیم شده اند .
هدف این تحقیق آن است تا ار طریق شناخت فرهنگ و الگوی ارتباطات خانوادگی خصوصا والدین و فرزندان در جامعه ایران و تاثیر متغیرهای جمعیتی و ویژگیهای اجتماعی والدین ایرانی بر نحوه تعامل آنها با کودکان خود در زمینه استفاده از رسانه ها خصوصا تلویزیون و در نهایت جهت گیری برای مصرف کالا و خدمات ، بسترهای لازم را برای یک بازاریابی آگاهانه و روش مند ، بهینه و ناظر به هدف ، در سطوح سیاست های خرد و کلان جامعه ایرانی ، منطبق بر ویژگیهای خاص این جامعه فراهم کند .
نتایج حاصله حاکی از این امر هستند که والدین ایرانی از حیث ارتباطات مفمومی و اجتماعی بالا و عمدتا از نوع سازگار هستند . الگوهای ارتباط خانوادگی در بین والدین گروه های جمعیتی مختلف و همچنین از لحاظ روابط دو نفره مختلف متتفاوت هستند . والدین کثرت گرا و سازگار نسبت به والدین آسان گیر و محتاط بیشتر با کودکانشان تلویزیون تماشا می کنند . والدین کثرت گرا و سازگار نسبت به والدین آسانگیر و محتاط در مورد تبلیغات تلویزیونی خیلی بیشتر بحث می کنند .
با توجه به نتایج بدست آمده ، بازاریابی که بچه ها را هدف قرار داده اند می بایست پیام خود را با در نظر گرفتن محدودیتها و مقرراتهای حاکم و متناسب با فرهنگ غالب بر جامعه و اصول اخلاقی مبنی بر بی ضرر بودن کالای مورد تبلیغ و شرایط سنی کودکان مستقیما برای آنها ارائه دهند .


عنوان پایان نامه :    بررسی اندازه گیری رضایت مشتری با استفاده از مدل اصلاح شده کانو در صنعت خدمات بانکداری الکترونیک
نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا کهترپور فریمانی        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : : مدیریت      مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر وحید رضا میرابی         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرکانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت ارگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
شرکت ها برای حفظ سودآوری های بلندمدت و رقابت جویی ، صرفا نیازی به جذب مشرتیان جدید ندارند بلکه آنها بایستی بر بهبود روابط تجاری مشتریان قدیمی با شرکت متمرکز شوند تا این امر منجر به افزایش تدریجی خرید آنها و حفظ مشتریان وفادار گردد. مطالعات متعدد نشان دادند که وفاداری بالا و حفظ مشتری به افزایش قصد خریدهای آینده او وابسته است . در واقع وفاداری مشتری به درک او از کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده بستگی دارد .
صنایع خدماتی در سال های اخیر شاهد نوآوری های فراوانی بوده اند که یکی از آنها توجه بسیار زیاد به کارکنان عرضه کننده خدمات به مشتریان است . در دهه های گذشته سازمان های خدماتی مانند بانک ها ، موسسات بیمه و هتل ها به صورت گسترده ای آموزش های لازم را برای کارکنان و چگونگی ایجاد روابط با مشتری ارائه نموده اند
(Malhotra & Mukhersee, 2004) . امروزه با توجه به محیط رقابتی حاکم بر صنایع خدماتی توجه زیادی به تاثیر رضایت مندی مشتری ، تعهد و نگهداری مشتریان شده است و روش های جدیدی را نیز برای نیل به ای اهداف به کار گرفته اند . تئوری های بازاریابی در بلند مدت به این نتیجه رسیده اند که شرکت هایی که بر نیازهای مشتریان تمرکز نموده اند موقعیت بهتری داشته و در بلند مدت نیز نسبت به شرکت هایی که ای کار را انجام نداده اند با موفقیت بیشتری عمل خواهندنمود (Deshpanda farley and Webster , 1996 ; Kotler , 2000) شرکت های خدماتی میلیون ها دلار برای درک نیازها و خواسته های مشتریان و تاثیرگذاردن بر آنها برای نگهداری و ارائه خدمات بیشتر هزینه می کنند .
کیفیت خدمات ارائه شده از جانب کارکنانی که در ارتباط چهره به چهره  (رو در رو) هستند برای کسب رضایت مندی مشتریان ضروری است . امروزه توزیع کیفیت خدمات به عنوان یک استراتژی ضروری در موفقت و بررسی فعالیت های شرکت های خدماتی در نظر گرفته شده است (Dawkins and Reichhels 1999 : Zeithmal and Parasaraman and Berry 1985) .
لذا صنایع مختلف تولیدی و خدماتی ، علاوه بر رضایت مشتریان به دنبال بهبود کیفیت کالا و خدمات خود نیز می باشند .
طبق مدل کانو ، نسبت های کیفیت به پنج دسته تقسیم می شوند که شامل :
1-    نسبت های جذاب کیفیت
2-    نسبت های عملکردی کیفیت
3-    نسبت های اساسی کیفیت
4-    نسبت های متفاوت کیفیت
5-    نسبت های معکوس کیفیت (Shen at al , 2002)
در صنعت خدمات بانک داری الکترونیک می توان با استفاده از طبقه بندی نیازمندی ها بر مبنای مدل کانو ، نیازهای جذاب، نیازهای عملکردی ، نیازهای اساسی ، نیازهای متفاوت و نیازهای معکوس را شناسایی کرد و با توجه به درجه اهمیتی هر یک از این نیازها در صنعت مذکور اقدام به ارائه خدماتی مطلوب نمود که منجر به جلب رضایت مشتریان شود (کاوسی و سقایی ، 1384) .


عنوان پایان نامه :    بررسی عوامل موثر بر موفقیت توسعه خدمات جدید در بانک تجارت (مورد جاری فراگیر)
نام و نام خانوادگی دانشجو : فتح اله رمضانی        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فرخ قوچانی        رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر احمد زنده دل    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل موثر بر موفقیت توسعه خدمات جدید در بانک تجارت تدوین گردیده است . برای رسیدن به هدف مذکور که خود از طریق آزمون متغیرهای موثر بر توسعه خدمات جدید میسر می شود . بانک تجارت انتخاب گردید ، چرا که این بانک در سالهای اخیر در تکاپوی ارائه خدمت جدید بوده و هم اکنون نیز در پی افزودن به خدمات جدید است . این ادعا بررسی دستاوردهای بانک در زمینه توسعه خدمات جدید ایجاد جاری فراگیر بانکداری الکترونیک شعب 24 ساعته بدون کارمند قابل درک است .
بررسی تمام خدماتی که برخی از آنها برای بانک و برخی از آنها برای مشتریان این بانک جدید می باشد ، احتیاج به منابع گسترده تحقیقاتی دارد . برای جلوگیری از تاثیر منفی محدودیتهایی که درمنابع لازم جهت انجام تحقیق وجود داشت ، برای کسب نتایجی مطمئن و دقیق ، تمرکز اصلی بر جاری فراگیر واقع شد ، خدمت جدیدی که به بانکداری الکترونیک واقعی نیز معروف شده است .
پروژه ایجاد آن از سال 1384 شروع شده و تجاری کردن آن همچنان ادامه دارد . این خدمت تستهای فنی خود را را نظارت بانک مرکزی در رقابت با انواع خدمات بانکداری داخلی و خارجی است . این خدمت نتیجه تلاش گروههای طراحی مهندسی و تحقیق و توسعه ، بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی استراتژیک ، خدمات نوین و بسیاری از گروههای دیگر است که عمدتا از کارشناسان بانک تجارت هستند .
در این تحقیق اولویت اول با بررسی عوامل موثر بر موفقیت توسعه خدمات جدید با تمرکز بر خدمت جاری فراگیر است . اولویت دوم با بررسی تفاوت نظرات و نگرشهای گروههای طراحی مهندسی و تحقیق و توسعه ، بازاریابی و فروش و برنامه ریزی استراتژیک است . اولویت سوم در این تحقیق بررس میزان موفقیت جاری فراگیر در تاریخ تدوین این پژوهش است ، اولویت چهارم نیز در این تحقیق با بررسی رابطه عوامل چهاردگانه موثر بر موفقیت خدمات جدید با میزان موفقیت جاری فراگیر می باشد .
این تحقیق با هدف سنجش میزان اهمیت متغیرهایی است که سونگ و پاری در نتایج تحقیق خود به عنوان Key Result Areas در سال 1996 منتشر کردند . این دو محقق که نتایج خود رادر مجله مدیریت نوآوری خدمت به چاپ رساندند بیشتر به دنبال سنجش شاخص های چهارده گانه موثر بر موفقیت خدمت جدید در بیش از چهارصد شرکت کانادائی و بیش از چهارصد شرکت ژاپنی و البته به قصد مقایسه جدید به بازار نیز داشتند . عمده هدف آنها سنجش و بررسی شاخصهای مرتبط با موفقیت خدمت جدید بودند نه سنجش میزان موفقیت خودخدمات جدید .
ما نیز با توجه به تحقیق سونگ و پاری ، تحقیق حاضر را با عنوان « بررسی عوامل موثر بر موفقیت توسعه خدمات جدید در بانک تجارت با تکای صرف به مورد جاری فراگیر » شروع کردیم . چیزی که بدیهی است امکان تکرار دقیق آن تحقیق به دلیل محدودیتهایی چند میسر نبود .
در این تحقیق به دنبال سنجش میزان تاثیرات متغیرهای سونگ و پاری بر موفقیت خدمت جدید هستیم . نه به دنبال سنجش میزان موفقیت جاری فراگیر . چرا که هر لحظه خدمت جدید در رقابت با رقبای گوناگون است و دائم در حال تغییر موضع خود است . سنجش صرف میزان موفقیت خدمت جدید کاری نستا کم اهمیتی است و چندان ارزشی علمی ندارد ، چیزی که در این رابطه ارزش علمی دارد خود متغیرهای موثر بر موفقیت هستند.
البته در این تحقیق برای هدرندادن اطلاعات و استفاده بیشتر از آنها میتوان به نحوی در مورد موفقیت جاری فراگیر نظر داد. ولی این امر احتیاج به احتیاط بیشتر دارد ونباید موجب گمراهی در استفاده از نتایج این تحقیق باشد .
به همین دلیل هدف و اولویت در این تحقیق سنجش میزان تاثیرات متغیرهای سونگ و پاری می باشد که در فصول مختلف این مجموعه به جزئیات آن ها پرداخته ایم .


عنوان پایان نامه :    میزان تاثیر عناصر محیط کاری بر قضاوت حرفه ای حسابرسان
نام و نام خانوادگی دانشجو : مجتبی بزرگ    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری      مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر کیهان مهام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا    رتبه دانشگاهی :استاد    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر علیرضا مهرآذین    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری

چکیده پایان نامه :
حسابرسی به ویژه در موارد گردآوری شواهد ( شامل تعیین نوع ، زمانبندی اجرا و حدود روشهای رسیدگی ) ، نحوه بکارگیری استانداردهای حسابرسی ، تعیین اهمیت وخطر حسابرسی ، شکل گیری اظهار نظر یا به عبارتی نتیجه گیری از شواهد حسابرسی گردآوری شده و نهایتا تعیین درجه انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری ماهیتا کاری قضاوتی است . لذا برای بررسی قضاوت حرفهای ، شناسایی ومطالعه عوامل موثر بر آن کاری مفید است . از جمله عوامل تاثیرگذار بر قضاوت حرفه ای می توان به محیط کاری حسابرسی ، ویژگیهای حسابرس ،  شواهد حسابرسی ، فرآیند تصمیم گیری  ویژگیهای کیفی قضاوت اشاره کرد .
بررسی و مطالعه اولین عامل ، یعنی محیط کاری حسابرسی – که قضاوتهای حرفه ای در آن شکل می گیرد – و نیز اجزای تشکیل دهنده آن و در نهایت اولویت بندی اجزاء محور اصلی مباحث این تحقیق می باشد . محیط کاری علاوه بر صفتهای ویژه هر کار حسابرسی مثل جدید بودن ، غیر مستمر بودن و یا پیچیدگی کار ، شامل شش عنصر : پاسخگویی ، شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی ، پذیرش حسابرسی صاحبکار و تداوم ارائه خدمات حسابرسی ، کمیته های حسابرسی ، فشارهای رقابتی و استانداردهای حرفه ای است .
در واقع پرسش اصلی تحقیق این است که » میزان تاثیر عناصر  محیط کاری بر قضاوت حرفه ای حسابرسی چه اندازه است و تاثیر کدامیک بر قضاوت حرفه ای بیشتر است ؟»
برای انجام این تحقیق دو پرسشنامه طراحی گردید که پس از انجام آزمون مقدماتی ( اعتبار آنها بوسیله آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن توسط اساتید با تجربه حسابرسی تایید شد ) بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع و تعداد 82 پرسشنامه جمع آوری گردید . این تعداد به عنوان نمونه پژوهش با اتسفاده از فرمول کوکران تعیین شده بود . در ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار
 Expert Choise و در تحلیل جایگزین از روش آماری آنالیز واریانس ها به کمک نرم افزار SPSS و همچنین پس آزمون توکی استفاده شد .
نتایج این دو روش مشخص کرد که عناصر محیط کاری به یک میزان بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تاثیر ندارند . با  توجه به مقایسات دودویی بین این عناصر می توان نتیجه گرفت که 6 عامل محیطی فوق الذکر به ترتیب زیر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان تاثیر می گذارند :
1- استاندارد های حرفهای 2- شناخت فعالیت صاحبکار 3- پاسخگویی 4- کمیته های حسابرسی 5 – فشارهای رقابتی 6– پذیرش حسابرسی صاحبکار
بنابراین می توان گفت برای اعمال قضاوت های حرفه ای بهتر در حرفه حسابرسی که باعث خفظ اعتبار این حرفه نزد جامعه خواهد شد ، می بایست بذل توجه بیشتری به عوامل محیطی موثرتر بر قضاوت حرفه ای داشت و از آنجا که با توجه به نتایج تحقیق حاضر استانداردهای حرفه ای بیشتری میزان تاثیر بر قضاوت حرفه ای را دارد می بایست به طور مفصل تر و تا حد امکان با حذف روشهای مشابه ارائه گردند تا حسابداران رسمی بتوانند به طور مطلوب در قضاوتهای حرفه ای خود از آنها استفاده نمایند و مطابق همین استانداردها حسابداران رسمی ملزم به شناخت بیشتر از فعالیت صاحبکار به عنوان دومین عامل محیطی موثر بر قضاوت حرفه ای جهت اعمال قضاوت های حرفه ای بهتر شوند و اما پاسخگویی حسابرس که از دیدگاه محقق عامل مهمی تلقی می شد (شاید به دلیل عدم پاسخ خواهی جامعه از حسابرسان در ایران) به عنوان سومین عامل اثر گذار بر قضاوت حرفه ای انتخاب شده است که می بایست در کشور ما بیشتر به آن پرداخته شود .عنوان پایان نامه :    ریخت شناسی داستانهای حدیقه الحقیقه وشریعه الطریقه سنایی غزنوی
نام و نام خانوادگی دانشجو : : علی نیرآبادی    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : ادبیات    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فخر اسلام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر شعبانی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
سنایی شاعر اندیشمند ایران درقرن پنجم وششم هجری بود. غزنوی شخصیتی چند بعدی که هم اهل تغزل و هم اهل تعبد،هم اهل شک وهم شعر زاهدانه دارد وهم شعر قلندرانه، که همه این ابعاد مبین ا ین است که شخصیتی دو قطبی دارد،شخصیتی که در وجود آن نزاع بر سر عقل وعشق ، تقابل میان دربار وخانقاه ،شریعت وطریقتدیده میشود. رفت وآمد میان غزنه که شهر ادبیات درباری ونیشابور که مهد اندیشه های عرفانی بود نیز میتواند مصداقی بر شناوری شخصیت و نگرش باز وتکثر گرای او باشد. صرف نظر از روحیه وشخصیت حکیم غزنوی ،میتوان گفت که قصه پردازی  در حدیقه از جنبه های خلاق ی کار او میباشد که حقیر در این تحقیق بر ان بودم که تا حد امکان ،به کمک ریخت شناسی بتوانم ،بیشتر،این اندیشه ها، باورها ودورنمایه ها وسایر عناصر و اجزای داستانی داستانهای این مثنوی گران قدر را کشف وضبط نمایم .درپایان
شاید بتوان گفت که سنایی قصد داستان سرایی نداشته است واو داستان را اغلب به عنوان ابزاری یا ظرفی
برای اندیشه های عرفانی ، اخلا قی  وانتقادی  خود به خدمت گرفته است، وبر این اساس ادبیات  عرفانی
به ویژه در شعر با سنایی پدید آمد و او توانست قلمرو اندیشه وتجربه هنری را در شعر فارسی گسترش دهد.

عنوان پایان نامه :    جنگ افزا ردر ادب فارسی   
نام و نام خانوادگی دانشجو : احمد رضا سالم            نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : ادبیات    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر  مشهور              رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر بتول فخر اسلام        رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
هنگام مطالعه و بررسی متون ادبی ،به ویژه آثاری که جنبه ی حماسی دارند ،گه گاه به نام ها و اصطلاحاتی بر می خوریم که هر یک معرف جنگ افزاری هستند و یا به گونه ای با این موضوع د رارتبا ط هستند.
نگارنده ،در جنگ افزار  د رادب فارسی تلاش نموده است تا با ارائه ی این اثر ناچیز گامی در جهت معرفی این ابزار ها و اصطلاحات مربوط بدان ها بردارد.
این اثر د رواقع دارای سه بخش اصلی است که متن هر کدام از این بخش ها ی سه گانه دارای ترتیب الفبایی و مستقلی است که به دیگر بخش ها مربوط نمی شود.
بخش یکم شامل بسیاری از ابزار های جنگ است. در بخش دوم ازبرار ها و وسایلی که به نحوی د رخدمت جنگ و جنگاوران بوده اند،آمده است و بالاخره بخش سوم به اصطلاحات و ترکیبات و مثل هایی اختصاص دارد که نام یکی از ابزار های جنگ در ترکیب آن ها وجود دارد.


عنوان پایان نامه :    تاویل عاشقانه های شاهنامه
نام و نام خانوادگی دانشجو : هانیه غفوریان        نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فخر اسلام               رتبه دانشگاهی : : استادیار    رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر شعبانی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
شاهنامه فردوسی پهنه گسترده اسطوره هاست که اندیشه های فردوسی وباورهای کهن ایراتیان را در خیش جای داده است.نهادینه های اساطیری این شاهکار، ریشه در حافظه تاریخی ملتی دارد که در کشاکش
نبردهای سرنوشت ساز ،کشمکش های روحی و عاطفی بسیاری را تجربه کرده است.
در این پژوهش با نگرشی انتقادی همراه با رویکردی نوین به شاهنامه ، در سه زمینه نقد اساطیری ، نقد روانشناختی و نقد فمینیستی، بر آ ن بوده ایم که ژرف ساختها و زمینه های رمز آمیز و نمادین شاهنامه
جستجو وارزیابی گردد و در این هدف ، تاکید بر عاشقانه های اثر جاویدان فرزانه توس بوده است.                                     
کاوش در شخصیتهای داستان ها ، به ویژه قهرمان داستان وشخصیتهای زن در سیر داستان صورت  گرفته
است.بهره گیری نظریات (یونگ) و بررسی تحلیلی وتاویلی عاشقانه های شاهنامه، با بهره جویی از علم هرمنوتیک ، بتیان این پایان نامه است .                                                                                         


عنوان پایان نامه :    کرامت در عرفان فارسی                            
نام و نام خانوادگی دانشجو : زهره محمد حسنی    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : عرفان    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر چوگانیان                                                    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکترقنبری    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
پژوهش حاضر با عنوان «کرامت در عرفان اسلامی» حاصل تامل در مشکلات اجتماعی مردم جامعه است که می توان ریشه پاره ای از این مشکلات و نابهنجاری های ها را در باورها و سنتهای نادرست جستجو کرد ،از این جهت که این باورها ی غلط گاه به اعمال خارق عادات و کرامات ....پیوند می خوردد که آگاهی و شناخت آن می تواند راهگشا باشد در این رساله تحقیقی،به منشا و علل وجود خوارق عادات  وکرامات اشاره شده دلایل قبول و انکار آن ذکر شده و تفاوت ها ی میان معجزه ،کرامت ،سحر و جادو ،شعبده،پیشگویی ،علوم غریبه و شطح و طامات بیان گردیده است.
سپس به صورت اختصاصی به موضوع کرامت اولیا عرفا و بزرگان دین پرداحته و تفاوت میان کرامات اولیا ی الهی ،اهل تصوف،عرفاو علما معلوم شده است در این راستا ،کرامت نمایی ها ونقش کرامات در هدایت و یا گمراهی خلق تبیین شد و  در نهایت دلایل انتقادات وارد بر کرامات ذکر و به آن پاسخ داده شده است و ثابت شده که کرامات در عرفان اسلامی مورد تایید شرع و عقل است ووجود حقیقی و واقعی دارد اما باید از نیرنگ ها و حقه بارزی ها جدا گردد.عنوان پایان نامه :    مطالعه و تعیین عامل دموگرافی موثر بر خرید بیمه های اختیاری و آزاد             
نام و نام خانوادگی دانشجو : اباذر جعفری نسب         نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر اسماعیل پور         رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر  وظیفه دوست               رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بارزگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
آنچه پیش رو  است تلاشی است علمی ، که نگارنده سعی  کرده است تا در راستای تکامل هر چه بیشتر صندوق بیمه ای ساز مان خویش بردارد. سازمانی به قدمت بیش از نیم قرن وبه گستردگی پوشش بیمه ای بیش ازیک سوم جمعیت کشور.اگر چه سازمان تامین اجتماعی تا پیش از این با ابزارهایی چون بازرسی کارگاهها ، ماده 66 ، ونظایر آن، عزم جدی تری در قسمت بیمه پردازان اجباری این صندوق داشت، اما اینک به یمن نگاههای جدید و مبتنی بر دانش مدیریتی وبیمه ای فعلی ، بخش مشتریان غیر اجباری نظیر بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد هم مورد توجه قرار گرفته است والبته این امر به هیچ وجه با رسالت وجودی سازمان ، یعنی حمایت از قشر محروم کارگر در تناقض نبوده ونیست. از این رو توجه به مدل رفتار این بیمه شدگان وتامل  و تحقیق در مورد عوامل موثربر فرایند تصمیم گیری منجر بیمه شدن ایشان ، تلاشی علمی در حوزه دانش بازاریابی و اندوخته ای سازمانی می طلبد  که با توجه به بضاعت موجود و به منظور جلوگیری از سطحی شدن تحقیق تنها به رتبه بندی عوامل دموگرافی  موثر بر خرید بیمه های اختیاری و آزاد در سطح شعب استان خراسان رضوی ، اکتفا گردید. لذا به کمک تحقیق میدانی و از طریق پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار   spss  و آنالیز واریانس یکطرفه با آزمون دانکن ، درجه اهمیت هر یک از این عوا مل تعیین و بر اساس نتایج تحلیلی بدست امده پیشنهاداتی در جهت رفع کانونهای ضعف سازمان و شناخت بازارهای بالقوه موجود ارائه شده است.     
              

عنوان پایان نامه :    بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر میزان فروش محصولات تولیدی صنایع غذایی آستان قدس رضوی از دیدگاه مدیران 
نام و نام خانوادگی دانشجو : الهام رجبیان                               نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت
    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر وظیفه دوست               رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر ارقامی    رتبه دانشگاهی :استاد    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
پایان نامه حاضر تحقیقی است که به منظور بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر میزان فروش محصولات تولیدی صنایع غذایی آستان قدس رضوی از دیدگاه مدیران انجام گردیده است.
در این تحقیق تاثیر عوامل شهرت مارک ، رضایت مشتری واثر بخشی پیام تبلیغاتی به عنوان مولفه های بازاریابی ویروسی بر میزان فروش مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق
مورد استفاده از نوع پیمایشی توصیفی- تخلیلی میباشد و ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر ، پرسشنامه ای شامل 20 سوال است که بر روی کلیه شرکتهای صنایع غذایی آستان قدس رضوی واقع در کشور ایران اجرا شد و سپس داده های خام با استفاده از نرم افزار        spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست امد:
1-    سه فرضیه مطرح شده پذیرفته شد .
2-    از بین سه عامل ذکر شده ، رضایت مشتری بیشترین تاثیر را بر میزان فروش دارد و  پس از آن شهرت مارک و اثر بخشی تبلیغاتی از نظر تاثیر بر میزان فروش در سطح یکسانی قرار دارد .

عنوان پایان نامه :    تاثیر اندازه شرکت بر هموار سازی سود            
نام و نام خانوادگی دانشجو : رحیم پهلوان    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری
    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر شورورزی                                    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر احمد مدرس    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
این تحقیق در زمینه تاثیر اندازه شرکت بر هموار سازی در ایران است.
در این تحقیق تعداد 360 شرکت عضو بورس ا وراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از شاخص ایکل شرکتهای دستکاری کننده سود از غیر دستکاری کننده سود جدا شده و از طریق مدل رگرسیون لجیت (logit model )تاثیراندازه شرکت بر هموار سازی سود آزموده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که رابطه مستقیم و معنی داری میان اندازه شرکت و هموار سازی سود وجود دارد . همچنین شرکتهای با اندازه بزرگ ، سود خود را نسبت به شرکتهای کوچکتر بیشتر هموار میکنند.عنوان پایان نامه :    بررسی مشکلات بازاریابی و فروش در صنعت فولاد استان خراسان شمالی وارائه راه حل های ممکن  
نام و نام خانوادگی دانشجو : طوبی دارابی                               نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت
    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انساتنی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر سهیل سرمد سعیدی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر فرح قوچانی                            رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :  پایان نامه حاضر تحقیقی که به منظور بررسی مشکلات بازاریابی و فروش در صنعت فولاد استان خراسان شمالی و ارائه راه حلهای ممکن انجام گردیده است .
تا ضمن بررسی نتایج آن راه حلهای لازم برای افزایش فروش و بازاریابی اجرا گردد .
درفصل اول مقدمه ای در مورد صنعت فولاد ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، روش تحقیق ، سابقه تحقیق ، قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی و چهارچوب نظری تحقیق آورده شده است. در فصل دوم ابتدا مطالبی در مورد آمیزه بازاریابی ، بازار ، بازاریابی ،
واسطه های بازاریابی ، فروش و تاریخچه ای از صنعت و سپس بازاریابی صنعتی ، سازمانی و مصرف کننده و واحد های اصلی مجتمع فولاد مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه آماری ، روشهای نمونه گیری انتخاب حجم نمونه ، تعیین روایی و پایایی ، تهیه پرسشنامه و روشهای آماری و مشکلات و محدودیتهای تحقیق آورده شده است.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های آماری بدست آمده از طریق پرسشنامه پرداخته شده است.
در فصل پنجم ابتدا خلاصه ای از روند تحقیق ، سپس نقد و برسی تک تک فرضیه ها و سپس پیشنهادات لازم داده شده است.

عنوان پایان نامه :    بررسی آرایه های در شعر چهار سبک خراسانی(رودکی، فرخی، عنصری، منوچهری)
نام و نام خانوادگی دانشجو : جمال حاتمی کیا                      نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : ادبیات
    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر شعبانی             رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر عباسی                   رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :  تاریخ تکوین علوم بلاغی از زمانی آغاز گردید که به آیه های قرآن توجه شد و بعد از آن بر محتوای آن افزوده شد و کتابهایی در این زمینه نوشته شده.کتاب ترجمان البلاغه از رادویانی که اشتباها آن را به فرخی نسبت  میدادند اولین کتاب فارسی بلاغی است و بعد از آن حدائق السحر از رشید الدین وطواط و سپس المجعم فی معاییر الشعار العجم از شمس قیس رازی عمده ترین و با ارزشترین اثار بلاغی است وبه جرات میتوان گفت بعد از این سه کتاب همه کتابهای دیگر شرح و بسط این سه کتاب است همچنان که در زندگینامه فرخی همه نویسندگان بعد از عروضی سمرقندی شرح حال زندگی ا و را تقلید کرده اند.رودکی شاعر ال سامان ، پدر شعر فارسی کسی که اولیین شاعر دارای شعر مدون از
او نامبرده میشود در مجموعه ی اشعارش صنایعی چون تشبیه ، مذهب کلامی ، ارسال مثل ، استعاره و کنایه فراوان دیده میشود .
فرخی و عنصری ، شاعران دربار غزنوی کسانی که در صله گرفتن و مداحی در دربار غزنوی شهره هستند در دیوان مدایحشان صنایعی چون : تشبیه ، استعاره، تایید، مدح وذم شبیه به هم ، ردالغاقیه ردالصدر علی العجز ، مذهب کلامی غلو ، اغراق، کنایه ، فراوان دیده میشود. و منوچهری این اعجوبه ی کم سال شعر فارسی ، مبدع مسمط، دارای ذهن خلاق ، معلومات فراوان از اشعار عرب وفارسی است.تمامی صنایع سه شاعر قبل را دارد و در بعضی جاها انصافا صنایع را زیباتر به کار برده است و در جوانی محسود رقیبان قرار گرفته وشاید کشته شده است. وشاید نیز به خاطر میگساری های فراوان و علاقه بیش از حد به می  در جوان سالی دار فانی را وداع کرده است


عنوان پایان نامه :    ترجمه، تحقیق، وتعلیقات کتاب المسائل فی اعمال القلوب والجوارح(مولف: ابو عبدالله مارث بن اسد محاسبی)
نام و نام خانوادگی دانشجو : طاهره توکلی            نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : عرفان
    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر عباسی            رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر سیدی       رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :ادبیات عرب
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : به نیت احیای یک اثر عرفانی از عرفای متقدم ترجمه یکی از آ ثار منسوب به حارث محاسبی ، عارف بزرگ قرن های دوم و سوم هجری را برگزیدم.در ابتدای ترجمه کتاب ( المسائل فی اعمال القلوب و الجوارح) و همچنین ترجمه بخشی از کتاب ( الرعایه لحقوق الله عزو جل) شناخت دقیقی از این استاد بزرگ عرفان نداشتم، لیکن به دلیل این که در دو کتاب مورد نظر نشانه های بسیاری از تقیه و پنهان کاری نویسنده را مشاهده کردم تصمیم گرفتم شخصیت نویسنده را نه با بیان دیگران بلکه با مطالعه دست نوشته های او بشناسم و در این مسیر از تحقیقات کتابخانه ای و نرم افزاری بهره بردم.پس از این بررسی ها و همچنین کنکاش در زندگی راویان و محدثینی که مستقیما به نقل از آنها احادیثی در کتب محاسبی ذکر شده است برایم یقین حاصل شد در زمینه انتساب کتب به شخص محاسبی و همچنین مذهب او اشتباه تاریخی بزرگی وجود دارد.
دلایل متعدد نشان میدهد این گنجینه های عظیم عرفانی در زمینه علم النفس و خود سازی توسط ائمه اطهار و بخصوص امام جواد بیان شده اند و حارث محاسبی به عنوان واسطه ، نگهبان این گنجینه بوده است. این اثار قادر است انسان تشنه حقیقت را در این قرن پر هیاهو با حیات عرفان سیراب کند

عنوان پایان نامه :    مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد اجزا و روند رشد ذرت دانه ای هیبرید
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد هاشم خورشیدی فر                             نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی
    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی دامپزشکی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر جعفر نژاد    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زراعت
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر قائمی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زراعت
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد اجزا و و روند رشد ذرت دانه ای سینگل کراس 604 در شهرستان سرخس آزمایش در اراضی هنرستان کشاورزی در سال 1385 بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. تیمارها ذشامل تاریخ های مختلف کاشت (اول تیر، 16 تیر ، 31تیر)در کرت های اصلی وتراکم کاشت(65،75،85،95هزار بوته در هکتار)درکرتهای فرعی قرار گرفتند.نتایج حاصل از تاریخ کاشت نشان داد که عملکرد دانه، وزن خشک کل گیاه، شاخص برداشت وتعداد ردیف دانه در بلال در سطح پنج درصد و وزن هزار دانه در سطح یک درصد بطور معنی دار تغییر داد.بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 16 تیر حاصل گردید.همجچنین عملکرد دانه و وزن خشک کل گیاه،در سطح یک درصد تحت تاثیر تراکم قرار گرفت.در تراکم 85 هزار بوته در هکتار بیشترین عملکرد دانه و وزن خشک کل گیاه حاصل شد.اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر وزن هزار دانه و تعداد کل دانه در بلال در سطح 5 درصد معنی دار بود.تراکم 65 هزاربوته در هکتار بیشترین وزن هزار دانه بدست آمد.بالاترین سرعت رشد محصول مربوط به تاریخ کاشت 16 تیر بود.بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که برای حصول بیشترین عملکرد دانه با توجه به شرایط آب وهوایی محل اجرای طرح،تاریخ کاشت 16 تیر و تراکم 85 هزار بوته در هکتار در تولید دانه ذرت توصیه می شود.

عنوان پایان نامه :     ارتباط میان فرصتهای سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  
نام و نام خانوادگی دانشجو : ایمان آزادوار                         نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری
    مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر احمد مدرس                 رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر شورورزی                                       رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. فرصتهای رشد، نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند وپاداشی برای سرمایه گذاران محسوب میشود.ارتقای آگاهی های حرفه ای در زمینه سرمایه گذاری همراه با توسعه فناوری ارتباطات باعث شده است که تامین کنندگان سرمایه وجوه خود را در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که امکان کسب سود در آنها بیشتر است، از این رو جریان وجوه به صورت های مختلف تحرکی پیش از پیش یافته ودر سالهای اخیر انجام سرمایه گذاری ها بشدت رشد یافته است. آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت میگردد، استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است که در جهت این امر باید عوامل موثر بر عملکرد شرکتها را شناسایی کرد استفاده به موقع و منطقی از فرصتهای سرمایه گذاری واحدهای تجاری تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد  شرکت دارد این پژوهش به طور عمده بر نقشی تاکید دارد که فرصت های سرمایه گذاری بر عملکرد ایفا می کنند . دراین تحقیق ما با توجه به معیارهای معرفی شده برای عملکرد شرکتها و فرصتهای سرمایه گذاری رابطه این دو متغیر را در حالتهای مختلف توسط روش آماری مولفه ی اصل و به کمک نرم افزاری SPSS مورد آزمون قرار داده که در نهایت مشخص شد، در تمام حالات میان فرصتهای سرمایه گذاری و عملکرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

عنوان پایان نامه :     رابطه نسبت قیمت به سود (    P/E ) با بازده سهام و ریسک کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد حسین عثمانی بجد                          نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری
    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترشورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکترمدرسی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :دکتر یدالله واقعی                                  رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
هدف اصلی از هر سرمایه گذاری کسب بازده بیشتر می باشد .سرمایه گذاران در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به عوامل مختلفی توجه می کنند.نسبت قیمت به سود ،ریسک و بازده از عواملی است که سرمایه گذاران به ان توجه می نمایند.تحقیق
حاضر  رابطه  بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام و ریسک کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد.
در این تحقیق دو فرضیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام تعدیل شده از نظر ریسک کل رابطه معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری در این تحقیق 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.شرکتهای مورد بررسی در طی دوره زمانی پنج ساله، از اول سال 1379 تا پایان سال 1383 بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند و پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه بوده است. در این تحقیق نسبت قیمت به سود بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام تعدیل شده بعنوان متغیرهای وابسته هستند. نتایج تحقیق نشان میدهد، که بین نسبت قیمت به سود با بازده سهام و بازده سهام تعدیل شده رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باید متغیر های دیگری را نیز مورد توجه قرار دهند.


عنوان پایان نامه :     بررسی تطبیقی فره ی ایزدی در آیین زرتشتی پیر در تصوف و امام در تشیع              
نام و نام خانوادگی دانشجو : رسول شفا خیبری             نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : عرفان
    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر عباسی           رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : خانم دکتر مشهور       رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
کیش زرتشت نخستین دین یکتا پرستان جهان است که تاثیر زیادی بر دنیا و بر ادیان دیگر گذاشته است.از اصول بنیادی دین زرتشت «فره ایزدی»است که به طور عام یاری گر هر انسان در جهت رسیدن به کمال بنده و به طور خاص حامی ذو پاسدار پادشاهان یزدان شناس عادل و رعیت پرور بوده است. در تصوف پیر راهگشا و راهنمای مریدان و در تشیع «امام »رهبر و کمال بخش پیروان خویش می باشد.در این رساله که شامل شش فصل می باشد «فره ایزدی»در آیین زرتشت ،پیر در تصوف،و امام در تشیع مورد بررسی قرار گرفته است.عنوان پایان نامه :    بررسی رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت روابط و ارتباط آن با وفاداری کاربران خدمات اینترنتی پر سرعت
نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین بیک                    نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : مدیریت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر سعید مرتضوی                   رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکترامیر مانیان               رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : تحقیق حاضر به بررسی سطح وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر آن میپردازد. هدف تحقیق این است که از طریق شناسایی عوامل و چگونگی نوع روابط و میزان تاثیر، زمینه را برای هر چه بیشتر استفاده از تکنولوژی ارتباطات از طریق اینترنت   ADSL  فراهم سازد. جامعه مورد مطالعه، سه شرکت عمده فعال در خدمات اینترنت پر سرعت مشهد را در بر میگیرد. نمونه آماری بر حسب روش نمونه گیری طبقه ای ، 163 نفر از مشترین این شرکت ها را تشکیل داده است. برای جمع آوری دادها از پرسشنامه بر اساس مقیاس 5 رتبه ای لیکرت استفاده شده و جهت روایی از روش محتوایی- صوری و جهت پایایی از محاسبه آلفای کرونباخ(92/0=ALPhAC ) و ضریب همبستگی آزمون مجدد (87/0=r )که موید پایا وروا بودن پرسشنامه است استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون توکی ومدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج عمده حاصل از یافته ها نشان داد که از نظر کیفیت شبکه بین شرکت های سه گانه هیچگونه تفاوتی وجود ندارد اما از نظر پشتیبانی و خدمات پس از فروش،  رفتارارتباطی فروش، کیفیت روابط و وفاداری، شرکت ندا گستر صبا از دو شرکت آسیاتک و پارس آنلاین موفق تر بوده و بهتر عمل کرده است.  


عنوان پایان نامه :     رابطه نسبت قیمت به سود (    P/E ) با بازده سهام و ریسک کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد حسین عثمانی بجد                          نام واحد:نیشابور    تاریخ دفاع :1386
رشته تحصیلی : حسابداری
    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد     گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترشورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکترمدرسی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :دکتر یدالله واقعی                                  رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
هدف اصلی از هر سرمایه گذاری کسب بازده بیشتر می باشد .سرمایه گذاران در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به عوامل مختلفی توجه می کنند.نسبت قیمت به سود ،ریسک و بازده از عواملی است که سرمایه گذاران به ان توجه می نمایند.تحقیق
حاضر  رابطه  بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام و ریسک کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق دو فرضیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام تعدیل شده از نظر ریسک کل رابطه معنی داری وجود دارد.
جامعه آماری در این تحقیق 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.شرکتهای مورد بررسی در طی دوره زمانی پنج ساله، از اول سال 1379 تا پایان سال 1383 بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند و پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه بوده است. در این تحقیق نسبت قیمت به سود بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام تعدیل شده بعنوان متغیرهای وابسته هستند. نتایج تحقیق نشان میدهد، که بین نسبت قیمت به سود با بازده سهام و بازده سهام تعدیل شده رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باید متغیر های دیگری را نیز مورد توجه قرار دهند.


عنوان پایان نامه :    ارزیابی ژنوتیپ های گندم از نظر استفاده از ذخایر ساقه برای پر کردن دانه ها تحت شرایط معمولی و تنش رطوبتی
نام و نام خانوادگی دانشجو : سعید فرهنگی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد     نیشابور        تاریخ دفاع :1386

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد       گروه آموزشی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مسعود قدسی         رتبه دانشگاهی :استادیار            رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1): دکتر حمید رضا خزاعی        رتبه دانشگاهی : استادیار       رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :        رتبه دانشگاهی :       رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
به منظور مطالعه ژنوتیپ های گندم از نظر استفاده از ذخایر ساقه برای پر کردن دانه ها تحت شرایط معمولی و تنش رطوبتی، این تحقیق با استفاده از طرح کرتهای دو بارخردشده (Split split plot) بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در طی سال زراعی 85-1384 در ایستگاه تحقیقات طرق مشهد به اجرا در‏آمد. در کرتهای اصلی(Main plots) تیمار تنش رطوبتی در دو سطح شامل1- شرایط معمولی (آبیاری کامل) و 2- تنش رطوبتی از مرحله گرده افشانی تا رسیدگی قرار گرفت. در کرتهای فرعی (Sub plots) تعداد هشت ژنوتیپ جدید گندم شامل (لاینهای شماره 9103 و 9116، 9203، 9205، 9207 و 9212، C-81-10 و رقم حساس کراس شاهی) قرارگرفت که تحمل آنها نسبت به تنش خشکی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است. درکرتهای فرعی فرعی (Sub sub plots) تیمار شرایط فتوسنتزی در دو سطح شامل 1- استفاده از فتوسنتز جاری(شرایط معمولی) و2- جلوگیری از فتوسنتز جاری (به وسیله زرد شدن برگها و اندمهای سبزینه‏ای با استفاده از مواد شیمیایی یدید پتاسیم پس از مرحله گرده افشانی و همزمان با ابتدای رشد خطی دانه ها) قرار گرفت. تنش رطوبتی بوسیله قطع آبیاری از مرحله گرده افشانی تا مرحله رسیدگی اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، طول پدانکل و وزن خشک سنبله در مرحله گرده افشانی معنی دار بود. همچنین اختلافات ژنوتیپی در مورد صفات مذکور موجود بود. ژنوتیپ 9116 دارای بالا ترین و رقم کراس شاهی دارای کمترین عملکرد دانه بود. ژنوتیپ 9103 بیشنرین تعداد دانه درسنبله وژنوتیپ C-81-10 بیشترین وزن خشک سنبله در مرحله گرده افشانی و رقم کراس شاهی بیشترین وزن هزار دانه و ارتفاع بوته را به خود اختصاص دادند. ژنوتیپ 9103 بالاترین بازدهی انتقال مجدد و درصد انتقال مجدد مواد ذخیره ای را به خود اختصاص داد. براساس نتایج بدست آمده از این آزمایش در شرایط معمولی و تنش رطوبتی به ترتیب ژنوتیپ های 9116 و9212 بالاترین عملکرد دانه در شرایط استفاده از فتوسنتز جاری را به خود اختصاص دادند. در صورتی که در شرایط معمولی و جلوگیری از فتوسنتز جاری ژنوتیپ C-81-10 و در شرایط تنش رطوبتی و جلوگیری از  فتوسنتز جاری ژنوتیپ 9116 دارای بالاترین عملکرد بود. بنابراین ژنوتیپ های 9116، 9212 وC-81-10 در شرایط متفاوت رطوبتی توانایی بالایی از نظر ذخیره مواد فتوسنتزی و انتقال مجدد آنها داشتند. همچنین روش محلول پاشی با یدید پتاسیم ساده تر و دقیق تر از روش مرسوم نمونه برداری برای برآورد سهم انتقال مجدد مواد ذخیره ای در گندم تشخیص داده شد.
واژه های کلیدی: ژنوتیپ گندم، تنش رطوبتی، انتقال مجدد مواد، محلولپاشی، یدید پتاسیم، عملکرد

عنوان پایان نامه :    ارتباط اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام مقایسه مدل سه بخشی با مدل پنج بخشی
نام و نام خانوادگی دانشجو :ایمان خاکساری
     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :87

رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:آقای مهرآذین
    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر زنده دل    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : یکی از اهداف عام حسابداری،تهیه اطلاعات سود مند برای پیش بینی رویداد های اقتصادی است.در این میان پیش بینی بازده سهام از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است،زیرا مهمترین متغییر موثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان می باشد .از این رو یافتن متغییر یا متغیر هایی جهت پیش بینی بازده سهام از موضوعات اصلی مطرح شده در متون تحقیقی حسابداری است.از سوی دیگر با توجه به این مطلب که صورت تراز نامه یا صورت سود وزیان قابلیت دستکاری کمتری دارد و همچنین با توجه به تقییراتی که توسط سازمان حسابرسی در نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با ترازنامه یا  صورت سود وزیان قابلیت دستکاری کمتری دارد و همچنین با توجه به تقییراتی که توسط سازمان حسابرسی در نحوه ارائه صورت جریان وجود نقد صورت پذیرفت؛ما اجزا اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق مدل سه بخشی و پنج بخشی را به عنوان متغیر مستقل انتخاب کردیم تا بتوانیم به بررسی ارتباط بین این اجزا با بازده سهام ( متغیر وابسته) پرداخته و ببینیم آیا می شود از این اجزا جهت پیش بینی بازده سهام استفاده کرد یا خیر.  این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای سوال زیر می باشد:
آیا اجزای اصلی مدل پنج بخشی صورت جریان , وجوه نقد نسبت به اجزای مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد ارتباط معنی دار تری با بازده سهام دارند؟ برای پاسخ به سوال فوق یازده فرضیه تدوین گردید. در این تحقیق اطلاعات لازم برای 117 شرکت واجد شرایط در یک دوره پنج ساله (1381 تا 1385) توسط بسته های نرم افزاری موجود در بازار و مراجعه به بورس اوراق بهادار گردآوری شده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روهای آماری مبتنی بر رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ها بیانگر این مطلب است که, هیچ کدام از فرضیه ها تائید نگردید و رابطه معنی داری بین اجزاء اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق مدل سه بخشی و پنج بخشی با بازده سهام مشاهده نشد.عنوان پایان نامه :    محبوبان خداوند در عرفان اسلامی
نام و نام خانوادگی دانشجو :نسرین حسینی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : عرفان اسلامی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر قنبری
    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر چوگانیان    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
هدف در این پژوهش،بررسی ویژگی های محبوبان خداوند در عرفان اسلامی بوده است محبوبان خداوند شامل هشت گروه که به ترتیب عبارتند از: محسنین،متقین،صابرین،متوکلینبر خدا،توابین،مطهرین،منطهرین،مقسطین، و قنال کنندگان در راه حق می باشند.بعضی از این گروه ها علاوه بر این که محبوبخداوند هستند از معیت و همراهی خداوند نیز برخوردارند وسر معیت حق تعالی با ایشان ،اطاعت آنان از او امر حق تعالی میباشد.محبوبان خداوند،معرفت قلبی حاصل از تزکیه ی نفس کسب نموده وبه سر منزل مقصود و مقام قرب الهی راه یافته اند. این معرفت به محبت و عشق به خداوند و آفریده های او ،عبادت عاشقانه ی آنان و تبعیت از پیامبر اکرم(ص)و امامان معصوم (ع) منتهی شده است .محبوبان  در حقیقت دارای شخصیت واحدی می باشند و این ناشی از رویه ی زندگ توحیدی در جهان هستی می باشد0
هدف این رساله بر سه محور استوار است :
1- بررسی  ومعرفت واژه محبت و عشق و واژه های مرتبط با آن در لغت و اصطلاح صوفیه و عرفا
2-بررسی پیوند بین محبت الهی با معرفت و شناخت خداوند،پیوند محبت با تبعیت پیامبر اکرم (ص) واهل بیت پاک ایشان
3-معرفی محبوبان خداوند در قرآن کریم و ویژگی های آنان
شیوه ی کار تحلیلی  از نوع بررسی متون عرفانی در موضوعات یاد شده است وگرد آوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
رمز محبوبیت محبوبان ،الگو گرفتن ایشان از قرآن کریم  و پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت  ایشان (ع) است .بین معرفت و محبت پیوند عمیقی وجود دارد هر چه قدر معرفت انسان  نسبت به خداوند  بیشتر باشد محبتش نسبت به وی افزایش میابد بنابراین محبوب ترین افراد نزد خدا وندپیامبران و انبیا  الهی  هستند.عنوان پایان نامه :    تحلیل تشبیهات و استعارات در شاهنامه ی فردوسی
نام و نام خانوادگی دانشجو :زهرا معقول     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی :ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر نوروز
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر نقوی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
هدف در این پژوهش بررسی تصویرهای محسوس در شاهنامه  بوده و کوشش شده تصاویر محسوساتی که جنبه ی تشبیهی یا استعاری دارند ، نشان داده شئد وبیان گردد استاد دانای توس ، چگونه جزئیات تصاویر را بر جسته ساخته  و چه سان به ذهنیات خود ، شکل محسوس ومملوس می بخشیده است . رنگ آمیزی های شاعرانه  ی وی ،استاد ذا از لحاظ قدرت و صف  آوردن تشبیه و استعارات لطیف ،در وصف رنگ آمیزی های شاعرانه  ی وی ، استاد را از لحاظ قدرت وصف و آوردن تشبیه و استعارات لطیف ،در صف اول شاعران ایران قرار می دهد و نشان می دهد که دانای توس ،علاوه بر حماسه پردازی توانا ،نقاش چیره دست شاعری یگانه در افرینش تشبیه های دلنشین می باشد . رنگ ها تیز در تصاویر شاهنامه ،قابل توجه بوده و نقش بارزی در خلق صور خیال و.توصیفات این اثری هنری دارد.
رساله در دو بخش تنظیم شده : بخش اول شامل حکایاتی از زندگی فردوسی و شاهنامه و مقدمات علوم بلاغی می گردد و بخش دوم شامل بررسی زیبایی های کلام شاعر در قلمرو تشبیه و استعاره و مجاز  ورنگ در شاهنامه می شود.
روش هایی اجرایی شامل مطالعه ی آثار برجسته ی بلاغی در مرحله ی اول و سپس مطالعه ی شاهنامه ی فردوسی و استخراج شواهدی جهت نقد و بررسی و سپس تنظیم و نگارش و سپس تنظیم ونگارش آن ها می گردد.

عنوان پایان نامه :    ضرب المثل ها و باور های عامیانه در دیوان خاقانی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهین میرزابیاتی    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی :زبان و ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر اکبر شعبانی
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم دکتر فخر اسلام    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : این پایان نامه، تحت عنوان« ضرب المثل ها و باور های عامیانه در دیوان خاقانی» ،شامل 6 بخش و 14 فصل،به همراه فهرست مطالب ،کتابنامه و فهرست آیات در378صفحه و در2 جلد تنظیم شده است.شیوه این پژوهش کتابخانه ای،و بخش های ارائه شده در آن به اختصار شامل مطالب زیر می باشد:
در بخش اول: اشاره ای گذرا به زندگی خاقانی و آثار و احوال او شده است.
 بخش دوم: تحت عنوان ضرب المثل چیست؟که شامل 7 فصل می باشد به بررسی چگونگی گردآوری امثال و حکم و منشا واسلوب و روش های ورود آنان پرداخته شده است.
بخش سوم: ضرب المثل هایی که در دیوان خاقانی وجود داشته ذکر گردیده و بخش چهارم:در رابطه با باور عامیانه چیست؟ که در5 فصل اختصاص گرفته آنها را از لحاظ ماهیت و فلسفه پیدایش و تاثیر بر باور عوام ،مورد ارزیابی قرار داده ایم.
و اما در بخش پنجم: باورهای عامیانه ای که در دیوان خاقانی بوده عنوان شده اند.
بخش ششم: ضمائم، می باشد که در آن قسمت ،آیه های موجود در متن آورده شده اند.

عنوان پایان نامه :    نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی
نام و نام خانوادگی دانشجو : معصومه رودی     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی :ادبیات فارسی     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر ستودیان
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم دکتر مشهور    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
در این پایان نامه مناجات هادر شعر های پنج تن از شاعران سبک عراقی مورد بررسی قرار گرفت علت انتخاب سبک عراقی به دلیل لطافت و جنبه های غنایی بالای شعر این دوره است. در بین شاعران متععدد سبک عراقی نظامی،عطار،مولوی سعدی و حافظ به اذعان غالب منتقدان مقامی والاتر و بالاتر از دیگران دارند.
این پایان نامه در چهار بخش تنظیم شده است . در بخش اول کلیاتی درباره نیایش . معنای لغوی و اصطلاحی آن و معادل و مترادف های دیگر آن بیان شده است. در بخش دوم سعی کرده ایم انواع یا شیوه های  مناجات در دین اسلام بپردازیم
. بخش سوم به نوع ادبی مناجات در ادبیات فارسی دری به طور کلی و در شعر سبک عراقی به طور جزئی پرداخته ایم .شیوه ها و محتواهای عمده مناجات در این نوع تقسیم بندی  شده و اشکال آن استخراج شده است .بخش چهارم به بررسی جزئی و موشکافانه انواع نیایش در شعر شاعران این دورهاختصاص یافته است . شعران برگزیده به ترتیب تاریخی هر کدام یک قسمت را به خود اختصاص داده اند.عنوان پایان نامه :    نقش اقلام تعهدی و نقدی سود در پیش بینی بازده و سود تقسیمی هر سهم
نام و نام خانوادگی دانشجو : نرگس بیجاری    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی :حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر مهر آذین
    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :دکتر مسیح آبادی     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
حسابداری و گزارشگری مالی به عوان یک سیستم اطلاعاتی وظیفه برآوردن نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی به ویژه سهامداران و اعتبار دهندگان را بر عهده دارد بنابراین در رویکرد استفاده کنندگان مهمترین هدف حسابداری تامین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. توان ارائه اطلاعات مفید برای تسهیل فرایند تصمیم گیری آنان در مورد وضعیت های آینده را اصطلاحا توان پیش بینی اطلاعات حسابداری می نامند. از آنجا که حسابداری به نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان توجه دارد ارائه سود حسابداری جهت سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت و نیز پیش بینی سود آوری و جریانهای نقدی عملیاتی شرکت اهمیت ویژه ای می یابد. از این رو شناخت نقش و ویژگیهای سود حسابداری و اجزای آن برای پیش بینی سود آوری آتی یک شرکت از موضوعات اصلی مطرح شده در تئوری های حسابداری و متون تحقیقی حسابداری است نظر سنجی های مختلف از سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی نشان که اگر چه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد برای تحلیل سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد اما اطلاعات سود آوری مبتنی بر حسابداری تعهدی در کل نسبت به گردش وجوه نقد برتری دارد.

عنوان پایان نامه :    فرهنگ لغات و اصطلاحت جهانگشای جوینی
نام و نام خانوادگی دانشجو : نفیسه تقوی زاده فروتن     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : ادبیات فارسی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر عباسی
    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :خانم دکتر مشهور     رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
این پژوهش تحت عنوان فرهنگ لغات و اصطلاحات  جهانگشای جوینی شامل 4 بخش در مجموع 7 فصل به همراه فهرست مطالب ،کتابنامه،و ضمائم در 623 صفحه تنظیم شده است.شیوه پژوهش کتاب خانه ای بوده و بخش های ارائه شده در آن به اختصار شامل مطالب ذیل می باشد.بخش اول:پیشینه مغولان سیر قدرت گیری چنگیز و قوانین و خصوصیات دول خوارزمشاهی سیاست امپراطوران مغول وپیشروی آنان در ایران مرگ چنگیز و جانشینانش بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی ادبی توسعه علوم تاریخ نگاری زبان فارسی تاثیر ایرانیان بر مغولان خاندان جوینی خدمات ادبی و فرهنگی آنان و تاریخ جهانگشا
بخش دوم:فرهنگ لغات و اصطلاحات فهرست کسان جای ها مذاهب،قبایل فرقه ها و فهرست لغات دیوانی بخش سوم ترجمه آیات احادیث اشعار و نمونه متون عربی و بخش چهارم ضمائم و کتاب نامه. 


عنوان پایان نامه :    عرفان عملی از منظر امام خمینی (ره )
نام و نام خانوادگی دانشجو : سید مجتبی موسوی راد         نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : عرفان اسلامی    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر محی الدین قنبری
استاد مشاور : دکتر داوود چوگانیان     رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) :    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
عرفان از گرایش های معنوی انسان است که همواره او را به سوی تعمق و تفکر متمایل کرده تا به بی نهایت ترقی کرده و به مقام انسان کامل که موجودی خدا گونه است نایل آید . این رساله با انتخاب موضوع عرفان عملی از منظر امام خمینی (ره) سعی دارد تا نظرات و دیدگاههای خاص امام را درباره عرفان و به ویژه عرفان عملی و تاثیر ان در زندگی شخصی ایشان ، جامعه و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهد .
امام خمینی طالب عرفانی بود که از منبع وحی و رسالت و امامت نشاءت  گرفته و از انحرافات و بدعت های راه یافته به مسائل عرفانی به دور باشد .امام خمینی بر ترویج علوم معنوی از قبیل علم اخلاق ، تهذیب نفس و سیر سلوک الی الله تاکید داشتند
روش تهذیب اخلاقی امام مبتنی بر عرفان و حبّ الهی و متاثر از تقیّد و تعبّد ایشان به شریعت و احکام الهی بوده و مهمترین شیوه امام در تهذیب نفس و سیر و سلوک «مخالفت با نفس و عمل به ضد » بوده است . امام در جریان سیر و سلوک علاوه بر بیان مراحل طی طریق الی الله ، موانع و حجاب هایی را نیز بر می شمرند و همواره سالک  را نسبت به آن ها متوجه می سازند . آنچه عرفان امام را از سایر عرفا ویژه و خاص نمود این نکته بود که ایشان دایره ارشاد عرفانی را توسعه بخشید و در بعضی موارد آن را عمومی کرد و آموخته های عرفانی خود را در جامعه پیاده نمود .
ایشان حقایق عرفانی را با واقعیت های اجتماعی و سیاسی تلفیق نمود و مردم و به ویژه جوانان با الگو گرفتن از ایشان دارای روحیه معنوی و ویژگی های عرفانی شد
عنوان پایان نامه :    حیات طیبه در عرفان اسلامی
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی رضا حاجتمند        نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : عرفان اسلامی             مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: فرزاد عباسی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر محی الدین قنبری    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
یکی از شاخصه های حیات ، حرکت است ، عالم هستی همه اش در حرکت است .پس عالم دارای حیات است . هر چیز که بهره ای از حیات دارد به همان اندازه دارای شعور بوده و به همان نسبت طوعاً و کرهاً در تسبیح است ، آدمی با آگاهی و اختیاری که دارد می تواند مسیری از مراتب حیات را بر گزیند . تقریباً تمامی فلاسفه و عرفای اسلامی با این بیان قرآن کریم که خداوند حیّ مطلق و حق مبین است هم عقیده اند ؛ از این نظر ما سِوی الله وجودی اعتباری و عرضی دارد و هر چه در عالم موج می زند آفتاب خورشید اوست .
از دیدگاه قرآنی خداوند ، علت یا صادر نیست بلکه او خالق و مُنشِِئ است . تلاش مومن در انجام اعمال صالح ، رعایت تقوا ، ورع ، زهد ، صبر و ... موهبتی الهی را در پی دارد که فوق پاداش اوست و آن علم و معرفت و حکمت است .معرفتی که سالک را از مرگ به حیات مبعوٍ می گرداند ، حیاتی دل چسب و گوارا که از همین دنیا آغاز و تا جوار محبوب ادامه می یابد . مومن به تناسب علم ومعرفت و عملش از نور حیات بهره مند می گردد .
آدمی اگر به خدا ، دنیا ، عقبی و خودش معرفت پیدا نماید و هدف از آفرینش را بشناسد ، عالمانه از روی ایمان و اخلاص اعمال صالحی انجام خواهد داد که خداوند به گل روی ایمان و اخلاصش آن اعمال صالح را مرکب صعودش به سوی حیات طیبه قرار می دهد ؛ حیات طیبه ای که از قناعت جدا نیست و قناعتی که زاییده ی علم و معرفت و حتی زمینه ساز آن است و موجب زهد و رضایتمندی عبد و معبود می گردد ، قناعتی که به هیچ وجه رخوت وسستی ، عزلت و ریاضت ، به همراه نداشته و با نشاط ظاهر یو باطنی و استفاده از تمتعات دنیوی سالک مخالف نیست . غنای قلب و زهد نیز به معنای ترک دنیا نیست چرا که دنیا و لذات آن نعمات و آیات الهی محسوب می شود و از نشانه های کفر ندیدن آیات الهی است.
خداوند را اولیائی قرآن گونه است که مانند باران نرم بهاری فرح بخش و روح افزایند،مومن چون در کنار اولیاء الهی قرار گیرد و دعوت های  حیات بخش ایشان را استجابت نماید با یافتن نوری ویژه به نشاط و بالندگی و زندگی تازه ای رهنمون خواهد شد. زمین دل مومن چون شخم دیده باشد و از باران معرفت اولیا بهره مند گردد دانه های محبت و معرفتش جوانه  خواهد زد و سالک  ومومن را به سبزینگی  و سرخ فامی خواهد رسانید.
بنابراین طریقت همان ولایت است و شریعت ذوب و ممزوج در ولایت می باشد و اساس ولایت محبت است که با محبت تبعیت ایجاد می شود و در پی آن فلاح و حقیقت و حیات طیبه است.
عنوان پایان نامه :    زیبایی شناختی نثر تاریخ بیهقی
نام و نام خانوادگی دانشجو : حامد گلچوبیان      نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی          مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر اکبر شعبانی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر فرزاد عباسی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :  زیبایی شناختی نثر این اثر ارزشمند از دیدگاه های مختلف ، قابل بررسی است . ما در این رساله قصد آن نداریم که زیبایی شناختی را از نظر گاه تشبیه ، استعاره ، مجاز ، حصر و قصر و.. بررسی نماییم ؛ بلکه بر آنیم این مقوله را از منظر موسیقی در هماهنگی واژه و هجا و واج و ارتباط لحن با فراز و فرود های کلامی و در به رخ کشیدن توانایی زبان فارسی در واژگان بکر و در انعطاف پذیری های بی بدیل ارکان جمله ، بر خواننده عرضه نماییم . آنگاه بر زیبایی کلام شاعرانه بیهقی و وصف هایی که تمام و واژه را به خدمت مقصود گرفته اند ، نقبی زنیم و ارتباط زیبایی با آکارئیسم را به بحث بکشانیم و سر انجام از عشق بازی زیبایی واژگان در نثر بیهقی عبرت برگیریم و به پای خیزیم از برای نفس کشیدن واژگان دستمالی شده و نجات از پژمردگی و بازستاندن زیبایی بر باد رفته آنان .

عنوان پایان نامه :    بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده از اهرم مالی
نام و نام خانوادگی دانشجو : سید علی علوی         نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: محمد حسین ودیعی نوقابی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : محمد رضا شورورزی    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : رابطه بین حسابداری و اهرم مالی یکی از موضوعات مهم حوزه حسابداری و امور مالی است . کشف رابطه بین این متغیر ها و اهرم مالی و تاثیر انها بر اهرم مالی و نحوه تامین مالی در تصمیم گیری مدیران، در رسیدن به هدف اصلی شرکت ها دارای اهمیت زیادی می باشد . مدیران با انتخاب ترکیبی مناسب ار منابع مختلف تامین مالی سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت دارند . بدهی یکی از منابع تامین مالی مهم برای شرکت ها می باشد و افزایش در استفاده از بدهی یکی از راه های رسیدن به این هدف است . تامین ملی از طریق بدهی برای شرکت ها از مزایا و معایب خاصی بر خوردار ست ، بنابراین پاسخ به این سولات که شرکت ها به چه میزان باید از بدهی استفاده کنند ؟ آیا معیار مشخصی برای استفاده از بدهی وجود دارد ؟ نیازمند بررسی و تحلیل زیاد توسط مدیران واحدهای تجاری است . در برخی از کشور های توسعه یافته به علت وجود بازار کارآ نسبت های اهرمی در صنایع و شرایط مختلف وجود دارد . لذا تصمیم گیری برای مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تا انداز ای آسان می باشد . ولی در کشور ایران به علت عدم وجود بازار کارآ تصمیم گیری برای این گروه ها به خصوص مدیران ، نیاز به دقت و حساسیت ویژ ه ای دارد . به همین لحاظ در این تحقیق به بررسی بعضی از مهم ترین عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق باهادار تهران در قلمرو زمانی 1379الی 1385 پرداخته شده است . نمونه مورد بررسی شامل 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند . متغیرهای به کار رفته در این تحقیق شامل اندازه شرکت ، دارای های ثابت مشهود ، درصد پرداخت سود سهام ، سود آوری ، ریسک تجاری ، فرصت های سرمایه گذاری ، اهرم عملیاتی و قیمت سهام به عنوان متغیر های مستقل و اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته می باشند . از آزمون فرضیه های تحقیق این نتیجه به دست آمد که بین متغیر های مستقل : اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی با اهرم مالی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد و بین متغیر های مستقل : دارائیهای ثابت مشهود ، سود آوری ، فرصت هایسرمایه گذاری ، درصد پرداخت سود سهام و قیمت سهام با اهرم مالی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد .
عنوان پایان نامه :    کیفیت گزارشگری مالی ، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه
نام و نام خانوادگی دانشجو : سید محمد طالبیان                نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری       مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر محمد عرب مازار
    رتبه دانشگاهی :دانشیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر حسین علی نیرومند    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :آمار
چکیده پایان نامه :
هدف از تحقیق حاضر ، بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . در این تحقیق از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای سنجش کیفیت گزارش گری مالی و ریسک استفاده شده است .قلمرو زمانی مربوط به سالهای 1380دتا 1384 بوده است ولی در راستای آزمون فرضیات تحقیق از دادهای مربوط به سال های 1379 و 1385 تیز استفاده شده است . جمعا آزمون رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته از تحلیل همبستگی و جهت معنا داری مدل های مطروحه درتحقیق از آزمون فیشر استفاده گردید . جهت آزمون فرضیه های آماری از همگنی واریانس ، نرمال بودن و استقلال مانده ها استفاده شد . در این تحقیق ابتدا تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت و سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخ اختیاری و غیر اختیاری ( ذاتی ) ، تاثیر کیفیت هر یک از این دو جزء بر هزینه سرمایه مورد آزمون قرار گرفت .
نتایج آزمون این تحقیق بر فرضیات در سطح اطمینان 95 درصد دلالت دارد . نتایج این تحقیق نشان داد که :
اولا هزینه سرمایه (هزینه بدهی حقوق صاحبان سهام ) شرکت های با کیفیت لقلام تعهدی پایین از هزینه سرایه شرکت های با کیفیت افلام بال ، بیشتر است .
ثانیا تاثیر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه بیشتر از تاثیر کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری (ذاتی ) بر هزینه سرمایه شرکت ها است .


عنوان پایان نامه :    مقایسه ارتباط سود خالص و سود جامع با بازده سهام و قیمت سهام
نام و نام خانوادگی دانشجو : محسن رضایی پور        نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ابولقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : حمید رضا صالحی    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی بازده سهام و قیمت سهام است ، در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که کدامیک از سود های اندازه گیری شده بر مبنای سود خالص یا سود جامع بازده سهام و قیمت سهام را بهتر پیش بینی می کند .
روش این تحقیق قیاسی – استقرایی از نوع تحقیقات همبستگی مقطعی می باشد که با استفاده از اطلاعات واقعی و از طریق آمار های زآزمون به اثبات فرضیه ها پرداخته شده است .
از لحاظ آماری در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده لست . از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است .
و از آمار استنباطی با هدف انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباطها وجود دارد ، استفاد هده است .
قلمرو تحقیق در بر گیرنده شرکت های فعال در بورس تهران می باشد که طی سالهای 1385-1380 در بورس حضور داشته اند .
نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود خالص برای ارزیابی قیمت سهام بر سود جامع برتری دارد .عنوان پایان نامه :    عرفان سیاسی یهود
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد بهزاد کرمانی            نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : عرفان اسلامی        مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فرزاد عباسی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر محی الدین قنبری    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
تحقیق حاضر به دنبال بررسی چگونگی پیوند یافتگی عرفان و سیاست در آیین یهود است و نیز اینکه این تعامل در طول تاریخ ، سازنده بوده است یا مخرب .
به طور کلی سنت عرفانی یهود را می توان به سه نحله «مرکابا » ، « کابالا »و «حسیدیسم» تقسیم نمود که در نگاهی دیگر چنانچه کابال ر سنت اصلی عرفان یهود بدانیم « مرکابا » مرحله مقدم و «حسیدیسم » مرحله موخر آن می باشد و همه این تعالیم ریشه در متون مقدس و تعالیم آسمانی دارد ، هر چند دچار لغزش های نه چندان کوچک نیز شده است .
از جمله حوزه های سیاسی که عرفان یهود بدان ورود کرده و موثر گردیده است ، پدیده «فراماسونری » و نحوه تشکیل و ادامه حیات آن است ، که گوشه ای از عرفان سیاسی یهود را رقم می زند ، بخصوص نقش تقبلی آن با تعالیم اصیل اسلامی و حرکت خزنده و مرموزانه آن ، بسیار جلب توجه می نماید .
نیز  از دیگر حوزه های سیاسی تحت تاثیر عرفان یهود ، می توان به موضوع «آخرالزمان و آرمان مسیحائی » اشاره نمود که زاویه ای دیگر از عرفان سیاسی یهود را نمایان می سازد که این عرصه
نیز در یهود بسان دیگر ادیان ، دچار لغزش های فاحشی گردیده است ،  از جمله بحث ÷« مسیح های دروغین » و پدیده عرفانی سیاسی متاثر از آن یعنی « ارتداد رازگونه » که خود نوعی نفاق با قداست به ظاهر بسیار بالاست و البته یکی از اهداف سیاسی عرفانی مطابق با آرمان های یهود می باشد .
حتی می توان مدعی شد «صهیونیسم» نیز یک پدیده عرفانی – سیاسی است تا یه پدیده سیاسی محض و کشف قرائن این مدعا چندان مشکل نیست .

عنوان پایان نامه :    عرفان عملی در نهج البلاغه با تکیه بر کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی
نام و نام خانوادگی دانشجو : احمد افرازه        نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : عرفان تحصیلی             مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فرزاد عباسی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : محی الین قنبری    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :عرفان اسلامی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
عرفان عملی عبارت است از گام نهادن به یک سیر و سلوک طولانی از ظواهر جهان هستی به بواطن آن و نیز طریق رسیدن از مجاز به حقیقت هستی است . کتاب گران سنگ نهج البلاغه یکی از کتاب های دسته اول و در برگیرنده تمام مفاهیم عرفان عملی است به طوری که سرتاسر خطب و حکم و نامه های آن مشحون از مباحث عرفان عملی و حاصل تراوشات ذهنی و فکری اعرف العرفا حضرت علی (ع) ـن هم به کمال و تمام می باشد . به گونه ای که حضرت علی (ع) در هیچ جای سخنان خود از القای این مفاهیم به مخاطب دریغ نورزیده است و عظمت آن به قدری است که پرداختن بیش از پیش به
آ« سیر و سلوک ال الله را برای اهل ایمان هموارتر می سازد و از سوی دیگر کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه که توسط نظر عزالدین محمود کاشانی از عرفای مشهور قرن 7و8 هجری به رشته تحریر در آمده و هم به بیان و توصیف مراحل عرفان نظری و عملی پرداخته است که شباهت تنگاتنگی با مباحث نهج البلاغه دارد . لذا در این پایان نامه تا حد امکان سعی شده است که در سایه بهره وری از شیوه کتابخانه ای و نیز فیش بر داری در طی مراحل متنوع از شرح و ترجمه های مختلف نهج البلاغه و نرم افزارهای گوناگون فناوری اطلاعات در مقام توصیف و تحلیل ، مفاهیم عرفان عملی در نهج البلاغه با تکیه بر کتاب نفیس مصباحح الهدایه می پردازد و فصل دوم شامل ده بخش است که تمام مباحث عرفانی به همان سبک مصباح الهدایه می پردازد و فصل دوم شامل ده بخش است که تمام مباحث عرفانی به همان سبک مصباح الهدایه یعنی به همان ترتیب اعتقادات ، علوم ، معارف اصطلاحات مستحسنات، آداب ، اعمال ، اخلاق ، مقامات و احوال مورد بررسی واقع شده است .
عنوان پایان نامه :    ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی با سود آوری
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد علی پور                    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری                 مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی     رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : علیرضا مهر آذین    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
مدیریت سرمایه در گردش شامل تصمیماتی در مورد میزان و ترکیب دارایی های جاری و تصمیمات سرمایه گذاری این دارایی ها می باشد ، اجزای مختلف سرمایه در گردش یعنی (حساب های پرداختی ، حساب های در یافتی و موجودی کالا ) می باشد ، مه این اجزا را می توان به منظور حداکثر کردن سود یا برای افزایش رشد شرکت  به روش های مختلفی اداره کرد از جمله معیار های مورد استفاده برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش موثر " چرخه تبدیل وجه نقد " است ، هرچه مدیریت سرمایه در گردش موثر و کارآمد باشد ، چرخه تبدیل وجه نقد کاهش و در نتیجه عملکرد شرکت بهبود می یابد . هدف این تحقیق موارد ذیل می باشد :
بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد که معیار ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش موثر است و سود آوری و بررسی تاثیر اجزای مختلف چرخه تبدیل وجه نقد بر سود آوری شرکت ها .
در این تحقیق داده های لازم برای 1654 سال شرکت واجد شرایط در یک دوره شش ساله (1380 تا 1385) توسط بسته های نرم افزاری موجود در بازار و مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران گرد آوری شده است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون از نرم افزار MINITAB و EVIEWES و SPSS استفاده شد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که :
1- بین دوره وصول حسابهای دریافتی و سود آوری د رفرضیه اول رابطه معنی داری و معکوسی وجود دارد .
2- بین دوره گردش موجودی کالا و سود آوری در فرضیه دوم رابطه معنی داریو معکوسی دارد .
3- بین دوره پرداخت حسابهای پرداختی و سود آوری در فرضیه سوم رابطه معنی داریو معکوسی وجود دارد.
4- بین چرخه تبدیل نقد و سود آوری در فرضیه چهارم رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد .
در نهایت می توان نتیجه گرفت که مدیریت سرمایه بر سود آوری شرکت ها تاثیر زیادی دارد و مدیران می توانند با کاهش حساب های دریافتنی و موجودی کالا ، برای سهام داران ایجاد ارزش بکنند و مدیران باید به دنبال روش هایی باشند که از طریق آنها با اعمال مدیریت صحیح بر سود آوری شرکت ها تاثیر گذار باشند.

عنوان پایان نامه :    مقایسه ی اندیشه های فردوسی و بیهقی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مهدی گنجعلی                    نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی          مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر پروین دخت مشهور    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر اکبر شعبانی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
این پایان نامه در شش بخش تنظیم گردیده است . در بخش اول به معرفی دوره سامانیان پرداخته شده و اوضاع سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی و ادبی در دوره ی حکومت این خاندان ایرانی که علاقه مند به زبان فارسی و آداب و رسوم و سنت های کهن ایران باستان بوده و عرق ملی نیز داشتند مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم نیز اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ادبی دوره ی غزنویان بررسی شده است . در بخش سوم سعی شده تا حکیم ابولقاسم فردوسی به طور کامل معرفی گردد و به آراء و اندیشه های او و عوامل موثر بر آن پرداخته شود . در بخش چهارم نیز به بیهقی و دوران زندگی و اندیشه های او و عوامل موثر بر آن اشاره شده است .
بخش پنجم و ششم پایان نامه به مقایسه فردوسی و بیهقی از جنبه های اثر ، شخصیت و اندیشه ها اختصاص یافته و باهت ها و تفاوت های این دو بزرگ مرد تاریخ و ادب ایران مورد بررسی قرار گرفته است . هدف پایان نامه اثبات شباهت اندیشه ی فردوسی و بیهقی بوده و سعی شده تا مشابهت اندیشه ی بیهقی در برخی زمینه ها به آراء فردوسی حکیم تبیین گردد. روش اجرا به صورت فیش برداری از منابع معتبر در کتابخانه های شهرستان نیشابور و مشهد مقدس و در برخی موارد تهران بوده و از حدود دویست و نود منبع استفاده شده و نتیجه ی بدست آمده آن است که اندیشه ی بیهقی در برخی زمینه ها همچون خرد گرایی – مکانات عمل - تقدیر – بی اعتباری جهان – اندیشه های قرآنی و اخلاقی و ....به آراءفردوسی حکیم شباهت دارد .

عنوان پایان نامه :    رابطه بین نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم با بازده سهام
نام و نام خانوادگی دانشجو : داوود صالح فر                 نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: محمد رضا شورورزی    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : ابوالقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
موضوع اصلی این تحقیق ، بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه میان نسبت های قیمت به سود هر سهم -----و ارزش دفتری به بازار هر سهم P با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد . از این رو ، نسبت های قیمت به سود هر سهم – و ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم ---- به عنوان متغیر های مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد . ایده فرضیه های ارائه شده آن است که ، میان نسبت های مالی مطرح شده و بازده سهام رابطه مستقیم معنی اری وجود دارد . در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1380 تا 1385 جمع آوری شد .
نتایج به دست آمده ، نشان دهنده رابطه مستقیم معنی داری میان نسبت های قیمت به سود هر سهم –و از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم – با بازده سهام بود و همچنین ، نسبت قیمت به سود هر سهم بهتر از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم ----- ، بازده سهام را پیش بینی می کند .
عنوان پایان نامه :    رابطه بین اقلام تعهدی ، جریان های نقدی و خطای پیش بینی سود بر مبنای مدل های اجزای سود های ترکیبی و خطی ساده
نام و نام خانوادگی دانشجو : ریحانه عنایتی طائبی               نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: محمد حسین ودیعی نوقابی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : علی رضا مهر آذین    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
در تحقیق حاضر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با خطای پیش بینی سود بر مبنای اجزای سود های ترکیبی و مدل خطی ساده مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه  به اینکه از جمله مهم ترین اطلاعات شرکت ها ، اطلاعات مربوط به سود و جریان های نقدی است ، سود آوری یک شرکت از مهم ترین معیار های ارزیابی شرکت ها به شمار می رود . اگر چه سود های گزارش شده شرکت مربوط به رویداد های گذشته است ولی با مطالعه آنها می توان به ارزیابی رونند فعالیت شرکت و چگونگی تداوم آن در آینده پرداخت . سرمایه گذاران برای ارزیابی سود آتی و دور نمای جریان نقدی شرکت که از طریق سود سهام و افزایش قیمت سهام عاید آنها خواهد شد ، بر اطلاعات سود گزارش شده اتکا می ورزند . بنا براین ، اگر بتوان عناصر سود گزارش شده را به شکل کامل و صحیح ارائه کرد ، استفاده کنندگان صورت های مالی را در  تعیین اینکه انتظار استمرار کدام اقلام وجود دارد یاری خواهد داد . از این رو بخش زیادی از پژوهش ها به پیش بینی سود حسابداری اختصاص یافته است . این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر می باشد :
 1) کدامیک از دو مدل خطی ساده و مدل اجزای سود های ترکیبیب برای پیش بینی بهتر است .
2) در مدل مناسب تر ؛ کدامیک از اجزای سود در پیش بینی سود آتی موثر تر است و خطای پیش بینی را کاهش می دهد .
این مطلب که چه نوع اطلاعاتی در راستای کمک به استفاده کنندگان جهت پیش بینی سود مورد نیاز است از نتایج مورد انتظار این تحقیق به شمار می رود .
در این تحقیق برای پاسخ به سولات فوق سه فرضیه به شرح زیر مطرح شده است :
1) خطای پیش بینی سود های آتی بر اساس مدل اجزای سود های ترکیبی نسبت به مدل پیش بینی خطی ساده کمتر است .
2) بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی سال قبل رابطه معنی داری وجود دارد .
3) بین خطای پیش بینی سود و جریان های نقدی سال قبل راابطه معنی داری وجود دارد .
برای آزمون فرضی های یاد شده ، تعداد 110 شرکت در طی 8 سال به عنوان نمونه اماری انتخاب گردید ، و پس از آزمون فرضی ها هر سه فرضیه تایید شدند .
از یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از مدل اجزای سود های ترکیبی و استفاده از جزء  اقلام تعهدی ، خطای پیش بینی سود را کاه می دهد.

عنوان پایان نامه :    بررسی اثر تراکم های مختلف و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد کریمی فرزقی                نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : زراعت    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی   
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حمید رضا خزاعی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : علیرضا قائمی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
گلرنگ ( Carthamus tinctorious l. ) محصول نواحی گرم و معتدل است ولی با انتخاب و اصلاح نژاد سطح زیر کشت آن گسترش زیادی یافته است . این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تراکم  و تاریخ کاشت بر رشد و نمو ، عملکرد ، اجزاء عملکرد و درصد روغن گلرنگ ، رقم بی خار واریته IL-111 در سال زراعی 86-85 در تربت حیدریه انجام شد . آزمامیش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گردید که درآن تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی (15 فروردین ، 15 اردیبهشت ، 15 خرداد ) و تراکم به عنوان سطوح فاکتور فرعی ( 30، 40 ، 50، 60بوته در متر مربع ) در نظر گرفته شدند . در این آزمایش اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجراء عملکرد معنی دار بود و تاخیر در تاریخ کاشت باعث کاهش عملکرد شد . نتایج نشان داد که تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکردر عمدتا از طریق تاثیر بر روی تعداد طبق در متر مربع و تعدا دانه در طبق اعمال شده است . تاریخ کاشت زود تر باعث افزایش تعداد طبق در واحد سطح و تعداد دانه در طبق شد . هم چنین بر اساس نتایج آزمایش ، افزایش تراکم ، باعث افزایش عملکرد شد . افزایش عملکرد ناشی از افزایش ترکم ، به علت افزایش تعداد طبق بود ، هر چند رابطه منفی بین تراکم و تعداد دانه در طبق مشاهده شد .درصد روغن و درصد پوست تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفت ، بطوریکه کمترین درصد پوست و بیشترین درصد روغن در تاریخ کشت اول و تراکم 30 بوته در متر مربع به دست آمد . با توجه به نتایج این آزمایش ، تاریخ کاشت اول به دلیل عملکرد و درصد روغن بال با ترکیب 60 بوته در متر مربع به عنوان کشت اول منطقه توصیه می گردد ، ضمن اینکه به عنوان کشت دوم منطقه می توان پس از برداشت جو ( اوایل خرداد ) مبادرت به کشت گلرنگ نمود که بر اساس نتایج آزمایش در این شرایط ، تراکم 60 بوته در متر مربع توصیه می شود

عنوان پایان نامه :    بررسی تطبیقی نماد های عرفانی منمطق الطیر و دیوان حافظ
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد دلدار      نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : عرفان اسلامی                  مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: خانم دکتر پروین دخت مشهور    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر داوود چوگانیان    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :عرفان
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : منطق الطیر به عنوان یک شاهکار عذفانی که به زبان نمادین سروده شده است متعلق به عرفان اسلامی ایرانی ، به ویژه عرفان سکری خراسان است . مطالعه ی تطبیقی زبان نمادین عرفانی در سروده های حافظ با منطق الطیر می تواند ابعاد بیشتری از عرفان حافظ  را آشکار کند و در عین حال ما را با چند و چون زبان نمادین عرفانی بیشتر آشنا کند . در حدود یک صد نماد واره و تعبیر در موضوعات گوناگون عرفانی مانند عشق و تجلی حق ، نگاه دو سویه ی عارف نسبت به دنیا ، نفس غریزی ، جان و دل و تن و نسبت میان آنها ، نقش پیر در سلوک عرفانی ، عادت ستیزی ، طلب عشق ، معرفت ، استغنا ، توحید ، حیرت و فقر و فنا در  منطق اطیر  قابل دست یابی است .
وجود این تعابیر و نماد واره ها در این اثر مسلم ایرانی به عنوان معیار و ملاک سنجش در این پزوهش ، و جستجوی همین موضوعات و نمادهای آن در دیوان حافظ ، و مقایسه ی آن با نمادواره های منطق الطیر نشان می دهد که ، حافظ از نمادواره ها و تعابیر زبان عرفانی بهره مند گردیده و از عرفان اسلامی ایرانی تاثیر پذیرفته است.

عنوان پایان نامه :   
ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات و قیمت بر اساس ( مدل آندرسون و هاست ) بر رضایت مشتری ، وفاداری مشتری و توصیه به دیگران در خدمات هتل داری شهر مشهد
نام و نام خانوادگی دانشجو : خدیجه شفیعی             نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی                  مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر حسین وظیفه دوست    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر حسینعلی نیرومند    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
هدف کلی ارزیابی تاثیر عوامل کیفیت خدمات و قیمت بر اساس مدل آندرسون و هاست بر رضایت مشتری ، وفاداری مشتری و توصیه به دیگران در خدمات هتل داری مشهد می باشد . اهداف فرعی تحقیق ارزیابی تاثیر ابعاد اعتماد مسئولیت پذیری ، اطمینان ، همدلی ، محسوس بودن و قیمت بر رضایت مشتری ، وفاداری مشتری و توصیه به دیگران در صنعت هتل داری مشهد بود . روش استفاده شده روش علی مقایسه ای می باشد و پس از جمع آوری داده ها  از طریق پرسش نامه استاندارد شده آندرسون و هاست از طریق ضریب همبستگی و نرم افزار spssداده ها تحلیل آماری شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و نتایج به دست آمده به طور خلاصه شامل 1- کارکنان و مدیران هتل ها با به کارگیری قوانین و نظارت های گسترده سطح اعتماد مشتریان را نسبت به خدمات افزایش دهند 2-به خدمات  محسوس در هتل ها اهمیت بیشتر داده شود تا سطح رضایت مشتری افزایش یابد 3- به بعد هزینه و قیمت خدمات توجه بیشتری شود چون بعد قیمت برای مشتریان مهم می باشد به تک تک مشتریان توجه ویژه قائل شویم تا باعث ایجاد افزایش همدلی و در نهایت رضایت بیشتر مشتری شود 4- با ارائه اطلاعات بیشتر به مشتریان این اطمینان را در مشتری ایجاد کنیم که می تواند به خدمات هتل داری اطمینان کامل داشته باشد 5- سعی کنیم سطح مسئولیت پذیری کارکنان را افزایش دهیم تا باعث رضایت بیشتر مشتریان شود 6- کیفیت و مزیت بیشتری در خدمات ایجاد کنیم تا باعث افزایش وفاداری در مشتریان شود 7- در طی اقامت مشتریان سعی کنیم تجربه خدماتی خوبی برای مشتریان ایجاد کنیم چون مشتریان در توصیه استفاده از خدمات سازمان تاثیر مستقیم دارند که در نهایت این تعامل تاثیر مثبتی بر وفادار باقی مانددن خود مشتریان نسبت به خدمات می گردد.


عنوان پایان نامه :    تاثیر ساختار سرمایه بر سود آوری
نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد قربانیان        نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :

رشته تحصیلی : حسابداری         مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر احمد هوشمند    رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر محمد حسین ودیعی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا تغییرات ساختار سرمایه با تغییرات سود آوری همراه بوده است یا خیر ؟
اهداف اصلی این تحقیق موارد زیر است :
1-    بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و سود آوری در طی سال های 1385-1380  در چهار صنعت ( غذایی، کانی ،شیمیایی و نقلیه موتوری ) 2- نتیجه گیری درباره ارتباط بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها
بررسی دیدگاه های تئوریک موجود در رابطه با موضوع تحقیق
بررسی آثار و نتایج حاصل از انتخاب شیوه های تامین مالی
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه و شیوه های تامین مالی
روش تحقیق از نوع همبستگی پیرسن می باشد که رابطه متغیر وابسته نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را با متغیر های مستقلی مثل : نسبت بدهی به داراییها ، بدهی جاری به دارایی ها ، بدهی بلند مدت به داراییها ، نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها ، در چهار صنعت ( غذایی ، کانی و غیر فلزی شیمیایی و وسائط نقلیه موتوری ) بررسی شده است . جامعه آماری تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار فعال در طی سال های 1385 -1380 بوده است که مشتمل بر 2628 شرکت سال بوده است . که پس از اعمال محدودیت هایی تعداد 1092 شرکت سال به عنوان نمونه آۀماری انتخاب شده است روش نونه گیری حذفی می باشد.

عنوان پایان نامه :    تاثیر تغییرات سود ، سود تقسیمی و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام
نام و نام خانوادگی دانشجو : فرهاد کوه کن                نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری         مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر منصور گرگز    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر محمد رضا شورورزی    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه : در همه جوامع ، اصولا سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به دنبال دستیابی به اطلاعات صحیح از بازار سرمایه می باشند . آنانا خواهان اطلاعاتی از مراجع سرمایه پذیر می باشند که این اطلاعات دارای ویژگی های همچون صحیح بودن ، کافی و به موقع بودن می باشد . آنان افشای حقایق صورت های مالی منتشره توسط موسسه ها را توقع دارند . سرمایه گذاران با استفاده از صورت های مالی منتشره توسط موسسه ها اقدام به تصمیم گیری های اقتصادی و بنیادی برای اقدامات اینده می کنند . در این راستا کیفیت اطلاعات افشا شده توسط واحد های انتفاعی برای کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی با اهمیت می باشد . این تحقیق در بازه ی زمانی 1379-1385 و بین شرکت منتخب انجام شدهاست . در این تحقیق با دو روش آماری رگرسیون و آزمونهای تی یک نمونه ای سعی بر کشف ارتباط بین متغیرهای مستقل ( تغییرات سود ، سود تقسیمی و جریان نقدی عملیاتی ) با متغیر وابسته ( بازده سهام ) در بورس اوراق بهادار تهران شده است . با توجه به نتایج بررسی موارد فوق (1) ارتباط بین تغییرات سود هر سهم و تغییرات بازده سهام معنادار و  مستقیم می باشد بدین معنا که با افزایش در متغیر مستقل ، متغیر وابسته نیز افزایش پیدا کرده و بالعکس (2) ارتباط بین تغییرات بازده سود تقسیمی هر سهم و تغییرات بازده سهام معنا دار و مستقیم می باشد و (3) ارتباط بین تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و تغییرات بازده سهام معنا دار و مستقیم می باشد و (4) ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی هر سهم ، تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی و تغییرات بازده سهام معنا دار و مستقیم می باشد .

عنوان پایان نامه :    استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها ، هموار سازی سود ، صنایع محوری و صنایع پیرامونی
نام و نام خانوادگی دانشجو : مصطفی مراد زاده زرگر      نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ابواقاسم مسیح آبادی    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : محمد رضا شورورزی    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :

چکیده پایان نامه :
سود از جمله مهمترینن شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخ.ش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . هموار سازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق می شود که به منظور کاهش نوسان های دوره ای سود شکل می گیرد . هدف از انجام تحقیق حاضر ، بررسی اثر استاندارد حسابداری شماره 15 ( حسابداری سرمایه گذاری ها ) بر هموار سازی سود به عنوان یکی از ابزار های هموار سازی با توجه به نوع صنعت ( صنایع محوری یا پیرامونی ) است .
این استاندارد مجوز بکارگیری " ارزش بازار " یا " اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش " را برای سرمایه گذاری د رسرمایه گذاری های سریع المعامله داده است که مشابه ابزاری برای هموار سازی و دستکاری سود می تواند عمل نماید . در واقع این فرصت به مدیران شرکت ها داد شده است که سرمایه گذاری های جاری را به بهای تمام شده نشان دهند و با فروش آنها در زمان دلخواه ( با کسب سود های غیر عملیاتی ناشی از نگهداری ) اقدام به هموار سازی سود نمایند . در چنین مواقعی ممکن است استفاده کنندگان تصمیماتی بر مبنای اطلاعات غیر واقعی و دستکاری شده اتخاذ کنند که می تواند باعث تخصیص نامناسب منابع و سوء استفاده های احتمالی شود

عنوان پایان نامه :    رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش شرکت
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی رضا خسروی نیا                          نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : حسابداری        مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
دکتر منصور گرگز    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر علیرضا مهر آذین    رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بر اساس تئوری های موجود بین بدهی های شرکت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد . زیرا انتظار بر این است که به دلیل پایین بودن هزینه بدهی ، شرکت هایی که از بدهی برای تامین مالی قسمتی از منابع مالی خود استفاده نمایند ، ارزش شرکت بالایی نسبت به شرکت هایی که تمام سرمایه آنها توسط سهامداران تامین شده است ، داشته باشند . تحقیق فوق با عنوان ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت ها کوشید  تا قابلیت به کار گیر ی ساختار سرمایه را جهت ارزیابی ارزش شرکت در بازار به منظور تصمیم گیری سهمداران بالفعل ، سرمایه گذاران بالقوه ، مدیران واحد های تجاری از اطلاعات و صورت های مالی تعیین نمایند . بدین منظور و برای بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله ، از سال 1378 لغایت 1385 مورد آرمون قرارگرفت . متغیر های تحقیق فوق شامل ساختار سرمایه و ارزش شرکت می باشد ، ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان متغیر وتبسته در معاملات رگرسیونی در نظر گرفته شده اند.
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و برای رابطه بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همبستگی ساده استفاده شده است و سپس به بررسی روابط بین متغیر های تحقیق پرداخته شد و نتایج تجزیه و تحلیل و سطح معنی داری آنها بررسی گردید .
عنوان پایان نامه :    جغرافیای باستانی شاهنامه از کیومرث تا کیخسرو
نام و نام خانوادگی دانشجو : حانیه بیرمی                     نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع :1387

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی              مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:  خانم دکتر فخر اسلام    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر نقیب نقوی    رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه :
شناخت ، بررسی و تحلیل  چهار بعد فرعی از دو شاخه اصلی علم جغرافیا و تحلیل نحوه نقش پذیر ی حوادث و رویداد های شاهنامه از آنها ، موضوع این پژوهش است . دانش جغرافیا در تقابل با الگوی کهن شاهنامه و قدرت کلام و کنش گفتاری فردوسی ، به شکل و معنایی ادبی می رسد و یکی از انکارناپذیر ترین ارکان آن محسوب می گردد . دانش گسترده جغرافیا در دو زیر مجموعه طبیعی و انسانی ، صدها شاخه و زیر شاخه را در بر می گیرد ، لیکن محور های اصلی و مهم جغرافیای شهری ، جغرافیای سیاسی – نظامی ، جغرافیای اقلیمی و جغرافیایزیستی که از دو زیر مجموعه یاد شده انتخاب گردیده اند ، نمود بیشتری در شاهنامه دارند و در زمره مهمترین و تاثیر گذارترین عناصر تشکیل دهنده به وقایع داستانها محسوب می شوند و همین میزان اهمیت ، هدف از پرداختن به موضوع حاضر است .
این تحقیق در راستای برقراری پیوندی راسخ میان ادبیات و جغرافیا ، به بررسی چهار شاخه مهم و کاربردی علم جغرافیای نوین در یادگار ارزشمند حکیم توس پرداخته و نقش هز یک از شعبات را بر رویدادهای مهم شاهنامه تا ابتدای حکومت کیخسرو بررسی می کند . مبحث مهم دیکر در این پژوهش " قوم آریا " است که پیش از پرداختن به بدنه اصلی تحقیق از آن سخن گفته شده است .شیوه اصلی تدوین پایان نامه نیز کتابخانه ای است

عنوان پایان نامه :    شناسایی معیارها و سیوه های خرید خانم های ایرانی در ارتباط با کالاهای آرایشی و بهداشتی ، پوشاک و البسه 
نام و نام خانوادگی دانشجو : هومن خوشخوی یزدی          نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 31/3/87 

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی - بازاریابی      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی         
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر روستا       رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر دوستی       رتبه دانشگاهی :استادیار     رشته تحصیلی: آمار
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
بازاریابان با نسل جدیدی از خریداران به نام نسل جوان مواجه هستند که نگرشها و علایق متفاوتی با نسل گذشته خود دارند ، آنها در عصری رشد نموده اند که دیگر خرید بعنوان یک ساده عمل محسوب نمی شود . بنابراین این نسل دارای سبکها و الگوهای خرید متفاوتی از نسلهای قبل خود می باشند . لذا با توجه به اهمیت مطالعه و بررسی این موضوع ، تحقیق حاضر با استفاده از مقیاس CSI که توسط اسپرولز و کندال در آمریکا طراحی گردیده ، به شناسایی شیوه ها و الگوهای تصمیم گیری خرید دختران بین 18 تا 28 سال ( نسل جدید ) با استفاده از نمونه 276 نفری از دانشجویان پرداخته است .  نتایج بدست آمده حکایت از شناسایی  و تایید 8 سبک خرید با عنوانهای تفریح گرایان یا لذت جویان از خرید ، قیمت گرایان ، تصمیم گیرندگان آنی و سریع ، وفاداران به مارک ، تکامل طلبان یا کیفیت گرایان ، آشفته گان یا مرددها در تصمیم گیری ، خریداران علاقه مند به مد و مارک و خریداران با دقت و با برنامه ( صرفه جویان پول و زمان ) می باشد .  علاوه بر این ، نتایج تقسیم بندی جامعه بر اساس سبکهای خرید نشان دهنده 5 گروه از مشتریان در جامعه با عنوانهای : تفریح گرایان ( لذت جویان ) بی ثبات در تصمیم گیری خرید ( 30% ) ؛ خریداران واقع گرا بدون توجه به مد مارک و قیمت ( 23%) ؛ جستجو گران مطمئن و بی توجه به مارک و قیمت ( 22%) ؛ کیفیت گرایان بی توجه به وقت و زمان ( 13%) ؛ جستجوگران با دقت و با برنامه و بی توجه به مارک  ( 12%) می باشد .

عنوان پایان نامه :    بازتاب اندیشه های مهری، مزدایی و اساطیری در شعر حافظ
نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا زنده دلان          نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 1387

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی                                    مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی          
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر فرزاد عباسی                    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر بتول فخرالاسلام               رتبه دانشگاهی :استادیار     رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده پایان نامه
شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
این مجموعه چهار فصل دارد. فصل اول به معرفی آناهیتا، میترا، ارتباط این دو ، باورهای مهری و مهمترین تعبیرات و اصطلاحات آن پرداخته است. فصل دو به معرفی زرتشت، اوستا، باورهای مزدایی و اصطلاحات مهم آن آیین اختصاص یافته است. فصل سوم به تعریف اسطوره، زمان و مکان آن، تولد و مرگ اساطیر و اساطیر ایرانی پرداخته و فصل چهارم به معرفی حافظ، اختصاصات شعری وی، جهان بینی او و بازتاب اندیشه های گوناگون در شعرش می پردازد.
هدف: فراهم آوردن مجموعه ای که این مفاهیم و مضامین را یک جا در خود داشته باشد.
نتیجه: حافظ از اندیشه ها، باورها، تعبیرات و اصطلاحات گوناگون برای تبیین و توجیه جهان بینی خاص خود بهره گرفته است. او معتقد است که همه انسانها خداجوی اند:
همه کس طالب یارند چه هشیارو چه مست               همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
و به هر طرف که رو کنی نورالهی را می بینی:    80/3
در خرابات مغان نور خدا می بینم                         این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم   

      عنوان پایان نامه :    اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها

نام و نام خانوادگی دانشجو : ندا زیرن نگار        نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 30/3/87

رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی - بازاریابی       مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی        
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر وظیفه دوست       رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر خطیب سمنانی       رتبه دانشگاهی : استادیار     رشته تحصیلی :اقتصاد
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده: شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
بی شک توسعه صادرات بر اساس قانون چهارم توسعه اقتصادی _ فرهنگی و اجتماعی موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورمان می باشد . اثر برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات  شرکت در ادبیات صادرات توجه کمی شده است . این تحقیق سعی دارد تا اثر مستقیم و غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات دولت را بر عملکرد صادرات شرکت در یک مدل جامع بررسی کند . اثرات غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت توسط یکسری متغییرهای سازمانی و مدیریتی برای آزمون تجربی مفهوم سازی شده است . سئوال این تحقیق عبارتست از :  چگونه برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارد ؟
که داده ها از 31 شرکت در حوزه خراسان رضوی در بخش صنایع غذایی جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که بین برنامه های توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم هیچ ارتباطی وجود ندارد


عنوان پایان نامه :    احوال و آثار مشاهیر جام و باخرز
نام و نام خانوادگی دانشجو : فاطمه شکفته نام         نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 28/6/87

رشته تحصیلی : تحصیلی زبان و ادبیات فارسی        مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر شعبانی       رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر فخر السلام       رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :ادبیات
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:   شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
احوال و آثار مشاهیر جام و باخرز عنوانی بود که به اشارات و ارشاد گروه محترم ادبیات به تصویب رسید و پس از انجام مقدمات ، رساله به پنج بخش منقسم شد . در بخش اول ، نمایه ای از جغرافیا ی تاریخی جام و باخرز شکل گرفت و بخش دوم ، با یک پیش درآمد درباره عرفان و تصوف منطقه به معرفی عرفا و متصوفه و معرفی و تحلیل آثار آنهاا اختصاص یافت . بخش سوم ، چهارم و پنجم نیز به همین شیوه هر کدام با یک پیش در آمد به معرفی ادبا ، علما و دانشمندان و هنرمندان اعم از خطاطان و موسیقی دانان مناطق جام و باخرز تخصیص یافت . هدف از این تحقیق شناخت بزرگان علم و ادب و هنر و عرفان از جهات گوناگون بود و این خود امری مهم و ضروری است زیرا آنان سند هویت فرهنگی و ملی ما هستند . ناحیت جام و باخرز نیز از سرزمین هایی است که بسیاری از بزرگان را در دامان خود پرورده است .
و اما روش های اجرایی این کار راهنمایی استادان ، مراجعه به کتب معتبر ، سفرهای متعدد به منطقه ، دیدار با فرهیختگان و آگاه مردان منطقه و پس از انجام هر مرحله مشورت با استادان گرامی بود . خواست آن بود تا نام و آثار دانشوران و ادبا و هنرمندان این منطقه که در لابه لای متون پراکنده بود در یک مجموعه فراهم آمده ، معاصران کنار آن قرار گیرند تا هم دیگرن با نام آوران منطقه یکجا دسترسی داشته باشند و هم مردمان آن سرزمین به سرمایه های خود ببالند و بر داشته های خود غیرت و افتخار داشته باشند .
عنوان پایان نامه :    سبک شناختی حسابرس، تعدد نسبت های مالی و کیفیت قضاوت نسبت به تداوم فعالیت
نام و نام خانوادگی دانشجو : اعظم پور یوسف              نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 24/4/1387

رشته تحصیلی : حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی               رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر علیرضا مهرآذین                   رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:  شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک شناختی حسابرس و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر در مورد تداوم فعالیت می باشد. سوالات و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودن، تحت دو آزمون شامل « آزمون سبک شناخت» و « ازمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت » قرار گرفتند.
آزمون سبک شناخت با استفاده از پرسشنامه سبک یادگیری کلب انجام گرفت و بر مبنای آن حسابرسان مورد آزمون به دو گروه عمده « انتزاعی» و « عینی » تقسیم شدند. آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت نیز بر اساس پرسشنامه های مشتمل بر نسبت های مالی دو سال متوالی شش شرکت واقعی انجام گرفت و تاثیر حجم اطلاعات از طریق تغییر تعداد نسبتهای مالی در شرکتهای مزبور مورد آزمون قرار گرفت. کیفیت اظهار نظر نیز از طریق مقایسه اظهار نظرهای آزمون شوندگان با اطلاعات واقعی سالهای آتی و صاحب نظران مورد سنجش قرار گرفت.
داده های بدست آمده از طریق مدل تحلیل واریانس یکطفه و طرح اندازه های تکرار شده 2 در 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته ها حاکی از آن بود که توانایی حسابرسان برای پردازش اطلاعات به سبک شناختی آنها بستگی دارد و از تئوری شرودر، درایور و استرافر پیروی می کند : حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی، با پردازش اطلاعات کمتری با اضافه بار (اشباع) اطلاعات مواجه می شوند.  

عنوان پایان نامه :    : نقش خصوصی سازی شرکتهای دولتی در افزایش بازده سهام آنها
نام و نام خانوادگی دانشجو : کریم نخعی       نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 22/3/87 

رشته تحصیلی : حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر مهرآذین          رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر شورورزی       رتبه دانشگاهی : مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:
شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
خصوصی سازی به اقداماتی گفته می شودذ که در قالب آن مالکیت سازمان ها و شرکت های شاغل در فعالیت های اقتصادی بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود .  بنابراین تاثیر خصوصی سازی بر بازده سهام شرکت ها می تواند نشان دهد که آیا خصوصی سازی در عمل موجب افزایش بازده سهام شرکتها می شود ؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکتها تغییر معنی دار داشته است . بطوری که این در دو دوره سه ساله اول بعد از خصوصی سازی و سه ساله دوم بعد از خصوصی سازی و 6 سال بعد از خصوصی سازی و نیز دو دوره 4 ساله قبل و بعد از خصوصی سازی مثبت بوده است و همچنین در یک دوره زمانی مشابه  9 ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند تفاوت معنی داری بین بازده سهام آنها وجود دارد به طور کلی با توجه به نتایج آزمون شواهدی فراهم شده است که فریضه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد . لذا اجرالی سیاست خصوصی سازی قادر به دست یابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت ها بوده است . به بخش خصوصی واگذار می شود با توجه به نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق نتیجه گیری زیر حاصل می شود .
خصوصی سازی تاثیر مطلئبی بر بازده سهام شرکت ها داشته است .

عنوان پایان نامه :    تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم ذرت علوفه ای
نام و نام خانوادگی دانشجو : جواد بزرگمهر       نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 20/6/87 

رشته تحصیلی : زراعت      مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر خزاعی          رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر طاهری       رتبه دانشگاهی :استادیار     رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) :    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:   شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
بمنظور بررسی اثرات سه تاریخ کاشت اول ( 15 خرداد ) ، دوم ( 30 خرداد ) و سوم ( 14 تیر ) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای هیبرید های 700SC ، 604SC ، 370TWC ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در محل مزرعه هنرستان کشاورزی امام جعفر صادق (ع) تربت جام در طی سال 1386 اجرا گردید . هدف از اجرای این تحقیق بدست آوردن بهترین تاریخ کاشت و رقم در منطقه تربت جام می باشد . پس از شخم و کود دهی طبق نتیجه آزمایش خاک ، بذر روی ردیف های به فاصله 14 سانتی متر کاشت شد و فاصله بین ردیف ها 75 سانتی متر در نظر گرفته شد . سپس بلافاصله  آبیاری انجام گردید . و آبیاری دوم به فاصله 5 روز و آبیاری های بعدی هر 7 روز صورت گرفت . به دلیل عدم وجود بیماری و آفت هیچگونه مبارزه صورت نگرفت و علفهای هرز به روش مکانیکی کنترل شدند . حداکثر پروتیین 52/5% در تاریخ کاشت دوم بدست آمد ، اما بدلیل عدم معنی دار شدن تاریخ کاشت اول و سوم و عملکرد بیشتر ماده خشک در تاریخ کاشت دوم ، بهترین تاریخ کاشت سی ام خرداد ماه و مناسب ترین رقم 700SC به کشاورزان منطقه تربت جام پیشنهاد می گردد .


عنوان پایان نامه :    اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکت ها
نام و نام خانوادگی دانشجو : علی گلی        نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 23/3/87 

رشته تحصیلی : حسابداری     مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : علوم انسانی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر شورورزی           رتبه دانشگاهی :مربی    رشته تحصیلی :حسابداری
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1): دکتر ودیعی نوقابی       رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :حسابداری
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2):    رتبه دانشگاهی :    رشته تحصیلی :
چکیده:   شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده ( حداقل در 10 سطر )
یکی از مسائل مهمی که مدیران واحد های انتفاعی با آن مواجه هستند ، شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده تقسیم سود است . آگاهی از این عوامل ضمن اینکه بیانگر توان نقدینگی شرکت است ، می تواند در برنامه ریزی مالی بلند مدت و همچنین در پرداخت سود سهام به سهام داران موثر باشد . در این خصوص نظریه های گوناگونی از سوی صاحب نظران دانش مالی ارائه شده است که از جمله آن می توان به :
1-    نظریه عدم ارتباط تقسیم سود با بازده سهام ( مثلا نظریه میلرو مودلیانی )
2-    نظریه های مربوط بودن تقسیم سود با بازده سهام ( مدل گوردن ، نظریه رادیکال ، نظریه سنتی ، مدل والتر ) اشاره کرد
در این تحقیق اطلاعات لازم برای 86 شرکت واجد شرایط در یک دوره 8 ساله ( 1385-1378) توسط بسته های نرم افزاری موجود در بازار و مراجعه به بورس اغوراق بهادر تهران گردآوری شده است .
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری مبتنی بر رگرسیون از نرم افزار  SPSS استفاده شد . نتنایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که :
1-    بین نواسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکت ها در فرضیه اصلی رابطه معنی دار ومستقیمی وجود دارد .
2-    بین نسبت سود تقسیمی سهام وتغییرات قیمت سهام در فرضیه فرعی اول رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد
3-    رابطه بین توزیع سود نقدی بیشتر و قیمت سهام با رابطه بین توزیع سود نقدی کمتر و قیمت سهام در فرضیه فرعی دوم تفاوت معنی داری وجود دارد
4-    بین سود نقدی هر سهم و نسبت تغییرات سود هر سهم در فرضیه فرعی سوم رابطه معنی دار و مستقیمی برقرار است
5-    بین نسبت تقسیم سود در بلند مدت و بازده سهام در فرضیه فرعی چهارم رابطه معنی دار و مستقیمی برقرار است.
عنوان پایان نامه :    مطالعه واکنش ژنوتیپ های زمستانه و بینابین تحت شرایط بهینه و محدودیت رطوبتی انتهای فصل رشد
نام و نام خانوادگی دانشجو : وحید بحرینی ویجویه            نام واحد:دانشگاه آزاد واحد نیشابور    تاریخ دفاع : 25/4/87

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی-زراعت          مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد    گروه آموزشی : کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: علیرضا قائمی                                    رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام و نام خانوادگی استاد مشاور(1) : دکتر قدیر طاهری                             رتبه دانشگاهی : استادیار    رشته تحصیلی :کشاورزی
نام ونام خانوادگی استاد مشاور(2) : دکتر سید محمد ناظری                       رتبه دانشگاهی :استادیار    رشته تحصیلی :زراعت
چکیده:
این تحقیق به منظور مطالعه تحمل ژنوتیپ های گندم به شرایط محدودیت رطویتی آخر فصل رشد اجرا شد و تعداد 18 ژنوتیپ گندم حاصل از برنامه های به نژادی ایستگاه های سرد کشور که دارای تیپ رشد بینابین بودند به همراه دو رقم شهریار و لاین C-80-4 به عنوان ارقام شاهد در یک آزمایش مقایسه عملکرد در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط نرمال و خشکی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد اجرا شد.
صفاتی همچون کاهش دمای کانوپی، انتقال مجدد، عملکرد و اجزای آن، شاخص برداشت، صفات ارزیابی تحمل به تنش و سایر صفات مرتبط به این تحقیق در دو شرایط نرمال و خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در محاسبات آماری از نرم افزار MSTAT-C و برای رسم اشکال از نرم افزار EXCEL  استفاده شد.
در مجموع سه شاخص ارزیابی MP,GMP,STI بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط دارای تنش و بدون تنش داشتند. ژنوتیپ 7 که بالاترین مقدار را در این سه شاخص داشت بعنوان متحمل ترین ژنوتیپ شناسایی شد. ژنوتیپ های 17،14،13 با بالاترین مقدار کاهش دمای کانوپی (CTD) در شرایط تنش برتری نشان دادند. در صفات انتقال مجدد ژنوتیپ 14 در شرایط تنش خشکی بیشترین مقدار را دارا بود که یک فاکتور مثبت در شرایط خشک محسوب می شود. ژنوتیپ 7 بیشترین شاخص برداشت را داشت. در شرایط تنش خشکی ژنوتیپ 8 بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده و از طرفی از نظر شاخص های ارزیابی تحمل به تنش TOL, SSI کمترین مقدار را داشت مه معرف عملکرد و تحمل بالای این ژنوتیپ در محیط دارای تنش می باشد.
اهداف پروژه:
1-    اصلاح و معرفی ارقام پر محصول با کیفیت مطلوب، سازگار با شرایط آب و هوایی اقلیم سرد کشور و متحمل به تنش محدودیت رطوبتی آخر فصل رشد                                                                                                                                      
2-    مطالعه شاخص برداشت و صفات مورفوفیزیولوژیک و ارتباط آنها با عملکرد دانه  
عنوان پایان نامه
ردیف    عناوین پایان‎نامـه‎هـا       
1    بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان با سبک مشارکتی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ارومیه       
2    بررسی نگرش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان غربی نسبت به رعایت و تقویت انضباط اجتماعی       
3    بررسی و سنجش وجدان کار کارکنان دستگاههای دولتی در شهرستان میاندوآب       
4    بررسی سیستم اجرایی استانداری‎های کشور       
5    بررسی رضایت شغلی کارکنان شهرداری ارومیه       
6    تأثیر آموزش‎های بلندمدت مرکز آموزش مدیریت دولتی از دیدگاه کارمندان در استان آذربایجان غربی       
7    بررسی ویژگی‎های رفتاری و خصوصیات شخصیتی مدیریت از دیدگاه کارمندان در استان آذربایجان غربی       
8    بررسی سیستم مالیات بر افزوده       
9    بررسی فرآیند تهیه و تنظیم بودجه و عوامل موثر بر آن در افزایش سطح هزینه‎های جاری دولت       
10    تغییر و جابجایی مدیران، عنصری موثر در توسعه و پیشرفت و یادگیری سازمان‎های دولتی       
11    ارزیابی فنی و اقتصادی احداث واحد شناورسازی و سیستم شناورها در شرکت تراکتورسازی ارومیه       
12    رابطه بهره‎وری و مختصات مدیریت صنایع آب میوه       
13    بررسی وضعیت گرایش سرمایه در گردش و نرخ بازگشت آن       
14    بررسی خود اشتغالی زنان در تعاونی‎های استان آذربایجان غربی       
15    بررسی آموزش‎های فنی وحرفه‎ای در شهرستان ارومیه       
16    بررسی نظام آموزشی جدید در مقایسه با نظام قدیم در ارومیه       
17    بررسی عوامل انگیزشی و تأثیر آن بر موفقیت دبیران ناحیه یک ارومیه       
18    بررسی وضعیت نظام ارجاع در سیستم بهداشتی جامعه روستایی با تأکید بر رهیافت سنجش نگرش بهورزان       
19    بررسی اثر مدیریت منابع اطلاعاتی بر میزان رضایت مشترکین آب و فاضلاب در امور ارومیه       
20    بررسی کنترل کیفیت در صنعت الیاف مصنوعی       
21    ارزیابی اثربخشی سیاست‎های مدیریتی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تبریز در رابطه با موالید و کنترل جمعیت و تنظیم خانواده       
22    بررسی دیدگاه بازاریابی بر موسسات تولیدی مواد غذایی در استان آذربایجان غربی       
23    بررسی ارتباط تمرکز و اختیارات فرمانداری‎ها در استان آذربایجان غربی       
24    بررسی چگونگی ارتقاء‌شرکت‎ها برای اخذ گواهینامه ISO - 9000       
25    بررسی چگونگی ارزشیابی کارکنان در سازمان مخابرات       
26    بررسی عوامل کم‎کاری کارکنان در سازمان‎های دولتی ارومیه       
27    بررسی مسائل و مشکلات سازمان‎های دولتی در استان آذربایجان غربی       
28    بررسی مسائل سازمانی و ساختار تعاونی‎های ارومیه       
29    سطح‎بندی دانشکده‎های دانشگاه ارومیه       
30    بررسی تنگناها و موانع پژوهشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی       
31    بررسی کیفیت آموزش عالی و عوامل موثر بر آن در دانشگاه ارومیه       
32    بررسی رضایت شغلی و عوامل انگیزش معلمان ارومیه       
33    بررسی رضایت شغلی ارائه دهندگان خدمات درمانی ارومیه       
34    بررسی چگونگی ارتقاء کیفیت آموزشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی       
35    بررسی خصوصیات مدیریت توسعه و مدیران سازمان‎های دولتی استان آذربایجان غربی       
36    بررسی علل مصارف غیرمجاز از برق : نتایج مطالعات موردی در شهر ارومیه       
37    بررسی ارتباط فعالیت‎های پرورشی و تحصیلی در مدارس ارومیه       
38    بررسی نیازها و عوامل انگیزشی معلمان ارومیه       
39    بررسی خصوصیات مدیران اثربخش در دبیرستان‎های ارومیه       
40    بررسی‎مقایسه‎ای علل‎ترک تحصیل‎دانش‎آموزان دوره متوسطه شاهد و غیرشاهد استان ‎آذربایجان غربی در سالهای 1370 تا1376       
41    بررسی عملکرد تسهیلات تکلیفی بانک‎ها در استان آذربایجان غربی       
42    بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی در شهرستان ارومیه       
43    بررسی مسائل و مشکلات سازمان‎های دولتی استان آ.غ. از نظر تکنولوژیکی، برنامه‎ریزی و منابع انسانی       
44    تأثیر جو سازمانی واحدهای تولیدی صنایع غذایی بر روحیه کارکنان آنها در شهرستان ارومیه       
45    بررسی میزان‎ آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی در نیمسال دوم سال 1379       
46    بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و عملکرد مدیران دبیرستان‎های شهرستان ارومیه       
47    بررسی سبک‎های تعارض مدیریت مدارس در شهرستان مهاباد       
48    بررسی رابطه بین نمرات ارزشیابی سالانه معلمان با میزان انگیزش و رضایت شغلی آنان در مدارس متوسطه مهاباد       
49    بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دبیرستان‎های استعدادهای درخشان در مقایسه با مدارس عادی در شهرستان اردبیل       
50    بررسی عوامل مدیریتی موثر بر اثربخشی مدارس دخترانه در تبریز       
51    مطالعه رابطه بین ارزشیابی سالانه معلمان و عملکرد آنان در مدارس دخترانه خوی       
52    بررسی عوامل موثر بر خلاقیت مدیران دبیرستان‎های دخترانه مراغه و بناب       
53    بررسی ‎نیازهای آموزشی و ارتباط آن با عملکرد مدیران در سبک‎های مدیریت مشارکت جویانه در صنایع کوچک ‎و بزرگ ‎استان ‎آذربایجان غربی       
54    بررسی خصوصیات ساختاری و ابعاد بوروکراتیک و اثرات آن بر اهداف استراتژیک دانشگاه ارومیه       
56    بررسی رابطه بین جو سازمانی و اثربخشی مدیران متوسطه       
55    بررسی کارایی مدیریت انتخابی و انتصابی در مدارس ارومیه       
57    بررسی تأثیر شخصیت و جنسیت مدیران در ارزشیابی عملکرد دبیران در دبیرستان‎های ارومیه       
58    کارکردهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ارومیه       
59    بررسی نقش مدیران در اثربخشی دبیرستان‎ها       
60    بررسی رابطه ارزشیابی دبیران با انگیزش شغلی آنان       
61    نگرش دبیران نسبت به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه       
62    بررسی میزان انگیزه نوآوری و ارتباط آن با ساختار سازمانی       
63    بررسی مقایسه‎ای کارایی نظام آموزش مدارس با توجه به مدیران انتصابی و انتخابی در شهرستان نقده       
64    بررسی دیدگاههای ارزشی مدیریت و ارتباط آن با جو سازمانی دبیرستان‎های دخترانه ارومیه       
65    بررسی ارتباط ساختار سازمانی با میزان انگیزه نوآوری و خلاقیت        
66    مقایسه عوامل موثر بر کطفیت آموزش مدارس دوره راهنمایی حاشیه و مرکز تبریز       
67    بررسی رابطه بین تعهد شغلی دبیران و جو سازمانی مدارس شهر سقز در سال تحصیلی 85-84       
68    بررسی رابطه قانون کنترل مدیران با مطزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 85-84       
69    بررسی رابطه ارزشیابی عملکرد با انگیزش شغلی معلمان مقطع راهنمایی ناحیه یک آموزش و پرورش ارومیه       
70    بررسیرابطه بین سلامت سازمانی مدارس و فرهنگ سازمانی دبیرستانهای دخترانه ناحیه یک ارومیه در سال تحصیلی 86-85       
71    بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و اثربخشی رفتاری مدیران مدارس متوسطه ارومیه در سال تحصیلی86-1385       
72    بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس دخترانه مقطع راهنمایی شهر ارومیه با عملکرد آنان در ابعاد روابط انسانی و حرفه ای در سال تحصیلی 86-85       
73    مقایسه کارآئی نظام آموزشی مدرسه باتوجه به مدیران انتصابی ومدیران انتخابی در شهرستان نقده       
74    بررسی مقایسه ای سلامت سازمانی مدارس زیر زیرنظر مدیران فارغ التحصیل رشتهءمدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر دبیران آنها در دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان ارومیه درسال86- 85       
75    بررسی عوامل موءثر برانگیزش شغلی دبیران از دیدگاه دبیران راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 سنندج درسال 86-85       
76    بررسی تاثیر شخصیت وجنسیت مدیران در ارزشیابی آنان ازعملکرددبیران دبیرستانهای شهرستان ارومیه       
77    بررسی رابطه عوامل استرس زای اجتماعی با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر راهنمایی تحصیلی شهرستان کشاورز درسال 85-86       
78    بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران وفرسودگی شغلی معلمان در دبیرستانهای ارومیه       
79    بررسی نگرش مدیران واعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه نسبت به پذیرش مدیریت کیفیت جامع ورابطه آن بابرخی ویژگیهای دموگرافیک آنان       
80    بررسی میزان گرایش به استفاده از تکنولوژی آموزشی در بین اساتید دانشکاه علوم پزشکی       
81    بررسی رابطه بین استفاده از سبک های مدیریت تعارض بین فردی وانگیزه های درونی مدیران مدارس       
82    بررسی رابطه کانون کنترل بافرسودگی شغلی مدیران مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان ارومیه درسال تحصیلی 1386-1385       
83    بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی واثر بخشی مدیران دانشگاه های ارومیه ، علوم پزشکی  آزاداسلامی وپیام نور شهرستان ارومیه       
84    بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران وفرسودگی شغلی معلمان در دبیرستانهای ارومیه در سال تحصیلی 1385       
85    بررسی رابطه بین مدیریت وسبک رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان ارومیه درسالتحصیلی 87-86       
86    بررسی رابطه خود پنداره ومکان با رضایت شغلی مدیران ودبیران سطح دبیرستانهای شهرستان بوکان در سالتحصیلی 86-85       
87    بررسی رابطه بین اعتماد وجوسازمانی در مدارس شهرستان ارومیه در سالتحصیلی 87-86       
88    بررسی تطبیقی موانع شخصی خلاقیت از دیدگاه دبیران مردوزن ناحیه 2 شهرستان ارومیه در سالتحصیلی 87-86       
89    بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی وخلاقیت مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهر ارومیه در سال تحصیلی 87-86       
90    بررسی رابطه بین سبک های رهبری واثر بخشی رفتاری مدیران در مدارس متوسطه دولتی نواحی دو گانه آموزش وپرورش شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 1387-1386       
91      معلمان با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICDL بررسی رابطه بین آموزش در فرایند یاددهی – یادگیری در مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد در سالتحصیلی 87-1386       
92    بررسی رابطه بین جو سازمانی ومشارکت دبیران در مدارس متوسطه ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سالتحصیلی 87-86       
93    بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه وخلاقیت دبیران مدارس راهنمایی شهرستان سلماس در سالتحصیلی 87-1386       
94    رابطه بین سبک مشارکتی مدیران وخلاقیت دبیران در مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحیه 1شهرستان ارومیه 1387       
95    1386بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری مدیران دانشگاه ارومیه       
138696    بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت  براثر بخشی کارکنان دانشگاه ارومیه       
97    بررسی ارتباط بین مولفه های سازمان یادگیرنده با میزان کار آفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه       
98    بررسی رابطه جو سازمانی مدارس و تعهد سازمانی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی نواحی دو گانه آموزش وپرورش ارومیه درسالتحصیلی 86-85       
99    بررسی تطبیقی کیفیت زندگی کاری از دید گاه کارکنان دانشگاه ارومیه       
100    بررسی جو سازمانی دبیرستانهای پسرانه شهر ارومیه در سالتحصیلی 87-86       
101    بررسی ارتباط ارزشیابی عملکرد با انگیزش شغلی دبیران دبیر ستانهای مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک شهر ارومیه در سالتحصیلی 87-1386       
102    بررسی عوامل بروز تخلف در میان کارکنان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در خلال سال های 1383 تا 1385       
103    بررسی نگرش مدیران و اعضاء هیات علمی در دانشگاه ارومیه نسبت به پذیرش مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی آنان ، مجله نامه آموزش عالی ، سازمان سنجش آموزش کشور ، دوره جدید ، سال اول ، شماره 1 ، بهر 1387 ، صفحه 9 تا 28       
104    بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سبک رهبری مدیران دانشگاه ارومیه       
105    ارزیابی درونی گروه های آموزشی علوم تربیتی و تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ارومیه جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی       
106    بررسی نگرشهای دانش آموزان و معلمان پایه های اول و دوم دوره راهنمایی ناحیه یک        
شهرستان ارومیه    محمد عباسپور       
107    بررسی تطبیقی موانع شخصی خلاقیت از دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه 2 شهر ارومیه در سال تحصیلی 87-86       
108    بررسی رابطه بین جو سازمانی و مشارکت دبیران در مدارس متوسطه ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86       
109    بررسی رابطه بین اعتماد و جو سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86       
110    بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان در بین دانشکده های دانشگاه ارومیه       
111    بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و اثربخشی رفتاری مدیران در مدارس متوسطه دولتی نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر ارومیه در سال تحصیلی 1387-1386       
112    بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی ناحیه پنج شهر تبریز در سال تحصیلی 87-86       
113    بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر کیفیت آموزشی مدارس راهنمایی پسرانه عادی شهری و حومه ناحیه 5 تبریز در سال تحصیلی 87-86       
114    بررسی رابطه ساختار سازمانی مدارس با میزان خلاقیت دبیران دبیرستانهای پسرانه ناحیه یک شهر ارومیه       
115    بررسی رابطه تعهد سازمانی و سبک های تفکر مدیران مدارس متوسطه ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 87-86       
116    بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با انگیزش دبیران مدارس متوسطه شهرستان سلماس در سال تحصیلی 87-86       
117    رابطه سبک مشارکتی مدیران و خلاقیت دبیران در مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه       
118    بررسی دیدگاه های تربیتی علامه طباطبایی       
119    بررسی تطبیقی کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان بیمارستان امام خمینی ارومیه       
120    بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کارکنان دانشگاه ارومیه       
121    بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توانمند سازی مدیران در مدارس متوسطه شهرستان ساری       
122    بررسی نیازهای آموزشی مدیران پرستاری بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1387       
123    بررسی عوامل بروز تخلف در میان کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در خلال سالهای 1383 تا 1385       
124    بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمایی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه       
125    بررسی رابطه میزان انگیزه معلمان برای نوآوری با نوع ساختار سازمانی در مدارس دخترانه دولتی مقطع راهنمایی ناحیه 1 و 2 ارومیه در سال تحصیلی 88-1387       
126    بررسی عملکرد مراکز خدمات رفاهی در تامین رضایت شغلی معلمان شهرستان ملکان در سال تحصیلی 88-87       
127    بررسی عوامل موثر بر کارایی مدیران مدارس ابتدایی (پسرانه) شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 88-87       
128    بررسی رابطه بین مدیریت تغییر و عملکرد دبیران مقطع متوسطه دولتی ناحیه 1 شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 88-87       
129    بررسی رابطه دانش و نگرش معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در مورد روشهای تدریس فعال و تاثیر آن بر عملکرد ایشان       
130    بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر ارتقاء کارایی کارکنان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی       
131    بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 88-87       
132    بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع های مغزی مدیران آموزشی بر سطح اثر بخشی آنها در مقطع متوسطه شهر مشهد       
133    بررسی وضعیت فرهنگ دانایی و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی       
134    بررسی ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی       
135    رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران دبیرستان های دخترانه استان اردبیل       
136    بررسی عوامل دموگرافیک مثر بر تعهد حرفه ای معلمان مدارس دولتی دخترانه ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه       
137    بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان دبیرستان های دخترانه شهرستان ارومیه       
138    مطالع تطبیقی مولفه های کارآفرینی از دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه یک شهر ارومیه       
139    بررسی علل فرسودگی شغلی در بین کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1388       
140    بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر با روحیه دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی شهر نقدهدر سال تحصیلی 89-88       


 
 
 


تعیین ارزش غذایی بقایای کارخانجات صنایع غذایی استان گیلان به منظور تغذیه دام
تعیین ارزش غذایی پس مانده های زراعی استان گلستان به منظور تغذیه دام
بررسی همبستگی بین دوره رکوردگیری بلند مدت (یکساله) و کوتاه مدت برای صفات تعداد و ..
برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در مرغان بومی مازندران
برآورد ضریب هم خونی و اثرات آن بر صفات تولیدی و تولید مثل در یک لاین ...
مقایسه روشهای حفظ ذخایر ژنتیکی در گاوهای بومی کشور با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری
مقایسه روشهای انتخاب موجود با روش شدت های انتخاب مستقل در اصلاح دام
برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم تولیدی در زنبور عسل
جایگزینی متیونین با گوگرد معدنی در جیره های حاوی چربی جوجه های
مقایسه اثر منابع متفاوت انرژی و تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
استفاده از قسمتهای هوایی گیاه سیب زمینی در پرواربندی بره های در حال رشد لری بختیاری
تعیین ارزش غذایی کاه عدس استان اردبیل و بررسی غنی سازی آن با آب پنیر و اوره
برآورد ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم اقتصادی گوسفند لری بختیاری
براورد ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم تولیدی در گوسفند زل مازندران
مقایسه انتخاب بر اساس وزن کل بدن با انتخاب بر اساس دو صفت وزن بدن و وزن دنبه در گوسفندان دنبه دار
مقایسه اقتصادی افزایش تولید شیر از دو طریق بهبود عملکرد ژنتیکی هر گاو و افزایش تعداد گاو شیرده
اثر شوک حرارتی در مراحل اولیه رشد بر افزایش تحمل گرمایی و عملکرد طیور گوشتی
بررسی امکان استفاده از سنگ فسفات معادن کشور در تغذیه طیور گوشتی
تخمین پارامترهای ژنتیکی ، فنوتیپی صفات اقتصادی در گوسفند قره گل
ارزیابی قابلیت هضم گیاهان علوفه ای سورگوم،ذرت،ارزن آبیاری شده با سطوح مختلف ...
مقایسه عملکرد صفات مهم اقتصادی در لاین های مختلف جوجه های گوشتی
بررسی عملکرد لاینهای گوشتی در تغذیه با دو سطح انرژی و پروتئین
عملکرد جوجه های گوشتی طی و بعد از اعمال محدودیت غذایی در سنین اولیه
اثر فراورده های میکروبی (پروبیوتیکها) بر روی عملکرد گوساله های ....
بررسی اثرات تغذیه یک روز در میان بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر فاکتورهای شیمیایی آب (TDS و املاح) بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی
بررسی استفاده از بقایای کارخانجات ماکارونی عمل آوری شده با اوره بر عملکرد پروار بره های نر زل
عملکرد ژنتیکی اسپرم های وارداتی در شرایط مختلف آب و هوایی ایران
برآورد تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل شمال ایران با استفاده از مارکر میکرو ساتلایت
برآورد توان ژنتیکی گاو نر براون سوئیس در مقایسه با هلشتاین با استفاده از معادله سود در شرایط اقلیمی استان خراسان
بررسی عملکرد آمیخته های هلشتاین و براون سوئیس در ایران
تعیین ارزش غذایی دانه و پوست انار و بررسی امکان سیلو نمودن پوست آن
تعیین پلی مورفیسم ژن هورمون رشد در جمعیت گاومیش شمال ایران (جزیره میانکاله) با استفاده از تکنیک PCR-RFLP
شناسایی پلی مورفیسم ژنهای لپتین و بتا دیفنسین در جمعیت گاوهای بومی استان مازندران با استفاده از نشانگرهای PBR
بررسی پلی مورفیسم ژن کاپا-کازئین در گاومیشهای شمال غرب ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP
تاثیر رقیق سازی جیره آغازین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
بررسی اثر سطوح مختلف چربی وال-کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکی سرم جوجه های گوشتی
اثر عوامل مادری بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی
بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین دو نژاد اردک پکین و موسکوی استان مازندران با استفاده از نشانگرهایRAPD
تعیین چند شکلیهای موجود در دو ژنBMP 15 و GDF 9 مرتبط با دوقلوزایی در گوسفند نژاد زال
تعیین انرژی قابل سوخت و ساز پنج واریته جو بدون پوشینه در خروسهای بالغ لگهورن، جوجه بلدرچین
تعیین قابلیت هضم اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسم کنجاله های سویا، آفتابگردان و کلزا در جوجه های گوشتی
آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت اردکهای بومی و خاکی کامپل استان مازندران با استفاده از مارکرهای میکروساتلایتی
پیش بینی غیر مستقیم طول عمر اقتصادی گاوهای هلشتاین ایران
اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت دسترسی مواد معدنی و عملکرد جوجه های گوشتی
آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت های پکین و موسکوی استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
تعیین پلی مورفیسم ژنهایCSN3 وKو B-LGو PIT-1 در گاوهای نژاد مونبلیارد با استفاده از نشانگر( PBR (PCR-RFLP و رابطه آن با تولید شیر
بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین دو نژاد اردک بومی و خاکی کامپل استان مازندران با استفاده از نشانگرهای RAPD
برآورد ضریب اقتصادی برخی صفات مهم تولیدی در گوسفند بلوچی
تآثیر فیتاز میکروبی بر محتوی فسفر-کلسیم استخوان درشت نی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی
برآورد ضریب اقتصادی چند صفت مهم تولیدی در گوسفند نژاد قره گل در استان فارس
بررسی اثرات تیمار اسیدهای معدنی و آلی بر کیفیت و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای سیلاژ شبدر ایرانی
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت اسب کاسپین با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (میکروستلایت)
تآثیر سطوح مختلف ال-کارنیتین و چربی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغان تخم گذار
بررسی اثرات تجزیه پذیری منابع کربوهیدرات غیرفیبری بر موثر بودن منابع علوفه ای در گاوهای شیری هلشتاین
شناسایی چند شکلیهای موجود در ژنهای GH,GHR,TGFB3 و بررسی ارتباط آنها با ارزش اصلاحی برخی از صفات اقتصادی در طیور بومی مازندران
تعیین فراسنجه های مواد مغذی کنجاله کانولای فرآوری شده با تیمارهای شیمیایی در شکمبه نشخوارکنندگان
تعیین خصوصیات فیزیکی کاه برنج به عنوان یک منبع فیبر مؤثر فیزیکی در تغذیه نشخوارکنندگان
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در نتایج حاصل از تلاقی جایگزینی نژادهای مازندرانی و سرابی با نژاد خالص هلشتاین
بررسی سطوح مختلف سدیم در جیره های پیش آغازین بر عملکرد و سطح الکترولیت های سرم خون جوجه های گوشتی
تعیین چند شکلیهای موجود در سه ژن GDF,BMP15,FECB در گوسفند نژاد بلوچی
تاثیر شدت و مدت زمانهای مختلف محدودیت غذایی در دوره آغازین بر عملکرد و خصوصیات لاشه های گوشتی
تاثیر دوازده واریته مختلف برگ توت بر خصوصیات بیولوژیکی و عملکرد اقتصادی کرم ابریشم در شرایط آب و هوایی استان مازندران
بررسی اجزاء ژنتیکی و تعیین وراثت پذیری برخی از صفات مهم زراعی در ارقام برنج
ارزیابی ژنتیکی مقاومت ارقام مختلف برنج به عامل بیماری پلاست با استفاده از ...
بررسی اثرات تغییر الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد و عوامل فیزیولوژیکی رشد ....
اثر آبیاری تکمیلی و کنترل علفهای هرز بر رشد و عملکرد عدس دیم
رقابت تاج خروس با سویا
ارزیابی هیبریدهای دیررس ذرت در تنش خشکی در مرحله پرت شدن دانه با استفاده از ...
اثر تراکم و رقم بر رشد و عملکرد آفتابگردان در کشت فاریاب تابستانه
بررسی اثرات زمان قطع آخرین آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم چغندر قند
اثرات سولفات روی و منگنز بر خواص کمی و کیفی دو رقم گندم در سطوح مختلف فسفر
واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری
بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و سایر صفات رشد گندم دیم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
تاثیر ازت وتراکم بر روی رشد و عملکرد  کلزا در شالیزار و تاثیر آن بر روی دو رقم برنج
برسی رقابت گاو پنبه با سویا
تعیین دوران بحرانی کنترل علفهای هرز در سویا
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی گندم استانهای مازندران و گلستان از نظر مقاومت....
اثرات تراکم و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم sc704 در شرایط ...
تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در پنبه
اثر نسبتهای مختلف ردیف کاشت در کشت مخلوط ذرت وسویا
مقاومت یولاف وحشی به علفکش دیکلو فوپ متیل در مزارع خوزستان
اثر تراکم کاشت بر عملکرد اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام سویا در شرایط ...
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان در منطقه نکاء
اثر مقادیر کاهش یافته علف کش ها بر کنترل علف های هرز در سویا
بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام ذرت دانه ای متوسط رس در منطقه مازندران
بررسی جنبه های مختلف اکوفیزیولوژیکی رقابت سلمه با ذرت در منطقه کرج
کنترل علف های هرز پهن برگ با میزان کاهش یافته بنتازون در سویا
بررسی افزایش تحمل به خشکی در یونجه با استفاده از تنوع سوماکلونال و هایدروپونیک
بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء آن در هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت
بررسی کالوس زائی و باززایی ارقام و هیبریدهای برنج ایرانی جهت توسعه ...
تعیین توزیع فراوانی،برآورد اثرات ژنی و اجزاء واریانس ژنتیکی صفات وابسته به کیفیت ناتوانی...
بررسی اثرات شوری و خشکی بر روی گیاهچه های سیب زمینی در محیط ...
تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در کلزا
مطالعه روابط همبستگی صفات و عملکرد از طریق تجزیه علیت در ارقام مختلف پنبه
بررسی و تعیین همبستگی عملکرد و اجزاء آن با بعضی از صفات زراعی گندم به روش تجزیه علیت
ریز ازدیادی و تعیین دز مناسب اشعه گاما برای ایجاد موتاسیون در...
بررسی کارایی زنبور تریکوگراما در ارقام مختلف برنج و مقایسه آن با مبارزه شیمیایی
بررسی کالوس زایی و باززایی گیاه از طریق کشت بافت در ارقام مختلف برنج ایرانی
بررسی تنوع ژنتیکی سویا در رابطه با ترکیب اسیدهای چرب و پروتئین دانه و مطالعه روابط ...
مطالعه همبستگیها و تجزیه علیت برای صفات مهم زراعی مرتبط عملکرد در لاینهای...
تعیین همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی صفات کمی و کیفی برنج با عملکرد...
بررسی پروتئینهای ذخیره ای آندوسپرم گندم های بومی بهاره و اصلاح شده شمال غرب کشور...
اثرات ژن بر ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی  صفات کمی در پنبه
بهینه سازس کشت بافت و انتقال ژن به کلزا
بررسی رقابت گاوپنبه با پنبه
بررسی رقابت توق با پنبه
بررسی اثر سطوح مختلف ایستایی دائم بر رشد و عملکرد گندم (رقم تجن 1)
ارزیابی ژنوتیپهای مختلف آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بر اساس...
بررسی قابلیت ترکیب پذیری عوامل موثر بر کیفیت پخت بر ارقام مختلف برنج
تعیین همبستگی صفات کمی و کیفی بر عملکرد از طریق تجزیه علیت در برنج
ارزیابی ارقام کلزا برای تحمل به شوری با استفاده از تکنیک کشت بافت
بررسی کالوس زایی و باززایی چندین گندم ایرانی برای تحمل به تنش شوری و خشکی از طریق...
بررسی حساسیت با مقاومت نسبی ارقام و لاینهای انتخابی برنج در برابر سوختگی غلاف
شناسایی و بررسی جامعه علفهای هرز مزارع ذرت منطقه ساوه و...
بررسی تست آللی ژنهای عطر و طعم در برنج با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
ارزیابی کارایی نشانگر RAPD همبسته با ژن های کنترل کننده عطر و طعم برنج در...
اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا در شرایط آب و هوای ساری
بررسی اثر ژن،ترکیب پذیری عمومی . خصوصی 5 لاین اینبرد،ذرت و هیبریدهای ...
ارزیابی تخصصی ژرم پلاسم و بررسی مقاومت به سرما در هفتاد توده گندم ...
بررسی و تعیین همبستگی عملکرد با اجزا آن و بعضی از صفات مهم زراعی لوبیا....
ارزیابی مقدماتی ارقام زودرس پنبه و اهمیت آن در جنوب خراسان
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین رقم ksc404 در شرایط ...
تعیین دوره بحرانی کنترل علف هرز ذرت دانه ای در منطقه دشت ناز ساری
بررسی تنوع ژنتیکی،وراثت پذیری و همبستگی بعضی از صفات مهم زراعی نخود سفید...
بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد،اجزای عملکرد و....
اثر شخم و فاصله ردیف بر رشد و عملکرد سویا و مدیریت علفهای هرز
بررسی اثر تراکم بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه ساحل در روش کاشت کپه ای
بررسی روشهای مختلف مبارزه با علفهای هرز در مزرعه راتون برنج
بررسی اثر تاریخ نشا کاری،فواصل بوته و کود ازته در شاخصهای رشد،عملکرد و اجزاء عملکرد ...
بررسی اثر کود ازته و گیاه آزولا بر عملکرد برنج
بررسی اثر محلول پاشی اوره بر روی سویا در مراحل بعد از گلدهی
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام ناول پرتقالهای مازندران توسط مارکرهای مولکولی RAPD
بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر روی عملکرد و شاخص های رشد و میزان اسید سیانیدریک در گیاه سورگوم
بررسی اثر سموم اندوسولفان،مانکوزب و پریمیکارب با رعایت کاهش مصرف سموم بر صفات زراعی گوجه فرنگیlycopersicum esculentum و تعیین باقیمانده این سموم در میوه  
مطالعه شاخصهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک رشد در ارقام جدید و قدیم برنج
(Oryza sativa L) 
بررسی اثر فاصله خطوط کشت و میزان بذر بر عملکرد،اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L. )
شناسایی لاین های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L) با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
ارزیابی کارایی نشانگرهای پروتئینی و مولکولی DNA در ردیابی ژن نر عقیمی در برنج (Oriza sativa L)
بررسی تحمل به شوری در برخی از ارقام برنج بومی مازندران با استفاده از تکنیک کشت بافت و هیدروپونیک
برسی اثر سطوح مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد،اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارقام مختلف کلزا(Brassica napusL)
نقشه یابی ژن اعاده کننده باروری (RF) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره (SSR) در برنج
تعیین گروههای هتروتیک در لاین های خالص ذرت با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP
نقشه یابی مکانهای ژنی کنترل کننده (QTL)ارتفاع در برنج با استفاده از نشانگر ریز ماهواره
وراثت پذیری مقاومت به سفیدک پودری در جو با استفاده از تجزیه میانگین نسلها
ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های زراعی چای در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی رپید
بررسی مقایسه ای اثرات موتاژنهای فیزیکی (اشعه گاما) و شیمیایی (EMS) روی خصوصیات زراعی چند رقم برنج ایرانی
ارزیابی شاخص های کمی تحمل به خشکی در شش رقم توتون ویرجینیا
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزای پاییزه در منطقه غرب تهران
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش برنج (O.SATIVAL) در مازندران
جستجو و شناسایی لاین های اعاده کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی در گیاه برنج (ORYZA SATIVAL)
بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه های زعفران ایران
بررسی نحوه عمل وراثت پذیری ژن های کنترل کننده صفات کیفی پخت دانه در چند رقم برنج
بررس تأثیر عناصر ربز مغذی بر کمیت و کیفیت بذر چغندر قند(Beta vulgaris)
بررسی تأثیر تراکم و اندازه غده چه رقم آگریای سیب زمینی SOLANUM روی برخی صفات کمی و کیفی غده های تولیدی
دوره بحرانی کنترل علفهای هرز توتون در شرایط استان گیلان
انتقال ژنهایGUS و BAR به جنین های رسیده گندم نان با استفاده از تفنگ ژنی
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان القاء کالوس و باززایی زیره پارسی (Bunium persican) و زیره سبز (cumium cyminum)
مطالعه تاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف برنج
بررسی اثرات روشهای مختلف خاکورزی، نحوه کاشت و میزان بذر بر عملکرد اجزای عملکرد و درصد روغن دانه کلزا(Brassica napul) رقم هایولا-401 در اراضی شالیزاری
تعیین عمل ژن و ترکیب پذیری صفات کمی و کیفی پنبه( Gossypium hirsutum) در شرایط شور به روش تلاقی دامی آلل
بررسی اثرات تنش سرما در ارقام مختلف برنج در دو مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای و تعیین همبستگی بین دو مرحله
تولید رزهای جدید با استفاده از روش افزایش سطح پلوییدی
پهنه بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزه معرف کسیلیان با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
بررسی مولکولی صفات فیزیکوشیمیایی کنترل کننده کیفیت پخت در برنج از طریق نشانگرهای پیوسته
بررسی روابط و ویژگیهای مورفولوژیک و عملکرد و اجزاء عملکرد در برخی ارقام و لاینهای امیدبخش برنج(oriza satival)
بررسی انتقال ژن به گیاه دو پایه اسفناج با روش اگروباکتریوم
بررسی نحوه تنظیم اسمزی و تجمع آنیون و کاتیون ها در ارقام متحمل و حساس برنج ORIZA SATIVAL. تحت تنش NACL
بررسی ژنوتیپ ها و محیط های مختلف کشت بافت با استفاده از تکنیک کشت بساک در برنج
مطالعه ویژگیهای کاریولوژیکی ارقام زراعی عدس
بررسی کارایی بهترین روش مصرف کودهای فسفره باکتریایی (PSB) در کشت سیب زمینی (SOLANUM TUBEROSUM L) در منطقه اصفهان
بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری قطره ای زیر سطحی (T-TAPE) در دو روش کاشت یک و دو ردیفه با تراکم های مختلف در ذرت هیبرید سینگل کراس 700
مطالعات ژنتیکی ارقام کلزا از طریق تجزیه دی آلل
بررسی تاثیر تاریخ مختلف کاشت و برداشت بر پایداری خواب بذر برنج (ORYZA SATIVA L.)
ارزیابی ژنوتیپهای مختلف آفتابگردان (HE LIANTHUS ANNUUS L.) در شرایط تنش خشکی بر اساس شاخص های مقاومت و تجزیه علیت
تعیین روشهای مناسب جهت ارزیابی بار کف رودخانه های منطقه گلستان
تعیین حد استغراق در سر ریزهای استوانه ای
ارائه روشی به منظور بهبود برآورد بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه قره سو)
پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS ... 
سد و تونل انحرافی چالوس (پروژه)
Aeration status of a stratified soil with a falling ...
ارائه مدل بهینه برآورد رسوب و حجم رسوبگذاری در دو سد مخزنی ایران (مطالعه موردی سد کرج و دز)
ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی سد گرگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
کاربرد روشهای پس تنیدگی در ترمیم و تقویت سدهای بتنی-وزنی
توسعه یک مدل ریاضی برای روند یابی موجهای دیفیوزیو در محیط GIS
روند یابی جریان در زهکشها تحت تاثیر بالا آمدن تراز سطح آب دریا در منطقه دلتایی گیلان با استفاده از مدل HEC-RAS
پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC_RAS در محیط GIS و راهکارهای حفاظتی آن-مطالعه موردی حوضه آبخیز شهری نکا رود
کاربردمهندسی ازرش در پروژه های آبی(مطالعه موردی: کانال انتقال آب چالوس-قطعه اول)
آنالیز عدم قطعیت برای برآورد حجم رسوب در مخزن سد
مقایسه مقادیر برآورد شده رسوب توسط مدلهای مختلف با حجم رسوب گذاری در دو سد مخزنی ایران(مطالعه موردی:سدهای وشمگیر و درودزن)
شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ومقایسه با مدل HEC-HMS در حوضه معرف کارده
مقایسه دو روش شبکه عصبی و مصنوعی و سری زمانی در پیش بینی میزان جریان رودخانه
شبیه سازی فرایند بارش -رواناب و مولفه های بیلان آب در حوضه های آبریز رودخانه ها (مطالعه موردی حوضه آبریز کورکورسر)
بهینه سازی شبکه پایش آب زیر زمینی با استفاده از روشهای زمین آماری (دشت آمل-بابل)
برآوردعمق بحرانی در آبراهه مرکب روباز
شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از شبکه تخصصی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل آماری نزدیکترین همسایه (K-NN ) (حوزه رودخانه بختیاری)
استفاده از سری فوریه در تحلیل دمای هوا و دمای اعماق 7 و 20 سانتیمتری خاک و برآورد دمای خاک با استفاده از دمای هوا در ارتفاع 2 متری در اقلیم ساری
شبیه سازی هیدرولیک و رسوب دهی رودخانه با لستفاده از مدل F1UV1AL-12
تهیه مدل جریان یک بعدی ماندگار غیر یکنواخت روی بسترهای آبرفتی با مقطع مرکب
برآورد با رسوب رودخانه زاینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی اثر احداث سازه های کنترل مسیل بر کاهش پیک سیلاب در حوضه آبریز شهر               
بررسی تاثیر تخلخل مصالح مصرفی بر استهلاک انرژی سر رسزهای پلکانی گابیونی
آنالیز و شبیه سازی سیلاب در شبکه های جمع آوری آبهای سطحی با استفاده از مدل کامپیوتری (مطالعه موردی:منطقه 22 تهران)
-آنالیز استاتیکی شکست سازه های بتنی دو بعدی با استفاده از روش اجزاء محدود
-بررسی تصفیه پذیری فاضلاب کارخانه شیر پاستوریزه ساری باروش SBR
بررسی تنوع سومالکونال در برنج (Oryza sativa L)
طراحی و ساخت وکتور بیانی بر مبنای CBD برای بیان پروتئین های هم جوشی در باکتری اشرشیاکلی
بررسی وضعیت لوکوس تنظیم کننده عطر و طعم در برخی ارقاو معطر داخلی و خارجی برنج توسط نشانگر مولکولی رپیدRAPD
بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام جو زراعی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره(HORDEUM VULGARE)
ایجاد موتانهای فاقد هسته یخ(¯ICE) در استرین های اپی فیت ERWINIA HERBICOLA
ساخت پلاسمید نوترکیبحpBI121-ChiGlu دارای ژن های کیتیناز و بتا 1و3 گلوکوناز
-مقایسه عوامل فیتوپلاسمایی مختلف بیماری زایی همراه گیاهان در ایران با استفاده از روش تفاوت و در طول ...
شناسایی نشانگرهای مولکولی RAPD پیوسته به ژن نر عقیمی ژنتیک در چغندر قند
انتقال ژن CRY1AC توسط روشهای shoot apex و جنین زایی سوماتیکی برای ایجاد مقاومت به کرم قوزه در پنبه
بررسی تنوع مولکولی برخی ارقام زیتون ایران (گلوله و روغنی) با استفاده از نشانگرهای RAPD
ایجاد موتان های فاقد هسته یخ در استرین های اپیفت Psrudomonas fluorescen
Pseudomonas syringae
استفاده از EST ها در ایجاد نشانگرهای مبتنی بر PCR پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم
همسانه سازی و توالی یابی ژن رمز گردان آنزیم کلسترول اکسیراز از باکتری STREPTOMYCES LURIDUS
بررسی انتقال ژن مقاومت به علف کش (BAR) به ذرت (Zea maysl.) با واسطه اگروباکتریوم
همسانه سازی و توالی یابی قسمتی از ژن رمز گردان آنزیم کلسترول اکسیداز از باکتری Streptomyces narbonensis
بهینه سازی انتقال ژن به گیاه دو پایه ترشک
جداسازی فرکنشهای بدست آمده توسط RP-HPLC از محلولهای پروتئینی تهیه شده از سلولهای BHK سالم و آلوده به پروتوتیپ رابدو ویروس (ویروس ربیس) و مقایسه آنها بوسیله روش الکتروفورز دو بعدی
بهینه سازی روش الکتروتراپی برای تولید ژرم پلاسم عاری از ویروس در سیب زمینی
بررسی تغییرات حجم واکوئل در پروتوپلاست ارقام متحمل و حساس برنج (ORYZA SATIVAL) تحت تاثیر تنش NACL
مطالعه کشت بافت و انتقال ژن GUS به گیاه دارویی ARTEMISIA SIEBERI
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیره سیاه (BUNIUM PERSICUM)  با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
بررسی تولید بذر مصنوعی یونجه (MEDICAGO SATIVA L.)
 

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com
برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید


بیمه های اموال مسوولیت

 

الف) حوزه های تخصصی موضوعات بیمه ای گروه :
1. بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه )
2. بیمه های مهندسی
3. بیمه باربری
4. بیمه آتش سوزی
5. بیمه کشتی
6. بیمه صادرات و واردات
7. بازارهای مالی و اوراق بهادار بیمه ای
8. بیمه پول و اعتبار
9. بیمه صداقت و امانت
10. بیمه مسئولیتهای مدنی
11. بیمه مسئولیتهای حرفه ای
12. بیمه نفت و انرژی
13. بیمه محصولات کشاورزی
14. بیمه های خرد اموال و مسئولیت
15. بیمه  روستایی و عشایری
16. بیمه دام و طیور صنعتی
17. بیمه زلزله
18. بیمه سیل
19. مخاطرات بلایای طبیعی در بیمه  های اموال و مسئولیت


ب) مسایل حقوقی بیمه
20. دیه و حقوق آن
21. حقوق بیمه کشتی
22. حقوق بیمه های مهندسی
23. حقوق بیمه های پول و اعتبار
24. حقوق بیمه اموال
25. حقوق بیمه مسئولیت
26. حقوق بیمه آتش سوزی
27. حقوق بین المللی بیمه نفت و انرژی
28. حقوق بین المللی بیمه های صادرات و واردات


ج) حوزه عمومی رشته های گروه
29. بیمه ریسک های گردشگری و بیمه شهر فرودگاهی در حوزه بیمه های اموال و مسئولیت
30. یکپارچه سازی داده‌ها ، اطلاعات و خدمات موجود در زمینه بیمه ‌های اموال و مسئولیت.
31. امکان سنجی ارائه بیمه‌نامه بازی‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه
32. بررسی جایگاه بیمه های اموال و مسئولیت در بیمه حمل و نقل دریایی
33. بررسی و امکان سنجی بیمه مسئولیت زیست محیطی
34. بررسی نحوه افزایش نفوذ صنعت بیمه در صنعت انرژی کشور: نفت، گاز، برق و ...
35. تدوین و تبیین شیوه‌های مختلف پوشش ریسک‌های انواع خسارات طبیعی به منظور حمایت از صنعت کشاورزی و ارائه طرح های بیمه خرد اموال و مسئولیت برای اقشار کم درآمد و مناطق روستایی
36. تدوین استانداردهای ملی در زمینه فعالیت‌های بیمه‌ای و نحوه ارائه خدمات بیمه با تاکید بر بیمه‌های اموال و مسئولیت
37. بررسی شیوه های قیمت گذاری محصولات بیمه با استفاده از تکنیکهای اقتصادی و آکچوئری
38. نحوه مشارکت شرکت‌های بیمه داخلی در بازارهای خارجی جهت ارائه خدمات بیمه‌های اموال و مسئولیت
39. نحوه مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی در بازارهای داخلی جهت ارائه خدمات بیمه‌های اموال و مسئولیت
40. نحوه جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی در زمینه بیمه‌های اموال و مسئولیت با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط.
41. تبیین شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه های باربری و اصلاح و ارائه بیمه نامه های جدید در این حوزه.

د) حوزه علم مدیریت و فن آوری اطلاعات
42. بررسی موانع نظارتی عدم توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در کشور و ارائه راهکارهای مناسب
43. بررسی راه های اصلاح نظارت بیمه مرکزی در حوزه بیمه های اموال و مسئولیت
44. بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی در بیمه‌های اموال و مسئولیت
45. بررسی امکان سنجی ارائه بیمه های الکترونیک اموال و مسئولیت در ایران
46. بررسی جایگاه مدیریت دانش در توسعه بیمه های اموال و مسئولیت
47. بررسی میزان کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بیمه های اموال و مسئولیت
48. راهکارهای افزایش ظرفیت بالقوه بازار بیمه اموال و مسئولیت در ایران – رویکردهای صنعتی و خانگی
49. بررسی جایگاه سیستم های اطلاعاتی در توسعه خدمت رسانی مناسب در بازار بیمه اموال و مسئولیت
50. بکارگیری معماری خدمت گرا (SOA) در توسعه بازار اینترنتی بیمه های اموال و مسئولیت
51. بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence) برای بهبود ارائه خدمات بیمه های اموال و مسئولیت
52. TRIZ و نوآوری در بیمه های اموال و مسئولیت
53. بررسی فرایند و مهندسی مجدد روال جاری در تعیین و واریز سهم حق بیمه اتکایی اموال و مسئولیت
54. امکان سنجی فردی سازی بیمه های اموال و مسئولیت خاص در کشور
55. امکان سنجی ارائه بیمه های مدت دار اموال و مسئولیت
56. بررسی جایگاه بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه
57. بررسی تأثیر بوروکراسی در کاهش رضایتمندی بیمه‌گذاران بیمه های اموال و مسئولیت
58. طراحی سیستم پیشنهادات برای شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئولیت
59. بررسی میزان سرمایه های فکری شرکت های ارائه دهنده بیمه های اموال و مسئولیت
60. طراحی سیستم خبره بیمه های اموال و مسئولیت
61. مهندسی ارزش بیمه های اموال و مسئولیت با رویکرد ارزشها از نگاه بیمه‌گذار
62. بررسی کاربردهای GIS در بیمه های اموال و مسئولیت
63. بررسی نحوه استفاده از مدیریت فرآیندهای تجاری (BPM) در هوشمندسازی بیمه های اموال و مسئولیت
64. کارکرد عاملهای هوشمند( Intelligent Agents ) در ارتقاء و توسعه بیمه اموال و مسئولیت الکترونیکی
65. مقایسه تطبیقی تنوع پوشش های بیمه های اموال و مسئولیت در ایران و کشورهای منتخب
66. بررسی بیمه های اتکایی اموال و مسئولیت در جهان و ارائه پیشنهاداتی برای ایران
67. بررسی تطبیقی نحوه صدور و پرداخت خسارت در انواع رشته های بیمه اموال و مسئولیت
68. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه کشور در صندوق ها، اتحادیه ها و مجامع بیمه ای بین المللی مانند (Asian Re, FAIR,)
69. بهینه‌کاوی (Benchmarking) اوراق بهادار بیمه‌های اموال و مسئولیت و ارائه اوراق مناسب برای کشور
70. برآورد ظرفیت هـای بالقــوه بازار بیمـه هـای اموال و مسئولیت در ایران
71. طراحـی پوشش هـای جدید بیمه‌های اموال و مسئولیت با استفاده از بهینه‌کاوی (Benchmarking)
72. بررسی میزان کارایی شبکه فروش بیمه های اموال و مسئولیت
73. بررسی ساختار شبکه ارتباطات بازاریابی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئولیت و ارائه راهکارهای بهبود آن
74. بررسی میزان کارایی روابط عمومی شرکتهای بیمه در معرفی و توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در کشور
75. بررسی میزان کارایی پیامهای تبلیغاتی به ویژه در زمینه معرفی رشته‌های بیمه اموال و مسئولیت
76. بررسی کارایی تخفیفات فروش در بهبود رویکرد بیمه‌گذاران به بیمه های اموال و مسئولیت
77. سنجش و مقایسه ارزش ویژه برند (Brand Equity) شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه اموال و مسئولیت
78. بررسی جایگاه برند در حفظ وجهه و تصویر (Image) شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئولیت
79. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در خدمات شهر فرودگاهی
80. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حمایت از تولید و مصرف بازی‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای داخلی


ه) حوزه علم بیمه و اقتصاد
81. بررسی نحوه گسترش بیمه های اموال و مسئولیت در بین طبقات مختلف درآمدی در کشور
82. بررسی موانع اجرائی عدم توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در کشور و ارائه راهکارهای مناسب
83. بررسی تاثیر روش های نوین دریافت حق بیمه بر توسعه بیمه های اموال و مسئولیت (‌مانند تقسیط حق بیمه و غیره )
84. بررسی میزان اهمیت دخالت دولت در توسعه بیمه‌های اموال و مسئولیت
85. الزامات برون صنعتی توسعه بیمه‌های اموال و مسئولیت
86. تاثیر عوامل برون صنعتی بخش بیمه بر بیمه‌های اموال و مسئولیت
87. راهکارهای عملیاتی کردن پژوهش‌های انجام شده در رشته بیمه اموال و مسئولیت
88. مقایسه تطبیقی مزایای بیمه‌های اموال و مسئولیت تعاونی با سایر انواع بیمه‌ها
89. شناسائی ریسکهای جدید بیمه پذیر بیمه های اموال و مسئولیت
90. بررسی فرصتهای بوجود آمده ناشی از آزاد سازی نرخ حق بیمه در رشته بیمه‌ های اموال و مسئولیت
91. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت حمل و نقل ریلی
92. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت حمل و نقل زمینی
93. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت حمل و نقل هوایی
94. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت ساختمان سازی
95. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت اتومبیل سازی
96. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صادرات و واردات
97. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر مسئولیتهای حرفه‌ای
98. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنایع خدماتی کشور
99. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت خدمات مالی کشور (بورس، بانکها و ...)
100. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت کشاورزی
101. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت خدمات غیر مالی
102. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت فولاد
103. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنایع و معادن کشور
104. تاثیرات ناشی از ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در کاهش خسارات زیست محیطی
105. بررسی روش های مناسب جهت مقابله با اثرات تورمی بر نرخ حق بیمه بیمه های اموال و مسئولیت
106. بررسی دلایل اقتصادی افت و خیزهای ضریب خسارت بیمه های اموال و مسئولیت در ایران
107. بررسی و تحلیل عملکرد انواع سرمایه گذاری از محل ذخایر بیمه های اموال و مسئولیت
108. بررسی روش های جدید انتقال ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه و تاثیر آن بر بیمه های اموال و مسئولیت
109. بررسی و تحلیل کارکردهای فعالیت بیمه ـ بانک(Bank- assurance) در توسعه بیمه های اموال و مسئولیت
110. امکان سنجی انتشار اوراق بهادار بیمه‌ی اموال و مسئولیت
111. بررسی روش‌های ورود بیمه‌های اموال و مسئولیت به بازار سرمایه
112. تحلیل اثرات رفاهی بیمه‌های اموال و مسئولیت
113. جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های اموال و مسئولیت
114. جایگاه اقتصاد شادی (Happiness economic) در بیمه های اموال و مسئولیت
115. بررسی آثار مالیات با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های اموال و مسئولیت
116. امکان سنجی حضور بیمه‌های خارجی در بازار بیمه اموال و مسئولیت ایران
117. بررسی راهکارها و شیوه های مناسب برای کنترل هزینه های اموال و مسئولیت بیمه شدگان توسط شرکت های بیمه
118. بررسی تاثیر مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد در رشته بیمه اموال و مسئولیت بر شرکت های بیمه
119. مقایسه نرخ بهره و بازدهی بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه ایران
120. تبیین روش‌های تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی بیمه های اموال و مسئولیت از سایر حساب ها
121. بررسی مبانی علمی تعیین نرخ و شرایط و تعرفه در هر یک از رشته های بیمه های اموال و مسئولیت
122. بررسی شیوه‌های بیمه گری اموال و مسئولیت به تفکیک صنعتی و خانگی
123. اصول و قواعد تفکیک ریسک در بیمه‌های اموال و مسئولیت‌
124. امکان سنجی ارائه بیمه های اموال و مسئولیت روستایی و عشایری در چارچوب برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
125. امکان سنجی ارائه بیمه اموال و مسئولیت تعاونی
126. بررسی نقاط ضعف و قوت آئین نامه تعرفه بیمه های اموال و مسئولیت از جنبه فنی
127. شناخت ریسک های گوناگون بیمه های اموال و مسئولیت و روش های مدیریت آن
128. بررسی جایگاه مدیریت ریسک بیمه های اموال و مسئولیت در اقتصاد خدماتی
129. تدوین و تهیه ریسک پروفایل برای بیمه اموال و مسئولیت صنعتی و تجاری
130. بررسی جایگاه مدیریت ریسک در بیمه های مرتبط با بیمه های اموال و مسئولیت
131. بررسی و طبقه بندی ریسک در انواع رشته های بیمه اموال و مسئولیت
132. بررسی راههای بیمه کردن سرمایه و اعتبار شرکتهای کوچک و متوسط
133. بررسی راههای بیمه کردن سرمایه و اعتبار بانکها
134. بررسی راههای بیمه کردن وثیقه‌های بانکی
135. بررسی راههای بیمه کردن سرمایه و اعتبار شرکتهای بزرگ صنعتی و تجاری

و) حوزه علوم پایه، هنر، مهندسی و پزشکی
136. ارائه متدولوژی و روش محاسبه ریسک و نرخ حق بیمه در بیمه‌ های اموال و مسئولیت
137. بررسی تطبیقی روش های محاسبه حق بیمه اموال و مسئولیت در ایران و جهان
138. مطالعة تطبیقی شیوه های مدل سازی ریسک در بیمه های اموال و مسئولیت در شرکت های بیمه
139. مدل های آمار غیر خطی در تخمین حق بیمه بیمه های اموال و مسئولیت
140. استفاده از یکی روش های شبیه سازی (Simulation) در بیمه های اموال و مسئولیت
141. استفاده از یکی از مدل های پویای خطی یا غیر خطی در بیمه های اموال و مسئولیت
142. کاربردهای اکچوئری فازی در تخمین و بهینه سازی حق بیمه‌ بیمه های اموال و مسئولیت
143. شناسایی موانع اجرایی بیمه مسئولیت زیست محیطی
144. رویکرد ریاضی محاسبه حق بیمه آلودگی محیط زیست
145. جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در صنایع شیمیایی و نظامی
146. جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در زمینه امور فضایی و پرتاب ماهواره‌ها
147. تحلیل هزینه منفعت استفاده از بیمه‌های اموال و مسئولیت در امور بهداشتی و پزشکی
148. بررسی و تبیین تاثیرات گرم شدن کره زمین بر بیمه‌های اموال و مسئولیت
149. رویکرد ریاضی محاسبه حق بیمه آثار هنری با رویکرد بیمه‌های اموال و مسئولیت
150. بررسی ریسکهای بیمه شدنی آثارهنری با رویکرد بیمه‌های اموال و مسئولیت
151. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در معادن و حفاری‌های اکتشافی و گمانه‌زنی
152. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاری چاه‌های عمیق برای استفاده‌های مختلف برای مثال، استفاده از نیروی گرمایشی
153. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاظت و صیانت از آثار فرهنگی‌
154. امکان سنجی ارائه بیمه‌های اموال و مسئولیت برای هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری
155. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاظت و صیانت از آثار هنری
156. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی


ز) حوزه علم حقوق
157. بررسی موانع قانونی ، حقوقی و مقرراتی توسعه بیمه های اموال و مسئولیت ( از جمله موانع اجرائی ، قانون دیات ، نظام تعرفه ای ، نرخ و شرایط مصوب ، انعطاف پذیری و غیره ) و ارائه راهکارهای مناسب
158. ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت
159. بررسی مقررات سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه با توجه به ضرورت بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری از محل ذخایر بیمه‌های اموال و مسئولیت
160. مطالعة تطبیقی آزادسازی بازار بیمه اموال و مسئولیت و چگونگی رفع موانع ساختاری و حقوقی آن.
161. بررسی آراء صادره دادگاه ها در حوزه بیمه اموال و مسئولیت جهت پیشنهاد رویه قضایی مناسب
162. بررسی نقائص موجود در قوانین موضوعــه کشور و نحوه ارتباط و همکــــاری بین قوای سه گانه و صنعت بیمه با توجه به سلسله مراتب قوانین در کشور
163. مطالعه چارچوب های حقوقی روند تنظیم و نظارت بهینه در بازار بیمه های اموال و مسئولیت
164. بررسی جایگاه حقوقی بیمه های اموال و مسئولیت در میان قوانین بالادستی و دیدگاه قضات به آن
165. بررسی انواع تقلب در بیمه های اموال و مسئولیت و روش های جلوگیری از آن
166. تدوین و بازنگری در شرایط عمومی و اختصاصی رشته های مختلف بیمه های اموال و مسئولیت
167. مطالعة نظری مکانیسم های تنظیم بازار و نظارت و بررسی وضعیت موجود تنظیم و نظارت بازار بیمه اموال و مسئولیت
168. مطالعه و بررسی نحوه برخورد با شرکت های بیمه ای در زمینه بیمه های اموال و مسئولیت متخلف در چارچوب مقررات و ضوابط نهاد نظارتی در کشورهای مختلف


ح) حوزه علوم اجتماعی
169. بررسی مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در سطح کشور
170. تجزیه و تحلیل شیوه های مناسب توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در ایران با عنایت به اعتقادات مذهبی جامعه
171. بررسی مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در سطح کشور
172. بررسی مشکلات مرتبط با محیط سیاسی و منطقه ای توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در سطح کشور
173. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در پوشش ریسکهای ناشی از وندالیسم
174. بررسی راههای بالا بردن سطح نفوذ بیمه‌های اموال و مسئولیت با استفاده از مهندسی اجتماعی
175. بررسی دیدگاه و نگرش خانوارهای ایرانی نسبت به انواع بیمه‌های اموال و مسئولیت