برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری مهندسی علوم دامی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل
تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی


در رشته مهندسی علوم دامی


توسط دانشجویان دکتری علوم دامی - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


   


 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم!


       

موضوع پایان‏نامه

تاثیر نانو سیلور بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی در جوجه های تغذیه شده با جیره پلیت و آردی

تغذیه تحریکی زنبور عسل با غلظتهای متفاوت اسید اسکوربیک و اثر آن بر تخم گذاری ملکه...


عنوان - پدیدآور - مشخصات

            بررسی تزریق هورمون پروژسترون و هورمون آزادکننده گنادوتروپینها و تحریک سرویکس بر آزاد کردن تخمک در شترهای یک کوهانه نابالغ و بالغ ایران.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            تعیین ترشح هورمونهای تیروئیدی در شترهای ماده نابالغ و بالغ.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۵.

            بررسی خصوصیات تولیدی و تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در گوسفند زندی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            تعیین ارزش غذایی برگ بلوط و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عوامل میکروبی شکمبه در بز.-   روزبهان، یوسف.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۶.

            بررسی روشهای ارزیابی و قضاوت در گاوهای شیری در نژاد هلشتاین ایران.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۲.

            بررسی خصوصیات تولیدی و ژنتیکی یک جامعه گاو هلشتاین.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۵.

            بررسی اثر تزریق هورمونهای تیروئیدی و هورمون رشد بر تولید شیر گاوهای شیری نژاد سرابی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            بررسی روابط بین سطوح اینسولین پلاسما و صفات رشدی در بره‌های نژادهای زندی و مغانی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            برآورد پارامترهای ژنتیکی مرغهای بومی استان فارس.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            بررسی اثر انتخاب انفرادی بر صفات اقتصادی چهار واریته کرم ابریشم.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بیولوژیکی در زنبور عسل.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            تعیین ترشح هورمونهای استروژن و پروژسترون در فصل آمیزشی و غیر آمیزشی در شترهای ماده بالغ و نابالغ.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            تعیین ارزش غذایی تفاله چغندر قند عمل آوری شده با قارچ Neurospora sitophila‎ با استفاده از گاوهای طالش جراحی شده.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            برآورد ارزش ارثی گاوهای نر هلشتاین ایرانی برای تعداد سلول‌های سوماتیک شیر.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۵.

            تعیین ارزش غذایی کاه گندم، کاه برنج، پوسته برنج، ضایعات چای و یونجه با روشهای شیمیایی و هضمی قبل و بعد از آمونیاکی کردن.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۷.

            تعیین انرژی خام، قابل متابولیسم ظاهری، قابل متابولیسم حقیقی و قابل متابولیسم حقیقی با تصحیح ازت ‎۵ واریته گندم و ‎۵ واریته جو گرمسیری.-   بلداچی، فتح‌اله.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۶.

            ارزیابی اثر ملاس بر روی قابلیت هضم کاه گندم و مطالعه آن در تغذیه گوسفند بلوچی.-   افتخاری شاهرودی، فریدون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۵.

            استفاده از باگاس غنی شده با اوره در جیره بره‌های پرواری.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۷.

            تعیین ارزش غذایی و اقتصادی پوسته برنج در تغذیه گوساله‌های پرواری.-   هاشمی، مسعود.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۸.

            استفاده از دانه باقلای محلی خوزستان در جیره جوجه‌های گوشتی.-   بلداچی، فتح‌اله.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۸.

            بررسی خصوصیات شیرواری و رشد بره‌های نژاد گوسفند قزل.-   ضمیری، محمدجواد.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            بررسی استعداد پرواری گوساله‌های نر گاومیش (خوزستانی).-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۸.

            تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره‌های در حال رشد (نژاد مهربان).-   طباطبایی، محمدمهدی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            اثر سود و اوره در مورد استفاده قرار گرفتن کاه گندم در نژاد گوسفند بلوچی.-   افتخاری شاهرودی، فریدون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۶.

            بررسی مشخصات ظاهری و استعداد و توان تولیدی گاوهای سرابی.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            بررسی استعداد تولیدی و ژنتیکی گوسفندان نژاد بلوچی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            بررسی ظرفیت تولید گوسفند قره‌گل.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            بررسی ظرفیت ژنتیکی و تولیدی چهار لاین مرغ گوشتی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            استفاده از آزولا در تغذیه گاوهای هلشتاین شیرده.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            تعیین ارزش غذایی کاه ارقام تریتیکاله، گندم و جو غنی شده و نشده و دانه‌های آنها.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.


            عنوان - پدیدآور - مشخصات
            بررسی رکورد و برآورد ارزش ارثی گاوهای هلشتاین در گله‌های ثبت نشده (NoN-Register‎).-   افتخاری شاهرودی، فریدون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۰.

            تخمین پتانسیل ژنیتکی مرغ بومی ایران در شرایط نیمه صنعتی و مقایسه آن با شرایط روستائی.-   اکبر، محمدکریم.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۶۹.

            تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گیلان.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۱.

            برآورد و بررسی مقایسه‌ای ارزش ارثی گاوهای نر و مولد اسپرم مورد استفاده در مرکز اصلاح نژاد و بهبود شیر کرج.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۲.

            بررسی خصوصیات ظاهری و ظرفیت تولیدی نژاد گاو نجدی (خوزستان).-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۲.

            برآورد سرعت دوشش گاوهای هلشتین در ایران.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۳.

            بررسی روند ژنتیکی تولید شیر در یک گله گاو شیری نژاد هلشتاین.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۳.

            بررسی عوامل موثر روی افزایش قابلیت جذب فسفر فیتات در مرغهای تخمگذار.-   شیوازاده، محمود.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            مطالعه ضرائب هضمی به روشهای virto , invivo‎ و خصوصیات تجربه پذیری مواد خوراکی در شکمبه به روش کیسه‌های نایلونی (insitu‎).-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۳.

            مطالعه و تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی در گاوهای نژاد براون سوئیس با اجداد مادری بومی.-   افتخاری شاهرودی، فریدون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی اثر ژنوتیپ و اقلیم بر ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم کاه گندم.-   قربانی، غلامرضا.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۳.

            بررسی عوامل موثر بر صفات فولیکول‌های پوست بز کرکی رائینی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی تنوع ژنتیکی سیستمهای مارکری GC , OPA , TF‎ در بعضی از گوسفندان بومی ایران و کاربرد آنها در آزمون رد اعقاب (Parenrage Control‎).-   عصفوری، رحیم.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            تعیین سطح مطلوب انرژی در جیره غذایی مرغان تخمگذار لگهورن سفید.-   شیوازاده، محمود.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی امکان استفاده از هورمون اکسی توسین اگزوژن جهت افزایش راندمان خروج شیر از پستان.-   قربانی، غلامرضا.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            روشهای محاسبه ضرایب تصحیح صفات تولیدی گاوهای شیری نژاد هلشتین.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            تعیین استعداد رشد و پروار گوساله‌های نر سیستانی در شرایط ایستگاه و روستا در سیستان.-   نیکخواه، علی.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            اثر نالوکسون و GNRH‎ بر شترهای ماده یک کوهانه نابالغ و بالغ ایرانی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی خصوصیات تولیدی گاو نژاد مونبلیارد در ایران.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            تعیین زمان افزایش دامنه پالسهای هورمون LH‎ در شترهای ماده یک کوهانه نابالغ و بالغ.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی خصوصیات تولیدی سه نسل متوالی از یک لاین مرغ گوشتی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            تعیین تغییرات غلظت هورمون رشد پلاسما در شترهای ماده یک کوهانه نابالغ و بالغ.-   خزعلی، همایون.- (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            استفاده از مواد ازته غیر پروتئینی در تغذیه مرغان تخمگذار تجارتی و جوجه‌های گوشتی.-   شیوازاده، محمود.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            تعیین عناصر معدنی گیاهان مرتعی غالب چهار منطقه عمده استان اصفهان.-   قربانی، غلامرضا.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی خصوصیات کیفی چربی گوسفندان نژاد بلوچی، کردی و بادغیسی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی مقایسه اثر افلاتوکسین B1‎ بر مهار سنتز DNA‎ در کبد جوجه گوشتی و مرغ گوشتی.-   علامه، عبدالامیر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۴.

            بررسی استفاده از گاز کلر جهت خنثی سازی افلاتوکسین B1‎ در جیره طیور گوشتی و کاهش ضایعات بیولوژیک.-   علامه، عبدالامیر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۵.

            بررسی خصوصیات تولید و ژنتیکی یک گله گاوشیری نژاد هلشتاین.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۵.

            تعیین مناسبترین هدف اصلاح نژاد گاو هولشتین در ایران.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            بازیافت کود مرغ با استفاده از کشت قارچ صدفی خوراکی و کاربرد آن در تغذیه طیور گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            عنوان - پدیدآور - مشخصات
            تعیین ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم دانه خلر (Lathyrus Sativus‎).-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            بررسی اثر تزریق دراز مدت هورمون تری یدوتیرونین بر روی تولید شیر گاوهای شیری نژاد سرابی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            کاربرد بقایای پسته در تغذیه بزهای رائینی.-   روزبهان، یوسف با مشاوره فضائلی، حسن.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۶.

            بررسی اثرات ویتامین E‎، سلنیوم آلی و غیرآلی در جیوه پایه حاوی دانه کتان بر عملکرد مرغ در دمای بالای محیط و خصوصیات کمی و کیفی تخم مرغ طی دوره نگهداری.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۵.

            اثر سازه‌های ضد تغذیه‌ای دانه گندم بر گسترش دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۵.

            تاثیر فیتاز میکروبی حاصل از قارچ آسپرژیلوس نیجر بر عملکرد و درصد فسفر استخوان جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال، تغذیه دام) ؛ ‎۱۳۸۶.

            مقایسه روشهای مختلف پیش بینی قابلیت هضم در گوسفند.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            بررسی توان تولیدی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در استان یزد.-   میرائی آشتیانی، رضا.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم ایران با استفاده از نشانگرهای پروتئینی و DNA‎.-   ترکمن زهی، آدم [و] قره‌یاضی، بهزاد.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            برآورد مولفه‌های واریانس - کوواریانس و روند ژنتیکی صفات تولیدی در یک گله گوسفند بلوچی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            تعیین و بررسی قابلیت هضم و تجزیه پذیری برخی از مواد خشبی استان گیلان با دو روش Insacco , Invitro‎.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            بررسی مقایسه‌ای روشهای Invitro ,Invivo‎ جهت اندازه‌گیری ضرایب هضمی در برخی از خوراکهای دام در گوسفند.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            تعیین انرژی قابل متابولیسم (TMEn-TME-AMEn-AME‎) منابع خوراکی طیور در استان کرمانشاه.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            بررسی توارث رنگ صورت در گاوهای هلشتین و رابطه ژنتیکی آن با صفات تولیدی.-   امام جمعه کاشان، ناصر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            تعیین انرژی قابل متابولیسم (TMEn,TME,AMEn,AME‎) منابع چربی در استان تهران.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            ارزش غذایی برگچه خرما عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا اینترمدیا(Neurospora Intermedia‎).-   روزبهان، یوسف با مشاوره حمیدی اصفهانی، زهره.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال، تغذیه دام) ؛ ‎۱۳۸۶.

            تعیین و بررسی قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری برخی از مواد خشبی استان گیلان با دو روش In Sacco,In Vitro‎.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۷.

            بررسی اثر تزریق هورمونهای تیروکسین رشد و پرولاکتین بر تولید شیر گاوهای شیری.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            بررسی اثر تزریق هورمون تستوسترون بر روی میانگین غلظت، دامنه و فرکانس پالسهای LH‎ در شتر نر.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۶.

            عمل‌آوری بیولوژیکی کاه گندم با استفاده از قارچهای عامل پوسیدگی سفید (چهار گونه از جنس پلوروتوس).-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            بررسی اثر هورمونهای تیروئیدی و هورمون رشد بر تولید شیر میش‌های شیری نژاد کردی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            اثر تزریق اینسولین بر روی هورمونهای تیروئید در بره‌های نر مغانی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            استفاده از آب پنیر در تغذیه جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            ارزیابی ژنتیکی صفات اقتصادی در بزهای مرخز (آنقوره ایران).-   امام جمعه کاشان، ناصر.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            پیش‌بینی انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی طیور بر اساس ترکیبات شیمیایی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و تعیین معیار انتخاب مناسب در گوسفند لری بختیاری.-   میرائی آشتیانی، رضا.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            تاثیر سطوح مختلف چربی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره رشد جبرانی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            تعیین مکانیسم اثر گیاه عروسک پشت پرده بر روی سیکل فحلی گوسفند.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۸.

            بررسی اهداف و معیارهای انتخاب برای گوسفند بلوچی در شرایط مراتع کویری.-   ترکمن زهی، آدم.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            اثر سطوح و روشهای مختلف غذایی بر رشد جبرانی، عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            عنوان - پدیدآور - مشخصات
            برسی اثرات محدودیت فیزیکی خوراک در دوره‌های آغازین و پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی بر خصوصیات لاشه، رشد جبرانی و عملکرد.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            جنبه‌های ژنتیکی و بیولوژیکی قابلیت‌های مادری در گوسفند لری بختیاری ایران.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال، ژنتیک) ؛ ‎۱۳۸۴.

            برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدلهای حیوانی مختلف.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            ارزش غذایی و خصوصیات سیلوئی علوفه تاج خروس (Amaranthus hypochondriacus‎).-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۵.

            اثر محدویت فیزیکی خوراک در دو نژاد تجاری از جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            تاثیر سطوح مختلف گوگرد روی متابولیتهای شکمبه بزغاله‌های رائینی.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد اولیه در گوسفند نژاد قزل.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            مقایسه اثر پری‌بیوتیک، اسیدآلی و گیاهان داروئی بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید با مشاوره کریمی ترشیزی، محمدامیر.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۶.

            اثر هورمونهای تیروئیدی بر روی سلولهای سوماتیکی شیر (SCC‎) در گاوهای شیری.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            تاثیر سطوح مختلف گوگرد جیره بر روی متابولیتهای خون بزغاله‌های رائینی.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            برآورد همبستگی‌های ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و تولید مثل در گوسفندان نژاد بلوچی.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            محاسبه ضریب هم‌خونی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران و اثر هم‌خونی بر صفات تولیدی و ارزشهای اصلاحی.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            ارزیابی و مقایسه جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی.-   رحیمی، شعبان.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            تاثیر هورمون‌های تستوسترون انانتات و انسولین بر ضریب تبدیل و پارامترهای رشد طیور گوشتی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            بررسی آزمایشگاهی توان قارچهای بی‌هوازی شکمبه در تجزیه مواد فیبری.-   رحیمی، شعبان.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            برآورد هتروزیس فردی و مادری و پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثل گاوهای آمیخته استان اصفهان.-   مرادی شهربابک، محمد.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            استفاده از روش های In vitro‎ و In vivo‎ جهت ارزشیابی غذایی سبوس گندم عمل آوری شده با قارچ نئوروسپوراسیتوفیلا.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            تاثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد مرغ مادر گوشتی آرین.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            بررسی امکان بهبود ارزش غذایی تفاله مرکبات از طریق عمل آوری با قارچ Neurospora sitophila‎.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            اثر تزریق سطوح مختلف آگونیست گاما آمینوبوتیریک اسید بر روی غلظتهای پلاسمایی هورمون رشد، تری یدوتیرونین، تیروکسین و وزن بدن در بره‌های نژاد سنگسری.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            مقایسه اثرات زئولیتهای طبیعی و فرآیندشده ایران بر عملکرد جوجه گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر روی عملکرد مرغان تخمگذار تجارتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی آرین.-   خزعلی، همایون.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            اثرات آگونیست سروتونین بر روی غلظت‌های پلاسمایی هورمون رشد و هورمونهای تیروئیدی و تولید و ترکیبات شیر در گاوهای شیری.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            تاثیر محلولهای رقیق کننده بر ماندگاری اسپرماتوزوئیدها، قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی.-   رحیمی، شعبان.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۷۹.

            بررسی ارزش غذایی و خصوصیات سیلویی تفاله زیتون فرآوری شده با اوره و ملاس.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال، تغذیه دام) ؛ ‎۱۳۸۶.

            تاثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر کمیت و کیفیت الیاف بزهای نر رائینی.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            اثر روشهای مختلف محدودیت غذایی در دوره پایانی بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد جیره بر توان تولیدی بزغاله‌های رائینی.-   روزبهان، یوسف.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و فاصله زایش گاوهای هلشتاین ایران.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            عنوان - پدیدآور - مشخصات
            بررسی اثر تبدیل داده‌ها بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید تخم مرغ در یک لاین تجاری.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            هم خونی و اثر آن بر صفات تولیدی در گوسفندان نژاد بلوچی.-   واعظ ترشیزی، رسول.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مرغ مادر استان تهران.-   رحیمی، شعبان.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۰.

            بررسی تنوع ژنتیکی شش توده بز بومی ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD‎.-   اسماعیل خانیان، سعید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            اثر تزریق بلند مدت نالوکسان بر روی میانگین غلظت FSH‎ پلاسمای میش در فصل غیر آمیزشی.-   خزعلی، همایون.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            بررسی اثر تغذیه مرطوب بر رشد جبرانی جوجه‌های گوشتی.-   شریعتمداری، فرید.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            تعیین حد مطلوب نسبت N:S‎ جیره بزهای نر رائینی با استفاده از روش مشتقات پورینی ادرار.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر رشد و خصوصیات لاشه بز نر رائینی.-   روزبهان، یوسف.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            تاثیر بتائین برمقاومت بافت پوششی روده در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی.-   رحیمی، شعبان.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی.-   رحیمی، شعبان.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            اثرات انرژی و هورمون لپتین بر ترشح هورمونهای جنسی و متابولیکی و میزان تخمک گذاری در میش.-   خزعلی، همایون.- دکتری (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.

            تاثیر پروبیوتیک بر ساختمان روده جوجه‌های گوشتی.-   رحیمی، شعبان.-  (انجام پایان نامه پروژه پروپوزال) ؛ ‎۱۳۸۱.