برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری روانشناسی :عمومی و ص - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته روانشناسی :عمومی - بالینی - کودکان استثنائی و صنعتی ...


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 1. فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

   

  عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

  توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

  مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

  زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

  دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

  استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

  نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

  به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:  roya64.ahmadi@gmail.com


 2. رشته روانشناسی  

 3. گرایش عمومی  


 4. عنوان پایان نامه
 5. بررسی تاثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگیهای روانی آنان در پرسشنامه SCL 90

 6. هنجاریابی و بررسی اعتبار وروایی پرسشنامه شخصیتی آیزنک(EPQ) و اهمیت آن در تمایز و پیش بینی عضـویت گروهـی دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادی و مشکل دار شهرستان اردبیل

 7. بررسی رابطه میزان فشار روانی والدین کودکان عقب ماندة ذهنی با شدت عقب ماندگی ، جنسیت وسن کودک ووضعیت اقتصادی ومیزان تحصیلات والدین

 8. وابستگی واستقلال میدان ادراکی در ورزشکاران ماهر ونیمه ماهر ودر مقایسه با افراد عادی

 9. بررسی رابطه بین ارزشها وسلامت روان در مقطع سنی 18 تا 30 سال

 10. بررسی میزان شیوع اختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز ورابطه آن با برخی متغیرهای روانشناختی و جمعیت شناختی

 11. بررسی رابطه کانون کنترل با سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز

 12. مقایسه میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر، معلول جسمی – حرکتی و والدین کودکان عادی شهر اصفهان در گستره سنی 15-7

 13. بررسی و مقایسه نیمرخ روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، مصروع و تالاسمیک با مادران کودکان عادی

 14. بررسی مقایسه ای ویژگیهای شخصیتی پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهکار و عادی در شهر اصفهان

 15. بررسی رابطه بین نیمرخ روانی و متغیرهای جامعه شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 16. بررسی رابطة بین هویت و خلاقیت در میان دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز

 17. رابطة بین درون گرایی – برون گرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تهران

 18. مقایسة وضعیت روانی اجتماعی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه اصفهان

 19. تاثیر روش آموزش چند حسی اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدایی

 20. مقایسه نیمرخ روانی همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غیر مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختیار ی با استفاده از پرسشنامة SCL-90-R

 21. بررسی و مقایسه حالات افسردگی ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غیر شاهد18 – 14 ساله با توجه به ویژگیهای دموگرافیک از قبیل سن ، شغل و تحصیلات مادردر شهرستان کرمانشاه

 22. بررسی و مقایسه میزان فشار روانی ( استرس)منابع فشار روانی و رابطه آنها با ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان مدارس ابتدایی عادی و استثنائی شهرستان اصفهان

 23. بررسی رابطه سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان ارسنجان

 24. مقایسه رفتار آزاررسانی – آزارپذیری در دانش آموزان ناشنوا و عادی مقطع راهنمایی شهر شیراز و بررسی برخی از عوامل شخصی و خانوادگی مؤثر در این رفتار

 25. پژوهش تجربی پیرامون تاثیر سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجویان دانشگاه اصفهان

 26. بررسی تقلید تاخیری ( یادآوری دراز مدت )در کودکان 21-14 ماهه

 27. بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین ودارو درمانی بر میزان علائم بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعال

 28. بررسی رابطه بین منبع کنترل وخلاقیت میان دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان

 29. هنجاریابی پرسشنامه 90 سوالی تشخیص وضعیت روانی – فرم تجدید نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرین شهر

 30. مقایسه میزان پرخاشگری بین آزادگان و سایر رزمندگان ایرانی

 31. بررسی تأثیر آموزش شناختی بر منبع کنترل،انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهین شهر

 32. بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و روشهای مقابله بااسترس در دانشجویان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان

 33. تأثیر آموزش گروهی عزت نفس برخورد پنداری دانش آموزان شاهد و غیر شاهد مقطع راهنمایی شهر اصفهان

 34. بررسی رابطه بین نظام ارزشی و خلاقیت در دانشجویان سال اول دوره روزانه دانشگاه اصفهان

 35. مقایسه رشد اجتماعی وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان فاقد پدر ( شاهد، ایتام معمولی ) با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستانهای شهرکرد

 36. تاثیر آموزش آرامسازی عضلانی در کاهش اضطراب مادران و عملکرد تحصیلی فرزندان در دوره ابتدائی

 37. بررسی تأثیر آموزش گروهی اصلاح افکار خودکار منفی بر افزایش خود ابرازی فرزندان شاهد شهرستان تبریز

 38. تأثیر ایجاد تعهد، افزایش تدریجی تعهد و پسخوراند خبری بر میزان صرفه جویی برق مشترکین خانگی شهر اصفهان

 39. بررسی رابطه بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی خانواده های شهرستان اراک

 40. بررسی رابطه بین فشار روانی مادر در دوران بارداری و پیامدهای تولد در کودک

 41. بررسی تأثیر شیوه آموزش خودآموزی بر عملکرد حل مسأله و میزان توجه

 42. هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن در بین کارکنان شهر اصفهان

 43. بررسی رابطه سبک شناختی استقلال وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان

 44. بررسی میزان تأثیر آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبودی درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان

 45. بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

 46. بررسی اثر بخشی اجتماع درمان‌مدار بر نیمرخ روانی سوء مصرف کنندگان مواد در اصفهان

 47. بررسی رابطة‌ بین ویژگیهای شخصیتی مادر با انگیزش پیشرفت و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دورة راهنمایی شهرستان اصفهان

 48. بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر کاهش میزان درماندگی آموخته شده دانش‌آموزان پسر شهر همدان

 49. بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای روانی ـ اجتماعی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهری و عشایری شهرستان شیراز

 50. بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبرهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهر اصفهان

 51. بررسی رابطه وزن هنگام تولد ورشد شناختی–اجتماعی کودکان 6-5 ساله

 52. بررسی تأثیر آموزش بازسازی شناختی، مسئله گشایی و گفتگوی شخصی هدایت شده بر کاهش افسردگی

 53. هنجاریابی پرسشنامة ویژگیهای هوش عاطفی در بین دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستان شهر اصفهان

 54. مقایسه میزان تاثیر بدرفتاری والدین در دوران کودکی براضطراب و افسردگی بیماران سرپائی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهراصفهان و افراد عادی

 55. بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در شهر اصفهان

 56. هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

 57. تعیین و بررسی رابطه بین ویژگیهای مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل در دانشگاه اصفهان

 58. بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش آرامسازی بر کاهش گرایش به مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 59. بررسی نگهداری توجه و عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیای پارانویید، آشفته و افراد بهنجار

 60. بررسی رابطه گرایش به روان گسستگی، استقلال- وابستگی میدانی و خلاقیت (تداعی لغات) در دانشجویان روزانه دانشگاه اصفهان

 61. بررسی رابطه خشنوری شغلی، استرس شغلی،جهت گیری های کاری و درگیری به کار با سبک های دلبستگی بزرگسالی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان

 62. هنجار یابی ، پایایی و روائی مقیاس خوش بینی در شهر اصفهان

 63. بررسی رابطه بین نیازهای شخصیتی، ارزشها و رغبتهای شغلی با تکیه گاههای مسیر شغلی در کارکنان بخشهای اداری، مهندسی و اجرای طرحهای شرکت ملی گاز ایران

 64. هنجاریابی و اعتبار یابی مقیاس های همدلی و رفتار مدنی- سازمانی

 65. بررسی رابطه بین ادراک سروصدا با عواطف ، سرزندگی و فشار روانی در کارکنان مشاغل اداری و صنعتی مجتمع فولاد مبارکه

 66. بررسی تحولی رابطه شناخت اجتماعی با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان

 67. بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی، جزمیت- انعطاف پذیری و ویژگی های جمعیت شناختی در مردم شهر اصفهان

 68. بررسی رابـطه ی بین لذت جسمانی و هیجان طلبی با سلامت ذهن دانشجویان دانشگاه اصفهان

 69. بررسی رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرشهای خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان

 70. بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعی دانش آموزشان دوره پیش دانشگاهی شهر یزد

 71. بررسی وجود سوگیری به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی های جور/ ناجور و قضاوت خوشبینانه، در دانشجویان دانشگاه اصفهان

 72. اثر بخشی آموزش برنامه مداخله ترکیبی شناختی رفتاری و مهارتهای زندگی بر کاهش استرس دانش آموزان تیز هوش دبیرستان شهر تهران

 73. بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % به بالا در شهر اصفهان

 74. نقش عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان در یک شرکت صنعتی

 75. بررسی رابطه فردگرایی اقتصادی و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت-کنندگان نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در اصفهان

 76. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان درکودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی مقطع ابتدائی

 77. اثربخشی آموزش دقت بر توانائی دیکته نویسی دانش آموزان دورة ابتدائی دارای اختلال یادگیری در شهر اصفهان

 78. رابطه بین ادراک سر و صدا و رضایت شغلی با ناهنجاریهای رفتاری کارکنان در محیط کار شرکت ذوب آهن اصفهان

 79. رابطه سطوح تحول اخلاقی و رویکردها به عدالت اجتماعی در میان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شهر اصفهان

 80. رابطه هوش هیجانی، منبع کنترل و متغیرهای جمعیت شناختی با میزان بی ثباتی ازدواج در زوجین شهر اصفهان

 81. اثربخشی آموزش نگرش مذهبی برسلامت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان

 82. بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره‌ نیروی انتظامی استان یزد

 83. بررسی اثربخشی آموزش شیوه حل مسأله گروهی بر مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی مرکز ابابصیر اصفهان

 84. رابطه بین عملکرد خانواده و پایگاه هویت دانش ‌آموزان دختر دوره دبیرستان شهر اصفهان

 85. بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

 86. رابطه‌ی سازه‌های پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی در معلمان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر اسلام‌آباد غرب

 87. رابطه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهرستان اسلام آباد غرب

 88.  
 89. رشته روانشناسی  

 90. گرایش بالینی  


 91. عنوان پایان نامه
 92. بررسی اثربخشی روش حل مسئله در کاهش علائم اختلال کمبود توجه / بیش فعالی کودکان دبستانی پسر پایه پنجم شهر ایلام

 93. هنجاریابی آزمون چند محوری میلون /3 در شهر اصفهان

 94. ارزیابی پایایی و روایی فهرست علائم ضربة روانی (Tscc-A) در گروه کودکان آزار دیده (فراری)و مقایسه با کودکان آزار ندیده (عادی)

 95. بررسی اثربخشی آموزش شناختی–رفتاری بر رضایت زناشوئی زوجین شهرکرد

 96. بررسی اثربخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده درکاهش میزان عود در معتادان خودمعرف به مرکز بازتوانی اعتیاد شهر اصفهان

 97. بررسی اثربخشی روش مواجهه و بازداری از پاسخ به شیوه فردی و گروهی در کاهش علایم مبتلایان اختلال وسواس فکری - عملی

 98. بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روانشناختی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82ـ81

 99. بررسی نقش برانگیختگی هیجانی در سوگیری توجه و حافظة بیماران وسواس فکری-عملی

 100. مقایسه میزان اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس و دارو درمانی در درمان بیماران مبتلا به سردردهای تنشی مزمن اردبیل

 101. بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی– مذهبی برنیمرخ روانی معلولین جسمی زن شهر اصفهان

 102. بررسی روایی تشخیص آزمون رورشاخ در گروههای بیماریان افسرده، مضطرب (فراگیر)، وسواسی_جبری و گروه عادی

 103. بررسی اثربخشی شناخت درمانی بک و روان درمانی بین فردی دردرمان اختلال افسرده خویی

 104. مقایسة تداعی لغات دور از ذهن، تفکر شهودی و گرایش به روان پریشی در بیماران تحت درمان اسکیزوفرنیا و افراد عادی شهر اصفهان

 105. بررسی تاثیر رفتار درمانی گروهی بر علایم هراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

 106. بررسی سوگیری های حافظه ی آشکار و نهان درافسردگی و اضطراب اجتماعی

 107. تاثیر بازیهای آموزشی تمرکز فکر بر کاهش شدت علائم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی

 108. تأثیر روش مواجهه وجلوگیری از پاسخ به شیوة خوددرمانی در کاهش نشانه های اختلال وسواس ـ اجبار

 109. بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگار اجتماعی بیماران زن مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی

 110. هنجاریابی، پایائی و روائی مقیاس سنجش مانیای یانگ

 111. مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو، افسردگی عمده با سیمایه روانپریشی، افسردگی عمده بدون سیمایه روانپریشی بستری و گروه بهنجار

 112. بررسی اثر بخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش غیرحضوری همسران آنها به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین

 113. بررسی اثر بخشی رویکرد زوج درمانی تغییر سبک زندگی بر رضایت زناشویی زوجین ساکن شهر اصفهان

 114. بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام . اس)

 115. اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت‌های اجتماعی وهراس اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

 116. تاثیر آموزش های شناختی- رفتاری و شناختی- رفتاری مذهبی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های شهر تهران

 117. تاثیر گروه درمانی شناختی- انسانگرایی بر افسردگی و هدف در زندگی دانشجویان افسرده دختر دانشگاه اصفهان

 118. تأثیرآموزش روش ذهن اگاهی بر میزان علائم اختلال وسواس-اجباردر زنان شهر اصفهان

 119. اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران عروق کرونری قلب شهر اصفهان

 120. بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان

 121. بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه‌ی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوج های شهراصفهان

 122. بررسی اثربخشی درمان شناختی –رفتاری گروهی برکاهش احتمال بازگشت در زندانیان وابسته به تریاک زندان گرگان

 123. بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان

 124. بررسی تأثیر گروه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل بر بحران هویت نوجوانان شهر قم

 125. بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال در ریاضیات پایه‌ پنجم ابتدایی شهر یزد

 126. اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوارفکری دانشجویان افسرده دانشگاه اصفهان

 127. بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی براسترس و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده

 128. بررسی تأثیر درمان رفتاری- فراشناختی بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و افسردگی در جانبازان جنگ عراق علیه ایران

 129. تأثیر آموزش شناختی رفتاری، بر میزان خصومت و پرخاشگری زندانیان محکوم به شرارت و ایراد ضرب و جرح در زندان اصفهان

 130. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر میزان مشکلات رفتاری کودکان آنها

 131. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس)

 132. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر اصفهان

 133. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش اسنادی بردرک مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان

 134. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر

 135. اثر بخشی خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده‌های در معرض طلاق شهرستان زرند کرمان

 136. تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری بر علایم افسردگی کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطالعه موردی

 137. بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به داروی شهر اصفهان

 138. مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری، مذهبی و گروه درمانی شناختی-رفتاری کلاسیک بر روابط و رضایت زناشویی بانوان

 139. تأثیر درمان شناختی- رفتاری و خانواده‌درمانی بر افسردگی نوجوانان کرمانشاه

 140. مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و دارو درمانی بر علائم میگرن مزمن بیماران سرپائی زن اصفهان

 141. مقایسه نوروپیسکولوژی بیماران اسکیزوفرنیک و دوقطبی و افـراد عـادی براساس آزمون های استروپ و بنتون

 142. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و ریزش موی بیماران آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان

 143. اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه ی گروهی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن

 144. اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس به شیوه گروهی بر اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی و میزان نشانه های بیماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان

 145. اثربخشی بازآموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی زوجین

 146. بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان شادکامی، رضایت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز

 147.  
 148. رشته روانشناسی کودکان استثنائی  


 149. عنوان پایان نامه
 150. مقایسه استفاده ازیک دست و دو دست و تأثیر برتری جانبی در سرعت بریل خوانی دانش آموزان نابینا پایه های چهارم و پنجم ابتدایی

 151. مقایسه اثربخشی روشهای چند حسی فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان

 152. تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی بر مشکلات حرکتی کودکان نارساخوان پایه های اول تا سوم مقطع ابتدایی شهراصفهان

 153. بررسی اثر بخشی روش آموزش پاسخهای محوری با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کلامی کودکان اتیستیکی مقطع پیش دبستانی شهر اصفهان

 154. مقایسه سبکهای دلبستگی در جوانان دارای نقایص بینایی، شنوایی، عقب‌مانده‌ی ذهنی مرزی، تیزهوش و عادی شهر اصفهان

 155. بررسی اثربخشی آموزش والدین بر میزان علائم نافرمانی در کودکان دارای علائم اختلال نافرمانی مقابله‌ای

 156. مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان

 157. اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسرعقب مانده ذهنی مقطع دبیرستان شهر اصفهان

 158. مقایسه تاثیر روش های آموزش فرایند و آموزش تکلیف – فرایند بر عملکرد املانویسی در دانش آموزان پایه‌های سوم و چهارم مقطع ابتدایی شهر مبارکه

 159.  
 160. رشته روانشناسی صنعتی سازمانی  


 161. عنوان پایان نامه
 162. رابطه مشارکت در تصمیم گیری و اعتماد با رفتار مدنی سازمانی، هویت و عدالت سازمانی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

 163. بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی اصفهان

 164. رابطه بین متغیرهای پیشایند (عدالت سازمانی و جو سازمانی) و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 165. اثر (رابطه) تقاضاها و کنترل شغلی در طراحی شغل بر فشار روانی در شغل و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان

 166. رابطه شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 167. بررسی رابطة جوّ سازمانی موجود و مطلوب با انواع تعهد سازمانی و خشنودی شغلی به منظور ارائه الگو در کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

 168. تأثیر آموزش مهارت های ادراکی سرپرستان شیفت بر افزایش رضایت و عملکرد شغلی زیردستان آنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 169.     

  ررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

  2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض  مدیران  مدارس

  3- مهارت های زندگی والگو های رفتاری

  4-  بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در  مدارس ابتدایی

  5- نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

  6- بررسی و شناخت ویژگی های مدیران و کارآفرینان در صنعت کشور

  7- بررسی نقش ثبات مدیریت بر پویایی مدارس استان سمنان

  8- آموزش فلسفه به کودکان

  9- تأثیرگذاری روشهای خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش­آموزان

  10- بررسی عملکرد حافظه کوتاه مدت کلامی در بازشناسی و یادآوری

  11- بررسی میزان تأثیر برقراری روابط انسانی مدیران در محیط کار با عوامل از دیدگاه معلمین

  12- شکل گیری مفهوم خداوند در ذهن کودکان  (12- 7) سال

  13- بررسی رابطه سطح تحصیلی و رشته تحصیلی والدین با انتخاب رشته تحصیلی فرزندان

  14- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح مطالعه و  تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

  15- بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به فعالیتهای پرورشی

  16- تربیت کودک از دیدگاه اسلام

  17- بررسی و مقایسه روش عادی و ویژه آموزش در شکوفایی خلاقیت

  18- بررسی تاثیر موسیقی بر آرامش روحی و روانی کودکان پیش دبستانی از نظر مربیان کودکستانها

  19- رابطه شیوه فرزند پروری با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

  20-بررسی میزان اطلاع و بکارگیری اصول مدیریت فراگیر (مکف) توسط مدیران و  رابطه آن با اثربخشی  مدارس ازدیدگاه معلمان مدارس عقب مانده ذهنی شهر تهران

  21- رابطه عزت نفس با انتخاب رشته تحصیلی در بین دانش آموزان دختر رشته های ریاضی تجربی

  22-  نقش اقتدار معلم در یادگیری دانش آموزان

  23- بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه پاکدشت از نظرآموزگاران

  24- مقایسه نگرش های معلمین مقطع ابتدائی درباره نقش سابقه کار و تجربه معلم در بازده آموزش

  25-بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان

  26-بررسی قدرت بالقوه خلاقیت درکودکان واثرات آن درآموزش مهارت­های زندگی درپرورش

  27-بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ( روش آموزشی دوجانبه) بر درک مطلب و  حل مسأله دانش آموزان

  28- تحولی و مقایسه تئوری ذهن درکودکان عقب مانده ذهنی خفیف وکودکان عادی سنین 7 تا 9

  29- بررسی الگوهای آموزش مجازی به منظور تهیه و تدوین الگوی مناسب.

  30-ارزیابی طرح ارزشیابی معلمان از دیدگاه دبیران هنرستانهای فنی وحرفه ای وکارودانش

  31-تجزیه و تحلیل وضعیت بهره وری سازمان در اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان بر اساس مدل EFQM

  32-تاثیر رنگها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان

  33- میزان انطباق فضاهای آموزشی آموزشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد های موجود

  34-بررسی نیازهای مادی و معنوی(عزت نفس)معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  35- اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت دانش آموزان پسرو د

  36- میزان رضایتمندی والدین کودکان عقب مانده ذهنی خفیف از برنامه های مراکز ویژه پیش دبستانی

  37- شناخت میزان تأثیر و ویژگیهای رفتاری مدیران مدارس ابتدائی در تأمین نیازهای عاطفی،روانی و اجتماعی دانش آموزان از نظر معلمین

  38- مقایسه نشانه های اضطراب نقاشی کودکان  پیش دبستانی با مادران شاغل و غیر شاغل

  39- بررسی رابطه برگزاریی جشنواره روش تدریس در افزایش مهارت تدریس معلمان ابتدایی

  40- نقش معلمان در ایجاد علاقه به تحصیل در دانش آموزان

  41- بررسی ویژگی های خانوادگی – اقتصادی – اجتماعی – روان شناختی  و شیوه های مقابله با استرس والدین کودک ازار

  42- بررسی نقش خود کارآمدی ،خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  43-  نیازهای اطلاعاتی مدیران وکارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آ.پ

  44- میزان  آشنایی معلمان دوره ابتدایی بانظریه های یادگیری و به کارگیری آنها در فرایند تدریس

  45- تاثیر رفتار والدین بر مسئولیت پذیری فرزندان

  45- شناخت نگرش مدیران و مربیان پروشی نسبت به تاثیرفعالیتهای فوق برنامه بردانش آموزان دختر

  46- تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارآیی معلمان

  47- بررسی اثر آموزشی تدریس به شیوه تصویری و سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  48- نقش بازیهای زبانی به عنوان یک وسیله تدریس روی دانش گرامری فراگیرانزبان انگلیسی دختر در مؤسسه آکسفورد

  49- بررسی سبک رفتار معلم در کلاس درس از دیدگاه دانش‌آموزان.

  50- بررسی نقش مشاوران درزمینۀامور آموزش دانش آموزان دختر

  51- نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت

  52- نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان

  53- آموزش زبان انگلیسی به ناشنوایان پسر مقطع راهنمایی

  54- بررسی هم گرایی یا واگرایی فرهنگ مدرسه و جامعه

  55- تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

  56- تأثیر برنامه های آموزشی تلویزیون و میزان پیشرفت تحصیلی

  57- بررسی رابطه استفاده از اینترنت و رشد انزوای اجتماعی در کاربران دانشجویان علوم انسانی

  58- بررسی تأثیر ورزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

  59- بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تعلیم معلمان بومی و دانش آموزان تحت تعلیم معلمان غیر بومی

  60- ارتباط رشته های تحصیلی کارکنان با کارآئی آنان در صندوق بیمه محصولات کشاورزی

  61- رابطه بین هوش هیجانی و منبع کنترل

  62- بررسی نقش عوامل موثر بر  افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی

  63- رابطهٴ خلاقیت با اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی

  64-  بررسی و شناسایی الگوها و هویت­یابی و درجه اهمیت آن در بین قشر دانش­آموز دبیرستانی

  65- بررسی مشکلات پژوهشی دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان سال آخر همین دانشگاه

  66-بررسی میزان مشارکت  سیاسی  دانشجویان  دانشگاه تهران و عوامل  موثر بر آن

  67- بررسی عوامل موثر در ارتقای کیفی مربیان تربیتی مقطع متوسطه

  68- تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مولفه های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی

  69- رابطه بین سلامت روان مادر و سازگاری کودک

  7۰- بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر بهداشت روانی دانش آموزان  ابتدایی شهر تهران

  71- بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه

  72- بررسی میزان خلاقیت دانشجویان مهندسی و علوم انسانی شهرستان

  ۷۳-رابطه بین احساس کهتری و افکار خودکار وکیفیت زندگی با متغیرهای سن تحصیلات، جنس در بین دانشجویان

  74- بررسی و مقایسه روشهای فرزندپروری در خانواده­هاییکه دارای نوجوانان معتاد و خانواده­هایی که دارای نوجوانان عادی هستند

  75-نظردبیران درخصوص میزان مهارتهای اثربخشی مدیران ورابطه آن باپیشرفت تحصیلی دانش

  76- بررسی رابطه توانایی حل مسئله و هوش عملی

  77-بررسی رابطه دو زبانه بودن بر شخصیت تحصیلی و هوش دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

  78- احتمال وجود رابطه معنی داری ناسایی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی در کودکان و وجوانان

  79-  چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی درآموزشهای فنی وحرفه ای هنرستانهای فنی وحرفه ای

  80- رابطه خودکار آمدی عمومی و موفقیت تحصیلی

  81- میزان مهارتهای علمی دختران در مقایسه با پسران

  82- تاثیر مشق شب بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

  83- تاثیر بومی بودن یا نبودن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  84- رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان اداری

  85- بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با باورهای منطقی و غیر منطقی

  8۶-  نیاز سنجی آموزشی مدیران مقطع متوسطه شهرستان ساوجبلاغ

  87- بررسی عوامل درونی کردن ارزشهای اسلامی در دانش آموزان از دیدگاه مربیان تربیتی

  88-بررسی تأثیر روشهای تدریس آموزش نمایش – سخنرانی ، یادگیری اکتشافی ، یادگیری اکتشافی هدایت شده به پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

  89- میزان استقبال مدیران آموزشی شهرستان کنگاور از مدیریت تغییر درسه دوره ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و عوامل موثر برآن.

  90-بررسی موانع و مشکلات موجود د ر پذیرش مسئولیتهای مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس دخترانه

  91-بررسی و مقایسه تاثیر روش تدریس حل مساله با روش تدریس سنتی در دروس علوم تجربی و ریاضی بر پیشرفت تحصیلی

  92- رابطه شخصیت با کار و شغل

  93- بررسی شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ و عوامل موثر بر آن در دختران کلاس سوم راهنمایی

  94- رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نوجوانان

  95- بررسی کارایی مدیران فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی با مدیران فارغ التحصیل در سایر رشته ها

  96- بررسی و آسیب شناسی عوامل رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شعبه ساوه و ارائه راهکارهای مناسب

  97- عوامل موجود در محیط خانواده و میزان رابطه پیشرفت تحصیلی کودکان

  98- بررسی رابطه ی هوش هیجانی و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه

  99-بررسی عوامل ایجاد کنند ه انگیزه معلمان در کاربرد تکنولوژی آموزش در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان زن  و مرد متوسطه

  100-رابطه بین استرس شغلی و غیبت از کار در بین کارمندان  آ.پ

  1۰۱-بررسی نقش خانواده در اجتماعی شدن فرزندان

  1۰۲- بررسی رابطه بین هوش و عزت نفس در دختران سال سوم

  ۱۰۳- مقایسه رشد اجتماعی کودکان وابسته به بهزیستی و کودکان عادی پیش دبستانی

  104-بررسی رابطه بین میزان ناشنوایی بر هوش

  105- بررسی رابطه بین استقلال طلبی و رتبه تولد (فرزندان اول و آخر) دانشجویان دختر مقطع تحصیلی لیسانس

  106 - بررسی کاربرد اینترنت و نقش آن در آموزش و پرورش از نظر دبیران و دانش آموزان

  107 - بررسی میزان افسردگی دربین دانشجویان وورزشکاروغیرورزشکار دانشکده علوم انسانی (رشته ی علوم تربیتی) شهرستان ساوه

  108- بررسی تأثیر ازدواج بر روند ادامه تحصیل دانشگاهی زنان

  109- بررسی عوامل اعتیاد درشهرستان زنجان

  110-بررسی علل افسردکی بین دانش جویان هنر و پزشکی

  111- بررسی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان منطقه 14

  112  - برسی ارتباط خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  113 - عنوان بررسی تأثیر بازیهای کامپیوتری بر هوش کودکان 7 الی 11

  114 - بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رتبه دبیرستانی

  115-بررسی ویژگیهای مدیران آموزشی موفق از دیدگاه دبیران

  116- تعیین میزان آشنایی معلمین مرد و زن با شیوه های رایج پرورش خلاقیت .

  117- شناخت و بررسی عوامل موثر در بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی و مواد آموزشی مقطع متوسطه شهرستان سمنان

  118- عوامل موثردوره‌های پیش‌دبستانی درموفقیت دانش‌آموزان دختر پایه اول شهرستان تنکابن

  119- بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیران آموزش از نظرمعلمان و مدیران مقطع ابتدایی

  120- بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان

  121- تاثیر کلاس های جبرانی در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان

  122- تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی معلمان زن

  123- بررسی مسائل و مشکلات مراکز ضمن خدمت فرهنگیان استان قم

  124- رابطه بین اسنادهای علی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

  125- بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

  126- مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمین دیپلمه

  127-بررسی عوامل موثر بر افزایش رغبت کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان در ارتقای دانش و مهارت خود

  128- بررسی علل و عوامل مؤثر در گرایش معلمین دوره ی ابتدایی به سایر دوره های آموزشی در استان سمنان و ارائه ی راهکارهای مناسب

  129- بررسی میزان مطالعات غیر درسی واثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه

  130- بررسی وشناسایی عوامل مؤثی بر کارایی کارکنان

  131- بررسی میزان افسردگی و عوامل مرتبط باآن در دانش آموزان

  132- نقش انگیزه  بر پیشرفت تحصیلی

  133- بررسی میزان آشنایی معلمان مرد و زن با شیوه های پرورش خلاقیت

  134- بررسی عدم ارضای نیازهای اساسی در بروز اختلالات رفتاری

  135- مقایسه سطح عملکردپسران درطرحهای دیداری و حرکتی بندر- گشتالت با دختران

  136- بررسی نوع رابطه مدیریت مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  137-بررسی رابطه خودتنظیمی وعزت نفس باپیشرفت تحصیلی

  138- بررسی رابطه نگرش مدیران به تغییروتحول و نوآوری با یادگیری سازمانی

  139- بررسی تفاوتهای دینداری مادران و دختران تهرانی سال سوم راهنمائی و الگوی آموزش دینی مناسب برای دختران نوجوان

  140- بررسی سطح طبقات اجتماعی بر انتخاب رشته تحصیلی

  141- رابطه خلاقیت با مدیریت

  142- مقایسه میزان سازگاری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

  در خانواده های مرفه و نامرفه منطقه 4 تهران

  143- شناسایی نیازهای شناختی دانش آموزان دوره متوسطه

  144- برسی رابطه فشار روانی کارکنان اداری و صنعتی با ویژگیهای شخصی آن

  145-  موانع مشارکت زنان درکلاسهای فرهنگی هنری کمیسیون امور بانوان در شهرستان ساوه

  146- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان

  147- بررسی  عوامل موثربر فشار روانی مدیران مدارس

  148- بررسی میزان مطالعات غیر درسی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی

  149- مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری در دختران ناشنوا و کم شنوای

  150- بررسی دیدگاه  دانش آموزان درمورد انجام تکالیف در مدرسه وخانه

  151- بررسی تأثیر تیپ شخصیتی (درون گرا و برون گرا) بر روی بهره وری در کارکنان مرکز خدمات مدیریت

  152- مقایسه‌ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر شبانه روزی و روزانه (عادی) مدرسه  نوبران

  153- بررسی رابطه هوش با حرمت خود و سازگاری دانش‌آموزان

  154- بررسی مهارت های مدیران مدارس ابتدایی

  155-  رابطه اضطراب وجودی با جنسیت بین دانشجویان دختر وپسر

  156- بررسی اولویت‌های مدیریت آموزشی برای مدیران زن و مرد

  157- بررسی رابطه بین گروه خون و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  158- بررسی علل و عوامل ارتباط بین ویژگیهای  شخصیتی و گروه خون

  159- بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای

  روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتدایی

  160- بررسی عوامل مؤثر بر ضعف یادگیری درس ریاضی پنجم ابتدایی

  161- بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری ، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در دانش آموزان دختر و پسر (تکرار)

  162- بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان معلم مدرس دولتی و غیرانتفاعی

  163- مشاوره گروهی در کاهش میزان تمایل به اختلالات رفتاری

  164- بررسی تاثیر میزان تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی

  165-اصلاح دختران فراری در شهر تهران

  166- ارزیابی میزان اثر بخشی مدیریت کیفیت جامع

  167- بررسی رابطه بین استرس و افسردگی دانشجویان رشته مدیریت

  168- بررسی بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها در کلاسهای آموزش خانواده شرکت  کرده اند و نکرده اند

  169- بررسی تاثیر دبیران در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

  170- بررسی ویژگیهای معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان پایه چهارم

  171- بررسی شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ و عوامل مؤثر

  172- بررسی تاثیرومقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بامادران دارای میزان تحصیلات بالا ودانش آموزان با مادران میزان تحصیلات پایین

  173- بررسی نگرش مربیان پیش دبستانی نسبت به تاثیر بازی در رشد اجتماعی کودکان استان تهران

  174- بررسی و شناخت عوامل موثر بر نگرش مثبت معلمان نسبت به شغلشان در شهرستان اسفراین

  175- تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران

  176- بررسی میزان تأثیر گذاری وسایل تکنولوژی در بهبود فرآیند آموزش و روز آمد نمودن روشهای درسی

  177- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برخوردار و نا برخوردار از وسایل کمک آموزشی

  178- رابطه جوسازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مدارس متوسطه دولتی و غیرا نتفاعی

  179- مطالعه تطبیقی مدرسه محوری و برسی وضع موجود بر اساس آن از

  دیدگاه مدیران و دبیران راهنمایی آموزش وپرورش منطقه 2

  180-بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت  از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران

  181- بررسی عوامل ایجاد کنند ه انگیزه معلمان در کاربرد تکنولوژی آموزش در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه معلمان زن  و مرد متوسطه

  182- تاثیر مدارس شبانه روزی در اعتماد به نفس دانش آموزان

  183- تعیین تاثیر برنامه های تلویزیون بر افزایش یا کاهش پرخاشگری کودکان از دیدگاه مقالات ، پژوهشها و نظریه های موجود .

  184- بررسی رفتار پرخاشگرانه دختران که والدین آنها متارکه کرده اند

  185- بررسی تاثیر در آمد خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان ، دانش آموزان دوره راهنمایی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران

  1۸۶- تأثیر آموزش ضمن خدمت ،کوتاه مدت در ارتقاء سطوح علمی وکارایی دبیران دورة متوسطه از دیدگاه مدیران ومعلمان

  187- کارایی مدیران دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی نسبت به مدیران  دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در سایر رشته ها

  188- بررسی رابطه جنبه های مختلف سازگاری (سازگاری تندرستی. خانوادگی، اجتماعی، هیجانی، تحصیلی) و عملکرد تحصیلی

  189- بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد مربیان مرکز تربت مربی سازمان آموزش فنی حرفه ای کرج 1385

  190-بررسی رایطه جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه

  191-بررسی تاثیرات طرحهای ملی پیشگیری از اعتیاد در تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر و پسر

  192- بررسی ومقایسه جو سازمانی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

  193-شناخت عوامل موثر بر گرایش معلمان به فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه معلمان

  194-مقایسه نیازهای دبیران زن و مرد لیسانس مدارس تهران براساس سطوح مازلو

  19۵- تدوین الگوی مدیریت کلاس درس مرتبط با یادگیری دانش آموزان و بررسی کارایی آن از دیدگاه معلمان

  19۶- روش های فرزند پروری و توانایی ابراز وجود تأثیر برنامه های آموزش ابراز وجود دختران پایه اول دبیرستان

  19۷- بررسی رابطه فعالیتهای بدنی و آمادگی جسمانی

  19۸-بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بیمه

  ۱۹۹-بررسی انشاء ومشکلات آن درابتدایی  200-بررسی سبکهای مدیریتی و رابطه آنها با اثر بخشی دبیرستان های شهرستان کبودرآهنگ

  201-مقایسه خلاقیت دانشجویان رشته مهندسی با علوم انسانی و بررسی رابطه خلاقیت آنها ، با جنسیت که در سال تحصیلی 85-84 در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ساوه

  202-بررسی تاثیر مدیریت آموزشی کلاسهای چندپایه بر یادگیری و انضباط دانش آموزان پاییز 86

  203-ارزیابی حراست آموزش و پرورش استان مرکزی در سال  1385

  204- رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل (درونی- بیرونی) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد  ساوه

  205-بررسی رابطه بین سبک های رهبری واسترس مدیران مدارس استان سمنان

  206-بررسی رابطه بین سبک تفکر و میزان کارآیی مدیران در شرکت آلومینیوم پارس

  207-مقایسه بهداشت روان دانش آموزان مدارس متوسطه استعدادهای درخشان وعادی اراک

  208- میزان نابرابری فرصتهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی استان هرمزگان

  209-بررسی کیفیت زندگی کاری و تاثیر ان بر بهره وری ان ها در شرکت مهر کام پارس

  210-بررسی میزان فشار روانی در بین بیماران قلبی- عروقی در سنین 36 الی 50 ساله

  211-بررسی و مقایسه فشار روانی در بین دختران معتاد و غیر معتاد 25-17 سال استان تهران

  212-بررسی امکان بهره گیری از مدیریت کیفیت جامع در مدارس ابتدایی شهر تهران

  213-ارزشیابى عملکرد مدارس غیرانتفاعى استان مرکزى دردوره راهنمایى،ابتدایى ومتوسطه

  214- راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای شهرستان اسلام شهر از دیدگاه دبیران /مدیران

  215-بررسی رابطه بین جهتگیری هدف با خود تنظیمی یادگیری پیشرفت تحصیلی ورضایت از تحصیلی در دانش آموزان دختروپسر رشته های مختلف تحصیلی پیش دانشگاهی شیراز(تکراری)

  216- تأثیر کاربرد اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره متوسطه (تکراری)

  217-رابطه ناخشنودی شغلی با رفتارهای ضد تولید

  218-تاثیر آموزش به کمک شبکه های اطلاع رسانی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

  219-رابطه بین هیجان خواهی و صفات شخصیت

  220-رابطه  افسردگی کودکان با اشتغال مادران

  221-تاثیر سبک مدیریت مدیران رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایت شغلی استادان منطقه 8 دانشگاه

  222-بررسی عوامل موثر بر نهادینه ساختن مدیریت مشارکتها در مدارس راهنمایی منطقه ۸

  223-آمار دروغ گویی در دانش آموزان استان  کرمانشاه

  224-بررسی رابطه ی میان ویژگیهای شخصیتی وحافظه

  225-نحوه مدیریت شرایط کاردستمزد بر رضایت شغلی کازگران شهرستان زرندیه (شهرک مامونیه)

  226- تاثیردبیران درموفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان ساوه (تکرار)

  227- رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سوم مقطع متوسطه تهران(تکرتاثیر سیاستهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد
        
      

  تبیین تفاوتهای اشتغال و بیکاری در استانهای اصفهان، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد
        
      

  اشتغال صنعتی و نقش آن در رشد شهر قدس
        
      

  اشتغالزایی توسعه صنایع صادراتی کاربر و مقایسه آن با صنایع جانشین واردات
        
      

  تولید معیشتی، مراکز اشتغالزا و فعالیت اقتصادی در آبادیهای جنگلی استان مازندران
        
      

  تاثیر سیاست کسری بودجه بر اشتغال در بخش دولتی ایران
        
      

  ایرانیان بازگشته از عراق و تاثیر آنها در اقتصاد ایران
        
      

  ارائه یک مدل بهبود مدیریت در صنایع ایران (با استفاده از تجارت کارآفرینی)
        
      

  ارزیابی میزان حساسیت مدل گارین- لاوری به تعریف اشتغال پایه
        
      

  ارزیابی امکانات توسعه ناحیه‌ای در دره شاهرود
        
      

  ارزیابی سیاست‌های اشتغال فرزندان شاهد
        
      

  نقش دامداری بر درآمد و اشتغال روستائیان اردبیل
        
      

  اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستای وزوان
        
      

  اثرات اجتماعی تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در ایران
        
      

  اثرات اشتغال زن در خانواده تحقیقی در چند واحد کارگری
        
      

  اثرات رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی ایران (1335 - 1365)
        
      

  بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران
        
      

  بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران
        
      

  بررسی ساختار اشتغال و آزمون اثر جانشینی نیروی کار در اقتصاد ایران
        
      

  بررسی اثر سهم جمعیتی نسل جوان بر نرخ بیکاری و اشتغال
  مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع غذایی اصفهان
        
      

  بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران
        
      

  امکان‌سنجی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در ایران با مطالعه موردی بررسی ماشین‌کاری مدرن قطعات سیلیکون‌کاربایدی
        
      

  تأثیر نحوه راه اندازی کسب و کار بر میزان توفیق کارآفرینان ایرانی
        
      

  سنجش پتانسیل کارآفرینی جوانان تحصیل‌کرده تهرانی و علل اجتماعی مؤثر بر آن
      

  موانع کارآفرینی فناوری نانو در ایران
        
      

  ارزیابی مقایسه‌ای نگرش‌های کارآفرینانه در میان دانشجویان ارشد رشته مدیریت کارآفرینی
        
      

  تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری
        
      

  تحلیل موانع اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی
        
      

  بررسی تأثیر مشاوره شغلی گروهی
        
      

  اثر آموزش مهارت‌های کارآفرینی بر نگرش نسبت به بازارکار
        
      

  ICT چیست؟
        
      

  بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی
        
      

  بررسی عدم موفقیت کارآفرینان در توسعه اقتصادی
        
      

  سرپرستی پایان‌نامه و تاثیر آن بر تجربیات پژوهشی دانشجویان
        
      

  بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای جستجوی شغلی
        
      

  بررسی کارآفرینی درون‌سارمانی در جهاد کشاورزی خوزستان
        
      

  بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی
        
      

  بررسی و مقایسه زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی
        
      

  بررسی میزان توجه برنامه درسی دورة کارشناسی رشتة علوم تربیتی به پرورش مهارت‌های کارآفرینی
        
      

  بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان
        
      

  تحول کمی و کیفی نقش زنان در سازمانهای دولتی ایران و مشکلات اشتغال ایشان
        
      

  بررسی ساختار اشتغال و آزمودن اثر جانشینی نیروی کار در اقتصاد ایران
        
      

  بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی ساختار اشتغال در ایران
        
      

  سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی