برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری علوم تربیتی و روانش - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته علوم تربیتی و روانشناسی : علوم تربیتی و روانشناسی - تاریخ و فلسفة آموزش و پرورش


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com 1.  

 2. رشته برنامه ریزی آموزشی  


 3. عنوان پایان نامه
 4. تاثیرعوامل فرهنگی در برنامه ریزی درسی

 5. تحلیل برنامه های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی

 6. بررسی‌ عوامل‌ موثر در بهبود ارائه‌ دروس‌ وابسته‌ به‌ معارف‌ اسلامی‌ در دانشگاه

 7. بررسی‌ نظرات‌ دانشجویان‌ تربیت‌ دبیر راجع‌ به‌ علل‌ و عواملی‌ که‌ باعث‌ کم‌ توجیهی‌و بی‌علاقگی‌ آنها به‌ فراگیری‌ دروس‌ تربیتی‌ می‌شود

 8. بررسی‌ عوامل‌ افزایش‌ کیفیت‌ آموزشی‌ در دانشگاه‌اصفهان‌ و پیشنهاداتی‌ برای‌ بهبود آن‌

 9. بررسی‌ عوامل‌ موثر در افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ نظری‌ شهر کرمان‌از دیدگاه‌ دبیران‌ و دانش‌آموزان‌ و مردودین

 10. بررسی‌ نظرات‌ دبیران‌ دبیرستانهای‌ اصفهان‌ در باره‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ آموزشی‌از دبیران‌ به‌ منظور ارائه‌ یک‌ راهبرد مناسب‌ و علمی‌در روند ارزشیابی آموزشی کشور

 11. بررسی‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ دانشجوئی‌ و ظرفیت‌ کالبدی‌ و آینده‌نگری‌ آن‌به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ اصولی‌ در دانشگاه‌ اصفهان‌

 12. بررسی‌ علل‌ رجعت‌ به‌ بیسوادی‌ از نظر نوسودان‌ استان‌ کردستان‌

 13. پژوهشی‌ پیرامون‌ علل‌ عدم‌ استقبال‌ روستائیان‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ نهضت ‌سوادآموزی‌ در استان‌ اصفهان‌

 14. بررسی‌ روند گذشته‌ و چشم‌انداز آینده‌ عرضه‌ و تقاضای‌ فضای‌ آموزشی‌به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ در محدوده‌ شهر اصفهان‌

 15. بررسی سیستمهای برنامه ریزی آموزشی متمرکز و غیر متمرکز از دیدگاه مدیران مدارس آموزش فنی و حرفه ای کشور‌

 16. بررسی‌ انگیزه‌های‌ پیشرفت‌ و موفقیت‌ تحصیلی‌ در دانشجویان‌ موفق‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور بهبود برنامه‌های‌ آموزش‌ عالی

 17. بررسی‌ عوامل‌ افزایش‌ رضایت‌ شغلی‌ اساتید دانشگاه‌ اصفهان‌ و ارائه‌ پیشنهاداتی‌ برای‌ بالابردن‌ کارآئی‌

 18. بررسی‌ نحوه‌ کاربرد وسائل‌ کمک‌ آموزشی‌ در دبیرستانهای‌ شهر اصفهان‌ و نظرخواهی‌از دبیران‌ در رابطه‌ با چگونگی‌ استفاده‌ موثر از وسایل‌کمک‌ آموزشی‌ در جریان‌ آموزش‌

 19. بررسی‌ عوامل‌ موثر بر فشارهای‌ شغلی‌ اساتید دانشگاه‌اصفهان‌

 20. بررسی‌ کمی‌ نیروی‌ انسانی‌ آموزشی‌ در مقطع‌ آموزش‌ ابتدائی‌ استان‌ اصفهان‌ و برآورد دورنمای‌ وضعیت‌ آینده‌ آن‌ به‌ منظور رفع‌ ناهماهنگی‌های‌اتلاف‌زادر نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌اصفهان‌

 21. بررسی‌ مشکلات‌ تحقیق‌ در رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ ازدیدگاه‌ اساتید دانشکده‌های‌ علوم‌انسانی‌ دانشگاه‌ اصفهان‌

 22. بررسی‌ راههای‌ متناسب‌ سازی‌ برنامه‌ سوادآموزان‌ بانیازها و شرایط‌ سوادآموزان‌

 23. بررسی‌ عوامل‌ موثر در جذب‌ هنرجویان‌ پسر به‌ آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ در شهراصفهان‌ (از دیدگاه‌ هنرجویان‌)

 24. بررسی‌ تحلیلی‌ اوضاع‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌،اموزشی‌ استان‌ بوشهر جهت‌ ایجاد موسسه‌ آموزشی‌ عالی‌ مورد نیاز با استفاده‌ از مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ متناسب‌

 25. بررسی‌ تاثیر کلاسهای‌ جبرانی‌ بر ارتقاء تحصیلی‌ و آموزش‌دانش‌آموزان‌ پسر مدارس‌ شهر اصفهان‌

 26. بررسی‌ مقایسه‌ای‌ نظرات‌ اعضاء هیات‌ علمی‌ دانشگاههای‌ اصفهان‌ و صنعتی‌ اصفهان‌ پیرامون‌ عوامل‌ موثر در کیفیت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌

 27. بررسی‌ تحلیلی‌ آموزشهای‌ ضمن‌ خدمت‌ دبیران‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ تهران‌ در دهه‌ 70ـ1360 به‌ منظور ارائه‌ الگوی‌ موثر برنامه‌ریزی‌ (با توجه‌ به‌ نظرات‌ شرکت‌کنندگان‌دوره‌های‌ جاری‌ و مدلهای‌ علمی‌ مطلوب‌)

 28. بررسی کارآئی ظاهری و واقعی آموزش ابتدائی استان اصفهان در طی دوره 66-71 جهت برآورد روند آینده

 29. بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمائی که معلمین آنها مامور به تحصیل هستند با دانش آموزانی که معلمین تمام وقت دارند

 30. بررسی نظرات دانشجویان علوم تربیتی و تربیت تدبیر دانشگاه اصفهان در زمینه شیوه های ارزشیابی از آموخته های آنان

 31. عوامل موثر در افزایش رغبت دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر اصفهان نسبت به برنامه های امورتربیتی به منظور بهینه سازی برنامه ریزیهای تربیتی مدارس

 32. بررسی نظرات معلمین مقطع ابتدائی شهرستان بیرجنددرباره سودمندی روشهای فعال و غیرفعال آموزشی

 33. بررسی‌ میزان‌ دستیابی‌ لازمه‌التعلیمان‌ مناطق‌ استان‌ کردستان‌ به‌ فرصتهای‌ آموزشی‌ در سالهای‌ 70ـ1365

 34. بررسی نظرات مربیان پرورشی استان کرمان درارتباط با عوامل موثر در افزایش انگیزش شغلی آنان

 35. بررسی سهم اعتبارات آموزش عالی به آموزش کل کشور در برنامة اول توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با چند کشور جهان به منظور ارائه الگوهایی در جهت تعادل و توازن اعتبارات آموزشی
 36. نظرات مدرسان مراکز تربیت معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل موثر در بهبود فرآیند یاددهی و مقایسه آن با تئوریهای جدید تدریس

 37. بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای شهر سنندج در رابطه با تاثیر عملکرد گروههای آموزشی در افزایش کیفیت فعالیتهای آموزشی دبیران

 38. بررسی مشکلات دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 39. شناخت موانع رشد علمی اساتید دانشگاه از دید اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 40. تاثیر سریهای ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان

 41. مطالعه و بررسی جو سازمانی دانشکده افسری سپاه

 42. بررسی نظرات فارغ التحصیلان رشته های دبیری دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربیت معلم کاشان شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان در رابطه با میزان اثر بخشی کیفی درس تمرین دبیری درانجام وظایف آموزشی به منظور پیشنهاد یک الگو

 43. بررسی نظرات مدیران مقطع ابتدایی شهر تبریز در رابطه با پیامدهای عدم ثبات مدیریت مدارس

 44. بررسی نظرات مسئولین ادارات آموزش و پرورش مدیران، دبیران و اولیاء دانش آموزان در مورد ویژگیهای مدیرآموزشی موفق دوره متوسط شهر اصفهان

 45. بررسی جنبه‏هائی از موانع و مشکلات نظام آموزش متوسط از دیدگاه دبیران دانش‏آموزان سال آخر نظام جدید در استان بوشهر

 46. بررسی شاخص‏های آموزشی مقطع ابتدائی عشایر سیار فارسی با تاکید بر ایل قشقایی در پنج سال گذشته(72-1368) و پیش بینی عوامل آموزشی به منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی

 47. بررسی نظرات اولیاء و مدیران مدارس شهرستان خمینی شهر در زمینه عوامل موثر در جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش

 48. بررسی شرایط انتخاب مدیران مدارس از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه

 49. بررسی نظریات دانشجویان رشته ریاضی دانشگاه پیام نور گیلان در رابطه با چگونگی وجذابیت برنامه‏های آموزشی و تدریس ریاضی از طریق تلویزیون به منظور بهینه سازی برنامه‏های آموزشی تلویزیون

 50. بررسی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد خصوصیت (جو آموزشی اثربخش) در دانشگاه

 51. بررسی مقایسه‏ای عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان راهنمائی مدارس (نمونه ،‌غیرانتفاعی ، شبانه‏روزی و عادی) استان فارس در سال تحصیلی 73-72

 52. بررسی تطبیقی نظام جدید و قدیم آموزش متوسطه در شهر کرمان

 53. بررسی‌ رابطه‌ بین‌ خود پنداره‌و پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ راهنمائی‌ به‌ منظور ارائه‌ راهبردهای‌ عملی‌ در برنامه‌ ریزی‌ درسی‌

 54. بررسی‌ امکانات‌ اجرای‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختیاری‌ در مقایسه‌ با شاخصهای‌ کشوری‌ به‌ منظور ارائه‌ پیشنهادات‌ مناسب‌ در رفع‌ تنگناهای‌ موجود

 55. بررسی‌ میزان‌ شایستگی‌ دبیران‌ نظام‌ جدید متوسطه‌ استان‌ ایلام‌ در مهارتهای‌ آموزشی‌ (به‌ منظور هدایت‌ برنامه‌های‌ آموزش‌ تربیت‌ دبیر و ضمن‌ خدمت‌)

 56. بررسی‌ میزان‌ یادداری‌ دانش‌ آموزان‌ سال‌ اول‌ نظام‌ جدید متوسطه‌ استان‌ لرستان‌ از درس‌انگلیسی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ محتوای‌ آزمون‌ به‌ منظور ارائه‌ پیشنهاداتی‌جهت‌ بهبود فرآیند یاددهی‌ و یادگیری‌

 57. بررسی‌ وضعیت پوشش‌ تحصیلی‌ و علل‌ عدم‌ جذب ‌ جمعیت‌ لازم التعلیم‌ مقطع‌ابتدایی روستاهای ‌ غرب ‌مازندران در سال های‌ تحصیلی ‌ 72 ـ 71 الی‌ 75 ـ 74 از دیدگاه‌ معلمان‌ مدیران‌ و راهنمایان‌ تعلیماتی‌ و والدین‌

 58. بررسی‌ارتباط‌ نتایج‌ آزمون‌ نهائی‌ ریاضی‌ سال‌ سوم‌ راهنمائی‌ باپنجم‌ ابتدائی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌اول‌ متوسطه‌ شهراصفهان‌ در سال‌تحصیلی‌ 74-73 باتوجه‌به‌شرایط‌اجتماعی‌، اقتصادی‌ و خانوادگی‌ آنان‌

 59. بررسی‌ کمی و کیفی‌ آموزش‌ و پرورش ابتدائی ‌استان ‌هرمزگان ‌ 72 ـ 68 و مقایسه‌آن‌ با شاخصهای‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ بمنظور ارائه‌ پیشنهادات‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود ورشد برنامه‌ دوم‌‌

 60. بررسی‌ میزان‌ بکارگیری‌ اهداف‌ انجمنهای‌ اولیاء و مربیان‌ از دیدگاه‌ مدیران‌ ، اولیاء واعضاءانجمنهای‌ اولیاء و مربیان‌ در مقطع‌ متوسطه‌ نظری‌ شهرستان‌ بهبهان‌ بمنظور افزایش‌ کارآیی‌‌

 61. بررسی ‌کارآیی‌ درونی‌ آموزش‌ متوسطه‌ نظری‌ (نظام‌ فعلی‌ )طی‌ سالهای‌ 74 ـ 69 و چگونگی‌ برابری‌ فرصت‌های‌ آموزشی‌ در سال‌ تحصیلی‌ 75 ـ 74 دراستان‌ چهارمحال‌ و بختیاری‌ به‌ منظور ایجاد اطلاعات‌ لازم‌ در برنامه‌ریزی‌‌

 62. بررسی‌ میزان‌ همبستگی‌ بین‌ نتایج‌ امتحانات‌ داخلی‌ و نهایی‌ دبیرستانهای‌ نظری‌شهرستان‌ سنندج در سال تحصیلی 74-73

 63. بررسی میزان تحقق اهداف کانونهای فرهنگی-تربیتی شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان و مربیان

 64. بررسی آموخته های خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جدید متوسطه استان اصفهان در مقایسه با آموخته های حضوری سایر دانش آموزان در سال تحصیلی73-74 به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت برنامه ریزی دروس غیر حضوری

 65. بررسی‌ مسائل‌ و مشکلات ‌نظام‌ نیمسالی‌ (واحدی‌) ، در شاخه‌های‌ نظری‌ نظام‌ جدیداز دیدگاه‌ مدیران‌ ، دبیران‌ و دانش‌آموزان‌ دبیرستانهای‌ پسرانه‌ شهرستان‌ اراک‌

 66. عوامل‌ مؤثر در گرایش‌ دانش‌آموزان‌ به‌ شاخه‌ تحصیلی‌ کارودانش‌ از دیدگاه‌دبیران‌ ، مشاوران‌ و دانش‌آموزان‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ بهبهان‌ به‌ منظور تقویت‌ جاذبه‌ های‌ تحصیل‌ دراین‌ شاخه‌ ‌‌

 67. بررسی‌ میزان‌ همبستگی‌ بین‌ شاخصهای‌ هدایت‌ تحصیلی‌ در انتخاب‌ رشته‌تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ در شهرستان‌ همدان‌‌

 68. بررسی‌ راههای‌ افزایش‌ پایگاه‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ معلمان‌ از دیدگاه‌ رؤسای‌ ادارت‌ و مدیران‌ دبیرستانهای‌ استان‌ همدان‌‌‌

 69. بررسی‌ نظرات‌ مدیران‌ و کارشناسان‌ کارخانه‌ های‌ صنعتی‌ در خصوص‌ نیاز به‌ رشته‌اپراتوری‌ دستگاههای‌ صنعتی‌‌‌‌

 70. بررسی‌ مقایسه‌ای‌ میزان‌ شایستگی‌ مهارتهای‌ تدریس‌ اساتیددانشگاه‌ اصفهان‌ به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ ارتقاء کیفیت‌ آموزشی‌

 71. بررسی‌ عوامل‌ موثر در افزایش‌ بهره‌وری‌ آموزشهای‌ فنی‌(واحدهای‌ کارگاهی‌)در استان‌ خوزستان‌ با استفاده‌ از تجربیات‌ کارکنان‌ کارگاهی‌

 72. بررسی‌ میزان‌ تحقق‌ اهداف‌ کمی‌ آموزش‌ عالی‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌«72-68»

 73. بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب جهت اعتبارسنجی گروههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای کشور

 74. بررسی‌ نظرات‌ معلمان‌ و مسئولان‌ در رابطه‌ با اجرای‌ طرح‌ معلمان‌ موفق‌ و منتخب‌ دراستان‌ کرمانشاه‌ به‌ منظور ارائه‌ پیشنهادات‌ اصلاحی‌

 75. تاثیر کاربرد اهداف‌ رفتاری‌ بریادگیری‌ و پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ در درس‌ ادبیات‌ پایه‌ پنجم‌ مقطع‌ ابتدائی‌ شهر شیراز درسال تحصیلی‌ 77-76

 76. بررسی‌ نظرات‌ مربیان‌ مدارس‌استثنائی‌ در باره‌ عوامل‌ موثر در بالابردن‌ کیفیت‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ ضمن‌ خدمت‌ کوتاه‌ مدت‌ در کشور طی‌ سالهای‌ 74-72

 77. بررسی‌ نظرات‌ دانش‌ آموزان‌ و مشاوران‌ نظام‌ جدید درباره‌ تاثیر درس‌ برنامه‌ریزی‌ تحصیلی‌ و شغلی‌ در افزایش‌ آگاهیهای‌ تحصیل‌ و شغل‌ دانش‌ آموزان‌

 78. بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان به برنامه های امور تربیتی ، از دیدگاه دانش آموزان ومربیان تربیتی

 79. بررسی میزان انطباق اجرای طرح پیک نوروزی بااهداف آن از دیدگاه مدیران ومعلمان مقطع ابتدایی استان فارس

 80. بررسی میزان رضایت شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان آنها در سال تحصیلی 78-77

 81. تحلیل وضعیت موجود ومطلوب فضاها وتجهیزات آموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص های برنامه دوم توسعه

 82. تحلیلی بر وضعیت موجود آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت مدیران مقطع متوسطه استان بوشهرطی سالهای 75-1370 وارائه الگویی برای بهبود آموزشهای مذکور

 83. بررسی میزان انطباق برنامه های درسی دوره کاردانی تربیت بدنی با نیازهای شغلی فارغ التحصیلان ، از نظر دبیران راهنمایی ودبیرستان و کارشناسان تربیت بدنی شهر اصفهان

 84. بررسی میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی در برنامه های آموزشی تربیت دبیر در دانشگاههای استان اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی ودانشجویان دبیری

 85. بررسی میزان موفقی دانش آموزان سال سوم متوسطه براساس هدایت تحصیلی مشاوران ونگرش دانش اموزان نسبت به رشته انتخابی خود در دبیرستانهای شهر کاشان

 86. بررسی موانع اجرایی شاخه‏کار دانش دراستان اصفهان از دید کارشناسان کار دانش،‌ مدیران و مشاوران

 87. بررسی راههای گسترش ارتباط بین آموزش عالی وآموزش وپرورش در بعضی از جنبه های مهم آموزشی از دیدگاه سیاست گزاران ، متخصصان وکارشناسان

 88. بررسی کیفیت آموزش درس دینی و عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آن در دبیرستانهای شهر نائین

 89. بررسی روند دانش‏آموزی دوره‏های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش استان فارس براسا شاخص‏های برنامة دوم توسعه

 90. تحلیل روند جنبه های کمی و کیفی منایع انسانی آموزش ابتدائی،راهنمائی تحصیلی و متوسطةاستان فارس در طول برنامه پنجساله دوم توسعه

 91. بررسی راههای فعال نمودن شورای معلمان مدارس پسرانه راهنمائی شهر اصفهان

 92. مقایسه توانایی حرفه‏ای آموزگاران دارای مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی با سایر آموزگاران دوره ابتدایی شهر اصفهان

 93. دانشگاه و گفتگوی تمدنها : بررسی و تحلیل راهبردها و راهکارهای تاثیرگذار در توسعه ایده گفتگوی تمدنها

 94. بررسی میزان تحقق اهداف فعالیتهای آموزشی کلاسهای آمادگی شهر اصفهان

 95. بررسی الگوی مناسب ساختار برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه اصفهان

 96. مطالعه تحلیلی چالشها و چشم اندازهای برنامه ریزی آموزشی استانی در آموزش و پرورش استان اصفهان

 97. بررسی زمینه های گرایش دانشجویان زن به آموزش عالی در دهه هفتاد

 98. بررسی شیوه‌های موجود انتخاب معلم از دیدگاه معلمان، مدیران و مسئولین استان کهکیلویه و بویراحمد

 99. تحلیل معیارهای مؤثر بر روز شمار تحصیلی مقطع متوسطه نظری در شهر های اصفهان و یزد

 100. بررسی عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش ریاضی دوره راهنمایی در شهرستان کرج

 101. بررسی زمینه های آموزشگاهی آسیب پذیری تربیت دینی دانش‌آموزان ازدیدگاه دبیران دینی و قرآن و مربیان پرورشی مقطع متوسطه شهر شیراز

 102. بررسی روند برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های دولتی اصفهان طی برنامه‌ی دوم و سوم توسعه‌ی کشور

 103. بررسی تطبیقی برخی ازمسائل نظام سالی واحدی با نظام نیمسالی واحدی درآموزش متوسطه نظری شهرستانهای کاشان، آران وبیدگل

 104. بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381

 105. بررسی تأثیر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی در ناحیه 2 شهر اصفهان

 106. نیاز سنجی دانش آموزان دوره ی متوسطه در کانونهای فرهنگی تربیتی و بررسی میزان انطباق هدفهای این کانونها با نیازها، از دیدگاه مربیان و دانش آموزان در شهر اصفهان

 107. بررسی وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انسانی آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 81 -1380

 108. مقایسه عملکرد مدیران دانش آموخته رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با سایر رشته‌ها

 109. بررسی عوامل تقویت خلاقیت در دانش آموزان مقطع راهنمایی از دیدگاه معلمان شهرستان تبریز در سال تحصیلی 82-81

 110. بررسی عوامل نشاط انگیز در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی

 111. بررسی شیوه‌های تحقق یادگیری مادام‌العمر در برنامه‌های درسی مقطع کارشناسی آموزش عالی ایران

 112. بررسی موقعیت اجتماعی دبیران از دیدگاه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان

 113. تأثیر ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی بر ارتقای حرفه‌ای آنان از دیدگاه استادان دانشگاه اصفهان

 114. بررسی کارآیی درونی و بیرونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های 80ـ 1375

 115. بررسی موانع و مشکلات فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381

 116. بررسی عوامل آموزشگاهی، فرهنگی و خانوادگی موثر بر پایین بودن طلاق در استان یزد

 117. بررسی میزان رضایت دانشجویان از دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاه

 118. بررسی میزان امکان تحقق مدیریت مدرسه محور در شهر اصفهان ( از دیدگاه مدیران دبیرستان های شهر اصفهان)

 119. بررسی موانع انجام پژوهش در بین اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی علوم انسانی در دانشگاههای اصفهان و منطقه غرب کشور

 120. بررسی زمینه ها و شرایط تحقیق برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش استان اصفهان

 121. بررسی آسیبهای ناشی از عوامل آموزشگاهی در فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر شیراز

 122. امکان سنجی تاسیس رشته های کارشناسی ارشد آموزش علوم در دانشگاههای کشور

 123. بررسی موانع و مشکلات دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در بکارگیری روشهای تدریس فعال

 124. بررسی کارآیی درونی شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 82-1377

 125. بررسی تاثیر جهانی شدن بر حوزه برنامه درسی از دیدگاه اعضای هیات علمی و کارشناسان ستادی آموزش و پرورش

 126. بررسی میزان دستیابی به فرصت های آموزشی در استان فارس طی برنامه دوم و سوم توسعه

 127. بررسی و تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و میزان تحقق آن دردانشگاه اصفهان

 128. امکان سنجی آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی

 129. بررسی موانع و چشم اندازهای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش شهر اصفهان

 130. بررسی طرح انتخاب مدیران توسط دبیران از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان های شهرستان شهرکرد

 131. بررسی میزان تحقق شاخص های آموزش و پرورش عمومی استان اصفهان در برنامه سوم توسعه

 132. بررسی میزان تأ ثیر مهارت های آموزش زبان انگلیسی بر افزایش مهارت های ارتباطی دانش آموزان در عصر فن آوری اطلاعات

 133. بررسی میزان بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههای گسترش آن

 134. راههای افزایش مشارکت مردمی در آموزش و پرورش اصفهان از دیدگاه مدیران و اعضای انجمن اولیا و مربیان

 135. بررسی مقایسه ای موانع و مشکلات آموزشی دانشجویان استعداد درخشان و دانشجویان عادی دانشگاه اصفهان

 136. بررسی تنوع و فراوانی بخشنامه ها و دستور العمل های ارسالی به مدارس و راههای کاهش حجم آن از نظر مدیران در استان کردستان در سال تحصیلی 84-1383

 137. ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه از نظر دبیران و کارشناسان شهر شیراز

 138. بررسی نوع و میزان مطالعه معلمان و راهکارهای افزایش آن

 139. بررسی راهکارهای رویارویی با چالش‌های برنامه ریزی آموزشی (آرمان مشترک، برابری فرصت‌ها و کیفیت بخشی) در آموزش و پرورش استان اصفهان (1385)

 140. بررسی قوّت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه‌ریزی آموزشی مبتنی بر رویکرد مدرسه‌محوری در آموزش متوسطه استان اصفهان

 141. رابطه رتبه آزمون سراسری ورود به دانشگاه و نمرات آزمون مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

 142. بررسی عوامل موثر بر تولید دانش در رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و کتابداری به منظور تحقق چشم انداز بیست ساله ایران

 143. بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های فراروی مدارس هوشمند ایران و ارائه راهکارهائی برای رویارویی با چالش های موجود

 144. بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در کاربرد روش های مشارکتی تدریس،‌ ابزارهای فناورانه و راهبردهای‌نوین‌آموزشی

 145. بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش استان کرمان از دید مدیران، دبیران و کارشناسان

 146. بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان

 147. بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری دانشگاه اصفهان و صنعتی

 148. از بررسی معیارهای تدوین کتاب‌های درسی رشته‌های دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی از نظر صاحبنظران برنامه درسی، مولفان برتر کتاب‌های درسی دانشگاهی و دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

 149. بررسی معیارهای تدوین دروس و دوره های مجازی در دانشگاههای ایران از دیدگاه متخصصان و فراگیران

 150. آسیب‌شناسی راهبردهای یاددهی- یادگیری در آموزش‌های رسمی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان

 151. بررسی میزان رضایت معلمان و والدین از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی (کیفی) در مدارس ابتدایی استان اصفهان

 152. بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های غرب ایران (ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از دید اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 87-1386

 153. بررسی راهکارهای نهادینه کردن تفکر اقدام پژوهی در معلمان استان چهار محال و بختیاری

 154. بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه معلمان و دبیران استان کرمان در سال‌های 1386-1383 و ارائه راهکارهای بهبود برگزاری این دوره‌ها

 155. بررسی چالش های فراروی توسعه فن آوری اطلاعات در آموزش عالی ایران: با تاکید بر چالش های فرهنگی- اجتماعی و نیروی انسانی

 156. بررسی میزان کاربست مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مراکز تربیت معلم شهرهای یزد و اصفهان

 157. بررسی مشکلات تغذیه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان به منظور ارائه ی الگوی مناسب

 158. تعیین میزان سواد خواندن فارسی دانش‌آموزان یک و دوزبانه شهر ارومیه و ارائه راهکار مناسب برای بهبود این توانایی

 159.  
 160. رشته تاریخ و فلسفة آموزش و پرورش  


 161. عنوان پایان نامه
 162. نقد و بررسی اندیشه های فرانوگرایی با تاکید بر اندیشه های دریدا و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

 163. راهنمایی و مشاوره در نهج البلاغه

 164. بررسی روند آموزش زنان از دوره باستان تاکنون با تأکید بر زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی

 165. بررسی ذهنیت فلسفی مدیران و دبیران شهرستان تبریز

 166. بررسی فرآیند ارتباط کلامی و مبانی آن در تعلیم و تربیت اسلامی

 167. مقایسه ذهنیت فلسفی دانشجویان سال آخر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 83-82

 168. بررسی اهمیت و ابعاد تربیت جسمانی در اسلام

 169. بررسی جایگاه، اهمیت و تأثیرات شادمانی در تعلیم و تربیت

 170. بررسی موانع رشد تفکر (انتقادی و خلاق) از دیدگاه مدیران و دبیران دوره متوسطه شهرستان فسا

 171. بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

 172. بررسی عوامل موثر بر انضباط کاری از نظر دانشجویان دانشگاههای دولتی اصفهان

 173. بررسی مقایسه ای ذهنیت فلسفی دبیران متوسطه سه رشته ریاضی، تجربی وانسانی شهر زاهدان 85-1384

 174. فرصت ها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانشجویان از دیدگاه اساتید عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 175. تحلیل و تبیین مبانی فلسفه اشراق سهروردی با تاکید بر معرفت‌شناسی و دلالت‌ تربیتی آن

 176. بررسی زمینه‌های آموزشگاهی آسیب‌پذیری تربیت دینی دانش‌آموزان از دیدگاه دبیران معارف اسلامی و مربیان پرورشی مقطع متوسطه شهر یاسوج

 177.