برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری علوم سیاسی هتلداری - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته علوم اداری و اقتصادی- علوم سیاسی- هتلداری 


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


 1. دانشکده علوم اداری و اقتصاد  

 1. رشته علوم سیاسی  


 1. عنوان پایان نامه
 1. مطالعه تطبیقی تئوری انقلاب تروتسکی با انقلاب اسلامی ایران

 1. بررسی اندیشه فلسفی ژان پل سارتر پیرامون آزادی سیاسی به عنوان راهی برای برون رفت از بن بست هیچ انگاری (نیهیلیسم)

 1. دولت آرمانی در اندیشه ماکیاولی و موانع سیاسی-اجتماعی در تحقق آن

 1. تحلیلی بر تاثیر شورای شهر بر میزان مشارکت سیاسی مردم در جمهوری اسلامی

 1. کمالیسم و رابطه آن با شکل گیری جنبشهای مسلحانه (1990-1925)

 1. تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی دوره ششم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه دهلران)

 1. شومپتزو و دموکراسی

 1. بررسی گرایش‌های رادیکالی پسامدرن در جنبش اجتماعی زنان در غرب

 1. گفتمان روشنفکری دینی ؛ مبانی معرفت شناسانه و تأثیر آن بر تحولات سیاسی اجتماعی دهـة دوم انقلاب اسلامی

 1. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در دهه دوم انقلاب اسلامی(تنش زدائی)

 1. رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران (57-1332) برمبنای نظریة آلموند

 1. علل موفقیت امام خمینی (ره) در تأسیس و اداره جمهوری اسلامی

 1. انقلاب ایران و فلسفه هگل

 1. تجزیه و تحلیل مقایسه ای تساهل سیاسی میان نظریات سیاسی جان لاک، محمد تقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش

 1. تأثیر سازمانهای بین المللی غیر دولتی بر تغییر ساختار نظام بین الملل

 1. رهبری سیاسی اسرای ایرانی در عراق

 1. تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظریات کارل ریموند پوپر درباره‌ی دموکراسی

 1. مقایسه مبانی اندیشه سیاسی ابن رشد و آکویناس

 1. علل فروپاشی یوگوسلاوی سابق باتوجه به شواهد و رویدادهای تاریخی و تاکید بر جهانی شدن

 1. نظریه ولایت فقیه و نحوه تعامل آن با چالشهای نظری (سیاسی) در دهة سوم انقلاب اسلامی

 1. تجزیه و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های مارکسیسم، لیبرالیسم و اسلام پیرامون توسعه نیافتگی سیاسی ایران (تا قبل از انقلاب اسلامی)

 1. ناکار آمدی احزاب سیاسی در ایران (1320 تا کنون)

 1. راهکارهای مقابله با بحران های سیاسی ناشی از جهانی شدن از 1990

 1. تأثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی با تاکید بر شاخص های سیاسی - فرهنگی

 1. تجزیه و تحلیل روابط سیاسی سوریه و ایران 2004–1979

 1. بررسی جایگاه سازمان اوپک در مقطع نظم نوین جهانی

 1. مقایسه نظری میان چپ ایران در دهه اخیر با نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت

 1. نقش مذهب در سیاست خارجی یکجانبه گرایانه آمریکا

 1. بررسی تطبیقی سینمای سیاسی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی تا دهه ی 1380

 1. مدرنیسم از نگاه رهبران مذهبی در ایران (دوره قاجاریه)

 1. همگرایی یا واگرایی در منطقه خلیج فارس

 1. منطقه گرایی و شانگهای (با تأکید بر عضویت ایران)

 1. بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان طرح خاورمیانه بزرگ

 1. بررسی بحران های سیاسی- داخلی ایالات متحده آمریکا طی سال های 2006-1190

 1. تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی علی شریعتی با تاکید بر سنت و مدرنیزم

 1. علل فقدان گفتگوی رسمی و مستقیم بین ایران و آمریکا و تاثیر آن برروابط فی مابین 1384-1358

 1. تجزیه و تحلیل حرکتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی

 1. سیاست گسترش ناتو به شرق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 1. ابعاد سیاسی و حقوقی فعالیت های هسته ای ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1385- 1335

 1. نقش نفت خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده پس از جنگ سرد طی سالهای 2006-1991

 1. تاثیر استراتژی نظامی آمریکا بر امنیت ملی ایران از سال 2002 تا 2006

 1. تحول تروریسم در عصر جهانی شدن در چهارچوب امنیت پست مدرن

 1. فرهنگ سیاسی ودموکراسی 1384-1376

 1. تأثیر جهانی شدن بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه پس از جنگ سرد

 1. شوراها و مشارکت سیاسی در ایران (1386-1377)

 1. سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی (دوران پوتین)

 1.  
 1. رشته روابط بین الملل  


 1. عنوان پایان نامه
 1. جهانی شـدن و حوادث تروریسـتی 11 سپتامبر با تاکید بر نقـش حاکمیت دولتها

 1. سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه 2001-1991

 1. بازتاب انقلاب اسلامی در اندیشه‌های اسکاچپل کدی آبراهامیان و الگار

 1. الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

 1. ارزیابی استراتژی پیشدستانه آمریکا در خاورمیانه

 1. بررسی تحولات روابط اتحادیه اروپا و آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن بر ایران(2005- 2000)

 1. آثار و تبعات سیاسی اشغال عراق بر ساختار نظام بین الملل بر اساس تئوری نورئالیسم کنث والتز

 1. تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ایران در دوره ی خاتمی بر اساس طرح سیستماتیک مفهومی سیف زاده

 1. موانع سیاسی –حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد

 1. امکان تحقق دموکراسی در طرح خاورمیانه بزرگ

 1. بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاحات ساختاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد وآینده ی آن

 1. مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در خلیج فارس (2005-1990)

 1. سیاست خارجی آلمان پس از جنگ سرد با تکیه بر نقش قدرت غیرنظامی (2005-1990)

 1. بررسی تهدیدات و چالش های امنیت ملی ج.ا.ا در قفقاز جنوبی

 1. دولت سازی در افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران (1385-1380)

 1. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از1357 تا 1376 از منظر تحلیل گفتمان

 1. تأثیر بحران کشمیر بر ناکارآمدی سارک از سال (2006- 1985)

 1. تنوع قومی و تأثیر آن بر تحولات سیاسی عراق (2006-1991)

 1. ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک انرژی در حوزه خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

 1. چالش ها و فرصت ها در روابط اتحادیه اروپا و ایران بعد از 11 سپتامبر 2001 (87-1380)

 1. بررسی عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و مصر از 2006-1980

 1. تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر تروریسم داخلی (2006-2003)

 1. مواضع سیاسی کلیسای کاتولیک در برابر اتحادیه اروپا از 2006- 1993

 1. تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین تابعیت در ایران و اتحادیه اروپا

 1. پیشنهاد راهبرد جدید برای سیاست خارجی ایران در قبال منازعه اعراب و اسرائیل

 1. عوامل هویتی و تحولات سیاست خارجی فدراسیون روسیه در قبال غرب بعد ازپایان جنگ سرد

 1. جنگ سرد جدید: چشم‏انداز رقابت قدرت ها در بازی بزرگ جدید حول محور خزر-خلیج فارس

 1. بررسی تأثیر حکومت منطـقه‌ای کردستان عراق بر روابط کشـورهای منطقه‌ (ترکیه، ایران و سوریه)

 1. الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 1. همکاریهای هسته‌ای هند و آمریکا و تأثیر آن بر وضعیت ژئوپولیتیک جنوب آسیا

 1.  
 1. رشته حسابداری  


 1. عنوان پایان نامه
 1. رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

 1. نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386)

 1. ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1384

 1. بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

 1. بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه: دستگاههای دولتی استان اصفهان)

 1. اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 1. تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 1.  
 1. رشته مدیریت هتلداری  


 1. عنوان پایان نامه
 1. بررسی برنامه ریزی ها و سیاستهای توریسم جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چهار برنامه پنج ساله توسعه)

 1. استراتژیها در جهت برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی استان قم با تأکید بر گردشگری زیارتی

 1. گونه شناسی توریست های خارجی بازدید کننده ایران

 1. نگرشی نوین به نقش توریسم در رشد و شکوفائی اقتصادی کشورهای جهان سوم

 1. طراحی کیفیت خدمات در هتلهای چهار ستاره بر مبنای دیدگاه میهمانان ورودی

 1. امکان سنجی اجرای مدیریت کیفیت جامع در صنعت گردشگری با بررسی موردی هتلهای اصفهان

 1. رویدادها و توریسم بین الملل در جزیره کیش

 1. بررسی تطبیقی توسعه ی توریسم فرهنگی در ایران و ترکیه

 1. بررسی عوامل موثر بر جذب توریسم پزشکی در ایران

 1. عوامل موثر بر نگرش توریست های خریدار فرش دستبافت ایرانی در اصفهان

 1. توریسم در استان فارس: نقش زنان عشایری در توسعه توریسم عشایری مطالعه موردی ایلات خمسه در بوانات فارس

 1. اولویت بندی راه‌کارهای جبران مشکلات خدمات به وسیله تکنیک گسترش مشکلات خدمات با مطالعه موردی در ایران ایر

 1. جاذبه‌های گردشگری و تاثیر آن بر مشاغل صنایع دستی در اصفهان

 1. بررسی رضایت مشتری در هتلهای چهار ستاره اصفهان با کاربرد مدل سروکوآل

 1. توسعه اکوتوریسم در اصفهان: چالشها و فرصتها

 1. مطالعه امکان سنجی مدل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در صنعت هتلداری

 1.  
 1. <  1  2  3  >