برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری اقتصاد بیمه بانکی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- دانلود - 


در رشته اقتصاد


توسط دانشجویان دکتری  - تهران

 جزئیات را ادامه مطلب ببینید و درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی

"خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

 1. رشته اقتصاد  

 2. گرایش علوم اقتصادی  


 3. عنوان پایان نامه
 4. بررسی قدرت خرید واقعی درآمدهای نفتی ایران 65-1346

 5. ارزیابی سیاستهای بازرگانی
 6. اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری صنایع کشور
 7. تحلیل جریانات مابین الصنایع در استان اصفهان
 8. آموزش و پرورش، دولت یا بخش خصوصی؟
 9. تلفیق مبادلات بین بخشی برای اتحاد اقتصادی سازمان اکو
 10. طرح بلندمدت تشکیل بازار ارز در ایران
 11. بررسی کارآیی سیاست های پولی و مالی در کشورهای توسعه نیافته با تاکید بر مورد ایران
 12. تحلیل هزینه های آموزش و پرورش
 13. برآورد قیمتهای سایه ای

 14. ریشه یابی جنبه های ارزشی دانش اقتصاد
 15. اثر درآمدی آموزش
 16. برآورد تابع تقاضای پول و تحلیل الگوی عرضه پول در ایران

 17. نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشاورزی
 18. تحلیل اقتصادی یکپارچگی اراضی کشاورزی«مورد لنجان و فلاورجان»

 19. کاربردهای تحلیلی جدول داده-ستانده

 20. نقش پست در توسعه اقتصادی و تخصیص بهینه منابع

 21. اثر آموزش بر توزیع درآمد

 22. بررسی نرخ بازده سرمایه گذاری اقتصادی در منطقه بشاگرد

 23. نقش سرمایه انسانی در نوآوری تکنولوژیکی

 24. تخمین تابع تقاضای برق خانگی در استان اصفهان

 25. بررسی اثرتجانس تحولات عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی بر توسعه

 26. ارزیابی نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز در کشورهای سوسیالیستی «نمونه اتحاد جماهیر شوروی»

 27. نرخ بازده سرمایه گذاری درآموزش عالی(گروه علوم انسانی)

 28. برآورد متوسط وقفه در دریافتی های دولت و تاثیر آن بر کسری بودجه و تورم در ایران

 29. بهره‌برداری‌ بهینه‌ از منابع‌ میگو ، مطالعه‌ مورد آبهای‌ ساحلی‌ منطقه‌ بوشهر

 30. تحلیل اقتصادی انتقال فیزیکی آب «مطالعه موردی شهرستان ارسنجان»
 31. اندازه دولت و رشداقتصادی در ایران : 70-1338

 32. بررسی هماهنگی اهداف کلان برنامه پنجساله دوم عمرانی توسعه جمهوری اسلامی ایران

 33. بررسی و تخمین اثرات تجارت بین الملل بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران

 34. نقش‌ انتظارات‌ عقلایی‌ دربی‌ تاثیری‌ سیاستهای‌ پولی‌ ایران‌

 35. بررسی‌ ضرورت‌ دانشگاههای‌ خصوصی‌ در ایران‌

 36. اثرات بودجه های برنامه اول در ترکیب و جهت گیری بخش صنایع

 37. بهره برداری بهینه از مراتع-منطقه سرمشهد شهرستان کازرون استان فارس

 38. بررسی‌ تاثیر نااطمینانی‌ بر تصمیم‌ استخراج‌ منابع‌ تجدید ناپذیر

 39. برآورد تابع تقاضای آب آشامیدنی(مورد شهر اصفهان)

 40. بررسی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ بر اقتصاد کشور، دیدگاه‌ نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌

 41. بررسی‌ امکان‌ حصول‌ تعادل‌ همزمان‌ داخلی‌ و خارجی‌ با استفاده‌ از سیاست‌های‌ ترکیبی‌ در اقتصادایران‌

 42. بررسی‌ ساختار اقتصادی‌ صنایع‌ دستی‌ منطقه‌جنوب‌ غرب‌ و امکانات‌ توسعه‌ آن‌

 43. آزاد سازی‌ بخش‌ کشاورزی‌:آثار اقتصادی‌ حذف‌ سوبسید نهاده‌هامطالعه‌ موردی‌ سیب‌زمینی‌ فریدن‌

 44. برآورد تابع‌ تولید خرمای‌ کبکاب‌ مطالعه‌ موردی‌: دشتستان‌

 45. تخمین‌ کشش‌های‌ تجاری‌ و سیاست‌های‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود موازنه‌ تجاری‌

 46. تخصیص‌ بهینه‌ آب‌ رودخانه‌ هیرمند بین‌ زیر بخشهای‌ کشاورزی‌

 47. بررسی تطبیقی توزیع درآمد در ایران و استان اصفهان در سالهای 56 و 72-70

 48. بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر روی رشد اقتصادی ایران 71-1338‌

 49. تخمین‌ نیاز ارزی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ (78-1374)

 50. تخمین‌ تابع‌ تولید ذرت‌ (دانه‌ای‌) مطالعه‌ مورد(شهرستان‌ مرودشت‌ )

 51. ارزیابی‌ سیاستهای‌ اشتغال‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌

 52. برآورد کششهای درآمدی و قیمتی کالاهای وارداتی ایران به تفکیک اقلام اصلی(70-1348)

 53. طرحهای سرمایه گذاری و محدودیتهای اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه کاربرد مدل Se-hark Parkدر مورد ایران

 54. تحلیل تاریخی و نقد توسعه و انحطاط اقتصادی-فرهنگی ایران(بعد از اسلام تا قرن نهم هجری)

 55. معرفی یک الگوی جدید توزیع درآمد و کاربرد آن برای اقتصاد ایران

 56. بررسی تاثیر تنزل ارزش پول برتر از تجارت خارجی ایران از طریق منحنی جی

 57. تقاضای کل و سیاستهای پولی، مالی کاربردی از تبدیل باکس-کاکس در ایران

 58. پیش بینی تقاضای آب شرب در شهر مشهد

 59. بررسی وتخمین تابع تقاضای فولاد کشور بین سالهای 74-1346

 60. تحلیلی از رفتار پس انداز و تخمین تابع آن : مورد ایران 1372-1347

 61. ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان

 62. آزادسازی‌ تجارت‌- تعدیل‌ ساختار بودجه‌ دولت‌

 63. انتخاب‌ کیفیت‌ مناسب‌ محیط‌ زیست‌ آبی‌ مطالعه‌ موردی‌:رودخانه‌ زاینده‌ رود

 64. بررسی‌ و برآورد تقاضای‌ گاز طبیعی‌ در بخش‌ خانگی‌-تجاری‌

 65. تخمین‌ تابع‌ تولید مسکن‌ و کاربری‌ زمین‌ شهری‌ در منطقه‌ شهری‌ کاشان‌

 66. تأثیر مشارکت دانشجویان در هزینه های آموزش عالی بر کارآئی آموزشی

 67. تجزیه‌ و تحلیل‌ نوسانات‌ بازده‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ بااستفاده‌از مدلهای‌ عاملی‌

 68. رشد درآمدهای‌ مالیاتی‌ و ایجاد ارتباط‌ منطقی‌ بین‌ بودجه‌ دولت‌ ودرآمدهای‌ مالیاتی‌

 69. علل نارساییهای مراکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات

 70. برآورد کششهای قیمتی و درآمدی عرضه و تقاضای صادرات صنعتی ایران

 71. مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران در مقایسه با گروه کشورهای منتخب

 72. صادرات‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ایران‌ : برآورد کششهای‌ درآمدی‌ و قیمتی‌ عرضه‌ و تقاضا (78-1342)

 73. بررسی‌ فقر و اندازه‌گیری‌ خط‌ فقر در استان‌ کردستان‌

 74. ارزیابی‌ اقتصادی‌ احداث‌ بزرگراه‌ زنجان‌-تبریز

 75. تحلیل و برآورد ساختار هزینه صنایع قند ایران

 76. بررسی سیکل های تجاری و علل آن در ایران طی سالهای 74-1337

 77. تحلیل و برآورد تابع عرضه اعیانی واحدهای مسکونی در دوره زمانی 1376-1345 «مورد شهر تبریز»

 78. تخمین سهم انرژی های متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان

 79. تابع مطلوبیت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 80. بررسی الگوی مصرف انرژی خانوارهای شهری در ایران 75-1362

 81. تاثیر نوسانات ارزی بر واردات و صادرا غیرنفتی کشور(داده های فصلی 74-1360)

 82. بررسی شاخصها و مدلهای ریاضی انتشارات آلودگی آب و تحلیل اقتصادی هزینه کاهش یا رفع آلودگی(رودخانه زاینده رود اصفهان)

 83. بررسی مسائل و مشکلات یکپارچگی پولی، مورد مطالعه اتحادیه اقتصادی اروپا

 84. برآورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارآئی نظام مالیاتی در استان اصفهان

 85. بررسی بازار نیروی کار، مطالعه موردی : کارگاههای بزرگ صنعتی در استان اصفهان

 86. بررسی ساختار بازار کار بخش غیررسمی شهری

 87. بررسی مزیت نسبی در بخش صنایع ایران

 88. بررسی و تحلیل قابلیت های استان اصفهان در زمینه تولید و صدور کالاهای صنعتی بر اساس اصل مزیت نسبی آشکار شده

 89. تجزیه و تحلیل رابطه تعادلی و بلندمدت بین واردات واسطه ای-سرمایه ای و صادرات غیرنفتی(1376-1340)

 90. تخمین توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه : استان همدان

 91. تخمین تابع تقاضای آب آشامیدنی(مطالعه موردی شهر کاشان)

 92. برآورد تابع هزینه ترانسلوک فرآورده های طولی فولاد در شرکت ذوب آهن اصفهان

 93. اثرات سیاست مالی بر رفتار مصرفی بخش خصوصی(76-1338)

 94. ارزیابی اقتصادی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

 95. تجزیه و تحلیل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ایران(1377-1348)

 96. تحلیل کارایی فنی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA

 97. اندازه تجزیه و تحلیل بهره وری در شرکت تراکتور سازی ایران

 98. اثر تغییرات نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران در دوره 1376-1345

 99. تخصیص منابع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان

 100. تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان اصفهان با کاربرد یک مدل تقاضای تقریبا" ایده آل (78-1350)

 101. همگرایی اقتصادی و تاثیر سرریزهای منطقه ای بر رشد درآمد سرانه(مورد: کشورهای عضو OIC)

 102. یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، کاربرد یک مدل جاذبه

 103. بررسی رابطه تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران

 104. بررسی و تخمین تابع تقاضای واردات محصـــولات فــــولادی تخت (1377-1352)

 105. بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌های خارجی با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چند کشور منتخب (78-1350)

 106. بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان در استان اصفهان

 107. تحلیل هزینه – فایده کشتارگاه بهین تهران

 108. اندازه‌گیری و بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمی ایران

 109. ارزیابی و مقایسه وضعیت تکنولوژی در شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان

 110. بررسی نقش کالاهای عمومی در کشش قیمتی عرضه کل کشاورزی ایران

 111. برآورد قیمت کف برای خرمای شاهانی (شهرستان جهرم)

 112. بررسی تأثیر آموزش عالی بر عرضة صادرات صنعتی در ایران(78-1345)

 113. اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانه ای ایران(78-1358)

 114. بررسی تأثیر هزینه‌های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

 115. بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (80-1362)

 116. نقش هزینه مبادله برروی تورم رکودی در ایران در طی سالهای (1379-1350)

 117. بررسی عوامل (پولی و غیر پولی) مؤثر بر تورم در ایران (1379-1338)

 118. تعیین الگوی بهینه فعالیتهای واحد گاوداری؛ با رهیافت مدل برنامه‌ریزی خطی پویا (1381-1377)

 119. اثرات ایجاد همگرایی اقتصادی بین ایران و بلوکهای اقتصادی ؛کاربرد مدل جاذبه

 120. اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع مس ایران با رهیافت DRC (مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه کرمان)

 121. بررسی تاثیرات متقابل نظام بانکی ایران و متغیرهای کلان اقتصادی (1379-1340)

 122. تحلیل همگرائی بهره‌وری کل عوامل تولید بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران (75-1345)

 123. پیش بینی روند نرخ ارز یکسان‎سازی شده در ایران: بکارگیری شبکه‎های عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه آن با روش‎های اقتصاد‎سنجی

 124. بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

 125. بررسی تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی غار علیصدر همدان)

 126. تحلیل فضایی و تقاضای نیروی کار در ایران

 127. بررسی سازگاری شاخصهای نوین توسعه اقتصادی با آموزه های اسلامی

 128. بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران(1379-1338)

 129. پویایی سنجی و ماهیت تجارت درون صنعت: مورد ایران با کشورهای ASEAN و چین (طی دوره 1997 تا 2000)

 130. بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران (1338 تا 1380)

 131. تحلیل تجربی کششهای تقاضای بنزین در ایران با استفاده از روشهای همجمعی: دوره 81-1346

 132. بررسی نقش بنگاههای کوچک در اشتغال ایران

 133. تحلیل شدت انرژی حمل نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای

 134. بررسی توان رقابت هزینه ای صنعت فولاد کشور در نتیجه پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان)

 135. بررسی روند تحولات هزینه مبادله و پیامدهای آن در اقتصاد ایران (1380-1350)

 136. تحلیل اندازه و ساختار اشتغال غیررسمی شهری در استان قم

 137. بررسی اثر جهانی شدن بر قیمت واقعی نفت: مورد مطالعاتی اوپک

 138. ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای هیبرید خورشیدی در ایران

 139. تخمین تابع منافع نهایی ناشی از کاهش آلودگی های آبی، برای بخش ایرانی خلیج فارس (به روش ارزشیابی مشروط) مطالعه ی موردی شهر بندر عباس

 140. تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه (بررسی مقایسه ای بین کشورهای منتخب)

 141. بررسی پتانسیل صادراتی فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان

 142. تجزیه تحلیل بودجه در مناطق مختلف شهرداری اصفهان (با تاکید بر تعادل و توان منطقه ای طی ده سال گذشته)

 143. پیش بینی روند قیمت فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN و مقایسه نتایج آن با روش ARIMA

 144. سهم بری عوامل تولید و رشد اقتصادی کاربرد الگوی برتولا در اقتصاد ایران(1338-1382)

 145. تعامل بین همگرایی درآمدی و گسترش جریان های تجاری میان ایران و بلوک های منتخب

 146. بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 83-1340

 147. ارائه یک مدل اقتصادی برای بازار برق

 148. تحلیل هزینه- فایده پروژه متروی اصفهان

 149. ارزیابی اقتصادی زیست محیطی کارخانه فولاد مبارکه برای ساکنین شهر اصفهان

 150. مدل توسعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی: مطالعه موردی نیروگاه های حرارتی اصفهان

 151. تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی (1382-1374)

 152. بررسی رابطه‌ی متقابل اجزای شاخص آزادی اقتصادی برای کشورهای OECD و شبیه سازی مدلی برای ایران

 153. بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب

 154. اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی با تاکید بر عنصر اعتماد اجتماعی

 155. رهیافت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی قیمت برخی محصولات پروتئینی (گوشت مرغ و تخم مرغ) در ایران

 156. تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان

 157. تأثیر کنترل‌ سرمایه بر بحران های ارزی در کشورهای در حال توسعه

 158. تخمین تابع تقاضای نهاده های تولید در صنایع شیمیایی ایران برای دوره زمانی1373 تا 1382

 159. تاثیر تسهیلات صنعتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن (در تمام استان های کشور)

 160. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی ایران)

 161. بهینه‌یابی حمل و نقل گازوئیل (نفت‌گاز) از پالایشگاه‌ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای اصلی شرکت ملی نفت ایران

 162. اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر رقابت پذیری محصولات شرکت فرآورده های نسوز ایران

 163. پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکردی بر تحلیل تکنیکی

 164. تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظور کاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علّّی بیزین (BCM)

 165. اثرات کمک های خارجی بر رفتار مالی دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه

 166. تئوری رشد شومپیتری در اقتصاد ایران: یک تحلیل پویا

 167. تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش های مختلف اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1372تا1385

 168. مدل اقتصاد کلان‌سنجی ایران: رویکرد جایگزینی یورو با دلار آمریکا در مبادلات بین‌المللی

 169. تعیین اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان یزد (سالهای 1379 و 1384)

 170. مطالعه مکان یابی استقرارکارخانه های قند و شکر در استان آذربایجان غربی

 171. برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه موردی شهر اصفهان)

 172. اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها

 173. تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری اصفهان و بررسی اثرات آن بر بخش مسکن (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

 174. آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر

 175. مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد حقیقی اقتصاد ایران در دوره زمانی(1386-1338)

 176. اندازه گیری تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهایی در کالاهای منتخب صنعت پتروشیمی ایران

 177. اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در کشورهای OECD (شبیه سازی مدلی برای ایران)

 178. تأثیر گسترش تجارت الکترونیک از طریق اینترنت بر جریان های تجاری

 179. رشته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی  


 180. عنوان پایان نامه
 181. بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بخش کشاورزی: مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران

 182. بررسی ظرفیت‌ها و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان مازندران

 183. بحران آب و ضرورت توجه به مدیریت تقاضای آب شهری(مطالعه موردی شهر تهران)

 184. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 185. تحلیلی ساده از رکود(بیکاری) مداوم در اقتصاد پولی مطالعه موردی: اقتصاد ایران

 186. ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات نخود در ایران(مطالعه موردی استان کرمانشاه)

 187. اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران(1377-1338)

 188. بررسی کشش‌های تقاضای صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیة اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طی سال‌های 78 – 1338

 189. توزیع درآمد و امنیت غذایی در استان همدان(78 ـ 1368)

 190. بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان

 191. تخمین تابع تقاضای مسکن شهری بهارستان با استفاده از مدل قیمت هدانیک

 192. بررسی تغییرات کمی اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی از طریق تحلیل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1373-1348)

 193. تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان گیلان بر اساس روش تحلیل ساختاری

 194. اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران(در فاصلة سالهای 1338-1378)

 195. بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران

 196. بررسی و امکان سنجی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اقامتگاه مناسب گردشگری مطالعه موردی شهر اصفهان

 197. آثار یکسان سازی نرخ ارز بررشد محصولات کشاورزی

 198. تاثیر پایه‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

 199. بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی عملکرد صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه: رهنمود هایی برای صنعت بیمه ایران

 200. تخصیص بیهنه سرمایه گذاری درزیربخشهای صنعتی کشور

 201. تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده–ستانده منطقه‌ای به روش (GRIT)

 202. واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران

 203. برآورد کارآیی تکنیکی صنعت سیمان در ایران به روش DEA

 204. کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران مدل کینگ – ریبلو

 205. سنجش کارایی تکنیکی شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش DEA

 206. تخمین تابع قیمت هدانیک مسکن؛ یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی- مطالعه موردی شهر مشهد

 207. الگوهای رشد درونزا و کاربرد های آنها در اقتصاد ایران

 208. تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات محصول آهن و فولاد برای دوره 80-1342

 209. تخمین تابع تولید صنعت نساجی(ریسندگی و بافندگی)در استان اصفهان

 210. تحلیل اثرات تورمی ناشی ازخذف یارانه‌های انرژی در ایران

 211. بررسی بهره وری بانک ها از نظر نیروی کار، سرمایه و مدیریت به روش DEA مطالعه موردی بانک رفاه استان چهارمحال و بختیاری طی دوره (82-1380)

 212. اندازه گیری و تحلیل کارآیی فنی در صنعت نساجی ایران با استفاده از روش DEA در سالهای 1373 لغایت 1380

 213. ارزیابی عملکرد و پیامدهای کلان اقتصادی خصوصی سازی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 214. استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و کاربرد آن برای تحلیل بخش نیروی انسانی استان یزد

 215. کاربرد تئوری مقدار بهینه پول در ایران

 216. اندازه‌گیری کارایی فنی فعالیت‌های عمران شهری (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان)

 217. برآورد تابع تقاضای کار در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران

 218. تاثیرات اقتصادی گسترش پول الکترونیک با تاکید بر سیاست های پولی بانک مرکزی

 219. تحلیل ناکارایی x بنگاههای عمومی مطالعه موردی: بانکهای رفاه استان اصفهان (1383-1381)

 220. بررسی تأثیر هزینة مبادله بر سرمایه گذاری خصوصی ایران دورة: 1381-1350

 221. قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 222. اندازه گیری سرمایه انسانی و سهم آن در رشد اقتصادی ایران

 223. یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری صنعت فولاد: مشارکت ایران و بلوک های منتخب

 224. تحلیل تابع مشترک محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 1383 - 1354)

 225. ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهری

 226. تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور

 227. اثرات متقابل آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی

 228. بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان

 229. رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا

 230. بررسی نظری اثرات متقابل جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر تحولات باروری و مرگ و میر در ایران

 231. امکان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر شاخص های آزادی اقتصادی

 232. رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان: کاربرد منطق فازی

 233. بررسی تاثیرات متقابل بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش بازار سهام

 234. ارائه یک مدل بهینه برای استخراج نفت:مطالعه موردی ایران

 235. نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا- مدل ایران

 236. مکانیسم قیمت گذاری انتقال انرژی الکتریکی (شبکه برق ایران)

 237. اقتصاد زیرزمینی ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی: آزمون علیت گرنجر

 238. ارزیابی مزیت نسبی تولید و صادرات سیب درختی در شهرستانهای منتخب استان آذربایجان غربی(ارومیه، خوی و سلماس)

 239. بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی- مطالعه موردی اقتصاد ایران (1383-1351)

 240. بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (2005 – 1960 میلادی)

 241. برآورد رشد بهره وری کل عوامل تولید بابکارگیری توابع هزینه انعطاف پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (1384-1377)

 242. بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب

 243. تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از دیدگاه داوطلبان کنکور سال 87-1386 استان لرستان (مطالعه موردی شهر خرم آباد)

 244. تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

 245. تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی)

 246. رتبه بندی مناطق مختلف شهر شیراز از لحاظ درجه توسعه یافتگی

 247. فراریت بازارسهام بر سرعت گردش و تقاضای پول در ایران

 248. ارزیابی مقایسه ای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

 249. برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ایران طی دوره (1383 – 1358) با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری

 250. تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت بخش مسکن دراستان های ایران طی دوره زمانی1385-1375

 251. تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان گیلان)

 252. پیامدهای ضعف حقوق مالکیت فکری در اقتصاد ایران

 253. اثر نوسان های نرخ ارز بر جریان های تجاری در ایران با تکیه بر مدل جاذبه

 254. اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (84-1379)

 255. تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی بارو (1385-1375)

بیمه های اموال مسوولیت

 

الف) حوزه های تخصصی موضوعات بیمه ای گروه :
1. بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه )
2. بیمه های مهندسی
3. بیمه باربری
4. بیمه آتش سوزی
5. بیمه کشتی
6. بیمه صادرات و واردات
7. بازارهای مالی و اوراق بهادار بیمه ای
8. بیمه پول و اعتبار
9. بیمه صداقت و امانت
10. بیمه مسئولیتهای مدنی
11. بیمه مسئولیتهای حرفه ای
12. بیمه نفت و انرژی
13. بیمه محصولات کشاورزی
14. بیمه های خرد اموال و مسئولیت
15. بیمه  روستایی و عشایری
16. بیمه دام و طیور صنعتی
17. بیمه زلزله
18. بیمه سیل
19. مخاطرات بلایای طبیعی در بیمه  های اموال و مسئولیت


ب) مسایل حقوقی بیمه
20. دیه و حقوق آن
21. حقوق بیمه کشتی
22. حقوق بیمه های مهندسی
23. حقوق بیمه های پول و اعتبار
24. حقوق بیمه اموال
25. حقوق بیمه مسئولیت
26. حقوق بیمه آتش سوزی
27. حقوق بین المللی بیمه نفت و انرژی
28. حقوق بین المللی بیمه های صادرات و واردات


ج) حوزه عمومی رشته های گروه
29. بیمه ریسک های گردشگری و بیمه شهر فرودگاهی در حوزه بیمه های اموال و مسئولیت
30. یکپارچه سازی داده‌ها ، اطلاعات و خدمات موجود در زمینه بیمه ‌های اموال و مسئولیت.
31. امکان سنجی ارائه بیمه‌نامه بازی‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه
32. بررسی جایگاه بیمه های اموال و مسئولیت در بیمه حمل و نقل دریایی
33. بررسی و امکان سنجی بیمه مسئولیت زیست محیطی
34. بررسی نحوه افزایش نفوذ صنعت بیمه در صنعت انرژی کشور: نفت، گاز، برق و ...
35. تدوین و تبیین شیوه‌های مختلف پوشش ریسک‌های انواع خسارات طبیعی به منظور حمایت از صنعت کشاورزی و ارائه طرح های بیمه خرد اموال و مسئولیت برای اقشار کم درآمد و مناطق روستایی
36. تدوین استانداردهای ملی در زمینه فعالیت‌های بیمه‌ای و نحوه ارائه خدمات بیمه با تاکید بر بیمه‌های اموال و مسئولیت
37. بررسی شیوه های قیمت گذاری محصولات بیمه با استفاده از تکنیکهای اقتصادی و آکچوئری
38. نحوه مشارکت شرکت‌های بیمه داخلی در بازارهای خارجی جهت ارائه خدمات بیمه‌های اموال و مسئولیت
39. نحوه مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی در بازارهای داخلی جهت ارائه خدمات بیمه‌های اموال و مسئولیت
40. نحوه جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی در زمینه بیمه‌های اموال و مسئولیت با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط.
41. تبیین شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه های باربری و اصلاح و ارائه بیمه نامه های جدید در این حوزه.

د) حوزه علم مدیریت و فن آوری اطلاعات
42. بررسی موانع نظارتی عدم توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در کشور و ارائه راهکارهای مناسب
43. بررسی راه های اصلاح نظارت بیمه مرکزی در حوزه بیمه های اموال و مسئولیت
44. بررسی مدل های کسب و کار اینترنتی در بیمه‌های اموال و مسئولیت
45. بررسی امکان سنجی ارائه بیمه های الکترونیک اموال و مسئولیت در ایران
46. بررسی جایگاه مدیریت دانش در توسعه بیمه های اموال و مسئولیت
47. بررسی میزان کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بیمه های اموال و مسئولیت
48. راهکارهای افزایش ظرفیت بالقوه بازار بیمه اموال و مسئولیت در ایران – رویکردهای صنعتی و خانگی
49. بررسی جایگاه سیستم های اطلاعاتی در توسعه خدمت رسانی مناسب در بازار بیمه اموال و مسئولیت
50. بکارگیری معماری خدمت گرا (SOA) در توسعه بازار اینترنتی بیمه های اموال و مسئولیت
51. بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence) برای بهبود ارائه خدمات بیمه های اموال و مسئولیت
52. TRIZ و نوآوری در بیمه های اموال و مسئولیت
53. بررسی فرایند و مهندسی مجدد روال جاری در تعیین و واریز سهم حق بیمه اتکایی اموال و مسئولیت
54. امکان سنجی فردی سازی بیمه های اموال و مسئولیت خاص در کشور
55. امکان سنجی ارائه بیمه های مدت دار اموال و مسئولیت
56. بررسی جایگاه بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه
57. بررسی تأثیر بوروکراسی در کاهش رضایتمندی بیمه‌گذاران بیمه های اموال و مسئولیت
58. طراحی سیستم پیشنهادات برای شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئولیت
59. بررسی میزان سرمایه های فکری شرکت های ارائه دهنده بیمه های اموال و مسئولیت
60. طراحی سیستم خبره بیمه های اموال و مسئولیت
61. مهندسی ارزش بیمه های اموال و مسئولیت با رویکرد ارزشها از نگاه بیمه‌گذار
62. بررسی کاربردهای GIS در بیمه های اموال و مسئولیت
63. بررسی نحوه استفاده از مدیریت فرآیندهای تجاری (BPM) در هوشمندسازی بیمه های اموال و مسئولیت
64. کارکرد عاملهای هوشمند( Intelligent Agents ) در ارتقاء و توسعه بیمه اموال و مسئولیت الکترونیکی
65. مقایسه تطبیقی تنوع پوشش های بیمه های اموال و مسئولیت در ایران و کشورهای منتخب
66. بررسی بیمه های اتکایی اموال و مسئولیت در جهان و ارائه پیشنهاداتی برای ایران
67. بررسی تطبیقی نحوه صدور و پرداخت خسارت در انواع رشته های بیمه اموال و مسئولیت
68. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه کشور در صندوق ها، اتحادیه ها و مجامع بیمه ای بین المللی مانند (Asian Re, FAIR,)
69. بهینه‌کاوی (Benchmarking) اوراق بهادار بیمه‌های اموال و مسئولیت و ارائه اوراق مناسب برای کشور
70. برآورد ظرفیت هـای بالقــوه بازار بیمـه هـای اموال و مسئولیت در ایران
71. طراحـی پوشش هـای جدید بیمه‌های اموال و مسئولیت با استفاده از بهینه‌کاوی (Benchmarking)
72. بررسی میزان کارایی شبکه فروش بیمه های اموال و مسئولیت
73. بررسی ساختار شبکه ارتباطات بازاریابی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئولیت و ارائه راهکارهای بهبود آن
74. بررسی میزان کارایی روابط عمومی شرکتهای بیمه در معرفی و توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در کشور
75. بررسی میزان کارایی پیامهای تبلیغاتی به ویژه در زمینه معرفی رشته‌های بیمه اموال و مسئولیت
76. بررسی کارایی تخفیفات فروش در بهبود رویکرد بیمه‌گذاران به بیمه های اموال و مسئولیت
77. سنجش و مقایسه ارزش ویژه برند (Brand Equity) شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه اموال و مسئولیت
78. بررسی جایگاه برند در حفظ وجهه و تصویر (Image) شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه های اموال و مسئولیت
79. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در خدمات شهر فرودگاهی
80. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حمایت از تولید و مصرف بازی‌ها و نرم‌افزارهای رایانه‌ای داخلی


ه) حوزه علم بیمه و اقتصاد
81. بررسی نحوه گسترش بیمه های اموال و مسئولیت در بین طبقات مختلف درآمدی در کشور
82. بررسی موانع اجرائی عدم توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در کشور و ارائه راهکارهای مناسب
83. بررسی تاثیر روش های نوین دریافت حق بیمه بر توسعه بیمه های اموال و مسئولیت (‌مانند تقسیط حق بیمه و غیره )
84. بررسی میزان اهمیت دخالت دولت در توسعه بیمه‌های اموال و مسئولیت
85. الزامات برون صنعتی توسعه بیمه‌های اموال و مسئولیت
86. تاثیر عوامل برون صنعتی بخش بیمه بر بیمه‌های اموال و مسئولیت
87. راهکارهای عملیاتی کردن پژوهش‌های انجام شده در رشته بیمه اموال و مسئولیت
88. مقایسه تطبیقی مزایای بیمه‌های اموال و مسئولیت تعاونی با سایر انواع بیمه‌ها
89. شناسائی ریسکهای جدید بیمه پذیر بیمه های اموال و مسئولیت
90. بررسی فرصتهای بوجود آمده ناشی از آزاد سازی نرخ حق بیمه در رشته بیمه‌ های اموال و مسئولیت
91. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت حمل و نقل ریلی
92. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت حمل و نقل زمینی
93. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت حمل و نقل هوایی
94. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت ساختمان سازی
95. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت اتومبیل سازی
96. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صادرات و واردات
97. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر مسئولیتهای حرفه‌ای
98. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنایع خدماتی کشور
99. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت خدمات مالی کشور (بورس، بانکها و ...)
100. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت کشاورزی
101. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت خدمات غیر مالی
102. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنعت فولاد
103. بررسی آثار بیمه‌ های اموال و مسئولیت بر صنایع و معادن کشور
104. تاثیرات ناشی از ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در کاهش خسارات زیست محیطی
105. بررسی روش های مناسب جهت مقابله با اثرات تورمی بر نرخ حق بیمه بیمه های اموال و مسئولیت
106. بررسی دلایل اقتصادی افت و خیزهای ضریب خسارت بیمه های اموال و مسئولیت در ایران
107. بررسی و تحلیل عملکرد انواع سرمایه گذاری از محل ذخایر بیمه های اموال و مسئولیت
108. بررسی روش های جدید انتقال ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه و تاثیر آن بر بیمه های اموال و مسئولیت
109. بررسی و تحلیل کارکردهای فعالیت بیمه ـ بانک(Bank- assurance) در توسعه بیمه های اموال و مسئولیت
110. امکان سنجی انتشار اوراق بهادار بیمه‌ی اموال و مسئولیت
111. بررسی روش‌های ورود بیمه‌های اموال و مسئولیت به بازار سرمایه
112. تحلیل اثرات رفاهی بیمه‌های اموال و مسئولیت
113. جایگاه اقتصاد اطلاعات در بیمه های اموال و مسئولیت
114. جایگاه اقتصاد شادی (Happiness economic) در بیمه های اموال و مسئولیت
115. بررسی آثار مالیات با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های اموال و مسئولیت
116. امکان سنجی حضور بیمه‌های خارجی در بازار بیمه اموال و مسئولیت ایران
117. بررسی راهکارها و شیوه های مناسب برای کنترل هزینه های اموال و مسئولیت بیمه شدگان توسط شرکت های بیمه
118. بررسی تاثیر مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد در رشته بیمه اموال و مسئولیت بر شرکت های بیمه
119. مقایسه نرخ بهره و بازدهی بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه ایران
120. تبیین روش‌های تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی بیمه های اموال و مسئولیت از سایر حساب ها
121. بررسی مبانی علمی تعیین نرخ و شرایط و تعرفه در هر یک از رشته های بیمه های اموال و مسئولیت
122. بررسی شیوه‌های بیمه گری اموال و مسئولیت به تفکیک صنعتی و خانگی
123. اصول و قواعد تفکیک ریسک در بیمه‌های اموال و مسئولیت‌
124. امکان سنجی ارائه بیمه های اموال و مسئولیت روستایی و عشایری در چارچوب برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
125. امکان سنجی ارائه بیمه اموال و مسئولیت تعاونی
126. بررسی نقاط ضعف و قوت آئین نامه تعرفه بیمه های اموال و مسئولیت از جنبه فنی
127. شناخت ریسک های گوناگون بیمه های اموال و مسئولیت و روش های مدیریت آن
128. بررسی جایگاه مدیریت ریسک بیمه های اموال و مسئولیت در اقتصاد خدماتی
129. تدوین و تهیه ریسک پروفایل برای بیمه اموال و مسئولیت صنعتی و تجاری
130. بررسی جایگاه مدیریت ریسک در بیمه های مرتبط با بیمه های اموال و مسئولیت
131. بررسی و طبقه بندی ریسک در انواع رشته های بیمه اموال و مسئولیت
132. بررسی راههای بیمه کردن سرمایه و اعتبار شرکتهای کوچک و متوسط
133. بررسی راههای بیمه کردن سرمایه و اعتبار بانکها
134. بررسی راههای بیمه کردن وثیقه‌های بانکی
135. بررسی راههای بیمه کردن سرمایه و اعتبار شرکتهای بزرگ صنعتی و تجاری

و) حوزه علوم پایه، هنر، مهندسی و پزشکی
136. ارائه متدولوژی و روش محاسبه ریسک و نرخ حق بیمه در بیمه‌ های اموال و مسئولیت
137. بررسی تطبیقی روش های محاسبه حق بیمه اموال و مسئولیت در ایران و جهان
138. مطالعة تطبیقی شیوه های مدل سازی ریسک در بیمه های اموال و مسئولیت در شرکت های بیمه
139. مدل های آمار غیر خطی در تخمین حق بیمه بیمه های اموال و مسئولیت
140. استفاده از یکی روش های شبیه سازی (Simulation) در بیمه های اموال و مسئولیت
141. استفاده از یکی از مدل های پویای خطی یا غیر خطی در بیمه های اموال و مسئولیت
142. کاربردهای اکچوئری فازی در تخمین و بهینه سازی حق بیمه‌ بیمه های اموال و مسئولیت
143. شناسایی موانع اجرایی بیمه مسئولیت زیست محیطی
144. رویکرد ریاضی محاسبه حق بیمه آلودگی محیط زیست
145. جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در صنایع شیمیایی و نظامی
146. جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در زمینه امور فضایی و پرتاب ماهواره‌ها
147. تحلیل هزینه منفعت استفاده از بیمه‌های اموال و مسئولیت در امور بهداشتی و پزشکی
148. بررسی و تبیین تاثیرات گرم شدن کره زمین بر بیمه‌های اموال و مسئولیت
149. رویکرد ریاضی محاسبه حق بیمه آثار هنری با رویکرد بیمه‌های اموال و مسئولیت
150. بررسی ریسکهای بیمه شدنی آثارهنری با رویکرد بیمه‌های اموال و مسئولیت
151. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در معادن و حفاری‌های اکتشافی و گمانه‌زنی
152. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاری چاه‌های عمیق برای استفاده‌های مختلف برای مثال، استفاده از نیروی گرمایشی
153. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاظت و صیانت از آثار فرهنگی‌
154. امکان سنجی ارائه بیمه‌های اموال و مسئولیت برای هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری
155. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاظت و صیانت از آثار هنری
156. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در حفاظت و صیانت از آثار تاریخی


ز) حوزه علم حقوق
157. بررسی موانع قانونی ، حقوقی و مقرراتی توسعه بیمه های اموال و مسئولیت ( از جمله موانع اجرائی ، قانون دیات ، نظام تعرفه ای ، نرخ و شرایط مصوب ، انعطاف پذیری و غیره ) و ارائه راهکارهای مناسب
158. ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت
159. بررسی مقررات سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه با توجه به ضرورت بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری از محل ذخایر بیمه‌های اموال و مسئولیت
160. مطالعة تطبیقی آزادسازی بازار بیمه اموال و مسئولیت و چگونگی رفع موانع ساختاری و حقوقی آن.
161. بررسی آراء صادره دادگاه ها در حوزه بیمه اموال و مسئولیت جهت پیشنهاد رویه قضایی مناسب
162. بررسی نقائص موجود در قوانین موضوعــه کشور و نحوه ارتباط و همکــــاری بین قوای سه گانه و صنعت بیمه با توجه به سلسله مراتب قوانین در کشور
163. مطالعه چارچوب های حقوقی روند تنظیم و نظارت بهینه در بازار بیمه های اموال و مسئولیت
164. بررسی جایگاه حقوقی بیمه های اموال و مسئولیت در میان قوانین بالادستی و دیدگاه قضات به آن
165. بررسی انواع تقلب در بیمه های اموال و مسئولیت و روش های جلوگیری از آن
166. تدوین و بازنگری در شرایط عمومی و اختصاصی رشته های مختلف بیمه های اموال و مسئولیت
167. مطالعة نظری مکانیسم های تنظیم بازار و نظارت و بررسی وضعیت موجود تنظیم و نظارت بازار بیمه اموال و مسئولیت
168. مطالعه و بررسی نحوه برخورد با شرکت های بیمه ای در زمینه بیمه های اموال و مسئولیت متخلف در چارچوب مقررات و ضوابط نهاد نظارتی در کشورهای مختلف


ح) حوزه علوم اجتماعی
169. بررسی مشکلات مرتبط با محیط فرهنگی توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در سطح کشور
170. تجزیه و تحلیل شیوه های مناسب توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در ایران با عنایت به اعتقادات مذهبی جامعه
171. بررسی مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در سطح کشور
172. بررسی مشکلات مرتبط با محیط سیاسی و منطقه ای توسعه بیمه های اموال و مسئولیت در سطح کشور
173. بررسی جایگاه بیمه‌های اموال و مسئولیت در پوشش ریسکهای ناشی از وندالیسم
174. بررسی راههای بالا بردن سطح نفوذ بیمه‌های اموال و مسئولیت با استفاده از مهندسی اجتماعی
175. بررسی دیدگاه و نگرش خانوارهای ایرانی نسبت به انواع بیمه‌های اموال و مسئولیت

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:        

roya64.ahmadi@gmail.com
برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید