برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه مقاله پروپوزال ارشد خاک و پی انجام و مشاوره - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل
پایان نامه مقاله پروپوزال ارشد خاک و پی انجام و مشاوره .....

تحلیل خاک مسلح به روش اجزاء مجزا

 

بررسی عددی تأثیر عوامل مختلف بر باند برشی در خاکهای دانه‌ای

رحمانی,حلیا 

مطالعه پارامتریک شکل دره‌های آبرفتی بر روی پاسخ موج لرزه‌ای

 

ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه های اشباع با روش کرنش برشی و کاربرشی با استفاده از آزمایشهای سیکلیک

 

تحلیل و بررسی اندازه‌گیری پارامترهای تغییر شکل پذیری سنگ با استفاده از آزمایش دیلاتومتری ( HPD)

 

بررسی عددی انتشار آلودگی در محیط‌های متخلخل چند فازه

 

مطالعه رفتار سد مارون در پایان دومین آبگیری با استفاده از داده‌های ابزار دقیق

 

تحلیل ظرفیت باربری سه بعدی پی های سطحی بر روی خاکهای لایه لایه به روش اجزای مجزا

 

بررسی شیبهای میخکوبی شده تحت اثر زلزله

 

بررسی شیبهای میخکوبی شده تحت اثر زلزله

 

تحلیل غیرخطی گروه شمع بر پایه مکانیک محیط متخلخل اشباع

 

تعیین امپدانس پی صلب سطحی و بررسی انتشار امواج در محیط های ناهمگن پیوسته

 

بررسی تاثیر نامنظمی بارگذاری زلزله بر روانگرایی ماسه های اشباع به روش انرژی با ساخت دستگاه سه محوری سیکلی

 32

تاثیر شمع مایل بر رفتار گروه شمع در اسکله های شمع و عرشه

 

" بررسی تنش برشی در سدهای بتن غلتکی"

 

بررسی تغییرات غیر خطی سختی خاک درشت دانه تهران با عمق و کرنش با استفاده از نتایج آزمایشات پرسیومتری و انتشار موج برشی

 

بررسی عددی فرمولاسیون THCM درپدیده پخش آلودگی‌های محلول در محیطهای متخلخل چندفازی

 

اثر تبادل رطوبت بین خاک و اتمسفر بر روی رفتار خاک های غیراشباع

 

بررسی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی

 

مدلسازی عددی انتقال آلاینده های هیدروکربوری در محیط های متخلخل چند فازه غیراشباع

 

بررسی ظرفیت باربری سه بعدی پی های سطحی در مجاورت شیروانی با استفاده از روش اجزاء مجزا

 

بررسی ظرفیت باربری لایه های خاک واقع بر بستر سنگی به روش تحلیل حدی مرز بالا

 

بررسی ظرفیت باربری پی های مستطیلی واقع در مجاورت شیروانیهای خاکی تحت اثر بار خارج از مرکز