برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مشاوره انتخاب موضوع انجام پروپوزال پایان نامه آبخیزداری - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


 

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری آبخیزداری

پروپوزالهای زیر برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله موجود است 

برای انتخاب موضوع تهیه پروپوزال و انجام پایان نامه و مقاله عنوان موضوع و رشته خودتان را ایمیل بزنید


ایمیل: roya64.ahmadi@gmail.com

و سایت اصلی مدیریت دپارتمان:

www.fulltext.blogsky.comلیست عناوین در ادامه مطلب

همراه با تنظیم قرارداد
 جنگلها ومراتع

 

الف- بخش جنگل
1- بررسی و تحقیق به منظور دستیابی به بهترین روش جنگلکاری در مناطق خشک
2- نحوه مدیریت جنگل های دست کاشت در ناحیه های رویشی نیمه مرطوب، مدیترانه ای و نیمه خشک
roya64.ahmadi@gmail.com
3- طرح سازگاری فندق اردبیل در سایر ارتفاعات مشابه از قبیل جنگل‌های ابر ورود بارک در استان سمنانroya64.ahmadi@gmail.com
4- شناسایی رویشگاه‌های شیشم و سرشت اکولوژیکی آن
5- نقش کاشت سوزنی برگان غیر بومی در طغیان آفات و بیماری‌ها
6- بررسی دقیق فنولوژی گونه های مهم جنگلی شمال به منظور تعیین زمان دقیق جمع آوری بذور
7- بررسی تغییرات تنوع گونه ای دانگ‌های اولیه در مقایسه با جنگل‌های مجاور خارج دانگ
8- تحقیق در گزینش بهترین روش احیاء و توسعه جنگل در ارتفاعات بالابند شمال کشور متصل به مراتع کوهستانی
roya64.ahmadi@gmail.com
9- بررسی های لازم بر روی بهترین روش غنی سازی و احیاء جنگل‌های ناحیه رویشی خلیج و عمانی
10- بررسی و شناسایی رویشگاه‌های پده و سرشت اکولوژیکی آن
11- بررسی سازگاری گونه های سریع الرشد خارجی در ایران به منظور زراعت چوب و کاهش فشار به جنگل‌های طبیعی (مثل پالونیا)
roya64.ahmadi@gmail.com
12- تعیین رویش سالیانه گونه های مهم جنگلی شمال ایران
13- بررسی مدل‌های تنوع زیستی و تنوع درختی Tree diversity در مناطق رویشی مختلف

ب- بخش مرتعroya64.ahmadi@gmail.com
1- بررسی ارتباط تخریب مرتع با اندازه مرتع و تعداد دام در مناطق مختلف استپی، نیمه استپی، کوه‌های مرتفع و خزری (یا براساس مناطق خشک، نیمه خشک و مرطوب)
2- بررس اثرات تأخیر چرا بر روی ظرفیت، وضعیت و گرایش در مناطق مختلف اکولوژیک (نیمه خزری،‌ خزری و کوه‌های مرتفع)
roya64.ahmadi@gmail.com
3- مقایسه اقتصادی تولید غلات با تولید علوفه در دیمزارها در مناطق مختلف و معرفی مناطق مستعد تبدیل دیمزارها به کشت علوفه (طراحی مدلی برای مناطقی که قابلیت کشت علوفه جهت تبدیل دیمزار را به ما نشان دهد)roya64.ahmadi@gmail.com
4- ضریب برداشت مجاز و ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی در مناطق مختلف اکولوژیک
5- میزان برداشت علوفه در اکوسیستم های مرتعی مناطق مختلف با توجه به شاخص های مرتع این اکوسیستم ها
roya64.ahmadi@gmail.com
6- بررسی سیستم های چرائی پیش بینی شده در طرح‌های مرتعی در مناطق مختلف اکولوژیک از نظر میزان اجرا، میزان موفقیت، دلایل عدم اجرا و موفقیت و پیشنهاد راهکارهای عملی
7- بررسی سهم عوامل مختلف تأثیر گذار بر مراتع (اعم از : چرای دام، بوته کنی، تبدیل اراضی، تعدد بهره بردار و …) در تخریب مراتع
roya64.ahmadi@gmail.com
8- بررسی تعیین ارزش اکولوژیکی و زیست محیطی علوفه مرتع در مقایسه با حفظ آب و خاک و … در مناطق مختلف اکولوژیک
9- رابطه پوشش گیاهی با هدر رفت آب و خاک
roya64.ahmadi@gmail.com
10- اثرات پوشش گیاهی جهت حفاظت از آب و خاک و مقایسه با ارزش علوفه ای پوشش گیاهی
11- معرفی موثرترین و کم هزینه ترین روش‌های ذخیره نزولات آسمانی در مناطق مختلف اکولوژیک
12- معرفی مناسبت‌ترین روش‌های کنترل فرسایش (آبی و بادی) در مناطق مختلف (اکولوژیک)
13- دسته بندی گیاهان مرتعی از نظر مقاومت به خشکی به منظور استفاده در عملیات اصلاح و احیاء مراتع مناطق خشک
roya64.ahmadi@gmail.com
14- معرفی گونه هائی که در رویشگاه‌های مختلف ناپدید شده اند و بررسی وضعیت این گونه ها در رسالیهایی که اتفاق خواهد  افتاد.

ج- بخش بیابان 1- بررسی عملیات پرورشی در توده های دست کاشت مناطق بیابانی
2- تحقیق پیرامون جایگزینی گونه های سازگار با مناطق خشک جهت بیابان زدائی ترجیحاً بصورت کشت آمیخته
roya64.ahmadi@gmail.com
3- انتخاب مناسب‌ترین گونه ها جهت بادشکن سبز حاشیه مزارع و مراکز اقتصادی
4- بررسی اثرات آبیاری با آب شور در تولید نهال‌های بیابانی
5- تعیین حد EC قابل قبول برای گونه های مختلف قابل کشت در مناطق بیابانی
6- معرفی گونه های بومی سازگار و مقاوم به خشکی جهت کشت و مبارزه بیولوژیک با فرسایش بادی
roya64.ahmadi@gmail.com
7- تحقیق پیرامون تولید نهال گونه کلیر
8- معرفی راهکارها و روش های اقتصادی و با صرفه در امر بیابان زدائی در زمینه مبارزه بیولوژیک
9- تحقیق در زمینه علل اساسی بیابان زایی و تخریب اراضی
roya64.ahmadi@gmail.com
10- تحقیق پیرامون روش‌های بهره برداری که منجر به فرسایش خاک و بیابان زائی می شود.
11- بررسی نحوه تکثیر پنی زیتوم در اراضی شنی
12- تحقیق پیرامون روش‌های جایگزین مالچ‌های نفتی در امر تثبیت ماسه های روان

د- بخش آبخیزداریroya64.ahmadi@gmail.com 1- تعیین شیوه های مناسب محاسبه و برآورد فرسایش و رسوب در حوضه های فاقد تجهیزات
2- معرفی مناسب‌ترین روش‌های کنترل فرسایش (آبی و بادی) در مناطق مختلف اکولوژیکی
3- ارزیابی روش‌های برآورد آبدهی در حوضه های کوچک فاقد ابزار اندازه گیری
roya64.ahmadi@gmail.com
4- تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در حوضه های فاقد باران نگار
5- پیش بینی عملکرد حوضه های آبخیز در مواقع بروز سیلاب (مدل)
6- نقش احداث جاده های جنگلی در فعال کردن زمین لغزش‌ها
roya64.ahmadi@gmail.com
7- تهیه مدل مدیریت جامع در حوضه های آبخیز در چارچوب وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
8- انجام مهندسی ارزش در روند مطالعات و اجرای فعالیت‌های آبخیزداری (پایلوت)
9- ارزیابی مدل SCS در حوضه های آبخیز
roya64.ahmadi@gmail.com
10- ارزیابی کمی اقدامات آبخیزداری در کاهش خصوصیات سیلاب

هـ- ترویج و مشارکت مردم، اکوتوریسم و . . .1- بررسی در دست یابی به بهترین راهکار مدیریت مشارکتی در جنگل‌های زاگرس (غرب کشور)
2- تحقیق در گزینه های مشارکتی جنگل نشینان و دامداران شمال کشور برای مدیریت بهینه
roya64.ahmadi@gmail.comجنگل‌های بالابند و پائین بند
3- بررسی تکنیک‌های ارزیابی مشارکتی روستایی در پروژه های منابع طبیعی
4- بررسی شیوه های مناسب آموزش، ترویجی و مشارکتی در جهت پایداری طرح‌های منابع طبیعی
5- بررسی اثرات اقتصادی و توسعه روستایی صنعت گردشگری در شمال کشور
roya64.ahmadi@gmail.com
6- بررسی نقش اکوتوریسم (گردشگری طبیعت) در حفاظت از جنگل‌های شمال کشورر
7- بررسی و محاسبه ارزش کالاهای غیرتجاری (حفاظت و تولید آب و خاک، ترسیب کربن، تلطیف هوا و ...) رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی ایران
roya64.ahmadi@gmail.com

و _ روابط عمومی و فرهنگ‌سازی
1
- بررسی مدل‌ها و الگوهای موفق فرهنگ‌سازی منابع طبیعی در کشورهای دیگر
2- بررسی میزان تأثیر و موفقیت ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی در عرصه اطلاعات و فرهنگ منابع طبیعی و ارائه بهترین مدل و راهکار اجرایی
roya64.ahmadi@gmail.com
3- آسیب‌شناسی فعالیت‌های روابط عمومی در حوزه منابع طبیعی


1. توسعه نهادی گزینه برای مدیریت حوزه آبخیز : آبخیز Sixaola دو ملیتی هستم و لا آمیستاد ذخیره گاه زیستکرهroya64.ahmadi@gmail.com
 
2. بررسی حفاظت از برنامه های امنیتی با استفاده از برداشت و اقتصاد را از شرکت تولید کننده : مفاهیم برای نظارت زمین در آیووا کشاورزیroya64.ahmadi@gmail.com

.
3. چهار مقاله در مورد خط مشی زیست محیطی تحت عدم قطعیت با برنامه های کاربردی برای کیفیت آب و جداسازی کربن
 roya64.ahmadi@gmail.com

4. مدیریت منابع آب در کشاورزی و منابع آبی : مدل سازی با استفاده از GIS و شبیه سازی پویا
 roya64.ahmadi@gmail.com

5. اثرات جانبی سهام به سهام و منابع متعدد در اقتصاد منابع تجدید پذیر : حوزه ، حرف ربط استفاده از آب ، صخره های دریایی ، و گل
 
6. از طریق چشم یک کشاورز : اتخاذ بهترین شیوه مدیریت در حوضه های جنوب انتاریو
 


7. ارزشگذاری اقتصادی بهبود کیفیت آب در حوضه Opequon
 


8. پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی از تغییرات مدیریت زمین در حوضه کشاورزی
 roya64.ahmadi@gmail.com
9. راهی طولانی از خلیج فارس : با هدف قرار دادن اقتصادی و زیست محیطی زهکشی کشاورزی برای کاهش لود نیتروژن در حوضه مینه سوتا
 roya64.ahmadi@gmail.com

10. فضایی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تجزیه و تحلیل اقتصادی از کنترل رسوب در حوضه مراتع
 roya64.ahmadi@gmail.com
 
1. بهینه سازی و تجزیه و تحلیل بیزی عدم اطمینان از مدل های پیچیده زیست محیطی ، با برنامه های کاربردی در مدیریت حوزه آبخیز
 
roya64.ahmadi@gmail.com

2. توصیف تغییر پذیری زمانی و مکانی حوضه ماده آلی حل شده و ضد عفونی تشکیل محصول جانبی با فلورسانس اسپکتروسکوپی
 roya64.ahmadi@gmail.com

3. طراحی ساختاری در مقیاس حوضه بهترین شیوه مدیریت با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای رسیدن به اهداف کیفیت آب
 
roya64.ahmadi@gmail.com
4. هیدرولوژیک و اثرات زیست محیطی حوضه شهرنشینی : دلالت برای مدیریت حوزه آبخیز در مناطق hillslope
 
5. مدیریت مدلسازی حوضه با هدف زیست محیطی -- رویکرد مبتنی بر سیستم های چند عامل
 roya64.ahmadi@gmail.com

6. Muddying آب : شکست بوروکراسی مرمت آب در کانزاس
 
7. ارزیابی از ظرفیت جامعه برای مدیریت پایدار حوضه رودخانه حوضه پایین Kaskaskia
 

8. رویکرد بهینه سازی فضایی به مدیریت کیفیت آب حوضه : مورد آبخیزداری Opequon
 
9. قطره ای اجرا می شود از طریق آن : تاریخچه زیست محیطی رودخانه سانتافه ، نیومکزیکو
 
roya64.ahmadi@gmail.com
10. طبقه بندی از سفره های آبی
 
11. همکاری به عنوان پارادوکس : مورد رودخانه Patuxent. ، MD استراتژی کنترل مواد غذایی
 
roya64.ahmadi@gmail.com

12. انجمن آبخیزداری : آیا استفاده از یک مدل حوضه این فرایند را تحت تاثیر قرار می؟
 
13. تعریف ظرفیت : جامعه مبتنی بر مدیریت حوزه آبخیز و آب و هوا سازگاری تغییر
 

14. اقتصاد مدیریت پایدار حوضه تحت سناریوهای جایگزین تغییر آب و هوا
 
15. بررسی اثر عدم قطعیت مدل کیفیت آب در حداکثر تعداد Passaic روزانه برنامه بار و آب با کیفیت تجاری برای فسفر کلroya64.ahmadi@gmail.com
 
16. HSPF مدل سازی حوضه رودخانه استون : ابزاری برای ارزیابی استراتژی مدیریت حوضه مواد مغذی بر اساسroya64.ahmadi@gmail.com
 
17. بررسی روابط : سرمایه اجتماعی ، رهبری ، و رفتار در سه حوضه غرب میانه
 

18. به دنبال راه حل های پایدار : مطالعه مورد کوستا تواق بررسی یادگیری از طریق درگیری عمومی در برنامه ریزی و عملیات برنامه مدیریت حوزه آبخیز ICE کشاورزی
 19. دانش ساکنان ، ادراک ، نگرش و تمایل به پرداخت هزینه برای کنترل منبع آلودگی غیر نقطه ای : مطالعه حوضه دریاچه Nansihu ، چینroya64.ahmadi@gmail.com
 20. مجموعه از پارامترهای کیفیت آب و پارامترهای ویژگی های شهری ، استفاده از مدل سیستم اطلاعات جغرافیایی برای استفاده از آبخیزداری در حوضه نهر Dardenne ، خیابان چارلز کانتی ، میسوری (استفاده از GIS به ادغام منابع چندگانه اطلاعات نابرابر زیست محیطی کوچک حوضه تحت توسعه شهری)roya64.ahmadi@gmail.com
 21. برنامه های کاربردی در مدیریت حوزه آبخیز : سازمان مجازی بر اساس سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری محیط زیست فضایی توزیع
 


22. مدل سازی آبخیزداری سنجش از راه دور و AGWA -- SWAT برای بخش غربی حوضه کوسکو -- پروroya64.ahmadi@gmail.com
 
23. پاسخ آبخیزداری به غرب درخت عرعر کنترل
 
roya64.ahmadi@gmail.com

24. مدل های نقطه عطفی برای nonpoint منبع آلودگی حمایت از مدیریت تصمیم گیری
 25. همکاری همکاری در منابع و مدیریت زیست محیطی
 
26. احداث پارک های حوزه آبخیز : بازیگر شبکه ها و حکومت های مشترک در چهار مناطق شهرهای بزرگ ایالات متحدهroya64.ahmadi@gmail.com
 


27. توسعه نهادی گزینه برای مدیریت حوزه آبخیز : آبخیز Sixaola دو ملیتی هستم و لا آمیستاد ذخیره گاه زیستکره
 
28. تخلیه و لایروبی به عنوان یک استراتژی مدیریت حوضه و تاثیر آن بر جامعه از جانشینی زئوپلانکتون حوضچه کوچک غرب میانه
 

29. مدیریت یکپارچه حوزه و استفاده از زمین های کشاورزی بهینه سازی تحت شرایط نااطمینانیroya64.ahmadi@gmail.com
 

30. مدیریت یکپارچه مدل سازی حوضه : تصمیم گیری بهینه گیری برای اجزاء طبیعی و انسانی
 
 
43. مبتنی بر تجزیه و تحلیل و تجسم شطرنجی هیدرولوژیکی سری های زمانی
 


44. حفاظت خاک ، تنوع تولید و درآمد مزرعه : مدارک و شواهد از کشاورزان تپه در آمریکای مرکزی
 roya64.ahmadi@gmail.com


45. سهم از تاریخ از محیط زیست را به توسعه یک مدل برای کمک به مدیریت حوزه آبخیز : مطالعه مقایسه ای از DarCreek بزرگ و گوزن حوضه نهر در اوهایو
 

46. یکپارچه سازی روش های تجزیه و تحلیل فضایی و سیستم های پشتیبانی تصمیم برای مدیریت منابع طبیعی
 
47. آب با کیفیت مبتنی بر BMP روش طراحی و تجزیه و تحلیل عدم قطعیت برای مدیریت یکپارچه حوضه
 roya64.ahmadi@gmail.com
48. مدل فضایی صریح و روشن جهت اختصاص تلاش برای حفاظت : حوضه رودخانه گراند Ronde ، اورگان
 

49. بررسی اثرات کیفیت آب برای اعمال مدیریت های مختلف با استفاده از SWAT مدل
 


50. ظرفیت جمعی به منظور مدیریت پایدار حوضه مورد سن Francisquito حوضه نهر
 

51. توسعه و ارزیابی های متعدد معیارهای تصمیم گیری رویکرد مدیریت حوزه آبخیز
 
roya64.ahmadi@gmail.com

52. برنامه ریزی یکپارچه مدیریت نقطه عطفی برای سنت لوسیا
 

53. وضوح محلی برای مدیریت حوزه آبخیز : مورد آب و تخصیص زمین Cotachi ، اکوادور
 

54. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای بافر ساحلی
 

55. شبکه های بیزی تصمیم برای مدیریت حوزه آبخیز
 roya64.ahmadi@gmail.com

56. Denuded مرتفع و رو به کاهش تامین آب : سیاست های محیط زیست و آبخیزداری در مترو سبو ، فیلیپین
 

57. گنجاندن خطر را به مدیریت حوزه آبخیز : فرصت محدود روش برنامه نویسی
 roya64.ahmadi@gmail.com

58. روش برای مشخص کردن اثر انگشت biogeochemical استفاده از زمین در آبهای سطحی : بزرگ گذشتن از حوضه خلیج ، میشیگان
 

59. پل ها و موانع به رویکردهای مبتنی بر اکوسیستم : مورد تصویب تنسی ولی آتوریتی از رویکرد حوضه
 roya64.ahmadi@gmail.com

60. همکاری به عنوان یک استراتژی پیاده سازی : ارزیابی از شش برنامه مدیریت حوزه آبخیز
 
 
61. عوامل حیاتی برای مشارکت حوزه آبخیز : تجزیه و تحلیل از اقدامات و دستاوردهای
 


62. ارزیابی Hydrogeomorphic جریان حوضه نهر Aliso : پایه و اساس برای اجازه جامع و مدیریت
 
roya64.ahmadi@gmail.com
63. مقایسه اندازه گیری های میدانی به پیش بینی reaeration ضرایب K (2) ، در استفاده از مدل کیفیت آب ، QUAL2E ، به رودخانه گرمسیری
 

roya64.ahmadi@gmail.com
64. ارزیابی مشارکت نقطه عطفی در کالیفرنیا : دیدگاه های نظری و روش شناختی
 


65. مانند کرهزمین اثرات استفاده از زمین بر روی جریان رس کانال
 


66. الگوها و ارتباط از تغییر چشم انداز در شمال تایلند
 

67. عمومی حفاظت از تامین آب : ارزیابی گیاهی درمان و مدیریت حوضه نزدیک
 
68. سروصدا مدیریت کیفیت : ارزیابی ، بهینه سازی و نگهداریroya64.ahmadi@gmail.com
 

69. نفوذ امداد در فرآیندهای هیدرولوژیکی و فرسایش حوضه شیب دار
 

70. به سوی فرسایش مدل سازی در جاده های unpaved در کوهستانی شمال تایلند
 


71. ارزیابی از جامعه مبتنی بر مدیریت حوزه آبخیز تطبیقی ​​در سه حوضه های حوضه Umpqua
 roya64.ahmadi@gmail.com

72. مدل کیفی برای طراحی و اجرای برنامه های تجاری پساب
 


73. همکاری و سازمانی نوآوری : مورد مشارکت حوزه آبخیزroya64.ahmadi@gmail.com
 

74. توانمندسازی ، سواد آموزی ، سازمان و جامعه : یک مطالعه موردی از خود کمک به گروه های زنان در مناطق روستایی نپال
 

75. چارچوب تجزیه و تحلیل فضایی برای مدیریت حوضه مبتنی بر جامعه در مناطق مرتفع مناطق استوایی فیلیپین
 


76. مشارکت جامعه در مدیریت منابع طبیعی
 

77. تغییرات تاریخی در زیستگاه های جریان در حوضه رودخانه کلمبیا
 
roya64.ahmadi@gmail.com

78. ارزیابی یکپارچه از منبع آلودگی nonpoint کشاورزی در حوضه نهر Goodwater ، میسوری
 

79. سیستم مدیریت آبخیزداری nonpoint منبع : رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی
 

80. ادغام کمیت و کیفیت آب را در چند بخش برنامه ریزی حوضه رودخانه
 


81. تجزیه و تحلیل ترمیم دریاچه های دوقلوroya64.ahmadi@gmail.com
 


82. تجزیه و تحلیل اقتصادی از اقدامات حفاظت و مدیریت بر روی Blacklands آبخیزداری تجربی ، Riesel ، تگزاس به اجرا درآمد

ر


1.     Developing institutional options for watershed management: The Sixaola Binational Watershed and La Amistad Biosphere Reserve
 

 2.     Evaluating the Conservation Security Program utilizing the perceptions and economics of producer participation: Implications for land stewardship in Iowa agriculture
 3.     Four essays on environmental policy under uncertainty with applications to water quality and carbon sequestration
 

4.     Managing water resources in agriculture and watersheds: Modeling using GIS and dynamic simulation
 

5.     Stock-to-stock externalities and multiple resources in renewable resource economics: Watersheds, conjunctive water use, reefs, and mud
 
6.     Through a farmer's eyes: Adoption of best management practices in southern Ontario watersheds
 


7.     An economic valuation of improved water quality in Opequon watershed
 


8.     Environmental and economic implications of land management changes in agricultural watersheds
 
9.     A long way from the Gulf: Economic and environmental targeting of agricultural drainage to reduce nitrogen loads in a Minnesota watershed
 

10.     A spatial decision support system for economic analysis of sediment control on rangeland watersheds
 
 
1.     Bayesian optimization and uncertainty analysis of complex environmental models, with applications in watershed management
 


2.     Characterizing temporal and spatial variability of watershed dissolved organic matter and disinfection byproduct formation with fluorescence spectroscopy
 

3.     Designing watershed-scale structural best management practices using evolutionary algorithms to achieve water quality goals
 

4.     Hydrologic and ecological effects of watershed urbanization: Implication for watershed management in hillslope regions
 
5.     Modeling watershed management with an ecological objective - a multi-agent system based approach
 

6.     Muddying the waters: The failure of water restoration bureaucracies in Kansas
 
7.     An assessment of community capacity for sustainable watershed management in the lower Kaskaskia River watershed
 

8.     A spatial optimization approach to watershed water quality management: A case of the Opequon Watershed
 
9.     A trickle runs through it: An environmental history of the Santa Fe River, New Mexico
 

10.     Classification of aquifers
 
11.     Collaboration as paradox: The case of the Patuxent River, MD nutrient control strategy
 


12.     Community watershed management: Does the use of a watershed model affect the process?
 
13.     Defining capacity: Community-based watershed management and climate change adaptation
 

14.     Economics of sustainable watershed management under alternative climate change scenarios
 
15.     Effect of water quality model uncertainty on the Passaic Total Maximum Daily Load and water quality trading program for total phosphorus
 
16.     HSPF modeling of the Blackstone River watershed: A tool for the evaluation of nutrient based watershed management strategies
 
17.     Exploring relationships: Social capital, leadership, and behavior in three Midwestern watersheds
 

18.     Looking for sustainable solutions: A Costa Rican case study examining learning through public involvement in the planning and operations of ICE's watershed management agricultural programme
 19.     Residents' knowledge, perceptions, attitudes, and willingness to pay for non-point source pollution control: A study of Nansihu Lake watershed, China
 20.     The assemblage of water quality parameters and urban feature parameters, utilizing a geographic information system model for the use of watershed management in the Dardenne Creek Watershed, St. Charles County, Missouri (use of GIS to integrate multiple sources of disparate environmental data from a small watershed undergoing urban development)
 21.     Virtual organization based distributed environmental spatial decision support systems: Applications in watershed management
 


22.     Watershed modeling remote sensing and AGWA--SWAT for western portion of Cusco watershed - Peru
 
23.     Watershed response to western juniper control
 


24.     Watershed models for nonpoint source pollution management decision support
 25.     Collaborative synergy in resource and environmental management
 
26.     Constructing watershed parks: Actor-networks and collaborative governance in four U.S. metropolitan areas
 


27.     Developing institutional options for watershed management: The Sixaola Binational Watershed and La Amistad Biosphere Reserve
 
28.     Draining and dredging as a watershed management strategy and its impact on the zooplankton community succession of a small Midwestern pond
 

29.     Integrated watershed management and agricultural land-use optimization under uncertainty
 

30.     Integrated watershed management modeling: Optimal decision making for natural and human components
 
 
43.     Raster-based analysis and visualization of hydrologic time-series
 


44.     Soil conservation, output diversification and farm income: Evidence from hillside farmers in Central America
 


45.     The contribution of environmental history to the development of a model to aid watershed management: A comparative study of the Big DarCreek and Deer Creek watersheds in Ohio
 

46.     The integration of spatial analysis techniques and decision support systems for natural resource management
 
47.     Water-quality-based BMP design approach and uncertainty analysis for integrated watershed management
 
48.     A spatially explicit model for allocating conservation efforts: The Grande Ronde River basin, Oregon
 

49.     Assessment of water quality impacts for different management practices using SWAT model
 


50.     Collective capacity for sustainable watershed management: The case of San Francisquito Creek Watershed
 

51.     Development and evaluation of multiple criteria decision-making approaches to watershed management
 


52.     Integrated watershed management planning for St. Lucia
 

53.     Local resolution for watershed management: The case of water and land allocation of Cotachi, Ecuador
 

54.     A decision support system for riparian buffers
 

55.     Bayesian decision networks for watershed management
 

56.     Denuded uplands and dwindling water supply: Environmental politics and watershed management in metro Cebu, Philippines
 

57.     Incorporating risk into watershed management: A chance constrained programming approach
 

58.     An approach for characterizing the biogeochemical fingerprints of land use in surface waters: Grand Traverse Bay watershed, Michigan
 

59.     Bridges and barriers to ecosystem-based approaches: The case of Tennessee Valley Authority's adoption of the watershed approach
 

60.     Collaboration as an implementation strategy: An assessment of six watershed management programs
 
 
61.     Critical factors for watershed partnerships: An analysis of actions and accomplishments
 


62.     Hydrogeomorphic assessment of Aliso Creek watershed streams: Developing a foundation for holistic permitting and management
 

63.     Comparison of field measurements to predicted reaeration coefficients k(,2), in the application of water quality model, QUAL2E, to a tropical river
 


64.     Evaluating watershed partnership in California: Theoretical and methodological perspectives
 


65.     Geomorphic impacts of land use on clay channel streams
 


66.     Patterns and correlates of landscape change in northern Thailand
 

67.     Public water supply protection: An evaluation of treatment plant and watershed management approaches
 
68.     Stormwater quality management: Evaluation, optimization, and maintenance
 

69.     The influence of relief on the hydrological and erosion processes of a steep basin
 

70.     Toward modeling erosion on unpaved roads in mountainous northern Thailand
 


71.     An assessment of community-based adaptive watershed management in three Umpqua Basin watersheds
 

72.     A qualitative model for designing and implementing effluent trading programs
 


73.     Cooperation and institutional innovation: The case of watershed partnerships
 

74.     Empowerment, literacy, and community organization: A case study of self-help women's groups in rural Nepal
 

75.     Spatial analysis framework for community-based watershed management in tropical uplands of the Philippines
 


76.     Community participation in managing natural resources
 

77.     Historical changes in stream habitats in the Columbia River basin
 


78.     Integrated assessment of agricultural nonpoint source pollution in Goodwater Creek Watershed, Missouri
 

79.     Watershed nonpoint source management system: A geographic information system approach
 

80.     Integration of water quantity and quality in multi-sector river basin planning
 


81.     Twin Lakes restoration analysis
 


82.     An economic analysis of conservation and management measures carried out on the Blacklands Experimental Watershed, Riesel, Texas
 3. چهار مقاله در مورد خط مشی زیست محیطی تحت عدم قطعیت با برنامه های کاربردی برای کیفیت آب و جداسازی کربن
 

4. مدیریت منابع آب در کشاورزی و منابع آبی : مدل سازی با استفاده از GIS و شبیه سازی پویا
 

5. اثرات جانبی سهام به سهام و منابع متعدد در اقتصاد منابع تجدید پذیر : حوزه ، حرف ربط استفاده از آب ، صخره های دریایی ، و گل
 
6. از طریق چشم یک کشاورز : اتخاذ بهترین شیوه مدیریت در حوضه های جنوب انتاریو
 


7. ارزشگذاری اقتصادی بهبود کیفیت آب در حوضه Opequon
 


8. پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی از تغییرات مدیریت زمین در حوضه کشاورزی
 
9. راهی طولانی از خلیج فارس : با هدف قرار دادن اقتصادی و زیست محیطی زهکشی کشاورزی برای کاهش لود نیتروژن در حوضه مینه سوتا
 

10. فضایی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای تجزیه و تحلیل اقتصادی از کنترل رسوب در حوضه مراتع
 
 
1. بهینه سازی و تجزیه و تحلیل بیزی عدم اطمینان از مدل های پیچیده زیست محیطی ، با برنامه های کاربردی در مدیریت حوزه آبخیز
 


2. توصیف تغییر پذیری زمانی و مکانی حوضه ماده آلی حل شده و ضد عفونی تشکیل محصول جانبی با فلورسانس اسپکتروسکوپی
 

3. طراحی ساختاری در مقیاس حوضه بهترین شیوه مدیریت با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای رسیدن به اهداف کیفیت آب
 

4. هیدرولوژیک و اثرات زیست محیطی حوضه شهرنشینی : دلالت برای مدیریت حوزه آبخیز در مناطق hillslope
 
5. مدیریت مدلسازی حوضه با هدف زیست محیطی -- رویکرد مبتنی بر سیستم های چند عامل
 

6. Muddying آب : شکست بوروکراسی مرمت آب در کانزاس
 
7. ارزیابی از ظرفیت جامعه برای مدیریت پایدار حوضه رودخانه حوضه پایین Kaskaskia
 

8. رویکرد بهینه سازی فضایی به مدیریت کیفیت آب حوضه : مورد آبخیزداری Opequon
 
9. قطره ای اجرا می شود از طریق آن : تاریخچه زیست محیطی رودخانه سانتافه ، نیومکزیکو
 

10. طبقه بندی از سفره های آبی
 
11. همکاری به عنوان پارادوکس : مورد رودخانه Patuxent. ، MD استراتژی کنترل مواد غذایی
 


12. انجمن آبخیزداری : آیا استفاده از یک مدل حوضه این فرایند را تحت تاثیر قرار می؟
 
13. تعریف ظرفیت : جامعه مبتنی بر مدیریت حوزه آبخیز و آب و هوا سازگاری تغییر
 

14. اقتصاد مدیریت پایدار حوضه تحت سناریوهای جایگزین تغییر آب و هوا
 
15. بررسی اثر عدم قطعیت مدل کیفیت آب در حداکثر تعداد Passaic روزانه برنامه بار و آب با کیفیت تجاری برای فسفر کل
 
16. HSPF مدل سازی حوضه رودخانه استون : ابزاری برای ارزیابی استراتژی مدیریت حوضه مواد مغذی بر اساس
 
17. بررسی روابط : سرمایه اجتماعی ، رهبری ، و رفتار در سه حوضه غرب میانه
 

18. به دنبال راه حل های پایدار : مطالعه مورد کوستا تواق بررسی یادگیری از طریق درگیری عمومی در برنامه ریزی و عملیات برنامه مدیریت حوزه آبخیز ICE کشاورزی
 19. دانش ساکنان ، ادراک ، نگرش و تمایل به پرداخت هزینه برای کنترل منبع آلودگی غیر نقطه ای : مطالعه حوضه دریاچه Nansihu ، چین
 20. مجموعه از پارامترهای کیفیت آب و پارامترهای ویژگی های شهری ، استفاده از مدل سیستم اطلاعات جغرافیایی برای استفاده از آبخیزداری در حوضه نهر Dardenne ، خیابان چارلز کانتی ، میسوری (استفاده از GIS به ادغام منابع چندگانه اطلاعات نابرابر زیست محیطی کوچک حوضه تحت توسعه شهری)
 21. برنامه های کاربردی در مدیریت حوزه آبخیز : سازمان مجازی بر اساس سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری محیط زیست فضایی توزیع
 


22. مدل سازی آبخیزداری سنجش از راه دور و AGWA -- SWAT برای بخش غربی حوضه کوسکو -- پرو
 
23. پاسخ آبخیزداری به غرب درخت عرعر کنترل
 


24. مدل های نقطه عطفی برای nonpoint منبع آلودگی حمایت از مدیریت تصمیم گیری
 25. همکاری همکاری در منابع و مدیریت زیست محیطی
 
26. احداث پارک های حوزه آبخیز : بازیگر شبکه ها و حکومت های مشترک در چهار مناطق شهرهای بزرگ ایالات متحده
 


27. توسعه نهادی گزینه برای مدیریت حوزه آبخیز : آبخیز Sixaola دو ملیتی هستم و لا آمیستاد ذخیره گاه زیستکره
 
28. تخلیه و لایروبی به عنوان یک استراتژی مدیریت حوضه و تاثیر آن بر جامعه از جانشینی زئوپلانکتون حوضچه کوچک غرب میانه
 

29. مدیریت یکپارچه حوزه و استفاده از زمین های کشاورزی بهینه سازی تحت شرایط نااطمینانی
 

30. مدیریت یکپارچه مدل سازی حوضه : تصمیم گیری بهینه گیری برای اجزاء طبیعی و انسانی
 
 
43. مبتنی بر تجزیه و تحلیل و تجسم شطرنجی هیدرولوژیکی سری های زمانی
 


44. حفاظت خاک ، تنوع تولید و درآمد مزرعه : مدارک و شواهد از کشاورزان تپه در آمریکای مرکزی
 


45. سهم از تاریخ از محیط زیست را به توسعه یک مدل برای کمک به مدیریت حوزه آبخیز : مطالعه مقایسه ای از DarCreek بزرگ و گوزن حوضه نهر در اوهایو
 

46. یکپارچه سازی روش های تجزیه و تحلیل فضایی و سیستم های پشتیبانی تصمیم برای مدیریت منابع طبیعی
 
47. آب با کیفیت مبتنی بر BMP روش طراحی و تجزیه و تحلیل عدم قطعیت برای مدیریت یکپارچه حوضه
 
48. مدل فضایی صریح و روشن جهت اختصاص تلاش برای حفاظت : حوضه رودخانه گراند Ronde ، اورگان
 

49. بررسی اثرات کیفیت آب برای اعمال مدیریت های مختلف با استفاده از SWAT مدل
 


50. ظرفیت جمعی به منظور مدیریت پایدار حوضه مورد سن Francisquito حوضه نهر
 

51. توسعه و ارزیابی های متعدد معیارهای تصمیم گیری رویکرد مدیریت حوزه آبخیز
 


52. برنامه ریزی یکپارچه مدیریت نقطه عطفی برای سنت لوسیا
 

53. وضوح محلی برای مدیریت حوزه آبخیز : مورد آب و تخصیص زمین Cotachi ، اکوادور
 

54. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای بافر ساحلی
 

55. شبکه های بیزی تصمیم برای مدیریت حوزه آبخیز
 

56. Denuded مرتفع و رو به کاهش تامین آب : سیاست های محیط زیست و آبخیزداری در مترو سبو ، فیلیپین
 

57. گنجاندن خطر را به مدیریت حوزه آبخیز : فرصت محدود روش برنامه نویسی
 

58. روش برای مشخص کردن اثر انگشت biogeochemical استفاده از زمین در آبهای سطحی : بزرگ گذشتن از حوضه خلیج ، میشیگان
 

59. پل ها و موانع به رویکردهای مبتنی بر اکوسیستم : مورد تصویب تنسی ولی آتوریتی از رویکرد حوضه
 

60. همکاری به عنوان یک استراتژی پیاده سازی : ارزیابی از شش برنامه مدیریت حوزه آبخیز
 
 
61. عوامل حیاتی برای مشارکت حوزه آبخیز : تجزیه و تحلیل از اقدامات و دستاوردهای
 


62. ارزیابی Hydrogeomorphic جریان حوضه نهر Aliso : پایه و اساس برای اجازه جامع و مدیریت
 

63. مقایسه اندازه گیری های میدانی به پیش بینی reaeration ضرایب K (2) ، در استفاده از مدل کیفیت آب ، QUAL2E ، به رودخانه گرمسیری
 


64. ارزیابی مشارکت نقطه عطفی در کالیفرنیا : دیدگاه های نظری و روش شناختی
 


65. مانند کرهزمین اثرات استفاده از زمین بر روی جریان رس کانال
 


66. الگوها و ارتباط از تغییر چشم انداز در شمال تایلند
 

67. عمومی حفاظت از تامین آب : ارزیابی گیاهی درمان و مدیریت حوضه نزدیک
 
68. سروصدا مدیریت کیفیت : ارزیابی ، بهینه سازی و نگهداری
 

69. نفوذ امداد در فرآیندهای هیدرولوژیکی و فرسایش حوضه شیب دار
 

70. به سوی فرسایش مدل سازی در جاده های unpaved در کوهستانی شمال تایلند
 


71. ارزیابی از جامعه مبتنی بر مدیریت حوزه آبخیز تطبیقی ​​در سه حوضه های حوضه Umpqua
 

72. مدل کیفی برای طراحی و اجرای برنامه های تجاری پساب
 


73. همکاری و سازمانی نوآوری : مورد مشارکت حوزه آبخیز
 

74. توانمندسازی ، سواد آموزی ، سازمان و جامعه : یک مطالعه موردی از خود کمک به گروه های زنان در مناطق روستایی نپال
 

75. چارچوب تجزیه و تحلیل فضایی برای مدیریت حوضه مبتنی بر جامعه در مناطق مرتفع مناطق استوایی فیلیپین
 


76. مشارکت جامعه در مدیریت منابع طبیعی
 

77. تغییرات تاریخی در زیستگاه های جریان در حوضه رودخانه کلمبیا
 


78. ارزیابی یکپارچه از منبع آلودگی nonpoint کشاورزی در حوضه نهر Goodwater ، میسوری
 

79. سیستم مدیریت آبخیزداری nonpoint منبع : رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی
 

80. ادغام کمیت و کیفیت آب را در چند بخش برنامه ریزی حوضه رودخانه
 


81. تجزیه و تحلیل ترمیم دریاچه های دوقلو
 


82. تجزیه و تحلیل اقتصادی از اقدامات حفاظت و مدیریت بر روی Blacklands آبخیزداری تجربی ، Riesel ، تگزاس به اجرا درآمد