برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مقاله های تخصصی در زمینه پسماند - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


مقاله های تخصصی در زمینه پسماند     کمینه

عنوان را ایمیل بزنید


roya64.ahmadi@gmail.comمقاله های تخصصی در زمینه پسماند     کمینه
   
   
     عنوان    حجم(Kb)
    * مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 13)    242.78
    * مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالبCDM    317.53
    * فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی    233.92
    * مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی    299.91
    * مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها    345.92
    * مطالعه تطبیقی مدیریت مواد زائد جامد در ایران با دیگر کشورهای جهان    ناشناخته
    * مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی    477.33
    * طرح مدیریت پسماندهای بسته بندی با روشDuale System Deutschland) DSD)    618.32
    * تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی - امکان سنجی تکنولوژی های مختلف در شهر رشت    618.72
    * تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیستم های جمع آوری مواد قابل بازیافت با نگرشی بر الگوی مدیریتی و اجرائی مورد استفاده در شهر مشهد    287.02
    * پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران    906.95
    * تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها    288.79
    * روش های تبدیل پسماند به RDF    326.95
    * جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی و با مشارکت مردم د رشهرستان شاهرود در سال4 138     266.20
    * تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی    545.60
    رهیافت اجرایی برای مدیریت پسماندهای روستایی در مازندران    ناشناخته
    پلی اتیلن ترفتالات - PET و راههای بازیافت آن    ناشناخته
    بازیافت، یک مسئولیت اجتماعی    ناشناخته
    مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی    301.53
    نمونه ای از یک نیروگاه زباله سوز    ناشناخته
    مطالعه تطبیقی مدیریت مواد در ایران با دیگر کشورهای جهان    ناشناخته
    مدیریت پسماند در منطقه غرب استان گلستان    ناشناخته
    بازیافت تایرهای فرسوده    ناشناخته
    * کنترل کیفی کود آلی    272.84
    * کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه    978.82
    * نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند(EPAWM)    415.62
    *معیارهای مکانیابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک    307.70
    استفاده از تایرهای بازیافتی در جاده سازی    ناشناخته
    ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی    ناشناخته
    ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی    215.06
    * بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران    386.54
    * بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی (مطالعه موردی منطقه 20 تهران)    242.42
    * بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی و اثرات اقتصادی آن در مدیریت پسماندهای روستایی (استانهای یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری)    244.40
    * بررسی مواد بیوتکنولوژیک بر کمپوست سازی    318.68
    * گزارش پروژه بهبود کیفیت کمپوست    1,196.07
    * رهیافت اجرایی برای مدیریت پسماندهای روستایی در مازندران    ناشناخته
    * بررسی نوع، میزان و بازیافت زباله های خانگی شهر گرگان    ناشناخته
    * بررسی تاثیر مواد بیوتکنولوژیک بر روند کمپوست سازی    317.59
    * بازیافت تایرهای فرسوده    ناشناخته
    * استفاده از تایرهای بازیافتی در جاده سازی    ناشناخته
    * استفاده از مواد شیمیایی سمی در صنعت خشک شویی    171.33
    * بازیافت شیشه    161.56
    * بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج    395.33
    * برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران    399.47
    * بازیافت، یک مسئولیت اجتماعی    ناشناخته
    * بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران    471.49
    * بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست در روستاهای استان اصفهان    471.49
    * بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای    351.67
    * بررسی و مقایسه فناوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری    453.07
    * پیش بینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رو شهای آماری چند متغیره    341.15
    * برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند    374.87
    * بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم    370.58
    * بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سربی اسیدی فرسوده به کمک فناوری های نوین    202.70
    * « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟     275.32
    * نمونه ای از یک نیروگاه زباله سوز    ناشناخته
    * مدیریت پسماندها در منطقه غرب استان گلستان    ناشناخته
    * استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT    218.88
    * بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی - بهداشتی    1,092.04
    * اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران    331.56
    * استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین    

         مقاله های آموزشی     کمینه
     عنوان    حجم(Kb)
    * نقش بازیافت در کره زمین    40.20
    * نگاهی به بازیافت و مدیریت زباله در سنگاپور : سرزمین بدون پسماند     135.82
    * مردم شناسی به کمک زباله    33.70
    * طلای کثیف - آشنایی با اصول مدیریت زباله‌های خانگی     138.37
    * فرهنگ کاهش زباله    35.07
    بازیافت، یک مسئولیت اجتماعی    ناشناخته
    مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی    301.53
    * کمپوست چیست    37.98
    * کاهش زباله در اداره ها    87.06
    * کرم زباله خوار، ورمی کمپوست و بیو کمپوست...    136.58
    * زباله و تاثیرات آن    141.48
    * بازیافت مواد در منزل    144.38
    * بازیافت و انواع سیستم های پردازش زایدات شهری    173.56
    * بازیافت زباله ها ، محیط زیست ، گرم شدن زمین ..    109.93
    * مراحل بازیافت پلاستیک و PET     136.42
    * اهمیت و ارزش تفکیک زباله و بازیافت    156.34
    * تفکیک زباله در مبدا    156.69
    * روش تهیه کمپوست زباله های شهری    100.96
    * تفکیک از مبدا و نقش آن در مدیریت پسماند    156.34
    * بازیافت و تفکیک زباله در تهران    106.56
    * پسماندها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی آن 

مقاله های انگلیسی     کمینه
   
   
     عنوان    حجم(Kb)
    * Financial Incentives for Waste Management: Factsheet for Local Authorities, June 2008     42.67
    * Eight Great Myths of Recycling    266.47
    * Domestic recycling of kitchen wastes    60.94
    * Garbage In, Garbage Out- The pros and cons of waste to energy, a disposal strategy that's making a comeback    307.02
    * MU LTI - RESIDENTIAL RECYCLING SYSTEM IMPROVEMENTS    2,464.45
    * Modelling the Impact of Household Charging for Waste in England    1,256.77
    * Modelling the Impact of Household Charging for Waste in England    1,256.77
    * An Overview of Plastic Bottle Recyclingin Canada    196.98
    * An Act to Amend the Clean Environment Act    92.82
    * We Can Recycle    130.94
    * British Council Recycling Regulation     1,584.90
    * DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Waste    275.34
    * Creative Composting in Schools    836.19
    * Burning Household Waste: New Rule Reduces Air Toxics    40.26
    * Unintended Consequences: Municipal Solid Waste Management and theThrowaway Society    259.37
    * The Priivate Sector IC&I Waste Management System    756.80
    * Spread the Word…Recycle!    31.22
    * Waste Electronics Incentive Program for Collectors and Processors    242.32
    Cash Flow Analysis for Recycling Project    11.53
    BATTERY RECYCLING THROUGH BRITANNIA ZINC’S ISF PROCESS    115.73
    * WHAT IS COMPOSTING? A HOW-TO BACKYARD COMPOSTING GUIDE    1,810.63
    * RECYCLING ORGANIC WASTE    299.66
    * Piloting Waste Incentive Schemes    28.02
    * Ontario’s 60% Waste Diversion Goal,A Discussion Paper    526.22
    * RECYCLING RUBBER    751.69
    * SINGLE STREAM An Investigation Into the Interaction between Single Stream Recycling Collection Systemsand Recycled Paper Manufacturing    144.51
    * Scrap Tire Diversion Program Plan , prepared for Waste Diversion Ontario    2,466.35
    * Recycling: no excuse for global environmental injustice    373.42
    * Computer Recycling- An Insight into Foreign Practice and Possible Transfer of Technology to New Zealand    1,842.18
    * Champions for Change Critical Issues Guidance for Innovations    139.82
    * Best Practices in PET Recycling Introduction - Overview of the PET Plastic Recycling Process    31.53
    * Development of Chemical Recycling Process for Post- Consumer PET Bottles by Methanolysis in Supercritical Methanol    146.86
    * European Declaration on Paper Recycling    1,649.31
    * Enhancing Aluminum Recycling in Fayette County    678.45
    * ELECTRONICS REUSE AND RECYCLING    1,492.81
    * Charecterization and Utilization of tomato seed oil form tomato processing waste     106.99
    * ? Incinerate, Recycle or Wash and Reuse    130.16
    * (Polymer Activity from the Recycling (for grades 6-8     187.16
    * VISY RECYCLING OPERATIONS, Quick Reference Guide     1,363.94
    * Asia Near East (ANE) Computer Recycling and Disposal (E-Waste)    228.18
    * ?How is Paper Recycled    216.25
    * ? RECYCLING PLASTICS, what are they and how do they behave    308.03
    * Statewide Recycling Process    349.46
    * SCRAP TIRE RECYCLING VENDORS WORKSHOP    6,758.88
    * Recycling PET Bottles    179.59
    * Technical Description PET 700- PET BOTTLE RECYCLING PLANT     607.57
    * Waste Wise Schools program - RECYCLING PROCESSES & PRODUCTS    469.23
    * Unsaturated Polyester from Glycolized PET Recycled from Postconsumer Soft-drink Bottles    398.00
    * TIRE RECYCLING    146.71
    * KENTUCKY- COMPOSTING MANUAL     2,377.46
    * Hard To Recycle Guide    359.79
    * FIVE-YEAR PLAN for the Waste Tire Recycling Management Program (Fiscal Years 01/02–05/06) Report to the Legislature    254.79
    * Office Paper Recycling Guide    1,201.16
    * RECYCLE! It’s A Plus for the Environment    4,742.78
    * RECYCLE! It’s A Plus for the Environment    4,742.78
    * RCA Specification Specification for Paper Labels Coated with Recycling Compatible Pressure Sensitive Adhesives