برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مقالات تغییر اقلیم - محیط زیست - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


مقالات تغییر اقلیم در ادامه مطلب


بری دریافت عنوان را ایمیل بزنید

roya64.ahmadi@gmail.com

دومین همایش ملی مدیریت پسماند و نقش آن در برنامه ریزی شهری


این همایش در سال 1384 در تهران برگزار گردیده است. مقالات این همایش عبارتند از:1. تبدیل ضایعات کارخانجات مواد غذایی به منظور تولید ورمی کمپوست و خوراک دام

2. بررسی روش های دفع اتیدیوم برماید (EtBr) و بیان روش موثر در مراکز تحقیقات شیمیایی و بیولوژیکی

3. بازیافت تایرهای فرسوده

4. مواد زائد جامد شهری و نگاهی به مدیریت آن در شهر تهران

5. بازیافت موادحاصل از ساخت و تخریب

6. رهیافت اجرایی برای مدیریت پسماندهای روستایی در مازندران

7. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون مواد زائد و بازیافت آن

8. ضرورت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و نقش مشارکت مردمی

9. مدیریت پسماندها در منطقه غرب استان گلستان

10. ارزیابی مشارکت مردمی در اجرای طرح های بازیافت مواد زائد

11. طراحی سیستم مدیریت یکپارچه مواد زائد مجتمع پتروشیمی تبریز

12. مدیریت زائدات جامد درنیروگاه های حرارتی کشور

13. بررسی وضعیت موجود مدیریت مواد زائد مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران

14. بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفتالات (PET) با توجه خاص به اثرات زیست محیطی آن

15. بررسی میزان وضعیت جمع آوری، نگه داری و دفع پسماندهای پزشکی در بیمارستان های خوی (سال 1383)

16. بررسی تاثیر روش های مختلف مدیریت پسماندهای جامد در انتشار گازهای گلخانه ای با در نظر گرفتن چرخه زیستی پسماندها

17. اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک درمنطقه ورامین

18. استفاده از کرم های خاکی جهت بهینه سازی کود کمپوست زباله های شهری

19. بررسی وضعیت جمع آوری، دفع یا بازیافت زائدات ساختمانی، مطالعه موردی شهر تهران

20. تشکیل دی اکسین و فوران های در زباله سوز و روش های کاهش و کنترل

21. بررسی نقش نیروگاه های زباله سوز در انهدام زباله و تولید انرژی در جهان

22. اهمیت مشارکت در حل مساله شهری در ایران با تاکید بر بخش بازیافت زباله در منطقه 14 تهران

23. ضرورت بررسی مدیریت پسماندهای خطرناک صنعتی


مجموعه مقالات همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

 

این همایش در سال 1385 در کرج برگزار شده است. عناوین مقالات این همایش که با "شهرسازی" مرتبط هستند عبارتند از:
 
 
1. ترکیب شیمیایی مواد زاید جامد شهری یزد و محیط زیست2. اولویت بندی کاربری اراضی به منظور مدیریت پایدار خاک (مطالعه موردی : منطقه علمدار بهبهان)
 3. بررسی روند توسعه شوری- قلیائیت و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قم
 4. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر تصاعد گازهای گلخانه ای از خاکهای جنوب خوزستان
5. نقش خاک در آمایش سرزمین
6. بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری زمینهای تبریز
7. مدیریت و حفاظت خاک در تمدن های باستانی
8. مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه در استان سمنان9. مروری بر توسعه اراضی فاریاب و تخریب اراضی در جنوب حوزه آبریز کرخه (با تکیه بر شوری آب و خاک ، ماندابی اراضی و مسائل زیست محیطی)10. مدیریت بهینه خاک، توسعه پایدار حیات و محیط زیست
11. تعیین بهینه ترین پهنه بندی توسعة زیست محیطی در حوضه ساحلی رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکابن در استان مازندران
 12. بررسی کارایی داده ها ی ماهوار ه ای، سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات خاکشناسی
 13. تعیین پراکنش جغرافیائی و خصوصیات خاکها بر مبنای تجزیه زمین نما به منظور بهینه سازی کاربری اراضی
14. عدم مدیریت و کاربری نامناسب اراضی عاملی مهم در ایجاد و گسترش فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز کمیش آباد زنجان)
15. تحلیل عاملی متغیرهای انسانی موثر بر بیابان زائی ( تخریب آب، خاک و پوشش گیاهی ) در استان مرکزی
16. مکانیابی دفن زباله با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: شهرستان تاکستان)
17. مکان یابی محل های مناسب دفن پسماندهای شهری در شهرستان اراک با استفاده از سیستم
18. ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل19. اثرتکامل خاک و تغییر کاربری اراضی بر شکلهای مختلف فسفر در یک ردیف پستی وبلندی در استان مازندران
 20. ارزیابی اثر زیست محیطی فرسایش خندقی در مدیریت پایدار خاک
 21. ارزیابی نشست آلاینده خطرناک ذرات معلق در محیط شهری تهران
 22. ارزیابی توزیع مکانی جیوه کل در دشت رسوبی خوزستان با استفاده از زمین آمار در محیط  GIS23. بررسی تاثیر کارخانه سرب و روی زنجان بر آلودگی خاک تا شعاع ۱۰ کیلومتری کارخانه
24. بررسی اجمالی یکی از پتانسیلهای زیست محیطی فضای سبز و راهکاری در جهت حفاظت از فضاهای سبز شهرها
25. کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیای (GIS) در ارزیابی کیفیت خاک به منظور مدیریت کشاورزی پایدار (آمایش سرزمین) در منطقه قزوین
26. آلودگی هوا و پیامدهای آن
27. پیشروی سطح آب دریای خزر و تاثیر آن برروی ناپایداری اراضی ساحلی در استان گیلان
28. فرسایش آبکندی و جایگاه آن در آمایش سرزمین (مطالعه موردی: استان زنجان)
29. آمایش سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطالعه موردی: (حوضه آبخیز تیل آباد گلستان)
 

 

همایش سیستم اطلاعات مکانی 84

 

این همایش در سال 1384 در تهران برگزار شده است. عناوین مقالات این همایش عبارتند از:

1.     ارزیابی داده های مرجع کشورهای اروپایی برای ایجاد زیرساخت داده های مکانی اروپا و مقایسه وضعیت تهیه داده های مرجع در ایران

2.     ارزیابی مدلهای زمین آماری درGIS  برای تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه آبخیز لتیان

3.     استفاده از سیستم اطلاعات مکانی کارا در سیستم مدیریت روسازی

4.     افزایش دقت مدل ارتفاعی رقومی زمین(DEM)و کاهش خطاهای Pit و Flat بدون انجام عملیات میدانی

5.     تحلیل مدل رقومی ارتفاعی با رویکرد نظامی در محیط   مجازی GIS

6.     تعیین روش مناسب پیش بینی مقدماتی مسیر جاده های جنگلی و کوهستانی با استفاده ازGIS

7.     تعیین مراکز و محورهای بهینه خدمات رسانی در برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از GIS

8.     سیستم اطلاعات جغرافیایی داشت محصول Croplog GIS 

9.     طراحی و اجرای یک مرکز تبادل داده های مکانی ملی

10. فراهم سازی مکان استفاده ازGI S  در تصمیم گیریهای مدیرتی در بخش بهداشت و درمان

11. کاربرد GIS در  امکان سنجی استقرار بهینه سکونتگاه های روستایی در معرض خطر سوانح طبیعی

12. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر زمین لغزش

13. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی و نگهداری خطوط لوله انتقال گاز طبیعی

14. کشف تغییرات رقومی با بهره گیری از داده های دورسنجی برای مانیتورینگ تخریب فضای سبز شهر تبریز

15. مدل توسعه ای جز به جز برای کاداستر زراعی - مالی

16. مدلسازی مکانی برای کاهش خسارت های بحران زلزله در ایران

17. مقایسه مدل داده های ارتباطی و شئی گرا در نقشه های زمین شناسی رقومی

18. نقش برتر سامانه اطلاعات جغرافیایی  (GIS)   در عرصه برنامه ریزی شهری

19. یافتن مسیر بهینه بدون تصادف در سیستم اطلاعات مکانی همراه

20. تحلیل توزیع مکانی مراکز آموزشی با استفاده از GIS 

21. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS)   در تهیه نقشه های آسیب پذیری سفره آب  زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قزوین)

22. شبیه سازی رخداد سیلاب با استفاده از داده های سنجش ازدور و مدل سلولهای خودکار

23. بکارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS   برای تعیین مسیر بهینه مواد سوختی خطرناک

دومین کنگره ملی مهندسی عمران

 

این کنفرانس در سال 1384 در تهران برگزار شده است. عناوین مقالات منتخب که با "شهرسازی" درارتباط هستند عبارتند از:

 

1. مدل سازی تخصیص ترافیک بین دو مسیر آزاد راهی و غیرآزاد راهی

2. بررسی شبکه های اعصاب و کاربرد آن در مسائل حمل و نقل و ترافیک

3. ارزیابی شبکۀ جاده ای بزرگراه های آسیا و اقیانوسیه

4. تعیین شاخص ایمنی راههای کشور

5. مطالعه و بررسی آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

6. بررسی روشهای مختلف تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان برای سرمایه گذاری در شبکه حمل ونقل آسیب دیده

7. بررسی تحلیل آمار تلفات موتور سیکلت در ایران

8. بررسی اثرات ایجاد محدوده طرح ترافیک در مرکز شهرها مطالعه موردی: شهر مشهد

9. کاربرد وسایل نوین کنترل ترافیک در بهره برداری بهتر از سیستم بزرگراه های شهری

10. حساسیت جریان تعادلی در شبکه‌های حمل و نقل نسبت به پارامترهای آن

11. تدوین متدولوژی تحلیل و ارزیابی استراتژی های قیمت گذاری در مدیریت تقاضای سفرهای شهری

12. تجهیزات اضطراری و نحوه عملکرد آنها برای افزایش سطح ایمنی در تونل ها

13. مدل مکان‌یابی توقفگاه‌های غیر حاشیه‌ای در شبکه معابر شهری

14. مطالعه و بررسی حداقل فاصله ایمنی خودروها در ترافیک

15. برآورد ماتریس مبدأ – مقصد کالا براساس آمار بارنامه و شمارش ترافیک در راه های کشور

16. ارزیابی منافع و هزینه های به کارگیری روشهای مدیریت بحران در شبکه حمل و نقل جاده ای

17. ارائه مدل مکان یابی گذرگاههای عرضی ایمن برای عابران پیاده

18. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیات مرمت و روکش آسفالت در بزرگراه‌ها با استفاده از تحلیل‌های ترافیکی

19. ارائه روش اولویت بندی جهت ایمن سازی گذرگاه های ریلی در ایران

20. بررسی ساختار مدل پیش بینی وضعیت تصادفات در جاده های بین شهری کشور

21. بررسی وارزیابی روشهای قیمت گذاری در حمل و نقل جاده ای کالا

22. طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی

23. کنترل زمان بندی چراغ راهنمایی بوسیله شبکه های عصبی

24. بررسی ظرفیت و تاخیر در محوطه عملیات راهسازی

25. اصلاح مدیریت حرکت: نقش پارک حاشیه ای در کنترل تقاضای حمل و نقل

26. طراحی سیستم مدیریت نگهدای علائم راه

27. تعیین مهمترین پارامترهای موثر در تفکیک سفر با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

28. شناخت و بررسی دهکده حمل و نقل کالا (پایانه چند وجهی کالا)

اولین همایش ملی آلودگی هوا  و اثرات آن بر سلامت

 

این همایش در سال 1384 در تهران برگزار شده است. عناوین مقالات منتخب این همایش که با "شهرسازی " مرتبط هستند عبارتند از:

 

1. بررسی تاثیر MTBE موجود در هوای شهر ها بر روی سلامتی انسانها و نحوه اندازه گیری و ارزیابی آن

2. بررسی نقش صنایع بر آلودگی هوای اراک

3. آثار زیست محیطی بخش انرژی

4. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنان منطقه 6 شهر تهران در مورد آلودگی هوا و اقدامات لازم در شرایط اضطرار در سال 1383

5. نقش فرهنگ ‌سازی ترافیک در کاهش آلودگی هوا

6. نقش آلودگی هوا و اثرات آن

7. نقش سیستمهای هوشمند وتکنولوژیهای نو در بهینه سازی مصرف سوخت خودرو

8. بررسی خطرات و سهم آلودگی هوای ناشی از زباله سوز جهت سوزاندن پسماندهای مختلف و روشهای کنترل آلودگی ناشی از زباله سوزها

9. اثرات آلودگی هوای محیط بر سلامت کودکان و نوزادان

10. بررسی میزان آلایندة منواکسید کربن و ذرات معلق موجود هوای منطقة 22 شهرداری تهران

11. نرم افزارهای مدلساز صدا و کاربرد آنها در پایش زیست محیطی شهرهای بزرگ

12. مدیریت کیفیت هوای شهری ( سیاست ها و اقدامات )

13. مقایسه اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و توسعه معاینه فنی خودروها در صرفه جویی انرژی و کاهش آلودگی هوای شهر تهران

14. رابطه آلودگی هوا با توسعه پایدار

16. بررسی نقش توسعه سیستم حمل و نقل همگانی در کاهش آلودگی هوا

17. بررسی ذرات معلق موجود در هوای آزاد و اثرات بهداشتی آن در کشورهای

 در حال توسعه

18. بررسی تاثیر ساخت و ساز در افزایش غلظت ذرات معلق در منطقه خجیر و سرخه حصار

19. معرفی شاخص کیفیت هوا (AQI) و رفتارهای اجتماعی مناسب در مواقع اضطراری بروز آلودگی هوا

20. تأثیر آلاینده های ناشی از دودکش نیروگاهها بر سلامت انسان از بعد اقتصادی

21. بررسی کاربرد آسفالت در کاهش آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل در شهرها

22. بررسی سیستمهای مونوریل از نظر کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی( بویژه آلودگی هوا )

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی

این کنفرانس در سال 1385 (بهمن ماه) در تهران برگزار گردیده است. مقالات این همایش عبارتند از:

 

1. زمین لرزه و اثرات زیست محیطی آن - مطالعه موردی قزوین

2. بازرسی کیفیت ساختمان‌ها و مقاوم‌سازی آن‌ها و نقش آن در کاهش ریسک

3. ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر چابهار در ارتباط با کاهش مخاطرات محیطی

4. ارزیابی عملکرد تجهیزات ساختمانی بر اساس شاخص‌های قابلیت اعتماد

5. بازسازی پس از جنگ: " شهر نجف اشرف "

6. ضدعفونی کننده¬های موثر در کنترل مخاطرات بهداشتی ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی

7.Advocating a Cultural Response to Natural Disasters Lessons Learnt in Bam (December 2003) & Borujerd (March 2006) Earthquakes

8.DISASTER PREPAREDNESS STRATEGY THROUGH EARTHQUAKE EDUCATION AND TRAINNING OF CLASSIFIED TARGET GROUPS

9. زمین لغزش و ارزیابی عوامل زمین شناسی موثر در آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روستاهای گرمسار)

10. مدیریت ریسک زلزله

11. مدیریت وساماندهی نیروهای انسانی درحوادث غیرمترقبه درس هایی از زلزله بویین زهرا - 1381

12. خشکسالی و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در حوزه های آبخیز ( مطالعه موردی حوزه آبخیز آزران کاشان)

13. روش کلی تدوین طرح مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه ها

14. بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شرایط بحرانی درسال 1384

15. نگرشی بر بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی ایران در برابر سوانح طبیعی

16. بازسازی مردم محور ،کاهش ریسک و توسعه پایدار

17. بوجود آمدن دقت در مدیریت بحران با استفاده از فنآوری اطلاعات ( استفاده از آمار زلزله بم)

18. سازوکار گذر از بحران آب در شهر مشهد

19. ناوبری هوشمند ( جهت کاهش تصادفات ریلی ناشی از سوانح طبیعی (

20. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه 4، شهرک متخصصین(

21. مقابله نشانه ها وکدهای تصمیم گیری در سازمان پیش بینی سیلاب

22. بررسی بکارگیری سیستم تروما در ارتقاء کارایی مدیریت سوانح

23. بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی در جلوگیری از اثرات زیانبار سیل

24. برنامه ریزی راهبردی – کاربردی در مدیریت بحران

Proposal of a simple seismic early warning system for Algeria .25

26. پذیرش بیماران مجهول الهویه در حوادث غیر مترقبه

27. نقش اطلاع رسانی پیش بینی هوا در کاهش بلایای جوی و اقلیمی

28. طراحی یک سیستم جامع امداد و نجات هوایی در حوادث طبیعی

29. نقش فن آوریهای فضائی در مدیریت و تخفیف آثار ناشی از بلایا و حوادث غیر مترقبه

30. بررسی و بکارگیری سیستم فرماندهی حادثه در مدیریت بحران شبکه، حمل و نقل جاده‌ای

31. مدیریت خطر جامع مردم-محور بلایا در مناطق روستایی کشور: تعامل نظام شبکه بهداشتی-درمانی با جامعه و سایر سازمانها

32. آشنایی با بحرانهای پس از زلزله در ایران

33. خود امدادی

34. بررسی روش های کاهش تبعات ناشی از زلزله بر شریان های حیاتی شهر تهران ( با مطالعه موردی شریان های اصلی بزرگراهی )

35. مروری بر برنامه‌های آمادگی برای اقدامات در شرایط اضطراری در سدها

36. بررسی وضعیت مدیریت بحران در صنعت آب و فاضلاب- مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان قم

37. مروری بر آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران

38. پیش گیری از حوادث غیر مترقبه طبیعی از دیدگاه قرآن و احادیث

39. آشنائی با سیستم های هشدار سیل ومدیریت سیلاب

40. مکانیابی مراکز امداد و اسکان (نمونه موردی منطقه یک شهرداری تهران)

41. بررسی میزان آمادگی بیمارستان تامین اجتماعی دکتر چمران ساوه درحوادث غیر مترقبه درسال 1385

42. Verification of Flood Index and Available Water Resources Index Models in Flood Warning (Case study: Ramsar, Iran)

43. در جستجوی اصول مدیریت و برنامه ریزی بحران

44. به روز رسانی سیستم بهداشت و درمان صنعت نفت در برابر حملات بیولوژیک

45. درسهایی از مشارکت مردمی در بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری مناطق زلزله زده استان لرستان

46. مدیریت مواد زاید جامد در بلایا

47. ارزیابی آسیب پذیری بافتهای فرسوده و رهیافتهایی برای ایجاد دگرگونی در روند مقاوم سازی کشور

48. مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه و ارائه سیستم هشدار سیلاب هیدرومتریک در حوزه آبریز هلیل رود

49. جایگاه اداره بهینه سازی اماکن و تأسیسات سپاه در مدیریت بحران زلزله تهران

50. وضعیت مقابله با شرایط اضطراری بعد از حادثه هسته ای TMI

. تحلیل ساختار مدیریت بحران ایالات متحده آمریکا

52. متدولوژی ارزیابی مراکز امداد و نجات شهری

53. دانش ، نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در مرحله آمادگی در برابر زلزله

54. معرفی الگویی بومی از مدیریت جامع بحران در ایران

55. ارزیابی بازسازی مسکن پس از سانحه

56. استراتژی مدیریت بحران در شبکه های توزیع نیروی برق

57. تعیین نرخ بیمه سیلاب برای ساختمان های مسکونی سیلاب دشت رودخانه آصم آباد

58. بررسی تطبیقی سیاست‌های پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه سند ملی ایران و سند کنفرانس جهانی هیوگو (2015-2005)

59. مدیریت تامین آب آشامیدنی در روستاها

60. فناوری بیومتریک و کاربرد آن در مدیریت بحران های طبیعی

61. زیر ساختار داده های مکان - محور برای مدیریت بحران

62. سازوکار هماهنگی در مدیریت بحران

63. نقش نظام های مدیریت اطلاعات زلزله در کاهش خسارت و مقایسه آن در کشورهای ژاپن، ترکیه، ایران

64. ارزیابی مدلهای پایش خشکسالی استان خراسان جنوبی

65. مهار سیلاب با استفاده از روشهای پخش سیلاب

66. بررسی کیفیت ساخت وساز واصول ایمنی فضاهای آموزشی در برابر حوادث طبیعی

67. استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت

68. مدیریت جامع کنترل سیل در کشور ژاپن

69. مدل استنتاج فازی برای تحلیل خطر زلزله

70. متدولوژی آمادگی در مقابله با بلیه خشکسالی

71. خدمات بهداشت روان در بلایای طبیعی

72. پایش و ارزیابی روند بیابانی شدن اقلیم بر اساس شاخص آماری نمرد Z در ایستگاه های استان هرمزگان

73. بررسی امکان استفاده از کامپوزیتهای سبک چوب - سیمان در مقاوم سازی ساختمانها در برابر سوانح طبیعی

74. اثرات سیل در استان گلستان و مدیریت مقابله با آن در شرایط بحران

75. تاثیر تراس‌بندی در کاهش فرسایش و سیلاب در منطقه چمانی استان گلستان

76. بررسی و مدیریت سوانح طبیعی و بلایای احتمالی ناشی از شکست سد شفارود

77. مدیریت پسماندهای ناشی از سوانح طبیعی (با نگرشی به زمین لرزه بروجرد- لرستان)

78. An Interdisciplinary analytical study on the risk preparedness of Bam Reconstruction and its Historical areas

79. بهینه سازی سیستمهای پیش بینی و هشدار سیلاب در گلابدره و دربند با استفاده از مهندسی ارزش

80. مدیریت بحران سوانح طبیعی با رویکرد امنیتی انتظامی

81. A STUDY ON THE EARTHQUAKE RISKS ASSOCIATED WITH THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE MARMARA REGION, TURKEY

82. سیل و خسارات ناشی از آن در استان خوزستان

83. استفاده از تکنولوژی‌های نو در حوادث غیرمترقبه

84. مدیریت فاجعه ـ ارائه الگوی عملی برای مدیریت قبل ، حین و بعد از فاجعه

85. تطبیق خلاقانه با پدیده‌های نادر طبیعی بوسیله مهندسی ارزش

86. اشتباهات رایج در مدیریت بحران و مدیریت جستجو و نجات

87. ارزیابی خسارت در مدیریت بازسازی پس از سانحه

88. مدیریت بحران و نقش نیروهای مسلح در مواجهه با بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی

89. مدیریت و پهنه بندی خطر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI‍)(مطالعه موردی :استان گلستان)

90. شبیه سازی دبی های سیلزا با استفاده مدل پرسپترون چند لایه (MLP) روش شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز میناب)

91. تعیین مسیر با کمترین زمان سفر در شبکه حمل و نقل جاده ای برای کمک رسانی به مجروحین در شرایط بحرانی زلزله

92. روش مناسب اجرای برنامه بیمه سیل در مدیریت بحران سیلاب در مناطق شهری

93. تحلیل مدیریت بحران و آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ

94. ارزیابی آسیب پذیری سازه ها و تجهیزات شبکه برق در مقابل زمین لرزه ”مطالعه موردی عملکرد سازه‌ها و تجهیزات پست230/400 کیلوولت تهرانپارس در زلزله محتمل شهر تهران

95. پهنه بندی حساسیت زمین لغزش، در ناحیه ساحلی دریای خزر، با روش احتمالی نسبت فراوانی با استفاده از GIS

96. بررسی و مقایسه شاخصهای خشکسالی در مشهد

97. مدیریت بحران تصفیه خانه های آب هنگام بروز حوادث غیر مترقبه

98. بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب در استان اصفهان وارائه راهکارجهت کاربردی نمودن استراتژیهای مدیریت ریسک و بحران جهت کاهش خسارات

99. فرهنگ سازی در آموزش امداد و نجات و نقش آن در کاهش اثرات بلایا

100. بررسی سامانه مدیریت بلایای طبیعی و مخاطرات زمین در شبکه راه آهن ایران

101. مدیریت بحران، حلقه مفقود شده در حوادث طبیعی ایران با تأکید بر تجربیات زلزله بم ( چالش ها، راهکارها)

102. ژئوممبرین ها ؛ معرفی و نحوه تعیین خصوصیات آنها به منظور استفاده در پروژه های مختلف ژئوتکنیکی

103. بررسی تجارب بازسازی روستای توتکابن بعد از زلزله 1369 گیلان و زنجان از دیدگاه توسعه

104. برنامه ریزی و مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله مورد پژوهی: ناحیه 6 منطقه 1 شهر تهران

105. پهنه بندی سیل و تعیین نقاط امن در برابر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی GIS و HEC-RAS

106. ارائه راهکارهای جلوگیری از بروز اختلالات روانی در بازماندگان زلزله

107. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پست 230/400 کیلوولت بیستون

108. مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل

109. بررسی و مقایسه روند تغییرات متغیر های جوی قبل از وقوع پدیده در مراکز نواحی سه گانه خراسان

110. مطالعه بارشها و سیلها و تبیین نتایج آن در سیستم هشدار و مدیریت ریسک (مطالعه موردی استان بوشهر)

111. تحلیلی برمدیریت و برنامه ریزی اسکانهای موقت در فرایند بازسازی پس از سانحه مورد : زلزله بم

112. نقش ارزیابی ریسک سیلاب در مدیریت سیلاب – مطالعه موردی : شهر لواسان

113. نقش عوامل اقلیمی،هیدرولوژیکی وژئومرفولوژیکی با پروژه های ساختمانی در حریم رودخانه های فرحزاد و درکه

114. استراتژی مقابله با خشکسالی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

115.Disaster Information Networks: A Comparative study for proposing Iran DIN

116. بررسی تاثیر طوفانهای شن در منطقه سیستان و بلوچستان

117. مکانیابی اماکن اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از زلزله با بهره گیری از سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران)

118. سامانه های تحت وب؛ تسهیل در مدیریت بحران

119. محاسبه و طراحی آسانسورهای مقاوم در برابر زلزله

120. چک لیست شناسایی وضعیت های بحرانی خطوط

121. مدل استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقاء توان مراکز بهداشتی درمانی در مقابله با زلزله و بحرانهای طبیعی

122.Crossing traditional boarders: The R&D-Programme GEOTECHNOLOGIEN as an interface between Science and Application

123. سیستم های پایش و هشدار دهنده بر مبنای نقشه های هوشمند

124. پیش بینی زلزله بم با استفاده از سیستم های هواشناسی و ابر زلزله

125. بررسی سینوپتیکی سیستم های سیل آسا در اصفهان

126. مقابلة پدرانمان با زمین لرزه در تبریز شیوه های تأمین ایمنی ابنیه در برابر زلزله در معماری سنتی شهر تبریز

127. بررسی و تحلیل امکانات مخابراتی وزارت راه و ترابری با در نظر گرفتن پارامتر خطر

128. مدل آنالیز شرایط اضطراری پیچیده پس از زلزله

129. الگوریتم بررسی کفایت طرحهای مدیریت بحران در شهرها با استفاده از تکنیک ارزیابی گام به گام

130. راهبردهای بنیادی به منظور شناسایی و تحلیل ریسکهای بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده

131.EARTHQUAKE RISK IN INDUSTRIAL FACILITIES AND THEIR MITIGATION

132. پیشنهاد سامانه هشدار سریع زلزله با بهره گیری از شبکه شتابنگاری جنبش شدید زمین برای گستره شهری تهران

133.بررسی نقش تغییرات اقلیمی در تشدید یا کاهش بلایای جوی و اقلیمی در استان اردبیل

134. شناسایی و پهنه بندی نواحی مستعد زمین لغزش در حوضه آبریز اوجان چای (با استفاده از روش های آماری و سامانه های اطلاعات جغرافیایی)

135. چالش های اساسی مدیریت بحران درایران وجهان

136. شیوه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی با استناد از ارزیابی ساختمانها در بعد از زلزله با توجه به تجربیات بر گرفته از بازسازی آسیب دیده از زلزله های بم و لرستان

137. ایجاد بانک اطلاعات حوادث طبیعی نیاز پایه اعمال مدیریت ریسک ( نمونه موردی : خراسان رضوی (

138.بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی وقوع خشکسالی های اخیر و پایش مکانی پیامدهای آنها، در حوضه های کوهستانی مناطق نیمه خشک (با استناد به مدارک و شواهد میدانی) مطالعه موردی: حوضه آذرشهر چای - واقع در دامنه های غربی کوهستان سهند (شمال غرب ایران)

139. آسیب پذیری نسبت به بحران؛ مسئله ای از جامعه یا برای جامعه؟ مطالعه موردی کلانشهر تهران

140. مثلث حیات - چگونه هنگام زلزله و فروریختن ساختمانها جان خود را نجات دهیم

141. بلایای طبیعی ، انرِژی، سوخت و روشهای نوین سوخت رسانی به هنگام وقوع بحران

142. طراحی و استفاده از بانک اطلاعات به عنوان روشی برای ارتقای سیستم مدیریت بحران

143. بررسی مقدماتی رخداد زمینلغزش دریاچه سد لتیان

144. بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک

145. تحلیل ریسک روزهای بدون بارندگی در استان اصفهان

 

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

 

این همایش در سال 1384 در تهران برگزار شده است. عناوین مقالات این همایش عبارتند از:

 

1. مطالعه ی فرصت ها، کارکردها و چالش های مهندسی ارزش در استان یزد

2. روند پیشرفت مهندسی ارزش در بخش ساخت وساز کشورهای جهان

3. ارتباط مهندسى ارزش با سایر روش هاى مدیریتى

4. مطالعات مهندسی ارزش سد تنظیمی مارون

5. مطالعه ى موردى مهندسى ارزش پروژه ى قطار شهرى

6. عدم اطمینان در مهندسی ارزش

7. دست یابى به بهبود مستمر در سازمان کاربرد توامان مهندسى ارزش و تکنیک 6 سیگما

8. مهندسی ارزش و مدیریت دعاوی و اختلافات در پروژه های عمرانی

9. بررسی نقش ارزیابی ریسک حوادث غیرمترقبه، در مهندسی ارزش طرح های حمل و نقل شهری به منظور ارتقای عملکرد در شرایط اضطرار

10. کاربرد مهندسى ارزش در توسعه ی بهره ورى

11. نقش مهندسی مجدد و مهندسی ارزش در فرایند بهبود و نوسازی در دانشگاه ها

12. الگوی بهینه سازی مصرف گاز طبیعی با استفاده از مدل توسعه یافته ى مهندسی ارزش

13. پارتنرینگ- مدیریت ارزش، تلفیقی ارزشمند از ابزارهای مدیریت پروژه

14. برنامه ریزی تعالی سازمانی با رویکرد مدیریت ارزش

15. نقش نوآوری نظام یافته در ارتقای اثربخشی مهندسی ارزش

16. آنالیز ارزش اداری

17. شناسایی و توسعه فرصت های خلق ارزش در سازمان با استفاده از اصول تفکر ناب و مهندسی ارزش

18. بررسی راهکارهای اجرایی جهت تضمین اجرای موثر مهندسی ارزش

19. لزوم بکارگیری مهندسی ارزش در خدمات شهری

20. کارتیمی اثربخش، بنیاد مهندسی ارزش

21. ایجاد ارزش از طریق تفکر ناب و مهندسى ارزش

22. مهندسی ارزش رویکردی کارا در طرح های خدماتی مطالعه موردی: طراحی و اجرای طرح تفکیک زایدات شهری در مبدا

23. تحلیل تاثیرات مهندسى ارزش در پروژه ى گل ها ى مراغه

24. مدل مدیریت ارزش در پروژه های تحقیقاتی

25. مهندسی ارزش: توسعه، خلاقیت و بهره وری

26. سامانه ى پشتیبان تصمیم گیرى فازى در مرحله ى ارزیابى مهندسى ارزش

27. شناخت عوامل کلیدی موفقیت مهندسی ارزش در ایران

28. کاربرد مفهوم مهندسی ارزش در توسعه ى یک محصول جدید

29. فرصت ها و چالش های مهندسی ارزش در ایران

30. بررسی عملکرد مهندسی ارزش در مقوله ی مدیریت پروژه

31. بررسی موانع کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی در ایران

32. نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش

33. کاربرد مهندسی ارزش در پروژه ى بهینه سازی مجتمع پتروشیمی رازی- واحد اسید فسفریک

34. ارزش گذاری محصولات برای برون سپاری با توجه به استراتژی شرکت و استفاده از پروسه ى مهندسی ارزش

35. استفاده از مدیریت ارزش در استخراج معیارهای ارزیابی طرح های عمرانی بخش آب

36. تجزیه و تحلیل مهندسى ارزش با دیدگاه منطق فازى

37. شاخص ارزش در متدولوژی های ارزش

38. مهندسی ارزش طرح تصفیه خانه ى فاضلاب تربت حیدریه

39. امکان سنجی پتانسیل های مهندسی ارزش در راه سازی بر اساس مدل سازی هزینه های احداث

40. مدل های ترکیبی مهندسی ارزش و TRIZ

41. پیشنهاد یک برنامه ریزى استراتژیک براى بهبود مهندسى ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر

42.مهندسى ارزش و مدیریت ارزش و کیفیت

43. ارائه ى مدل تلفیقی مهندسی معکوس و مهندسی ارزش برای طراحی محصول(مطالعه ى موردی در صنایع هوافضا)

44. یکپارچگی آنالیزهای زنجیره ى تامین و شبکه ای معرفی اجزای شبکه- زنجیره

45. شش پرسش اساسی برای درک مهندسی ارزش

46. ارتقای اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

47. نقش مهندسى ارزش در طراحى محصولات صنعتى هم خانواده

48. پیشنهاد تغییر طرح از طریق مهندسی ارزش (VECP) در سرویس و نگهدارى راه، با تکیه بر بازیافت سرد آسفالت

49. جایگاه سازمان تامین اجتماعی در توسعه و کاربرد مهندسی ارزش

50. هم ا فزایی در برآیند متدولوژی 6 سیگما و مهندسی ارزش به عنوان راهکاری جهت صرفه جویی ملی در طرح های صنعتی و تجاری

51. هم آوایى مهندسى ارزش و طراحى صنعتى

52.نقش VE و QFD در کاهش هزینه و طراحی محصول

53.مبانی ارزشیابی عملکرد واحد خدمات مهندسی ارزش

54. مطالعه مهندسی ارزش پست 400/230/63 کیلوولت سعادت آباد، تجربه ای قابل تکرار

55. دستاوردهای مهندسی ارزش در اجرای طرح ملی سد گاوشان

56. آشتی میان اهداف و معیارهای متضاد پروژه های بزرگ بوسیله ى مهندسی ارزش

57. توسعه روش های مبتنی بر متدولوژی ارزش

58. مهندسی ارزش ابزاری برای مدیریت هزینه ها با تغییرات خلاقانه و نوآورانه

59. برنامه کاری موثر برای مطالعات مهندسی ارزشدر ایستگاههای حوضه مرکزی ایران Z پایش و ارزیابی روند بیابانی شدن اقلیم بر اساس شاخص آماری نمره
طاهره انصافی مقدم
2
( رده بندی منابع رطوبی بارش های غرب ایران (سال آبی 85  1984
دکتر غلامرضا براتی، ایرج حیدری
14
بررسی شاخصها و ویژگیهای یخبندان و پیش بینی آماری آن در استان چهار محال و بختیاری
دکتر محمد باقر بهیار، اکرم پرنده خوزانی
22
بررسی کهن خاکهای استان گلستان بعنوان شاهدی برای تغییرات شرایط جوی در عصر پلیستوسن
دکتر عباس پاشایی
33
نقش قابلیت اعتماد پذیری داده ها در مطالعات تغییرات اقلیمی
زهره جهانگیری، فاطمه رحیم زاده
39
تغییرات سریهای رطوبت در ایستگاههای سینوپتیک کشور
فاطمه رحیم زاده، محبوبه خوشکام
53
محاسبه تبخیر فصل سرد سال در مجموع تبخیر سالانه (مطالعه موردی حوضه آبریز مرکز یایران)
علی اصغر روشن
63
نقش تغییر اقلیم بر جریانهای خلیج فارس
رفیعه زاهدی، مسعود ترابی آزاد
68
بررسی تغییرات زمانی روزهای یخبندان در مشهد
علیرضا شهابفر، سهراب محمد نیا قرایی، ناصر جاودانی خلیفه
74
رابطه تغییر اقلیم و ایجاد فرسایش آبکندی
دکتر مجید صوفی
82
بررسی تغییر اقلیم در شهر سمنان بر اساس پارامترهای بارش ماهیانه و متوسط دمای ماهیانه
سید علی طباطبایی، مهرداد حسینی
91
تغییرات دمایی کره زمین طی سده گذشته
دکتر حسین عساکره، دکتر حسنعلی غیور
99
مطالعه اثر اقلیمی جزیره گرمایی تهران
عباسعلی علی اکبری بیدختی، عباس رنجبر سعادت آبادی
111
بررسی نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی در بخشی از حوزه آبریز گرگانرود
معصومه غریب، ابوالفضل مساعدی
118
کاربرد مدل های فوریه در بر آورد دمای ماهانه و اینده نگری آن (مطالعه موردی : دمای مشهد)
دکتر حسنعلی غیور، دکتر حسین عساکره
124
آشکار سازی تغییرات دما و بارش نسبت به میانگین در استان چهار محال و بختیاری
سعید قطره سامانی
131
به عنوان یکی از گازهای گلخان های N2O نقش حیوانات اهلی در تولید گاز
دکتر علی محرری
139
Models that have been used in the assessment of the effects of climate change in Iran
143 A.H. Meshkatee
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ناپایداری اکولوژیکی د رایران
دکتر مهدی مومنی
148
اثر تغییر اقلیم بر جریانهای کمینه
کاظم نصرتی، افسانه شهبازی
عنوان صفحه
بررسی تاثیر احداث سدها بر پارامترهای اقلیمی
سید سعید اسلامیان، یاسین اسروش
160
شاخص های مکانی بارش و تغییرات آن د رایران
ام السلمه بابایی فینی، منوچهر فرح زاده
165
نگرشی بر اقلیم و ترابری با تاکید بر درجه حرارت و باد در محدوده مطالعاتی محور راه آهن کرمان  زاهدان
اعظم باقری، دکتر حسنعلی غیور، دکتر غلامعلی کمالی
173
نگرشی تحلیلی بر تغییر اقلیم بارندگی و دمای شهر کرمان
بهرام بختیاری
181
تبیین مدل اسکالوگرام در تعیین تغییرات خشکسالی (مطالعه موردی: شهرکرد)
علی براتیان
189
بررسی تغییرات مکانی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرق ایران
سیما رحیمی بندر آبادی، محمد حسین مهدیان 196
SPI پایش پدیده خشکسالی در ایران مرکزی با استفاده شاخص
طیب رضیئی، علیرضا شکوهی، بهرام ثقفیان، پیمان دانش کار آراسته
204
تاثیر توسعه شهر نشینی بر روی فرآیند بارش در تهران
سید علیرضا صادقی حسینی، جواد راحلی سلیمی
214
ارزیابی توپوکلیمایی (تغییر اقلیم) ایستگاههای منتخب حوضه شهری تبریز
دکتر بهروز ساری صراف، مهندس سید رضا ریحانی نیا، مهندس رضا فاتحی
218
بررسی اشعه ماوراء بنفش بر سلامتی کارکنان خطوط هوایی
محمد طاهری
223
برجستگی نوسان بارش در کشور نسبت به روند و جهش آن
احمد عسگری، فاطمه رحیم زاده
231
بررسی اثرات بخش مواد زائد جامد بر پدیده گلخان های و تغییرات آب و هوا در ایران
دکتر قاسمعلی عمرانی، مهیار سفا
240
بررسی آماری روند بلند مدت بارش سالانه اصفهان
دکتر محمد رضا کاویانی، دکتر حسین عساکره
248
بررسی شدت، تداوم و فراوانی خشکسالیهای اقلیمی در شش حوضه واقع در غرب و شمال غرب کشور
مهران لشنی زند
257
بررسی تغییرات زمانی و مکانی طول فصل رشد در غرب کشور
دکتر فیروز مجرد، غلامحسین قبادی دارابخانی
267
بررسی روند فراوانی وقوع سیل در رودخانه گرگانرود
ابوالفضل مساعدی، حسین شریفان
273
مقایسه داده های بارندگی و جریان رودخانه ای به منظور مطالعات خشکسالیهای منطقه ای
دکتر صفر معروفی
279
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کشور
مریم منتظری، دکتر هدایت فهمی
285
بررسی کاربرد و کارایی روشهای عددی و گرافیکی تعیین مناطق همگن هیدرولوژیک
علی اکبر موسوی، غلامرضا زهتابیان، محمد مهدوی، علی اکبر داودی راد 291
شبیه سازی سرعت و جهت باد به منظور پیش بینی فرسایش بادی در ایران
سید ناصر میرزا مصطفی، داور خلیلی، غلامعلی کمالی، غلامرضا هادربادی، محمد رضا دلالیان، سید فخرالدین افضلی
298
شناخت مناطق همگن در بررسی خشکسالی آبشناسی با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره
کاظم نصرتی، محسن محسنی ساروی، سعید اسلامیان، فرود شریفی، محمد مهدوی
303
تحلیلی بر تغییرات تاریخ شروع بارش و روند آن در تهران
اکرم هدایتی دزفولی
عنوان صفحه
نقش جنگلها و مراتع کشور در جذب و انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه روشهایی جهت کاهش انتشار
ساسان بابایی، کاظم نصرتی، محمد حسین شیرازی
317
بررسی اثرات برنامه های توسعه ی کشور بر تقاضای انرژی بخش منازل مسکونی و آلاینده های انتشاری ازآن
حسین تقدیسیان، سعید میناپور
323
دمای سطح آب و تاثیر آن بر آب و هوای ساحلی در ناحیه شمال اقیانوس هند
اسماعیل حسن زاده، حسن نجار خدابخش، حمید رضا رئیس السادات
330
طرح جنبه ها و قوانین تعدیل آب و هوا و تغییرات اقلیمی ناشی از تحولات نظام بهره برداری از منابع آب جو
وحیده خطیبی سرابی، فرید گلکار
337
تاثیر تغییرات اقلیمی بر میزان تغییرات کربن موجود در خاک
علیرضا شکیبا، مهدی رهنما
342
تاثیر دو عامل بارندگی و بهره برداری جنگل در میزان روان آب حوزه شفارود استان گیلان
شهریار صبح زاهدی، علییرضا قدرتی
360
بررسی مدلهای تغییر اقلیم
غلامعلی کمالی، محمد شفیع کاظمی، اسحق مرادی
366
بررسی و ارزیابی روند کاهش غلظت ازن کل جو در نقاط مختلف کره زمین
محسن کریمی، لیلا امینی، اکرم پرنده
373
تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی به روش احتمالات تجربی در استان خراسان
فاطمه مالکی فرد 384
اثرات خشکسالیهای در بحران منابع آب زیر زمینی
دکتر حسینمراد محمدی، علی اکبر شمسی پور 391
در روند یابی خشکسالی GIS کاربرد
مصطفی یوسفی راد، فیروز سبیل