برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

جزوات رقابت برتر دکتری: 90هماهنگ با سوالات جدید پزشکی دامپزشکی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


لیست قیمت مجموعه جزوات رقابت برتر  دکتری: 90 تالیفی نخبگان ایران زمین - دانشکده پزشکی و دامپزشکی


برای دریافت جزوات ایمیل بزنید:roya64.ahmadi@gmail.com


گروه تحقیقات علمی ایران با همکاری دانشجویان دکتری دانشگاههای ایران اقدام به تهیه جزوه های  آموزشی  "رقابت برتر دکتری"ویژه مقطع دکتری نموده است. جزوه های آموزشی  رقابت برتر ترکیبی از جزوات معتبرترین دانشگاههای ایران + خلاصه درس + تستهای سالهای قبل + تستهای پیش بینی آزمونهای آینده است. جزئیات و قیمت جزوات "رقابت برتر" را در ادامه ببینینید. برای دریافت عنوان جزوات را ایمیل بزنید.لیست قیمت جزوات رقابت برتر دکتری 90: تالیفی نخبگان ایران زمین - علوم پزشکی

ردیف 

نام جزوات رقابت برتر دکتری 90:

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این رشته شرکت کنند

مواد امتحانی

1

آمار زیستی *

 

940 هزار تومان

کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (استنباط آماری- روش­های آمار زیستی- تحلیل چند متغیره- تحلیل بقاء- کارآزمایی بالینی)

2

آموزش بهداشت *

 

740 هزار تومان

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت - آموزش پرستاری- آموزش مامایی- بهداشت مادر و کودک- دکتری پزشکی- داندانپزشکی- دامپزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (ارتباطات در آموزش بهداشت- اصول و فلسفه آموزش بهداشت- تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت- پویایی گروه - آمار حیاتی)

3

انگل­شناسی پزشکی *

 

840 هزار تومان

کارشناسی ارشد انگل­شناسی پزشکی- علوم آزمایشگاهی- میکروبیولوژی- پاتوبیولوژی- دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی- پزشکی- داروسازی- دامپزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (تک یاخته­شناسی- کرم­شناسی- حشره­شناسی پزشکی- ایمنی­شناسی- باکتری­شناسی و قارچ­شناسی و هماتولوژی- بیوشیمی)

4

ایمنی­شناسی پزشکی

 

 900 هزار تومان

کارشناسی ارشد ایمنی­شناسی- پاتوبیولوژی- هماتولوژی علوم آزمایشگاهی- بیوشیمی- میکروب­شناسی- انگل­­شناسی- زیست­شناسی (غیر از گرایش گیاهی)- قارچ­شناسی- ویروس­شناسی- باکتری­شناسی- دکترای عمومی گروه پزشکی- دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی ( ایمنی­شناسی- بیوشیمی عمومی- ژنتیک مولکولی)

5

بیوشیمی بالینی *

 

640 هزار تومان

کارشناسی ارشد داروسازی- بیوشیمی بالینی- بیوشیمی- علوم تغذیه- دکتری عمومی پزشکی- دامپزشکی- داروسازی- دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی ( بیوشیمی عمومی (ساختمانی)- فیزیولوژی عمومی- متابولیسم و اختلالات آن)

6

ژنتیک پزشکی *

 

840 هزار تومان

کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک- بیوشیمی- ایمنی­شناسی- زیست­­شناسی (گرایش­های علوم سلولی ومولکولی- ژنتیک و بیوشیمی)- زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) دکترای عمومی علوم پزشکی و یا متخصصان رشته­های مختلف پزشکی- دکترای علوم آزمایشگاهی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

مجموعه دروس تخصصی (ژنتیک پزشکی و بالینی- ژنتیک سرطان- ژنتیک ایمنی- سیتوژنتیک- ژنتیک جمعیت - ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی- مهندسی ژنتیک)

7

فیزیوتراپی *

 

740 هزار تومان

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی- دکترای عمومی پزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (الکتروتراپی- تمرین درمانی- اورتزوپروتز- ارزشیابی و اندازه­گیری - فیزیولوژی کار- نور و فیزیولوژی عصب و عضله- بیومکانیک (طبیعی و غیر طبیعی))

8

فیزیولوژی *

 

940 هزار تومان

کارشناسی ارشد فیزیولوژی- فیزیولوژی (انسانی، جانوری و دام) زیست­شناسی (گرایش­های جانوری و سلولی و مولکولی)- پرستاری (از جمله بیهوشی)- مامایی- دکترای عمومی گروه پزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی ( فیزیولوژی - فارماکولوژی- آناتومی- بیوشیمی)

9

فیزیک پزشکی *

 

890 هزار تومان

کارشناسی ارشد رشته­های فیزیک پزشکی- فیزیک- بیوفیزیک- مهندسی پزشکی- مهندسی پرتوپزشکی- مهندسی هسته­ای (گرایش پرتوپزشکی، تکنولوژی رادیولوژی) پرتو پزشکی- پزشکی هسته­ای- دکترای عمومی پزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات در فیزیک- آمار و احتمالات - فیزیک پزشکی: بیوالکتریسیته، امواج صوتی و فراصوتی، جریان­های پرفرکانس، نور و دیدگانی، اصول فیزیکی، دستگاه­های پزشکی و آزمایشگاهی- فیزیک پرتوها: فیزیک رادیولوژی، MRI رادیوتراپی- پزشکی هسته­ای و دوزیمتری- فیزیک عمومی: نور، الکتریسیته، مغناطیس، ترمودینامیک، مکانیک، الکترونیک پایه در سطح کارشناسی فیزیک- رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز)

10

ویروس­شناسی پزشکی *

 

840 هزار تومان

کارشناسی ارشد ویروس­شناسی- پاتوبیولوژی- باکتری­شناسی- علوم آزمایشگاهی- دامپزشکی- ایمنی­شناسی- بیولوژی سلولی و مولکولی- میکروب­شناسی- دکترای حرفه­ای گروه پزشکی- دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (ویروس­شناسی- ایمنی شناسی- بیوشیمی عمومی - بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی- آمار حیاتی و اپیدمیولوژی)

11

بهداشت باروری *

 

740 هزار تومان

کارشناسی ارشد رشته مامایی- دکترای عمومی پزشکی- کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با مدرک کارشناسی بهداشت عمومی- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با مدرک کارشناسی مامایی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (بهداشت باروری- بارداری و زایمان- بیماری­های زنان و سرطان­های شایع)

12

زیست فناوری پزشکی *

 

990 هزار تومان

کارشناسی ارشد باکتری­شناسی- بیوشیمی- خون­شناسی آزمایشگاهی و بانک خون- ایمنی­شناسی- ویروس­شناسی- ژنتیک- زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)- بیوتکنولوژی کشاورزی- بیوتکنولوژی میکروبی- مهندسی امور دامی (گرایش ژنتیک)- زیست­شناسی (کلیه گرایش­های)- انگل­شناسی- میکروب­شناسی- قارچ­شناسی- دکترای عمومی رشته­های پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی ( بیوشیمی- ایمنی شناسی- میکروب شناسی- زیست­شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک)

13

بهداشت حرفه­ای *

 

840 هزار تومان

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه­ای (بهداشت صنعتی)- ارگونومی و سم­شناسی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی (عوامل فیزیکی زیان­آور محیط کار- عوامل شیمیایی زیان­آور محیط کار و تهویه صنعتی- سم­شناسی صنعتی- بیماری­های شغلی- ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی)- ایمنی و حوادث ناشی از کار)

 

 لیست قیمت جزوات رقابت برتر دکتری 90: تالیفی نخبگان ایران زمین - گروه دامپزشکی

ردیف

قیمت جزوات رقابت برتر دکتری 90

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این رشته شرکت کنند

مواد امتحانی

1

علوم پایه: آناتومی بافت‌شناسی فیزیولوژی فارماکولوژی سم‌شناسی بیوشیمی

 

890 هزار تومان

ـ سم شناسی: (دکترای عمومی (دامپزشکی، پزشکی و داروسازی)- کارشناسی ارشد رشته­های: شیمی- بیوشیمی- سم شناسی- بیوتکنولوژی پزشکی- بهداشت مواد غذایی- میکروب شناسی- ویروس شناسی- قارچ شناسی- علوم آزمایشگاهی پزشکی) ـ فیزیولوژی: (دکترای عمومی گروه پزشکی: (دامپزشکی، پزشکی و داروساز)- کارشناسی ارشد رشته­های: فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی- بیوشیمی- زیست شناسی کلیه گرایش­ها غیر از گرایش گیاهی- علوم تشریحی- علوم دامی) ـ آناتومی: (دکترای عمومی گروه پزشکی: (دامپزشکی و پزشکی)- کارشناسی ارشد رشته­های: علوم تشریحی- جنین شناسی- بافت شناسی- فیزیولوژی- زیست شناسی کلیه گرایش­ها غیر از گرایش گیاهی- بیوشیمی) ـ بافت شناسی: (دکترای عمومی دامپزشکی و پزشکی- کارشناسی ارشد رشته­های: علوم تشریحی- جنین شناسی- بافت شناسی- بیوتکنولوژی پزشکی- ژنتیک- زیست شناسی کلیه گرایش­هاغیر از گرایش گیاهی- بیوپلیمر ) ـ فارماکولوژی: (دکترای عمومی پزشکی (پزشکی، دامپزشکی، داروساز)- کارشناسی ارشد رشته­های: فارماکولوژی، زیست­شناسی کلیه گرایش­هاغیر ازگرایش گیاهی، سم شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- فیزیولوژی و آسیب شناسی

4- آناتومی

2

بهداشت: اپیدمیولوژی بهداشت مواد غذایی بهداشت خوراک دام و طیور

 

790 هزار تومان

ـ بهداشت موادغذایی: ( دکترای عمومی دامپزشکی- دکترای عمومی داروسازی- کارشناسی ارشد رشته­های: تغذیه- صنایع غذایی- زیست­شناسی (غیر از گرایش گیاهی)- بیوشیمی- باکتری­شناسی- بهداشت مواد غذایی) ـ بهداشت خوراک دام و طیور: (دکترای عمومی دامپزشکی- کارشناسی ارشد رشته­های: تغذیه- تغذیه دام و طیور- شیلات- بهداشت مواد غذایی) ـ اپیدمیولوژی: (دکترای عمومی گروه پزشکی: (دامپزشکی، پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)- کارشناسی ارشد رشته­های: بهداشت عمومی و بهداشت محیط- تغذیه- باکتری شناسی- قارچ شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی- ایمنی شناسی- زیست شناسی غیر از گرایش گیاهی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- فیزیولوژی و آسیب شناسی

4- آناتومی

3

پاتوبیولوژی: پاتولوژی انگل‌شناسی ویروس‌شناسی باکتری‌شناسی قارچ‌شناسی ایمنی‌شناسی بیوتکنولوژی

 

790 هزار تومان

ـ انگل شناسی، باکتری شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی: (دکترای عمومی دامپزشکی و پزشکی- کارشناسی ارشد رشته­های: باکتری شناسی- قارچ شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی- ایمنی شناسی- علوم آزمایشگاهی پزشکی- زیست شناسی غیر از گرایش گیاهی- بهداشت مواد غذایی) ـ بیوتکنولوژی (زیست فناوری): (دکترای عمومی دامپزشکی ، پزشکی و داروسازی- کارشناسی ارشد رشته­های: باکتری شناسی- قارچ شناسی- ایمنی شناسی- ویروس شناسی- زیست شناسی- ژنتیک- بیوشیمی- بیوتکنولوژی پزشکی- زیست شناسی کلیه گرایش­ها غیر از گرایش گیاهی- بهداشت مواد غذایی - علوم آزمایشگاهی پزشکی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- فیزیولوژی و آسیب شناسی

4- آناتومی

4

علوم درمانگاهی: جراحی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک رادیولوژی مامایی و بیماری های تولید مثل دام کلینیکال پاتولوژی

 

790 هزار تومان

دکترای عمومی دامپزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- فیزیولوژی و آسیب شناسی

4- آناتومی

5

بهداشت آبزیان

 

790 هزار تومان

دکترای عمومی دامپزشکی کارشناسی ارشد در رشته­های: شیلات- زیست­شناسی (غیر از گرایش گیاهی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- فیزیولوژی و آسیب شناسی

4- آناتومی

6

بهداشت و بیماری‌های طیور

 

790 هزار تومان

دکترای عمومی دامپزشکی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- فیزیولوژی و آسیب شناسی

4- آناتومی