برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

جزوات رقابت برتر : تالیفی نخبگان ایران زمین - دانشکده علوم پزشکی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


 

لیست قیمت جزوات رقابت برتر : تالیفی نخبگان ایران زمین - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


برای دریافت جزوات ایمیل بزنید:roya64.ahmadi@gmail.com


لیست قیمت جزوات رقابت برتر : تالیفی نخبگان ایران زمین - دانشکده علوم پزشکی و دامپزشکی

کد

عنوان رشته امتحانی

جزوه تالیفی نخبگان ایران زمین

1401

علوم تشریحی / آناتومی /

460

1403

بیوشیمی بالینی

410

1404

پرستاری

400

1405

بهداشت محیط

430

1408

فیزیوتراپی

450

1409

ویروس شناسی

420

1410

مامایی / فقط خواهران /

370

1411

ایمنی شناسی پزشکی

470

1413

انگل شناسی

460

1416

فیزیولوژی

480

1419

هماتولوژی

430

1420

بیوتکنولوژی پزشکی

390

1421

سم شناسی

380

1501

انگل شناسی دامپزشکی

450

1502

فیزیولوژی دامپزشکی

370