برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

جزوات رقابت برتر– کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلگروه تحقیقات علمی ایران با همکاری دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاههای ایران اقدام به تهیه جزوه های  آموزشی  "رقابت برتر"ویژه مقطع ارشد نموده است. جزوه های آموزشی  رقابت برتر ترکیبی از جزوات معتبرترین دانشگاههای ایران + خلاصه درس + تستهای سالهای قبل + تستهای پیش بینی آزمونهای آینده است. جزئیات و قیمت جزوات "رقابت برتر" را در ادامه ببینینید. برای دریافت عنوان جزوات را ایمیل بزنید.

1- زبان عمومی و تخصصی

2-ریاضیات

3- هیدرولیک و هیدرولیک انهار

4- رابطه آب و خاک وگیاه  

5- سیستمهای آبیاری

6-مهندسی کشاورزی

7- هیدرولوژی

8- مکانیک خاک

9- ساختمانهای انتقال وتوزیع آب

10- هیدرولوژی آبهای سطحی وزیر زمینی

11- آمار واحتمالات

12- مدیریت منابع آب


(جزوه های  آموزشی  "رقابت برتر" برای هر 3 گرایش 290 هزار تومان شامل موارد ذیل )

(جزوه های  آموزشی  "رقابت برتر"برای گرایش آبیاری و زهکشی 240هزار تومان  )

(جزوه های  آموزشی  "رقابت برتر" برای سازه های آبی 240هزار تومان  )

(جزوه های  آموزشی  "رقابت برتر" برای گرایش منابع آب 220هزار تومان  )

برای داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد بابت دفترچه های کنکور کارشناسی ارشد 87و86و85و84و83و82 مبلغ 30 هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد)

 

زبان عمومی و تخصصی

1- کتاب زبان، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

 

ریاضیات

1- کتاب ریاضیات ، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

2- جزوه نکته و تست ریاضیات

 

 

هیدرولیک و هیدرولیک انهار

1-کتاب هیدرولیک و هیدرولیک انهار ، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی+ تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

2- جزوه هیدرولیک – دانشگاه ارومیه – (ویرایش سنجش تکمیلی)

3- جزوه هیدرولیک انهار – دانشگاه ارومیه – (ویرایش سنجش تکمیلی)

2- جزوه مکانیک سیالات – دانشگاه ارومیه – (ویرایش سنجش تکمیلی)

 

رابطه آب وخاک و گیاه

1- کتاب رابطه آب وخاک و گیاه ، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی + تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

2- جزوه رابطه آب وخاک و گیاه – دانشگاه تهران  – (ویرایش سنجش تکمیلی امیرکبیر)

 

 سیستمهای آبیاری  

1- کتاب سیستمهای آبیاری، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی + تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

2- جزوه آبیاری عمومی – دانشگاه تهران – (ویرایش سنجش تکمیلی)

 

 مهندسی زهکشی

1- کتاب مهندسی آبیاری وزهکشی، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی + تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

 

 

هیدرولوژی

1- کتاب هیدرولوژی، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی + تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

2- جزوه هیدرولوژی – دانشگاه تهران – (ویرایش سنجش تکمیلی)

 

 مکانیک خاک

1- جزوه مکانیک خاک – دانشگاه ارومیه – (ویرایش سنجش تکمیلی)

2- خلاصه مباحث مکانیک خاک  (ویرایش سنجش تکمیلی)

 

 

 ساختمانهای انتقال وتوزیع آب

1- کتاب سازه های انتقال آب، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی + تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

 

 هیدرولوژی آبهای سطحی وزیر زمینی

1- کتاب هیدرولوژی آبهای سطحی 

2-  هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 آمار واحتمالات

کتاب آمارو احتمالات، ارائه نکات مهم و طبقه بندی شده درسی + تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی

 

 

 مجموعه سوالات کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی 90-87  با جواب تشریحی