برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه دکتری ارشد معماری سرویس گرا - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

دانلود و خرید و تهیه و انجام پایان نامه دکتری ارشد معماری سرویس گرا


عنوان را ایمیل نماید


roya64.ahmadi@gmail.com

لیست عناوین در ادامه مطلب 


جستجو درکلیه مطالب و عناوین اینجا کلیک نمائیدA middleware architecture for service-oriented systems in support of accountability and predictability   
معماری میان افزار برای سیستم های سرویس گرا در حمایت از مسئولیت پذیری و قابل پیش بینی  
Quality of service management of business processes in service oriented architectures   
از کیفیت خدمات مدیریت فرایندهای کسب و کار در معماری سرویس گرا  
A fine-grained intelligent security framework for service-oriented architecture   
ریز دانه چارچوب امنیت هوشمند برای معماری سرویس گرا  
An ontology-based modeling methodology for service-oriented architecture   
هستی شناسی مبتنی بر روش مدل سازی برای معماری سرویس گرا  
A service-oriented architecture for authentication and authorization   
معماری سرویس گرا برای احراز هویت و مجوز  
Exploiting multi-core processors for the service oriented architecture paradigm: Parallel XML processing and concurrent service orchestration   
بهره برداری از پردازنده های چند هسته ای برای معماری سرویس گرا پارادایم : پردازش موازی کاپرفیلد و ارکستراسیون خدمات همزمان  
Interoperability between DEVS simulators using service oriented architecture and DEVS namespace   
ارتباطات متقابل بین DEVS شبیه سازی با استفاده از معماری سرویس گرا و DEVS فضای نامی  
On performance analysis of service oriented architectures   
در تجزیه و تحلیل عملکرد از معماری سرویس گرا  
Practical Byzantine fault tolerance for service oriented architectures   
عملی تحمل خطا بیزانس برای معماری سرویس گرا  
Service oriented architecture for monitoring cargo in motion along trusted corridors   
معماری سرویس گرا برای نظارت بر محموله در حال حرکت در امتداد دالان اعتماد  
Three research essays on business-driven strategies for Service-Oriented Architecture implementation   
سه مقاله پژوهشی در استراتژی های کسب و کار مبتنی بر سرویس گرا برای پیاده سازی معماری  
Adopting a service-oriented architecture (SOA) strategy: The forces of organizational culture and the moderating role of senior managers   
اتخاذ یک معماری سرویس گرا (SOA) استراتژی : نیروهای فرهنگ سازمانی و نقش تعدیل مدیران ارشد  
An approach to implement security in Service Oriented Architecture using deception technique   
روش پیاده سازی امنیت در معماری سرویس گرا با استفاده از روش فریب  
An experimental study of the suitability of Java Web services for real-time service oriented architectures   
مطالعه تجربی ، از مناسب بودن برنامه جاوا برای وب سرویس ها در زمان واقعی معماری سرویس گرا  
An integration test framework for service-oriented architecture   
ادغام چارچوب آزمون برای معماری سرویس گرا  
A verification framework for Service-Oriented Architecture applications   
چارچوب تایید برای برنامه های کاربردی سرویس گرا معماری  
Designing and implementing prototype models for an integration of near-real-time data warehousing architecture with service-oriented architecture   
طراحی و پیاده سازی مدل های نمونه اولیه برای ادغام نزدیک به زمان واقعی انبار داده ها معماری با معماری سرویس گرا  
Ontology/data engineering based distributed simulation over service oriented architecture for network behavior analysis   
هستی شناسی / داده های مهندسی شبیه سازی مبتنی بر توزیع بیش از معماری سرویس گرا برای تجزیه و تحلیل رفتار شبکه  
PSML-based dynamic process collaboration framework in Service Oriented Architecture   PSML
مبتنی بر فرایند پویا چارچوب همکاری در معماری سرویس گرا  
QoS accountability management in service oriented architectures   QoS
مدیریت پاسخگویی در معماری سرویس گرا  
Quantitative security analysis for service-oriented software architectures   
تجزیه و تحلیل کمی امنیتی برای نرم افزار سرویس گرا معماری  
A comparison of model checking tools for service oriented architectures   
مقایسه ای از ابزارهای کاربردی برای چک کردن مدل معماری سرویس گرا  
A service-oriented architecture for thermochemical computation   
معماری سرویس گرا برای محاسبه thermochemical  
A service oriented architecture for performance support systems   
معماری سرویس گرا برای سیستم های پشتیبانی عملکرد  
Bootstrapping trust in service oriented architecture   
اعتماد بوتاسترپینگ در معماری سرویس گرا  
DEVS Unified Process for integrated development and testing of service oriented architectures   DEVS
یکپارچه فرایند برای توسعه یکپارچه و تست از معماری سرویس گرا  
Enterprise configuration management in a service-oriented architecture environment delivering IT services   
تصدی مدیریت پیکربندی در یک محیط معماری سرویس گرا ارائه خدمات فناوری اطلاعات  
Enterprise application integration in distributed computing environment using service oriented architecture with Web services   
یکپارچه سازی نرم افزار در محیط محاسبات توزیع شده با استفاده از معماری سرویس گرا با خدمات وب سایت  
PSML-C based composition and process collaboration in consumer-centric Service Oriented Architecture   PSML -
سی ترکیب بر اساس و همکاری در روند مصرف کننده محور معماری سرویس گرا  
Service-oriented architecture for integration of bioinformatic data and applications   
معماری سرویس گرا برای یکپارچه سازی داده ها و برنامه های کاربردی bioinformatic  
Service-oriented wireless grid architecture   
سرویس گرا معماری شبکه های بی سیم  
Service oriented architecture for geographic information systems supporting real time data grids   
معماری سرویس گرا برای سیستم های اطلاعات جغرافیایی حمایت از داده های زمان واقعی شبکه  
A pattern language for service-oriented architecture   
زبان الگویی برای معماری سرویس گرا  
A service oriented architecture for electronic negotiation servers   
معماری سرویس گرا برای سرورهای مذاکره الکترونیکی  
Model based enterprise processes in a service oriented architecture   
مدل فرایند سازمانی مستقر در معماری سرویس گرا  
Secure collaboration environments in a service oriented architecture   
محیط امن همکاری در معماری سرویس گرا  
Service oriented architecture for real time data fusion   
معماری سرویس گرا برای زمان واقعی تلفیقی داده ها  
The need for speed: The decision to adopt service-oriented architecture   
نیاز به سرعت : تصمیم به اتخاذ معماری سرویس گرا  
A decentralized interface lookup for service-oriented architectures   
مراجعه به رابط غیر متمرکز برای معماری سرویس گرا  
Scalable service oriented architecture for audio/video conferencing   
معماری سرویس گرا مقیاس پذیر برای کنفرانس صوتی و تصویری  
An object-oriented framework for constructing availability management services: System architecture and application development   
چارچوب شی گرا برای ساخت در دسترس بودن خدمات مدیریت : معماری سیستم و توسعه نرم افزار  
An architecture-based approach for service-oriented software development   
رویکرد مبتنی بر معماری برای توسعه نرم افزار سرویس گرا  
A middleware architecture for service-oriented systems in support of accountability and predictability   
معماری میان افزار برای سیستم های سرویس گرا در حمایت از مسئولیت پذیری و قابل پیش بینی  
Case study of a participatory action research process to examine burnout and generate change oriented strategies among workers in a human service environment   
مورد مطالعه از روند اقدام پژوهشی مشارکتی به بررسی فرسودگی شغلی و ایجاد تغییر استراتژی گرا در میان کارگران در یک محیط خدمت بشر  
Quality of service management of business processes in service oriented architectures   
از کیفیت خدمات مدیریت فرایندهای کسب و کار در معماری سرویس گرا  
A fine-grained intelligent security framework for service-oriented architecture   
ریز دانه چارچوب امنیت هوشمند برای معماری سرویس گرا  
An ontology-based modeling methodology for service-oriented architecture   
هستی شناسی مبتنی بر روش مدل سازی برای معماری سرویس گرا  
A service-oriented framework for sensor-based applications   
چارچوب سرویس گرا برای برنامه های کاربردی مبتنی بر حسگر  
A service-oriented architecture for authentication and authorization   
معماری سرویس گرا برای احراز هویت و مجوز  
Exploiting multi-core processors for the service oriented architecture paradigm: Parallel XML processing and concurrent service orchestration   
بهره برداری از پردازنده های چند هسته ای برای معماری سرویس گرا پارادایم : پردازش موازی کاپرفیلد و ارکستراسیون خدمات همزمان  
High performance, federated, service-oriented geographic information systems   
عملکرد عالی ، فدرال ، سرویس گرا سیستم های اطلاعات جغرافیایی  
Interoperability between DEVS simulators using service oriented architecture and DEVS namespace   
ارتباطات متقابل بین DEVS شبیه سازی با استفاده از معماری سرویس گرا و DEVS فضای نامی  
On performance analysis of service oriented architectures   
در تجزیه و تحلیل عملکرد از معماری سرویس گرا  
Practical Byzantine fault tolerance for service oriented architectures   
عملی تحمل خطا بیزانس برای معماری سرویس گرا  
Scalable query processing in service-oriented sensor networks   
پردازش پرس و جو مقیاس بندی در شبکه های حسگر سرویس گرا  
Service oriented architecture for monitoring cargo in motion along trusted corridors   
معماری سرویس گرا برای نظارت بر محموله در حال حرکت در امتداد دالان اعتماد  
The relationship between rewards and recognition, service-oriented organizational citizenship behaviour, and customer satisfaction   
رابطه پاداش و به رسمیت شناختن ، سرویس گرا رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مشتری  
Three research essays on business-driven strategies for Service-Oriented Architecture implementation   
سه مقاله پژوهشی در استراتژی های کسب و کار مبتنی بر سرویس گرا برای پیاده سازی معماری  
Towards the coordination of service-oriented software development   
به سوی هماهنگی توسعه نرم افزار سرویس گرا  
Transformation to recovery-oriented service delivery in a community mental health center   
انتقال به ارائه خدمات بهبود گرا در مرکز سلامت روان  
Wireless mesh networks: Service oriented design and channel optimization   
شبکه های بیسیم مش : در طراحی سرویس گرا و بهینه سازی کانال  
Adopting a service-oriented architecture (SOA) strategy: The forces of organizational culture and the moderating role of senior managers   
اتخاذ یک معماری سرویس گرا (SOA) استراتژی : نیروهای فرهنگ سازمانی و نقش تعدیل مدیران ارشد  
A goal-oriented representation of service-oriented software design principles   
نمایندگی هدفمند از سرویس گرا اصول طراحی نرم افزار  
An approach to implement security in Service Oriented Architecture using deception technique   
روش پیاده سازی امنیت در معماری سرویس گرا با استفاده از روش فریب  
An autonomic service delivery platform for service-oriented network environments   
اتونوم خدمات تحویل پلت فرم برای محیط های شبکه سرویس گرا  
An experimental study of the suitability of Java Web services for real-time service oriented architectures   
مطالعه تجربی ، از مناسب بودن برنامه جاوا برای وب سرویس ها در زمان واقعی معماری سرویس گرا  
An integration test framework for service-oriented architecture   
ادغام چارچوب آزمون برای معماری سرویس گرا  
A pattern-driven process for secure Service-Oriented Applications   
الگوی فرایند محور امن برای نرم افزار سرویس گرا  
A verification framework for Service-Oriented Architecture applications   
چارچوب تایید برای برنامه های کاربردی سرویس گرا معماری  
Building dependable service-oriented application via dynamic reconfiguration and fault-tolerant reconfiguration collaboration protocol   
ساختمان قابل اعتماد نرم افزار سرویس گرا از طریق تنظیم مجدد پویا و تحمل پذیر خطا تنظیم مجدد پروتکل همکاری  
Configuration of market oriented culture, organizational structure and business strategy types and their performance implications in service organizations   
تنظیمات فرهنگ بازار محور ، ساختار سازمانی و کسب و کار انواع استراتژی و پیامدهای عملکرد خود را در سازمان های خدمات  
Critical success factors for service-oriented small businesses in the e-commerce environment   
عوامل موفقیت مهم و حساس برای کسب و کارهای کوچک سرویس گرا در تجارت الکترونیک محیط زیست  
XML integrated environment for service-oriented data management   
محیط زیست کاپرفیلد یکپارچه برای مدیریت داده ها سرویس گرا  
A framework for managing and enforcing security policies in service-oriented systems   
چارچوبی برای مدیریت و اجرای سیاست های امنیتی در سیستم های سرویس گرا  
A multi-view framework for defining the services supply chain using object oriented methodology   
چند نظر برای تعریف چارچوب زنجیره عرضه خدمات با استفاده از متدولوژی شی گرا  
A pattern language for service-oriented architecture   
زبان الگویی برای معماری سرویس گرا  
A service oriented architecture for electronic negotiation servers   
معماری سرویس گرا برای سرورهای مذاکره الکترونیکی  
A service-oriented componentization framework for Java software systems   
سرویس گرا چارچوب componentization برای سیستم های جاوا نرم افزار  
A service-oriented privacy model for smart home environments   
سرویس گرا مدل حریم خصوصی برای محیط های خانه های هوشمند  
A service-oriented approach for collaborative process management   
رویکرد سرویس گرا برای مدیریت فرایند های مشترک  
Autonomous agents in service-oriented negotiation: Strategy, protocol, and coordination   
عوامل مستقل در مذاکرات سرویس گرا : استراتژی ، پروتکل ، و هماهنگی  
DDSOS: A dynamic distributed service-oriented modeling and simulation framework   DDSOS :
پویا توزیع سرویس گرا و مدل سازی شبیه سازی چارچوب  
Design patterns and object oriented model of a biometric service system   
الگوهای طراحی و مدل شی گرا از یک سیستم بیومتریک خدمات  
Flow-oriented anomaly-based detection of denial of service attacks with flow-control-assisted mitigation   
جریان مدار تشخیص آنومالی مبتنی بر حملات انکار سرویس با کاهش کنترل جریان به کمک  
From business models to service-oriented design: A reference catalog approach   
از مدل های کسب و کار برای طراحی سرویس گرا : روش مرجع فروشگاه  
Model based enterprise processes in a service oriented architecture   
مدل فرایند سازمانی مستقر در معماری سرویس گرا  
Secure collaboration environments in a service oriented architecture   
محیط امن همکاری در معماری سرویس گرا  
Service oriented architecture for real time data fusion   
معماری سرویس گرا برای زمان واقعی تلفیقی داده ها  
The need for speed: The decision to adopt service-oriented architecture   
نیاز به سرعت : تصمیم به اتخاذ معماری سرویس گرا  
A decentralized interface lookup for service-oriented architectures   
مراجعه به رابط غیر متمرکز برای معماری سرویس گرا  
An aspect-oriented approach to designing role-based access control services   
روش جنبه گرا به طراحی مبتنی بر وظیفه دسترسی به خدمات کنترل  
Child welfare services and child safety outcomes: Can an empowerment-oriented service approach be an alternative to a risk-oriented service approach?   
کودک خدمات رفاهی و ایمنی کودک نتایج : آیا می توانم توانمندسازی گرا رویکرد سرویس های جایگزین را به یک رویکرد سرویس خطر گرا؟  
Context aware service oriented computing in mobile ad hoc networks   
چهار چوب محاسبات سرویس گرا در تلفن همراه آگاه موقت شبکه  
Role-based and action-driven access control for Web services-oriented e-learning portal   
نقش و عمل مبتنی بر محور کنترل دسترسی به وب سایت خدمات الکترونیکی گرا آموزش پورتال  
Scalable service oriented architecture for audio/video conferencing   
معماری سرویس گرا مقیاس پذیر برای کنفرانس صوتی و تصویری  
Web service composition as a planning task: An agent-oriented framework   
ترکیب وب سرویس به عنوان یک کار برنامه ریزی : چارچوب عامل گرا  
An object-oriented framework for constructing availability management services: System architecture and application development   
چارچوب شی گرا برای ساخت در دسترس بودن خدمات مدیریت : معماری سیستم و توسعه نرم افزار  
Network-oriented controls of Internet services   
کنترل شبکه مدار خدمات اینترنت  
Ontology and service oriented programming   
هستی شناسی و برنامه نویسی سرویس گرا  
Service oriented reaction rule agent   
سرویس گرا واکنش عامل حکومت  
Service oriented computing: Enabling cross-network services between the Internet and the telecommunications network   
محاسبات سرویس گرا : فعال کردن متقابل بین شبکه خدمات اینترنت و شبکه ارتباط از راه دور  
Taguchi approach for performance evaluation of service-oriented software systems   
روش تاگوچی برای ارزیابی عملکرد سیستم های نرم افزاری سرویس گرا  
Web service-oriented collaborative workflow management for design and manufacturing   
وب سرویس گرا مدیریت گردش کار مشترک برای طراحی و ساخت  
An architecture-based approach for service-oriented software development   
رویکرد مبتنی بر معماری برای توسعه نرم افزار سرویس گرا  
A recovery-oriented approach to dependable services: Repairing past errors with system-wide undo   
روش بهبود گرا به خدمات اعتماد : تعمیر خطاهای گذشته با سیستم گسترده خنثیسازی  
The construct validation of a triage-oriented clinical Minimum Data Set for Mental Health Services, (MDS:MHT)   
ساخت اعتبار تریاژ گرا بالینی حداقل مجموعه دادهها برای خدمات بهداشت روانی ، (تالار : MHT)  
The impact of a task oriented intergenerational service learning program on two populations   
تاثیر وظیفه گرا سرویس بین نسلی برنامه یادگیری در دو جمعیت  
An investigation of negotiations of quality of service parameters in a connection oriented telecommunications network environment   
بررسی مذاکرات از پارامترهای کیفیت خدمات در اتصال به شبکه ارتباطات راه دور محیط گرا  
Communicating customer service: Comparing salesperson-oriented and customer-oriented selling techniques in the aggregate equipment industry and their application to benchmarking   
برقراری ارتباط خدمات به مشتریان : مقایسه روش فروشنده گرا و مشتری گرا فروش در صنعت تجهیزات دانه ها و درخواست خود را به محک زنی  
Developing a service-oriented leadership model for administrators in long-term care   
در حال توسعه یک سرویس گرا مدل رهبری برای مدیران در مراقبت دراز مدت  
The correlation of organizational variables on team success in a project oriented technology service business   
ارتباط از متغیرهای سازمانی در موفقیت تیم در پروژه کسب و کار فن آوری سرویس گرا  
Connection-oriented data service in DQDB metropolitan area network   
اتصال گرا سرویس داده ها در DQDB شبکه شهری  
A market-based approach to optimal resource allocation in integrated-services connection-oriented networks   
رویکرد به تخصیص منابع بهینه بازار مستقر در مجتمع خدمات شبکه های اتصال گرا  
Object-oriented event service and management for large-scale distributed systems   
شی گرا سرویس و مدیریت برای رویداد بزرگ مقیاس سیستم های توزیع شده  
The service-oriented citizenship performance of customer-contact employees   
سرویس گرا عملکرد شهروندی از مشتری تماس با کارکنان  
A horizontal diversification methodology for service-oriented organizations and its application to the expanded United States military role in humanitarian demining   
روش تنوع افقی برای سازمان خدمات گرا و کاربرد آن در گسترش نقش نظامی ایالات متحده در خنثی ساختن مین های انسان دوستانه  
Management policies to handle multi-queuing systems in a service-oriented organization: A study of the Henri Bourassa driver licensing office in the city of Montreal   
سیاست های مدیریت که مسئولیت رسیدگی به سیستم های چند صف بندی در یک سازمان خدمات گرا : مطالعه از هانری Bourassa دفتر راننده صدور مجوز در شهرستان از مونترال  
Perceptions of adult education administrators and Chamber of Commerce presidents on workplace competencies, skills, and personal qualities for recent high school graduates in entry level service-oriented occupations   
ادراک از مدیران آموزش بزرگسالان و اتاق بازرگانی و روسای جمهور در صلاحیتهای محل کار ، مهارت ها و ویژگی های شخصی برای فارغ التحصیلان دبیرستان های اخیر در ورود به مشاغل سطح سرویس گرا  
Specification and verification of the Service Specific Connection Oriented Protocol   
مشخصات و تایید سرویس اتصال گرا پروتکل های خاص  
The long-term effects of college on Chicano and Chicana students' "other-oriented" values, service careers, and community involvement   
اثرات دراز مدت دانشگاه در Chicano و دانشجویان Chicana "دیگر محور" ارزش ها ، مشاغل خدماتی ، و مشارکت جامعه  
Developing a results-oriented training program for middle managers in the Belize public service   
در حال توسعه نتایج گرا برنامه ای آموزشی برای مدیران میانی در خدمت بلیز عمومی  
The technological change process in nonprofit human service organizations: A framework for the integration of product-oriented and process-oriented technology   
روند تغییرات تکنولوژیک در غیر انتفاعی سازمان های خدمات انسانی : چارچوبی برای یکپارچه سازی فن آوری محصول گرا و فرایند گرا  
The promotional decision process in small consumer-oriented retail and service firms: A survey analysis   
فرایند تصمیم مصرف کننده های کوچک تبلیغاتی در محور خرده فروشی و خدمات شرکت : تجزیه و تحلیل نظر سنجی  
An object-oriented delta approach to telecommunication service specification   
شی گرا روش دلتا به مشخصات خدمات مخابراتی  
LOW-INCOME HOUSING IN A SOCIAL SERVICE - ORIENTED ECONOMY: HOUSING INVESTMENT AND NATIONAL POLICY IN KOREA   
کم درآمد مسکن در خدمات اجتماعی -- اقتصاد گرا : سرمایه گذاری مسکن و سیاست ملی در کره  
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS' EFFECTIVENESS AS RELATED TO THE AMOUNT OF GROUP-ORIENTED PROACTIVE SERVICES PROVIDED   
درک از روانشناسان مدرسه معلم مدرسه ابتدایی به عنوان اثر مربوط به میزان خدمات گروه مدار فعال ارائه شده  
A study of behavioral patterns of administration practiced by contemporary Black administrators of five service-oriented organizations, supplemented by an examination of comparative practices in the period before 1954   
مطالعه الگوهای رفتاری از دولت عمل توسط مدیران سیاه معاصر از پنج سازمان خدمات گرا ، با سؤال از شیوه های مقایسه ای در دوره قبل از 1954 تکمیل  
An inquiry service oriented supervisor   
خدمات پرس و جو گرا سرپرست  
A COMPARISON OF SOCIAL INTEREST AMONG SERVICE-ORIENTED PROFESSIONALS, PRISONERS, AND PSYCHIATRIC PATIENTS   
مقایسه منافع اجتماعی در میان گروه حرفه ای سرویس گرا ، زندانیان ، و بیماران روانی