برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه دکتری ارشد کنترل - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

دانلود و خرید و تهیه و انجام پایان نامه دکتری ارشد کنترل

 

عنوان را ایمیل نماید

 

roya64.ahmadi@gmail.com

لیست عناوین در ادامه مطلب 


جستجو درکلیه مطالب و عناوین اینجا کلیک نمائید 

 1. Distributed control and optimization in energy limited cooperative systems توزیع کنترل و بهینه سازی انرژی در سیستم های محدود تعاونی    
 2. Adaptive and neuroadaptive control for nonnegative and compartmental dynamical systems کنترل تطبیقی و neuroadaptive برای سیستم های غیر منفی و compartmental دینامیکی    
 3. Adaptive network-based fuzzy inference systems for sensorless control of PMSG based wind turbine with power quality improvement features تطبیقی شبکه های مبتنی بر سیستم استنتاج فازی برای کنترل حسگر از PMSG توربین بادی با بهبود قدرت مبتنی بر ویژگی های کیفیت    
 4. A multi-layer robust adaptive fault tolerant control system for high performance aircraft چند لایه مقاوم تطبیقی گسل متحمل سیستم کنترل هواپیما با کارایی بالا    
 5. An adaptive disturbance accommodation approach for robust control and fault detection in uncertain stochastic systems اختلال انطباقی رویکرد مسکن قوی برای کنترل و عیب یابی در سیستم های نامشخص تصادفی    
 6. An integration of a modern flight control system design technique into a conceptual design stability and controls tool, AeroMech ادغام پرواز مدرن کنترل سیستم طراحی به روش ثبات طراحی مفهومی و ابزار کنترل ، AeroMech    
 7. A retrofit network transaction data logger for SCADA control systems مقاوم سازی شبکه معامله چوب داده برای سیستم های اسکادا کنترل    
 8. A Study of Nonlinear Control for Power Generation Systems بررسی کنترل غیر خطی برای سیستم های تولید برق    
 9. Biologically-inspired control for self-adaptive multiagent systems کنترل بیولوژیکی الهام گرفته برای سیستم های خود انطباقی multiagent    
 10. Cancelling multiple disturbances, achieving feedback objectives, and settling time analysis in repetitive control systems Cancelling اختلالات چندگانه ، رسیدن به اهداف بازخورد ، تجزیه و تحلیل و حل و فصل هم در سیستم های کنترل تکراری    
 11. Contributions to the control of networked cyber-physical systems ابداعات در کنترل شبکه سیستم های سایبر فیزیکی    
 12. Control of diesel engine urea selective catalytic reduction systems کنترل از موتور دیزل اوره انتخابی سیستم دودگیری    
 13. Control-systems based analysis and design methods for scanning probe microscopy تجزیه و تحلیل سیستم های مبتنی بر کنترل و طراحی روش برای اسکن میکروسکوپ پروب    
 14. Control of distributed parameter systems arising in magnetic confinement fusion کنترل سیستم های توزیع شده ناشی پارامتر در همجوشی مغناطیسی سلول    
 15. Control system design of a Hasdek slab-trac wheel tracking device طراحی سیستم کنترل از چرخ Hasdek دال - «ترک» دستگاه ردیابی    
 16. Control strategy for dynamic sustainable systems استراتژی کنترل برای سیستم های سازگار با محیط زیست پویا    
 17. Control of time-delayed Markovian jump linear systems کنترل از زمان تاخیر در سیستم های خطی پرش Markovian    
 18. Control of ribosomal RNA genes by maintenance and de novo methylation in Arabidopsis: Molecular genetics and evolution of the Pol IV/Pol V system کنترل از ژن آر ان ای ریبوزومی توسط تعمیر و نگهداری و از سر نو متیلاسیون در Arabidopsis : ژنتیک مولکولی و تکامل چهارم پل / پل پنجم سیستم    
 19. Control of alternative energy hybrid system for residential and low power applications کنترل از سیستم های انرژی جایگزین دوگانه سوز برای برنامه های کاربردی و کم قدرت مسکونی    
 20. Creating touchscreen graphics for control systems صفحه نمایش لمسی برای ایجاد گرافیک سیستم های کنترل    
 21. Design and implementation of an automatic poly registration control system in a hygienic industry طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترل خودکار ثبت نام پلی در صنعت بهداشتی    
 22. Design and FPGA implementation of a log-domain high-speed fuzzy control system طراحی و پیاده سازی FPGA از ورود دامنه سرعت بالا ، سیستم های کنترل فازی    
 23. Designing a control system for the autonomous small scale helicopter طراحی یک سیستم کنترل برای هلی کوپتر خود مختار در مقیاس کوچک    
 24. Designing control system of a manual valve for natural gas distribution networks طراحی سیستم کنترل دریچه کتابچه راهنمای کاربر برای شبکه های توزیع گاز طبیعی    
 25. Development of an adaptive flap/flaperon flight control system with shape memory alloy actuation توسعه از فلپ تطبیقی / flaperon سیستم کنترل پرواز با تحریک شکل آلیاژ حافظه    
 26. Development and evaluation of integrated chassis control systems توسعه و ارزیابی سیستم های شاسی کنترل یکپارچه    
 27. Differential flatness based design, planning and control for classes of under-actuated systems دیفرانسیل صافی بر اساس طراحی ، برنامه ریزی و کنترل کلاس از سیستم های زیر actuated    
 28. Dissolution, formation, and transformation of the lead corrosion product lead dioxide: Rates and mechanisms of reactions that control lead release in drinking water distribution systems انحلال ، تشکیل ، و تحول از دی اکسید سرب سرب خوردگی محصول : نرخ و مکانیزم واکنش های است که کنترل انتشار سرب در آب آشامیدنی سیستم های توزیع    
 29. Dynamic modeling and characterization of a wind turbine system leading to controls development مدل سازی دینامیکی و بررسی خصوصیات سیستم توربین های بادی که منجر به کنترل توسعه    
 30. Efficient validation of control flow integrity for enhancing computer system security اعتبار کارآمد از تمامیت کنترل جریان برای بالا بردن امنیت سیستم های کامپیوتری    
 31. Efficient identification and control methods for nonlinear systems under uncertainty شناسایی و روش های کارآمد برای سیستم های کنترل غیر خطی تحت عدم قطعیت    
 32. Electric motor control system with application to marine propulsion موتور الکتریکی کنترل سیستم با نرم افزار به نیروی محرکه دریایی    
 33. Essays on capacity sizing and dynamic control of large scale service systems مقالات در sizing ظرفیت و کنترل دینامیکی سیستم های بزرگ مقیاس خدمات    
 34. Evaluation of hydrogen sulfide concentration and control in a sewer system ارزیابی غلظت هیدروژن سولفید و کنترل در سیستم فاضلاب    
 35. Fault Tolerant Control for Bimodal Piecewise Affine Systems تحمل پذیر خطا برای کنترل سیستم های Bimodal Affine تکهای    
 36. Feedback control techniques for performance management of computing systems انتقادات و پیشنهادات تکنیک های کنترل برای مدیریت عملکرد سیستم های کامپیوتری    
 37. Frequency response of web systems containing load cells and dancers, dimensional analysis, and model reference adaptive schemes for tension control پاسخ فرکانسی سیستم های وب که حاوی سلول های بار و رقصنده ، تجزیه و تحلیل بعدی ، و طرح های تطبیقی مدل مرجع برای کنترل تنش    
 38. Hierarchical Robust Supervisory Control of Discrete-Event Systems سلسله مراتبی قدرتمند کنترل از نظارت بر سیستم های گسسته رویداد    
 39. High performance open loop control for fiber scanner imaging and display systems کارایی بالا کنترل حلقه باز برای تصویربرداری فیبر اسکنر و سیستم های نمایش    
 40. Kinetic facades as environmental control systems: Using kinetic facades to increase energy efficiency and building performance in office buildings نمای جنبشی به عنوان سیستم های کنترل محیط زیست : با استفاده از نمای جنبشی را به افزایش کارآیی انرژی و عملکرد ساختمان در ساختمان های اداری    
 41. Level one industrial automation: Choosing network control systems سطح یک اتوماسیون صنعتی : انتخاب شبکه سیستم های کنترل    
 42. Loopless control of a feed system کنترل Loopless از سیستم اشتراک    
 43. Modeling and control of underwater pan/tilt camera tracking system مدلسازی و کنترل حرکت در زیر آب / شیب دوربین ردیابی سیستم    
 44. Modeling, analysis and control of DC hybrid power systems مدلسازی ، تحلیل و کنترل سیستم های قدرت دی سی هیبریدی    
 45. Multi-agent based control of large-scale complex systems employing distributed dynamic inference engine چند عامل مبتنی بر سیستم های کنترل در مقیاس بزرگ پیچیده به کارگیری توزیع موتور استنتاج پویا    
 46. Neural control strategies for a complex biomechanical system: Primary motor cortex and the hand استراتژی های عصبی برای کنترل یک سیستم پیچیده بیومکانیکی : قشر حرکتی اولیه و دست    
 47. Neuro adaptive control for aerospace and distributed systems کنترل تطبیقی برای مغز و اعصاب هوافضا و سیستم های توزیع شده    
 48. New Dynamic Modeling and Practical Control Design for MacPherson Suspension System مدلسازی دینامیک جدید و عملی برای کنترل طراحی سیستم تعلیق MacPherson    
 49. Nonlinear System Identification and Control using Dynamic Multi-Time Scales Neural Networks غیر خطی سیستم شناسایی و کنترل با استفاده از دینامیک چند ساعت مقیاس شبکه های عصبی    
 50. Nonlinear control and estimation techniques with applications to vision-based and biomedical systems کنترل غیر خطی و تکنیک های برآورد با نرم افزار کاربردی برای سیستم های مبتنی بر بینایی و زیست پزشکی    
 51. Non-linear optics of coupled quantum dots and atomic systems with coherent control fields اپتیک غیر خطی از نقطه های کوانتومی جفت شده و سیستم های اتمی با زمینه های کنترل منسجم    
 52. Online Adaptive and Intelligent Control Strategies for Multizone VAV Systems آنلاین تطبیقی و هوشمند استراتژی های کنترل برای سیستم های واو Multizone    
 53. Optimal control policies for production/inventory systems with exchange transactions سیاست های مطلوب برای تولید سیستم های کنترل موجودی / با معاملات ارز    
 54. Optimal control of piecewise smooth systems کنترل بهینه سیستم های تکهای صاف    
 55. Optimal control design for polynomial nonlinear systems using sum of squares technique with guaranteed local optimality مطلوب طراحی کنترل برای سیستم های چند جمله ای با استفاده از روش مجموع مربعات غیر خطی با تضمین بهینگی محلی    
 56. Optimal control of a class of nonlinear parabolic PDE systems arising in fusion plasma current profile dynamics کنترل بهینه در یک کلاس سیستم های غیر خطی PDE سهمی وار ناشی در پلاسمای همجوشی دینامیک مشخصات فعلی    
 57. Perception, planning, and control for mobile robotics systems ادراک ، برنامه ریزی و کنترل برای سیستم روبوتیک تلفن همراه    
 58. Perspective Control: Technology to Solve the Multiple Feeds Problem in Sensor Systems کنترل چشم انداز : تکنولوژی برای حل این مشکل چند خوردها در سیستم های حسگر    
 59. Power-aware integrated control systems for soft-bodied robots in dynamic environments قدرت آگاه یکپارچه سیستم های کنترل برای روباتها نرم عادی در محیط های پویا    
 60. Practical issues in formation control of multi-robot systems مسائل عملی در کنترل تشکیل چند ربات سیستم    
 61. Real time hardware and software systems for micro air vehicle flight control testing سخت افزار زمان واقعی و سیستم های نرم افزاری برای میکرو هوا خودرو تست کنترل پرواز    
 62. Repetitive control of hysteretic systems using robust H-infinity controller تکراری از سیستم های کنترل با استفاده از hysteretic قوی ح بی نهایت کنترل کننده    
 63. Robust control design for teleoperation systems with haptic feedback using neural-adaptive backstepping طراحی کنترل مقاوم برای سیستم های teleoperation با استفاده از haptic بازخورد عصبی تطبیقی backstepping    
 64. Robust control strategies for hybrid Solid Oxide Fuel Cell systems استراتژی های کنترل مقاوم برای دوگانه سوز سوخت جامد اکسید سیستم های همراه    
 65. Security Mechanisms and Policy for Mandatory Access Control in Computer Systems مکانیزم های امنیتی و سیاسی برای کنترل دسترسی اجباری در سیستم های کامپیوتری    
 66. Security, protection, and control of power systems with large-scale wind power penetration امنیت ، حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در مقیاس بزرگ با نفوذ باد قدرت    
 67. Sliding mode control for systems with slow and fast modes کنترل حالت کشویی برای سیستم های با حالت آهسته و سریع    
 68. Sliding mode control of continuous-time weakly coupled systems کشویی کنترل حالت پیوسته از زمان ضعیف همراه سیستم    
 69. Specification, placement, and control of fault current limiters in power systems مشخصات ، قرار دادن و کنترل محدود کننده جریان خطا در سیستم های قدرت    
 70. Strong field control of multilevel quantum systems کنترل زمینه قوی از سیستم های کوانتومی چند سطحی    
 71. Structural and functional analysis of macromolecular machines involved in the protein quality control system تحلیل ساختاری و عملکردی از ماشین های ماکرومولکولی در پروتئین سیستم کنترل کیفیت شرکت    
 72. Study of fly-by-wire flight control system and its benefits for jet transport مطالعه از پرواز با سیم سیستم کنترل پرواز و فواید آن برای حمل و نقل جت    
 73. Active control and adaptive estimation of an optically trapped probing system کنترل فعال و برآورد تطبیقی از سیستم نوری به دام افتاده کاوش    
 74. Adaptive model predictive control of diesel engine selective catalytic reduction (SCR) systems کنترل تطبیقی مدل پیش بینی کننده از موتور دیزل کاهش کاتالیستی انتخابی (SCR) سیستم    
 75. Adaptive control of hysteretic smart material systems کنترل تطبیقی سیستم های hysteretic از مواد هوشمند    
 76. Adaptive control of periodic systems کنترل تطبیقی سیستم های تناوبی    
 77. Adaptive power control for single and multiuser opportunistic systems کنترل تطبیقی برای سیستم های قدرت تک و multiuser فرصت طلب    
 78. Advanced control techniques for doubly fed induction generator-based wind turbine converters to improve low voltage ride-through during system imbalances تکنیک های پیشرفته کنترل مضاعف تغذیه القاء ژنراتور بر اساس مبدل های توربین بادی به منظور بهبود ولتاژ پایین سوار از طریق عدم تعادل در سیستم    
 79. A hierarchical control system for scheduling and supervising flexible manufacturing cells سیستم کنترل سلسله مراتبی برای برنامه ریزی و نظارت بر سلول های تولید انعطاف پذیر    
 80. A language theoretic framework for decision and control of autonomous systems چارچوب نظری زبان برای تصمیم گیری و کنترل سیستم های خود مختار    
 81. A model-based approach to nonlinear networked control systems رویکرد مبتنی بر مدل غیر خطی به سیستم های کنترل شبکه    
 82. A multi-rate predictive control scheme for a robotic eye/head system integrating visual and self-motion cues چند طرح کنترل میزان پیش بینی برای چشم روباتیک / سیستم یکپارچه بصری و سر خود حرکت نشانه    
 83. An adaptive control algorithm for maximum power point tracking for wind energy conversion systems الگوریتم کنترل تطبیقی برای ردیابی نقطه توان حداکثر باد برای سیستم های تبدیل انرژی    
 84. Analysis of access control policies in operating systems تجزیه و تحلیل سیاست های کنترل دسترسی در سیستم عامل    
 85. An impulse-momentum approach to control of a class of underactuated mechanical systems انگیزش ، حرکت روش برای کنترل از کلاس از سیستم های مکانیکی underactuated    
 86. An investigation of continuous compaction control systems بررسی سیستم های کنترل تراکم مداوم    
 87. A reconfigurable cooperative control system for rapid deployment of multi-robot systems reconfigurable سیستم کنترل گروهی برای استقرار سریع سیستم های چند ربات    
 88. A security risk analysis of the data communications network proposed in the NextGen air traffic control system امنیت آنالیز ریسک از شبکه ارتباطات داده ها ارائه شده در NextGen هوا سیستم کنترل ترافیک    
 89. A software and hardware system for the autonomous control and navigation of a trained canine نرم افزار و سخت افزار سیستم برای کنترل مستقل و ناوبری از سگ آموزش دیده    
 90. Autism, autoimmunity and the environment: A case-control study of biomarkers of nervous system and thyroid autoimmunity, interaction with airborne pollutants, and risk for autism درخودماندگی (اوتیسم) ، خود ایمنی و محیط زیست : مطالعه مورد شاهد از نشانگرهای زیستی از سیستم عصبی و خودایمنی تیروئید ، تعامل با آلاینده های هوا ، و خطر ابتلا به اوتیسم    
 91. A validation of the Controls Cluster of the Rorschach Comprehensive System اعتبار از خوشه کنترل از رورشاخ جامع سیستم    
 92. Brain computer interface system for communication and robot control based on auditory evoked event-related potentials مغز کامپیوتر سیستم رابط برای برقراری ارتباط و کنترل ربات بر اساس پتانسیل های برانگیخته شنوایی رویداد های مربوط به    
 93. Classical and higher-order sliding mode attitude control for launch vehicle systems کلاسیک و مرتبه بالاتر کشویی حالت نگرش کنترل برای سیستم های خودرو راه اندازی    
 94. Closed loop system identification of postural control with bilateral vestibular loss حلقه بسته شناسایی سیستم کنترل پاسچر با از دست دادن دو طرفه وستیبولار    
 95. Closed-loop force control for a semi-automatic grinding system حلقه بسته کنترل نیرویی برای نیمه اتوماتیک سیستم سنگ زنی    
 96. Controls on septic system wastewater treatment and shallow groundwater quality in coastal North Carolina کنترل در سیستم تصفیه فاضلاب سپتیک و کیفیت آبهای زیرزمینی کم عمق ساحلی در کارولینای شمالی    
 97. Control and inverse problems for one dimensional systems کنترل و مشکلات معکوس برای یک سیستم بعدی    
 98. Control of an unconventional double-ducted fan VTOL UAV for obstructed environments using the MARC system کنترل از غیر متعارف دو ducted فن VTOL هواپیمای بدون سرنشین برای محیط های مسدود با استفاده از سیستم مارک    
 99. Control and estimation algorithms for multiple-agent systems الگوریتم های کنترل و برآورد برای چند سیستم عامل    
 100. Control system development for a pre-transmission parallel plug-in hybrid electric vehicle powertrain with a mechanical continuously variable transmission کنترل سیستم را برای توسعه قبل از انتقال خودرو موازی پلاگین در هیبرید الکتریکی انتقال قدرت با یک سیستم انتقال نیروی مکانیکی به طور مداوم متغیر    
 101. Control of information systems development: Investigating the relationship between control and performance کنترل اطلاعات توسعه سیستم های : بررسی ارتباط بین کنترل و عملکرد    
 102. Control of stored grain fungi and off odors with ozone in a grain treatment system کنترل قارچ ذخیره دانه و بو کردن با ازن در سیستم دانه درمان    
 103. Control of nonholonomic systems کنترل سیستم های nonholonomic    
 104. Control of fuel cell based green energy systems for distributed generation applications کنترل از سلول سوختی بر اساس سیستم های انرژی سبز در برنامه های کاربردی نسل توزیع    
 105. Control of infinite dimensional bilinear systems: Applications to quantum control systems کنترل از بینهایت بعدی سیستم دارای دو خط مستقیم : نرم افزار کاربردی برای سیستم های کنترل کوانتومی    
 106. Control, dynamics, and epidemic spreading in complex systems کنترل ، دینامیک ، گسترش و همه گیر در سیستم های پیچیده    
 107. Control of PWM AC motor-drive systems under faulty conditions کنترل PWM موتور برق - درایو سیستم تحت شرایط معیوب    
 108. Control and filtering of time-varying linear systems via parameter dependent Lyapunov functions کنترل و فیلتر کردن از زمان های مختلف سیستم های خطی از طریق پارامتر توابع Lyapunov وابسته    
 109. Control design for a class of nonlinear systems using limited information and its application to robotics طراحی کنترل برای یک کلاس سیستم های غیر خطی با استفاده از اطلاعات محدود و کاربرد آن در روباتیک    
 110. Control of a class of microelectromechanical systems using finite-time stabilization approach کنترل از کلاس سیستم های microelectromechanical با استفاده از روش محدود وقت ثبات    
 111. Control systems for experiments in quantum communication and computing on optical fibres سیستم های کنترل را برای آزمایش در ارتباطات کوانتومی و محاسبات در فیبرهای نوری    
 112. Control and dynamics of few-body systems at ultracold temperatures کنترل و دینامیک سیستم های چند جسم در دمای ultracold    
 113. Control methods for systems with nonlinear instrumentation: Root Locus, performance recovery, and instrumented LQG روش های کنترل برای سیستم های غیر خطی با ابزار دقیق : ریشه منبع ، بهبود عملکرد ، و آمادهسازی LQG    
 114. Cooperative control of a network of multi-vehicle unmanned systems کنترل تعاونی از شبکه ای از چند خودرو سیستم های بدون سرنشین    
 115. Cooperative control of multi-agent systems کنترل تعاونی از چند سیستم عامل    
 116. Corrosion control in thermoelectric power plant cooling systems using impaired waters as alternative sources کنترل خوردگی در نیروگاه حرارتی سیستم های خنک کننده با استفاده از آبهای اختلال به عنوان منابع جایگزین    
 117. Damage-tolerant flight control system design for propulsion-controlled aircraft خسارت متحمل - طراحی سیستم کنترل پرواز هواپیما برای نیروی محرکه کنترل    
 118. Data-based fault detection and isolation for nonlinear process systems using feedback control داده ها بر اساس تشخیص گسل و انزوا برای سیستم های غیر خطی با استفاده از فرایند کنترل بازخورد    
 119. Decentralized frequency control of a multi-machine power system using frequency measurements from FNET غیر متمرکز کنترل فرکانس سیستم قدرت با استفاده از چند دستگاه اندازه گیری فرکانس از FNET    
 120. Decentralized, cooperative control of multivehicle systems: Design and stability analysis غیر متمرکز ، کنترل سیستم های همکاری multivehicle : طراحی و تجزیه و تحلیل پایداری    
 121. Degenerate mechanical systems for tracking control and prevention of vehicle roll-over and lane departure منحط مکانیکی سیستم های کنترل برای ردیابی و جلوگیری از خروج خودرو رول بارها و خط    
 122. Design and analysis of a control system for a debris removal attachment طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم کنترل برای اتصال باقی مانده حذف    
 123. Design and analysis of algorithms for large-scale distributed systems: A control theoretic approach طراحی و تجزیه و تحلیل الگوریتم ها برای مقیاس بزرگ سیستم های توزیع : کنترل رویکرد نظری    
 124. Design of a quality control framework for corporate e-learning systems طراحی چارچوب های کنترل کیفیت شرکت های آموزش الکترونیکی سیستم    
 125. Design of fibers spun from carbon nanotube-sphere binary colloidal systems as substrates for cell behaviour control طراحی از الیاف تابیده از کربن نانولوله - حوزه دودویی سیستم کلوییدی به عنوان سوبسترا برای کنترل رفتار سلول    
 126. Design of a phase shifter with a 50ps phase resolution for a timing trigger control system for CERN's SLHC طراحی عیار فاز با فاز قطعنامه 50ps برای زمان بندی سیستم ماشه کنترل SLHC سرن    
 127. Development of software system for constraint control of mobile sensors in wireless sensor networks توسعه سیستم نرم افزاری برای کنترل محدودیت از حسگرهای تلفن همراه در شبکه های حسگر بی سیم    
 128. Directed control of discrete event systems کارگردان از سیستم های کنترل گسسته رویداد    
 129. Dual-stage boosting systems: Modeling of configurations, matching and boost control options دو مرحله تقویت سیستم : مدل سازی تنظیمات ، تطبیق خواهد داد و افزایش گزینه های کنترل    
 130. Dynamic modeling, intelligent control and diagnostics of hot water heating systems مدلسازی دینامیکی ، کنترل هوشمند تشخیص و از آب گرم حرارت سیستم    
 131. Dynamic Flowgraph Methodology for reliability modelling of networked control systems with application to a nuclear-based hydrogen production plant پویا Flowgraph روش برای مدلسازی قابلیت اطمینان از سیستم های کنترل شبکه با نرم افزار به سلاح هسته ای مبتنی بر گیاه تولید هیدروژن    
 132. Dynamics and control in natural and engineered multi-agent systems دینامیک و کنترل طبیعی و مهندسی در چند سیستم عامل    
 133. Dynamics of quantum control in cold-atom systems دینامیک کوانتومی کنترل در سیستم های سرد اتم    
 134. Effects of brining ingredients and antimicrobials on thermal inactivation of Escherichia coli O157:H7 in a meat model system and control of Listeria monocytogenes in frankfurters اثر مواد مورد استفاده و پرورش در antimicrobials غیرفعال حرارتی از اشرشیاکلی O157 : H7 در گوشت مدل سیستم و کنترل از لیستریا در frankfurters    
 135. Effects of phase and amplitude errors on QAM systems with error-control coding and soft decision decoding اثرات فاز و اشتباهات دامنه در سیستم های QAM با خطای کنترل و تصمیم گیری برنامه نویسی نرم رمزگشایی    
 136. End-of-life inventory control of spare parts for weapon systems پایان عمر از کنترل موجودی از قطعات یدکی برای سیستم های تسلیحاتی    
 137. Energy storage system optimization and control with wind energy انرژی ذخیره سازی بهینه سازی سیستم و کنترل با انرژی باد    
 138. Engineering defined embryonic stem cell culture through feedback system control مهندسی بنیادی جنینی کشت سلولی از طریق کنترل بازخورد سیستم تعریف شده    
 139. Estimation and control of jump stochastic systems برآورد و کنترل از پرش سیستمهای تصادفی    
 140. Euclidean adaptive resonance theory with application to nonlinear and adaptive control systems اقلیدسی تئوری رزونانس تطبیقی با نرم افزار به سیستم های کنترل غیر خطی و تطبیقی    
 141. Evaluating the controls of soil moisture variability within the Canadian Land Surface Scheme (CLASS) بررسی کنترل از تنوع خاک رطوبت در سطح کانادا سرزمین طرح (کلاس)    
 142. Evaluative assessment of adaptive traffic control systems in field and microsimulation ارزیابی Evaluative از ترافیک سیستم های کنترل تطبیقی در این زمینه و microsimulation    
 143. Examining the dynamics of managing information systems development projects: A control loss perspective بررسی دینامیک سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه های توسعه : چشم انداز از دست دادن کنترل    
 144. Experimental analysis of power control and element spacing for unobtrusive MIMO antenna systems تجزیه و تحلیل تجربی از کنترل قدرت و عنصر فاصله برای سیستم های آنتن MIMO محجوب    
 145. Exploratory studies of human sensorimotor learning with system identification and stochastic optimal control مطالعات اکتشافی از حسی حرکتی انسان در یادگیری با شناسایی سیستم تصادفی و کنترل بهینه    
 146. Fault-tolerant supervisory control of discrete-event systems تحمل پذیر خطا کنترل نظارتی از سیستم های گسسته رویداد    
 147. Fault tolerant control for an electric power steering system کنترل خطا مقاوم برای قدرت سیستم فرمان برقی    
 148. Force control of a hydraulic servo system کنترل نیروی یک سیستم سرو هیدرولیک    
 149. Fuzzy optimal swarm of autonomous aircrafts for target determination and convergence control system ازدحام فازی بهینه از هواپیما مستقل برای تعیین هدف و همگرایی سیستم کنترل    
 150. Gain analysis and stability of nonlinear control systems تجزیه و تحلیل سود و ثبات سیستم های کنترل غیر خطی    
 151. Geometric control of linear patterned systems کنترل سیستم های خطی هندسی از الگو    
 152. Guidance, navigation and control system for autonomous proximity operations and docking of spacecraft ارشاد ، ناوبری و سیستم های کنترل برای انجام عملیات مجاورت خود مختار و docking از فضاپیما    
 153. High precision control of indirect drive systems based on end-effector sensor information بالا کنترل دقیق از سیستم درایو غیر مستقیم در پایان effector بر اساس اطلاعات حسگر    
 154. High precision spatial and temporal control of neural circuitry using semi-automated, multi-wavelength nanopatterning system دقت بالا کنترل مکانی و زمانی از مدار عصبی با استفاده از نیمه خودکار ، با چند طول موج سیستم nanopatterning    
 155. Improved robustness of a servomotor system using internal model control نیرومندی و بهبود یافته از سیستم موتور فرمان یار با استفاده از کنترل مدل داخلی    
 156. Improving real-world access control systems by identifying the true origins of a request بهبود واقعی در دنیای سیستم های کنترل دسترسی با شناسایی ریشه های واقعی از درخواست    
 157. Instrumentation and control system development for interfacial force microscopy ابزار دقیق و کنترل توسعه سیستم را برای میکروسکوپ نیروی interfacial    
 158. Integration of hardware and optimization control for robotic and prosthetic systems یکپارچهسازی با سخت افزار و بهینه سازی برای سیستم های کنترل رباتیک و پروتز    
 159. Intelligent systems approach for automated identification of individual control behavior of a human operator رویکرد سیستم های هوشمند برای شناسایی خودکار از کنترل رفتار فردی اپراتور بشر    
 160. Ionic polymer-metal composite artificial muscles and sensors: A control systems perspective یونی پلیمر فلزی کامپوزیت ماهیچه های مصنوعی و سنسورهای : کنترل چشم انداز سیستم    
 161. Lebesgue sampling in feedback control systems نمونه Lebesgue در سیستم های کنترل بازخورد    
 162. Legal Aspects of Safety Management Systems and Human Factors in Air Traffic Control جنبه های قانونی از سیستم های مدیریت ایمنی و عوامل انسانی در کنترل ترافیک هوایی    
 163. Lyapunov-based robust and adaptive control of nonlinear systems using a novel feedback structure Lyapunov مبتنی بر کنترل مقاوم و تطبیقی از سیستم های غیر خطی با استفاده از ساختار رمان بازخورد    
 164. Magneto-transport and optical control of magnetization in organic systems: From polymers to molecule-based magnets مغناطیس حمل و نقل و کنترل نوری از مغناطش در سیستم های آلی : از پلیمرها به مولکول آهن ربا مبتنی بر    
 165. Manufacturing system variation reduction through feed-forward control considering model uncertainties ساخت سیستم کاهش تنوع را از طریق خوراک به جلو در نظر گرفتن عدم قطعیت کنترل مدل    
 166. Mechatronic design for component-swapping modularity using bi-directional communications in networked control systems مکاترونیک برای طراحی اجزاء مبادله پیمانهای بودن با استفاده از ارتباطات دو جهته در سیستم های کنترل شبکه    
 167. Microkelvin thermal control system for the laser interferometer space antenna mission and beyond Microkelvin سیستم کنترل حرارتی برای لیزر تداخل ماموریت فضایی آنتن و فراتر از آن    
 168. Modeling and control of an automotive fuel cell thermal system مدلسازی و کنترل سیستم سلول سوخت خودرو حرارتی    
 169. Modeling, control, and stability analysis of a converter in multi-converter systems including positive feedforward control مدلسازی ، کنترل ، تجزیه و تحلیل و ثبات مبدل در چند مبدل سیستم های کنترل مثبت از جمله feedforward    
 170. Model predictive control (MPC) algorithm for tip-jet reaction drive systems مدل پیش بینی کنترل (تبادل نظر) الگوریتم برای نوک افشان سیستم درایو واکنش    
 171. Model predictive formation control of helicopter systems کنترل مدل پیش بینی کننده از تشکیل سیستم های هلی کوپتر    
 172. Model predictive control method for continuous nonlinear systems مدل روش کنترل پیش بینی کننده برای سیستم های غیر خطی پیوسته    
 173. Model reference adaptive control of systems under actuator and dynamics failures with application to aircraft flight control کنترل تطبیقی مدل مرجع سیستم های تحت محرک و پویایی شکست با نرم افزار برای کنترل پرواز هواپیما    
 174. Multivariable control of air temperature and humidity in a space served by a direct expansion (DX) air conditioning (A/C) system کنترل چند متغیره از درجه حرارت هوا و رطوبت در فضای خدمت توسط انبساط مستقیم (DX) تهویه مطبوع (/ ج) سیستم    
 175. New control algorithms for the distributed generation interface in grid-connected and micro-grid systems الگوریتم های جدید برای کنترل رابط کاربری نسل توزیع شده در شبکه های متصل به شبکه و سیستم های میکرو    
 176. Nonlinear control for systems containing input uncertainty via a Lyapunov-based approach کنترل غیر خطی برای سیستم های شامل عدم قطعیت ورودی از طریق یک رویکرد مبتنی بر Lyapunov    
 177. Numerical methods for optimal control of hybrid systems and applications to the national airspace system روش های عددی برای کنترل بهینه سیستم های هیبریدی و کاربرد آن در سیستم ملی فضای هوایی    
 178. Online adaptive optimal control for continuous-time systems آنلاین کنترل بهینه انطباقی برای سیستم های پیوسته در زمان    
 179. On the adaptive controls of nonlinear systems with different hysteresis model representations در کنترل تطبیقی سیستم های غیر خطی با نمایش های پسماند مدل های مختلف    
 180. On the optimal and distributed control of stochastic network systems در کنترل بهینه و توزیع از سیستم های شبکه تصادفی    
 181. On the synthesis of dynamics and control for complex multibody systems در سنتز دینامیک و کنترل برای سیستم های پیچیده multibody    
 182. Optical intensity modulated gate control of power-electronic system performance parameters اپتیکال شدت کنترل دروازه مدوله شده از قدرت الکترونیک پارامترهای کارایی سیستم    
 183. Optimal control of voltage and power in MVDC multi-zonal shipboard power system کنترل بهینه از ولتاژ و قدرت در MVDC چند ناحیه ای سیستم قدرت کنار کشتی    
 184. Optimal control of uncertain Euler-Lagrange systems کنترل بهینه از نامشخص سیستم های اویلر لاگرانژ -    
 185. Optimal-control theoretic methods for optimization and regulation of distributed parameter systems کنترل بهینه نظری روش برای بهینه سازی و تنظیم سیستم های توزیع شده پارامتر    
 186. Optimal modular control of overactuated systems - Theory and applications کنترل بهینه سیستم های مدولار overactuated -- تئوری و برنامه های کاربردی    
 187. Particle filter based Bayesian approach for hybrid system identification and control ذرات فیلتر بر اساس رویکرد بیزی برای شناسایی سیستم هیبریدی و کنترل    
 188. Pattern recognition for command and control data systems به رسمیت شناختن الگو برای فرماندهی و کنترل داده ها سیستم های    
 189. Performance of real-time remote control systems in the ISM band عملکرد در زمان واقعی سیستم های کنترل از راه دور در باند سیستمعملی    
 190. PID control of systems with hysteresis کنترل PID از سیستم های با پسماند    
 191. Plant-friendly input signal design for System Identification and robust control performance گیاهی دوستانه ورودی سیگنال برای طراحی سیستم شناسایی و کنترل عملکرد قوی    
 192. Polynomial chaos based approach for state limited robust control of systems with parametric uncertainty رویکرد مبتنی بر هرج و مرج چندجملهای دولت برای کنترل محدود قوی از سیستم های با عدم قطعیت پارامتری    
 193. Power control for optimizing RFID tag reading rate in multi-reader environment: A study on conveyor belt system کنترل توان برای بهینه سازی سرعت خواندن برچسب آر اف آی دی در چند خواننده محیط زیست : مطالعه بر روی سیستم تسمه نقاله    
 194. Practical adaptive control for systems with flexible modes, disturbances, and time delays کنترل تطبیقی برای سیستم های عملی با حالت های انعطاف پذیر ، اختلالات ، و زمان تاخیر    
 195. Quantum control of d-dimensional quantum systems with application to alkali atomic spins کنترل ذرهای د سیستم های کوانتومی بعدی با نرم افزار به قلیایی اتمی چرخش    
 196. Real-time optimal control of autonomous switched systems زمان واقعی کنترل بهینه از سیستم های خود مختار روشن    
 197. Real time control of an adaptive vehicular occupant restraint system using intelligent control techniques کنترل زمان واقعی سیستم تطبیقی محدودیت فضایی مستاجر با استفاده از تکنیک های کنترل هوشمند    
 198. Reconfigurable application-specific instrumentation and control integrated systems Reconfigurable برنامه خاص استفاده از ابزار و سیستم های کنترل یکپارچه    
 199. Remote control of distributed generation system کنترل از راه دور سیستم تولید پراکنده    
 200. Research on remote control of reconfigurable modular robotic system تحقیق بر روی کنترل از راه دور از reconfigurable سیستم مدولار رباتیک    
 201. Robust decentralized supervisory control of discrete-event systems مقاوم غیر متمرکز کنترل نظارتی از سیستم های گسسته رویداد    
 202. Robust reduced order control for nonlinear distributed systems of Burgers class مقاوم جهت کاهش کنترل برای سیستم های غیر خطی توزیع شده از کلاس برگر    
 203. Self-organizing and optimal control for nonlinear systems خود سازماندهی و کنترل بهینه برای سیستم های غیر خطی    
 204. Semantic and role-based access control for data grid systems معنایی و مبتنی بر وظیفه کنترل دسترسی شبکه برای سیستم های اطلاعات    
 205. Sensorimotor learning and control of motion in a novel coordinate system یادگیری حسی حرکتی و کنترل حرکت در رمان دستگاه مختصات    
 206. Sliding mode control applied to an underactuated fuel cell system حالت کشویی کنترل اعمال شده به underactuated سیستم پیل سوختی    
 207. Smart buildings: Synergy in structural control, structural health monitoring and environmental systems ساختمان هوشمند : همکاری در کنترل سازه ، نظارت بر سلامت ساختاری و سیستم های زیست محیطی    
 208. Sparse grid-based modeling and control of biological systems پراکنده شبکه مبتنی بر مدل سازی و کنترل سیستم های بیولوژیکی    
 209. Spring interseeded winter annual rye in dry bean cropping systems: Weed control and stem elongation بهار چاودار زمستان سالانه در لوبیا خشک interseeded نظامهای زراعی : کنترل علف های هرز و ساقه رفتن    
 210. Stability analysis of a phase plane control system تجزیه و تحلیل پایداری فاز سیستم کنترل هواپیما    
 211. State estimation and output feedback control of nonlinear systems using homogeneous observers برآورد امور خارجه و خروجی از سیستم های کنترل بازخورد غیر خطی با استفاده از ناظران همگن    
 212. Structured semidefinite programs in system identification and control ساختار semidefinite برنامه ها در سیستم شناسایی و کنترل    
 213. System identification techniques and Hinfinity control strategies applied to automotive PEM fuel cell propulsion systems تکنیک شناسایی سیستم و استراتژی های Hinfinity کنترل اعمال شده به خودرو سوخت PEM سیستم نیروی محرکه سلول    
 214. System identification of neural cardiovascular control mechanisms شناسایی سیستم از مکانیزم های عصبی کنترل قلب و عروق    
 215. Systems identification of sensorimotor control for visually guided wrist movements شناسایی سیستم های کنترل حسی و حرکتی برای حرکات مچ دست هدایت بصری    
 216. The applicability of statistical process control to systems involving people processes and business rhythms کاربرد کنترل فرآیند آماری به سیستم های میان افراد و فرایندهای کسب و کار ریتم    
 217. The attitude determination and control system of the generic nanosatellite bus تعیین نگرش و سیستم کنترل از اتوبوس nanosatellite عمومی    
 218. The control, communication, and computation language (C3L): Completing the design cycle in complex distributed system development کنترل ، ارتباطات و زبان محاسبات (C3L) : تکمیل چرخه طراحی در مجموعه توسعه سیستم توزیع شده    
 219. Time-delay systems: Analysis and control using the Lambert W function زمان تاخیر سیستم : تجزیه و تحلیل و کنترل با استفاده از لامبرت تابع عرض    
 220. Time-optimal control of closed quantum systems کنترل زمان بهینه از سیستم های کوانتومی بسته    
 221. Time-optimal control of discrete-time systems with known waveform disturbances کنترل زمان بهینه از زمان گسسته سیستم های با اختلالات شناخته شده است شکل موج    
 222. Value function based control for complex systems مقدار تابع بر اساس کنترل برای سیستم های پیچیده    
 223. Variable neural adaptive robust control and observation of uncertain systems متغیر کنترل تطبیقی عصبی قوی و مشاهده سیستم های نامشخص    
 224. Vibration control of distributed parameter systems and fluidic flexible matrix composites کنترل ارتعاشات سیستم های توزیع شده و پارامتر fluidic قابل انعطاف ماتریس کامپوزیت    
 225. A decentralized control and optimization framework for autonomic performance management of web-server systems کنترل غیر متمرکز و چهارچوب برای بهینه سازی مدیریت عملکرد اتونوم از وب سرور سیستم    
 226. A decision support system for monitoring and control of carbon dioxide capture process سیستم پشتیبانی تصمیم برای نظارت و کنترل فرآیند دی اکسید کربن جذب    
 227. Advanced control strategies for HVAC systems in critical building structures استراتژی های پیشرفته کنترل برای سیستم های تهویه مطبوع ساختمان در سازه های مهم    
 228. A framework for the development of traffic control systems چارچوبی برای توسعه سیستم های کنترل ترافیک    
 229. A globally uniformly ultimately bounded adaptive robust control approach to a second-order nonlinear motion system with input saturation جهان بطور یکنواخت در نهایت محدود تطبیقی روش کنترل مقاوم به مرتبه دوم سیستم حرکت غیر خطی با اشباع ورودی    
 230. A mobile agent based approach for optimizing real-time geographically distributed control systems using swarm intelligence رویکرد عامل تلفن همراه مبتنی بر بهینه سازی زمان واقعی سیستم های کنترل توزیع شده جغرافیایی با استفاده از هوش ازدحام    
 231. Analysis, modelling and robust control of automotive HID headlight systems تجزیه و تحلیل ، مدلسازی و کنترل قوی از سیستم مخفی چراغ جلو خودرو    
 232. An H-infinity dynamic routing control of networked multi-agent systems ح بی نهایت پویا کنترل مسیریابی از چند سیستم عامل شبکه    
 233. A novel mechanosensory feedback system controls cell shape progression during cytokinesis رمان سیستم بازخورد mechanosensory شاهد پیشرفت شکل سلول در طول cytokinesis    
 234. A regional traffic control system using emerging intelligent transportation systems (ITS) technologies منطقه ای سیستم های کنترل ترافیک با استفاده از سیستم های در حال ظهور حمل و نقل هوشمند (آن) فن آوری    
 235. Aroma detection and control in passive and dynamic food systems for superior product تشخیص عطر و کنترل در سیستم های غیر فعال و پویا مواد غذایی برای محصول برتر    
 236. A stability and control system for a hexapod underwater robot ثبات و کنترل سیستم را برای یک ربات زیر آب جانور شش پا    
 237. A trust-based access control scheme for social networks اعتماد مبتنی بر طرح کنترل دسترسی برای شبکه های اجتماعی    
 238. Automatic security assessment of control systems for critical cyber-infrastructures خودکار ارزیابی امنیتی سیستم های کنترل برای زیرساخت های اینترنتی انتقادی    
 239. Automated matching control system using load estimation and microwave characterization خودکار سیستم کنترل تطبیق با استفاده از برآورد بار و خواص مایکروویو    
 240. Biomorphic circuits and systems: Control of robotic and prosthetic limbs مدارات Biomorphic و سیستم های : کنترل اندام مصنوعی و رباتیک    
 241. Composable modeling and distributed simulation framework for discrete supply-chain systems with predictive control مدل سازی و توزیع Composable چارچوب شبیه سازی برای زنجیره عرضه سیستم های کنترل گسسته با پیش بینی کننده    
 242. Control-theoretic dynamic modeling and analysis of a production system کنترل مدل سازی پویا نظری و تجزیه و تحلیل سیستم تولید    
 243. Control of axon regeneration and Wallerian degeneration by the humoral immune system کنترل از بازسازی آکسون و انحطاط Wallerian توسط سیستم ایمنی هومورال    
 244. Control of succinate-mediated catabolite repression through a two-component regulatory system in Sinorhizobium meliloti کنترل از سرکوب succinate واسطه catabolite از طریق سیستم های نظارتی دو جزء در Sinorhizobium meliloti    
 245. Control of molecular contaminants in porous low-k dielectric films and in UHP gas delivery systems کنترل آلاینده های مولکولی در کم ک فیلم های دی الکتریک و متخلخل در UHP گاز سیستم تحویل    
 246. Control of Port-Controlled Hamiltonian Systems کنترل سیستم های کنترل پورت همیلتونی    
 247. Control of continuum models of production systems کنترل از مدل زنجیره از سیستم های تولید    
 248. Controls on distribution, timing, and evolution of turbidite systems in tectonically active settings: The Cretaceous Tres Pasos Formation, southern Chile, and the Holocene Santa Monica Basin, California کنترل بر توزیع ، زمان ، و تکامل سیستم های turbidite در tectonically تنظیمات فعال : کرتاسه Tres Pasos سازند ، در جنوب شیلی ، و هولوسن حوضه سانتا مونیکا ، کالیفرنیا    
 249. Control of distributed systems with interconnection constraints کنترل سیستم های توزیع با محدودیت های اتصال    
 250. Control and information-theoretic analysis of biological signaling systems کنترل و تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری از زمین سیستم های سیگنالینگ    
 251. Convection-type PEM fuel cell control system performance testing and modeling همرفت از نوع سلول سوختی PEM با سیستم های کنترل و تست عملکرد مدل    
 252. Convex optimal control of constrained and periodic systems کنترل محدب بهینه از سیستم های محدود و مرحله    
 253. Coordinated control and estimation for multi-agent systems: Theory and practice کنترل هماهنگ و برآورد برای چند سیستم عامل : تئوری و عمل    
 254. Cotransformation for the Logarithmic Number System with application to model predictive control Cotransformation برای لگاریتمی شماره سیستم با نرم افزار برای کنترل مدل پیش بینی کننده    
 255. Cross-layer design of admission control policies in code division multiple access communications systems utilizing beamforming صلیب لایه طراحی سیاست های کنترل پذیرش در کد بخش های مختلف ارتباطات دسترسی به سیستم با استفاده از beamforming    
 256. Decentralized control of uncertain interconnected time-delay systems کنترل غیر متمرکز از نامشخص پیوسته زمان تاخیر سیستم    
 257. Decentralized receding horizon control with application to multiple vehicle systems غیر متمرکز عقب کنترل افق با نرم افزار به سیستم های مختلف خودرو    
 258. Decision and control in distributed cooperative systems تصمیم گیری و کنترل در سیستم های توزیع شده تعاونی    
 259. Delay identification and model predictive control of time delayed systems شناسایی تاخیر و کنترل مدل پیش بینی زمان تاخیر سیستم    
 260. Design and implementation of a hard real-time telerobotic control system using sensor-based assist functions طراحی و پیاده سازی سخت در زمان واقعی با استفاده از سیستم کنترل telerobotic حسگر مبتنی بر کمک توابع    
 261. Design and specification of an attitude control system for the DANDE mission طراحی و مشخصات از سیستم کنترل نگرش را برای ماموریت DANDE    
 262. Design and control principles for distribution systems: Studies in commercial & nonprofit operations اصول طراحی و کنترل برای توزیع سیستم های : مطالعات در عملیات تجاری و غیر انتفاعی    
 263. Design, fabrication and parallel control of distributed systems of stress-engineered MEMS microrobots for microassembly طراحی ، ساخت و موازی کنترل سیستم های توزیع شده از استرس مهندسی microrobots MEMS برای microassembly    
 264. Design, modeling and control of magnetorheological fluid-based force feedback dampers for telerobotic systems طراحی ، مدلسازی و کنترل magnetorheological نیروی انتقادات و پیشنهادات مایع مبتنی بر دامپر برای سیستم های telerobotic    
 265. Development of dynamic real-time integration of transit signal priority in coordinated traffic signal control system using genetic algorithms and artificial neural networks توسعه یکپارچه سازی پویا در زمان واقعی از اولویت حمل و نقل در سیگنال هماهنگ ترافیک سیگنال سیستم کنترل با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی    
 266. Development of a dynamic modeling and control system design methodology for gas turbines توسعه مدل سازی دینامیک و کنترل سیستم روش های طراحی برای توربین گاز    
 267. Discrete-time modeling, control and signal processing for AC drives and motion servo system diagnostics زمان گسسته مدل سازی ، کنترل و پردازش سیگنال برای درایوهای برق و سیستم تشخیص حرکت سرو    
 268. Distributed control for embedded system design کنترل توزیع شده برای طراحی سیستم های جاسازی شده    
 269. Distributed control of multiple vehicle systems using constraint forces کنترل سیستم های توزیع شده از وسیله نقلیه متعدد با استفاده از نیروهای محدودیت    
 270. Distributed control of a retinal imaging adaptive optics system کنترل توزیع شده از سیستم تصویربرداری شبکیه اپتیک تطبیقی    
 271. Distributed, vision-based control laws for motion coordination in multi-agent systems توزیع شده ، چشم انداز بر اساس قوانین کنترل حرکت برای هماهنگی در چند سیستم عامل    
 272. Distributed codeword adaptation and power control in dynamic wireless systems تطابق codeword توزیع و کنترل قدرت در سیستم های پویا بی سیم    
 273. Distributed control systems with incomplete and uncertain information توزیع سیستم های کنترل با اطلاعات ناقص و نامشخص است    
 274. Dynamic control of serial-batch processing systems کنترل دینامیکی سیستم های پردازش دسته ای سریال -    
 275. Dynamic modeling and control of hybrid ground source heat pump systems مدل سازی دینامیک و کنترل سیستم های ترکیبی زمین منبع پمپ گرما    
 276. Dynamic pneumatic muscle actuator control system for an augmented orthosis پنوماتیک دینامیک عضله محرک سیستم کنترل برای ارتز تکمیل شده    
 277. Dynamic modeling, control and optimization of PEM fuel cell system for automotive and power system applications مدلسازی دینامیکی ، کنترل و بهینه سازی سیستم پیل سوختی PEM برای برنامه های کاربردی سیستم و قدرت خودرو    
 278. Dynamic modeling, simulation and development of model-based control strategies in a urea-SCR aftertreatment system in heavy duty diesel engines دینامیک مدل سازی ، شبیه سازی و توسعه استراتژی های مبتنی بر مدل در کنترل سیستم aftertreatment اوره SCR در موتورهای وظیفه سنگین دیزلی    
 279. Efferent control of the human auditory system کنترل وابران از سیستم شنوایی انسان    
 280. Efficient, usable proof-construction strategies for distributed access-control systems کارآمد ، اثبات ساخت و ساز استراتژی های توزیع شده قابل استفاده برای دسترسی به سیستم های کنترل    
 281. Enhanced control performance and application to fuel cell systems بهبود عملکرد و کنترل برنامه به همراه سیستم سوخت رسانی    
 282. Estimation, analysis and control methods for large-scale electric power systems using synchronized phasor measurements برآورد ، تجزیه و تحلیل و روش های کنترل در مقیاس بزرگ برای سیستم های قدرت الکتریکی با استفاده از اندازه گیری همزمان phasor    
 283. Estimation, diagnosis, and control in discrete event systems in the presence of observability constraints and faults برآورد ، تشخیص و کنترل در سیستم های گسسته رویداد در حضور از محدودیت های observability و گسل    
 284. Evaluation of machine vision techniques for use within flight control systems بررسی تکنیک های بینایی ماشین برای استفاده در سیستم های کنترل پرواز    
 285. Evaluation of kinetic controls on sulfate reduction in a contaminated wetland-aquifer system ارزیابی از گروه شاهد جنبشی بر کاهش سولفات در یک سیستم تالاب - آبخوان آلوده    
 286. Evaluating Tire Pressure Control System to improve productivity and mitigate pavement damage بررسی سیستم کنترل فشار لاستیک در جهت بهبود بهره وری و کاهش آسیب پیاده رو    
 287. Evolving systems: Control and stability inheritance in self-assembling structures تکامل سیستم های : کنترل و ارث و ثبات در خود مونتاژ سازه    
 288. Exploring the use of probe vehicle data for system state estimation and traffic signal control بررسی استفاده از داده های وسیله نقلیه کاوشگر برای برآورد وضعیت سیستم کنترل ترافیک و سیگنال    
 289. Fault diagnosis in nonlinear systems using learning and sliding mode approaches with applications for satellite control systems تشخیص خطا در سیستم های غیر خطی با استفاده از روش های یادگیری و حالت کشویی با برنامه های کاربردی برای سیستم های کنترل ماهواره ای    
 290. Femtosecond coherent control of quantum systems in liquid phase کنترل منسجم Femtosecond از سیستم های کوانتومی در فاز مایع    
 291. Fourier neural network based tracking control for nonlinear systems فوریه شبکه های عصبی کنترل ردیابی مبتنی بر سیستم های غیر خطی    
 292. FPGA control system for Atomic Force Microscope FPGA سیستم کنترل برای میکروسکوپ نیروی اتمی    
 293. Fuel cell-hybrid electric vehicle power train system design and control سوخت سلول هیبرید الکتریکی خودرو آموزش طراحی سیستم قدرت و کنترل    
 294. Generation of concurrency controls using discrete-event systems مدت زمان ایجاد همزمانی از گروه شاهد با استفاده از سیستم های گسسته رویداد    
 295. Global stability, chaos control and chaos synchronization of dynamic systems ثبات جهانی ، کنترل هرج و مرج و هرج و مرج هماهنگ سازی سیستم های پویا    
 296. GNB attitude determination & control system and CanX-4 & CanX-5 propulsion system contributions GNB تعیین نگرش و سیستم های کنترل و CanX - 4 - 5 و CanX مشارکتهای سیستم نیروی محرکه    
 297. Hierarchical control of hybrid power systems کنترل سلسله مراتبی از سیستم های قدرت هیبریدی    
 298. Hydraulic control in willow phytoremediation systems at Fort Drum, New York کنترل هیدرولیکی در سیستم های phytoremediation بید در فورت درام ، نیویورک    
 299. Identifying collateral minimization opportunities for a Canadian bank in the large value transfer system using process control techniques شناسایی فرصت به حداقل رساندن وثیقه برای بانک کانادا در سیستم انتقال ارزش های بزرگ با استفاده از تکنیک های کنترل فرآیند    
 300. Improved forward error control decoding and hybrid ARQ techniques for wireless systems اصلاح خطا به جلو رمزگشایی کنترل ها و تکنیک های ARQ هیبرید برای سیستم های بی سیم    
 301. Robust control of large scale systems with application to an industrial integrated energy plant کنترل مقاوم سیستم های با مقیاس بزرگ برنامه به کارخانه صنعتی انرژی یکپارچه    
 302. Sequential decomposition of sequential dynamic teams: Applications to real-time communication and networked control systems تجزیه متوالی از تیم های ترتیبی پویا : برنامه های کاربردی به زمان واقعی ارتباط و سیستم های کنترل شبکه    
 303. Short seeking and settling control for single actuator and dual-stage actuator hard disk drive servo systems کوتاه به دنبال حل و کنترل محرک منفرد و دوگانه ، مرحله محرک هارد دیسک سیستم های سرو    
 304. Spectrum load balancing as a medium access control in a multiuser OFDM based cognitive radio systems طیف متعادل کردن بار به عنوان یک کنترل دسترسی در محیط multiuser OFDM بر اساس سیستم های رادیویی شناختی    
 305. Stability analysis and control of stochastic dynamic systems using polynomial chaos تجزیه و تحلیل پایداری و کنترل سیستمهای تصادفی پویا با استفاده از هرج و مرج چند جمله ای    
 306. Staffing and control of many-server service systems تأمین نیرو و کنترل بسیاری از سیستم های خدمات سرور    
 307. Structural control architecture optimization for three-dimensional systems using advanced multi-objective genetic algorithms کنترل بهینه سازی سازه معماری برای سیستم های سه بعدی با استفاده از پیشرفته چند هدف الگوریتم ژنتیک    
 308. Structural controls of the Astor Pass-Terraced Hills geothermal system in a region of strain transfer in the western Great Basin, northwestern Nevada کنترل سازه از آستور عبور Terraced سیستم هیلز ژئوترمال در منطقه از انتقال فشار در غرب حوضه بزرگ ، در شمال غربی نوادا    
 309. Subcellular light activation, control and manipulation using a dynamically reconfigurable nanopatterning system Subcellular نور فعال سازی حساب کاربری ، کنترل و اعمال نفوذ با استفاده از سیستم به صورت پویا reconfigurable nanopatterning    
 310. Supervisory hybrid control of a wind energy conversion and battery storage system کنترل نظارت بر ترکیبی از تبدیل انرژی باد و باتری سیستم ذخیره سازی    
 311. Supervisor localization: A top-down approach to distributed control of discrete-event systems محلی سازی استاد راهنما : روش از بالا به پایین به کنترل توزیع شده از سیستم های گسسته رویداد    
 312. Supervisory control of discrete-event systems with output: Application to hybrid systems کنترل از نظارت بر سیستم های گسسته رویداد با خروجی : برنامه برای سیستم های ترکیبی    
 313. Sustainable control of Ascaris lumbricoides (worms) in a rural, disease endemic and developing community: A systems approach کنترل پایدار Ascaris lumbricoides از (کرم) در بیماری بومی روستایی ، و توسعه جامعه : سیستم های رویکرد    
 314. System identification for robust control شناسایی سیستم کنترل مقاوم    
 315. Systems biology approaches for studying transcriptional regulation, metabolic control and microbial growth رویکرد سیستم های زیست شناسی برای مطالعه تنظیم رونویسی ، کنترل متابولیک و رشد میکروبی    
 316. Systems for the radiative trapping of lithium and the tuning of its interactions via magnetic field control سیستم برای به دام انداختن تابشی از لیتیم و تنظیم تعاملات خود را از طریق کنترل میدان مغناطیسی    
 317. Testing of nitride-semiconductor-based sensors for monitoring in control systems تست سنسورهای نیترید - مبتنی بر نیمه هادی برای نظارت در سیستم های کنترل    
 318. The adaptation of a potential function controller for control of a dynamic multi-robot system اقتباس از کنترل کننده عملکرد بالقوه برای کنترل سیستم های چند ربات پویا    
 319. The dynamics and control of integrated solid oxide fuel cell systems: Transient load following and disturbance rejection دینامیک و کنترل سیستم های یکپارچه اکسید جامد سلول سوختی : زیر بار گذرا و حذف اغتشاش    
 320. The effects of access to care, experiences of discrimination, and health system distrust on cervical cancer prevention and control in a population-based survey of women in South Carolina اثرات از دسترسی به مراقبت ، تجربه از تبعیض ، بی اعتمادی و سلامت سیستم در پیشگیری از سرطان دهانه رحم و کنترل در یک نظرسنجی از زنان جمعیت مستقر در کارولینای جنوبی    
 321. The involvement of multiple information and communication technologies in complex information system project control: A longitudinal, interpretive study دخالت های متعدد اطلاعات و فن آوری های ارتباطی در مجموعه اطلاعات سیستم کنترل پروژه : طولی ، تفسیری مطالعه    
 322. The potential role of wildlife in the spread and control of foot and mouth disease in an extensive livestock management system نقش بالقوه از حیات وحش در گسترش و کنترل از پا و دهان در سیستم مدیریت گسترده دام    
 323. The role of the renin-angiotensin system in the control of blood flow in the rat نقش رنین آنژیوتانسین - سیستم در کنترل جریان خون در موش صحرایی    
 324. The zinc-finger of the cerebellum 2a gene controls patterning of the anterior central nervous system during vertebrate embryogenesis روی انگشت از ژن مخچه 2a کنترل الگودهی از سیستم عصبی مرکزی در طول قدامی embryogenesis مهره داران    
 325. Unexpected 'all-or-none' processing utilized by executive systems when Working Memory and Inhibitory Control requirements increased غیرمنتظره پردازش 'تمام و یا از هیچ کدام' توسط سیستم های اجرایی مورد استفاده در زمانی که حافظه مورد نیاز کار و مهاری کنترل افزایش    
 326. Universal output feedback control of nonlinear systems جهانی کنترل خروجی بازخورد از سیستم های غیر خطی    
 327. Using utility functions to control a distributed storage system با استفاده از توابع ابزار برای کنترل سیستم توزیع و ذخیره سازی    
 328. Water quality control through spatial and temporal analysis of water quality monitoring systems کنترل کیفیت آب را از طریق تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی از سیستم های پایش کیفیت آب    
 329. Access control in decentralized, distributed systems کنترل دسترسی در غیر متمرکز ، سیستم های توزیع شده    
 330. AC link load flow control in electric power systems آث لینک بار کنترل جریان در سیستم های قدرت الکتریکی    
 331. A control framework for continuous time adaptation in modern day embedded systems چارچوب کنترل برای انطباق با زمان پیوسته در روز مدرن سیستم های جاسازی شده    
 332. Active control of a shape and pointing control system for a large segmented space reflector telescope کنترل فعال شکل و با اشاره سیستم کنترل برای یک تلسکوپ بزرگ فضایی بازتابنده سگمنتال    
 333. Active tape steering control system فعال نوار فرمان سیستم کنترل    
 334. Adaptive control of opto-electro-mechanical systems for broadband disturbance rejection کنترل تطبیقی سیستم های opto - الکترو مکانیکی برای رد اختلال در پهنای باند    
 335. Adaptive critic designs based neurocontrollers for local and wide area control of a multimachine power system with a static compensator منتقد تطبیقی بر اساس طرح neurocontrollers برای کنترل منطقه و گسترده ای از سیستم قدرت multimachine با جبرانساز استاتیک    
 336. A decision-theoretic control synthesis model for distributed systems تصمیم نظری کنترل مدل سنتز برای سیستم های توزیع شده    
 337. A flexible hierarchical model-based control methodology for vehicle active safety systems مدل سلسله مراتبی انعطاف پذیر مبتنی بر روش برای کنترل خودرو سیستم های ایمنی فعال    
 338. A general linear systems theory on time scales: Transforms, stability, and control عمومی تئوری سیستم های خطی در زمان فلس : تبدیل ، ثبات ، و کنترل    
 339. A 5-HT locomotor system: Identification, actions through 5-HT(2A/7) receptor subtypes, and effects on the control of locomotion 5 - HT جنبده سیستم : شناسایی ، اقدامات از طریق 5 - HT (2A / 7) زیرگروه های گیرنده ، و اثرات آن بر کنترل نقل و انتقال    
 340. Alternative methodologies for the quality control of LiDAR systems روش های جایگزین برای کنترل کیفیت سیستم های LiDAR    
 341. A microgrid architecture with multiple-input DC/DC converters: Applications, reliability, system operation, and control معماری microgrid با چند ورودی دی سی / دی سی مبدل : نرم افزار ، قابلیت اطمینان ، سیستم عامل ، کنترل و    
 342. Analysis and design of resonant frequency control systems with applications تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کنترل فرکانس رزونانس با برنامه های کاربردی    
 343. Analysis and auto-tuning of supply air temperature PI control in hot water heating systems تجزیه و تحلیل و خودکار تنظیم دما از هوا تامین کنترل پی در آب گرم به سیستم های گرمایش    
 344. Analytical and experimental studies in system identification and modeling for structural control and health monitoring مطالعات تحلیلی و تجربی در شناسایی و مدل سازی سیستم برای کنترل ساختاری و نظارت بر سلامتی    
 345. Analytical models for multi-product systems with pull type material control strategies مدل تحلیلی برای چند محصول با سیستم های جلو و استراتژی های مواد نوع کنترل    
 346. An integrated optimal control system for emergency evacuation سیستم یکپارچه کنترل بهینه برای تخلیه اضطراری    
 347. An intelligent systems approach for manufacturing process analysis and control system design رویکرد سیستم های هوشمند برای تجزیه و تحلیل فرآیند تولید و کنترل طراحی سیستم    
 348. An investigation of model reference adaptive control of unknown dynamic hysteretic systems using slow adaptation بررسی کنترل تطبیقی مدل مرجع از ناشناخته سیستم های پویا با استفاده از hysteretic تطابق کند    
 349. Application of model based control to remote minehunting systems استفاده از کنترل مدل مبتنی بر سیستم های minehunting از راه دور    
 350. Approach lighting system mitigation and individual control cabinet protection against lightning روش تعدیل سیستم روشنایی و کنترل حفاظت فردی در برابر رعد و برق کابینت    
 351. A qualitative analysis of hybrid control systems تجزیه و تحلیل کیفی سیستم های کنترل هیبریدی    
 352. A recurrent adaptive time delay neural network for fault detection and isolation for the satellite's attitude control system راجعه تطبیقی زمان تاخیر شبکه عصبی برای تشخیص گسل و انزوا برای ماهواره نگرش سیستم کنترل    
 353. A self-calibrating remote control chemical monitoring system خود کالیبره کنترل از راه دور سیستم نظارت شیمیایی    
 354. A self coordinating parallel multi-pi control scheme for an HVDC transmission system to accommodate a weak AC system خود هماهنگی موازی چند پی طرح کنترل برای سیستم انتقال HVDC به جای یک سیستم برق ضعیف    
 355. Assessment of control system performance: The effects of disturbances ارزیابی عملکرد سیستم کنترل : اثر اختلالات    
 356. A study of model predictive control on variable-air-volume air conditioning systems مطالعه کنترل مدل پیش بینی بر متغیر هوا با حجم سیستم های تهویه مطبوع    
 357. A suppressor screening of a brassinosteroid receptor mutant reveals an endoplasmic reticulum quality control system in Arabidopsis thaliana غربالگری از سرکوب کننده های گیرنده brassinosteroid جهش نشان می دهد شبکه آندوپلاسمی کیفیت سیستم های کنترل در Arabidopsis thaliana    
 358. Boundary and localized null controllability and corresponding minimal norm control blow up rates of thermoelastic and structurally damped systems مرزی و محلی controllability باطل و متناظر با حداقل ضربه هنجار کنترل کردن تا حداکثر امتیازات از thermoelastic و ساختاری damped سیستم    
 359. CD8+ T-lymphocytes and the control of cytomegalovirus infection of the newborn central nervous system CD8 + تی لنفوسیتها و کنترل عفونت سیتومگالوویروس از نوزاد سیستم عصبی مرکزی    
 360. Characterization and decoherence control of open quantum systems خواص و decoherence کنترل سیستم های کوانتومی باز    
 361. Chattering suppression in sliding mode control system سرکوب قروچه در حالت کشویی سیستم کنترل    
 362. Ciliary signaling systems for motility and growth control in Tetrahymena مژگانی سیستم سیگنالینگ برای تحرک و شاهد رشد در Tetrahymena    
 363. Closed-loop control of a differential-drive sheet registration system حلقه بسته کنترل دیفرانسیل - درایو سیستم برگه ثبت نام    
 364. Comparative functional analysis and identification of regulatory control in gene networks using the leucine-responsive regulatory protein and its regulon as a model system مقایسه آنالیز تابعی و شناسایی کنترل نظارتی در شبکه با استفاده از ژن پروتئین لوسین پاسخ به نظارتی و regulon خود را به عنوان یک سیستم مدل    
 365. Comparing public policies in multilevel governance systems: Tobacco control in the European Union مقایسه سیاست های عمومی در سیستم های حکومتی چند سطحی : کنترل دخانیات در اتحادیه اروپا    
 366. Computational simulations of supersonic magnetohydrodynamic flow control, power and propulsion systems شبیه سازی های محاسباتی جریان مافوق صوت magnetohydrodynamic کنترل ، قدرت و سیستم رانش    
 367. Congestion control for adaptive satellite communication systems with intelligent systems کنترل ازدحام برای سیستم های ماهواره ای تطبیقی ارتباط با سیستم های هوشمند    
 368. Control system for small induction generator based wind turbines سیستم کنترل کوچک برای القاء ژنراتور توربین های بادی بر اساس    
 369. Control of piecewise smooth systems: Generalized absolute stability and applications to supercavitating vehicles کنترل از تکهای سیستم های صاف : تعمیم ثبات مطلق و برنامه های کاربردی به supercavitating وسایل نقلیه    
 370. Control of a high-precision positioning system using magnetic levitation کنترل از سیستم موقعیت دقت بالا با استفاده از شناوری مغناطیسی    
 371. Control of systems subject to uncertainty and constraints سیستم های کنترل از موضوع به عدم اطمینان و محدودیت های    
 372. Control analysis of integrated fuel cell systems with energy recuperation devices تجزیه و تحلیل کنترل سیستم سوخت رسانی سلول مجتمع شده با دستگاه های بهبودی انرژی    
 373. Control of nonlinear mechatronic systems کنترل غیر خطی سیستم های مکاترونیکی    
 374. Control-variate methods for selecting the best simulated system روش های کنترل - variate برای انتخاب بهترین سیستم شبیه سازی    
 375. Control techniques for robot manipulator systems with modeling uncertainties تکنیک های کنترل برای سیستم های manipulator ربات با مدل سازی عدم قطعیت    
 376. Coordinated control for networked multi-agent systems کنترل هماهنگ برای چند سیستم عامل شبکه    
 377. Cost reduction of electro-hydrostatic actuator production at Parker Hannifin Aerospace, control systems division کاهش هزینه تولید محرک الکترو هیدرواستاتیک در پارکر Hannifin هوا و فضا ، کنترل بخش سیستم های    
 378. Decentralized supervisory control of reactive discrete-event systems کنترل غیر متمرکز نظارت رویداد گسسته سیستم های واکنشی    
 379. Decidability and optimality in pushdown control systems: A new approach to discrete event control Decidability و بهینگی در سیستم های کنترل پایین فشردنی : روش جدید برای کنترل رویداد گسسته    
 380. Deflectable airspike system for use as a flight control mechanism on a supersonic projectile Deflectable سیستم airspike برای استفاده به عنوان یک مکانیسم کنترل پرواز در پرتابه مافوق صوت    
 381. Delay impulsive systems: A framework for modeling networked control systems تاخیر ضربه سیستم : چارچوبی برای مدل سازی سیستم های کنترل شبکه    
 382. Design and analysis of transmission-level power system stability control طراحی و تجزیه و تحلیل از انتقال قدرت در سطح سیستم کنترل پایداری    
 383. Design and real-time control of shipboard power system testbed طراحی و کنترل زمان واقعی سیستم از قدرت کنار کشتی testbed    
 384. Design and implementation of low cost de-noising systems for real-time control applications طراحی و پیاده سازی سیستم های کم هزینه د - noising برنامه های کاربردی برای کنترل زمان واقعی    
 385. Design and simulation of an adaptive concurrency control protocol for distributed real-time database systems طراحی و شبیه سازی پروتکل کنترل همزمانی تطبیقی برای سیستم های پایگاه داده توزیع شده زمان واقعی    
 386. Design and control of a ropeless elevator with linear switched reluctance motor drive actuation systems طراحی و کنترل آسانسور ropeless با بی میلی خطی تغییر سیستم تحریک موتور درایو    
 387. Design of wide-area damping control systems for power system low-frequency inter-area oscillations طراحی وسیعی از منطقه سیستم های کنترل میرایی برای سیستم قدرت با فرکانس پایین بین منطقه نوسانات    
 388. Development and evaluation of an arterial adaptive traffic signal control system using reinforcement learning توسعه و ارزیابی تطبیقی سیستم شریانی ترافیک سیگنال کنترل با استفاده از یادگیری تقویتی    
 389. Development and control of a modular and reconfigurable robot with harmonic drive transmission system توسعه و کنترل ربات های مدولار و reconfigurable درایو با سیستم انتقال هارمونیک    
 390. Development of a digital detection system for linear accelerator installation and quality control measurements توسعه یک سیستم تشخیص دیجیتال برای نصب شتاب دهنده خطی و اندازه گیری کنترل کیفیت    
 391. Independent torque distribution management systems for vehicle stability control مستقل گشتاور توزیع سیستم های مدیریت برای کنترل ثبات خودرو    
 392. Individual optimality and its application in the control of queueing systems بهینگی فردی و کاربرد آن در کنترل سیستم های صف بندی    
 393. Information in coordinated system control اطلاعات در هماهنگی با سیستم های کنترل    
 394. Integrated fault detection and isolation and fault-tolerant control of nonlinear process systems مجتمع عیب یابی و انزوا و کنترل تحمل پذیر خطا از سیستم های پردازش غیر خطی    
 395. Integration of hyperspectral imaging system for optimized data acquisition and control to revolutionize pathology applications یکپارچه سازی سیستم تصویربرداری hyperspectral برای کسب بهینه سازی داده ها و کنترل برنامه های کاربردی ، متحول پاتولوژی    
 396. Intelligent systems for active vibration control in flexible engineering structures سیستم های هوشمند برای کنترل ارتعاش در سازه های فعال مهندسی انعطاف پذیر    
 397. Intelligent real time optimization system for line-balancing control in apparel manufacture هوشمند زمان واقعی سیستم بهینه سازی برای خط متعادل کنترل در تولید پوشاک    
 398. Intelligent control for dynamic pedestrian intervals at intersection and mid-block signal systems کنترل هوشمند پویا برای فواصل مخصوص عابران پیاده در تقاطع ها و سیستم سیگنال اواسط بلوک    
 399. Interaction and configuration control for networks of dynamical systems تعامل و پیکربندی شبکه های کنترل از سیستم های دینامیکی    
 400. Intercept system to edit, control, and analyze packets (ISECAP) سیستم رهگیری خود را برای ویرایش ، کنترل ، و تجزیه و تحلیل بسته (ISECAP)    
 401. International narcotics control: Norms, systems and regimes بین المللی کنترل مواد مخدر : هنجارها ، سیستم ها و رژیم های    
 402. ITS sensor data-based control methods for optimal traffic system operations حسگر آن روش مبتنی بر داده ها برای انجام عملیات کنترل ترافیک سیستم بهینه    
 403. Keratinocyte as a model system for transcriptional control of epithelial homeostasis and carcinogenic transformation Keratinocyte به عنوان یک مدل برای سیستم کنترل رونویسی از هموستاز اپیتلیال و تحول سرطان زا    
 404. Kinematic motion control of compliantly coupled multirobot systems subject to physical constraints ترکیب حرکتی او از سیستم های کنترل حرکت multirobot compliantly همراه منوط به محدودیت های فیزیکی    
 405. Knowledge based decision support system in the design and control of warehouse operations دانش مبتنی بر سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری در طراحی و کنترل عملیات انبار    
 406. Logic-based optimal control for shipboard power system management منطق مبتنی بر کنترل بهینه برای کنار کشتی مدیریت برق سیستم    
 407. Logic diagram verification by modular supervisory control of discrete-event system منطق تأیید شده توسط نمودار کنترل مدولار نظارت گسسته رویداد سیستم    
 408. Macroscopic approaches to control: Multi-robot systems and beyond ماکروسکوپی روش برای کنترل : چند سیستم و فراتر از ربات    
 409. Measurement and control issues in a novel dynamic radiographic imaging system اندازه گیری و کنترل مسائل را در رمان پویا سیستم رادیوگرافی    
 410. Mechanisms of seasonal regression in the avian song control system ساز و از رگرسیون فصلی در سیستم کنترل آهنگ مرغی    
 411. Microbiology of aquatic environments: Characterizations of the microbiotas of municipal water supplies, the International Space Station Internal Active Thermal Control System's heat transport fluid, and US Space Shuttle drinking water میکروبیولوژی محیط آبی : شخصیت پردازی ها از microbiotas از منابع آب شهری ، ایستگاه فضایی بین المللی داخلی فعال حرارتی سیستم کنترل حرارت مایع را حمل و نقل ، و ایالات متحده شاتل فضایی آب آشامیدنی    
 412. Microstructure control of the tin-silver-copper-X solder alloy system through nucleation catalysis of tin کنترل ریزساختار از قلع نقره مس آلیاژ لحیم اکس سیستم را از طریق تجزیه هسته قلع    
 413. Model-based studies of control strategies for noisy, redundant musculoskeletal systems مطالعات مدل مبتنی بر استراتژی های کنترل برای پر سر و صدا ، زائد سیستم عضلانی اسکلتی    
 414. Modeling and control of piezoactive micro and nano systems مدلسازی و کنترل piezoactive سیستم های میکرو و نانو    
 415. Modeling, analysis and design of networked control systems مدلسازی ، تحلیل و طراحی سیستم های کنترل شبکه    
 416. Modeling the performance of runoff control systems on open beef feedlots in Iowa مدل سازی عملکرد سیستم های کنترل رواناب در feedlots گوشت گاو باز در آیووا    
 417. Modeling and control of Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell system مدلسازی و کنترل از غشاء و فرآیندهای غشایی تبادل پروتون (PEM) سیستم سلول سوخت    
 418. Modeling and control for a magnetic suspension system مدلسازی و کنترل سیستم تعلیق مغناطیسی    
 419. Monitoring vegetative treatment system performance for open beef feedlot runoff control نظارت بر درمان گیاهی عملکرد سیستم کنترل برای باز کردن گوشت گاو برده رواناب    
 420. Motion control methods for human-machine cooperative systems روش های کنترل حرکت برای سیستم های همکاری انسان و ماشین    
 421. nanos mRNA localization and translational control in the Drosophila peripheral nervous system محلی سازی و کنترل nanos mRNA ترجمه در Drosophila سیستم عصبی محیطی    
 422. Navigation control and path mapping by an autonomous robot using artificial immune system کنترل ناوبری و نقشه برداری مسیر توسط ربات خود مختار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی    
 423. Navigation control of an autonomous robot using Artificial Immune System algorithm پیمایش کنترل از ربات خود مختار با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی    
 424. Neural network based optimal control of HVAC&R systems شبکه های عصبی مبتنی بر کنترل بهینه از سیستم های تهویه مطبوع و تحقیق    
 425. Next generation supply chain management: Control, optimization, and system identification نسل بعدی مدیریت زنجیره تامین : کنترل ، بهینه سازی ، شناسایی سیستم و    
 426. Nitrification control in chloraminated drinking water distribution systems using chlorite ion کنترل Nitrification در chloraminated آشامیدنی سیستم های توزیع آب با استفاده از یون chlorite    
 427. Nonconvex power control in multiuser communication systems Nonconvex کنترل قدرت در سیستم های ارتباطی multiuser    
 428. Nonlinear dynamical systems and control for large-scale, hybrid, and network systems سیستم های غیر خطی دینامیکی و کنترل برای سیستم های بزرگ مقیاس ، هیبریدی و شبکه    
 429. Online learning of a neural fuel control system for gaseous fueled SI engines آموزش آنلاین از سیستم عصبی برای کنترل سوخت گاز سوخت موتور سی    
 430. Online optimal control for a class of nonlinear system using RBF neural networks آنلاین کنترل بهینه برای یک کلاس از سیستم غیر خطی با استفاده از شبکه های عصبی RBF    
 431. Online robust nonblocking supervisory control of discrete-event systems آنلاین nonblocking کنترل نظارتی قوی از سیستم های گسسته رویداد    
 432. Online supervisory and optimal control of complex building central chilling systems آنلاین کنترل نظارتی و بهینه از مجموعه ساختمان سیستم های خنک کننده مرکزی    
 433. Optimal control of impulsive systems using adaptive critic based neural networks کنترل بهینه سیستم های ضربه ای با استفاده از منتقد تطبیقی شبکه های عصبی مبتنی بر    
 434. Optimum design and control of hydraulic systems driven by swash plate pumps using vibration based diagnosis طراحی بهینه و کنترل سیستم های هیدرولیک پمپ رانده شده توسط سر و صدا با استفاده از صفحه تشخیص لرزش بر اساس    
 435. Performance monitoring of run-to-run control systems used in semiconductor manufacturing نظارت بر عملکرد سیستم های کنترل اجرا به اجرا در تولید نیمه هادی استفاده می شود    
 436. Physical processes that control droplet transport in rock fracture systems فرآیندهای فیزیکی است که کنترل در سیستم های حمل و نقل قطره شکستگی سنگ    
 437. Policies and mechanisms for networked control systems سیاست ها و مکانیسم های کنترل برای سیستم های شبکه    
 438. Polymorphisms in candidate genes in the ubiquitin-proteasome system and Parkinson's disease: A case-control genetic association study controlling for population structure پلی مورفیسم در ژن نامزد در سیستم ubiquitin - proteasome و بیماری پارکینسون : مطالعه مورد شاهد ارتباط ژنتیکی برای کنترل ساختار جمعیت    
 439. Power control for multiuser communication systems and computation of generalized Nash equilibria کنترل توان برای سیستم های multiuser ارتباطات و محاسبه تعادل نش عمومی    
 440. Power quality analysis and new harmonic and unbalance control of modern adjustable speed drives or uninterruptible power systems under nonideal operating conditions قدرت تجزیه و تحلیل کیفیت و جدید کنترل موزون و عدم تعادل از درایوهای مدرن سرعت قابل تنظیم و یا سیستم قدرت بدون وقفه را تحت شرایط عملیاتی nonideal    
 441. Power system damping controllers design using a backstepping control technique قدرت سیستم میرایی طراحی کنترل کننده با استفاده از روش کنترل backstepping    
 442. Quantum control and quantum chaos in atomic spin systems کنترل کوانتومی و هرج و مرج در سیستم های کوانتومی اسپین اتمی    
 443. Quasi-experimental nonequivalent (pretest and posttest) control-group study of the effects of microcomputer-based laboratory systems on academic achievement in high school chemistry students at two South Carolina high schools نیمه تجربی nonequivalent (پیش آزمون و پس آزمون) گروه کنترل مطالعه اثرات سیستم های مبتنی بر میکرو کامپیوتر آزمایشگاه در پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان شیمی بالا در دو ایالت کارولینای جنوبی مدارس بالا    
 444. Radical architecture, collective mindfulness, and information technology: A dialectical analysis of risk control in complex socio-technical systems معماری رادیکال ، تمرکز حواس جمعی ، و فناوری اطلاعات : تجزیه و تحلیل دیالکتیکی از کنترل ریسک در سیستمهای پیچیده اجتماعی و فنی    
 445. Real-time hardware-in-the-loop simulation and control of VSC-HVDC system زمان واقعی سخت افزار در حلقه ، شبیه سازی و کنترل VSC - HVDC سیستم    
 446. Real-time audio-integrated active noise control system for infant incubators زمان واقعی صوتی و یکپارچه سیستم کنترل فعال نویز برای انکوباتور نوزاد    
 447. Real-time, self-learning identification and stochastic optimal control of advanced powertrain systems زمان واقعی ، خود شناسایی و یادگیری تصادفی کنترل بهینه سیستم های انتقال قدرت پیشرفته    
 448. Regulation and tracking control of nonminimum phase systems مقررات کنترل و ردیابی از سیستم های فاز nonminimum    
 449. Resource allocation and congestion control strategies for networked unmanned systems تخصیص منابع و استراتژی های کنترل ازدحام برای سیستم های شبکه ای بدون سرنشین    
 450. Robust control design of electric power steering systems مقاوم طراحی کنترل سیستم های قدرت فرمان برقی    
 451. Chattering suppression in sliding mode control system سرکوب قروچه در حالت کشویی سیستم کنترل    
 452. Ciliary signaling systems for motility and growth control in Tetrahymena مژگانی سیستم سیگنالینگ برای تحرک و شاهد رشد در Tetrahymena    
 453. Closed-loop control of a differential-drive sheet registration system حلقه بسته کنترل دیفرانسیل - درایو سیستم برگه ثبت نام    
 454. Comparative functional analysis and identification of regulatory control in gene networks using the leucine-responsive regulatory protein and its regulon as a model system مقایسه آنالیز تابعی و شناسایی کنترل نظارتی در شبکه با استفاده از ژن پروتئین لوسین پاسخ به نظارتی و regulon خود را به عنوان یک سیستم مدل    
 455. Comparing public policies in multilevel governance systems: Tobacco control in the European Union مقایسه سیاست های عمومی در سیستم های حکومتی چند سطحی : کنترل دخانیات در اتحادیه اروپا    
 456. Computational simulations of supersonic magnetohydrodynamic flow control, power and propulsion systems شبیه سازی های محاسباتی جریان مافوق صوت magnetohydrodynamic کنترل ، قدرت و سیستم رانش    
 457. Congestion control for adaptive satellite communication systems with intelligent systems کنترل ازدحام برای سیستم های ماهواره ای تطبیقی ارتباط با سیستم های هوشمند    
 458. Control system for small induction generator based wind turbines سیستم کنترل کوچک برای القاء ژنراتور توربین های بادی بر اساس    
 459. Control of piecewise smooth systems: Generalized absolute stability and applications to supercavitating vehicles کنترل از تکهای سیستم های صاف : تعمیم ثبات مطلق و برنامه های کاربردی به supercavitating وسایل نقلیه    
 460. Control of a high-precision positioning system using magnetic levitation کنترل از سیستم موقعیت دقت بالا با استفاده از شناوری مغناطیسی    
 461. Control of systems subject to uncertainty and constraints سیستم های کنترل از موضوع به عدم اطمینان و محدودیت های    
 462. Control analysis of integrated fuel cell systems with energy recuperation devices تجزیه و تحلیل کنترل سیستم سوخت رسانی سلول مجتمع شده با دستگاه های بهبودی انرژی    
 463. Control of nonlinear mechatronic systems کنترل غیر خطی سیستم های مکاترونیکی    
 464. Control-variate methods for selecting the best simulated system روش های کنترل - variate برای انتخاب بهترین سیستم شبیه سازی    
 465. Control techniques for robot manipulator systems with modeling uncertainties تکنیک های کنترل برای سیستم های manipulator ربات با مدل سازی عدم قطعیت    
 466. Coordinated control for networked multi-agent systems کنترل هماهنگ برای چند سیستم عامل شبکه    
 467. Cost reduction of electro-hydrostatic actuator production at Parker Hannifin Aerospace, control systems division کاهش هزینه تولید محرک الکترو هیدرواستاتیک در پارکر Hannifin هوا و فضا ، کنترل بخش سیستم های    
 468. Decentralized supervisory control of reactive discrete-event systems کنترل غیر متمرکز نظارت رویداد گسسته سیستم های واکنشی    
 469. Decidability and optimality in pushdown control systems: A new approach to discrete event control Decidability و بهینگی در سیستم های کنترل پایین فشردنی : روش جدید برای کنترل رویداد گسسته    
 470. Deflectable airspike system for use as a flight control mechanism on a supersonic projectile Deflectable سیستم airspike برای استفاده به عنوان یک مکانیسم کنترل پرواز در پرتابه مافوق صوت    
 471. Delay impulsive systems: A framework for modeling networked control systems تاخیر ضربه سیستم : چارچوبی برای مدل سازی سیستم های کنترل شبکه    
 472. Design and analysis of transmission-level power system stability control طراحی و تجزیه و تحلیل از انتقال قدرت در سطح سیستم کنترل پایداری    
 473. Design and real-time control of shipboard power system testbed طراحی و کنترل زمان واقعی سیستم از قدرت کنار کشتی testbed    
 474. Design and implementation of low cost de-noising systems for real-time control applications طراحی و پیاده سازی سیستم های کم هزینه د - noising برنامه های کاربردی برای کنترل زمان واقعی    
 475. Design and simulation of an adaptive concurrency control protocol for distributed real-time database systems طراحی و شبیه سازی پروتکل کنترل همزمانی تطبیقی برای سیستم های پایگاه داده توزیع شده زمان واقعی    
 476. Design and control of a ropeless elevator with linear switched reluctance motor drive actuation systems طراحی و کنترل آسانسور ropeless با بی میلی خطی تغییر سیستم تحریک موتور درایو    
 477. Design of wide-area damping control systems for power system low-frequency inter-area oscillations طراحی وسیعی از منطقه سیستم های کنترل میرایی برای سیستم قدرت با فرکانس پایین بین منطقه نوسانات    
 478. Development and evaluation of an arterial adaptive traffic signal control system using reinforcement learning توسعه و ارزیابی تطبیقی سیستم شریانی ترافیک سیگنال کنترل با استفاده از یادگیری تقویتی    
 479. Development and control of a modular and reconfigurable robot with harmonic drive transmission system توسعه و کنترل ربات های مدولار و reconfigurable درایو با سیستم انتقال هارمونیک    
 480. Development of a digital detection system for linear accelerator installation and quality control measurements توسعه یک سیستم تشخیص دیجیتال برای نصب شتاب دهنده خطی و اندازه گیری کنترل کیفیت    
 481. Development of selection evaluation and system intelligence analytic models for the intelligent building control systems توسعه از ارزیابی و انتخاب سیستم اطلاعات مدل تحلیلی برای سیستم های کنترل هوشمند ساختمان    
 482. Development of an inference based control scheme for reactive extrusion processes توسعه از استنتاج بر اساس طرح کنترل برای اکستروژن واکنشی فرایند    
 483. Discrete-time control algorithms and adaptive intelligent systems designs زمان گسسته الگوریتم های کنترل تطبیقی و طرح های سیستم های هوشمند    
 484. Distributed-dispersed renewable energy systems and novel control strategies توزیع پراکنده - سیستم های انرژی تجدیدپذیر و رمان استراتژی های کنترل    
 485. Distributed model predictive control of large-scale process systems توزیع کنترل مدل پیش بینی کننده از سیستم فرآیند در مقیاس بزرگ    
 486. Distributed estimation and control in networked systems توزیع برآورد و کنترل در سیستم های شبکه    
 487. Dynamic analysis of fuel cell/microturbine generation scheme with neural network control for peak power shaver applications تحلیل دینامیکی از سلول سوختی / microturbine طرح نسل با نظارت و کنترل شبکه های عصبی برای کاربردهای توان اوج ریش تراش    
 488. Dynamic event identification and wide-area response-based control in large systems پویا شناسایی رویداد و گسترده منطقه پاسخ مبتنی بر کنترل در سیستم های بزرگ    
 489. Dynamic analysis of agile manufacturing planning and control (MPC) systems using control theory تحلیل دینامیکی چالاک برنامه ریزی تولید و کنترل (تبادل نظر) سیستم با استفاده از تئوری کنترل    
 490. Dynamics and control of a multi-tethered aerostat positioning system دینامیک و کنترل چند افسار aerostat سیستم موقعیت یابی    
 491. Dynamic modeling and control of planar SOFC power systems مدل سازی دینامیک و کنترل سیستم های قدرت SOFC مسطح    
 492. Efficient and robust approaches to the stability analysis and optimal control of large-scale multibody systems روش های کارآمد و قوی را به تجزیه و تحلیل پایداری و کنترل بهینه سیستم های multibody در مقیاس بزرگ    
 493. Endotoxins detection and control in drinking water systems Endotoxins تشخیص و کنترل در سیستم های آب آشامیدنی    
 494. Engineering systems neuroscience: Modeling of a key adaptive brain control system involved in hypertension مهندسی علوم اعصاب سیستم : مدل سازی یک سیستم کنترل تطبیقی کلید مغز دخیل در فشار خون بالا    
 495. Essays on inventory control and scheduling in deterministic and stochastic systems مقالات بر کنترل موجودی و برنامه ریزی در سیستم های قطعی و تصادفی    
 496. Examining the scope of multibusiness health care firms: Implications for corporate strategy, management control systems and performance بررسی دامنه multibusiness شرکت های مراقبت های بهداشتی : پیامدها برای استراتژی سازمانی ، مدیریت سیستم های کنترل و عملکرد    
 497. Fault detection and isolation in spacecraft attitude control system using parity space method تشخیص خطا و انزوا در فضاپیماها نگرش سیستم کنترل با استفاده از روش توازن فضا    
 498. Feedback performance control for self-managing computer systems: An LPV control theoretic approach پیشنهادات و انتقادات کنترل عملکرد برای سیستم های کامپیوتر خود مدیریت : رویکرد کنترل LPV نظری    
 499. Filtering and fault tolerant control of parameter-varying time-delay systems and applications فیلتر و گسل کنترل مقاوم از پارامتر های مختلف زمان تاخیر سیستم ها و برنامه های کاربردی    
 500. Filtering and estimation in modern computer control systems فیلتر و برآورد در سیستم های کامپیوتری مدرن کنترل    
 501. Formalization of uniprocessor and multiprocessor scheduling of real-time systems using supervisory control of discrete-event systems رسمی از uniprocessor چند پرداز و برنامه ریزی زمان واقعی با استفاده از سیستم های کنترل نظارتی از سیستم های گسسته رویداد    
 502. Fuzzy logic control of a fuel cell/ultracapacitor hybrid vehicular power system منطق فازی کنترل از سلول سوختی / ultracapacitor ترکیبی سیستم قدرت فضایی    
 503. Gain scheduling control of systems with odd nonlinearity دست آوردن کنترل سیستم های برنامه ریزی غیرخطی با عجیب و غریب    
 504. Geometric and game-theoretic control of energy assets in small-scale power systems هندسی و کنترل بازی نظری از دارایی های انرژی در سیستم های قدرت در مقیاس کوچک    
 505. Ghrelin and neuropeptide Y: Actions and interactions within the neuroanatomically distributed system for the control of feeding behavior گرلین و نوروپپتید ý : اقدامات و تعاملات درون نظام neuroanatomically توزیع برای کنترل رفتار تغذیه    
 506. Graph-based control of networked systems نمودار کنترل مبتنی بر سیستم های شبکه    
 507. High-performance adaptive control of optical jitter in laser beam systems عملکرد بالا کنترل تطبیقی با عصبانیت سخن گفتن از نوری در سیستم های پرتو لیزر    
 508. High-performance robust decentralized control of interconnected systems عملکرد بالا قوی کنترل غیر متمرکز سیستم های به هم پیوسته    
 509. Hybrid queueing systems with bilevel hysteretic control policies سیستم های هیبرید با صف بندی bilevel سیاست های کنترل hysteretic    
 510. Hybrid supervisory control of complex dynamical systems کنترل هیبرید نظارت بر سیستم های دینامیکی پیچیده    
 511. Impacts of communication delays on wireless-based automated vehicle control systems اثرات تاخیر ارتباطات در سیستم های بی سیم مبتنی بر کنترل وسیله نقلیه خودکار    
 512. Information system design for PCB registration process control اطلاعات سیستم را برای طراحی مدار چاپی کنترل روند ثبت نام    
 513. Information fusion based smart home control system ادغام اطلاعات بر اساس سیستم کنترل هوشمند خانه    
 514. Input shaping vibration control for nonminimum phase systems ورودی شکل دادن کنترل ارتعاش برای سیستم های فاز nonminimum    
 515. Integrating planning and control for constrained dynamical systems یکپارچه سازی برنامه ریزی و کنترل برای سیستم های دینامیکی محدود    
 516. Integration of mass dampers and external shading fins: Exploring synergy in structural and environmental control systems ادغام دامپر جرم و خارجی سایه باله : بررسی همکاری در سیستم های کنترل ساختاری و محیط زیست    
 517. Integrated topologies and digital control for satellite power management and distribution systems توپولوژی مجتمع و کنترل دیجیتال برای مدیریت قدرت های ماهواره ای و سیستم های توزیع    

 518. Invertibility and input-to-state stability of switched systems and applications in adaptive control Invertibility و ورودی به کشور از ثبات سیستم تغییر کرده و برنامه های کاربردی در کنترل تطبیقی    
 519. Investigating the controls on production from a basin-centered gas system: Lower Cretaceous Cadotte Member, Deep Basin Alberta بررسی کنترلهای موجود بر روی تولید از حوضه سیستم گاز محور : کرتاسه پایین Cadotte عضو ، عمیق حوضه آلبرتا    
 520. Iterative learning control for nonsmooth dynamical systems تکرار یادگیری کنترل برای سیستم های دینامیکی nonsmooth    
 521. Iterative learning control for precision motion control of microscale and nanoscale tracking systems تکرار کنترل یادگیری برای کنترل دقیق حرکت از سیستم های ردیابی microscale و مقیاس نانو    
 522. Key management in hierarchical access control systems مدیریت کلید در سیستم های کنترل دسترسی سلسله مراتبی    
 523. Linear impulsive control systems: A geometric approach سیستم های کنترل خطی ضربه : روش هندسی    
 524. Microdisk-waveguide system for the control of the polarization state of light سیستم Microdisk - هادی امواج برای کنترل حالت قطبش نور    
 525. Mitigation of torsional vibration in large mill drive train system using State-Feedback Control method کاهش خطرات ارتعاش پیچشی در آسیاب بزرگ قطار با استفاده از سیستم درایو دولتی بازخورد روش کنترل    
 526. Model abstraction in dynamical systems: Application to mobile robot control انتزاع مدل در سیستم های دینامیکی : برنامه برای کنترل ربات سیار    
 527. Model based fault diagnosis in complex control systems---Robust and adaptive approaches تشخیص بر اساس مدل گسل در سیستم های کنترل پیچیده --- مقاوم و رویکردهای تطبیقی    
 528. Model-based validation of fuel cell hybrid vehicle control systems اعتبار مدل مبتنی بر سیستم سوخت رسانی خودرو کنترل سلول هیبرید    
 529. Modeling, analysis, and control of a PEM fuel cell based micro-grid power system مدلسازی ، تحلیل و کنترل یک سلول سوختی PEM بر اساس میکرو شبکه سیستم قدرت    
 530. Modeling, control and fault detection of solid oxide fuel cell system مدل سازی ، کنترل خطا و تشخیص جامد اکسید سیستم پیل سوختی    
 531. Modeling, analysis and control of effects of the electrical feedbacks on PSOFC power conditioning system مدلسازی ، تحلیل و کنترل از اثرات بازخورد الکتریکی در PSOFC قدرت سیستم تهویه    
 532. Modeling, estimation and control of mechanical gas face seal systems مدل سازی ، برآورد و کنترل سیستم های مکانیکی گاز صورت مهر و موم    
 533. Modeling for design and control of particulate systems مدل سازی برای طراحی و کنترل سیستم از ذرات    
 534. Multi-robot system control using Artificial Immune System چند ربات کنترل سیستم با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی    
 535. Near-infrared diode laser absorption spectroscopy with applications to reactive systems and combustion control نزدیک به مادون قرمز دیود لیزر طیف سنجی جذب با نرم افزار کاربردی برای سیستم های واکنشی و کنترل احتراق    
 536. Neural network control of nonstrict feedback and nonaffine nonlinear discrete-time systems with application to engine control کنترل شبکه های عصبی از بازخورد nonstrict و nonaffine زمان گسسته سیستم های غیر خطی با نرم افزار برای کنترل موتور    
 537. Noncertainty equivalent nonlinear adaptive control and its applications to mechanical and aerospace systems Noncertainty معادل غیر خطی کنترل تطبیقی و برنامه های کاربردی خود را به سیستم های مکانیکی و هوا فضا    
 538. Nonlinear and adaptive control systems for underwater and air vehicles غیر خطی و سیستمهای کنترل تطبیقی را برای وسایل نقلیه در زیر آب و هوا    
 539. Nonlinear control strategies for advanced vehicle thermal management systems استراتژی های کنترل غیر خطی برای پیشرفته خودرو سیستم های مدیریت حرارتی    
 540. Occupancy sensor networks for improved lighting system control شبکه های حسگر کاربری برای کنترل روشنایی سیستم بهبود یافته    
 541. On geometric control design for holonomic and nonholonomic mechanical systems در طراحی کنترل هندسی برای سیستم های holonomic و nonholonomic مکانیکی    
 542. Online control system for a three-stage ginseng drying process آنلاین سیستم های کنترل برای جینسنگ سه مرحله ای فرایند خشک کردن    
 543. Optimal control of switched systems with dimension-varying state spaces کنترل بهینه سیستم های روشن با ابعاد متفاوت ، فضاهای دولت    
 544. Optimal control of spatially distributed systems کنترل بهینه سیستم های توزیع فضایی    
 545. Optimal control problems on stratified domains: Application to single-station multiclass queueing systems with finite buffers and overflow costs مشکلات کنترل بهینه در طبقه دامنه : برنامه به تک ایستگاه multiclass صف بندی سیستم های با بافر محدود و هزینه سرریز    
 546. Optimal sliding mode control and stabilization of underactuated systems بهینه کشویی کنترل مد و ثبات سیستم های underactuated    
 547. Optimal control of production and distribution in a supply chain system operating under a JIT delivery policy کنترل بهینه تولید و توزیع در زنجیره عرضه سیستم عامل های تحت سیاست تحویل JIT    
 548. Optimal control of systems governed by differential equations with applications in air traffic management and systems biology کنترل بهینه نظام های معادلات دیفرانسیل با برنامه های کاربردی در مدیریت ترافیک هوایی و سیستم های اداره زیست شناسی    
 549. Optimization and control of multiscale process systems using model reduction: Application to thin-film growth بهینه سازی و کنترل سیستم های فرآیند کاهش multiscale با استفاده از مدل برنامه به نازک فیلم رشد    
 550. Optimized feedback control system modeling of resistive wall modes for burning plasmas experiments بهینه بازخورد کنترل مدل سازی سیستم از حالت های دیوار مقاومتی برای آزمایش های پلاسما سوختن    
 551. Output feedback receding horizon control for constrained linear systems بازخورد خروجی عقب شاهد افق محدود برای سیستم های خطی    
 552. Output feedback tracking control of nonlinear time-varying systems by trajectory linearization خروجی بازخورد کنترل غیر خطی سیستم های ردیابی از زمان متفاوت توسط خطی مسیر    
 553. Portable digital microfluidic system: Direct referencing EWOD devices and operating control board نرم افزار های دیجیتال میکروفلوئیدی سیستم : دستگاه مرجع و عامل مستقیم EWOD برد کنترل    
 554. Process monitoring and control system design, evaluation and implementation of abrasive machining processes نظارت و کنترل فرآیند طراحی سیستم ، ارزیابی و پیاده سازی فرایندهای ماشینکاری ساینده    
 555. Psychophysics study and reduction of banding artifact in secondary colors using an embedded implementation of closed-loop control on multiple motion systems in an electrophotographic process مطالعه علم روابط میان روان وتن و کاهش باندهای حاصل از مصنوع در رنگ های ثانویه با استفاده از پیاده سازی های جاسازی شده از حلقه بسته در سیستم های کنترل حرکت های متعدد را در روند electrophotographic    
 556. Redesigned motion control system for the medical robot Aesop to enable intelligent autonomous movement دوباره طراحی سیستم کنترل حرکت برای ربات ازوپ پزشکی قادر به حرکت هوشمند خود مختار    
 557. Reliability-based fault tolerant control systems - Analysis and design مبتنی بر قابلیت اطمینان گسل متحمل کنترل سیستم -- تجزیه و تحلیل و طراحی    
 558. Reliable control of multi-agent systems کنترل و قابل اطمینان از چند سیستم عامل    
 559. Robust and decentralized control of web winding systems مقاوم و غیر متمرکز کنترل وب سیستم های پیچ در پیچ    
 560. Robust adaptive controls of nonlinear systems with actuator hysteresis represented by Prandtl-Ishlinskii models کنترل تطبیقی مقاوم از سیستم های غیر خطی با پسماند محرک نمایندگی پرانتل - Ishlinskii مدل    
 561. Robust adaptive control design for classes of SISO and MIMO linear systems under noisy output measurements طراحی کنترل تطبیقی مقاوم برای کلاس های SISO و سیستم های MIMO خطی تحت اندازه گیری خروجی پر سر و صدا    
 562. Robust control of periodically time-varying systems کنترل مقاوم از دوره زمان های مختلف سیستم    
 563. Robust control of multi-stage Web systems کنترل مقاوم از چند مرحله وب سایت سیستم    
 564. Robust hybrid control systems مقاوم سیستم های کنترل هیبریدی    
 565. Robust predictive control of constrained systems with actuating delay کنترل مقاوم اخباری از سیستم های محرک محدود با تاخیر    
 566. Salesforce control systems: An integrated approach سیستم های کنترل Salesforce : رویکرد یکپارچه    
 567. Selection of inventory control points in multi-stage pull production systems انتخاب نقاط کنترل موجودی در چند مرحله جلو و سیستم های تولید    
 568. Short-term supervisory control of manufacturing systems کوتاه مدت از سیستم های کنترل نظارت بر ساخت    
 569. Simulation and optimal control of hybrid ground source heat pump systems شبیه سازی و کنترل بهینه ترکیبی از سیستم های پمپ منبع زمین گرمایی    
 570. Some techniques in the control of dynamic systems with periodically varying coefficients برخی از روش ها در کنترل سیستم های پویا با دوره های مختلف ضرایب    
 571. Splitting control for large scale power systems کنترل تقسیم برای سیستم های قدرت در مقیاس بزرگ    
 572. Studies in autonomous ground vehicle control systems: Structure and algorithms مطالعات انجام شده در زمین مستقل سیستم های کنترل وسیله نقلیه : ساختار و الگوریتم    
 573. Study of a pattern classification system for managing glycemic control of patients with diabetes بررسی الگوی سیستم طبقه بندی برای مدیریت کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت    
 574. Supervisory voltage control scheme for grid-connected wind farms طرح نظارت بر کنترل ولتاژ برای مزارع بادی متصل به شبکه    
 575. Supervisory control of discrete event systems for bisimulation or simulation equivalence نظارت بر کنترل سیستم های گسسته رویداد برای bisimulation یا شبیه سازی هم ارزی    
 576. Synthesis of products, processes and control for dimensional quality in reconfigurable assembly systems سنتز محصولات ، فرآیند ها و کنترل کیفیت ابعادی در سیستم های مونتاژ reconfigurable    
 577. Synthesis and control of whole-body behaviors in humanoid systems سنتز و کنترل از کل بدن رفتارها در سیستم های انسان نما    
 578. System level modeling and component level control of fuel cells سیستم مدل سازی و کنترل سطح سطح جزئی از سلول های سوختی    
 579. Temporal encoding and homeostatic control in the IKK-IkappaB-NF-kappaB signaling system رمزگذاری زمانی و کنترل فرمول در IKK - IkappaB - ان اف kappaB سیستم سیگنالینگ    
 580. The application of model reference adaptive control for vapour compression systems استفاده از کنترل تطبیقی مدل مرجع برای سیستم های فشرده سازی بخار    
 581. The application of extremum-seeking control to a vehicular hybrid fuel cell power system استفاده از حد اکثر یا حداقل تابع ریاضی طلب کنترل به فضایی سیستم سوخت هیبریدی سلول قدرت    
 582. The attitude determination and control system of the TOROID satellite تعیین نگرش و کنترل سیستم های ماهواره ای TOROID    
 583. The effects of moods and management control systems on performance evaluations: An information processing perspective اثر خلق و خو و مدیریت سیستم های کنترل در ارزیابی عملکرد : دیدگاه پردازش اطلاعات    
 584. The effect of student diligence, diligence support systems, self-efficacy, and locus of control on academic achievement اثر سعی و کوشش دانش آموز ، سعی و کوشش به سیستم پشتیبانی ، خود بسندگی ، گروه و منبع کنترل در پیشرفت تحصیلی    
 585. The influence of sales management control systems on salesperson perceptions of the organization نفوذ از فروش سیستم های کنترل مدیریت در برداشت فروشنده از سازمان    
 586. Toward privacy-preserving database management systems --- Access control and data anonymization به سوی حفظ حریم خصوصی حفظ مدیریت پایگاه داده سیستم های کنترل دسترسی و --- anonymization اطلاعات    
 587. Uncertainties in chemical, biological and molecular systems and optimal control عدم قطعیت در شیمیایی ، بیولوژیکی و مولکولی سیستم ها و کنترل بهینه    
 588. Unified approach for optimal control systems رویکرد یکپارچه برای سیستم های کنترل بهینه    
 589. Use of chlorine dioxide for Legionella control in hospital water systems استفاده از دی اکسید کلر برای کنترل لژیونلا در سیستم های آب بیمارستان    
 590. Using fuzzy logic technique for integrated building automation system control با استفاده از روش منطق فازی برای کنترل یکپارچه سازی سیستم های اتوماسیون    
 591. Vision-based control of multi-agent systems کنترل چشم انداز بر اساس چند عامل سیستم    
 592. Voltage stability and control in autonomous electric power systems with variable frequency ثبات و کنترل ولتاژ در سیستم های قدرت الکتریکی مستقل با فرکانس متغیر    
 593. Acceleration capability analysis as a development tool for motion control of legged robotic systems تجزیه و تحلیل قابلیت شتاب به عنوان ابزار توسعه برای کنترل حرکت پا از سیستم های روباتیک    
 594. A comparison study of anterior posterior control between the passive self-ligating bracket system and a conventional bracket system in the treatment of class I non-extraction orthodontic cases مطالعه ، مقایسه کنترل قدامی خلفی بین سیستم غیر فعال براکت خود ligating و سیستم براکت متعارف در درمان موارد از کلاس من غیر ارتودنسی خارج    
 595. A comparison of traditional and extended information kanban control systems using dedicated and shared kanbans مقایسه سنتی و گسترش اطلاعات با استفاده از سیستم های کنترل kanban اختصاصی و مشترک kanbans    
 596. A control system for positioning recording electrodes to isolate neurons in extracellular recordings سیستم کنترل برای الکترودهای ثبت موقعیت برای منزوی کردن نورونها در خارج ضبط    
 597. A control-theoretic approach to production planning and control of a multi-workstation production system رویکرد نظری به کنترل برنامه ریزی تولید و کنترل سیستم تولید چند ایستگاه کاری    
 598. A control strategy for cold starting of a diesel engine with common rail fuel injection system استراتژی برای کنترل سرما از یک موتور دیزل با شروع از راه آهن مشترک سیستم تزریق سوخت    
 599. Adaptive dynamic inversion control of nonlinear systems subjected to control saturation constraints کنترل تطبیقی وارونگی غیر خطی دینامیکی سیستم های کنترل در معرض محدودیت های اشباع    
 600. Adaptive neuro energy management control strategies for HVAC systems in buildings مغز و اعصاب تطبیقی مدیریت استراتژی انرژی برای کنترل سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان    
 601. A design and analysis for a vertical bed biofilter and biofilter moisture control system طراحی و تجزیه و تحلیل برای biofilter تخت خواب عمودی و biofilter سیستم کنترل رطوبت    
 602. Admission control and routing in multi-priority systems کنترل پذیرش و مسیریابی در سیستم های چند اولویت    
 603. Advanced feedwater control for next generation nuclear power systems جستجوی پیشرفته کنترل feedwater برای نسل بعدی سیستم های انرژی هسته ای    
 604. Advanced nonlinear control: Robustness and stability with applications to aircraft flight control systems جستجوی پیشرفته غیر خطی کنترل : استحکام و ثبات با کاربرد آن در سیستم های کنترل پرواز هواپیما    
 605. A framework for coordinated control of multi-agent systems چارچوبی برای کنترل هماهنگ از چند سیستم عامل    
 606. A heuristic slow voltage control scheme for large power systems اکتشافی آهسته طرح کنترل ولتاژ سیستم های قدرت های بزرگ    
 607. A multi-agent system-based intelligent control for large-scale power plants چند سیستم عامل مبتنی بر کنترل هوشمند برای نیروگاه در مقیاس بزرگ    
 608. A multi-system optimization approach to coupling in robust design and control چند سیستم روش بهینه سازی به جفت قوی در طراحی و کنترل    
 609. An adaptable neuro-control system for a 10--50GHz monolithic microwave integrated circuited-based intelligent front-end amplifier سازگار با سیستم های کنترل عصبی برای 10 -- مایکروویو 50GHz یکپارچه یکپارچه circuited هوشمند مبتنی بر جلویی آمپلی فایر    
 610. Analysis and control of nonnegative systems تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم های غیر منفی    
 611. Analysis and control of rate and uniformity for granular fertilizer application systems تجزیه و تحلیل و کنترل سرعت و یکنواختی برای سیستم های درخواست کود گرانول    
 612. Analysis and control of an in situ hydrogen generation and fuel cell power system for automotive applications تجزیه و تحلیل و کنترل در نسل درجا هیدروژن و پیل سوختی سیستم قدرت برای کاربردهای خودرو    
 613. Analytical modeling, analysis and robust control of uncertain nonlinear dynamical systems by using sliding mode control (SMC) and quantitative feedback theory (QFT) مدل سازی تحلیلی ، تجزیه و تحلیل و کنترل قوی از سیستم های غیر خطی دینامیکی نامشخص با استفاده از کنترل حالت کشویی (SMC) و تئوری بازخورد کمی (QFT)    
 614. A new alternate routing scheme with endpoint admission control for low call loss probability in VoIP networks طرح جدید جایگزین مسیریابی با نظارت و کنترل نقطه پایانی برای پذیرش احتمال از دست دادن تماس پایین در شبکه های اینترنتی    
 615. A new high-gain control design approach for nonlinear systems جدید بالا دست آوردن کنترل روش طراحی برای سیستم های غیر خطی    
 616. A new workload control policy for the M/M/1 system جدید سیاست کنترل حجم کار برای سیستم M/M/1    
 617. An unsplit staggered mesh scheme for multidimensional magnetohydrodynamics: A staggered dissipation-control differencing algorithm unsplit طرح مش مبهوت برای magnetohydrodynamics چند بعدی : مبهوت اتلاف کنترل الگوریتم تفاضل    
 618. A penalty function-based dynamic hybrid shop floor control system مجازات عملکرد مبتنی بر ترکیبی پویا مغازه کف سیستم کنترل    
 619. Application of stochastic control and robust stability of singularly perturbed unified systems استفاده از کنترل تصادفی و ثبات فوق العاده قوی از مزاحمت سیستم های یکپارچه    
 620. Applications of the differential evolution optimization algorithm in power systems planning, operation and control کاربرد دیفرانسیل الگوریتم تکامل در بهینه سازی سیستم های قدرت برنامه ریزی ، بهره برداری و کنترل    
 621. Applying and analyzing robust modern control on uncertain hydraulic systems اعمال کنترل و تجزیه و تحلیل قوی بر روی سیستم های مدرن نامشخص هیدرولیک    
 622. A process control simulation of the USD wire payment system at a major Canadian bank فرآیند شبیه سازی کنترل تومان سیم سیستم پرداخت در بانک بزرگ کانادا    
 623. A quantitative analysis of automation control systems used in tire manufacturing تجزیه و تحلیل کمی از سیستم های کنترل اتوماسیون مورد استفاده در ساخت تایر    
 624. A restricted precedence concurrency control protocol for mobile distributed database systems محدود اولویت همزمانی پروتکل کنترل برای موبایل سیستم پایگاه داده توزیع شده    
 625. A study of rheology of high molecular weight polyacrylamide in porous medium and water-based gel system performance in carbonate porous medium for conformance control applications مطالعه رئولوژی از polyacrylamide وزن مولکولی بالا در محیط متخلخل و آب بر اساس عملکرد سیستم ژل کربنات در محیط متخلخل برای کنترل انطباق برنامه های کاربردی    
 626. Automatic airspace avoidance using advanced flight control system اجتناب خودکار با استفاده از حریم هوایی پیشرفته سیستم کنترل پرواز    
 627. Autonomous local control in distributed DC power systems کنترل خودمختار محلی در دی سی توزیع سیستم های قدرت    
 628. Breakdowns in controls in automated systems ضعف در کنترل در سیستم های خودکار    
 629. Central nervous system control of dynamic stability during locomotion in complex environments کنترل سیستم عصبی مرکزی از ثبات پویا در طول نقل و انتقال در محیط های پیچیده    
 630. Compliant formation control of an autonomous multiple vehicle system مطابق شاهد شکل گیری یک سیستم خود مختار وسیله نقلیه متعدد    
 631. Computer-vision control system for ginseng drying کامپیوتر دید سیستم کنترل برای خشک کردن جینسنگ    
 632. Control design and state of the art for fly-by-wire systems طراحی و کنترل دولت از هنر برای پرواز با سیم سیستم    
 633. Control of pneumatic systems for free space and interaction tasks with system and environmental uncertainties کنترل از سیستم پنوماتیک برای فضای آزاد و کارهای تعامل با سیستم های زیست محیطی و عدم قطعیت    
 634. Control and trajectory generation of a new locomotion systems of wheelchairs with capacity to climb and descend staircases کنترل و مسیر نسل از سیستم های جدید نقل و انتقال از صندلی چرخدار با ظرفیت برای بالا رفتن از پله ها و فرود    
 635. Control of decoherence in open quantum systems using feedback کنترل از decoherence در سیستم های کوانتومی باز با استفاده از بازخورد    
 636. Control of Escherichia coli O157:H7, generic Escherichia coli, and Salmonella spp. on beef trimmings prior to grinding using a controlled phase carbon dioxide (CPCO2) system کنترل از اشرشیاکلی O157 : H7 ، اشرشیا کلی ، سالمونلا و گونه. در trimmings گوشت گاو قبل از مخرب با استفاده از کنترل فاز دی اکسید کربن (CPCO2) سیستم    
 637. Control of wave packets in lithium dimers with a state-selected pump-probe scheme کنترل از بسته موج در dimers لیتیوم با طرح پمپ - پروب دولت انتخاب شده    
 638. Control system design for nanometer scale positioning systems طراحی سیستم کنترل برای سیستم های موقعیت یابی مقیاس نانومتری    
 639. Control-relevant system identification using nonlinear Volterra and Volterra-Laguerre models کنترل مربوطه شناسایی سیستم با استفاده از غیر خطی Volterra و Volterra - Laguerre مدل    
 640. Control algorithms for observation systems الگوریتم های کنترل برای سیستم های نظارت    
 641. Control of large scale interconnected systems: A convex optimizations approach کنترل از بزرگ مقیاس سیستم های به هم پیوسته : رویکرد بهینه سازی محدب    
 642. Cooperative control and application to multi-vehicle systems and sensor networks کنترل تعاونی و کاربرد به چند خودرو سیستم ها و شبکه های حسگر    
 643. Damping controller design for FACTS devices in power systems using novel control techniques میرایی طراحی کنترلر برای دستگاه های اطلاعات در سیستم های قدرت با استفاده از تکنیک های کنترل رمان    
 644. DC-DC converter utilizing hysteretic current-mode control for low-voltage microprocessor systems with power management دی سی دی سی با استفاده از مبدل hysteretic فعلی حالت کنترل برای سیستم های کم ولتاژ ریزپردازنده با مدیریت برق    
 645. Design and performance tradeoffs of high-gain observers with applications to the control of smart material actuated systems طراحی و tradeoffs عملکرد بالا افزایش ناظران با نرم افزار کاربردی برای کنترل مواد هوشمند actuated سیستم    
 646. Design and development of a chemical engineering process control laboratory using a Honeywell C200 control system طراحی و ساخت مهندسی شیمی آزمایشگاه کنترل فرآیند با استفاده از سیستم کنترل Honeywell C200    
 647. Design, construction, optimization, and characterization of a temperature control system for studying the effects of rapid and reversible changes in temperature on neurosecretion طراحی ، ساخت و ساز ، بهینه سازی ، و بررسی خصوصیات سیستم های کنترل درجه حرارت برای مطالعه اثرات ناشی از دگرگونیهای سریع و برگشت پذیر در دما بر neurosecretion    
 648. Designing, modeling, monitoring and control of air conditioning systems طراحی ، مدل سازی ، نظارت و کنترل سیستم های تهویه مطبوع    
 649. Design, modeling and control of micro internal combustion swing engine (MICSE) systems طراحی ، مدلسازی و کنترل میکرو موتور احتراق داخلی نوسان (MICSE) سیستم    
 650. Deterministic and stochastic control of nonlinear oscillations in ocean structural systems کنترل قطعی و تصادفی از نوسانات غیر خطی در اقیانوس ساختاری سیستم    
 651. Development of integrated treatment scheme of adsorption and biofiltration for VOCs control توسعه طرح درمان یکپارچه جذب و biofiltration برای کنترل VOCs    
 652. Development of a dynamic test facility for environmental control systems توسعه مرکز آزمون پویا برای سیستم های کنترل محیط زیست    
 653. Development and validation of a gait classification system for older adults: By movement control and biomechanical factors توسعه و اعتبار از یک سیستم طبقه بندی برای راه رفتن افراد مسن : با کنترل رفت و آمد و عوامل بیومکانیکی    
 654. Development of advanced algorithms for displacement, velocity and pressure control of electro-hydraulic systems توسعه ای از الگوریتم های پیشرفته ای برای جابه جایی ، سرعت و کنترل فشار از سیستم الکترو هیدرولیکی    
 655. Digital control of DC/DC converters driving constant power loads in vehicular systems کنترل دیجیتال از دی سی / دی سی مبدل رانندگی بارهای توان ثابت در سیستم های فضایی    
 656. DI-HCCI engine control system development دی HCCI کنترل موتور توسعه سیستم    
 657. Distributed networked sensing and control systems: Robust estimation and real-time control شبکه توزیع و کنترل سیستم های سنجش از : برآورد قوی و کنترل زمان واقعی    
 658. Distribution of route-impacting control information in a publish/subscribe system with delivery guarantees توزیع اطلاعات کنترل مسیر ، تاثیر در انتشار / عضویت در سیستم با تضمین تحویل    
 659. Dynamics and control of microchemical systems: From reduced-order theoretical approaches to embedded model predictive control دینامیک و کنترل سیستم های microchemical : از کاهش سفارش رویکردهای نظری به کنترل مدل پیش بینی کننده های جاسازی شده    
 660. Economic resource allocation in system simulation and control design اقتصادی تخصیص منابع در شبیه سازی سیستم و طراحی کنترل    
 661. Effect of system nonlinearities on sliding mode control design for buck converters اثر nonlinearities سیستم در حالت طراحی کشویی برای کنترل مبدل های باک    
 662. Effect of operator control configuration on unmanned aerial system trainability اثر تنظیمات اپراتور کنترل در سیستم های هوایی بدون سرنشین trainability    
 663. Electromotor control system in Gymnarchus niloticus الکتروموتور سیستم های کنترل در Gymnarchus niloticus    
 664. Embedded supervisory control of discrete-event systems جاسازی شده کنترل نظارتی از سیستم های گسسته رویداد    
 665. Engineering design synthesis of sensor and control systems for intelligent vehicles طراحی و مهندسی ساخت سنسور و کنترل سیستم های هوشمند برای وسایل نقلیه    
 666. Environmental and economic modeling of non-point source pollution control: Optimized land use systems and vegetative filter strips مدل سازی زیست محیطی و اقتصادی غیر نقطه کنترل آلودگی منبع : سیستم زمین و استفاده بهینه گیاهی نوار فیلتر    
 667. Fault tolerant control of a ship propulsion system کنترل خطا متحمل یک سیستم نیروی محرکه کشتی    
 668. Gas turbine control and load sharing of a shipboard power system کنترل توربین گاز و بار به اشتراک گذاری یک سیستم قدرت کنار کشتی    
 669. Gaussian mixture model based system identification and control مخلوط گاوسی مدل شناسایی مبتنی بر سیستم و کنترل    
 670. Geometry-driven Petri nets and a method for modelling mechatronic control systems هندسه مبتنی بر شبکه های پتری و روش برای مدل سازی سیستم های کنترل مکاترونیک    
 671. High performance control of a transmission based servo actuator system بالا کنترل عملکرد سیستم انتقال سرو محرک بر اساس    
 672. Impact of socio-economic factors and engineered systems on anopheline larval mosquitoes and economic evaluation of larval control interventions in urban Malindi, Kenya تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیستم های مهندسی در پشه anopheline لارو و ارزیابی اقتصادی از مداخلات کنترل لارو در شهری Malindi ، کنیا    
 673. Information and control in file system buffer management اطلاعات و کنترل در فایل سیستم های مدیریت بافر    
 674. Intelligent multivariable control system سیستم کنترل هوشمند چند متغیره    
 675. Intelligent control of compact multiphase separation system (CMSS) کنترل هوشمند از سیستم جدایی چند جمع و جور (CMSS)    
 676. Knowledge-based control of vision systems: Design tools and case studies کنترل مبتنی بر دانش از دیدگاه سیستم های : ابزار طراحی و مطالعات موردی    
 677. Linear parameter-varying sliding mode control of state delayed systems with application to delta wing vortex coupled dynamics خطی پارامتر های مختلف کنترل حالت کشویی از سیستم های دولتی با درخواست تاخیر در به گرداب بال دلتا همراه دینامیک    
 678. Linear quadratic regulatory boundary/point control of stochastic partial differential equation systems with unbounded coefficients خطی درجه دو مرز های نظارتی و کنترل نقطه از سیستم های دیفرانسیل با مشتقات جزئی تصادفی معادله با ضرایب نا محدود    
 679. Lyapunov-based control of underactuated mechanical systems کنترل Lyapunov مبتنی بر سیستم های مکانیکی underactuated    
 680. Lyapunov-based control of nonlinear mechatronic systems کنترل Lyapunov مبتنی بر سیستم های غیر خطی مکاترونیک    
 681. Management and control of arcing faults for a simplified Navy ship power system مدیریت و کنترل گسل arcing برای سیستم ساده نیروی دریایی کشتی قدرت    
 682. Math-model based gear-shift control strategy for advanced vehicle powertrain systems ریاضی مدل بر اساس دنده - تغییر استراتژی کنترل برای سیستم های انتقال قدرت خودرو پیشرفته    
 683. Methods for modeling and control of systems with hysteresis of shape memory alloy actuators مواد و روش ها برای مدل سازی و کنترل سیستم های پسماند با شکل محرک آلیاژ حافظه    
 684. Modeling, design, and control of forced-feedback metering poppet valve system مدلسازی ، طراحی ، و کنترل اجباری بازخورد اندازه گیری poppet سیستم سوپاپ    
 685. Modeling and control of a magnetically levitated microrobotic system مدلسازی و کنترل یک سیستم مغناطیسی levitated microrobotic    
 686. Modeling and control of PEM fuel cell humidification systems مدلسازی و کنترل سیستم های سوخت PEM رطوبت سلول    
 687. Modeling, analysis and control of fuel cell hybrid power systems مدلسازی ، تحلیل و کنترل سیستم های قدرت پیل سوختی هیبریدی    
 688. Modeling and control of hybrid wind/photovoltaic/fuel cell distributed generation systems مدلسازی و کنترل از باد هیبریدی / فتوولتائیک / سلول سوخت توزیع سیستم های نسل    
 689. Model predictive control of constrained discrete-time nonlinear systems: Stability and robustness کنترل مدل پیش بینی محدود از سیستم های زمان گسسته غیر خطی : ثبات و استحکام    
 690. Multi-agent based control and reconfiguration for restoration of distribution systems with distributed generators چند عامل بر اساس کنترل و پیکر بندی دوباره برای ترمیم سیستم های توزیع با توزیع ژنراتور    
 691. Multi-resolution methods for high fidelity modeling and control allocation in large-scale dynamical systems چند روش برای حل مدل وفاداری بالا و اختصاص کنترل در سیستم های بزرگ مقیاس دینامیکی    
 692. Neural network solution for fixed-final time optimal control of nonlinear systems راه حل شبکه های عصبی برای ثابت نهایی در مدت زمان بهینه از سیستم های غیر خطی    
 693. Neurotrophins and seasonal plasticity in the avian song control system Neurotrophins و پلاستیسیته فصلی در سیستم کنترل آهنگ مرغی    
 694. Noncooperative games for control of networked systems بازی Noncooperative برای کنترل سیستم های شبکه    
 695. Nonlinear control system of inverted pendulum based on input-output linearization سیستم های کنترل غیر خطی از آونگ معکوس در ورودی خروجی خطی بر اساس    
 696. Nonlinear control of microelectromechanical systems (MEMS) devices کنترل غیرخطی سیستم های microelectromechanical (MEMS) دستگاه    
 697. Nonlinear systems control using a subset stabilization approach سیستم های کنترل غیر خطی با استفاده از یک زیر مجموعه روش تثبیت    
 698. Novel power control and adaptive rate transmission in W-CDMA mobile systems رمان کنترل قدرت و انتقال نرخ تطبیقی در عرض - Travian.ir : سیستم تلفن همراه    
 699. Numerical methods for control and games of regime-switching diffusion systems: Algorithms, analysis, and computations روش های عددی برای کنترل ها و بازی ها از رژیم تعویض سیستم انتشار : الگوریتم ، تجزیه و تحلیل ، محاسبات و    
 700. On-line modeling and inverse optimal control of a class of unknown nonlinear systems using dynamic neural networks در خط مدلسازی معکوس و کنترل بهینه از کلاس از سیستم ناشناخته غیر خطی با استفاده از شبکه های عصبی پویا    
 701. Optimal control of switched autonomous systems: Theory, algorithms, and robotic applications کنترل بهینه سیستم های تغییر خودمختار : تئوری ، الگوریتم ها و برنامه های کاربردی روباتیک    
 702. Optimal control for biological movement systems کنترل بهینه برای سیستم های جنبش زمین    
 703. Output feedback control of nonlinear systems with unstabilizable/undetectable linearization کنترل خروجی بازخورد از سیستم های غیر خطی با خطی unstabilizable / غیر قابل کشف    
 704. Parameter identification of dynamic systems using traditional and higher order sliding mode control شناسایی پارامتر های سیستم های پویا با استفاده از نظم سنتی و بالاتر کنترل مد لغزش    
 705. Parental emotion and control: A model of reciprocal influence in the family system احساسات پدر و مادر و کنترل : مدل نفوذ متقابل در نظام خانواده    
 706. Perception-based control for intelligent systems کنترل مبتنی بر ادراک برای سیستم های هوشمند    
 707. Piecewise linear control modeling and analysis with applications in circuits and automotive systems تکهای مدل سازی خطی کنترل و تجزیه و تحلیل با کاربرد در مدارات و سیستم های خودرو    

 708. Production-inventory systems: Optimal control and empirical analysis تولید سیستم های موجودی : کنترل بهینه و تجزیه و تحلیل تجربی    
 709. Propagation analysis of a 900 MHz spread spectrum centralized traffic signal control system تجزیه و تحلیل انتشار 900 مگاهرتز طیف گسترش ترافیک متمرکز سیستم سیگنال کنترل    
 710. Quantitative control of probabilistic discrete event systems: A formal measure-theoretic approach کنترل مقدار احتمالاتی سیستم های گسسته رویداد : رسمی اندازه گیری ، رویکرد نظری    
 711. Quasi-static hydraulic control systems and energy savings potential using independent metering four-valve assembly configuration شبه استاتیک سیستم های کنترل هیدرولیکی و صرفه جویی انرژی با استفاده از پتانسیل مستقل اندازه گیری چهار سوپاپ پیکربندی مونتاژ    
 712. Rapid system prototyping for error-control coding in optical CDMA networks سیستم نمونه سازی سریع برای کنترل خطا در برنامه نویسی شبکه Travian.ir : نوری    
 713. Reconfiguration and verification of modular discrete event control systems پیکر بندی دوباره و تایید از سیستم های کنترل گسسته رویداد مدولار    
 714. Recursive on-line strategy for optimal control of a class of nonlinear systems بازگشتی در خط استراتژی برای کنترل بهینه در یک کلاس سیستم های غیر خطی    
 715. Regulation of rhodopsin expression and circadian control of the visual system تنظیم بیان rhodopsin و شبانه روزی کنترل سیستم بینایی    
 716. Robust supervision and condition based control for single-unit resource allocation systems نظارت قوی و کنترل بر اساس شرایط برای تک واحد سیستم های تخصیص منابع    
 717. Robust track-following control design for dual-stage servo systems with a MEMS microactuator and an instrumented suspension مقاوم پیگیری زیر طراحی کنترل برای سیستم های سرو دو مرحله با microactuator MEMS و تعلیق ، استفاده    
 718. Satellite tether systems: Dynamic modeling and control سیستم های ماهواره ای افسار : مدل سازی دینامیک و کنترل    
 719. Scalable and effective test generation for access control systems مقیاس پذیر و موثر نسل آزمون برای سیستم های کنترل دسترسی    
 720. Signal transduction in the nervous system, control over ligand-gated ion channel subunit gene expression, and temporal lobe epilepsy عبور از ماوراء چیزی سیگنال در سیستم عصبی ، کنترل بیش از لیگاند - gated یون کانال بیان ژن زیرواحد ، و بیماری صرع لب گیجگاهی    
 721. Simulation modeling and process control of composting systems under complexity and uncertainty مدل سازی و شبیه سازی سیستم های کنترل فرآیند کمپوست تحت پیچیدگی و عدم قطعیت    
 722. Simulation-based design, optimization, and control of silicon carbide and gallium nitride thin film chemical vapor deposition reactor systems شبیه سازی مبتنی بر طراحی ، بهینه سازی ، و کنترل از کاربید سیلیکون و گالیم نیترید نازک فیلم شیمیایی بخار سیستم های راکتور رسوب    
 723. Sliding mode control of robotics systems actuated by pneumatic muscles کنترل حالت کشویی از سیستمهای رباتیک actuated توسط عضلات پنوماتیک    
 724. Stochastic control of unified decentralized singularly perturbed systems کنترل تصادفی از واحد سیستم های غیر متمرکز فوق العاده مزاحمت    
 725. Stochastic approximation methods for risk-sensitive control of discrete-event systems روش تقریب تصادفی برای کنترل خطر حساس از سیستم های گسسته رویداد    
 726. System and control engineering approaches to some network vulnerability problems سیستم کنترل و رویکردهای مهندسی به برخی از مشکلات آسیب پذیری شبکه    
 727. System characterization, control and optimal feed-rate scheduling for high-speed machining and nano positioning خصوصیات سیستم ، کنترل و بهینه اشتراک نرخ زمان بندی برای ماشینکاری با سرعت بالا و موقعیت نانو    
 728. System modeling and control design of a two-stage metering poppet-valve system مدل سازی و کنترل سیستم طراحی از دو مرحله اندازه گیری poppet - سوپاپ سیستم    
 729. Technological support system for macro-control of Shenzhen real estate market فن آوری سیستم پشتیبانی برای کلان کنترل شنژن بازار املاک و مستغلات    
 730. The design and implementation an active yaw control system for a wind-powered generator طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل فعال انحراف برای ژنراتور باد شده    
 731. The effects of physical activity on balance control in young adult participants using the Balance Quest Computerized Dynamic Posturography system تاثیر فعالیت بدنی در کنترل تعادل در افراد بالغ جوان با استفاده از تعادل تلاش کامپیوتری دینامیک سیستم Posturography    
 732. The Na,K-ATPase controls epithelial tube size in the Drosophila melanogaster tracheal system سدیم ، ک - ATPase کنترل اندازه لوله اپیتلیال در Drosophila melanogaster سیستم تراشه    
 733. The qualities of appreciative dialogue that enable high performance in human systems: An action research project in a command-and-control organization ویژگی های گفت و گو سپاسگزار قادر می سازد که با کارایی بالا در سیستم های انسانی : اقدام پروژه پژوهشی در فرمان و کنترل سازمان    
 734. The role of the host immune system in the control of gamma-herpesvirus latency: Vaccination against, and surveillance of, latent infection نقش سیستم ایمنی بدن میزبان در کنترل زمان نهفته گاما هرپس : واکسیناسیون علیه و نظارت ، عفونت نهفته    
 735. Three-dimensional volume averaged soil-moisture transport model: A scalable scheme for representing subgrid topographic control in land-atmosphere interactions سه حجم بعدی به طور متوسط رطوبت خاک مدل حمل و نقل : طرح مقیاس پذیر برای نمایندگی کنترل subgrid توپوگرافی زمین در فضای تعاملات    
 736. Time-delay control of an undamped two mode system زمان تاخیر کنترل undamped دو حالت سیستم    
 737. Topology and control of high frequency resonant inverter systems توپولوژی و کنترل فرکانس بالا با سیستم اینورتر رزونانس    
 738. Towards the performance monitoring of constrained control systems نسبت به نظارت بر عملکرد سیستم های کنترل محدود    
 739. Tradeoffs and limitations in networked control systems Tradeoffs و محدودیت ها در سیستم های کنترل شبکه    
 740. Transmission of information in control systems انتقال اطلاعات در سیستم های کنترل    
 741. Verification of a control systems design for a series resonant converter based on a small-signal model امنیتی از طراحی سیستم های کنترل برای سری مبدل رزونانس بر اساس مدل سیگنال کوچک    
 742. Water treatment and recycling in a biotrickling filter system for wastewater lift station emissions control تصفیه آب و بازیافت در یک سیستم فیلتر برای biotrickling فاضلاب بلند ایستگاه کنترل تولید گازهای گلخانه ای    
 743. A calibrated phase and amplitude control system for phased-array transmitters مرحله کالیبره شده و دامنه سیستم کنترل برای فاز آرایه فرستنده    
 744. A cell-based call admission control and bandwidth reservation scheme for QoS support in wireless cellular networks سلول های مبتنی بر کنترل تماس پذیرش طرح و پهنای باند رزرو برای پشتیبانی QoS در شبکه های بی سیم تلفن همراه    
 745. Adaptive control of systems represented by partial differential equations and its application to networks of multiagents کنترل تطبیقی سیستم های نمایندگی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و کاربرد آن در شبکه های multiagents    
 746. Adaptive quality of service control in distributed real-time embedded systems کیفیت کنترل تطبیقی توزیع خدمات در زمان واقعی سیستم های جاسازی شده    
 747. Adpative fuzzy control of nonlinear systems Adpative کنترل فازی سیستم های غیر خطی    
 748. Advanced controls of large scale structural systems using linear matrix inequality methods جستجوی پیشرفته کنترل از سیستم های بزرگ مقیاس با استفاده از روش ساختاری خطی نابرابری ماتریس    
 749. Agent based control and monitoring system for dynamic reallocation of loads in a limited power supply scenario عامل کنترل و نظارت بر سیستم را برای reallocation بارهای دینامیکی در سناریوی قدرت عرضه محدود    
 750. A grid architecture for the remote control of industrial systems معماری شبکه برای کنترل از راه دور سیستم های صنعتی    
 751. A robotic system using myoelectrical control at the elbow joint for the rehabilitation of persons after stroke سیستم رباتیک با استفاده از کنترل myoelectrical در مفصل آرنج برای توانبخشی افراد پس از سکته مغزی    
 752. Behavior-based robot control using fuzzy discrete event system رفتار مبتنی بر کنترل ربات با استفاده از سیستم فازی رویداد گسسته    
 753. Conditional control of protein function: Studies on a ligand-dependent stabilization system کنترل مشروط از عملکرد پروتئین : مطالعات بر روی سیستم تثبیت لیگاند وابسته    
 754. Congestion control in networked systems کنترل تراکم در سیستمهای شبکه ای    
 755. Control strategies for three-dimensional smart base isolation systems using modal and nodal approaches استراتژی های کنترل برای سیستم های سه بعدی پایه انزوا هوشمند با استفاده از روش های معین و گره    
 756. Control and verification of distributed systems on graphs کنترل و بازرسی سیستم های توزیع شده در نمودار    
 757. Control policies for stochastic production-inventory systems سیاست های کنترل موجودی برای تولید سیستمهای تصادفی    
 758. Control systems with saturation nonlinearity and time delay کنترل سیستم های غیرخطی با اشباع و تاخیر زمانی    
 759. Control of a PWA system cascaded with a nonlinear system: An application to a UAV path following problem کنترل سیستم PWA cascaded با یک سیستم غیر خطی : برنامه به مسیر زیر مشکل هواپیمای بدون سرنشین    
 760. Correctional officer control ideology: Implications for understanding a system درست به افسر کنترل ایدئولوژی : مفاهیم برای درک سیستم    
 761. Design, fabrication, and operation of a system to control FC-72 refrigerant condensation by means of manipulating exiting liquid and vapor flow rates طراحی ، ساخت و بهره برداری از یک سیستم برای کنترل باشگاه فوتبال - 72 چگالش مبرد با استفاده از دستکاری خروج مایع و بخار نرخ جریان    
 762. Development of hybrid architecture of the control system for modular and re-configurable robot (MRR) manipulators توسعه معماری ترکیبی از سیستم کنترل برای ربات های مدولار و دوباره تنظیم (MRR) manipulators    

 763. Distributed power control algorithms for WCDMA cellular systems توزیع قدرت الگوریتم های کنترل برای سیستم های WCDMA سلولی    
 764. Distributed realization of differential-algebraic systems using decentralized sliding mode control تحقق سیستم های توزیع شده از دیفرانسیل - جبری غیر متمرکز با استفاده از کنترل مد لغزش    
 765. Domain adaptive control architecture for advanced manufacturing systems دامنه معماری کنترل تطبیقی برای سیستم های تولیدی پیشرفته    
 766. Effect of organizational control systems on organizationally directed deviance اثر سیستم های کنترل سازمانی در انحراف سازمانی کارگردانی    
 767. Examining the role of attentional control settings on the oculomotor system using saccadic trajectory deviations and the gap effect بررسی نقش توجه : تنظیمات کنترل شده بر روی سیستم oculomotor با استفاده از انحراف مسیر saccadic و اثر فاصله    
 768. Fair medium access control scheme for packet ring networks نمایشگاه محیط کنترل دسترسی برنامه برای شبکه های حلقه بسته    
 769. FPGA implementation of a neural network control system for a helicopter FPGA پیاده سازی یک سیستم کنترل شبکه های عصبی برای هلیکوپتر    
 770. Global optimization techniques for modeling, control, and, estimation of large-scale systems تکنیک های بهینه سازی جهانی برای مدل سازی ، کنترل ، و ، برآورد از سیستم های بزرگ مقیاس    
 771. Hierarchical real-time train control in DC metro systems سلسله مراتبی کنترل زمان واقعی آموزش در سیستم های مترو دی سی    
 772. Hopf bifurcation control for time-delay dynamical systems and applications Hopf کنترل انشعاب برای زمان تاخیر سیستم های دینامیکی و برنامه های کاربردی    
 773. Hurdle technologies using natural plant extracts and nisin to control Listeria monocytogenes in model, soy protein edible film and ready-to-eat turkey frankfurter systems فن آوری های پرش از روی مانع با استفاده از عصاره گیاهان طبیعی و نیزین ، لیستریا به کنترل در مدل ، پروتئین سویا فیلم خوراکی و آماده خوردن بوقلمون سیستم فرانکفورتر    
 774. Hybrid electric power systems in remote arctic villages: Economic and environmental analysis for monitoring, optimization, and control هیبرید سیستم های قدرت الکتریکی در روستاهای دور افتاده قطب شمال : تجزیه و تحلیل اقتصادی و زیست محیطی برای پایش ، بهینه سازی و کنترل    
 775. Identifying the roles of overland flow characteristics and vegetated buffer systems for nonpoint source pollution control شناخت نقش از ویژگی های جریان زمینی و سیستم های بافر vegetated nonpoint برای کنترل منبع آلودگی    
 776. Intelligent novel MSW management system for biogas control in landfill هوشمند رمان MSW سیستم مدیریت برای کنترل بیوگاز در محل دفن    
 777. Investigation into the tradeoffs of centralized versus distributed control architectures utilizing electronic gearing in PLC and PC-based servo system employing serial real-time communication تحقیقات در tradeoffs کنترل متمرکز در مقابل توزیع معماری استفاده از دنده های الکترونیکی در PLC و کامپیوتر مبتنی بر سیستم سرو استخدام سریال در زمان واقعی ارتباط    
 778. Mechanisms by which acute endothelin type B receptor activation affect the autonomic nervous system in the control of blood pressure مکانیسم هایی که بوسیله حاد endothelin نوع ب فعال سازی حساب کاربری گیرنده بر سیستم عصبی اتونوم در کنترل فشار خون    
 779. Neuro-dynamics and neuro-fuzzy based approaches to real-time motion planning and control of mobile robot systems مغز و اعصاب ، پویایی و عصبی فازی رویکرد مبتنی بر برنامه ریزی حرکت در زمان واقعی و کنترل سیستم های ربات سیار    
 780. Online discrete event control of hybrid systems کنترل آنلاین رویداد گسسته از سیستم های ترکیبی    
 781. Performance analysis of recoverable flight control systems subject to neutron-induced upsets using hybrid dynamical models تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم های کنترل پرواز بازیابی در معرض نوترون - ناراحتی ناشی از استفاده از مدل ترکیبی دینامیکی    
 782. Realtime adaptive methods for model predictive control of nonlinear systems بیدرنگ تطبیقی روش برای کنترل مدل پیش بینی سیستم های غیر خطی    
 783. Real-time digital simulation and control of grid-connected wind energy systems زمان واقعی شبیه سازی دیجیتالی و کنترل از شبکه های متصل به سیستم های انرژی باد    
 784. Repetitive learning control for remote control systems تکراری یادگیری کنترل برای سیستم های کنترل از راه دور    
 785. Robustness and control of a magnetically levitated transportation system نیرومندی و کنترل یک سیستم حمل و نقل مغناطیسی levitated    
 786. Signal processing and information fusing algorithms for the synthesis of an alternative electromyogram/eye gaze tracking computer cursor control system پردازش سیگنال و اطلاعات برای ترکیب الگوریتم های سنتز الکترومایوگرام جایگزین / چشم زل زل نگاه کردن ردیابی سیستم کنترل کامپیوتر مکان نما    
 787. Structural failure identification and control of the multi-module deployable manipulator system (MDMS) شناسایی خرابی سازه و کنترل چند ماژول سیستم manipulator گسترش پذیر (MDMS)    
 788. Supervisory control of switching control systems نظارت بر کنترل از تعویض سیستم های کنترل    
 789. The design, implementation and testing of the thermal control system of the CanX-2 nanosatellite, and, The preliminary design of the attitude determination and control system for the generic nanosatellite bus طراحی ، پیاده سازی و تست سیستم کنترل حرارتی CanX nanosatellite - 2 ، و ، طراحی مقدماتی تعیین نگرش و سیستم کنترل برای اتوبوس nanosatellite عمومی    
 790. The dynamics and control of the UltraSail system دینامیک و کنترل سیستم UltraSail    
 791. The study of friction variation with temperature in a harmonic drive system: Modeling and control مطالعه تنوع اصطکاک با درجه حرارت را در سیستم درایو همساز : مدلسازی و کنترل    
 792. Vapor compression air conditioning system modelling and control بخار فشرده سازی مدل سازی سیستم تهویه مطبوع و کنترل    
 793. Access scheduling and controller design in networked control systems برنامه ریزی و کنترل دسترسی در طراحی سیستم های کنترل شبکه    
 794. Active vibration control of a gearbox system with emphasis on gear whine reduction کنترل فعال ارتعاشات سیستم گیربکس با تاکید بر کاهش ناله و شکایت کردن دنده    
 795. Adaptive control system for a vibrational MEMS gyroscope with time-varying rotation rates سیستم کنترل تطبیقی برای ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS با زمان چرخش متفاوت امتیازات    
 796. Adaptive estimation for control of uncertain nonlinear systems with applications to target tracking برآورد تطبیقی برای کنترل سیستم های غیر خطی نامشخص است با برنامه های کاربردی به هدف ردیابی    
 797. Adaptive control of systems in cascade with saturation کنترل تطبیقی سیستم های در آبشار با اشباع    
 798. Adaptive control of nonlinear systems with actuator failures and uncertainties کنترل تطبیقی سیستم های غیر خطی با شکست محرک و عدم قطعیت    
 799. A digital relaying algorithm for integrated power system protection and control دیجیتال الگوریتم رله برای حفاظت از سیستم انتقال برق و کنترل    
 800. A distributed control system for low pressure plant growth chambers توزیع سیستم های کنترل برای کم فشار اتاق های رشد گیاه    
 801. Advanced linear parameter varying control for systems with delays, saturation and implementation constraints پارامتر های پیشرفته کنترل خطی متفاوت برای سیستم های با تاخیر ، اشباع و محدودیت های اجرای    
 802. Advanced techniques for mitigating the effects of temporal distortions in human in the loop control systems تکنیک های پیشرفته برای کاهش اثرات اعوجاج زمانی در انسان در سیستم های کنترل حلقه    
 803. A formal model for analysis and control of human-involved computer integrated manufacturing systems مدل رسمی برای تحلیل و کنترل از انسان درگیر کامپیوتر سیستم های تولید یکپارچه    
 804. A Gaussian mixture model based classification scheme for myoelectric control of powered upper limb prostheses مخلوط گاوسی مدل بر اساس طرح طبقه بندی برای کنترل myoelectric از اندام فوقانی شده پروتز    
 805. A hardware-reconfigurable control platform for space power management and distribution systems سخت افزار - reconfigurable بستر های نرم افزاری برای مدیریت کنترل فضای قدرت و سیستم های توزیع    
 806. Algorithms for stochastic finite memory control of partially observable systems الگوریتم های تصادفی برای کنترل حافظه محدود از سیستم تا حدی قابل مشاهده    
 807. A middleware framework for networked control systems چارچوب میان افزار برای سیستم کنترل شبکه    
 808. An access control scheme for partially ordered set hierarchy with provable security طرح کنترل دسترسی برای سلسله مراتب پاره مرتب مجموعه ای با امنیت قابل اثبات    
 809. Analyses of fluctuating light on visual comfort for the applications of daylight dimming control systems تجزیه و تحلیل از نوسان نور را در آسایش بصری برای برنامه های کاربردی از نور روز dimming سیستم های کنترل    
 810. A neural - optimal control algorithm for real-time operation of combined sewer systems عصبی -- الگوریتم کنترل بهینه برای بهره برداری زمان واقعی از ترکیب سیستم های فاضلاب    
 811. An information-based metric for a human-machine control system in dynamic operating environments متریک برای سیستم کنترل انسان و ماشین های مبتنی بر اطلاعات در محیط های عملیاتی پویا    
 812. An integrated system of corporate governance: Regulation, internal control and managerial attributes سیستم یکپارچه از شرکتها : مقررات ، کنترل داخلی و ویژگی های مدیریتی    
 813. An integrated project planning and control system approach for measuring project performance برنامه ریزی و کنترل پروژه مجتمع رویکرد سیستمی برای اندازه گیری عملکرد پروژه    
 814. An intelligent control system for die casting processes سیستم کنترل هوشمند برای فرآیندهای ریخته گری    
 815. A novel control scheme for a doubly-fed induction wind generator under unbalanced grid voltage conditions رمان طرح کنترل مضاعف تغذیه ژنراتور القاء باد تحت شرایط ولتاژ شبکه نامتعادل    
 816. Anticipatory fuzzy automatic generation control scheme using very short-term ANN ACE forecasting پیش بینی فازی اتوماتیک نسل طرح کنترل با استفاده از بسیار کوتاه مدت شبکه عصبی پیش بینی آس    
 817. Application of neural networks for control system development استفاده از شبکه های عصبی برای توسعه سیستم کنترل    
 818. Application, implementation and integration of discrete-event systems control theory برنامه ، اجرا و ادغام سیستم های گسسته رویداد تئوری کنترل    
 819. A real-time wide-area control for mitigating small-signal instability in large electric power systems زمان واقعی گسترده برای کنترل بی ثباتی منطقه کوچک سیگنال کاهش بزرگ در سیستم های قدرت الکتریکی    
 820. A rib strap system for supplemental rib control in room-and-pillar coal mines دنده بند سیستم برای کنترل دنده های تکمیلی در معادن زغال سنگ اتاق و ستون -    
 821. A semidefinite programming approach for control of systems along trajectories رویکرد های برنامه نویسی semidefinite برای کنترل سیستم های همراه مدار    
 822. A soft sensor system for cycle-to-cycle control of parison length in intermittent extrusion blow molding سیستم سنسور نرم افزاری برای چرخه به چرخه کنترل طول parison در قالب گیری اکستروژن ضربه متناوب    
 823. A spatial decision support system for economic analysis of sediment control on rangeland watersheds سیستم پشتیبانی تصمیم فضایی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی از کنترل رسوب در مراتع حوزه    
 824. A supervised fault tolerant control architecture for nonlinear systems نظارت گسل متحمل معماری برای سیستم های کنترل غیر خطی    
 825. A system-level mathematical description of metabolic regulation combining aspects of elementary mode analysis with cybernetic control laws ریاضی توصیف سیستم تنظیم سوخت و ساز از سطح ترکیب جنبه های تجزیه و تحلیل حالت ابتدایی با قوانین کنترل cybernetic    
 826. A travelling cable system: Apparatus development, system modeling, and vibration control سیستم کابل سفر : توسعه دستگاههای ، مدل سازی سیستم و کنترل ارتعاش    
 827. Auction-based decision making for distributed real-time control of flexible manufacturing systems حراج مبتنی بر تصمیم گیری برای کنترل توزیع زمان واقعی سیستم های تولید انعطاف پذیر    

 828. Automated modeling and energy saving adaptive robust control of electro-hydraulic systems with programmable valves مدل سازی خودکار و صرفه جویی در انرژی کنترل تطبیقی قوی از سیستم الکترو هیدرولیکی با دریچه های قابل برنامه ریزی    
 829. Automatic linearization and control of nonlinear systems خودکار خطی و کنترل سیستم های غیر خطی    
 830. Autonomous swarms of unmanned vehicles: Software control system and ground vehicle testing swarms خودمختار از وسایل نقلیه بدون سرنشین : نرم افزار سیستم های کنترل و زمین آزمایش خودرو    
 831. Bleed air temperature regulation system: Modeling, control, and simulation خون گرفتن درجه حرارت هوا مقررات سیستم : مدل سازی ، کنترل و شبیه سازی    
 832. Closing the loop around sensor networks: Optimal estimation and control of networked systems اختتامیه حلقه در اطراف شبکه های حسگر : برآورد بهینه و کنترل سیستم های شبکه    
 833. Code assignment and call admission control for OVSF-CDMA systems تخصیص کد تماس گرفته و کنترل ورود برای OVSF - Travian.ir : سیستم    
 834. Complex system modeling and control with distributed intelligent agents مدل سازی سیستم های پیچیده و کنترل با عوامل توزیع هوشمند    
 835. Constrained optimal control applied to fuel cells and vehicle systems محدود کنترل بهینه اعمال شده به سلول های سوخت و سیستم های خودرو    
 836. Contributions to robust control of systems with parametric uncertainties مشارکت برای کنترل قوی از سیستم های با عدم قطعیت پارامتری    
 837. Control of linear time-invariant distributed parameter systems: From integer order to fractional order کنترل خطی زمان پارامتر ناوردا سیستم های توزیع شده : منظور از عدد صحیح به منظور کسری    
 838. Control system study on PWM boost DC-DC converter in CCM کنترل PWM در مطالعه سیستم افزایش دی سی دی سی مبدل در CCM    
 839. Control, estimation, and communication design applied to active vehicle safety systems کنترل ، برآورد ، و طراحی ارتباطات برای سیستم های ایمنی فعال خودرو اعمال    
 840. Control reconfiguration of discrete event systems with dynamic partial observation پیکر بندی دوباره کنترل سیستم های گسسته با مشاهده رویداد پویا با مشتقات جزئی    
 841. Control design of switching systems by backstepping طراحی سیستم های کنترل از تعویض توسط backstepping    
 842. Control scheduling scheme design for real-time systems کنترل زمان بندی طراحی طرح برای سیستم های بلادرنگ    
 843. Control of LTI systems with sudden changes using adaptive switching کنترل سیستم های LTI با تغییرات سریعی که با استفاده از تعویض تطبیقی    
 844. Controls, characterization and small scale chemical variations of a Karst system: A geochemical assessment of Tuscarora Creek watershed, West Virginia کنترل ، خصوصیات و تغییرات شیمیایی در مقیاس کوچک از یک سیستم Karst : ارزیابی ژئوشیمیایی از Tuscarora حوضه نهر ، غرب ویرجینیا    
 845. Control of silica scaling phenomena in reverse osmosis systems کنترل از پدیده های پوسته پوسته شدن سیلیس در سیستم اسمز معکوس    
 846. Cross-layer design of control systems closed over wireless networks صلیب لایه طراحی سیستم های کنترل بسته بیش از شبکه های بی سیم    
 847. Cryptographic key management for Role-based Access Control model in power system computer networks مدیریت کلید برای رمزنگاری مبتنی بر وظیفه دسترسی به مدل در کنترل قدرت شبکه های کامپیوتری سیستم    
 848. Damping enhancement of multimachine power system through STATCOM control میرایی افزایش قدرت سیستم multimachine از طریق کنترل STATCOM    
 849. Decentralized receding horizon control of large scale dynamically decoupled systems غیر متمرکز عقب کنترل افق در مقیاس بزرگ به صورت پویا decoupled سیستم    
 850. Decentralized/distributed failure diagnosis and supervisory control of discrete event systems غیر متمرکز / توزیع تشخیص نارسایی و کنترل نظارت بر سیستم های گسسته رویداد    
 851. Design and interactive assessment of continuous multifunction myoelectric control systems طراحی و ارزیابی از تعاملی مستمر سیستم های کنترل چند منظوره myoelectric    
 852. Design and analysis of high-speed ring-based networked control systems for real-time applications طراحی و تجزیه و تحلیل با سرعت بالا حلقه های مبتنی بر شبکه برای سیستم های کنترل زمان واقعی برنامه های کاربردی    
 853. Design and control of production systems with agile repair crew and advance order information طراحی و کنترل سیستم های تولید با خدمه تعمیر چالاک و پیشبرد اطلاعات سفارش    
 854. Design of a microcontroller-based, power control system for microwave drying طراحی مبتنی بر میکروکنترلر ، کنترل سیستم قدرت برای خشک کردن مایکروویو    
 855. Design of viscous and friction damper systems for the optimal control of the seismic response of structures طراحی چسبناک و سیستم های میراگر اصطکاکی برای کنترل بهینه از پاسخ لرزه ای سازه ها    
 856. Design optimization and active control of serpentine belt drive systems with two-pulley tensioners بهینه سازی طراحی و کنترل سیستم های فعال تسمه محرک tensioners مارپیچ با دو قرقره    
 857. Development of a control system based on fuzzy logic for the volatile fatty acid production in a primary sludge fermentation process توسعه سیستم های کنترل در منطق فازی برای تولید اسید چرب فرار در فرایند لجن تخمیر اولیه بر اساس    
 858. Development of friction compensation control and application to fuel valve control systems توسعه کنترل اصطکاک جبران و نرم افزار را برای تامین سوخت سوپاپ سیستم های کنترل    
 859. Development of a supersonic wind tunnel rapid real-time data acquisition and control system توسعه تونل باد مافوق صوت سریع زمان واقعی اکتساب داده ها و سیستم های کنترل    
 860. Development and evaluation of motorist delay-awareness and diversion control systems توسعه و ارزیابی از رانندگان تاخیر آگاهی و انحراف سیستم های کنترل    
 861. Development of logical models for CNC machine tool motion control system with application to virtual machine tool design توسعه مدل های منطقی برای تراش ماشین ابزار سیستم کنترل حرکت با نرم افزار طراحی ماشین های ابزار مجازی    
 862. Development and application of a new modeling technique for production control schemes in manufacturing systems توسعه و استفاده از روش مدل سازی طرح های جدید برای کنترل تولید در سیستم های تولید    
 863. Discretized bounded sliding mode control for simulation of differential-algebraic systems گسسته محدود کنترل حالت کشویی برای شبیه سازی سیستم های دیفرانسیل - جبری    
 864. Distributed control of distributed parameter systems using mobile actuator and sensor networks کنترل توزیع شده از سیستم های توزیع پارامتر با استفاده از محرک های همراه و شبکه های حسگر    
 865. Distributed and predictive control of nonlinear distributed process systems توزیع و کنترل سیستم های غیر خطی پیش بینی از روند توزیع    
 866. Distributed, modular, open control architecture for power conversion systems توزیع ، مدولار ، معماری کنترل باز برای سیستم های تبدیل انرژی    
 867. DSP-based control of static power quality compensators in industrial power systems کنترل دانشگران صنعت پژوه مبتنی بر جبران کیفیت قدرت ایستا در سیستم های قدرت صنعتی    
 868. Dynamics and control of retention and formation on a paper machine using a microparticulate retention aid system دینامیک و کنترل و حفظ شکل بر روی دستگاه کاغذ با استفاده از سیستم کمک microparticulate احتباس    
 869. Dynamic modeling and advanced control of air conditioning and refrigeration systems مدل سازی دینامیک و کنترل پیشرفته از تهویه هوا و سیستمهای تبرید    
 870. Dynamic modelling and nonlinear control of vortex-coupled delta wing systems پویا کنترل مدل سازی و غیر خطی از گرداب - همراه سیستم بال دلتا    
 871. Dynamic modeling and capacity control of multiple chiller systems مدل سازی دینامیک و کنترل ظرفیت چیلر های متعدد از سیستم    
 872. Dynamic control of production systems with varying service capacity کنترل دینامیکی سیستم های تولید با ظرفیت متفاوت خدمات    
 873. Dynamic behavior of Maglev vehicle/guideway system with control رفتار دینامیکی وسایل نقلیه Maglev / guideway سیستم با کنترل    
 874. Dynamics and control of a class of modular locomotion systems دینامیک و کنترل کلاس از سیستم های نقل و انتقال مدولار    
 875. Dynamic fuzzy wavelet neural network for system identification, damage detection and active control of highrise buildings پویا شبکه های عصبی فازی موجک برای شناسایی سیستم ، تشخیص خسارت و کنترل فعال ساختمان highrise    
 876. Effects of base station power control and soft handoff on the outage and capacity in the forward link of CDMA systems اثرات کنترل ایستگاه پایه قدرت و هندآف نرم در زمان قطع برق و ظرفیت در پیوند به جلو از سیستم های Travian.ir :    
 877. Establishing a quality control system for salt double fortified with microencapsulated iron and/or iodine ایجاد سیستم های کنترل کیفیت نمک مضاعف غنی شده با آهن microencapsulated و / یا ید    
 878. Evaluation of treatments to control Penicillium expansum in model apple handling systems ارزیابی درمان به کنترل expansum قارچ کپکی سبز در دست زدن به سیستم های اپل مدل    
 879. Extended-CONWIP-Kanban system: Control and performance analysis تمدید - CONWIP - Kanban سیستم : کنترل و تجزیه و تحلیل عملکرد    
 880. Fault detection for an aircraft environment control system using dynamic principal component analysis تشخیص خطا برای هواپیما با استفاده از سیستم کنترل محیط زیست تحلیل دینامیکی جزء اصلی    
 881. Fault diagnosis in spacecraft attitude control system تشخیص خطا در فضاپیماها نگرش سیستم کنترل    
 882. Fault-tolerant control in complex systems with real-time applications کنترل تحمل پذیر خطا در سیستم های پیچیده با زمان واقعی برنامه های کاربردی    
 883. Feasibility of establishing a tritrophic pest management system in the greenhouse industry: An approach to utilization of pathogenic fungi for control of western flower thrips, and pathogenic fungi with predators for synergistic control of cabbage looper امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت tritrophic آفت در صنعت گلخانه ای : رویکرد به استفاده از قارچ برای کنترل thrips گل غرب ، و با شکارچیان قارچ برای کنترل مربوط به همکاری از looper کلم    

 884. Flatness-based open and closed-loop control of a flexible beam system صافی مبتنی بر کنترل باز و حلقه بسته از یک سیستم انعطاف پذیر پرتو    
 885. Flexible AC transmission FACTS-Technology and novel control strategies for power system stabilization enhancement انعطاف پذیر آث انتقال حقایق تکنولوژی و استراتژی های کنترل رمان برای افزایش قدرت سیستم تثبیت کننده    
 886. Fuzzy observer and performance measures for model-based fuzzy closed loop control system ناظر فازی و عملکرد اقدامات برای مدل فازی مبتنی بر سیستم کنترل حلقه بسته    
 887. Holonic-based control system for automated material handling systems Holonic مبتنی بر سیستم کنترل برای سیستم های انتقال مواد اتوماتیک    
 888. Hybrid control of complex dynamical systems شاهد ترکیبی از سیستم های پیچیده دینامیکی    
 889. Hybrid intelligent machine systems: Design, modeling and control سیستم های هیبرید ماشین هوشمند : طراحی ، مدلسازی و کنترل    
 890. Hybrid predictive and fault-tolerant control of chemical process systems هیبرید کنترل پیش بینی و تحمل پذیر خطا از سیستم فرآیند شیمیایی    
 891. Hybrid switched system visual servo control هیبرید تغییر سیستم کنترل سرو بصری    
 892. Identification and control of stochastic linear systems شناسایی و کنترل سیستم های خطی تصادفی    
 893. Imaging neural systems involved in ongoing motor control: Insight into stroke and Parkinson's disease سیستم های تصویربرداری عصبی درگیر در کنترل موتور در حال انجام : بینش به سکته مغزی و بیماری پارکینسون    
 894. Implementation of manifold bridge tuning for noise control of an automotive intake system اجرای پل چند برابر تنظیم برای کنترل سر و صدا از سیستم مصرف خودرو    
 895. Implementation of a dust control system for hazardous respirable dust in a hygiene paper facility پیاده سازی یک سیستم کنترل برای گرد و غبار قابل استنشاق گرد و غبار خطرناک در یک مرکز بهداشت کاغذ    
 896. Improvement to the acceptance control system of a manufacturer of color picture tubes بهبود به پذیرش سیستم کنترل از تولید کننده لوله های رنگ تصویر    
 897. Integrated health management and control of complex dynamical systems مدیریت یکپارچه بهداشت ، درمان و کنترل سیستم های پیچیده دینامیکی    
 898. Intelligent heat control for a hot embossing micro replication system کنترل هوشمند حرارت برای گرم سیستم embossing تکرار میکرو    
 899. Intelligent control of nonlinear systems with actuator saturation using neural networks کنترل هوشمند سیستم های غیر خطی با اشباع محرک با استفاده از شبکه های عصبی    
 900. Inverse optimal control for dynamic neural networks (DNN) with applications to control design for a class of nonlinear systems معکوس کنترل بهینه برای شبکه های عصبی پویا (DNN) با برنامه های کاربردی برای کنترل طراحی شده برای یک کلاس سیستم های غیر خطی    
 901. Investigation into the use of ELG for stand-alone power system frequency control تحقیقات در استفاده از ELG برای مستقل قدرت سیستم کنترل فرکانس    
 902. Investigation of nitrous oxide as a nitrification monitoring and aeration system control parameter in sequencing batch reactor wastewater treatment systems بررسی اکسید نیتروژن به عنوان نظارت nitrification و هوادهی سیستم کنترل پارامتر در تعیین توالی دسته راکتور سیستم تصفیه فاضلاب    
 903. Item-level quantity-based preliminary cost estimating system for highway earthwork, landscape, subgrade treatments, base, surface courses, pavement and traffic control مورد در سطح کمیت بر اساس برآورد اولیه هزینه سیستم را برای سنگر بزرگراه ها ، چشم انداز ، درمان بستر ، پایه ، دروس سطح ، آسفالت و کنترل ترافیک    
 904. Logic-based switching control of nonlinear systems using high-gain observers منطق مبتنی بر سوئیچینگ کنترل سیستم های غیر خطی با استفاده از بالا دست آوردن ناظران    
 905. Management control systems, strategy, and organization effectiveness: A transaction cost economics perspective سیستم های مدیریت کنترل ، استراتژی ، و اثر بخشی سازمان : هزینه معامله چشم انداز اقتصاد    
 906. Market-based model predictive control for survivable distributed information systems: Resource allocation and algorithm selection بازار مبتنی بر کنترل مدل پیش بینی برای survivable سیستم های توزیع اطلاعات : تخصیص منابع و انتخاب الگوریتم    
 907. Mechanistic study of sorbent injection for vanadium emission control in combustion systems مطالعه مکانیسم از تزریق ماده جذب کننده برای کنترل وانادیوم انتشار در سیستم های احتراق    
 908. Model-based networked control systems مدل مبتنی بر سیستم های کنترل شبکه    
 909. Model, control and performance of a six degree-of-freedom precision pointing and tracking system مدل ، کنترل و عملکرد شش درجه از آزادی ، با دقت اشاره کردن و ردیابی سیستم    
 910. Modeling and control of an electromechanical brake (brake-by-wire) system مدلسازی و کنترل ترمز الکترومکانیکی (ترمز با سیم) سیستم    
 911. Modeling, analysis, and design of responsive manufacturing systems using classical control theory مدلسازی ، تحلیل و طراحی سیستم های تولید با استفاده از تئوری کنترل پاسخگو کلاسیک    
 912. Modeling and control of multicomponent distillation systems separating highly non-ideal mixtures مدلسازی و کنترل سیستم های تقطیر multicomponent جدا مخلوط بسیار غیر ایده آل    
 913. Modeling and control of complex stochastic networks, with applications to manufacturing systems and electric power transmission networks مدلسازی و کنترل شبکه های پیچیده تصادفی ، با نرم افزار کاربردی برای ساخت سیستم ها و شبکه های انتقال برق    
 914. Modeling and control of a direct expansion (DX) variable-air-volume (VAV) air conditioning (A/C) system مدلسازی و کنترل گسترش مستقیم (DX) متغیر هوا حجم (واو) تهویه مطبوع (/ ج) سیستم    
 915. Modeling and control of fuel cell based distributed generation systems مدلسازی و کنترل از سلول سوختی توزیع شده مبتنی بر سیستم های نسل    
 916. Modeling and control of switched reluctance machines for electro-mechanical brake systems مدلسازی و کنترل ماشین های بی میلی برای تغییر سیستم ترمز الکترو مکانیکی    
 917. Modeling, analysis and control of nonlinear switching systems مدلسازی ، تحلیل و کنترل غیر خطی سیستم های سوئیچینگ    
 918. Modular construction of fuzzy logic control systems using wavelet networks ساخت مدولار از سیستم های منطق فازی کنترل با استفاده از شبکه های موجک    
 919. Multi-agent control and operation of electric power distribution systems چند عامل کنترل و بهره برداری سیستم های قدرت توزیع برق    
 920. Multiple model robust control of a boiler system چند مدل کنترل قوی از سیستم دیگ بخار    
 921. Multi-zone thermal control systems for residential buildings: A case study of a Japanese single family home چند منطقه سیستم های کنترل حرارتی برای ساختمان های مسکونی : مطالعه موردی از خانه خانواده ژاپنی تنها    
 922. Network-enabled monitoring and stable control of dynamic systems شبکه فعال نظارت و کنترل سیستم های پویا پایدار    
 923. Networked control system design over a wireless LAN شبکه طراحی سیستم کنترل بیش از یک شبکه بی سیم    
 924. Neural network control of a parallel hybrid-electric propulsion system for a small unmanned aerial vehicle کنترل شبکه های عصبی از یک سیستم هیبریدی موازی نیروی محرکه الکتریکی برای یک وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین کوچک    
 925. Nonlinear control of multi-actuator electrohydraulic systems based on feedback linearization with application to road simulators کنترل غیرخطی سیستم های چند محرک electrohydraulic در بازخورد خطی با نرم افزار شبیه سازی به جاده بر اساس    
 926. Nonlinear control design via symbolic computation: Applying synergetics to the control of power electronics systems طراحی کنترل غیر خطی از طریق محاسبات نمادین : استفاده از synergetics به کنترل سیستم های الکترونیک قدرت    
 927. NonMarkovian control in dynamical systems and planning کنترل NonMarkovian در سیستم های دینامیکی و برنامه ریزی    
 928. Numerically consistent approximations for optimal control problems applied to stiff chemical systems عددی برای تقریب سازگار مشکلات مربوط به کنترل مطلوب اعمال شده به سیستمهای شیمیایی را سفت    
 929. Online aerodynamic parameter estimation for a fault tolerant flight control system آنلاین برآورد پارامتر مربوط به مبحی حرکت گازا و وا برای گسل سیستم کنترل پرواز متحمل    
 930. On-line identification and control of power system with STATCOM در خط شناسایی و کنترل سیستم قدرت با STATCOM    
 931. Optimal control of quantum systems کنترل بهینه سیستم های کوانتومی    
 932. Optimal control for electrical power-assisted steering system کنترل بهینه برای سیستم فرمان الکتریکی قدرت به کمک    
 933. Optimal operation and control of process systems بهره برداری بهینه و کنترل سیستم های پردازش    
 934. Passive, iterative, and repetitive control for flexible distributed parameter systems منفعل ، تکراری ، تکراری و کنترل انعطاف پذیر برای سیستم های توزیع شده پارامتر    
 935. Planning and control of unmanned aerial vehicles in a dynamic stochastic system برنامه ریزی و کنترل وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین در یک سیستم پویا تصادفی    
 936. Pointwise stationary fluid models for design and control of stochastic processing systems Pointwise ثابت مایع مدل برای طراحی و کنترل سیستم های پردازش تصادفی    
 937. Power system security enhancement through direct non-disruptive load control افزایش قدرت سیستم امنیتی از طریق کنترل مستقیم بار غیر مخرب    
 938. Quantum control in dissipative systems کنترل سیستم های کوانتومی در dissipative    
 939. Real-time scheduling of robotic and control systems with task dependencies برنامه ریزی زمان واقعی سیستم های رباتیک و کنترل با وابستگیهای کار    
 940. Real-time estimation and control of large-scale nonlinear DAE systems زمان واقعی برآورد و کنترل در مقیاس بزرگ سیستم های غیر خطی جواهری    
 941. Receding horizon control of uncertain systems عقب کشیدن از سیستم های کنترل افق نامشخص    
 942. Resource management and QoS control in multiple traffic wireless and mobile communication systems مدیریت منابع و کنترل QoS در ترافیک های بی سیم و چند تلفن همراه سیستم های ارتباطی    
 943. Reverse osmosis membrane fouling control for an integrated membrane water reclamation system اسمز معکوس غشاء کنترل رسوب برای سیستم یکپارچه غشاء آب احیا    
 944. Risk-informed coordinated on-line test and maintenance for safety-critical standby instrumentation and control systems خطر در خط تست و نگهداری برای تجهیزات ایمنی حساس آماده به کار سیستم های کنترل و هماهنگ اطلاع    
 945. Robust analysis and synthesis of uncertain linear hybrid systems with networked control applications تجزیه و تحلیل قوی و سنتز نامشخص سیستم های خطی ترکیبی با برنامه های کنترل شبکه    

 946. Robust constrained optimization approach to control design for International Space Station centrifuge rotor auto balancing control system مقاوم محدود رویکرد بهینه سازی برای کنترل طراحی شده برای ایستگاه فضایی بین المللی خودکار سانتریفیوژ روتور متعادل کننده سیستم های کنترل    
 947. Sensor fault detection and fault tolerant control with application to vehicle lateral control systems سنسور تشخیص گسل و گسل کنترل مقاوم با نرم افزار به وسیله سیستم های کنترل جانبی    
 948. Setting production card levels for the CONWIP material control strategy in multiproduct manufacturing systems تنظیم سطح تولید کارت برای CONWIP استراتژی کنترل مواد در ساخت سیستم multiproduct    
 949. Sliding mode control for singularly perturbed systems کشویی برای کنترل حالت فوق العاده مزاحمت سیستم    
 950. Smart base isolation systems for seismic response control of plan-asymmetric buildings پایه سیستم های هوشمند جداسازی برای کنترل پاسخ لرزه ای ساختمان ها طرح - نامتقارن    
 951. Stability and performance of control systems with limited feedback information ثبات و عملکرد سیستم های کنترل با اطلاعات محدود بازخورد    
 952. Stabilization and control of teleoperation systems with time delays ثبات و کنترل سیستم های teleoperation با تاخیر زمان    
 953. Standalone wind energy utilization scheme and novel control strategies سیستم های رایج انرژی باد بهره برداری طرح و رمان استراتژی های کنترل    
 954. State estimation in multi-agent decision and control systems برآورد دولت در چند عامل تصمیم گیری و سیستم های کنترل    
 955. Structured model reduction and control for interconnected systems ساختار مدل کاهش و کنترل برای سیستم های به هم پیوسته    
 956. Switching systems with delayed feedback control سیستم سوئیچینگ با کنترل بازخورد تاخیر    
 957. Systematic development of process-control systems for ultra-high dependability assurance based on independently developable end-user assessable logical aspects توسعه نظام مند از فرآیند کنترل سیستم برای اطمینان از قابلیت اعتماد و اطمینان بسیار بالا به طور مستقل در developable کاربر نهایی قابل ارزیابی جنبه های منطقی مبتنی بر    
 958. System identification and adaptive closed-loop glucose control in a type 1 diabetic swine model شناسایی سیستم و تطبیقی حلقه بسته کنترل قند خون در دیابت نوع 1 دیابت مدل خوکی    
 959. System management model for the projection and control of spacecraft design budgets سیستم مدیریت مدل برای پیش بینی و کنترل بودجه طراحی فضاپیما    
 960. Techniques for the optimization and control of large-scale systems with application to jet noise تکنیک ها برای بهینه سازی و کنترل سیستم های بزرگ مقیاس با نرم افزار جت سر و صدا به    
 961. The effects of disturbance-modeling errors on performance of disturbance accommodating control (DAC) systems اثر اختلال - مدل سازی خطا در عملکرد اختلال انطباق شاهد (آنالوگ) سیستم    

 962. The influence of system dynamics on the control and energetics of repetitive human movement نفوذ از پویایی سیستم در کنترل کردن انرژی و جنبش تکراری بشر    
 963. The IRMA III control and communication system ایرما سوم و کنترل سیستم های ارتباطی    
 964. Theoretical and experimental study of pneumatic servo motion control systems مطالعه تجربی و نظری از پنوماتیک سیستم های کنترل حرکت سرو    
 965. The state-switched absorber used for vibration control of continuous systems جاذب دولت روشن استفاده شده برای کنترل ارتعاش سیستم های مستمر    
 966. The vitamin D endocrine system in the control of experimental autoimmune encephalomyelitis ویتامین د سیستم غدد درون ریز در کنترل بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی    
 967. Towards self-managing computing systems: An augmented control theory approach به سوی خود محاسبات سیستم های مدیریت : تقویت کنترل رویکرد نظریه    
 968. Transient stability assessment and preventive control of power systems ارزیابی پایداری گذرا و کنترل پیشگیرانه از سیستم های قدرت    
 969. Using a plug-based microfluidic system to control chemical reaction networks in time با استفاده از یک سیستم مبتنی بر پلاگین میکروفلوئیدی برای کنترل شبکه های شیمیایی واکنش در زمان    

 970. Using reinforcement learning to control advanced life support systems با استفاده از تقویت یادگیری برای کنترل سیستم های زندگی پیشرفته پشتیبانی    
 971. Work-in-process and production control of manufacturing systems using optimal control theory کار در فرایند تولید و کنترل سیستم های ساخت با استفاده از تئوری کنترل بهینه    
 972. A CAD-free and a CAD-based geometry control system for aerodynamic shape optimization دلار کانادا رایگان و کانادا بر اساس هندسه سیستم کنترل برای بهینه سازی شکل مربوط به مبحی حرکت گازا و وا    
 973. Access control for scientific project management systems کنترل دسترسی برای سیستم های مدیریت پروژه علمی    
 974. A conceptual framework for using feedback control within adaptive traffic control systems چارچوب مفهومی برای استفاده از کنترل بازخورد در داخل سیستم های کنترل ترافیک تطبیقی    
 975. Active vibration control of a gear pair system کنترل فعال ارتعاش از یک سیستم دنده جفت    
 976. Adaptive cross-coupling between eye and head position commands in the gaze control system of the macaque monkey تطبیقی متقابل بین جفت چشم و سر دستورات موقعیت در زل زل نگاه کردن سیستم کنترل از میمون نوعی میمون دنیای قدیم    
 977. Adaptive synchronization and control of nonlinear dynamical systems هماهنگ سازی تطبیقی و کنترل سیستم های غیر خطی دینامیکی    
 978. Adaptive output feedback control of nonlinear systems خروجی کنترل تطبیقی سیستم بازخورد غیر خطی    
 979. Adaptive output feedback control of flexible systems کنترل تطبیقی خروجی از سیستم های انعطاف پذیر بازخورد    
 980. Adaptive control of linear systems with actuator failures کنترل تطبیقی سیستم های خطی با شکست محرک    
 981. A flexible control system for flexible manufacturing systems سیستم کنترل قابل انعطاف برای سیستم های تولید انعطاف پذیر    
 982. A fuzzy-based methodology for volt/var control on distribution systems containing dispersed wind generation روش برای ولت / کنترل فازی مبتنی بر متغیر در سیستم های توزیع حاوی پراکنده نسل باد    
 983. A multi-robot control system for probabilistic search and rescue چند ربات سیستم کنترل احتمالی برای جستجو و نجات    
 984. An active control system for the turbulent boundary layer سیستم کنترل فعال برای لایه مرزی متلاطم    
 985. An adaptive tool-based telerobot control system ابزار تطبیقی مبتنی بر telerobot سیستم کنترل    
 986. Analysis and control of invariant structures in volume preserving systems تجزیه و تحلیل و کنترل سازه در حجم ثابت حفظ سیستم    
 987. Analysis and control of a hot embossing microfabrication microreplication system تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم گرم microfabrication microreplication embossing    
 988. Analysis and control of nonlinear stochastic systems تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم های غیر خطی تصادفی    
 989. A new shape adapative motion control system جدید شکل adapative حرکت سیستم کنترل    
 990. An integrated univariate and multivariate quality control system یکپارچه تکمتغیره و کیفیت سیستم های کنترل چند متغیره    
 991. An integrated control framework for discrete event systems چارچوب یکپارچه کنترل برای سیستم های گسسته رویداد    
 992. A novel ZVS bi-directional Cuk converter with H-infinity average-current control for dual voltage systems in automobiles رمان ZVS مبدل دو جهته Cuk با ح بی نهایت شاهد به طور متوسط جریان برای سیستم های ولتاژ دوگانه در اتومبیل    
 993. A PEMFC hybrid electric vehicle real time control system PEMFC هیبرید الکتریکی وسیله نقلیه زمان واقعی سیستم کنترل    
 994. Application of linear parameter varying control synthesis in power systems استفاده از پارامتر خطی متفاوت سنتز کنترل در سیستم های قدرت    
 995. A robust multivariable control system design and tuning software (IMCTUNE) کنترل چند متغیره قوی طراحی سیستم و نرم افزار تنظیم (IMCTUNE)    
 996. A role-based access control system for electronic education نقش سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر آموزش الکترونیکی    
 997. A systems approach to the modeling and control of molecular, microparticle, and biological distributions سیستم های رویکرد به مدل سازی و کنترل مولکولی ، microparticle ، و توزیع زمین    
 998. A three-stage control system for improved ginseng drying سه مرحله ای سیستم های کنترل برای بهبود جینسنگ خشک    
 999. Building a comprehensive energy model for off-highway vehicles with emphasis on vehicle thermal control systems ساختمان یک مدل جامع انرژی برای خارج از بزرگراه وسایل نقلیه خودرو با تاکید بر سیستم های کنترل حرارتی    
 1000. Characterization and development of a non-electronic open-loop drug infusion system: A first step towards closed-loop control خواص و توسعه غیر الکترونیکی حلقه باز سیستم تزریق مواد مخدر : اولین قدم به سوی حلقه بسته کنترل    
 1001. Comparative analysis of production control systems through simulation تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سیستم های کنترل تولید از طریق شبیه سازی    
 1002. Computational control of networks of dynamical systems: Application to the National Airspace System کنترل محاسباتی شبکه ها از سیستم های دینامیکی : برنامه به حریم هوایی ملی سیستم    
 1003. Control system design for a C-130 Ro-Ro sensor deployment platform طراحی سیستم کنترل برای ج - 130 - رو رو سنسور پلت فرم استقرار    
 1004. Control system development for intelligent rehabilitation robotic system توسعه سیستم کنترل هوشمند برای بازسازی سیستم روبوتیک    
 1005. Control of nonlinear and hybrid process systems: Designs for uncertainty and constraints کنترل سیستم های غیر خطی و مراحل دوگانه : طراحی برای عدم اطمینان و محدودیت های    
 1006. Control of dynamic discrete-event systems کنترل از گسسته سیستم های پویا رویداد    
 1007. Control of uncertain underactuated mechanical systems کنترل از نامشخص underactuated سیستم های مکانیکی    
 1008. Control of integrable Hamiltonian systems and degenerate bifurcations کنترل سیستم های هامیلتونی integrable و منحط bifurcations    
 1009. Control of non-smooth and nonlinear dynamic systems کنترل سیستم های غیر صاف و غیر خطی پویا    
 1010. Decentralized control of large-scale interconnected systems with application to web processing machines کنترل غیر متمرکز در مقیاس وسیع از سیستم های به هم پیوسته با نرم افزار به دستگاه های پردازش وب    
 1011. Design, analysis and implementation of fault-tolerant control systems with application to electric machines طراحی ، تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا با نرم افزار به دستگاه های الکتریکی    
 1012. Design and evaluation of an autonomous, obstacle avoiding, flight control system using visual sensors طراحی و ارزیابی از مانع خود مختار ، اجتناب ، سیستم کنترل پرواز با استفاده از سنسورهای تصویری    
 1013. Design and optimal control of multi-spacecraft interferometric imaging systems طراحی و کنترل بهینه فضاپیما از چند سیستم های تصویربرداری تداخل    
 1014. Design and testing of a physiologic control system for an artificial heart pump طراحی و آزمایش یک سیستم فیزیولوژیک کنترل پمپ قلب مصنوعی    
 1015. Designing decision support systems for revolutionary command and control domains طراحی سیستم های پشتیبانی تصمیم برای فرمان انقلابی و حوزه کنترل    
 1016. Design of a real-time process control system طراحی از زمان واقعی سیستم کنترل فرآیند    
 1017. Development of environmental modeling methodologies for supporting system simulation, optimization and process control in petroleum waste management توسعه از روش های مدل سازی محیط زیست برای حمایت از سیستم شبیه سازی ، بهینه سازی و کنترل فرآیند در صنعت نفت مدیریت مواد زائد    
 1018. Development of a fault tolerant flight control system توسعه گسل سیستم کنترل پرواز متحمل    
 1019. Development and evaluation of operational strategies for providing an integrated diamond interchange ramp-metering control system توسعه و ارزیابی استراتژی های عملیاتی برای ارائه مجتمع الماس تبادل سطح شیب دار ، سیستم کنترل اندازه گیری    
 1020. Digital redesign of uncertain nonlinear control systems طراحی مجدد دیجیتال از نامشخص سیستم های کنترل غیر خطی    
 1021. Distributed systems, hardware-in-the-loop simulation, and applications in control systems سیستم های توزیع شده ، سخت افزار در حلقه ، شبیه سازی ، و برنامه های کاربردی در سیستم های کنترل    
 1022. Distributed receding horizon control of multiagent systems توزیع عقب از سیستم های کنترل افق multiagent    
 1023. Drive control and real-time simulation for switched reluctance motor in a fuel cell power system درایو کنترل و شبیه سازی در زمان واقعی برای موتور بی میلی تغییر در سیستم سوخت سلول های قدرت    
 1024. Dynamic modeling, simulation and control of a small wind-fuel cell hybrid energy system for stand-alone applications دینامیک مدل سازی ، شبیه سازی و کنترل کوچک باد سوخت سلول های سیستم انرژی ترکیبی برای برنامه های کاربردی مستقل    
 1025. Dynamic sliding manifold-based control in systems with unmodeled cascade dynamics پویا کشویی منیفولد کنترل مبتنی بر سیستم های دینامیک با آبشار unmodeled    
 1026. Dynamics and control of multibody systems in central gravity دینامیک و کنترل سیستم های multibody در گرانش مرکزی    
 1027. Dynamic modeling, control aspects and model predictive control of a parafoil and payload system مدلسازی پویا ، جنبه های کنترل و کنترل مدل پیش بینی کننده از parafoil و ظرفیت ترابری سیستم    
 1028. Dynamic modeling and advanced control of ground-based and space-based deployable manipulator systems مدل سازی دینامیک و کنترل های پیشرفته ی زمینی و فضایی مبتنی بر سیستم گسترش پذیر manipulator    
 1029. Dynamic simulation of energy management control functions in VAV-HVAC systems شبیه سازی دینامیکی انرژی توابع کنترل مدیریت در سیستم های تهویه مطبوع واو -    
 1030. Dynamically stable systems: Control, learning and input selection پویا پایدار سیستم های کنترل ، انتخاب ورودی و یادگیری