برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایان نامه دکتری ارشد ارتودنسی - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


دانلود و خرید و تهیه و انجام پایان نامه دکتری ارشد ارتودنسی دندانپزشکی فقط با 5000 تومان


عنوان را ایمیل نماید


roya64.ahmadi@gmail.com

لیست عناوین در ادامه مطلب  


جستجو درکلیه مطالب و عناوین اینجا کلیک نمائید 
Expansion and osteogenic differentiation of human umbilical cord
perivascular stem cells by low intensity pulsed ultrasound for
dentofacial tissue engineering  گسترش و تمایز استخوان انسان سلولهای
بنیادی بند ناف perivascular توسط اولتراسوند با شدت پایین پالس برای
مهندسی بافت dentofacial        
 
Genetic and phenotypic evaluation of the class III dentofacial
deformity: Comparisons of three populations     ژنتیکی و فنوتیپی ارزیابی
ناهنجاری کلاس سوم dentofacial : مقایسه سه جمعیت      
 
Effect of mini-screw maximum insertion torque on skeletal orthodontic
anchorage       اثر مینی پیچ حداکثر گشتاور درج در لنگرگاه اسکلتی ارتودنسی
 
Three-dimensional analysis of bone-implant contact of rough surface
mini-screw implants     تجزیه و تحلیل سه بعدی تماس با استخوان ایمپلنت از
سطح خشن مینی ایمپلنت پیچ         
Age, sex and regional variation in cortical bone thickness of common
mini-screw implant sites        سن ، جنس و تنوع منطقه ای در ضخامت قشر استخوان
از مینی ایمپلنت پیچ سایت های مشترک   
 
Torque analysis of mini-screw implants placed with and without a pilot
drill: A canine study   تجزیه و تحلیل گشتاور از مینی ایمپلنت پیچ قرار
داده شده با و بدون تمرین خلبان : مطالعه وابسته به خانواده سگ      DOWNLOAD
PDF     
A comparison of root resorption between Invisalign treatment and
contemporary orthodontic treatment      مقایسه تحلیل ریشه بین درمان
Invisalign و معاصر به درمان ارتودنسی        
 
Application of mechanical vibration to modulate orthodontic tooth
movement (OTM) in mice:ndash;A pilot micro CT study     استفاده از لرزش
های مکانیکی به زیر و بم کردن جنبش دندان ارتودنسی (OTM) در موش :
ndash ؛ خلبان مطالعه سی تی میکرو        
A survey of treatment characteristics in a university-based graduate
orthodontic program     بررسی ویژگی درمان در یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه
مبتنی بر برنامه ارتودنسی    
 
Bracket bond strength effects of incorporation of NovaMin into an
orthodontic bonding resin       براکت باند اثرات قدرت از اختلاط NovaMin به
رزین باند ارتودنسی           
Determinants of enamel decalcification during simulated orthodontic
treatment       عوامل موثر بر کم شدن مواد اهکی استخوان مینای دندان در طول
درمان ارتودنسی شبیه سازی    
 
Effect of topical fluoride prophylactic agents on the mechanical
properties of fiber reinforced polymer (FRP) orthodontic wires  اثر
عوامل موضعی فلوراید در پیشگیری از خواص مکانیکی الیاف پلیمری تقویت شده
(FRP) سیم ارتودنسی        
Effect of mini-screw maximum insertion torque on skeletal orthodontic
anchorage       اثر مینی پیچ حداکثر گشتاور درج در لنگرگاه اسکلتی ارتودنسی
 
Effect of L.E.D. Pro Seal on the shear-peel bond strength of
orthodontic brackets    اثر L.E.D. طرفدار مهر در استحکام باند برشی - لایه
برداری از براکت های ارتدنسی           
Evaluation of the University at Buffalo orthodontic resident's
finished cases with the American Board of Orthodontics Discrepancy
Index and Bbjective Grading System      ارزیابی دانشگاه در مورد به پایان
رسید مقیم بوفالو ارتودنسی با هیئت آمریکایی از ارتودنسی اختلاف و
Bbjective فهرست رتبه بندی سیستم        
 
How can Canadian graduate orthodontic programs better prepare their
newly graduated orthodontists for the business challenges of
orthodontic practice: An exploratory survey of Canadian orthodontists
چگونه می توان برنامه های کانادا فارغ التحصیل ارتودنسی بهتر
ارتودنتیستهای تازه فارغ التحصیل خود را برای چالش های کسب و کار از عمل
ارتودنسی آماده : مطالعه اکتشافی ارتودنتیستهای کانادا        
 
In vitro bond strength of orthodontic brackets and resin composite
cement degree of conversion as a function of pre-cure temperature       در
شرایط آزمایشگاهی استحکام باند براکت ارتودنسی و رزین درجه سیمان
کامپوزیت از تبدیل به صورت تابعی از درجه حرارت قبل از درمان        DOWNLOAD
PDF      
Longitudinal cephalometric changes of orthodontic patients evaluated
long-term       تغییرات طولی سفالومتریک بیماران ارتودنسی ارزیابی بلند مدت
     
Modulation of RANKL and osteoprotegerin in adolescents using
orthodontic forces      مدولاسیون از RANKL و osteoprotegerin در نوجوانان با
استفاده از نیروهای ارتودنسی      
 
Orthodontic treatment with and without removable aligner systems by
general dentists        درمان ارتودنسی با و بدون aligner سیستم های قابل حمل
توسط دندانپزشکان عمومی           
Orthodontic confidence of senior dental students: A study of 2 US
dental schools  اعتماد به نفس دانش آموزان ارشد ارتودنسی دندان ها :
پژوهش حاضر از 2 مدارس آمریکا دندانپزشکی  
 
Patient-specific three-dimensional finite-element analysis of
miniscrew implants during orthodontic treatment بیمار خاص سه بعدی
محدود عنصر تجزیه و تحلیل از ایمپلنت miniscrew در طول درمان ارتودنسی
     
Patients and parents perceptions of orthodontic treatment in private
versus teaching settings        بیماران و والدین برداشت از درمان ارتودنسی در
مقابل خصوصی آموزش تنظیمات  
 
Post-orthodontic perceptions of patients and guardians in a private
practice setting        برداشت پس از بیماران ارتودنسی و نگهبان در عمل خصوصی
تنظیم           
Prevalence of sleep disordered breathing in pediatric orthodontic
patients        بررسی شیوع اختلال خواب در بیماران مبتلا به تنفس اطفال
ارتودنسی              
Questionnaire to measure patients' expectations of orthodontic
treatment in two rural private orthodontic practices    پرسشنامه برای
اندازه گیری انتظارات بیماران از درمان ارتودنسی به دو شیوه های روستایی
خصوصی ارتودنسی          
Recorded interactive seminars in orthodontic distance education ثبت
تعاملی سمینارها در آموزش از راه دور ارتودنسی        
 
Spacing in an orthodontic population    فاصلهگذاری در جمعیت ارتودنسی
     
The effectiveness of practice management education in orthodontic
residencies: The alumni's perspective   اثربخشی مدیریت در آموزش و پرورش
عمل رزیدنتی ارتودنسی : چشم انداز فارغ التحصیلان را      
 
Torque expression and bracket deformation of the Orthos and Orthos Ti
orthodontic bracket     بیان گشتاور و تغییر شکل قلاب از تیتانیم Orthos و
براکت ارتودنسی Orthos           
Two and three dimensional cephalometric assessment of dental and
skeletal changes following orthodontic treatment with Damon passive
self-ligating system    دو و سه بعدی ارزیابی سفالومتریک تغییرات دندانی و
اسکلتی پس از درمان ارتودنسی با دامون منفعل خود ligating سیستم
 
Adolescent compliance with oral hygiene instructions during fixed
orthodontic treatment: A pilot study    تطابق نوجوان با رعایت بهداشت دهان
در طی درمان ارتودنسی ثابت : مطالعه آزمایشی     
 
Analysis, measurement, and prediction of orthodontic assistants
performance     تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ، و پیش بینی از عملکرد
دستیاران ارتودنسی             
BSP & Rankl levels in GCF during orthodontic tooth movement BSP و
Rankl سطح در GCF در هنگام حرکت ارتودنسی دندان       
 
Development of a three-dimensional in vitro model system to study
orthodontic tooth movement      توسعه سه بعدی در سیستم مدل آزمایشگاهی برای
مطالعه حرکت دندان ارتودنسی        
 
Effect of fluoride varnish on enamel demineralization around
orthodontic brackets in vitro   بررسی اثر وارنیش فلوراید در مینای دندان
دمیلینه اطراف براکت های ارتدنسی در شرایط آزمایشگاهی  
 
Effects of filler content on retention of orthodontic sealants  اثر
مقدار پرکننده در حفظ sealants ارتودنسی  
 
Frontal and profile changes in orthodontic patients treated with
mandibular advancement surgery  فرونتال و تغییر پروفایل در بیماران
ارتودنسی درمان شده با پیشرفت جراحی فک پایین  
 
Involvement of nitric oxide in osteoclast formation and orthodontic
tooth movement  دخالت نیتریک اکساید در شکل گیری جنبش استئوکلاست و دندان
ارتودنسی              
Osteoclast and osteoblast activities during early orthodontic tooth
movement and acceleration of tooth movement through the targeting of
preosteoclasts with exogenous recombinant mouse M-CSF   استئوکلاست و
فعالیت استئوبلاست در اوایل حرکت ارتودنسی دندان و شتاب حرکت دندان را از
طریق هدف قرار دادن preosteoclasts اگزوژن با موس نوترکیب م مایع مغزی
نخاعی           
Post-orthodontic treatment questionnaire for patients and guardians     پس
از درمان ارتودنسی پرسشنامه را برای بیماران و نگهبان   
 
Predictive value of magnetic resonance imaging of disc displacement
for temporomandibular disorder signs and symptoms in a pre-orthodontic
adolescent patient population   ارزش پیش بینی شده از تصویربرداری با
رزونانس مغناطیسی از جابجایی دیسک را برای علائم اختلال مفصل گیجگاهی فکی
و نشانه ها را در پیش بیمار ارتودنسی در جمعیت نوجوان     
 
Questionnaire to measure patients' expectations of orthodontic
treatment in the University at Buffalo orthodontic clinic       پرسشنامه
برای اندازه گیری انتظارات بیماران از درمان ارتودنسی در دانشگاه ایالتی
نیویورک در بوفالو کلینیک ارتودنسی   
 
Response of orthodontic materials to extreme temperatures       پاسخ از مواد
ارتودنسی در درجه حرارت های فوق العاده     
 
The effect of wire alloy on torque expression in metallic self-
ligating orthodontic brackets   تاثیر آلیاژ بر بیان گشتاور سیم در براکت
فلزی ارتودنسی خود ligating        
 
The use of multi-axis force transducers for orthodontic forces and
moments identification  استفاده از مبدلهای نیروی چند محور برای نیروهای
ارتودنسی و شناسایی لحظه          
Use of CVM stages in assessment of young orthodontic patients to
estimate growth potential       مراحل استفاده از CVM در ارزیابی بیماران
ارتودنسی جوان به منظور برآورد پتانسیل رشد     
 
Virtual three-dimensional placement of temporary orthodontic anchorage
implants        قرار دادن مجازی سه بعدی به طور موقت از ایمپلنت ارتودنسی
لنگرگاه       
A comparison of bacterial adherence on standard orthodontic brackets
and titanium miniscrew implants: An in vivo and in vitro study  مقایسه
پایبندی باکتریایی در براکت استاندارد ارتودنسی و ایمپلنت های تیتانیوم
miniscrew : در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی مطالعه    
 
Analysis of Osteomed OMI orthodontic anchor system during immediate
vs. delayed loading: A canine model     تجزیه و تحلیل Osteomed امی
ارتودنسی لنگر سیستم در بارگذاری فوری در مقابل با تاخیر : مدل وابسته به
خانواده سگ          
An exploration of predictor variables for changes in self-esteem and
self-concept as a result of orthodontic treatment       اکتشاف از متغیرهای
پیش بینی کننده برای تغییر در اعتماد به نفس و خود مفهوم به عنوان یک
نتیجه از درمان ارتودنسی      
 
Assessment of the orthodontic referral by undergraduate dental
students        ارزیابی از ارجاع ارتودنسی توسط دانشجویان مقطع کارشناسی
دندانپزشکی         
Break-even analysis of Medicaid versus fee for service in orthodontic
practice: North Carolina as a case study        تجزیه و تحلیل نقطه سر حتی از
مدیکید در مقابل هزینه برای خدمات در عمل ارتودنسی : کارولینای شمالی به
عنوان مطالعه مورد              
Comparative linear accuracy of cone beam CT derived three-dimensional
images in orthodontic analysis  مقایسه دقت خطی از سی تی اسکن پرتو
مخروطی تصاویر سه بعدی در تجزیه و تحلیل ارتودنسی مشتق  
 
Esthetic evaluation of Edgewise orthodontic treatment in matched Class
II, division 1 subjects, with and without a MARA        ارزیابی زیبایی از
Edgewise درمان ارتودنسی در همسان کلاس دوم ، بخش 1 مطالب ، با و بدون
مارا              
Maxillary incisor crown form and crowding in adolescent orthodontic
patients        دندان فک بالا در فرم تاج و تراکم در بیماران ارتودنسی نوجوان
     
Methods in statistical shape analysis for landmark-based three-
dimensional data, with applications to an orthodontic study     مواد و روش
ها در تجزیه و تحلیل آماری برای شکل تاریخی مبتنی بر داده های سه بعدی با
نرم افزار کاربردی برای مطالعه ارتودنسی  
 
Motivations and future life, career and practice plans of orthodontic
residents in Canada and the United States       انگیزه و آینده زندگی ، شغلی
و برنامه های عمل از ساکنان ارتودنسی در کانادا و ایالات متحده    DOWNLOAD
PDF     
Orthodontic quality of life assessment survey for 11-14-year old
children (OQoLAS11-14): Development and validation      ارتودنسی از بررسی
کیفیت زندگی ارزیابی برای کودکان 11-14 ساله (OQoLAS11 - 14) : توسعه و
اعتبار          
Orthodontic treatment timing: Opinion of orthodontic faculty in the
United States   ارتودنسی درمان زمان : نظر ارتودنسی دانشکده در ایالات
متحده           
The effects of corticotomies on mineral apposition rate and bone
density during orthodontic tooth movement       اثرات corticotomies بر میزان
مواد معدنی لاحقه و تراکم استخوان در طی حرکت دندان ارتودنسی       DOWNLOAD
PDF      
Advances in orthodontic education       پیشرفت در آموزش و پرورش ارتودنسی
     
Antimicrobial effects of zinc oxide in an orthodontic bonding agent
اثرات ضد میکروبی از اکسید روی در باندینگ ارتودنسی       
 
Application of distance learning to interactive seminar instruction in
orthodontic residency programs  استفاده از آموزش از راه دور برای آموزش
سمینار تعاملی در برنامه اقامت ارتودنسی  
 
Assessment of satisfaction levels for users of orthodontic practice
management software     بررسی سطح رضایت کاربران از نرم افزار برای تمرین
مدیریت ارتودنسی         
Comparative linear accuracy and reliability of cone beam CT derived 2-
dimensional and 3-dimensional images constructed using an orthodontic
volumetric rendering program    مقایسه دقت و قابلیت اطمینان خطی از سی تی
پرتو مخروطی مشتق تصاویر بعدی و 2 - 3 - بعدی ساخته شده با استفاده از
برنامه ارتودنسی ارائه حجمی            
Effectiveness of pit and fissure sealants in reducing white spot
lesions during orthodontic treatment    اثربخشی از گودال و شقاق sealants
در کاهش ضایعات نقطه سفید در طول درمان ارتودنسی     
 
Effects of fluoride varnishes and adhesives on bond strength and
preventing enamel decalcification around orthodontic appliances: An in
vitro and in vivo study اثر فلوراید جلا و مواد چسبنده بر استحکام باند
و جلوگیری از کم شدن مواد اهکی استخوان در اطراف مینای دندان ارتودنسی :
در شرایط آزمایشگاهی و در ارزیابی و مطالعه      
 
Ethnic differences in perceptions of malocclusion and attitudes toward
orthodontic treatment, controlling for family income    تفاوت های قومی در
برداشت از مال اکلوژن و نگرش نسبت به درمان ارتودنسی ، کنترل درآمد
خانواده        
Orthodontic treatment need and perceived quality of life assessment
نیاز به درمان ارتودنسی و کیفیت درک شده از ارزیابی زندگی     
 
Preventive properties of orthodontic adhesives with fluoride or
amorphous calcium phosphate     خواص پیشگیرانه از چسب با ارتودنسی یا
فلوراید کلسیم فسفات آمورف  
 
Shape distortion in orthodontic digital photography     اعوجاج شکل در
عکاسی دیجیتال ارتودنسی           
The orthodontic and surgical treatment of dental anomalies in children
with complete unilateral cleft lip and palate at SickKids Hospital,
Toronto, Canada درمان ناهنجاریهای دندانی و ارتودنسی جراحی در کودکان
مبتلا به شکاف لب یک طرفه کامل و کام در SickKids بیمارستان ، تورنتو ،
کانادا          
Three dimensional morphometric analysis of facial soft tissue changes
following orthodontic treatment سه بعدی تجزیه و تحلیل مورفومتریک صورت
تغییرات نسج نرم متعاقب درمان ارتودنسی    
 
A clinical evaluation of the effects of oral irrigation on the
gingival health of adult orthodontic patients   ارزیابی بالینی اثرات
آبیاری دهان و دندان در سلامت لثه بیماران بزرگسال ارتودنسی        DOWNLOAD
PDF      
A comparison study of anterior posterior control between the passive
self-ligating bracket system and a conventional bracket system in the
treatment of class I non-extraction orthodontic cases   مطالعه ، مقایسه
کنترل قدامی خلفی بین سیستم غیر فعال براکت خود ligating و سیستم براکت
متعارف در درمان موارد از کلاس من غیر ارتودنسی خارج      
 
A comparison of the soft tissue outcomes of one and two phase Class II
orthodontic treatment   مقایسه نتایج بافت نرم یک یا دو کلاس مرحله دوم
درمان ارتودنسی           
An assessment of orthodontic treatment outcomes: A comparison of PAR
and ABO grading methods ارزیابی نتایج درمان ارتودنسی : مقایسه منتسب و
ابو درجه بندی مواد و روش ها             
An in vivo and in vitro study of a new orthodontic bonding agent        در
داخل بدن و در مطالعه آزمایشگاهی از عامل جدید ارتودنسی        
 
Assessing the evaluative properties of the Child Oral Health Quality
of Life Questionnaire (COHQoL) in the context of orthodontic treatment
ارزیابی خواص evaluative کودک سلامت دهان و دندان کیفیت زندگی ، پرسشنامه
(COHQoL) در چهار چوب از درمان ارتودنسی   
 
Bond strength of esthetic orthodontic brackets with standard and
amorphous calcium phosphate composites  استحکام باند براکت ارتودنسی
زیبایی با استاندارد و غیر متبلور (آمورف کامپوزیت فسفات کلسیم   DOWNLOAD
PDF      
Comparison of nitrile and vinyl gloves in the orthodontic setting
مقایسه nitrile و وینیل دستکش در تنظیم ارتودنسی   
 
Comparison of treatment result and compliance between private practice
Medicaid and non-Medicaid orthodontic patients  مقایسه نتیجه درمان و
تطابق بین عمل مدیکید خصوصی و غیر مدیکید بیماران ارتودنسی  
         
Effects of local administration of ketorolac tromethamine, a
nonsteroidal anti-inflammatory drug, on orthodontic tooth movement in
rats    اثرات دولت محلی از tromethamine ketorolac ، ضد التهاب غیر
استروئیدی مواد مخدر ، بر حرکت ارتودنسی دندان در موش    
 
Gene expression associated with early events of orthodontic tooth
movement        بیان ژن در ارتباط با وقایع اوایل حرکت دندان ارتودنسی
 
Genetics of root resorption associated with orthodontic force in mice
ژنتیک از تحلیل ریشه با نیروی ارتودنسی در موش همراه      
 
Long-term dental arch changes following orthodontic treatment   دراز مدت
تغییرات قوس دندان پس از درمان ارتودنسی   
 
Prediction of upper and lower lip response in orthodontic treatment
involving four first premolar extractions       پیش بینی پاسخ لب بالا و
پایین در درمان ارتودنسی شامل چهار دندان پرمولر اول خارج نمودن
     
Profile changes in orthodontic patients following mandibular
advancement surgery     تغییر مشخصات در بیماران ارتودنسی فک پایین پس از
عمل جراحی پیشرفت        
Qualitative analysis of the Canadian graduate orthodontic student
selection process       تجزیه و تحلیل کیفی از فارغ التحصیل کانادا روند
انتخاب دانشجو ارتودنسی           
The prevalence of dental agenesis in an orthodontic population  شیوع
agenesis دندانپزشکی ارتودنسی در جمعیت   
 
A cross sectional analysis of the relationship between childhood
obesity and craniofacial dimensions in a population receiving
orthodontic treatment   تجزیه و تحلیل به صورت مقطعی از رابطه بین چاقی
دوران کودکی و ابعاد کرانیوفاسیال در جمعیت تحت درمان ارتودنسی  DOWNLOAD
PDF     
Adhesive remnant index "ARI" revisited. An in vitro assessment of
clinically debonded orthodontic brackets        چسب باقی مانده شاخص
"استاندارد برودت و" بازبینی. در ارزیابی آزمایشگاهی بالینی شکست ثبت
براکت های ارتدنسی              
Anatomical measurements of orthodontic and edentulous casts to
determine the width of the maxillary anterior teeth     اندازه گیری های
تشریحی از ارتودنسی و دندان کست برای تعیین عرض دندان های قدامی فک
بالا ،          
Bond strength comparison among three different resins for indirect
bonding of orthodontic brackets مقایسه استحکام باند در سه رزین های
مختلف برای اتصال غیر مستقیم از براکت های ارتدنسی         
 
Bond strengths of orthodontic brackets bonded to enamel using self-
etching primers under humid conditions  استحکام باند براکت های ارتودنسی
متصل به مینای دندان با استفاده از آغازگر خود اچ تحت شرایط مرطوب
     
Comparison of inter-canine and inter-molar expansion between the
Damon2 passive self-ligating bracket system and a conventional .022
MBT bracket in the treatment of class I non-extraction orthodontic
cases   مقایسه توسعه بین کانین ها و بین دندان مولر بین Damon2 سیستم غیر
فعال براکت خود ligating و متعارف.022 MBT براکت در درمان موارد از کلاس
من غیر ارتودنسی خارج         
Development and assessment of a World Wide Web site for orthodontic
patient education       توسعه و ارزیابی شبکه جهانی وب سایت برای آموزش و
پرورش بیمار ارتودنسی       
Effect of enamel bleaching on bond strength of orthodontic brackets:
An in vivo and in vitro study   اثر سفید مینا بر استحکام باند براکت
ارتودنسی : در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی مطالعه     
 
Evaluation of base treatment on the shear-peel bond strengths of
orthodontic brackets    ارزیابی از درمان بر اساس نقاط قوت برشی - لایه
برداری باند براکت ارتودنسی            
Gingival architecture of adult orthodontic patients: A new method for
assessment of gingival recession        معماری لثه بیماران بزرگسال ارتودنسی :
روش جدید برای ارزیابی از تحلیل لثه   
 
In vivo adherence of oral streptococcal species to different
orthodontic elastomeric ligatures       در تبعیت از داخل بدن گونه های مختلف
به دهان استرپتوکوکی لیگاچورهای الاستومری ارتدنسی      
 
Orthodontic treatment provided by general dentists      درمان ارتودنسی
دندانپزشکان عمومی ارائه شده توسط     
 
The effect of argon laser irradiation on reducing enamel
decalcification during orthodontic treatment: An in vitro and in vivo
study   اثر تابش لیزر آرگون بر کاهش بی اهک کردن مینای دندان در طول درمان
ارتودنسی : در شرایط آزمایشگاهی و در ارزیابی و مطالعه   
 
Variation in orthodontic treatment planning decisions of class II
cases between virtual 3D models and traditional plaster study models
تنوع در تصمیم گیری برنامه ریزی درمان ارتودنسی از مورد دوم کلاس مجازی
بین مدل های 3D و مدل گچی سنتی مطالعه   
 
A clinical comparison of decalcification following orthodontic
treatment using composite resin and reinforced modified glass ionomer
cements مقایسه بالینی از کم شدن مواد اهکی استخوان پس از درمان ارتودنسی
با استفاده از کامپوزیت رزین و گلاس آینومر سمان بار تقویت   
        
A long-term evaluation of the curve of Spee stability following
orthodontic leveling    ارزیابی های طولانی مدت از منحنی از ثبات Spee زیر
درست ارتودنسی             
A microbiological and clinical assessment of orthodontic patients with
poor oral hygiene       ارزیابی بیماران ارتودنسی میکروبیولوژیکی و بالینی با
بهداشت ضعیف دهان و دندان         
An analysis of orthodontic treatment outcomes in Alberta using the PAR
Index and the American Board of Orthodontics Objective Grading System
تجزیه و تحلیل نتایج درمان ارتودنسی در آلبرتا با استفاده از ایندکس و
هیات آمریکایی هدف از ارتودنسی سیستم نمره گذاری    
 
Antimicrobial properties of an orthodontic composite adhesive combined
with cetylpyridinium chloride   خواص ضد میکروبی چسب ارتودنسی کامپوزیت با
کلرید ترکیب cetylpyridinium        
Argon laser versus conventional visible light cured orthodontic
bracket bonding: An in vivo and in vitro study  لیزر آرگون متعارف در
مقابل نور مرئی درمان باندینگ براکت ارتودنسی : در داخل بدن و در شرایط
آزمایشگاهی مطالعه             
A survey of orthodontic treatment provided by board certified
pediatric dentists in the United States بررسی درمان ارتودنسی ارائه شده
توسط هیئت مدیره دندانپزشکان اطفال در ایالات متحده تایید شده    DOWNLOAD
PDF     
Bimaxillary protrusion: Pretreatment cephalometric traits and their
effect on orthodontic correction        جلو افتادگی Bimaxillary : صفات پیش
تیمار سفالومتریک و تأثیر آنها بر روی اصلاح ارتودنسی   
 
Clinical use of virtual study models versus traditional plaster study
models for orthodontic treatment diagnosis      استفاده بالینی از مطالعه
مدل مجازی در مقابل مدل های گچ مطالعه سنتی برای تشخیص به درمان
ارتودنسی             
Comparison of orthodontic bond strengths using different curing lights
مقایسه استحکام باند ارتودنسی با استفاده از چراغ های مختلف پخت
 
Computer-aided Fishman analysis for orthodontic growth assessment       به
وسیلهی کامپیوتر فیشمن تجزیه و تحلیل برای ارزیابی رشد ارتودنسی
     
Development and initial evaluation of a new questionnaire to assess
health-related quality of life before and after surgical orthodontic
treatment       توسعه و ارزیابی اولیه از پرسشنامه جدید برای ارزیابی کیفیت
مرتبط با سلامت زندگی قبل و بعد از درمان جراحی ارتودنسی       
 
Genetic factors in external apical root resorption associated with
orthodontic treatment   عوامل ژنتیکی در تحلیل ریشه های خارجی آپیکال با
درمان ارتودنسی مرتبط       
The current crisis in orthodontic education: The residents'
perspective     بحران فعلی در آموزش و پرورش ارتودنسی : دیدگاه ساکنان '
 
The effect of micro-implant surface geometry on peri-implant bone
adaptation under orthodontic loading in the rabbit tibia        اثر هندسه سطح
میکرو ایمپلنت در استخوان سازگاری پری - ایمپلنت تحت بارگذاری ارتودنسی
در استخوان درشت نی خرگوش         
Viscoelastic creep: A possible mechanism for increased complexity at
the PDL-bone interface in orthodontic tooth movement    Viscoelastic
خزش : مکانیزم امکان افزایش پیچیدگی در رابط PDL - استخوان در حرکت دندان
ارتودنسی              
A comparison of bond strength between an orthodontic adhesive resin
cured with halogen light or plasma arc light: An in vitro and in vivo
study   مقایسه استحکام باند بین رزین چسب ارتودنسی درمان با نور هالوژن یا
پلاسما نور قوس : در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط زنده مطالعه       DOWNLOAD
PDF     
Adherence of plaque bacteria and mutans streptococci to orthodontic
elastomeric ligatures: Polymer coated vs. uncoated      پیروی از باکتری
استرپتوکوک موتانس پلاک و به ارتودنسی لیگاچورهای الاستومری : پلیمر با
پوشش در مقابل بدون پوشش       
 
Comparison of orthodontic study model measurements: Traditional vs.
computerized    مقایسه اندازه گیری مطالعه مدل ارتودنسی : سنتی در مقابل
کامپیوتری           
Effect of fluoride varnish (Duraphat) on cariogenic bacterial levels
in dental plaque adjacent to orthodontic brackets       بررسی اثر وارنیش
فلوراید (Duraphat) در سطح cariogenic باکتریایی در پلاک دندان مجاور
براکت های ارتدنسی              
Effects of daily topical fluoride on loading and unloading mechanical
properties of nickel-titanium and copper-nickel-titanium orthodontic
wires   اثر فلوراید موضعی روزانه تخلیه و بارگیری در خواص مکانیکی از نیکل
تیتانیوم و مس و نیکل تیتانیوم سیم ارتودنسی    
 
Effects of ultrasound on orthodontic root resorption in rats    اثر
اولتراسوند در تحلیل ریشه ارتودنسی در موش       
 
Evaluation of third order moments created by active and passive self-
ligating orthodontic brackets: A comparative in vitro study     ارزیابی از
لحظه سفارش سوم ایجاد شده توسط فعال و غیر فعال براکت ارتودنسی خود
ligating : مطالعه آزمایشگاهی ، مقایسه ای        
 
Evaluation of plasma arc light-curing on the shear-peel bond strengths
of orthodontic attachments to enamel    ارزیابی از قوس پلاسما نور در
درمان نقاط قوت برشی - لایه برداری از باند پیوست ارتودنسی به مینا
 
Facial profile preferences of African-American females before and
after orthodontic treatment     تنظیمات مشخصات صورت در زنان آفریقایی
آمریکایی قبل و بعد از درمان ارتودنسی       
 
Gene expression associated with orthodontic tooth movement and/or root
resorption      بیان ژن در ارتباط با جنبش دندان ارتودنسی و / یا تحلیل ریشه
 
Orthodontic treatment duration in class II patients     طول مدت درمان
ارتودنسی در بیماران کلاس دوم         
Orthodontic faculty recruitment and retention: Goals and perceptions
ارتودنسی استخدام اعضای هیات علمی و احتباس : اهداف و ادراک  DOWNLOAD
PDF      
Profile preferences of Korean American orthodontic patients and
orthodontists   تنظیمات پروفایل کره ای بیماران ارتودنسی آمریکا و
ارتودنتیستهای           
The efficacy of Periostat in the prevention of orthodontic root
resorption      اثر Periostat در پیشگیری از تحلیل ریشه ارتودنسی   DOWNLOAD
PDF      
The impact of orthodontic appliances on sleep quality   تاثیر ارتودنسی
بر کیفیت خواب             
A bonding study of orthodontic brackets using self-etching primer
مطالعه باند براکت های ارتودنسی با استفاده از آغازگر خود اچ       DOWNLOAD
PDF      
A comparison of the quality of outcomes between three orthodontic
philosophies    مقایسه کیفیت نتایج بین سه فلسفه ارتودنسی       
 
Altering the surface appearance of titanium metal orthodontic brackets
through an anodization process  تغییر ظاهر سطح از براکت فلزی ارتودنسی
تیتانیوم از طریق فرآیند anodization  
 
An investigation of frictional orthodontic sliding forces using
surface modified brackets and archwires بررسی نیروهای اصطکاکی ارتودنسی
کشویی با استفاده از تغییر سطح براکت و آرچ       
 
An in vitro analysis of latex and non-latex orthodontic elastics        در
تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی از لاتکس و غیر لاتکس کش ارتودنسی         DOWNLOAD
PDF      
An in vitro assessment of orthodontic bracket debonding
characteristics and color change of teeth repeatedly bleached with a
desensitizing 20 percent carbamide peroxide gel در ارزیابی آزمایشگاهی
خصوصیات براکت ارتودنسی debonding و تغییر رنگ دندان ها بارها و بارها با
بلیچ desensitizing 20 درصد ژل پراکسید carbamide         
 
Comparison of bacterial adhesion to orthodontic elastomeric ligatures:
Coated versus uncoated  مقایسه چسبندگی باکتریایی برای ارتودنسی
لیگاچورهای الاستومری : پوشش در مقابل بدون پوشش     
 
Evaluation of antimicrobial properties of orthodontic adhesive
combined with benzalkonium chloride     بررسی خواص ضد میکروبی از چسب
ارتودنسی در ترکیب با کلرید benzalkonium    
 
Frictional and elastic properties of orthodontic leveling wires
اصطکاکی و خواص الاستیک از سیم درست ارتودنسی  
 
Investigation of frictional resistance on orthodontic brackets when
subjected to variable moments   بررسی مقاومت اصطکاکی در براکت های
ارتدنسی هنگامی که به لحظه های متغیر قرار        
 
Long-term in vitro fluoride release and re-release from orthodontic
bonding materials containing fluoride   دراز مدت در انتشار فلوراید
آزمایشگاهی و دوباره از آزادی از مواد باندینگ ارتودنسی حاوی فلوراید
 
Peri-implant bone response to continuous horizontal loading: A
comparison between porous-surfaced and threaded osseointegrated
implants used as orthodontic anchorage units    پری - ایمپلنت پاسخ
استخوان به بارگذاری مداوم افقی : مقایسه بین متخلخل - ظاهر و موضوع
osseointegrated ایمپلنت استفاده می شود به عنوان واحد لنگرگاه ارتودنسی
     
Plasma membrane disruption in orthodontic tooth movement        اختلال در
غشاء پلاسما در حرکت دندان ارتودنسی  
 
The effect of orthodontic treatment on the developing roots of
premolars       اثر درمان های ارتودنسی بر روی ریشه های در حال توسعه از دندان
پرمولر         
The effects of novel bracket designs on the resistances to sliding of
orthodontic archwire-bracket couples    اثرات طرح براکت رمان در مقاومت به
لغزش archwire - براکت ارتودنسی زوج   
 
Three-dimensional finite element analysis of stress in the apical
cementum of the maxillary central incisor with simulated orthodontic
tooth movement  سه بعدی تجزیه و تحلیل اجزای محدود تنش در سمنتوم آپیکال
دندان سانترال ماگزیلا با شبیه سازی حرکت دندان ارتودنسی     
 
A comparison of external apical root resorption in African-American
and Hispanic orthodontic patients       مقایسه خارجی تحلیل ریشه آپیکال در
بیماران مبتلا به آمریکایی های آفریقایی تبار و اسپانیایی ارتودنسی
 
Changes in self-esteem and self-concept as a result of orthodontic
treatment       تغییرات در اعتماد به نفس و خود مفهوم به عنوان یک نتیجه از
درمان ارتودنسی          
Clinical acceptability of orthodontic bracket base-cement combinations
مقبولیت براکت ارتودنسی بالینی پایه ترکیبات سیمان       
 
Evaluation of shear/peel bond strengths of orthodontic attachments to
moist and dry enamel    بررسی برش / قدرت باند لایه برداری از پیوست های
ارتودنسی به مینای خشک و مرطوب        
Frictional resistance evaluation of orthodontic brackets and archwires
with sliding mechanics using quantified simulation of canine
retraction      ارزیابی مقاومت اصطکاکی از براکت های ارتدنسی و آرچ با مکانیک
کشویی با استفاده از شبیه سازی از مقدار انقباض وابسته به خانواده سگ
 
Orthodontic treatment in a First Nations population of Alberta,
Canada: A comparative study     درمان ارتودنسی در اول سازمان ملل جمعیت
آلبرتا ، کانادا : مطالعه مقایسه ای        
Single versus twin peak histograms: Orthodontic measurement accuracy
using photostimulable phosphor lateral cephalograms     تنها در مقابل
دوقلو قله نمودار : دقت اندازه گیری ارتودنسی با استفاده از فسفر
سفالوگرام لترال photostimulable    
 
The effectiveness of argon laser irradiation of pumiced and etched
enamel on decalcification during orthodontic treatment: An in vivo
study   اثر تابش لیزر آرگون از pumiced مینای اچ شده و در کم شدن مواد
اهکی استخوان در طول درمان ارتودنسی : در ارزیابی و مطالعه    
        
The shear/peel bond strengths of orthodontic attachments to composite
resin   برشی / قدرت باند لایه برداری از پیوست های ارتودنسی به کامپوزیت
رزین              
Treatment outcome in a university graduate orthodontic clinic using
the ABO grading system  نتیجه درمان در دانشگاه فارغ التحصیل کلینیک
ارتودنسی با استفاده از سیستم درجه بندی ابو    
 
A standardized approach to determine the effect of thermocycling and
long-term storage on the shear bond strength of orthodontic brackets
cemented to bovine enamel       روش استاندارد برای تعیین اثر حرارتی و بلند
مدت ذخیره سازی بر روی استحکام باند برشی براکت های ارتدنسی سمان به
مینای گاوی           
Comparison of orthopedic and orthodontic treatment outcomes utilizing
cervical headgear or Wilson Bimetric Distalizing Arch(TM)       مقایسه
ارتوپدی و ارتودنسی نتایج درمان با استفاده از پوشش سر و یا گردن رحم
ویلسون Bimetric Distalizing طاق ، محصول)  
 
Corrosion between orthodontic archwires and bracket couples     خوردگی بین
بستن آرچ وایر در ارتودنسی و زوج های براکت       
 
Fluoride release from light-cured orthodontic bonding materials انتشار
فلوراید از نور درمان مواد باندینگ ارتودنسی   
 
Immunodetection of dentin and cementum proteins in gingival crevicular
fluid of orthodontic patients   Immunodetection از عاج و سمنتوم پروتئین
در مایع لثه crevicular از بیماران ارتودنسی     
 
Orthodontic correction of transverse arch asymmetries   اصلاح ارتودنسی
از asymmetries عرضی طاق             
Pulp vascular changes following orthodontic tooth movement in rats
تغییرات خمیر عروقی زیر حرکت دندان در ارتودنسی موش       
 
Quality measures in orthodontic practices       اقدامات کیفیت در شیوه های
ارتودنسی             
Secretory protein expression in response to orthodontic treatment       بیان
پروتئین ترشحی در پاسخ به درمان ارتودنسی         
 
The effect of orthodontic incisor proclination on the clinical crown
height of mandibular incisors   اثر proclination دندان ارتودنسی در
ارتفاع تاج دندانهای پیشین فک پایین بالینی     
 
Twenty-four hour and six month evaluation of porcelain surface
preparation and orthodontic bond strength       بیست و چهار ساعت و شش ماه
ارزیابی از آماده سازی سطح پرسلن و قدرت باند ارتودنسی  
 
An analysis of patients' expectations and perceptions of orthodontic
dental service quality  تجزیه و تحلیل انتظارات بیماران و برداشت از
کیفیت خدمات دندانپزشکی ارتودنسی          
An evaluation of changes to the referral base of one orthodontic
specialist over a 24-year period        بررسی تغییرات به پایگاه ارجاع از یک
متخصص ارتودنسی در طی یک دوره 24 - سال  
 
An investigation of the friction, wear and corrosion properties of
orthodontic appliances  بررسی اصطکاک ، سایش و خوردگی خواص از درمان
ارتودنسی             
Bacterial adherence to orthodontic brackets: An in vitro study  پایبندی
باکتریایی به براکت ارتودنسی : مطالعه در شرایط آزمایشگاهی  
         
Determining the effect of primekote bracket conditioner on orthodontic
bond strength   تعیین اثر تهویه براکت primekote بر استحکام باند
ارتودنسی             
Development and evaluation of a reinforced polymeric biomaterial for
use as an orthodontic wire      توسعه و ارزیابی biomaterial پلیمری تقویت
شده برای استفاده به عنوان سیم ارتودنسی   
 
Gene expression induced by orthodontic forces and root resorption       بیان
ژن القاء شده توسط نیروهای ارتودنسی و تحلیل ریشه   
 
Invention of a novel precise orthodontic bracket placement device
اختراع دستگاه رمان دقیق قرار دادن براکت ارتودنسی        
 
Is the initial assessment of study models utilizing the dental
aesthetic index reliable? A premilinary investigation into the
categorization of orthodontic treatment difficulty      آیا ارزیابی اولیه
از مطالعه با استفاده از مدل های شاخص زیبایی دندانی قابل اعتماد؟
تحقیقات premilinary به طبقه بندی دشواری درمان ارتودنسی       
 
Solid modeling and process of injection molding of an orthodontic
impression tray مدلسازی جامد و فرایند قالب گیری تزریق از سینی برداشت
ارتودنسی              
Clinical trial of orthodontic bonding agents    کارآزمایی بالینی از عوامل
باندینگ ارتودنسی      
Deformation of reinforced polycarbonate orthodontic brackets stressed
by a labiolingual moment        تغییر شکل تقویت شده پلی کربنات براکت ارتودنسی
تأکید شده توسط لحظه labiolingual         
 
The development of an objective orthodontic treatment-need index        توسعه
شاخص هدف درمان ارتودنسی - نیاز       
The feasibility of bonding orthodontic brackets to laser-treated
enamel surfaces امکان سنجی از براکتهای ارتودنسی به مینای سطوح تحت
درمان با لیزر              
A comparison of external root resorption related to orthodontic
treatment among ethnic groups   مقایسه تحلیل ریشه خارجی در میان گروه های
قومی به درمان ارتودنسی مرتبط         
A computer-based decision support system for orthodontic diagnosis and
treatment planning      کامپیوتر مبتنی بر سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری برای
ارتودنسی تشخیص و طرح درمان         
 
An investigation into the treatment effects of three orthodontic
appliance prescriptions for the correction of Class II division 1
malocclusions   تحقیقات در مورد اثر درمان سه نسخه از دستگاه ارتودنسی
برای اصلاح بخش دوم 1 کلاس مال اکلوژن         
 
Comparison of the plaque removing efficiency of two manual
toothbrushes in orthodontic patients    مقایسه کارایی از بین بردن پلاک از
مسواک کتابچه راهنمای دو در بیماران ارتودنسی         
 
In vivo testing of friction on orthodontic arch wire    در آزمایش ارزیابی
و از اصطکاک در سیم ارتودنسی قوس             
Laser scanned three-dimensional images versus dental models for
orthodontic analysis    لیزر ها تصاویر سه بعدی در مقابل مدل های
دندانپزشکی ارتودنسی برای تجزیه و تحلیل اسکن         
 
The effectiveness and duration of orthodontic treatment in adults and
adolescents     اثر و طول مدت درمان ارتودنسی در بزرگسالان و نوجوانان
     
The evaluation of post-orthodontic treatment soft tissue profiles in
African-American patients       ارزیابی پس از درمان ارتودنسی پروفیل های بافت
نرم در بیماران مبتلا به آمریکایی های آفریقایی تبار     
 
An evaluation of the characteristics of successful orthodontic
practitioners   ارزیابی ویژگی های پزشکان موفق ارتودنسی  
 
Response of endodontically treated teeth to orthodontic forces  پاسخ
دندان اندو شده به نیروهای ارتودنسی  
 
Orthodontic force systems and tooth movement    سیستم های ارتودنسی نیروی
جنبش و دندان       
A prospective case-control study of nickel hypersensitivity reactions
in orthodontic patients آینده نگر مطالعه مورد شاهد از واکنش های افزایش
حساسیت نیکل در بیماران ارتودنسی       
 
Orthodontic elastomeric chain. I. Effect of sterilization on force
decay. II. Effect of pre-soaking on force decay. III. Force/extension
characteristics ارتودنسی الاستومری زنجیره ای. اثر اول از عقیم سازی در
فروپاشی زور. دوم است. اثر قبل از خیساندن در فروپاشی زور. سوم. نیروی /
مشخصات فرمت        
Numerical analysis of orthodontic appliances    تجزیه و تحلیل عددی
ارتودنسی              
Structural characterization, biomechanical properties, and
potentiodynamic polarization behavior of nickel-titanium orthodontic
wire alloys     خواص ساختاری ، خواص بیومکانیکی ، و رفتار قطبش
potentiodynamic از آلیاژهای نیکل تیتانیوم سیم ارتودنسی  
 
An experimental and numerical analysis of orthodontic T springs تجزیه
و تحلیل تجربی و عددی تی ارتودنسی چشمه      
 
ACHIEVEMENT, AFFILIATION, AND ATTRIBUTION MOTIVATION OF ORTHODONTIC
PATIENTS        دستاورد ، وابستگی ، و نسبت دادن انگیزه بیماران ارتودنسی
     
Minor orthodontic tooth movement using adhesive brackets        صغیر جنبش با
استفاده از براکت های ارتودنسی دندان چسب         
 
A survey of Connecticut orthodontists relative to the incidence and
treatment procedures of tongue thrusting orthodontic patients   نظرسنجی
ارتودنتیستهای کانتیکات نسبت به بروز و روش درمانی از زبان thrusting
بیماران ارتودنسی      
How can Canadian graduate orthodontic programs better prepare their
newly graduated orthodontists for the business challenges of
orthodontic practice: An exploratory survey of Canadian orthodontists
چگونه می توان برنامه های کانادا فارغ التحصیل ارتودنسی بهتر
ارتودنتیستهای تازه فارغ التحصیل خود را برای چالش های کسب و کار از عمل
ارتودنسی آماده : مطالعه اکتشافی ارتودنتیستهای کانادا        
 
Factors in the financial success of orthodontists       عوامل مؤثر در موفقیت
های مالی ارتودنتیستهای           
Comparison of adult patient- and orthodontist-reported compliance and
satisfaction with treatment outcome     مقایسه سازگاری بیمار بزرگسال و
ارتودنسی - منتشر شده و رضایت با نتیجه درمان    
 
A survey of Invisalign ClinCheck modifications and the types of cases
treated using Invisalign: General dentists vs. orthodontists    بررسی
تغییرات Invisalign ClinCheck و انواع موارد درمان با استفاده از
Invisalign : دندانپزشکان عمومی در مقابل ارتودنتیستهای        
 
The effectiveness of orthodontists and oral radiologists in the
diagnosis of impacted maxillary canines اثر ارتودنتیستهای و
رادیولوژیست دهان در تشخیص دندان نیش نهفته فک بالا       
 
The North Carolina Medicaid program: Participation and perceptions
among practicing orthodontists  کارولینای شمالی برنامه مدیکید : مشارکت
و درک در میان تمرین ارتودنتیستهای        
Computer and Internet usage among Canadian orthodontists        کامپیوتر و
اینترنت در میان استفاده ارتودنتیستهای کانادا      
 
Can orthodontists predict external apical root resorption from
pretreatment records?   ارتودنتیستهای تواند پیش بینی تحلیل آپیکالی ریشه
خارجی از سوابق پیش درمانی؟             
Profile preferences of Korean American orthodontic patients and
orthodontists   تنظیمات پروفایل کره ای بیماران ارتودنسی آمریکا و
ارتودنتیستهای            
Occupational stress and job satisfaction among Canadian orthodontists
استرس شغلی و رضایت شغلی در میان ارتودنتیستهای کانادا         
 
An exploratory study of the professional development needs of
orthodontists   مطالعه اکتشافی از توسعه حرفه ای نیاز دارد ارتودنتیستهای
 
Ethnicity and orthodontists' communication in a dental school setting
قومیت و ارتباطات ارتودنتیستهای در دانشکده دندانپزشکی تنظیم    DOWNLOAD
PDF     
Canadian orthodontists' decisions in borderline orthognathic surgery
cases   تصمیمات ارتودنتیستهای کانادایی در مرز مورد جراحی ارتوگناتیک
 
A survey of Connecticut orthodontists relative to the incidence and
treatment procedures of tongue thrusting orthodontic patients   نظرسنجی
ارتودنتیستهای کانتیکات نسبت به بروز و روش درمانی از زبان thrusting
بیماران ارتودنسی      

رائه پایان نامه  دکترا  و کارشناسی ارشد ارتودنسی

ارسال فایل pdf  توسط ایمیل
در سریع ترین زمان ممکن Full Text کتاب , پایان نامه و تز در اختیار شما
خواهد بود.
برای دریافت لیست کتب و پایان نامه های موجود در زمینه درخواستی , می
توانید لغات کلیدی مورد نظر را ارسال نمایید . لیست موضوعی مرتبط در مدت
24 ساعت در اختیار شما قرار میگیرد .

برای اطلاعات بیشتر با ایمیل  roya64.ahmadi@gmail.com] در ارتباط باشید