برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مقالات در زمینه پساب - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلمقالات در زمینه پساب در ادامه مطلب. هزینه هر مقاله 3000 تومان. عناوین را ایمیل کنید


046
        تهیه نرم‌افزار محاسبه کننده هشت ایندکس مهم خورندگی آب
091
        تعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط‌های آبی در حضور پراکسید هیدروژن
146
        بررسی امکان‌سنجی استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین روی از محیط‌های آبی
218
        بررسی حضور آرسنیک در آب آشامیدنی: مطالعه موردی در استان آذربایجان شرقی
235
        حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده: مطالعه تعادلی و  سینتیکی
261
        مدلسازی اوتریفیکاسیون در مخازن با رویکرد پویایی سیستم
272
        ساخت دستگاه اندازه‌گیری ضرائب هیدرولیکی در انواع سرریزها و مقایسه آن با نمونه خارجی ساخت شرکت Armfild
324
        بررسی رابطه آلودگی آب با بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در دو گونه از صافی ماهیان خلیج فارس
357
        ارزیابی سمیت نفت خام در نمونه های آب سد زاینده رود و قسمتهای مختلف تصفیه خانه آب اصفهان توسط روش زیست آزمونی با استفاده از دافنیا مگنا
363
        بررسی علل پیدایش کشند سرخ و کنترل آن در آب های خلیج فارس
410
        بررسی کارآیی آلوم با کایتوزان در حذف ذرات کلوئیدی و باکتریها از آبهای کدر
456
        پیاده سازی نظام شاخص کیفیت آب در تالاب بامدژ با تاکید بر کاربریها و منابع آلاینده
514
        مطالعه اثر امواج فراصوت در سینتیک جذب یونهای نیکل (II) از آب توسط پودر لاستیک
561
        بررسی کارایی فرآیند انعقاد پیشرفته در حذف اسیدهای هیومیک از آب

082
        بررسی میزان حذف کلیفرمها از پساب لاگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی (HRF)
153
        مقایسه روش واریانس و زمان حداکثر در تعیین رژیم هیدرولیکی یک هاضم هوازی
179
        ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع
309
        بررسی حذف رنگ آزوی RB-5 از فاضلاب سنتیتیک به روش زیستی
315
        بررسی تاثیر پارامترهای موثر در حذف 4- کلرفنل با استفاده از فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی به روش UV/H2O2 در فاضلابهای صنعتی
352
        بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگولاسیون جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب
408
        تعیین پارمترهای سینتیکی سودومونا آئروژنوزا در تجزیه نفت خام شناور بر روی سطح آب جهت کاربردهای صنعتی
467
        بررسی کارایی واحدهای تصفیه ی لجن در حذف گونه های مختلف باکتری لیستریا در تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان
490
        کاربرد عدسک آبی در کاهش نهایی بار آلی و جامدات معلق از فاضلاب تصفیه شده نهایی
512
        بررسی تاثیر حجم بستر بر عملکرد راکتور لجن فعال بستر ثابت در کاهش بار آلی فاضلاب مصنوعی
531
        شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز در رودخانه زایندهرود قبل و بعد از محل تخلیه پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان به روش فیلتراسیون
575
        بررسی عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر

006
        بررسی تغییرات تراز صدا در شهرکرمان در سال 87 و مقایسه آن با سال 79
071
        بررسی انتشار و پراکنش آلایندهای منتشره از دودکش های نیروگاه نکا
080
        ارتباط آلاینده دی اکسید گوگرد موجود در هوا با وزن کم تولد در نوزادان ترم
194
        بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد
209
        بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوای داخل بیمارستان کودکان تهران و هوای آزاد اطراف آن
480
        بررسی غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا (AQI) در محدوده ی مرکزی شهر تهران

188
        بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع و دفن پسماندهای صنعتی در کارخانجات فعال شهرک صنعتی بیرجند
339
        بررسی تصفیه پذیری شیرابه تولیدی از پسماند جامد شهری کرمان با استفاده از فرایند فنتون و عوامل موثر بر آن
415
        بررسی وضعیت جمع آوری، نگهداری، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد در بیمارستانهای دولتی مشهد در سال 1387
488
        تجربه ای جدیدی در مدیریت پسماند روستایی (مطالعه موردی 72 روستای شهرستان فریدونشهر اصفهان)
518
        مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری، شهرستان دزفول با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

220
        بررسی امکان کاربرد گیاه Amaranthus retoflexus L. و قارچهای رایزوسفر آن جهت زیست پالایش خاک‌های آلوده به نفت خام
236
        بهداشت محیط از منظر نیاکان
246
        تعیین ارتباط بین عناصر موجود در خاک با بروز سرطان مری در استان گلستان
253
        ارزیابی آلودگی باکتریایی کره های سنتی تهیه شده از شیر گاو و گاومیش در استان آذربایجان شرقی
287
        تاثیر ماده شوینده بر گلوکز خون و گلیکوژن و ساختار کبد ماهی کپور معمولی cyprinus carpio)
341
        بررسی تاثیر رنگ آمیزی با رنگ نانو سیلور بر کاهش سطح آلودگی قارچی در بیمارستان کامکار قم، سال 1386
355
        جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن
553
        بررسی آلودگی پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن‌های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی


004
        بررسی میزان آلودگی منابع آبی بیمارستانهای شهرخرم آباد به باکتری لژیونلا پنوموفیلا در سال 87
009
        بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای میله‌ای آهنی در حذف سختی از آب شرب
012
        بررسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی
026
        تعیین میزان DMFT در دانش‌آموزان 11-7 ساله شیراز و ارتباط آن با میزان فلوراید در آب آشامیدنی در سال 1387
029
        بررسی غلظت نیترات در چاههای تامین‌کننده آب شرب بجنورد در سال 1386
031
        پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه دره مرادبیک همدان براساس شاخص کیفی آب با بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
036
        گرانول هیدروکسید آهن (GFH) جاذبی برای حذف آرسناک و آرسنیت از آب آشامیدنی
045
        پارامترهای رفتار ستون در جذب رنگ محلولهای آبی توسط ستون بستر- ثابت کربن فعال
047
        بررسی تامین آب شرب روستاهای شهرستان پاسارگاد با تاکید بر آلودگی نیترات
055
        تعیین غلظت فلزات جزیی سمی در آب‌های بطری شده مصرفی در شهر تهران
058
        بررسی برخی پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود
063
        بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب خراسان جنوبی در سال 87
066
        کاربرد فیلتر تلفیقی هوادهی شونده در حذف آهن از آب
067
        بررسی حذف فنل توسط بنتونیت اصلاح شده آلی از محلول آبی
075
        بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی و خروجی دستگاه های آب شیرین کن شهر کاشان سال 87-86
081
        بررسی کارایی فرایند UV/Tio2 در جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی
085
        بررسی کیفیت شیمیایی و پتانسیل خوردگی آبهای آشامیدنی تولیدی در پالایشگاه بندرعباس و ورودی به آن
088
        بررسی فلوراید منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان زاهدان و مقایسه با استانداردهای ملی و شرایط آب و هوایی منطقه در سال 1387
089
        بررسی کیفیت آب رودخانه پسیخان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 در مورد پارمترهای نیترات و فسفات و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار MIKE11
095
        بررسی وضعیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب قنات اهرستان یزد با رویکرد حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار
101
        بررسی شاخص‌های خورندگی و رسوبگذاری آب شرب مناطق غرب کشور (مطالعه موردی شهرستان جوانرود)
108
        بررسی غلظت آنیون‌های فلوراید و نیترات در شبکه‌های توزیع آب شرب شهرستان طبس
117
        بررسی وضعیت کیفیت و سلامت آبهای زیرزمینی استان مازندران در اثر استفاده از حشره‌کش دیازینون (مطالعه موردی: شهرستان محمود آباد)
124
        بهینه‌سازی مصرف آب با تاکید بر اقتصاد ی به روش تحقیق در عملیات (مطالعه موردی شهر لردگان)
138
        ارزیابی میزان تاثیر شستشو و گندزدایی بر نرخ زوال کلر در شبکه آبرسانی، مطالعه موردی: سیستم آبرسانی شهرک فجر شهرستان داراب
168
        بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده با هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی
170
        بررسی ساپروفیتهای موجود در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر ساری در سال 1387
184
        کاربردهای روش الکترولیز در تصفیه آب
186
        بررسی موردی کاهش مصرف کلر با ایجاد سامانه کلرسنج online در شهر بسطام
189
        تعیین غلظت باقیمانده سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تأمین آب آشامیدنی شهر همدان در سال 1386
207
        استفاده از الگوریتم غیرخطی و نامقید تابع جریمه در طراحی بهینه‌ شبکه‌های آبرسانی
211
        بررسی مشکلات زیست محیطی رودخانه
زاینده‌رود
242
        بررسی و تعیین مقدار یون نیترات و نیتریت در منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان زاهدان در سال 1387 و 1388
251
        اندازه‌گیری ترکیبات هیدروکربن‌های اروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) در آب تصفیه شده تصفیه‌خانه‌ها و شبکه توزیع آب شهر تهران و مخازن استان تهران
258
        اندازه‌گیری آرسنیک کل و آرسنیک سه ظرفیتی در آب آشامیدنی به روش ولتامتری عاری‌سازی کاتدی با استفاده از اکترود قطره جیوه آویزان و مقایسه آماری به روش استفاده از الکترودهای جامد
280
        حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از رزین تبادل یون آنیونی بازی قوی: مطالعه مدلهای سینتیکی و ایزوترمی
290
        تعیین نوع منبع آلودگی مدفوعی در شبکه‌ةای توزیع آب شرب در روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشهد در سه ماهه دوم سال 1387
306
        بررسی آلودگی رودخانه کردر استان فارس در سال 87 و مقایسه آن با تحقیقات انجام شده در سال 83
321
        بررسی غلظت تری هالومتانها (THMs ) در آب شرب شهر تهران
322
        بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری  آب شهر میانه در سال 1387
337
        بررسی راندمان حذف تری هالومتانها (THMs) توسط سیستم اسمز معکوس خانگی
343
        بررسی روشهای استفاده از فن آوری نانو در تصفیه آب و فاضلاب
347
        حذف نیترات از آب با استفاده از تلفیق روش های بیولوژیکی و استفاده از آهن ظرفیت صفر
362
        بررسی امکان سنجی استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف فلز سنگین روی از محیط های آبی
369
        بررسی راندمان حذف کربن آلی محلول (DOC) با استفاده از کربن فعال پودری (PAC) در تصفیه آب
388
        بررسی کارایی گیاه عدسک آبی در میزان جذب نیترات از محیط آبی در شرایط آزمایشگاهی
389
        مقایسه کارآیی نانوزئولیت Y  نانوزئولیت Y   اصلاح شده SMZ در حذف فسفر از محلول های آبی
395
        بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی و سختی آبهای زیر زمینی در منطقه ساحلی شهرستان ساری
402
        نانو فناوری دانشی نوین در تصفیه آب
414
        بررسی تاثیر استفاده از مواد پیش تصفیه کننده بر جذب زیستی کادمیوم بر روی بایوسالید
418
        اندازه‌گیری نیترات در آب به روش پلاروگرافی و مقایسه آن با روش اسپکتروفتومتری فرابنفش
419
        بررسی روند تغییرات کیفیت، پتانسیل خوردگی و نصب کوپن جهت تعیین میزان خوردگی (مطالعه موردی شهر رودان)
425
        بررسی روند تغییرات نیترات با میزان بارندگی در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان فسا طی سالهای 87-86
429
        بررسی کیفیت باکتریولوژیکی و ترکیبات ازته آب شرب روستاهای شهرستان سنندج در سال 1386
438
        بررسی تاثیر داوطبین سلامت بر استفاده صحیح از محلول کلر مادر در خانوارهای فاقد شبکه توزیع آب سلام شهر با نه 1386
457
        بررسی تغییرات فصلی کیفیت و شیمیایی آب رودخانه کارون در ایستگاه اهواز در بازه زمانی 1387 الی 1377
482
        بررسی خورندگی و رسوبگذاری آب خروجی از تصفیه خانه شماره یک ارومیه در سال 1387
483
        بررسی کارایی ماده منعقد کننده PACI در تصفیه آب رودخانه شهر چای ارومیه
493
        بررسی میزانDNA موجود در آب شرب منطقه یک شهر مشهد- سال1388
494
        بررسی کمی و کیفی آب آب انبارهای استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند
501
        پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شهر شیراز
503
        ارزیابی آلودگی آبهای سطحی با تاکید بر پساب واحدهای صنعتی
505
        بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آب چاههای روستاهای شهر ساری در سالهای 1387-1386
510
        بررسی میزان فلوئور آب آشامیدنی شهرستان رامیان و تعیین شاخصDMFT در دانش آموزان مقطع راهنمایی
524
        بررسی کیفیت باکتریایی آب رودخانه زشک شهر شاندیز- سال 1387
530
        مقایسه کارایی سیستم های تصفیه پولساتور و اکسیلاتور در تصفیه خانه‌های آب
534
        بررسی و اندازه‌گیری کیفیت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی
541
        بررسی کاربرد زغال استخوان در حذف فلوئوراز منابع آب آشامیدنی
542
        بررسی کیفیت شیمیایی آب روستاهای استان فارس در بازه زمانی سال 86-81
543
        بررسی دز پرتوزایی طبیعی چشمه آب گرم قطور سویی و شابیل شهرستان مشکین شهر از جنبه اشعه گامای محیطی در سال 1386
551
        بررسی کارائی الکتروشیمیایی در حذف نیترات از آب آشامیدنی شهر گچساران
556
        بررسی وضعیت کیفی زاندات (پساب شستشوی فیلترها و لجن حاصل از انعقاد) در تصفیه‌خانه آب شیراز در سال 1387
557
        ارتقای صافی‌های تک بستری تصفیه‌خانه آب با تغییر بستر صافی
565
        تعیین مقدار سه آفت‌کش در رودخانه سفیدرود و آب آشامیدنی شهر رشت در سال 1387
582
        بررسی راندمان حذف فلزات سرب و کادمیوم توسط گرانول مرجان آهکی از محیط آبی

007
        بررسی عملکرد واحد فرآیندی SBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
018
        بررسی کیفیت فاضلاب صنایع بسته‌بندی و کشمش پاک‌کنی در شهرستان ملایر
022
        بررسی میزان کاهش نیترات از فاضلاب شهری شیراز به روش راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی، سال 1386
023
        بررسی میزان کارآیی راکتور ناپیوسته متوالی در حذف بیولوژیکی فسفر از فاضلاب شهری شیراز
048
        بررسی عملکرد تلفیق برکه‌های بیهوازی مجهز به چاله هاضم و نیزارهای مصنوعی زیرسطحی در جریان حرکت ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری
061
        بررسی عملکرد برکه‌های تثبیت یزد در حذف مواد آلی و جامدات (TSS, BOD, COD) شهر یزد 1387-1388
062
        بررسی و مقایسه کارآیی سیستمهای نیزار زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهر یزد 1386-1387
077
        بررسی وضعیت تصفیه فاضلاب و کیفیت پساب خروجی بیمارستان های استان کرمان در سالهای 86-1384
083
        تاثیر کمپلکس پر اکسید هیدروژن- یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قم
113
        بررسی راندمان تصفیه‌خانه فاضلاب بندر بوشهر و ارائه روشهای ارتقاء آن
128
        مقایسه کارآیی دو روش اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهای اسیدی
Acid cyanin 5R, Acid Black 10B
144
        بررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفات خطی (LAS) در برکه‌ةای تثبیت فاضلاب شهر یزد
240
        فعالیت انعقادی منعقدکننده زیستی، Sphingomonas paucimobilis از سیستم زهکشی فاضلاب واقع در منطقه صنعتی prai در (پینانگ – مالزی) و کاربرد آن در حذف رنگ
265
        بررسی و تعیین رژیم هیدرولیکی راکتور بیولوژیکی با بستر متحرک
267
        بررسی پساب‌های صنعتی حاصل از یک کارخانه نمکزدایی نفت خام در جنوب ایران
273
        بررسی کارایی لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرستان خوی
313
        مقایسه کارایی سه نوع خاک اره موجود در شهر همدان به عنوان جاذب ارزان قیمت در حذف آرسنیک و سیانید از پساب
332
        بررسی مشخصه های کیفی فاضلاب مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان
336
        کاربرد راکتور UASB برای تصفیه بی هوازی فاضلاب کارخانه های تولید خمیر مایه
345
        اندازه گیری پارامتر COD با استفاده از مایکروویو و مقایسه آن با روش استاندارد
350
        ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان در سال 1387
351
        بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد آمونیاک شماره 3 مجتمع پتروشیمی رازی
360
        بررسی امکان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبری تصفیه خانه فاضلاب چنیبیه اهواز
401
        بررسی عملکرد فرآیند لجن فعال در تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا استان گلستان در سال 1386
409
        تعیین ضرایب سینیتیکی فرایند بیور آکتور غشایی مستغرق(SMBR) در تصفیه فاضلاب شهری
436
        ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
460
        بررسی میزان حذف بیولوژیکی PCBS موجود در روغن های ترانسفورماتور کارخانه ذوب آهن اصفهان در راکتور بیو فیلم بیهوازی پر و خالی شونده به طور متوالی (ASBBR)
478
        بهره برداری بی هوازی/آنوکسیک/هوازی در یک فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف نوترینت ها از فاضلاب شهری
515
        ارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران
539
        اولویت بندی روستاهای بالادست و پایین دست سد کرج و لتیان جهت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
550
        بررسی فاضلابهای بیمارستانی تخلیه شده به رودخانه زرجوب رشت
560
        بررسی شاخص SVI در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر تهران طی سال‌های 87-1385
562
        بررسی کیفیت پساب استخرهای پرورش ماهی منطقه کلم و تاثیر آن بر آب‌پذیرنده با استفاده از شاخص NSF
567
        بررسی جذب فلز سنگین نیکل از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از رزین تبادل کاتیونی و آلی (کربن فعال شده از الیاف نارگیل)
577
        بررسی کارایی سیستم تلفیقی زلال‌سازی، فیلتراسیون و اشعه فرابنفش (UV) در گندزدایی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت
579
        ایجاد نظام مدیریت الویت‌بندی سرمایه‌گذاری در طرحهای فاضلاب روستایی کشور

135
        بررسی تاثیرپذیری شاخص بیولوژیکی (گلسنگ) در مواجهه با آلاینده‌های دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن
195
        تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده
201
        بررسی توامان اثرات زیان‌آور محیط کار و اثرات زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا در صنایع فولاد
338
        بررسی مقایسه ای سه روش جذب سطحی، جذب شیمیایی و روش بیوفیلتراسیون در حذف آلایندهای گاز از هوای محیط های صنعتی
364
        بررسی غلظت گازهای هیدروژن سولفوره و دی اکسید نیتروژن در محیط های نمونه گیری نفت ترش و نفت شیرین یکی از کارخانه های بهره برداری شرکت ملی نفت ایران
475
        بررسی وضعیت سوخت روستایی و ارتباط آن با بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا در پنج شهرستان استان گیلان در سال 87

001
        بررسی میزان آگاهی و نحوه همکاری مردم در بازیافت پلاستیک از زباله های خانگی شیراز سال1386
032
        مقایسه کارآیی تصفیه‌پذیری شیرابه محل دفن همدان با استفاده از منعقد کننده‌های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و سولفات فرو
041
        بررسی مقدار کمپوست تولید شده در کارخانه کمپوست
054
        مکان‌یابی جایگاه دفن پسماند در شهرستان سمنان با استفاده از مدل AHP و نرم افزار GIS
059
        بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای شهر خرم آباد
087
        بررسی طرح بازیافت کاغذ و مقوا در شهر شیراز در سال 1387
096
        مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی بوعلی، ویان و لالجین استان همدان)
140
        بررسی وضعیت موجود دفع پسماندهای بیمارستانی در شهر اردبیل و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن در سال 1388
155
        بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر طبس در زمینه مدیریت مواد زاید جامد- 1386
180
        بررسی مدیریت مواد زائد جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران
208
        تاثیر آموزش در جلب مشارکت مردمی در زمینه تفکیک از مبداء پسماندهای روستایی استان قزوین (مطالعه موردی روستاهای اوان، ورین، زراباد، زواردشت)
257
        بررسی مدیریت جمع‌آوری، انتقال و دفع اصولی پسماندهای پزشکی در سطح استان آذربایجان غربی
300
        بازیافت زباله‌ها- مطالعه‌ی موردی شهر تهران
328
        ارزیابی وضعیت تناسب محل دفن فعلی پسماندهای شهری نجف آباد با استفاده GIS و منطق بولین
349
        بررسی ارتقا نسبت BOD5/COD شیرابه قدیمی زباله به روش اکسیداسیون فنتون
361
        بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر زاهدان در سال 88-1387
381
        بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستانهای دولتی شهر اردبیل در سال 1387
383
        مطالعه کمی و کیفی پسماندهای تولیدی مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی شهر زاهدان در سال 1387
386
        بررسی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت شیشه، کاغذ و مقوا از زباله های شهر دلیجان
387
        بررسی کمیت و کیفیت زباله تولیدی شهر دلیجان در سال 88-1387
411
        تهیه کود آلی کمپوست از فضولات روستایی در شهرستان بابل
420
        بررسی کمی و کیفی زباله های دندانپزشکی شهر قزوین در سال 1388
427
        شناسایی مواد زائد خطرناک در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان
446
        کاربرد GIS در مدیریت ریسک آبگرفتگی سواحل با رویکرد مدیریت پسماند ( مورد مطالعاتی بندرعباس)
458
        مقایسه ی کیفی کود حاصله از فضولات دامی و پسماندهای میدان تره بار مشهد از نظر میزان مواد معدنی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، ...) در روش بیو گاز در سال 1388
459
        تعیین آزمایشگاهی کیفیت کود کمپوست تولیدی از فضولات دامی از نظر میزان اسیدیته، درصد رطوبت، درصد خاکستر، میزان فسفر، پتاسیم و ازت در روستای چهچهه شهر مشهد در سال 1388
486
        بررسی شاخص های بهداشتی در مدیریت زباله شهری
)مطالعه موردی 83 شهر استان اصفهان)
504
        بررسی برنامه مدیریت جامع پسماند شهر تهران در افق سال 1392
532
        آگاهی نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی در مورد بازیافت زباله
587
        بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای شهرستان تهران

015
        بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس غیرانتفاعی شهر قائمشهر در سال 1387
019
        ارزیابی توان اکولوژی استان همدان جهت توسعه صنعت با استفاده از GIS
030
        تاثیر 9 فرآیند مختلف بر روی میزان پراکسید زولبیای تهیه شده شهر کاشان سال 1387
034
        پرکلرات به عنوان یک آلاینده زیست محیطی در آب و مواد غذایی و اثرات بهداشتی و زیست محیطی آن
044
        بررسی روش‌های انتقال بیماری‌ها و گندزدایی در هواپیما‌ها و بالگردها
049
        بررسی آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی و آب میوه های دست‌ساز در واحدهای صنفی قنادی و آب‌میوه‌ فروشی شهر بجنورد در تابستان 86-87
050
        ارزیابی اثرات بهداشت محیطی احداث شهرک‌های صنعتی
051
        کنترل بیولوژیکی دوجدایه مخمر52 و 51 از Saccharomyces cerevisiae علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی
070
        دزیمتری سنگهای گرانیت و مرمریت مصرفی شهرستان ساری از نظر تابش پرتوهای بتا و گاما در سال 1387
074
        بررسی میزان پرتو در آبهای زیرزمینی بخش مرکزی شهرستان ساری در سال 1387
076
        روشهای معمول نگهداری مواد غذایی در بین مردم شهر سبزوار
109
        بررسی گندزداهای مورد استفاده با تکیه بر عوامل عفونت‌زای غالب، در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
110
        مقایسه شاخص‌های بهداشت محیطی مطب‌های خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با استانداردهای توصیه شده
115
        ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت‌های موجود در جزیره هرمز
116
        بررسی میزان موارد ابتلا به بیماریهای انگلی روده ای پیشه‌وران مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی استان گیلان در سالهای 86-87-88 پیشنهاد برای حذف روش کشت جهت کاهش هزینه‌ها
126
        بررسی بقایای سموم ارگانوکلره (OCPs) در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار
132
        ارزیابی مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زرندیه در زمینه ایدز
161
        بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در آب و خاک و گیاه تالاب بین المللی گاوخونی در سالهای 85-81
162
        بررسی میزان آگاهی مردم شهر قم در خصوص بهداشت مواد غذایی و راهکارهای ارتقاء آن در سال 1386
164
        بررسی سطح آگاهی و میزان علاقمندی شهروندان قمی نسبت به خرید انشعاب فاضلاب در سال 1386
176
        بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشت مسکن بیماران سل ریوی اسمیر مثبت شهر زاهدان با گروه شاهد در سال 1383
190
        بررسی تاثیر و تغییر یک ارگانوآرسنیکال تجاری در ماهی کپور معمولی (cyprinus carpio)
192
        بررسی برخی فاکتورهای بهداشت محیط استخرهای شهر یاسوج در سالهای 86-85
193
        بررسی وضعیت حذف جوش شیرین در فرایند تهیه انواع نان سنتی سراسر کشور در سال 1387
205
        بررسی وضعیت بهسازی محیط روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان آق‌قلا در استان گلستان و ارائه راه‌حل مناسب برای رفع مشکلات موجود
212
        تاثیر تابش فرابنفش خورشید (UV-B) بر روی گیاهان زراعی
221
        تدوین مدلی به منظور پیش‌بینی تراز صدای ماکزیمم ترافیک معابر اصلی شهر سنندج
222
        انتقال آفلاتوکسین از خوراک دام به شیر دام و شیر پاستوریزه در شهر شیراز و حومه
276
        تعیین میزان عدد پراکسید در روغن‌های مصرفی در رستوران‌ها و ساندویچ‌فروشی‌های شهر یاسوج- 1385
277
        بهداشت محیط از دیدگاه نیاکان
282
        ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح توسعه محل‌های دفن پسماند (مطالعه موردی: برمشور- شیراز)
320
        بررسی میزان فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی در رسوبات ساحلی منطقه عسلویه
329
        مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس استان ایلام در سال 1386 و 1387
344
        ارزیابی آلودگی صوتی در نقاط پر تردد شهر یاسوج
348
        بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس راهنمایی شهر جهرم سال 1387
367
        بررسی پساب‌های صنعتی حاصل از یک کارخانه نمکزدایی نفت خام در جنوب ایران
370
        کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی به منظور شناسایی آزبست در نوعی فیلتر وارداتی: گزارش موردی
374
        بررسی میزان ید، درصد خلوص و درصد مواد نامحلول در نمک یددار ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان قزوین طی سال های 87-84
403
        مدیریت استراتژیک HSE با استفاده از مدل SWOT
406
        بررسی تاثیرات زیست محیطی ناشی از سرازیری فاضلابها بر روی تنوع گونه ای و تراکم جمعیتی مایوفوناها و جامع کفزی در منلطق جزومدی شمال خلیج فارس (بندر دیلم تا گناوه)
422
        بررسی آلودگی میکروبی صابون مایع مصرفی در هفت بیمارستان شهر مشهد در سال 1386
426
        بررسی تاثیر مواد مغذی بر کارایی فرایند اصلاح زیستی خاک آلوده به فنانترن
431
        بررسی اثرات سمی غلظت های مختلف فلزات روی و مس بر بافت کبد و  ماهی کپور معمولی(cyprinus carpio)
437
        بررسی میزان اسیدیته و براکسید در روغنهای مصرفی ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان قزوین طی سالهای 87-84
441
        مقایسه کفایت کاربردی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیر فرمالدئیدی در امولسیون فلزکاری
442
        مروری بر ارزیابی اثرات بهداشتی (HIA)، چارچوب ساختاری و انواع آن
443
        بررسی وجود رنگ مصنوعی در عصاره آبی زعفران رستورانهای استان قزوین در سال 1387
444
        اصول بهداشت محیط از دیدگاه قرآن و احادیث مذهبی
445
        بررسی شیوع سندرم ساختمان بیمار در ساکنین شهرک اکباتان
449
        بررسی سیستم مدیریت محیط زیست در منطقه نفتی دارخوین و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد آن
450
        بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و آلودگی باکتریایی و قارچی و انگلی غالب در آب استخرهای سرپوشیده شهر کرمان در سال 1386-1385
464
        تهویه زیستی خاک به منظور حذف آلاینده گازوئیل توسط میکروارگانیزم ها
465
        بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387
468
        مدیریت استراتژیک HSE   با استفاده از مدل SWOT
469
        اندازه گیری مقدار نیتریت و نیترات در تره فرنگی و اسفناج نمونه گیری شده از شهرهای مرکزی استان مازندران
470
        بررسی تاثیر بوکلت آموزشی بر آگاهی دانش آموزان مدارس ابتدایی از آلودگی هوا
471
        تاثیر بهسازی بر روی آلودگی میکروبی خامه عرضه شده در شیرینی فروشی های تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان
479
        جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن
481
        بررسی مشکلات و چالش های بازرسان بهداشت محیط در امر نظارت و کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در استان کردستان سال 1387
492
        بررسی یازده ساله زولبیا و بامیه شهر تهران و حومه از نظر میزان پر اکسید روغن استخراجی
در سالهای 1386-1376
497
        مقایسه عملکرد بهداشت محیط پس از وقوع حوادث در مناطق سیل زده کاشان و نیک شهر
506
        بررسی اثر ساختمان خاک و کود آلی بر حرکت باکتری اشریشیاکولی در ستونهای خاک
508
        بررسی وضعیت بهداشتی و کیفی نان در نانوایی های شهرستان شاهرود، سال 1387
509
        بررسی میزان آلودگی باکتریولوژیکی شیر خام و پاستوریزه در شهرستان شاهرود در سال 1387
517
        بررسی تاثیر کلاس های آموزش اصناف بر تغییر آگاهی و عملکرد بهداشتی متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر لردگان (1387-1388)
519
        بررسی میزان پرتوهای گاما و بتا در ماهیان صید شده از دریای خزر در منطقه ساری در سال 1387
520
        مقایسه انواع کیت های کلرسنج از نوع چشمی و دیجیتال با اسپکتروفتومتر DR5000 به عنوان مرجع از نظر پارامترهای دقت و محدوده و سنجش کلر
521
        بررسی میزان رعایت مقررات حفاظت فردی جهت پرتوکاران و بیماران در مراکز پرتودهی تشخیصی شهر کرمان
535
        بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد
536
        بررسی و طبقه بندی شکایات بهداشت محیطی اصفهان (در ششماه اول سال 1378)
554
        سنجش مقدار اورانیم تهی شده Depleted Uranium در خاک و هوای استان‌های خوزستان، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد پس از ورود توده‌های گرد غبار از کشور عراق در مرداد ماه سال 1387
558
        کیفیت میکروبی آبمیوه‌های تازه در آبمیوه‌فروشی‌های شهر بندرعباس 1387
564
        بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال) بر منابع آب رودخانه خیاوچای مشگین‌شهر
566
        ضرورت تدوین استانداردها و ضوابط فنی و بهداشتی ملی و بین‌المللی جهت فرآورده‌های بهداشتی بر پایه فناوری نانو
580
        بررسی میزان سرب در کاهو مصرفی شهر کرمان
584
        مطالعه چگونگی برنامه‌ریزی در مراکز بهداشتی و درمانی زندان‌های استان تهران 1387
585
        آموزه‌های بهداشت محیط در سیمای معماری بومی ایران مرکزی (مطالعه موردی- سکونتگاههای جنوب شرق کاشان)
586
        پایش شدت پرتودهی لامپ فرابنفش بدون رادیومتر
589
        بررسی علل محیطی موثر در شیوع سالک و مشاهده پدیده نادر ابتلای چندباره به لیشمانیوز مرطوب و احتمال نوپدیدی آن در شهرستان ابرکوه
600
        بررسی غلظت نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی تهران در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
601
        بررسی حضور باکتری های هتروتروف در آب آشامیدنی تبریز
602
        بررسی شاخصهای بهداشت محیط در سطح کشور

        آلودگی هوا با تاکید بر ریزگردها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی آنها
604
        چالش‌های دستیابی به اهداف هزاره سوم در بخش آب
605
        بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم


پیل الکتروشیمیایی جهت تصفیه پساب نساجی با مکانیسم تولید آب اکسیژنه


کاربرد پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان جهت آبیاری فضای سبز و تأثیر آن بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک


مدیریت بهینه پساب استخرهای پرورش ماهی

بررسی استفاده از آبهای شوردر عملکرد و بهره وری مصرف آب برخی از گیاهان زراعی در ایران

تصفیه پسابهای آلوده به آمونیاک در واحد تولید آمونیاک و اوره پتروشیمی خراسان

آبیاری کلزا با پساب شهری

تغذیه مصنوعی سفره های زیر زمینی با استفاده ازپساب تصفیه شده

معرفی کاربرد سیستم  هیدروپونیک درتصفیه  فاضلاب

مدیریت پایدار آب زیرزمینی در دشت نیشابور با نگرش مصرف بهینه آب کشاورزی و استفاده از آب بازیافتی

اثر آبیاری با پساب صنعتی برروی ظرفیت نگهداشت اراضی کشاورزی

بررسی استانداردهای استفاده مجدد از پساب فاضلاب و فرآیندهای مناسب جهت نیل به استانداردهای مربوطه

مدیریت و برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از پساب‌های تولیدی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ایران

بررسی کاربرد پساب فاضلاب شهری در تولید محصولات زراعی –گندم

نقش دستگاه های اجرائی در تخصیص بهینه پساب همراه با بررسی موردی تصفیه خانه فاضلاب جنوب غرب تهران

نقش پساب در رفع چالش های تأمین آب شهرهای غرب استان تهران

اصول راهبردی برای  مدیریت تولید و تقاضای آبهای باز یافتی

استفاده از آب خاکستری،تبدیل تهدید به فرصت در مقابله با بحران آب در کشورهای درحال توسعه با شرایط ایران

نقش پساب تصفیه شده در مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی : مزارع جنوب غربی شهر خرم آباد )

استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز شهرها ( مطالعه موردی :محدوده مطالعاتی زاهدان، قزوین)

بهینه کردن استفاده از منابع آب موجود با بازیابی پساب خروجی تصفیه خانه آب شرب در جهت حفظ محیط زیست(با مطالعه موردی تصفیه خانه سوم و چهارم تهرانپارس)

بازچرخانی آب استخرهای شنا و اثرات تجمیع آلاینده های موجود بر روی سلامت شناگران و ارائه راهکارهای رفع آن در جهت استفاده بهتر (مطالعه موردی استخر شنای دانشگاه صنعتی شهید عباسپور)

راهکارهای تصفیه و استفاده مجدد از پسآب گچی دفع شونده به دریا ناشی از واحدهای تولید اسید فسفریک (مطالعه موردی مجتمع پتروشیمی رازی)

استفاده از سیستم فیلتراسیون گیاهی(VFS) در تصفیه پسابها و مصرف دوباره آنها

پهنه بندی استراتژیک مناطق مناسب برای استفاده مجدد از فاضلاب

بررسی مصارف انرژی بازیافت فاضلاب سایر منابع آبی در سیستم RO

مدیریت کاربرد آبهای بازیافتی تصفیه خانه های شهری جهت آبیاری، مطالعه موردی تصفیه خانه شهریزد

کورشدگی چاه های تزریق در تغذیه مصنوعی با آب بازیافتی

بررسی ضد عفونی فاضلاب بوسیله اشعه ماوراء بنفش ، کلر و ازن

اهمیت و نقش تصفیه خانه های فاضلاب در حفظ کمی و کیفی منابع آب ( مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی )

بررسی وضعیت دفع پسابهای خانگی محدوده گلشهر وآلودگی های ناشی از آن

(محدوده منطقه پنج شهرداری مشهد)

 

بازیابی و استفاده مجدد از پسآب ، سوابق تاریخی ، کاربردها و مخاطرات

 
بررسی اثرات مثبت و منفی کاربرد لجن فاضلاب شهری در خاک‌های کشاورزی

 
ررسی انتقال برخی عناصربه عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب

پتانسیل آلایندگی آب و استفاده از نانو ذرات در کاهش آلودگی آب ها

ضرورت استفاده مجدد از فاضلابها

 

کاربرد آب­های بازیافتی در فضای سبز

 

کاربرد پساب در کشاورزی، فرصت ها و چالش ها

 
کاربرد فن آوری های نوین جهت تصفیه فاضلاب با رویکرد استفاده مجدد از پساب

 
کاربردهای زراعی پساب و آبهای بازیافتی

کمینه سازی فاضلاب صنایع نساجی گامی مفید در جهت بازیافت مواد و امکان استفاده مجدد از  فاضلاب

مطالعه ستونی بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب شهری در اثر عبور از خاک

بررسی روشهای حذف جلبک از برکه های تثبیت جهت مصارف  کشاورزی

 

استقاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهری در صنایع (مطالعه موردی شهر اردبیل)

 

  استفاده مجدد از پساب در کشاورزی راهکاری جهت توسعه منابع آب در ایران

 

استفاده از آبهای بازیافتی در طرح های بیابانزدایی

 

استفاده از آبهای بازیافتی، پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سنگین

رزیابی موردی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز(چنیبیه) در حذف پارامترهای مهم آلاینده محیط زیست

 

لزوم تغییر نگرشها و دیدگاهها