برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

دانلود مقاله 4 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتلمقالات همایش در ادامه مطلب امده است. برای دریافت عنوان را ایمیل بزنید    ‍Community Rehabilitation Initiatives: Role of community and construction technology

7891    Devastation of the environment by earthquake
7892    بررسی آزمایشگاهی کاربرد بتن سبک در دالهای مرکب با نیمرخ کلاهی به منظور کاهش نیروی زلزله
7893    بررسی رفتار دیوارهای برشی پیش ساخته در مقابل زلزله
7894    پاسخ دینامیکی سیستم های اولیه-ثانویه با اتصال چندگانه   
7895    رفتار سازه های بنایی در برابر زلزله و نحوه تقویت آنها
7896    نقش شهرسازی در کاهش آسیب پذیری شهر
بررسی ویژگی های عمومی بتن خود تراکم و دلایل گسترش آن در دنیا
7898    بررسی اقتصادی بتن خودتراکم
7899    ملاحظات کاربردی در تولید و اجرای بتن خود تراکم
7900    بررسی خواص رئولوژی بتن خودتراکم
7901    روش های طراحی نسبتهای اختلاط در بتن خود تراکم
7902    روش جدید طرح اختلاط بتن خود تراکم بر اساس حجم بهینه خمیر سیمان
7903    آزمایشهای بتن خودتراکم و تفسیر نتایج به دست آمده در برآورد پایداری بتن تازه
7904    بررسی تاثیر افزودن مواد ریز دانه ( فیلر) خنثی بر خواص مکانیکی و دوام بتنهای خودتراز
7905    تأثیر دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن خود تراکم تازه و سخت شده
7906    بررسی تاثیر افزایش عیار سیمان بر خواص مکانیکی و دوام بتنهای خودتراز
7907    تأثیر مواد افزودنی شیمیایی بر خصوصیات رفتاری بتن خود تراکم - بخش اول : خمیر سیمان
7908    تأثیر موادافزودنی شیمیایی بر روی خصوصیات رفتاری بتن خود تراکم - بخش دوم : بتن تازه
7909    نقش نانو ذرات در بتن خود تحکیم
7910    طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی بتن سبک خود متراکم با و بدون نانو
7911    کاربرد نانو ذرات و اثرات آن در بتن خود تحکیم با سیمان تیپ 5 کارخانه سیمان کرمان
7912    گزارش بارگذاری و حالت بهره برداری و رفتار تیر T شکل ساخته شده با بتن خودتراکم
7913    تولید قطعات پیش ساخته جهت عبور دستگاه های حفاری متروی شیراز با استفاده از بتن خودتراکم
7914    شکل پذیری و طول مفصل در اتصالات بتن آرمه دارای بتن خود متراکم و مدل اجزاء محدود
7915    خصوصیات بتن خودتراکم مورد استفاده در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه(س)
7916    طرح اختلاط بتن خودتراکم پروژه تونل بزرگراه رسالت

  آنالیز و طراحی شفت کیلومتر 750+0 تونل سوم کوهرنگ
7918    ارزش گذاری پارامترهای فنی مؤثر در انتخاب ماشین تونلزنی در محیط های سنگی به کمک روش AHP – مثال موردی قطار شهری اصفهان
7919    ارزیابی آیین نامه های گودبرداری معتبر دنیا و مقایسه آنها با مقررات موجود در داخل کشور
7920    ارزیابی اثر موج زلزله SH بر روی تونل بیضی شکل به روش اختلال
7921    ارزیابی خطرات زمین شناسی در ساخت تونلهای بزرگ البرز، آزاد راه تهران- شمال
7922    ارزیابی قابلیت اعتماد پوشش اولیه تونل
7923    ارزیابی نتایج رفتارنگاری مغارهای زیرزمینی سد مسجد سلیمان
7924    استفاده از TBM باز در مصالح ریزشی و چگونگی مهار آن در تونل گاوشان   
7925    استفاده از تحلیل برگشتــی در تخمین پارامترهای خاک در پروژه تونلهای بزرگراه رسالت
7926    اعمال عدم قطعیتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی
7927    الگوی بهینه فنی – اقتصادی چالزنی وآتشباری تونل شماره 4 محور یاسوج-بابامیدان
7928    انتخاب سرمته های الماسة مغزه گیر برای حفاری های ژئوتکنیکی ایران
7929    برآورد پارامتر استاتیک تغییر شکل توده سنگ (D) توسط روش لرزه شناسی Petit Seismic و بررسی نتایج با آزمایش بارگذاری صفحه ای در تونل اکتشافی سد گتوند
7930    برآورد فشار آب زیرزمینی بر پوشش نهایی تونل تحت فشار کوهرنگ III
7931    بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی بر راندمان رودهدر
7932    بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج آزمایش های بارگذاری صفحه ای و دیلاتومتر و تعیین ارتباط بین نتایج حاصل از این دو آزمایش
7933    بررسی پدیده جکینگ هیدرولیک (قسمت خروجی) تونل تحت فشار کوهرنگ III
7934    بررسی تغییرات در مقاومت، خواص وبار وارد بر نگهداری به کمک ریاضیات فازی درتعیین پارامترهای ژئو مکانیکی
7935    بررسی جایگزینی سیستم نگهداری شاتکریت در گالری های معدن زغال سنگ هجدک
7936    بررسی عملکرد پیچ سنگ تمام تزریق با آزمایش کشش در پروژه طرح توسعه مسجد سلیمان
7937    بررسی عوامل مختلف ریزش در تونل دسترسی دولایی شهرستان تویسرکان
7938    بررسی نتیجه عملکرد توپی در چالهای آتشکاری تونل XLPE400 نیروگاه سد مسجد سلیمان - ایران
7939    بررسی ویژگیهای نشستهای زمانی خاک در اثر حفر تونلهای کم عمق
7940    به کارگیری سیستم تهویه متمرکز در تونل آب بر نیروگاه سیمره و نتایج آن
7941    بهینه سازی پوشش بتنی مسلح در بخش تحت فشار تونل انتقال آب گاوشان
7942    پاسخ دینامیکی لوله های ویسکوالاستیک مدفون در محیط الاستیک به یک موج زلزله ای تخت
7943    تأثیر حفر تونل بر منابع آب زیر زمینی
7944    تأثیر شیب سطح زمین، بار خارجی و شکل مقطع تونل بر مقدار نشست زمین حاصل از حفر تونل های خاکی
7945    تحلیل استاتیکی قابهای صلب در محیط ترانس ایزوتروپ
7946    تحلیل برگشتی در سازه های زیر زمینی (مطالعه موردی نیروگاه لوارک)
7947    تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب لواسان تهران
7948    تحلیل پایداری با استفاده از داده های ابزاردقیق در تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران- شمال
7949    تحلیل رفتار مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک در سازند کنگلومرای هزاردره بر اساس داده های ابزاردقیق
7950    تحلیل ساختاری وگوه ای تونل انتقال آب سد چم شیر و ارائه طرح نگهداری گوه
7951    تحلیل عددی اندرکنش حفاری تونل- پی سازه های مجاور در محیط های شهری
7952    تحلیل عددی مکانیزم شکست پایه های سنگی در معادن عمیق
7953    تحلیل عددی نقش خواص مقاومتی ناپیوستگی ها روی پایداری فضاهای زیرزمینی تحت بارهای دینامیکی   
7954    تخمین پارامترهای مکانیکی توده سنگ با استفاده از تحلیل برگشتی هوشمند
7955    تخمین جریان آب ورودی به تونل با استفاده از تست های فشار آب (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود)
7956    تشخیص ابعاد بلوکهای سنگی در اطراف فضاهای حفاری شده توسط مدلسازی کامپیوتری و ارائه راهنمایی برای نگهداری اولیه
7957    تعیین پارامترهای ژئومکانیکی تونل انتقال آب لواسان تهران به کمک نرم افزار Roclab1. 0
7958    تعیین شرایط ناپیوستگی¬های توده سنگ میزبان تونل انحراف آب سد استور
7959    تعیین فشار نگهداری حداقل برای سینه کار تونل در روش(EPB) (مطالعة موردی: متروی تبریز)
7960    تعیین محدوده گسله کوه سفید درتونل چشمه لنگان با استفاده از روش TSP
7961    تونلسازی در زمین های مچاله شونده
7962    سیستم بازرسی و ارزیابی ایمنی اجراء تونل   
7963    طراحی پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالایی سدگتوند بر مبنای اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش بتنی
7964    طراحی پوشش بتنی تونل انتقال آب گلاب
7965    طراحی پوشش فلزی پنستاک تحت فشار براساس اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش در تونل آب بر سد سیمره
7966    طراحی مقطع و محاسبه پروفیل تغییر شکل محور تونل در گسلهای فعال تونل سوم کوهرنگ
7967    طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند
7968    کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو در تونل سازی
7969    کاربرد روش نوین در طبقه بندی توده سنگ تونل چشمه روزیه و مقایسه آن با سایر روشهای کلاسیک   
7970    کاربرد کشیدگی سنج به عنوان یک سیستم رفتارسنجی مطالعه موردی تونل اکتشافی تالون
7971    کاربری و طراحی فضاهای بزرگ زیرزمینی
7972    کیفیت مدیریت نگهداری تونلهای راه در ایران
7973    محاسبه سختی انواع مختلف حائل بندی تونلها بمنظور استفاده در روش همگرایی- فشردگی   
7974    محاسبه نرخ مصرف دیسک برشی دستگاه حفر تمام مقطع(TBM) در حفاری سنگ سخت، مثال مورد مطالعه قطعه پنجم تونل انتقال آب قمرود
7975    مدل سازی رفتار سنگ دوزها در توده های سنگی اطراف تونل با تکیه بر توزیع تنش در بدنه سنگ دوز
7976    مدلسازی کابل فولادی تمام تزریق در الگوریتم تغییرشکلهای ناپیوسته (DDA)   
7977    مروری بر روش اجرای میل مهارهای بلند در مغار های پروژه طرح توسعه نیروگاه مسجد سلیمان
7978    مشکلات پیش رو در احداث مخازن فشارشکن نیروگاه گتوند علیا (بررسی مقایسه ای با پروژه نیروگاه Aldeadavila در کشور اسپانیا)
7979    مطالعة پتانسیل انفجارسنگ در تونل انتقال آب چشمه لنگان
7980    معرفی پروژه تونل سوم کوهرنگ و ارائه روش های حفاری در جبهات مختلف
7981    مقایسه روش های طراحی فضاهای زیرزمینی در محیط های درزه دار
7982    مقایسه روشهای مدلسازی عددی توده سنگ درزه دار در تحلیل تونلها و سازه های زیرزمینی
7983    نحوه انتخاب و تهیه مشخصات فنی ماشین حفر تونل در پروژه قطعات سوم و چهارم تونل انتقال آب قمرود   
7984    نمودارهای طراحی گودهای مهارشده با بستهای افقی بر اساس روش ترزاقی و پک
7985    یک نرم افزار جدید برای طراحی سیستم روشنایی تونلها
7986    Performance Prediction Models for Hard Rock Tunnel Boring Machines

7987    Thrust estimation in small diameter tunnel excavation using slurry pipe-jacking method
 اثر توام واکنش قلیایی سیلیسی و خزش بر تیرهای خمشی بتن مسلح.pdf
7989    اثر دمای اولیه بتن بر مقاومت مکانیکی جداول بتنی پیش ساخته حاوی سیمانهای پوزولاندار.pdf
7990    اثر دمای ریختن بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب جداول بتنی پرسی خشک تهیه شده با سیمان پرتلند.pdf
7991    اثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه الکتریکی بتن جداول پیش ساخته سنتی.pdf
7992    ارائه راهکارهایی جهت کاهش تخریب پیشرونده ساختمانهای بتن ارمه.pdf
7993    ارزیابی پایایی سازههای بتنی یک مجتمع پتروشیمی.pdf
7994    ارزیابی خرابیها در سازههای بتنی تصفیهخانههای کشور-.pdf
7995    ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس.pdf
7996    ارزیابی مقاومت و سختی خمشی در ملاتهای حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج و نانوسیلیس مسلح شده با الیاف ممتد نایلون.pdf
7997    استفاده از بتن الیافی در پوشش قطعه ای تونلها.pdf
7998    استفاده از پسماند کوره های آجر پزی ، گامی نو به سوی توسعه پایدار.pdf
7999    اعتبارسنجی تعیین مقاومت فشاری بتن با چکش اشمیت.pdf
8000    انتقال نیروهای برشی از مقطع ترک در بتن خودتراکم غیر مسلح.pdf
8001    بتن مقاومت بالا با استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب.pdf
8002    بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از بتن پلاستیک حاوی دوده سیلیسی در اعضای سازه ای.pdf
8003    بررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده شیشه های ضایعاتی.pdf
8004    بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح بازشودار مستطیلی و تقویت شده توسط سیستم HFRP.pdf
8005    بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد.pdf
8006    بررسی استفاده از ضایعات پلی استایرن با خواص ویژه در ساخت بتن آماده سبک پل یاستایرنی (باس).pdf
8007    بررسی امکان سنجی استفاده از پوزولان طبیعی جهت اصلاح الگوی مصرف سیمان و بهبود دوام بتن در شرایط محیطی خلیج فارس.pdf
8008    بررسی برخی پارامترهای موثر بر پانچ دال ها با مدل تعمیم یافته ی Muttoni.pdf
8009    بررسی پراکندگی نتایج مقاومت فشاری بتن های سبکدانه حاوی اسکوریا و لیکا.pdf
8010    بررسی تاثیر استفاده از نانو سیلیس، دوده سیلیسی و متاکائولن در کاهش واکنشهای قلیایی – سیلیسی سنگدانههای بتن.pdf
8011    بررسی تاثیر پوزولان طبیعی برخواص بتن پلاستیک.pdf
8012    بررسی تاثیر عیار سیمان بر برخی خواص مکانیکی و دوامی بتن های حاوی میکروسیلیس.pdf
8013    بررسی تأثیر افزایش تعداد لایه های ورق FRP بر رفتار تیرهای تقویت شده به روش شیار زنی.pdf
8014    بررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدها.pdf
8015    بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبکه آرماتور و شاتکریت.pdf
8016    بررسی تکرارپذیری آزمایشهای کارپذیری ملات تازه خودتراکم.pdf
8017    بررسی چگالی و مقاومت فشاری کامپوزیت های سیمانی سبک حاوی ملامین.pdf
8018    بررسی خواص بتن های توانمند دو جزئی و سه جزئی مبتنی بر خاکستربادی ریز و معمولی و سرباره.pdf
8019    بررسی خواص رئولوژیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی پودر پرلیت.pdf
8020    بررسی خواص مکانیکی بتن سبک حاوی پلی استایرن های بازیافتی.pdf
8021    بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی بتن حاوی الیاف شیشه.pdf
8022    بررسی خوردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس در بتن های حاوی پوزولان متاکائولن.pdf
8023    بررسی دوام بتن خود تراکم به عنوان مصالح تعمیری.pdf
8024    بررسی دوام بتن خودتراکم شامل پودر پرلیت در برابر اسیدسولفوریک.pdf
8025    بررسی روابط موجود میان آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی و سایر آزمایشهای نفوذ پذیری در نمونه های بتنی.pdf
8026    بررسی عملکرد آرماتورهای سرد کشیده شده در تیرچه های پیش ساخته.pdf
8027    بررسی عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر کاهش خطر پتانسیل ترک خوردگی خمیری.pdf
8028    بررسی عملکرد بتن حاوی زئولیت و دوده سیلیس در معرض اسید سولفوریک.pdf
8029    بررسی مشکلات مدلسازی اجزای محدود دالهای بتن آرمه.pdf
8030    بررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن- مطالعه ریزساختارها.pdf
8031    بررسی ویژگی های مکانیکی بتن های حاوی الیاف سلولزی و پلی پروپیلن.pdf
8032    بهسازی لولههای مدفون بتنی با ورق های FRP.pdf
8033    پیش بینی ظرفیت تیرهای بتنی تقویت شده با ورق های کامپوزیت CFRP در حالت گسیختگی زودرس.pdf
8034    پیشنهاد مدل مکانیکی به منظور بررسی رفتار برشی اتصالات دال- ستون مستطیلی.pdf
8035    تاثیر افزودنیهای فوق روانکننده به همراه مواد قوامآوردر خصوصیات رفتاری بتن تازه خودتراکم.pdf
8036    تاثیر بتن در مقاطع فولادی توخالی تحت اثر بار لرزهای.pdf
8037    تاثیر حضور نانوسیلیس، دوده سیلیس و الیاف پلی پروپیلن در بتن خود تراکم.pdf
8038    تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب نیم ساعته و مقاومت ویژه الکتریکی بتن.pdf
8039    تاثیرمواد حباب زا بر جذب و نفوذ آب و یون کلرید در بتن.pdf
8040    تأثیر روش آماده سازی سطح و نوع پوزولان بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری حاوی برخی پوزولانی های مصنوعی.pdf
8041    تقویت ساختمانهای بتنی با میراگر جرمی غیرفعال، فعال و نیمهفعال.pdf
8042    خواص مکانیکی بتن های حاوی 30 % سرباره های کوره بلند ، سرب و روی به عنوان سنگدانه ریز.pdf
8043    دوام بتن های حاوی سرباره کوره بلند بعنوان سنگدانه تحت سیکل های انجماد-ذوب.pdf
8044    ساخت بتن سبکدانه پرمقاومت حاوی اسکوریا  و لیکا.pdf
8045    سختی و شکلپذیری دیوارهای برشی مرکب با لایه بتنی در مقایسه با دیوار برشی فولادی.pdf
8046    صنعتی سازی تولید و مصرف بتن در پروژه های عمرانی کشور زمینه ساز تحقق اصلاح الگوی مصرف سیمان و توسعه پایدار.pdf
8047    ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیع لنگر و تعیین مقدار در تیرهای I شکل سراسری پس کشیده دارای بتن خودمتراکم.pdf
8048    ضرورت ونحوه تدوین سازمان ، روش و تکنولوژی اجرا در سازه های بتنی.pdf
8049    طرح اختلاط بتن غلتکی سد زیردان.pdf
8050    طرح بهینه دال های بتنی یک طرفه با استفاده از الگوریتم گروه ذرات.pdf
8051    لوله های FRPپرشده با بتن مسلح.pdf
8052    مدلسازی تحلیلی المان محدود اتصالات بتنی.pdf
8053    مدلسازی تیر بتن مسلح تحت تاثیر توام واکنش قلیایی و خزش.pdf
8054    مروری بر رفتار اتصالات شکلپذیر تیر- ستون در سازه های بتنی پیشساخته.pdf
8055    مطالعه آزمایشگاهی نفوذپذیری گاز در بتن های توانمند حاوی پوزولان های متاکائولن و میکروسیلیس.pdf
8056    مطالعه تجربی رفتار برشی اتصالات پی-دیوار مستطیلی.pdf
8057    مطالعه موردی بتن پلاستیک دیوار آب بند سد سیلوه.pdf
8058    معرفی سیستم نیمهپیشساخته بتن مسلح ایران فریمکو.pdf
8059    معرفی و بررسی رفتار اتصالات مرکب تیر فولادی و ستون بتنی(RCS).pdf
8060    معرفی ویژگی های سقف های بتنی پلیسه ای.pdf
8061    مقاومت بتن های خودتراکم حاوی الیاف نایلون در دماهای مختلف.pdf
8062    مقایسه تاثیر نانوذرات سیلیس بر خواص مکانیکی ملات های ساخته شده با سیمانهای پرتلند کارخانجات جنوب شرق کشور.pdf
8063    مقایسه دوده سیلیس و خاکسترپوسته شلتوک برنج درکامپوزیت سیمانی حاوی لاستیک.pdf
8064    مقایسه رفتار دراز مدت پل های بتنی جعبه ای بر اساس مطالعات زمانی پارامتری و آزمایشگاهی.pdf
8065    مقایسه عملکرد سیستم ترکیبی قاب خمشی بتنی با مهاربند فولادی و دیگر سیستم های دوگانه.pdf
8066    مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی های بتنی و آسفالتی در ایران.pdf
8067    نگاهی به جایگاه مطالعات میدانی در تدوین نشریات فنی بتن.pdf
8068    The Influence of Adding Different Percentages of Recycled Concrete Aggregates on Slump Test of Self Compacting Concrete.pdf
4141    آزمایش مقیاس واقعی و مدلسازی عددی ریز شمع ها در خاک ماسه ای

4142    آنالیز خطر روانگرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری مونت کارلو
4143    آنالیز دینامیکی کوبش شمع با استفاده از نرم‌افزار GRLWEAP
4144    آنالیز عددی پاسخ پی نواری مسلح شده با ژئوگرید در خاک ماسه ای
4145    آنالیز نشت ساختگاه سد ژاوه با استفاده از نرم افزارSeep/w
4146    ابداع روشی جدید جهت تعیین درصد کوبیدگی
4147    اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی
4148    اثر حفر تونل در سنگ های درزه دار زیر تراز آب زیر زمینی
4149    اثر حفرات کارستی بر روی نیروهای داخلی پوشش تونل حفر شده در سنگ آهک انحلالی
4150    اثر زاویه اتساع و قانون جریان بر تحلیل رفتار حفاری های زیرزمینی با معیار  مور - کولمب
4151    اثرات کاهشی شیروانی های قائم رسی بر ظرفیت باربری قائم شمع ها
4152    ارائه مدل رفتاری رس های نیمه اشباع بدون استفاده از مکش ماتریک
4153    ارزیابی اثر شکل دره روی رفتار سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی با انجام تحلیل های دو و سه بعدی استاتیک
4154    ارزیابی احتمال وقوع گسیختگی های صفحه ای و گوه ای تحت شرایط استاتیک و دینامیک در جناحین ساختگاه سد بتنی دو قوسی هواسان
4155    ارزیابی پارامترهای تغییر شکل خاک های مشهد براساس آزمون پرسیومتری
4156    ارزیابی پتانسیل روانگرایی از روی نتایج آزمایش های شاخص با استفاده از روش برازش خطی گام به گام
4157    ارزیابی پوش گسیختگی هوک براون و موهرکولمب بر اساس آزمایش های سه محوری بر روی نمونه های سیمانه شده
4158    ارزیابی رفتار پی های نواری واقع بر شیبهای مسلح شده با لایه‌های ژئوتکستایل به روش المان محدود
4159    ارزیابی روش های مختلف آب بندی در توده میکاشیست خرد شده: مطالعه موردی سد گرمی چای میانه
4160    ارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاکهای ریزدانه
4161    ارزیابی عددی اثر چاه حفر شده در نزدیکی پی  بر ظرفیت باربری
4162    ارزیابی عددی تغییرشکل های ماندگار دیوارهای حائل وزنی در اثر زلزله : مطالعه موردی
4163    ارزیابی قابلیت اطمینان فرسایش داخلی در سد های خاکی-مطالعه موردی: سد دوستی
4164    ارزیابی محتوای حجمی آب لنز اطراف ذرات بیضوی در خاک غیراشباع
4165    استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری پی های نواری سطحی
4166    استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزه ای گروه شمع با شمع مایل
4167    اصلاح آبگذری سد بناب مرند
4168    اصلاح خاک های متورم شونده به روش الکترو اسمزی
4169    اصلاح خصوصیات تورمی کائولینیت تثبیت شده با آهک  با استفاده از سرباره فولاد سازی
4170    اصلاح روش بلوک صلب نیومارکی با در نظر گرفتن شتاب تسلیم دینامیکی
4171    اصلاح مقاومت فشاری خاک ریزدانه با استفاده از محلول اشباع آهک
4172    اصلاح یک مدل رفتاری و بررسی اثر اصلاح انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش سانتریفیوژ
4173    با استفاده از تغییر درصد آهک و سرباره کوره آهن گدازی و پوزولان به منظور تثبیت خاک های  ماسه ای کویری(مطالعه موردی احداث جاده جندق به گرمسار PH بررسی تغییرات )
4174    با استفاده از روشهای تحلیلی مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران EPBS تعیین فشار سینه‌کار در حفاری تونلها با
4175    با در نظر گرفتن اثرات رفتار دال بتنی (CFRD) تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد سنگریزه ای با رویه بتنی
4176    با نگاهی به تاثیر عوامل ابعادی CPTu تعیین ظرفیت باربری جداری پی‌های عمیق با استفاده از داده‌های اصطکاکی آزمایش
4177    بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (φ) برآورد زاویه اصطکاک داخلی خاک های درشت دانه (N)
4178    بررسی آزمایش انتشار اکوستیک در اندازه گیری تنش پیش بارگذاری در ماسه سنگ
4179    بررسی آزمایشگاهی اثرتراکم برروی خصوصیات تحکیمی خاک
4180    بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد ترکیب ماسه و رس بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک مسلح شده به وسیله الیاف مصنوعی پلی پروپیلن 
4181    بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر سیکل بارگذاری بر رفتار پی نواری مستقر بر خاک ماسه‌ای حفره دار
4182    بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی رفتار دینامیکی مصالح مخلوط هسته سد گتوند علیا
4183    بررسی اثر آهک و پوزولان بر بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی خاکهای رمبنده بستر کانالها و سازه های آبی
4184    بررسی اثر افزودن خرده لاستیک بر نشست پی های سطحی به کمک تئوری  اجزاء محدود تصادفی
4185    بررسی اثر اندازه حرکت ضربه در تراکم دینامیکی
4186    بررسی اثر انعطاف پذیری در تراز پی بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح با تکیه به روش طراحی برمبنای تغییرمکان
4187    بررسی اثر تغییر هندسه سد خاکی بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پدیده قوس زدگی
4188    بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ های درزه دار
4189    بررسی اثر مسلح سازی خاک با ژئوگرید بر عملکرد فونداسیون تحت بار قایم هارمونیک
4190    بررسی اثر مسلح کردن خاک در افزایش ظرفیت باربری پی نواری
4191    بررسی اثرات ترکیبی توپوگرافی و رسوبات در پاسخ لرزه ای سایت با استفاده از نرم افزار هیبرید
4192    بررسی ارتباط میان نفوذ پذیری و خورند دوغاب با ناپیوستگی های موجود در توده سنگ ساختگاه سد سیمره
4193    بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمعکوبی و راه های کنترل آن
4194    بررسی امکان پدیده  ترک خوردگی هسته رسی سدهای خاکی با نشانه خمیری پایین
4195    بررسی انحلال پذیری خاکهای کانال اصلی خدا آفرین و روشهای مقابله با آن
4196    بررسی اندرکنش بین خاک و گروه شمع تحت بارگذاری جانبی به روش (Particle Image Velocimetry) PIV
4197    بررسی پارامترهای آزمایشگاهی روش اختلاط عمیق در تثبیت خاک رس
4198    بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت آمل و بابل با استفاده از روش‌های زمین‌آماری
4199    بررسی پارامتریک اثر حفاری تونل های دوقلو بر چگونگی تغییر نیروهای داخلی شمع های مجاور
4200    بررسی پاسخ دینامیکی سازه های نیمه مدفون در برابر زلزله
4201    بررسی پایداری استاتیکی سد البرز با استفاده از دو روش تعادل حدی خالص و روش تعادل حدی مبتنی بر تنشهای بدست آمده از المان محدود
4202    بررسی پایداری تونلهای تکی و دوقلوی خط 2 قطار شهری تبریز در برابر بارهای زلزله
4203    بررسی پایداری شیروانی به روش المان مجزا  و مقایسه آن با روش تعادل حدی
4204    بررسی پایدای لرزه ای از طریق آنالیز دینامیکی غیر توام و با روش مبتنی بر تغییرمکان
4205    بررسی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نسبت آب منفذی CPTu در آزمایش (qc) به مقاومت نوک مخروط (u2)
4206    بررسی پتانسیل روانگرایی در خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
4207    بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه  بندی تغییرات دانه  بندی لایه  های زمین
4208    بررسی تئوری و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاری بر رفتار مصالح سنگریزه ای
4209    بررسی تاثیر آهک بر مقاومت خاک مارن در برابر سیکلهای یخبندان – ذوب یخ
4210    بررسی تاثیر تزریق تماسی با دوغاب سیمانی در تونل های دوقلوی متروی اصفهان
4211    بررسی تاثیر دانه بندی و ابعاد نمونه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک های درشت‌دانه در آزمایش سه محوری
4212    بررسی تاثیر ژئوگریدها در کاهش نشست ناشی از روانگرایی با استفاده از میز لرزه
4213    بررسی تاثیر ساختگاه های آبرفتی بر پارامترهای موثر زلزله
4214    بررسی تاثیر عبور تونل‏های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروی شیراز
4215    بررسی تاثیر عمق تراز آب زیرزمینی بر روی ظرفیت باربری
4216    بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی‌های عمیق منفرد با استفاده از آزمایش میز لرزان
4217    بررسی تاثیر مسلح‌کننده در شیروانیهای مسلح به روش سرعت سنجی تصویری ذرات (PIV)
4218    بررسی تاثیر مقیاس برپارامترهای مقاومت برشی خاکهای ماسه ای ریز دانه رسی در دستگاه برش مستقیم جعبه کوچک، متوسط و بزرگ
4219    بررسی تاثیر میزان و نوع املاح آب منفذی در واگرائی خاکهای رسی
4220    بررسی تاثیر ناپیوستگی ها بر اندازه سرعت ذره ای ناشی از انتشار امواج
4221    بررسی تاثیر وجود شمع مایل در گروه شمع تحت بار جانبی
4222    بررسی تاثیراحداث ساختمان بر روی خاک با پتانسیل روانگرایی
4223    بررسی تأثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایه ای مهندسی-ژئوتکنیکی خاک
4224    بررسی تأثیر الیاف پلی‌ پروپیلن بر خصوصیات مقاومتی کائولینیت تثبیت شده با سیمان
4225    بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود  به کمک نرم افزار Flac 3D
4226    بررسی تأثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش ساندنس بر روی خواص مکانیکی آنها
4227    بررسی تزریق پذیری و رابطه آن با نفوذپذیری توده سنگ در ساختگاه سد آغ چای
4228    بررسی تغییر شکلهای افقی و قائم دیوارهای خاکی مسلح شده با المانهای پلیمری در برابرنیروهای جانبی زلزله
4229    بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی خاکهای آلوده به نفت خام از دیدگاه ژئوتکنیک بر پایه آزمایش های مقاومت تک محوری و برش مستقیم
4230    بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها
4231    بررسی تغییرات نیروهای داخلی تونل با افزایش روباره در یک محیط درزه دار
4232    بررسی تغییرات هندسه شمع بر راندمان گروه شمع
4233    بررسی خصوصیات رفتاری مصالح بر تغییرات نشست و تاثیر آن در پایداری لرزه ای سدهای خاکی
4234    بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد مخزنی باروق میاندوآب
4235    بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای گچی شمال شرق مشهد و راهکارهای بهسازی آن (مطالعه موردی منطقه قرقی مشهد جهت احداث مجتمع های مسکونی مهر)
4236    بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی در ساماندهی مسیر هلیل رود با روش های سازه ای
4237    بررسی دینامیکی لوله های مدفون در خاک در ناحیه خم  تحت اثر انتشار موج
4238    بررسی رفتار پوشش بالادست در سدهای پارهسنگی با رویه بتنی در شرایط مختلف
4239    بررسی رفتار ترک خوردگی رسوبات سد سپیدرود در تولید محصولات سفالی
4240    بررسی رفتار تنش– کرنش تک محوری مارنهای تبریز
4241    بررسی رفتار دینامیکی پی منفرد بر روی ماسه سست اشباع با استفاده از روش پردازش تصویر ویدئویی
4242    بررسی رفتار ریز شمع در فونداسیون  هتل آپارتمان مهتاب خزر
4243    بررسی رفتار غیرخطی خاکهای غیراشباع، کاربرد در آنالیز سدهای خاکی
4244    بررسی رفتار لایه های ماسه بادی اجرا شده زیر پی های ساختمانی شهر یزد، تحت بارگذاری ناشی از زلزله
4245    بررسی رفتار لرزه ای اندر کنش تونلها و خاکها با استفاده از نرم افزارABAQUS V6.8
4246    بررسی رفتار لرزه ای اندرکنش خاک- سازه
4247    بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی، الف: آزمایش مدل میز لرزه
4248    بررسی رفتار ماسه چمخاله توسط دستگاه برش ساده سه جهته دینامیکی جدید
4249    بررسی رفتار هیدرولیکی توده های آبرفتی بستر سد خاکی دهشیر زنجان با توجه به نتایج آزمایش های لفران
4250    بررسی رفتارخاکهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح  زیر پی نواری بکمک روش PIV
4251    بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی
4252    بررسی ظرفیت باربری دو شالوده نواری نزدیک هم، روی بستر رسی مسلح با ژئوتکستایل
4253    بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه
4254    بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری پی حلقوی مستقر بر خاک دانه ای توسط سامانۀ تسلیح مهار- شبکه(G-A)
4255    بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری پی دایروی مستقر بر خاک دانه ای  با استفاده از مسلح کننده ی حلقوی(R-R)
4256    بررسی عددی تاثیر لایه رس بر ظرفیت باربری خاک ماسه ای
4257    بررسی عددی رفتار دیوارهای خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک
4258    بررسی عددی نشست پی قرار گرفته روی خاک رسی مسلح شده با ستون سنگی
4259    بررسی عوامل مؤثر در تحکیم غیرخطی خاک های رسی تحت بارگذاری سیکلی
4260    بررسی عوامل موثر بر نشست ابنیه مجاور خطوط انتقال فاضلاب
4261    بررسی مقدماتی ابزارهای پروژه پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز بندر ماهشهر
4262    بررسی مودهای تغییرشکل لرزه‌ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه 1g
4263    بررسی موردی استفاده از میکروپایلهای تزریقی جهت کنترل نشست در مخازن آبی سنگین در زمینهای رسی سست
4264    بررسی موردی پل دسترسی برج میلاد، نخستین نشیمن گاه ژئوگریدی پل در ایران
4265    بررسی میزان تأثیر فواصل مختلف تأخیر بین دو جبهه‌ی کار در تونل‌های دوقلوی مترو بر نشست سطحی زمین با استفاده از نرم‌افزار Flac 3D
4266    بررسی ناهمسانی و ناهمگونی مقاومت برشی نهشته های طبیعی
4267    بررسی نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه ای در توده سنگ های ساختگاه سد خرسان 2
4268    بررسی نتایج آزمایش‌های بارگذاری فشاری ریزشمع در خاک‌های ماسه‌ای و رسی
4269    بررسی نشست خطوط لوله انتقال مواد نفتی در اثر ناهمگنی خاک و در مجاورت اتصال به مخزن
4270    بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره 
4271    بررسی نقش خاک‌های مسأله‌دار در گسیختگی‌های منطقه رستاق یزد
4272    بررسی نیروهای بین قطعه ای و محل خط اثر در تحلیل پایداری شیروانی ها در خاکهای ماسه ای رس دار با استفاده از روشهای تعادل حدی و عددی
4273    بررسی نیروهای بین قطعه ای و محل خط اثر در تحلیل پایداری شیروانی ها در خاکهای ماسه ای رس دار با استفاده از روشهای تعادل حدی و عددی
4274    بررسی و مطالعه اثرات اندازه شالوده برتغییرخواص رفتاری زمین با توجه به پدیده "تمرکز تغییرشکل ها
4275    بررسی وقوع زمین لغزش در سنگهای سست – مطالعه موردی : سد آب نهر یاسوج
4276    بهبود خصوصیات مکانیکی خاک رس با استفاده از سیمان و خاکستر بادی و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن
4277    بهینه سازی جدارهای خاکبرداری شده با استفاده از سیستم ترکیبی میخ کوبی و آنکور
4278    پاسخ عددی کوله های خاک مسلح شده با ژئوگریدها بر روی بستر انعطاف پذیر در مقایسه با فرض بستر صلب در شرایط لرزه ای
4279    پایدارسازی و اصلاح پی کانال صندوقه‌ای دم‌کمر (پروژه دز به قمرود)
4280    پهنه بندی خاکهای دست ریز و سولفات دار در شهر مشهد
4281    پهنه بندی خصوصیات ژئوتکنیک شرق شهر اصفهان با استفاده از GIS
4282    پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل جنوبی ایران با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای
4283    پهنه بندی ژئوتکنیکی کیفیت توانمندی خاک در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی
4284    پهنه بندی ژئوتکنیکی لرزه ای نوار ساحلی شمال از نظر بزرگنمایی آبرفت
4285    پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت ساوه و بررسی ارتباط آن با سازندهای زمین شناسی
4286    پیش بینی تغییرشکلهای تابعزمان سنگهای لهیده به روش عددی
4287    پیش بینی ضریب نفوذ پذیری خاکهای رسی قابل استفاده در هسته سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
4288    پیش بینی ناهمسانی خاک با توسعه یک الگوی ارتجاعی خمیری در قالب نظریه چندصفحه ای
4289    پیش‌بینی مقاومت 28 روزه بتن پلاستیک با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی
4290    پیشنهاد یک پارامتر حالت جدید برای خاک های دانه ای برپایه همبستگی های تجربی
4291    تاثیر افزودن مواد پلیمری بر روی خواص مکانیکی خاک-سیمان
4292    تاثیر جابجایی گذرای عمق آب زیرزمینی بر روی تغییرحجم خاکهای رسی
4293    تاثیر حذف نیروهای انتهایی توده لغزش در تحلیل دو بعدی و سه بعدی شیب های خاکی
4294    تاثیر سختی هسته آسفالتی بر نتایج آنالیز استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی با هسته آسفالتی
4295    تاثیر شرایط ساختگاهی بر مشخصات زلزله طراحی در شهر بهبهان
4296    تاثیر صلبیت پوشش دیوار، سختی و فاصله قائم مسلح کننده ها بر رفتار دیوارهای حائل خاکی مسلح شده با ژئوسینتتیک ها
4297    تاثیر فشار وارد بر جبهه کار تونل ها بر روی نشست سطح زمین در محیط های شهری
4298    تاثیر کانی بنتونیت (مونتموریلونت سدیمی) بر فرسایش داخلی در سدهای خاکی
4299    تاثیر مکان زهکش بالادست بر پایداری شیب بالادست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن ( سد مورد مطالعه – سد خاکی البرز )
4300    تاثیر ویژگی های  شمع  بر پاسخ  شمع تحت بار جانبی در خاکهای چند لایه
4301    تأثیر توپوگرافی های ناهمگون خاک در پاسخ لرزه ای زمین
4302    تأثیر رطوبت و میکروسیلیس برمقاومت تک‌محوری خاک تثبیت شده با آهک در مجاورت سولفات
4303    تأثیر نانو رس بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه های رس دار
4304    تحلیل احتمالی سینماتیکی پایداری گوه ها در شیروانی های سنگی، مورد مطالعاتی تکیه گاه راست سد و نیروگاه کارون 4
4305    تحلیل استاتیکی تونل های شهری با استفاده از روش اجزاء مجزا
4306    تحلیل پایداری شیروانی خاکهای ریزدانه نیمه اشباع
4307    تحلیل پایداری و تعیین عمق خاکبرداری خود پایدار محل شفت ورودی ماشین حفاری EPB (مترو خط 2 تبریز)
4308    تحلیل تغییرات تنش و فشار آب حفره ای حین ساخت در سدهای خاکی با استفاده از قرائتهای ابزار دقیق (مطالعه موردی: سد مخزنی سلیمانشاه)
4309    تحلیل تنش وکرنش مسلح کننده‌ها در دیوار خاک مسلح به عناصرتسلیح مورب با استفاده از نرم افزار Flac 3D
4310    تحلیل حساسیت طبقه بندی  مهندسی توده سنگ‌ها و پارامترهای مقاومتی آنها (مطالعه موردی؛ تونل انتقال آب سد امیرکبیر به تهران)
4311    تحلیل خطر زلزله منطقه گیلان با روشهای تحلیلی و آماری- احتمالاتی
4312    تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی
4313    تحلیل رفتار لرزه ای خاک و سازه تونل زیر زمینی تحت  بارگذاری سیکلی پی ماشین آلات
4314    تحلیل عددی آزمایش برش مستقیم با استفاده از هندسه غیرخطی در مدل خطی موهر-کولمب و مقایسه نتایج آن با مدل غیرخطی بارتون- بندیس در شرایط مرزی CNS و CNL
4315    تحلیل عددی پایدارسازی گودبرداری های عمیق در مناطق شهری (مدل سازی میخکوبی در خاک با استفاده از نرم افزارPLAXIS )
4316    تحلیل عددی پایداری پایه پل روگذر در اثر حفاری تونل
4317    تحلیل عددی خاکریزها تحت تاثیر حرکت گسلهای فعال در پی آنها 
4318    تحلیل عددی رفتار ماسه کربناته تحت فشار سه محوری با بکارگیری الگوریتم و برنامه نویسی ژنتیک
4319    تحلیل عددی سه بعدی و دو بعدی تراوش در یک سد بتنی دو قوسی بلند
4320    تحلیل غیرخطی پاسخ لرزه ای زمین به کمک مدل جرم- فنر- میراگر به روش هیبرید فرکانس- زمان
4321    تحلیل لرزه ای دیوار حایل طره ای با استفاده از روش غیرخطی اجزای محدود
4322    تحلیل مقادیر جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d
4323    تحلیل و بررسی پایداری شیب های مسلح شده با ژئوسنتتیک ها
4324    تحلیل و بررسی رفتار سدهای خاکی در حین اولین آبگیری
4325    تخمین پارامترهای مقاومت برشی خاک در حالت دراز مدت با استفاده از  شبکه های عصبی مصنوعی
4326    تخمین ضریب نفوذپذیری خاک‌های رس مخلوط متراکم  با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
4327    تدقیق تحلیل شبه استاتیکی سد های خاکی با ارائه روشی نوین
4328    تسلیم، تغییر فاز و شکست (M) اثر تنش اصلی میانی و زاویه بارگذاری ماسه ها بر نسبت تنش
4329    تعیین ابعاد بهینه مدل های خاکی زمین ساختگاه در تحلیل های لرزه ای با استفاده از نرم افزار ABAQUS
4330    تعیین پارامترهای ژئومکانیکی مصالح زمین با استفاده از روش آنالیز برگشتی؛ مطالعه موردی تونل خط 2 قطار شهری کرج
4331    تعیین توان باربری و سختی ریز شمع با استفاده از گردآوری نتایج آزمایش های بارگذاری موردی
4332    تعیین حد بالای بار گسیختگی در مکانیک خاک با استفاده از روش آنالیز حدی المان محدود
4333    تعیین عمق مدفون سپرهای مهار شده در خاک برای مناطق لرزه خیز
4334    تعیین نشست ناشی از زلزله در خاک های ماسه ای اشباع
4335    تعیین نفوذپذیری معادل با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم جهت برآورد دقیق زمان نشست در مدل سازی عددی
4336    تعیین نیروی اکتیو وارد بر دیوار حائل  با درنظر گرفتن چسبندگی برای خاک به کمک روش کلمب
4337    تغییر شکل زمین و پایداری تونل ها در خاک های ماسه ای لایه ای افقی
4338    تغییر شکل زمین و پایداری تونل ها در خاک های ماسه ای لایه ای شیب دار
4339    تغییر وضعیت تنش و کرنش در مصالح شنی خشک هنگام اشباع شدن
4340    توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک
4341    توسعه مدل المان درز برای مطالعه رفتار گسل ها
4342    در پایدارسازی شیب های سنگی ناپایدار DRD کاربرد روش
4343    در تحلیل عددی تونل های احداث شده نزدیک به سطح زمین PLAXIS و FLAC مقایسه قابلیت نرم افزارهای سه بعدی
4344    در تسلیح  خاک های دانه ای (S-A) بررسی عددی مقاومت بیرون کشیدگی تسمه قلاب ها
4345    در تعیین پایداری شیروانیهای خاکی(NEM) روش بدون مش المان طبیعی
4346    در خاکهای دانه ای Nspt بر اساس روابط همبستگی (Es) بررسی مدول الاستیسیته خاک
4347    در خط دوم قطار شهری مشهد NSPT -N60 تخمین عمق و ابعاد بهینه تونلزنی در خاک بر مبنای داده های
4348    در ریزپهنه بندی ژئوتکنیکی جنوب تهران (GIS) استفاده از تحلیل آماری و محیط سامانه ای اطلاعات جغرافیایی
4349    در مجاورت سولفات (GGBS) تأثیر رطوبت بر تورم خاک رس تثبیت شده با آهک و سرباره کوره ذوب آهن
4350    رابطه ای جدید برای پیش بینی افزایش ظرفیت باربری شمع با گذشت زمان
4351    رابطه مقاومت فشاری و کششی خاک - سیمان مسلح شده با ضایعات پلیمری
4352    رزیابی میزان تاثیر عملیات تزریق در آب‌بندی پی سدها (مطالعه موردی سد ونیار)
4353    رفتار پی  های شمعی در خاک روانگرا تحت اثر بار زلزله
4354    رفتار ژئوگرید پلی‌استر در آزمایش بیرون‌کشش سیکلی
4355    رفتار مکانیکی خاک تثبیت شده با هگزا متا فسفات سدیم
4356    رفتارسنجی پایان ساخت سد خاکی جرّه با استفاده از نتایج ابزاردقیق
4357    ساخت جعبه دوبخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفوژ
4358    سیستم هوادهی گالری سد گرمی‌چای میانه
4359    شبیه سازی نقش پرده تزریق در فرار آب از پی کارستی سد کوثر
4360    شناسایی خاکهای واگرا با استفاده از شاخص خمیری و اکتیویته خاک
4361    طراحی پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتکنیکی ایران
4362    طراحی دیوارهای دیافراگمی بتنی درجا بر مبنای سطح عملکرد لرزه‌ای آنها
4363    طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شکست صفحه ای در مناطق ناپایدار، مطالعه موردی معدن سرب و روی انگوران زنجان
4364    عملکرد گروه شمع صلب  و خاک اطراف آن تحت بار جانبی
4365    کاربرد داده های میکروترمر در ارزیابی مشخصات لایه های زیر سطحی، با تمرکز بر ویژگیهای زیر سطحی نواحی ساحلی  جنوب ایران
4366    کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوی آتشباری تونل
4367    کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مدول الاستیسیته و منحنی های تنش-کرنش مخلوط خاک-سیمان و رزین
4368    کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار خاک های متورم شونده رسی
4369    کاربرد کاوشگر دینامیکی در مطالعه خاکهای ریز دانه و بررسی تکرارپذیری نتایج
4370    ماسه ها CBR مطالعه آزمایشگاهی استفاده از کف پوشهای لاستیکی ضایعاتی به منظور بهبود 
4371    محاسبه ظرفیت باربری محوری شمع های پل روگذر تقاطع سلماس بکمک شبیه سازی عددی رفتار شمع و خاک
4372    محاسبه نشت آب از کانال با استفاده از روش بدون المان گالرکین (EFG)
4373    محصور شده توسط لایه ی درشت دانه در خاکهای چسبنده(Grid-Anchor) ژئوگرید و مهار- شبکه (Pull-Out) تعیین ضخامت درشت دانه درآزمایش مقاومت بیرون کشش
4374    مدل رفتاری بهینه مقاومتی خاکهای ریزدانه غیراشباع
4375    مدل رفتاری جدید خاکهای چسبنده قسمتی اشباع مطالعه موردی (خاکهای ریزدانه منطقه 16 شهرداری تهران)
4376    مدل سازی عددی تحکیم شعاعی و کالیبراسیون آن با استفاده از داده های ابزارگذاری پروژه پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز سربندر خوزستان
4377    مدل سازی عددی رفتار متقابل خاک و ژئوگرید پلیمری یک‌سویه در آزمایش بیرون‌کشش
4378    مدل سازی عددی نشست پی سطحی در مجاورت شیب
4379    مدلسازی رفتار دینامیکی پی  های دایره  ای واقع برماسه مسلح به ژئوگرید با استفاده از روش اجزاء محدود
4380    مدلسازی سانتریفوژ خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش
4381    مراحل مکانیابی محل دفع پسماندهای ویژه استان تهران به روش اصلاح شده همپوشانی وزنی
4382    مطالعه آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ماسه های تثبیت شده با سیمان و خرده شیشه ضایعاتی
4383    مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی درزه بین دو لایه در توده بتن غلتکی
4384    مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ستون‌‌های شنی و زهکش‌های شنی دیواره‌ای در کاهش خطرات ناشی از روانگرایی
4385    مطالعه آزمایشگاهی رفتار پی مستقر بر مخلوط خاک- خرده لاستیک
4386    مطالعه آزمایشگاهی مخلوط های خاک و خرده های لاستیک
4387    مطالعه آزمایشگاهی نفوذپذیری خاک غیراشباع توسط دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری و منحنی مشخصه آب-خاک
4388    مطالعه پارامترهای رفتار لرزه‌ای دیوارهای خاک مسلح با  استفاده از آزمایش میز لرزه   1g
4389    مطالعه خاکهای رمبنده در نقاط مختلف منحنی تراکم و بررسی عوامل موثر بر پدیده رمبندگی
4390    مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگ های ساختگاه سد گلمندره
4391    مطالعه رفتار دینامیکی ماسه سواحل انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی
4392    مطالعه عددی اندرکنش لوله و خاک تحت اثر گسل امتداد لغز
4393    مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی   مطالعه موردی: سد شور کرمان
4394    مطالعه عددی کاربرد ژئوتکستایل در ناحیه فیلتر پایین دست سدهای خاکی با هسته رسی
4395    مطالعه فروچال های ایجاد شده در دشت های شمال همدان و تأثیر نوع کانی رسی و نمک‌های موجود در خاک بر رُمبندگی
4396    مطالعه موردی بهسازی خاک به روش ستون شنی ارتعاشی
4397    مطالعه موردی طرح پایدارسازی موقت گود پروژه مجتمع تجاری سعدی شیراز با استفاده از میخ کوبی،مهاربندی وخرپاهای فلزی
4398    مطالعه موردی فرآیند تزریق پرده آببند پی سد ونیار
4399    مطالعه موردی مسائل اجرایی و بهره‌برداری ابنیه احداث شده در آبرفت های اشباع شمال ایران
4400    مقاومت فشاری محدود نشده  خاک رس تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلیمری
4401    مقایسه آنالیز استاتیکی سد خاکی باهسته آسفالتی و هسته رسی
4402    مقایسه اثر به کارگیری ضرایب اندرکنش در تحلیل گروه شمع
4403    مقایسه اندرکنش بین خاک و شمع های منفرد قائم و مایل تحت بارگذاری جانبی به روش (Particle Image Velocimetry) PIV
4404    مقایسه بین همگرایی بخشی از تونل متروی کرج با نتایج حاصل از روش های عددی و تدقیق پارامترهای ژئوتکنیکی
4405    مقایسه تستهای درجا و آزمایشگاهی در ارزیابی مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رس رشت
4406    مقایسه رفتار بیرون‌کشش ژئوگرید پلیمری در خاک مخلوط آبرفتی و ماسه سیلیسی
4407    مقایسه رفتار خاک های موجود در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در برابر حفر تونل
4408    مقایسه روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری مجاز شمع های کوبشی- مطالعه موردی ‎
4409    مقایسه فنی و اقتصادی ترانشه های پایدارسازی شده به روش میخ کوبی با روش سنتی احداث دیوار حایل بتنی
4410    مقایسه فنی و اقتصادی شمعهای متداول و ریز شمع‌ها ( میکروپایل‌ها ) در سازه‌های ساحلی با استفاده از مطالعات موردی
4411    مقایسه نتایج آنالیز استاتیکی در سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی قائم و مایل
4412    مقایسه نشست ایجاد شده زیر شمع های نگهبان در حالت  های دوبعدی و سه بعدی
4413    مقیاس کردن مصالح لایروبی دانه ای به منظور مدلسازی فیزیکی سازه ژئوسینتتیکی سلولی
4414    مکانیزم اثر انقباض در خاکهای ریزدانه
4415    ناپایداری شیروانی مشرف بر نوار نقاله مجتمع مس سونگون و پایدارسازی آن
4416    نقش عوامل ژئوتکنیکی و ژئوموفولوژیکی در مکان یابی سدهای زیرزمینی مطالعه موردی : سد کهنوج
4417    نگرشی جدید بر نحوه محاسبه نشست تحکیمی با توجه به اندازه گیری های عملی روی زهکش اصلی شهر شیراز
4418    نوآوری در روشهای متداول حفاری زیرزمینی در آبرفت تهران (مطالعه موردی ایستگاه متروG’4 )
4419    و بررسی تأثیرشتاب زلزله بر مشخصات آن (Lateral Spreading) مدلسازی عددی پدیده گسترش جانبی
4420    و تحلیل پایداری تکیه‌گاه چپ سد لتیان Geoslope محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با استفاده از روش مونت‌کارلو و نرم افزار
4421    و تعیین پارامترهای مکانیکی واقعی مصالح خاکی FLAC2D رفتارنگاری سد تبارک آباد با انجام تحلیلهای برگشتی توسط نرم افزار
4422    و مدل رفتاری موهر-کولمب PLAXIS با استفاده از نرم افزار  (Arching) بررسی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی پدیده قوس
4423    ویژگی های تراکمی و فشار آب حفره ای خاک رس مخلوط با خرده  لاستیک
4424    ویژگی های تغییر حجمی  و ترک خوردگی مخلوط های رس - خرده لاستیک
4425    یک معیار گسیختگی تجربی برای سنگ‌های با رفتار غیرهمسان‌گرد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی


4426    3D Fully Coupled Nonlinear Dynamic Analysis Procedure for Porous Media

4427    A Constitutive Model for the State Dependent Behavior of Sand-Structure Interfaces
4428    A Mathematical formulation for Prediction of the Isotropic Compression Behavior of Cemented Soils
4429    A New Method for Computing Load-Settlement Characteristics of Piles Embedded in Layered Soil Profile
4430    A Novel Numerical Method for Determination of Print Spacing in Dynamic Compaction Operation of Dry Sand
4431    A Numerical Study on Localized Deformation Pattern in Granular Soil behind Retaining Wall
4432    A Study on Application of Geosynthetic Clay Liners (GCLs) in Underground Constructions
4433    An Extension to Observational Methods of Settlement Prediction
4434    Anisotropy, Constitutive Modeling, Cyclic, Elastoplasticity
4435    Bearing Capacity of Multi-Edge Shallow Foundations on Geogrid-Reinforced Sand
4436    Comparison between Real and Calculated Values of Ground Settlement Corresponding to EPBM Tunneling for Esfahan Subway Project
4437    Construction of the First Cut-Off Wall by a Low Headroom Cutter inside a Dam Tunnel in China
4438    Cyclic Wetting and Drying Behavior of a Compacted Soil
4439    Determining Compaction and Water Content Ratio of Compacted Soil Using “Hilf” Rapid Method
4440    Development Towards Performance-Based Design of Geotechnical Structures Subject to Seismic Action
4441    Dynamic-Stiffness Coefficients of Vertically Loaded Piles Embedded in Non-homogeneous Anisotropic Unbounded Elastic Soils
4442    Earthquake, offshore, deep water, slope stability, soil structure interaction
4443    Effect of Geogrid Reinforcement on Bearing Ratio of Two Layered Soil
4444    Effect of Randomly Distributed Natural Fibers on Strength of a Cohesive Soil
4445    Effect of Water Soluble Polymers on Physical and Mechanical Properties of a Sandy Soil
4446    Effects of Amount of Clay on Undrained Behavior of clayey sands Under Isotropic Consolidation compression Stresses by means of undrained monotonic triaxial tests
4447    Enhanced Geotechnics and Geothermics for Cost Optimised and Sustainable Foundation Systems
4448    Evaluation of Effective Parameters on Deformation of Quay Walls Under Earthquake Loading
4449    Evaluation of Static and Dynamic Methods for Determining the Bearing Capacity of the Driven Pipe Piles
4450    Evaluation of the Effect of Construction Procedure on Negative Skin Friction in Plastic Concrete Cut off Wall in Earth Dams
4451    Evaluation of the Equivalent Number of Cycles in Liquefaction Potential Study Using Energy Approach
4452    Evaluation of the Field Compaction Characteristics of Gravelly Clay & Pure Clay as the Core Material of Gotvand Dam
4453    Evaluation of the Mechanical Characteristics of Unsaturated Multiphase Crude Oil Polluted Clayey Sand
4454    Evaluation of the Shear Wave Velocity Using GMDH-Type Neural Network
4455    Finite Element for Contaminant Transport Problems
4456    g Shaking Table Model Test on Liquefaction-induced Lateral Spreading and Its Effects on Single Piles
4457    Geometry Assessment of Slip Surface of Bargijahan Trench to Design Appropriate Support System
4458    Geotechnical Issues in Offshore Earthquake Engineering
4459    Ground Penetrating Radar for Fractured Rocks
4460    Influence of Geosynthetic Reinforcement on Shear Strength Characteristics of Two-Layer Subgrade
4461    Initial shear stiffness of unsaturated compacted kaolin in suction control conditions
4462    Interaction of Pile-Soil-Pile in Battered Pile Groups under Statically Lateral Load
4463    Investigation about Relation between Los Angeles Abrasion Strength & Shear Strength Parameters
4464    Investigation of boundary conditions for simulating normal fault propagation in centrifuge
4465    Investigation of Structural Benefits and Retrofitting Advantages of Utilizing Reinforced Soil in Earth Dams
4466    Investigation of the Effect of Global Modeling of Soil and Structure on the Internal Forces of Excavation Supporting System
4467    Investigation of the Geogrid Effect in Decreasing Settlement in Road Construction
4468    Laboratory Study of Fine Graded Sand Improvement Using Polyvinyl Acetate Injection
4469    Laplace Domain 3D Dynamic Fundamental Solutions of Unsaturated Soils
4470    Large Scale Projects, Engineering Judgment Problems in Selection of the Geotechnical Parameters
4471    Load Transfer and Factor of Safety of Lali Bridge Caisson Foundation
4472    Mechanical Response of MSW Materials Subjected to Shearing in Direct Shear Test Apparatus
4473    Micro-polar Modeling of a Geogrid Reinforcement under Shearing Movement
4474    Modeling and Prediction of CBR Values of soils Using Geotechnical Parameters and Evolved GMDH-type Neural Network
4475    Numerical analysis of dynamic stability of sandy slopes reinforced by Carpet Excelsior
4476    Numerical Analysis of Granular Soils Bearing Capacity, Reinforced with Innovative Grid-Anchor System
4477    Numerical Investigation of Dynamic Response of Reinforced Soil Retaining Walls
4478    Numerical Modeling of Diaphragm Wall Behavior in Bangkok Soil Using Hardening Soil Model
4479    Numerical Modeling of Large Scale Shear Tests on Rockfill Rockfill Materials considering Particle Breakage Phenomenon
4480    Numerical Simulation of Strike-Slip Faults Based on Slip Weakening Friction Law
4481    Numerical Simulation of Two-Fluid Flow through Particulate Media Using the Lattice Boltzmann Method
4482    Numerical Study of Behavior of Machine Foundations on Geogrid and Grid-Anchor Reinforced Sand under Dynamic Loading
4483    OQYANA Challenges; A Marine Geotechnical Case Study
4484    Orientation of Maximum Newmark Sliding Block Displacement in the Near Fault Region for Seismic Hazard Assessment
4485    Pile Foundation Behavior Analysis Considering Effects of the Ground Motion Intensity on the Soil-Pile Kinematic and Inertial Interaction Phenomena
4486    Prediction of Internal Mechanism of Soil upon Multiplane Framework
4487    Prepounding of Canals as a Remediation Method for Collapsible Soils
4488    Reduction of Collapse Intensity of Reinforced Sandy Slopes via Selection of Proper Reinforcement Material in Cyclic Loading by Work Method
4489    Seismic Behavior of a Large Embankment Dam under Incoherent Ground Motions
4490    Seismic Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes
4491    Shallow Foundations Behavior Based on Stress Level Concept by the ZEL Method
4492    Shear Band Formation in Biaxial Compression Test
4493    Shear Strength Features and Soil Water Retention Curve of a Dual Porosity Expansive Silt-Bentonite Mixture
4494    Shear Strength Properties of an Engineered Material with Large Damping Ratio
4495    Shear strength regain tests of clayey soils
4496    Soil Characterization in Super Soft, Sensitive Soils of Urmiyeh Lake
4497    Soil Compaction Control by New Innovative Device
4498    Soil-Structure Interaction of Tunnel Excavation Beneath Existing Buried Pipeline
4499    Study of Effect of Lime on Uniaxial Compressive Strength of CL-ML Soil Containing Sodium Chloride
4500    Study of the Capacity of a Pile Group due to Tunneling by Three-Dimensional Numerical Analysis
4501    Study on the Effects of Amount of Clay Contents on Undrained Behavior of Clayey Sands Under Anisotropic Consolidation Compression Stress by Means of Undrained Monotonic Triaxial Tests
4502    The capability of Qom soil for unsupported excavation adjacent to nearby building
4503    The Prebored Pressuremeter Test and the P-Y Curves for Laterally Loaded Piles
4504    Tunnels of Metro Vienna
4505    Uncertainties of Smear Zone Characteristics in the Design of Preloading with Prefabricated Vertical Drains
4506    Upper Bound Solution for Ultimate Bearing Capacity with A Non-Linear Hoek–Brown Failure Criterion
4507    Upper Bound Solution of Seismic Vertical Uplift Capacity of Horizontal Strip Anchors Beneath Slopes
4508    Water Infiltration Characteristics of Al Najaf City Soil