برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

دانلود مقالات مقالات دومین کنفرانس سد و نیروگاه های برقابی 2 - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل

 

 

مقالات دومین کنفرانس سد و نیروگاه های برقابی » محورهای پدافند غیر عامل     6- مدیریت پروژه       Project Management  -  بهره برداری از سدها     Dams Operation  -محیط زیست       Environment   - برنامه ریزی منابع آب، خاک و انرژی     Water, Energy and SoilResources Planning   - برق و مکانیک     Electrical and Mechanical Systems   -عمران       Civil    - را در ادامه مطلب ببینید، برای دریافت مقالات عنوان را ایمیل بزنید roya64.ahmadi@gmail.com 

کاربرد تحلیل ریسک در مطالعه پدافند غیرعامل 
 
 انطباق تدابیر پدافند غیرعامل و محدودیت های طراحی در طرح ها/ پروژه های برق – آبی 
 
 بتن با ضریب هدایت الکتریکی بالا 
 
 بررسی و تحلیل اثرات تهدیدهای نظامی در تعیین مکان و نوع یک پست 
 
 پدافند غیرعامل، تعریف و کاربرد آن در مدل توسعه یافته شکست سد بروش عددی MacCormak-TVD 
 
 تجربیات گرفته شده از عملیات پژوهشی ـ اجرایی سرریز سد کرخه 
 
 مهندسی پدافند غیر عامل در تاسیسات آبی پایین دست سدها  
 
 

نقش و اهمیت جایگاه مدیریت زمان در پروژه های سد سازی 
 
 احداث نیروگاه‌های برقابی به روشB.O.T 
 
 استفاده از سیستم مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه های برقآبی 
 
 بررسی نقش مسائل اجتماعی در جانمایی ساختگاه پروژه های سدسازی 
 
 تدوین مدل ساختاری مدیریت پروژه در روند شرکت در مناقصه 
 
 جذب سرمایه گذاری خارجی ابعاد ، مشکلات و راهکارها 
 
 روشی برای سنجش میزان انطباق پروژه با استاندارد PMBOKâ 
 
 رویکرد های موثر و کارا جهت مدیریت ریسک پروژه های برقابی 
 
 شناسائی و انتقال ریسکهای موجود در طول اجرای سدها 
 
 طرح نظام جامع بررسیهای اقتصادی طرحهای نیروگاه های برقآبی 
 
 فرآیند مدیریت زمان در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) 
 
 مدیریت زمان، هزینه و کیفیت اجرای تونل های بلند طرح برق آبی ارس، با استفاده از دستگاههای حفاری تمام مقطع TBM ) ) 
 
 مدیریت پروژه در طرحهای مطالعات مرحله توجیهی سدسازی 
 
 مستند سازی فنی ،چالش نیروگاه های برقابی 
 
 مطالعه موردی اولین تجربه نیروگاههای برقابی زنجیره ای در کشور 
 
 نقش و ضرورت بازرسی‌ها در کنترل ایمنی سدهای خاکی و بتنی،با مروری بر وضعیت بازرسی‌ها در سدهای ایران  
 
 مدیریت بهم پیوسته تولید انرژی برقابی در سیستم رودخانه کارون 
 
 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه (کرمان) 
 
 مطالعه سیستمی سیلاب ناشی از شکست فرازبند سد کارون 4 
 
 مطالعه موردی مقایسه ارزیابی نتایج دو نرم افزار در بررسی رفتار تونل سد نم رود 
 
 مطالعه هیدرولوژیکی و ردیابی چشمه تکیه گاه سد شهید عباسپور به منظور بررسی علت گل آلودگی و تاثیرآن بر پایداری سد 
 
 مقایسه نتایج پیشروی دلتای رسوب در مخزن سد در مدل آزمایشگاهی با مدل عددی مشابه با استفاده از نرم افزار 
 
 مقایسه بین روشهای آماری و فازی در برآورد بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها در ایستگاه های هیدرومتری تله زنگ، شالو، کارون و پای پل 
 
 مقایسه نتایج میکروژئودزی و ابزار دقیق (پاندول) در مونیتورینگ سدها مطالعه موردی سد شهید عباسپور 
 
 بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخازن سدها (مطالعه موردی درکشور-سد استقلال) 
 
 بررسی روشهای اجرای پوشش فلزی و بتنی تونلهای آب بر سد و نیروگاه کارون 4 
 
 بررسی وضعیت سیستم رنگ و پوشش در یکی از نیروگاه های برقابی کشور 
 
 بررسی وضعیت نشست سد کرخه
 
 بهبود دقت روش خطوط مشخصه در شبیه­سازی پدیده ضربه قوچ با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ضریب افت 
 
 بهره‌برداری بهینه از منابع آب مجموعه سدهای مخزنی کارون و دز 
 
 بهینه سازی طراحی سرریزهای متوالی به روش الگوریتم ژنتیک 
 
 بهینه‏سازی عملکرد نیروگاههای برق‏آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)
 
 تاثیر عملیات رسوب زدایی در احیای مخازن سد ها (مطالعه موردی سد سفید رود ایران) 
 
 تجربیات حاصل از تدوین دستورالعمل راهبری مشترک سد دوستی 
 
 تحلیلهای عددی رفتارنگاری سدهای خاکی 
 
 تهیه منحنی فرمان بهره برداری به روش yield model وبا تکنینک شبیه سازی در سد مخزنی بالارود
 
 عملکرد موثر تزریق سیمان در آب بندی پی و تکیه گاههای سد رئیسعلی دلواری 
 
 فناوری‌های نوین در مانیتورینگ سدها 
 
 کاربرد روش سختی مرحله ای در رفتار شناسی مدول الاستیسیته لایه های خاکی سد مخزنی کرخه بر اساس نتایج ابزار دقیق 
 
 کاربرد مدل‌های حل اختلاف در بهره‌برداری از سدهای چند منظوره برقابی: مطالعه موردی 
 
 کنترل موج فشار جریان گذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده 
 
 کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن 
 
 مدل ریاضی-عددی تراوش از سدهای خاکی با استفاده ازروش حجم محدود دارای شبکه بندی ورنوی 
 
 مدل سازی هیدرولیکی شکست سد مارون با استفاده از نرم افزار MIKE11 
 
 مدل عددی پیشروی دلتا و جریان گل­آلود در مخزن سد با کاربرد سیستم مختصات لاگرانژی و روش تسخیر شوک 
 
 مدلسازی رسوبگذاری و رسوبزدایی مخزن سد سفید رود در حالت وقوع جریان غلیظ 
 
 مدیریت بهینه بهره­برداری برق­آبی مخزن سد به روش جستجوی ممنوعه 
 
 مدیریت رسوب مخزن سد دز با استفاده از مونیتورینگ جریان گل آلود 
 
 مدیریت بهم پیوسته تولید انرژی برقابی در سیستم رودخانه کارون 
 
 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه (کرمان) 
 
 مطالعه سیستمی سیلاب ناشی از شکست فرازبند سد کارون 4 
 
 مطالعه موردی مقایسه ارزیابی نتایج دو نرم افزار در بررسی رفتار تونل سد نم رود 
 
 بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخزن سد لتیان 
 
 Non-Structural Risk Reduction of Regulating and Diversion Dams 
 
 ارزیابی عملکرد مدلهای تلفیقی DP با شبکه های عصبی مصنوعی در بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنی-مطالعه موردی سیستم تک مخزنی سد کارده 
 
 ارزیابی عملکرد منحنی های فرمان بهره برداری از نیروگاه های برقابی 
 
 استفاده از مفهوم ابزار بندی حداقل در رفتارنگاری سد کزنار 
 
 بایدها و نبایدها در استفاده از رسوبات مخزن سدها به عنوان کودهای ماکرو و میکرو در کشاورزی ایران ( تاکید بر بومی سازی تجربیات کشورهای برزیل و پرتقال ) 
 
 بررسی ترکهای طولی سد مخزنی شورک 
 
 بررسی مدل کامپیوتری Gstars3 به منظور توزیع رسوب در مخازن سد‌ها ومقایسه‌ی نتایج با روش‌های تجربی 
 
 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات عدد فرود جریان گل آلود ورودی به مخزن بر روی ضخامت جریان گل آلود 
 
 بررسی امکان کاهش سیلاب طراحی سد مخزنی خیرآباد با تغییر سیاست کنترل سیلا ب در سدمخزنی درحال بهره برداری کوثر  
 
 ارزیابی تاثیرات نیروگاههای برق آبی کشور در محیط زیست و سیستم مدیریتی انرژی 
 
 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد مخزنی و نیروگاه برقابی بالارود در استان خوزستان 
 
 ارزیابی زیست­محیطی سد گتوندعلیا با استفاده از سامانه­های اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی
 
 ارزیابی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه‌های جنوبغربی ایران (مطالعات موردی حوضه آبریز رودخانه دز) 
 
 اسکان مجددمسئولیت اجتماعی فراموش شده مدیران 
 
 بررسی پیامدهای زیست محیطی در سدهای بزرگ مطالعه موردی کارون III 
 
 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آلایندگی رسوبات جزایر رودخانه کارون جهت استفاده مجدد در کشاورزی 
 
 بررسی عوامل ناشی ازحوادث شغلی درپروژه سد کرخه 
 
 بررسی لایه بندی حرارتی و توزیع اکسیژن محلول در مخزن سد کرخه 
 
 بررسی اثرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی سد مخزنی کرخه بر محیط زیست منطقه 
 
 بررسی منابع آلاینده و پهنه بندی کیفیت آب رودخانه کارون 
 
 پیش بینی اثرات زیست محیطی طرح پتانسیل یابی نیروگاه های برقابی درحوضه رودخانه سیروان 
 
 تحلیل سطح تغذیه‌گرایی مخزن با استفاده از روش ارزیابی ترکیبی فازی 
 
 تعیین نیاز آبی زیست محیطی در پائین دست سد های جریانی برق آبی مطالعه موردی طرح سد برق آبی ارس 
 
 چالش‌های طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدهای بزرگ؛ مطالعه موردی سدهای کرخه و کارون4
 
 روش شناسی انتخاب محل سدهای برقابی براساس معیارهای زیست محیطی و اجتماعی(با نگاهی به دستورالعمل بانک جهانی) 
 
 روشهای برآورد خسارت واردبرپوشش گیاهی درمخازن سدهای برقآبی (مطالعه موردی سدمخزنی سازبن ) 
 
 شبیه سازی کیفیت آب مخزن سد شوریجه 
 
 کاهش هیدروپیک مولدهای برقابی در جهت حفظ محیط زیست 
 
 مطالعات جابجائی و اسکان مجدد، چالش‌ها و بایدها و نبایدها (مطالعه موردی: مطالعات اجتماعی جابجائی و اسکان مجدد سد لیلان‌چای) 
 
 مطالعه تجربی نحوه رسوبگذاری جریان چگال درمخازن سدها 
 
 نیروگاه‌های جریانی در حوضه‌های یخچالی؛ بررسی چالش‌های سیلاب و رسوب ( مطالعه موردی حوزه های سه‌هزار و سردابرود) 
 
کاربرد برنامه ریزی سازشی در بهره برداری چند هدفه از سیستم چند مخزنه 
 
 کاربرد مدل عددی دوبعدی و سه‌بعدی در تحلیل جریان دوفازی در مجرای تخلیه‌کننده تحتانی سد گتوند 
 
 کالیبراسیون پارامترهای ذوب برف در برآورد هیدروگراف سیلاب- حوزه کارون، پل شالو 
 
 مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست حوضه آبریز رودخانه کرخه بر تولید انرژی برقابی سد کوران بوزان 
 
 مدیریت جامع کنترل سیل در کشور ژاپن 
 
 مدیریت جامع منابع آب در مقیاس حوضه های آبریز 
 
 مطالعات تطبیقی هیدرولوژیکی در جهت تخمین صحیح‌تر مقادیر معیار دبی طراحی سازه‌های هیدرولیکی سدهای بزرگ در ایران 
 
 مطالعات سیستمی در حوضه های آبریز کشور: یک ضرورت
 
 مقایسه تحلیل فراوانی حداکثردبی سیل از دو روش گشتاور معمولی و گشتاور خطی(L) (مطالعه موردی : حوضه های دزوکرخه) 
 
 منحنی فرمان بهره‌بردای از سد و نیروگاه سیمره 
 
 ارزش اقتصادی پروژه‌های کوچک مقیاس برق‌آبی با تاکید بر پروژه‌های CDM 
 
 ارزیابی خسارات درآمدی ناشی از عدم نصب سیستم هوادهی برای واحدهای نیروگاه مسجدسلیمان 
 
 مدل شبیه سازی بهره برداری از نیروگاه جریانی پیک روزانه در زمان واقعی 
 
 اثر طول آبشکن بر روی الگوی جریان و طول ناحیه جداشدگی در قوس 90 درجه 
 
 ارزیابی اقتصادی عملکرد سـدهای خاکی احداثی در استان زنجان در جهت ارتقای مدیریت منابع آب سطحی 
 
 انرژی پایدار، تحقق بخش توسعه پایدار 
 
 انرژی الکتریکی و نقش انرژی برق آبی در دنیا و ایران از دیدگاه آمار 
 
 برآورد انرژی برقابی: معرفی مدل SWEG جهت برآورد آب معادل برف روزانه 
 
 بررسی صحت قرائت کالیبراسیون سرریز سد مسجدسلیمان و مقایسه نتایج هیدروگرافی جدید و قدیم آن با یکدیگر 
 
 بررسی اثرات کنترل فرکانس و تراز مخزن بر راندمان تولید نیروگاه دز و پیامدهای درآمدی بازار برق آن 
 
 بررسی روشهای مختلف درونیابی بر روی پدیده بارش 
 
 بررسی عوامل موثر بر نحوه تبادل انرژی خطوط برق نیروگاههای آبی خوزستان 
 
 بررسی مدل منطقه ای رسوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش رگرسیون های چند متغیره 
 
 بررسی تأثیر نمونه‌برداری سطح بر ویژگیهای مورفولوژیکی بازه‌های پله-گوداب در رودخانه‌های کوهستانی (با مطالعه موردی در رودخانه امامه) 
 
 پایش حجم مخازن سدهای کشور با استفاده از روشهای نوین نقشه برداری هیدروگرافیک 
 
 پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل ریاضی و GIS مطالعه موردی رودخانه کنچامچم ( گاوی) استان ایلام 
 
 بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی و ایجاد سیل در حوضة آبخیز رودخانة مادرسو 
 
 تاثیر سیل های استثنایی بر تحلیل ایستگاهی و منطقه ای سیلاب 
 
 تأثیرات مثبت سیستم تخلیه سیلاب سد بختیاری بر سد دز 
 
 تعیین فرم صریح مدل ارزیابی اقتصاد انرژی جهت تحلیل اطلاعات فنی و اقتصادی و سوخت نیروگاههای حرارتی در نمودار غربال گری 
 
 تعیین ظرفیت نصب نیروگاههای آبی مخزنی با استفاده از ترازیابی شاخص های فنی، اقتصادی و قابلیت اطمینان 
 
 تدوین متدولوژی ارزیابی اقتصادی پتانسیل های جریانی 
 
 توجیه اقتصادی عملیات آبخیزداری حوزه کوثر اندیمشک (سد دز) 
 
 توزیع رسوب در مخزن سدها با استفاده از تلفیق مدل GSTAR2.1 و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) 
 
 توسعه مدل تلفیقی شبیه سازی و بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخازن برقابی 
 
 توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی 
 
 شبیه‌‌سازی بهره‌برداری از نیروگاههای تلمبه- ذخیره‌ای 2- مدلسازی نیروگاه‌های تلمبه- ذخیره‌ای خرسان و ایلام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم 
 
 شبیه‌سازی بهره‌برداری از نیروگاههای تلمبه - ذخیره‌ای 1- مبانی و فرمول‌بندی 
 
 ضرایب کارکرد فصلی در نیروگاه برقابی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در بازار برق 
 
 سطح فعالیت بهینه نیروگاه تلمبه ذخیره ای در سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور 
 
 شبیه سازی و پیش بینی سیلاب با استفاده از مدلهای پیوسته بارش – رواناب 
 
 طرحهای انتقال آب بین حوضه ای و ضرورت توسعه مخازن ذخیره ای درحوضه های دز و کارون  
  

بررسی علل و مشکلات ایجاد شده در اثر ایجاد ورتکس های کارمن در نیروگاههای برق آبی
 
 مطالعه فنی اقتصادی توجیه ضرورت بهینه سازی نیروگاه اول شهید عباسپور( 4 واحد 0 مگاواتی)
 
 عوامل موثر بر اندازه گیری های برخط تخلیه جزئی در ژنراتورهای نیروگاههای آبی
 
 مزایای استفاده از نیروگاه های تلمبه- ذخیره ای دور متغیر
 
 خطا یابی فازی ترانسفورماتور به روش گازکروماتوگرافی و معرفی نرم افزارتحلیل گر
 
 آببند اصلی محور توربین آبی
 
 مدیریت روانکارها در صنعت نیروگاه برقابی
 
 بررسی اندازه گیری ترمودینامیکی راندمان
 
 حذف تأثیر مخرب ورتکسهای فون- کارمن بر روی دیسک شیرپروانه ای نیروگاه کرخه
 
 تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق-آبی
 
 عملکرد نامناسب شیرپروانه ای نیروگاه مارون و نحوه رفع آن
 
 شبیه سازی نوسانات فشاری در ورودی محفظ? حلزونی نیروگاه کارون سه به روش مشخصه ها
 
 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون نیروگاه آبی کوهرنگ به روش On Line
 
 طراحی شبیه ساز یکپارچه نیروگاههای برقابی و بازار انرژی
 
 نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در کنترل فرکانس شبکه ایران
 
 طراحی بهینه و اقتصادی نسبت تبدیل ترانسفورماتور های قدرت بر اساس منحنی های قابلیت عملکرد ژنراتور سنکرون
 
 بررسی روشهای هوادهی تونل تخلیه کننده تحتانی سدهای خاکی براساس رژیمهای مختلف جریان پس از دریچه سرویس
 
 بررسی علل و مشکلات ایجاد شده بر اثر ایجاد ورتکس ھای کارمن در نیروگاھھای برق آبی
 
 بررسی تحلیلی و تجربی نوسانات فشاری در لول? مکش و ورودی محفظ? حلزونی نیروگاه کارون سه
 
 مدیریت چرخه عمر نیروگاه دز در دوران پیری بر اساس تحلیل حوادث
 
 مدلسازی و حل عددی جریان داخل انواع آببندهای هیدرودینامیکی (Labyrinth) و مقایسه عملکرد آنها
 
 تاثیر احداث نیروگاه تلمبه ذخیرهای در مدیریت بار و قابلیت اطمینان
 
 تحلیل الاستواستاتیک دریچه های سد (ورق ضخیم) به روش المانهای طبیعی
 
 بررسی تاثیر استفاده از دو مخزن فشارشکن در پایداری
 
 (SFC) مدلسازی مبدل فرکانسی استاتیکدر نیروگاه های آبی تلمبه ای-ذخیره ای
 
 روشهای شناسایی پدیده تخلی? جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت
 
 معیارهای انتخاب پست GISدر نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه
 
 پیشنهاد استفاده از فنآوری Shaft Voltage Monitoring در نیروگاه های برقابی جدید ایران 
 
 عملکرد دریچه های لولایی در زمانEmergency Load Rejection عملکرد دریچه های لولایی در زمان
 
 مدلسازی دینامیکی و شناسایی نیروگاه برق آبی کارون 3
 
 روش های تعیین راندمان ژنراتور
 
 مقایسه کاربردی روشهای جوشکاری دستی (SMAW) و زیرپودری (SAW) در ساخت لوله های فلزی با استفاده از نتایج پروژه سد ونیروگاه گتوندعلیا 
 
 مدلسازی دینامیکی و شناسایی نیروگاه برق آبی کارون
 
 تحلیل دینامیکی محورهای دوار در خمش به روش اجزای محدود و تهیه نرم افزار
 
 مزایای استفاده از دریچه های رینگی در توربین های آبی
 
 تولید بار پایه مطمئن با استفاده از نیروگاه بادی به عنوان جایگزینی مناسب برای نیروگاههای فسیلی
 
 فن آوری مدرن تغییر سرعت با کمک ماشین های آسنکرون دوتغذیه ای در نیروگاه های تلمبه ای – ذخیره ای ( DFAM) در نیروگاه های تلمبه ای – ذخیره ای 
 
 مقایسه پنج روش مختلف آنالیز روغن برای پیش بینی عیوب ترانسفورماتورهای واحد نیروگاههای برقابی سازمان آب و برق خوزستان 
 
  

روشهای کنترل حرارت هیدراتاسیون در بتنهای حجیم با نگرشی به روشهای اتخاذ شده در پروژه سد کارون 4 
 
 رهیافت کاهش خسارت سیل کارگاه محل احداث سد و نیروگاه کارون 4 
 
 سالیابی نمونه های گسل واقع در ساختگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان 
 
 سیستم مانیتورینگ بتن سازه های بتنی در سدهای بزرگ ایران 
 
 شبیه‌سازی خصوصیات جت مستغرق پایین دست نیروگاهها با استفاده از گرادیان حرارتی 
 
 صرفه جویی در زمان وهزینه با استفاده از نوآوری در روش های اجرایی تونلهای آببـر سد و نیروگاه کارون 4 
 
 ضرورت بررسی آزمایشگاهی کارایی فیلتر سدهای خاکی با توجه به معیارهای موجود 
 
 ضوابط پیشنهادی سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران 
 
 طراحی جانمایی نیروگاه دوم سد دز 
 
 طراحی فرازبند و گودبرداری جهت ساخت سد کوهرنگ 3 
 
 طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج 
 
 علاج بخشی پردة آب بند سد آبشینة همدان 
 
 عملیات تزریق درزه های ساختمانی در سدهای بتنی دو قوسی 
 
 کاربرد روش المان مجزا (DEM) در برآورد میزان نشت و طراحی حد آببندی در ساختگاه سدها (مطالعه موردی سد گتوند علیا) 
 
 کاربرد روش حجم سیال (VOF – Volume Of Fluid) جهت شبیه سازی جریان در خروجیهای زیرین سد سفیدرود 
 
 کاربرد بتن‌ریزی به روش لوله‌ریزش((Tremie Pipe در دیوارآببند 
 
 کنترل عملیات آتشکاری، آماده سازی و بهسازی پی 
 
 محاسب? آبشستگی و نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر کف حوضچ? استغراق با بستر سنگی، مورد مطالعاتی سد شهریار 
 
 مطالعات ردیابی رنگی و حرارت سنجی در ساختگاه سد کوثر 
 
 مطالعه تأثیر درزهای انقباضی قائم و پیرامونی در واکنش دینامیکی سدهای بتنی قوسی - مطالعه موردی سد بتنی قوسی کارون 4 
 
 کاربرد نرم افزار NASIR برای تحلیل میانگین عمقی جریان روگذری از میان شکاف شکست تدریجی سد خاکی 
 
 مطالعه هیدروژئولوژی ساختگاه سد سیمره با استفاده از داده های هیدروژئوشیمی 
 
 مقایسه پاسخ دینامیکی یک سد خاکی براساس روش معادل خطی و غیرخطی 
 
 مقایسه رفتار مصالح سنگریز در آزمون های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس 
 
 مقایسه روش‌های تجربی پیش بینی لرزش زمین ناشی از آتشکاری در مغار نیروگاه تلمبه، ذخیره ای سیاه بیشه 
 
 مقایسه نتایج ناحیه بندی ژئومکانیکی فاز دوم و سوم طرح سد و نیروگاه کارون4 
 
 نانو بتن پوزولانی 
 
 واانباشتی(Disaggregation) خطر لرزه‌ای در ساختگاه سد کارون 4 و تخمین‌ محتمل‌ترین بزرگای زمینلرزه در محتمل‌ترین فاصله برای دوره بازگشت 475 سال 
 
 واسنجی نرم افزار NASIR برای مدلسازی جریان فوق بحرانی موازی بستر در تنداب با شیب تند و کاربرد در سرریز سد نازلو 
 
 تحلیل استاتیکی سدهای خاکی با رویه بتنی(CFED)، با در نظر گرفتن اثرات رفتار غیرخطی خاک و اندرکنش خاک و رویه بتنی 
 
 تحلیل جریان نشت آب از زیر سد با استفاده از روش بدون شبکه(SPH) 
 
 تحلیل دینامیکی سدهای خاکی/ سنگریزه ای با هسته آسفالتی
 
 تحلیل لرزه ای تونل های زیرزمینی(مطالعه موردی: تونل انحراف و تخلیه کننده تحتانی رودبار لرستان) با مقطع دایره 
 
 تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) سیاه بیشه
 
 تخمین اطلاعات ژئوتکنیکی خاک بوسیله شبکه عصبی GRNN 
 
 تعیین پروفیل سطح آزاد جریان آب از روی سرریزهای اوجی با استفاده از روش اجزاء محدود 
 
 تعیین مدول تغییرشکل‌پذیری توده‌سنگ با استفاده از روابط تجربی برمبنای امتیاز توده‌سنگ 
 
 رسم منحنی عکس العمل زمین و تعیین اندرکنش نگهدارنده و توده سنگ دربرگیرنده سازه های بزرگ زیرزمینی با استفاده از روش عددی – مطالعه موردی :مغار نیروگاه سیاه بیشه 
 
 روش اجرای سازه ورودی و پوشش بتنی تونل انحراف آب شماره 2 سد و نیروگاه کارون 4 
 
 روش تهیه طرح اختلاط بتن حجیم در سد کارون چهار 
 
 روش های خاص نصب ابزاردقیق و مونیتورینگ سد کارون 3 طرح رفتارنگاری سد و نیروگاه کارون سه 
 
 بررسی میزان نفوذ گل بنتونیت در مصالح دانه ای فیلتر سد کرخه 
 
 بررسی و مقایسه روش‌های معمول و تکنیک‌های پیشرفته عددی در تحلیل پایداری شیب‌های سنگی، با مطالعه موردی تکیه‌گاه شمالی سد گتوند 
 
 بیان روش Londe بر مبنای اصول ایستایی 
 
 پیش بینی عملکرد سیستم نگهداری مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در شرایط اشباع به کمک مدلسازی عددی 
 
 پیش‌بینی استوکستیکی سری‌های زمانی یک، سه و هفت روزه کم‌آبی‌های رودخانه 
 
 تاثیر اندازه و سختی سلول تنش بر نتایج اندازه‌گیری 
 
 تاثیر سیستم های زهکشی برروی پایداری شیروانی های خاکی(طرح مطالعاتی: تکیه گاه سد خاکی برنجستانک 
 
 بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه‌های بتنی حجیم (سرریز بتنی سد سیمره) با استفاده از روش اجزاء محدود 
 
 بررسی اندرکنش خاک و ژئوممبرین به عنوان المان آب‌بند سد‌های خاکی 
 
 بررسی اولویت‌بندی جبهه‌های کاری در حفاری تونلهای آب‌بر نیروگاه طرح سد و نیروگاه کارون 4و مقایسه اقتصادی طرح اجراشده با طرح اولیه 
 
 بررسی پایداری بلند مدت مغار ترانسفورمر و گالری های ارتباطی در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه 
 
 بررسی تاثیر جرم پی بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی (مطالعه موردی سد کارون4) 
 
 بررسی تاثیر زمین‌لرزه بر تغییرات فشارهای منفذی سد خاکی کرخه 
 
 بررسی طرح اختلاط SCC در طرح سد و نیروگاه سیمره 
 
 بررسی عملکرد بلوک‌های بتنی واقع در خروجی تونل‌های انحراف آب سد سیمره طی سیلاب اسفند 1384 
 
 بررسی رفتار وابسته به زمان پی در ساختگاه سد گتوند 
 
 بررسی تجربی و عددی پدیده ضربه قوچ در نیروگاههای کوچک با پنستاکهای طویل 
 
 بررسی عملکرد نوارهای زهکش (ژئوسنتتیک ) پی فرازبند سد و نیروگاه سیمره 
 
 بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای آزاد با استفاده از مدل ریاضی سه بعدی Flow-3D 
 
 بررسی عددی جریان در حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی با استفاده از روش VOF 
 
 بررسی عملکرد استفاده از خاکستر کودهای حیوانی بر خواص بتن در سد های بتنی 
 
 بررسی فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بروی سدهای قوسی بتنی به روش نیمه عددی- نیمه تحلیلی 
 
 بررسی و مقایسه گزینه­های سد سنگریزه­ای با هسته رسی و رویه­بتنی (مطالعه موردی سد بازفت) 
 
 بررسی انبساط بتن حاوی بتن حاوی پوزولان سیرجان در محیطهای آبی و سولفاتی 
 
 بررسی باربری سیستم نگهداری تونل ها با استفاده از تلفیق داده های ابزار دقیق و مدل های نرم افزاری 
 
 بررسی تاثیر چگونگی بسته شدن دریچه­های توربین در نیروگاه آبی مسجد سلیمان 
 
 بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوند? لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها 
 
 بررسی تاثیر فاصله محل ثبت رکوردهای زلزله (حوزه دور و نزدیک زلزله)بر روی رفتار سدهای خاکی همگن 
 
 بررسی تاثیر حفاری تونل انتقال آب طرح ملی گاوشانبر منابع آبی مسیر 
 
 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل عددی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت رسوبگذاری درمخزن
 
 بررسی رفتار توده های سنگ در آزمایش دیلاتومتری 
 
 بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات برروی ابعاد چاله آبشستگی ناشی از جت ریزشی آزاد 
 
 بررسی عددی برخی از عوامل مؤثر بر شکل گیری گردابه در آبگیر نیروگاه ها 
 
 استفاده از بتن پلاستیک برای بهبود کیفیت فونداسیون پلینت در پروژه سدهای سیاه بیشه 
 
 استفاده از بتن‌های فوق‌توانمند(UHPC) در سازه‌های هیدرولیکی سدها برای مقابله با کاویتاسیون
 
 استفاده از روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی پارامترهای دینامیکی سدها 
 
 استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی در تخمین تنشهای حرارتی سدهای وزنی بتنی 
 
 الگوی ریزصفحه وپیشبینی رفتار و صدمات داخلی سد بتن 
 
 اندازه­گیری میدان تنش در سنگ جهت کنترل طراحی پوشش فلزی تونلهای پنستاک پروژه سد سیمره 
 
 انواع آسیب‌های سطوح هیدرولیکی بتنی، علل آنها و نحوه ترمیم با نگرش به سد گتوند علیا 
 
 برآورد رسوبات معلق رودخانه­ها با استفاده از منطق فازی-عصبی (مطالعه موردی: رودخانه آجی­چای در استان آذربایجان شرقی) 
 
 بررسی آزمایشگاهی تأثیر همگرایی دیواره‌های حوضچه آرامش تیپ (II) بر راندمان پرش هیدرولیکی 
 
 بررسی اثر اندرکنش هیدرومکانیکال بر توزیع تنش­ها در پی سدهای بتنی وزنی و قوسی 
 
 بررسی اثر سه بعدی سینه کار در حفاری تونل ها و نحوه اعمال آن در مدلهای دو بعدی
 
 بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل­پذیری سنگ بکر 
 
 آنالیز حرارتی برای سد بتنی وزنی ژاوه (RCC) 
 
 ابزار ، روشها و نتایج مطالعه بتن پلاستیک دیوار آببند سد گتوند علیا 
 
 ابزاربندی سد سنگریزه ای با رویه بتنی(CFRD ) نساء 
 
 اثر جداکننده ارتعاشی بر رفتار سازه‌ای تکیه‌گاه توربوژنراتوردر نیروگاه‌های برقابی 
 
 اجرای خاکریز آزمایشی هسته رسی سد گتوندعلیا و نتایج حاصله 
 
 ارزیابی خطر وقوع ترک هیدرولیکی با استفاده از روش اجزای محدود در یک سد سنگریزه ای (مطالعه موردی سد گلابر) 
 
 ارزیابی روش‌های مختلف تعیین پتانسیل واکنش‌زایی مصالح سنگی بستر رودخانه سد سیمره
 
 ارزیابی کارایی پرده آب بند در زمین های کارستی با نگرش ویژه به سد سلمان فارسی 
 
 استخراج پارامترهای مقاومتی و رفتاری مصالح پوسته سنگریزه ای سد گتوند علیا 
 
 ارزیابی روش‌های مختلف تعیین پتانسیل واکنش‌زایی مصالح سنگی بستر رودخانه سد سیمره 
 
 علاج بخشی توده لغزشی تکیه گاه چپ سد مخزنی ماکو
 
 روش آزمایش سریع سلامت سیمان در طرح سد و نیروگاه کارون چهار 
 
 بهسازی پی آبرفتی سد شهریار بروش Jet Grouting 
 
 آنالیز عددی هیدرولیک جریان در حجم محدودی از مخزن سد دز در مجاورت آبگیرهای دوگانه نیروگاه 
 
 effect of potential movements along faults and discontinuities in dam foundations on dam design 
 
 Multi-Line Model for Liquefaction of Earth-dam 
 
 Numerical Solution of Grouting of impermeable wall 
 
 آب بندی حفرات کارستی باتوجه به مقیاس آنها با نگرشی ویژه به سد سلمان فارسی
 
 آببندی سد تنگاب فیروزآباد فارس با خروج مواد ریزدانه از تشکیلات رسوبی وسنگی و طراحی گمانه های متقاطع 
 
 آتشباری به روش پیش شکافی در سنگ کنگلومرا