برای تبلیغ در وب سایت ایمیل بزنید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی
X
تبلیغات
رایتل


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com


مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال در رشته مختلف- پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری 

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم.

مجوعه ای از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با آب به زبان فارسی موجود است که لیست عنوان آنها به صورت زیر است: 

  


           

 


مهندسی مجدد و اصلاح نظام مدیریتی شبکه های آبیاری و زهکشی

               

مورفودینامیک حوضه رود طالقان

               

میراث فرهنگی غیر مادی تمدن قناتی

               

ناحیه بندی منطقه ایران مرکزی به لحاظ ساختار بارش به کمک آنالیز خوشه ای جهت برآورد دقیق اضافه بارش ناشی از عملیات باروری ابرها و مقایسه آن با روش برآوردی قبل

               

نرم افزار طراحی شکل بهینه سدهای بتنی قوسی در برابر زلزله

               

نرم افزار کامپیوتری مدلسازی عددی سدهای خاکی

               

نرم‌افزار کامپیوتری مدلسازی3- بعدی سدهای خاکی و سازه‌های ژئوتکنیکی

               

نقش درزه‌های تکتونیکی و چگونگی برداشت و تفسیر آنها در تعیین محل چاههای آهکی

               

نوسانات فشار در جهش هیدرولیکی تشکیل شده در حوضچه های آرامش و کانالهای شیبدار

               

نیازسنجی و طراحی دوره‌های آموزشی اختصاصی 250 شغل شرکت مدیریت منابع آب

               

هدایت،‌ نظارت و ارزیابی عملکرد پروژه تقویت مشارکتهای مردمی در بخش آب

               

هیدروژئولوژی منطقه کارستی سالوران

               

واسنجی آزمایشگاهی و تدوین راهنمای کاربرد مدلهای آشفتگی دو بعدی افقی برای جریانهای کم عمق چرخشی

               

واسنجی روشهای هیدرولیکی برآورد بار معلق در بخشی از رودخانه کارون

               


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com


مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال در رشته مختلف- پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری 

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم.

مجوعه ای از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با آب به زبان فارسی موجود است که لیست عنوان آنها به صورت زیر است: 

  


           

 


مطالعه رژیم جریان در رودخانه های فصلی

               

مطالعه ژئومورفولوژیکی کمی و هیدرولوژیکی منطقه شمال دیلم استان بوشهر

               

مطالعه عددی تاثیر پارامترهای رفتار شکننده توده سنگ‌های سخت بر نتایج تحلیل تنش- تغییر شکل تونل‌ها

               

مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشکیل درزهای بنتونیتی دردیواره های آب بند (بتن پلاستیک)

               

مطالعه و ارائه راه‌کارهای عملی طراحی هیدرولیکی روش رسوب‌زدایی hydro-suction برای رسوب‌زدایی مخازن سدهای کشور

               

مطالعه و ارائه روش طراحی سرریزهای کنگره ای با پلانها و شکلهای مختلف نوک سرریز

               

مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی رسوبات و آلودگیهای ورودی به مخازن سدها

               

مطالعه و بررسی تاثیر جایگاه تصفیه خانه فاضلاب و پساب آن بر روی آب زیرزمینی

               

مطالعه و بررسی زیست محیطی آلودگی آبهای زیرزمینی تهران به دلیل نشت مواد نفتی و تعیین منابع آلوده کننده

               

مطالعه و بررسی کاربرد مصالح خاص و محلی در فعالیتهای ساماندهی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه های کارون و سفید رود)

               

مطالعه و طراحی هیدرولیکی سازه لولایی آویخته برای اندازه گیری دبی در کانالهای آبیاری

               

مقایسه روشهای برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه خطوط انتقال آب

               

مقایسه روشهای هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رودخانه‌ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

               

مکان یابی مناسب جهت تغذیه آبخوانها در حوضه کال ولایت (اسفراین) با استفاده از GIS و RS

               

منشایابی رسوبات آبی ریزدانه با کاربرد روش انگشت‌نگاری رسوب

               


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com


مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال در رشته مختلف- پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری 

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم.

مجوعه ای از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با آب به زبان فارسی موجود است که لیست عنوان آنها به صورت زیر است: 

  


           

 


مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته حول آبشکن با شکلهای مختلف دماغه

               

مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان و تغییرات پروفیل بستر در پیچانرود سینوسی با رسوبات ریزدانه در شرایط آبگیری از قوس و انسداد آبگیر

               

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای هیدرودینامیکی جریان در بالادست دریچه های تحتانی در حین عملیات شاس

               

مطالعه آزمایشگاهی پایداری موج‌شکنهای سکویی شکل‌پذیر

               

مطالعه آزمایشگاهی پدیده گرداب بر روی نیروگاه ها و ارائه مبانی طراحی صفحات ضد گرداب

               

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کیفیت زه‌آبهای زهکشهای کشاورزی بر گرفتگی شیمیایی پوششهای ژئوتکستایل (مطالعه موردی منطقه خوزستان)

               

مطالعه آزمایشگاهی جریانهای دوگانه تحت تغییر شرایط مرزی

               

مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از صفحات مستغرق در قوس 180 درجه

               

مطالعه آزمایشگاهی ناپایداری داخلی و فرسایش داخلی مصالح آبرفتی پی سدهای خاکی و سنگریزه‌ای

               

مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف پایه‌های پل با هندسه پیچیده

               

مطالعه امکان سنجی و طراحی شبکه جامع سنجش، جمع آوری، پردازش و تبادل اطلاعات در مدیریت تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی «دیسپاچینگ ملی آب» «مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین»

               

مطالعه بر روی مکانیزم هواگیری و هوازدائی در اثر هواده تند آ ب سرریزها به کمک مدل فیزیکی

               

مطالعه پدیده انتقال رسوب ساحلی در جهت عمود بر ساحل و پدیده زیر کشند موج با استفاده از دو روش اجرای مدل ریاضی و فیزیکی

               

مطالعه تطبیقی تغییرات اقلیمی با تغییرات حوضه رودها در ایران

               

مطالعه جامهای پرتاب کننده یک پارچه و دندانه دار - از نظر خلاءزایی و آبشستگی در پایاب

               


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com


مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال در رشته مختلف- پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری 

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم.

مجوعه ای از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با آب به زبان فارسی موجود است که لیست عنوان آنها به صورت زیر است: 

  


           

 


مدیریت خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک

               

مدیریت سیلاب با رویکرد مدیریت ریسک

               

مدیریت مخازن (سدها) - مدیریت مخزن سد ساوه

               

مروری بر برنامه‌های آمادگی برای اقدامات در شرایط اضطراری در سدها

               

مستندسازی اقدامات انجام شده در مقابله با خشکسالیهای اخیر کشور (در حوزه شش شرکت آب منطقه ای)

               

مسیریابی بهینه انتقال خطوط لوله آب با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی بین شاهرود و گرگان خط لوله انتقال آب)

               

مشاوره پروژه مدیریت خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک

               

مشاوره پروژه مدیریت سیلاب با رویکرد مدیریت ریسک

               

مطالعات شناخت خصوصیات هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه های سیلابدشتی

               

مطالعات فرآیند رسوبگذاری و رسوبزدایی در مخازن سدها و ارائه مدل ریاضی برای پیش بینی الگوی رسوبگذاری در آنها

               

مطالعات هیدرولیکی پرش نوعBF و F با پله منفی در سرریز اوجی

               

مطالعات و بررسی رفتار برشی درزه ها در توده سنگ به روش مدلهای آزمایشگاهی و عددی

               

مطالعه اثر غیر ماندگاری جریانات جزر و مدی بر روی شروع حرکت ذرات رسوب در حوضچه های جزر و مدی

               

مطالعه اثر میکروسیلیس بر مقاومت سایشی بتون سرریزها

               

مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جریانهای ریزشی

               


تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع-  نوشتن تهیه انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com


مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال در رشته مختلف- پایان نامه کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آی انجام توسط دانشجویان دکتری 

roya64.ahmadi@gmail.com

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت موسسه آموزشی "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com
 توجه پیرامون قرارداد انجام خدمات و مشاوره انجام پروژه ها: با توجه به این که قرارداد،برای انجام هر گونه خدمت الزام می باشد وعقد قرارداد شروع ایجادتعهد برای طرفین می باشد، در صورت لزوم و طبق درخواست شما، ما با شما قرارداد انجام کار منطبق با مفاد قانون مدنی کشور ایران می بندیم.

مجوعه ای از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با آب به زبان فارسی موجود است که لیست عنوان آنها به صورت زیر است: 

  


           

 


مدلسازی سه بعدی جریانات ناشی از امواج، انتقال رسوب و انتشار آلودگی در منطقه شکست امواج

               

مدلسازی عددی اندرکنش خاک و ژئوممبرین به عنوان المان آب بند سدهای خاکی و بتنی به روش اجزا منفصل و ارزیابی آن با نتایج آزمایشگاهی

               

مدلسازی عددی رفتار غیر خطی سدهای خاکی در حین ساخت با در نظر گرفتن هسته به صورت نیمه اشباع

               

مدلسازی عددی مایع غیر آبی در محیط متخلخل اشباع

               

مدلسازی مدیریت یکپارچه آب (با تاکید بر کاربرد آن در یکی از حوزه های آبریز کشور)

               

مدلهای هیدرولوژیکی منطقه ای برای حوضه های آبریز غرب کشور (کارون، کرخه و دز)

               

مدیریت آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS - مطالعه موردی: دشت دهلران

               

مدیریت استراتژیک شبکه های آبیاری و زهکشی

               

مدیریت استفاده از آب های فاضلاب در کشاورزی

               

مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز و چالش‌ها و فرصتهای موجود در روند توسعه کشورها

               

مدیریت بهره برداری تلفیقی از سیستم چند هدفه منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط خشکسالی

               

مدیریت بهینه هرزآبها با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی با تاکید بر مدیریت منابع آب سطحی

               

مدیریت تقاضای آب در دشت رفسنجان

               

مدیریت تلفیق منابع آبی در جهت برنامه ریزی توسعه پایدارمنطقه ای

               

مدیریت جریانهای غیر ماندگار در کانالهای اصلی شبکه آبیاری و رفع مشکلات هیدرولیکی مدیریتی ناشی لز آن