ما فقط مشاوره می دهیم مشاوره در انجام پژوهش فقط مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله پرسشنامه ISI انتخاب موضوع در آموزش عالی تحقیقات علمی
X
تبلیغات
نماشا

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC پرستاری مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


رسوب

 1. روش های رسوب‌زدایی و لایروبی
 2. بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب
 3. روش های برآورد رسوب
 4. رسوب‌گذاری و روش های کنترل آن
 5. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 6. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 7. روش های تخلیه فیزیکی رسوبات
 8. توسعه مدل های ریاضی رسوبگذاری در مخازن
 9. روش های نوین اندازه‌گیری سطح رسوب
 10. رسوبگذاری و فرسایش در اثر احداث سازه‌های ساحلی

منابع آب، هیدرولوژی، سیل و خشکسالی

 1. روش های جدید استحصال آب
 2. اثرات تغییر اقلیم (Climate Change) بر منابع آب
 3. مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی
 4. مدیریت خطرپذیری (ریسک) خشکسالی و سیلاب
 5. فرایندهای حاکم بر تغییرات اقلیمی (Climate Variation) موثر بر منابع آب
 6. اثر پدیده احتمالی تغییر اقلیم بر پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 7. برآورد و پیش‌بینی خشکسالی ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، مدل های ریاضی و …)
 8. برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های ریاضی و …)
 9. سازه‌های کنترل سیل
 10. دبی و پهنه بندی سیلاب
 11. سیستم‌های هشدار سیل
 12. برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
 13. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 14. منابع آب و آمایش سرزمین
 15. بهره برداری از آب های غیر متعارف
 16. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 17. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 18. انتقال بین حوضه ای آب
 19. علل و عوامل وقوع و تشدید سیلاب در مناطق مختلف کشور
 20. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 21. بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل
 22. محاسبه ضریب سیل خیزی منطقه با استفاده از gis
 23. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 24. نقش gis در پیش بینی و آمادگی در مقابل خطر سیل
 25. استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از gis
 26. نقش فعالیت های آبخیزداری (یا یک فعالیت خاص) در کاهش اثرات منفی خشکسالی (یا کاهش سیل خیزی)
 27. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سازه های بالادستی
 28. نقش سدهای تأخیری در کنترل سیلاب
 29. کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب
 30. کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری
 31. کاربرد مدل SWMM در برآورد رواناب
 32. کاربرد مدل AGREE method در مدیریت مسیل ها
 33. مدل های هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
 34. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد
 35. کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی پیک سیلابی
 36. عیین حریم کیفی آبخوان

آب های زیرزمینی

 1. تدوین سیستم پایش کیفی منابع آب های زیرزمینی و قنوات
 2. پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 3. کاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی
 4. بررسی افت سطح آب زیرزمینی و مشکلات ناشی از آن
 5. منطقه بندی آبخوان
 6. کاربرد مدل داده های ترکیبی  در پیش بینی سطح آب زیرزمینی
 7. بررسی و تعیین تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان یا حوضه
 8. بررسی و تخمین آسیب پذیری آب زیرزمینی
 9. بررسی آلودگی های مختلف (میکروبی، نیترات، و …) سفره های آب زیرزمینی
 10. بررسی علل و عوامل شور شدن منابع آب زیرزمینی
 11. ارائه و بررسی راهکارها جهت رفع و یا جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی
 12. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 13. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود (GMS,MODFLOW,…)
 14. ارزیابی کمی و کیفی آب های زیرزمینی در یک محدوده مطالعاتی
 15. ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی
 16. ارزیابی آسیب پذیری کیفی سفره آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود و تکنیک های GIS

مدیریت آب، قوانین و مباحث اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی

 1. ارزش‌گذاری آب در اقتصاد ملی
 2. ارزیابی تطبیقی اقتصادی طرحهای اجرا شده آب
 3. مسایل حقوقی منابع آب
 4. مدیریت کیفی آب
 5. آب و محیط زیست
 6. آب و کشاورزی
 7. آب و صنعت
 8. منابع آب و آمایش سرزمین
 9. اقتصاد آب، ارزش گذاری، تأمین اعتبار، مشارکت های مردمی و دولتی
 10. مسائل اجتماعی و بهداشتی آب، آب و سلامت جامعه
 11. فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
 12. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 13. انتقال بین حوضه ای آب
 14. اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
 15. روش های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیت های موردنیاز
 16. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 17. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 18. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 19. مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی
 20. تحقیق در مورد روش های تعیین ارزش ذاتی و واقعی آب (از دیدگاه اقتصادی) و نحوه محاسبه قیمت آب (از دیدگاه مالی) در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 21. بازنگری و اصلاح نظام اقتصادی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 22. بررسی بازار آب
 23. استفاده از آبهای غیرمتعارف در آبیاری (پساب، آب دریا، آبهای شور و لب شور و… ) از دیدگاه تامین و تخصیص منابع
 24. تدوین سیستم ارزیابی کیفی منابع آب
 25. راهکارهای تقویت مشارکت مردمی (و جوامع محلی)
 26. بررسی تطبیقی حقوقی و قانونی و ارائه الگوهای مناسب
 27. تدوین سیستم جامع ارزیابی طرح های آبی
 28. تعیین ارزش اقتصادی آب از دیدگاه زیست‌محیطی آب در پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 29. مدیریت منابع آب شهری

آبیاری

 1. راهکارهای افزایش راندمان آبیاری
 2. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 3. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 4. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 5. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 6. نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 7. اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 8. تحقیق در مورد فنآوری های شبکه‌های آبیاری
 9. طراحی سیستم های تلفیقی توزیع ثقلی و تحت فشار در شبکه‌های آبیاری
 10. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 11. کم آبیاری
 12. بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 13. تأسیسات بهینه اندازه‌گیری کمیت آب در شبکه‌های آبیاری
 14. اثرات جریان غیرماندگار در کانال های آبیاری و چگونگی کنترل و مدیریت مناسب آنها
 15. بررسی کاویتاسیون و روش های جلوگیری از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار
 16. آبیاری با آب شور و شیرین
 17. آبیاری با آب های نامتعارف
 18. برآورد نیاز آبی یک گیاه برای یک منطقه
 19. بررسی اثر مواد جاذب رطوبت در تأمین آب گیاه
 20. معرفی و بررسی روش های نوین آبیاری و تجهیزات جدید
 21. بررسی عملکرد هیدرولیکی انواع روش های آبیاری سطحی در دبی های مختلف
 22. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 23. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری

زهکشی

 1. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 2. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 3. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 4. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 5. نوآوری در بهینه نمودن ظرفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 6. اتوماسیون سازه‌های کنترل و تنظیم آب در کانالهای اصلی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 7. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 8. بازسازی و نوسازی(Rehabilitation) شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 9. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 10. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های زهکشی
 11. مسایل پیش رو در زهکشی ایران
 12. زهکشی و احیاء اراضی
 13. راهنمای طراحی و انتخاب فیلتر زهکش و بررسی کارآیی فیلترهای انتخاب شده در پروژه ها
 14. بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی جهت نصب زهکش
 15. بررسی افزایش محصول و کارآیی آب با کنترل سطح ایستابی و زهکشی
 16. بررسی راندمان و کارآیی شبکه های زهکشی

آبخیزداری و حفاظت آب

 1. انتقال بین حوضه ای آب
 2. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 3. روش های جمع آوری و حفاظت آب (دانش بومی و روش های نوین)
 4. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 5. سازه‌های حفاظت سواحل
 6. عیین حریم کیفی آبخوان

محیط زیست، کیفیت و آلودگی آب

 1. راهکارهای کنترل آلودگی های منابع آب و احیای توان از دست رفته آنها
 2. اثرات سوء منابع و نوع آلاینده‌های منابع آب بر محیط‌زیست
 3. فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آلاینده‌ها در منابع آب
 4. فنآوری های نوین در مدیریت زیست‌محیطی منابع آب
 5. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح های توسعه بر منابع آب
 6. کیفیت آب کشاورزی و شرب
 7. مدیریت کیفی آب
 8. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 9. تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
 10. راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
 11. آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 12. استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
 13. تثبیت لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
 14. دفع و استفاده مجدد از پساب
 15. استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
 16. عوامل موثر بر تغییر کیفیت منابع آب

سد و شبکه

 1. آب‌شویی مخازن سدها
 2. مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
 3. مطالعات هیدرولیکی سازه سد
 4. نشست و تغییر شکل در سد
 5. کاربرد GIS در سد سازی
 6. مطالعات مخزن سد
 7. کنترل تراوش در بدنه و پی سد
 8. ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
 9. فناوری های نوین در صنعت سد سازی
 10. هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
 11. کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
 12. روش های پایدارسازی دیواره‌های مخازن و تکیه‌گاهها و بهسازی پی سدها
 13. روش های نوین تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
 14. آبگیری غیر کنترل شده و تاثیر آن بر پایداری سدهای خاکی
 15. ارزیابی عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی سدهای ایران
 16. تهیه نرم‌افزارهای کاربردی رفتارسنجی سدها
 17. روش های بهبود رفتارسنجی سدها
 18. روش های نوین اجرای سدهای خاکی
 19. روش های نوین اجرای سدهای بتنی
 20. مدیریت و روش های بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه
 21. بررسی ناهنجاری های ژئوتکنیکی سازه سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج‌بخشی به منظور ترمیم و بهسازی
 22. تطبیق نتایج روش های آنالیز سدهای خاکی و مجموعه مدل ها با رفتار واقعی از طریق رفتارسنجی
 23. سازه‌های هیدرولیکی سدها و تأسیسات آبی
 24. تدوین و توسعه نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه نحوه طراحی بهینه و پیش‌بینی مشکلات هیدرولیکی سدها و تاسیسات آبی
 25. بررسی ناهنجاری های هیدرولیکی تأسیسات سدها و ابنیه آبی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها با اندازه‌گیری های میدانی و رفتارسنجی
 26. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 27. بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه
 28. تدوین و توسعه مدل های ریاضی شکست سد
 29. بهینه‌سازی ابعاد و اندازه سازه‌ها با استفاده از مهندسی ارزش
 30. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 31. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 32. بررسی اثرات واکنش قلیائی سنگدانه های مصرفی در بتن سدها
 33. الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه
 34. بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 35. کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
 36. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 37. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 38. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 39. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 40. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 41. بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 42. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 43. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
 44. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سد های بالادستی
 45. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 46. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد

سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی

 1. تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی
 2. معیارهای طراحی برای پایداری
 3. آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
 4. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 5. سازه‌های کنترل سیل
 6. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 7. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 8. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 9. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 10. بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی، منابع آب، رسوب، محیط زیست، مصالح و مشخصات سازه ای و معماری سازه های باستانی
 11. بررسی نظام های روشهای بهینه بهره برداری، نگهداری و بازسازی سازه های آبی باستانی
 12. نحوه هوادهی در تونلهای طویل انتقال آب
 13. روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های استغراق و آرامش
 14. روش های سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 15. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 16. راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های آبی در مقابل آبشستگی موضعی و بررسی اثرات آن

مهندسی رودخانه

 1. کاربرد مصالح خاص و محلی در کارهای مهندسی رودخانه
 2. تدوین و توسعه مد لهای ریاضی و نرم‌افزارهای مهندسی رودخانه
 3. مدیریت آلودگی و حریم کیفی رودخانه
 4. پهنه‌بندی حریم بستر رودخانه و کاربری اراضی
 5. روش های جدید و بدیع در بهسازی وضعیت  (Rehabilitation)رودخانه‌ها
 6. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 7. ارزیابی عملکرد  فنی- اقتصادی و زیست‌محیطی سازه‌های موجود رودخانه‌ای کشور
 8. عوامل تشدید فرسایش و رسوبگذاری رودخانه‌ها
 9. روشهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار فرسایش و حفاظت کف و کرانه‌ها
 10. ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
 11. دبی و پهنه بندی سیلاب
 12. روش های بیوتکنیک در مهندسی رودخانه
 13. مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی
 14. کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
 15. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 16. تحلیل و طبقه‌بندی خصوصیات مورفولوژیک رودخانه‌های ایران
 17. تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه پس از دخل و تصرف در آنها از جمله احداث سدها، تغییر کاربری زمینهای اطراف آنها و تبعات ناشی از این‌تغییرات
 18. اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای و لایروبی در بستر و حریم رودخانه‌های کشور
 19. تحقیقات صحرایی خاص در رودخانه‌های کشور
 20. روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی

موارد دیگر

 1. فرسایش سواحل و بستر و روش های کنترل آن
 2. کاربرد مدلهای فیزیکی و ریاضی در شاخه های مختلف مهندسی آب
 3. مدلهای با مقیاس کوچک
 4. واسنجی، بررسی و تأیید مدل های ریاضی در گرایش های مختلف
 5. به زراعی و کم آبی
 6. معرفی، واسنجی (کالیبراسیون) و بررسی کارآیی فنآوریهای نوین (نمونه برداری،پایش، حذف آلاینده ها، سنجنده ها و…  )
 7. مدیریت فنی و اقتصادی تجهیزات صنعت آب
 8. توسعه و ساخت تجهیزات تحقیقاتی و اندازه‌گیری صحرایی و آزمایشگاهی
 9. روش های نوین در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها در مهندسی آب
 10. کاربرد ابزار نوین (RS,GIS) در هیدرولوژی و منابع آب
 11. پایگاه های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها (هیدروانفورماتیک)
 12. معرفی و بررسی یکی از نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب و انجام پروژه نمونه توسط آن
 13. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

عناوینی که خوانندگان عزیز هیدروگراف به عنوان پروژه یا پایان نامه روی آن کار کرده اند:

 • بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل  (رضا محمدی)
 • راههای تخلیه رسوب در سدهای قدیمی با هزینه کم (مصطفی)

  ادامه مطلب ...

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC پرستاری مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال
 

 

عنوان پایان نامه

سال

ب‍ررسی ت‍ج‍ارب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ آورطی‌ ک‍ارآم‍وزی‌ در ب‍خ‍ش‌ک‍ودک‍ان‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ درک‌ ف‍ردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده های‌پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت ، درم‍ان‌ وآم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1371

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر دان‍ش‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ ل‍وس‍م‍ی‌ ح‍اد در م‍ورد ب‍ی‍م‍اری‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1371

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍م‍س‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ن‍وپ‍ای‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش ‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد

1372

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا وزن‌ ک‍م‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ت‍ول‍د ت‍غ‍ذی‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر و غیر ش‍ی‍ر م‍ادر در س‍ن‌ ۴ م‍اه‍گ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د

1373

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رش‍د وت‍ک‍ام‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ دوس‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌درم‍ان‍گ‍اه‍ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ا ف‍اص‍ل‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ی‍ن‌ م‍وال‍ی‍د ق‍ب‍ل‌ از ت‍ول‍دآن‍ه‍ا -ت‍ه‍ران‌

1373

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ وت‍ص‍وی‍رذه‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌۹-۱۲ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ س‍وان‍ح‌ وس‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

1374

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۲ س‍ال‍ه‌م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز روزان‍ه‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ام‍ادران‌ ک‍وک‍ان‌ س‍ال‍م‌

1374

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ کننده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ب‍ا خ‍واه‍ران‌ ی‍ا ب‍رادران‌ ع‍ادی‌ خ‍ود

1375

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ادر در ام‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌ ب‍ی‍م‍ار وب‍س‍ت‍ری‌ (در س‍ن‍ی‍ن‌ ۶ م‍اه‌ ت‍ا ۳ س‍ال‍گ‍ی‌) ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ آن‍ان‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1375

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش ‍ه‍ای‌م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ودک‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1376

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درص‍د اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍ال‍س‌اک‍س‍ی‌ م‍ت‍ری‌ و درص‍د ح‍اص‍ل‌ از آزم‍ای‍ش‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۱-۳۶ م‍اه‌ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت ‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ق‍ل‍ب‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌

1376

ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ب‍ه‍ورزان در راب‍طه‌ ب‍اپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ ح‍اد ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ درخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌  ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌

1376

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ ان‍ح‍راف‌ ف‍ک‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازم‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ن‍ف‍س‌ م‍ن‍ظم‌ ه‍ی‌ - ه‍وب‍ر ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از رگ‌ گ‍ی‍ری‌در ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۲ س‍ال‍ه‌

؟

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ ۰-۶ س‍ال‌ت‍وس‍ط ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1381

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ درم‍ورد پ‍ای‍ش‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ت‍اب‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1383

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍م‍اد ب‍ی‌ ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ام‍لا و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ب‍ر ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از رگ‌ گ‍ی‍ری‌

1386

بررسی مقایسه ای تاثیر دهان شویه ی DNA و کلرهگزیدین در پیشگیری از استئوماتیت در کودکان مبتلا به لوسمی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1386

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ، ب‍غ‍ل‌ ک‍ردن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍وزادان‌ ک‍م‌ وزن‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ م‍راک‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ال‍زه‍رای‌ ت‍ب‍ری‍ز

1387

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ح‍راف‌ ف‍ک‍ر و س‍رم‍ا در ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ درد ن‍اش‍ی‌ ازت‍زری‍ق‌ واک‍س‍ن‌ ث‍لاث‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۶ ت‍ا ۷ س‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍زب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1387

خ‍ود پ‍ن‍داری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ع‍ادی‌، خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ و ب‍زه‍ک‍ار پ‍س‍ر ۱۲ ت‍ا ۱۴س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران

1387

طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ع‍ت‍ب‍ر وپ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌  گ‍ی‍ری‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ ۱۲-۸ س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌

1387

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ دی‍س‍ت‍رس‌ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ت‍ه‍ران‌

1387

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍راج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ "ای‍ج‍اد ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ وال‍دی‍ن‌ "ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ی‌ وم‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ادران‌ دارای‌ ن‍وزاد ن‍ارس‌ ب‍س‍ت‍ری‌در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

1388

طراح‍ی‌ و روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌"م‍ق‍ی‍اس‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ان‍ک‍ول‍وژی " وب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اب‍ع‍اد خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ان‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

1389

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‌ وم‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ش‍هد

1389

ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر درد ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌م‍درس‍ه‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍وق‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دک‍ت‍رش‍ی‍خ‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

1389

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ پ‍ر خ‍طر ب‍ا ت‍اخ‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌۶۰-۴م‍اه‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌اص‍ف‍ه‍ان‌

1389

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ پ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ ل‍م‍س‍ی‌ ب‍ا روغ‍ن‌ک‍ن‍ج‍د ب‍ر روی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ و م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌داخ‍ل‍ی‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زاه‍دان‌

1390

بررسی چگونگی ارتباط مادران کودکان بستری با پرستاران شاغل در بخش های کودکان از دیدگاه مادران و پرستاران در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، استاد راهنما دکتر مریم رسولی

1390

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍راق‍ب‍ت‌ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ی‍ل‍ی‌ روب‍ی‍ن‌ ج‍ل‍دی‌ ن‍وزادان‌ رس‍ی‍ده‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌زردی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

1390

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ پ‍در در م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ر ت‍ن‍ش‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍طاب‍ق‍ی‌ وی‌ (پ‍در)درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌

1390

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‍م‍ی‌ م‍ادر در ه‍ن‍گ‍ام‌ زای‍م‍ان‌ ب‍ا وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ک‍ودک‍ان‌ ۱۲ م‍اه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌

1390

بررسی تاثیر شیر مادر بر امفالیت و زمان افتادن بند ناف

1391

حسابرسی فرایند ترخیص در نوزادان بستری دربخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور:

1391

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍د گ‍ذاری‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍راق‍ب‍ت‍ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌.، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، اساتید مشاور: دکتر منصوره زاغری تفرشی، دکتر رضا کاشف قربان پور

1391

بررسی مراقبت های مرتبط با پیشگیری از هیپوترمی نوزاد و مقایسه آن با استانداردهای موجود در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی

1391

بررسی  کیفیت زندگی و عوامل مرتبط باآن در کودکان مبتلا به هیدروسفالی مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی،

1391

بررسی نوع و میزان خطاهای دارویی و عوامل مرتبط با آن در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان دربیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

1391

بررسی مقایسه ای تاثیر وضعیت قرارگیری نوزاد نارس در اشباع اکسیژن خون شریانی، علائم حیاتی و اتساع شکم در نوزادان متصل به فشار مثبت راه هوایی از راه بینی مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی در بخش NICU بیمارستان الزهرا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استاد راهنما: اکرم دبیریان، استاد مشاور: دکتر محمد حیدرزاده

1391

بررسی مقایسه ای موانع حضور والدین هنگام انجام رویه های تهاجمی نوزادان از ذیدگاه پرستاران ، پزشکان و والدین در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: آناهیتا معصوم پور

1391

بررسی تاثیر آمادگی بدو پذیرش بر میزان تنش والدین نوزادان پرخطر بستری در بخش مراقبت ویژه دربیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، استادراهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مینو فلاحی

1391

حسابرسی بالینی مراقبتهای پرستاری مرتبط با اکسیژن درمانی نوزادان نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهوازاستاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: لیلا خانعلی

1391

بررسی میزان کاهش خطاهای داروئی با استفاده از کارت راهنمای رقیق سازی دارو در بخش NICU، ، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی استاد، ناظر: اعظم دبیریان

1392

بررسی تاثیر بکارگیری برنامه ارتقای صلاحیت بالینی بر کیفیت زندگی کاری پرستاری شاغل در بخش کودکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما:  اکرم دبیریان ، استاد مشاور: نادری ، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

1392

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی مراقبین بهداشتی در مراقبت از کودکان کم توان ذهنی ساکن در مراکز نگهداری کودکان معلول وابسته به سازمان بهزیستی شهر تهران، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: منیژه نوریان

1392

حسابرسی بالینی مراقبتهای پرستاری مرتبط با تغذیه نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر فروزان آتش زاده

1392

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با اجرای دستورات دارویی در نوزادان بستری در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

1392

بررسی عوامل مرتبط با ارائه مراقبتهای کنترل عفونت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در پرستاران بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: لیلا خانعلی، استاد ناظر اعظم شیرین آبادی فراهانی

1392

تعیین همبستگی عوامل شغلی مرتبط با پرستار و بروز خطاهای داروئی در بخش های کودکان .استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر فانک فهیمی، طاهره سلیمی

1392

بررسی ادراک پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان از فرهنگ ایمنی بیمار و رابطه آن با تنش شغلی انها در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1392

حسابرسی ثبت و مستندسازی مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: دکتر منصوره زاغری تفرشی، استاد مشاور: منیژه نوریان

در

دست اجرا

عوامل مرتبط با طول مدت اقامت نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر هومان منوچهری، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

کارسنجی و برآورد نیروی انسانی پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر منصوره زاغری تفرشی

در دست اجرا

حسابرسی فرآیند هموژیولانس در بخش های های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر

در دست اجرا

حسابرسی رعایت موازین ایمنی کودکان بستری در بخش های اطفال دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: اکرم دبیریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی ویژگی های پرستاران شاغل در NICU، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با ایکتر در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی رعایت موازین ایمنی شغلی در پرستاران بخش های مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: اکرم دبیریان

در دست اجرا

حسابرسی مراقبتهای پرستاری مرتبط با انتقال بین بخشی نوزاد در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزدان، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر:

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد نوزادان در NICU در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: لیلا خانعلی مجن، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از جراحی در نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور، استاد مشاور: اکرم دبیریان، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی ساکشن و مراقبتهای مرتبط با آن در نوزاد بستری در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: فاطمه علایی، استاد مشاور: لیلا خانعلی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های مرتبط با پذیرش نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های مرتبط با نوزاد متولد شده از مادر دیابتیک در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری از نوزاد تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: لیلا خانعلی مجن، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

بررسی میزان رعایت استانداردهای مراقبت از پوست و بافت پوششی نوزادان بیمارستان های آموزشی شهر تهران، استاد راهنما: دکتر منصوره زاغری، استاد مشاور: دکتر فروزان آتش زاده

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های مرتبط با نوزاد متولد شده از مادر معتاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وایسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، استاد راهنما: دکتر عباس عباس زاده ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

بررسی تاثیر آموزش  قلبی ریوی بر عملکرد کودکان مدارس ابتدایی ، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی موانع اجرای طرح پرستارمدرسه در سطح مدارس منتخب شهر تهران، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر: فاطمه علایی کرهرودی

در دست اجرا

بررسی رابطه سبک دلبستگی با بهزیستی روانی در مادران دارای کودک کم توان ذهنی، استاد راهنما: فرحناز فرزین فر ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر سعیده حسینی

در دست اجرا

بررسی تاثیرعملکرد خانواده دارای کودک مبتلا به سرطان  بر کیفیت زندگی آنها در سال 1392، استاد راهنما: دکتر کاملیا روحانی ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی استاد ناظر : پروانه وصلی

در دست اجرا

بررسی همبستگی باور معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی استاد ناظر: دکتر مهناز ایلخانی

در دست اجرا

بررسی تاثیر اجرای فرایند ترخیص نوزاد بر روی عوارض نارسی بعد از ترخیص، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: استاد ناظر: زهرا صفوی بیات

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با حمایت اجتماعی درک شده در نوجوانان مبتلا به بیماری های مزمن، استاد راهنما: دکتر جمیله محتشمی ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی استاد ناظر:

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های تکاملی در بخش های NICU بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، استاد راهنما: دکتر فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با انواع نمونه گیری در نوزادان بستری در بخش های NICU بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: منیژه نوریان استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی موانع مدیریت درد توسط پرستاران در بخش های مراقبت ویزه نوزادان در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

بررسی مقایسه ای علل عدم موفقیت عملیات احیای قلبی-ریوی نوزادان از دیدگاه پرستاران و پزشکان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: زهرا صفوی بیات، استاد ناظر: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی نیازهای خانواده ها با نوزاد بستری در بخش ویژه نوزادان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: لیلا خانعلی مجن، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی والدین نوزادان در NICU های بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل سروکوال،استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر هومان منوچهری

در دست اجرا

اثر پوسیدگی دندان بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه، استاد راهنما: دکتر کاملیا روحانی ، استاد مشاور: منیژه نوریان استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

بررسی همبستگی بین معنویت و تنیدگی در بین مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر اساس مدل سیستمی نیومن، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: دکتر فریده یغمایی

در دست اجرا

بررسی علل عدم خودگزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های  نوزادان ومراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی نحوه تحویل بخش به شیفت بعدی در بخش های نوزادان ومراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استاد راهنما: آناهیتا معصوم پور، استاد مشاور: اعظم شیرین آبادی فراهانی، استاد ناظر: لیلا خانعلی مجن

در دست اجرا

حسابرسی الزامات خدمات سطح بندی مادر و نوزاد در استان کرمانشاه، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

حسابرسی الزامات خدمات سطح بندی مادر و نوزاد در استان ایلام، استاد راهنما: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی ، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

تاثیر مداخله معنوی بر سازگاری نوجوانان مبتلا به سرطان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

بررسی تاثیر مداخله معنوی بر سلامت روان و سلامت معنوی مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: فرحناز فرزین فر، استاد ناظر: دکتر مهناز ایلخانی

در دست اجرا

حسابرسی ثبت و مستندسازی مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: دکتر منصوره زاغری تفرشی، استاد مشاور: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان 12-6 ساله در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1392، استاد راهنما: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: آناهیتا معصوم پور

در دست اجرا

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سبک زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی بر اساس  الگوی پندر دراستان گلستان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: دکتر کاملیا روحانی، استاد ناظر: پروانه وصلی

در دست اجرا

بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر خودپنداری نوجوانان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: اعظم شیرین آبادی فراهانی

در دست اجرا

نقش مشاوره تلفنی پرستار بر کاهش بستری مجدد نوزاد پس از ترخیص، استاد راهنما: اعظم شیرین آبادی فراهانی ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد ناظر: لیلا خانعلی مجن

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با پروسیجرهای تهاجمی در NICU ، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد مشاور: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی موانع همکاری پرستاران بخش در آموزش بالینی دانشجویان، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: خورشید وسکویی

در دست اجرا

بررسی همبستگی تصویر ذهنی ازجسم خود بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان سالم و مبتلا به تالاسمی(18-11 سال) در شهر تهران، استاد راهنما: لیلا خانعلی مجن، استاد مشاور: منیژه نوریان

در دست اجرا

حسابرسی الزامات  خدمات سطح بندی  مادر و نوزاد در بیمارستان های استان کردستان، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد ناظر:دکتر مریم رسولی

در دست اجرا

حسابرسی مراقبت های پرستاری مرتبط با انتقال نوزاد به سایر مراکز در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان، استاد راهنما: منیژه نوریان ، استاد مشاور: فاطمه علایی کرهرودی ، استاد ناظر:

در دست اجرا

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه فرسودگی شغلی کپنهاک در پرستاران شاغل در بیمارستان ها، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر دکتر عباس عبادی

در دست اجرا

بررسی وضعیت موجود مراقبت های پرستاری نوزادان و والدین آنها در مراحل پایانی زندگی، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مریم رسولی، استاد ناظر: فاطمه علایی کرهرودی

در دست اجرا

بررسی عوامل مرتبط با سازگاری والدین کودکان مبتلا به سرطان بر اساس مدل روی، استاد راهنما: دکتر مریم رسولی ، استاد مشاور: دکتر مهناز ایلخانی

در دست اجرا

بررسی تاثیرورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استاد راهنما: دکتر فروزان آتش زاده، استاد مشاور: منیژه نوریان، استاد ناظر: دکتر جمیله محتشمی

در دست اجرا

بررسی تاثیر برنامه آرام سازی عضلانی بر کیفیت خواب فبل از امتحان در نوجوانان مقطع پیش دانشگاهی در شهرستان ملایر، استاد راهنما: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی عوارض بلند مدت در  نوزاد بستری شده در بخش مراقبت ویزه نوزادان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: لیلا خانعلی

در دست اجرا

بررسی شیوع عوارض انتقال نوزادان در معرض خطر در بیمارستان های منتخب علوم پزشکی دزفول سال 1393، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی

در دست اجرا

بررسی همبستگی آگاهی از علل بروز خطاهای دارویی با عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان و  مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان

در دست اجرا

بررسی تاثیر مراقبت های تکاملی بر طول مدت اقامت نوزادان تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: منیژه نوریان، استاد مشاور: دکتر مینو فلاحی

در دست اجرا

بررسی تاثیر اجرای توانمند سازی والدین بر کاهش طول مدت اقامت و بستری مجدد نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان، استاد راهنما: فاطمه علایی کرهرودی، استاد مشاور: دکتر ابوالفضل افجعه

در دست اجرا

بررسی تاثیر حرکات موزون بر افسردگی کودکان سرطانی 12-7 ساله بیمارستان های آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393،استاد راهنما: دکتر مریم رسولی، استاد مشاور: دکتر پیمان عشقی

در دست اجرا

 

 

 
ادامه مطلب ...

 مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامه در تمای رشته ها و مقاطع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی پیوسته ناپیوسته


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com 


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها و سطوح


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام 

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس علمی پژوهشی ISI ISC

رساله و پایان نامه، نتیجه ماندگار کار علمی یک دانشجو بعد از طی تحصیلات عالیه به حساب می آید که تا سالیان دراز می تواند مورد استفاده وی و سایر پژوهشگران و ذینفعان قرار گیرد.

لذا انتخاب موضوع مناسب، به عنوان نخستین قدم برای انجام یک پایان نامه مناسب، امری حیاتی محسوب می شود.

برای رسیدن به موضوع مناسب برای پایان نامه، محقق ابتدا باید سه حوزه اصلی مرتبط با خودش را مرور کرده و نکات مهم آن را یادداشت نماید. این سه حوزه عبارتند از: الف) سوابق کاری و علمی محقق، ب) برنامه آینده کاری و علمی محقق، ج) علایق و جذابیت های فردی محقق.


ادامه مطلب مطالعه شود

 

ادامه مطلب ...

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟


واژه پرداز پر قدرت مایکروسافت از یک امکان ویژه برخوردار است که به وسیله آن کاربران قادر هستند تا فایل های مستند خود را با یک گذرواژه محافظت کرده و از ایجاد هر گونه تغییر در آن فایل جلوگیری کنند. امروز میخواهیم شما را با این قابلیت و نحوه فعال کردن آن در واژه پرداز Word آشنا سازیم.

به گزارش «تابناک» پیش از این در یک گزارش به چگونگی مخفی کردن متن و یا مشخص ساختن بخشی از متن در یک فایل Word به عنوان متن تغییر نا پذیر اشاره کرده ایم. اما آنچه در خصوص این دو روش یعنی مخفی کردن و ایجاد بلاک غیر قابل تغییر برای متن، باید گفت این است که به همان سادگی مخفی ساختن یا غیر قابل تغییر ساختن بخشی از متن میتوان متن را از حالت مخفی یا غیر قابل تغییر خارج ساخت.


طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:..... طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود  پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


در نتیجه چنانچه میخواهید یک فایل مستند را به شکل کامل از هرگونه تغییرات مصون دارید، باید آن را به وسیله یک گذرواژه محافظت نمایید. امروز به شما نحوه محافظت از فایل مستند را با استفاده از گذرواژه آموزش میدهیم:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

محافظت از یک فال مستند به این معنی است که کاربران قادر به دیدن متن بوده اما از امکان ایجاد تغییر در آن محروم خواهند بود. برای شروع بعد از باز کردن فایل مستند مورد نظر خود بر روی روبان ابزار به تب Review بروید و بر روی Protect Document یا Restrict Editing – بسته به نسخه Word شما متفاوت است – کلیک نمایید:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

در منو یا پنلی که در سمت راست باز میشود در ذیل بخش Formatting Restrictions تیک گزینه : Limit formatting to a selection of styles را بزنید و بر روی دکمه Settings در زیر آن کلیک کنید:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

در پنجره ای که باز میشود، در صورتی که تیک گزینه Limit formatting to زده نشده بود، آن را تیک بزنید و سپس بر روی دکمه None کلیک کنید تا مطمئن شوید که هیچ تغییری در فرمت و شکل و شمایل فایل مستند شما به وجود نخواهد آمد:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

بعد از کلیک بر روی دکمه OK ممکن است یک پیغام به شما نمایش داده شود که شما را از وجود فرمت های غیر مجاز در فایل مستند – همچون متن مخفی – با خبر میکند. در صورت نمایش این پیغام حتما بر روی دکمه NO کلیک کنید تا کل فایل به همان شکل باقی بماند.

قدم بعدی این است که به بخش Editing Restrictions برویم و در آنجا تیک گزینه Allow only this type of editing … را بزنید و از منوی پایین افتادنی زیر آن که فعال میشود مطمئن شوید که گزینه No changes (read only) انتخاب شده باشد:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

در نهایت باید بر روی دکمه Yes Start Enforcing … در ذیل بخش Start enforcement کلیک کنید و گذرواژه خود را برای محافظت از این فایل مستند وارد کنید:

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

به این ترتیب فایل مستند شما کاملا محافظت شده و از تغییرات احتمالی و ناخواسته مصون خواهد بود. تنها زمانی قادر به ویرایش متن خواهید بود که گذرواژه خود را برای ویرایش آن وارد کنید.

چگونه یک فایل Word را با گذرواژه محافظت کنیم؟

 

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:..... طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود  پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال

8

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود


جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:..... طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود  پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


  چگونگی طراحی پرسشنامه

پرسش نامه یک مقاله یا پایان نامه به دو صورت است.

-        نوع اول پرسش نامه "استاندارد" است. این نوع پرسش نامه قبلا توسط محققان صوت گرفته است و به گونه ای استاندارد در دسترس همه قرار دارد.

-        نوع دوم از پرسشنامه ها، پرسش نامه های "خود ساخته" است. در این نوع پرسش نامه، حالت استانداردی وجود ندارد. خود محقق می تواند بدون در نظر گرفتن روایایی و پویایی یک تحقیق اقدام به پرسش کند. محقق در این پرسش نامه ها هم می تواند از نو سوالات را طراحی کند و هم می تواند تلفیقی از چند پرسش نامه استاندارد به کار ببرد.

مراحل تهیه پرسشنامه

ابتدا یکی از اساتید را به عنوان راهنما انتخاب نمایید. این مرحله یکی از مراحل دشوار است .چرا که اغلب اساتید اذعان به این دارند که ما وقت نداریم. پس از تعیین استادتان با وی مشورت کنید. در صورتی که استاد به تحقیقاتتان ایرادی وارد نمود، سعی کنید در آن دیدارها عصبانی نشوید و لجوجانه جواب ندهید. مودبانه و متواضعانه با وی سخن بگویید. به کمک وی کلیت پرسشنامه ها را تبیین کنید. در طراحی پرسشنامه ها نکات زیر را در نظر بگیرید.

- برای نگرش به یک موضوع که پرسشی به ذهنتان نمی رسد، مولفه های آن را در نظر بگیرید.

- پرسش شماحتی المقدور خلاصه و مفید باشد.

- از آوردن سوالات تکراری خود داری کنید.

- تعدادی پرسش هایتان نباید به گونه ای باشد که مخاطبین شانسی جواب آن را بدهند.

- پرسش نامه هایتان باید سیر سریالی داشته باشند. یعنی یک موضوع در سوالات پشت سرهم و ترتیبی پرسیده شوند.

پس از این مراحل، پرسش نامه خود را اجرا کنید و در میان 30 تا 40 نفر به آزمون بگذارید کنید.
 طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد پذیرفته می شود

ایمیل بزنید


ادامه مطلب ...