ما فقط مشاوره می دهیم مشاوره در انجام پژوهش فقط مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله پرسشنامه ISI انتخاب موضوع در آموزش عالی تحقیقات علمی
X
تبلیغات


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com کارآفرینی مدیریت کارآفرینی


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


 انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی پاورپوینت و دانلود پرسشنامه  doc  pdf ppt docx 

roya65.ahmadi@gmail.com 1. آشنایی با شرکت های تعاونی دانش بنیان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 2. آشنایی با مرکز رشد یا انکوباتور  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 3. آموزش عالی و رویکرد دانشگاه های کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 4. آیا بین زنان و مردان کارآفرین تفاوتی وجود دارد؟  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 5. ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 6. ابعاد و جنبه های کارآفرینی شرکتی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 7. اجرای طرح دورکاری در سازمان ها و تأثیر آن بر نوآوری و خلاقیت کارکنان  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 8. اخلاق کارآفرینی، عاملی تسریع کننده در شکل گیری کارآفرینی پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 9. ارائه الگویی از نقش یادگیری کارآفرینانه در بهره برداری از فرصت ها  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 10. ارائه طرح پورتال آموزش خصوصی مجازی بر مبنای جایگاه فناوری اطلاعات در اجرای طرح دورکاری و ارتقاء سطح کارآفرینی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 11. ارائه مدلی جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی پایدار  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 12. ارتباط کارآفرینی با مراکز دانشگاهی و صنعت  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 13. ارتقاء موفقیت صنایع تولیدی از طریق مدیریت منابع انسانی؛ بررسی موردی استان مرکزی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 14. ارزش آفرینی در کسب و کار الکترونیکی و جایگاه استراتژیهای نوظهور و انکوباتورها درسازمانهای کارآفرین  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 15. ارزیابی روحیه کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 16. ارزیابی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در یک نگاه  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 17. استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

roya65.ahmadi@gmail.com 18. استفاده بهینه از مکان و نهاده ها، راهکاری مناسب برای جهاد اقتصادی در مناطق روستایی  مشاوره انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع

  ادامه مطلب ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد پروپوزال آموزش و پرورش آموزشی پژوهشی علوم تربیتی پرسشنامه  doc pdf ppt docxمشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com  آموزش و پرورش آموزشی پژوهشی علوم تربیتی


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  آموزش و پرورش آموزشی پژوهشی علوم تربیتی

 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام آموزش و پرورش آموزشی پژوهشی علوم تربیتی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


 انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال  آموزش و پرورش آموزشی پژوهشی علوم تربیتی پاورپوینت و دانلود پرسشنامه  doc  pdf ppt docxROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 1. آسیب شناسی ،آموزش ،پژوهش در سازمان های اداری ،خدماتی و تولیدی  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 2. آسیب شناسی آموزش منابع انسانی  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 3. آسیب شناسی اثربخشی اموزشی در سازمان های ایرانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 4. آسیب شناسی سیستم انتقال آموزش؛حلقه مفقوده در فرآیند پایش آموزش  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 5. آسیب شناسی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در ایران  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 6. آموزش مدیران با الگوی شایستگی  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 7. ارائه الگوی تبدیل شایستگی های مدیران به شاخص های رفتاری  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 8. ارائه راهبردی ترکیبی برای مدیریت دانش سازمان های آموزشی و پژوهشی با استفاده از فناوری اطلاعات  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 9. ارائه یک مدل آموزش الکترونیکی جهت کنترل میزان حضور با استفاده از بیومتریک چندوجهی  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 10. ارائه یک مدل آموزش مجازی با تمرکز بر مکانیزم های کنترل حضور  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 11. ارائه یک مدل مفهومی پیرامون عوامل رضایتمندی کاربران آموزش های مجازی  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 12. استفاده از ابزارهای هماهنگ و غیرهماهنگ (Synchronous & Asynchronous) فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 13. الگوی تجربه موفق باشگاه مدرسین پیشرو سایپا (مپسا) با طرح نظام ساختار ماتریسی NGO درمرکز آموزش شرکت سایپا با رویکرد فروش دانش فنی و مهندسی  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 14. الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش  مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال انتخاب موضوع مقاله بیس ایده جدید دانلود

 

ادامه مطلب ...


مشاوره انتخاب موضوع تهیه پروپوزال- مقاله- انجام پایان نامه - انتخاب موضوع- تهیه پروپوزال  نوشتن تهیه مشاوره انجام و تدوین و ویرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی پژوهشی - آی اس آی- طرح تحقیقاتی- تجزیه و تحلیل نتایج - مواد و روشها- مدلسازی- roya64.ahmadi@gmail.com تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی


مشاوره انجام پایان نامه انتخاب موضوع مقاله پروپوزال  و انجام پایان نامه  تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی


 

مشاوره انجام پایان نامه، پروژه، تحقیق ، پرووزال  کارشناسی ارشد - دکتری-  رساله- تز - انتخاب موضوع - تدوین مقاله - علمی پژوهشی آی اس آیISI ISC IEEE   انجام تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی

 جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان :

عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟

توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود

مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟

زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟

دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟

استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری

نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


 انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش حرکتی آسیب شناسی مدیریت ورزشی پاورپوینت و دانلود پرسشنامه  doc  pdf ppt docxپایان نامه تربیت بدنی در حوزه رفتار حرکتی - پایان نامه روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی -تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های ورزشی - اضطراب و استرس در ورزش - تمرینات روانشناسی - تمرینات آرامبخشی - سرسختی ذهنی - کنترل توجه - کودکان بیش فعال - ناهنجاری های روانی - کودکان آهسته گام - روانشناسی افراد پرخاشگر - خشونت در ورزش - تأثیر فعالیت های جنسی بر عملکرد ورزشی - تصویرسازی ذهنی، مدیریت انرژی، نظم بخشیدن به هدف‌ها، گفتگو با خود، مکانیسم های موفقیت ورزشکاران نخبه
 
پایان نامه مدیریت ورزشی ارشد و دکتری
 
پایان نامه فیزیولوژی ورزشی ارشد و دکتری
پایان نامه و پورپوزال تربیت بدنی- ISI
مشاوره پورپوزال نویسی، انجام پروژه های پژوهشی، پایان نامه تربیت بدنی، طرح پژوهشی تربیت بدنی

پایان نامه و پورپوزال تربیت بدنی- ISI
راهنمای بکارگیری آزمون های آماری در نرم افزار SPSS - جمعه یکم آذر 1392
راهنمای منبع نویسی به سبک APA - جمعه یکم آذر 1392
پروپوزال چیست؟ - پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391
پایان نامه آسیب شناسی ورزشی ارشد و دکتری - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
پایان نامه فیزیولوژی ورزشی ارشد و دکتری - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
پایان نامه مدیریت ورزشی ارشد و دکتری - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
پایان نامه تربیت بدنی در حوزه رفتار حرکتی - پایان نامه روانشناسی ورزشی - سه شنبه سی ام آبان 1391
پایان نامه تربیت بدنی - دوشنبه بیست و نهم آبان 1391
پایان نامه تربیت بدنی - رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی - مدیریت ورزشی - فیزیولوژی ورزشی - آسیب شناسی - دوشنبه بیست و نهم آبان 1391

 

 

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 1. آزمایش فرضیه ویژگی تمرین در رفتار حرکتی از طریق متغیر انگیزشی رقابت مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 2. آسیب شناسی مدیریت ورزش کشور از دیدگاه اساتید مدیریت ورزش و روسای فدراسیون های ورزشی مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 3. آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر و دختر کلاس های پنجم ابتدایی و سوم مقایسه ی راهنمایی مختلط و غیر مختلط مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 4. آموزش نروفیدبک و تأثیر آن بر ویژگی های رفتاری تیر وکمان کاران مبتدی: یک مطالعه دوسو کور مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 5. آیا داشتن ناهنجاری زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک دریبل در پسران فوتبالیست تاثیر گذار است؟ مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 6. آیا رابطه ای میان تصویر بدنی و لومبار هایپرلوردوزیس در زنان وجود دارد؟ مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 7. اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1(عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 8. اثر 6 هفته تمرین با وزنه در اندام تحتانی و اندام فوقانی بر شاخص مقاومت انسولین در مردان دارای اضافه وزن مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015
ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 9. اثر 8 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات هموسیستین، آپوپروتئین A، لیپو پروتئین، فیبرینوژن، لکوسیت ها و آمادگی قلبی تنفسی در مردان غیر فعال پس از ترک مواد مخدر مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015 

ROYA64.AHMADI@GMAIL.COM 10. اثر افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم مشاوره در انجام پایان نامه پروپوزال مقاله بیس انتخاب موضوع سمینار پاورپوینت دفاع مقاله ایده جدید 2015

جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: roya64.ahmadi@gmail.com

  ادامه مطلب ...


دانـلـود مقـالات آی اس آی
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!


لینک مقاله را بفرستید و اصلا مقاله را در ایمیلتان دریافت کنیدبه مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

برچسب‌ها: دانلود مقاله ISI

نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی بازرگانی بورس حسابداری و علوم اقتصادی پذیرفته می شود. جزئیات درخواست خود را برایمان ایمیل بزنید

به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         roya64.ahmadi@gmail.com

لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود.


برای ارسال پیام روی عکس زیر کلیک کنید- حتما ایمیل خود را بنویسید

 مشاوره انجام پایان نامه مقاله و  پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه


مشاوره  ارائه و دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال انتخاب موضوع پایان نامه و پروپوزال


1     بررسی تاثیر اهداف شرکتها از افزایش سرمایه برنرخ بازده آنها در بورس اوراق بهادار تهران     2     بررسی تطبیقی رضایت مشتری در دفاتر خدمات پستی بخش دولتی وخصوصی استان گلستان
3     بررسی رابطه بین درجه کیفیت شرکتها وبازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران     4     بررسی و شناسایی عوامل استرس زای شغلی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش استان گلستان
5    "بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی وتعهد سازمانی در سازمان امور اقتصادی ودارایی استان گلستان "    6    بررسی رابطه بین محصولات جدید بانکی بر عملکرد شعب بانک صادرات" استان گلستان"
7    ارتباط بین نسبت های مالی و بازده سهام در صنعت دارویی و کانی های غیر فلزی بورس اوراق بهادار تهران    8    بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی وسلامت اداری در دستگاههای دولتی
9    آسیب شناسی ساختار سازمانی شهرداری گرگان و ارائه الگوی بهینه    10    اثر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر شاخصهای بورس اوراق بهادار ایران
11    اثر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر شاخصهای بورس اوراق بهادار ایران    12    اثر جهت گیری خدمات بر عملکرد مالی نقش واسطه ای رضایت شغلی و رضایت مشتری مطالعه موردی کارکنان بانک ملی استان گلستان
13    اثر نرخ تورم بر صادرات و واردات در اقتصاد ایران    14    ارائه الگوی استراتژی بازاریابی برای بنگاههای صادر کننده محصولات کشاورزی استان گلستان با استفاده از روش AHP
15    ارائه مدل مفهومی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر آیات قرآن کریم ونهج البلاغه    16    ارائه مدلی جهت بر آورد ظرفیت مال استان گلستان
17    ارایه مدلی جهت ارزیابی و سنجش ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس مدل شبکه های عصبی – فازی تطبیق پذیر    18    ارتباط بین ادراک کیفیت خدمات، رضایت و تمایل به بازگشت در تماشاگران مسابقات اسب‌دوانی دوره پاییزه شهرستان گنبد کاووس
19    ارتباط بین بازاریابی درونی و کیفیت خدمات ارائه شده مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان گلستان    20    ارتباط بین ساختارحاکمیت شرکتی ودقت پیش بینی سود مدیران در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران
21    ارتباط بین نرخ رشد دارایی های ثابت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    22    ارتباط نظام راهبری شرکتی با هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23    ارتباط هوش هیجانی با تعارضات سازمانی دربین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    24    ارزیابی تاثیر توانمند سازی بر عملکرد کارکنان شرکت مخابرات استان گلستان
25    ارزیابی رابطه ارزش مورد انتظار مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)در بیمه دانا    26    ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی با استفاده از مدل "کارت امتیازی متوازن" (BSC)
27    ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات گلستان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA    28    ارزیابی کارایی بیمارستانها با استفاده از مدل پابن لاسو
29    ارزیابی مقایسه ای هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC با هزینه یابی سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر     30    ارزیابی میزان بهره وری شرکتهای تولید کننده محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
31    ارزیابی و سنجش آمادگی الکترونیک در شهرداری گرگان مبتنی بر روش    32    ارزیابی و نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در چابکی زنجیره تامین با استفاده از سیستم های خبره
33    ارزیابی دقت ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ومقایسه آن با مدل شیراتا در بورس اوراق بهادارتهران    34    ارزیابی شاخص های عملکرد بانک ملت استان مازندران با رضایت مشتری
35    ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن (BSC)در بانک کشاورزی استان گلستان ورابطه آن با عملکرد سازمانی    36    ارزیابی عملکردشرکتهای تعاونی مسکن مهر استان گلستان
37    ارزیابی کارایی صنایع بیمه در بورس اوراق بهادار تهران    38    ارزیابی کیفیت خدمات وارتباط آن با رضایتمندی مشتریان بیمه عمر شرکت پارسیان در شهرستان ساری وقائمشهر
39    ازیابیواندازه گیری کارایی شعب بانک بارویکرد تحلیل پوششی داده-مطالعه موردی شعب بانک توسعه تعاون استان گلستان    40    امکان سنجی استقراربودجه ریزی برمبنای فعالیت (ABB)دربانک کشاورزی استان مازندران
41    امکان سنجی استقراربودجه ریزی برمبنای فعالیت (ABB)دربانک کشاورزی استان مازندران    42    امکان سنجی پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC: مطالعه موردی بانک ملی شهرستان گرگان
43    امکان سنجی پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت های تولیدی صنعتی شهرمشهد(مطالعه موردی:شهرک صنعتی توس)    44    انتخاب سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها ( مطالعه موردی در صنعت خودرو سازی
45    انتخاب وبهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک     46    اندازه گیری وسنجش کارایی فنی وتغییرات بهره وری شعب بانک ملت استان گلستان با مدل تحلیل پوششی دادها (DEA )
47    اندازه گیری ومقایسه کارایی شعب بانک ملت بر اساس مدلهای (تابع هزینه ترانسلوگ ، کاب - داگلاس وروش نسبت های مالی ACC در استان گلستان    48    اولویت بندی عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک ومتوسط استان گلستان 


  ادامه مطلب ...